PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Poznámky 2015 malej ÚJ v MRP
 2. Dohoda o pracovnej činnosti - rozsah hodín
 3. kde do daňového vpísať príjem z českej republiky?
 4. skladová evidencia na bitúnku
 5. Faktúra vystavená odberateľom
 6. Je správne, ak mi v DP FO typ A započítava uhradenú daň s nevyplateným daňovým bonusom?
 7. danove priznanie, pracujem v Anglicku
 8. Časové rozlíšenie nevýznamných súm v mikroúčtovnej jednotke
 9. Opravná faktúra - dátumy.
 10. Čiastkové daňové priznanie z nehnuteľnosti a výmera pozemku.
 11. Likvidácia a.s.
 12. Preddavok na DzP 2016
 13. KV členenie - A1 alebo D2?
 14. Validačná chyba v DP - daň z príjmov PO
 15. Tabuľka č. 1a v DP B
 16. Vystavenie opravnej faktury
 17. zostatok na účte 384/ 346
 18. České s.r.o. bude fakturovat práce na nemovitosti SK občanovi.
 19. Stav tovaru reálne vyšší ako v účtovníctve
 20. Daňové priznanie a predaj domu
 21. Neuplatnené odpisy DHM za minulé roky
 22. Podiel na zisku - daň
 23. úrazové poistenie
 24. položka 453 u RO bez podnikateľskej činnosti
 25. Vyplnenie daňového priznania PO
 26. Musím za každých okolností platiť odvody od tohto roka do sociálnej poisťovne, ak som si založil živnosť v marci 2015?
 27. Súvaha analytika - mikrouctovna jednotka
 28. Účet 341
 29. Odklad českého DP
 30. DP typ A a bonus na dieťa
 31. Riadok 106 a 107 dp b
 32. prenájom bytu a nedoplatok, ktorý nájomník platí v splátkach
 33. Nárok na daňový bonus szčo a zároveň zamestnanca
 34. DPH - Alza cz - sk
 35. DPH - dodanie tovaru zahr. osobou
 36. Preplatok SZČO?
 37. odpocet danovej straty a kladny rozdiel medzi dan.licenciou z predchadzajucich rokov
 38. Občianske združenie-športová činnosť-peňažný denník
 39. Účet 325
 40. účtovná závierka v JU potvrdenie
 41. Ako uviesť stav zásob do daňového priznania?
 42. DP FO ,typ A - práca na dohodu, PN
 43. Mám povinnosť podať aj dodatočný KV?
 44. Výsluhový dochodca - danové priznanie
 45. PHM a koeficient
 46. Daňové priznanie typ B a príjem z Čiech
 47. rezerva na daň z príjmu PO - účet
 48. predaj odpísaného auta
 49. Môžeme si uplatniť celý odpis technického zhodnotenia prenajatej budovy v JU za rok 2015, z ktorej sme dali do prenájmu časť budovy dalšiemu nájomcovi so súhlasom prenajímateľa ?
 50. NČZD na manželku - vrátené doplatky za lieky do vlastného príjmu manželky?
 51. Pripocitatelna polozka k ZD
 52. Vyúčtovanie elektriny počas roka
 53. Nezdaniteľná časť na manželku
 54. Ukončenie živosti , odvody , vyplnenie prílohy č.2
 55. Uznanie dlhu účtovanie
 56. NčZD na manželku
 57. Odmena za vedenie jednoduchého účtovníctva
 58. Vrátenie duplicitnej úhrady DPH
 59. Faktúra
 60. Ako účtujete daňovú evidenciu?
 61. Či sa záloha započítavaní pri sledovaní pre DPH. Zatiaľ nie som plátcom DPH.
 62. Čo sa dáva na riadok 1030 DPPO?
