PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 2. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 3. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 4. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 5. Kredity za malý doktorát
 6. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 7. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 8. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 9. Ako sa nazýva táto chemikália?
 10. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 11. Slovenská fonetická transkripcia
 12. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 13. Zanechať štúdium?
 14. Volba predsedu rady školy
 15. Pedagogický asistent
 16. Podvodnici COLONY BANK
 17. GDPR
 18. Medina - aká SŠ ?
 19. Učenie na I.stupni ZŠ
 20. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 21. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 22. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 23. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 24. Ako vypočítam plat?
 25. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 26. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 27. Napomenutie triednym učiteľom
 28. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 29. platnost studijneho poriadku TU?!
 30. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 31. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 32. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 33. Kurz Hotelovy manazment
 34. Vypocet taziska
 35. Nariadena dovolenka
 36. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 37. Projekt V základnej škole úspešnejší
 38. externe studium
 39. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 40. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 41. Perspektíva dejepisu
 42. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 43. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 44. Počet detí v ŠKD
 45. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 46. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 47. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 48. Asistentka ucitela
 49. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 50. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 51. Pomoc s excelom
 52. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 53. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 54. Ukončenie VŠ
 55. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 56. Názor na Bilingválne gymnázium?
 57. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 58. Prechod z denného štúdia na externé
 59. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 60. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 61. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 62. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 63. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 64. Poplatky (VŠ)
 65. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 66. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 67. Bez zástupcu riaditeľa
 68. Triednictvo sa ráta do úväzku?
 69. Bojím se závěrečních praktických zkoušek.
 70. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka?
 71. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ
 72. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ?
 73. Odstúpenie zo štúdia na VŠ
 74. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva?
 75. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca
 76. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.?
 77. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy?
 78. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax?
 79. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok?
 80. Výber podniku na bakalárku z finstat.
 81. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ
 82. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok
 83. Vedúci metodického združenia
 84. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing?
 85. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom
 86. Financie
 87. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš
 88. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie
 89. Zápis do školského klubu
 90. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec?
 91. Externe studium
 92. Dovody pre komisionalnu skusku
 93. Zástupca riaditeľa
 94. Frekvencia vs. intenzita zvuku
 95. Pojem "derivat"
 96. Aký odbor si mám vybrať?
 97. Otváranie obálok
 98. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste?
 99. žiadosť o zamestnanie počas štúdia
 100. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia
 101. vyberove konanie na MŠ
 102. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo?
 103. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady
 104. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky.
 105. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom
 106. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK?
 107. Dychanie-spotreba kyslika
 108. Atestácia, kredity alebo nič?
 109. odhlásenie z VŠ
 110. maturita externe po 40-ke
 111. Neplatené voľno a zamestnanie sa
 112. ˇštúdium na vysokej škole
 113. Uznáva sa aj prax získaná počas VŠ štúdia pre náhradu 1. atestácie?
 114. stratil som maturitné vysvedčenie
 115. Preklad slova Anatopism do slovenčiny
 116. pomaturitné štúdium - pedagogické
 117. Evidencia dochádzky
 118. Ako mám vypočítať stranu,obvod alebo obsah ak poznám iba jedno z tohto?
 119. Gymnazium Saru vs Bilikova
 120. Môžem učiť na 1.stupni ZŠ ak si ešte len robím primárnu pedagogiku?
 121. Neprijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ po absolvovaní zápisu pre nedostatok miesta?
 122. Zubné lekárstvo JLF UK
 123. Sociálne štipendium na vysokej škole
 124. Problém v škole
 125. experiment - sukcesívny a simultánny
 126. Dá sa takýto priklad vypočítať ?
 127. Zaradenie učiteľa na SOŠ
 128. Tabuľka podľa smernice
 129. Je možné znovu začať stredoškolské štúdium počas roka?
 130. Ako postupovať pri uznávaní českého vysokoškolského titulu na Slovensku?
 131. Neuspešné vyberove konanie
 132. Môžem uspieť na funkciu riaditeľa ZŠ, ked som zamestnankyňa inej školy?
 133. Môže učiteľka / vychovavateľka vykonať osobnú prehliadku žiaka a jeho tašky?
 134. Aké sú moje povinnosti po vylúčení zo štúdia na VS ak už som prijatý na inú?
 135. Aké vzdelanie-certifikáty- treba na doučovanie cudzieho jazyka ??
 136. Koľko to je hodín ?
 137. jazykové okienko
 138. Studium učitelství 1. stupně ZŠ
 139. Súkromná škôlka
 140. Online kurz angličtiny FREE
 141. Pedagogicke minimum
 142. Aky presny odbor studovat?
 143. K čomu sa viaže súhlas dotknutej osoby?
 144. Potrebuje Riaditelka MS mat ukoncenu prvu atestaciu?
 145. Syn neodovzdal bakalárku, čo teraz?
 146. Korektúra záverečnej práce: Čo znamenajú zvislé čiary pri okraji?
 147. Chyby v pisani 4.rocnik
 148. Ukončenie štúdia v maturitnom ročníku
 149. Zhoda na bakalárskej práci.
 150. Môžem popri robení si DPŠ učiť na SŠ?
 151. Stavebná fakulta v Žiline
 152. Kávomat na strednej škole
 153. Zrušenie otázky
 154. ako zneju psychotesty pri vstupe do armády SR
 155. Inklúzia detí migrantov
 156. Štúdium na SR + štúdium v ČR = poplatky?
 157. Pedagogický asistent učiteľa, platová trieda
 158. vypracovanie seminárnej práce v cudzom jazyku
 159. Má niekto vzor testu na výkon funkcie zodpovednej osoby ?
 160. Dieta vychovane pomocou Montessori? (uz dospele "dieta")?
 161. Montessori v meste MARTIN - skusenosti?
 162. offline komunikácia
 163. Môže byť ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca pred ukončením pedagogického vzdelania?
 164. Dotazník
 165. Zaujímalo by ma či môžem vyučovať (formou zástupu) na strednej škole (konkrétne obchodnej akadémii)
 166. Dokončiť SOŠ individuálnym plánom
 167. Štúdium na BISLA
 168. prerušená prevádzka materskej školy
 169. kurz na získanie základného vzdelania na strednej škole
 170. Aké má byt v tejto vete -i/-y?
 171. Aké je riešenie tejto slovnej úlohy ?
 172. Externé štúdium na UK - pedagogická fakulta
 173. Mozem byt studentom VS do konca semestra,ked som ukoncil statnou skuskou Bc.studim v mesiaci januar, ale platil som za 2 semestre(kvoli skuske).
 174. Preklad do ANJ
 175. Aké vzdelanie musí mať veterinárny asistent ?
 176. Pracovná zmluva na 2 roky na dobu určitú
 177. Do ktorej platovej triedy patrí?
 178. Môžem pôsobiť ako učiteľka v materskej škole po ukončení rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie?
 179. Popri škole živnostníkom?
 180. Oplatí sa študovať právo ? Ak áno, tak kde ?
 181. Mesto dostane 100% z podielových daní?
 182. Lahšie štúdium.
 183. Navrhovanie stycnikov pre ocelove konstrukcie
 184. Nahodou niekto neviete ako toto robia organizacie?
 185. preformulovať text
 186. Prednášanie s prezentáciou
 187. Môžu na SŠ cvičiť na jednej hodine súčasne dievčatá i chlapci?
 188. elektrikárske minimum - školenie , keď som absolvent strojnickej fakulty SVŠT
 189. da sa zvladnut externe studium na strednej skole?
