PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

 1. daňové priznanie a príjem z kanady
 2. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO?
 3. Ako zaúčtovať v Alfe plus?
 4. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 5. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 6. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 7. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 8. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 9. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 10. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 11. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 12. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 13. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 14. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 15. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 16. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 17. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 18. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 19. ako rozlíšiť servis od revízie
 20. krátkodobý prenájom auta v CZ
 21. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 22. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 23. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 24. Neuspokojená pohľadávka z RK
 25. booking zrážková daŇ
 26. Samozdanenei-doklad od ALZy
 27. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 28. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 29. daňový doklad od taxify účtovanie
 30. vzájomný zápočet v angličtine
 31. Agroturizmus a GDPR
 32. Dan z preplatku RZZP
 33. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 34. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 35. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 36. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 37. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 38. Sklad - inventurny nalez
 39. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 40. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 41. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 42. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 43. Faktura z Metra
 44. Účtovanie stavebných prác
 45. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?
 46. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph
 47. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend.
 48. Následná fakturácia.....
 49. Nakup kosacky - uctovanie
 50. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť
 51. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska
 52. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o.
 53. DPH-fakturácia do CZ
 54. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 55. zaradenie DHM
 56. Dividendy
 57. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad?
 58. preplatok dane a danovy bonus
 59. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ?
 60. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce?
 61. Ako sa naučiť pracovať v POHODE.
 62. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov
 63. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti
 64. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu?
 65. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa?
 66. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby
 67. Tovar v predajni - účtovanie
 68. Správny poplatok zaplatený školiacej firme
 69. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou
 70. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise?
 71. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR
 72. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca
 73. §66 zákona o DPH
 74. Čo môžem dať do nákladov?
 75. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti?
 76. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ?
 77. Dávka nezamestnanosti
 78. tržby terminál
 79. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade
 80. motorka v sro
 81. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO
 82. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna
 83. Občianske združenie a 2%
 84. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov?
 85. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?
 86. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze
 87. Odpis pohľadávky
 88. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny
 89. Odpočet dane pri registrácii DPH
 90. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa
 91. dlhodoba brigada
 92. uskladnenie veci
 93. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov
 94. Prijatá faktúra z Poľska
 95. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky?
 96. DPH ODPOČET
 97. Celozávodná dovolenka - zamestnanec nemá nárok - Ćo s tým?
 98. Do akej odpisovej skupiny sa zaradia kontajnery?
 99. Nákup s DPH zaúčtovaný v 3/2018, nebol v KV ani v daň. priznaní za 3/2018. Ako dostať do KV a DPH?
 100. náležitosti faktúry
 101. Dodanie tovaru zo zahraničia a DPH
 102. szčo a formular vyslania A1 pre soc.poisťovnu
 103. Nesprávna evidencia záväzkov k 31.12.2017
 104. Nesprávny názov spoločnosti
 105. Stravné
 106. Prehľad o zraz. a odvedených preddavkov
 107. Do ktorého obdobia patrí dobropis z EU, ak bol vystavený 31.5.2018 dát dodania 31.5.2018 a doručený 5.6.2018?
 108. Paušálne výdavky
 109. Danove priznanie z príjmov z Irska
 110. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania - opravy, zhodnotenie.
 111. MRP typ dph nákup z ČR
 112. Zamestnanec zároveň konateľ s.r.o.
 113. Preradenie mot.vozidla do osobneho uzivania
 114. Kúpa,predaj bytu
 115. Čo je súkromná jazda zamestnanca?
 116. Zle rozpísaný ZD a DPH
 117. SZČO kúpila MV a pozastavila živnosť na 6 mesiacov
 118. DP k DPH
 119. účtovanie filtra a cistiacich prostriedkov kávovar
 120. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP
 121. avízo o výplate obratového bonus
 122. Sociálny fond - čerpanie
 123. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku
 124. Odpis pohľadávky v PÚ
 125. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po
 126. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID?
 127. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH
 128. Účtovanie prepravných nákladov
 129. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH)
 130. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE
 131. Nesprávne vystavená faktúra
 132. Poplatok za kartu (Slovnaft)
 133. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov?
 134. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely?
 135. Dotácia na podnikanie a bločky
 136. Zrušenie upozornenia na stránke FS
 137. Účtovanie PHM 50% v Oberon
 138. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ
 139. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru?
 140. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "?
 141. daň z motorových vozidiel
 142. firemný byt
 143. ČSOB výpis účtovanie
 144. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH
 145. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade?
 146. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov
 147. Registrácia DPH Rakúsko.
 148. maďarské mýto - fa Számla
 149. Garáž do s.r.o
 150. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka
 151. Zahraničná pracovná cesta
 152. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH?
 153. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach
 154. Zvýšenie mzdy u tehotnej
 155. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať?
 156. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou
 157. Zálohová fakúra na automobil a dph
 158. Kúpa motorky v ČR
 159. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu
 160. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade
 161. Dodatočné daňové priznanie.
 162. konečný užívateľ výhod
 163. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.?
 164. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019
 165. poplatok sudu pri vymahani pohladavky
 166. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu
 167. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA?
 168. Komisionalny predaj - uctovanie
 169. DPH pri faktúre mimo EU
 170. Predaj odpísaného služobného vozidla
 171. DKV oprava chyby 4001
 172. PN v NJ
 173. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne
 174. blok - welness pre zamestnancov
 175. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
 176. inkaso plyn
 177. Účtovanie navýšenia úveru
 178. Účtovanie vrátenej zálohovej platby
 179. Mínusový stav na sklade
 180. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH
 181. Spätný leasing
 182. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)?
 183. stravné lístky-účtovanie
 184. overenie IČO, DIČ, IČ DPH
 185. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla
 186. Dane ID
 187. Platba cez osobný účet
 188. RZZP výpočet je správny?
 189. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH
 190. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH
 191. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce
 192. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára?
 193. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu
 194. Zaradenie fa do uctovnictva
 195. Príplatky vo verejnej správe
 196. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti?
 197. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017?
 198. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518?
 199. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka
 200. Softvér - úpravy
 201. Výsl. hospodárenia a daňová licencia
 202. Strava objednavana pre 2 firmy
 203. Financna zabezpeka
 204. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta?
 205. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti
 206. Zaplatenie dane
 207. Prístavný poplatok, DPH a CLO
 208. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov
 209. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6
 210. tvorba rezervného fondu
 211. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy?
 212. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky
 213. Výplatne pásky
 214. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa
 215. ZŤP a DPFO
 216. Poistná udalosť-na cudzom vozidle
 217. Odložené podanie DP PO
 218. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ?
 219. Pohladavky a zavazky a DPH
 220. DP FO vedenie PU 2017
 221. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu?
 222. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť?
 223. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211?
 224. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH?
 225. cestovná agentúra - zostatok na účte 325
 226. opravné daňové priznanie
 227. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr?
 228. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017
 229. staré fa a záloha - vysporiadanie
 230. Vypocet inventury
 231. danové priznanie-provízie staveb.sporitelna
 232. Preddavky pri odklade DP.
 233. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár
 234. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek
 235. Účtovanie nadspotreby?
 236. vyúčtovanie zdravotného poistenia
 237. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži.
 238. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR?
 239. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018
 240. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK?
 241. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne?
 242. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu
 243. Vrátenie DPH z dodatočného DP
 244. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu?
 245. štatistické výkazy
 246. dohoda o pracovnej činnosti
 247. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka
 248. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku
 249. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody
 250. DP a odvody do zdrav. poisťovne