PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

 1. Obstaranie tovaru na dobierku MALL
 2. Účtovné odpisy rovné daňovým
 3. Čerpanie SF
 4. Odberateľ - zmena názvu spoločnosti
 5. E-kolok
 6. Daňová zostatková cena vyššia ako účtovná
 7. Môžem podať daňové priznanie k DPH skôr ako pošlem kontrolný výkaz?
 8. Na čo nezabudnúť pri zostavení DP FO úmrtie szčo, nahlásené pokračovanie v živnosti jedným z dedičov ?
 9. Zvárací stôl - zaradenie do odpisovej skupiny
 10. §48 DPH
 11. Zaradenie skládky odpadu
 12. Zásielkový predaj v Česku
 13. Ako podať daňové priznanie?
 14. Ako zaúčtovať v sro úver od banky, ak sú traja dlžníci?
 15. DPH pri kúpe auta, nevedenie knihy jázd
 16. Úhrada dane za platbu za prevod členských práv k družstevnému bytu.
 17. stravné počas volieb
 18. Účtovanie poštovného
 19. Vzorky tovaru z pohladu DPH a Dane z prijmov
 20. Má občan,dôchodca,nepodnikateľ povinnosť vystavovať faktúru za prenájom?
 21. Cestovné náhrady
 22. Ako začať účtovať fyzickú osobu - podnikateľa v podvojnom účtovníctve? (Nie prechod z JU na PU)
 23. Transférové oceňovanie, nákup tovaru
 24. Materská- 2 zamestnávatelia
 25. Dan z predaja nehnutelnosti
 26. Poukážky na pracovné oblečenie
 27. Intrastat
 28. Aký je rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou?
 29. Do ktorého riadku DP k DPH
 30. Prenos daňovej povinnosti - TEXT v angličtine
 31. opis danového priznania ako on požiadať elektronicky?
 32. účtovanie nákupu a vysadenie stromov Javor
 33. Aké sú podmienky uplatnenia daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní.
 34. Uctovnictvo SRO neplatca DPH - ake zlozite je uctovnictvo?
 35. Kde platit socialne a zdravotne poistenie pri zivnosti v cudzine ?
 36. Hydraulický agregát
 37. Material nakupovaný v zahraničí
 38. Daňové priznanie zamestnanec + živnosť
 39. Licencia Omega
 40. Ako zaúčtovať zverenie majetku mesta do správy školských zariadení?
 41. Daňová evidencia - priebežné položky
 42. rozúčtovanie leasingu z dlhodobých na ročné
 43. zuctovanie sluzby CK
 44. Nepravidelný príjem a Dohoda o brigádnickej práci študentov
 45. Ako účtovať leasing bez DPH u platiteľa DPH
 46. Správny poplatok za auto - Súčasť OC alebo priamo do nákladov
 47. Účtovanie vratných pohárov na kultúrnom podujatí
 48. ČSOB leasing na auto - poplatok za prevod vlastnictva
 49. účtovanie faktúry za tvorbu web stránky 1000 Eur
 50. Podnikateľ z tretieho štátu - miesto dodania služby tuzemsko - fakturácia bez DPH?
 51. predaj ojazdeného auta
 52. Predaj stavby a DPH
 53. Je potrebné dodatočné daňové priznanie?
 54. Zrušenie regisrácie DPH
 55. ELDP pri ukončenej dohode,pracovník ostáva na pracovný pomer naďalej
 56. ako zaučtovat penála z oneskorenej platby dan z prijmu predavky
 57. Neplatca DPH a kupa auta
 58. ERP
 59. Dovoz z Číny, cez nemeckého partnera
 60. Elekronicka komunikacia - registracia
 61. Klimatizácia - odpisovať?
 62. Skladová evidencia
 63. DPH pri zaslaní tovaru mimo EÚ - súkromná osoba
 64. konateľ a ukončenie odmeňovania
 65. Sponzorské prostriedky na osobitnom účte RO
 66. Preplatenie cestovných náhrad členovi dozornej rady
 67. Podpisovanie cez ZEP
 68. odstupné pracovník odmenovaný mes.mzdou ako vypočítať
 69. Odpočet DPH
 70. opravná faktúra
 71. Auto ako tovar a jeho poplatky
 72. DPH pri nedaňových výdavkoch?
 73. Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel
 74. Česká firma s poľských bankovým účtom
 75. Môže byť technické zhodnotenie pod 1 700 €
 76. DPH a poštovné
 77. Môže szčo vybrať z pokladne na osobnú spotrebu za rok viac ako 5000 €
 78. Zahraničná pracovná cesta
 79. Poistne plnenie a vrátená spoluúčasť
 80. Odhlasenie najomnika retrospektivne
 81. Ako zaúčtovať uznesenie o súdnom zmieri.
 82. Cestovne nahrady Slovensko/Rakúsko
 83. Úhrada faktúry nad 5.000,--Eur
 84. Faktúra na kongres-samozdanenie?
 85. V DP FO "B" VI.oddiel v tab. č.1 a, stĺpec 2 má byť aká hodnota ak skončil živnosť v prebehu roka
 86. faktura z cr samozdanenie
 87. nespravne uctovanie 324/600 ?
