PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Dotazník
 2. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor
 3. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca?
 4. Nepriama pedagogická činnosť
 5. Prevádzka MŠ
 6. Bilingvalne gymnazium
 7. Architektúra
 8. okamzita vypoved zo zamestnania
 9. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu?
 10. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať?
 11. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO
 12. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny?
 13. stredna po 30ich rokoch.
 14. Chrípkové prázdniny
 15. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu?
 16. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ
 17. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ?
 18. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie?
 19. Oplatia sa kredity v 12. triede?
 20. Verejná správa alebo politológia?
 21. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury
 22. Stredná škola
 23. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ
 24. elektronická žiacka knižka-povinnosť?
 25. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu?
 26. Rigorózna práca
 27. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží
 28. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu?
 29. Bolestné pre žiaka
 30. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti?
 31. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano.
 32. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy?
 33. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk?
 34. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 35. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 36. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 37. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 38. Kredity za malý doktorát
 39. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 40. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 41. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 42. Ako sa nazýva táto chemikália?
 43. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 44. Slovenská fonetická transkripcia
 45. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 46. Zanechať štúdium?
 47. Volba predsedu rady školy
 48. Pedagogický asistent
 49. Podvodnici COLONY BANK
 50. GDPR
 51. Medina - aká SŠ ?
 52. Učenie na I.stupni ZŠ
 53. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 54. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 55. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 56. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 57. Ako vypočítam plat?
 58. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 59. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 60. Napomenutie triednym učiteľom
 61. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 62. platnost studijneho poriadku TU?!
 63. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 64. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 65. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 66. Kurz Hotelovy manazment
 67. Vypocet taziska
 68. Nariadena dovolenka
 69. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 70. Projekt V základnej škole úspešnejší
 71. externe studium
 72. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 73. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 74. Perspektíva dejepisu
 75. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 76. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 77. Počet detí v ŠKD
 78. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 79. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 80. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 81. Asistentka ucitela
 82. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 83. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 84. Pomoc s excelom
 85. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 86. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 87. Ukončenie VŠ
 88. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 89. Názor na Bilingválne gymnázium?
 90. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 91. Prechod z denného štúdia na externé
 92. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 93. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 94. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 95. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 96. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 97. Poplatky (VŠ)
 98. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 99. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 100. Bez zástupcu riaditeľa
 101. Triednictvo sa ráta do úväzku?
 102. Bojím se závěrečních praktických zkoušek.
 103. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka?
 104. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ
 105. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ?
 106. Odstúpenie zo štúdia na VŠ
 107. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva?
 108. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca
 109. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.?
 110. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy?
 111. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax?
 112. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok?
 113. Výber podniku na bakalárku z finstat.
 114. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ
 115. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok
 116. Vedúci metodického združenia
 117. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing?
 118. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom
 119. Financie
 120. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš
 121. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie
 122. Zápis do školského klubu
 123. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec?
 124. Externe studium
 125. Dovody pre komisionalnu skusku
 126. Zástupca riaditeľa
 127. Frekvencia vs. intenzita zvuku
 128. Pojem "derivat"
 129. Aký odbor si mám vybrať?
 130. Otváranie obálok
 131. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste?
 132. žiadosť o zamestnanie počas štúdia
 133. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia
 134. vyberove konanie na MŠ
 135. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo?
 136. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady
 137. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky.
 138. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom
 139. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK?
 140. Dychanie-spotreba kyslika
 141. Atestácia, kredity alebo nič?
 142. odhlásenie z VŠ
 143. maturita externe po 40-ke
 144. Neplatené voľno a zamestnanie sa
 145. ˇštúdium na vysokej škole
 146. Uznáva sa aj prax získaná počas VŠ štúdia pre náhradu 1. atestácie?
 147. stratil som maturitné vysvedčenie
 148. Preklad slova Anatopism do slovenčiny
 149. pomaturitné štúdium - pedagogické
 150. Evidencia dochádzky
 151. Ako mám vypočítať stranu,obvod alebo obsah ak poznám iba jedno z tohto?
 152. Gymnazium Saru vs Bilikova
 153. Môžem učiť na 1.stupni ZŠ ak si ešte len robím primárnu pedagogiku?
 154. Neprijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ po absolvovaní zápisu pre nedostatok miesta?
 155. Zubné lekárstvo JLF UK
 156. Sociálne štipendium na vysokej škole
 157. Problém v škole
 158. experiment - sukcesívny a simultánny
 159. Dá sa takýto priklad vypočítať ?
 160. Zaradenie učiteľa na SOŠ
 161. Tabuľka podľa smernice
 162. Je možné znovu začať stredoškolské štúdium počas roka?
 163. Ako postupovať pri uznávaní českého vysokoškolského titulu na Slovensku?
 164. Neuspešné vyberove konanie
 165. Môžem uspieť na funkciu riaditeľa ZŠ, ked som zamestnankyňa inej školy?
 166. Môže učiteľka / vychovavateľka vykonať osobnú prehliadku žiaka a jeho tašky?
 167. Aké sú moje povinnosti po vylúčení zo štúdia na VS ak už som prijatý na inú?
 168. Aké vzdelanie-certifikáty- treba na doučovanie cudzieho jazyka ??
 169. Koľko to je hodín ?
 170. jazykové okienko
 171. Studium učitelství 1. stupně ZŠ
 172. Súkromná škôlka
 173. Online kurz angličtiny FREE
 174. Pedagogicke minimum
 175. Aky presny odbor studovat?
 176. K čomu sa viaže súhlas dotknutej osoby?
 177. Potrebuje Riaditelka MS mat ukoncenu prvu atestaciu?
 178. Syn neodovzdal bakalárku, čo teraz?
 179. Korektúra záverečnej práce: Čo znamenajú zvislé čiary pri okraji?
 180. Chyby v pisani 4.rocnik
 181. Ukončenie štúdia v maturitnom ročníku
 182. Zhoda na bakalárskej práci.
 183. Môžem popri robení si DPŠ učiť na SŠ?
 184. Stavebná fakulta v Žiline
 185. Kávomat na strednej škole
 186. Zrušenie otázky
 187. ako zneju psychotesty pri vstupe do armády SR
 188. Inklúzia detí migrantov
 189. Štúdium na SR + štúdium v ČR = poplatky?
 190. Pedagogický asistent učiteľa, platová trieda
 191. vypracovanie seminárnej práce v cudzom jazyku
 192. Má niekto vzor testu na výkon funkcie zodpovednej osoby ?
 193. Dieta vychovane pomocou Montessori? (uz dospele "dieta")?
 194. Montessori v meste MARTIN - skusenosti?
 195. offline komunikácia
 196. Môže byť ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca pred ukončením pedagogického vzdelania?
 197. Dotazník
 198. Zaujímalo by ma či môžem vyučovať (formou zástupu) na strednej škole (konkrétne obchodnej akadémii)
 199. Dokončiť SOŠ individuálnym plánom
 200. Štúdium na BISLA
 201. prerušená prevádzka materskej školy
 202. kurz na získanie základného vzdelania na strednej škole
 203. Aké má byt v tejto vete -i/-y?
 204. Aké je riešenie tejto slovnej úlohy ?
 205. Externé štúdium na UK - pedagogická fakulta
 206. Mozem byt studentom VS do konca semestra,ked som ukoncil statnou skuskou Bc.studim v mesiaci januar, ale platil som za 2 semestre(kvoli skuske).
 207. Preklad do ANJ
 208. Aké vzdelanie musí mať veterinárny asistent ?
 209. Pracovná zmluva na 2 roky na dobu určitú
 210. Do ktorej platovej triedy patrí?
 211. Môžem pôsobiť ako učiteľka v materskej škole po ukončení rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie?
 212. Popri škole živnostníkom?
 213. Oplatí sa študovať právo ? Ak áno, tak kde ?
 214. Mesto dostane 100% z podielových daní?
 215. Lahšie štúdium.
 216. Navrhovanie stycnikov pre ocelove konstrukcie
 217. Nahodou niekto neviete ako toto robia organizacie?
 218. preformulovať text
 219. Prednášanie s prezentáciou
 220. Môžu na SŠ cvičiť na jednej hodine súčasne dievčatá i chlapci?
 221. elektrikárske minimum - školenie , keď som absolvent strojnickej fakulty SVŠT
 222. da sa zvladnut externe studium na strednej skole?
 223. pracovný čas učiteľov stredných škôl
 224. Môžem učiť v materskej škôlke?
 225. Matematická úloha.
 226. Vedenie registratúrneho denníka
 227. Nezhoda zakonnych zastupcov dietata pri vybere zakladnej skoly
 228. tyzdenny pracovny cas ucitela vs tyzdenny uvazok
 229. Prijímacie skúšky 1. LF UK Praha - z modelových otazok?
 230. Môže upratovačka robiť pedagogicky dozor v ZŠ cez prestávky.
 231. Adaptačné vzdelávanie
 232. Môžem byť kvalifikovaný učiteľ neštátnicového predmetu, ak mám vyštudovanú strojnícku fakultu + DPŠ?
 233. Sociálne štipendium vs. autorská zmluva
 234. Môže vykonávať vedúcu metodického združenia učiteľka MŠ bez atestácie?
 235. Najlepsie uplatnenie
 236. Môže byť riaditeľka MŠ v likvidačnej, inventárnej alebo vyraďovacej komisii? Na internete sa odpovede líšia čo sa týka hlavne inventárnej komisie.
 237. žiadosť na externé štúdium
 238. Má niekto skúsenosť s takouto školou? Súkromná stredná odborná škola OCHRANY OSÔB a MAJETKU Bratislava.
 239. Má niekto v súčastnosti skúsenosti s kresťanským spoločenstvom Milosť?
 240. Vzor odvolania riaditela MŠ
 241. Vzdelávať sa alebo pracovať pre firmu Prosight ?
 242. Stredná škola - individuálny študijný plán - POMOC
 243. manazment drevárskej a nábytkárskej vyroby
 244. Oboznamovanie a školenie novoprijatých/stávajúcich/vedúcich zamestnancov v BOZP ako živnostník
 245. pravo na studijne volno
 246. Financovanie MŠ - čísla koeficientov
 247. Štúdium dištančnou formou na strednej škole.
 248. Nevedeli by ste mi niečo nájsť a poslať zo stránky zborovna.sk?
 249. školstvo, triednictvo, kredity, kariérová pozícia verzus zriďovateľ
 250. Aké sú daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri podnikovom štipendiu pre stredoškoláka?