PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Vydržanie pozemku
 2. hmotna nudza a osobitny prispevok 126 eur
 3. Môže mi len tak bez oznámenia vziať motorku ?
 4. Odpoved sudu na staznost
 5. Ako RK čo potrebujem mať v sprostredkovateľskej zmluve ohľadne GDPR?
 6. Nahlasenie ecv a priezviska vodica, ktory vyzdvihne tovar
 7. Spravca spolocenstva vlastnikov si urobil 3 pivnice v nebytovych priestoroch je to zakonne?
 8. Doživotné právo ako zrušiť.
 9. Moznosti rodicov na vratenie dietata do ich opatery
 10. Ako ukončiť pracovný pomer
 11. Výpočet urazovej renty z PZP
 12. Vecné bremeno
 13. Može mi zamestnávatel strhnúť dochádzkový bonus,keď idem darovať krv?
 14. Lehota na odpoved z mestskeho uradu
 15. Moze zamestnavatel znizit mzdu?
 16. GDPR pre fotografov
 17. Kedy moze student SŠ brigadovať?
 18. Da sa zakazat zverejnovat udaje na finstat.sk
 19. GDPR pre uctovnicku - ktora firma vam vypracovala projekt?
 20. GDPR - občianske združenie -športový klub
 21. Hmotna nudza a dohoda
 22. Podnájom a následná kúpa bytu
 23. prejednanie dedičstva
 24. vyúčtovanie vody za rok 2017
 25. elektrická prípojka a vecné bremeno
 26. Môžem dediť po nesvojprávnom príbuznom?
 27. odstranenie zumpy
 28. Môže SP tvrdiť, že ide o zneužitie sociálneho systému pri žiadosti o materskú dovolenku (reťazový pôrod), keď je všetko v súlade so zákonom?
 29. Narok majitela
 30. Predaj pozemku za 1900 - plati sa dan?
 31. Reklamácia tabletu O2
 32. Ako môžem vystúpiť zo spoločenstva vlastníkov pozemkov?
 33. Vysťahovanie zťp pre platobnú neschopnosť..
 34. Práca v Rakúsku a zdravotné poistenie
 35. dedičstvo problém s dohodou o predaji
 36. hmotna nudza a vyradenie z evidenice
 37. Čo s nájdenými cennosťami v dome, ktorý som právoplatne zdedil?
 38. Poplatok za chybný zápis v katastri
 39. Spolumajiteľ ornej pôdy (s možnosťou stavať).
 40. GDPR - BOZP dodávateľsky, IT veci podobne
 41. Práca za poskytnutie náhradného voľna, je to nadčas?
 42. Kupa bytu druh a druzka
 43. Novoobjavený majetok
 44. Odfotenie občianskeho pri praci na dohodu?
 45. Zákon zakazuje pracovať počas sviatkov, ale zamestnávateľ mi prikazuje sviatky si odrobiť počas iných dní, je to v poriadku?
 46. Stravné u zamestnávateľa.
 47. Právo na odchodné pri skonceni PP dohodou
 48. Ochrana osobných údajov podľa GDPR. (Dokumentácia, zmluvy)
 49. Oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť?
 50. byt s vecnym bremenom
 51. Majú právo pýtať školné?
 52. Darovaná nehnuteľnosť a dedičské konanie
 53. kamerový systém
 54. Právomoc mestskej polície žiadať vodičský preukaz
 55. Nečinnosť Mestského úradu / zneužitie právomoci verejného činiteľa
 56. čestné vyhlásenie
 57. byt s ťarchou
 58. Trestný čin alebo priestupok?
 59. Lehota na rozhodnutie krajskeho sudu v odvolacom konani
 60. Ako vyriešiť súhlas zodpovednej osoby (rodiča) pri zverejnení napr.fotiek detí pri organizovaní napr.literárnej súťaže v rámci Nového zákona o ochrane osobných ôdajov ?
