PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Zle zdaneny honorar - zle potvrdko z redakcie
 2. Živnostenský zákon
 3. JU-auto-100% výdavky ?
 4. nadmerný odpočet
 5. uplatnenie straty
 6. Osobný vklad podnikateľa
 7. Náklady na dopravu
 8. Nová a stará živnosť v jednom roku
 9. príspevok na začiatok podnikania
 10. Leasing súkromného vozidla do nákladov živnostníka
 11. predaj nehnuteľnosti a daň OÚ
 12. Bordel v kase - ako upratať?
 13. leasing z r.2002
 14. Dobropis vystvený v r.2005, týka sa r.2004,v ktorom roku znížiť výnos?
 15. Zápočet - predaj - leasing
 16. prirážka za nadlimit
 17. Odpočet DPH a faktúry pred r. 2001
 18. Predaj osob.automobilu
 19. sluzby cez internet do USA
 20. paušálne výdavky
 21. DP na daň z príjmu pri ukončení živnosti.
 22. JU, zálohy rok 2003, 2004 a daň z príjmu
 23. založenie učtu
 24. cenné papiere a akcie
 25. Prenájom bytu
 26. Paušálne výdavky môže každý živnostník?
 27. Daň z úrokov na bankovom výpise
 28. Nezdaniteľná suma
 29. Príjmy oslobodené od dane
 30. Náhrady za os.auto
 31. Daň z motorových vozidiel
 32. Zmluva o vzájomn.započít.pohľad.
 33. Predaj pozemku a DP
 34. nazdanitelná částka na poplatníka
 35. Strata a odpisy
 36. devizovy ucet - akym kurzom zdanit?
 37. kontrola
 38. vystavený dobropis 2005 týcha sa r.2004
 39. leasing z r.2002 - kedy náklad r.2004?
 40. Odpis pohľadávok
 41. poplatok za znovuzapojenie tel.liniek
 42. DIČ - rodné číslo
 43. Odpis pohľadávky
 44. prerušenie odpisov
 45. manželka (manžel) invalidný dôchodca
 46. FO postup platenia preddavkov
 47. nezd. casti
 48. DPH pri plnení do zahraničia
 49. zhabanie tovaru
 50. Dobropis - dátum dodania
 51. Daň z nehnuteľností pri SZČO
 52. študent - úroky zo stavebného sporenia
 53. STRATA
 54. prechod z neplatcu na platcu DPH
 55. predaj firemného automobilu
 56. Pôžička na kúpu HIM - čo s úrokami
 57. Nakup fotoaparatu v zahranici - naklady
 58. inventúrne rozdiely
 59. Vypisovať výdavkové doklady?
 60. Predaj leasing.auta
 61. de minimis
 62. drekos
 63. manželka na materskej - aký doklad doložiť
 64. Zaokrúhľovanie v PÚ
 65. Rezerva na opravu hmotného majetku
 66. 355?
 67. Odpísanie starých záväzkov v JÚ
 68. Dobropis k FA z r.2004
 69. cestovné
 70. Pozastavená živnosť
 71. Nákladné auto čo s nadspotrebou?
 72. Spätna oprava dane z nehnutelnosti
 73. Odpočet na zdravotne postihnuté dieťa ?
 74. Ešte raz leasing
 75. 479 ?
 76. Platenie DPH
 77. Občan SR pracujúci v ČR
 78. Daň z motor.voz.-platenie
 79. FA z roku 2004
 80. IM ročne odpisy
 81. Číslovanie vystavených faktúr
 82. Uhradená záloha v EUR a prepočet?
 83. valutová pokladna
 84. Naklady na reprezentaciu
 85. Náležitosti faktúry, uznanej do nákladov
 86. KOLKO VRATIA ?
 87. DPH z lizingu - uplatnenie po úhrade?
 88. Ako zvýšiť náklady a znížiť dańovú povinnost
 89. Prerušenie živnosti a poistné
 90. Súkromné autá - perlička
 91. Parkovisko
 92. DPH a postúpenie pohľadávky
 93. Už zase kurzové rozdiely
 94. Odvedené DPH od neplatcu DPH
 95. Uhrady v hotovosti
 96. výška úroku
 97. Daňové priznanie
 98. Opravné položky
 99. Výpočet DPH na doklade z ERP
 100. Cestovné náhrady
 101. Fa z CZ od neplátcu DPH za služby
 102. Ocenenie nehnuteľnosti
 103. Ostatné príjmy - §8 odst.1,písm.h)
 104. zúčtovanie pohľadávok v JÚ
 105. Náhrada škody od poisťovne
 106. dan z prijmu z predaja nehnutelnosti
 107. výsluhový dôchodok
 108. Leasing-DPH-osobné auto
 109. smernice v JU
 110. pracovny odev
 111. prac.cesta
 112. Uctovanie internetu na FA od Telecom
 113. Odpočítanie DPH
 114. Kupa PC
 115. nedokončená výroba?
