PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445

 1. Poskodenie zasielky-uctovanie
 2. DPH do ktorého riadku dám nadm.odpočet ak ho chcem odrátať od vl.dan.povinnosti?
 3. dph
 4. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 5. Kto zabezpečuje archiváciu po zániku spoločnosti? Ďakujem za info
 6. rzzp 2016
 7. Odvody do SP pri obnovení živnosti po 2 rokoch
 8. aké DP
 9. Storno faktúry z roku 2017
 10. Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov
 11. Kalkulačný vzorec - výpočet konečnej ceny výrobku
 12. Dodatočný výkaz k DPH, aj kontrolný.
 13. vypoved zamestnanca § 67
 14. Predaj majetku - auta a zaúčtovanie po zrušení szčo
 15. MRP-pri upgrade cez aktualizačný manažér padá do chyby
 16. Vhodná zmluva pre študenta
 17. Rakusky zivnostnik, neplatca dph a fakturacia slovenskej firme- danove povinnosti slovenskej firmy
 18. Faktúra a storno - DPH
 19. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 20. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 21. Úhrada faktúry
 22. Cestovné poistenie do nákladov?
 23. Faktúra - precenenie tovaru
 24. Nákup odbornej literatúry.
 25. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 26. Potrebujem k GDPR este nieco?
 27. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 28. DPH pri totalnej škode auta
 29. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 30. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 31. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 32. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 33. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 34. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 35. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 36. stavebné práce
 37. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 38. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 39. Zahraničná faktúra
 40. Vrátne obaly a DPH
 41. Ako zaúčtovať spätný bonus
 42. účtovanie realitnej kancelárie
 43. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 44. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 45. exekúcia zamestnancov
 46. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 47. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?
 48. Zabudnutá fa do starého roka
 49. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu?
 50. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH
 51. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare
 52. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH
 53. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz?
 54. Účtovanie prijatého sprepitného
 55. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku
 56. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku
 57. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi?
 58. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7
 59. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny.
 60. vrátené provízie a daňové priznanie
 61. Sadzba dane CND
 62. číslovanie dokladov
 63. Účtovnie tržieb cez terminál
 64. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad
 65. Traktor a kniha jázd
 66. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka?
 67. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
 68. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie
 69. Ako zaúčtovať v JU preplatok za nájomné
 70. ZARADENIE KONTAJNERA aká odpisová skupina
 71. náklady budúcich období
 72. Musím vystaviť faktúru na náhradu škody, alebo stačí zmluva?
 73. 2x podané všeobecné podanie s prílohami na FS
 74. opravné alebo dodatočné ?
 75. Ako zaúčtovať auto úver v MRP?
 76. študent SZČO, paušálne výdavky
 77. ako poslať na FS elektronicky žiadosť o potvrdenie - úhrada dane z príjmov FO
