PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

 1. Vyhral som poukážku v hodnote 1500 €, kedy mam z nej zaplatiť dane a odvody a z akej sumy?
 2. Účtovanie českej faktúry omylom vystavenej s DPH
 3. Prijatá zálohová faktúra, daňový doklad k platbe a vyúčtovacie faktúry
 4. Prenesená daňová povinnosť
 5. Predaj novostavby
 6. Ukoncena zivnost a automobil
 7. Stavebná firma s.r.o. odmieta vystaviť faktúru za stavebné práce
 8. Zuctovanie uhrad za faktury stravnymi listkami
 9. Úhrada odpísanej pohľadávky
 10. Je mozne zakupit si PC hru na sro?
 11. Prenos DP?
 12. Podiely zo zisku a odvody
 13. Vymáhanie sociálneho poistenia po 10 rokoch
 14. Dan z motorovych vozidiel
 15. Prenájom časti nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 16. daň z čiastočne zdedeného a odkúpeného bytu
 17. Penazne toky v poznamkach uct. osnovy
 18. Rekreačné poukazy szoč 2019
 19. IČO: zivnostnik a zaroven osoba registrovana ako sportovy odbornik
 20. Zrušenie SRO
 21. Dane a vystavene faktury v s.r.o. (neplatca DPH)
 22. Započítanie daňových licencií za 2015-17
 23. Záporné vlastné imanie
 24. Odpisovanie nehnuteľnosti po prerušení
 25. Faktúra za opravu cudzieho majetku
 26. opravný výkaz ZP
 27. Ako sa zdaňuje prijatá priama platba - jednotná platba na plochu poskytnutá fyzickej osobe - nepodnikateľovi?
 28. Daň z príjmu pri predaji bytu
 29. Ako nahlásiť do OR konečného užívateľa výhod?
 30. Zahraničná faktúra, oneskorené prijatie
 31. Učtovanie znovupripojenia plynu
 32. Predaj mäsa s 10 % sadzbou dane
 33. Môžem ako fyzická osoba /nie SZČO/ poslať budúci rok na daňový úrad oznámenie o odklad na podanie daňového priznania poštou?
 34. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 35. čerpanie sf
 36. Ako zaúčtovať pri predaji tovaru bonus za obrat ?
 37. Spotreba konateľa
 38. Dodanie služby firmou z Číny
 39. Lehota na poskytovanie počítačových služieb do Nemecka?
 40. Náklady na reprezentáciu
 41. Zaučtovanie poštového poukazu
 42. Výška odvodov invalidný dôchodca SZČO +zamestnanec, dotácia
 43. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť predajný stánok?
 44. preplatok rzzp
 45. Ako živnostník som platca DPH. Môžem byť ako lektor jogy neplatca DPH ?
 46. Nárok na rodičovský príspevok u zamestnankyni z PL
 47. Evidencia skladu
 48. Čo so zvyšnými stravnými listkami?
 49. Aký typ DPz P FO A/B?
 50. Ako zaučtovať odpisy na budovu?
 51. Faktúra za automobil z Belgicka z aukcie
 52. Pokladňa - zlá uzávierka, mesačná PLU správa
 53. Výplata podielov zo zisku - časová os
 54. rizikové práce a dopln.dôchodkove sporenie
 55. DP a predaj zdedenej nehnutelnosti
 56. szčo a pn od 1.12.2018
 57. Služby do Švajčiarska
 58. Práca v zahraničí a fakturácia slovenskej firme
 59. otec na materskej, práca a PN
 60. Nárok na materské - zamestnankyňa z PL
 61. odvody szco inv.doch
 62. dotácia z UPSVaR hmotna núdza
 63. Vystavený dobropis a dodatočné DPH
 64. Soc. fond - rozpustenie na stravné a tvorba SF zo zisku
 65. Refakturácia občerstvenia
 66. Posielanie tovaru do USA
 67. Vzory smerníc
 68. Čerpanie SF
 69. rekreačné poukazy od 1.1.2019 - účtovanie, DPH, DzPr
 70. Uvádzanie IČ DPH na fakt. / platca DPH podľa Par.7a
 71. ucet 311 a 321
 72. Uctovanie podla § 65 eventova agentura.
 73. Prenájom automobilu na podnikanie, účtovanie nákladov
 74. Zmiešaná zmluva o vytvorení diela a zrážková daň ?
 75. začiatok účtovania novej s.r.o. v OMEGE v priebehu roka
 76. Došla pošta
 77. Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016
 78. Ako odviesť DPH z reklamných predmetov nad 17 eur
 79. registracia účtovníčky vo firme na elekt.komun.
 80. Par.19 ods.4 pri stavebných prácach
 81. náhrada ušlého zisku
 82. Dan z predaja nehnutelnosti
 83. Môže byť reklamným predmetom kniha?
 84. POS terminál - Je možné evidovať platby kartou ako hotovosť????
 85. Predaj bytu po 5 rokoch
 86. Refakturácia letenky z Rakúska do tretej krajiny
 87. platba a kurz
 88. Účtovanie poplatku za vystavenie papierovej formy faktúry
 89. provízia za sprostredkovanie poistenia - 568 či 518?
 90. Reštaurácie
 91. zamestnanec odpracoval 5 hod a išiel na prac.cestu má nárok na stravné?
 92. Mám sponzorskú zmluvu, ale firma vykáže stratu. Čo s tým?
 93. VRP a viac prevádzok
 94. Zahranicna pracovna cesta - vreckove prepocet kurzom
 95. Príjmy autorov (aktívny príjem) - zdanenie, odvody a povinnosti ?
 96. na dennej uzavierke mi nesedi počet dokladov a hotovost
 97. faktura vystavena v roku 2018, tykajuca sa sluzby, ktora bude poskytnuta v roku 2019
 98. Neuhradena faktura, klient nema o sluzbu zaujem ..... co k nej storno alebo dobropis?
 99. Môžem vystaviť faktúru až po prijatí úhrady na účet ?
 100. Vyplatenie podielov zo zisku Rok 2015,2016,2017
 101. Ako zdaniť príjmy v ČR v kombinácii zamestnanec + príjmy z písania knih/článkov mimo ČR
 102. Výpočet dane z príjmu pri prenájme
 103. Chcem sa opýtať či si môžem zaradiť do výdajov v daňovej evidencii chladničku, pračku ak som ich ponechal nájomcovi
 104. Odpisy traktor a príslušenstvo
 105. Stravné lístky .
 106. Zrážková daň za licenciu od dodávateľa z Českej republiky
 107. Kúpa auta zo zahraničia
 108. Zahranicna pracovna cesta - kurz
 109. zaúčtovanie zahraničnej faktúry
 110. Vianočné poukážky od obce
 111. Nepeňažný príjem zamestnanca - vianočný balíček
 112. Danove priznanie - Rakúsko
 113. Ukončenie živnosti bez zrušenia DPH
 114. SZČO (platca DPH) prerušuje živnosť. Má auto na leasing (od roku 2016). Ako postupovať pri zrušení DPH?
 115. Úhrada faktúry z PL - platba kartou v JÚ
 116. Odpisy - budova, pozemok - určenie pomernej hodnoty
 117. vybavila som si živnosť nemam dič ešte môžem sa zaregistrovať elektronicky na DU
 118. Môžem pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty riešiť Nemecko a Rakúsko dokopy?
 119. samozdanenie z čr
 120. Poľnopráce - existuje presný zoznam, ktoré patria do nedok.výroby aktuálneho a budúceho roka?
 121. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 122. Sociálny fond
 123. Odpis nákladného auta
 124. Platba kartou
 125. Zostatková cena vozidla
 126. Aky kurz sa ma pouzit pri odpocte zalohovej faktury CM v danovom doklade ?
 127. Darčekové poukážky
 128. National Pen DPH
 129. Daň z poistenia 8% - účtovanie
 130. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 131. škoda na zásobách-krádež-účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 132. ERP - servis
 133. ako postupovat ked si chcem vyplatiť zisk z roku 2017 ako konatel v s.r.o
 134. Odmena pre konateľa
 135. trovy exekúcie - účtovanie
 136. Oneskorená registrácia DPH a opravné faktúry
 137. Predseda predstavenstva a.s.
 138. Úroky z omeškania- premlčaná doba
 139. Sú kľúče/diaľkové ovládanie/ súčasťou HIM brány?
 140. Došlá faktúra v českých korunách
 141. Termín pre súhrnný výkaz po skončení živnosti
 142. odovzdávanie dokladov a dph
 143. Vzniká povinnosť registrácie pre DPH v Slovinsku pri vykonaní stavebných prác v Slovinsku?
 144. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 145. szčo ktorý neplatí soc.poistenie ma PN čo so zdravotným poistením?
 146. Môžem odpočítať DPH z nakúpených dresov, ktoré poskytnem bezodplatne športovému klubu?
 147. Čistenie fasády budovy - uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti, alebo nie?
 148. dp dph oprava odpočítanej dane r.28
 149. Odborná prax
 150. Ako správne funguje predaj tovaru nakúpeného s 0% DPH zo zahraničia?
 151. Účtovanie darčekovej zľavy
 152. Prepravná firma
 153. Nedoručenie vrátenej faktúry
 154. Elektronická komunikácia FO
 155. oneskorene obdržaná faktúra za tovar z EÚ
 156. Oneskorene odovzdaná faktúra
 157. odvody do rakúskej poisťovne zo slovenskej mzdy
 158. Predaj automobilu N1 súkromnej osobe
 159. Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra
 160. Prenos DP - školská jedáleň materskej školy
 161. Nezaradenie motorového majetku do majetku firmy
 162. Rezerva na ročné zúčtovanie ZP u FO podnikatela uctujuceho v PU
 163. účtovanie zásob spôsobom B
 164. Likvidácia zásob nepotrebného materiálu
 165. poberanie materského pre oboch rodičov v r.2019
 166. preco nemec pyta SK pred dicom,aky je to rozdiel
 167. Spoločný ateliér troch živnostníkov - ako ho zastrešiť po papierovej stránke?
 168. Fakturácia za vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a DPH
 169. Platí sa daň predaja pozemku po zdedení?
 170. chcela by som sa poradiť - dohoda o pracovnej činnosti. V zmluve musí byť uvedená výpoveď resp. výpovedná doba.
 171. Môže byť predčasný starobný dôchodca zvolený za štatutára a mať jednorazovo vyplatenú ročnú odmenu za prácu v dozornej rade ?
 172. Účtovanie stravovanie zamestnancov vo vlastnom zariadení
 173. Dividendy za rok 2016
 174. Nadobodnutie tovaru z Čiech a preprava
 175. darčekové koše a alkohol
 176. zmena trvalého pobytu a vplyv na elektronický podpis
 177. vyska zdravotneho poistenia samoplatcu s jednorazovym prijmom zo zavislej cinnosti
 178. Účtovanie nákladov z bankového výpisu.
