PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

 1. 3-stranný obchod
 2. Ako zaúčtovať došlú faktúru v Omege
 3. Nákup kachlí účtovanie
 4. Príjem cez ERP stravné listky
 5. Prijem zo zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti
 6. zníženie základného imania
 7. účtovanie na 421 a 472 firmy v likvidácii
 8. Zaradenie do odpisovej skupiny
 9. Odvody do SP
 10. Vystavená FA - odvolávky na zákon o DPH
 11. Rekonštrukcia kotolne-plne odpísaný majetok.
 12. SZČO faktúruje sám sebe za opravu auta - nezaradené do OM
 13. Čo vyplýva pre SZČO podnikajúceho v Česku, ak je občan SR aj ČR a chce zamestnať človeka v SR, aby pracoval v SR?
 14. Ako predať ojazdené auta obstarané v osobitnom daňovom režime?
 15. Predaj cenných papierov
 16. Neskoro doručená faktúra s prenosom daňovej povinnosti
 17. Vyhral som poukážku v hodnote 1500 €, kedy mam z nej zaplatiť dane a odvody a z akej sumy?
 18. Účtovanie českej faktúry omylom vystavenej s DPH
 19. Prijatá zálohová faktúra, daňový doklad k platbe a vyúčtovacie faktúry
 20. Prenesená daňová povinnosť
 21. Predaj novostavby
 22. Ukoncena zivnost a automobil
 23. Stavebná firma s.r.o. odmieta vystaviť faktúru za stavebné práce
 24. Zuctovanie uhrad za faktury stravnymi listkami
 25. Úhrada odpísanej pohľadávky
 26. Je mozne zakupit si PC hru na sro?
 27. Prenos DP?
 28. Podiely zo zisku a odvody
 29. Vymáhanie sociálneho poistenia po 10 rokoch
 30. Dan z motorovych vozidiel
 31. Prenájom časti nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 32. daň z čiastočne zdedeného a odkúpeného bytu
 33. Penazne toky v poznamkach uct. osnovy
 34. Rekreačné poukazy szoč 2019
 35. IČO: zivnostnik a zaroven osoba registrovana ako sportovy odbornik
 36. Zrušenie SRO
 37. Dane a vystavene faktury v s.r.o. (neplatca DPH)
 38. Započítanie daňových licencií za 2015-17
 39. Záporné vlastné imanie
 40. Odpisovanie nehnuteľnosti po prerušení
 41. Faktúra za opravu cudzieho majetku
 42. opravný výkaz ZP
 43. Ako sa zdaňuje prijatá priama platba - jednotná platba na plochu poskytnutá fyzickej osobe - nepodnikateľovi?
 44. Daň z príjmu pri predaji bytu
 45. Ako nahlásiť do OR konečného užívateľa výhod?
 46. Zahraničná faktúra, oneskorené prijatie
 47. Učtovanie znovupripojenia plynu
 48. Predaj mäsa s 10 % sadzbou dane
 49. Môžem ako fyzická osoba /nie SZČO/ poslať budúci rok na daňový úrad oznámenie o odklad na podanie daňového priznania poštou?
 50. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 51. čerpanie sf
 52. Ako zaúčtovať pri predaji tovaru bonus za obrat ?
 53. Spotreba konateľa
 54. Dodanie služby firmou z Číny
 55. Lehota na poskytovanie počítačových služieb do Nemecka?
 56. Náklady na reprezentáciu
 57. Zaučtovanie poštového poukazu
 58. Výška odvodov invalidný dôchodca SZČO +zamestnanec, dotácia
 59. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť predajný stánok?
 60. preplatok rzzp
 61. Ako živnostník som platca DPH. Môžem byť ako lektor jogy neplatca DPH ?
 62. Nárok na rodičovský príspevok u zamestnankyni z PL
 63. Evidencia skladu
 64. Čo so zvyšnými stravnými listkami?
 65. Aký typ DPz P FO A/B?
 66. Ako zaučtovať odpisy na budovu?
 67. Faktúra za automobil z Belgicka z aukcie
 68. Pokladňa - zlá uzávierka, mesačná PLU správa
 69. Výplata podielov zo zisku - časová os
 70. rizikové práce a dopln.dôchodkove sporenie
 71. DP a predaj zdedenej nehnutelnosti
 72. szčo a pn od 1.12.2018
 73. Služby do Švajčiarska
 74. Práca v zahraničí a fakturácia slovenskej firme
 75. otec na materskej, práca a PN
 76. Nárok na materské - zamestnankyňa z PL
 77. odvody szco inv.doch
 78. dotácia z UPSVaR hmotna núdza
 79. Vystavený dobropis a dodatočné DPH
 80. Soc. fond - rozpustenie na stravné a tvorba SF zo zisku
 81. Refakturácia občerstvenia
 82. Posielanie tovaru do USA
 83. Vzory smerníc
 84. Čerpanie SF
 85. rekreačné poukazy od 1.1.2019 - účtovanie, DPH, DzPr
 86. Uvádzanie IČ DPH na fakt. / platca DPH podľa Par.7a
 87. ucet 311 a 321
 88. Uctovanie podla § 65 eventova agentura.
 89. Prenájom automobilu na podnikanie, účtovanie nákladov
 90. Zmiešaná zmluva o vytvorení diela a zrážková daň ?
 91. začiatok účtovania novej s.r.o. v OMEGE v priebehu roka
 92. Došla pošta
 93. Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016
 94. Ako odviesť DPH z reklamných predmetov nad 17 eur
 95. registracia účtovníčky vo firme na elekt.komun.
