PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

  1. dodanie tovaru EU
  2. Odpocitatelna polozka na invalidnu manzelku
  3. Do nákladov len 20% ?
  4. odpisove skupiny
  5. identifikačné číslo
  6. Poradťe, ako zaúčtovať softwér
  7. Združenie a výkazy k DP FO
  8. dali sme sponzorské
  9. Vratné obaly a fakturácia
  10. dražba a základ dane
  11. Manželia a cestovné náhrady
  12. OZ - musi podat priznanie?
  13. Uroky
  14. PAUSALNE VYDAVKY
  15. Ako zaučtovať dotáciu 2004/2005
  16. SURNE - Výkaz o majetku a záväzkoch
  17. predaj pohľadávky a výkaz o majetku a záv.
  18. Potvrdenie o podaní DP typu "A"
  19. Účet DÚ BA III
  20. Cestovné výdavky
  21. Preddavky na daň
  22. Daňové priznanie FO
  23. Výdavok za materiál alebo réžia?
  24. 2% a preplatky na dani???
  25. kupa pohladavky
  26. HBO v nákladoch
  27. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
  28. Kurzové rozdiely?
  29. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
  30. Audítorské skúšky
  31. DP - pauš. výdavky, čas. rozlíšenie, základ dane
  32. prevzatie zavazkov
  33. Danový bonus a strata pri prenájme
  34. Riadok 90
  35. sklad
  36. Daň z príjmu FO
  37. Daňové hľadisko a účtovne
  38. ako podat danove priznanie pre PO?
  39. Súrne daň.priznanie PO
  40. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
  41. dan
  42. Šport.organizácia
  43. banka v minuse
  44. penále
  45. POMOC!!!!
  46. FO a príjmy z prenájmu
  47. Leasing N1 a JU
  48. DPH
  49. SZČ dôchodkyňa
  50. Odvody do poisťovní - peňažný denník.
  51. Odpočítateľná položka?
  52. Zdaňujú sa provízie?
  53. Musim podavat danove priznanie?
  54. odpisy manželia
  55. Evidovat ako majetok?
  56. Dôchodca
  57. Kurzový rozdiel a daň z príjmu
  58. daňový náklad -stravné dohody
  59. Evidencia jázd
  60. Už mi nepáli
  61. Strata daňová aj účtovná
  62. Tlač daňového priznania B v Alfe
  63. dodatočné odvody dane a DP
  64. Daňové priznanie PO
  65. Auto
  66. faktura z roku 2003
  67. SPATNY LEASING
  68. DDP v DP
  69. použitie auta zapisaneho v registri ČR
  70. preddavky
  71. Nájom a odpočet DPH
  72. Reklama ako výdavok
  73. Danovy urad a SZP
  74. Kurzové rozdiely v JÚ
  75. prenájom - pomôžte,pls!!!
  76. bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
  77. Odpočet daňovej straty
  78. oDPIS STARýCH POHľ.-R.94,95,96
  79. Príjem z Ceska + zivnost na slovensku -> ako postupovať
  80. Výkazy v anglickom jazyku
  81. živnosť v SR, prac.pomer v ČR
  82. pracovné cesty v JU
  83. PHL - kam s nimi?
  84. náhrada za pouz. vlast. motoroveho vozidla
  85. Starobny dochodca+prenajom
  86. Termin na zaplatenie dane
  87. odpis
  88. strata v dan.priznaní
  89. vedeni registracni pokladny
  90. JU a osobný majetok podnikateľa
  91. Ešte raz paušál - POMOC!!!
  92. poznámky
  93. Prosím o par info v JU
  94. účet 381 leasing
  95. Ešte raz príjem zo zahraničia
  96. Daňové priznanie A alebo B ?
  97. oslobodenie od dane z príjmu
  98. Odpis pohľadávky z bežného účtu
  99. Stravné, nižšia spotreba PH a koncesionársky poplatok
  100. kam s tym v suvahe?
  101. jednoduche učtovníctvo
  102. Poznámky v PÚ
  103. RF AKO ODÚČTOVAŤ ???
  104. Daňové priznanie "A"
  105. Prenajom auta od manžela/SZČO/
  106. SÚRNE - HV po zdanení
  107. PAUŠAL A ELEKTROINSTALACIE
  108. Pozicka firme...
  109. Daňový bonus
  110. Čo je daňová strata ?
  111. Ešte raz príjem z Írska-súrne!
  112. Zostatkova cena pri predaji IM
  113. HV po zdanení
  114. Výkazy k dan. priznaniu PO
  115. Prepočet stravných lístkov
  116. pausalnik skoncil zivnost 31.12.2003 - uhrada faktury januar 2004
  117. 591 - splatná daň
  118. Dańové priznanie za rok 2004
  119. Uctovanie zahranicnej PC a prepocet kurzu
  120. potvrdenie na zuctovanie dani
  121. S.R.O bez príjmu
  122. Pohľadávky - odpis-neodpis ?
  123. Nezdanitelne polozky na Slovensku a v zahranici
  124. daň z príjmu FO
  125. registracia platitela DPH podla noveho zakona
  126. precenenie cen.papierov - zmena realnej hodnoty
  127. daňové priznanie - odpočítanie straty
  128. Auto po skonceni fin. leasingu
  129. Predaj odpísaného automobilu
  130. Umorenie straty
  131. Čo s príjmami za rok 2004 ?
  132. JÚ Výdavky
  133. Daň z motorových vozidiel.
  134. Daňové priznanie-A
  135. Jednorázové odpisovanie
  136. Prijem z prenájmu nehnutelnosti manželov
  137. Diety
  138. MRP
  139. Sociálny fond
  140. úver
  141. úver
  142. maloletá osoba-prenajímateľ
  143. Poznamky k UZ .....
  144. DPH + dodanie služby
  145. strata minulých období
  146. Daňový bónus ešte raz
  147. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
  148. Vznikla škoda, čo s tým?
  149. Poškodený tovar
  150. združenie FO a PO
  151. študent- daň z príjmu za rok 2004
  152. zahranicna zavisla osoba
  153. kde ste?????
  154. jednoduché účtovníctvo a leasing
  155. Valutová pokladňa, devízový účet
  156. odpis premlčanej pohladavky
  157. HELP
  158. Paušál
  159. Pripočitateľná položka
  160. Dnes je posledný deň na DPH???
  161. nárok na cestovné v SK a v EUR
  162. Odvod do zdravotnej poisťovne
  163. Odpočet DPH
  164. Odpis v JÚ
  165. Sprostredkovanie život.poistenia
  166. Dočasne vyradené auto z evidencie
  167. Odpisy HIM
  168. Trovy exekúcie
  169. odpočet daňovej straty
  170. daň.prizn. a študent
  171. Kurzové rozdiely
  172. daňové priznanie - prílohy?
  173. Daňové prinanie 2004
  174. Prerušenie živnosti
  175. Združenie
  176. Kontokorentný účet podnikateľa
  177. CESTNÁ DAŇ A LEASINGOVÉ SPLÁTKY.
  178. Daňové priznanie B-čo kam?
  179. Je FA-Upomienka výdavok (PR)
  180. Výška odpisov?
  181. ziadost o odloženie podania danoveho priznania
  182. Zdaňovanie príjmu funkcionárov odborových organizácií
  183. Mobilný telefón v nákladoch
  184. daň z mot.vozidla nezaradeného do podnikania
  185. DPH pri dovoze z mimo EU
  186. debet na ucte=uver?
  187. Daň z príjmu
  188. daňové priznanie
  189. Vykaz o majetku a zavazkoch
  190. Príspevok na podnikanie z UP
  191. Hmotná núdza
  192. Dve IČA v roku 2004 a DP
  193. Danove priznanie - Zamestnanec s vedlajsim prijmom - Otazka
  194. Je to sucast OC?
  195. úroky z banky
  196. ako zaúčtovať v JÚ vrátenie peňžnej čiastky?
  197. cestná daň r 2004
  198. Výpisy a príjmy mimo podnikania
  199. Dodatočné daňové priznanie 2003
  200. Vydavky na rekonštrukciu
  201. Daň PO v CZ
  202. Pausal v roku 2003 a odvody
  203. Letáky
  204. Nezdanitelne casti na Slovensku a v Cesku
  205. DPH - vykazovaný zostatok
  206. Neuplatnena DPH
  207. Tovar či materiál?
  208. vyučtovanie cest.náhrad v penaznom denniku
  209. začiatok zdaňovacieho obdobia
  210. Sprostredkovanie opravy
  211. poistná udalosť - havarijné poistenie
  212. TIE NEŠŤASTNÉ REZERVY
  213. Vinkulácia v banke
  214. Odložená daň z kurz. rozdielov?
  215. prerušená živnosť a výpis do SP
  216. HELP!!!!
  217. Čestné prehlásenie
  218. Výdaj materiálu do spotreby
  219. Príspevky na DDP-neuplatnené
  220. Daň z príjmu
  221. Živnostník + umelec súčasne, skutoč.V, výkazy
  222. SZČO + dôchodca
  223. Automatatická prevodovka
  224. DPH-FA do ČR
  225. Zaradenie a obstaranie automobilu v PU
  226. odpisy
  227. DPH pri nákupe osobného auta
  228. Odložená daň z príjmov 592
  229. Čajovňa - prosím poraďte!!!
  230. Nieco EXTRA k DP - pre odbornikov
  231. Povinná tvorba zákonných rezerv- iné riziká
  232. JU a zavazky
  233. Opakovane plnenie
  234. Pausalne vydavky a platca DPH v EU
  235. technické zhodnotenie prenaj. majtetku
  236. Vykazy JU a leasing
  237. dobrovoľne nezamestnaná a dohoda
  238. Ukončenie živnosti
  239. zaplatena zaloha v JU
  240. Vypísanie danového priznania
  241. strata
  242. Opravné položky - daňovo uznateľné
  243. Odvody na zdravotné poistenie
  244. vykazy a dan.priz.
  245. vzducholod
  246. úrazové poistenie z r. 2003
  247. HELP!!! DAROVANIE KRVI a odpočítateľná položka ???
  248. priznanie "B" VI. oddiel
  249. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
  250. zamestnanec na neplatenom volne