PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

 1. potvrdenie o zdanitel.príjmoch riadok 09-príspekv dds
 2. Spolocenstvo vlastnikov bytov - do prijmu za rok 2017 sa zapocitavaju aj zostatky z roku 2016 (pokladna+bank.ucty)?
 3. odpisy
 4. stravné lístky
 5. Majetok - opravky
 6. Môže si živnostník uplatniť nárok na danovy bonus/ma male deti/, ak mu vyšla nulová daň?
 7. Dávka v hmotnej núdzi
 8. Akú výšku výdavkov uviesť v DP B na r. 10 na strane výdavkov v tabulke č. 1?
 9. Penale zo Soc.poist. rátam do sumy zaplateného poistného v DP?
 10. Strata priznanie Typ B
 11. Ako zauctovat kupu pneumatik v sro, ak sro nema auto?
 12. mám 0 NČZD v ročnom zúčtovaní daní
 13. Odosielali ste uz uctovnu zavierku za mikro UJ ?nechce mi prejst:/
 14. Evidencia DL
 15. Do ktoreho riadnu dan. priznania PO pisete ekonomicke sluzby nedanove?
 16. Kontrolný výkaz a vratné obaly
 17. škoda spôsobená zamestnancom
 18. Aké zdaňovacie obdobie uviesť ?
 19. Prenesenie danovej povinnosti v stavebninach
 20. oslobodenie príjmu FO do 500 eur pri súbehu príjmov?
 21. Dodatočné DPH - vyplnenie , nadm.odpočet
 22. Overenie správnosti vyplnenia DP typ B
 23. Pohľadávky v reštruktúre
 24. Faktúra z Činy v jednoduchom účtovníctve - plátcovia DPH
 25. Je prefakturácia pre niekoho nevýhodná?
 26. Finančna sprava- elektronicke podanie. NEPRIJATE A POTVRDENE. NEPLATNA AUTORIZACIA?
 27. nezaplatené nájmy
 28. Kód z colného sadzobníka v kontrolnom výkaze.
 29. Ako zaúčtujem omylom neuplatnenú čiastku DPH za 2/2018?
 30. 2 % z potvrdení o príjme
 31. Patrí ZP uhradené ako samoplatiteľ počas pozastavenia živnosti do kolonky "Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona"?
 32. diaľničná známka a krátenie DPH
 33. Danove priznanie
 34. DP pri 6 mesiacoch pozastavenej živnosti a nulových príjmoch za celý rok + zamestnanie
 35. pokuta v splátka Inšpektorát práce
 36. Je fyzická osoba, ktorá robí účtovníctvo pre firmu, kde jeden zo spoločníkov jej manžel závislou osobou?
 37. previedli sme peniaze z účtu v cudzej mene na účet v inej cudzej mene, ako účtovať - kurzový rozdiel?
 38. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve
 39. Odpisy majetku
 40. elektronický podpis a ZED
 41. Dodatočné DP - zle zaradený príjem
 42. DP a daňový bonus nevyplatený zamestnávateľom
 43. Opravné DP po vykonanom RZD
 44. Zaplatený nájom a zároveň aj príjmy z nájmu v jednoduchom účtovníctve
 45. Ročné zúčtovanie + daňové priznanie
 46. Zaevidovanie faktúr z predchádzajúceho roka v Pohode
 47. Zauctovanie doslej faktury v MRP, ktora obsahuje položky s prenesenim daň.povinnosti aj bez prenesenia daň.povinnosti
 48. Pojmy danové a účtovné straty
 49. Spätný úver na auto
 50. Ako založiť účtovníctvo v Money S3, laik
 51. Ako vytlacit odklad o DP?
 52. Daňové priznanie príjem zmluva ČR a dohoda SR
 53. Platba DF kartou ale nie je doklad o úhrade iba úhrada v banke
 54. Ako vyplním prílohu č. 3 daňového priznania typu B?
 55. Úhrada faktúry zo súkromného účtu v PÚ
 56. Daňový bonus
 57. Do ktoreho riadku dan.priznania PO pisete odpocit.polozku - zaplatene ekonomicke sluzby?
 58. Príspevok na dochádzku do zamestnania
 59. Keď sa rezervný fond použil na úhradu straty, je potrebné ho naďalej vytvárať pri ďalšom zisku?
 60. poistné v cene vozidla
 61. Koľko si vypýtať za vedenie daňovej evidencie
 62. Uplatnenie DPH v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
 63. Môže si manžel v svojom DP uplatniť časť manželkinej nezdaniteľnej čiastky z (3840 EUR), keď si ona uplatnila len vo výške cca 1400 EUR ?ak si ona neuplatnila celú čiastku ?
 64. Aký typ DP použiť
 65. vyýpocet mzdy a odvodov na ciastocny uvazok
 66. DL a odklad DPPO
 67. zriadene predajne na prenájom
 68. daňová licencia
 69. technické zhodnotenie majetku v roku predaja
 70. Výpočet pokuty za dodatočné DPPO
 71. Oceňovanie záväzkov ku dňu zost. UZ - v MRP - JÚ- ako to urobiť?
 72. Ako uviesť počet vedúcich zamestnancov v poznámkach MUJ?
 73. Neplatca vs. paragraf 4 vs. paragraf 7
 74. Aký dátum uviesť na oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP?
 75. Zaradenie do majetku
 76. Neplatca DPH verzus platca DPH
 77. Odpočet DPH pri vozidle zo zahraničia
 78. autorský honorár
 79. Denná tržba z ERP - mínusová
 80. Nezdaniteľná položka
 81. Daňový bonus
 82. Odvody do ZP a SP
 83. Výdavky, uplatnovane percentom z prijmu sa môžu počítať len z príjmu ziskaneho počas zivnosti, nie aj z prijmu z dohody, ak
 84. Súhrnný výkaz-neplatca DPH
 85. Ako zaúčtovať výber z bankomatu 30.12.2017 ale na bankovom výpise je až 2.1.2018?
 86. Musím podať účtovné výkazy,
 87. Zle vyplatený danový bonus?
 88. Tuzemské samozdanenie - opravný doklad
 89. Danové priznanie DPH
 90. Daň z motorovych vozidiel
 91. Zavazky a pohladavky v DP pri výdavkoch paušálom
 92. Stravné na zahr.služobnej ceste.
 93. Robím daňovú evidenciu a chcem prejsť na paušál
 94. Účtovanie kurzových rozdielov
 95. nákup plastových okien
 96. Aké sú podmienky pri starostlivosti o blízku 80-ročnú osobu?
 97. Fakturácia k prijatej platbe
 98. Starobný-vdovský dôchodok a dohoda
 99. Dobrovoľné platenie poistného do sociálnej poisťovne
 100. Záväzok v evidencii
 101. Prepravné služby z UA na SK
 102. Dátum na Potvrdení 2%
 103. Ako vyplniť r.08 v opravnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch?
 104. Zlá suma dane z MV
 105. Hospodársky výsledok po zdanení je strata
 106. Rakúska živnosť + príjem ako slobodne povolanie na SK
 107. Kontrola zo Všeob.zdr.poisť.v r. 2017 za rok 2015 - preplatok + nedoplatok
 108. Typ DPH pre fyzickú osobu
 109. zostatok stravných lístkov.
 110. Nákup PHL - auto v obchodnom majetku firmy
 111. Fakturácia zahraničnej firme uplatniť DPH?
 112. Opravné daňové priznanie DPPO 2017 a schválená závierka
 113. DPFO B prílohy
 114. Ako zaúčtovať Príspevok na Podnikanie v súvislosti s odvodmi ZP a daňovým priznaním?
 115. Potvrdenie o prijme zo Svajciarska
 116. z akého dňa kurzový lístok zohľadniť pri DF
 117. účtovanie vrátky z Nemecka
 118. Odočitateľná položka
 119. DP typ A na základe potvrdenia
 120. vyplatenie nahrady príjmu počas PN z komerčnej poisťovne
 121. Účtovanie u notára uznesenia z Okr. súdu
 122. Môže si SZČO uplatniť náklad na stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť, ale zaobstaral ho cca 5 mesiacov pred založením živnosti? uplatňuje daňovú evidenciu.
 123. Čo uvádzate pri JÚ do kolónky DPDPH meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP
 124. Účtovanie zásob - spôsob B
 125. výber hotovosti z ATM v JÚ a príjem do pokladne
 126. danove priznanie a vdovsky dochodok
 127. honorár česká republika
 128. účtovná závierka PU
 129. DPH a nákup osív po 1.1.2018
 130. prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 písm. g.)
 131. DPFO B a zápočet dane z ČR a riadok 85 DP
 132. Platba v hotovosti za fakturu
 133. S.R.O. povinnosť podať daňové priznanie
 134. Úroky a ich neuplatnenie do výdavkov
 135. Ako zaúčtovať zahraničnú faktúru?
 136. príspevok na szč podľa § 49 ods.6 zák.č. 5/2004 z.z. o službach zamestn. kedz ide do zdanit.príjmu
 137. Dan z prenajmu nehnutelnosti - DIC
 138. Nčzd na manželku
 139. Akú sumu vyplniť v DP PO na riadku 1110 - výška preddavkov na rok 2018?
 140. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm. g
 141. MRP nové kody DPH v tlačive k DPH
 142. Neuhradené odvody a pozastavenie živnosti
 143. Výmena podlahy v prenajatých priestoroch
 144. ako účtovať ERP,TERMINAL,úhradu vyšlých faktúr cez ERP?
 145. 2% dane
 146. Zrážky zo mzdy za súkromné jazdy firemným vozidlom
 147. Ročná bilančná suma
 148. Priebezna UZ
 149. Ako u SZČO zdaniť preplatok RZZP ktorý poisťovňa nezdanila?
 150. Archivácia účtovných dokladov
 151. z jednej budovy dve-ako pokračovať v odpisovaní
 152. Danove zvyhodnenie v CR - manzel, danovy bonus v SR - manzelka
 153. dp a
 154. Dividendy z Luxemburska - daňové priznanie FO za rok 2017
 155. účtovanie obchodu s textilom
 156. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto
 157. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 €
 158. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov?
 159. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa
 160. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok
 161. DP opatrovateľky v Rakúsku
 162. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP?
 163. Daňová licencia z roku 2016
 164. DP szčo
 165. DP SZČO
 166. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka
 167. socialne a zdravotne poistenie
 168. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 169. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka
 170. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj
 171. Ako podam danove priznanie
 172. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ?
 173. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel?
 174. Kniha jázd
 175. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017
 176. Žiadne príjmy z podnikania, iba výdavok na zdravotné poistenie
 177. s.r.o. a zrušenie likvidácie
 178. Stravné lístky zamestnancov v JÚ
 179. pomerná časť daňovej licencie
 180. Občianske združenie a výdavky
 181. Výmena tovaru za iný tovar
 182. Ako vyradiť vozidlo z majetku firmy?
 183. Účtovanie blokov prostredníctvom firemnej karty
 184. Predaj pozemkov získaných v reštitúcii.
 185. Daňové priznanie typ B
 186. Živnostník - daňová evidencia 2017 /pôžička/
 187. Príjem z prenájmu
 188. Prílohy k dodatočnému DPFO
 189. Mozem vyradit hmotny majetok z odpisovania 2.1.?
 190. Pouzivanie auta pri zivnosti
 191. študent - príjem z umeleckej zmluvy - povinnosť podať daňové priznanie
 192. Ako účtovať uhradu faktúry platobnou kartou?
 193. Prenájom stroja - prenajímateľ
 194. Faktura bez ica dic icdph - danovo uznatelna?
 195. Výdavky pri prenájme bytu
 196. Súbežný PP
 197. Účtovanie pokuty
 198. Od 1.1.2018 nové tlačivá - Potvrdenie, Vyhlásenie (2%) - len na predpísaných štruktúrovaných tlačivách.
 199. Má niekto vypracovanú skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu pre živnostníka?
 200. SZCO a dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 201. Upraviť základ dane o neuhradené faktúry do 31.12.2017?
 202. Hardvérová peňaženka na Bitcoin a daňové výdavky
 203. Zálohová FA s DPH v jednoduchom účtovníctve u platcu DPH v POHODE
 204. Nezdanený preplatok z RZZP za rok 2016
 205. opatrovateľka s rakúškou živnosťou a dan.priznanie B
 206. Nezdaniteľná časť na manžela
 207. Ako budete riesit zrazkovu dan pre internetove aplikacie ako napr. Boking.com
 208. Podávanie daňového priznania L1 2017 - ako ho vyplniť?
 209. Podávanie daňového priznania typu B - na ktorom daňovom úrade?
 210. daňový bonus
 211. Dane z príjmu
 212. Zabudnutá faktúra - vystavená a DPH
 213. Blok za PHM uhradený poukážkami
 214. Oprava zaúčtovania daňovej licencie za rok 2016 v roku 2017
 215. UZ v neziskovej organizácii
 216. Príloha k Daňovému priznaniu
 217. cestovný príkaz - Spotreba podľa technického preukazu
 218. Musím viesť transferovú dokumentáciu priebežne alebo stačí na konci účtovného obdobia?
 219. Zostatok účtu
 220. Daňový bonus
 221. Ako účtovať príspevky zamestnávateľa 3.pilier
 222. DPH zo zahraničného cestovného lístka
 223. Zaúčtovanie splatnej dane z príjmu za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve
 224. účtovanie služby verejnosti RTVS
 225. Nárok na odpočet DPH z DFA za opravu auta?
 226. Súvaha po zlúčení - predchádzajúce účtovné obdobie
 227. server, dodávateľ je z ČR ako DP k DPH
 228. Poznámky mikro UJ
 229. Nákup PHL
 230. DPPO-nezaúčtovaná daňová licencia
 231. Daňové priznanie - faktúra na prelome rokov a odvody
 232. potvrdenie o príjme zamestnanca z Rakúska
 233. Pôžička poskytnutá konateľovi s.r.o. a výplata podielov za minulé roky cez pokladňu
 234. preplatok zo SP a peň. denník
 235. Oznámenie o použití preplatku z Daňového úradu
 236. Živnostnik na Očr
 237. Faktúra za obedy
 238. Potvrdenie o príjme z SK - práca vo Švédsku
 239. DPH - spätné odpočítanie pri registrácii
 240. Kúpa podniku a účtovanie
 241. DP - A - Nárok na daňový bonus
 242. Danova kontrola
 243. Náklady na PHM 80 / 20 % v priebehu roka
 244. Bločky z PHL a platca DPH
 245. Účtovanie náhrady za PHL
 246. Postup účtovania v JÚ - Dotácia z úradu prace pre SZČO
 247. Dodatočné DP k DPH a kontrolný výkaz
 248. oprava zaradenia HM
 249. Výmena kotla je technické zhodnotenie majetku alebo oprava?
 250. Danove priznanie ak som szco a zarobil iba 1070 eur