PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Subeh ID a nemocenskych davok
 2. Danové priznanie za nehnutelnosť.
 3. sankcie na cudzineckej policii?
 4. dedičské konanie a možnosť obnovy
 5. Jedná sa v tomto prípade o čiernu prácu?
 6. Zalozne pravo
 7. Dobrý právnik z BA ??
 8. Prefinancovanie starého úveru - hlasovanie
 9. Predčasné splatenie uveru
 10. Dopravna nehoda
 11. Ezoterický katalóg z verejných zdrojov
 12. Daň z nehnuteľností na rok 2018.
 13. Kamerovanie trestného činu na verejnosti
 14. Zmena zverenie dieťaťa do starostlivosti
 15. Mám PREKLUZIU???
 16. Moze si v bytovke v spolocnych priestoroch predseda vyrobit dalsiu pivnicu pre seba a dozorny organ teda- dalsi sused dalsiu miestnost?
 17. Spoločenstvo vlastníkov založené správcom
 18. Je možné rozdeliť stavebný pozemok pred vysporiadaním BSM počas rozvodového konania ?
 19. Dodatok k zmluve
 20. stretávanie
 21. Syn v podmienke šoferoval pod vplyvom alkoholu,môže dostať domáce väzenie?
 22. rozdelenie dedičstva
 23. Musím nastúpiť do práce, keď mám v lekárskom posudku, že som dlhodobo nespôsobilá na výkon posudzovanej práce?
 24. Praca na cierno
 25. Telefonické predvolanie k výsluchu - aké informácie mi musí polícia vopred poskytnúť?
 26. Bezpečnosť platieb cez PayPal
 27. Zverejňovanie dodatkov k zmluve
 28. vratenie predanej veci
 29. Ochrana osobných údajov
 30. Investicne zivotne poistenie – zrusenie
 31. Uplatnenie vlastnickeho prava
 32. Treba vrátiť výživne od štátu na dieťa?
 33. Fond pracovného času
 34. Má nárok zamestnavatel na nahradu skody alebo nie?
 35. BSM dohoda nie, potom dohoda ano a co sud
 36. Manželia a úver
 37. Subeh vysluhoveho a starobneho dochodku
 38. Vecné bremeno
 39. Dopisanie do listu vlastnictva.
 40. kupno-predajna zmluva
 41. Môžem natáčať sprievodcu vlaku vo výkone služby?
 42. Dedenie po bratovi ked mal priatelku
 43. Nedobytná polovica bytu po rozvode
 44. Môžu na základe len ústnej dohody znížiť pracovný čas na 10 hodín týždenne ?
 45. trvaly pobyt
 46. Zamestnavatel ma nuti podpisať dodatok k pracovnej zmluve
 47. BSM - cena pravnika
 48. Môžem podpísať rozhodnutie jediného spoločníka s.r.o. KEPom a tak ho aj archivovať?
 49. Práca na DoVP a UPSVaR
 50. Ako vyriešiť BSM hypotéky?
 51. Správca nie je v zozname správcov k 31.12.2017, čo hrozí majiteľom bytov?
 52. Môžem si zavesiť reklamnú plachtu na cudzí plot?
 53. Možem zrušit trvaly pobyt priatelovi ktory tam už nebyva?
 54. Zodpovednosť za prácu na dohodu
 55. kedy sa dozviem výsledky DNA testov
 56. BSM - hypo
 57. Berie sa ohľad na výšku výsluhového dochodku pri určení výšky výživného?
 58. Ako postupovať pri údajnom ublížení na zdraví a vydaným Regresom?
 59. Zmena priezviska - ako postupovat dalej?
 60. DPH - ako vypocitat ?
 61. Prenesenie dovolenky do nového roka
 62. Vedel by mi niekto poradiť ako sa mám brániť proti vydieraniu zamestnávatelom ?
 63. Zákon č. 229/1991 Zb.
 64. Materský prispevok
 65. Ako vybaviť krádež dokladov manželky- Poľky ?
 66. Odhlásenie z poberania RP a naďalej na RD
 67. Aké doklady má odovzdať predseda pozemkového spoločenstva novému predsedovi a výboru a podľa ktorého zákona?
 68. Podviedli ma zahraničnej aukcii, mám reálne práva domáhať sa vrátenia peňazí?
 69. Nedá so znova otvoriť dedičské konanie ak nie som v žiadnom rodinnom vzťahu?
 70. Vypoved zo zamestnania zamestnanca zastupujuceho pocas PN
 71. Mám nárok na poškodený tovar ?
 72. Aka je nadpolovicna vacsina pri hlasovani o neparnom pocte hlasujucich?
 73. Prevod prevádzky
 74. Anulovanie schôdze a výsledkov hlasovania SVB
 75. Dodatočne zistená neplatnosť splnomocnení
 76. dedenie v tretej skupine
 77. Ako sa brániť šikane na pracovisku a do akej miery sa dá brániť zákonmi?
 78. 2krát uhradená faktúra
 79. Vypoveď počas dlhodobej PN-ky
 80. Dedičstvo
 81. marenie výkonu súd. znalca
 82. Ako reklamovat kuchynsku linku bez zmluvy o dielo?
 83. "zmena" otcovstva
 84. Riaditelské volno
 85. Pracovná zmluva
 86. Aky je postup pri vysporiadani BSM?
 87. Dobierka na učet
 88. Predal som auto neviem komu...
 89. Odkedy možem užívať moj nehnutelný majetok?
 90. Exekútor mi nechce odblokovať účet.
 91. Podpísala som zmluvu s právnikom na jednorázovu sumu 2500,- € do podania obžaloby. Môžem žiadať časť sumy vráťiť pokiaľ som s jeho službami nebola spokojná?
 92. Je plná moc platná aj po zmene trvalého pobytu splnomocnenej osoby?
 93. zmluva cez telefon
 94. ÚPSVaR ,matka evidovaná na UPSVaR a choré dieťa
 95. Vodicak v uk
 96. Kontrolór kvality na živnosť je legálna činnosť alebo Tzv Svarcsystem?
 97. Zverejňovanie listov
 98. Mam narok na osetrenie nevlastneho dietata?
 99. Osobné prevzatie a čiastočné vrátenie tovaru do 14 dní
 100. Vymáhanie škody po dopravnej nehode od nepoisteneho motorového vozidla
 101. Musi studijne oddelenie UK odpovedat na ziadost o odpustenie skolneho?
 102. Kto má platiť poistenie bytu majiteľ alebo podnájomník?
 103. Aká je lehota právoplatnosti potvrdeného rozsudku odvolacím súdom?
 104. UPC SLOVAKIA – Automatické predĺženie viazanosti, bez súhlasu/podpisu klienta
 105. Pracovná zmluva
 106. exekucne zrazky
 107. ako a koho uviesť protistranu v darovacej zmluve?
 108. Má zamestnanec právo na voľno s náhradou mzdy v deň pohrebu rodica druha?
 109. Vypovedna lehota v zmluve ina ako zo zakona
 110. Je potrebné aby bola u notára aj manželka v prípade že chcem požiadať o Zúženie BSM ? Alebo stačí ak o to požiadam sám ?
 111. Mám zapísať pozemok kúpený s manželkou do katastra, keď podáva žiadosť na rozvod?
 112. GDPR – čo naozaj prinesie? XI. Systematické a príležitostné spracúvanie
 113. Ako je to s disponovanim dovolenky zamestnavatel versus zamestnanec?
 114. Vecne dovody pri staznosti voci pribratiu znalca vo vznesenom obvineni
 115. exekucia + omeskanie z pred piatich rokov
 116. list vlastníctva
 117. Odvolanie voci neschvaleniu choroby z povolania
 118. Môže obec pri zimnej údržbe obecnej cesty odhŕňať sneh na súkromné parkovisko ?
 119. exekucna zrazka
 120. Výpočet ušlej mzdy a neplatné skončenie prac. pomeru
 121. Mozem parkovat na obecnom pozemku pred svojim domom?
 122. Ako bojovať proti protizákonnému zápisu v katastri?
 123. Môžem používať spolocny hnutelny majetok nadobudnuty pocas manzelstva, pred začiatkom rozvodoveho konania?
 124. "Bezdomovec" a kupa nehnutelnosti?
 125. Ako previesť odberné miesto elektriky na nového užívateľa, ak starý nie je súčinný?
 126. Mám povinnosť do 3 dní od doručenia zaplatiť súdne poplatky?
 127. Koeficienty v znaleckom posudku.
 128. OCR potrebovala by som poradit
 129. osobný bankrot - detské účty
 130. List zo súdu po úmrtí rodinného príslušníka-výklad
 131. potvrdenie lekar
 132. Aký je termín rozvodu?
 133. Ohovaranie a obvinovanie
 134. Prerušil som štúdium, no neoznámil som to poisťovni. Čo mám robiť?
 135. styk otca s dietatom
 136. Oprava v autorizovanom servise
 137. Dedenie zo zakona 2 skupina
 138. vratenie penazí z rezervačnej zmluvy
 139. zapis v katastre s priamym dedenim
 140. Ako napadnúť podvodné hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov
 141. Aká je lehota na vyúčtovanie zostatkovej dovolenky po ukončení pracovného pomeru?
 142. Právo prechodu k vlastnej nehnuteľnosti?
 143. Ako si znižiť dane pri predaji nehnuteľnosti a následnej kúpe nehnuteľnosti?
 144. Kúpa bytu s ťarchou od svokrovcov
 145. Mozem zalozit byt,ked mam exekuciu?
 146. Odobratie vp v nemecku za alkohol
 147. Zrážky z dôchodku pri exekúcii a BSM
 148. Na FA uvadzam cislo uctu inej osoby. Ide o trestny cin alebo mi hrozia len pokuty?
 149. Nakoľko som ako vlastník prenajímateľ zodpovedná za nájomníkov
 150. Etický kódex prokurátora
 151. Škôlka neinformovala o prebiehajúcej infekcii, Je možnosť uchádzať sa o mzdu ušlú počas OČR alebo náhradu za PN?
 152. Google Play Music a SOZA
 153. Nový zákon o ochrane osobných údajov
 154. Neúmyselné poskodenie majetku
 155. Musí mať požičovňa náradia reklamačný poriadok?
 156. Pranájom a vypoved najmu prenajimatelom podla noveho zakona Zákon č. 98/2014 Z. z.Zákon o krátkodobom nájme bytu
 157. EKS - nadlimitná zákazka
 158. Dlhy v Rakúsku
 159. Kúpa nehnuteľností od firmy
 160. Dostal som pokutu pretože som nezotrval vo výpovednej dobe.
 161. Je nutne na vybavenie/poberanie hmotnej nudze, evidencia uchadzacov o zamestananie na Urade Prace? (rok 2017)
 162. Môžem použiť sledovanie zásielok ako dôkaz o doručení výpovede?
 163. prístupné ističe
 164. Mam sancu uspiet pri odvolani sa na Krajsky sud voci Socialnej poistovni, ktora mi zamietla davku z garancneho fondu?
 165. Dohoda k pracovnej zmluve o zmene pracovného času, ktorá platí dlhšie ako PZ na dobu určitú, ruší platnosť PZ na dobu určitú?
 166. Môže exekútor pri exekúcii rodiča siahnuť na účet ich neplnoletému synovi?
 167. Primerana vyska vyzivneho?
 168. Prečo nemám zdedený pozemok uvedený na liste vlastníctva?
 169. Ako preukazat obsah doporuceneho listu
 170. Príspevok na bývanie
 171. Zamedzenie prístupu bývalému partnerovi k dieťaťu
 172. Čo robiť, keď bytové družstvo neprávom od známej žiada platiť poplatky z omeškania - penále?
 173. Manzelstvo-rozvod-dlhy - ako dalej ?
 174. Dedenie nehnutelného majetku-pozemky.
 175. Právo na pn.
 176. Vrzgajuce topanky
 177. Nové zamestnanie
 178. je rozdiel v cene za m2 pozemku ako celku oproti malej časti pozemku?
 179. neuznaná reklamácia
 180. Ohovaranie
 181. Mam povinnosť osobne odovzdať účtovné doklady?
 182. oprava cesty
 183. Neoprávnené užívanie cudzích peňazí zdravotnou poisťovňou?
 184. Odvolanie sa na sud pri dedicskom konani
 185. Jazda autom s "potvrdenim o občianskom preukaze".
 186. Kupa ojazdenehoi auta-pravo vratenia pri zisteni skrytych zavad
 187. Musi byt uvedene R.C. na zmluve o najme domu
 188. Postup pri zruseni vecneho bremena a co k tomu treba.
 189. Vyhodenie nájomníčky z bytu
 190. Zavaznost dodrziavat domovy poriadok
 191. Hlásenie ohrozenia chorobou z povolania, ako ďalej?
 192. Podiely z lesných pozemkov určia notári z listu vlastníctva alebo z parcelného čísla?
 193. Zrušiť nahradne výživné
 194. Oslobodenie od poplatku v materskej skole
 195. bytové družstvo a predstavenstvo a členstvo
 196. Môžem pracovať ako učiteľka na TPP, keď mám na VŠ splnené všetky kredity a posledný semester bez žiadneho predmetu?
 197. Najomna zmluva
 198. Zmena vlastníckych podielov bytového domu
 199. Dedenie a delenie hnutelných vecí.
 200. Odstupenie od najomnej zmluvy zo strany Najomcu, zmluvna pokuta a narok na nahradu skody
 201. Má exmanžel právo ma vysťahovať z domu, keď v ňom nemám trvaly pobyt?
 202. Reklamacia služby a živeho tovaru
 203. Dohoda o vydanie hnutelnej veci, ktorú nemám...
 204. dedičská dohoda
 205. vratenie zalohy
 206. Eos ksi majú vysoké náklady za svoje služby je to legálne ?
 207. Je možnosť sa odvolať proti poriadkovej pokute od Okr.súdu?
 208. Ako sa dostanem ku darovacej zmluve od svojho bytu?
 209. Musí mi moja sestra vyplatiť 1/4 domu ktorý spoluvlastníme?
 210. Aká je obojstranne výhodná zmluva na prenájom vinice?
 211. Spätné vyplatenie podielu v Urbárskej lesnej spoločnosti
 212. Má právo zamestnávateľ zverejniť verejne pred ostatnými zamestnancami počet mojich lekárskych vyšetrení?
 213. ubytovňa v rodinnom dome
 214. Predaj bytov a kúpa domu.
 215. Zmluva, ktorá by chránila sprostredkovateľa
 216. Ako mam postupovat v pripade podvodu ?
 217. Právo nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu ako poškodený
 218. Vklad záložného práva v prospech banky
 219. Mozem sa odclenit od bytoveho druzstva?
 220. Správanie učiteľa
 221. Zrušenie VZN prijatím nového VZN
 222. Narok na invalidny dochodok
 223. Neexistujúci záväzok.
 224. Overený podpis na zmluve musí byť?
 225. Pozbavenie svojprávnosti a ústavné zariadenie pre rodinného príslušníka
 226. vyplatenie exekucie a siahnutie na mzdu
 227. Vymahaci EOS KSI ?
 228. Dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy
 229. Problemy s prenájmom bytu.
 230. doručenie zásielky zo súdu, ak sa žalovaný nezdržiava na trvalej adrese
 231. Musim zaplatit pracovnej agenture?
 232. Ak žiada sociálna poisťovňa vrátenie sumy za zle vypočítaný dôchodok, musí ju dôchodca vrátiť?
 233. Podielové a bezpodielové vlastníctvo bytov
 234. Aký je postup ak chcem vyrovnať svoj dlh u exekútora?
 235. Chranena osoba
 236. Mam pravo na poskytnutie informácie?
 237. Môžem podať trestne oznámenie na osobu kvôli 85€?
 238. Preplatok - bezdôvodné obohatenie
 239. Súhlas spoluvlastníka pozemku.
 240. štátny stavebný dohlad
 241. Znovuobjavený majetok z obdobia tesne po 2.svetovej vojne, info na papieroch, mám ešte na neho právo?
 242. porusenie ustnej dohody - lehota na napadnutie dedicskeho konania
 243. Môžem ukončiť nájom nebytového priestor pred uplynutím výpovednej lehoty?
 244. Ako napísať kúpnu zmluvu pri odkúpení súrodeneckých podielov?
 245. Môžu ma stíhať za ohováranie ?
 246. Som ešte chránený zamestnanec keď som zostala zťp na 80%?
 247. zodpovednosť štatutára v RO
 248. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 249. Prenajom bytu bez najomnej zmluvy
 250. Mobbing - Môžem odísť z práce bez výpovednej lehoty