PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

 1. Úhrada pohľadávky cudzou menou - PU
 2. učtovanie platieb cez platobnu branu
 3. Provízny dobropis zo zahraničia a kontrolný výkaz
 4. zabezpečovacia - iná daň pri úhrade faktúr facebooku/googlu za reklamné služby
 5. Reverse charge VAT
 6. Škodová faktúra - neuhradená, neuznaná, odmietnutá po uplynutí cca 2 rokov
 7. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 8. Nedoplatok z r 2014 Orange
 9. Student VS a povinnost podat DP
 10. dividendy-DP za r.2014
 11. Realitka - účtovanie záruky za rezerváciu
 12. Dobropis k zahraničnej faktúre - z Čiech
 13. Správne uvedené dátumy na faktúre
 14. Kde v poznamkach uvadzate danovu licenciu?
 15. Preplatky zo ZP a SP pripočítať k príjmu - akým spôsobom v Alfe plus?
 16. Výpočet nezamestnaneckého prispevku
 17. Mám povinnosť podať DP na SR za r.2014, príjem na zákl. zmluvy podľa Občians. zákonníka, pre slovensku firmu, miesto výkonu Zagreb výška príjmu 750+150 eur
 18. Nespolahlivy platca
 19. Preplatená pokuta od daňového úradu
 20. Pracujem v Anglicku, odvádzam tam aj dane. Mám povinnosť podať DP aj na Slovensku?
 21. Daň z príjmov - dedenie nehnuteľnosti
 22. Dobropis na vrátenú DPH zo zahraničia
 23. Príkazná zmluva a príjem.
 24. Manželka je na neplatenej predĺženej rodičovskej dovolenke, môžem si na nu uplatnit zníženie dane?
 25. Učet 413 - použitie
 26. Daňové priznanie za rok 2014
 27. dobropis na predaj žrebov
 28. poznámky k účtov.závierke za rok 2014 pre PO
 29. Faktura z eu
 30. Som platickou DPH od 15.1.2015. mam od 01.01. uz robit uctovnictvo s DPh alebo do toho datumu bez DPH? dakujem za odpoved
 31. Evidencia prijmov, vydavkov, zavazkov...v ramci DE
 32. Vrátenie dane dôchodcovi z členstva vo vol. komisii
 33. Musím platiť odvody z mojej živnosti, ktorú už aj tak nevyužívam, pričom som zamestnanec v zahraničí v zahraničnej firme?
 34. Formulare PDU1a U002, Podpora v nezamestnanosti
 35. navýšenie príjmu
 36. Rakúske daňové priznanie, tlačivo L1
 37. zamestnanec, ktorý je súčasne aj szčo - podpisuje u zamestnávateľa vyhlásenie s tým že si uplatnuje NZDč?
 38. Ako vyplatím bývalému zamestnancovi preplatok na dani?
 39. Uplatnenie daňového bonusu
 40. Ako zaúčtovať novovzniknutú S.R.O. v Money S3?
 41. Prenájom návlekov, dekorácii, výzdoby a povinnosť používať registračnú pokladňu pri prijatí hotovosti
 42. Považuje sa zmluva o pôžičke za bezúročnú, ak neobsahuje ani len zmienku o úrokoch?
 43. KVDPH
 44. zaplatenie súkromnej fa z účtu s.r.o.-ako prevod do pokladne
 45. Kontrolný výkaz - časť B.2.
 46. platca DPH podla § 7 a vystavene faktury
 47. Firemné auto používané aj na súkromné účely - s tym spojené náklady (PHM,oprava, servis, dialničné známky, poistenie...) odpisy 80/20% + 1% nepeňažný príjem pre zamestnanca.
 48. Dan za rok 2013 zaplatena o 0,01€ viac, ako uctovat?
 49. Úhrada faktúry v hotovosti
 50. Dodanie autoslužby českému platiteľovi DPH
 51. Účtovala som správne?
 52. nákup tovaru+nákup galantérie-predaj tovaru v PÚ
 53. Živnostník bez dosiahnutých príjmov na živnosť - aké daňové priznanie mám podať?
 54. Kontrolný výkaz dodatočný - oprava v časti D.1.
 55. Kontrolný výkaz - oprava v časti D.1.
 56. Sro v r.2014 uplatňovala paušál na PHL 80%.Auto len na služ.účely. Odpočet DPH uplatnený v plnom rozsahu mesačne, aj výdavky za prevádz. auta. Je to OK?? Platí aj pre rok 2015?
