PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 [440] 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. zase leasing
 2. DPH služby
 3. Nové pokyny DR k DPH
 4. Nové pokyny Daňového riaditeľstva k DPH
 5. Zaradenie PC do podnikania
 6. DPH A ČR
 7. Náhradná vojenská služba
 8. Ťarchopis - DPH
 9. DF z Čiech za prepravu Praha-Sereď !????
 10. Soc. náklady?
 11. zvysovanie zahranicnych cest.nahrad
 12. fa z EU - prepočet
 13. účt. - nadácia - JÚ
 14. Vystavenie faktúry
 15. zahr.Fa zo septembra
 16. odpisy
 17. Ako počítať pokutu?
 18. 501?518?
 19. sukromne auto a zivnost
 20. DPH a služby
 21. bonifikácia
 22. Príjmy od dane oslobodené
 23. co je vyhodnejsie
 24. DPH za služby zahraničnému odberateľovi
 25. Ako odúčtovať rezervu na nevyčerpanú dovolenku prosím?
 26. Leasing
 27. notebook cez Quattro a JU /MRP
 28. vedenie JU
 29. Opäť leasing v Jú
 30. Reklama ako daňový výdavok
 31. Storno vyšlých faktúr
 32. úhrada z vlastného účtu
 33. Opravná faktúra
 34. TECHN.ZHRODN.PRENAJAT.BUDOVY A JEJ VYRADENIE
 35. odvod na zdravotne poistenie
 36. Cirkevná základná škola
 37. počítač + tlačiateň v JÚ
 38. DOBROPIS
 39. FA ZDP neskôr ako dátum vystavenia
 40. Návrh vyhlášky k ERP
 41. Faktúra vystavená pred dodaním tovaru
 42. Dovoz tovaru a DPH
 43. výdavky % z príjmu
 44. Sofvér - odpisy? JÚ
 45. Zdravotné, soc. poistenie ...
 46. Opäť kurzové rozdiely - JÚ
 47. OC
 48. Bezhotovostný presun
 49. Zdaňovanie
 50. Refakturácia
 51. Spločník s.r.o. - mandátna zmluva.
 52. Percentá z predaja
 53. kurzové rozdiely k 31.12.2004
 54. Dodávateľská faktúra
 55. Valutová pokladňa v JÚ
 56. Fakturácia e-Target z ČR
 57. Daňové alebo nedaňové výnosy?
 58. Videokamera
 59. Výdavok ovplyvňujúci ZD v JÚ
 60. DPH A ZAHRANIČNÉ DF
 61. Postúpenie pohľadávky
 62. Krádež peňažnej hotovosti
 63. Majetok daný do užívania
 64. Platia pre študentov iné podmienky??
 65. Súdny spor : zamestnávateľ - zamestnanec
 66. Naklad alebo technicke zhodnotenie
 67. Visa karta
 68. Zdanitelne plnenie DPH
 69. DPH a stavebné práce
 70. Nákup stroja z Nemecka
 71. kancelársky nábytok
 72. Tvorba a predaj software
 73. Zháňať FA?
 74. DPH - nadobudatel §7, Prispevkova org.
 75. FA pred ZP - týka sa to aj služieb?
 76. Ťažné zariadenie a prívesný vozík
 77. Poplatok za ČLENSKÉ ?!?!?!
 78. Technické zhodnotenie odpísaného HIM a NIM
 79. Nadobudnutie tovaru mimo územia EÚ
 80. Registrácia v ČR
 81. Prepočet kurzom eur-účet
 82. služba- dátum účt. prípadu ?
 83. Opatrenie č. 565/2003 -príloha
 84. Fakturovať s DPH alebo bez???
 85. odpisovanie pocitaca
 86. Daňová kontrola a priebežné vedenie účtovníctva
 87. Lízing
 88. Dátum uplatnenia DPH
 89. Účtovná závierka
 90. Čo s licenciami ?
 91. DPH nad 50.000 a príjmový pokl.doklad?
 92. koncesionárske poplatky
 93. Dovoz služieb do 30.4.04 - bez DPH????
 94. Školenie a občerstvenie
 95. Ešte raz opakované dodanie služieb
 96. Neplátca- Dodanie služby zo Švajčiarska
 97. Nárok na stravné v EUR
 98. pôžičky
 99. Zákon o miestnych daniach - daň z motorových vozidiel
 100. Občan a DPH
 101. Prerušenie živnosti a odpisy
 102. Zálohy a kurzový rozdiel
 103. Auto vyradené z majetku firmy.
 104. Znizenie zakladu dane
 105. Prezutie pneumatík
 106. kurzovy prepocet
 107. Zimné pneumatiky
 108. kurzové rozdiely
 109. očkovanie , kolky zo soc.fondu
 110. Hospodárske obdobie
 111. náležitosti dobrovol.registrácie
 112. Paušálne výdavky 25%
 113. Kalendáre
 114. Bankové poplatky a ich krátenie
 115. účtovanie v nadácii
 116. starobný dôchodca a DDP
 117. žalúzie ako DHM?
 118. Refakturácia služieb
 119. zákazka zadaná chránenej dielne
 120. Firemne auto
 121. Ako zdaniť odmenu sprostredkovateľa DSS
 122. Znova- cestovný príkaz
 123. výdavky % z prijmu
 124. bloková pokuta
 125. IAS International Accounting Standards
 126. odmena konateľa
 127. Pôžička - úroky
 128. Vazeny priemer
 129. Nové daňové priznanie k DPH na rok 2005
 130. Pristrešok na rampe
 131. Auto-N1-Tech.zh.-ČR
 132. daňová úľava pri otvorení živnosti
 133. Predaj Firemného auta
 134. Odpisy budovy danej do prenájmu
 135. Platby SIPO v JU - náklad ?
 136. Nájom nebytových priestorov
 137. informačné katalógy
 138. JÚ - Výkaz o majetku a záväzkoch
 139. cestovne
 140. Je to podľa Vás v poriadku?
 141. obnova kreditu cez BÚ
 142. DPH a ČESKÁ REPUBLIKA
 143. Inventúry
 144. Sprostredkovateľská činnosť - DzP
 145. Daň z prevodu-garáž, nebytový priestor
 146. lizing a skoncenie podnikania
 147. Limit v pokladnici
 148. Vedľajší pracovný pomer
 149. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 150. SPROSTREDKOVANIE VÝROBY
 151. Predaj stravných lístkov
 152. vakcíny...
 153. Prenájom nehnuteľnosti a daň. priznanie
 154. Záloha zaplatená do EÚ
 155. Invalid - podnikatel
 156. Cestovné príkazy
 157. C L O
 158. Paušálna daň a skutočné výdavky
 159. Nákup tovaru z členských krajín európskeho hospodárskeho priestoru
 160. Vrátená DPH
 161. vyplatený podiel na zisku do zahraníčia
 162. Nájomné a DPH pre neplátcu
 163. Kontrola DPH
 164. Hardisk-účtovanie
 165. Dobrovoľný platiteľ DPH
 166. Zakonny rezervny fond
 167. zamestnanie+živnosť
 168. Obchodné komory - aké účtovníctvo a doklady?
 169. Daň z príjmu SZČO
 170. Zdravotnícke zariadenie ako platca DPH
 171. Predaj HIM a odpisy
 172. archivacia dokladov
 173. Leazing - daňové odpisy zaokrúhľovanie
 174. Notebook + taška
 175. odpisovanie auta
 176. Technický preukaz vozidla IVECO
 177. Inventárna karta HIM
 178. Úhrady faktúr
 179. Cena pozemku
 180. Predaj veci vo vlastnictve.
 181. Daň z prechodu nehnuteľnosti od r. 2005
 182. ucet DU
 183. Mozem vystavit fakturu?
 184. niečo ako leasing
 185. Inventúra k 31.12., alebo nie?
 186. prenajatý majetok
 187. Přijatá služba od neplátce
 188. Cestovné náhrady od.1.11.2004
 189. Nerovnomerne rozvrhnuté úroky - leasing
 190. Prerušenie.živnosti a práca v ČR
 191. prefakturovanie
 192. poistenie v nezamestnanosti
 193. Tombola
 194. Odpisový plán
 195. Prenájom nehnuteľnosti firme identifikovanej pre daň v ČR
 196. Reklama ci spotreba ? Časové rozlišenie ?
 197. doklady
 198. Letenka, ubytovanie...
 199. danova kontrola
 200. tombola a daň
 201. Garaž ako majetok firmy
 202. Postupenie fin.lizingu
 203. refakturácia-s alebo bez DPH?
 204. Leasing a daňové náklady
 205. Predaj tovaru do Rakúska neplatcovi DPH
 206. Nedaňové náklady
 207. DPH pri fakturovaní služby do krajiny EÚ
 208. Darovanie vozidla a DPH
 209. Uctovanie v programe Alfa
 210. ročný koeficient
 211. Faktúra a DPH
 212. registracia DPH a zdruzenie
 213. Stravné lístky-predaj, zúčtovanie
 214. Predaj GARAZE a DPH
 215. Vzdelávacie služby a DPH
 216. Nákup valút v zmenárni
 217. FO-občan a prenajom nehnutelnosti
 218. Zaokrúhľovanie dokladov z ERP
 219. Danovy bonus
 220. občianske združenie
 221. Reklamácia
 222. Zdanit zasoby?
 223. ukončenie leasingu
 224. Nadobudnutie nehnuteľnosti vrámci exekúcie
 225. Príjem na sklad
 226. Pôžička od FO
 227. Zákon o zdravotnom poistení
 228. Peniaze z eurofondu
 229. Stravné - SZČO
 230. DP - praca v CR + zivnost v SR
 231. Dohoda o vyk.práce
 232. Účtovanie o DPH pri samozdanení
 233. usmernenie k DPH
 234. Nákup PHM v ČR
 235. Výpredaj skladu pod nák.cenu
 236. Oznámenie o výrobe, príjme a predaji liehu
 237. Ako sa nam dari ?
 238. Neskoro zaplatené preddavky
 239. Leasing do 1.1.2004 v JÚ
 240. Prislusenstvo k osobnemu automobilu
 241. sankcie za opravné DPH
 242. prenájom haly nepodnikatelom - sro-cke platcovi DPH
 243. STRAVNE SZCO ( co je to ine miesto )
 244. DPH pri dovoze osobneho automobilu
 245. zamestnanie dôchodcu
 246. PRÍKAZNÁ ZMLUVA
 247. Mobil: Paušál aj Primakarta?
 248. PHM
 249. FA uhradená z nesprávneho účtu
 250. Inventúrne rozdiely - daňovo uznané?