 116. Hľadám zákon o reklamáciach - som dodavateľ.
 117. školenie
 118. automaty
 119. Minerálka pre zamestnancov
 120. Účtovanie subdodávky
 121. Kúpa auta na úver
 122. Neplatca DPH a fakturacia za sluzbu do CR
 123. Špeciálna "ŠPZ-tka" - druh reklamy
 124. Lyžovačka
 125. zle zaúčtovaná záloha k zmluve
 126. Odpisy
 127. Auto a lízing trochu inak
 128. kto mi poradí?
 129. Lyžovačka
 130. Rezerva na zamestnanecke pozitky
 131. Príjem nad 100 000,- SKK
 132. Zavierka PU-tlaciva v exeli
 133. Nezdaniteľná časť na manželku
 134. opravy
 135. Likvidácia spolocnosti
 136. Vyradenie majetku
 137. dochodca-podnikateľ
 138. AJ - šéf sa doučuje
 139. Zapozicka osob.automobilu
 140. Daňová kontrola a jej verdikt
 141. DPH pri faktúre do Čiech
 142. Práca v Anglicku a DP
 143. Občiansky zákonník
 144. Najom strojov v EU
 145. Výkazy v Aj
 146. Peňažný denník?
 147. leasing v JÚ
 148. stravné lístky a účtovanie
 149. Daňove priznania v exceli CHYBNÉ!!!
 150. Peňažný denní - pod akou kolonkou
 151. Príspevok telesne postihnutému športovcovi
 152. Ako účtovať
 153. Vysokozdvizny vozik
 154. Príjem z ČR a daň.priznanie
 155. Kombinovana strata FO+Združenie
 156. stav zásob účtovný
 157. ACH ten leasing-zmluva na 48 mesiacov
 158. SZČO a stravné v cudzej mene
 159. pauš. výd. 60% a platiteľ DPH len...
 160. Finančný dar.
 161. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 162. Odpočet na dieťa-keď nie sú manželia
 163. Inventarizačný zápis
 164. musí študent odvádzať dane?
 165. Výkazy k DP 2003
 166. zakonna lehota
 167. Náhrady za používanie prenajatého os.motor.vozidla
 168. cenné papiere
 169. dan z prevodu nehnutelnosti
 170. nájom a splatkovy kalendar
 171. dan
 172. fakturácia
 173. odvody VZP - zaúčtovanie
 174. Zmarené investície
 175. Kde zaradim?
 176. DOKLADY Z ERP
 177. Reklama - letáky
 178. mzdy
 179. zaúčtovanie
 180. peniaze
 181. Daňová kontrola
 182. Strata úhrady dokladu
 183. Základ dane
 184. odpočet na daňovníka
 185. odpočet na daňovníka
 186. Školenie
 187. suma slovom?
 188. Úprava základu dane
 189. Odpočítanie dane-ojazdené vozidlá
 190. Úprava základu dane
 191. Uctovanie spoločenstva vlastnikov
 192. Kurzove rozdiely v JU
 193. Účtovanie plynu
 194. DPH uplatňovaná do výdavkov pri leasingu os. vozidla
 195. Živnostník v ČR
 196. Zmluva o používaní súkromného motorového vozidla na pracovných cestách
 197. Rakúska fy registrovaná v SR
 198. Zrážková daň
 199. Daňová strata
 200. Zmluvná pokuta
 201. Prechodné ustanovenia ZDP
 202. Daňové priznanie za rok 2004
 203. Strata+valná hromada
 204. Daňový doklad?
 205. Zivotne poistenie
 206. výdavky percentom
 207. Poradca podnikateľa
 208. 568 ?
 209. co s vypomocou?
 210. Dodatočné daň.priznanie
 211. Ešte raz a koniec???...
 212. odpisy
 213. žiadosť o poukázanie sumy DB
 214. Doplnkové dôchodkové poistenie 2005
 215. Novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 216. novela zákona o dani z príjmu 659/2004
 217. DDP a odpočitateľná položka 7328,-
 218. Prefakturacia dopravy
 219. Strata a jej účtovanie
 220. nutné - odpisy
 221. Konateľ+zamestnanec+PO
 222. SZČO a trvalý pracovny pomer
 223. zostastok účtu 474
 224. DPH a predaj nehnutelnosti
 225. Letenky a náklady
 226. Forex a dane
 227. dobijatelne kupony EASY a PRIMA v JÚ
 228. Stravné lístky
 229. začatiok účtovania v JÚ
 230. ROEP- pozemky
 231. Vznik sro a strata
 232. Stravné lístky
 233. Neuhradené fa z ČR
 234. Kurzové rozdiely
 235. Tlačivo DP FO B1 ?????????? za 2004
 236. faktúra od SOZA
 237. Odpustenie záväzku
 238. platenie z ineho uctu
 239. inventarizácia sociálneho fondu
 240. DPH - os. auto na leasing
 241. Cestovné r.2004 vypl.v r.2005
 242. Tlačivko Daňové priznanie PO k vyplneniu
 243. postupy účtovania
 244. Spoločný bankový účet
 245. Aký dátum dodania na dobropis!
 246. Nové DP k DPH od 1.1.05
 247. DIČ
 248. Remeselná živnosť
 249. SZČO a daň.priznanie
 250. poistné