PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

 1. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok
 2. Zrušene Dič
 3. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ?
 4. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph
 5. Hotovosť nad 1000€ cez ERP
 6. Tovar z ČR - inštalácia?
 7. Zaradenie a odpis vlastnej budovy
 8. Aký deň dodania uviesť na faktúre?
 9. Úver na auto účtovanie PÚ
 10. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI
 11. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie?
 12. Daňový bonus
 13. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra
 14. Práca nadčas výpočet
 15. Kúpna zmluva bez čísla a KV
 16. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu
 17. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti
 18. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH
 19. fa za Telekom. služby-uznateľnosť
 20. oznámenie bankového účtu na portál FS
 21. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby
 22. Mzdy v Nemecku
 23. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení
 24. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby?
 25. Aka je splatnost Faktury?
 26. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu
 27. Oslobodenie - automobil z Holandska
 28. Registrácia živnostníka na DU
 29. Dovoz tovaru z USA
 30. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA?
 31. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete
 32. PHM účtovanie
 33. DPPO B - slobodne povolanie
 34. vrátenie DPH z Talianska
 35. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky?
 36. Prepravné služby s dph?
 37. Zdravotné odvody z ostatného príjmu
 38. Tankovanie zamestnanca
 39. účet 429
 40. Môže analytický účet obsahovať písmená?
 41. úhrada faktúry spoločníkom
 42. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka
 43. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov?
 44. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal
 45. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch
 46. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016
 47. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní
 48. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku?
 49. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí
 50. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ.
 51. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov
 52. cestovný príkaz zamestnanca
 53. samozdanenie-kedy?
 54. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa
 55. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH
 56. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe??
 57. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca?
 58. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor?
 59. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH?
 60. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov
 61. Nákup auta zo zahraničia
 62. Ako opraviť chybné stavy na účte???
 63. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť
 64. Znizenie ZD 2017
 65. DDP PO prílohy
 66. Odpis nepremlčanej pohľadávky
 67. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke
 68. FA poslaná do zahraničia na centrálu
 69. DzMV
 70. Obstaranie PC a ich zaradenie ak cena je 650 €
 71. daň z motorových vozidiel pri použití súkromného auta pri pracovnej ceste
 72. Ako zaúčtujem?
 73. darovanie, zbierka,
 74. Účtovaníe vyplatenie dividend
 75. Modernizácia, renovácia, rekonštrukcia
 76. Vznik nároku na podporu z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti pri omeškaní úhrady poistného
 77. Ako a v akej výške zaúčtovať sprepitné zaplatené v hotovosti?
 78. Je správe vystavená faktúra z USA za softwarové služby s 20 % ou DPH platiteľovi DPH?
 79. Mám podat souhrnný výkaz dodatečně?
 80. Prefakturácia služby plátcovi DPH do EU
 81. Účtovanie stravného zamestnancom v RO - zariadenie pre seniorov
 82. Odpis pohľadávky a dane
 83. Ukončenie Bc. - dokedy má štatút študenta?
 84. Zaúčtovanie VH za rok 2017
 85. pokladničný doklad za ubytovanie v CZ a odpočet DPH
 86. Pripočítateľné položky v DP do ktorých riadkov smerovat ucty?
 87. Účtovanie medzi prepojenými spoločnosťami
 88. Poplatky za platbu kartou za minuly rok
 89. VS na vyplatenie dividendy z roku 2017
 90. DPH z kreditu
 91. Zatriedenie účt. jednotky k 1.1.2017
 92. Podiel na zisku 7 % DU
 93. malá UJ-poznámky
 94. TPP a predčasný dôchodok
 95. Môžem platiť dodávateľom gastrolístkami ak ich akceptujú?
 96. Účtovný odpis pri vyradení.
 97. zaúčtovanie tržby v PÚ-predaj tovaru+sprostredkovanie prenájmu kontajnera
 98. Dodaňujú sa záväzky po splatnosti vzniknuté z postúpenia?
 99. Ziadost o predcasny dochodok, posun zaciatku priznania a vyplaty PD
 100. Strata a daňová licencia
 101. Pripočítateľné položky v DP PO za rok 2017, na ktoré riadky?
 102. Ako moze ist muz na matersku?
 103. Zrušiť pred odchodom na materskú živnosť alebo nie?
 104. Dotácie pre začínajúcu sro?
 105. Zamestnanec a konateľ v s. r. o. zároveň - podpora v nezamestnanosti a PN?
 106. doprovod družky u lekára - treba zdokladovať, že spolu bývajú v jednej domácnosti?
 107. Faktúru za dodanie služieb v SR pre odberateľa z EU vystavím bez DPH?
 108. Kúpa kuponu cez zlavový portál
 109. Opravná faktúra-DPH a KVDPH
 110. Duplicitná úhrada faktúry firme , ktorá medzičasom zmenila názov
 111. odpočitateľná položka
 112. Výdajník vody a Barely na vodu daňovo uzn.výdavok?
 113. Spolufinancovanie pri oprave cesty, ak cesta nie je majetkom firmy
 114. DPH samozdanenie - tovar z EU
 115. spolufinancovanie rekonštrukcie cesty právnickou osobou pre obec
 116. prechod z pauš. výd. na JU
 117. kúpa podniku - účtovanie
 118. szčo elektronická schránka
 119. predaj nákladného auta pred odpísaním
 120. info o: novinkach v zakonoch, uctovnictve, daniach
 121. podiely na zisku spoločnosti v ČR
 122. prenajom karavanu na firmu
 123. Prijatá záloha a §46 ods.2
 124. DPH nadobudnutie tovaru z EÚ
 125. Ako pridám pečiatku a podpis na faktúru v programe MRP Fakturácia?
 126. Môžem refakturovať nadštandardné pracovné oblečenie zamestnancovi?
 127. predčasné ukončenie leasingu - odkupenie nájomcom- nákladný a osobný automobil
 128. Odpísaný záväzok postúpený inej osobe
 129. Dohodari a nocna praca od maja
 130. Predaj nehnuteľnosti získanej dedením
 131. Účtovanie nedokončenej výroby v stavebníctve
 132. kupa sro
 133. konateľ a práca vo vlastnej sro
 134. náhrady pri dohode
 135. Dvojzmenná prevádzka v NC
 136. Ako zlikvidovať zo salda nevrátený a nevyžiadaný preplatok?
 137. Predaj osob.automobilu pod odpise - je treba dať DPH?
 138. ako účtovať uhradu firemnej faktury zo sukromneho uctu konatela?
