PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Delenie
 2. Pracovný pomer v zahraničí a dohoda v slovenskej pobočke zahraničnej firmy
 3. Co robit s podielovym spoluvlastnictvom?!?!
 4. Prispevok na stravu.
 5. Potvrdenie k príspevku na bývanie
 6. Osobný bankrot
 7. zakaz vstupu na sukromny pozemok
 8. Naroky prenajimatela po smrti najomcu
 9. Vysoka suma za opravu telefonu
 10. Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe od r.2019
 11. Odmietol som náhradnú prácu, prečo mi nepatrí odstupné?
 12. Nedodrzanie vypovednej lehoty
 13. Ochranna lehota matky pri rodicovskej(matersky prispevok) otca.
 14. Kúpna zmluva - môže byť?
 15. Zaplatenie Manka
 16. Prihlásenie na pobyt v SR - matka Češka
 17. Môžu mi zablokovať auto, ked ho platil celé kamarát lizingovke?
 18. Vydedenie
 19. Ošetrovanie člena rodiny - nárok.
 20. Ako zistím svoj dlh?
 21. Kandidat na starostu
 22. zbavenie svojprávnosti
 23. Dohoda o vykonaní práce
 24. Existuje nejaká doba na ohlásenie podozrenia spáchania trestného činu?
 25. Rozvod, bitka - neviem ako dalej
 26. predajca bytu, ktorý sa neodhlásil z trvalého pobytu
 27. Predaj pozemku
 28. pracovná doba
 29. Kúpa podielu ornej pôdy (1/3). Nezhody
 30. Exekúcia menšinového vlastníka nehnuteľnosti
 31. Vypoved TPP cerpanie dovolenky
 32. Vrátenie preplatku zdravotnej poisťovne
 33. povinnosť označenia priestoru monitorovaného a nahrávaného kamerou.
 34. exekucia
 35. Taniere z Nemeckej rise
 36. Vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť a odchod do predčasného dôchodku.
 37. Úprava pracovnej zmluvy
 38. môže sa nakúpiť viac ako je obstarane?
 39. Narok na davku v nezamestnanosti
 40. Chceme vzadu vymenit plot,musíme to majitelovi zahlásit?
 41. Voľno na sťahovanie sa hlási aj na poisťovne?
 42. Uraz v čase obednej prestávky.
 43. Môžem dostať späť svoje veci po rozchode?
 44. Súhlas od vlastníkov bytov
 45. Mate niekto skusenost s plynarmi a s manipulaciou splynomerom a ci niekto dostal trestne oznamenie
 46. Ukončenie nájmu s výpovednou lehotou menej ako 3m
 47. Kúpa 1/2 domu
 48. narušenie súkromia
 49. Akým spôsobom sa viem nakontaktovať na redaktorov relácie "Občan za dverami"?
 50. zamestnavatel poslal odstupenie od pracovnej zmluvy , avšak znova vymaha peniaze
