PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Účtovanie stravné konateľ
 2. Údaje o daňovom priznaní za rok 2014 : FO typ A
 3. Účtovanie DPH len zo spotrebovaného kreditu.
 4. platba licencie na DU - aký VS?
 5. daň zo zavislej činnosti - platba na daňovy urad -treba rozlišovať daň pri dohode a pri prac.zmluve?
 6. Aká je výška príjmu?
 7. Vznik s.r.o
 8. Účtovanie dobropisu od O2
 9. Daňové priznanie za rok 2014 - vrátenie daní od viacerých subjektov
 10. Porusenie podmienok pre dan.evidenciu v 2013. Aky postup zvolit za 2014? A co s dan.stratou za 2013?
 11. daňová evidencia taxikár
 12. Provízny výkaz
 13. Hrubá mzda nižšia ako v pracovnej zmluve
 14. Ukoncenie zivnosti a dobropis
 15. Ukončenie živnosti a prijaty dobropis
 16. neplatca DPH
 17. Honorarnote rakuska opatrovatelka
 18. eDANE
 19. Treba uvádzať príjmy z úrokov na účte v daňovom priznaní B a ak áno, aké?
 20. Príjmy podľa §6 ods.2 aj §6 ods.4 a paušálne výdavky
 21. účtovanie miezd v PÚ v decembri
 22. Opravné položky k pohľadávkam
 23. Nezaplatil som daňovú licenciu! Čo ďalej?
 24. Diéty a doklady o nákupe stravy
 25. Nárok na daňový bonus
 26. Zostavena a schválená UZ
 27. Tlačivá pre SVB
 28. Cestna dan
 29. elektronizácia na DÚ-prerušená komunikácia s klientom
 30. Likvidácia spol. s r.o. - po mimoriadnej uzávierke a podaní DP podávam v riadnom termíne na podanie DP ešte aj riadne daňové priznanie za dané účtovné obdobie ?
 31. Ako vypočítať DPH zo zásob, ktorú si môžem odpočítať pri registrácii?
 32. darovany byt od babky, plati sa dan pri naslednom predaji?
 33. Účtovník nespolupracuje - čo môžem robiť?
 34. Daňové priznanie - povinnosť
 35. Nepripočitávam neuhradené záväzky v JU z rokov 2004,2005,2006,2007 do POZD ?
 36. účtovanie fa z 1/2015 do DPH 2/2015
 37. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 38. Odklad daňového priznania
 39. Ako účtovať diners club kartu v PU ?
 40. Vyučtovacia faktúra za elektrinu - DPH
 41. SHELL FAKTÚRY -mýtne
 42. DP FO - dobrovoľne nezamestnaný
 43. FA z roku 2014 do učt. 2015
 44. Predaj nehnuteľnosti - kedy daňové výnosy?
 45. Dobropis z r. 2014
 46. DP opatrovateľky v AT so živnosťou v AT a zároveň pracovným pomerom
 47. DP FO 2014.
 48. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby- elektronické zaslanie
 49. Použitie daňových tlačív za rok 2013 pri DP za rok 2014.
 50. Ako naúčtovať faktúru so zľavou?
 51. Paušálne výdavky a DPH
 52. Daňové priznanie -prerušenie odpisovania
 53. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania rok 2014
 54. Tabuľka D - DPPO
 55. DP A - dôchodca - riadok 28 ?
 56. FO a príjem z ČR
 57. Uhradená DPH - BV
 58. uzavretý rok od predošlej účtovníčky fa zo zd. plnením 2014
 59. VZ na zdravotné odvody z dividend r.2013
 60. Zaradiť alebo nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?
 61. úroky z půjček ve výnosech nezaplacené jsou daňové?
 62. Môžem mať v PD - JU - záporné zostatky v banke, ak to tak zaučtováva banka, zaučtuje najprv úhrady až potom príjem - mesačný bankový výpis ?
 63. Rozúčtovanie faktúry - alfa
 64. Dočasné pridelenie zamestnancov
 65. Opravná položka k pohľadávkam
 66. SZČO - príjmy za 12/2014 pripísané na BÚ 1/2015
 67. SZCO a mandátna zmluva
 68. Dôchodca je SZČO, jeho príjem je menej ako 1900.- E, musí podať DP?
 69. Dôchodca je SZČO, jeho príjem je menej ako 1900.- E, musí podať DP?
 70. zapísané ZI na súkromnom účte
 71. Úhrada odvodov po ukončení živnosti a príjem
 72. Daňové priznanie 2014 - vydané faktúry
 73. dph a nedodaná fa v 1/2015-v banke uhradená
 74. daňove priznaie PO a výkazy - pečiatku netreba?