 139. Aky je postup ked sa nepreberu vsetky prace ale je vystavena faktura?
 140. akým kurzom prepočítavať úhrady zahraničných faktúr z EUR bank.účtu ?
 141. GDPR účtovníci
 142. Vystavená faktúra, ale nie doručená
 143. Bločky z alzy s 0 dph
 144. Môžu byť koberčeky súčasťou OC auta?
 145. predaj automobilu za nižšiu cenu ako je zostatková
 146. platenie preddavkov PO
 147. DP z rakúskych príjmov
 148. Poplatok za výkon správy pre garážové státie
 149. Prepočet stravného v cudzej mene na EUR
 150. Zmena adresy spoločnosti
 151. bezplatné poskytnutie obedov pre svojich zamestnancov vo svojej reštaurácii
 152. Denná uzávierka ERP
 153. Účtovanie tržieb stávkových kancelárií
 154. Poistenie zaplatené po skončení podnikania - za ktorý rok podať DDP
 155. ERP storno
 156. zrážka zo mzdy v prospech zamestnávateľa
 157. Nákup pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Investícia alebo záloha
 158. Služobné vozidlo používané na súkromné účely
 159. Ako účtovať poplatok za vklad na účet poštovou poukážkou v jednoduchom účtovníctve?
 160. môžem účtovat 518 / 314 pri preddavkoch na sluzbu?
 161. Ako zaúčtovať DPH z majetku, ked este nebol platca DPH ?
 162. odpis auta nad 48000€
 163. masérske služby - permanentky do nakladov
 164. SZČO môže uzavrieť dohodu s DU na elektronickú komunikáciu len do konca júna 2018?
 165. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty
 166. Predaj budovy
 167. Obstarávacia cena pozemku
 168. 20% DPH daňovo neuznateľné
 169. Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie - daňový bonus na deti.
 170. zmena konateľa-oznamovacia povinnosť
 171. Súhlas so spracovaním OÚ zivnostnika
 172. Faktúra za vzorky - prenos daňovej povinnosti
 173. Ako zaúčtovať hotovostný vklad na účet dodávateľa z dôvodu úhrady faktúry?
 174. Preuctovanie
 175. Zaúčtovanie vyradeného mot. vozidla.
 176. Žiadosť o určenie uplatňovania legislatívy
 177. Dodatočný kontrolný výkaz + dodatočné DPH
 178. Stačí registrácia podľa §7a aj ak sa prekročí limit?
 179. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 180. zahraničný blok za PHM a 80 % paušál
 181. Kontrolný výkaz - iná faktúra na to isté
 182. pokl. bločky z minulého mesiaca je nárok na odpočet DPH ?
 183. Pozastavť živnosť alebo ju zrušiť (povinnosti voči ZP, SP a DÚ)?
 184. Poskodenie zasielky-uctovanie
 185. DPH do ktorého riadku dám nadm.odpočet ak ho chcem odrátať od vl.dan.povinnosti?
 186. dph
 187. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 188. Kto zabezpečuje archiváciu po zániku spoločnosti? Ďakujem za info
 189. Odvody do SP pri obnovení živnosti po 2 rokoch
 190. aké DP
 191. Storno faktúry z roku 2017
 192. Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov
 193. Kalkulačný vzorec - výpočet konečnej ceny výrobku
 194. Dodatočný výkaz k DPH, aj kontrolný.
 195. vypoved zamestnanca § 67
 196. Predaj majetku - auta a zaúčtovanie po zrušení szčo
 197. MRP-pri upgrade cez aktualizačný manažér padá do chyby
 198. Vhodná zmluva pre študenta
 199. Rakusky zivnostnik, neplatca dph a fakturacia slovenskej firme- danove povinnosti slovenskej firmy
 200. Faktúra a storno - DPH
 201. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 202. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 203. Úhrada faktúry
 204. Cestovné poistenie do nákladov?
 205. Faktúra - precenenie tovaru
 206. Nákup odbornej literatúry.
 207. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 208. Potrebujem k GDPR este nieco?
 209. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 210. DPH pri totalnej škode auta
 211. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 212. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 213. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 214. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 215. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 216. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 217. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 218. stavebné práce
 219. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 220. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 221. Zahraničná faktúra
 222. Vrátne obaly a DPH
 223. Ako zaúčtovať spätný bonus
 224. účtovanie realitnej kancelárie
 225. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 226. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 227. exekúcia zamestnancov
 228. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 229. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?
 230. Zabudnutá fa do starého roka
 231. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu?
 232. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH
 233. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare
 234. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH
 235. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz?
 236. Účtovanie prijatého sprepitného
 237. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku
 238. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku
 239. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi?
 240. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7
 241. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny.
 242. vrátené provízie a daňové priznanie
 243. Sadzba dane CND
 244. číslovanie dokladov
 245. Účtovnie tržieb cez terminál
 246. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad
 247. Traktor a kniha jázd
 248. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka?
 249. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
 250. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie