PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Účtovníctvo v Čechách
 2. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti
 3. daň z motorových vozidiel - aký dátum brať do úvahy?
 4. Neuhradená strata min. rokov, úhrada zo zisku a platenie odvodov do ZP
 5. ALFA+ a sklady
 6. Nerozdelený zisk
 7. Nárok na cestovné náhrady ako zamestnanec.
 8. SZČO-zdravotné poistenie
 9. Aké je správne druhové členenie výdavkov v jednoduchom účtovníctve OZ
 10. Prenájom na prelome rokov?
 11. Zauctovanie Odvodov
 12. Uzávierka DPH
 13. Neplatca DPH - nákup a predaj áut v EU
 14. Živnostenský list - FO s trvalým pobytom v Rakúsku
 15. DP k motorovým vozidlám preplatok
 16. Daňové priznanie z prenájmu z polovice domu
 17. Podávať DPzMV každý rok ?
 18. Výber z účtu s.r.o. - dotácia pokladne
 19. DzMV odd. III riadok 19 - počet mesiacov 12 nechce brať
 20. Fyzická osoba-nepodnikateľ a daň z predaja pozemku
 21. mohol by mi niekto pomoct s danovim priznanim ???
 22. Účtovný odpis
 23. účtovanie úrokov pri nesplácaní pôžičky
 24. Vyska nakladu z predaja budovy z hladiska Zakona o dani z prijimov
 25. Prenos danovej povinnosti, kupa predaj materialu
 26. Predaj automobilu a Daňové priznanie PO
 27. povinnosť IČ DPH
 28. Szčo -prenájom nebyt. priestorov
 29. Priznanie k DzPPO za rok 2015.
 30. daň z MV - nové auto
 31. daň z MV - zdaňovacie obdobie
 32. Daň zaplatená na starý účet
 33. prenájom bytu
 34. Výstavba bytového domu - problém účtovania
 35. Čo je príležitostný príjem?
 36. Platím clo/DPH za tovar z USA, ktorý nemá pri sebe žiadne údaje?
 37. Obrat pre povinného platcu DPH - predaj v EU na slovenskú živnosť
 38. Dotácia účtu s.r.o.
 39. Kurzový rozdiel na účte ku koncu účtovného obdobia
 40. Použitie vozidla na podnikanie -nevyužívané
 41. DzMV-účet
 42. Daň z MV, VS
 43. Daň z MV - zamestnanec použije pri SC vozidlo evidované v ČR
 44. ako vyplnit DP pre DzMV, oddiel III riadok 19 (pocet mesiacov)?
 45. DP DzMV-nákladné vozidlo
 46. Má ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce povinnosť auditu?
 47. Formulare Einkommesteuererklarung
 48. Ako vyradiť nespotrebované neplatné stravné lístky?
 49. Akú položku má použiť pri prevode fin. prostriedkov z bežného účtu na projektový?
 50. nákup 2015, predaj 2016 - daň z príjmu
 51. Vratenie dani z Rakuska
 52. zaučtovanie vkladov a vyberov z banky v money S3 _zakladne imanie
 53. danové priznanie do Nemecka
 54. Prenájom nehnuteľnosti - doplatok za energie
 55. DzMV 2015 - tahace a navesy
 56. Predávam nehnuteľnosť kde 1/2 som zdedila viac ako pred 5 rokmi, ďalšiu 1/2 v roku 2015
 57. Registračný orgán - účtovanie na stredisko
 58. Daňové priznanie v rakúsku
 59. Registračka a sekretárske a administratívne práce?
 60. zánik daňovej povinnosti k DzMV
 61. Ako rozumieť zákonu 461/2003 o soc poistení v bode povinnosti zamestnávateľa
 62. Ako vystaviť faktúru do ČR za opravu čelného skla pre firmu s CZ IČ DPH?
 63. Dan z motor.vozidiel N1 aky udaj z TP
 64. Výpočet cestnej dane
 65. Zásielkový predaj
 66. DzMV a palivo BA 95 B+LPG
 67. dan z motorovych vozidiel - tahac+naves
 68. Intrastat - fakturovaná suma
 69. daň. z MV čo vyplnit do r. 8?
