PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

 1. v rozpočtovej organizácii dobropis na prelome rokov.
 2. Neplatca DPH a danove priznanie k DPH
 3. Zabudnuta faktura z 2018
 4. Neplatca DPH a nakup v Amazon
 5. prenos daňovej povinnosti
 6. zamestnanec a príjem z fin.poradenstva
 7. nezdaniteľná časť na manželku
 8. Oznámenie o ukončení používania mot. vozidla na podnikanie
 9. možem vystaviť fakturu ,v dátume ked som na PN ?
 10. Daň z motorových vozidiel
 11. Poplatok za online platbu a DPH
 12. Ako zaúčtovať vyplatenie dividend z účtu 428, v hotovosti?
 13. DP k dani z nehnutelnosti
 14. Sprostredkovanie kúpy automobilu zo zahraničia
 15. Dátum vystavenie a dodania sú rôzne
 16. Zmenka-účtovanie
 17. Do ktorého roku zaúčtovať? 2018 alebo 2019?
 18. na aké účty zaúčtovať?
 19. vzory smerníc
 20. Montáž kabeláže pre kamerový systém a prenos DP
 21. Dátum dodania
 22. môžem vystaviť dobropis na faktúru z predchádzajúceho roka?
 23. Stravné lístky nad rámec
 24. Rozdielne dátumy dodania na faktúre a na dodacom liste - trvať na oprave?
 25. Je potrebné aby som podal daňové priznanie?
 26. oprava účtu 384
 27. SZČO - paušálne výdavky - cestná daň
 28. Ktorú banku mám vybrať pri internet bankingu ?
 29. Môžem o uhradenú DPH v Čechách ponížiť výnosy z predaja /604/?
 30. Môže osoba - neživnostnik podávať elektronicky D.P. pre živnostnikov?
 31. fakturácia dodaných služieb a materiálu
 32. Daň z nadobudnutej nehnuteľnosti
 33. Účtovanie prístrešku pre hospodárske zvieratá postaveného svjpomocne (JÚ, SHR, neplatca DPH).
 34. Ako účtujem zvieratá v jednoduchom účtovníctve (neplatca DPH, SHR)?
 35. vklad konateľa s.r.o.
 36. učtovanie vystaveného dobropisu na prelome roka
 37. Mandátna zmluva
 38. trovy právneho zastúpenia
 39. Poistná udalosť-účet 518
 40. vystavenie fa za plyn
 41. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z MV
 42. Dodatočné daňové priznanie z dôvodu RZZP po ukončení podnikania - vyplnenie riadkov o poistnom
 43. DMV 2018
 44. Danove priznanie z prijmov v CR a prenajmu v SR
 45. Daňové priznanie príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
 46. Cena za účtovnú závierku
 47. Akou cenou prepocitat pocet litrov nadspotreby poh. hmot
 48. Stavba nehnuteľnosti v s.r.o. a jej financovanie
 49. osobný vklad podnikateľa v jednoduchom účtovníctve
 50. Odpis premlčanej pohľadávky - výmaz spoločnosti ex offo
 51. Účtovanie NFP v príspevkovej organizácii
 52. Daňová evidencia
 53. Uplatnenie NČZD na manželku
 54. Oprava dokladu z ERP s nesprávne vyčíslenou DPH - kedy a ako?
 55. Na koľko desatinných miest mám zaokrúhliť výmeru pozemku v priznaní k dani z nehnuteľností ?
 56. Musí si živnostník vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom...?
 57. Ako zdaniť províziu z distributorskej zmluvy FO
 58. DPH v záväzkoch pri ukončení podnikania (SZČO)
 59. Účtovanie dane z motorových vozidiel
 60. 13.plat
 61. Neviete kedy by mali byť dostupné elektronické formuláre na daň z príjmov?
 62. Ahojte, prosím do ktorého riadku DPH ide fa za AVG antivirus samozdanenie od zahraničnej spoločnosti?
 63. Vrátenie preplatku zo SP - obdobie 1/2015-12/2017
 64. Uctovnictvo pre lekarov
 65. Ako zaúčtovať preplatky zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (JU+paušálne výdavky)
 66. DP A alebo B
 67. Dodavatel nevystavil vyuctovaciu fakturu za dodane sluzby za rok 2018
 68. Evidencia vozidla a DzMV
 69. Ako sa účtuje použitie ostatných fondov? ú427
 70. Faktúra z Polska
 71. fa z ČR
 72. Faktura za prepravu z EU
 73. Predaj ojazdeného auta vystaviť fa bez DPH?
 74. daňový výdavok po zaplatení
 75. Faktúra za právne služby vyššia ako vymáhaná suma od neplatiča do nákladov?
 76. Uplatniť radšej paušálne alebo reálne náklady u živnostníka?
 77. Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k DzMV
 78. Neodovzdané stravné lístky
 79. môžem odpočítať v daňovom priznaní zrážkovú daň?
