PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Slovenska konsiladacna?
 2. Dlh na policii a vydanie vodicskeho preukazu/opravnenia
 3. Ustanovený týždenný fond pracovného času v kolektívnej zmluve, ma pravo zamestnávateľ zmeniť jeho výšku bez súhlasu odborovej organizácie?
 4. Vedenie účtovníctva pre SVB
 5. čo má obsahovať vyúčtovanie nájomného bytu v obci? Aký zákon platí pri ročnom vyúčtovaní za nájomný byt?v,komu sa nahlasuje , ak si nevieme rady so starostom?
 6. Pracovný fond
 7. Kedy platí pacient 10 €
 8. Prístupová cesta k domu cez parcelu typu E v extraviláne.
 9. Aký príspevok počas rekvalifikačného kurzu?
 10. Má právo riaditeľ základnej školy nariadiť pedagógom pracovnú dobu do 14:00 hod.?
 11. Prestávka v práci počas aktívneho výkonu pracovnej pohotovosti
 12. Školenie BOZP a pod.
 13. Lehota na vyjadrenie od UPSVAR
 14. dražba pri osobnom bankrote
 15. Odkúpenie časti domu v exekúcii
 16. Bytova schôdza
 17. Pozicka od sukromnej osoby
 18. Mám povinnosť vystaviť faktúru na úroky z omeškania?
 19. Nedokoncena stavba zahradneho muru, bez financ. vyrovnania
 20. Ako je to s pracovnym fondom a volnom pri 4smennej prevadzke?
 21. Po dovolaní sa relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy jednostran. práv. úkonom a neakceptácii druhou stranou, je možné podať žalobu na súde aj o 10 rokov? - bez ohľadu na plynutie času?
 22. je manzel po rozvode povinny vratit mi moje peniaze?
 23. Existuje zakon na chov pitbullov?
 24. ziadost o rozvod
 25. spoluvlastnictvo
 26. prihlásenie pohľadávky do konkurzu - rada aj zaplatím za radu
 27. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a odstupné
 28. evidencia naUPSVAR a hospitalizacia s vnuckou
 29. dodatočné vystavenie faktúry
 30. Vyzivne na manzelku po rozvode.
 31. Oprava záznamu v katastri nehnuteľnosti
 32. Kupa pozemku od mesta
 33. Musim v zmluve o najme bytu specifikovat, sumy najmu, ostatnych sluzieb a zaloh na energie?
 34. Ako zistím aktuálnu výšku dlhu v exekúcii.
 35. Zaplatiť daň z nehnuteľnosti vyrúbenú na mŕtveho poručiteľa?
 36. Doručenie výpovede z bytu
 37. Môžu ma donútiť vypovedať na mestskej polícii?
 38. Zapíše kataster zámenu založeného pozemku bez súhlasu banky ?
 39. Môžu byt zverejnené mzdové listy starostu?
 40. Povinné zverejňovanie objednávok a faktúr
 41. dovody ospravedlnenia neucasti na sudnom pojednavani ako zalobca
 42. Kto zdedi hypoteku pri podielovom vlastnictve
 43. Cena poľnohospodárskej pôdy
 44. Darovanie
 45. z čoho vyplatit dedičov
 46. delenie pozemkov v dedičstve
 47. Dlhdoobo vrzgajuci vytah v prenajatom byte
 48. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemkov
 49. Nájom z poľnohospodárskych pozemkov
 50. môže byť vsadené fixné okno na stavbe rodinného domu suseda, ktoré je od pozemku suseda vzdialené len 2 m od jeho pozemku?
 51. reverzná hypotéka
 52. Zmena priezviska
 53. disponent učtu
 54. Objekt na individualnu rekreaciu vs budova pre sport a rekreacne ucely
 55. Vysporiadanie pozemkov
 56. Záveť - v prospech jedného potomka, pochádzajúceho z 1. manželstva
 57. dedičstvo
 58. Vyporiadanie BSM
 59. Zmena trvalého bydlisku po dražbe bytu
 60. Tehotenstvo a celodenna priepustka
 61. Aký je postup (možnosti) pre predčasné splatenie pôžičky?
 62. ako prepísať dom?
