PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445

 1. Pozastavť živnosť alebo ju zrušiť (povinnosti voči ZP, SP a DÚ)?
 2. Poskodenie zasielky-uctovanie
 3. DPH do ktorého riadku dám nadm.odpočet ak ho chcem odrátať od vl.dan.povinnosti?
 4. dph
 5. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 6. Kto zabezpečuje archiváciu po zániku spoločnosti? Ďakujem za info
 7. rzzp 2016
 8. Odvody do SP pri obnovení živnosti po 2 rokoch
 9. aké DP
 10. Storno faktúry z roku 2017
 11. Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov
 12. Kalkulačný vzorec - výpočet konečnej ceny výrobku
 13. Dodatočný výkaz k DPH, aj kontrolný.
 14. vypoved zamestnanca § 67
 15. Predaj majetku - auta a zaúčtovanie po zrušení szčo
 16. MRP-pri upgrade cez aktualizačný manažér padá do chyby
 17. Vhodná zmluva pre študenta
 18. Rakusky zivnostnik, neplatca dph a fakturacia slovenskej firme- danove povinnosti slovenskej firmy
 19. Faktúra a storno - DPH
 20. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 21. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 22. Úhrada faktúry
 23. Cestovné poistenie do nákladov?
 24. Faktúra - precenenie tovaru
 25. Nákup odbornej literatúry.
 26. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 27. Potrebujem k GDPR este nieco?
 28. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 29. DPH pri totalnej škode auta
 30. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 31. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 32. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 33. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 34. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 35. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 36. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 37. stavebné práce
 38. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 39. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 40. Zahraničná faktúra
 41. Vrátne obaly a DPH
 42. Ako zaúčtovať spätný bonus
 43. účtovanie realitnej kancelárie
 44. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 45. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 46. exekúcia zamestnancov
 47. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 48. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?
 49. Zabudnutá fa do starého roka
 50. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu?
 51. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH
 52. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare
 53. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH
 54. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz?
 55. Účtovanie prijatého sprepitného
 56. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku
 57. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku
 58. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi?
 59. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7
 60. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny.
 61. vrátené provízie a daňové priznanie
 62. Sadzba dane CND
 63. číslovanie dokladov
 64. Účtovnie tržieb cez terminál
 65. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad
 66. Traktor a kniha jázd
 67. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka?
 68. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
 69. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie
 70. Ako zaúčtovať v JU preplatok za nájomné
 71. ZARADENIE KONTAJNERA aká odpisová skupina
 72. náklady budúcich období
 73. Musím vystaviť faktúru na náhradu škody, alebo stačí zmluva?
 74. 2x podané všeobecné podanie s prílohami na FS
 75. opravné alebo dodatočné ?
 76. Ako zaúčtovať auto úver v MRP?
 77. študent SZČO, paušálne výdavky
 78. ako poslať na FS elektronicky žiadosť o potvrdenie - úhrada dane z príjmov FO
 79. Darčekový poukaz
 80. GDPR u szčo ktorý ma maličké pohostinstvo
 81. číslovanie faktúr
 82. Faktury z marca, musim podat opravne DP
 83. Opravná položka a odpis pohľadávky
 84. Ako účtovať spotrebu PHM, keď konateľ používa firemné auto aj na súkromné účely?
 85. ako opraviť faktúru
 86. cestovný príkaz
 87. Vklad majetku SZČO do s.r.o.
 88. stratené stravné lístky
 89. Pouzivanie MV zivnostnikom vedeny v majetku inej firmy
 90. Spätný lízing - úroky
 91. Danovy doklad k prijatej platbe - uctovanie
 92. Ako postupovať pri uplatňovaní DPH v kovovýrobe?
 93. S.r.o. a prevádzka
 94. Dohodári a ich nárok na stravné
 95. Platba za použitie firemného mobilu
 96. poplatky banke-odmeny zaúčtovanie v JÚ
 97. Bloček s DPH z krajiny EU.
 98. Refakturácia letenky
 99. zakon o odpadoch malý bufetík
 100. Doklady k vývozu tovaru do EÚ - zaslaný balík. Potrebná CMR?
 101. slovák vystavuje slovákovi faktúru v českých korunách
 102. Poukážka na zariadenie O2
 103. Odpočítanie dane pri registrácii §55 Zákona o DPH
 104. Dron ako daňový výdavok
 105. Ako zaučtovať zálohu na auto?
 106. WeeConomy účtovanie +DPH
 107. Prečo mám prázdny katalóg formulárov na finančnej správe
 108. predaj odpisovaného majetku za nižšiu cenu ako je účtovná a danová
 109. Ktoré finančné ukazovatele si všimat pri kupovani firmy - platca DPH.
 110. Vstupná cena osobného automobilu
 111. narok na danovy bonus pre deti
 112. pozemok sro-obstaranie a dalšie náklady
 113. Centové vyrovnanie v PU
 114. Nesúlad na účtoch 326 a 378
 115. Záruka a vstupná cena majetku
 116. Obstaranie hmotného majetku formou splátok...
 117. oslobodené činnosti od DPH
 118. Fakturácia do ČR
 119. Nákup telefónu v JU
 120. nezaplatená faktúra
 121. Auto vo firme
 122. nezaplatený závazok
 123. Zakon o DPH a tzv. cestovne kancelarie
 124. Čo je inflácia_
 125. potvrdenie o úhrade diaľnič. známky, zjednoduš. faktúra-úhr. bankovým prevodom
 126. Kto vystavuje CMR, dodavateľ alebo odberateľ?
 127. ochrana osobných údajov GDPR
 128. Ak mám príjem ako FO v Nemecku, platím tam daň?
 129. Súbeh TPP a živnosti - odvody
 130. účtovanie nákupu pohonných hmôt kartou OM
 131. minisklad
 132. Faktúra za nákup nákladného automobilu z EU s DPH
 133. Softvér + licencie
 134. zaúčtovanie HV na zač. roka ak sa robilo dodatočné DPPO
 135. Má nárok člen predstavenstva a.s. na diéty pri pracovnej ceste?
 136. zaokrúhlenie v DPPO zostávajúca časť daňovej straty tab.D-zaokrúhlenie
 137. živnosť do 31.8. ale úhrada záväzku bola až v 8.9.
 138. Náklady do účtovníctva
 139. Faktúra k prijatej platbe, zaplatená len časť preddavkovej faktúry.
 140. technolog.zariadenie v akej sume zaradiť
 141. Dan z prijmu po smrti
 142. Česká živnosť a podanie DP na SK
 143. Rekonciliácia účtov
 144. Uctovanie mesacneho DPH v Omege
 145. ako učtujete splacanie uverovej zmluvy..?
 146. 100% výdavky na prevádzku automobilu a 80% paušal na PH
 147. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan
 148. "Halierové vyrovnanie"
 149. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou
 150. Pracovná cesta - vyúčtovanie
 151. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu
 152. Faktúra za stavebné práce v Čechách
 153. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem?
 154. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ?
 155. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad.
 156. cestovné náhrady
 157. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit
 158. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP?
 159. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia.
 160. Kúpna zmluva v účtovníctve
 161. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH?
 162. prenos daňovej povinnosti
 163. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie
 164. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle
 165. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny
 166. Účtovanie VRP v JÚ
 167. Aktivácia materiálu???
 168. Zmluva o dielo a paušálne výdavky
 169. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka
 170. registrácia zamestnávateľa
 171. Socialne poistenie a DP
 172. Svadba počas PN
 173. Nakup auta bez DPH
 174. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky?
 175. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz
 176. účtovanie tržieb z erp
 177. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce?
 178. FO podnikateľ ZŤP a ERP
 179. Družka a prac.pomer
 180. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP
 181. zle zaúčtovaný majetok
 182. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári
 183. Nesprávne uhradená FA
 184. stravné lístky minusové
 185. 1. strana DP DPH vysvetlenie
 186. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ
 187. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky
 188. Burza oblečenia - príležitostný predaj
 189. prevod vlastnickeho podielu
 190. Transferová dokumentácia
 191. Odpis auta
 192. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph
 193. prenos daňovej povinnosti
 194. Nevedený splátkový kalendár v JU
 195. Prenesená daňová povinnosť - manuál
 196. Inventarizačný súpis účtov
 197. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP
 198. Učtovanie v MRP programe
 199. obcianske zdruzenie - danovy urad
 200. Zdaňovanie dividend
 201. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie?
 202. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom?
 203. DDP DzP FO "B"
 204. Daňové priznanie a systémová chyba
 205. Terminál účtovanie PU
 206. Odpocitatelna polozka
 207. Evidencia DF v Alfe
 208. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene
 209. Typ DPH 46 v MRP
 210. Vyplnenie riadku 23 DPH
 211. odpočet dph pri kúpe osobného auta
 212. nespotrebovaný tovar na konci roka
 213. Môžem eshop účtovať takto:
 214. DPH zo zostatkovej ceny a KV
 215. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE
 216. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady
 217. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku?
 218. Vykonané RZD a daňové priznanie
 219. SZČO a peňažna výhra
 220. cestovný príkaz
 221. odpisovanie auta nad 48 tis.
 222. Súhrnný výkaz DPH
 223. Vyplatenie podielov na zisku
 224. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený.
 225. Oneskorený došlý dobropis
 226. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet?
 227. prenos daňovej povinnosti podľa § 69
 228. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus
 229. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj
 230. Hlásenie 2017
 231. kupa auta a -20% dph
 232. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám.
 233. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie
 234. Rodinna sro a povinnost GDPR
 235. DPH pre zahraničné IČDPH
 236. Nákup knihy ako reprezentácia
 237. Predaj neodpísaného auta
 238. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie
 239. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j
 240. dph vykaz
 241. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch
 242. členenie výdavkov v daňovej evidencii
 243. Faktúra od Worldline - za platby kartou
 244. Učtovanie telefonu na splátky
 245. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia
 246. účtovanie bankového výpisu
 247. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi?
 248. Predaj auta kúpeného zo zahraničia
 249. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad?
 250. Uhrada dane - schéma MOSS