PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi
 2. Pri súbehu živnosti a TPP sú možné preddavky do SP a ZP 0€?
 3. Rekreačné poukazy
 4. Zmena číslovania účtovných dokladov
 5. Pokladničný doklad - daňové a nedaňové náklady spolu v jednom doklade
 6. Inventúrny nález - oprava predošlého roku?
 7. Oprava chybného rezimu dane - dobropis a kv dph
 8. Kto určuje daňový domicil a na základe akého zákona?
 9. opravné dp dph
 10. povinnosť vzniku prevádzkarne
 11. Česká faktúra bez označenia prenesenie daňovej povinnosti
 12. dohodár-študent
 13. vie niekto poradiť s účtovaním projektu ?
 14. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK - info
 15. ako vyhodne vyberat v irsku peniaze
 16. kúpa nehnuteľnosti v EU - DPH
 17. Stravné
 18. Základ dane (dan z prijmov) a rezerva na zľavy poskytované zakaznikom
 19. Mám podať dodatočný KV k DPH ak robím dodatočné daňové priznanie k DPH len kvôli neskoro došlej faktúre z EU?
 20. Kedy je splatný?
 21. oneskorena registracia k DPH v Cechach
 22. Ako dlho uschovávať účtovné doklady?
 23. Pokuta právnika od okr. súdu
 24. Dohoda o vykonaní práce
 25. Zjednodušený daňový doklad - náležitosti
 26. Predaj auta a KV DPH
 27. Aký je postup pri odpredaji neodpísaného dlhodobého maketku?
 28. Registrácia platca DPH zivnostnik
 29. Potvrdenie z Holandska - Jaaropgave preklad
 30. Vyplatenie PN od zamestnávateľa
 31. Vracia VŠZP preplatky?
 32. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK
 33. FA s miestom výkonu služby iný štát EÚ vstupuje do KV a DP DPH?
 34. hypoteka a materska
 35. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku?
 36. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli
 37. Auto na finančný lízing.
 38. Zle zauctovane zakladne imanie
 39. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru?
 40. Cestovné náhrady.
 41. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku?
 42. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad?
 43. Zjednodušený daňový doklad
 44. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat
 45. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty?
 46. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť
 47. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí
 48. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH?
 49. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu?
 50. Odpočet DPH zo vstupov
 51. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem
 52. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve
 53. faktúra do ČR za opravu nehnuteľnosti
 54. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver
 55. kurz pri zahraničnej ceste
 56. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany
 57. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky
 58. registrácia platcu dph
 59. Zahraničná osoba
 60. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru
 61. živnosť
 62. Dodatočný kontrolný vykaz
 63. predaj neodpisaneho vozidla
 64. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 65. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 66. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 67. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 68. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 69. Zálohová faktúra
 70. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 71. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 72. Sklady A - oprava ocenenia
 73. Obnovenie živnosti a odvody.
 74. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 75. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 76. Zaúčtovanie SIM karty.
 77. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 78. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 79. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 80. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 81. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 82. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 83. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 84. Dohody
 85. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 86. Prenájom bytu na hypotéku.
 87. Oprava HM alebo TZ ?
 88. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 89. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 90. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 91. ALZA DPH
 92. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 93. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 94. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 95. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 96. Stavba a následný prenájom
 97. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 98. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 99. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 100. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 101. Prihlasovanie dohodárov
 102. Zaplatená záloha v hotovosti
 103. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 104. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 105. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 106. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 107. Nákup aplikácii z Google play
 108. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 109. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 110. Elektronicka komunikacia
 111. Poistná udalosť na aute
 112. darčekové poukážky pre zamestnancov
 113. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 114. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 115. Tovar ako vzorka
 116. Vratka DPH
 117. Je potrebné transferové oceňovanie:
 118. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 119. novozaložená sro
 120. nadmerný odpočet do 5 eur
 121. RZZP preplatok
 122. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 123. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 124. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru
 125. Zádržné na stavebné práce - prenos DP
 126. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP
 127. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?
 128. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ?
 129. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú
 130. Doklad o platbe - terminál
 131. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla?
 132. Dve faktúry na jednu zákazku
 133. Kúpa a predaj domény
 134. odvody szčo do 8.-ho dňa
 135. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy
 136. Refakturácia školenia
 137. Účtovanie v SVB
 138. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP:
 139. Dovolenka po materskej
 140. DPH v minuse
 141. Fakturácia spôsobenej škody
 142. Faktúry neuvedené v nákladoch
 143. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi.
 144. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP
 145. ťahač + náves - aká odpisová skupina
 146. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko
 147. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept.
 148. Akciová spoločnosť - účtovanie
 149. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ?
 150. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR)
 151. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ
 152. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 153. Nákup
 154. konateľ-zamestnanec
 155. Prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice
 156. Účtovanie vratných obalov v PÚ
 157. Môžem odpočítať DPH z faktúry vystavenej v 10/2015 a doručenej teraz v 8/2018?
 158. Štúdium konateľa v zahraničí a výdavky na štúdium
 159. VPP odstupenie od zmluvy
 160. Nákladový účet 511 alebo 518
 161. Poprosím o Váš názor na účtovanie poukážok
 162. Práca nadčas - dohodnuta mzda
 163. Poskytnuty preddavok v zahranicnej mene a nasledna faktura - uctovanie
 164. Zauctovanie faktúry
 165. Zdaňovanie príjmu z diet
 166. splátkový kalendár za elektriku kde ho v kontrolnom výkaze uvádzate?
 167. Importovanie bankových výpisov do Omegy
 168. Technológia na pozberovú linku obilia-aká odpisová skupina?
 169. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť Technologiu na pozberovú linku obilia?
 170. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť: bager, nakladač a vysokozdvižnú plošinu ?
 171. Program Keepi
 172. Predaj vŕtačky z výroby sa fakturuje s dph?
 173. Ako účtujem obed a raňajky na pracovnej ceste?
 174. "Repre" u SZČO
 175. Faktura z roku 2015 do nakladov?
 176. Rekreácia zamestnancov s.r.o.
 177. PHM v zahraničí a DPH
 178. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o budúcej zmluve
 179. Potrebujem sa zaregistrovať podľa §7a ?
 180. Predaj v konkurze
 181. Oprava colného dlhu a oprava odpočtu DPH
 182. Fakturacia medzi 2 sro s rovnakym konatelom
 183. Ubytovanie cez portál Airbnb na služobnej ceste
 184. Vratenie danoveho bonusu
 185. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve?
 186. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR.
 187. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018
 188. Zaúčtovanie stravných lístkov
 189. Pracovná cesta a dovolenka
 190. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom?
 191. Ako opraviť chybu z min roka
 192. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni
 193. Výber z devízového účtu a kurz
 194. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok
 195. Predaj bytu
 196. Tovar na ceste 2017
 197. Zmluva o pôžičke
 198. dodatočné daňové priznanie
 199. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV
 200. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ?
 201. vyúčtovacia faktúra spp a dph
 202. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH
 203. VRP zadávanie dokladov
 204. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 205. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ?
 206. daňové priznanie a príjem z kanady
 207. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO?
 208. Ako zaúčtovať v Alfe plus?
 209. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 210. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 211. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 212. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 213. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 214. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 215. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 216. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 217. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 218. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 219. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 220. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 221. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 222. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 223. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 224. ako rozlíšiť servis od revízie
 225. krátkodobý prenájom auta v CZ
 226. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 227. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 228. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 229. Neuspokojená pohľadávka z RK
 230. booking zrážková daŇ
 231. Samozdanenei-doklad od ALZy
 232. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 233. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 234. daňový doklad od taxify účtovanie
 235. vzájomný zápočet v angličtine
 236. Agroturizmus a GDPR
 237. Dan z preplatku RZZP
 238. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 239. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 240. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 241. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 242. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 243. Sklad - inventurny nalez
 244. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 245. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 246. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 247. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 248. Faktura z Metra
 249. Účtovanie stavebných prác
 250. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?