PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. hypoteka a materska
 2. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku?
 3. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli
 4. Auto na finančný lízing.
 5. Zle zauctovane zakladne imanie
 6. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru?
 7. Cestovné náhrady.
 8. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku?
 9. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad?
 10. Zjednodušený daňový doklad
 11. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat
 12. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty?
 13. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť
 14. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí
 15. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH?
 16. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu?
 17. Odpočet DPH zo vstupov
 18. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem
 19. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve
 20. faktúra do ČR za opravu nehnuteľnosti
 21. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver
 22. kurz pri zahraničnej ceste
 23. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany
 24. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky
 25. registrácia platcu dph
 26. Zahraničná osoba
 27. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru
 28. živnosť
 29. Dodatočný kontrolný vykaz
 30. predaj neodpisaneho vozidla
 31. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 32. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 33. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 34. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 35. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 36. Zálohová faktúra
 37. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 38. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 39. Sklady A - oprava ocenenia
 40. Obnovenie živnosti a odvody.
 41. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 42. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 43. Zaúčtovanie SIM karty.
 44. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 45. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 46. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 47. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 48. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 49. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 50. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 51. Dohody
 52. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 53. Prenájom bytu na hypotéku.
 54. Oprava HM alebo TZ ?
 55. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 56. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 57. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 58. ALZA DPH
 59. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 60. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 61. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 62. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 63. Stavba a následný prenájom
 64. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 65. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 66. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 67. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 68. Prihlasovanie dohodárov
 69. Zaplatená záloha v hotovosti
 70. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 71. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 72. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 73. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 74. Nákup aplikácii z Google play
 75. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 76. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 77. Elektronicka komunikacia
 78. Poistná udalosť na aute
 79. darčekové poukážky pre zamestnancov
 80. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 81. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 82. Tovar ako vzorka
 83. Vratka DPH
 84. Je potrebné transferové oceňovanie:
 85. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 86. novozaložená sro
 87. nadmerný odpočet do 5 eur
 88. RZZP preplatok
 89. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 90. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 91. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru
 92. Zádržné na stavebné práce - prenos DP
 93. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP
 94. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?
 95. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ?
 96. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú
 97. Doklad o platbe - terminál
 98. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla?
 99. Dve faktúry na jednu zákazku
 100. Kúpa a predaj domény
 101. odvody szčo do 8.-ho dňa
 102. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy
 103. Refakturácia školenia
 104. Účtovanie v SVB
 105. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP:
 106. Dovolenka po materskej
 107. DPH v minuse
 108. Fakturácia spôsobenej škody
 109. Faktúry neuvedené v nákladoch
 110. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi.
 111. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP
 112. ťahač + náves - aká odpisová skupina
 113. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko
 114. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept.
 115. Akciová spoločnosť - účtovanie
 116. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ?
 117. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR)
 118. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ
 119. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 120. Nákup
 121. konateľ-zamestnanec
 122. Prihlasovacie údaje na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice
 123. Účtovanie vratných obalov v PÚ
 124. Môžem odpočítať DPH z faktúry vystavenej v 10/2015 a doručenej teraz v 8/2018?
 125. Štúdium konateľa v zahraničí a výdavky na štúdium
 126. VPP odstupenie od zmluvy
 127. Nákladový účet 511 alebo 518
 128. Poprosím o Váš názor na účtovanie poukážok
 129. Práca nadčas - dohodnuta mzda
 130. Poskytnuty preddavok v zahranicnej mene a nasledna faktura - uctovanie
 131. Zauctovanie faktúry
 132. Zdaňovanie príjmu z diet
 133. splátkový kalendár za elektriku kde ho v kontrolnom výkaze uvádzate?
 134. Importovanie bankových výpisov do Omegy
 135. Technológia na pozberovú linku obilia-aká odpisová skupina?
 136. Do akej odpisovej skupiny mám zaradiť Technologiu na pozberovú linku obilia?
 137. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť: bager, nakladač a vysokozdvižnú plošinu ?
 138. Program Keepi
 139. Predaj vŕtačky z výroby sa fakturuje s dph?
 140. Ako účtujem obed a raňajky na pracovnej ceste?
 141. "Repre" u SZČO
 142. Faktura z roku 2015 do nakladov?
 143. Rekreácia zamestnancov s.r.o.
 144. PHM v zahraničí a DPH
 145. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o budúcej zmluve
 146. Potrebujem sa zaregistrovať podľa §7a ?
 147. Predaj v konkurze
 148. Oprava colného dlhu a oprava odpočtu DPH
 149. Fakturacia medzi 2 sro s rovnakym konatelom
 150. Ubytovanie cez portál Airbnb na služobnej ceste
 151. Vratenie danoveho bonusu
 152. Môžu sa služby spojené s vŕtaním studne v hodnote vyššej ako 8000,- € účtovať ako majetok v podvojnom účtovníctve?
 153. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR.
 154. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2018
 155. Zaúčtovanie stravných lístkov
 156. Pracovná cesta a dovolenka
 157. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom?
 158. Ako opraviť chybu z min roka
 159. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni
 160. Výber z devízového účtu a kurz
 161. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok
 162. Predaj bytu
 163. Tovar na ceste 2017
 164. Zmluva o pôžičke
 165. dodatočné daňové priznanie
 166. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV
 167. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ?
 168. vyúčtovacia faktúra spp a dph
 169. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH
 170. VRP zadávanie dokladov
 171. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 172. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ?
 173. daňové priznanie a príjem z kanady
 174. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO?
 175. Ako zaúčtovať v Alfe plus?
 176. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 177. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 178. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 179. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 180. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 181. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 182. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 183. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 184. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 185. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 186. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 187. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 188. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 189. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 190. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 191. ako rozlíšiť servis od revízie
 192. krátkodobý prenájom auta v CZ
 193. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 194. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 195. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 196. Neuspokojená pohľadávka z RK
 197. booking zrážková daŇ
 198. Samozdanenei-doklad od ALZy
 199. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 200. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 201. daňový doklad od taxify účtovanie
 202. vzájomný zápočet v angličtine
 203. Agroturizmus a GDPR
 204. Dan z preplatku RZZP
 205. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 206. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 207. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 208. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 209. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 210. Sklad - inventurny nalez
 211. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 212. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 213. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 214. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 215. Faktura z Metra
 216. Účtovanie stavebných prác
 217. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?
 218. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph
 219. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend.
 220. Následná fakturácia.....
 221. Nakup kosacky - uctovanie
 222. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť
 223. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska
 224. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o.
 225. DPH-fakturácia do CZ
 226. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 227. zaradenie DHM
 228. Dividendy
 229. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad?
 230. preplatok dane a danovy bonus
 231. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ?
 232. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce?
 233. Ako sa naučiť pracovať v POHODE.
 234. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov
 235. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti
 236. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu?
 237. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa?
 238. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby
 239. Tovar v predajni - účtovanie
 240. Správny poplatok zaplatený školiacej firme
 241. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou
 242. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise?
 243. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR
 244. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca
 245. §66 zákona o DPH
 246. Čo môžem dať do nákladov?
 247. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti?
 248. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ?
 249. Dávka nezamestnanosti
 250. tržby terminál