PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

 1. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP
 2. avízo o výplate obratového bonus
 3. Sociálny fond - čerpanie
 4. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku
 5. Odpis pohľadávky v PÚ
 6. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po
 7. Dane z reklamy na webe
 8. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID?
 9. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH
 10. Účtovanie prepravných nákladov
 11. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH)
 12. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE
 13. Nesprávne vystavená faktúra
 14. Poplatok za kartu (Slovnaft)
 15. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov?
 16. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely?
 17. Dotácia na podnikanie a bločky
 18. Zrušenie upozornenia na stránke FS
 19. Účtovanie PHM 50% v Oberon
 20. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ
 21. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru?
 22. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "?
 23. daň z motorových vozidiel
 24. firemný byt
 25. ČSOB výpis účtovanie
 26. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH
 27. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade?
 28. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov
 29. Registrácia DPH Rakúsko.
 30. maďarské mýto - fa Számla
 31. Garáž do s.r.o
 32. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka
 33. Zahraničná pracovná cesta
 34. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH?
 35. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach
 36. Zvýšenie mzdy u tehotnej
 37. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať?
 38. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou
 39. Zálohová fakúra na automobil a dph
 40. Kúpa motorky v ČR
 41. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu
 42. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade
 43. Dodatočné daňové priznanie.
 44. konečný užívateľ výhod
 45. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.?
 46. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019
 47. poplatok sudu pri vymahani pohladavky
 48. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu
 49. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA?
 50. Komisionalny predaj - uctovanie
 51. DPH pri faktúre mimo EU
 52. Predaj odpísaného služobného vozidla
 53. DKV oprava chyby 4001
 54. PN v NJ
 55. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne
 56. blok - welness pre zamestnancov
 57. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
 58. inkaso plyn
 59. Účtovanie navýšenia úveru
 60. Účtovanie vrátenej zálohovej platby
 61. Mínusový stav na sklade
 62. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH
 63. Spätný leasing
 64. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)?
 65. stravné lístky-účtovanie
 66. overenie IČO, DIČ, IČ DPH
 67. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla
 68. Dane ID
 69. Platba cez osobný účet
 70. RZZP výpočet je správny?
 71. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH
 72. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH
 73. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce
 74. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára?
 75. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu
 76. Zaradenie fa do uctovnictva
 77. Príplatky vo verejnej správe
 78. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti?
 79. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017?
 80. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518?
 81. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka
 82. Softvér - úpravy
 83. Výsl. hospodárenia a daňová licencia
 84. Strava objednavana pre 2 firmy
 85. Financna zabezpeka
 86. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta?
 87. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti
 88. Zaplatenie dane
 89. Prístavný poplatok, DPH a CLO
 90. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov
 91. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6
 92. tvorba rezervného fondu
 93. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy?
 94. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky
 95. Výplatne pásky
 96. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa
 97. ZŤP a DPFO
 98. Poistná udalosť-na cudzom vozidle
 99. Odložené podanie DP PO
 100. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ?
 101. Pohladavky a zavazky a DPH
 102. DP FO vedenie PU 2017
 103. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu?
 104. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť?
 105. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211?
 106. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH?
 107. cestovná agentúra - zostatok na účte 325
 108. opravné daňové priznanie
 109. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr?
 110. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017
 111. staré fa a záloha - vysporiadanie
 112. Vypocet inventury
 113. danové priznanie-provízie staveb.sporitelna
 114. Preddavky pri odklade DP.
 115. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár
 116. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek
 117. Účtovanie nadspotreby?
 118. vyúčtovanie zdravotného poistenia
 119. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži.
 120. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR?
 121. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018
 122. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK?
 123. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne?
 124. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu
 125. Vrátenie DPH z dodatočného DP
 126. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu?