 190. pracovný čas učiteľov stredných škôl
 191. Môžem učiť v materskej škôlke?
 192. Matematická úloha.
 193. Vedenie registratúrneho denníka
 194. Nezhoda zakonnych zastupcov dietata pri vybere zakladnej skoly
 195. tyzdenny pracovny cas ucitela vs tyzdenny uvazok
 196. Prijímacie skúšky 1. LF UK Praha - z modelových otazok?
 197. Môže upratovačka robiť pedagogicky dozor v ZŠ cez prestávky.
 198. Adaptačné vzdelávanie
 199. Môžem byť kvalifikovaný učiteľ neštátnicového predmetu, ak mám vyštudovanú strojnícku fakultu + DPŠ?
 200. Sociálne štipendium vs. autorská zmluva
 201. Môže vykonávať vedúcu metodického združenia učiteľka MŠ bez atestácie?
 202. Najlepsie uplatnenie
 203. Môže byť riaditeľka MŠ v likvidačnej, inventárnej alebo vyraďovacej komisii? Na internete sa odpovede líšia čo sa týka hlavne inventárnej komisie.
 204. žiadosť na externé štúdium
 205. Má niekto skúsenosť s takouto školou? Súkromná stredná odborná škola OCHRANY OSÔB a MAJETKU Bratislava.
 206. Má niekto v súčastnosti skúsenosti s kresťanským spoločenstvom Milosť?
 207. Vzor odvolania riaditela MŠ
 208. Vzdelávať sa alebo pracovať pre firmu Prosight ?
 209. Stredná škola - individuálny študijný plán - POMOC
 210. manazment drevárskej a nábytkárskej vyroby
 211. Oboznamovanie a školenie novoprijatých/stávajúcich/vedúcich zamestnancov v BOZP ako živnostník
 212. pravo na studijne volno
 213. Financovanie MŠ - čísla koeficientov
 214. Štúdium dištančnou formou na strednej škole.
 215. Nevedeli by ste mi niečo nájsť a poslať zo stránky zborovna.sk?
 216. školstvo, triednictvo, kredity, kariérová pozícia verzus zriďovateľ
 217. Aké sú daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri podnikovom štipendiu pre stredoškoláka?
 218. Dielo z francúzskej literatúry, kde sa nachádza hrad, zámok
 219. Na akú VŠ sa hlásiť ak chcem študovať odbor hygiena potravín.?
 220. Evidenciu zastupovania a čerpania náhradného voľna pre učiteľov
 221. Výber Strednéj školy a výber budúcej práce
 222. Bakalárska práca krízová komunikácia vybraného podniku.
 223. Môžem poveriť učiteľku MŠ bez 1. kvalifikačnej skúšky do funkcie zástupkyne pre MŠ?
 224. volba predsedu RS
 225. Medicína bez prijímačiek
 226. Môžem po skončení jednej VŠ ísť na druhú ale iný odbor ?
 227. Ako sa skloňuje priezvisko Tököly
 228. Gramatika :"Mediálna výchova v 1. stupni základných škôl." alebo "Mediálna výchova na 1. stupni základných škôl."
 229. Vylúčenie zo štúdia na strednej škole - ako ďalej
 230. inšpekcia na škole
 231. Platba školného
 232. Čo mám robiť keď nezaplatím prispevok zrpš a učiteľka sa vyhráža?
 233. Vyhláška žiada, zákon definuje, ale slovenské školy neposkytujú? Je tu skolsky pravnik?
 234. Triednictvo
 235. Výber vysokej školy
 236. Preplácanie nadčasov
 237. Môžu nám zobrať uznané kredity?
 238. Neviem na akú strednú školu ist...
 239. Humanitný odbor bez uplatnenia
 240. Preplácanie cestovného žiakovi s individuálnou prepravou
 241. triedna kniha škd
 242. Studium na SR pre zahranicneho studenta
 243. spracovanie dejín školy
 244. Aký vyučovací predmet vyjadruje skratka PDT?
 245. Bakalárka - obrázok - zahraničný zdroj
 246. Priklad - prvocisla
 247. Priklad - mocniny
 248. Priklad - rozklad cislel
 249. Chcem sa vrátiť pracovať do školstva - môžem si začať zbierať kredity, i keď v súčasnosti nepracujem ako pedagogický zamestnanec?
 250. I. Atestácia z odborných ekonomických predmetov