PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Ako napísať žiadosť o finančné vyrovnanie za pozemok pod diaľnicou
 2. nárok na vdovský dôchodok , možnosť priznania
 3. dedičské konanie
 4. Ako prededit zahradu?
 5. Môže konateľ sro začať činnosť vo vlastnej sro?
 6. Spoločný dvor / exekúcia
 7. Neoznámenie zmeny na ÚPSVaR, následky?
 8. Prekazka vo vyhlade pri vyjazde auta na komunikaciu, ktora sa nachadza na sukromnom pozemku, co s nou?????
 9. Zoznam znalcov - Bratislavský kraj
 10. Notár a bezodkladná registrácia závetu
 11. Dedičstvo - nerozdelený byt
 12. kedy je exekúcia uhradená?
 13. Ako prepísať parcelu po nebohých na dediča.
 14. Je možné urobiť prevod nehnuteľnosti ,ak je nehnuteľnosťou ručený hypotekárny úver ?
 15. Aké povinnosti mám po doručení rozsudku pre zmeškanie?
 16. aktivacne prace
 17. Zrážky zo mzdy a neschopnosť platiť výživné
 18. Je potrebné mať PZS ak mám vypracované riziko?
 19. OČR
 20. Ako postupovat pri vymahani nezaplateneho najomneho?
 21. Moze exekutor odo mna vymahat dlh, ak nemam trvale bydlisko??
 22. kúpa nehnuteľnosti
 23. Predseda urbáru a funkcia poslanca
 24. kolaudácia vodovodného a kanalizačného systému
 25. Výpoveď z nájmu.
 26. Nahravanie hovorov
 27. mozem bezplatne odstupit od zmluvy do 30dni?
 28. Sťažnosť na mestskú políciu
 29. civilna ochrana - plan ochrany zamestnancov
 30. Napadnúť nespravodlivé vysporiadanie sa BSM?
 31. Zatajovanie prevádzkovateľa projektu
 32. Prehlasovanie počtu osôb na trvalom bydlisku
 33. Odškodné z nehody po 4 a pol roku
 34. Do koľko dní je povinná odpovedať kontrolná komisia bytového družstva?
 35. Rozdelenie vyplateneho dochodku po zosnulom
 36. Funkcia prísediaceho na súde
 37. Kvôli iným povinnostiam som nepostrehol dobu platnosti zbrojného preukazu.
 38. aktivacne prace
 39. Podávam daňové priznanie?
 40. Platenie dani z predaja po ROEP-e
 41. Zrušiť vzdanie dedičstva alebo iné možnosti
 42. Aky je rozdiel v anulacii blocku,storne a vrateni tovaru pri blokovani ?
 43. bezpečnosť v bytovke
 44. Ako ukončiť okamžite nájom?
 45. Co v pripade ak nie je podpisana zmluva medzi dvoma spolocnostiami sro a objednavatel neplati faktury?
 46. GDPR - pár otázok
 47. Návrat poplatku za jasle
 48. Som nezamestnana a tehotna, z coho sa mi vypocita materska dovolenka a nemocenska davka pocas praceneschopnosti?
 49. Možnosť uplatnenia PZP predošlého majiteľa
 50. Ako zistit ci som kupil pravy diamant a ake mam moznosti
 51. Splatky uverov dlho v omeskani
 52. Moze sud "prisudit" nemanzelske dieta druhemu rodicovi napriek nesuhlasu dotycneho rodica?
 53. Vzťahuje sa zákaz drobenia pozemkov /poľnohospodárskej a lesnej pôdy v extraviláne / aj na parcely registra "E" , alebo len registra "C" ?
 54. Vyzivovacia povinnost voci nemazelskemu dietatu narodenemu vydatej zene
 55. PN a podpora v nezamestnanosti
 56. pracovná doba na služobnej ceste
 57. Prepadnutá zumpa
 58. Duplicitné vlastníctvo Kataster - LV ma "C" aj "E"
 59. Ako na suseda ktorý prevádzkuje pohostinstvo?
 60. Bezpečnosť pri práci
 61. Môže byť riaditeľ školy zvýhodnený pri výplate cestovných náhrad oproti ostatným zamestnancom pri rovnakej pracovnej ceste?