 127. štatistické výkazy
 128. dohoda o pracovnej činnosti
 129. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka
 130. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku
 131. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody
 132. DP a odvody do zdrav. poisťovne
 133. Daňové priznanie pre opatrovateľky.
 134. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu - pracovníci z Ukrajiny
 135. Anglický účtovný rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 versus naše Daňové priznanie
 136. Môže faktúry na reklamu vystavovať môj spoločník?
 137. Prevod osobného auta od fyzickej osoby podnikateľovi
 138. Zálohová faktúra v CZK
 139. Môže mať SZČO prvý rok vyššie výdavky než príjmy?
 140. Práca blogéra
 141. Vypocet nemocenskych davok
 142. Môžem mať kópie občianskych preukazov zamestnancov a rodné listy detí našich zamestnancov .
 143. Musí Slovák s českou živnosťou a českým daňovým domicilom podávať DP na Slovensku?
 144. faktúra do Česka
 145. Do VOZD dám 1 splátku - notárska úschova -licenčná odmena pre SOZA v JU ?
 146. Živnostník pracuje v EÚ na stavbe pre slovenskú zdaniteľnú osobu. Aké povinnosti má tejto živnostník na Slovensku a v zahraničí.
 147. Poplatok za zrušenie objednávky.
 148. ukončenie živnosti - ako?
 149. Predčasná úhrada faktúry
 150. Vzájomnný zápočet so zdrav.poistovnou
 151. Vypožička auta od SZČO manžela pre SZČO manželku
 152. Odvody za zamestnanca
 153. SRO zaplatila faktúru za FO(podnikateľ)
 154. Zmena účtovného programu v priebehu roka
 155. Do ktorého riadku DP FO podnikateľa dám príjme z prenájmu časti budovy zaradenej do obchodného majetku ?
 156. príležitostný príjem
 157. Kúpa čistého podniku
 158. chybný základ dane pri tržbach cez ERP vo výkaze dph-upraviť?
 159. ako uvádzat v kontr.výkaze DPH nákup PHL 20 percent ?
 160. nájomné platené fyzickej osobe
 161. neuhradené záväzky § 17 odst.27 daň z príjmu
 162. Účet 261 v mínuse
 163. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry?
 164. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé
 165. Potvrdenie o úhrade z Francúzska
 166. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017
 167. Finančná odmena vo výške 0,00eur?
 168. Ubytovanie bez DPH?
 169. Daňové odpisy predaného vozidla
 170. schválenie odmeny konateľa
 171. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok
 172. Autonehoda bez spoluucasti
 173. Oprava počiatočných stavov Omega
 174. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz
 175. obnova prerušenej živnosti a DP
 176. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov?
 177. Podiely na zisku za rok 2017
 178. účtovania rozšírenia programu
 179. dp po a poznámky
 180. vyúčtovanie cestovného príkazu
 181. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov?
 182. MRP - účet v banke
 183. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola
 184. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok
 185. Zrušene Dič
 186. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ?
 187. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph
 188. Hotovosť nad 1000€ cez ERP
 189. Tovar z ČR - inštalácia?
 190. Zaradenie a odpis vlastnej budovy
 191. Aký deň dodania uviesť na faktúre?
 192. Úver na auto účtovanie PÚ
 193. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI
 194. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie?
 195. Daňový bonus
 196. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra
 197. Práca nadčas výpočet
 198. Kúpna zmluva bez čísla a KV
 199. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu
 200. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti
 201. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH
 202. fa za Telekom. služby-uznateľnosť
 203. oznámenie bankového účtu na portál FS
 204. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby
 205. Mzdy v Nemecku
 206. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení
 207. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby?
 208. Aka je splatnost Faktury?
 209. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu
 210. Oslobodenie - automobil z Holandska
 211. Registrácia živnostníka na DU
 212. Dovoz tovaru z USA
 213. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA?
 214. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete
 215. PHM účtovanie
 216. DPPO B - slobodne povolanie
 217. vrátenie DPH z Talianska
 218. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky?
 219. Prepravné služby s dph?
 220. Zdravotné odvody z ostatného príjmu
 221. Tankovanie zamestnanca
 222. účet 429
 223. Môže analytický účet obsahovať písmená?
 224. úhrada faktúry spoločníkom
 225. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka
 226. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov?
 227. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal
 228. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch
 229. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016
 230. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní
 231. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku?
 232. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí
 233. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ.
 234. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov
 235. cestovný príkaz zamestnanca
 236. samozdanenie-kedy?
 237. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa
 238. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH
 239. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe??
 240. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca?
 241. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor?
 242. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH?
 243. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov
 244. Nákup auta zo zahraničia
 245. Ako opraviť chybné stavy na účte???
 246. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť
 247. Znizenie ZD 2017
 248. DDP PO prílohy
 249. Odpis nepremlčanej pohľadávky
 250. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke