PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. Ako prosím účtujete tlačiarenské služby?
 2. NZD na manželky
 3. Zamestnanecká prémia a daňový bonus
 4. účtovníctvo chránené pracovisko
 5. Kedy treba spraviť samozdanenie?
 6. prílohy k DP na uplatneniu daňového bónusu
 7. S.r.o. a predaj auta
 8. Stav pohladavok a zavazkov v DP
 9. účet 365 - mínusový zostatok
 10. Daňové priznanie
 11. Je prezentacia firmy danovo uznatelnym vydavkom?
 12. DPH z 80% PHM - ako zaúčtovať?
 13. Zabudla som zaúčtovať DzMV za rok 2013 do roku 2013...
 14. preplatok zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 15. Časové rozlíšenie rok 2014
 16. Mám povinnosť podať dodatočné DP k DPH za oba štvrťroky alebo len ten, v ktorom vznikla chyba.
 17. Daň odklad a úhrada
 18. Tlačivá pre FO účtujúce v PÚ
 19. Oznamovacia povinnosť k dani z MV
 20. Uhradiť poslednú splátku preddavku za r.2013?
 21. Nezdaniteľná časť na daňovnika
 22. Používanie a výdavky súvisiace s autom - SZČO
 23. Môžem si spatne uplatnit DPH?
 24. Účtovníctvo
 25. výpočet odpisov dlhodobého majetku - osobného vozidla
 26. Predaj hmotného majetku po ukončení podnikania
 27. zamestnanec na čerpacej stanici, ktorý obsluhuje pokladňu a pracuje s hotovosťou môže byť v 1.stupni náročnosti práce?
 28. aky typ danoveho priznania?
 29. je potrebné, aby zamestnávateľ podal po ročnom zúčtovaní dane aj hlásenie o zrazených preddavkoch na daň (za svojich zamestnancov) alebo to zarhnie v prehľade (2 strana, riadok č.2)
 30. Nedostala som potvrdenie o rocnom zuctovani dane
 31. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?
 32. Pozemkové spoločenstvo a daňová licencia
 33. Ako upraviť ZD pri prechode na paušálne výdavky?
 34. Dotácia z úradu práce v daňovom priznaní
 35. Moznost uplatnit NČ v plnej vyske pri prijmoch len cast roka
 36. DP SZČO 2013
 37. Musim podavat danove priznanie?
 38. FRSR vydalo tlač. správu 2.3.2015 zmenu tlačív DPPO
 39. Daňová licencia a daňový preplatok
 40. Podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti?
 41. Je nájomné platené zamestnávateľom pre zamestnanca daňovým výdavkom?
 42. Výdaje, bonus a nezdaniteľné položky
 43. Minimálna výška dane.
 44. Nedoplatok ZP za rok 2013
 45. FO - zvyšenie zakladu dane o neuhradene zavazky
 46. Potvrdenie o danovej rezidencii
 47. Číslovanie faktúr na prelome rokov
 48. Danovy bonus na deti navstevujuce ZŠ -ake prilohy k DP?
 49. Musim podat danove priznanie z predaja PC.
 50. Postupenie lizingu
 51. Ukončenie živnosti a TPP - daňové priznanie
 52. Výkazy pri zásielkovom predaji do EU
 53. Prerušenie živnosti, paušál a daňové typ B 2014
 54. Zrušenie daňovej rezervy vplyv na základ dane.
 55. Faktúra z čiech a úhrada v hotovosti
 56. Ako preceniť existujúce zásoby na sklade keď sa SZČO stane platcom DPH?
 57. Uhrada Exekucii
 58. Preplatok na dani zo závislej činnosti nechám na 342 aj keď je v mínuse?
 59. Má sa z dokladu do programu nahadzovať adresa sídla alebo adresa prevádzky kde bolo niečo kúpené?
 60. FA za službu čo nie je v živnostenskom liste.
 61. dátum prvej kolaudácie stavby
 62. Daňové priznanie Typ B - príjem na ŽL z Rakúska
 63. Ochrana osobnych udajov
 64. RZD - dávky v hmotnej núdzi - sú príjmom z-ca?
 65. Rocne zuctovanie dane v Rakusku a Nemecku
 66. Fa za materiál v hotovosti na PPD
 67. Mikro účtovná jednotka
 68. Daň z prenájmu nehnuteľnosti 2014
 69. Vedenie daňovej evidencie - vystavenie PPD bez faktúry
 70. RZD - z-nec HPP a dohoda u iného z-teľa - nárok na zamestnaneckú prémiu
 71. Dohoda - daňový bonus
 72. Aká výška dotácie z úradu práce sa účtuje v jednoduchom účtovníctve do záväzkov, ak sa poskytne v prvom roku 60% a v ďalšom 40 %? Ide do záväzkov celá výška dotácie (100%)?
 73. DP A , starobný dôchodca
 74. Odpisovanie bazena so zariadeniami
 75. živnosť len časť roka, paušálne výdavky a neuhradená faktúra
 76. Danove priznanie po predaji nehnutelnosti
 77. Poberateľ starobného dôchodku a SZČO rok 2015
 78. Príjem z firmy *******
 79. Zaslanie PN poštou
 80. Leasing - 80 % do nákladov
 81. Konateľ a zamestnanecká prémia
 82. Študent + daňové priznanie
 83. Nákladný automobil nezaradený v majetku firmy-náklady
 84. Dobropis k viacerým faktúram vystaveným v roku 2014
 85. Majetok obstaraný v CZK zaradím v ocenení s kurzom platným v deň zaradenia?
 86. Vyradenie majetku z podnikania
 87. Výsledok hospodárenia a výkaz ziskov a strát
 88. Vyplatenie zisku spolocnikovi
 89. daňová evidencia a začiatočný a konečný stav účtu a pokladne
 90. Práca v Holandsku cez agentúra a daňové priznanie
 91. Evidencia zásob v JÚ pre e-shop s korálkami
 92. Odpočet odvodov ZP od vlastného príjmu manželky SZČO na rodičovskej dovolenke
 93. zaplatenie dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti v osobnom vlastnictve
 94. Z čoho sa vypočíta výška odvodov pri živnosti?
 95. Protokol o vyradení drobného majetku
 96. Nezdaniteľná časť dane pri brigáde
 97. Drobný hmotný majetok
 98. Ako správne účtovať nákup zásob v bare?
 99. Účtovná jednotka môže byť súčať konsolidovaného celku, ale nemusí zostavovať účtovnú závierku?
 100. Môže mi vyjsť že mám doplatiť daň, keď som bol 4 mesiace zamestnaný a potom zvyšok roka 8 mesiacov na úrade práce?
 101. Faktúra zo zahraničia, musia udať moje IČO?
 102. Danova licencia nevstupuje do r. 100 DPPO?
 103. Nezauctovany uctovny odpis
 104. strata v podnikaní
 105. Bezúročná pôžička
 106. poplatky za gastrolístky
 107. DP FO - údaje na účely sociálne a zdravotného poistenia
 108. Daňové priznanie typ A
 109. Sprostredkovanie prace do zahranicia
 110. kde mozem najst aktualne účtovné tlaciva
 111. Dodatočné danové priznanie alebo účtovanie do bežného obdobia.
 112. Je daňová licencia daňový náklad?
 113. Záporné základné imanie
 114. Daňová licencia u pozemkoveho spoločenstva
 115. Nezdaniteľná časť na manžela
 116. Bonus na dieťa
 117. Second hand a sklad
 118. Peňažný príspevok za opatrovanie a daňové priznanie 2014
 119. Môžem si dávať poplatky za vedenie účtu, upomienky za fa za mobil do osobnej spotreby?
 120. Daňový bonus
 121. študent denného štúdia si zaplatil odvody ZP, podáva DP...kam zahrnúť tieto odvody?
