PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Spor s matkou
 2. Prava rodicov
 3. Mám právo odmietnuť prevzatie objednaného tovaru ak jeho dodanie trvalo takmer dva mesiace ?
 4. viac prac.pomerov a RD
 5. Nevyplatenie riadne mzdy za dohodu o prac.cinnosti
 6. Môžem mať súčasne podpísane 2 pracovné zmluvy?
 7. EOS KSI?
 8. Ako je to s vlastníckymi právami pri kúpe bytu počas manželstva z peňazí nadobudnutých pred manželstvom?
 9. Register trestov
 10. Overene kopie zmluvy do katastra?
 11. Pôžička
 12. Sú povinné elektronické stravovacie karty legálne?
 13. Informacie ziskane pocas pracovneho pomeru - odovzdanie firme?
 14. Moze ma zamestnavatel nutit na nadcas ked mam 2 rocne dieta?
 15. zamestnavatel neuviedol vsetky skutočnosti
 16. Spätné vyplatenie nemocenskej dávky
 17. ako sa maju zverejnit podpisy pri zmluve
 18. Výberové konanie
 19. Pokuta od DPB
 20. Podozrenie na zle vypocitanu vysku dochodku
 21. osvedčovanie listín
 22. Zrušenie trvalého pobytu
 23. Kde mám nahlásiť, že mi neodovzdávajú stravné listky?
 24. ČID a zmena úväzku
 25. Som povinný zdvihnúť svoj súkromný mobil šéfovi počas práce?
 26. Môže mať sused strešné okno do môjho dvora bez môjho súhlasu?
 27. Sused mi neopravnene chodi do pivnice
 28. Urcenie otcovstva
 29. Zodpovednost spravcu zelene za spadnuty strom na auto
 30. Akú formu dohody spísať o rozdelení zisku?
 31. Môže vymáhať podnikateľ (s.r.o.) zmluvnú pokutu zo zmluvy, ktorú nemá podpísanú druhou stranou?
 32. Ako získať výnos z podielu v urbárskej lesnej spoločnosti?
 33. Kto posúdi nečinnosť notárky?
 34. Môže zamestnavatel/nadriadený ziadat od zamestnanca aby využival mobil na firemnu komunikaciu?
 35. Mám podľa zákona právo na odstúpenie od zmluvy do určitého počtu dní, ak som zmluvu uzavrela na pobočke?
 36. Exekúcia po rozvode
 37. Poberanie sociálnych dávok a dar auta
 38. vyzivne
 39. Vykonavanie funkcie starostu obce pocas hospitalizacie v nemocnici
 40. platnosť nájomnej zmluvy bez podpisu
 41. Poisťovňa akciová spoločnosť - výpoveď po 7 mesiacoch, zmluva o sprostredkovaní. Hrozí mi exekúcia?!
 42. Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ak je projektant zhotovovať projekty pre čerpanie eurofondov v obci v ktorej je poslancom?
 43. zaverecna rec obvineneho vzor
 44. moze zastupujuci starosta byt riadnom pracovnom pomere
 45. Materska vypocitana z príjmov zo zahranicia
 46. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nedostatočné reakcie na otázky
 47. Vrátenie nákladov na školení firme (poisťovňa) po zrušení zmluvy o sprostredkovaní - musim im zaplatiť náklady ak dám výpoveď?
 48. Vypoved zmluvy o o najme podla 663 a zakona c. 40/1964
 49. pracovný čas 37,5 h alebo 48 h? Nepretržitý odpočinok na hodiny alebo na dni?
 50. zmluva pri poskytnutí reklamného priestoru
 51. Kto nemusí robiť GDPR?
 52. pracovná zmluva na desat hodin tyzdenne vypoved
 53. posudok súdneho znalca pri vysporiadaní spoluvlastníctva k bytu
 54. Plna moc
 55. Nereagovanie na reklamaciu, co dalej?
 56. Exekutor
 57. Darovacia zmluva na byt v exekucii
 58. Odsudeny zastupca vlastnikov bytov
 59. k posudkovemu lekarovi s advokatom?