 88. Ako účtovať peniaze, ktoré len prejdú účtom a musím ich poslať ďalej klientovi
 89. Servisna podpora súčasť OC majetku?
 90. Tuzemské samozdanenie od roku 2018
 91. prihlásenie dohodára na 1 deň
 92. Odpisy na majetok a ukončenie živnosti
 93. Aký kurz použiť pri zahraničnej pracovnej ceste?
 94. Platba E shop - účtovanie
 95. Oneskorena registracia DPH podla § 7a zákona o DPH, ako dalej?
 96. Fakturácia - pomocné práce
 97. Darovanie plne odpísaného automobilu spoločníkovi
 98. Pri súbehu živnosti a TPP sú možné preddavky do SP a ZP 0€?
 99. Rekreačné poukazy
 100. Zmena číslovania účtovných dokladov
 101. Pokladničný doklad - daňové a nedaňové náklady spolu v jednom doklade
 102. Inventúrny nález - oprava predošlého roku?
 103. Oprava chybného rezimu dane - dobropis a kv dph
 104. Kto určuje daňový domicil a na základe akého zákona?
 105. opravné dp dph
 106. povinnosť vzniku prevádzkarne
 107. Česká faktúra bez označenia prenesenie daňovej povinnosti
 108. dohodár-študent
 109. vie niekto poradiť s účtovaním projektu ?
 110. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK - info
 111. ako vyhodne vyberat v irsku peniaze
 112. kúpa nehnuteľnosti v EU - DPH
 113. Stravné
 114. Základ dane (dan z prijmov) a rezerva na zľavy poskytované zakaznikom
 115. Mám podať dodatočný KV k DPH ak robím dodatočné daňové priznanie k DPH len kvôli neskoro došlej faktúre z EU?
 116. Kedy je splatný?
 117. oneskorena registracia k DPH v Cechach
 118. Ako dlho uschovávať účtovné doklady?
 119. Pokuta právnika od okr. súdu
 120. Dohoda o vykonaní práce
 121. Zjednodušený daňový doklad - náležitosti
 122. Predaj auta a KV DPH
 123. Aký je postup pri odpredaji neodpísaného dlhodobého maketku?
 124. Registrácia platca DPH zivnostnik
 125. Potvrdenie z Holandska - Jaaropgave preklad
 126. Vyplatenie PN od zamestnávateľa
 127. Vracia VŠZP preplatky?
 128. s.r.o. - dovoz tovaru z Ciny - vstup do EU v UK
 129. FA s miestom výkonu služby iný štát EÚ vstupuje do KV a DP DPH?
 130. hypoteka a materska
 131. Mám platiť odvody ako 25/26 ročná študentka dennej VŠ v Česku?
 132. Zaúčtovanie júnovej Fa v júli
 133. Auto na finančný lízing.
 134. Zle zauctovane zakladne imanie
 135. Musí sa zahraničná osoba registrovať pre DPH pri premiestnení tovaru?
 136. Cestovné náhrady.
 137. Ako zaúčtovať nákup WC na výmenu v budove, ktorá je zaradená v obchodnom majetku?
 138. Platená záloha za službu z ČR - daňový doklad?
 139. Zjednodušený daňový doklad
 140. Vrátený preplatok z VŠZP v PÚ, ako zaúčtovat
 141. Čo sa rozumie pod termínom deň výplaty?
 142. Kód CPA - likvikácia klimatizácie - nevie náhodou niekto, neviem to nájsť
 143. Prechod na platcu DPH - fakturácia v medziobdobí
 144. Kedy vyšlú faktúru z EU zaradiť do DPH?
 145. Sú náhradné diely do stroja považované za investíciu?
 146. Odpočet DPH zo vstupov
 147. Príležitostná činnosť a príležitostný príjem
 148. preplatok RZZP zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve
 149. faktúra do ČR s DPH za opravu nehnuteľnosti
 150. Ako zaúčtovať nový krátkodobý úver
 151. kurz pri zahraničnej ceste
 152. ako zauctovat prijatu fakturu za tech.zabezpec.balonovej brany
 153. Účtovanie poistnej udalosti a postúpenia pohľadávky
 154. registrácia platcu dph
 155. Zahraničná osoba
 156. Návrat po rodičovskej a výpočet náhrady dovolenky, ukončenie pracovného pomeru
 157. živnosť
 158. Dodatočný kontrolný vykaz
 159. predaj neodpisaneho vozidla
 160. stavbár-szčo môže vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti?
 161. Dodatočná DPH a následný nadmerný odpočet
 162. Faktúra za DEMO system so 100% zľavou
 163. Má niekto skúsenosti s účtovaním prostriedkov z minulých období v príspevkovej organizácii?
 164. Doba uschovávania pásiek a kníhy pokladne
 165. Zálohová faktúra
 166. neuplatnený odpočet DPH pri predčasnom ukončení leasingu
 167. Je možné nejako zaúčtovať nákladovú položku omylom vyplatenú z bežného a nie podnikateľského účtu?
 168. Sklady A - oprava ocenenia
 169. Obnovenie živnosti a odvody.
 170. Občianske združenie - účtovníctvo v rámci darov a jeho existencia
 171. Ako zaúčtovať auto na splátky?
 172. Zaúčtovanie SIM karty.
 173. Darčekové PHM karty od Slovnaftu
 174. Ako zaúčtujem nákup multi SIM karty v hotovosti do poplachového systému v budove?
 175. Kúpa ojazdeného auta a povinnosť nahlásenia na daňový úrad
 176. Zaplatenie dane z firemného účtu inej PO
 177. Do ktorého mesiaca účtovať colné dlhy?
 178. Môže ubytovanie platiť s.r.o živnostníkovi za akých podmienok.
 179. FA z Ceskej republiky za material - podla akého § samozdanit?
 180. Dohody
 181. Dovoz auta z Nemecka - faktúra s DPH
 182. Prenájom bytu na hypotéku.
 183. Oprava HM alebo TZ ?
 184. Omega uctovanie zahr fa za sluzbu
 185. Pohľadávka -neprihlásenie pohľadávky do konkurzu
 186. DP manzela a davka v nezamestnanosti manzelky
 187. ALZA DPH
 188. Kurzom ktorého dňa sa prepočíta preddavok na stravné na menu euro pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca?
 189. IČ - DPH Poľsko (PL) - odpočet dane
 190. Elektronická komunikácia - príslušnosť
 191. vystavená faktúra platiteľ DPH -správnosť zdaniteľného plnenia
 192. Stavba a následný prenájom
 193. Ako vymôcť neuhradené pohľadávky
 194. Nákup ms office z CZ, riadky DPH?
 195. Predaj offroad motocykla do EU fyzickej osobe
 196. Ako vyfakturovať disciplinárne konanie voči živnostníkovi?
 197. Prihlasovanie dohodárov
 198. Zaplatená záloha v hotovosti
 199. DPH zabudnutá prijatá faktúra
 200. Musím účtovať faktúru , ktorá je len pre colné účely?
 201. Preddavky na daň - nepožiadané o vrátenie (zápočet)
 202. Ako účtujete registračný poplatok na polícii pri kúpe auta - DHM v jednoduchom účtovníctve?
 203. Nákup aplikácii z Google play
 204. Je vypovedná lehota v skušobnej dobe ?
 205. FO na PN - ohlasovacia povinnosť.
 206. Elektronicka komunikacia
 207. Poistná udalosť na aute
 208. darčekové poukážky pre zamestnancov
 209. Zaúčtovanie kúpy domu s pozemkom - kúpno-predajná zmluva jednou sumou
 210. Účtujem správne typ DPH pri nasledovnej zahraničnej fa.?
 211. Tovar ako vzorka
 212. Vratka DPH
 213. Je potrebné transferové oceňovanie:
 214. elektr.komunikacia prerušená živnosť
 215. novozaložená sro
 216. nadmerný odpočet do 5 eur
 217. RZZP preplatok
 218. Opravný daňový doklad - ťarchopis
 219. Pozastavenie alebo zrušenie živnosti?
 220. Fakturácia požiarnej ochrany a dozoru
 221. Zádržné na stavebné práce - prenos DP
 222. Účtovanie v MRP - prijaté FA s prenosom DP
 223. Ako zaúčtovať neuznaný náklad DPH pri zahraničnom samozdanení?
 224. Je marza pri kupe a predaji tovaru regulovana ?
 225. Pracovný pomer na dobu určitú prekvalifikovaný na dobu neurčitú
 226. Doklad o platbe - terminál
 227. Ako zaradiť poplatky spojené s prepisom auta do obstarávacej ceny vozidla?
 228. Dve faktúry na jednu zákazku
 229. Kúpa a predaj domény
 230. odvody szčo do 8.-ho dňa
 231. DPH-zahraničný dodávateľ tovaru a správne kurzy
 232. Refakturácia školenia
 233. Účtovanie v SVB
 234. Kde do kontrolného výkazu nákup na základe DL a dokladu z ERP:
 235. Dovolenka po materskej
 236. DPH v minuse
 237. Fakturácia spôsobenej škody
 238. Faktúry neuvedené v nákladoch
 239. V s.r.o. s dvoma konateľmi predávajú svoj obchodný podiel inému konateľovi.
 240. Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP
 241. ťahač + náves - aká odpisová skupina
 242. preprava tovaru zo Švajčiarska na Slovensko
 243. mam narok na danovy bonus za mesiace jul/aug/sept.
 244. Akciová spoločnosť - účtovanie
 245. Prečo nie je vyčíslená DPH na faktúre od spoločnosti Alza.sk s.r.o. s uvedeným slovenským IČ DPH ?
 246. RZZP v SR (pracovna zmluva, ostatne prijmy v CR)
 247. Účtovanie odvodov ZŤP - PÚ
 248. Opravný doklad od českého dodávateľa - §64 zákona o DPH
 249. Nákup
 250. konateľ-zamestnanec