 63. Da sa znizit suma dobropisu o naklady spojene s prevodom penazi cez postu?
 64. práceneschopnosť počas trvania výpovednej lehoty
 65. Daň z nehnuteľnosti
 66. Dedičstvo po strýkovi
 67. Prokuratúra neutajila moju totožnosť. Ako sa brániť?
 68. Rodinný príslušník-definícia
 69. Výživne
 70. Vymahacska spolocnost a telefonovanie susedom
 71. Zóna s dopravným obmedzením - porušovanie
 72. Hypotéka
 73. Môže exekutor naďalej blokovať peniaze po zastavení exekúcie?
 74. Darovacia zmluva a zrusenie prava dozivotneho byvania
 75. Hypoteka do konkurzu
 76. kupno predajna zmluva medzi dedicom a firmou
 77. Iba škoda vyplývajúca z trestného činu je nedotknuteľná pri oddlžení? Alebo "úmyselne spáchanú škodu" môže dokazovať aj veriteľ?
 78. Potrebujem mať plot hned vedla alebo najlepšie narazený na ten susedov.
 79. Rozvod musím vyplatiť manžela?
 80. zmena disponenta
 81. Darovacia zmluva 2
 82. Mám nárok na polovičný podiel z bytu, ak v ňom niekoľko rokov nežijem,neplatím súvisiace poplatky a nepodieľal som sa na jeho rekonštrukcii?
 83. V Holandsku cez Agentúru
 84. Prededenie pozemku
 85. GDPR a zástupcovia vlastníkov
 86. Ako napísať žiadosť o finančné vyrovnanie za pozemok pod diaľnicou
 87. nárok na vdovský dôchodok , možnosť priznania
 88. dedičské konanie
 89. Ako prededit zahradu?
 90. Môže konateľ sro začať činnosť vo vlastnej sro?
 91. Spoločný dvor / exekúcia
 92. Neoznámenie zmeny na ÚPSVaR, následky?
 93. Prekazka vo vyhlade pri vyjazde auta na komunikaciu, ktora sa nachadza na sukromnom pozemku, co s nou?????
 94. Zoznam znalcov - Bratislavský kraj
 95. Notár a bezodkladná registrácia závetu
 96. Dedičstvo - nerozdelený byt
 97. kedy je exekúcia uhradená?
 98. Ako prepísať parcelu po nebohých na dediča.
 99. Je možné urobiť prevod nehnuteľnosti ,ak je nehnuteľnosťou ručený hypotekárny úver ?
 100. Aké povinnosti mám po doručení rozsudku pre zmeškanie?
 101. aktivacne prace
 102. Zrážky zo mzdy a neschopnosť platiť výživné
 103. Je potrebné mať PZS ak mám vypracované riziko?
 104. OČR
 105. Ako postupovat pri vymahani nezaplateneho najomneho?
 106. Moze exekutor odo mna vymahat dlh, ak nemam trvale bydlisko??
 107. kúpa nehnuteľnosti
 108. Predseda urbáru a funkcia poslanca
 109. kolaudácia vodovodného a kanalizačného systému
 110. Výpoveď z nájmu.
 111. Nahravanie hovorov
 112. mozem bezplatne odstupit od zmluvy do 30dni?
 113. Sťažnosť na mestskú políciu
 114. civilna ochrana - plan ochrany zamestnancov
 115. Napadnúť nespravodlivé vysporiadanie sa BSM?
 116. Zatajovanie prevádzkovateľa projektu
 117. Prehlasovanie počtu osôb na trvalom bydlisku
 118. Odškodné z nehody po 4 a pol roku
 119. Do koľko dní je povinná odpovedať kontrolná komisia bytového družstva?
 120. Rozdelenie vyplateneho dochodku po zosnulom
 121. Funkcia prísediaceho na súde
 122. Kvôli iným povinnostiam som nepostrehol dobu platnosti zbrojného preukazu.
 123. aktivacne prace
 124. Podávam daňové priznanie?
 125. Platenie dani z predaja po ROEP-e
 126. Zrušiť vzdanie dedičstva alebo iné možnosti
 127. Aky je rozdiel v anulacii blocku,storne a vrateni tovaru pri blokovani ?
 128. bezpečnosť v bytovke
 129. Ako ukončiť okamžite nájom?
 130. Co v pripade ak nie je podpisana zmluva medzi dvoma spolocnostiami sro a objednavatel neplati faktury?
 131. GDPR - pár otázok
 132. Návrat poplatku za jasle
 133. Som nezamestnana a tehotna, z coho sa mi vypocita materska dovolenka a nemocenska davka pocas praceneschopnosti?
 134. Možnosť uplatnenia PZP predošlého majiteľa
 135. Ako zistit ci som kupil pravy diamant a ake mam moznosti
 136. Splatky uverov dlho v omeskani
 137. Moze sud "prisudit" nemanzelske dieta druhemu rodicovi napriek nesuhlasu dotycneho rodica?
 138. Vzťahuje sa zákaz drobenia pozemkov /poľnohospodárskej a lesnej pôdy v extraviláne / aj na parcely registra "E" , alebo len registra "C" ?
 139. Vyzivovacia povinnost voci nemazelskemu dietatu narodenemu vydatej zene
 140. PN a podpora v nezamestnanosti
 141. pracovná doba na služobnej ceste
 142. Prepadnutá zumpa
 143. Duplicitné vlastníctvo Kataster - LV ma "C" aj "E"
 144. Ako na suseda ktorý prevádzkuje pohostinstvo?
 145. Bezpečnosť pri práci
 146. Môže byť riaditeľ školy zvýhodnený pri výplate cestovných náhrad oproti ostatným zamestnancom pri rovnakej pracovnej ceste?
 147. Je možné aby predsedajúci na schôdzi SVB bol zároveň aj zapisujúcim?
 148. absencia prerokovania s odbormi
 149. Adresa pobytu
 150. Rozchod/nie rozvod/ a dlhy
 151. Statny prispevok pri hypoteke pre mladych.
 152. čo mám robiť keď som svedkom incestu?
 153. Problém so skončením zmluvy v podnájme
 154. Môžu zvoliť domovníka v bytovom dome, aj keď s tým nesúhlasí?
 155. bezuhonnosť
 156. Vecne bremeno
 157. Mám právo ako upratovačka v MŠ odmietnuť umývanie "zašpinených" detí, keď zodpovednosť za ne nesie učiteľka? Je to moja povinnosť?
 158. Moja mama havarovala v aute, ktorého šofér bol opitý. Máme nejak pravne postupovať, aby bol potrestany, pripadne aby mamu odskodnil za naozaj dlhu dobu liecenia?
 159. respektovanie spravy z inspekcie sudom
 160. Nevyplatená marodka
 161. Hľadám Smernicu o spôsobe účtovania a vedenia skladového hospodárstva
 162. Pofiderne jednanie zo strany zamestnavatela - nemam pracovnu zmluvu
 163. vdovsky dochodok
 164. Sud sa mojim odvolanim nezaobera...
 165. Platnost nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý je v BSM
 166. Musím podávať daňové priznanie na SR, ak som zamestnaná na TPP v ČR?
 167. Transparentná vlastnícka štruktúra a obchodná verejná súťaž
 168. stavebné právo
 169. Spočíva - prerušuje sa -plynutie premlčacej lehoty právneho úkonu pri relatívnej neplatnosti právneho úkonu v občianskom právnom konaní ak bola žaloba zamietnutá?
 170. Môžem odmietnuť zmluvneho lekara firmy na vstupnu prehliadku?
 171. platba za komunálny odpad ak som kúpil byt v inom meste, ako kde mam trvalý pobyt
 172. môže môj byvaly vedúci poskytnút moje číslo mobilu bez môjho súhlasu?
 173. Môžem pracovať 12stky po sebe?
 174. Je fyzické napadnutie trestným činom ?
 175. Darovacia zmluva
 176. Ako vycislit pohladavku do konkurzu poistovne RapidLife?
 177. Mam pravo na odstupne?
 178. Vzdanie sa konateľstva
 179. Ako vymoct vysudenu sumu z sro?
 180. Komu nepresiel osobny bankrot?
 181. Je v súlade s právom písomná dohoda o rovnakom rozdelení zdedeného pozemku medzi súrodencami?
 182. Zamietnutie osobneho bankrotu
 183. Na návrh vlastníkov bytov dražba vlastníckeho bytu, ktorý vlastník neužíva na svoj účel
 184. čo znamená na LV v titule nadobudnutia NcI
 185. Samostatné alebo spoločné konanie osôb výslovne (menovite) určených v s.r.o. s 3 konateľmi
 186. Dostavba a kolaudácia RD počas manželstva a BSM
 187. Obojstranná darovacia zmluva - výmena garáží
 188. je dovozca jedla pri donáške domov povinný mi vydať zo stravného lístka?
 189. Doplatenie maximálneho vymeriavacieho zakladu invalidný z mladosti.
 190. Zdedená exekúcia bude mať aké podmienky
 191. Doplnenie vlastníka na Liste vlastníctva.
 192. Dedenie neplnoletých pravnúčat po prababke. Ale v testamente určila neter.
 193. Môže zisťovať obec informácie o povesti fyzickej osoby?
 194. Nesuhlasim S BSM, lebo vtedy som bol psychicky chory
 195. Poškodenie majetku
 196. Je mozne, aby otec isiel na matersku a zena ostala doma na rodicovskej s pozastavenym rodicovskym prispevkom?
 197. Zlozity osobny bankrot?
 198. Predkupne pravo
 199. prenajom nehnutelnosti ktorej cast dalej prenajimam, musim zdanovat ?
 200. Exekucia Euroinvestor II s.r.o.
 201. podpisala som niečo realitke a neviem čo
 202. Autonehoda
 203. Vyporiadanie BSM súdnou cestou
 204. Školský úraz
 205. Vysporiadanie manželov štyri roky po rozvode.
 206. Platenie hypoteky - 3.strana
 207. Problem s podnajmom
 208. mozem byt evidovana na urade prace ako nezamestnana, ked este syn nedovrsil 3 roky?
 209. Prikázanie práce cez prestávku
 210. Ako sa vypočíta podiel (zlomok) pri darovaní časti pozemku?
 211. Nájomné
 212. Prokurista - prokúra
 213. Výpoveď z nájmu bytu nájomcom - 2 mes. výpovedná lehota ???
 214. Poškodená - PN - prerušenie trestného konania
 215. Záložné právo
 216. Neustale sa opakujuca reklamacia rovnakej vady
 217. Predaj nehnuteľosti cez RK
 218. Možno požiadať o zníženie zmluvnej pokuty pri porušení zmluvy na IČO s "oranžovým" telefónnym operátorom?
 219. Osobný bankrot/exekúcie
 220. Pokuta za stratu neplatného pasu?
 221. Na aký príspevok mám narok ?
 222. Môže rodič, ktorý nemá dieťa v opatere splnomocniť ďalšie osoby na to, aby mohli dieťa vyzdvihnúť zo škôlky?
 223. Rozhodnutie jedineho spolocnika- treba aj zapisnicu?
 224. Musí mať rozhodnutie akcionárov o vstupe akciovej spoločnosti do likvidácie formu notárskej zápisnice ?
 225. Zmluva o prenájme nebytového priestoru
 226. Môže sa uvádzať rodné číslo na pracovnej zmluve?
 227. Subeh ID a nemocenskych davok
 228. Danové priznanie za nehnutelnosť.
 229. sankcie na cudzineckej policii?
 230. dedičské konanie a možnosť obnovy
 231. Jedná sa v tomto prípade o čiernu prácu?
 232. Zalozne pravo
 233. Dobrý právnik z BA ??
 234. Prefinancovanie starého úveru - hlasovanie
 235. Predčasné splatenie uveru
 236. Dopravna nehoda
 237. Ezoterický katalóg z verejných zdrojov
 238. Daň z nehnuteľností na rok 2018.
 239. Kamerovanie trestného činu na verejnosti
 240. Zmena zverenie dieťaťa do starostlivosti
 241. Mám PREKLUZIU???
 242. Moze si v bytovke v spolocnych priestoroch predseda vyrobit dalsiu pivnicu pre seba a dozorny organ teda- dalsi sused dalsiu miestnost?
 243. Spoločenstvo vlastníkov založené správcom
 244. Je možné rozdeliť stavebný pozemok pred vysporiadaním BSM počas rozvodového konania ?
 245. Dodatok k zmluve
 246. stretávanie
 247. Syn v podmienke šoferoval pod vplyvom alkoholu,môže dostať domáce väzenie?
 248. rozdelenie dedičstva
 249. Musím nastúpiť do práce, keď mám v lekárskom posudku, že som dlhodobo nespôsobilá na výkon posudzovanej práce?
 250. Praca na cierno