PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Ako zaplatiť americký online kurz?
 2. školská jedáleň-obedy
 3. vypracovanie štatistiky
 4. Re: odklad školskej dochádzky
 5. započitana pedagogicka prax
 6. Prevádzkový poriadok školy
 7. Kto znasa poplatky za skolenie odbornej sposobilosti v potravinarstve?
 8. Zaradenie do platovej triedy - asistent učiteľa
 9. neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?
 10. Môžem študovať strednú od. školu, ak som bola vylúčená zo stredného od. učilištia ?
 11. kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2?
 12. Aké sú možnosti, aby sme mohli my ako firma školiť?
 13. koľko detí s odloženou školskou dochádzkou môže byť zaradených v jednej triede?
 14. Aké predmety na SŠ môžem učiť?
 15. Školiace/výcvikové stredisko- zriadenie
 16. 100-percentný príplatok za sviatok v skole v prirode
 17. Môže riaditeľ školy využívať financie určené na chod školy ako kapitálové výdavky na jej rekonštrukciu?
 18. DPŠ v Banskej Bystrici priebeh
 19. Prečo žiaci základných škôl siahajú skôr po zahraničnej literatúre ako slovenskej?
 20. Žiadosť o náhradu prijímacej skúšky na VŠ.
 21. Otvorená hodina v Škd
 22. škola v prírode
 23. asistent učitela-suplovanie
 24. Názov učebnej metódy
 25. kolko stoji hygienicke minimum?
 26. Kvalifikovanosť
 27. Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých
 28. Individualne studium na strednej skole
 29. Aký úväzok má pedagogický asistent, ak je pridelený k riaditeľovi školy
 30. Nemá niekto testy na hygienické minimum+odpovede?
 31. Maturita v inom odbore
 32. Dotazník k bakalárskej práci
 33. Stredná skola
 34. Podmienečne prepustenie zo školy
 35. Môže učiteľ na vyučovaní použiť moju prácu ako ukážku zlej práce - a to počas mojej neprítomnosti?
 36. nemčina
 37. Aký je maximálny počet žiakov v 1. ročníku ZŠ?
 38. Zanechanie studia na VS
 39. Kde sa da externe studovat pedagogicke minimum?
 40. Dobrý deň, prosím Vás učí niekto z vás predmet RŠF?
 41. školstvo - sťažnosť rodičov
 42. Dotazník -Problémové správanie u deti mladšieho školskeho veku
 43. Verejná správa UCM alebo Verejná správa a regionálny rozvoj EUBA
 44. Dotazník
 45. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor
 46. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca?
 47. Nepriama pedagogická činnosť
 48. Prevádzka MŠ
 49. Bilingvalne gymnazium
 50. Architektúra
 51. okamzita vypoved zo zamestnania
 52. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu?
 53. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať?
 54. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO
 55. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny?
 56. stredna po 30ich rokoch.
 57. Chrípkové prázdniny
 58. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu?
 59. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ
 60. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ?
 61. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie?
 62. Oplatia sa kredity v 12. triede?
 63. Verejná správa alebo politológia?
 64. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury
 65. Stredná škola
 66. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ
 67. elektronická žiacka knižka-povinnosť?
 68. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu?
 69. Rigorózna práca
 70. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží
 71. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu?
 72. Bolestné pre žiaka
 73. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti?
 74. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano.
 75. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy?
 76. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk?
 77. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 78. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 79. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 80. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 81. Kredity za malý doktorát
 82. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 83. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 84. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 85. Ako sa nazýva táto chemikália?
 86. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 87. Slovenská fonetická transkripcia
 88. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 89. Zanechať štúdium?
 90. Volba predsedu rady školy
 91. Pedagogický asistent
 92. Podvodnici COLONY BANK
 93. GDPR
 94. Medina - aká SŠ ?
 95. Učenie na I.stupni ZŠ
 96. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 97. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 98. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 99. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 100. Ako vypočítam plat?
 101. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 102. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 103. Napomenutie triednym učiteľom
 104. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 105. platnost studijneho poriadku TU?!
 106. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 107. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 108. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 109. Kurz Hotelovy manazment
 110. Vypocet taziska
 111. Nariadena dovolenka
 112. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 113. Projekt V základnej škole úspešnejší
 114. externe studium
 115. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 116. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 117. Perspektíva dejepisu
 118. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 119. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 120. Počet detí v ŠKD
 121. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 122. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 123. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 124. Asistentka ucitela
 125. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 126. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 127. Pomoc s excelom
 128. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 129. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 130. Ukončenie VŠ
 131. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 132. Názor na Bilingválne gymnázium?
 133. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 134. Prechod z denného štúdia na externé
 135. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 136. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 137. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 138. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 139. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 140. Poplatky (VŠ)
 141. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 142. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 143. Bez zástupcu riaditeľa
 144. Triednictvo sa ráta do úväzku?
 145. Bojím se závěrečních praktických zkoušek.
 146. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka?
 147. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ
 148. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ?
