PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

 1. nevystavená zúčtovacia faktúra od živnostníka
 2. Použitie sociálneho fondu
 3. Uctovnici pomozte mi s pripadom: prijem autora, zdanenie, soc.odv, zdr.odv, registracne a platobne povinnosti (konkretny pripad)
 4. dohoda o elekt.komunikacii bude sa môcť uzavrieť aj v roku 2019
 5. nájomné z CR
 6. 3-stranný obchod
 7. Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR v Omege
 8. Nákup kachlí účtovanie
 9. Príjem cez ERP stravné listky
 10. Prijem zo zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti
 11. zníženie základného imania
 12. účtovanie na 421 a 472 firmy v likvidácii
 13. Zaradenie do odpisovej skupiny
 14. Odvody do SP
 15. Vystavená FA - odvolávky na zákon o DPH
 16. Rekonštrukcia kotolne-plne odpísaný majetok.
 17. SZČO faktúruje sám sebe za opravu auta - nezaradené do OM
 18. Čo vyplýva pre SZČO podnikajúceho v Česku, ak je občan SR aj ČR a chce zamestnať človeka v SR, aby pracoval v SR?
 19. Ako predať ojazdené auta obstarané v osobitnom daňovom režime?
 20. Predaj cenných papierov
 21. Neskoro doručená faktúra s prenosom daňovej povinnosti
 22. Vyhral som poukážku v hodnote 1500 €, kedy mam z nej zaplatiť dane a odvody a z akej sumy?
 23. Účtovanie českej faktúry omylom vystavenej s DPH
 24. Prijatá zálohová faktúra, daňový doklad k platbe a vyúčtovacie faktúry
 25. Prenesená daňová povinnosť
 26. Predaj novostavby
 27. Ukoncena zivnost a automobil
 28. Stavebná firma s.r.o. odmieta vystaviť faktúru za stavebné práce
 29. Zuctovanie uhrad za faktury stravnymi listkami
 30. Úhrada odpísanej pohľadávky
 31. Je mozne zakupit si PC hru na sro?
 32. Prenos DP?
 33. Podiely zo zisku a odvody
 34. Vymáhanie sociálneho poistenia po 10 rokoch
 35. Dan z motorovych vozidiel
 36. Prenájom časti nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 37. daň z čiastočne zdedeného a odkúpeného bytu
 38. Penazne toky v poznamkach uct. osnovy
 39. Rekreačné poukazy szoč 2019
 40. IČO: zivnostnik a zaroven osoba registrovana ako sportovy odbornik
 41. Zrušenie SRO
 42. Dane a vystavene faktury v s.r.o. (neplatca DPH)
 43. Započítanie daňových licencií za 2015-17
 44. Záporné vlastné imanie
 45. Odpisovanie nehnuteľnosti po prerušení
 46. Faktúra za opravu cudzieho majetku
 47. opravný výkaz ZP
 48. Ako sa zdaňuje prijatá priama platba - jednotná platba na plochu poskytnutá fyzickej osobe - nepodnikateľovi?
 49. Daň z príjmu pri predaji bytu
 50. Ako nahlásiť do OR konečného užívateľa výhod?
 51. Zahraničná faktúra, oneskorené prijatie
 52. Učtovanie znovupripojenia plynu
 53. Predaj mäsa s 10 % sadzbou dane
 54. Môžem ako fyzická osoba /nie SZČO/ poslať budúci rok na daňový úrad oznámenie o odklad na podanie daňového priznania poštou?
 55. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do OM
 56. čerpanie sf
 57. Ako zaúčtovať pri predaji tovaru bonus za obrat ?
 58. Spotreba konateľa
 59. Dodanie služby firmou z Číny
 60. Lehota na poskytovanie počítačových služieb do Nemecka?
 61. Náklady na reprezentáciu
 62. Zaučtovanie poštového poukazu
 63. Výška odvodov invalidný dôchodca SZČO +zamestnanec, dotácia
 64. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť predajný stánok?
 65. preplatok rzzp
 66. Ako živnostník som platca DPH. Môžem byť ako lektor jogy neplatca DPH ?
 67. Nárok na rodičovský príspevok u zamestnankyni z PL
 68. Evidencia skladu
 69. Čo so zvyšnými stravnými listkami?
 70. Aký typ DPz P FO A/B?
 71. Ako zaučtovať odpisy na budovu?
 72. Faktúra za automobil z Belgicka z aukcie
 73. Pokladňa - zlá uzávierka, mesačná PLU správa
 74. Výplata podielov zo zisku - časová os
 75. rizikové práce a dopln.dôchodkove sporenie
 76. DP a predaj zdedenej nehnutelnosti
 77. szčo a pn od 1.12.2018
 78. Služby do Švajčiarska
 79. Práca v zahraničí a fakturácia slovenskej firme
 80. otec na materskej, práca a PN
 81. Nárok na materské - zamestnankyňa z PL
 82. odvody szco inv.doch
 83. dotácia z UPSVaR hmotna núdza
 84. Vystavený dobropis a dodatočné DPH
 85. Soc. fond - rozpustenie na stravné a tvorba SF zo zisku
 86. Refakturácia občerstvenia
 87. Posielanie tovaru do USA
 88. Vzory smerníc
 89. Čerpanie SF
 90. rekreačné poukazy od 1.1.2019 - účtovanie, DPH, DzPr
 91. Uvádzanie IČ DPH na fakt. / platca DPH podľa Par.7a
 92. ucet 311 a 321
 93. Uctovanie podla § 65 eventova agentura.
 94. Prenájom automobilu na podnikanie, účtovanie nákladov
 95. Zmiešaná zmluva o vytvorení diela a zrážková daň ?
 96. začiatok účtovania novej s.r.o. v OMEGE v priebehu roka
 97. Došla pošta
 98. Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016
 99. Ako odviesť DPH z reklamných predmetov nad 17 eur
 100. registracia účtovníčky vo firme na elekt.komun.
 101. Par.19 ods.4 pri stavebných prácach
 102. náhrada ušlého zisku
 103. Dan z predaja nehnutelnosti
 104. Môže byť reklamným predmetom kniha?
 105. POS terminál - Je možné evidovať platby kartou ako hotovosť????
 106. Predaj bytu po 5 rokoch
 107. Refakturácia letenky z Rakúska do tretej krajiny
 108. platba a kurz
 109. Účtovanie poplatku za vystavenie papierovej formy faktúry
 110. provízia za sprostredkovanie poistenia - 568 či 518?
 111. Reštaurácie
 112. zamestnanec odpracoval 5 hod a išiel na prac.cestu má nárok na stravné?
 113. Mám sponzorskú zmluvu, ale firma vykáže stratu. Čo s tým?
 114. VRP a viac prevádzok
 115. Zahranicna pracovna cesta - vreckove prepocet kurzom
 116. Príjmy autorov (aktívny príjem) - zdanenie, odvody a povinnosti ?
 117. na dennej uzavierke mi nesedi počet dokladov a hotovost
 118. faktura vystavena v roku 2018, tykajuca sa sluzby, ktora bude poskytnuta v roku 2019
 119. Neuhradena faktura, klient nema o sluzbu zaujem ..... co k nej storno alebo dobropis?
 120. Môžem vystaviť faktúru až po prijatí úhrady na účet ?
 121. Vyplatenie podielov zo zisku Rok 2015,2016,2017
 122. Ako zdaniť príjmy v ČR v kombinácii zamestnanec + príjmy z písania knih/článkov mimo ČR
 123. Výpočet dane z príjmu pri prenájme
 124. Chcem sa opýtať či si môžem zaradiť do výdajov v daňovej evidencii chladničku, pračku ak som ich ponechal nájomcovi
 125. Odpisy traktor a príslušenstvo
 126. Stravné lístky .
 127. Zrážková daň za licenciu od dodávateľa z Českej republiky
 128. Kúpa auta zo zahraničia
 129. Zahranicna pracovna cesta - kurz
 130. zaúčtovanie zahraničnej faktúry
 131. Vianočné poukážky od obce
 132. Nepeňažný príjem zamestnanca - vianočný balíček
 133. Danove priznanie - Rakúsko
 134. Ukončenie živnosti bez zrušenia DPH
 135. SZČO (platca DPH) prerušuje živnosť. Má auto na leasing (od roku 2016). Ako postupovať pri zrušení DPH?
 136. Úhrada faktúry z PL - platba kartou v JÚ
 137. Odpisy - budova, pozemok - určenie pomernej hodnoty
 138. vybavila som si živnosť nemam dič ešte môžem sa zaregistrovať elektronicky na DU
 139. Môžem pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty riešiť Nemecko a Rakúsko dokopy?
 140. samozdanenie z čr
 141. Poľnopráce - existuje presný zoznam, ktoré patria do nedok.výroby aktuálneho a budúceho roka?
 142. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha
 143. Sociálny fond
 144. Odpis nákladného auta
 145. Platba kartou
 146. Zostatková cena vozidla
 147. Aky kurz sa ma pouzit pri odpocte zalohovej faktury CM v danovom doklade ?
 148. Darčekové poukážky
 149. National Pen DPH
 150. Daň z poistenia 8% - účtovanie
 151. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 152. škoda na zásobách-krádež-účtovanie v jednoduchom účtovníctve
 153. ERP - servis
 154. ako postupovat ked si chcem vyplatiť zisk z roku 2017 ako konatel v s.r.o
 155. Odmena pre konateľa
 156. trovy exekúcie - účtovanie
 157. Oneskorená registrácia DPH a opravné faktúry
 158. Predseda predstavenstva a.s.
 159. Úroky z omeškania- premlčaná doba
 160. Sú kľúče/diaľkové ovládanie/ súčasťou HIM brány?
 161. Došlá faktúra v českých korunách
 162. Termín pre súhrnný výkaz po skončení živnosti
 163. odovzdávanie dokladov a dph
 164. Vzniká povinnosť registrácie pre DPH v Slovinsku pri vykonaní stavebných prác v Slovinsku?
 165. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 166. szčo ktorý neplatí soc.poistenie ma PN čo so zdravotným poistením?
 167. Môžem odpočítať DPH z nakúpených dresov, ktoré poskytnem bezodplatne športovému klubu?
 168. Čistenie fasády budovy - uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti, alebo nie?
 169. dp dph oprava odpočítanej dane r.28
 170. Odborná prax
 171. Ako správne funguje predaj tovaru nakúpeného s 0% DPH zo zahraničia?
 172. Účtovanie darčekovej zľavy
 173. Prepravná firma
 174. Nedoručenie vrátenej faktúry
 175. Elektronická komunikácia FO
 176. oneskorene obdržaná faktúra za tovar z EÚ
 177. Oneskorene odovzdaná faktúra
 178. odvody do rakúskej poisťovne zo slovenskej mzdy
 179. Predaj automobilu N1 súkromnej osobe
 180. Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra
 181. Prenos DP - školská jedáleň materskej školy
 182. Nezaradenie motorového majetku do majetku firmy
 183. Rezerva na ročné zúčtovanie ZP u FO podnikatela uctujuceho v PU
 184. účtovanie zásob spôsobom B
 185. Likvidácia zásob nepotrebného materiálu
 186. poberanie materského pre oboch rodičov v r.2019
 187. preco nemec pyta SK pred dicom,aky je to rozdiel
 188. Spoločný ateliér troch živnostníkov - ako ho zastrešiť po papierovej stránke?
 189. Fakturácia za vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a DPH
 190. Platí sa daň predaja pozemku po zdedení?
 191. chcela by som sa poradiť - dohoda o pracovnej činnosti. V zmluve musí byť uvedená výpoveď resp. výpovedná doba.