 70. Služba poskytnutá v zahraničí
 71. Predaj MV lízingovke a nový lízing
 72. Môžem si do výdavkov pri prenájme bytu nezaradeného do obchodného majetku zahrnúť províziu RK a poplatok za skylink?
 73. DP DzMV
 74. Časové rozlíšenie nájomného vyplateného v roku 2014 vopred na rok 2015 JU
 75. Prenos daňovej povinnosti - materiál.
 76. DPH prenos danňovej povinnosti od 1.1.2016
 77. Preddavok na dan z motorovych vozidiel uhradeny az v 01/2016
 78. vystavenie Fa platca DPH - prenos daňovej povinnosti od 1.1.2016
 79. DP DzMV-prenajaté vozidlo
 80. Vystavenie faktúry pre českú firmu.
 81. Nevyužívaný motocykel v obchodnom majetku do daňového priznania CMV?
 82. Pracovná cesta SZČO v Nemecku presiahla 183 dní.
 83. Auto v majetku prenajaté - kto podáva daň. priznanie alebo oznámenie?
 84. Daňové priznania - invalidný dôchodok a maródka
 85. odpočitatelnu polozku na 50% invalidnú manželku?
 86. Kedy vzniká SZČO povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne?
 87. Ako sa odpisuje obilný kombajn od roku 2015?
 88. Ako účtujete v programe POHODA odpisy???
 89. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel, keď bolo súkromné auto zamestnanca použité len raz?
 90. Datum vzniku danovej povinnosti DzMV
 91. Mám auto na leasing - môžem si účtovať kilometrovné + opotrebenie?
 92. Prenajom vozidla - SZCO
 93. Účtovanie dane z motorových vozidiel.
 94. paušálne výdavky uplatniť pre živnostníka účtujúceho v PÚ-dá sa?
 95. Účtovanie úveru
 96. DZMV
 97. Vrátenie dani z motorových vozidiel
 98. Cenový dobropis
 99. DzMV - znizenie sadzby
 100. Naklady prenajateho auta
 101. Nesprávny údaj v dani z MV
 102. DPH
 103. Aké dátumy použiť pri dani z MV?
 104. Odpisovanie auta v cene 5000€
 105. Odpisy majetku.
 106. Preplatok z pohľadávky
 107. novela zákona o DPH - možem si nárokovať?
 108. Je zdravotný preukaz zamestnanca daňovo uznateľný výdavok pre s.r.o.?
 109. Inventúra skladu
 110. Ako účtovať vystavenú faktúru zníženú o zrážkovú daň?
 111. Preddavok na DzMV
 112. Preddavok na DzMV za 12/2015 zaplatený v 01/2016
 113. aké IČ DPH poskytnůť?
 114. SZCO - auto - udrzba
 115. Musí sa vystavovať likvidačny list k DF, alebo stači iba pečiatka s rozpsom účtov
 116. Preradenie HIM podľa nových odpis.skupín - bioplynová stanica - venuje sa niekto tejto problematike?
 117. DPH pri predaji budovy
 118. DzMV súkromné vozidlo použité v dvoch firmách
 119. Upravuje sa sadzba dane z motorových vozidiel podľa veku aj pri prípojnom vozidle - prívesnom vozíku?
 120. živnosť a dohoda o dielo
 121. Účtovné a daňové odpisy pri technickom zhodnotení.
 122. Nákup HM za účelom darovania a DPH a daň z príjmu.
 123. Oznámenie o ZÁNIKU dane z MV k 31.12. !!!
 124. Zaokrúhľovanie odloženej dane
 125. Prijem SZCO - odvody
 126. Dátum vzniku daňovej povinnosti k dani z MV 2015 - zmena daňovníka
 127. Krycí list
 128. Výber peňazí z bankomatu
 129. Môže si manžel uplatniť NČZD?
 130. DzMV 2015
 131. Predaj vozidla firme AAA a daň z motorových vozidiel
 132. Nákup auta a výdavky súvisiace s obstaraním
 133. Odpis v rámci prenájmu 2015
 134. Transferové oceňovanie a úroky z pôžičky
 135. Je garaz sucastou podlahovych ploch pri dani zo stavieb?
 136. Daň z nehnuteľnosti pri predaji bytu
 137. Mám nárok na nezdaniteľnú časť základu dane ?
 138. Samozdanenie stavebno - montážnych prác
 139. daňová úľava pri treťom pilier
 140. Zdaňovanie neuhradeného záväzku - pôžička od konateľa
 141. poberanie náhradného výživného za neplatené výživné
 142. Daň z motorových vozidiel - excelovská tabuľka - má niekto ?
 143. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 144. Daň z motorových vozidiel - súkromné auto používané na podnikanie v s.r.o.
 145. tuzemské samozdanenie
 146. Podať 2 priznania DzMV keď sa menila ŠPZ?
 147. Mesačná daň z príjmu
 148. spotrebovaný materiál vo vystavenej faktúre- účtovanie
 149. odpisy a DMV
 150. Znizuje urok z omeskania v DP vysledok hospodarenia?
 151. zanik danovej povinnosti k dani z nehnutelnosti (geometricky plan)
 152. Môžem si uplatniť odpočet DPH, ak robím v stavebníctve a uplatňujem prenos daňovej povinnosti?
 153. Daň z mot. vozidla
 154. daňová licencia
 155. Vznika mi povinnost na uhradu dane z predaja?
 156. Dátum vzniku, zániku daň. povinnosti k dani z MV 2015
 157. Daň z MV
 158. Predpokladaná daň- daň z motorových vozidiel - zmeny od 25.01.2016 na základe metodického usmernenia
 159. České faktúry a DPH od 1.1.2016
 160. Oznamuje za zánik DP k dani z motor. vozidiel DU ?
 161. Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manžela?
 162. daňová úľava na manželku ak je na invalidnom dochodku
 163. účel využitia - vplyv na odpisy
 164. treba sa zaregistrovať na DÚ ak sa chystá SZčO zamestnať človeka na dohodu ?
 165. zodpovednosť pri výkone služby
 166. Odsávanie do haly v OC 1690 EUR bez DPH, je ho potrebné odpisovať?
 167. faktúra TVK
 168. DANOVE PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVYCH VOZIDIEL
 169. DZMV vznik daňovej povinnosti
 170. Dohoda o pracovnej činnosti - povinnosť podať DP alebo RZ?
 171. daňové priznanie z MV
 172. EXEKÚCIA - účtovanie trov oprávneného
 173. Prefakturácia
 174. Tvorba RF zo zisku - povinný prídel
 175. SZČO stravné lístky vs. cestovný príkaz
 176. Faktura za najom 2015 a dph
 177. Súkromné vozidlo a daň z motorových vozidiel za rok 2015
 178. SZČO a vyradenie auta do osobného užívania a prepis
 179. je úver zarátaný ako príjem do ročného zúčtovania?
 180. Ak vystavím faktúru iba na brúsenie parkiet spadá to do prenosu daňovej povinnosti?
 181. Obrat pre povinnú registráciu DPH v SR - SZČO vykonáva práce v ČR pre českého platcu DPH
 182. DzMV SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo
 183. Vie niekto poskytnúť vzor na skrátenú formu transferového oceňovania?
 184. odpočet na manželku
 185. Danove priznanie k dani z motorovych vozidiel
 186. Daňové priznanie z prijmu FO typ A
 187. DPH pri prenájme apartmánu
 188. Rezerva na audit - nedanovy výdavok?
 189. Pokuta z DU po 11 rokoch.
 190. exekučné zrážky zo mzdy
 191. Trojstranný obchod?
 192. Môžu sa cestovné náhrady vyplatiť konateľovi-spoločníkovi priamo na súkromný účet?
 193. Príjem SZČO -hranica pre min. odvody
 194. ERP pri obrábaní kovov a výrobou výrobkov z kovu
 195. Typ daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016)
 196. Dan z motorovych vozidiel, firma slovenska, auto ceske
 197. Je potrebné preúčtovať náklady a výnosy z decembra na účty bud. období?
 198. Nezdaniteľná časť na manželku
 199. Predaj produktov cez Amazon ako SZCO - neplatic DPH
 200. Prevod súkromných peňazí na podnikateľský účet a spät
 201. Daňový bonus
 202. DzMV a prives
 203. Náklad pri predaji dedičstva NIE v priamom rade
 204. dan za auto 2015- edane
 205. Kedy odhlasit z dane predane MV?
 206. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 207. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve
 208. DzMV za 2015 čo do r.19
 209. DzMV - SZČO, ktorý používa na podnikanie súkromné vozidlo - Ako vyplniť riadok 10 v Oddiele III?
 210. Ako vykazat nakup z Alza.sk fakturovany bez DPH zo slovenskeho IC DPH slovenskemu platitelovi?
 211. Demontáž reklamnej plachty-prenos daňovej povinnosti?
 212. Nárok firmy na odpísaný majetok.
 213. Otázky ohľadom dane z predaja bytu
 214. uplatnenie si odpoctu na manzelku na RD (danove priznanie FO A)
 215. Aké máte skúsenosti s vystavovaním faktúr pri kúpe tovaru od zahraničnej osoby registrovanej pre DPH na Slovensku (§ 69 odst.2) ? Prenášajú daňovú povinnosť ?
 216. DPH služby - místo dodania
 217. daň z MV - riadok 08
 218. Na aky ucet mam zauctovat prehliadku vodica u SZCO.Dakujem
 219. rozpoctova organizacia - zs s pravnou subjektivitou
 220. dodanie betónu
 221. Príjem z predaja automobilu nezaradeného do firmy
 222. Ako zaúčtujem elektronickú dialničnú známku?
 223. Daň z motorových vozidiel
 224. Používanie MV a daň z motorových vozidiel
 225. Odsúhlasenie pohľadávok
 226. JCD a DPH
 227. Keď má občan budovu zaradenú pri prenájme v dlhodobom majetku, musí viesť kartu dlhodobého majetku ?
 228. Treba podať priznanie keď sme kúpili dom?
 229. Podanie daňového priznania s pomocou ZEP
 230. Dobropis k vyúčtovaniu ZSE a KV DPH
 231. SZČO a povinné platenie odvodov do SP od 07/2016
 232. Kedy nemusí sro platiť odvody do zdravotnej pri výplate dividend?
 233. Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015
 234. Odpisová skupina budova resocializačného zariadenia
 235. DPH
 236. Ako zauctovat -prenesena danova povinnost
 237. Presun pôžičky z účtu 365 na 479, predaj sro a znenie zmluvy o pôžičke
 238. Kedy je z účtovného hľadiska správne odúčtovať z nákladov vrátenú spotrebnú daň z el. energie?
 239. odpis pri predaji
 240. DPH medzi r. 2015-2016
 241. zrusila som DPH, chcu odomna este 1 danove priznanie?
 242. uplatnovanie phm a cestakov
 243. Výpočet EBIDTA pri strate
 244. Daňové odpisy pri prenájme
 245. 500 eur odpocitam z kazdeho prijmu z prenajmu ci zo suctu prijmov?
 246. Interne vystavene faktury-kontrolny vykaz
 247. stavebné práce prevedené v roku 2015, preberacie konanie v roku 2016 - samozdanenie ?
 248. priemerná mzda na úrovni hodinovej?
 249. paušálne nahrady
 250. Daňove priznanie invalidného dôchodcu