 51. Výpoveď zo strany zamestnavatela a prekažky v práci
 52. vymáhanie zálohy za byt
 53. Osobný bankrot.
 54. Kde vybavím príspevok na taxi pre mamu?
 55. Je potrebne zaslat fakturu pri vrateni tovaru do 14 dni?
 56. Ako vymahat peniaze od firmy za zle vykonanu prerabku bytu?
 57. dom nezapisany v katastri, zistene az po dedicskom konani
 58. Dedičstvo
 59. zdedenie nevysporiadaného pozemku/záhrady a nasledná možnosť vydržania
 60. Som 1/3 vlastník pozemku, aké mám práva?
 61. Bránenie v stretavani sa s dieťaťom
 62. Je legálne mať na Slovensku/V Čechách dve priezviská?
 63. zápočet opatrovatelskeho prispevku do hmotnej nudze
 64. mam nejaku sancu na odstupne
 65. co si treba vybavit na slovensku pred odchodom do prace vo svajciarsku
 66. Spor s matkou
 67. Prava rodicov
 68. Mám právo odmietnuť prevzatie objednaného tovaru ak jeho dodanie trvalo takmer dva mesiace ?
 69. viac prac.pomerov a RD
 70. Nevyplatenie riadne mzdy za dohodu o prac.cinnosti
 71. Môžem mať súčasne podpísane 2 pracovné zmluvy?
 72. EOS KSI?
 73. Ako je to s vlastníckymi právami pri kúpe bytu počas manželstva z peňazí nadobudnutých pred manželstvom?
 74. Register trestov
 75. Overene kopie zmluvy do katastra?
 76. Pôžička
 77. Sú povinné elektronické stravovacie karty legálne?
 78. Informacie ziskane pocas pracovneho pomeru - odovzdanie firme?
 79. Moze ma zamestnavatel nutit na nadcas ked mam 2 rocne dieta?
 80. zamestnavatel neuviedol vsetky skutočnosti
 81. Spätné vyplatenie nemocenskej dávky
 82. ako sa maju zverejnit podpisy pri zmluve
 83. Výberové konanie
 84. Pokuta od DPB
 85. Podozrenie na zle vypocitanu vysku dochodku
 86. osvedčovanie listín
 87. Zrušenie trvalého pobytu
 88. Kde mám nahlásiť, že mi neodovzdávajú stravné listky?
 89. ČID a zmena úväzku
 90. Som povinný zdvihnúť svoj súkromný mobil šéfovi počas práce?
 91. Môže mať sused strešné okno do môjho dvora bez môjho súhlasu?
 92. Sused mi neopravnene chodi do pivnice
 93. Urcenie otcovstva
 94. Zodpovednost spravcu zelene za spadnuty strom na auto
 95. Akú formu dohody spísať o rozdelení zisku?
 96. Môže vymáhať podnikateľ (s.r.o.) zmluvnú pokutu zo zmluvy, ktorú nemá podpísanú druhou stranou?
 97. Ako získať výnos z podielu v urbárskej lesnej spoločnosti?
 98. Kto posúdi nečinnosť notárky?
 99. Môže zamestnavatel/nadriadený ziadat od zamestnanca aby využival mobil na firemnu komunikaciu?
 100. Mám podľa zákona právo na odstúpenie od zmluvy do určitého počtu dní, ak som zmluvu uzavrela na pobočke?
 101. Exekúcia po rozvode
 102. Poberanie sociálnych dávok a dar auta
 103. vyzivne
 104. Vykonavanie funkcie starostu obce pocas hospitalizacie v nemocnici
 105. platnosť nájomnej zmluvy bez podpisu
 106. Poisťovňa akciová spoločnosť - výpoveď po 7 mesiacoch, zmluva o sprostredkovaní. Hrozí mi exekúcia?!
 107. Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ak je projektant zhotovovať projekty pre čerpanie eurofondov v obci v ktorej je poslancom?
 108. zaverecna rec obvineneho vzor
 109. moze zastupujuci starosta byt riadnom pracovnom pomere
 110. Materska vypocitana z príjmov zo zahranicia
 111. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nedostatočné reakcie na otázky
 112. Vrátenie nákladov na školení firme (poisťovňa) po zrušení zmluvy o sprostredkovaní - musim im zaplatiť náklady ak dám výpoveď?
 113. Vypoved zmluvy o o najme podla 663 a zakona c. 40/1964
 114. pracovný čas 37,5 h alebo 48 h? Nepretržitý odpočinok na hodiny alebo na dni?
 115. zmluva pri poskytnutí reklamného priestoru
 116. Kto nemusí robiť GDPR?
 117. pracovná zmluva na desat hodin tyzdenne vypoved
 118. posudok súdneho znalca pri vysporiadaní spoluvlastníctva k bytu
 119. Plna moc
 120. Nereagovanie na reklamaciu, co dalej?
 121. Exekutor
 122. Darovacia zmluva na byt v exekucii
 123. Odsudeny zastupca vlastnikov bytov
 124. k posudkovemu lekarovi s advokatom?
 125. Podiely v pode- Ako ich citat
 126. Registrácia nastrelovacej pištole a nábojok
 127. Môže cudzia osoba fotografovať auto a dávať/ posielať fotografie mestskej polícii ?
 128. Člensky podiel a dedenie
 129. Odmienutie prenajat podu pre druzstvo
 130. Verejny vodovod - Problem
 131. Dátum narodenia a prezenčná listina.
 132. Je možné prekvalifikovanie invalidného dôchodku.
 133. Mám v súčasnosti právo na zabudnutie?
 134. Kde ziskat stratene listy vlastnictva
 135. Mam exekuciu a neviem zaco...
 136. Mozem darovat 1/2 bytu manzelke,ked mam.na byte exekuciu?
 137. Trestne oznamenie
 138. Práca v štátnej službe a pracovný pomer
 139. Zdravotná spôsobilosť žiadateľov o vodičské oprávnenie
 140. Splnomocnenie na uzivanie pozemku
 141. Pokuta za dialnicnu znamku
 142. osobné údaje
 143. Akú výpoveď dať zamestnávateľovi
 144. Právny základ GDPR.
 145. GDPR a tlac
 146. Znizenie pracovneho uvazku
 147. Dlh voči tete po otcovi
 148. Môže nám zamestnávateľ zvyšovať normy?
 149. Zmluva s modelkou - propagácia produktu (foto + video)
 150. Ukončenie prac. pomeru nepodpísaním novej zmluvy
 151. Co potrebujem na vymenu noveho OP?
 152. Obstála by som s tým na súde ?
 153. Dedicstvo 3-izboveho bytu po matke
 154. Dal som výpoveď, môžem ju stiahnuť - vziať späť ?
 155. Je vlámanie do online konta s krádežou osobných dát trestný čin?
 156. Pomôže podať podnet na inšpektorát práce?
 157. Dohoda - rozvod
 158. Vyznate sa niekto do postupov pri drazbe nehnutelneho majetku pri osobnom bankrote?
 159. Zmluva podpisana, zaloha zaplatena,nedodrzanie dodavky
 160. Odstupné
 161. Závet a zrušenie závetu
 162. Čo robiť, ak spoluvlastník parcely pod RD odmieta komunikáciu?
 163. Advokátské poplatky
 164. koncesie
 165. Určenie skončenia povinnej školskej dochádzky
 166. Ako doručiť list, ked adresát je neznámy
 167. poplatky RTVS
 168. Mohol by mi DPMB odpustiť pokutu ?
 169. Poznáte podvodníka z bazošu pod nickom lolina?
 170. Výpoveď § 63 ods. 1 písm. b/
 171. Môžem sa z úradu práce odhlásiť a v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku?
 172. odvody a invalidný dôchodok
 173. Poškodzovanie pozemku - pôdy nezákonnou činosťou. Úrady nekonajú - čo robiť?
 174. Zdravotne poistenie v zahranici
 175. poškodzovanie majetku dobytkom
 176. Môžem byť právne stíhaný za neoznámenie zosobášenia sa v zahraničí, na matrike?
 177. Je možné dostať stavebné povolenie na záhradný domček v záhradkárskej osade zaradenej do vtáčieho chráneného územia?
 178. Porušenie územného rozhodnutia
 179. sused sa vlamal do mojho dvora bez mojho suhlasu
 180. sused pouzil moje priezvisko na jeho nazov emailu.
 181. Zákon o rodine
 182. Platia sa nejaké poplatky pri predaji nehnuteľnosti daňovému úradu?
 183. Musí byť vedúci dopravy a licencia na dopravu? (spol. má 1 nákladné auto, ktorým preváža svoje drevo odberateľom)
 184. Nedoručené vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu
 185. Môže zamestanec odrobit dva týždne nočných smien po sebe?
 186. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 187. Asi ma okradol konateľ odškodňovacej kancelárie
 188. Dohoda o dobrovolnom vrátení daru
 189. Vysporiadanie majetku pri nesuhlase jedneho majitela.
 190. Ako sa brániť pred podvodníkmi?
 191. Objednala som deťom airtrack z Aliexpresu za 475 USD, a nemam nič - peniaze ani balík
 192. Ktorej organizácii môžem smerovať otázku ohľadom zákona o slobodnom prístupe k informáciám?
 193. Schvalenie navstevy u lekara
 194. Zmluva medzi s.r.o. a živnostníkom
 195. Kúpa bytu na uver, dve osoby, spolufinancovanie
 196. posúdenie zdr. stavu posudkovým lekárom
 197. prístupová cesta cez súkromný pozemok
 198. DOBPŠ uzatvorená s mladistvým a práca v noci a nadčas
 199. Príspevok na dress code v práci
 200. Pri zrušeníi zaväznej rezervácie v reštaurácii nemám právo na vrátenie zálohy?
 201. Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.
 202. Nezaplatené PZP a upomienky
 203. Podielové spoluvlastníctvo
 204. Dedičstvo po otcovi,rozdelenie,mama a 3surodenci,dom,chata,auta,pozemky.
 205. Vstup na pozemok
 206. Je možné odvolať zástupcu zamestnancov?
 207. nerešpektovanie pracovnej doby zamestnávateľom - nadriadeným ?
 208. Môže môj zamestnávateľ disponovať s finančnými prostriedkami na mojom osobnom účte ?
 209. posúdenie žiadosti ID
 210. Deti zverené do starostlivosti matky - prazdniny
 211. Môžu mi v práci nariadiť náhradné volno?
 212. Zrušenie sro po smrti konateľa
 213. Zmena sídla a vypísanie tlačiva
 214. Môže pracovníčka na zástup ostať na mojom mieste po návrate z rodičovskej dovolenky?
 215. Vklad na kataster, splnomocnenie
 216. Skončenie pracovného pomeru po dlhodobej PN vo výpovednej lehote
 217. Koncipient
 218. Co musi obsahovat Suhlas druheho manzela s predajom nehnutelnosti?
 219. Spatvzatie darovacej zmluvy ak jeden z obdarovaných súhlasí
 220. Určenie zročného výživného_
 221. Pozná niekto natali kristian oslanec a jej poradenstvo v IQ clube? dá sa na ňu spoľahnúť? Sídlo má v Komárne.
 222. Ako písať triednu knihu v materskej škole počas letnej prevádzky?
 223. Elektrická prípojka, vecné bremená a prístupová cesta
 224. Úprava pracovného času?
 225. Problém s vývozom komunálneho odpadu kvôli prerasteným stromom
 226. Nutna žaloba ?
 227. hodnota nehnutelnosti pri dedeni
 228. Spôsobená škoda
 229. Obmedzenie prevodu do 10 rokov na katastri..co to znamena?
 230. Môžu mi nariadiť odstránenie satelitu?
 231. Zaniknutý notársky úrad - kde sa presúvajú listiny z úradu?
 232. Výpoveď a úrad práce.
 233. ZŤP(75%) a ukončenie PN- práce schopný...
 234. generálna plná moc pri prevode nehnuteľnosti
 235. Má právo spoluvlastník domu odmietnuť zreálnenie skutočných vlastníckych pomerov podľa kúpnych zmlúv?
 236. Som kvalifikovana pre specialnu skolu?
 237. Odkup pohladavky
 238. Dedenie
 239. O aké funkcie sa môžem uchádzať so skončenou školou APZ?
 240. Akým tlačivom zmením bod v dodatku?
 241. Podanie obzaloby prokuratorom
 242. kontrola urbariatu
 243. Ako mám vypočítať odvody pre čiastočný invalidný dôchodok?
 244. nezaplatené služby za vedenie účtovníctva
 245. Podpisal som dodatok ku zmluve o obchodnej spolupraci podla paragrafu 269,ids.2 obchod.zak. ručenie fyzickou osobou za s.r.o
 246. Povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov informovať o neuhradených platbách
 247. Dve zavete
 248. Môze sa exekúcia preniesť na moju priateľku(budúcu ženu)?
 249. Spoluvlastníctvo
 250. Dedicstvo a dlhy