PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Nájomné v byte
 2. konštantný symbol
 3. účtovanie miezd v JÚ
 4. Účet v českej banke
 5. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie
 6. Metóda vlastného imania
 7. Fa r.2002-eur
 8. bonus vráatený daňovým úradom
 9. aký kurz použiť?
 10. Fa za služby z EU
 11. Zaradenie majetku
 12. vyšlá faktúra
 13. Odpisy
 14. Zle priznaná faktúra
 15. rozpustenie rezerv HIM
 16. dlhujú vlastníci bytov družstvu alebo naopak
 17. Aká bude odpoč.čiastka?
 18. DVP a dane a koniec roka
 19. Výpisy z banky
 20. niečo mimo......
 21. Zmena prepočítavania vo valutovej pokladne
 22. kúpa pozemku
 23. evidnecia majetku
 24. Predaj PC
 25. Školenie DPH
 26. sukr.auto
 27. Doklad z ERP a vrátený tovar.
 28. uplatnenie práva na odpočet
 29. SZČO a faktúry z Čiech
 30. Registrácia FO a PO na DÚ
 31. Poplatky - kredit. avízo - faktúra
 32. leasing od 1.1.2004
 33. daň z výhry
 34. Odložené dane
 35. Podnikateľ a zároveň SZCO
 36. Dôchodca a dan
 37. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky
 38. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD
 39. Podlieha prenájom auta talian.firme DPH?
 40. DAŇOVA KONTROLA!!!
 41. Spotreba PHM
 42. Koeficient
 43. DPH a stravovanie
 44. Faktúra od Factoringovej spoločnosti
 45. JÚ a zrušenie registrácie DPH
 46. účtovanie v -Zmenárni
 47. české bločky s DPH alebo bez
 48. Športovanie zamestnancov
 49. predaj podniku
 50. Koeficient?
 51. výkaz o majetku a záväzkoch
 52. "Refakturácia" PHM a DPH
 53. Študent - daň z príjmu za rok 2004
 54. Leasing a osobna spotreba
 55. Zlikvidovanie zásob
 56. preukázateľne vynaložené výdavky pri prenájme
 57. mesačné preddavky na daň
 58. Kontokorentny uver
 59. byvala pausalna dan a prechod do JU v r.2004
 60. paušálne výdavky a prenájom nehnuteľností po novom
 61. zostatok PHM
 62. Obchodná transakcia
 63. Danový odpis
 64. DPH-dodatočné za 12/04
 65. Príjem materiálu na sklad pri spôsobe "A"
 66. DAŇOVÝ BONUS na dieťa
 67. Rozdiel medzi oslobodené a mimo DPH
 68. Cestná daň- r. 2002
 69. vyradenie hmotného majetku likvidáciou
 70. Dofakturovanie nákladov a daňové priznanie
 71. preplatenie-náklad?
 72. Odpisy
 73. Prerušená živnosť
 74. daňové priznanie DzPPO 2004
 75. TIPOS-mandatna zmluva
 76. DPH - Telecom a Orange
 77. Stravné - zahraničná pracovná cesta
 78. prijem iba v CR - musim podat DP aj v SR
 79. dan z nehnutelnosti
 80. fondy a dan z príjmov
 81. DPH a spotrebná daň
 82. Rocne zuctovanie, 2 doch. pilier a 3. doch. pilier
 83. Poistka
 84. Zamestnanie a zivnost
 85. Ročne zučtovanie
 86. Osobný vklad podnikateľa
 87. Príjem
 88. Ako postupovať pri odpisovaní v JÚ
 89. Ako zadotovať valutovú pokladňu?
 90. Príjem zo záhraničia
 91. Vratenie dani z prijmu Polska.
 92. Urok z poskytnutej pôžičky
 93. Doklad z ERP z Čiech
 94. fa za sprostredk. z roku 2003
 95. budova na leasing
 96. valutová pokladňa 2005
 97. Firemný automobil a nadspotreba
 98. DP DzPPO 2004-kde nájdeme formulár?
 99. Daňový bonus
 100. odpisy-postup
 101. Kurzové rozdiely v s.r.o. a daň z príjmov
 102. Danove priznanie.Kto pomoze???
 103. Práca v ČR
 104. Odvody a preddavky za r.2004 z novej živnosti
 105. Vyplnenie DP na internete
 106. Faktúrovanie do zahraničia vs. devízové účty
 107. Pokladničné doklady z decembra 2004
 108. Ucelený príklad
 109. Opäť PHM
 110. Zahraničná služobná cesta
 111. vklad tichého spoločnika
 112. Nadmerný odpočet DPH
 113. Prijaté faktúra a DPH
 114. zamedzenie dvojitého zdanenia
 115. Zivnost v SR aj v CR
 116. Búracie povolenie
 117. ročné zúčtovanie
 118. nepeňažné príjmy
 119. Požičané auto a súkromné jazdy
 120. PC na podnikanie
 121. Poraďte v odpisovaní.
 122. Príspevok z Európ.SF
 123. uctovnictvo prvy rok
 124. Staré záväzky
 125. Leasing po 3. februári
 126. Záporné úroky
 127. Úhrada fa z osob. účtu – omylom
 128. fa za inštaláciu počítačovej kabeláže
 129. Tovar+preprava nadobudnutie
 130. prechod z neplatcu na platcu DPH
 131. sociálny fond vs. nedaňový náklad
 132. Zaklad dane
 133. nove tlacivo DPH
 134. zriaďovacie náklady
 135. Lekáreň
 136. učtovania ZI v novovzniknutej s.r.o.