 80. Daňové priznanie rezidenta
 81. Oznamovanie kategórie práce
 82. Dan z prijmu - vyska
 83. Zostatky v nádržiach vozidla ku konci účtovného roka
 84. prechod na paušálne výdavky
 85. Záväzok po splatnosti
 86. Povinnost podat DP?_nizky prijem SZCO a zaplatene odvody do ZP
 87. Odsúhlasenie pohľadávok
 88. szčo slovenská živnosť ale odvody platí v čr
 89. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím
 90. Predvyplnené DP za MV
 91. nezdanitelná cast na manzelku -
 92. Nezdanitelna cast zakladu dane_subeh HPP a SZCO
 93. Som povinna podat DP?
 94. Obdobie účtovania na prelome rokov
 95. zmeny vo vyhlásení na zdanenie príjmov
 96. Slovenská dovolenka
 97. Faktúra - nezaplatená do termínu skonta a následné DPH
 98. Szčo a dodatočne danove priznanie 2017
 99. daňová evidencia
 100. Dan z vyhry
 101. Zabudnutá došlá faktúra a dph
 102. Platené preddavky - zosatok účtu 341
 103. Služobná cesta v rámci Bratislavy
 104. Je potrebné uvádzať kryptomeny v DP(FO) za každých okolností?!?
 105. dobrovoľne nezamestnaný
 106. Stavebny material do nakladov
 107. Vystavená faktúra za služby
 108. Platby na brokersky účet
 109. Je to zákazková výroba?
 110. Poukážka OMV zdarma
 111. Refakturácia používanie mobilov
 112. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov
 113. Auto na leasing oprava - uctovanie
 114. Elektronické oznamovanie kategórie prác 2
 115. Oznamovanie kategórie práce 2
 116. Ako postupovať ak sročka nemá konateľov?
 117. SZCO pausalne vydavky pri vedenom JU
 118. elektronické daňové priznanie pre autora pracujúceho na DIČ
 119. Televizor do nakladov
 120. Faktúra od prepravnej spoločnosti DPD
 121. D z MV 2018
 122. Ťarchopis od elektrární, následne fakturácia nájomcovi z pohľadu DPH
 123. doklad z ERP-vypočítaná dph- s nákup ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti
 124. S akým dátumom odhlásiť poberanie rodičovského príspevku, ak manžel chce ísť na materskú?
 125. Prípojka tlakovej kanalizácie
 126. Poplatky v banke účtuje v JU ako služby alebo ostatné výdavky?
 127. Úhrada FA cez VRP
 128. nepouživanie MV a dan z MV
 129. Super odpočet nákladov na vedu a výskum
 130. nezaplatenie preddavkov DzMV
 131. SZČO - dobrovoľné odvody do soc. poisťovne
 132. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste 2018
 133. Ročné zúčtovanie dane 2018
 134. Elektronicka komunikacia s OP
 135. obrat pre DPH JÚ
 136. Oprava účtovnej uzávierky a podanie dodatočného daňového priznania za rok 2017
 137. Daň z predaja nehnuteľnosti
 138. Vyplnenie danového priznania
 139. Zamestnanec na materskej dovolenke - rekreačný preukaz
 140. Registratúrny denník
 141. Rekreačné poukazy a SZČO
 142. Vrátenie dane z Nemecka
 143. Daň z nehnuteľnosti
 144. Jednoduché účtovníctvo a blok z RP
 145. ročné odmeny ako rezerva a daňový výdavok?
 146. príspevky rodičov na ŠKD, a zdroj 453
 147. Firma s.r.o. viac predmetov podnikania a spôsoby úhrad
 148. Softvérová licencia Teamviewer - zrážková daň pri platbe do Nemecka?
 149. Rozsirenie VP do odpisov
 150. Potvrdenia k daňovému priznaniu
 151. Súdny poplatok na prelome rokov
 152. Predbežna finančna kontrola k CP od roku 2019
 153. Daňový doklad k prijatej platbe
 154. oznamenie úradu verej.zdravotníctva do 15.1.zamestnancov kategorie 2
 155. DP za dan z nehnutelnosti nadobudnute este v rokoch 2013-2014
 156. zamestnanec zmenil zdravotnu poistovnu
 157. Vystavené a prijaté FA v roku 2018 uhradené v januári 2019 u platiteľa DPH
 158. DPH par.55
 159. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti
 160. Nájomné a DPH po 1.1.2019
 161. Neuhradená faktura na prelome rokov
 162. definica obratu pre účely platcu dph u szčo od 1.1.19
 163. Zahraničná faktúra_poskytovanie služby do členského štátu_ako opraviť prenos daňovej povinnosti?
 164. Doplatok ku minimálnej mzde
 165. Danove priznanie a zaplatenie zdravotnych a socialnych odvodov na prelome roka
 166. Faktúra z minulého roka neplatiteľ DPH
 167. Splátka za telefon v jednoduchom účtovníctve
 168. ako treba zaúčtovať motorové vozidlo do nákladov za rok 2018?
