PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

 1. Ako uplatniť odpočet DPH pri prevzatí tovaru v ČR dodaného zo SR.
 2. Prerušenie resp. zrušenie živnosti SZČO 2017
 3. Zaúčtovanie stravných lístkov
 4. Pracovná cesta a dovolenka
 5. mozem uhradit fakturu za sluzbu (vyskove prace) v hotovosti a dokladovat to prijmovym dokladom?
 6. Ako opraviť chybu z min roka
 7. star.dôchodca a evidencia v socialnej poistovni
 8. Výber z devízového účtu a kurz
 9. Došlý dobropis aj s manipulačným poplatkom - ako zaúčtovať poplatok
 10. Predaj bytu
 11. Tovar na ceste 2017
 12. firma s.r.o. by chcela poskytnúť pôžičku známemu - FO - vedel by niekto poskytnúť zmluvu o pôžičke? dík
 13. dodatočné daňové priznanie
 14. ak sa zmenilo číslo odberateľ. fa v kontrolnom výkaze - podáva sa iba dodatočný KV
 15. Udaje v financnej uzavierky SRO su verejne pristupne ?
 16. vyúčtovacia faktúra spp a dph
 17. Faktúra do EU za službu dodanú na Slovensku - DPH
 18. VRP zadávanie dokladov
 19. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti
 20. Treba sa študentovi ísť po dohode hlásiť na úrad práce ?
 21. daňové priznanie a príjem z kanady
 22. Môžem zaučtovať tovar kúpený na splátky ako SZČO?
 23. Ako zaúčtovať v Alfe plus?
 24. DPH-nákup pšenice v dvoch mesiacoch
 25. Faktúra od Volva na úhradu fin.záväzku za opravu auta v Nemecku
 26. Po zvýšení príspevku na opatrovanie, bol príspevok vyplatený v starej hodnote.
 27. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o registráciu na DPH
 28. Oprava alebo technické zhodnotenie_oplotenie?
 29. Doklad z reg.pokladnice a DPH
 30. prenos daňovej povinnosti a fakturácia do EÚ
 31. Ako sa vypĺňa KV pri došlej faktúre s položkami s prenosom aj bez prenosu daň. povinnosti, keď sa tuzemské samozdanenie urobí v jednom období a odpočet DPH sa uplatní až v neskoršom období?
 32. Občianske združenie - povinnosť zdaniť sponzorstvo?
 33. Daňový bonus vyplácaný mesačne vo výplatnej páske
 34. Začínajúca podnikateľka - SZČO
 35. OZ 12 rokov bez účtovníctva
 36. predaj neodpísaného auta kúpeného na úver
 37. Na aký účet zaúčtovať prijatú faktúru za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu?
 38. Fakturacia bez DPH do krajiny EU
 39. ako rozlíšiť servis od revízie
 40. krátkodobý prenájom auta v CZ
 41. Do akých nákladov zahrnuť kupu doprav. prostriedku pre firmu?
 42. prerábka budovy firmy technické zhodnotenie?
 43. Tvrdý alkohol v účtovníctve - repre
 44. Neuspokojená pohľadávka z RK
 45. booking zrážková daŇ
 46. Samozdanenei-doklad od ALZy
 47. Lehota na vydanie potvrdenie o nedoplatkoch na daniach?
 48. Zhodnotene auto v prenajme, ako zauctovat?
 49. daňový doklad od taxify účtovanie
 50. vzájomný zápočet v angličtine
 51. Agroturizmus a GDPR
 52. Dan z preplatku RZZP
 53. správnosť-kódy zatriedenia na kovy- prenos DP §69 odst.12 písm.g
 54. Pôžička spoločníkovi v hotovosti
 55. je správne uvedené prenesenie DP pri prípravných prácach na komunikácii
 56. prenos DP pri nákupe kovov a spôsob účtovania pri predaji s prácou
 57. odmena pre účtovníčku pracujúcu na živnosť
 58. Sklad - inventurny nalez
 59. Je legálne poskytovať služby-atrakcie pre deti za dobrovoľný príspevok?
 60. tovar zo zahraničia a neplatca dph
 61. Prestoj - prenesenie daňovej povinnosti
 62. Faktúra od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 63. Faktura z Metra
 64. Účtovanie stavebných prác
 65. Preklep v schválenej účtovnej závierke - ako opraviť?
 66. Dodanie tovaru z CZ spolocnost neplatca dph do SK spolocnost platca dph ako to mam zauctovat, kto plati dph
 67. Zmena spoločníkov v s.r.o. a vyplatenie dividend.
 68. Následná fakturácia.....
 69. Nakup kosacky - uctovanie
 70. ako zaúčtovať predaj knihy v PÚ - v sro je predmet činnosti aj vydavateľská činnosť
 71. uctovanie stavov uctu z hlavnej knihy ineho strediska
 72. Účtovanie súkromného účtu v s.r.o.
 73. DPH-fakturácia do CZ
 74. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 75. zaradenie DHM
 76. Dividendy
 77. Vystaviť faktúru alebo opravný daňový doklad?
 78. preplatok dane a danovy bonus
 79. Je členský príspevok zaplatený Zväzu hotelov a reštaurácii VOZD ?
 80. Príplatky podľa stupňa náročnosti práce?
 81. Ako sa naučiť pracovať v POHODE.
 82. Uctovanie - pracovna obuv pre zamestnancov
 83. ekvivalent cistej mzdy zo zivnosti
 84. Do akej maxim. výšky sa môžu dávať výdavky pre vlastnu potrebu?
 85. Je zdaniteľný príjem pre živnostníka, ak má preplatené ubytovanie aj letenku od odberateľa?
 86. Náhrada škody uplatnenej u dodávateľa stavby
 87. Tovar v predajni - účtovanie
 88. Správny poplatok zaplatený školiacej firme
 89. Predaj vozidla so zostatkovou daňovou hodnotou
 90. Majú byť ceniny v inventúrnom súpise?
 91. Faktúra neplatiteľovi DPH z ČR
 92. Stravné lístky-hodnota zamestnávateľa a zamestnanca
 93. §66 zákona o DPH
 94. Čo môžem dať do nákladov?
 95. Ako sa počíta lehota vykonateľnosti pri dani z nehnuteľnosti?
 96. Ako zistiť DIČ na základe ODÚ?
 97. Dávka nezamestnanosti
 98. tržby terminál
 99. Odsuhlasenie pohladavok a zavazkov so zahranicnym dodavatelom/nevystavuju doklady o uhrade
 100. motorka v sro
 101. účtovanie platby vopred v JÚ z dotácie poskytnutej SZČO
 102. PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA - je povinna alebo dobrovolna
 103. Občianske združenie a 2%
 104. Prerusenie zivnosti - vyska pausalnych vydavkov?
 105. Aký postup pri vystavenej faktúre inému odberateľovi, platca DPH?
 106. Neexistujúce IČ DPH v kontrolnom výkaze
 107. Odpis pohľadávky
 108. Výpomoc rodinného príslušníka, ktorý je SZČO bez odmeny
 109. Odpočet dane pri registrácii DPH
 110. Účtovanie predčasného ukončenia leasingu u prenajímateľa
 111. dlhodoba brigada
 112. uskladnenie veci
 113. Odvod DPH z nepeňažného daru pre zamestnancov
 114. Prijatá faktúra z Poľska
 115. Aké sú povinnosťi sro-čky pri zriadení novej prevádzky?
 116. DPH ODPOČET
 117. Celozávodná dovolenka - zamestnanec nemá nárok - Ćo s tým?
 118. Do akej odpisovej skupiny sa zaradia kontajnery?
 119. Nákup s DPH zaúčtovaný v 3/2018, nebol v KV ani v daň. priznaní za 3/2018. Ako dostať do KV a DPH?
 120. náležitosti faktúry
 121. Dodanie tovaru zo zahraničia a DPH
 122. szčo a formular vyslania A1 pre soc.poisťovnu
 123. Nesprávna evidencia záväzkov k 31.12.2017
 124. Nesprávny názov spoločnosti
 125. Stravné
 126. Prehľad o zraz. a odvedených preddavkov
 127. Do ktorého obdobia patrí dobropis z EU, ak bol vystavený 31.5.2018 dát dodania 31.5.2018 a doručený 5.6.2018?
 128. Paušálne výdavky
 129. Danove priznanie z príjmov z Irska
 130. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania - opravy, zhodnotenie.
 131. MRP typ dph nákup z ČR
 132. Zamestnanec zároveň konateľ s.r.o.
 133. Preradenie mot.vozidla do osobneho uzivania
 134. Kúpa,predaj bytu
 135. Čo je súkromná jazda zamestnanca?
 136. Zle rozpísaný ZD a DPH
 137. SZČO kúpila MV a pozastavila živnosť na 6 mesiacov
 138. DP k DPH
 139. účtovanie filtra a cistiacich prostriedkov kávovar
 140. kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP
 141. avízo o výplate obratového bonus
 142. Sociálny fond - čerpanie
 143. Organizacna zlozka - prihlasenie MV na organizacnu zlozku
 144. Odpis pohľadávky v PÚ
 145. Ako opravit rok 2017 a podat dodatocne danove priznanie po
 146. Môžem došlé faktúry uhradené konateľom v priebehu mesiaca zaúčtovať jedným ID?
 147. SHELL faktúry v cudzej mene a vrátenie DPH
 148. Účtovanie prepravných nákladov
 149. Ako prefakturovať časť nájmu za pozemok prenajatý od mesta? (z pohľadu DPH)
 150. ZDP a vyradenie pohľadávky pri vedení DE
 151. Nesprávne vystavená faktúra
 152. Poplatok za kartu (Slovnaft)
 153. starobný dôchodok sa počíta zo všet.odprac.rokov?
 154. Ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely?
 155. Dotácia na podnikanie a bločky
 156. Zrušenie upozornenia na stránke FS
 157. Účtovanie PHM 50% v Oberon
 158. Dlhodobý prenájom tovaru - účtovanie tovaru v sklade v PÚ
 159. Ide o predaj výrobkov alebo tovaru?
 160. Je potrebné účtovať osadenie novej vrtačky na účet " obstaranie majetku "?
 161. daň z motorových vozidiel
 162. firemný byt
 163. ČSOB výpis účtovanie
 164. Vystavena faktura slovenskou spoločnostou s nemeckou DPH
 165. Ako správne vypočítavať priemerované ceny v sklade?
 166. súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov
 167. Registrácia DPH Rakúsko.
 168. maďarské mýto - fa Számla
 169. Garáž do s.r.o
 170. Kalkulačka na vrátenie danez Nemecka
 171. Zahraničná pracovná cesta
 172. SHR - neplatca DPH predá do Rakúska svoj poľnohospodársky produkt: pšenica, sója - platí u neho prevod daňovej povinnosti DPH?
 173. Študent s prideleným DIČ pracujuci v Čechach
 174. Zvýšenie mzdy u tehotnej
 175. Neoprávnene stiahnutá suma z účtu a o mesiac vrátenie - ako účtovať?
 176. Ukončenie PP na dobu určitú dohodou
 177. Zálohová fakúra na automobil a dph
 178. Kúpa motorky v ČR
 179. obchod podnikateľmi SR na území tretieho štátu
 180. Nesprávne vydaný druh tovaru zo skladu - nesedí stav na sklade
 181. Dodatočné daňové priznanie.
 182. konečný užívateľ výhod
 183. Čo všetko mi musí účtovník odovzdať pri odovzd. protokole uprostred roka ako konateľovi pre s.r.o.?
 184. Preddavok na daň z príjmov FO 2018/2019
 185. poplatok sudu pri vymahani pohladavky
 186. Faktúra za prepravu pre Švajčiarsku firmu
 187. Ako je to s DPH pri predaji na ETSY do USA?
 188. Komisionalny predaj - uctovanie
 189. DPH pri faktúre mimo EU
 190. Predaj odpísaného služobného vozidla
 191. DKV oprava chyby 4001
 192. PN v NJ
 193. žena na rodič.príspevku a platenie odvodov do socialnej poisťovne
 194. blok - welness pre zamestnancov
 195. Prijatý finančný dar - ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
 196. inkaso plyn
 197. Účtovanie navýšenia úveru
 198. Účtovanie vrátenej zálohovej platby
 199. Mínusový stav na sklade
 200. Prerušenie živnosti, neodpísané vozidlo a DPH
 201. Spätný leasing
 202. Ako správne nastaviť hlavné prístupové heslo v programe MRP (JÚ, vizuálny)?
 203. stravné lístky-účtovanie
 204. overenie IČO, DIČ, IČ DPH
 205. SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla
 206. Dane ID
 207. Platba cez osobný účet
 208. RZZP výpočet je správny?
 209. Stavebný materiál bez práce / s DPH alebo bez DPH
 210. Dobropis k došlej faktúre, z ktorej nebola uplatnená DPH
 211. Výpoveď, resp. ukončenie dohodou po dvoch mesiacoch práce
 212. Som povinný vystaviť faktúru na prijatú platbu podľa splátkového kalendára?
 213. Zákazník nechce zaplatiť za vykonanú prácu
 214. Zaradenie fa do uctovnictva
 215. Príplatky vo verejnej správe
 216. SHR predáva zemiaky platiteľovi DPH- je tam prenesenie daňovej povinnosti?
 217. Formulár E9 rakúsko , našla som o ňom informáciu z roku 2008.Platí tento formulár aj v roku 2014, 2015,2016,2017?
 218. Zhotovenie betónových pätiek dodávateľom - 501 alebo 518?
 219. Ako mám vystaviť faktúru za službu pre odberateľa z DE, ktorý je registrovaný v SK podľ § 5, bez DPH? Vďaka
 220. Softvér - úpravy
 221. Výsl. hospodárenia a daňová licencia
 222. Strava objednavana pre 2 firmy
 223. Financna zabezpeka
 224. Za neskore podanie UZ v podvojnnom uctovnictve je pokuta?
 225. Dane a finančne zaťaženie pri kúpe-predaji kúpe-predaji nehnutelnosti
 226. Zaplatenie dane
 227. Prístavný poplatok, DPH a CLO
 228. danove priznanie pri praci v AT aj na SK - znizenie zakladu dane a vynatie prijmov
 229. Slovenský platca DPH - nákup od zahraničného dodávateľa podľa §6
 230. tvorba rezervného fondu
 231. Neaktuálne tlačivá - účtovné výkazy?
 232. Účtovná závierka v alfe plus - ťahá mi zlé zostatky
 233. Výplatne pásky
 234. Účtovanie obratového bonusu u odberateľa
 235. ZŤP a DPFO
 236. Poistná udalosť-na cudzom vozidle
 237. Odložené podanie DP PO
 238. ako zaúčtovať opravy minulych obdobi - nakladove faktury ?
 239. Pohladavky a zavazky a DPH
 240. DP FO vedenie PU 2017
 241. Má firma povinnosť platiť preddavok na daň z príjmov PO za 2. štvrťrok a daňovú licenciu?
 242. Máme povinnosť priznať a odviesť DPH z dlžných dodávateľských faktúr, ktoré už nemusíme zaplatiť?
 243. Môžem zaúčtovať neexistujúcu hotovosť v pokladni 428/211?
 244. Fakturácia medzi slovenskými platcami DPH za montážne práce v Nemecku (nevzťahujúce sa k nehnuteľnosti) bude so slovenskou DPH?
 245. cestovná agentúra - zostatok na účte 325
 246. opravné daňové priznanie
 247. Oneskorená registrácia platcu DPH, oprava faktúr?
 248. Faktúra za vedenie účtovníctva vystavená v r. 2016 a uhradená v r. 2017
 249. staré fa a záloha - vysporiadanie
 250. Vypocet inventury