 60. Podiely v pode- Ako ich citat
 61. Registrácia nastrelovacej pištole a nábojok
 62. Môže cudzia osoba fotografovať auto a dávať/ posielať fotografie mestskej polícii ?
 63. Člensky podiel a dedenie
 64. Odmienutie prenajat podu pre druzstvo
 65. Verejny vodovod - Problem
 66. Dátum narodenia a prezenčná listina.
 67. Je možné prekvalifikovanie invalidného dôchodku.
 68. Mám v súčasnosti právo na zabudnutie?
 69. Kde ziskat stratene listy vlastnictva
 70. Mam exekuciu a neviem zaco...
 71. Mozem darovat 1/2 bytu manzelke,ked mam.na byte exekuciu?
 72. Trestne oznamenie
 73. Práca v štátnej službe a pracovný pomer
 74. Zdravotná spôsobilosť žiadateľov o vodičské oprávnenie
 75. Splnomocnenie na uzivanie pozemku
 76. Pokuta za dialnicnu znamku
 77. osobné údaje
 78. Akú výpoveď dať zamestnávateľovi
 79. Právny základ GDPR.
 80. GDPR a tlac
 81. Znizenie pracovneho uvazku
 82. Dlh voči tete po otcovi
 83. Môže nám zamestnávateľ zvyšovať normy?
 84. Zmluva s modelkou - propagácia produktu (foto + video)
 85. Ukončenie prac. pomeru nepodpísaním novej zmluvy
 86. Co potrebujem na vymenu noveho OP?
 87. Obstála by som s tým na súde ?
 88. Dedicstvo 3-izboveho bytu po matke
 89. Dal som výpoveď, môžem ju stiahnuť - vziať späť ?
 90. Je vlámanie do online konta s krádežou osobných dát trestný čin?
 91. Pomôže podať podnet na inšpektorát práce?
 92. Dohoda - rozvod
 93. Vyznate sa niekto do postupov pri drazbe nehnutelneho majetku pri osobnom bankrote?
 94. Zmluva podpisana, zaloha zaplatena,nedodrzanie dodavky
 95. Odstupné
 96. Závet a zrušenie závetu
 97. Čo robiť, ak spoluvlastník parcely pod RD odmieta komunikáciu?
 98. Advokátské poplatky
 99. koncesie
 100. Určenie skončenia povinnej školskej dochádzky
 101. Ako doručiť list, ked adresát je neznámy
 102. poplatky RTVS
 103. Mohol by mi DPMB odpustiť pokutu ?
 104. Poznáte podvodníka z bazošu pod nickom lolina?
 105. Výpoveď § 63 ods. 1 písm. b/
 106. Môžem sa z úradu práce odhlásiť a v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku?
 107. odvody a invalidný dôchodok
 108. Poškodzovanie pozemku - pôdy nezákonnou činosťou. Úrady nekonajú - čo robiť?
 109. Zdravotne poistenie v zahranici
 110. poškodzovanie majetku dobytkom
 111. Môžem byť právne stíhaný za neoznámenie zosobášenia sa v zahraničí, na matrike?
 112. Je možné dostať stavebné povolenie na záhradný domček v záhradkárskej osade zaradenej do vtáčieho chráneného územia?
 113. Porušenie územného rozhodnutia
 114. sused sa vlamal do mojho dvora bez mojho suhlasu
 115. sused pouzil moje priezvisko na jeho nazov emailu.