 63. Zaokrúhlenie a správny výpočet odpisov daňové + účtovné podľa par. 22 ods. 12
 64. Ako vyriešiť DPH ak spoločnosť nakúpila tovar z čiech, faktúra bola vystavená bez DPH?
 65. Musím podať daňové priznanie ked som bol živnostník minulý rok ale nepresiahol som prijem 1 901,67 eura?
 66. DP typ B
 67. Darovanie 2% dane - treba potvrdenia o nedoplatkoch?
 68. Ako uvádzate došlú faktúru v kontrolnom výkaze, ak je fakturované tuzemské samozdanenie a aj položky zdaňované klasicky, preprava konkrétne?
 69. V akej hodnote zaradiť nehnuteľnosti?
 70. Z ktoreho uctu zaplatit pri DP FO typ B?
 71. nedoplatok z RZZP a DP
 72. Výdavky pri prenájme bytu nezaradeného
 73. Chýbajúce odoslané dokumenty v OIZ na stránke finančnej správy.
 74. Chcem poprosiť o radu ohľadom zdanenia príjmu za predaj obchodného podielu
 75. Zálohová fa prenos daňovej povinnosti
 76. tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach
 77. Poznámky (malá ÚJ) - Tvorba odpisového plánu
 78. Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky - vyplnam aj toto pri Danovom priznani?
 79. účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - podpisovanie
 80. Vyplnenie daňového priznania SVB a licencia - vyhlasuje chybu
 81. Oznámenie o odklade daňového priznania - príjmy zo zahraničia
 82. Nevedenie knihy jázd - 80% PHM
 83. Výdavky na osobnú spotrebu - krátenie
 84. môže účet 568 vo výkaze ziskov a strát vykazovať záporný zostatok ?
 85. Ostatné príjmy z poľnoh.činnosti a výdavky
 86. Ako zapísať notebook do DP?
 87. Správny postup účtovania PHM
 88. Potvrdenie o prijme z aktivačnej činnosti formou dobrovolníckych prác
 89. Odpočet daňovej straty po 1x
 90. podávanie daňových priznaní za obchodnú spoločnosť v konkurze
 91. Ako zapísať pohľadávky do DP ak vediem daňovú evidenciu?
 92. ,likvidacia" priebeznej polozky.
 93. Odvody zaplatené v januári
 94. 1. strana DP PO
 95. SZČO dôchodca
 96. v mikrouctovnej jednotke sa udava na riadku 33 v suvahe dan z prijmu po zdaneni aka je v DP?
 97. Daňový bonus na manželku
 98. Preradenie majetku do inej odpisovej skupiny
 99. Pripocitatelna polozka k ZD
 100. odpočitateľná položka na manželku
 101. nezaúčtovaný výdavok 50 eur v r.2014 - dodatočne Danove priznanie FO ?
 102. kancelársky balík MS Office z pohľadu DPH
 103. prenesenie daň.povinnosti dph §69 ods.10-12 zák.o dph medzi tuzemskými platiteľmi pri stavebných prácach
 104. Ako uctovat tankovanie na Shell kartu v zahranici?
 105. obchodný zastupca pre Provident - kam patria príjmy
 106. Elektronicka komunikacia s DU je povinna len pre platitelov DPH?
 107. Kontrolný výkaz v ČR
 108. mikrouctovna jednotka v riadku 41 suvahy uvadzam danovu licenciu alebo skutocnu dan?
 109. Daňové priznanie - provízie z pôžičiek
 110. Priznanie PO Tvorba rezervy na dovolenku.
 111. Akym sposobom ma SHR viest uctovnictvo / dokladovat k danovemu priznaniu?
 112. tabulka č. 1b DP B paušalista
 113. preddavky PO - v akej vyske uhradit?
 114. Prerušenie odpisovania
 115. Podané dodatočné daňové priznanie SZČO-odkedy sa platí poistné do sociálnej poisťovne?
 116. Čo ak je súčet strát minulých období vyšší ako ZI?
 117. kde zaradiť v JU stavebné práce (stavebná rekonštrukcia) do "služby"?