 61. úradne overenie podpisu na matrike
 62. susedské vzťahy
 63. pravo spolumajitela pozemku
 64. Povolenie na pobyt ,pracovné povolenie
 65. Kupa casti pozemku
 66. dohoda a vyradenie z evidenice
 67. Otec ako zalozny rucitel
 68. Okupacia pozemku
 69. Sused mi zastrelil už druhého psa a ukradol mačku. Ako sa možem bránit? Polícia nepomohla.
 70. Rozsudok a zaplatenie plnenia rozsudku
 71. Co je chatka bez pevného základu ?
 72. Pokuta zo Slovinska, zlá ŠPZ na bločku
 73. Ako formulovat neprijate uznesenie
 74. manžel sa stal biely kon
 75. Preplatenie výdavkov za výbavičku pre dieťa
 76. výpoveď - lekársky posudok
 77. Je správne podať na súd žiadosť o prepustenie z väzby obvineným,ak bol už podaný nesúhlas s vyšetrovaním na prokuratúru matkou- poškodeným?
 78. Zrušenie pojednávania
 79. Zrusenie dodatocneho povolenia stavby
 80. opakovaná žiadosť o prehodotenie zdr.stavu SP
 81. Výzva na úhradu po dedičstve po 20 rokoch
 82. vodic VZV-zodpovednost za skodu
 83. Colne konanie
 84. stavebny uver PSS so spoludlznikmi a oddlzenie
 85. Stiahnutie obvinenia poškodeným -blízkou osobou.
 86. GDPR - Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby
 87. Je možné rozdeliť dedičský podiel ??
 88. Musíme zverejňovať aj zmluvy o ochrane osobných údajov?
 89. Môžu po zle namontovaných trubkach na plyn vypnúť na mesiac plyn?
 90. Opomenutá dedička- ako to riešiť?
 91. zmluva o prenajme pozemku
 92. Ako správne rozdeliť rodič. majetok?
 93. vybudovanie cesty
 94. Zakon o praci
 95. Mám nárok na invalidný dôchodok v Rakúsku?
 96. Susedský spor kvôli stromom.
 97. Majiteľ ŠPZ .
 98. ako požiadať súd o skrátenie trestu pri odobraní VO
 99. exekúcia na výživné a odobratý vodičský preukaz
 100. vysporiadanie pozemkov v obci
 101. Ako je to s dedením predkupného práva domu u oprávneného a povinného?
 102. Je možné zahrnúť do kúpno-predajnej zmluvy predkupné právo na dom a súčasne aj na pozemok pod domom a v jeho okolí, ktorý však nie je na liste vlastníctva nijako prepojený s domom ako predmetom kúpy?
 103. Práva podnajomnika
 104. Znalecký posudok
 105. Dedenie dlhov
 106. Daň z predaja nehnutelnosti
 107. Ako spoluvlastník 1/2 nehnuteľnosti nemám právo rozhodovať kto bude v nehnuteľnosti bývať?
 108. Znovu objavene dedičstvo po smrti otca
 109. Vedel by mi niekto poradiť ohľadom antidiskriminačného zákona?
 110. odkúpenie 1/6 bytu, ktorá je zaťažená exekúciami
 111. Zmena zamestnávateľa, prechod povinností
 112. akú mám dať výpoveď, keď 8. augusta dosiahnem dôchodkový vek ?
 113. poštovné poplatky pri zasielaní dedičstva.
 114. BSM odpoved
 115. Spravca bytov
 116. Pridanie a zmena poradia mien
 117. ako mam ziskat sudne zapisy a rozhodnutia z 80 rokov
 118. ako ziskat kopie darovacich zmluv z katastra a z archivu?
 119. Kupa auta,podvod so zmluvou
 120. Pracovný pomer na dobu určitú = automatické skončenie prac. pomeru bez nutnosti čokoľvek riešiť pri dosiahnutí príslušného dátumu?
 121. proces oddlženia nemocníc
 122. Zrušenie vecného bremena, zápis do katastra
 123. Neplatny obciansky preukaz
 124. darovacia zmluva podmienky
 125. Zákaz pracovania v nedeľu
 126. Ak je niesom občan slovenskej republiky môžem mať na slovensku trvalu adresu?
 127. Prístupová cesta
 128. Pnka
 129. započítanie daru do dedičstva
 130. započítanie daru do dedičstva
 131. vysporiadanie pozemkov
 132. Krádež na Bazoši
 133. Dlzka podmienecneho trestu pri vrateni Vodicskeho preukazu po uplynuti polovice trestu.
 134. Úrad práce - nespolupráca
 135. trestné oznámenie za ohováranie alebo krivé obvinenie ?
 136. Vlastnícke práva, cudzie inžierske siete na vlastnom pozemku
 137. Poplatok u notara
 138. Nájomník nechce opustiť byt. Ako postupovať?
 139. ako vymáhať pohľadávku vzniknutú v čase subjektu konkurze?
 140. Chcem manzelke predat moju 1/2 bytu za jedno euro.
 141. Dan z predaja nehnutelnosti
 142. Čo je listina RI? Kataster ju vyžaduje.
 143. Nevlastný brat - dedenie po rodičoch
 144. výpoveď zamestnávateľovi s výpovednou dobou
 145. Zamestnanie stavebného robotníka na mandátnu zmluvu
 146. Pracovná doba
 147. Ako vedia zneuzit udaje z OP?
 148. Uznanie trvaleho pobytu cestnym prehlasenim.
 149. Zákon o uverejnovani platov v inzercii od 1/5/2018
 150. Inštitút predbežného opatrenia
 151. Nový autorský zákon a nahrávanie DVD z TV vysielania.
 152. Kúpa bytu počas manželstva z spoločného úveru napísaná na tretiu osobu
 153. právnik
 154. Oznámenie o šikane.
 155. Kanál na dažďovú vodu
 156. Menšinový vlastník nehnutelnosti
 157. Odvolanie voci Rozhodnutiu o ulozeni pokuty a Ziadost o ulavu na pokute
 158. Chcem sa poistit pri vymene mestskeho bytu a vyplatenie jej dlhu.Zmluva u notara
 159. Nájomná zmluva a zvýšenie nájmu
 160. Elektrická prípojka k rodinnému domu
 161. predaj pozemku-splatky
 162. použitie fotky pri priestupku
 163. Pravo v spolocenstve vlastnikov
 164. Fotenie bez súhlasu
 165. Ako postupovať voči poisťovni.
 166. Kde ziskam rodný list ?
 167. Má zákon NR vyššiu prioritu ako Všeobecné záväzné nariadenie, napr primátora mesta?
 168. čo mi môžu rodicia, keď mám 17 rokov?
 169. Fond pracovného času
 170. Vytlacene veci na hygienicke minimum
 171. Čo robiť v prípade ak poisťovňa neuzná poistnú udalosť?
 172. chybajuci znalecky posudok ?
 173. Konkurz a uver na byvanie
 174. Dane za stavkovanie
 175. Dotácia na pôdu
 176. vymena obcianskeho preukazu
 177. dedičstvo
 178. Novoobjavený závet...vydedenie
 179. Na ktorý súd podať návrh na začatie konania ak sú odporcovia z rozdielnych okresov?
 180. Dochodca ma narok na vdovecky dochodok?
 181. Zverenie dietata do vychovy
 182. Ako sa stať zákonným zástupcom dieťaťa manželky po sobáši?
 183. necinnost obce vo vzhladom k poriadku, infrastrukture a stavu nehnutelnosti?