 116. Zákon o rodine
 117. Platia sa nejaké poplatky pri predaji nehnuteľnosti daňovému úradu?
 118. Musí byť vedúci dopravy a licencia na dopravu? (spol. má 1 nákladné auto, ktorým preváža svoje drevo odberateľom)
 119. Nedoručené vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu
 120. Môže zamestanec odrobit dva týždne nočných smien po sebe?
 121. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 122. Asi ma okradol konateľ odškodňovacej kancelárie
 123. Dohoda o dobrovolnom vrátení daru
 124. Vysporiadanie majetku pri nesuhlase jedneho majitela.
 125. Ako sa brániť pred podvodníkmi?
 126. Objednala som deťom airtrack z Aliexpresu za 475 USD, a nemam nič - peniaze ani balík
 127. Ktorej organizácii môžem smerovať otázku ohľadom zákona o slobodnom prístupe k informáciám?
 128. Schvalenie navstevy u lekara
 129. Zmluva medzi s.r.o. a živnostníkom
 130. Kúpa bytu na uver, dve osoby, spolufinancovanie
 131. posúdenie zdr. stavu posudkovým lekárom
 132. prístupová cesta cez súkromný pozemok
 133. DOBPŠ uzatvorená s mladistvým a práca v noci a nadčas
 134. Príspevok na dress code v práci
 135. Pri zrušeníi zaväznej rezervácie v reštaurácii nemám právo na vrátenie zálohy?
 136. Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.
 137. Nezaplatené PZP a upomienky
 138. Podielové spoluvlastníctvo
 139. Dedičstvo po otcovi,rozdelenie,mama a 3surodenci,dom,chata,auta,pozemky.
 140. Vstup na pozemok
 141. Je možné odvolať zástupcu zamestnancov?
 142. nerešpektovanie pracovnej doby zamestnávateľom - nadriadeným ?
 143. Môže môj zamestnávateľ disponovať s finančnými prostriedkami na mojom osobnom účte ?
 144. posúdenie žiadosti ID
 145. Deti zverené do starostlivosti matky - prazdniny
 146. Môžu mi v práci nariadiť náhradné volno?
 147. Zrušenie sro po smrti konateľa
 148. Zmena sídla a vypísanie tlačiva
 149. Môže pracovníčka na zástup ostať na mojom mieste po návrate z rodičovskej dovolenky?
 150. Vklad na kataster, splnomocnenie
 151. Skončenie pracovného pomeru po dlhodobej PN vo výpovednej lehote
 152. Koncipient
 153. Co musi obsahovat Suhlas druheho manzela s predajom nehnutelnosti?
 154. Spatvzatie darovacej zmluvy ak jeden z obdarovaných súhlasí
 155. Určenie zročného výživného_
 156. Pozná niekto natali kristian oslanec a jej poradenstvo v IQ clube? dá sa na ňu spoľahnúť? Sídlo má v Komárne.
 157. Ako písať triednu knihu v materskej škole počas letnej prevádzky?
 158. Elektrická prípojka, vecné bremená a prístupová cesta
 159. Úprava pracovného času?
 160. Problém s vývozom komunálneho odpadu kvôli prerasteným stromom
 161. Nutna žaloba ?
 162. hodnota nehnutelnosti pri dedeni
 163. Spôsobená škoda
 164. Obmedzenie prevodu do 10 rokov na katastri..co to znamena?
 165. Môžu mi nariadiť odstránenie satelitu?
 166. Zaniknutý notársky úrad - kde sa presúvajú listiny z úradu?
 167. Výpoveď a úrad práce.
 168. ZŤP(75%) a ukončenie PN- práce schopný...
 169. generálna plná moc pri prevode nehnuteľnosti
 170. Má právo spoluvlastník domu odmietnuť zreálnenie skutočných vlastníckych pomerov podľa kúpnych zmlúv?
 171. Som kvalifikovana pre specialnu skolu?
 172. Odkup pohladavky
 173. Dedenie
 174. O aké funkcie sa môžem uchádzať so skončenou školou APZ?
 175. Akým tlačivom zmením bod v dodatku?
 176. Podanie obzaloby prokuratorom
 177. kontrola urbariatu
 178. Ako mám vypočítať odvody pre čiastočný invalidný dôchodok?
 179. nezaplatené služby za vedenie účtovníctva
 180. Podpisal som dodatok ku zmluve o obchodnej spolupraci podla paragrafu 269,ids.2 obchod.zak. ručenie fyzickou osobou za s.r.o
 181. Povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov informovať o neuhradených platbách
 182. Dve zavete
 183. Môze sa exekúcia preniesť na moju priateľku(budúcu ženu)?
 184. Spoluvlastníctvo
 185. Dedicstvo a dlhy
 186. Nadčasy pedagóga
 187. Dá sa vypovedať nájomná zmluva ornej pôdy skôr ?
 188. Mám nárok na príspevok na opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov?
 189. Neplatené voľno bez náhrady mzdy z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov
 190. Moze sused vstúpit na moj pozemok bez povolenia?
 191. Stravné lístky
 192. Práca na 8 hodín denne + byť na telefóne dostupný 24h
 193. Predaj pozemkov z dedičstva
 194. Zrusenie trvalého pobytu
 195. Exekucia, nemajetnost a neschopnost splacat
 196. Plomba o proteste prokurátora na liste vlastníctva k nehnuteľnosti.
 197. práceneschopnost pocas liečenia schvaleneho poistovnou
 198. Výpoveď zamestnávateľovi
 199. Výklad stavebného zákona -na koho sa obrátiť?
 200. Vodičak
 201. Oznamovacia povinnosť Sociálnej poisťovne, lehota
 202. Mobilný dom a stavebné povolenie.
 203. Ako postupovať v jednaní s realitkou, ak požadujete vrátenie poplatku za rezervačnú zmluvu?
 204. Aké formálne náležitosti musím splniť, aby som po materskej získala podporu v nezamestnanosti?
 205. Ako mam postupovať pri predaji domu nadobudnuteho darovaním ak sa mi otec vyhráža že mi odnime dar lebo s tym nesuhlasi.
 206. Vzali tu už niekomu vodičák pre alkohol?
 207. GDPR súhlas
 208. daň z dedičstva?
 209. VP
 210. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení materskej?
 211. Uplatnenie náhrady škody
 212. Obnovenie dedičského konania - notár nás úmyselne oklamal.
 213. daň pri predaji domu
 214. muz na materskej, zena v praci
 215. Staznost na rozhodnutie SOI
 216. je auto na splatky spolocny majetok pri osobnom bankrote??
 217. styk matky s dieťaťom
 218. Rozvod
 219. Plná moc ofotená
 220. Vratenie tovaru
 221. Generalna plna moc a clen rady Spolocenstva
 222. Susedov plot, tieniaca fólia
 223. exekucny prikaz - neaktivita
 224. Fond opráv - detailný prehľad čerpania
 225. Predaj zahrady
 226. Výpoveď po materskej
 227. Konkurenčná doložka vo vzťahu k inej PO
 228. úradné overenie podpisu s.r.o.
 229. Dedičské konanie
 230. Dedičská dohoda pri dedičskom konaní
 231. Reklamácie a súvis s GDPR
 232. pohľadávka po splatnosti a doba uloženia zásielky poštou
 233. dedenie neplnoletej
 234. Plná moc na vybavenie invalidného dôchodku
 235. Nesprávne vystavenie PN - ky
 236. Uznanie otcovstva
 237. Zriadenie zavete?
 238. Platí opravu spotrebiča prenajímateľ alebo nájomca ?
 239. Dom na hranici susedneho pozemku - musi sused povolit stavebne upravy?
 240. Dan z nehnutelnosti za poschodie
 241. Ma urbarske lesne spolocenstvo prijem z prenajmu pozemov?
 242. Kedy je kúpa pozemku platná?
 243. Zriadenie vecného bremena- prechod.
 244. dedenie obchodného podielu v s.r.o.
 245. GDPR a web
 246. Vydržanie pozemku
 247. hmotna nudza a osobitny prispevok 126 eur
 248. Môže mi len tak bez oznámenia vziať motorku ?
 249. Odpoved sudu na staznost
 250. Ako RK čo potrebujem mať v sprostredkovateľskej zmluve ohľadne GDPR?