PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

 1. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry?
 2. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé
 3. Potvrdenie o úhrade z Francúzska
 4. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017
 5. Finančná odmena vo výške 0,00eur?
 6. Ubytovanie bez DPH?
 7. Daňové odpisy predaného vozidla
 8. schválenie odmeny konateľa
 9. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok
 10. Autonehoda bez spoluucasti
 11. Oprava počiatočných stavov Omega
 12. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz
 13. obnova prerušenej živnosti a DP
 14. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov?
 15. Podiely na zisku za rok 2017
 16. účtovania rozšírenia programu
 17. dp po a poznámky
 18. vyúčtovanie cestovného príkazu
 19. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov?
 20. MRP - účet v banke
 21. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola
 22. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok
 23. Zrušene Dič
 24. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ?
 25. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph
 26. Hotovosť nad 1000€ cez ERP
 27. Tovar z ČR - inštalácia?
 28. Zaradenie a odpis vlastnej budovy
 29. Aký deň dodania uviesť na faktúre?
 30. Úver na auto účtovanie PÚ
 31. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI
 32. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie?
 33. Daňový bonus
 34. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra
 35. Práca nadčas výpočet
 36. Kúpna zmluva bez čísla a KV
 37. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu
 38. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti
 39. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH
 40. fa za Telekom. služby-uznateľnosť
 41. oznámenie bankového účtu na portál FS
 42. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby
 43. Mzdy v Nemecku
 44. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení
 45. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby?
 46. Aka je splatnost Faktury?
 47. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu
 48. Oslobodenie - automobil z Holandska
 49. Registrácia živnostníka na DU
 50. Dovoz tovaru z USA
 51. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA?
 52. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete
 53. PHM účtovanie
 54. DPPO B - slobodne povolanie
 55. vrátenie DPH z Talianska
 56. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky?
 57. Prepravné služby s dph?
 58. Zdravotné odvody z ostatného príjmu
 59. Tankovanie zamestnanca
 60. účet 429
 61. Môže analytický účet obsahovať písmená?
 62. úhrada faktúry spoločníkom
 63. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka
 64. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov?
 65. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal
 66. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch
 67. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016
 68. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní
 69. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku?
 70. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí
 71. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ.
 72. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov
 73. cestovný príkaz zamestnanca
 74. samozdanenie-kedy?
 75. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa
 76. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH
 77. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe??
 78. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca?
 79. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor?
 80. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH?
 81. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov
 82. Nákup auta zo zahraničia
 83. Ako opraviť chybné stavy na účte???
 84. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť
 85. Znizenie ZD 2017
 86. DDP PO prílohy
 87. Odpis nepremlčanej pohľadávky
 88. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke
 89. FA poslaná do zahraničia na centrálu
 90. DzMV
 91. Obstaranie PC a ich zaradenie ak cena je 650 €
 92. daň z motorových vozidiel pri použití súkromného auta pri pracovnej ceste
 93. Ako zaúčtujem?
 94. darovanie, zbierka,
 95. Účtovaníe vyplatenie dividend
 96. Modernizácia, renovácia, rekonštrukcia
 97. Vznik nároku na podporu z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti pri omeškaní úhrady poistného
 98. Ako a v akej výške zaúčtovať sprepitné zaplatené v hotovosti?
 99. Je správe vystavená faktúra z USA za softwarové služby s 20 % ou DPH platiteľovi DPH?
 100. Mám podat souhrnný výkaz dodatečně?
 101. Prefakturácia služby plátcovi DPH do EU
 102. Účtovanie stravného zamestnancom v RO - zariadenie pre seniorov
 103. Odpis pohľadávky a dane
 104. Ukončenie Bc. - dokedy má štatút študenta?
 105. Zaúčtovanie VH za rok 2017
 106. pokladničný doklad za ubytovanie v CZ a odpočet DPH
 107. Pripočítateľné položky v DP do ktorých riadkov smerovat ucty?
 108. Účtovanie medzi prepojenými spoločnosťami
 109. Poplatky za platbu kartou za minuly rok
 110. VS na vyplatenie dividendy z roku 2017
 111. DPH z kreditu
 112. Zatriedenie účt. jednotky k 1.1.2017
 113. Podiel na zisku 7 % DU
 114. malá UJ-poznámky
 115. TPP a predčasný dôchodok
 116. Môžem platiť dodávateľom gastrolístkami ak ich akceptujú?
 117. Účtovný odpis pri vyradení.
 118. zaúčtovanie tržby v PÚ-predaj tovaru+sprostredkovanie prenájmu kontajnera
 119. Dodaňujú sa záväzky po splatnosti vzniknuté z postúpenia?
 120. Ziadost o predcasny dochodok, posun zaciatku priznania a vyplaty PD
 121. Strata a daňová licencia
 122. Pripočítateľné položky v DP PO za rok 2017, na ktoré riadky?
 123. Ako moze ist muz na matersku?
 124. Zrušiť pred odchodom na materskú živnosť alebo nie?
 125. Dotácie pre začínajúcu sro?
 126. Zamestnanec a konateľ v s. r. o. zároveň - podpora v nezamestnanosti a PN?
 127. doprovod družky u lekára - treba zdokladovať, že spolu bývajú v jednej domácnosti?
 128. Faktúru za dodanie služieb v SR pre odberateľa z EU vystavím bez DPH?
 129. Kúpa kuponu cez zlavový portál
 130. Opravná faktúra-DPH a KVDPH
 131. Duplicitná úhrada faktúry firme , ktorá medzičasom zmenila názov
 132. odpočitateľná položka
 133. Výdajník vody a Barely na vodu daňovo uzn.výdavok?
 134. Spolufinancovanie pri oprave cesty, ak cesta nie je majetkom firmy
 135. DPH samozdanenie - tovar z EU
 136. spolufinancovanie rekonštrukcie cesty právnickou osobou pre obec
 137. prechod z pauš. výd. na JU
 138. kúpa podniku - účtovanie
 139. szčo elektronická schránka
 140. predaj nákladného auta pred odpísaním
 141. info o: novinkach v zakonoch, uctovnictve, daniach
 142. podiely na zisku spoločnosti v ČR
 143. prenajom karavanu na firmu
 144. Prijatá záloha a §46 ods.2
 145. DPH nadobudnutie tovaru z EÚ
 146. Ako pridám pečiatku a podpis na faktúru v programe MRP Fakturácia?
 147. Môžem refakturovať nadštandardné pracovné oblečenie zamestnancovi?
 148. predčasné ukončenie leasingu - odkupenie nájomcom- nákladný a osobný automobil
 149. Odpísaný záväzok postúpený inej osobe
 150. Dohodari a nocna praca od maja
 151. Predaj nehnuteľnosti získanej dedením
 152. Účtovanie nedokončenej výroby v stavebníctve
 153. kupa sro
 154. konateľ a práca vo vlastnej sro
 155. náhrady pri dohode
 156. Dvojzmenná prevádzka v NC
 157. Ako zlikvidovať zo salda nevrátený a nevyžiadaný preplatok?
 158. Predaj osob.automobilu pod odpise - je treba dať DPH?
 159. ako účtovať uhradu firemnej faktury zo sukromneho uctu konatela?
 160. Aky je postup ked sa nepreberu vsetky prace ale je vystavena faktura?
 161. akým kurzom prepočítavať úhrady zahraničných faktúr z EUR bank.účtu ?
 162. GDPR účtovníci
 163. Vystavená faktúra, ale nie doručená
 164. Bločky z alzy s 0 dph
 165. Môžu byť koberčeky súčasťou OC auta?
 166. predaj automobilu za nižšiu cenu ako je zostatková
 167. platenie preddavkov PO
 168. DP z rakúskych príjmov
 169. Poplatok za výkon správy pre garážové státie
 170. Prepočet stravného v cudzej mene na EUR
 171. Zmena adresy spoločnosti
 172. bezplatné poskytnutie obedov pre svojich zamestnancov vo svojej reštaurácii
 173. Denná uzávierka ERP
 174. Účtovanie tržieb stávkových kancelárií
 175. Poistenie zaplatené po skončení podnikania - za ktorý rok podať DDP
 176. ERP storno
 177. zrážka zo mzdy v prospech zamestnávateľa
 178. Nákup pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Investícia alebo záloha
 179. Služobné vozidlo používané na súkromné účely
 180. Ako účtovať poplatok za vklad na účet poštovou poukážkou v jednoduchom účtovníctve?
 181. môžem účtovat 518 / 314 pri preddavkoch na sluzbu?
 182. Ako zaúčtovať DPH z majetku, ked este nebol platca DPH ?
 183. odpis auta nad 48000€
 184. masérske služby - permanentky do nakladov
 185. SZČO môže uzavrieť dohodu s DU na elektronickú komunikáciu len do konca júna 2018?
 186. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty
 187. Predaj budovy
 188. Obstarávacia cena pozemku
 189. 20% DPH daňovo neuznateľné
 190. Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie - daňový bonus na deti.
 191. zmena konateľa-oznamovacia povinnosť
 192. Súhlas so spracovaním OÚ zivnostnika
 193. Faktúra za vzorky - prenos daňovej povinnosti
 194. Ako zaúčtovať hotovostný vklad na účet dodávateľa z dôvodu úhrady faktúry?
 195. Preuctovanie
 196. Zaúčtovanie vyradeného mot. vozidla.
 197. Žiadosť o určenie uplatňovania legislatívy
 198. Dodatočný kontrolný výkaz + dodatočné DPH
 199. Stačí registrácia podľa §7a aj ak sa prekročí limit?
 200. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 201. zahraničný blok za PHM a 80 % paušál
 202. Kontrolný výkaz - iná faktúra na to isté
 203. pokl. bločky z minulého mesiaca je nárok na odpočet DPH ?
 204. Pozastavť živnosť alebo ju zrušiť (povinnosti voči ZP, SP a DÚ)?
 205. Poskodenie zasielky-uctovanie
 206. DPH do ktorého riadku dám nadm.odpočet ak ho chcem odrátať od vl.dan.povinnosti?
 207. dph
 208. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 209. Kto zabezpečuje archiváciu po zániku spoločnosti? Ďakujem za info
 210. Odvody do SP pri obnovení živnosti po 2 rokoch
 211. aké DP
 212. Storno faktúry z roku 2017
 213. Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov
 214. Kalkulačný vzorec - výpočet konečnej ceny výrobku
 215. Dodatočný výkaz k DPH, aj kontrolný.
 216. vypoved zamestnanca § 67
 217. Predaj majetku - auta a zaúčtovanie po zrušení szčo
 218. MRP-pri upgrade cez aktualizačný manažér padá do chyby
 219. Vhodná zmluva pre študenta
 220. Rakusky zivnostnik, neplatca dph a fakturacia slovenskej firme- danove povinnosti slovenskej firmy
 221. Faktúra a storno - DPH
 222. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 223. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 224. Úhrada faktúry
 225. Cestovné poistenie do nákladov?
 226. Faktúra - precenenie tovaru
 227. Nákup odbornej literatúry.
 228. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 229. Potrebujem k GDPR este nieco?
 230. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 231. DPH pri totalnej škode auta
 232. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 233. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 234. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 235. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 236. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 237. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 238. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 239. stavebné práce
 240. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 241. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 242. Zahraničná faktúra
 243. Vrátne obaly a DPH
 244. Ako zaúčtovať spätný bonus
 245. účtovanie realitnej kancelárie
 246. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 247. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 248. exekúcia zamestnancov
 249. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 250. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?