PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. auto v majetku - poistenie vystavené na konteľa
 2. príležitostná činnosť - stavebný inžinier
 3. prenájom
 4. náklady na rozšírenie viazanej živnosti
 5. Sú vozidlá poľnohospodárskych firiem oslobodené od dane z motorových vozidiel?
 6. OZ - vyplatenie fyzickej osoby
 7. preprava - gutschrift
 8. Daň z motorových vozidiel 2015 - vznik a zánik daňovej povinnosti
 9. fa vystavena nespravnemu odberatelovi
 10. Oprava uctovnictva po ukonceni cinnosti SZCO
 11. nespravne vystavena faktura
 12. Firemné auto a kniha jázd
 13. Sklad - výsledok inventúry - zaúčtovanie
 14. Faktúra vystavená v jednom, uhradená v druhom roku - JÚ
 15. Záväzok zo zmluvy vysporiadaný iným spôsobom - JU
 16. ZAUCTOVANIE OPRAVNEJ FAKTURY od VSE
 17. Daňové výdavky na PHM vo výške 50 %-SZČO
 18. Predpokladana dan szco - v r 2016 nebude auto pouzívat
 19. S.r.o. - zisk na konci roka
 20. dohoda o pracovnej cinnosti a odvody 2015/2016
 21. učtovanie market.bonusu
 22. Mám tiež problém,ako určite mnoho iných so stravnými lístkami 2015.
 23. Daňové priznanie - prechod z denného na externého študenta
 24. Predčíslie pre platbu DMV za rok 2015
 25. Ako sa určí daň z motorových vozidiel za autá zamestnancov za rok 2015?
 26. prenajaté motorové vozidlo
 27. Koncesionárske poplatky
 28. Provizia realitky
 29. Zmluva o nájme stroja s následným odkupom
 30. Sadzby dane z motorových vozidiel r.2016
 31. Ako preúčtovať sklad pri prechode zo živnosti na s.r.o.
 32. Zvyšovanie ZD o neuhradené záväzky
 33. Refakturacia nákladov zo zahraničia
 34. Aky danovy text na vystavenej fakture za slutby a tovar do EU ?
 35. zdanitel.plnenie - dátum dodania
 36. S.r.o. 1 poskytla pôžičku s.r.o. 2 - ako zaúčtovať?
 37. Účtovanie straveniek - zľava
 38. Cerpanie Socialneho fondu
 39. Paušálne výdavky - vdova na PN - správny výpočet?
 40. slovenská živnosť a platené poistenie v Čechách
 41. Ako zaučtujem v JU u szčo neuhradené záväzky a pohľadávky, ktoré szčo predala spolu s podnikom s.r.o. pri ukončení živnosti.
 42. Môžem do svojej sro prenajať svoje auto bezplatne?
 43. Paušálne výdavky v roku 2016
 44. Daň z príjmu FO
 45. Dan z motor. vozidla 2015
 46. Podnikateľ daruje kalendár s potlačou - ako to zaúčtovať?
 47. Zmluva o dielo podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.
 48. Prelom rokov - účtovanie faktúr
 49. Ako zaradiť mobilný vozíkový terminál?
 50. občianske združenie - výdavky
 51. Daň z MV a auto na leasing
 52. Fa z novembra 2015, DPH, samozdanenie
 53. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/
 54. zaúčtovanie poistnej udalosti /len DPH a spoluúčasti/
 55. DZMV za auto ktoré je v prenájme?
 56. výzva na zaplatenie nedoplatku RTVS - ako účtovať?
 57. dan z motorových vozidiel
 58. materská dovolenka u SZČO a NČZD
 59. mam narok na vratenie dane?
 60. Viete mi niekto poradit ako zauctovat ak zivnostnik ma holandsku kartu na dobijanie kreditu.
 61. Dohoda o splátkach MT
 62. oprava chýb min. období sklad
 63. Daň z motorových vozidiel za rok 2015
 64. Kedy zaradit do majetku a kedy uplatnit DPH?
 65. reklamné predmety
 66. Kúpa budov a pozemku - dph
 67. MRP sklad - skusenosti
 68. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť fotovoltické zariadenie?
 69. DzMV a súkromné auto SZČO
 70. fakturácia stavebného materiálu a prác od 1.1.2016
 71. povinnosť registrácie pre IČ DPH?
 72. ubytovacie služby vs prenájom a daň. uznané odpisy v roku 2015
 73. Jedáleň účtovanie nákladov
 74. Zostatok 331 ku koncu roka
 75. Predaj auta a DzMV
 76. Čerpanie stravných lístkov?
 77. preplatok faktúry - odpis
 78. prijatý dobropis - odpis
 79. Podanie daňového priznania
 80. Predikcia cashflow
 81. Môže byť tichým spoločníkom aj akciová spoločnosť?
 82. Ako správne zaúčtovať faktúru?
 83. Zápočtový list od českého zamestnavatela
 84. fakturácia medzi firmami
 85. Danové priznanie- práca v Rakusku
 86. Nájomné v bytovom družstve
 87. prenajom priestorov vlastnej sro
 88. Cestna dan a vlastnictvo vozidla
 89. Peňažný vklad tichého spoločníka - účtovanie
 90. Winibeu
 91. Samozdaňuje sa faktúra od GOPAY (vyúčtovanie gopay služieb)?
 92. Uplatniť DPH pri nákupe bytu?
 93. 80% PHM
 94. Dodanie tovaru do EU so službou v ďalšom štáte EU a CMR
 95. Moze platca DPH kupit tovar rovno bez DPH pre predaj do ineho statu EU?
 96. Podmienka CIF v účtovníctve
 97. MRP mzdy a personalistika- ako vytlacit evidencny list dochodkoveho zabezpecenia pri odchode do dochodku v 1/16.
 98. splátka pôžičky osobným autom.
 99. ocenenie obchodu medzi spriaznenymi osobami
 100. Je potrebné upraviť daň pri investičnom majetku pri predaji auta podľa par. 54 zákona o DPH?
 101. Prenájom nehnuteľnosti
 102. Zostatková cena technického zhodnotenia prenajatého majetku
 103. Musí offshore firma priznať vlastníctvo na Slovensku?
 104. Odčítava sa daňová licencia od dane z príjmu?
 105. Ako zaúčtovať výmenu svietidiel ?
 106. Danove priznanie za min.rok ak som na RD
 107. Postačí k zmluvnej pokute faktúra, alebo je potrebné aj vyrozumenie o zmluvnej pokute?
 108. daňový doklad - dve meny
 109. SBS - odpis z registra trestov - danovy naklad?
 110. Kde zaúčtovať kupu investičneho draheho kovu?
 111. prenájom pozemku - faktúra
 112. ELDP elektronicky môžem poslať za rok 2015?
 113. Kód zdroja - dotácia na verejné osvetlenie
 114. Zaučtovanie - vklady a výbery v banke MONEY S3, PZP
 115. Zauctovanie darceka k internetovej objednavke
 116. Prerušenie výkonu slobodného povolania - povinnosti SP a DU
 117. FVE ktorá odpisová skupina
 118. Nezdaniteľná časť na družku
 119. Slovenská živnosť a príjmy len z ČR
 120. krátenie stravného a zaúčtovanie cestovného uhradeného firemnou PK
 121. Povinnosť registrácie pre DPH - SZCO neplátca dodám službu do AT?
 122. Výstavba rodinných domov za účelom predaja v JÚ.
 123. Aký je základ pre výpočet RZZP za rok 2015?
 124. Zverejnovanie recyklacneho poplatku
 125. Aka je dan z predaja nehnutelnosti pri jej deleni?
 126. účtovanie podielu na zisku
 127. HPP v CR a zivnost na Slovensku
 128. SZČO - cestovné príkazy verzus stravné lístky
 129. Ak má zamestnanec aj živnosť, má nárok na stravné lístky aj ako SZČO?
 130. anonymna transakcia
 131. Cesťáky a náhrada 0,183
 132. Môžem dať do výdavkov nedoplatok z RZZP?
 133. Pozemkove spolocenstvo - tvorba rezerv
 134. požitie dobropisu z roku 2013 do nákladov roku 2015
 135. účtovanie aquaparku - predaj permanentky
 136. Poplatok za pridelenie a spravovanie kódu-účet 538 alebo 518 ?
 137. Norma prirodzených úbytkov zásob - rastliny
 138. Daň z prenájmu nehnuteľnosti na území SR u pracujúceho v zahraničí
 139. Existuje termín, do akého musí byť vysporiadaný zisk z minulých období v SRO?
 140. ZARADENIE UCTOVNEJ JEDNOTKY
 141. Nepenazne plnenie v lekarni a zrazkova dan.
 142. Predpokladana dan DZMV
 143. Aké sú podmienky na poberanie rodinných prídavkov v Nemecku?
 144. Zemné práce v roku 2016
 145. Vypovedna doba brigadnika
 146. Zamestanecka premia a danový bonus na dieta
 147. Účtovanie registračnej pokladnice
 148. Vysporiadanie DPH pri nákupe obilovín
 149. Môžem opraviť nesprávne duplicitné účtovanie v r. 2014 o úhrade dph opačným zápisom?
 150. Účtovná závierka a VRP Virtuálna registračná pokladnica
 151. Mäso 10% DPH
 152. Osobny vklad do pokladne
 153. Okuliare do odpisov
 154. Komunikácia externého účtovníka s úradmi
 155. spedicna firma - vystavene faktury
 156. Môže byť poskytnutá zamestnancovi mesačná záloha v hotovosti 500€ na drobné nákupy?
 157. Ako číslovať (nečíslovať) faktúry v novom roku?
 158. Účtovanie nájmu podnikateľských priestorov
 159. Paušálne výdavky na PHM a odpisy
 160. DOVP a PN
 161. Čo som povinný oznamovať colnému úradu?
 162. Reklamne a marketing sluzby bez ERP?
 163. MRP začiatočník
 164. Daň z pridanej hodnoty
 165. montážne práce aké dávate sk nace?
 166. dan z MV 2015
 167. DZMV celkovy suhrn informacii
 168. dodatočné DPH - sankcie
 169. zrážková daň - kedy platit
 170. Výpočet koeficientu pri pomernom odpočte DPH
 171. Ako sa predáva drobný majetok, ktorý bol predtým zaradený do nákladov s.r.o.?
 172. spotrebný úver auto - daňový výdavok?
 173. Ako riešiť prac. dobu predavačky, ak pracuje v predajni, ktorá je denne otvorená 9,5 hod.?
 174. Ako vyriešiť "osobnú spotrebu" tovaru pre konateľa?
 175. generalne splnomocnenie od konatela - pre Danovy urad - mate ?
 176. Nárok na odpočet DPH.
 177. odpisovanie prenajatej budovy
 178. Vyradenie auta do osobného užívania
 179. elektronický systém obsluhy klienta odpisová skupina
 180. Tuzemske samozdanenie od 1.1.2016 -autorsky a stavebny dozor, architektonicke prace, geodeticke prace....
 181. Účtovanie príjmov v rozpočtovej organizácii
 182. Faktúra švajčiarskému odberateľovi-DPH?
 183. JÚ - dajú sa doúčtovať doklady (Ú. doteraz robené v alfe plus) ručne bez použitia programu?
 184. Som SZCO, mam vlastnu vyrobu. Da sa zauctovat hodnota mojej prace do DPH?
 185. daň z motor. vozidiel
 186. dodatočný KV DPH
 187. Výroba bižutérie a suvenírov - treba aj VO/MO?
 188. Tlačivá daňového priznania za rok 2015
 189. Číselný rad a skladové hospodárstvo
 190. faktúra za ubytovanie z EU
 191. Narok na materske
 192. Ako získať späť DPH z faktúr, ktoré neboli zaplatené?
 193. Prefotenie-tlač projektov. 518 alebo 501?
 194. Kto pracuje z uctovnym programom Dialog 3000s ?
 195. dodatočné DP - účtovná závierka
 196. Nárok na odpočet DPH pri dovoze ak colny dlh hradil odosielatel
 197. Je správne ak mi soft robí v poradí už druhý dodatočný KV k DPH a ťahá mi tam údaje aj z prvého dodatočného KV?
 198. je zmluva o dielo podľa autor. zákona príležitostný príjem?
 199. Ukoncenie alebo pozastavenie zivnosti
 200. Prenájom priestorov - ako evidovat v účtovníctve ?
 201. poskytnutý preddavok v decembri, vyúčtovanie v januári
 202. výstavba vlastnej vodárne
 203. Zariadenie do prenajímaného bytu - výdavky
 204. Kurz zaúčtovania v kontrolnom výkaze v B1
 205. Zmluva o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu
 206. Gastrolístky pre živnostníkov
 207. účtovanie mzdy konateľa
 208. došlá faktúra
 209. prefakturácia miestného poplatku a DPH
 210. Treba podať DDP?
 211. Vratka SP minulé obdobie
 212. Nevymožiteľný dlh a odpočet z daní PO
 213. Odpisovanie TZ nájomca - prenajímateľ
 214. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu - cudzia mena
 215. Kedy odhlásiť vozidlo z DzMV?
 216. 19% DzP na výplatnej páske - účtovanie
 217. Ak prenájmem byt 30.12.2015, musím podať v marci DP?
 218. Fakturácia FO nepodnikatelovi.
 219. Môže byť nájom vo výške len úhrad spojených s užívaním bytu (spotreba elektriny, plyn... ?
 220. PLATBA KARTOU a bloček
 221. Ako správne použiť ustanovenia napísané v zákonoch?
 222. Parkovacia karta na 12 mesiacov (nie kalendárny rok) ako účtovať v JU?
 223. Zálohová faktúra z ČR na tovar, faktúra za prijatú platbu a vyúčtovacia faktúra za tovar v 0 hodnote ako postupovať?
 224. odpis auta kupeneho v decembri 2015 splatkami na dve casti
 225. odpis auta
 226. SZCO a pracovná cesta
 227. Auto a živnostník
 228. SZČO + prenos a uplatnenie nákladov do ďaľšieho roka
 229. Úroky platené banke.
 230. technicke zhodnotenie obch. majetku
 231. Ako urobiť DP k CMV ak je nesprávne oznámený koniec daňovej povinnosti?
 232. Ak spoločnosť poskytne športovému klubu dresy a náradie, podľa nového zákona o športe je to daňový náklad?
 233. Chyba v priznaní DPH
 234. Spôsob dopravy Incoterms CIF
 235. Účtovanie v POHODE
 236. zle vyfakturovany zasielkovy predaj z EU
 237. dobropis vo výkaze DPH
 238. opravné priznanie DPH
 239. Osobný automobil v prípade, že zamestnanec má pracovnú pohotovosť
 240. tovat na repre účely
 241. nadobudnutie tovaru
 242. Je uhlíkový filter namontovaný k striekacej kabíne technickým zhodnotením?
 243. darovanie auta z sro vrz platenie dane
 244. nadmerný odpočeť DPH - daňový
 245. Zivnostnik - ake odvody SP, ZP?
 246. Predaj nehnuteľnosti a vystavenie faktúry
 247. Služby IOM účet 538AÚ?
 248. Dodanie tovaru do krajiny EÚ
 249. DPH kontrolný výkaz a eshop
 250. Je možné uznať výdavok(náklad) inej osoby?