 137. Odvod do literárneho fondu
 138. Nedanovy naklad alebo 491??
 139. Dodatočné daňové priznanie
 140. Služba z Švajčiarska
 141. Zivnostnik v SR - prijem z UK - pobyt v CR dlhsi ako 183 dni
 142. Este raz DANOVY BONUS
 143. nové tlačivo od 1.1.2005
 144. FO nájom
 145. Certifikát
 146. Kurzové rozdielz v JU
 147. daňové priz. - SZČO
 148. Dan z bytu a podnikanie.
 149. Drobný majetok
 150. Havária - totálna škoda
 151. Zamestnanie+iný príjem.
 152. Uznateľný náklad
 153. Ktorý kurz?
 154. Uznateľné daňové výdavky konateľa
 155. faktura za uctovnictvo
 156. SZČO - príjem do 40416
 157. akým dokladom?
 158. Dávky v nezamestnanosti!
 159. Zaokrúhlenie pokladňa
 160. Pomôžte!!!-DPH a ČR
 161. Nová živnosť a daňové priznanie
 162. Používanie vlastného automobilu zamestnancom
 163. Daň z príjmu - paušálne výdavky
 164. Kaucia ČESMAD
 165. Daň z príjmu od 01.01.2005 úplné znenie - po novel659/2004
 166. Leasing z roku 2001
 167. preddavky na daň - FO
 168. trojstranný obchod?
 169. Účtovanie zaplatenej dane
 170. DPH
 171. nafta a daňova uznatelnost
 172. SZČO a práca v zahraničí
 173. zauctovanie dane
 174. zauctovanie dane
 175. ročné zúčtovanie
 176. ročné zúčtovanie
 177. prečerpanie sociálneho fondu v PU
 178. Leasing
 179. Dôchodca - SZČO a dane
 180. Opakované dodania T a S od 1,1,05
 181. Daň za pôdu v prenájme
 182. Bonus z obratu za rok 2004
 183. Auto na leasing-hmotný majetok
 184. Daňové priznanie FO - odpočet na manželku
 185. DDP a účtovanie
 186. Prijatá faktúra z roku 2003
 187. Platba platobnou kartou v JÚ
 188. nezisková organizácia
 189. s.r.o. - úplne nový majiteľ - ročná uzávieka
 190. Opravné položky k pohľadávkam z kúpeného podniku
 191. strata na zárobku
 192. Podat danove priznanie FO ?
 193. pôžička na kúpu automobilu a odpisy v JU
 194. zaúčtovanie vzniku s.r.o.
 195. "Primeraný" zisk?
 196. Strata
 197. mzdy za 12/04
 198. SZCO bez zamestnancov DDP a od pol. na manzelku
 199. Prepočet komponentov tovaru na sklad
 200. FA za školenie a stravné
 201. Zálohové faktúry
 202. Spravcovky poplatok
 203. Má na to právo DÚ?
 204. účtovanie opakovenej platby nájomného na zmluvu
 205. Ako účtovať?
 206. zbierka riešených príkladov
 207. STRATA V JU
 208. Odpočet DPH - požičanie os.automobilu
 209. Euro leasing - odpisy
 210. Darovaný tovar
 211. Fakturácia za daň z motorových vozidiel
 212. účt. danového bonusu
 213. Inventarizácia pokladní - TLAČIVO
 214. Účtovanie dotácií od národného úradu práce
 215. Začiatočníčka v JÚ
 216. Praca v zahraničí
 217. zváračské práce
 218. prenájom nehnuteľnosti uplat.25% ?
 219. Učtovanie na podsúvahových účtoch
 220. Dodanie tovaru z EU za výhodné fin.podmienky
 221. Civilka a daňové priznanie...
 222. Dar z EÚ - zdaniteľné plnenie alebo nie
 223. Oceňovacie rozdiely
 224. Diéty
 225. Kurozové rozdiely v roku 2005
 226. vznik s.r.o.
 227. zrazkova dan
 228. komisionálny predaj a dph
 229. Daň z príjmu PO
 230. Dobropis
 231. Zmluva o sprostredkovaní - kedy dátum dodania?
 232. Poplatky za zahraničnú platbu
 233. bývalá paušalistka a odvody do SP
 234. Predaj os.automobilu a DPH
 235. Zapocet dane
 236. SÚRNE - PREPRAVA § 43????
 237. Dobrovoľne nezamestnaná a DP
 238. 343 záväzok voči DÚ
 239. Zivnost doma - co do nakladov
 240. ODISY V JÚ !!!!!!!!!!!!!!!
 241. Podpisovanie dokladov
 242. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 243. PHM 85%
 244. Kurzové rozdiely z roku 2003
 245. Prenájom lísovaného vozidla od FO a cestovné náhrady SZČO
 246. daňové priznanie a predčasný star.dôchodok
 247. Faktúry a DPH
 248. Odpocitatelna polozka na dieta
 249. Odpisovanie uz odpisovaneho auta
 250. ziadost o RZD