PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

 1. účtovanie obchodu s textilom
 2. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto
 3. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 €
 4. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov?
 5. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa
 6. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok
 7. DP opatrovateľky v Rakúsku
 8. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP?
 9. Daňová licencia z roku 2016
 10. DP szčo
 11. DP SZČO
 12. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka
 13. socialne a zdravotne poistenie
 14. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 15. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka
 16. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj
 17. Ako podam danove priznanie
 18. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ?
 19. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel?
 20. Kniha jázd
 21. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017
 22. Žiadne príjmy z podnikania, iba výdavok na zdravotné poistenie
 23. s.r.o. a zrušenie likvidácie
 24. Stravné lístky zamestnancov v JÚ
 25. pomerná časť daňovej licencie
 26. Občianske združenie a výdavky
 27. Výmena tovaru za iný tovar
 28. Ako vyradiť vozidlo z majetku firmy?
 29. Účtovanie blokov prostredníctvom firemnej karty
 30. Predaj pozemkov získaných v reštitúcii.
 31. Daňové priznanie typ B
 32. Živnostník - daňová evidencia 2017 /pôžička/
 33. Príjem z prenájmu
 34. Prílohy k dodatočnému DPFO
 35. Mozem vyradit hmotny majetok z odpisovania 2.1.?
 36. Pouzivanie auta pri zivnosti
 37. študent - príjem z umeleckej zmluvy - povinnosť podať daňové priznanie
 38. Ako účtovať uhradu faktúry platobnou kartou?
 39. Prenájom stroja - prenajímateľ
 40. Faktura bez ica dic icdph - danovo uznatelna?
 41. Výdavky pri prenájme bytu
 42. Súbežný PP
 43. Účtovanie pokuty
 44. Od 1.1.2018 nové tlačivá - Potvrdenie, Vyhlásenie (2%) - len na predpísaných štruktúrovaných tlačivách.
 45. Má niekto vypracovanú skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu pre živnostníka?
 46. SZCO a dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 47. Upraviť základ dane o neuhradené faktúry do 31.12.2017?
 48. Hardvérová peňaženka na Bitcoin a daňové výdavky
 49. Zálohová FA s DPH v jednoduchom účtovníctve u platcu DPH v POHODE
 50. Nezdanený preplatok z RZZP za rok 2016
 51. opatrovateľka s rakúškou živnosťou a dan.priznanie B
 52. Nezdaniteľná časť na manžela
 53. Ako budete riesit zrazkovu dan pre internetove aplikacie ako napr. Boking.com
 54. Podávanie daňového priznania L1 2017 - ako ho vyplniť?
 55. Podávanie daňového priznania typu B - na ktorom daňovom úrade?
 56. daňový bonus
 57. Dane z príjmu
 58. Zabudnutá faktúra - vystavená a DPH
 59. Blok za PHM uhradený poukážkami
 60. Oprava zaúčtovania daňovej licencie za rok 2016 v roku 2017
 61. UZ v neziskovej organizácii
 62. Príloha k Daňovému priznaniu
 63. cestovný príkaz - Spotreba podľa technického preukazu
 64. Musím viesť transferovú dokumentáciu priebežne alebo stačí na konci účtovného obdobia?
 65. Zostatok účtu
 66. Daňový bonus
 67. Ako účtovať príspevky zamestnávateľa 3.pilier
 68. DPH zo zahraničného cestovného lístka
 69. Zaúčtovanie splatnej dane z príjmu za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve
 70. účtovanie služby verejnosti RTVS
 71. Nárok na odpočet DPH z DFA za opravu auta?
 72. Súvaha po zlúčení - predchádzajúce účtovné obdobie
 73. server, dodávateľ je z ČR ako DP k DPH
 74. Poznámky mikro UJ
 75. Nákup PHL
 76. DPPO-nezaúčtovaná daňová licencia
 77. Daňové priznanie - faktúra na prelome rokov a odvody
 78. potvrdenie o príjme zamestnanca z Rakúska
 79. Pôžička poskytnutá konateľovi s.r.o. a výplata podielov za minulé roky cez pokladňu
 80. preplatok zo SP a peň. denník
 81. Oznámenie o použití preplatku z Daňového úradu
 82. Živnostnik na Očr
 83. Faktúra za obedy
 84. Potvrdenie o príjme z SK - práca vo Švédsku
 85. DPH - spätné odpočítanie pri registrácii
 86. Kúpa podniku a účtovanie
 87. DP - A - Nárok na daňový bonus
 88. Danova kontrola
 89. Náklady na PHM 80 / 20 % v priebehu roka
 90. Bločky z PHL a platca DPH
 91. Účtovanie náhrady za PHL
 92. Postup účtovania v JÚ - Dotácia z úradu prace pre SZČO
 93. Dodatočné DP k DPH a kontrolný výkaz
 94. oprava zaradenia HM
 95. Výmena kotla je tech.zhodnotenie alebo oprava?
 96. Danove priznanie ak som szco a zarobil iba 1070 eur
 97. môže szčo firemné auto preradiť do osobného vlastníctva - na manželku?
 98. Označenie dod. faktúry pre HP do banky-MRP
 99. Vyhlásenie na 2% - spôsob vypísania
 100. Extra priplatky okrem diet pri ceste do Svajciarska?
 101. Danova evidencia a zavazky
 102. Má nárok zamestnanec na daňový bonus, ak časť mesiaca bol vo vyšetrovacej väzbe. Podmienka príjmu v danom mesiaci je splnená.
 103. Nevyčerpaná dovolenka
 104. Ako zaúčtovať platbu cez terminál v jednoduchom účtovníctve. Príjem je na mesačnej úzavierke z pokladne, ale fyzicky tam tie peniaze nie sú lebo platiľ cez banku.
 105. rôzne činnosti a určenie sk nace
 106. Starobný dôchodca-daňové priznanie A rok 2017
 107. Bude uložená pokuta za opravný Prehľad ?
 108. Ročné zúčtovanie ZP ako ďalej?
 109. DP a daňový bonus
 110. Tabuľka K k DP PO 2017
 111. SZČO bez príjmov s odvodmi - je povinnosť podať DP?
 112. Živnosť v Českej republike, rezident SK
 113. 364-zrušenie záväzku nevyplateného podielu
 114. DP 2017
 115. Príloha k DP typ B
 116. Paušálne JÚ v r.2017 a v r.2018 vedenie účtovníctva -koncové stavy
 117. vedenie skladovej evidencie spôsobom B
 118. Najomne 2016, uhradene v roku 2017, ktory riadok DP?
 119. Fakturovať bez DPH alebo už ide o zloženú dodávku a prenesená daň.povinnosť už neplatí???
 120. Garančný fond SP
 121. Príjem z prenájmu a nájomné zaplatené dopredu
 122. správne pridelenie SK NACE podľa činnosti
 123. Kúpa staršieho vozidla
 124. rada pre daňové priznanie typu B pracujúceho inv. dôchodcu
 125. Firemny vecierok a DPH
 126. Poistné plnenie
 127. Nepeňažne príjmy lekárov 2017 - vzor oznamenia
 128. MRP-kody CS a prenos daň. povinnosti
 129. prenos daňovej povinnosti v ČR
 130. Omietací stroj - odpisová skupina
 131. Poznámky pre mikro UJ za rok 2017
 132. Daňové priznanie - spoločnosť , ktorá aktívne nepodniká
 133. Podávam daňové priznanie s kombináciou príjmov zo závislej činnosti z ČR a SR správne?
 134. 2% dane
 135. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 136. účtovná závierka - kontokorentný účet
 137. Môžem samozdaniť zahraničnú faktúru za materiál vo februári?
 138. Dan z motorovych vozidiel
 139. Kto ma na starosti spracovanie danoveho priznania?
 140. Dodanie služby podľa §7a
 141. Tabuľka D Priznanie PO
 142. Ukončenie živnosti a DP
 143. Čo všetko môže ísť do nákladov?
 144. Obrat v JU.
 145. Potrebujem sa nahlasit na DPH v Nemecku ak dodavam sluzby?
 146. Ako opraviť účtovanie v pokladni za minulé obdobia?
 147. Odpisový plán
 148. potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane z Dú
 149. Vystavena faktura za 12/17 - neplatca DPH
 150. Predaj bytu a platené úroky z hypotéky
 151. Majetok OZ - chata - uctovanie
 152. Ucet 428 - zaporne stavy
 153. Ak je firemné auto na zimu odhlásené z evidencie vozidiel, môže byť uplatnený daňový odpis za rok, alebo len za mesiace, kedy je auto v používaní?
 154. účtovanie v JÚ-odmena za platby kartou
 155. Nákup auta na autokredit Paušál 80/20
 156. Samozdanenie - zahraničná firma predáva tovar v tuzemsku
 157. blok phm a osobná spotreba
 158. Zostatková cena automobilu a daňové priznanie
 159. SZČO a ubytovanie
 160. Dohoda o platbách za elektriku
 161. Daňová licencia/Tabuľka K
 162. Daňové priznanie - honorár za umeleckú činnosť
 163. Zálohový predpis od správcu nebytového priestoru
 164. Zaradenie montovaného plechového skladu 2,2x2,2x3m?
 165. Náklady zo súkromného auta SZČO
 166. môže sa staré firemné auto darovať? a obdarovaný ho môže ďalej prenajímať?
 167. Príjem zo závislej činnosti z Rakúska a DP FO
 168. Služby spojené s bývaním ako nájomné?
 169. Ako zaúčtovať splátku leasingu za auto pri uplatnovani 80%?
 170. Príspevok OZ-účtovanie
 171. Musim podat danove priznanie?
 172. živnosť 2017
 173. Treba niekde hlasit prechod z JU na danovu evidenciu?
 174. Uctovanie preplatku DFz v PLN
 175. kontrolny vykaz????