 118. Kde zadať pôvodné číslo pokladničného dokladu pri dobropise v MRP?
 119. JÚ - prerušenie živnosti
 120. Priebežná účtovná závierka
 121. nezdanitelna cast na manzelku
 122. POHODA a DzPPO-prosím.
 123. Daňové typ B oddiel XIII
 124. počet príloh DP PO za rok 2015
 125. osobný automobil používaný aj na súkromné účely
 126. 501,504,518 AE - neuplatnená dph - DP PO pripočítateľná položka
 127. Odpís pohľadávky.
 128. DP typu A online
 129. Nezdaniteľná časť na manželku 2015 živnostníčku
 130. DP a záväzky
 131. daňové priznanie - povinnosť
 132. Ročné zúčtovanie dane
 133. 518 nedaňový kam v DP PO 2015?
 134. Potvrdenie o uhrade dialnicnej znamky - zjednodusena faktura - aky oddiel KV?
 135. uplatnenie daňových odpisov
 136. SZČO v Rakúsku a auto evidované na Slovensku
 137. register účtov.závierok od 1.1.2015
 138. faktury za reklamne predmety National Pen - ako uctujete?
 139. Prenájom garáže
 140. Ako zúčtovať odvody?
 141. Daňové priznanie - 2%
 142. Živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve má povinnosť podať dodatočnú účtovnú závierku?
 143. Prechod SZČO z JU na paušálne výdavky a neuhradené pohľadávky.
 144. Nárok na daňový bonus
 145. Fakturovaný kancelársky nábytok za 4000 eur - odpisovať?
 146. Stravne do nakladov SZCO
 147. Likvidácia sro - konečné vyčistenie hlavnej knihy účtov
 148. Otázky k prijímaniu úhrad FA na Paypal
 149. nesedí HK a SDK - prebytok HK na účte 321
 150. Podanie DPPO - finančná správa
 151. Prenájom bytu - neprenajímalo sa celý rok
 152. Prepis prebiehajúceho lízingu zo súkromnej osoby na súkromnú osobu
 153. DP typu A a neplnoletý študent
 154. Otázky k daňovému priznaniu 2015
 155. Kolko zaplati dan a odvody dochodca zivnostnik?
 156. DP
 157. Prijatá zálohová faktúra
 158. Strata z roku 2014 - priznanie typ B rok 2015.
 159. Daňove priznanie a odpočítateľná položka
 160. účtovanie náhrady na súkromný automobil v jednoduchom účtovníctve
 161. Ako nájsť formulár Výkaz o majetku v ALFE - jednoduché účtovníctvo?
 162. som živnostník v SR neplatca DPH, nakupujem aj predávam tovar v ČR. Vstupuje tento predaj do obratu pre registráciu pre DPH v SR ?
 163. prečíslovanie v účtovnom denníku - OMEGA
 164. Začínajúci SZČO - chaos
 165. Ukončená živnosť a náklady
 166. Daňove priznanie B
 167. JÚ-Plyn, elektrina, vodné-stočné?
 168. odpis pohľadávky
 169. Daňove priznanied
 170. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu na základe Autorského zákona č. 618/2003
 171. DPFO typ B - oddiel VI. tabuľka č. 1 a
 172. cestovné náhrady
 173. České daňové priznanie
 174. Vykázať radšej nízky zisk alebo vykázať daňovú stratu?
 175. Danove priznanie typ B a neuhradene FA od odberatela
 176. Príjmy podľa paragrafu 8 a uplatnenie zaplateného poistného do VSZP v daňovom priznaní
 177. Ako správne má byť DPH,
 178. Kúpa traktora - zaradenie do odpis. skupiny
 179. Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch.
 180. daňové priznanie z umeleckej činnosti
 181. Zabudnuté ďanové priznanie
 182. Ako sa robí uzavierka jádz na konci mesiaca v Jú
 183. Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti
 184. Mám príjem z kúpy aloe produktov, ktorý mi poslali na môj účet. Ako ho mám zdaniť a kam ho mám vpísať do daňového priznania?
