PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

 1. Príjmy budúcich období
 2. Pracovna cesta na vlastnom mot.vozidla a vykazanie km
 3. Súkromné motorové vozidlo a DzMV
 4. Môžem si dať kávovar do nákladov ?
 5. Ako vystaviť faktúru za nájomné - dátum dodania
 6. Byt na hypotéku v majetku firmy a predaj firmy , ako sa to rieši ?
 7. Stratený doklad o úhrade faktúry ešte z roku 2016 - ako by ste to riešili?
 8. Spotreba v roku 2016, tržba v 2017
 9. zrazkova dan
 10. Posielanie dodatočného daňového priznania od 1.4.2016
 11. Ubytovanie - daňový náklad?
 12. Tovar odoslaný na proforme
 13. evidencia na up a dohoda
 14. Musí tovar fyzicky prejsť cez Slovensko pri zásielkovom predaji?
 15. Kedy nesmiem tvoriť sociálny fond vo výške 1%?
 16. odpočet na manželku
 17. Ako zauctovat odmenu zakaznika za recenziu?
 18. Avízo o výplate obratového bonusu
 19. Účtovanie bezplatne poskytnutej vody zamestnancom
 20. Darčekové kazety pre zákazníkov
 21. Poistenie majetku
 22. Odpisovanie majetku cez finančny leasing
 23. Aká dlhá výpovedná doba?
 24. Je zamestnanec povinný vyúčtovať si cestovné náhrady?
 25. Účtovanie výnosov zo služieb poskytovaných do zahraničia
 26. Stavba
 27. žiadost o preplatenie dovolenky v Rakúsku BUAK
 28. účet 355 čo s ním
 29. Vykonané práce - prenos daňovej povinnosti..???
 30. Kúpa auta cez ČSOB leasing
 31. szčo a kilometrovné
 32. Podanie danoveho priznania.
 33. Môžem účtovať dostavbu nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku sročky vo vlastnej réžii priamo na 042?
 34. Leasing - 1.navýšená leasing.splatka
 35. Preplatok vrátený na účet zdravot.poisť.
 36. služobné auto na súkromné účely
 37. Pôžička od spoločníka vlastnej firme v roku 2017
 38. Refundácia z ÚPSVaR
 39. Povinnosti po prechode do nového roka v PÚ
 40. vyplatené podiely členom pozemkového spoločenstva
 41. slovenka ma rakusku živnosť a je zamestnaná aj na dohodu na Slovensku
 42. Nespravne vyplatena cista mzda
 43. môžem odhlásiť dohodára dnes k 30.11.2017
 44. stravné lístky
 45. Oznamovacie povinnosti
 46. Ako opraviť dátum splatnosti faktúry po jej doručení? + povinnosti odberateľa
 47. uroky z omeskania v ZP-nazorny priklad?
 48. Musim platit dan z predaja nehnutelnosti?
 49. Zamestnankyňa je na PN a teraz nastupuje na MD - ako postupovať?
 50. Pôžička konateľovi
 51. dohoda o brigad.praci študenta opätovné uzavretie
 52. Evidencia zasob (DE, HM do 1700€)
 53. Dohoda a výkon práce v zahraničí
 54. Vklad konateľa do pokladne v hotovosti
 55. škoda na majetku živelnou pohromou,
 56. Je potrebné k pokladničnému dokladu, ktorý je platený kartou aj výstup/doklad z POS terminálu?
 57. Príjem z predaja auta preradeného z podnikania do osobného užívania do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku SZČO - aký doklad do príjmov v JÚ?
 58. Započítanie pôžičky
 59. Nedaňový výdaj
 60. Ako poskytovať služby účtovníctva švajčiarskym klientom na dialku na území SR?
 61. platba nad 5000 € v hotovosti
 62. Fakturacia platca DPH do CR pre SVB??
 63. Príležitostný prenájom
 64. Kedy povinna príloha - Vykaz príjmov a výdavkov
 65. samozdanenie pri 119 z EU
 66. Faktúra z nemecka
 67. Môže prenájimateľ zvýšiť sám zálohove platby bez úpravy zálohoveho predpisu od správcu
 68. Môžem si zaúčtovať nákup tovaru, ktorý som nakúpila ešte pred začiatkom založenia živnosti?
 69. odpocitanie DPH pri obstarani osobneho auta, ak sa majitel auta nestava drzitelom.
 70. Čo mám robiť? eOP podpis a hláška ´´neplatná autorizácia´´
 71. Faktura za dobitie kariet na stravu zamestnancov
 72. Pracovná večera-zúčtovanie
 73. VF do EU a registracia na §7a
 74. nadmerný odpočet prijatá úhrada ? Jednoduché účto
 75. Zmluva o výpožičke auta od 1.1.2017-ktoré výdavky áno a ktoré nie?
 76. Neuhradené účtovné služby 2016 zároveň neuhradený záväzok 2017. Upraviť ZD?
 77. Predaj motora Tatra
 78. Čo s pohľadávkou v prípade neprihlásenia?
 79. Nezdaniteľná časť základu dane - kde si ju je lepšie uplatniť a aký to ma na mňa vplyv?
 80. Pracovná cesta v tuzemsku i v zahraničí- v rámci jedného dňa
 81. Zaúčtovať odpisy a aj zostatkovú cenu pri predaji auta v JÚ?
 82. žiadosť o odpustenie lehoty zo strany DÚ
 83. Práca na stavbe v ČR krátkodobá
 84. Mobil na splátky v JU
 85. Ako je to daňovým priznaním pri úmrtí daňovníka ?
 86. Ako opraviť vzniknutú situáciu? - ostrá fa. vystavená so zlým (skorším) dátumom ako plnenie
 87. Ako zlikvidovať znehodnotené stroje?
 88. Preplatok na SP - zaúčtovanie v JÚ
 89. Účtovanie poplatkov za sťahovanie hudby, obrázkov z internetu - zahraničná faktúra
 90. Paušálne výdavky a časť roka plátca DPH
 91. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - nedoplatok a daň z príjmov
 92. Ako zadat do pohody cez interny doklad DPH za stravu pre zamestnanca?
 93. Kontrolný výkaz DPH
 94. Vrátenie poistného od Sociálnej poisťovne-ako zaúčtovať?
 95. Výstavba nekomerčnej budovy - účtovanie
 96. Exekúcia zo mzdy
 97. Zrušenie odpisov z dovodu požiaru
 98. Kúpa auta na firmu - daň z mot. vozidiel
 99. Prenájom nehnuteľnosti - verzus uplatnenie percent z ceny energií
 100. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu - štát CZ.
 101. Ako zaúčtujem preplatok na dani z príjmu zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý mal dvoch zamestnávateľov?
 102. Obchod s neplatcom DPH, ktorý má byť pravdepodobne platcom.
 103. Dodanie elektronickych sluzieb do EU
 104. Daňový doklad a leasing
 105. Má niekto vzor "vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov" po nemecky?
 106. Vyuctovanie pracovnej cesty - platba CL z firemneho uctu
 107. Na aký účet treba zaúčtovať na strane aktív otváracej súvahy výšku vkladov spoločníkov?
 108. neskoro odovzdaný doklad
 109. Podklad k fiskálnemu dokladu
 110. Reťazový obchod
 111. Máme faktúru za celopolep- reklama na kamión, hodnota je vyššia ako 1700 EUR, mám zvýšiť OC kamiónu v IM?
 112. Môžem faktúrovať účtovné poradenstvo, keď mám otvorenú živnosť len na vedenie účtovníctva?
 113. Môže si FO kúpiť auto na IČO, aj keď ho chce využívať len na súkromné účely?
 114. Je potrebná daňová optimalizácia ?
 115. Otec na matersku dovolenku ak pracuje
 116. Kolko budem platit dan?
 117. ako vyzerá interný doklad pre JÚ
 118. Dlhodobý hmotný majetok využívaný aj na osobnú spotrebu
 119. Zdanenie kryptomien
 120. Cestovna kancelaria služba mimoEU
 121. fa z Maďarska za mýto účtovanie
 122. Aké množstvo vína je pre firmu daňovo uznateľný náklad?
 123. Dohoda o brigádnickej práci študentov v dvoch krajinach
 124. Cena za PÚ
 125. servis vopred?
 126. Zamestnanec za SK firmu vyslaný za prácou do Nórska - nedoplatok na dani
 127. Daňová exekúcia
 128. Daňová exekúcia
 129. Zamestnanec na pracovnej ceste
 130. ako predať pozemok nezaradený v OM?
 131. Teraz účtujem došlú faktúru z ČR za služby dodané v 4/2017. Musím podať dodatočné DP a aj SV?
 132. Ukoncenie zivnosti, samostatny financny agent a TPP
 133. uctovanie drobneho hmotneho majetku
 134. Je možné, aby mi zdravotná poisťovňa po mojej žiadosti započítala preplatok na poistnom za rok 2014, ktorý bol nižší ako 5 €, ak vo výkaze nedoplatkov za rok 2016 som ho mal vyšší ako 5 €?
 135. Software pre stroj - tovar alebo služba ?
 136. Lehota na prefakturáciu služby do zahraničia
 137. Ako opravím faktúru resp. priznanie DPH po mesačnej uzávierke.
 138. potvrdenie o registrácii k rodič.príspevku
 139. Deň uskutočnenia účtovného prípadu DUUP
 140. Je správne, keď mám na výplatnej páske uvedených viac odpracovaných hodín ako som v skutočnosti odpracoval a aj väčšiu mzdu ako som v skutočnosti dostal?
 141. Drobný majetok a inventarizácia
 142. typ dph
 143. Môžem vystaviť faktúru na iný produkt?
 144. Centové vyrovnanie pri uhradenej faktúre
 145. Brigáda na dohodu u 15 ročnej študentky.
 146. Dobropis - do ktorého mesiaca dať?
 147. ako účtovať poskytn. dlhodobú pôžičku PO - PO
 148. Absolventská prax - Aké povinnosti zo strany zamestnávateľa?
 149. doklad z ERP na opravu vozidla
 150. Úhrada vymáhanej pohľadávky a s nákladmi na právnika a DPH.
 151. auto na leasing a odpisovanie
 152. RZ zdravotného poistenia za 2016
 153. Nemecka firma rezident DE so IC DPH SK fakturuje prepravu so slovenskou danou.je to spravne?
 154. Zaúčtovanie splátky prevzatie dlhu
 155. Je správne ponechať všetko na účte 042?
 156. Preddavky na daň
 157. správnosť účtovania - interiér.dizajn + materiál
 158. Prikaz majitela na vykonanie inventury
 159. Praca pre zahranicnu firmu
 160. Postúpenie pohľadávky
 161. zasielanie dodatočného DPPO
 162. tvorba socálneho fondu-dohodári
 163. Odpisy pred vstupom do likvidacie
 164. Prepadnutá zábezpeka k palubnej jednotke v českej republike
 165. Predkontácie
 166. Pri škodovej udalosti ktorej nie som vinník vznikla škoda na omv cca 5000€
 167. Komisionálny predaj - aký dátum dodania uviesť?
 168. Platba za tovar v hotovosti - PPD alebo blok z ERP?
 169. Da sa zauctovat suma a dph na zaklade pravoplatneho rozsudku ?
 170. Ako správne zaokrúhliť cestovnú náhradu zamestnancovi?
 171. Platobná karta pre kolegov miesto hotovosti?
 172. Nákup tovaru stravnými lístkami
 173. Je možné identifikovať prispievateľov 2% aspoň podľa lokality?
 174. DPH a služba prijatá v Rakúsku
 175. daň z predaja bytu
 176. 621 Aktivácia
 177. A 1 pre szčo z dôvodu vyslania
 178. vklad auta do sro
 179. Sprostredkovanie obchodu medzi EU a SR
 180. Preprava z a do tretieho štátu
 181. Platím daň z predaja darovanej nehnuteľnosti predanej do 5 rokov?
 182. účet 012 aktivované náklady na vývoj
 183. Aký bude mať vplyv na DPPO predaj pohľadávok na ktoré bola tvorená OP?
 184. Predaj objektu na podnikania do 5 rokov od ukončenia podnikania.
 185. Sprostredkovanie pre českú firmu v SR a DPH?
 186. Nezaradenie majetku v roku obstarania
 187. Ako zaúčtujem odmenu poskytnutú na základe príkaznej zmluvy?
 188. Aký dátum zdan. plnenia pri refakturácie služby do zahraničia ?
 189. DPH - rozsudok Súdneho dvora EÚ prípad C-419/02 BUPA Hospitals Ltd).
 190. Preprava z Ukrajiny
 191. Dobrovoľný plátca DPH + zábezpeka
 192. predaj LPG a DPH a spotrebná daň
 193. Podlieha "zabezpečenie prepravy tovaru" pre odberateľa do iného členského štátu preneseniu daňovej povinnosti (DPH)?
 194. Tržby v ERP - platba kartou a platba šekom - účtujem v JÚ
 195. Obratová podmienka pre povinnú zmenu na mesačného platcu DPH.
 196. Vyradený stroj-odovzdaný odpad
 197. Kúpa darčeku pre odchádzajúceho zamestnanca zo sociálneho fondu - zdaňovať?
 198. Ovplyvnenie hospodárskeho výsledku - sklad spôsob B
 199. vystavenie dobropisu
 200. Poskytnutie finančného daru
 201. Predaj majetku pod cenu a odpisy
 202. Preprava tovaru pre slovensku firmu do eu
 203. Aka je hodnota nehnutelnosti zaradena do obchodneho majetku?
 204. elektronicka komunikacia zmeny 1.1.2018
 205. Cista mzda nezodpoveda hrubej
 206. dph a dobropis z EU
 207. Faktúra spred dvoch rokov a odpočet DPH
 208. Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 209. oprava sumy na faktúre - dodatočné DP?
 210. Pokuta z Maďarska s dph
 211. Treba evidovať súdne trovy ako pohľadávku?
 212. Uplatnenie práva na odpočet DPH z JCD
 213. pečiatka a podpis
 214. Uctovny predpis
 215. Ako zaučtovať mzdy neziskovej organizácii v JU?
 216. Aký doklad vydáva súkromná osoba pri predaji vecí?
 217. predaj vlastných obrazov
 218. Čo robiť keď zabudneš dať do DP príjem z dohody?
 219. prenos daňovej povinnosti
 220. Uctovanie neziskovky a socialny fond
 221. Dohodár pracujuci pre ineho zamestnavatela
 222. Predaj MV zo zivnosti na sro
 223. vyradenie mobilu, ktorý ešte nie je dosplácaný
 224. Predaj budovy
 225. Predĺžená záruka k vozidlu
 226. predaj budovy a zostatková hodnota
 227. preplatenie nevycerpanej dovolenky po skonceni pracovného pomeru
 228. Faktúra, platba hotovosti od obce a PPD
 229. zivnostnik a praca v nemecku - dane a odvody
 230. Zivnost na SK, prace vykonavane na nu v Cechach
 231. Jaký je postup při výplatě dividend ze zisku z roku 2012 slovenskou společností pro fyzické osoby, jak z CZ, tak také ze Slovenska?
 232. Montovaná kovová garáž - ktorá OS
 233. ako mám zaúčtovať prevod peňazí konkrétne prevod z kreditnej karty na bankový účet.
 234. výpočet preddavkov na zdravotné poistenie u SZČO
 235. Čerpanie rezervy na záručné opravy
 236. Od kedy môžem odpisovať ojazdené vozidlo?
 237. Nákup auta - SZČO, platca DPH, JÚ
 238. Namiesto ERP vystavi PD
 239. Účtujem správne prijatú zálohu na službu dodanú v 2018?
 240. lízing v daňovej evidencii
 241. Youtube (adsense) - dane, odvody
 242. Daňové priznanie - príjem opatrovanie
 243. Ako zauctovat dodanie tovaru z Nemecka s fakturou z USA
 244. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia /preplatok, nedoplatok/
 245. Ahojte :) potrebujem sa informovať, v akom rozsahu potrebujem licenciu na vedenie podvojného účtovníctva v strednej firme?
 246. Letenka KE-BA a dph
 247. Platca DPH
 248. Platca DPH vykonavajuci len plnenia oslobodene od DPH a odpocitanie a odvod DPH pri predaji majetku
 249. sutaz pre zamestnancov
 250. Dochodca a odvody