PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Vypracovane testy na hygienicke minimum
 2. Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec
 3. Vypocet priplatkov vychovavatelky
 4. vyplacanie kreditového príplatku
 5. Zápis titulu DiS. do OP ?
 6. Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok
 7. Má niekto testy na hygienické minimum?
 8. Štúdium v ČR a zdravotná a sociálna poisťovňa
 9. Maturita
 10. Čo ísť študovať?
 11. Akým spôsobom ustanoviť zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu?
 12. Vzdelanie na pracu s kozmetickym laserom
 13. opakovanie rocnika
 14. Môže zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto zamestnancovi, ktorému dáva výpoveď z nadbytočnosti, aj napriek tomu, že na túto prácu nemá kvalifikačné predpoklady?
 15. Dovoľuje legislatíva spojiť žiakov 0. a 2. ročníka do jednej triedy?
 16. Zmeny v štátnom a školskom vzdelávacom programe
 17. Píše sa správne gramaticky " k 40-tym narodeninám"?
 18. Pracovna znluva a zapis na denne studium
 19. Štúdium a poberanie podpory v nezamestnanosti
 20. je potrebne hygienické minimum?
 21. Máte niekto skúsenosti so vzdelávaním cudzích štátnych príslušníkov na základnej škole?
 22. Koľko rokov praxe musí mať špeciálny pedagóg?
 23. Aké školenia/semináre by Vás zaujali?
 24. 1.atestácia u riaditeľky MŠ
 25. Rigorózna práca
 26. Vedúci zamestnanec - príplatky (verejná správa)
 27. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 28. vedúca vychovavatelka
 29. Musí sa organizačná zmena v škole prerokovať aj na obecnom zastupiteľstve?
 30. Môže riaditeľ školy skrátiť úväzok učiteľovi a zamestnať učiteľa na dohodu?
 31. priprava slimakov
 32. Ako ošetriť slobodný prístup k informáciám?
 33. Je výlet so žiakmi súkromnou záležitosťou učiteľa?
 34. Odkedy zaradit do PT9?
 35. 8 ročné gymnázium
 36. Vylúčený zo strednej skoly a znovu prijaty.
 37. Štatút študenta na účely cestovného
 38. Ako zaplatiť americký online kurz?
 39. školská jedáleň-obedy
 40. vypracovanie štatistiky
 41. Re: odklad školskej dochádzky
 42. započitana pedagogicka prax
 43. Prevádzkový poriadok školy
 44. Kto znasa poplatky za skolenie odbornej sposobilosti v potravinarstve?
 45. Zaradenie do platovej triedy - asistent učiteľa
 46. neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?
 47. Môžem študovať strednú od. školu, ak som bola vylúčená zo stredného od. učilištia ?
 48. kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2?
 49. Aké sú možnosti, aby sme mohli my ako firma školiť?
 50. koľko detí s odloženou školskou dochádzkou môže byť zaradených v jednej triede?
 51. Aké predmety na SŠ môžem učiť?
 52. Školiace/výcvikové stredisko- zriadenie
 53. 100-percentný príplatok za sviatok v skole v prirode
 54. Môže riaditeľ školy využívať financie určené na chod školy ako kapitálové výdavky na jej rekonštrukciu?
 55. DPŠ v Banskej Bystrici priebeh
 56. Prečo žiaci základných škôl siahajú skôr po zahraničnej literatúre ako slovenskej?
 57. Žiadosť o náhradu prijímacej skúšky na VŠ.
 58. Otvorená hodina v Škd
 59. škola v prírode
 60. asistent učitela-suplovanie
 61. Názov učebnej metódy
 62. kolko stoji hygienicke minimum?
 63. Kvalifikovanosť
 64. Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých
 65. Individualne studium na strednej skole
 66. Aký úväzok má pedagogický asistent, ak je pridelený k riaditeľovi školy
 67. Nemá niekto testy na hygienické minimum+odpovede?
 68. Maturita v inom odbore
 69. Dotazník k bakalárskej práci
 70. Stredná skola
 71. Podmienečne prepustenie zo školy
 72. Môže učiteľ na vyučovaní použiť moju prácu ako ukážku zlej práce - a to počas mojej neprítomnosti?
 73. nemčina
 74. Aký je maximálny počet žiakov v 1. ročníku ZŠ?
 75. Zanechanie studia na VS
 76. Kde sa da externe studovat pedagogicke minimum?
 77. Dobrý deň, prosím Vás učí niekto z vás predmet RŠF?
 78. školstvo - sťažnosť rodičov
 79. Dotazník -Problémové správanie u deti mladšieho školskeho veku
 80. Verejná správa UCM alebo Verejná správa a regionálny rozvoj EUBA
 81. Dotazník
 82. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor
 83. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca?
 84. Nepriama pedagogická činnosť
 85. Prevádzka MŠ
 86. Bilingvalne gymnazium
 87. Architektúra
 88. okamzita vypoved zo zamestnania
 89. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu?
 90. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať?