 78. Darčekový poukaz
 79. GDPR u szčo ktorý ma maličké pohostinstvo
 80. číslovanie faktúr
 81. Faktury z marca, musim podat opravne DP
 82. Opravná položka a odpis pohľadávky
 83. Ako účtovať spotrebu PHM, keď konateľ používa firemné auto aj na súkromné účely?
 84. ako opraviť faktúru
 85. cestovný príkaz
 86. Vklad majetku SZČO do s.r.o.
 87. stratené stravné lístky
 88. Pouzivanie MV zivnostnikom vedeny v majetku inej firmy
 89. Spätný lízing - úroky
 90. Danovy doklad k prijatej platbe - uctovanie
 91. Ako postupovať pri uplatňovaní DPH v kovovýrobe?
 92. S.r.o. a prevádzka
 93. Dohodári a ich nárok na stravné
 94. Platba za použitie firemného mobilu
 95. poplatky banke-odmeny zaúčtovanie v JÚ
 96. Bloček s DPH z krajiny EU.
 97. Refakturácia letenky
 98. zakon o odpadoch malý bufetík
 99. Doklady k vývozu tovaru do EÚ - zaslaný balík. Potrebná CMR?
 100. slovák vystavuje slovákovi faktúru v českých korunách
 101. Poukážka na zariadenie O2
 102. Odpočítanie dane pri registrácii §55 Zákona o DPH
 103. Dron ako daňový výdavok
 104. Ako zaučtovať zálohu na auto?
 105. WeeConomy účtovanie +DPH
 106. Prečo mám prázdny katalóg formulárov na finančnej správe
 107. predaj odpisovaného majetku za nižšiu cenu ako je účtovná a danová
 108. Ktoré finančné ukazovatele si všimat pri kupovani firmy - platca DPH.
 109. Vstupná cena osobného automobilu
 110. narok na danovy bonus pre deti
 111. pozemok sro-obstaranie a dalšie náklady
 112. Centové vyrovnanie v PU
 113. Nesúlad na účtoch 326 a 378
 114. Záruka a vstupná cena majetku
 115. Obstaranie hmotného majetku formou splátok...
 116. oslobodené činnosti od DPH
 117. Fakturácia do ČR
 118. Nákup telefónu v JU
 119. nezaplatená faktúra
 120. Auto vo firme
 121. nezaplatený závazok
 122. Zakon o DPH a tzv. cestovne kancelarie
 123. Čo je inflácia_
 124. potvrdenie o úhrade diaľnič. známky, zjednoduš. faktúra-úhr. bankovým prevodom
 125. Kto vystavuje CMR, dodavateľ alebo odberateľ?
 126. ochrana osobných údajov GDPR
 127. Ak mám príjem ako FO v Nemecku, platím tam daň?
 128. Súbeh TPP a živnosti - odvody
 129. účtovanie nákupu pohonných hmôt kartou OM
 130. minisklad
 131. Faktúra za nákup nákladného automobilu z EU s DPH
 132. Softvér + licencie
 133. zaúčtovanie HV na zač. roka ak sa robilo dodatočné DPPO
 134. Má nárok člen predstavenstva a.s. na diéty pri pracovnej ceste?
 135. zaokrúhlenie v DPPO zostávajúca časť daňovej straty tab.D-zaokrúhlenie
 136. živnosť do 31.8. ale úhrada záväzku bola až v 8.9.
 137. Náklady do účtovníctva
 138. Faktúra k prijatej platbe, zaplatená len časť preddavkovej faktúry.
 139. technolog.zariadenie v akej sume zaradiť
 140. Dan z prijmu po smrti
 141. Česká živnosť a podanie DP na SK
 142. Rekonciliácia účtov
 143. Uctovanie mesacneho DPH v Omege
 144. ako učtujete splacanie uverovej zmluvy..?
 145. 100% výdavky na prevádzku automobilu a 80% paušal na PH
 146. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan
 147. "Halierové vyrovnanie"
 148. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou
 149. Pracovná cesta - vyúčtovanie
 150. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu
 151. Faktúra za stavebné práce v Čechách
 152. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem?
 153. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ?
 154. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad.
 155. cestovné náhrady
 156. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit
 157. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP?
 158. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia.
 159. Kúpna zmluva v účtovníctve
 160. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH?
 161. prenos daňovej povinnosti
 162. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie
 163. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle
 164. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny
 165. Účtovanie VRP v JÚ
 166. Aktivácia materiálu???
 167. Zmluva o dielo a paušálne výdavky
 168. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka
 169. registrácia zamestnávateľa
 170. Socialne poistenie a DP
 171. Svadba počas PN
 172. Nakup auta bez DPH
 173. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky?
 174. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz
 175. účtovanie tržieb z erp
 176. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce?
 177. FO podnikateľ ZŤP a ERP
 178. Družka a prac.pomer
 179. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP
 180. zle zaúčtovaný majetok
 181. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári
 182. Nesprávne uhradená FA
 183. stravné lístky minusové
 184. 1. strana DP DPH vysvetlenie
 185. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ
 186. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky
 187. Burza oblečenia - príležitostný predaj
 188. prevod vlastnickeho podielu
 189. Transferová dokumentácia
 190. Odpis auta
 191. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph
 192. prenos daňovej povinnosti
 193. Nevedený splátkový kalendár v JU
 194. Prenesená daňová povinnosť - manuál
 195. Inventarizačný súpis účtov
 196. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP
 197. Učtovanie v MRP programe
 198. obcianske zdruzenie - danovy urad
 199. Zdaňovanie dividend
 200. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie?
 201. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom?
 202. DDP DzP FO "B"
 203. Daňové priznanie a systémová chyba
 204. Terminál účtovanie PU
 205. Odpocitatelna polozka
 206. Evidencia DF v Alfe
 207. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene
 208. Typ DPH 46 v MRP
 209. Vyplnenie riadku 23 DPH
 210. odpočet dph pri kúpe osobného auta
 211. nespotrebovaný tovar na konci roka
 212. Môžem eshop účtovať takto:
 213. DPH zo zostatkovej ceny a KV
 214. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE
 215. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady
 216. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku?
 217. Vykonané RZD a daňové priznanie
 218. SZČO a peňažna výhra
 219. cestovný príkaz
 220. odpisovanie auta nad 48 tis.
 221. Súhrnný výkaz DPH
 222. Vyplatenie podielov na zisku
 223. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený.
 224. Oneskorený došlý dobropis
 225. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet?
 226. prenos daňovej povinnosti podľa § 69
 227. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus
 228. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj
 229. Hlásenie 2017
 230. kupa auta a -20% dph
 231. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám.
 232. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie
 233. Rodinna sro a povinnost GDPR
 234. DPH pre zahraničné IČDPH
 235. Nákup knihy ako reprezentácia
 236. Predaj neodpísaného auta
 237. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie
 238. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j
 239. dph vykaz
 240. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch
 241. členenie výdavkov v daňovej evidencii
 242. Faktúra od Worldline - za platby kartou
 243. Učtovanie telefonu na splátky
 244. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia
 245. účtovanie bankového výpisu
 246. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi?
 247. Predaj auta kúpeného zo zahraničia
 248. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad?
 249. Uhrada dane - schéma MOSS
 250. tvorba soc.fondu