PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Nákup PC
 2. Cestovné náklady
 3. Faktúra z Eurotelu ... ako zaúčtovať ?
 4. Záväzky v súvahe
 5. Darček k zakúpenému tovaru
 6. Umorovanie straty
 7. Počítač a softvér
 8. HIM???
 9. Jednanie na Daňovom úrade
 10. Odpisy
 11. lizing
 12. Leasing - zmeny
 13. Účtovná závierka
 14. Ako na DPH v pobocke slovenskej sro v zahranici???
 15. nakupovanie a predavanie do CR - neplatca DPH
 16. výber peňazí z BU
 17. ODPIS
 18. Žiadosť o registráciu DPH
 19. laminátová podlaha
 20. paragraf 19
 21. Licencia
 22. podnikanie v zahraniči
 23. podnikanie v zahraničí
 24. Rezerva na odmeny za rok 2003
 25. Platca DPH - pre mna chyba
 26. Podiely na zisku - preddavky
 27. zdanenie odmien členov výboru pozemkového spoločenstva
 28. FA za fitness + DPH
 29. Pokladňa
 30. Kedy je pohľadávka premlčaná?
 31. Chcem vložiť auto do s.r.o.
 32. Odpisy
 33. Odpisy
 34. Postúpenie pohľadávky
 35. Nezname platby
 36. nechcem platit odvody - kolko mozem fakturovat?
 37. Pôžička a DPH
 38. studentka a kupna zmluva
 39. Komis kníh
 40. Usmernenie k lízingu od 1.1.2005
 41. Nedaňové náklady
 42. Časopis
 43. DPH z gastrolístkov-zamestnanci
 44. Kaucia za otvorenie predajne v HM
 45. Daň z podielov na zisku
 46. zákon o cestovných náhradách
 47. FO a úroky z pôžičky
 48. SZČO a dohoda o VP
 49. "Dobropis" v daň. priznaní k DPH
 50. Cestovné náhrady
 51. Nezaúčtované úhrady vydaných faktúr z r. 2002
 52. auto a odpis
 53. účtovanie požičaného auta
 54. Ktoré odpisové skupiny?
 55. JU - zistovanie základu dane
 56. Vzájomný zápočet záv. a pohľadávok a DPH
 57. Novela zákona o DPH
 58. Platca DPH od 1.1.2005 a vopred prijaté platby
 59. rozdiely v sklade
 60. Doplnenie zákona 222/2004 a 350/2004 o DPH
 61. najom v JU
 62. Zmluva o dielo alebo ...?
 63. Výkazy v cudzej mene
 64. Refakturácia prepravy z 3-ho štátu do SR
 65. kupa drobneho investicneho majetku v EU
 66. Predaj katalogov
 67. Kurzový zisk
 68. Konateľ+náhrady
 69. postúpenie leasingu
 70. Je to nájomné?
 71. zmluva pre výhercu
 72. dve prevadzky
 73. Uctovanie cudzej meny
 74. Kupa tlaciarne v zahranici
 75. kupna zmluva a studenti
 76. Technicke zhodnotenie a jeho odpis
 77. Pokuta od colného úradu za nenahlásenie zmeny DIČ
 78. DPH pri Zahr.došlej faktúre na prelome mesiaca
 79. investicny fond
 80. postupenie leasingu v roku 2004
 81. chyba v r. 2003
 82. je to pracovná cesta?
 83. Dôchodca-SZČO a nezdaniteľná časť
 84. Valuty.
 85. Ignorovanie VS
 86. Sudny poplatok
 87. Predaj software a DPH
 88. Deriváty a DPH
 89. prefakturacia
 90. "transformácia FO" na s.r.o.