 75. DP typu A a zamestnanecká prémia
 76. Poprosím o radu ohľadom daňovej licencie. S.R.O. je nulová uplne /spiaca/. Teda má platiť 480e daňovú licenciu. Do ktorých riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát ju mám vpísať?
 77. SZCO paušalne vydavky
 78. Faktúra k prijatej platbe a vyúčtovacia faktúra - alfa
 79. daňové priznanie
 80. účtovanie v organizačnej zložke
 81. Kam v DP zaradiť príjmy z asistenčných služieb?
 82. Prevod obchodného podielu - spoločník A spoločníkovi B
 83. Daňové priznanie prenájom
 84. zamestnanecka premia a dohoda o vykonaní prác
 85. Mandátnu zmluva - odvody
 86. Mandátna zmluva - daňové priznanie
 87. Danove priznanie FO typ A
 88. Predaj tovaru pre FO
 89. Vrátenie pohľadávky od konateľa nad 5000 eur
 90. Preddavok na dan
 91. Daňové priznanie a príjem na dohodu o pracovnej činnosti v Čechách zdaňovanú zrážkovou daňou
 92. Odpísanie pohľadávky – neprihlásenej do reštrukturalizácie.
 93. Ako by ste riešili situáciu, keď na vytlačených vystavených faktúrach chýba údaj základ dane pre jednotlivé sadzby.
 94. účtovanie úverového výpisu z účtu v jednoduchom účtovníctve
 95. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
 96. Stačí mi k zaúčtovaniu diaľničnej nálepky pokladničný blok zakúpený na čerpacej stanici (doklad z ERP)?
 97. Je možné dohodnúť si na daňovom úrade nižšiu výšku preddavkov na daň z príjmov SZČO ako je určené zákonom?
 98. účtovná závierka pred zdanením na DÚ
 99. Delenie príjmov medzi manželmi podľa §6 ods. 3, § 7, §8
 100. Odložená daňová pohľadávka
 101. Preplatok na dani z príjmu - vrátený v inej sume
 102. Poskytnutý preddavok, nedodaná vyúčtovacia faktúra - ako vysporiadať v účtovníctve?
 103. Oznámenie o schválení účtovnej závierky MÚJ za 2014
 104. Daňový bonus ,rozvedení manželia
 105. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v dph a kontrolnom výkaze
 106. Tvorba rezervy
 107. ERP a poskytovanie služieb v lesníctve
 108. Ako uctovat príspevok na samostatne zárobkovú činnosť 2014
 109. Musím podať DP FO ?
 110. DP FO v PU
 111. Ako zaúčtujem preplatok zo ZP v JU?
 112. Danove priznanie - dan z prenajmu
 113. Ako správne účtovať náhrady za nakúpené pohonné hmoty u SZČO, ktorý využíva súkromné auto? (- reálny výdavok, alebo len zníženie základu dane? )
 114. Paušálne výdavky - podmienky ?
 115. Ako si SZČO odpočíta V DP zaplatené poistné do zdravotnej poisťovne pri výdavkoch percentom z príjmu?
 116. vratenie DPH danovým uradom
 117. Nový platca DPH a odpočet dane
 118. Je prídavok na dieťa vlastný príjem manželky?
 119. zivnostnik ziskal zakazku v zahranici na ktoru sam nestaci
 120. Preúčtovanie nedaňového nákladu z r.2013 na daňový do r.2014
 121. účtovanie drobných preplatkov a nedoplatkov vo vydaných faktúrach
 122. Daňové priznanie a PN zo SP.
 123. Kto vypláca zamestnaneckú prémiu zamestnávatel alebo úrad práce?
 124. Je potrebné k daňovému priznaniu doložiť doklad o evidencii na ÚP?
 125. Ma byt DPH na fakture za skolenie v Anglicku??
 126. Ukončená živnosť a nevysporiadaný sklad
 127. Živnostník - ročné zúčtovanie dane
 128. Účtovná závierka
 129. Ako účtujete doklad zo Slovenskej pošty za výpis z obchodného registra ?
 130. Pepsi-zmluva o predaji-odmena-ako účtovať?
 131. DP zamestnanec a nezamestnany a marodka
 132. Ako účtovať provízie za sprostredkovanie životného poistenia?
 133. Daňová povinnosť FO účtujúca v PU
 134. Ako môžem urobiť preúčtovanie leasingu?
 135. Nákup stroja z čiech v Omege
 136. Spoločnosť v konkurze - daňové priznanie a účtovné závierky
 137. údaje na vystavenej faktúre
 138. PROSIM o RADU: Zamestnanec a živnostník - daňové priznanie 2014
 139. Živnostník - paušalné výdavky
 140. Môžem zmeniť uplatňovanie PHL zo 100% na 80% v priebehu roka?
 141. Ako vyplĺňate poznámky MUJ3-01?
 142. Zamestnanec a SZCO sucasne, platba poistneho
 143. výsledovka za 2014 riadok 1 stľpec 2
 144. Z čoho sa počíta 22% daň u živnostníka z daňového priznania?
 145. zdanenie náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
 146. Načítanie účtovnej závierky MRP
 147. Nákup licencií na program z EU
 148. Odpocet danovej straty r. 2013
 149. Lízing - zostatok na účete 474 po skončení lízingovej zmluvy
 150. Danove priznanie na materskej dovolenke
 151. Prijatie peňazí na osobný účet v SR z krajiny mimo EÚ
 152. Účtovanie českej banky s eurovou faktúrou
 153. Ocenenie hmotného majetku - opravy, vlastnoručne opravy a pod.
 154. zmena odpisov k 1.1.2015
 155. Zle vyplnené obchodné meno prijímateľa 1,5% v daňovom priznaní PO.
 156. Pri vývoze do 3 krajín budem robiť potom koeficient DPH?
 157. Ake zdanitelne plnenie pri opravnej fa do CR?
 158. Nezaevidovaný uhradený záväzok z roku 2010
 159. HV a daňová licencia
 160. r.15 daňové priznanie typ B - uhradené odvody z r.2013 v 1/2014
 161. Virtuálna registračná pokladňa - doklady a účtovanie
 162. Mala som príležitostný príjem 700 eur, mám povinnosť podať DP, iný príjem som nemala...
 163. Daňové priznanie k dani z príjmov FO a riadok 28 (oddiel III.) - treba vyplniť, ak je daňovník poberateľom dôchodku od 9/2014?
 164. Odklad daňového priznania
 165. Faktúra lotérie môžem to takto účtovať PU
 166. Zdravotne odvody z dividend r.2014 - vymeriavaci zaklad a sadzba, platenie
 167. prerušenie živnosti na časť roka a spracovanie účtovníctva
 168. Účtovná závierka
 169. Viete mi poradiť, či si kaderníčka môže uplatniť ako daňový výdavok cukríky pre zákazníčky?
 170. Daňové priznanie - pracujúci dôchodca
 171. DP 2014
 172. licencia
 173. Prenájom bytu - odpočet z príjmu 500.- E
 174. Prenájom bytu - môžem do príjmu v DP započítať len sumu za prenájom bez sumy za zálohy na energie
 175. Bude príjem za predaj obchodného podielu v daňovom priznaní za rok 2015?
 176. Príloha k DP
 177. POZASTAVENIE ŽIVNOSTI a DAŇOVÉ ODPISY
 178. Aké tlačivá potrebujem, ak si manžel chce dať na mňa uplatniť daň, ak som bola celý rok 2013 na rodičovskej dovolenke?
 179. Zaplatenie dane z MV a uplatnenie paušálnych výdavko u FO
 180. Elektronické podávanie DP
 181. Aký typ daňového priznania?
 182. Prevodový mostík zo základu dane na výsledok hospodárenia
 183. Úprava základu dane o položky
 184. daňová licencia
 185. Danove priznanie typ A alebo B?
 186. Ako sa zbaviť tovaru z účtovníctva ak na sklade už nie je?
 187. Aké tlačivo dať do DP staré alebo nové Účtovná závierka ?
 188. Aké tlačivo mám použiť na oznámenie daňovému úradu o odklade daňového priznania?
 189. Výdavky budúcich období - sociálne a zdravotné poistenia, mzda.
 190. faktúry Alza - PÚ platiteľ dph
 191. Môže sa uplatniť § 17 odst 29 Zákona 595/2003 (daň z príjmov) na "zabudnuté" opravné položky -oneskorené účtovanie 547/391 ?
 192. Odpocet danovej straty r. 2013
 193. Príjem z USA
 194. dovolenka a materská dovolenka
 195. neznáma platba JÚ
 196. KNIHA ZÁSOB - SZČO????
 197. Musí podať daňové priznanie k dani z príjmu?
 198. Kontrolný výkaz DPH - prijatá faktúra z tuzemska
 199. účtovanie daňovej licencie - analytika
 200. Zamestnanecká prémia
 201. Ako ocistit prijmy manzelky na uplatnenie NCZD?
 202. Daňová evidencia a prerušenie živnosti
 203. Faktúra - zúčtovanie bez IČ DPH aj keď sme boli platci ale nedá sa doplniť.
 204. tlaciva na vyplnenie
 205. PHM a 80% paušál v roku 2015
 206. Povinnosti voči DÚ
 207. Co odovzdava na danovy urad mikro uctovna jednotka ?
 208. príjem z Českej republiky a zrážková daň
 209. Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky
 210. Aký § treba zaškrtnúť?
 211. Obsah faktúry
 212. nákup tovaru v zahraničí
 213. Obstarávacie náklady tovar - nevedenie knihy jázd
 214. úhrn príjmov z ČR
 215. Prenájom priestorov
 216. Daňová licencia
 217. ako sa vyplnuje strana12 danoveho priznania pre učely zdravotneho poistenia
 218. DP PO riadok 150 - rozdiel v daňových a účtovných odpisov
 219. príjem z PN
 220. Potrebujem nájsť komunikáciu tu na porade ohľadom účtovania združenia po 1.1.2014. Lenže nie DPH ale daň z príjmu. Nemôžem to nájsť a neviem ako postupovať.
 221. zníženie daňovej licencie
 222. Odpis Plnička klimatizácie
 223. Zaplatené preddavky po ukončení živnosti.
 224. Náklady na SC - zahraničná faktúra na firmu za ubytovanie zamestnanca v zahraničí - DPH
 225. Refakturacia postovneho a danove obdobie
 226. Poukazanie podielu zaplatenej dane - právnická osoba
 227. Ak daňovník v roku 2014 dosiahol príjem z prenájmu pôdy nad 500,- Eur a menej ako 1901,67 Eur musí podať daňové priznanie za rok 2014?
 228. ahojte, predkladajú sa len tabuľky, alebo aj tá textová časť musí byť zapracovaná medzi tabuľky?
 229. Je možné viesť pri dotácii z úradu práce za rok 2014 paušálne výdavky ?
 230. Aký doklad doložiť k daňovému priznaniu?
 231. Ako urobiť predkontáciu na VPD a PPD v MRP ??
 232. Zmluvné pokuty vraj už nie sú daňovým nákladom
 233. XIV.oddiel DP typ B
 234. Do ktorého riadku daňového priznania ide pokuta?
 235. Prenájom nehnuteľnosti-zníženie o 500 Eur?
 236. Peňažné plnenie pre lekára (sro), zrazená daň, úprava základu dane ...
 237. účtovný zápis 568/315 -platba terminálom znížená o províziu banke
 238. Môže sa pôžička spoločníka (účtovaná na 365) preúčtovať ako dar do firmy? Spoločník je len jeden.
 239. Odlozenie danoveho priznania
 240. Stravné pre SZČO pracujúceho v Čechách
 241. Ukončenie živnosti szčo - DP B
 242. DP § 6 ods.3 príjem z prenájmu
 243. Daňový bonus
 244. Opravné položky k pohľadávkam
 245. Mylna platba do SP a jej vratenie - ovplyvnuje ZD?
 246. SZČO uplatnenie výdavkov
 247. Príjem zo Švajčiarska, ako vypočítam základ dane?
 248. Postúpenie autoúveru
 249. ÚČTOVANIE PLATIEB Z NAPODNIKATEĽSKÉHO ÚČTU V JÚ.
 250. nárok na daňový bonus???