 91. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO
 92. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny?
 93. stredna po 30ich rokoch.
 94. Chrípkové prázdniny
 95. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu?
 96. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ
 97. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ?
 98. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie?
 99. Oplatia sa kredity v 12. triede?
 100. Verejná správa alebo politológia?
 101. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury
 102. Stredná škola
 103. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ
 104. elektronická žiacka knižka-povinnosť?
 105. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu?
 106. Rigorózna práca
 107. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží
 108. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu?
 109. Bolestné pre žiaka
 110. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti?
 111. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano.
 112. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy?
 113. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk?
 114. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 115. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 116. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 117. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 118. Kredity za malý doktorát
 119. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 120. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 121. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 122. Ako sa nazýva táto chemikália?
 123. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 124. Slovenská fonetická transkripcia
 125. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 126. Zanechať štúdium?
 127. Volba predsedu rady školy
 128. Pedagogický asistent
 129. Podvodnici COLONY BANK
 130. GDPR
 131. Medina - aká SŠ ?
 132. Učenie na I.stupni ZŠ
 133. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 134. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 135. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 136. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 137. Ako vypočítam plat?
 138. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 139. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 140. Napomenutie triednym učiteľom
 141. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 142. platnost studijneho poriadku TU?!
 143. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 144. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 145. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 146. Kurz Hotelovy manazment
 147. Vypocet taziska
 148. Nariadena dovolenka
 149. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 150. Projekt V základnej škole úspešnejší
 151. externe studium
 152. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 153. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 154. Perspektíva dejepisu
 155. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 156. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 157. Počet detí v ŠKD
 158. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 159. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 160. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 161. Asistentka ucitela
 162. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 163. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 164. Pomoc s excelom
 165. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 166. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 167. Ukončenie VŠ
 168. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 169. Názor na Bilingválne gymnázium?
 170. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 171. Prechod z denného štúdia na externé
 172. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 173. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 174. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 175. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 176. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 177. Poplatky (VŠ)
 178. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 179. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 180. Bez zástupcu riaditeľa
 181. Triednictvo sa ráta do úväzku?
 182. Bojím se závěrečních praktických zkoušek.
 183. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka?
 184. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ
 185. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ?
 186. Odstúpenie zo štúdia na VŠ
 187. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva?
 188. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca
 189. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.?
 190. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy?
 191. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax?
 192. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok?
 193. Výber podniku na bakalárku z finstat.
 194. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ
 195. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok
 196. Vedúci metodického združenia
 197. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing?
 198. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom
 199. Financie
 200. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš
 201. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie
 202. Zápis do školského klubu
 203. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec?
 204. Externe studium
 205. Dovody pre komisionalnu skusku
 206. Zástupca riaditeľa
 207. Frekvencia vs. intenzita zvuku
 208. Pojem "derivat"
 209. Aký odbor si mám vybrať?
 210. Otváranie obálok
 211. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste?
 212. žiadosť o zamestnanie počas štúdia
 213. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia
 214. vyberove konanie na MŠ
 215. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo?
 216. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady
 217. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky.
 218. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom
 219. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK?
 220. Dychanie-spotreba kyslika
 221. Atestácia, kredity alebo nič?
 222. odhlásenie z VŠ
 223. maturita externe po 40-ke
 224. Neplatené voľno a zamestnanie sa
 225. ˇštúdium na vysokej škole
 226. stratil som maturitné vysvedčenie
 227. Preklad slova Anatopism do slovenčiny
 228. pomaturitné štúdium - pedagogické
 229. Evidencia dochádzky
 230. Ako mám vypočítať stranu,obvod alebo obsah ak poznám iba jedno z tohto?
 231. Gymnazium Saru vs Bilikova
 232. Môžem učiť na 1.stupni ZŠ ak si ešte len robím primárnu pedagogiku?
 233. Neprijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ po absolvovaní zápisu pre nedostatok miesta?
 234. Zubné lekárstvo JLF UK
 235. Sociálne štipendium na vysokej škole
 236. Problém v škole
 237. experiment - sukcesívny a simultánny
 238. Dá sa takýto priklad vypočítať ?
 239. Zaradenie učiteľa na SOŠ
 240. Tabuľka podľa smernice
 241. Je možné znovu začať stredoškolské štúdium počas roka?
 242. Ako postupovať pri uznávaní českého vysokoškolského titulu na Slovensku?
 243. Neuspešné vyberove konanie
 244. Môžem uspieť na funkciu riaditeľa ZŠ, ked som zamestnankyňa inej školy?
 245. Môže učiteľka / vychovavateľka vykonať osobnú prehliadku žiaka a jeho tašky?
 246. Aké sú moje povinnosti po vylúčení zo štúdia na VS ak už som prijatý na inú?
 247. Aké vzdelanie-certifikáty- treba na doučovanie cudzieho jazyka ??
 248. Koľko to je hodín ?
 249. jazykové okienko
 250. Studium učitelství 1. stupně ZŠ