PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Stavebné povolenie - rady, skúsenostiPages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.04.09, 15:44
1. Zaujala ma ale Vasa poznamka o type obvodoveho muriva, moze zavisiet typ /podkrovie / nejako od typu obvodoveho muriva?

2. Co to znamena, ked projekt je overeny?

3. Moze byt overeny v ten isty den ako je vydane stavebne povolenie?

4. Nie je tam zakonna doba na odvolanie voci overeniu 15 dni ako na kazde uradne rozhodnutie?

5. Je stavebne povolenie vobec platne alebo je absolutne neplatne?


dakujem


K bodom :
1. NIE.

2. Stavebný úrad odtlačkom pečiatky potvrdí výkresy z PD.

3. ÁNO. Iba v ten istý deň.

4. Zákonná doba ano. Stavebný úrad dáva dátum rovnaký ako na stavebnom povolení. Môže počkať, či sa niekto neodvolá. Inak je to OK.

5. ÁNO, je platné ak tam nie je nič iné.


K priestorom. Je to podkrovný priestor jednoznačne. To doplnenie od Vás som chcel len navyše, vedel som, žte to je podkrovné už včera, len som chcel viac info, aby som Váís zbytočne nezavádzal.
Ospravedlňujem sa.


CIMOM

KEJKA
17.04.09, 16:27
aj ja mám problém,už som ho formulovala v nej téme, nikto sa nevyjadril, citujem
Máme montovanú šachtu pred plánovaným domom, vybrali sme veľkú tuším 160-170, je tam dovedená obecná voda. A je tu návrh - v tejto šachte naraziť studňu a umiestniť darling - stále neviem Zo šachty je potrebné vyviesť pod základy trubky-hadice na oba spôsoby zásobovania vodou. Vodu zo studne chcem len do WC A samozrejme vyviesť do záhrady na polievanie - ,
V stavebnom povolení nemám žiadne obmedzenia , čo sa týka oecnej vody.
Šachta je moja, a studne do 10m3 ano netreba nahlasovať. Pritom už dva ja ludia mi povedali, že s tým môže byť problém, ked to chcem mať v jednej šachte. Nechcem zbytočne chodiť na úrad a rozvirovať dskusiu, ak to nie je vyslovene zakázané, tak by som tú studňu newchala naraziť. Studniar mi k tomu nič nepovedal, dokonca sám to navrhol.
Čo mám teda robiť, aby som sa nedostala do konflktu so zákonom?

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.04.09, 16:57
1. Chcem si postavit na svojom pozemku RD 8x8m,potrebujem sa vyhnut suhlasu alebo vyjadreniu susedov k stavebnemu povoleniu.

2. Otazkou je: mozem bit jej majitelom a mozem dat sam sebe suhlas-vyjadrenie k staveb. povoleniu?
Dakujem,budem cakat na odpoved ak je to mozne.


Doporučujem pozorne prečítať si túto tému od začiatku. Nemám čas prechádzať ju, ale viackrát som písal o súhlase suseda. Určite je niečo hneď v príspevku č. 3. Nepotrebujete ho!!!

Žiadny pozemok nerozdeľujte, ušetríte cca 250 až 320 €. Investujte ich inde, napr. priateľke na darček :).

K jednotlyvím bodom :
1. Už som uviedol.
2. Načo budete dávať sam sebe súhlas ?


NESTRESUJTE SA !!!

Stavbu osadte na svoj pozemok, pozrite si § 6 vyhl. 532/2002 - pojednáva o vzdialenostiach RD.
Opakujem sa, určite si prečítajte moje príspevky.

Dodávam Vám, do pozornosti tému, ktorú som už zamkol, ale kôli Vašej otázke ju opäť na niekoľko dní otvorím :

http://www.porada.sk/t106294-odmena-pre-stavebny-urad-a-pre.html


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.04.09, 17:19
CIMOM, Rad by som vas poziadal o radu:

obrazok:
i39.tinypic.com/2kmrh4.jpg

Situacia:
1.Regulatívy v územnom pláne:
koeficient zastavania pozemku max 0,25
max. hĺbka zástavby 15 m ( dĺžka domu)
stavebná čiara 5 m
odstupy od okraja pozemku min. 2m
2.garaz 6x4 by sa stavala dodatocne
3. stavat sa bude (dom aj garaz) az podla noveho stavebneho zakona

1. ake su moznosti domom presiahnut hlbku zastavby, kto to schvaluje, ake faktory sa beru do uvahy?
2. zahrnaju sa do zastavanej plochy ktorej sa vypocitava koeficient zastavania aj presahy strechy (a. standardne cca 70cm, b. nad terasou cca 200 cm) ?
3. je mozne dodatocne dostavat garaz ak dom zastaval 0.25 pozemku a garazou by bol koeficient zastavania prekroceny?
4. vztahuje sa hlbka zastavby aj na garaz? t.j mozem stavat za ciarou 20 (5+15) metrov od cesty?
5. potrebujem suhlas susedov na umiestnenie garaze na hranici pozemku?
6. je nejaka norma predpisujuca sirku pristupovej komunikacie ku garazi (na obr. priestor medzi domom a susedom 3)?

Velka vdaka za vas cas a ochotu pomoct.
[/COLOR]


Neviem, kde je ten obrázok, odpoviem zatiaľ na niektoré otázky :
2. Presah strechy určite nie. Konkrétne viem o prípade, je na súde, kde sa do geometrického plánu premietlo aj zateplenie budovy.
5. 1. Ak pôjdete cestou stavebného konania, tak nie ak nebudete zastavovať jeho pozemok. Ak nedá súhlas na vstup na svoj pozemok, napr. pri postavení lešenia a pod., postupuje sa podľa § 135 SZ. Vteda stavebný úrad nariaďuje opatrenia na cudzom pozemku.
5.2. Ak pôjdete cestou ohlásenia stavebnému úradu taktiež nie, ak nepôjdete na jeho pozemok. Ak budte počas výstavby používať susedný pozemok tak áno. Pridávam § 5 ods. 1 vyhl. č. 453/2000, cit.
"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti."


Neviem Vám bez obrázku poradiť. Možno, resp. určite by mi pomohol aj link na územný plán. Vtedy viem poradiť presne, ale takto je to len v polohe neurčitej a nerád by som zavádzal, alebo dával len domnienky.

Doplnte mi to, a .....


CIMOM

KEJKA
17.04.09, 17:32
aj ja mám problém,už som ho formulovala v nej téme, nikto sa nevyjadril, citujem
Máme montovanú šachtu pred plánovaným domom, vybrali sme veľkú tuším 160-170, je tam dovedená obecná voda. A je tu návrh - v tejto šachte naraziť studňu a umiestniť darling - stále neviem Zo šachty je potrebné vyviesť pod základy trubky-hadice na oba spôsoby zásobovania vodou. Vodu zo studne chcem len do WC A samozrejme vyviesť do záhrady na polievanie - ,
V stavebnom povolení nemám žiadne obmedzenia , čo sa týka oecnej vody.
Šachta je moja, a studne do 10m3 ano netreba nahlasovať. Pritom už dva ja ludia mi povedali, že s tým môže byť problém, ked to chcem mať v jednej šachte. Nechcem zbytočne chodiť na úrad a rozvirovať dskusiu, ak to nie je vyslovene zakázané, tak by som tú studňu newchala naraziť. Studniar mi k tomu nič nepovedal, dokonca sám to navrhol.
Čo mám teda robiť, aby som sa nedostala do konflktu so zákonom?
posúvam

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.04.09, 17:42
aj ja mám problém,už som ho formulovala v nej téme, nikto sa nevyjadril, citujem
Máme montovanú šachtu pred plánovaným domom, vybrali sme veľkú tuším 160-170, je tam dovedená obecná voda. A je tu návrh - v tejto šachte naraziť studňu a umiestniť darling - stále neviem Zo šachty je potrebné vyviesť pod základy trubky-hadice na oba spôsoby zásobovania vodou. Vodu zo studne chcem len do WC A samozrejme vyviesť do záhrady na polievanie -
V stavebnom povolení nemám žiadne obmedzenia , čo sa týka oecnej vody.
Šachta je moja, a studne do 10m3 ano netreba nahlasovať. Pritom už dva ja ludia mi povedali, že s tým môže byť problém, ked to chcem mať v jednej šachte. Nechcem zbytočne chodiť na úrad a rozvirovať dskusiu, ak to nie je vyslovene zakázané, tak by som tú studňu newchala naraziť. Studniar mi k tomu nič nepovedal, dokonca sám to navrhol.
Čo mám teda robiť, aby som sa nedostala do konflktu so zákonom?
zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)§ 18
Všeobecné užívanie vôd

(1) Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.

(2) Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach ani na zmenu jej prirodzeného odtoku občasne tečúcich nesústredených vôd na účely ochrany týchto nehnuteľností proti škodlivým účinkom vody.

(3) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.

(4) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber povrchových vôd alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min. Jednoduchými zariadeniami na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie povrchových vôd v nádržiach s obsahom vody do 5 m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie vôd v nádržiach z povrchového odtoku.

(5) Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

(6) Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny. Pôsobnosť orgánov na ochranu zdravia podľa osobitného predpisu25) nie je tým dotknutá.