 57. DPH registrácia nových spoločností, alebo FO
 58. ODPISY - predaj vozidla
 59. Vrátenie DPH z tovarov a služieb zo zahraničia
 60. Tovar s motážou a prelom roka
 61. refakturacia - prenesenie danovej povinnosti v tuzemsku?
 62. nezdanitelná časť na manželku
 63. nerovnomerný prac.čas
 64. uvedenie DIČ alebo RČ v daňovom priznaní
 65. Charakter osobnej potreby - auto na leasing - ako účtovať neuplatnenú DPH???
 66. Daňové priznanie zamestnanca, ktorý bol 4 mesiace PN
 67. nezdaniteľná časť na manželku
 68. Predaj akcii + materska = povinnost podat DP?
 69. Lekári a registračné pokladne od 1.4.2015
 70. Ako zaúčtovať zásoby do osobnej spotreby?
 71. Bezúročná pôžička - zdanenie úrokov
 72. autoumývareň ktorá odpisová skupina?
 73. Zdravotné poistenie
 74. Daňové priznanie PO 2014
 75. Daňové priznanie 2014 typu B- program
 76. Práca na dohodu - ukončenie
 77. prijatá dobierka-spotrebný materiál bez dokladu prijatia peňazí poštou
 78. IČ DPH na faktúre
 79. Fa z EU - dodanenie?
 80. Musím účtovať o úrokoch z pôžičky, ktorú poskytol spoločník spoločnosti?
 81. Zdaniteľný príjem z prenájmu
 82. havarijné poistenie-zánik
 83. mzda 2015
 84. účtovanie poštovného a nákup obálky v PÚ
 85. odpocitatelna polozka na manzelku
 86. Zamestnanci (v mäsiarstve) dostávajú "stravu" vo forme mäsa. Ako to zaúčtovať ?
 87. Obstarávacia cena HIM - zaradenie v inom roku
 88. dodatocne DP k DPH - zle nacitanie udajov MRP??
 89. Je môj postup účtovania zálohovej faktúry správny?
 90. Pozastavená živnosť nedoplatok odvodov
 91. Daň zo závislej činnosti
 92. MŠK občianske združenie, prevádzkuje službu Tipos - bude platiť daňovú licenciu?
 93. Dôchodkyňa - živnosť jednoduché účtovníctvo
 94. Uctovanie v Pohode - dph
 95. Opravna polozka k pohladavkam 50% a co dalej
 96. daňové priznanie za predaj akcií
 97. Ako sa vypočíta náhrada príjmu pri PN od 01.01.2015 ?
 98. Danove priznanie - dohoda
 99. Mesačný výkaz do Zdravotnej Poistovni sa posiela tak ako v 2014 ?
 100. Potvrdenie o vysporiadaní/zaplatení dane z daňového úradu pre FO
 101. Môže osoba v Rakúsku súčasne poberať starobný dôchodok a pracovať na živnosť (opatrovateľka)?
 102. Mám podávať daňové priznanie,ak som mal pol roka zastavenú živnosť?
 103. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti z MV
 104. 112/501 alebo 501 (-) a 112 na str. MD? - Preúčtovanie PHM ku koncu roka
 105. Upomienka za oneskorenu platbu
 106. Predaj osobného auta v jednoduchom účtovníctve
 107. Vyška dôchodku zo zavislej činnosti a podnikania
 108. Daňové priznanie typu B , tabuľka č. 1a
 109. zakonna rezerva na lesnu pestovnu cinnost a dotacia z eurofondov na tuto cinnost
 110. Dodatočné daňové priznanie k DPH
 111. vyplatené provízie a odmeny
 112. Ako zaúčtovať v OMEGE českú faktúru so slovenským IČ DPH?
 113. Fakturácia nemeckému odb. za vykonané práce vo Švajčiarsku
 114. RZD - príjem z ÚPSVaR
 115. daň priznanie - riadok výkazu DPH
 116. Daňová strata a paušálne výdavky v DP
 117. SZČO a dobrovoľné sociálne poistenie
 118. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku - sirotské
 119. Člen volebnej komisie a ročné zúčtovanie dane za rok 2014
 120. živnosť i pracovná zmluva ako to je s odvodmi
 121. Tlačivá
 122. Prechod z JU na pausalne vydavky a odpisy
 123. rekonštrukcia účtovníctva - Výkaz DPH, KV DPH
 124. Viete niekto odporučiť dobré kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva poprípade personalistiky ?
 125. inventarizácia účtu 379 - nenájdená splátka mobilu cez 501 NN ?
 126. Nárok na diéty
 127. Dohoda, zamestnanec- nepravidelny prijem
 128. Mozem zapocitat NO na uhradu dph z DDP?
 129. Invalidny dochodca - danove priznanie
 130. moja dcera bola vedená ako dcera priatelkinho byvaleho manžela,tak som si nemohol nárokovať na bonus za rok 2013,ako neprisť o peniaze?
 131. danový bonus na 20 ročnú vysokoškoláčku
 132. Vie mi niekto vysvetliť tlačivo : Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z MV
 133. Potvrdenie o štúdiu k daňovému priznaniu?
 134. DP A -invalid
 135. diéty a náklady na ubytovanie
 136. Združenie a DPH
 137. Daňové priznanie a predaj bytu
 138. Prijem za prednasku
 139. Úhrada faktúry - nevystavený doklad
 140. prídavky na deti z Nemecka
 141. krádež hotovosti
 142. Vzorec pre výpočet paušálnych výdavkov.
 143. Oznamovacia povinnosť voči DÚ?
 144. Kde zaúčtovať istinu zo ŠFRB
 145. Stravné pri pracovnej ceste
 146. uhradene fa na bankovom výpise - fa nemáme v evidencii - ako zaúčtovať
 147. Nakladné autá a nadspotreba
 148. kam do KV 80/20 DPH?
 149. V r. 2012 bola zauctovana dotacia na zaklade BV 221/346, ale nebol k nej zauctovany predpis 346/648. Je potrebné podať DDPPO?
 150. Ceny za vypracovanie danového priznania?
 151. Kontrolný výkaz DPH
 152. Preplatenie poštovného zákazníkovi - účtovanie
 153. ako je to s pohladavkami pri striedani pausalne vydavky a skutocne vydavky ?
 154. Daňové odpisy a koniec nájmu
 155. Vákuový stroj na potraviny-odpisová skupina
 156. Konštantný symbol pre platenie dane zo závislej činnosti
 157. Zapoctovy list peciatka
 158. Ukončenie živnosti a daň .
 159. Účtovanie stravného zamestnancov v rozpočtovej organizácii
 160. Zaradenie bytu do obchodného majetku
 161. Ako vysvetliť nemeckej firme, prečo nemáme pridelené IČ DPH?
 162. Nepeňažný príjem a daňový/nedaňový náklad 80:20
 163. kombinované príjmy
 164. Musí sa SZČO registrovať na DPH, ak ruší živnosť?
 165. Aký dátum uvediem v KV za 01/2015 ak faktúra prišla 31.01.2015 a dátum dodania je 17.12.2014?
 166. Ročné zúčtovanie zamestnaného 10 mesiacov - NČZD
 167. FO zapísaná v OR - vedie PU - inventarizácia P a Z
 168. Daň z dividend.
 169. Platí 80/20 aj na DPH?
 170. Upomienka k FA
 171. Daň z príjmov - §21 ods. 1 písm. a)
 172. Ako upravit konecny zostatok v ERP?
 173. Uctovanie nakupu pre zamestnancov zo Socialneho fondu
 174. zalohova faktura, daňovy doklad a konečná faktúra
 175. Tvorba Sociálneho fondu - 0,6% - nemáme odbory
 176. Daňové priznanie a súčasne odpočet na manžela
 177. danove priznanie zo švajčiarska
 178. ručenie za DPH
 179. Predaj auta zo sro sukr. osobe
 180. DPH v kocke
 181. krácenie DPH - oslobodené služby
 182. stravné 4 eur do nakladov
 183. SZČO a zamestnanec sro- môže si uplatnit odpočítateľnú položku?
 184. pracujuci dôchodca - vykonanie ročneho zučtovania
 185. Paušál vs.skutočné výdavky ??
 186. Stravné lístky - z-ci dostali diéty a stravné lístky som im neodpočítal, čo teraz? Za rok 2014.
 187. Čo mám očakávať ak som sa ako finančný sprostredkovateľ nenahlásil na daňovom ?
 188. cestovný príkaz a vyúčtovanie na 512 - aj nafta do CP..?
 189. musí byť rovnaké číslovanie ID platba kartou, celý rok? (PÚ )
 190. Zahrnie sa ÚZ 2014 do počtu príloh DP za rok 2014?
 191. Ako uplatňovať nezdaniteľná položka manželky?
 192. dar občanovi od občana
 193. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň, ak ako priamy dedič nehnuteľnosti-garáže, ktorú poručiteľ vlastnil 12 rokov, predám skôr, ako 5 rokov od jej ndobudnutia??
 194. Úprava základu dane pri ukončení živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a iné zlosti
 195. Kedy mám ako študent - finančný poradca podať daňové priznanie?
 196. Urbariát pozemkové spoločenstvo- pozemky v účtovníctve
 197. Google AdSense a fyzická osoba
 198. daňové priznanie
 199. neprisiel mi sek z nedoplatku danoveho priznania
 200. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu, keď som poberateľkou PSD a v roku 2014 som dostala dividendy v sume 1500 eur?
 201. Dan z predaja nehnutelnosti.
 202. Faktúra nový platca DPH za obdobie kedy nebol platcom DPH
 203. Ahojte, ako si prihlásim v omege cez správcu firmu? potrebujem zúčtovať rok 2011 a neviem, či mám vytvoriť novú firmu alebo použit kópiu existujúcej firmy?
 204. Je správne účtovanie nákupu PHM v Poľsku a platba kartou v eurách tak, že aj ten poľský doklad zaúčtujem rovno v eurách?
 205. Doklad z RP s mínusom
 206. editácie tlačiv v mrp
 207. nákup tovaru (odevov) a úprava odevov v PÚ - účtovanie
 208. RZD - nedoplatok v MRP
 209. ALFA PLUS - Pohľadávky neuhradené
 210. Daňove priznanie - študent - daňový preplatok
 211. je povinnosť pri zahr.cestách vyplatiť cestovné konateľovi?
 212. Predcasny dochodok
 213. Daň z prijmu za predaj nehnuteľnosi - preukázateľé výdavky časové hľadisko po dedičstve?
 214. evidovať sa, alebo nie na úrade práce? v súvislosti s dohodou o prac.činnosti.
 215. Je správne účtovanie 321/479 ak spoločník uhradí záväzok zo svojho osobného účtu?
 216. Odpočet nezdaniteľnej časti na ZŤP manželku.
 217. Odmena od banky za platbu kartou
 218. Musím platiť daň z dedičstva (rok po sebe nasledujúce) pri predaji nehnuteľnosti?
 219. Odvody do ZP a mínus na bankovom účte
 220. MF SR - Úplné znenie opatrenia - účtovná závierka PU pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014
 221. účet 341 zostatok
 222. Neskoro došlá vyučtovacia faktúra
 223. Poznámky 2014 pre mikro účtovnú jednotku
 224. Kúpa-predaj bytu - náklady rôzne roky
 225. kde zistím výšku Sachbezug za rok 2014?
 226. Doklad z neregistrovanej pokladne
 227. Minimálna mzda 01/2015 a preddavky na daň????
 228. Predaj bytu a daňové priznanie
 229. Faktúra za december vo februári
 230. Narok na diety.
 231. Znalci a registračná pokladňa
 232. Musím podať DDP DPH?
 233. konateľ fakturuje do svojej sro
 234. Kúpa stroja a náhradné diely
 235. Daňová evidencia - paušálne výdavky
 236. Vypĺňanie tlačív k úveru - cena
 237. výmena vstupnej brány na prenajatej nehnuteľnosti a daňovo uznané výdavky
 238. Faktura ze zahranicia mena, kurz
 239. SZČO neplatca DPH - blok za obedy
 240. TREBA DAŇOVE PRIZNANIE AJ SZčO AK JE NA MATERSKEJ?
 241. Faktura z roku 2012
 242. cestovné náhrady - stravné
 243. Nárok na daňový bonus za rok 2014 - príjem z prac. zmluvy + dohoda
 244. Môžem podať poznámky k účtovnej závierke 2014 pre mikro-podniky aj po starom v tabuľkovej forme?
 245. životná poistka - SZČO
 246. stupeň náročnosti zamestnanca 2015
 247. Faktura z Cr v kc
 248. Ukončenie živnosti a zostatok na SF
 249. Aka bude vyska odvodov
 250. rezerva na úroky z omeškania