 91. nové na DRSR
 92. leasing OA
 93. remes.činnosti a DP
 94. vnutropodnikova refakturacia
 95. Soc.fond - prečerpanie
 96. overenie účtovnej závierky auditorom - tipy
 97. Príklad Cenigovej na lízing
 98. Občerstvenie počas pracovnej porady
 99. Ktorá odpisová skupina?
 100. Valutová pokladňa a kurzy
 101. Neuhr.zahr.faktúry z r.2003 a kurzové rozd.
 102. Odpisy
 103. FA neplatcovi DPH
 104. Poisťovák bez IČA
 105. Preddavky na daň z príjmu
 106. Seminár-náklad r.2004 alebo r.2005 ?
 107. Účet 431
 108. Odpis auta pri predaji počas kal.roka
 109. transferové oceňovanie
 110. Predčasné ukončenie leasingu
 111. PREDAJ OSOBNÉHO AUTA
 112. Spoločník a pôžička
 113. DPH a vyradenie IM
 114. Účtovanie na dokladoch
 115. BUDE ZA TO POKUTA?
 116. prenajatý majetok
 117. Prevzatie záväzku do novej s.r.o
 118. clearingový systém BCI
 119. Kúpa nákladného auta zo zahraničia a DPH.
 120. postúpenie záväzku
 121. Faktúra v EURO, prepočty, kurz.rozdiely
 122. Dátum dodania služby - dph
 123. nezdanitelna cast a student
 124. Nájomné za HIM
 125. Služba na HIM v CZ
 126. DHIM
 127. Úroky z úveru
 128. Dať DIČ?
 129. technické zhodnotenie alebo oprava
 130. DPH samozdanenie
 131. Knižné poukážky a občianske združenie
 132. Inventarizácia
 133. Clo a DPH z tretích krajín
 134. Faktúra pred dodaním tovaru
 135. Pomoc
 136. Pomoc
 137. nákup v CR a dph
 138. vývoj cien PHM v 2004
 139. zmluva o dvojitom zdaneni
 140. tlačivá k ročnému zúčtovaniu dane
 141. pausalna dan
 142. Strata bločku
 143. Cudzinec pracujúci v SR
 144. Výber peňazí na súkr. účely
 145. preinvestovanie straty
 146. usmernenie DU
 147. Motorový olej,kvapalina...
 148. Regitrácia daňovníka
 149. Obrat -registrácia pre DPH
 150. KNIHA JAZD
 151. Dane z príjmov v zahraničí
 152. Konkurz
 153. Amortizácia vozidla !
 154. Kúpa HIM v decembri a odpisy
 155. STRATA - umorovanie
 156. uroky z poziciek
 157. Výpoveď
 158. predaj úžitkového auta
 159. znova cestna daň
 160. patrím do remeselných činnosti
 161. Preplatok poistenia za automobil
 162. technické zhodnot. alebo oprava?
 163. predaj podniku
 164. Chyba v daň.priznaní
 165. automobil a ukoncenie podnikania
 166. DPH a PHARE
 167. DPH - služby, tovar
 168. pomocné práce
 169. Kúpa pohľadávky
 170. CASH FLOW
 171. Občianske združenie
 172. tech.zhod. prenajateho majetku
 173. predaj auta
 174. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 175. predaj auta
 176. poplatok - pošta
 177. Povinné zmluvné poistenie
 178. účastnícky poplatok
 179. Mesačný platca DPH
 180. Zdanenie príjmu zo zahraničia
 181. Súrne, prosím!!!
 182. bloček z apríla
 183. podiel na zisku a daň
 184. Rodinný prislušnici- naklady
 185. uplatnenie odpočtu DPH
 186. plnenia zo SF
 187. PHM-účtovanie
 188. Zálohy v JÚ
 189. účtovanie refakturácie
 190. požičanie mobilného telefónu
 191. Hygienické a čistiace potreby
 192. Nákup PHM v zahraničí a DPH
 193. zamietnuty konkurz + socialka
 194. Reklamné a propagačné predmety
 195. Cestovné náhrady a daň
 196. Zdaniteľná osoba
 197. Štvrťročné prehľady
 198. danove priznanie
 199. Ako zaúčtuje DPH neplátca DPH???
 200. Úroky na účte
 201. Trieda 1-Budovy atď.
 202. Ročné zúčtovanie dane
 203. Poštovné
 204. Soft PÚ - OMEGA
 205. doplnkové dôchodkové poistenie
 206. Predaj auta a fakturácia s daňou alebo bez?
 207. Úroky z pôžičky
 208. Barter clearing
 209. Leasing a uplatnenie DPH
 210. Odpustené penále zo SP - štátna pomoc
 211. Kúpa nákladneho vozidla v krajine EÚ a DPH
 212. DPH a ubytovanie
 213. OP k pohľadávkam
 214. Daňový bonus
 215. Splatnosť faktúr
 216. umorovanie straty
 217. Akým kurzom účtovať?
 218. DPH za služby do tretej krajiny
 219. Koncoročná inventarizácia
 220. Služba
 221. OPAKOVANÉ PLNENIE
 222. Omyl spôsobený bankou
 223. novela DPH
 224. zrážkova daň
 225. daňové - účtovné odpisy
 226. Stravné lístky a živnostník
 227. pokuta za nespravne vedenie uctov.
 228. Cestovne naklady
 229. Preplatok na dani
 230. Odložená daň
 231. Dve vozidlá v nákladoch
 232. Daňové výdavky po zaplatení
 233. marketingové služby do zahraničia
 234. Vymáhanie pohľadávok
 235. Založenie sro
 236. odvody vs. zavazky?
 237. know-how
 238. Zmena cestovnych nahrad
 239. Koncesia ? a čo s ňou
 240. Daňový doklad
 241. Správne účtovanie splátok
 242. Mobil
 243. Kúpa pneumatík na auto na leasing
 244. Leasing-predaj
 245. Doprava-fakturácia
 246. vianočný kredit od Orange
 247. Ďalšie usmernenie k DPH
 248. reklamné predmety
 249. Zdaniteľné plnenie
 250. Odpočet DPH