 185. Zahŕna sa do príjmu manželky preplatok poistného z RZZP zo VŠZP?
 186. Telefónna ústredňa + kredit
 187. Daňový bonus
 188. Nahlasenie PNky do ZP
 189. ako to zaevidovať v JÚ
 190. Ukončenie živnosti a zostatok úveru v účt. závierke v JU.
 191. Aký typ DP?
 192. invalidný dôchodca a živnosť
 193. Odkúpená s.r.o. a daňová licencia
 194. Daňové priznanie FO r.2015
 195. Daňové výdavky poisťováka
 196. DP za príjem po skončení živnosti a 40 paušál
 197. Faktúra za leták (propagácia výrobku) neuhradená k 31.12.2015
 198. interné smernice pre občianske združenie účtujúce v JÚ
 199. Daňova evidencia - tlačite príjmové a výdavkové doklady?
 200. Potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 201. odvody do ZP ak podnikam iba pol roka
 202. Uctovna zavierka v JU
 203. súkromné vozidlo na podnikanie - platca DPH /cena PHM/
 204. Diéty pre SZČO
 205. Pohľadávky - premlčané - netvorené OP - čo na to kontrola ?
 206. Priznanie PO?
 207. nezdaniteľná časť na manželku
 208. CMR z Maďarska??
 209. Úhrada faktúry - platba kartou OMEGA
 210. oprávnená faktúra z júla2015 , odberateľ ju neeviduje v učtov. , doporučnú zásielku prijal ale ju roztrhali , dozvedeli sme sa to teraz v marci2016 čo s tým?
 211. Ako uplatniť zostávajúcu časť daňového bonusu
 212. daňová licencia v účtovníctve
 213. pokladničný doklad
 214. Nárok na odpočet DPH z dialničnej známky, ak je auto predané v tom istom mesiaci.
 215. Závisle osoby v daňovom priznaní tabuľka I a poznámky malé
 216. Účet 413
 217. Faktúra - kolónka Prenesenie daňovej povinnosti
 218. Danovy bonus spatne za rok 2015
 219. predaj vozidla, zaúčtovanie, vyradenie z majetku
 220. Nezaplatené úroky z poskytnutej pôžičky v roku 2015
 221. nákup tlačiarne
 222. SK NACE
 223. Kúpa osobného mot. vozidla - platba v hot. nad 5 000 eur
 224. 2% povinnosti z-teľa
 225. Ako sa platia resp. neplatia odvody pri s.r.o.?
 226. SK NACE- prenájom bytu
 227. SK NACE
 228. Ročné zúčtovanie - príjmy zo ZČ zo zahraničia
 229. Ročné zúčtovanie - dôchodkyňa
 230. Danove priznanie v Rakusku za rok 2015
 231. Auto v obchodnom majetku - paušál 80 % alebo zdanenie konateľovi 1 % z OC auta
 232. Vysporiadanie straty
 233. poslanec - daň
 234. Účtovanie PHM kartou v PU
 235. Súhrny výkaz v Alfe.
 236. zrážková daň -faktúra pre pharma firmu
 237. RZD do 5 eur - nedoplatok mozem zrazit z-covi?
 238. Ako postupovať ak nemám povinnosť sa zdaniťv Rakúsku zo živnosti. Mám podať daňové priznanie na Sklovensku alebo podať len nejaké oznámenie o prijme.
 239. Pôžička konateľa - účet - pokladňa
 240. Prosím - Ako pripísany úrok zaúčtovať do otváracej súvahy?
 241. preplatok na zálohe za materiál
 242. Súčet aktív a pasív mi nesúhlasí.
 243. Majetok charakteru osobnej potreby obstaraný z dotácie ÚPSVaR v celej výške do daňových výdavkov?
 244. Vyradenie neodpisaneho majetku
 245. odpis pohľadávky a dph
 246. Preddavky na dane
 247. Zaučtovanie odpisovaneho dlhodobeho majetku z jednej firmy do druhej
 248. Grundfreibetrag -v rakuskom daňovom priznaní
 249. Vyplatený autorský honorár a príjem zo záv.činnosti
 250. Daňové priznanie príjem z Nemecka