 122. Odpis debetu
 123. Dodatočné daňové priznanie za rok 2013
 124. Ako odpísať postúpenú pohľadávku?
 125. PÚ účtovanie - služba alebo spotreba materiálu
 126. Výroba železného regálu vlastnými zamestnancami a následné účtovanie
 127. Treba zaúčtovať všetky položky z bankového výpisu?
 128. eDane - Preco mi vyhadzuje chybovu hlasku?
 129. Registračná pokladňa - kombinácia predaja
 130. ročné zúčtovanie ZP 2013 z § 8 = daňový výdavok ?
 131. Finančná správa- stránka sa nedá načítať.
 132. Polovičná daňová licencia pre zamestnávateľov ZŤP
 133. Môžem si v daňovom priznaní za r. 2014 uplatniť výdavky pri príjmoch z príležitostných činností podľa §8?
 134. pouzitie sukromneho vozidla na ucely firmy
 135. kde mam podať danove priznanie SK-DE?
 136. Povinnosť ERP, či VRP - účtovníci
 137. Odpisy auta
 138. Preradenie auta z majetku a následný predaj - postup
 139. Priloha k DP B
 140. súhrnný výkaz a Virtual.registr.pokladňa(VRP)
 141. Co všetko zahrnúť do knihy záväzkov v JU?
 142. Ked má SZČO vyššie výdavky ako príjmy v JU
 143. Ukončenie živnosti k 8.12.2014 a čo s odvodmi za december, ktoré SZČO uhradil 8.1.2015 tieto sa mu už nemôžu odrátať v DP 2014 ? Ako to správne urobiť v JU?
 144. SRO a nákup akcií
 145. Nezdaniteľná časť na manželku
 146. účtovanie e-shopu
 147. Ako to je s danovym bonusom na na dieta na Slovensku ked v Rakusku rozvedenej automaticky platia.
 148. Zahr.služobná cesta-platba kartou
 149. Rozhodujúce obdobie pre výpočet PN
 150. Daňové priznanie pri prerušenej živnosti a TPP
 151. DP opatrovateľky
 152. Doklad o plateni odvodov pre Socialnu poistovnu
 153. Dodatočné danové priznanie
 154. Zivnostnik, sukromne auto a uplatnovanie nakladov
 155. Daňové priznanie typu A
 156. Doplatok minimálnej mzdy
 157. Úver v JU
 158. Daň z nevyplatenej mzdy
 159. szco
 160. Ukončenie živnosti a výkazy v JÚ
 161. zariadenie kuchyne v reštaurácii - ktorá odpisová skupina
 162. Účtovanie nájomného v JU u SZČO
 163. Príjem-volebná komisia
 164. Mobilny telefon do nakladov
 165. FO - jednoduche uct. - zaradenie a odpisovanie os. auta do majetku
 166. ukončenie živnosti bez vedenia účtovníctva
 167. účtovanie reklamy v PÚ
 168. zmluva o autorskom práve par. 6 odst.2a - registrácia na daňovom úrade?
 169. Práca v zahraničí a potvrdenie o príjme od slovenského zamestnavateľa.
 170. Čiast. invalidný dôchodca + ZŤP - odvody???
 171. účtovanie bankového výpisu pred zápisom do OR
 172. Ako súkromná osoba prenajímam byt.Potrebujem poradiť či pri výpočte dane z príjmu uvádzam aj "osobné" finančné vyrovnanie medzi prenajímateľom a nájomcov?
 173. klimatizačné zariadenia-dám priamo do nákladov ?
 174. Prefakturácia rampy
 175. je mozne si odratat sumu ked som si platila dochodkove poistenie?
 176. Odpísanie pohľadávky
 177. zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia
 178. Podanie dopytu na FS
 179. Karty majetku pri DHM
 180. Doklad o prijatí úhrady pri dobierke -eshop?
 181. Datum vzniku pohladavky
 182. Súbeh živnosti bez príjmu a rodičovskej dovolenky - treba oznámiť DÚ ?
 183. kde nájdem tabuľku Poznámky Úč POD 3-01?
 184. Uctovanie vynosov na prelome roka
 185. 2 firmy 1 bankový účet
 186. Prenájom nehnuteľnosti, keď majiteľ tam má prevádzku a časť prenajíma
 187. Živnostník a kúpa tovaru zo zahraničia
 188. náklady na reklamu a účtovanie v PÚ
 189. Prenájom auta zamestnancovi
 190. FRSR - zdaňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2015
 191. zahraničná proforma fa zo 17.11.2014 a konečná zahraničná fa z 28.11.2014-aký kurz použiť
 192. Pôžička konateľa,spoločníka od sročky
 193. platca DPH - kúpa automobilu bez odpočtu DPH / predaj automobilu
 194. Daňové priznanie PO a zakrížikovanie údajov - je to povinné?
 195. NČZD
 196. Môžem umoriť stratu z min. období pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky ?
 197. premlčacia doba a staré fa ktoré boli v minulosti pripočítané k základu dane
 198. kancelársky nábytok
 199. vecná výhra aDP
 200. Prenájom nehnuteľností
 201. Výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností
 202. musí podať dôchodca daňové priznanie z podielu za prenájom
 203. čo všetko si možem dať do nakladov.
 204. Čl. DPH a KV DPH pri vystavených faktúrach do zahraničia
 205. Je príspevok od sponzora zdaniteľným príjmom?
 206. Uplatnenie daň.nákladov pri budove nezaradenej do majetku.
 207. Zníženie základu dane na manželku..... aké potvrdenia treba doložiť?
 208. Oznamovacia povinnosť január 2015
 209. Účtovanie opravnej položky
 210. prijaty preddavok na prelome rokov
 211. Výpočet dní po splatnosti záväzku
 212. základné imanie pri rušení s.r.o.
 213. Daňová strata v r.2014
 214. Kde sa dá zistiť či zamestnávateľ zaplatil odvody do ZP ?
 215. Zmena spoločníka,konateľ
 216. Daňový bonus z ČR nezdaňovaný
 217. JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov?
 218. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v PÚ.
 219. Daň z motorových vozidiel
 220. Príjem za darčekové poukážky
 221. DPPO - rezerva na nevyčerpané dovolenky
 222. Dobropis do decembra
 223. Vystavenie faktury - datumy
 224. Tlač pokl. dokladov v Alfe plus
 225. Ako zaúčtovať PS banky po prechode na podvojné účtovníctvo?
 226. Daňové priznanie
 227. Daňové priznanie živnostnik aj príjem zo zahraničia
 228. Mám zálohovú faktúru zaplatenú v decembri 2014 za osobný automobil. Ako to mám zaúčtovať v JÚ?
 229. Sú daňovo uznané alebo nedaňové náklady, nesprávne natankovaný benzín + odťahovka
 230. DP po predaji zdedeneho domu po otcovi/manzelovi
 231. Nezapočítané RZD za roky 2010,2011
 232. Daňový bonus
 233. Daňová licencia - verejná obchodná spoločnosť
 234. DP - finančný radca, zamestnanec
 235. počet príloh v DPPO pri mikro ÚJ
 236. ako a či podať DPza rok 2014 v SR a CŘ ?
 237. účtovanie - nezisková organizácia
 238. Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013?
 239. V daňovom priznaní za rok 2014 mám nedoplatok na dani. Ako sa potom rieši tento stav?
 240. Počas prerušenej živnosti je podnikanie aj ukončené.Čo treba urobiť,kam sa odhlásiť okrem živnostenského?
 241. Zaokruhlovanie a UZNO za rok 2014
 242. Nezdaniteľná časť na manželku
 243. Ako je to so zdaňovaním príjmov z prenájmu ?
 244. Neskoro podany vykaz dph
 245. DPH
 246. Opravná položka k súdne vymáhanej pohľadávke
 247. Zákon o ochrane osobných údajov
 248. vyúčtovacia faktúra
 249. Odobríte mi môj postup časové rozlíšenie v účtovaní?
 250. Živnostník chce predať auto , ktoré má vedené vo firme, FO-nepodnikatelovi