__________________________________________________ _______________


Stavebný zákon (50/1976)


§ 139b

(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

doĺňam : (teda aj studne)

__________________________________________________ __________zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach


§ 23

(3) Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak
a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a


__________________________________________________ _______________


Studňa do 3 m je drobná stavba.
Studňa nad 3 m vyžaduje povolenie špeciálneho stavebného úradu (ObÚ ŽP) - § 26 vodného zákona.
Ako budete merať splaškovú vodu, ak vodu nebudete čerpať od vodárny ?


Poznámka : inak robí sa to aj tak ako píšete.

_______________________________________

Nebudem viac písať, ak je otázka aj teraz, tak mi ju môžete napísať. Určite bude už konkrétnejšia.

CIMOM


Za súhlas vopred ďakujem, ak niekto so mnou nesúhlasí, nech mi to uvedie prosím písomne.DOPLNOK :

Dopĺňam jednu osobnú skúsenosť. Pri tom RD mali tiež studňu, ale ako jediný zdroj vody. Nemali žumpu, ale ale napájali sa na verejnú kanlaizáciu. Museli dať vodomer na prívod zo studne, až potom sa mohli napojiť na kanalizáciu.

iviviv
17.04.09, 18:34
Poprosim o radu.. Chceli by sme stavbu osadit menej ako 2 metre od hranice susediacich pozemkov. Susediace pozemky su zahrady. Najblizsie domy su vzdialene cca 20m. Starsie domy su stavane na hranici pozemkov.
Osadenie nam projektant urobil na 2 m.
Co nam treba k tomu, aby bolo mozne stavbu osadit blizsie? Ziadne siete tadial neprechadzaju... Ziadost na stavebne povolenie sme uz ale podali s osadenim 2m...
Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.04.09, 18:43
Poprosim o radu.. Chceli by sme stavbu osadit menej ako 2 metre od hranice susediacich pozemkov. Susediace pozemky su zahrady. Najblizsie domy su vzdialene cca 20m. Starsie domy su stavane na hranici pozemkov.
Osadenie nam projektant urobil na 2 m.
Co nam treba k tomu, aby bolo mozne stavbu osadit blizsie? Ziadne siete tadial neprechadzaju... Ziadost na stavebne povolenie sme uz ale podali s osadenim 2m...
Dakujem

Tu asi nič.
Leda ak by susedná stavba bola na hranici a Vy by ste osadili stavbu taktiež na hranici, teda bol by to tzv. dvojdom.

Aj keď chcem, ale neporadím.


CIMOM

mh586
18.04.09, 03:08
OBRAZOK:
link vyznacit, skopirovat a otvorit v novom okne

i39.tinypic.com/2kmrh4.jpg

inak som to spravit nevedel, som tu novy

Miloš Mičega - CIMOM TN
18.04.09, 03:40
OBRAZOK:
link vyznacit, skopirovat a otvorit v novom okne

i39.tinypic.com/2kmrh4.jpg

inak som to spravit nevedel, som tu novy

len na rýchlo, nemám teraz čas.

To su jednoznančne stiesnené pomery, a nie je to len tak, že si to umiestnite 2 m. Vysvetlím to večer.
CIMOM

mh586
18.04.09, 03:51
stiesnene pomery sa mi nezdaju, pozemok ma 26x32 metrov a okolite su len o malo mensie, nie je problem dodrzat odsup 2 metre pd pozemku suseda3 a z opacnej strany akykolvek odsup je potrebny. rozmery pozemku na obrazku nie su v mierke, len som chcel naznacit ulicnu ciaru a hlbku zastavby.

uzemny plan je tu:

uzemneplany.sk/upn/krasna-nad-hornadom

regulativy tu na strane 4 dole:

uzemneplany.sk/texty-upn/krasna-nad-hornadom/?etapa=155&text=662

iviviv
18.04.09, 05:39
Tu asi nič.
Leda ak by susedná stavba bola na hranici a Vy by ste osadili stavbu taktiež na hranici, teda bol by to tzv. dvojdom.

Aj keď chcem, ale neporadím.


CIMOM


Nerozumiem odpovedi... Nic sa neda robit, alebo nic k tomu nepotrebujeme...?
Nas dom by priamo nesusedil so ziadnym domom (len so zahradami), len ho potrebujeme podat k hranici. Je to v starej zastavbe, ale nie v rade domov, ale na zahrade. Ta stara zastavba je klasicky husta, domy su na hraniciach pozemkov. V zahrade vedla (nie priamo susediacej),su tiez 2 novostavby a su od hranice na 1 meter. Tak ma zaujima, ze co k tomu potrebujeme, aby sme to aj my mohli posunut.
Dakujem

adikar
18.04.09, 07:45
Dobrý deň. Mám v úmysle trocha prerobiť, prestavať strechu, záhradnej chatky. (presnejčie ju chcem predĺžiť cez pôdorys chatky a vytvoriť pod strechou malé podkravie) Podaďte mi prosím, čo je všetko potrebné a či je potrebné stavebné povolenie, projekt a tak ďalej. Ďakujem

mh586
18.04.09, 11:18
este jeden nakres, tentokrat v mierke

i42.tinypic.com/dr9d0.jpg

medzi domom a pravym susedom su 3 metre
medzi domom a lavym susedom je min 5 metrov

Miloš Mičega - CIMOM TN
18.04.09, 16:22
este jeden nakres, tentokrat v mierke

i42.tinypic.com/dr9d0.jpg

medzi domom a pravym susedom su 3 metre
medzi domom a lavym susedom je min 5 metrov


Ráno som nepozeral na kóty. Podľa nového nákresu neviem prečo by Vaša stavba nemohla byť povolená.

Vzdialenosť od komunikácie máte v rozmedzí 5 až 10 m.

Vzdialenosť od hranice pozemku min 2 m.

Zastavanosť musíte mať do 0,25 %.

K tej garáži, či može byť ak sa prekročí zastavanosť ? nenašiel som v textovej časti nič viac než to, že parkovanie a garážovanie pri RD si zabezpečí každý na svojom pozemku. Takže zastavanosť je daná.

Mimochodom dúfam že tá textová časť na nete je schválená aj ako VZN, lebo iba vtedy je platná.


Asi som moc neporadil, ale iba toľko.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
18.04.09, 16:24
Dobrý deň. Mám v úmysle trocha prerobiť, prestavať strechu, záhradnej chatky. (presnejčie ju chcem predĺžiť cez pôdorys chatky a vytvoriť pod strechou malé podkravie) Podaďte mi prosím, čo je všetko potrebné a či je potrebné stavebné povolenie, projekt a tak ďalej. Ďakujem

Treba stavebné povolenie, v príspevku č. 3 v tejto téme je postup, ktorý použijete primerane.

Dúfam, že ta chatka nie je v záhradkárskej oblasti, pre ktorú sú podľa územného plánu, resp. územného rozhodnutia obmedzenia. Potom platí to čo je dané. Môže tam byť napr. aj obmedzenie zobytňovať podkrovia a pod.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
18.04.09, 16:31
Nerozumiem odpovedi... Nic sa neda robit, alebo nic k tomu nepotrebujeme...?
Nas dom by priamo nesusedil so ziadnym domom (len so zahradami), len ho potrebujeme podat k hranici. Je to v starej zastavbe, ale nie v rade domov, ale na zahrade. Ta stara zastavba je klasicky husta, domy su na hraniciach pozemkov. V zahrade vedla (nie priamo susediacej),su tiez 2 novostavby a su od hranice na 1 meter. Tak ma zaujima, ze co k tomu potrebujeme, aby sme to aj my mohli posunut.
Dakujem

Nedá sa Vám takto poradiť. V predchádzajúcej otázke mi "mh586" priložil aj situáciu. Aj tak to nie je úplne ono, lebo to má previazanosť na územný plán.

K Vašej otázke. Uvádzate, že ste už podali žiadosť o SP. Nascenujte mi situáciu z PD.
Do vydania SP môžete meniť svoje podanie, takže treba konať.

PS : Pochopte ma, nechcem Vám uviesť blbosť, keď nemám všetky podklady. Radšej neuvediem nič, ako blbosť.


CIMOM

iviviv
19.04.09, 06:19
Nedá sa Vám takto poradiť. V predchádzajúcej otázke mi "mh586" priložil aj situáciu. Aj tak to nie je úplne ono, lebo to má previazanosť na územný plán.

K Vašej otázke. Uvádzate, že ste už podali žiadosť o SP. Nascenujte mi situáciu z PD.
Do vydania SP môžete meniť svoje podanie, takže treba konať.

PS : Pochopte ma, nechcem Vám uviesť blbosť, keď nemám všetky podklady. Radšej neuvediem nič, ako blbosť.


CIMOM
hmm..situaciu by som prilozila, ale neviem ako.... :(

Gard
19.04.09, 15:58
Zdravim CIMOM,

chcel by som skonzultovat jednu vec ohladne predaja pozemku, ktory patri obci. Obec predava pozemok dvom sukromnym osobam - susedom. Obaja susedia maju okrem toho svoje pozemky, ktore nadvazuju na obecny. Sukromny pozemok jedneho zo susedov ale zasahuje rohom asi 2m do pozemku druheho suseda. Otazka je : moze obec pri odpredaji zaviazat jedneho zo susedov, aby tento presah odstranil, resp.aby zriadil vecne bremeno pre druheho suseda (zdrzi sa postavenia plotu, resp.mu da pravo prechodu cez tento zasahujuci roh) ? Moze obec prijat taketo uznesenie pri odpredaji a dat takuto podmienku do uznesenia pri odpredaji ? Jasne ze na to musi byt vola obce, ale otazka je ci je to pravne priechodne. (t.j. riesit pri predaji obecneho pozemku aj susedsky problem)

trsťa
20.04.09, 06:08
Dobrý deň,
neviem či viete poradiť aj v tejto problematike...
Máme už postavený rodinný dom na pozemku, ktorý je v LV zapísaný ako orná pôda. Chcem na katastri vykonať zmenu - pozemok pod domom zapísať ako stavebný pozemok. Dúfam, že som sa vyjadrila dobre, lebo v tomto nie som "doma". Neviete mi poradiť, čo všetko treba predložiť na katastri?
Viem, že tam treba nejakú žiadosť, ale neviem v akom znení, keďže ako vravím vyjadrovanie v tejto oblasti nie je moja parketa. Určite treba aj kolok, ale neviem v akej hodnote.
Ak prosím neviete konkrétne, poradili by ste mi kde to hľadať (okrem možnosti samotnej návštevy katastra - to je tak na celý deň).

ďakujem

andreaS
20.04.09, 06:20
trsťa: nas toto cochvila tiez caka, ale s tym rozdielom, ze este len ideme stavat... boli sme sa informovat na katastri (popri vybavovani LV a kat.mapy) a tam nas poslali na pozemkovy fond, ze tam nam budu vediet poradit... tam nam tetuska dala tlacivo (ziadost o vynatie pody) ale s tym mame prist az ked budeme mat suhlas mesta so zlucenim stavebneho a uzemneho konania... teraz cakame na ten suhlas, aby sme to mohli vybavit... ale ked som bola na katastri tak tam bola pani, kt. vybavovala toto az po postaveni domu a teraz jej to kvoli tomu nechceli skolaudovat a mala dost hlavu v smutku... ale nechcem zavadzat informaciami, ked neviem vsetky podrobnosti jej situacie...

tiez mam dotaz ku stavbe... mame podane stavebne povolenie... projekt je urobeny bez pivnice, ale dodatocne sme zistili, ze je lepsie vyzit svah na ciastocne podpivnicenie ako robit take hrube zaklady... je lepsie este doplnit projekt pivnice a zaniest to na stavebny urad? Co vsetko sa nam meni v projekte a teda co vsetko treba doniest? Napadli ma zaklady, samotny podorys pivnice, doplnok ku statike (stacilo by doplnit vyhlasenie statika co sa tym meni, daky vypocet, alebo statiku urobit nakomplet nanovo?) Na druhu stranu... bolo by velmi zle nedat to na stavebny urad a urobit tu pivnicu aj bez toho?? dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.04.09, 07:07
Zdravim CIMOM,

chcel by som skonzultovat jednu vec ohladne predaja pozemku, ktory patri obci. Obec predava pozemok dvom sukromnym osobam - susedom. Obaja susedia maju okrem toho svoje pozemky, ktore nadvazuju na obecny. Sukromny pozemok jedneho zo susedov ale zasahuje rohom asi 2m do pozemku druheho suseda. Otazka je : moze obec pri odpredaji zaviazat jedneho zo susedov, aby tento presah odstranil, resp.aby zriadil vecne bremeno pre druheho suseda (zdrzi sa postavenia plotu, resp.mu da pravo prechodu cez tento zasahujuci roh) ? Moze obec prijat taketo uznesenie pri odpredaji a dat takuto podmienku do uznesenia pri odpredaji ? Jasne ze na to musi byt vola obce, ale otazka je ci je to pravne priechodne. (t.j. riesit pri predaji obecneho pozemku aj susedsky problem)

Nie som právnik, teda môžem dať len svoj názor.

Môže. Kúna zmluva, v tomto prípade právny akt 2 zmluvných strán je záväzok, z ktorého plynú práva a povinnosti. Ak kupujúci niečo chce kúpiť, tak musí akceptovať podmienky predávajúceho, resp. plniť to čo sa dohodnú v zmluve.
Ak predávajúci dáva podmienku, s ktorou bude kupujúci súhlasiť tak nevidím dôvod prečo nie.

Len toľko, ale je to môj názor.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.04.09, 07:21
Dobrý deň,
neviem či viete poradiť aj v tejto problematike...
Máme už postavený rodinný dom na pozemku, ktorý je v LV zapísaný ako orná pôda. Chcem na katastri vykonať zmenu - pozemok pod domom zapísať ako stavebný pozemok. Dúfam, že som sa vyjadrila dobre, lebo v tomto nie som "doma". Neviete mi poradiť, čo všetko treba predložiť na katastri?
Viem, že tam treba nejakú žiadosť, ale neviem v akom znení, keďže ako vravím vyjadrovanie v tejto oblasti nie je moja parketa. Určite treba aj kolok, ale neviem v akej hodnote.
Ak prosím neviete konkrétne, poradili by ste mi kde to hľadať (okrem možnosti samotnej návštevy katastra - to je tak na celý deň).

ďakujem


Neviem, kedy to máte postavené. V katastri sa to dá prepísať len na základe stanoviska, resp. rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu poľn. pôdy, t.j. obvodného pozemkového úradu.
Ak bola stavba postavená pred 25.06. 1992, tak by to bolo pre Vás najjednoduchšie, lebo nie je s tým prakticky žiadny problém.
Postupuje sa podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z.z.§ 11
(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak

a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.

(2) Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.

Doporučujem VáM :

1. V prvom rade treba ísť na príslušný obvodný poz. úrad a tak postupom podľa § 11 spraviť zmenu v druhu pozemku.

2. Ak dátum postavenia je po uvedenom dátume, aj tak sa tomu nevyhnete.

3. Až následne treba ísť na kataster, neviem Vám so 100 % istotou povedať postup na katastri, ale pravdepodobne by sa malo jednať iba o zápis, zmenu skutočností, t.j. môhlo by to byť aj bez poplatku.


DODATOK :

Prikladám Vám približne vzorovú žiadosť na obvodný poz. úrad :

Vec : Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znenčisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

__________________________________________
Žiadam Obvodný pozemkový úrad v ............. o vydanie rozhodnutia podľa § 11 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znenčisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


pre stavbu .................................................. ..........č. parc:............................................. ..............
v katastrálnom území........................................... .................................................. ....................
pôvodný druh pozemku........................................... .................................................. ..................
vo výmere........................................... .................................................. ....................................
Odôvodnenie : .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .............................................
.................................................. .................................................. .............................................
.................................................. .................................................. .............................................

.....................................
podpis žiadateľa


_______________________________________


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.04.09, 07:26
trsťa: nas toto cochvila tiez caka, ale s tym rozdielom, ze este len ideme stavat... boli sme sa informovat na katastri (popri vybavovani LV a kat.mapy) a tam nas poslali na pozemkovy fond, ze tam nam budu vediet poradit... tam nam tetuska dala tlacivo (ziadost o vynatie pody) ale s tym mame prist az ked budeme mat suhlas mesta so zlucenim stavebneho a uzemneho konania... teraz cakame na ten suhlas, aby sme to mohli vybavit... ale ked som bola na katastri tak tam bola pani, kt. vybavovala toto az po postaveni domu a teraz jej to kvoli tomu nechceli skolaudovat a mala dost hlavu v smutku... ale nechcem zavadzat informaciami, ked neviem vsetky podrobnosti jej situacie...

tiez mam dotaz ku stavbe... mame podane stavebne povolenie... projekt je urobeny bez pivnice, ale dodatocne sme zistili, ze je lepsie vyzit svah na ciastocne podpivnicenie ako robit take hrube zaklady... je lepsie este doplnit projekt pivnice a zaniest to na stavebny urad? Co vsetko sa nam meni v projekte a teda co vsetko treba doniest? Napadli ma zaklady, samotny podorys pivnice, doplnok ku statike (stacilo by doplnit vyhlasenie statika co sa tym meni, daky vypocet, alebo statiku urobit nakomplet nanovo?) Na druhu stranu... bolo by velmi zle nedat to na stavebny urad a urobit tu pivnicu aj bez toho?? dakujem

Otázka je asi len k tej zmene stavby - pivnica.

No v takom prípade treba postupom podľa § 68 stavebného zákona požiadať o zmenu stavby ešte pred jej dokončením.
Jednoznačne treba prepracovať PD.
Určite sa nejedná o nepodstatnú zmenu.
Určite sa dá jednoznačne uvedené chápať (ak urobíte zmenu bez súhlasu SÚ) ako priestupok podľa § 105 SZ.


CIMOM

andreaS
20.04.09, 07:30
dakujem

ale stacilo by dat len daky dodatok k existujucemu projektu? Stal nas nemale peniaze a sme aj nasrdeny na architekta, ze nam nepovedal o moznosti podpivnicenia ako vyhodnejsej oproti tak vysokym zakladom... samotny projekt ostava, len z casti sa vyuzite "brucho" na pozemku na pivnicu a napojit schody do pivnice na dve mozne miesta v dome.

Zmenia sa nam tak zaklady (v dvoch urovniach) a ta statika by stacila len daky dodatok k existucej statike?

pepa78
20.04.09, 13:47
Ak na pozemku stojí RD / má samostatné parcelné číslo / a chcem na záhrade postaviť objekt o rozmeroch 3,5 m x 7 m, s podkrovím a pultovou strechou, tak sa to dá považovať ako doplnková stavba k existujúcemu RD ??? Ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.04.09, 14:20
dakujem

ale stacilo by dat len daky dodatok k existujucemu projektu? Stal nas nemale peniaze a sme aj nasrdeny na architekta, ze nam nepovedal o moznosti podpivnicenia ako vyhodnejsej oproti tak vysokym zakladom... samotny projekt ostava, len z casti sa vyuzite "brucho" na pozemku na pivnicu a napojit schody do pivnice na dve mozne miesta v dome.

Zmenia sa nam tak zaklady (v dvoch urovniach) a ta statika by stacila len daky dodatok k existucej statike?

Nie!
Chcete meniť zakladanie stavby, t.j. prakticky to najhlavnejšie. Projektant vie, čo má robiť.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.04.09, 14:22
Ak na pozemku stojí RD / má samostatné parcelné číslo / a chcem na záhrade postaviť objekt o rozmeroch 3,5 m x 7 m, s podkrovím a pultovou strechou, tak sa to dá považovať ako doplnková stavba k existujúcemu RD ??? Ďakujem

Podľa plochy to môže mať charakter drobnej stavby, ak to nebude slúžiť na, napr. podnikateľský účel (dielňa a pod.).


CIMOM

andreaS
20.04.09, 14:45
volala som nakoniec projektantovi a ten potvrdil ze nakomplet nanovo cely projekt (samozrejme znova platit ako za cely projekt), navyse ma upozornil, ze najskor mam zavolat architektovi, lebo skor ma pocit, ze to architekt neschvali... ze by to skazilo dojem... tak sme to vyriesili tak, ze z toho nasho "brucha" dame dole este polovicu, aby sme zaklady nemuseli robit take vysoke :)

cimon aj tak dakujem za cas straveny odpovedou :)

IgyPop
21.04.09, 09:17
Chcem sa spýtat, ci je mozné mat medzi domami mensí priestor, ako je definovaný v §6, bod 4. vyhl. č. 532/2002?
Máme uzky pozemok (9m), pricom z pravej strany je dom na hranici pozemku a z lavej strany je dom cca 2m. My by sme chceli stavat cca 1m od lavej hranice, cize celková vzdialenost medzi domami by bola cca 3m. Na existujúcom dome, ani na nasom nebudú v protilahlých stenách okná do obytných miesností. Zo strany lavého suseda máme predbezne ústny súhlas.

D.

anyva
21.04.09, 15:02
Máme pozemok v susedstve cintorína a chceli by sme tam stavať. Pozemok je definovaný ako orná pôda a zastavané plochy a nádvoria. Je možné tam vôbec stavať? Podľa schváleného návrhu územného plánu sa pozemok nachádza v ochrannej zóne cintorína. Čo všetko potrebujeme vybaviť? Ďakujem za odpoveď

pivko
21.04.09, 15:19
Dobrý deň
Aky je postup pri vybavovaní stavebného povolenia?
Čo všetko je k tomu potrebné?
Ďakujem vopred za radu.

Miloš Mičega - CIMOM TN
21.04.09, 17:03
Chcem sa spýtat, ci je mozné mat medzi domami mensí priestor, ako je definovaný v §6, bod 4. vyhl. č. 532/2002?
Máme uzky pozemok (9m), pricom z pravej strany je dom na hranici pozemku a z lavej strany je dom cca 2m. My by sme chceli stavat cca 1m od lavej hranice, cize celková vzdialenost medzi domami by bola cca 3m. Na existujúcom dome, ani na nasom nebudú v protilahlých stenách okná do obytných miesností. Zo strany lavého suseda máme predbezne ústny súhlas.

D.

Nechcem bez situácie presne uviesť čo a ako, ale z Vášho popisu sa mi zdá jediné možné umiestnenie presne opačne, teda z pravej strany.
Tam uvádzate dom na hranici. Pozemok máte široký 9 m. Z ľavej strany je dom 2 m.
Treba aplikovať § 6 ods. 5 vyhl. 532/2002.

Takže :
Z prava na hranici.
Dom široký 7 m.
Z ľava 2 m, teda 4 m od susedného domu.

Samozrejme, že to je len bez znalostí presného umiestnenia.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
21.04.09, 17:05
Dobrý deň
Aky je postup pri vybavovaní stavebného povolenia?
Čo všetko je k tomu potrebné?
Ďakujem vopred za radu.


Postup pri stavebnom konaní, resp. vybavovaní podkladov je v príspevku č. 3 tejto témy (aj v ďalších).

CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
21.04.09, 17:11
Máme pozemok v susedstve cintorína a chceli by sme tam stavať. Pozemok je definovaný ako orná pôda a zastavané plochy a nádvoria. Je možné tam vôbec stavať? Podľa schváleného návrhu územného plánu sa pozemok nachádza v ochrannej zóne cintorína. Čo všetko potrebujeme vybaviť? Ďakujem za odpoveď

Orná pôda asi nebude problém.
Problém je cintorín a jeho ochranné pásmo uvedené v § 16 ods. 8 zákona 470/2005 - 50 m.
Dôležité je podrobne si preštudovať regulatívi v územnom pláne.
V tomto momente viac neporadím, nechcem dávať kladné nálady, keď podľa mňa, ak ste v ochrannom pásme novostavbu nepostavíte.


CIMOM

petros
21.04.09, 17:21
chcem sa spytat ak chcem na zahrade postavit unimobunku je to limitovane m2/3-4unimo bunky/a je tam časová hranica užívania/ked nechcem murovanu koli stavebnemu povoleniu a rýchlemu užívaniu/ dakujem

pivko
21.04.09, 17:42
Chcem sa spýtat, ci je mozné mat medzi domami mensí priestor, ako je definovaný v §6, bod 4. vyhl. č. 532/2002?
Máme uzky pozemok (9m), pricom z pravej strany je dom na hranici pozemku a z lavej strany je dom cca 2m. My by sme chceli stavat cca 1m od lavej hranice, cize celková vzdialenost medzi domami by bola cca 3m. Na existujúcom dome, ani na nasom nebudú v protilahlých stenách okná do obytných miesností. Zo strany lavého suseda máme predbezne ústny súhlas.

D.
Mám podobný problém s umiestnenim domu, vraj existuje nejaka vynimka že može byť vzdialenosť medzi domami 3m / sused ma na moj pozemok len okienko z WC a ja na jeho dom nebudem mať žiadne okno/

wazzap
21.04.09, 20:23
Ahoj, pridavam sa k chvale a vdake za tvoju pomoc:)

Chcem sa spytat, aky je postup pri zmene uzemneho planu... konkretne bratislavy... co treba dolozit atd...
Moj problem je totiz taky ze mam pozemok, ktory je v liste vlastnictva vedeny ako zahradkarska oblast, je v intravilari... ... ale uzemny plan s tymto pozemkom nepocita pre buducu vystavbu...
Mam vobec realnu sancu s tymto pohnut?
Pocul som nieco take ze sa to da ale je to dost drahe... kolko mi asi nepovies co?:)
Vopred vdaka

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 08:41
chcem sa spytat ak chcem na zahrade postavit unimobunku je to limitovane m2/3-4unimo bunky/a je tam časová hranica užívania/ked nechcem murovanu koli stavebnemu povoleniu a rýchlemu užívaniu/ dakujem

Odpovedzte mi na základné otázky :
1. bude unimobunka napojená na siete
2. bude -//- mať základy
3. bude si -//- vyžadovať úpravu podkladu (výkop, ...)


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 08:46
Ahoj, pridavam sa k chvale a vdake za tvoju pomoc:)

Chcem sa spytat, aky je postup pri zmene uzemneho planu... konkretne bratislavy... co treba dolozit atd...
Moj problem je totiz taky ze mam pozemok, ktory je v liste vlastnictva vedeny ako zahradkarska oblast, je v intravilari... ... ale uzemny plan s tymto pozemkom nepocita pre buducu vystavbu...
Mam vobec realnu sancu s tymto pohnut?
Pocul som nieco take ze sa to da ale je to dost drahe... kolko mi asi nepovies co?:)
Vopred vdaka

Koľko to stojí sa nedá paušálne povedať.
Zmena územného plánu (funkčného využitia územia) je proces, ktorý upravuje stavebný zákon.
Náklady s tým spojené znáša obec, ale treba si pozrieť § 19 stavebného zákona (spolufinancovanie).
Pochybujem, že by obec len kôli jednému pozemku bez tlaku silných investorov menila ÚPD, ale držím palce.
Viac neporadím v tomto. Dík za dôveru.


CIMOM

pivko
22.04.09, 09:20
Existuje nejaká výnimka že može byť vzdialenosť medzi domami len 3m ?Mám také info že áno ako ju vybaviť?

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 09:43
Existuje nejaká výnimka že može byť vzdialenosť medzi domami len 3m ?Mám také info že áno ako ju vybaviť?

To sa nevybavuje.
Nedá sa na takúto otázku odpovedať áno a ani nie.
Každé umiestnenie stavby RD iné ako je uvedené v § 6 ods. 2 a 3 vyhl. 532/2002 sa musí odôvodnňovať.
V niektorých prípadoch v stiesnených pomeroch možnmo umiestniť stavbu aj inak a v niektorých nie.


CIMOM

anyva
22.04.09, 10:28
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, len sa v tom nevyznám, čo znamená "regulatívy v územnom pláne"? V tejto ochrannej zóne už stoja nejaké novostavby. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 10:32
Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, len sa v tom nevyznám, čo znamená "regulatívy v územnom pláne"? V tejto ochrannej zóne už stoja nejaké novostavby. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem


Regulatívy v ÚPD : je to textová záväzná časť ÚPD, ktorá býva schválená ako VZN, resp. súčasť VZN. Pojednáva mimo iného o podmienkach výstavby, prípustnosť, výnimočnú prípustnosť , neprípustnosť a pod. (býva aj na internetovej stránkje mesta, obce)

Pozn. : Ak nie je ako VZN, tak nemôže byť záväzná.


CIMOM

balunka
22.04.09, 10:39
Geodet nám bol merať pozemok,určil hranicu.Susedovi sa to ale nezdalo a zavolal druhého a ten nameral cca 60cm vedľa čo je pri dĺžke parcely celkom slušných pár m2.Je to možné ??? Tz.,že jeden z nich sa sekol a o dosť.Čo mám robiť???

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 11:42
Geodet nám bol merať pozemok,určil hranicu.Susedovi sa to ale nezdalo a zavolal druhého a ten nameral cca 60cm vedľa čo je pri dĺžke parcely celkom slušných pár m2.Je to možné ??? Tz.,že jeden z nich sa sekol a o dosť.Čo mám robiť???


Neviem z akého hľadiska to potrebujete. Či pre usporiadanie hranice, alebo uvažujete stavať.
Taký rozdiel môže vzniknúť.
Ak chcete stavať, hranica by mala byť nespochybniteľná. Je možno stavať aj keď je pochybnosť, ale nechcem Vás s tým zaťažovať. V takom prípade treba vedieť aplikovať § 137 stavebného zákona.

Ak to chcete pre iné, tak konkretizujte.


CIMOM

petros
22.04.09, 13:12
cimon/ 1-unimo bude napojena na vodu-elektr-žumpa
2-chcem unimo položit na betonove kocky
3-bude treba vyrovnat teren nakolko je záhrada vo svahu
Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 13:33
cimon/ 1-unimo bude napojena na vodu-elektr-žumpa
2-chcem unimo položit na betonove kocky
3-bude treba vyrovnat teren nakolko je záhrada vo svahu
DakujemNo, myslel som, že to nebude napojené na siete a ani to nebude vyžadovať úpravu podkladu. Potom by to nebola stavba a nevyžadovalo by to nič.

Uvedené mi vychádza tak, že sa jedná o stavbu podľa § 43 stavebného zákona, ale teraz akú.
Ak na pozemku nič nie je (iná stavba) tak dokonca sa bude jednať o stavbu, ktorá bude vyžadovať stavebné povolenie. Nie je to v tom prípade drobná stvba, ktorá je doplnkovou stavbou k hlavnej stavbe.
Je to tak.
Ak tie unimobunky budú tvoriť súbor (prepojené), tak je to jednoznačne stavba.


CIMOM

richi272
22.04.09, 16:43
Prosim vas o radu.
Moze obec postavit na obecnom pozemku, kt.sa nachadza v zastavbe, medzi dvoma RD nieco ako maly Kulturny dom so spolocenskou miestnostou na rozne akcie obce, oslavy, svatby, veselice a pod ak:
- je postavena z jednej strany na hranici pozemku so susediacim RD. Nakolko tento dom ma prechodnu "podbranu" , bola by fakticky opreta o mury tohoto RD.
- vzdialenost protilahleho obvod.muru tejto stavby je od muru druheho RD cca 2 metre, ktore zaroven tvoria jediny prechod do dvora tohoto KD.
- hrozi obmedzovanie obyvatelov tychto dvoch RD hlukom v pripade spoloc.akcii
- dvor KD susedi priamo s uvedenym RD, cize hrozi poskodzovanie majetku a aj vykonavanie zakl.hyg.potrieb na mury domu osobami pod vpl.alkoholu.
- obec nema kanalizaciu a na vyvoz septiku zostavaju uvedene 2 metre- na naklad.automobil??
- hrozi mozny pokles financnej hodnoty uvedenych RD z dovodov uvedenych vyssie.

Dakujem za odpoved

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.04.09, 17:02
Prosim vas o radu.
Moze obec postavit na obecnom pozemku, kt.sa nachadza v zastavbe, medzi dvoma RD nieco ako maly Kulturny dom so spolocenskou miestnostou na rozne akcie obce, oslavy, svatby, veselice a pod ak:
- je postavena z jednej strany na hranici pozemku so susediacim RD. Nakolko tento dom ma prechodnu "podbranu" , bola by fakticky opreta o mury tohoto RD.
- vzdialenost protilahleho obvod.muru tejto stavby je od muru druheho RD cca 2 metre, ktore zaroven tvoria jediny prechod do dvora tohoto KD.
- hrozi obmedzovanie obyvatelov tychto dvoch RD hlukom v pripade spoloc.akcii
- dvor KD susedi priamo s uvedenym RD, cize hrozi poskodzovanie majetku a aj vykonavanie zakl.hyg.potrieb na mury domu osobami pod vpl.alkoholu.
- obec nema kanalizaciu a na vyvoz septiku zostavaju uvedene 2 metre- na naklad.automobil??
- hrozi mozny pokles financnej hodnoty uvedenych RD z dovodov uvedenych vyssie.

Dakujem za odpoved


Postaviť sa dá všetko. Ide o to, či na základe povolenia alebo "načierno", alebo na základe zákonného alebo protizákonného stavebného povolenia .

Z to Vášho mi vyplýva, že je pravdepodobne porušené všetko, ak sa to ide povoliť, alebo bolo povolené. Je tam toho toľko , až sa mi to nezdá.


Priznám sa, že sa to nedá ani písomne rozobrať, lebo by to bol elaborát. Ak chcete, niečo uvediem, ale potrebujem vedieť či :

1. je to v štádiu konania o povolení
2. alebo je to už povolené
3. alebo sa to stavá bez povolenia.

4. Je, alebo má to byť nová stavba, alebo prestavba existujúcej.CIMOM

richi272
23.04.09, 13:57
Postaviť sa dá všetko. Ide o to, či na základe povolenia alebo "načierno", alebo na základe zákonného alebo protizákonného stavebného povolenia .

Z to Vášho mi vyplýva, že je pravdepodobne porušené všetko, ak sa to ide povoliť, alebo bolo povolené. Je tam toho toľko , až sa mi to nezdá.


Priznám sa, že sa to nedá ani písomne rozobrať, lebo by to bol elaborát. Ak chcete, niečo uvediem, ale potrebujem vedieť či :

1. je to v štádiu konania o povolení
2. alebo je to už povolené
3. alebo sa to stavá bez povolenia.

4. Je, alebo má to byť nová stavba, alebo prestavba existujúcej.CIMOM
stavebné povolenie bolo zrejme vydané na rekonštrukciu s plánovaným využitim ako klub seniorov. teraz prišlo rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kde je uvedené: "Zmena stavby budovy osvetového strediska(využitie budovy v minulosti-cca pred15 rokmi), pozostávajúca z nadstavby,prístavby,stavebných úprav,terénnych úprav a spevnených plôch." Teraz je budova nevyužívaná. Ma tam byť viacúčelová sála, miestnost výuky)neuvedené konkrétnejsie), schodisko, kotolňa,WC muži,WC ZŤP,upratovačka,WC ženy,chodba,internetová miestnosť,spoločenská miestnosť,vstupná chodba. z toho mi stále vychádza jediné-kamuflovaný názov kultúrneho domu.
uvádza sa aj podkrovie- povalové priestory. tak poval, al.podkrovie? co si mam vybrať? Terénne úpravy vraj nebudú realizované. jedná sa o existujúcu budovu, ktorej časť bola zbúraná a zostávajúcej časti sa týka táto prestavba a dostavba.je to však zároveň staticky narušená budova. to je asi tak v skratke. ano, dalo by sa napísat o tom veľa. je toho toľko,že mi niekto asi ani neuverí,ale všetko je to reál. bolo by mozné poslať aj foto, ale ak sa dá,na nejakú mailovú schranku. nechcem to tu veľmi zverejňovať.
ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
23.04.09, 16:47
stavebné povolenie bolo zrejme vydané na rekonštrukciu s plánovaným využitim ako klub seniorov. teraz prišlo rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, kde je uvedené: "Zmena stavby budovy osvetového strediska(využitie budovy v minulosti-cca pred15 rokmi), pozostávajúca z nadstavby,prístavby,stavebných úprav,terénnych úprav a spevnených plôch." Teraz je budova nevyužívaná. Ma tam byť viacúčelová sála, miestnost výuky)neuvedené konkrétnejsie), schodisko, kotolňa,WC muži,WC ZŤP,upratovačka,WC ženy,chodba,internetová miestnosť,spoločenská miestnosť,vstupná chodba. z toho mi stále vychádza jediné-kamuflovaný názov kultúrneho domu.
uvádza sa aj podkrovie- povalové priestory. tak poval, al.podkrovie? co si mam vybrať? Terénne úpravy vraj nebudú realizované. jedná sa o existujúcu budovu, ktorej časť bola zbúraná a zostávajúcej časti sa týka táto prestavba a dostavba.je to však zároveň staticky narušená budova. to je asi tak v skratke. ano, dalo by sa napísat o tom veľa. je toho toľko,že mi niekto asi ani neuverí,ale všetko je to reál. bolo by mozné poslať aj foto, ale ak sa dá,na nejakú mailovú schranku. nechcem to tu veľmi zverejňovať.
ďakujem.


Aj napriek tomu, že ste doplnil x údajov, neviem Vám poradiť.
Boli vydané rozhodnutia a bez nich neporadím.
Ak je investor obec, podajte podnet na krajský stavebný úrad alebo na príslušnú štátnu stavebnú inšpekciu. Tieto inštitúcie by mali byť nezaujaté a mali by pri porušení konať.
Zvážte podnet na prokuratúru - preskúmanie rozhodnutí.
Máte možnosť podať aj podnet v mimoriadnom opravnom prostriedku na krajský stavebný úrad.


Viac neporadím


CIMOM

petros
23.04.09, 19:23
Cimon/ak som požiadal o povolenie na drobnú stavbu /pivnica/na záhrade na ktorej ešte nieje nič postavené obecný úrad a ten mi vyhovel musím aj tak požiadat o stavebné povolenie? Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
23.04.09, 19:29
Cimon/ak som požiadal o povolenie na drobnú stavbu /pivnica/na záhrade na ktorej ešte nieje nič postavené obecný úrad a ten mi vyhovel musím aj tak požiadat o stavebné povolenie? Dakujem


Pochopil som to tak, že na záhrade je stvba, akože drobná, ale pritom je to "hlavná" stavba na pozemku, teda netvorí doplnkovú funkciu k žiadnej stavbe, teda nemôže byť povolená súhlasom formou ohlásenia.

V takom prípade nejde o porušenie zákona zo strany stavebníka, ale zo strany stavebného úradu.

Nechal by som to tak, ale má to väzbu na vnesenie stavby do katastra, resp. do budúcna s prípadným predajom a pod.


CIMOM

petros
24.04.09, 13:33
Cimon/Ta pivnica ešte nestoji/,Ja som si dal ohlásenie drobnej stavby a obec mi to povolila a neskumala či tam niečo už stoji alebo nie. Iba som doložil potvrdenie od stavebného inžiniera lebo idem ešte stavať aj oporný múr. Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
24.04.09, 17:22
Cimon/Ta pivnica ešte nestoji/,Ja som si dal ohlásenie drobnej stavby a obec mi to povolila a neskumala či tam niečo už stoji alebo nie. Iba som doložil potvrdenie od stavebného inžiniera lebo idem ešte stavať aj oporný múr. DakujemOporný múr (nie oplotenie) podlieha stavebnému povoleniu.
K tej pivnici som sa už vyjadril.

CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.04.09, 04:24
toto je omyl.

dimma
26.04.09, 09:08
Ahoj Cimom,

v prvom rade by som sa Ti chcela podakovat za ochotu pomoct ludom vyriesit problemy.

Ja by som potrebovala poradit ako mam postupovat v nasledovnej situacii:

Moj stavebny pozemok sa nachadza v miernom kopci, vstup na pozemok je na urovni cesty, pozemok potom mierne klesa smerom k susedovmu pozemku, ktory tiez povodne klesal smerom k dalsej ceste (z tejto cesty je vstup na susedov pozemok).
Ked susedovi stavali dom, jeho pozemok vyrovnali na uroven spodnej cesty, ja staviam az teraz a tiez mam v umysle pozemok vyrovnat na uroven hornej cesty. Hlavnym dovodom je, ze poda v tejto oblasti ma velmi slabu priepustnost a pri silnych zrazkach voda steka z cesty cez moj pozemok a susedov na spodnu cestu. Zaciatkom roka ma vytopilo (cca. 25cm vody v pivnici), nemam ani najmensiu chut si tuto situaciu zopakovat a preto chcem ist s pozemkom mierne nad uroven hornej cesty (cca. 2cm).
Vzhladom nato, ze pozemok je v miernom kopci, zarovnanim pozemkov na uroven ciest vznikne na hranici k susedovi vyskovy rozdiel asi 1.5m. Sused trva natom, ze takyto vysoky mur na konci pozemku nie je ochotny akceptovat, povodne nechcel mat ziadny mur (podla neho totiz v oblasti nie je problem so zrazkovou vodou), situacia zaciatkom tohoto roku ho ale presvedcila o opaku. Zrazu chce stavat mur vysoky asi 60cm - to bude viest k tomu, ze vsetka voda sa zastavi na mojom pozemku a vznikne mi tam pekne jazierko... dokonca uz dal aj oznamenie na stavebny urad a nebyt nahody, dnes by uz veselo staval.

Cely problem vznikol tak, ze ked pred necelymi 3 rokmi firma, ktora susedov dom stavala (sused uz hotovy dom kupil) ziadala o stavebne povolenie - mna k stavebnemu konaniu neprizvali, hoci podla zakona som mala byt ucastnikom stavebneho konania. Voci tomuto postupu som sa odvolala, starosta mi odpisal nasledovne: Stavebny urad Vam nepriznal postavenie ucastnika stavebneho konania podla §59 ods. 1, pism. b, zakona c. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, pretoze vyhodnotil, ze Vase vlastnicke alebo ine prava k tymto pozemkom nemozu byt stavebnym povolenim priamo dotknute. Odvovodnenie: Povolovane stavby maju odstup od Vasho pozemku 13.5m. Pri podobnm osadeni rodinneho domu na Vasom pozemku vznikne medzi stavbami vzdialenost 27.0m. Pri tychto vzdialenostiach Vase vlastnicke alebo ine prava nie su stavebnym povolenim nijako obmedzene.
Bolo mi jasne, ze uvedene rozhodnutie je v rozpore zo zakonom, ale vzhladom nato, ze v danom momente som neocakavala uvedene problemy, celej zalezitosti som nevenovala viac pozornost.

Skusala som sa uz zo susedom vsemozne dohodnut, sused ale stale trva na 60cm mure, preto uvazujem o obnove stavebneho konania podla Spravneho poriadku (zakon c. 71/1967), podla §62 ods. 1, pism. c. Do uvahy by prichadzalo aj preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podla §65 Spravneho poriadku (zakon c. 71/1967).

Mam nasledovne otazky:
Ako by som mala postupovat ?
Komu mam zaslat navrh na obnovu stavebneho konania, pripadne na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ?
Vedel by si mi poradit iny sposob ako riesit spominany problem so susedom ?
Moze mi to miestny stavebny urad "spocitat" pri kolaudacii - t.j. narobit mi problemy, ked robim problemy ja im ?


Dakujem za pomoc.

S pozdravom
Dimma

ghladky8
26.04.09, 11:22
dobry den,pan CIMOM,nema to nic spolocne so stavebnou legislativou,no predsa mi budete mozno vediet poradit. pred 20 rokmi bol zle postaveny plot medzi mojou a susedovou zahradou,takze sused zabera 2,3 metra mojej zahrady.Asi 10 rokov po postaveni plotu si dali susedia vedla plotu vyclenit stavebnu parcelu ktoru im geodet natiahol o 2,3 metra,cize po plot,ktory bol zle postaveny.Samozrejme,ze susedia sa nepochvalili a na tuto skutocnost som prisiel az pri vyclenovani parcely pre mojho syna a pri tomto ukone nas geodet zistil,ze plot nekopiruje hranicu pozemku a ze hranica je az 2,3metra od plota k susedom.Bohuzial susedia nam brania aby sme plot posunuli o 2,3metra,ktore patria nam.Na liste vlastnictva mam 1060m2,za ktore platim pravidelne dane ale v skutocnosti mam o 2,3mx23m=52,9m2 za ktore platim dane ale uzivaju ich susedia.
Neviete nahodou ake su podmienky na vydrzanie cudzieho pozemku?pretoze susedia sa chcu branit tymto pravom.

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.04.09, 12:42
Ahoj Cimom,

Skusala som sa uz zo susedom vsemozne dohodnut, sused ale stale trva na 60cm mure, preto uvazujem o obnove stavebneho konania podla Spravneho poriadku (zakon c. 71/1967), podla §62 ods. 1, pism. c. Do uvahy by prichadzalo aj preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podla §65 Spravneho poriadku (zakon c. 71/1967).

Mam nasledovne otazky:
1. Ako by som mala postupovat ?
2. Komu mam zaslat navrh na obnovu stavebneho konania, pripadne na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania ?
3. Vedel by si mi poradit iny sposob ako riesit spominany problem so susedom ?
4. Moze mi to miestny stavebny urad "spocitat" pri kolaudacii - t.j. narobit mi problemy, ked robim problemy ja im ?


Dakujem za pomoc.

S pozdravom
Dimma


K technickej stránke sa nebudem vyjadrovať. Pochopil som to tak, že ty chceš "oporný múr" na hranici pozemkov 1,5 m a sused len 60 cm. To je vec dohody. Aj tak bude treba terénne úpravy, ktoré podľa § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vyžadujú povolenie a oroprný múr je tiež stavbou, ktorá vyžaduje stavebné povolenie.

K otázkam :
1. V prvom rade by som vec riešil dohodou. Pochopil som to tak, že dohoda asi neexistuje. V tom prípade treba vec riešiť, ale ako. Treba si rozmyslieť, či napadnutím susedovho povolenia sa niečo dosiahne a ake&ď aj áno, tak aký to bude mať + a -. Nechávam to na tvojom posúdení, poradím v postupe.

2. Návrh na obnovu konania, resp. na preskúmanie rozhodnutia mimodovolacieho konania sa podáva na nadriadenom správnom orgáne, teda na príslušnom krajskom stavebnom úrade - KSÚ. K návrhu sa prikladá správny poplatok - 16,5 € (fyzická osoba). Správny poplatok je vratný, ak je návrh opodstatnený, resp. návrhu sa vyhovie.
Návrh nemusí byť moc obšírny. Inak neviem prečo sa nepodalo odvolanie proti vylúčeniu z konania, resp. proti nepriznaniu postavenia účastníka. Keď mi nascenuješ stavebné, alebo vylúčenie bokom poradím.

3. Už som uviedol, treba dohodu. Hranica pozemkov je len právny stav, žijete tam spolu a aj asi budete. Ak by som šiel podaním na KSÚ, tak podľa § 65 SP, teda nie § 62 SP.

4. Pri kolaudácii nemá čo spočítať. Ak sa stavba zhotoví podľa stavebného povolenia, doložia sa všetky doklady, tak nemôže robiť prakticky nič. Stavebný úrad v kolaudácii skúma len to, či sa stavba zhotovila podľa SP. Účastníkom konania je stavebník , vlastníka stavby a vlastník pozemku. Teda sused s tým nebude mať tiež nič spoločné.CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.04.09, 12:48
dobry den,pan CIMOM,nema to nic spolocne so stavebnou legislativou,no predsa mi budete mozno vediet poradit. pred 20 rokmi bol zle postaveny plot medzi mojou a susedovou zahradou,takze sused zabera 2,3 metra mojej zahrady.Asi 10 rokov po postaveni plotu si dali susedia vedla plotu vyclenit stavebnu parcelu ktoru im geodet natiahol o 2,3 metra,cize po plot,ktory bol zle postaveny.Samozrejme,ze susedia sa nepochvalili a na tuto skutocnost som prisiel az pri vyclenovani parcely pre mojho syna a pri tomto ukone nas geodet zistil,ze plot nekopiruje hranicu pozemku a ze hranica je az 2,3metra od plota k susedom.Bohuzial susedia nam brania aby sme plot posunuli o 2,3metra,ktore patria nam.Na liste vlastnictva mam 1060m2,za ktore platim pravidelne dane ale v skutocnosti mam o 2,3mx23m=52,9m2 za ktore platim dane ale uzivaju ich susedia.
Neviete nahodou ake su podmienky na vydrzanie cudzieho pozemku?pretoze susedia sa chcu branit tymto pravom.Díky za dôveru, ale okamžite by som na Vašom mieste šiel za právnikom - advokátom. Nečakal by som ani minútu.
Vaše riešenie bude len cestou súdu (pravdepodobne). Určite bude treba vykonať niektoré úkony, ktoré Vám poradí len právnik, ako napr. výzva a pod.

PORADA je dobrá na určité veci, rady, možné postupy, ale ak treba konať okamžite a podľa Občianskeho zákonníka, tak každé riešenie je originálne. Nedá sa paušálne postupovať podľa rád na porade. Nersmiete zmeškať lehoty a pod.
Riešte to !!!


CIMOM

ghladky8
26.04.09, 13:17
Dakujem za rychlu odpoved,za pravnikom som bol a povedal mi,ze ak si budu chciet uplatnit pravo na vydrzanie po 10 rokoch tak pravdepodobne sud vyhraju.Nemenovany pravnik bol velmi arogantny a nenechal si nic vysvetlit.Mal som pocit ako keby si zastaval druhu stranu.Tvrdil,ze v tomto pripade je smerodatne ako dlho je postaveny plot a okolo toho sa to cele tocilo.Nie som pravnik ale ako moze niekto po 10 rokoch uzyvania cudzieho majetku si nechat prerobit geodetom geometrak a tak si nieco privlastnit a mlcat o tom dalsich 9 rokov a ked sa na to prislo ohanat sa tymto pravom.To urcite nie je v dobrej viere ako pravnik tvrdil.Urcite planujem navstivit este minimalne 2 advokatov.Ja davam ludom radu,ohradte si vsetci viac ako vam patri a za 10 rokov si to vyvlastnite. Zabudol som napisat,ze momentalne su vlastnici spornej parcely susedova dcera s byvalym manzelom ktory je pravnik u policie.....

kabul
26.04.09, 13:32
Pred časom sused vykonal prípojku na mestskú kanalizačnú sústavu z hlavnej mestskej komunikácie na prístupovú.
Teda jeho kanál je pred mojím pozemkom v prístupovej ceste.
Do tohto kanála ústi potrubie z jeho domu.

So susedom by sme sa vedeli dohodnúť, tak že by som sa na ten jeho kanál pripojil a teda by som nemusel rozkopať znova hlavnú cestu ako pred časom on.

Problém je že pracovníčka na kanalizáciách mi na toto riešenie oznámila že to nieje možne a dom musí mať vlastné napojenie na mestskú kanalizáciu.

Ked som pripojenie dával naprojektovať, projektant sa čudoval, prečo to nechcem napojiť na susedov kanál, vodár sa taktiež čudoval.....
Tak teraz neviem že či tá úradníčka nemala vtedy svoj deň alebo ma pravdu.

Vedeli by ste mi poradiť?

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.04.09, 17:09
Pred časom sused vykonal prípojku na mestskú kanalizačnú sústavu z hlavnej mestskej komunikácie na prístupovú.
Teda jeho kanál je pred mojím pozemkom v prístupovej ceste.
Do tohto kanála ústi potrubie z jeho domu.

So susedom by sme sa vedeli dohodnúť, tak že by som sa na ten jeho kanál pripojil a teda by som nemusel rozkopať znova hlavnú cestu ako pred časom on.

Problém je že pracovníčka na kanalizáciách mi na toto riešenie oznámila že to nieje možne a dom musí mať vlastné napojenie na mestskú kanalizáciu.

Ked som pripojenie dával naprojektovať, projektant sa čudoval, prečo to nechcem napojiť na susedov kanál, vodár sa taktiež čudoval.....
Tak teraz neviem že či tá úradníčka nemala vtedy svoj deň alebo ma pravdu.

Vedeli by ste mi poradiť?


Napojenie na kanalizáciu, ktorá nemá charakter verejnej kanalizácie, teda je vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby a až táto je následne napojená na verejnú kanalizáciu je možné. Zákon č. 442/2002 to umožňuje.

K takémuto pripojeniu treba doložiť zmluvu s vlastníkom kanalizácie, na ktorú sa pripájate ("súkromnú vetvu").
Na základe takejto zmluvy môžete uzatvoriť zmluvu s vlôastníkom, resp. správcom verejenej kanalizácie. Mimo iného je povinný napojiť Vás, resp. uzatvoriť s Vami zmluvu.


CIMOM

dimma
26.04.09, 21:56
K technickej stránke sa nebudem vyjadrovať.
2. Návrh na obnovu konania, resp. na preskúmanie rozhodnutia mimodovolacieho konania sa podáva na nadriadenom správnom orgáne, teda na príslušnom krajskom stavebnom úrade - KSÚ. K návrhu sa prikladá správny poplatok - 16,5 € (fyzická osoba). Správny poplatok je vratný, ak je návrh opodstatnený, resp. návrhu sa vyhovie.
Návrh nemusí byť moc obšírny. Inak neviem prečo sa nepodalo odvolanie proti vylúčeniu z konania, resp. proti nepriznaniu postavenia účastníka. Keď mi nascenuješ stavebné, alebo vylúčenie bokom poradím.

CIMOM

Ahoj,

dakujem za odpoved. Mozno som sa nepresne vyjadrila, cely priebeh bol nasledovny:
- pri jednej navsteve nasho "noveho" pozemku sme zistili, ze u suseda sa stavia. Nikto na o nicom neinformoval, hoci sme uz boli majitelia
- manzel navstivil stavebny urad, pan na urade sa tiez tvaril prekvapene, ale to sme mu nezozrali
- napisali sme odvolanie proti vyluceniu zo stavebneho konania
- starosta, ako organ stavebnemu uradu nadriadeny, o odvolani rozhodol a odvolanie zamietol. Skener nemam, preto starostovu odpoved prepisem:

=============================================

Vec: Odpoved na odvolanie proti vyluceniu zo stavebneho konania.

Stavebny urad obce XXX Vam k odvolaniu proti vyluceniu zo stavebneho konania dava toto stanovisko.