 184. Obecné zastupiteľstvo
 185. Oznámenie o dedičské konaní.
 186. darovanie podielu od spolupodielnika
 187. Ma predavajuci pravo odmietnut prijatie reklamacie?
 188. Predaj domu cez hypoteku
 189. pravo na sukromie na vlastnom pozemku
 190. Vratenie zadrzaneho vodicskeho preukazu vydaneho v CR obcanovi SR
 191. Neschválene sociálne štipendium
 192. Pracovný čas
 193. Nájomna zmluva v ramci splnomocnenia a zdruzenia.
 194. Ako nájsť svojho otca
 195. noví účastníci súdneho konania
 196. Moze vyrubit Soc. poist. penale za dlh ktory bol riadne vysporiadany v restrukturalizacii?
 197. Chýbajúca náležitosť zmluvy
 198. Exekutor nerespektuje zrusenie exekucie
 199. Video ako dôkaz.
 200. Dobrovoľne nezamestnaná a PN
 201. Čo robiť,keď som sa na ceste zrazil s koňom a majiteľ nechce nahradiť škodu?
 202. Vklad do katastra-prerušenie
 203. Postup pri prevode polovice bytu na manzelku.zakupeny manzelom pred zosobasenim
 204. Kto moze kontrolovat starostu (sucasne konatela obecnej s.r.o) v jeho rozhodovani v tejto pozicii ?
 205. Výpoveď.
 206. Musí rodič podať daňové priznanie keď predáva dom dcére?
 207. Cesta na školenie
 208. Nárok na odstupné
 209. Nemáme peniaze za kalamitné drevo
 210. Môže byť odvolaný člen dozornej rady v a.s.ak už nieje zamestnancom a.s.
 211. technická jednota listiny
 212. Kolko listov LV potrebujem aby som bol členom urbaru?
 213. Pracovna agentúra
 214. komentár k § 35 ods.1 ZP
 215. choroba pri zahranicnej sluzobnej ceste
 216. Presný dátum
 217. Má živnostník povinnosť zverejniť každú zmluvu v centrálnom registri zmlúv?
 218. darovanie s bremenom
 219. Výpoveď
 220. Aký postup nasleduje po podaní trestného stíhania?
 221. Určenie spravnej sumy za energie
 222. Blokovanie bankoveho uctu
 223. Kedy vznika narok na vyplatenie odstupneho ak vypoved je dana zamestnancom dohodou zo zdravotnych dovodov?
 224. Ohľade kontroly zamestnávateľa v čase pn
 225. Da sa uplatnit narok na nahradu skody v trestnom konani?
 226. sťažnosť na znalca
 227. Kde by som nasla zmluvu o kratkodobom prenajme bytu podla z. 98/2014?
 228. Je nejaká účinná obrana voči necitlivému prístupu hospodára na susednom pozemku?
 229. Dohoda o prehĺbení kvalifikácie a skúšobná doba
 230. Okradol ma automat na e-kolky, e-kiosk
 231. nárok na podporu v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení živnosti v Rakúsku
 232. Vypovedanie zmluvy pri kupe auta ?
 233. Ako postupovať pri zastupovaní mamy, ktorá je už veĺmi chorá pri predaji bytu?
 234. Slovenska konsiladacna?
 235. Dlh na policii a vydanie vodicskeho preukazu/opravnenia
 236. Ustanovený týždenný fond pracovného času v kolektívnej zmluve, ma pravo zamestnávateľ zmeniť jeho výšku bez súhlasu odborovej organizácie?
 237. Vedenie účtovníctva pre SVB
 238. čo má obsahovať vyúčtovanie nájomného bytu v obci? Aký zákon platí pri ročnom vyúčtovaní za nájomný byt?v,komu sa nahlasuje , ak si nevieme rady so starostom?
 239. Pracovný fond
 240. Kedy platí pacient 10 €
 241. Prístupová cesta k domu cez parcelu typu E v extraviláne.
 242. Aký príspevok počas rekvalifikačného kurzu?
 243. Má právo riaditeľ základnej školy nariadiť pedagógom pracovnú dobu do 14:00 hod.?
 244. Prestávka v práci počas aktívneho výkonu pracovnej pohotovosti
 245. Školenie BOZP a pod.
 246. Lehota na vyjadrenie od UPSVAR
 247. dražba pri osobnom bankrote
 248. Odkúpenie časti domu v exekúcii
 249. Bytova schôdza
 250. Pozicka od sukromnej osoby