 169. Prenajom nehnutelnosti a DPH
 170. Provízia za sprostredkovanie nákupu motorového vozidla a DPH
 171. Danove priznanie - 2 ciastocne uvazky
 172. odpisy montovaných budov
 173. Účtovanie záruky na okamžitú výmenu tovaru
 174. Konkurz - daňová kontrola
 175. Účtovanie kontokorentného úveru
 176. zápis nových predmetov podnikania v OR - nahlásenie zmeny na FS
 177. Opravna faktura prenesenie danovej povinnosti_zaklad dane_neplatca DPH
 178. Pracovná cesta
 179. Za aku cenu firma s.r.o. može predať ojazdené a odpisané auto
 180. booking.com a vystavenie faktury
 181. Daňové priznanie, elektronická komunikácia
 182. Podávam daňové priznanie keď som nemala prijem z podnikania
 183. Evidencia príjmov pri predaji tovaru cez ERP
 184. auto a daňový úrad
 185. Dodatočné DPH kvôli zabudnutej faktúre
 186. Dohodári a koncesionárske poplatky 2019
 187. zamestnanec a darčeková karta na nákup
 188. škody na tovare - do akej výšky?
 189. účtovanie relaxppasu z pohľadu príjmateľa poukazu (poskytovateľa služby)
 190. Úhrada do notárskej úschovy a DPH
 191. Názor/rada skúsenejších- vystavenie faktúry k prijatej platbe
 192. Sankcia v banke
 193. variabilny symbol pri platbe odvodov do zdra.poistovne
 194. Registratúrny denník
 195. Nákup kávy pre zamestnancov
 196. Ako sa určí obstarávacia cena bytu po kúpe od bytového družstva?
 197. Zdanenie príjmu z prenájmu bytu fyzickou osobou.
 198. szčo a pn ako vypočítať časť odvodov?
 199. Preukázateľné výdavky živnostníka za rok 2018 - neplatca DPH.
 200. Začínajúci účtovník
 201. zahraničná faktúra - samozdanenie
 202. odpocitatelna polozka na manzelku
 203. Moze mi exekutor siahnut na peniaze zaslane postovou poukazkou na vyplatu v hotovosti ?
 204. DPH na ubytovacie služby na prelome rokov
 205. Aká mzda patrí zamestnancovi, ktorý je zamestnaný vo firme ako vodič nákl. auta?
 206. Platba za sprostredkovanie do ČR - paragraf 16 odst. 1. písm. e bod 10 (zabezpečenie dane)
 207. Dph pri registracii
 208. Výdavok na základe zmluvy o spolupráci - Je daňovo uznaným výdavkom?
 209. Stravné lístky 2018
 210. príležitostný príjem za pomoc pri sťahovaní vo výške do 500.- je oslobodený od dane z prijmu v roku 2018 ? ?
 211. Vyúčtovanie za energie
 212. Ako pracovať podľa zákonníka práce a neprísť pritom o prácu?
 213. Zrážková daň zo softvéru
 214. Ako postupovať ak som prijala 1200 eur v hotovosti ako preddavok na účto rok 2018 ale nemám ERP?
 215. Prenájom plošiny s obsluhou
 216. Som účtovník no nie som daňový poradca
 217. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 218. premeškala som prihlásenie od 1.7.2018 v závislosti - ubytovanie cez Booking, chcem to urobiť od 1.1.2019
 219. Kúpna cena po ukončení leasingu
 220. obratový bonus faktúra
 221. Zahraničná faktúra - pouzit kurz alebo zdanit sumu na fakt. v eurach
 222. 3-stranný obchod?
 223. Dovoz knihy zo Svajciarska
 224. Dovoz ojazdeného automobilu z Poľska
 225. Vlastný účtovník verzus externé spracovanie účtovníctva
 226. je uvedený postup správny?
 227. Ako mám zaúčtovať kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne v škole, ak vznikla havária?
 228. Oprava minulého obdobia, dodatočné DP PO za rok 2017
 229. Aditívny MV do ZP - ako vzniknutý preplatok vrátiť zamestnancovi?
 230. Faktúra za stavebné a iné práce spolu - Prenos DP?
 231. zrážková daň
 232. klasifikacia produktov - odpisy
 233. Dodávateľské faktury tuzemské a DPH
 234. DPH z dovozu tovaru z tretich krajin
 235. Predaj nehnuteľnosti - oslobodenie od dane z príjmu z predaja
 236. Neoznámenie vzniku poistnej udoalosti
 237. účtovanie cash back-u a kontolny vykaz
 238. Dobropis EU a DPH (kedy dať do daňového priznania a KV)
 239. platba na bloček vyššia ako 1000 eur.
 240. Vystavená záloh. faktúra v starom roku, nedodaný tovar.
 241. Povinnosti s.r.o. ku koncu roka
 242. Česká diaľničná známka
 243. obstarávacia cena vozidla - finančný leasing
 244. Kto platí daň z nepeňažnej výhry v prípade dieťaťa?
 245. odvody z prac.zmluvy počas rodič.príspevku
 246. Kontrolný výkaz
 247. Ako účtovať výmenu drahej súčiastky? Je to technické zhodnotenie alebo priamo spotreba ?
 248. Daňové odpisy Citroen Jumper? odpisová skupina
 249. registrovaná podľa § 7 zákona o DPH
 250. Ekasa na pokladnu bez tržeb ?