 96. Par.19 ods.4 pri stavebných prácach
 97. náhrada ušlého zisku
 98. Dan z predaja nehnutelnosti
 99. Môže byť reklamným predmetom kniha?
 100. POS terminál - Je možné evidovať platby kartou ako hotovosť????
 101. Predaj bytu po 5 rokoch
 102. Refakturácia letenky z Rakúska do tretej krajiny
 103. platba a kurz
 104. Účtovanie poplatku za vystavenie papierovej formy faktúry
 105. provízia za sprostredkovanie poistenia - 568 či 518?
 106. Reštaurácie
 107. zamestnanec odpracoval 5 hod a išiel na prac.cestu má nárok na stravné?
 108. Mám sponzorskú zmluvu, ale firma vykáže stratu. Čo s tým?
 109. VRP a viac prevádzok
 110. Zahranicna pracovna cesta - vreckove prepocet kurzom
 111. Príjmy autorov (aktívny príjem) - zdanenie, odvody a povinnosti ?
 112. na dennej uzavierke mi nesedi počet dokladov a hotovost
 113. faktura vystavena v roku 2018, tykajuca sa sluzby, ktora bude poskytnuta v roku 2019
 114. Neuhradena faktura, klient nema o sluzbu zaujem ..... co k nej storno alebo dobropis?
 115. Môžem vystaviť faktúru až po prijatí úhrady na účet ?
 116. Vyplatenie podielov zo zisku Rok 2015,2016,2017
 117. Ako zdaniť príjmy v ČR v kombinácii zamestnanec + príjmy z písania knih/článkov mimo ČR
 118. Výpočet dane z príjmu pri prenájme
 119. Chcem sa opýtať či si môžem zaradiť do výdajov v daňovej evidencii chladničku, pračku ak som ich ponechal nájomcovi
 120. Odpisy traktor a príslušenstvo
 121. Stravné lístky .
 122. Zrážková daň za licenciu od dodávateľa z Českej republiky
 123. Kúpa auta zo zahraničia
 124. Zahranicna pracovna cesta - kurz
 125. zaúčtovanie zahraničnej faktúry
 126. Vianočné poukážky od obce
 127. Nepeňažný príjem zamestnanca - vianočný balíček
 128. Danove priznanie - Rakúsko
 129. Ukončenie živnosti bez zrušenia DPH
 130. SZČO (platca DPH) prerušuje živnosť. Má auto na leasing (od roku 2016). Ako postupovať pri zrušení DPH?
 131. Úhrada faktúry z PL - platba kartou v JÚ
 132. Odpisy - budova, pozemok - určenie pomernej hodnoty
 133. vybavila som si živnosť nemam dič ešte môžem sa zaregistrovať elektronicky na DU
 134. Môžem pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty riešiť Nemecko a Rakúsko dokopy?
 135. samozdanenie z čr
 136. Poľnopráce - existuje presný zoznam, ktoré patria do nedok.výroby aktuálneho a budúceho roka?
 137. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 138. Sociálny fond
 139. Odpis nákladného auta
 140. Platba kartou
 141. Zostatková cena vozidla
 142. Aky kurz sa ma pouzit pri odpocte zalohovej faktury CM v danovom doklade ?
 143. Darčekové poukážky
 144. National Pen DPH
 145. Daň z poistenia 8% - účtovanie
 146. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 147. škoda na zásobách-krádež-účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 148. ERP - servis
 149. ako postupovat ked si chcem vyplatiť zisk z roku 2017 ako konatel v s.r.o
 150. Odmena pre konateľa
 151. trovy exekúcie - účtovanie
 152. Oneskorená registrácia DPH a opravné faktúry
 153. Predseda predstavenstva a.s.
 154. Úroky z omeškania- premlčaná doba
 155. Sú kľúče/diaľkové ovládanie/ súčasťou HIM brány?
 156. Došlá faktúra v českých korunách
 157. Termín pre súhrnný výkaz po skončení živnosti
 158. odovzdávanie dokladov a dph
 159. Vzniká povinnosť registrácie pre DPH v Slovinsku pri vykonaní stavebných prác v Slovinsku?
 160. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 161. szčo ktorý neplatí soc.poistenie ma PN čo so zdravotným poistením?
 162. Môžem odpočítať DPH z nakúpených dresov, ktoré poskytnem bezodplatne športovému klubu?
 163. Čistenie fasády budovy - uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti, alebo nie?