 192. Môže byť predčasný starobný dôchodca zvolený za štatutára a mať jednorazovo vyplatenú ročnú odmenu za prácu v dozornej rade ?
 193. Účtovanie stravovanie zamestnancov vo vlastnom zariadení
 194. Dividendy za rok 2016
 195. Nadobodnutie tovaru z Čiech a preprava
 196. darčekové koše a alkohol
 197. zmena trvalého pobytu a vplyv na elektronický podpis
 198. vyska zdravotneho poistenia samoplatcu s jednorazovym prijmom zo zavislej cinnosti
 199. Účtovanie nákladov z bankového výpisu.
 200. Nákup jalovíc
 201. Intrastat xml
 202. Koľko ekonómov?
 203. elektr.komunikacie-tí,ktorí maju príjmy z činnosti finan.sprostredkovateľov
 204. finanční poradcovia
 205. PN-ka a ročné odmeny
 206. Rezervacny portal - zrazkova dan
 207. platiteľ dph a uplatnenie dph pri vyúčtovacej faktúre
 208. Dokumenty potrebné k transferovej dokumntácii
 209. SRO daruje auto synovi konateľa
 210. Prenájom pozemkov - aký je limit?
 211. Pôžička ?
 212. vysporiadanie daňovej licencie
 213. Starobný dôchodca a jeho príjem
 214. Účtovanie poľnohospodárskej výroby
 215. DPH - rozdiel medzi §11 a §69 ods.2
 216. Odpočet DPH pri kúpe nového MV.
 217. Zálohová faktúra a dobropis
 218. Odpisová skupina - nákladné vozidlo N3 s hydraulickou rukou
 219. Je možné zadotovať vyčerpanú 384(eurodotácie) nerozdeleným ziskom 428?
 220. Ako nový starosta môžem dať vykonať audit obce?
 221. Montáž klimatizácie - prenos daňovej povinnosti?
 222. Predaj auta, ktoré bolo na lízing.
 223. nepenazny príjem pri operatívnom leasingu
 224. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016.
 225. Predaj neodpísaného auta
 226. NCZD na kupelnu liecbu
 227. Služby CA - Účtovný doklad pre dodanie služby v cudzej mene
 228. znizena sadzba dph 10% na ubytovacie služby
 229. Platenie daní z príjmu - neplnoletí
 230. Dátum účtovania príjmu do pokladne v prípade výberu z bankomatu bez predloženého dokladu
 231. Jednorazove vyplatenie zostavajucej podpory.
 232. Zriadovacie naklady na sidlo PO v RD
 233. Faktúra pri komisionálnom predaji
 234. Ako bude vedené účtovníctvo o nehnuteľnosti, ktorú vlastní zahraničná spoločnosť?
 235. Občianske združenie a predaj alko, nealko, pochutín na akcii vytvorenej OZ
 236. Úhrada OF platobnou kartou cez ERP
 237. Vianočné odmeny 2018
 238. Ako odpísať pohľadávku 780 dní po splatnosti?
 239. SK NACE prípravné stavebné práce
 240. Fakturácia služieb na nehnuteľnosti v SR zahraničnou osobou.
 241. Letenka z Maďarska do Nemecka
 242. FA z CR za ubytovanie pre neplatcu
 243. Preplatok zo zdravotnej poistovne uctovanie
 244. Náhrada škody a DPH
 245. Platenie dane zo zdedeneho domu
 246. Jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 247. Nákup auta ako tovaru - účtovanie
 248. TIPOS - mandátna odmena - účtovanie v PÚ
 249. školenie v Čechách a dph v 2018
 250. PN v money s3