 176. Podliehaju dividendy odvodom?
 177. paušálne DPFO-B - úhrada poistného
 178. Študent pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti + príjmy zo zmlúv o dielo
 179. Stav zásob v obchode k 31.12.2017 bez inventúry
 180. dodatočné DP typ A
 181. Pracovný pomer + materské + živnosť
 182. zrušenie rezervy, smerovanie do daňového priznania
 183. môže občan zaplatiť s.r.o. fa na sumu 150eur za kovovú konštrukciu?
 184. Zaradenie auta do majetku pri dovoze
 185. Kde zaradit preplatky a nedoplatky pri rocnom vyuctovani bytu od spravcu?
 186. Paušálne výdavky a živnosť od marca plná výška alebo len alikvótna čiastka
 187. Paušálne výdavky a živnosť od marca
 188. Predaj darovaneho pozemku
 189. Naše finančné družstvo
 190. prehľad zo miezd
 191. Môže nový spoločník vyplatiť v hotovosti 2015€ starému spoločníkovi?
 192. Potvrdenie o zaplatení dane
 193. Da sa nahlásit v praci ze poberam vysluhovy dochodok spetne rok?
 194. opravna polozka k pohladavke
 195. Autorský honorár - pasívny príjem
 196. Stratený archív OMEGY a zlé zostatky na BV
 197. DP pri náhrade za stratu na zárobku.
 198. Kontrola DP A
 199. DP typ B
 200. Je práčka za 265 euro kupená do prenajímaného bytu zaradeného v OM výdavok
 201. účtovanie spoločenstva vlastníkov bytov
 202. Náklady zaplatené vopred...
 203. Leasing
 204. Predaj nehnuteľnosti
 205. Poplatok za prevod vlastníctva
 206. DP
 207. ukončenie szčo a úprava základu dane
 208. Ahojte, viete mi poradiť, ako v programe VEMA nastavím prerušenie zrážky?
 209. Zahraničná faktúra
 210. Advokat - spravne poplatky v mene klienta - uctovanie
 211. Opravné DP k DzP PO
 212. Vplyv dávok OČR a zníženie sumy SP v daňovom priznaní typ B
 213. Počítač do nákladov, JÚ
 214. Prenajom bytu - mozem poplatky za spravu bytu zahrnut do danovych vydavkov
 215. Opatrovateľka v Rakúsku
 216. PS účtu 428
 217. Daňová licencia za rok 2017
 218. účtovanie zisku v peňažnom denníku - JÚ
 219. zamestnanec daňové priznanie
 220. účtovanie opravy majetku zaúčtovaného do spotreby
 221. Neplnoletý študent - daňové priznanie 2017
 222. Vrátená daň dôchodcovi - predčasný dôchodok
 223. Pridelene DIČ slobodné povolanie
 224. Dieta s preukazom TZP a dan z nehnutelnosti
 225. Ako dorovnať rozdiel zo zaokrúhlenia DPH v OMEGE?
 226. Zrušenie pozastavenej živnosti a predaj auta registrovaného na ico
 227. Ahojte, nemáte prosím niekto online príručku pre mzdový systém VEMA? Moc by ste mi pomohli.... ĎAKUJEM....
 228. čo má obsahovať vyúčtovanie nájomného bytu v obci?
 229. Príjem z Anglicka - chýba jedna páska
 230. Fyzická inventúra zásob v daňovej evidencii u FO k 31,12,
 231. Danove priznanie v cr
 232. zmena úľav na odvodovom poistení
 233. odstupne a odvody
 234. Výška poistného v Daňovom priznaní FO B 2017 je skutočne v tom roku zaplatené alebo za ktorý rok je to zaplatené?
 235. Pracujem v Čechách a na Slovensku prenajímam byt - aký je postup pri daňovom priznaní
 236. Licencia za používanie softvéru
 237. Lesné spoločenstvo a daňová licencia
 238. Doklady k daňovému priznaniu
 239. Rekonštrukcia budovy v OM
 240. DP typu B, prijem zo zamestnania a dohody o dielo
 241. 0% DPH pri liečivých rastlinách - účtovanie vo WinLSS
 242. Refakturácia elektrickej energie
 243. ukončenie živnosti a DP
 244. Odpis pohľadávky a daňové hľadisko
 245. Elektronické podanie DP za 2017 pre s.r.o. bez zaručeného elektronického podpisu?
 246. DPPO tabuľka K-evidencia a zápočet daňovej licencie
 247. Pozicka konatela vlastnej sro
 248. Danove priznanie - živnosť + práca na dohodu
 249. Ako zaúčtovať príjem peňazí z iného bankového účtu?
 250. Zaúčtovanie platby bankomatovou kartou v peňažnom denníku..