 164. dp dph oprava odpočítanej dane r.28
 165. Odborná prax
 166. Ako správne funguje predaj tovaru nakúpeného s 0% DPH zo zahraničia?
 167. Účtovanie darčekovej zľavy
 168. Prepravná firma
 169. Nedoručenie vrátenej faktúry
 170. Elektronická komunikácia FO
 171. oneskorene obdržaná faktúra za tovar z EÚ
 172. Oneskorene odovzdaná faktúra
 173. odvody do rakúskej poisťovne zo slovenskej mzdy
 174. Predaj automobilu N1 súkromnej osobe
 175. Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra
 176. Prenos DP - školská jedáleň materskej školy
 177. Nezaradenie motorového majetku do majetku firmy
 178. Rezerva na ročné zúčtovanie ZP u FO podnikatela uctujuceho v PU
 179. účtovanie zásob spôsobom B
 180. Likvidácia zásob nepotrebného materiálu
 181. poberanie materského pre oboch rodičov v r.2019
 182. preco nemec pyta SK pred dicom,aky je to rozdiel
 183. Spoločný ateliér troch živnostníkov - ako ho zastrešiť po papierovej stránke?
 184. Fakturácia za vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a DPH
 185. Platí sa daň predaja pozemku po zdedení?
 186. chcela by som sa poradiť - dohoda o pracovnej činnosti. V zmluve musí byť uvedená výpoveď resp. výpovedná doba.
 187. Môže byť predčasný starobný dôchodca zvolený za štatutára a mať jednorazovo vyplatenú ročnú odmenu za prácu v dozornej rade ?
 188. Účtovanie stravovanie zamestnancov vo vlastnom zariadení
 189. Dividendy za rok 2016
 190. Nadobodnutie tovaru z Čiech a preprava
 191. darčekové koše a alkohol
 192. zmena trvalého pobytu a vplyv na elektronický podpis
 193. vyska zdravotneho poistenia samoplatcu s jednorazovym prijmom zo zavislej cinnosti
 194. Účtovanie nákladov z bankového výpisu.
 195. Nákup jalovíc
 196. Intrastat xml
 197. Koľko ekonómov?
 198. elektr.komunikacie-tí,ktorí maju príjmy z činnosti finan.sprostredkovateľov
 199. finanční poradcovia
 200. PN-ka a ročné odmeny
 201. Rezervacny portal - zrazkova dan
 202. platiteľ dph a uplatnenie dph pri vyúčtovacej faktúre
 203. Dokumenty potrebné k transferovej dokumntácii
 204. SRO daruje auto synovi konateľa
 205. Prenájom pozemkov - aký je limit?
 206. Pôžička ?
 207. vysporiadanie daňovej licencie
 208. Starobný dôchodca a jeho príjem
 209. Účtovanie poľnohospodárskej výroby
 210. DPH - rozdiel medzi §11 a §69 ods.2
 211. Odpočet DPH pri kúpe nového MV.
 212. Zálohová faktúra a dobropis
 213. Odpisová skupina - nákladné vozidlo N3 s hydraulickou rukou
 214. Je možné zadotovať vyčerpanú 384(eurodotácie) nerozdeleným ziskom 428?
 215. Ako nový starosta môžem dať vykonať audit obce?
 216. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti?
 217. Predaj auta, ktoré bolo na lízing.
 218. nepenazny príjem pri operatívnom leasingu
 219. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016.
 220. Predaj neodpísaného auta
 221. NCZD na kupelnu liecbu
 222. Služby CA - Účtovný doklad pre dodanie služby v cudzej mene
 223. znizena sadzba dph 10% na ubytovacie služby
 224. Platenie daní z príjmu - neplnoletí
 225. Dátum účtovania príjmu do pokladne v prípade výberu z bankomatu bez predloženého dokladu
 226. Jednorazove vyplatenie zostavajucej podpory.
 227. Zriadovacie naklady na sidlo PO v RD
 228. Faktúra pri komisionálnom predaji
 229. Ako bude vedené účtovníctvo o nehnuteľnosti, ktorú vlastní zahraničná spoločnosť?
 230. Občianske združenie a predaj alko, nealko, pochutín na akcii vytvorenej OZ
 231. Úhrada OF platobnou kartou cez ERP
 232. Vianočné odmeny 2018
 233. Ako odpísať pohľadávku 780 dní po splatnosti?
 234. SK NACE prípravné stavebné práce
 235. Fakturácia služieb na nehnuteľnosti v SR zahraničnou osobou.
 236. Letenka z Maďarska do Nemecka
 237. FA z CR za ubytovanie pre neplatcu
 238. Preplatok zo zdravotnej poistovne uctovanie
 239. Náhrada škody a DPH
 240. Platenie dane zo zdedeneho domu
 241. Jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 242. Nákup auta ako tovaru - účtovanie
 243. TIPOS - mandátna odmena - účtovanie v PÚ
 244. školenie v Čechách a dph v 2018
 245. PN v money s3
 246. Ako mám správne naúčtovať kontajnery na prepravu peliet v hale?
 247. Limit pre platenie SP pri subehu
 248. Faktúra od českého dodávateľa tovar od českého dodávateľa s reg. platcu na slovensku
 249. škoda na prepravovanom tovare
 250. účtovanie márneho nájazdu