PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť omietací stroj
 2. registracia Paragraf 7a
 3. Samozdanenie
 4. Ako zaúčtujem manipulačný poplatok a spotrebnú daň?
 5. Ako zaúčtovať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 6. Cashback
 7. Režim DPH medzi zahraničným zriaďovateľom a sloven.organiz.zložkou
 8. SVB a kontrolný výkaz
 9. Fakturácia služby vykonanej vo vlastnej réžii konateľa
 10. ako zaúčtovať JCD-čko zastupujúcou firmou?
 11. Účtovanie PHM
 12. Oneskorené doručenie faktúry a povinnosť platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z IČŠ?
 13. Fakturácia predaja plechu + strihanie, ohýbanie plechu a DPH?
 14. Motor. vozidlo u SZČO
 15. Výmena 30.10. za 02.11. v mzdovej učtárni (2018)
 16. Je potrebná transférová dokumentácia pri dotácii bankového účtu konateľom (spoločníkom)?
 17. Nedoložený doklad o úhrade
 18. Platba za naftu bank. kartou zamestnanca
 19. obstarávacia cena HM prepočet z CZK na EUR
 20. Letenka z EÚ do tretej krajiny
 21. Ktorý dátum uviesť v KV DPH v časti B1 z prijatej fa za tovar z EU? Z údajov na fa: dátum vystavenia alebo dátum dodania? Reálny kedy som tovar prevzala?
 22. Rozdiel medzi zákazkovou výrobou a nedokončenou výrobou
 23. Ubytovanie v SR a registrácia DPH
 24. prenos danovej povinnosti alebo fakturovanie s DPH
 25. Súťaž pre zamestnancov - finančná výhra - ako účtovať? 548/333 a potom 333/211?
 26. Občianske zduženie
 27. DPH pri dovoze zanovneho auta z Nemecka
 28. Odpisova skupina pre napajaci stlpik elektromobilu
 29. Vzájomný zápočet so zdrav. poisťovňou
 30. Márna jazda s DPH a bez DPH ???
 31. Obstaranie tovaru na dobierku MALL
 32. Účtovné odpisy rovné daňovým
 33. Čerpanie SF
 34. Odberateľ - zmena názvu spoločnosti
 35. E-kolok
 36. Daňová zostatková cena vyššia ako účtovná
 37. Môžem podať daňové priznanie k DPH skôr ako pošlem kontrolný výkaz?
 38. Ukončenie DP FO v JU po smrti szčo
 39. Zvárací stôl - zaradenie do odpisovej skupiny
 40. §48 DPH
 41. Zaradenie skládky odpadu
 42. Zásielkový predaj v Česku
 43. Ako podať daňové priznanie?
 44. Ako zaúčtovať v sro úver od banky, ak sú traja dlžníci?
 45. DPH pri kúpe auta, nevedenie knihy jázd
 46. Úhrada dane za platbu za prevod členských práv k družstevnému bytu.
 47. stravné počas volieb
 48. Účtovanie poštovného
 49. Vzorky tovaru z pohladu DPH a Dane z prijmov
 50. Má občan,dôchodca,nepodnikateľ povinnosť vystavovať faktúru za prenájom?
 51. Cestovné náhrady
 52. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU)
 53. Transférové oceňovanie, nákup tovaru
 54. Materská- 2 zamestnávatelia
 55. Dan z predaja nehnutelnosti
 56. Poukážky na pracovné oblečenie
 57. Intrastat
 58. Aký je rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou?
 59. Do ktorého riadku DP k DPH
 60. Prenos daňovej povinnosti - TEXT v angličtine
 61. opis danového priznania ako on požiadať elektronicky?