 179. Nákup jalovíc
 180. Intrastat xml
 181. Koľko ekonómov?
 182. elektr.komunikacie-tí,ktorí maju príjmy z činnosti finan.sprostredkovateľov
 183. finanční poradcovia
 184. PN-ka a ročné odmeny
 185. Rezervacny portal - zrazkova dan
 186. platiteľ dph a uplatnenie dph pri vyúčtovacej faktúre
 187. Dokumenty potrebné k transferovej dokumntácii
 188. SRO daruje auto synovi konateľa
 189. Prenájom pozemkov - aký je limit?
 190. Pôžička ?
 191. vysporiadanie daňovej licencie
 192. Starobný dôchodca a jeho príjem
 193. Účtovanie poľnohospodárskej výroby
 194. DPH - rozdiel medzi §11 a §69 ods.2
 195. Odpočet DPH pri kúpe nového MV.
 196. Zálohová faktúra a dobropis
 197. Odpisová skupina - nákladné vozidlo N3 s hydraulickou rukou
 198. Je možné zadotovať vyčerpanú 384(eurodotácie) nerozdeleným ziskom 428?
 199. Ako nový starosta môžem dať vykonať audit obce?
 200. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti?
 201. Predaj auta, ktoré bolo na lízing.
 202. nepenazny príjem pri operatívnom leasingu
 203. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016.
 204. Predaj neodpísaného auta
 205. NCZD na kupelnu liecbu
 206. Služby CA - Účtovný doklad pre dodanie služby v cudzej mene
 207. znizena sadzba dph 10% na ubytovacie služby
 208. Platenie daní z príjmu - neplnoletí
 209. Dátum účtovania príjmu do pokladne v prípade výberu z bankomatu bez predloženého dokladu
 210. Jednorazove vyplatenie zostavajucej podpory.
 211. Zriadovacie naklady na sidlo PO v RD
 212. Faktúra pri komisionálnom predaji
 213. Ako bude vedené účtovníctvo o nehnuteľnosti, ktorú vlastní zahraničná spoločnosť?
 214. Občianske združenie a predaj alko, nealko, pochutín na akcii vytvorenej OZ
 215. Úhrada OF platobnou kartou cez ERP
 216. Vianočné odmeny 2018
 217. Ako odpísať pohľadávku 780 dní po splatnosti?
 218. SK NACE prípravné stavebné práce
 219. Fakturácia služieb na nehnuteľnosti v SR zahraničnou osobou.
 220. Letenka z Maďarska do Nemecka
 221. FA z CR za ubytovanie pre neplatcu
 222. Preplatok zo zdravotnej poistovne uctovanie
 223. Náhrada škody a DPH
 224. Platenie dane zo zdedeneho domu
 225. Jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 226. Nákup auta ako tovaru - účtovanie
 227. TIPOS - mandátna odmena - účtovanie v PÚ
 228. školenie v Čechách a dph v 2018
 229. PN v money s3
 230. Ako mám správne naúčtovať kontajnery na prepravu peliet v hale?
 231. Limit pre platenie SP pri subehu
 232. Faktúra od českého dodávateľa tovar od českého dodávateľa s reg. platcu na slovensku
 233. škoda na prepravovanom tovare
 234. účtovanie márneho nájazdu
 235. Nákup stroja zo zahraničia a vrátenie peňazí
 236. Kam s HV ak sa nekonalo valné zhromaždenie?
 237. Účet 365
 238. Výplata podielov zo zisku za r. 2004-2010
 239. nákup a predaj ojazdeného auta z iného členského štátu EÚ a dane
 240. Tovar z Číny
 241. Odpisovanie ďalších častí lešenia
 242. Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH a kontrolný výkaz....
 243. Manžel je szčo. Ako vodič kamiónu, prespáva v kamióne. Môže si dať do nákladov čítačku kníh? Ďakujem.
 244. pracovníčka odmenovaná hodinovou mzdou
 245. Kedy je potrebná do DPH denná uzávierka, kedy stačí mesačná pri podvojnom účtovníctve- BAR?
 246. Predaj tovaru do zahraničia
 247. Poznámky k účetní uzávěrce - s.r.o.
 248. Ako zaúčtovať daň z poistenia z majetku v podvojnom účtovníctve?
 249. Operatívny leasing - prenajímateľ
 250. Existuje zoznam krajín, do ktorých dodáva platiteľ DPH v tuzemsku a vystaví faktúru bez DPH a do ktorých s DPH???