 149. Odstúpenie zo štúdia na VŠ
 150. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva?
 151. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca
 152. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.?
 153. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy?
 154. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax?
 155. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok?
 156. Výber podniku na bakalárku z finstat.
 157. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ
 158. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok
 159. Vedúci metodického združenia
 160. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing?
 161. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom
 162. Financie
 163. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš
 164. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie
 165. Zápis do školského klubu
 166. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec?
 167. Externe studium
 168. Dovody pre komisionalnu skusku
 169. Zástupca riaditeľa
 170. Frekvencia vs. intenzita zvuku
 171. Pojem "derivat"
 172. Aký odbor si mám vybrať?
 173. Otváranie obálok
 174. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste?
 175. žiadosť o zamestnanie počas štúdia
 176. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia
 177. vyberove konanie na MŠ
 178. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo?
 179. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady
 180. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky.
 181. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom
 182. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK?
 183. Dychanie-spotreba kyslika
 184. Atestácia, kredity alebo nič?
 185. odhlásenie z VŠ
 186. maturita externe po 40-ke
 187. Neplatené voľno a zamestnanie sa
 188. ˇštúdium na vysokej škole
 189. stratil som maturitné vysvedčenie
 190. Preklad slova Anatopism do slovenčiny
 191. pomaturitné štúdium - pedagogické
 192. Evidencia dochádzky
 193. Ako mám vypočítať stranu,obvod alebo obsah ak poznám iba jedno z tohto?
 194. Gymnazium Saru vs Bilikova
 195. Môžem učiť na 1.stupni ZŠ ak si ešte len robím primárnu pedagogiku?
 196. Neprijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ po absolvovaní zápisu pre nedostatok miesta?
 197. Zubné lekárstvo JLF UK
 198. Sociálne štipendium na vysokej škole
 199. Problém v škole
 200. experiment - sukcesívny a simultánny
 201. Dá sa takýto priklad vypočítať ?
 202. Zaradenie učiteľa na SOŠ
 203. Tabuľka podľa smernice
 204. Je možné znovu začať stredoškolské štúdium počas roka?
 205. Ako postupovať pri uznávaní českého vysokoškolského titulu na Slovensku?
 206. Neuspešné vyberove konanie
 207. Môžem uspieť na funkciu riaditeľa ZŠ, ked som zamestnankyňa inej školy?
 208. Môže učiteľka / vychovavateľka vykonať osobnú prehliadku žiaka a jeho tašky?
 209. Aké sú moje povinnosti po vylúčení zo štúdia na VS ak už som prijatý na inú?
 210. Aké vzdelanie-certifikáty- treba na doučovanie cudzieho jazyka ??
 211. Koľko to je hodín ?
 212. jazykové okienko
 213. Studium učitelství 1. stupně ZŠ
 214. Súkromná škôlka
 215. Online kurz angličtiny FREE
 216. Pedagogicke minimum
 217. Aky presny odbor studovat?
 218. K čomu sa viaže súhlas dotknutej osoby?
 219. Potrebuje Riaditelka MS mat ukoncenu prvu atestaciu?
 220. Syn neodovzdal bakalárku, čo teraz?
 221. Korektúra záverečnej práce: Čo znamenajú zvislé čiary pri okraji?
 222. Chyby v pisani 4.rocnik
 223. Ukončenie štúdia v maturitnom ročníku
 224. Zhoda na bakalárskej práci.
 225. Môžem popri robení si DPŠ učiť na SŠ?
 226. Stavebná fakulta v Žiline
 227. Kávomat na strednej škole
 228. Zrušenie otázky
 229. ako zneju psychotesty pri vstupe do armády SR
 230. Inklúzia detí migrantov
 231. Štúdium na SR + štúdium v ČR = poplatky?
 232. Pedagogický asistent učiteľa, platová trieda
 233. vypracovanie seminárnej práce v cudzom jazyku
 234. Má niekto vzor testu na výkon funkcie zodpovednej osoby ?
 235. Dieta vychovane pomocou Montessori? (uz dospele "dieta")?
 236. Montessori v meste MARTIN - skusenosti?
 237. offline komunikácia
 238. Môže byť ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca pred ukončením pedagogického vzdelania?
 239. Dotazník
 240. Zaujímalo by ma či môžem vyučovať (formou zástupu) na strednej škole (konkrétne obchodnej akadémii)
 241. Dokončiť SOŠ individuálnym plánom
 242. Štúdium na BISLA
 243. prerušená prevádzka materskej školy
 244. kurz na získanie základného vzdelania na strednej škole
 245. Aké má byt v tejto vete -i/-y?
 246. Aké je riešenie tejto slovnej úlohy ?
 247. Externé štúdium na UK - pedagogická fakulta
 248. Mozem byt studentom VS do konca semestra,ked som ukoncil statnou skuskou Bc.studim v mesiaci januar, ale platil som za 2 semestre(kvoli skuske).
 249. Preklad do ANJ
 250. Aké vzdelanie musí mať veterinárny asistent ?