PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

 1. predaj neodpisaneho vozidla
 2. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 3. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 4. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 5. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 6. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 7. Zálohová faktúra
 8. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 9. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 10. Sklady A - oprava ocenenia
 11. Obnovenie živnosti a odvody.
 12. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 13. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 14. Zaúčtovanie SIM karty.
 15. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 16. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 17. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 18. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 19. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 20. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 21. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 22. Dohody
 23. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 24. Prenájom bytu na hypotéku.
 25. Oprava HM alebo TZ ?
 26. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 27. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 28. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 29. ALZA DPH
 30. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 31. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 32. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 33. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 34. Stavba a následný prenájom
 35. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 36. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 37. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 38. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 39. Prihlasovanie dohodárov
 40. Zaplatená záloha v hotovosti
 41. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 42. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 43. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 44. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 45. Nákup aplikácii z Google play
 46. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 47. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 48. Elektronicka komunikacia
 49. Poistná udalosť na aute
 50. darčekové poukážky pre zamestnancov
 51. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 52. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 53. Tovar ako vzorka
 54. Vratka DPH
 55. Je potrebné transferové oceňovanie:
 56. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 57. novozaložená sro
 58. nadmerný odpočet do 5 eur
 59. RZZP preplatok
 60. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 61. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 62. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru
 63. Zádržné na stavebné práce - prenos DP
 64. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP
 65. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?
 66. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ?
 67. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú
 68. Doklad o platbe - terminál
 69. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla?
 70. Dve faktúry na jednu zákazku
 71. Kúpa a predaj domény
 72. odvody szčo do 8.-ho dňa
 73. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy
 74. Refakturácia školenia
 75. Účtovanie v SVB
 76. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP:
 77. Dovolenka po materskej
 78. DPH v minuse
 79. Fakturácia spôsobenej škody
 80. Faktúry neuvedené v nákladoch
 81. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi.
 82. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP
 83. ťahač + náves - aká odpisová skupina
 84. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko
 85. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept.
 86. Akciová spoločnosť - účtovanie
 87. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ?
 88. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR)
 89. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ
 90. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 91. Nákup
 92. konateľ-zamestnanec
 93. Prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice
 94. Účtovanie vratných obalov v PÚ
 95. Môžem odpočítať DPH z faktúry vystavenej v 10/2015 a doručenej teraz v 8/2018?
 96. Štúdium konateľa v zahraničí a výdavky na štúdium
 97. VPP odstupenie od zmluvy
 98. Nákladový účet 511 alebo 518
 99. Poprosím o Váš názor na účtovanie poukážok
 100. Práca nadčas - dohodnuta mzda
 101. Poskytnuty preddavok v zahranicnej mene a nasledna faktura - uctovanie
 102. Zauctovanie faktúry
 103. Zdaňovanie príjmu z diet
 104. splátkový kalendár za elektriku kde ho v kontrolnom výkaze uvádzate?
 105. Importovanie bankových výpisov do Omegy
 106. Technológia na pozberovú linku obilia-aká odpisová skupina?
 107. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť Technologiu na pozberovú linku obilia?
 108. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť: bager, nakladač a vysokozdvižnú plošinu ?
 109. Program Keepi
 110. Predaj vŕtačky z výroby sa fakturuje s dph?
 111. Ako účtujem obed a raňajky na pracovnej ceste?
 112. "Repre" u SZČO
 113. Faktura z roku 2015 do nakladov?
 114. Rekreácia zamestnancov s.r.o.
 115. PHM v zahraničí a DPH
 116. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o budúcej zmluve
 117. Potrebujem sa zaregistrovať podľa §7a ?
 118. Predaj v konkurze
 119. Oprava colného dlhu a oprava odpočtu DPH
 120. Fakturacia medzi 2 sro s rovnakym konatelom
 121. Ubytovanie cez portál Airbnb na služobnej ceste
 122. Vratenie danoveho bonusu
 123. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve?
 124. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR.
 125. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018
 126. Zaúčtovanie stravných lístkov
 127. Pracovná cesta a dovolenka
 128. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom?
 129. Ako opraviť chybu z min roka
 130. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni
 131. Výber z devízového účtu a kurz
 132. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok
 133. Predaj bytu
 134. Tovar na ceste 2017
 135. Zmluva o pôžičke
 136. dodatočné daňové priznanie
 137. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV
 138. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ?
 139. vyúčtovacia faktúra spp a dph
 140. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH
 141. VRP zadávanie dokladov
 142. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 143. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ?
 144. daňové priznanie a príjem z kanady
 145. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO?
 146. Ako zaúčtovať v Alfe plus?
 147. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 148. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 149. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 150. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 151. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 152. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 153. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 154. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 155. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 156. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 157. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 158. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 159. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 160. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 161. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 162. ako rozlíšiť servis od revízie
 163. krátkodobý prenájom auta v CZ
 164. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 165. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 166. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 167. Neuspokojená pohľadávka z RK
 168. booking zrážková daŇ
 169. Samozdanenei-doklad od ALZy
 170. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 171. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 172. daňový doklad od taxify účtovanie
 173. vzájomný zápočet v angličtine
 174. Agroturizmus a GDPR
 175. Dan z preplatku RZZP
 176. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 177. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 178. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 179. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 180. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 181. Sklad - inventurny nalez
 182. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 183. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 184. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 185. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 186. Faktura z Metra
 187. Účtovanie stavebných prác
 188. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?
 189. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph
 190. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend.
 191. Následná fakturácia.....
 192. Nakup kosacky - uctovanie
 193. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť
 194. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska
 195. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o.
 196. DPH-fakturácia do CZ
 197. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 198. zaradenie DHM
 199. Dividendy
 200. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad?
 201. preplatok dane a danovy bonus
 202. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ?
 203. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce?
 204. Ako sa naučiť pracovať v POHODE.
 205. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov
 206. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti
 207. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu?
 208. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa?
 209. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby
 210. Tovar v predajni - účtovanie
 211. Správny poplatok zaplatený školiacej firme
 212. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou
 213. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise?
 214. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR
 215. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca
 216. §66 zákona o DPH
 217. Čo môžem dať do nákladov?
 218. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti?
 219. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ?
 220. Dávka nezamestnanosti
 221. tržby terminál
 222. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade
 223. motorka v sro
 224. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO
 225. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna
 226. Občianske združenie a 2%
 227. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov?
 228. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?
 229. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze
 230. Odpis pohľadávky
 231. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny
 232. Odpočet dane pri registrácii DPH
 233. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa
 234. dlhodoba brigada
 235. uskladnenie veci
 236. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov
 237. Prijatá faktúra z Poľska
 238. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky?
 239. DPH ODPOČET
 240. Celozávodná dovolenka - zamestnanec nemá nárok - Ćo s tým?
 241. Do akej odpisovej skupiny sa zaradia kontajnery?
 242. Nákup s DPH zaúčtovaný v 3/2018, nebol v KV ani v daň. priznaní za 3/2018. Ako dostať do KV a DPH?
 243. náležitosti faktúry
 244. Dodanie tovaru zo zahraničia a DPH
 245. szčo a formular vyslania A1 pre soc.poisťovnu
 246. Nesprávna evidencia záväzkov k 31.12.2017
 247. Nesprávny názov spoločnosti
 248. Stravné
 249. Prehľad o zraz. a odvedených preddavkov
 250. Do ktorého obdobia patrí dobropis z EU, ak bol vystavený 31.5.2018 dát dodania 31.5.2018 a doručený 5.6.2018?