 62. Je možné aby predsedajúci na schôdzi SVB bol zároveň aj zapisujúcim?
 63. absencia prerokovania s odbormi
 64. Adresa pobytu
 65. Rozchod/nie rozvod/ a dlhy
 66. Statny prispevok pri hypoteke pre mladych.
 67. čo mám robiť keď som svedkom incestu?
 68. Problém so skončením zmluvy v podnájme
 69. Môžu zvoliť domovníka v bytovom dome, aj keď s tým nesúhlasí?
 70. bezuhonnosť
 71. Vecne bremeno
 72. Mám právo ako upratovačka v MŠ odmietnuť umývanie "zašpinených" detí, keď zodpovednosť za ne nesie učiteľka? Je to moja povinnosť?
 73. Moja mama havarovala v aute, ktorého šofér bol opitý. Máme nejak pravne postupovať, aby bol potrestany, pripadne aby mamu odskodnil za naozaj dlhu dobu liecenia?
 74. respektovanie spravy z inspekcie sudom
 75. Nevyplatená marodka
 76. Hľadám Smernicu o spôsobe účtovania a vedenia skladového hospodárstva
 77. Pofiderne jednanie zo strany zamestnavatela - nemam pracovnu zmluvu
 78. vdovsky dochodok
 79. Sud sa mojim odvolanim nezaobera...
 80. Platnost nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý je v BSM
 81. Musím podávať daňové priznanie na SR, ak som zamestnaná na TPP v ČR?
 82. Transparentná vlastnícka štruktúra a obchodná verejná súťaž
 83. stavebné právo
 84. Spočíva - prerušuje sa -plynutie premlčacej lehoty právneho úkonu pri relatívnej neplatnosti právneho úkonu v občianskom právnom konaní ak bola žaloba zamietnutá?
 85. Môžem odmietnuť zmluvneho lekara firmy na vstupnu prehliadku?
 86. platba za komunálny odpad ak som kúpil byt v inom meste, ako kde mam trvalý pobyt
 87. môže môj byvaly vedúci poskytnút moje číslo mobilu bez môjho súhlasu?
 88. Môžem pracovať 12stky po sebe?
 89. Je fyzické napadnutie trestným činom ?
 90. Darovacia zmluva
 91. Ako vycislit pohladavku do konkurzu poistovne RapidLife?
 92. Mam pravo na odstupne?
 93. Vzdanie sa konateľstva
 94. Ako vymoct vysudenu sumu z sro?
 95. Komu nepresiel osobny bankrot?
 96. Je v súlade s právom písomná dohoda o rovnakom rozdelení zdedeného pozemku medzi súrodencami?
 97. Zamietnutie osobneho bankrotu
 98. Na návrh vlastníkov bytov dražba vlastníckeho bytu, ktorý vlastník neužíva na svoj účel
 99. čo znamená na LV v titule nadobudnutia NcI
 100. Samostatné alebo spoločné konanie osôb výslovne (menovite) určených v s.r.o. s 3 konateľmi
 101. Dostavba a kolaudácia RD počas manželstva a BSM
 102. Obojstranná darovacia zmluva - výmena garáží
 103. je dovozca jedla pri donáške domov povinný mi vydať zo stravného lístka?
 104. Doplatenie maximálneho vymeriavacieho zakladu invalidný z mladosti.
 105. Zdedená exekúcia bude mať aké podmienky
 106. Doplnenie vlastníka na Liste vlastníctva.
 107. Dedenie neplnoletých pravnúčat po prababke. Ale v testamente určila neter.
 108. Môže zisťovať obec informácie o povesti fyzickej osoby?
 109. Nesuhlasim S BSM, lebo vtedy som bol psychicky chory
 110. Poškodenie majetku
 111. Je mozne, aby otec isiel na matersku a zena ostala doma na rodicovskej s pozastavenym rodicovskym prispevkom?
 112. Zlozity osobny bankrot?
 113. Predkupne pravo
 114. prenajom nehnutelnosti ktorej cast dalej prenajimam, musim zdanovat ?
 115. Exekucia Euroinvestor II s.r.o.
 116. podpisala som niečo realitke a neviem čo
 117. Autonehoda
 118. Vyporiadanie BSM súdnou cestou
 119. Školský úraz
 120. Vysporiadanie manželov štyri roky po rozvode.
 121. Platenie hypoteky - 3.strana
 122. Problem s podnajmom
 123. mozem byt evidovana na urade prace ako nezamestnana, ked este syn nedovrsil 3 roky?
 124. Prikázanie práce cez prestávku
 125. Ako sa vypočíta podiel (zlomok) pri darovaní časti pozemku?
 126. Nájomné
 127. Prokurista - prokúra
 128. Výpoveď z nájmu bytu nájomcom - 2 mes. výpovedná lehota ???
 129. Poškodená - PN - prerušenie trestného konania
 130. Záložné právo
 131. Neustale sa opakujuca reklamacia rovnakej vady
 132. Predaj nehnuteľosti cez RK
 133. Možno požiadať o zníženie zmluvnej pokuty pri porušení zmluvy na IČO s "oranžovým" telefónnym operátorom?
 134. Osobný bankrot/exekúcie
 135. Pokuta za stratu neplatného pasu?
 136. Na aký príspevok mám narok ?
 137. Môže rodič, ktorý nemá dieťa v opatere splnomocniť ďalšie osoby na to, aby mohli dieťa vyzdvihnúť zo škôlky?
 138. Rozhodnutie jedineho spolocnika- treba aj zapisnicu?
 139. Musí mať rozhodnutie akcionárov o vstupe akciovej spoločnosti do likvidácie formu notárskej zápisnice ?
 140. Zmluva o prenájme nebytového priestoru
 141. Môže sa uvádzať rodné číslo na pracovnej zmluve?
 142. Subeh ID a nemocenskych davok
 143. Danové priznanie za nehnutelnosť.
 144. sankcie na cudzineckej policii?
 145. dedičské konanie a možnosť obnovy
 146. Jedná sa v tomto prípade o čiernu prácu?
 147. Zalozne pravo
 148. Dobrý právnik z BA ??
 149. Prefinancovanie starého úveru - hlasovanie
 150. Predčasné splatenie uveru
 151. Dopravna nehoda
 152. Ezoterický katalóg z verejných zdrojov
 153. Daň z nehnuteľností na rok 2018.
 154. Kamerovanie trestného činu na verejnosti
 155. Zmena zverenie dieťaťa do starostlivosti
 156. Mám PREKLUZIU???
 157. Moze si v bytovke v spolocnych priestoroch predseda vyrobit dalsiu pivnicu pre seba a dozorny organ teda- dalsi sused dalsiu miestnost?
 158. Spoločenstvo vlastníkov založené správcom
 159. Je možné rozdeliť stavebný pozemok pred vysporiadaním BSM počas rozvodového konania ?
 160. Dodatok k zmluve
 161. stretávanie
 162. Syn v podmienke šoferoval pod vplyvom alkoholu,môže dostať domáce väzenie?
 163. rozdelenie dedičstva
 164. Musím nastúpiť do práce, keď mám v lekárskom posudku, že som dlhodobo nespôsobilá na výkon posudzovanej práce?
 165. Praca na cierno
 166. Telefonické predvolanie k výsluchu - aké informácie mi musí polícia vopred poskytnúť?
 167. Bezpečnosť platieb cez PayPal
 168. Zverejňovanie dodatkov k zmluve
 169. vratenie predanej veci
 170. Ochrana osobných údajov
 171. Investicne zivotne poistenie – zrusenie
 172. Uplatnenie vlastnickeho prava
 173. Treba vrátiť výživne od štátu na dieťa?
 174. Fond pracovného času
 175. Má nárok zamestnavatel na nahradu skody alebo nie?
 176. BSM dohoda nie, potom dohoda ano a co sud
 177. Manželia a úver
 178. Subeh vysluhoveho a starobneho dochodku
 179. Vecné bremeno
 180. Dopisanie do listu vlastnictva.
 181. kupno-predajna zmluva
 182. Môžem natáčať sprievodcu vlaku vo výkone služby?
 183. Dedenie po bratovi ked mal priatelku
 184. Nedobytná polovica bytu po rozvode
 185. Môžu na základe len ústnej dohody znížiť pracovný čas na 10 hodín týždenne ?
 186. trvaly pobyt
 187. Zamestnavatel ma nuti podpisať dodatok k pracovnej zmluve
 188. BSM - cena pravnika
 189. Môžem podpísať rozhodnutie jediného spoločníka s.r.o. KEPom a tak ho aj archivovať?
 190. Práca na DoVP a UPSVaR
 191. Ako vyriešiť BSM hypotéky?
 192. Správca nie je v zozname správcov k 31.12.2017, čo hrozí majiteľom bytov?
 193. Môžem si zavesiť reklamnú plachtu na cudzí plot?
 194. Možem zrušit trvaly pobyt priatelovi ktory tam už nebyva?
 195. Zodpovednosť za prácu na dohodu
 196. kedy sa dozviem výsledky DNA testov
 197. BSM - hypo
 198. Berie sa ohľad na výšku výsluhového dochodku pri určení výšky výživného?
 199. Ako postupovať pri údajnom ublížení na zdraví a vydaným Regresom?
 200. Zmena priezviska - ako postupovat dalej?
 201. DPH - ako vypocitat ?
 202. Prenesenie dovolenky do nového roka
 203. Vedel by mi niekto poradiť ako sa mám brániť proti vydieraniu zamestnávatelom ?
 204. Zákon č. 229/1991 Zb.
 205. Materský prispevok
 206. Ako vybaviť krádež dokladov manželky- Poľky ?
 207. Odhlásenie z poberania RP a naďalej na RD
 208. Aké doklady má odovzdať predseda pozemkového spoločenstva novému predsedovi a výboru a podľa ktorého zákona?
 209. Podviedli ma zahraničnej aukcii, mám reálne práva domáhať sa vrátenia peňazí?
 210. Nedá so znova otvoriť dedičské konanie ak nie som v žiadnom rodinnom vzťahu?
 211. Vypoved zo zamestnania zamestnanca zastupujuceho pocas PN
 212. Mám nárok na poškodený tovar ?
 213. Aka je nadpolovicna vacsina pri hlasovani o neparnom pocte hlasujucich?
 214. Prevod prevádzky
 215. Anulovanie schôdze a výsledkov hlasovania SVB
 216. Dodatočne zistená neplatnosť splnomocnení
 217. dedenie v tretej skupine
 218. Ako sa brániť šikane na pracovisku a do akej miery sa dá brániť zákonmi?
 219. 2krát uhradená faktúra
 220. Vypoveď počas dlhodobej PN-ky
 221. Dedičstvo
 222. marenie výkonu súd. znalca
 223. Ako reklamovat kuchynsku linku bez zmluvy o dielo?
 224. "zmena" otcovstva
 225. Riaditelské volno
 226. Pracovná zmluva
 227. Aky je postup pri vysporiadani BSM?
 228. Dobierka na učet
 229. Predal som auto neviem komu...
 230. Odkedy možem užívať moj nehnutelný majetok?
 231. Exekútor mi nechce odblokovať účet.
 232. Podpísala som zmluvu s právnikom na jednorázovu sumu 2500,- € do podania obžaloby. Môžem žiadať časť sumy vráťiť pokiaľ som s jeho službami nebola spokojná?
 233. Je plná moc platná aj po zmene trvalého pobytu splnomocnenej osoby?
 234. zmluva cez telefon
 235. ÚPSVaR ,matka evidovaná na UPSVaR a choré dieťa
 236. Vodicak v uk
 237. Kontrolór kvality na živnosť je legálna činnosť alebo Tzv Svarcsystem?
 238. Zverejňovanie listov
 239. Mam narok na osetrenie nevlastneho dietata?
 240. Osobné prevzatie a čiastočné vrátenie tovaru do 14 dní
 241. Vymáhanie škody po dopravnej nehode od nepoisteneho motorového vozidla
 242. Musi studijne oddelenie UK odpovedat na ziadost o odpustenie skolneho?
 243. Kto má platiť poistenie bytu majiteľ alebo podnájomník?
 244. Aká je lehota právoplatnosti potvrdeného rozsudku odvolacím súdom?
 245. UPC SLOVAKIA – Automatické predĺženie viazanosti, bez súhlasu/podpisu klienta
 246. Pracovná zmluva
 247. exekucne zrazky
 248. ako a koho uviesť protistranu v darovacej zmluve?
 249. Má zamestnanec právo na voľno s náhradou mzdy v deň pohrebu rodica druha?
 250. Vypovedna lehota v zmluve ina ako zo zakona