 62. účtovanie nákupu a vysadenie stromov Javor
 63. Aké sú podmienky uplatnenia daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní.
 64. Uctovnictvo SRO neplatca DPH - ake zlozite je uctovnictvo?
 65. Kde platit socialne a zdravotne poistenie pri zivnosti v cudzine ?
 66. Hydraulický agregát
 67. Material nakupovaný v zahraničí
 68. Daňové priznanie zamestnanec + živnosť
 69. Licencia Omega
 70. Ako zaúčtovať zverenie majetku mesta do správy školských zariadení?
 71. Daňová evidencia - priebežné položky
 72. rozúčtovanie leasingu z dlhodobých na ročné
 73. zuctovanie sluzby CK
 74. Nepravidelný príjem a Dohoda o brigádnickej práci študentov
 75. Ako účtovať leasing bez DPH u platiteľa DPH
 76. Správny poplatok za auto - Súčasť OC alebo priamo do nákladov
 77. Účtovanie vratných pohárov na kultúrnom podujatí
 78. ČSOB leasing na auto - poplatok za prevod vlastnictva
 79. účtovanie faktúry za tvorbu web stránky 1000 Eur
 80. Podnikateľ z tretieho štátu - miesto dodania služby tuzemsko - fakturácia bez DPH?
 81. predaj ojazdeného auta
 82. Predaj stavby a DPH
 83. Je potrebné dodatočné daňové priznanie?
 84. Zrušenie regisrácie DPH
 85. ELDP pri ukončenej dohode,pracovník ostáva na pracovný pomer naďalej
 86. ako zaučtovat penála z oneskorenej platby dan z prijmu predavky
 87. Neplatca DPH a kupa auta
 88. ERP
 89. Dovoz z Číny, cez nemeckého partnera
 90. Elekronicka komunikacia - registracia
 91. Klimatizácia - odpisovať?
 92. Skladová evidencia
 93. DPH pri zaslaní tovaru mimo EÚ - súkromná osoba
 94. konateľ a ukončenie odmeňovania
 95. Sponzorské prostriedky na osobitnom účte RO
 96. Preplatenie cestovných náhrad členovi dozornej rady
 97. Podpisovanie cez ZEP
 98. odstupné pracovník odmenovaný mes.mzdou ako vypočítať
 99. Odpočet DPH
 100. opravná faktúra
 101. Auto ako tovar a jeho poplatky
 102. DPH pri nedaňových výdavkoch?
 103. Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
 104. Česká firma s poľských bankovým účtom
 105. Môže byť technické zhodnotenie pod 1 700 €
 106. DPH a poštovné
 107. Môže szčo vybrať z pokladne na osobnú spotrebu za rok viac ako 5000 €
 108. Zahraničná pracovná cesta
 109. Poistne plnenie a vrátená spoluúčasť
 110. Odhlasenie najomnika retrospektivne
 111. Ako zaúčtovať uznesenie o súdnom zmieri.
 112. Cestovne nahrady Slovensko/Rakúsko
 113. Úhrada faktúry nad 5.000,--Eur
 114. Faktúra na kongres-samozdanenie?
 115. V DP FO "B" VI.oddiel v tab. č.1 a, stĺpec 2 má byť aká hodnota ak skončil živnosť v prebehu roka
 116. faktura z cr samozdanenie
 117. nespravne uctovanie 324/600 ?
 118. Ako účtovať peniaze, ktoré len prejdú účtom a musím ich poslať ďalej klientovi
 119. Servisna podpora súčasť OC majetku?
 120. Tuzemské samozdanenie od roku 2018
 121. prihlásenie dohodára na 1 deň
 122. Odpisy na majetok a ukončenie živnosti
 123. Aký kurz použiť pri zahraničnej pracovnej ceste?
 124. Platba E shop - účtovanie
 125. Oneskorena registracia DPH podla § 7a zákona o DPH, ako dalej?
 126. Fakturácia - pomocné práce
 127. Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi
 128. Pri súbehu živnosti a TPP sú možné preddavky do SP a ZP 0€?
 129. Rekreačné poukazy
 130. Zmena číslovania účtovných dokladov
 131. Pokladničný doklad - daňové a nedaňové náklady spolu v jednom doklade
 132. Inventúrny nález - oprava predošlého roku?
 133. Oprava chybného rezimu dane - dobropis a kv dph
 134. Kto určuje daňový domicil a na základe akého zákona?
 135. opravné dp dph
 136. povinnosť vzniku prevádzkarne
 137. Česká faktúra bez označenia prenesenie daňovej povinnosti
 138. dohodár-študent
 139. vie niekto poradiť s účtovaním projektu ?
 140. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK - info
 141. ako vyhodne vyberat v irsku peniaze
 142. kúpa nehnuteľnosti v EU - DPH
 143. Stravné
 144. Základ dane (dan z prijmov) a rezerva na zľavy poskytované zakaznikom
 145. Mám podať dodatočný KV k DPH ak robím dodatočné daňové priznanie k DPH len kvôli neskoro došlej faktúre z EU?
 146. Kedy je splatný?
 147. oneskorena registracia k DPH v Cechach
 148. Ako dlho uschovávať účtovné doklady?
 149. Pokuta právnika od okr. súdu
 150. Dohoda o vykonaní práce
 151. Zjednodušený daňový doklad - náležitosti
 152. Predaj auta a KV DPH
 153. Aký je postup pri odpredaji neodpísaného dlhodobého maketku?
 154. Registrácia platca DPH zivnostnik
 155. Potvrdenie z Holandska - Jaaropgave preklad
 156. Vyplatenie PN od zamestnávateľa
 157. Vracia VŠZP preplatky?
 158. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK
 159. FA s miestom výkonu služby iný štát EÚ vstupuje do KV a DP DPH?
 160. hypoteka a materska
 161. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku?
 162. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli
 163. Auto na finančný lízing.
 164. Zle zauctovane zakladne imanie
 165. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru?
 166. Cestovné náhrady.
 167. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku?
 168. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad?
 169. Zjednodušený daňový doklad
 170. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat
 171. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty?
 172. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť
 173. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí
 174. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH?
 175. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu?
 176. Odpočet DPH zo vstupov
 177. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem
 178. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve
 179. faktúra do ČR s DPH za opravu nehnuteľnosti
 180. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver
 181. kurz pri zahraničnej ceste
 182. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany
 183. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky
 184. registrácia platcu dph
 185. Zahraničná osoba
 186. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru
 187. živnosť
 188. Dodatočný kontrolný vykaz
 189. predaj neodpisaneho vozidla
 190. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 191. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 192. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 193. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 194. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 195. Zálohová faktúra
 196. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 197. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 198. Sklady A - oprava ocenenia
 199. Obnovenie živnosti a odvody.
 200. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 201. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 202. Zaúčtovanie SIM karty.
 203. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 204. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 205. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 206. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 207. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 208. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 209. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 210. Dohody
 211. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 212. Prenájom bytu na hypotéku.
 213. Oprava HM alebo TZ ?
 214. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 215. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 216. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 217. ALZA DPH
 218. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 219. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 220. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 221. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 222. Stavba a následný prenájom
 223. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 224. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 225. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 226. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 227. Prihlasovanie dohodárov
 228. Zaplatená záloha v hotovosti
 229. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 230. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 231. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 232. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 233. Nákup aplikácii z Google play
 234. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 235. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 236. Elektronicka komunikacia
 237. Poistná udalosť na aute
 238. darčekové poukážky pre zamestnancov
 239. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 240. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 241. Tovar ako vzorka
 242. Vratka DPH
 243. Je potrebné transferové oceňovanie:
 244. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 245. novozaložená sro
 246. nadmerný odpočet do 5 eur
 247. RZZP preplatok
 248. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 249. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 250. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru