PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443

 1. DPFO B prílohy
 2. Ako zaúčtovať Príspevok na Podnikanie v súvislosti s odvodmi ZP a zaplatenou daňou?
 3. Potvrdenie o prijme zo Svajciarska
 4. z akého dňa kurzový lístok zohľadniť pri DF
 5. Oprava auta
 6. účtovanie vrátky z Nemecka
 7. Odočitateľná položka
 8. DP typ A na základe potvrdenia
 9. vyplatenie nahrady príjmu počas PN z komerčnej poisťovne
 10. Účtovanie u notára uznesenia z Okr. súdu
 11. Môže si SZČO uplatniť náklad na stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť, ale zaobstaral ho cca 5 mesiacov pred založením živnosti? uplatňuje daňovú evidenciu.
 12. Čo uvádzate pri JÚ do kolónky DPDPH meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie DP
 13. Účtovanie zásob - spôsob B
 14. výber hotovosti z ATM v JÚ a príjem do pokladne
 15. danove priznanie a vdovsky dochodok
 16. honorár česká republika
 17. účtovná závierka PU
 18. DPH a nákup osív po 1.1.2018
 19. prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 písm. g.)
 20. DPFO B a zápočet dane z ČR a riadok 85 DP
 21. Platba v hotovosti za fakturu
 22. S.R.O. povinnosť podať daňové priznanie
 23. Úroky a ich neuplatnenie do výdavkov
 24. Ako zaúčtovať zahraničnú faktúru?
 25. príspevok na szč podľa § 49 ods.6 zák.č. 5/2004 z.z. o službach zamestn. kedz ide do zdanit.príjmu
 26. Dan z prenajmu nehnutelnosti - DIC
 27. Nčzd na manželku
 28. Akú sumu vyplniť v DP PO na riadku 1110 - výška preddavkov na rok 2018?
 29. Prenos daňovej povinnosti §69 odst.12 písm. g
 30. MRP nové kody DPH v tlačive k DPH
 31. Neuhradené odvody a pozastavenie živnosti
 32. Výmena podlahy v prenajatých priestoroch
 33. ako účtovať ERP,TERMINAL,úhradu vyšlých faktúr cez ERP?
 34. 2% dane
 35. Zrážky zo mzdy za súkromné jazdy firemným vozidlom
 36. Ročná bilančná suma
 37. Priebezna UZ
 38. Ako u SZČO zdaniť preplatok RZZP ktorý poisťovňa nezdanila?
 39. Archivácia účtovných dokladov
 40. z jednej budovy dve-ako pokračovať v odpisovaní
 41. Danove zvyhodnenie v CR - manzel, danovy bonus v SR - manzelka
 42. dp a
 43. Dividendy z Luxemburska - daňové priznanie FO za rok 2017
 44. účtovanie obchodu s textilom
 45. Prenájom zariadení a sklad - podvojné učto
 46. RZ dane za rok 2017 - nedoplatok 0,04 €
 47. Mám nárok na preplatenie PN 10 kalendárnych dní vrátane víkendov?
 48. zahraničná faktúra bez IČO, DIČ odberateľa a dodávateľa
 49. DPH - oslobodenie podľa §38 ods.1 a prijatý preddavok
 50. DP opatrovateľky v Rakúsku
 51. Musí sa pri rozvoze z eshopu používať evidencia na ERP?
 52. Daňová licencia z roku 2016
 53. DP szčo
 54. DP SZČO
 55. Ako a koľko uplatniť z nezdaniteľného základu u dôchodcu živnostníka
 56. socialne a zdravotne poistenie
 57. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
 58. Prenajom bytu - odpocitatelna polozka
 59. Registracia DPH v Nemecku cez amazon predaj
 60. Ako podam danove priznanie
 61. ako počitať - Nevyfakturovane vynosy,pri stavbe nehnutelnosti ?
 62. Ako opraviť nezaúčtovanú daň z motorových vozidiel?
 63. Kniha jázd
 64. Nájomné nezaplatené do konca roka 2017
 65. Žiadne príjmy z podnikania, iba výdavok na zdravotné poistenie
 66. s.r.o. a zrušenie likvidácie
 67. Stravné lístky zamestnancov v JÚ
 68. pomerná časť daňovej licencie
 69. Občianske združenie a výdavky
 70. Výmena tovaru za iný tovar
 71. Ako vyradiť vozidlo z majetku firmy?
 72. Účtovanie blokov prostredníctvom firemnej karty
 73. Predaj pozemkov získaných v reštitúcii.
 74. Daňové priznanie typ B
 75. Živnostník - daňová evidencia 2017 /pôžička/
 76. Príjem z prenájmu
 77. Prílohy k dodatočnému DPFO
 78. Mozem vyradit hmotny majetok z odpisovania 2.1.?
 79. Pouzivanie auta pri zivnosti
 80. študent - príjem z umeleckej zmluvy - povinnosť podať daňové priznanie
 81. Ako účtovať uhradu faktúry platobnou kartou?
 82. Prenájom stroja - prenajímateľ
 83. Faktura bez ica dic icdph - danovo uznatelna?
 84. Výdavky pri prenájme bytu
 85. Súbežný PP
 86. Účtovanie pokuty
 87. Od 1.1.2018 nové tlačivá - Potvrdenie, Vyhlásenie (2%) - len na predpísaných štruktúrovaných tlačivách.
 88. Má niekto vypracovanú skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu pre živnostníka?
 89. SZCO a dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 90. Upraviť základ dane o neuhradené faktúry do 31.12.2017?
 91. Hardvérová peňaženka na Bitcoin a daňové výdavky
 92. Zálohová FA s DPH v jednoduchom účtovníctve u platcu DPH v POHODE
 93. Nezdanený preplatok z RZZP za rok 2016
 94. opatrovateľka s rakúškou živnosťou a dan.priznanie B
 95. Nezdaniteľná časť na manžela
 96. Ako budete riesit zrazkovu dan pre internetove aplikacie ako napr. Boking.com
 97. Podávanie daňového priznania L1 2017 - ako ho vyplniť?
 98. Podávanie daňového priznania typu B - na ktorom daňovom úrade?
 99. daňový bonus
 100. Dane z príjmu
 101. Zabudnutá faktúra - vystavená a DPH
 102. Blok za PHM uhradený poukážkami
 103. Oprava zaúčtovania daňovej licencie za rok 2016 v roku 2017
 104. UZ v neziskovej organizácii
 105. Príloha k Daňovému priznaniu
 106. cestovný príkaz - Spotreba podľa technického preukazu
 107. Musím viesť transferovú dokumentáciu priebežne alebo stačí na konci účtovného obdobia?
 108. Zostatok účtu
 109. Daňový bonus
 110. Ako účtovať príspevky zamestnávateľa 3.pilier
 111. DPH zo zahraničného cestovného lístka
 112. Zaúčtovanie splatnej dane z príjmu za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve
 113. účtovanie služby verejnosti RTVS
 114. Nárok na odpočet DPH z DFA za opravu auta?
 115. Súvaha po zlúčení - predchádzajúce účtovné obdobie
 116. server, dodávateľ je z ČR ako DP k DPH
 117. Poznámky mikro UJ
 118. Nákup PHL
 119. DPPO-nezaúčtovaná daňová licencia
 120. Daňové priznanie - faktúra na prelome rokov a odvody
 121. potvrdenie o príjme zamestnanca z Rakúska
 122. Pôžička poskytnutá konateľovi s.r.o. a výplata podielov za minulé roky cez pokladňu
 123. preplatok zo SP a peň. denník
 124. Oznámenie o použití preplatku z Daňového úradu
 125. Živnostnik na Očr
 126. Faktúra za obedy
 127. Potvrdenie o príjme z SK - práca vo Švédsku
 128. DPH - spätné odpočítanie pri registrácii
 129. Kúpa podniku a účtovanie
 130. DP - A - Nárok na daňový bonus
 131. Danova kontrola
 132. Náklady na PHM 80 / 20 % v priebehu roka
 133. Bločky z PHL a platca DPH
 134. Účtovanie náhrady za PHL
 135. Postup účtovania v JÚ - Dotácia z úradu prace pre SZČO
 136. Dodatočné DP k DPH a kontrolný výkaz
 137. oprava zaradenia HM
 138. Výmena kotla je tech.zhodnotenie alebo oprava?
 139. Danove priznanie ak som szco a zarobil iba 1070 eur
 140. môže szčo firemné auto preradiť do osobného vlastníctva - na manželku?
 141. Označenie dod. faktúry pre HP do banky-MRP
 142. Vyhlásenie na 2% - spôsob vypísania
 143. Extra priplatky okrem diet pri ceste do Svajciarska?
 144. Danova evidencia a zavazky
 145. Má nárok zamestnanec na daňový bonus, ak časť mesiaca bol vo vyšetrovacej väzbe. Podmienka príjmu v danom mesiaci je splnená.
 146. Nevyčerpaná dovolenka
 147. Ako zaúčtovať platbu cez terminál v jednoduchom účtovníctve. Príjem je na mesačnej úzavierke z pokladne, ale fyzicky tam tie peniaze nie sú lebo platiľ cez banku.
 148. rôzne činnosti a určenie sk nace
 149. Starobný dôchodca-daňové priznanie A rok 2017
 150. Bude uložená pokuta za opravný Prehľad ?
 151. Ročné zúčtovanie ZP ako ďalej?
 152. DP a daňový bonus
 153. Tabuľka K k DP PO 2017
 154. SZČO bez príjmov s odvodmi - je povinnosť podať DP?
 155. Živnosť v Českej republike, rezident SK
 156. 364-zrušenie záväzku nevyplateného podielu
 157. DP 2017
 158. Príloha k DP typ B
 159. Paušálne JÚ v r.2017 a v r.2018 vedenie účtovníctva -koncové stavy
 160. vedenie skladovej evidencie spôsobom B
 161. Najomne 2016, uhradene v roku 2017, ktory riadok DP?
 162. Fakturovať bez DPH alebo už ide o zloženú dodávku a prenesená daň.povinnosť už neplatí???
 163. Garančný fond SP
 164. Príjem z prenájmu a nájomné zaplatené dopredu
 165. správne pridelenie SK NACE podľa činnosti
 166. Kúpa staršieho vozidla
 167. rada pre daňové priznanie typu B pracujúceho inv. dôchodcu
 168. Firemny vecierok a DPH
 169. Poistné plnenie
 170. Nepeňažne príjmy lekárov 2017 - vzor oznamenia
 171. MRP-kody CS a prenos daň. povinnosti
 172. prenos daňovej povinnosti v ČR
 173. Omietací stroj - odpisová skupina
 174. Poznámky pre mikro UJ za rok 2017
 175. Daňové priznanie - spoločnosť , ktorá aktívne nepodniká
 176. Podávam daňové priznanie s kombináciou príjmov zo závislej činnosti z ČR a SR správne?
 177. 2% dane
 178. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 179. účtovná závierka - kontokorentný účet
 180. Môžem samozdaniť zahraničnú faktúru za materiál vo februári?
 181. Dan z motorovych vozidiel
 182. Kto ma na starosti spracovanie danoveho priznania?
 183. Dodanie služby podľa §7a
 184. Tabuľka D Priznanie PO
 185. Ukončenie živnosti a DP
 186. Čo všetko môže ísť do nákladov?
 187. Obrat v JU.
 188. Potrebujem sa nahlasit na DPH v Nemecku ak dodavam sluzby?
 189. Ako opraviť účtovanie v pokladni za minulé obdobia?
 190. Odpisový plán
 191. potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane z Dú
 192. Vystavena faktura za 12/17 - neplatca DPH
 193. Predaj bytu a platené úroky z hypotéky
 194. Majetok OZ - chata - uctovanie
 195. Ucet 428 - zaporne stavy
 196. Ak je firemné auto na zimu odhlásené z evidencie vozidiel, môže byť uplatnený daňový odpis za rok, alebo len za mesiace, kedy je auto v používaní?
 197. účtovanie v JÚ-odmena za platby kartou
 198. Nákup auta na autokredit Paušál 80/20
 199. Samozdanenie - zahraničná firma predáva tovar v tuzemsku
 200. blok phm a osobná spotreba
 201. Zostatková cena automobilu a daňové priznanie
 202. SZČO a ubytovanie
 203. Dohoda o platbách za elektriku
 204. Daňová licencia/Tabuľka K
 205. Daňové priznanie - honorár za umeleckú činnosť
 206. Zálohový predpis od správcu nebytového priestoru
 207. Zaradenie montovaného plechového skladu 2,2x2,2x3m?
 208. Náklady zo súkromného auta SZČO
 209. môže sa staré firemné auto darovať? a obdarovaný ho môže ďalej prenajímať?
 210. Príjem zo závislej činnosti z Rakúska a DP FO
 211. Služby spojené s bývaním ako nájomné?
 212. Ako zaúčtovať splátku leasingu za auto pri uplatnovani 80%?
 213. Príspevok OZ-účtovanie
 214. Musim podat danove priznanie?
 215. živnosť 2017
 216. Treba niekde hlasit prechod z JU na danovu evidenciu?
 217. Uctovanie preplatku DFz v PLN
 218. kontrolny vykaz????
 219. Podliehaju dividendy odvodom?
 220. paušálne DPFO-B - úhrada poistného
 221. Študent pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti + príjmy zo zmlúv o dielo
 222. Stav zásob v obchode k 31.12.2017 bez inventúry
 223. dodatočné DP typ A
 224. Pracovný pomer + materské + živnosť
 225. zrušenie rezervy, smerovanie do daňového priznania
 226. môže občan zaplatiť s.r.o. fa na sumu 150eur za kovovú konštrukciu?
 227. Zaradenie auta do majetku pri dovoze
 228. Kde zaradit preplatky a nedoplatky pri rocnom vyuctovani bytu od spravcu?
 229. Paušálne výdavky a živnosť od marca plná výška alebo len alikvótna čiastka
 230. Paušálne výdavky a živnosť od marca
 231. Predaj darovaneho pozemku
 232. Naše finančné družstvo
 233. prehľad zo miezd
 234. Môže nový spoločník vyplatiť v hotovosti 2015€ starému spoločníkovi?
 235. Potvrdenie o zaplatení dane
 236. Da sa nahlásit v praci ze poberam vysluhovy dochodok spetne rok?
 237. opravna polozka k pohladavke
 238. Autorský honorár - pasívny príjem
 239. Stratený archív OMEGY a zlé zostatky na BV
 240. DP pri náhrade za stratu na zárobku.
 241. Kontrola DP A
 242. DP typ B
 243. Je práčka za 265 euro kupená do prenajímaného bytu zaradeného v OM výdavok
 244. účtovanie spoločenstva vlastníkov bytov
 245. Náklady zaplatené vopred...
 246. Leasing
 247. Predaj nehnuteľnosti
 248. Poplatok za prevod vlastníctva
 249. DP
 250. ukončenie szčo a úprava základu dane