Stavebny urad Vam nepriznal postavenie ucastnika stavebneho konania podla §59 ods. 1, pism. b, zakona c. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, pretoze vyhodnotil, ze Vase vlastnicke alebo ine prava k tymto pozemkom nemozu byt stavebnym povolenim priamo dotknute.
Odvovodnenie: Povolovane stavby maju odstup od Vasho pozemku 13.5m. Pri podobnm osadeni rodinneho domu na Vasom pozemku vznikne medzi stavbami vzdialenost 27.0m. Pri tychto vzdialenostiach Vase vlastnicke alebo ine prava nie su stavebnym povolenim nijako obmedzene.
Pre Vasu informaciu Vam zasielame kopiu stavebneho povolenia c. j. ...

=============================================

(prepac nepisem nazov obce, ale ak je to dolezite, poslem Ti mail alebo spravu).

Teraz vidim, ze ten list vobec nevyzera ako rozhodnute a neobsahuje ani poucenie o moznosti odvolat sa. Vtedy sme si mysleli, ze voci tomuto rozhodnutiu sa odvolat neda.

Myslis, ze starosta o nasom odvolani vobec rozhodol ?

Dakujem.

S pozdravom
Dimma

heldik
27.04.09, 13:50
Dobry den! Prosim Vas o radu. Este sme ani nezacali stavat a uz zaciname mat problem s buducim susedom :( ….

Ide o to, ze mame pozemok 20 (na sirku) x 25 (na dlzku – z toho je ulicna ciara 6m, cim sa pozemok skracuje na 19m). Vstup na pozemok je z juhu, a kedze chceme mat obyvacku otvorenu do zahrady – teda do ulice, chceli by sme dom co najviac posunut dozadu – cize ist dalej ako je ulicna ciara. No a to je problem – zadny sused povedal, ze nam to v ziadnom pripade nedovoli, lebo by sme mu zatienili celu zahradu (co je nezmyslel, lebo by sme sa posunuli len tolko, kolko by bolo mozne vzhladom na zatienenie). Je nejaka norma, alebo hranica, ktoru musime dodrzat od suseda za nami - nie z lavej ani z pravej strany - tieto hranice respektujeme... ? Dom bude dlhy 13m a siroky 6m – dvojpodlazny s rovnou zatravnenou strechou.

Dakujem za akukolvek radu.

Tatopeto
27.04.09, 15:53
Prajem príjemný deň.:)

Ak sa dá potrebujem pomôcť s legislatívov.
Čí je petrebne stavebné povolenie na oplotenie pozemku ktoré má doklad od Starstu obce že je to stavebný pozemok, ale v katastri to je orná pôda. Môžem ho postaviť poprípade drevenú alebo murovanú záhradnú búdu?

Ďakujem vopred. P.K.

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.04.09, 17:19
Ahoj,

dakujem za odpoved. Mozno som sa nepresne vyjadrila, cely priebeh bol nasledovny:
Teraz vidim, ze ten list vobec nevyzera ako rozhodnute a neobsahuje ani poucenie o moznosti odvolat sa. Vtedy sme si mysleli, ze voci tomuto rozhodnutiu sa odvolat neda.

Myslis, ze starosta o nasom odvolani vobec rozhodol ?

Dakujem.

S pozdravom
Dimma


To rozhodnutie nemá náležitosti uvedené v ust. § 46 zákona 71/1967 - správny poriadok (SP), čím je v rozpore s ust. § 46 SP.

Podľa znenia mi vychádza, že rozhodnutie nebolo vydané podľa § 14 SP v spojení s § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona (SZ).

Rozhodnutie o odnatí postavenia účastníka v konaní, resp. nepriznanie účasti je prvostupňové rozhodnutie a možno sa proti nemu odvolať podľa § 53 a 54 SP.

Prípadné odvolnie preskúma odvolací orgán nadriadený správnemu orgánu, ktorý ho vydal, t.j. v tomto prípade to bola obec a odvolanie mal preskúmať príslušný krajský stavebný úrad (KSÚ) - § 118 SZ. Rozhodnutie je procesné a nemožno ho preskúmať súdom podľa § 248 a násl. OSP.

Nesprávny postup v konaní, teda aj v procesnom postupe je predpoklad pre zrušenie rozhodnutia vo veci, t.j. rozhodnutia "hlavného" - stavebného povolenia.

Prípadným podaním mimoriadneho opravného prostriedku - § 65 SP máte na 99,99 % úspech na zrušenie rozhodnutia vo veci.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.04.09, 17:26
Dobry den! Prosim Vas o radu. Este sme ani nezacali stavat a uz zaciname mat problem s buducim susedom :( ….

Ide o to, ze mame pozemok 20 (na sirku) x 25 (na dlzku – z toho je ulicna ciara 6m, cim sa pozemok skracuje na 19m). Vstup na pozemok je z juhu, a kedze chceme mat obyvacku otvorenu do zahrady – teda do ulice, chceli by sme dom co najviac posunut dozadu – cize ist dalej ako je ulicna ciara. No a to je problem – zadny sused povedal, ze nam to v ziadnom pripade nedovoli, lebo by sme mu zatienili celu zahradu (co je nezmyslel, lebo by sme sa posunuli len tolko, kolko by bolo mozne vzhladom na zatienenie). Je nejaka norma, alebo hranica, ktoru musime dodrzat od suseda za nami - nie z lavej ani z pravej strany - tieto hranice respektujeme... ? Dom bude dlhy 13m a siroky 6m – dvojpodlazny s rovnou zatravnenou strechou.

Dakujem za akukolvek radu.


Ak nebudete v rozpore s územným plánom - uličná čiara, tak môžete ísť smerom k susedovy na 3,5 m. Potom, ak som správne pochopil budete mať vzdialenosť od neho 3,5 + 6 (šírka domu) + 15,5 m vzdialenosť po druhú hranicu.
Mimochodom sa mi zdá dosť úzky ten dom.
Vzdialenosť 3,5 m platí iba vtedy, ak sused nemá na tejto strane hranice pozemkov svoj RD s oknami z obytných miestností. V tom prípade musíte ísť na 7 m od jeho RD.

Vzdialenosti, resp. odstupy stavieb RD sú riešené v § 6 vyhl. č. 532/2002.

Na tejto téme porady som už o vzdialenostich písal, treba pohľadať ak chcete, je tam toho viac.

Poznámka : Tienenie záhrady je z hľadiska umiestňovania stavieb irelevantné.
CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.04.09, 17:32
Prajem príjemný deň.:)

Ak sa dá potrebujem pomôcť s legislatívov.
Čí je petrebne stavebné povolenie na oplotenie pozemku ktoré má doklad od Starstu obce že je to stavebný pozemok, ale v katastri to je orná pôda. Môžem ho postaviť poprípade drevenú alebo murovanú záhradnú búdu?

Ďakujem vopred. P.K.

Oplotenie pozemku je drobná stavba - § 139b ods. 7 písm. b) stavebného zákona.
Oplotenie je jedna z výnimok, keď neplatí, že musí tvoriť doplnkovú stavbu k hlavnej stavbe, t.j. môže byť povolené ohlásením aj keď na pozemku nič nie je.

Či sa môže pozemok oplotiť neviem posúdiť. Neviem kde to máte. Treba, aby bolo v súlade s územným plánom a neodporovalo ostatným predpisom. Napr o ochrane prírody a krajiny a pod.

Postavenie "búdy" na pozemku. Čo to je búda. Ak sa bude jednať o stavbu (§ 43 SZ), tak musí byť v súlade s územným plánom. Treba si zistiť, ako je definované Vaše územie, kde máte pozemok.

Viac z predložených info neporadím


CIMOM

antala
28.04.09, 15:42
Dobrý deň. Mám jednu otázku, ale neviem či mi budete môcť poradiť. Máme rozostavanú stavbu, vydané stav. povolenie a ideme platiť daň za stav. pozemok. V stav. povolení sú vypísané tri parcelné čísla, na jednom sa stavia , cez ďalšie dva vedú inžinierske siete ku stavbe. Daň sa vypočítava z celkovej výmery, alebo z parcely na ktorej je stavba?

Miloš Mičega - CIMOM TN
28.04.09, 16:26
Dobrý deň. Mám jednu otázku, ale neviem či mi budete môcť poradiť. Máme rozostavanú stavbu, vydané stav. povolenie a ideme platiť daň za stav. pozemok. V stav. povolení sú vypísané tri parcelné čísla, na jednom sa stavia , cez ďalšie dva vedú inžinierske siete ku stavbe. Daň sa vypočítava z celkovej výmery, alebo z parcely na ktorej je stavba?


zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 6 ods. 4 a 5

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.


DOPLNENIE :
Výšku dane upravuje VZN obce.

CIMOM

Nanda
28.04.09, 19:25
Dobrý deň,
vedeli by ste mi povedať, čo presne znamená pojem PODIEL NA KOMUNIKÁCII? Stretávam sa s tým pri hľadaní stavebnej parcely. Znamená to, že vlastníci domov sú aj spoluvlastníci príjazdovej cesty a to až do takej miery, že môžu zakázať prejazd/prechod cudzím osobám?
Ďakujem

richi272
29.04.09, 07:14
Aj napriek tomu, že ste doplnil x údajov, neviem Vám poradiť.
Boli vydané rozhodnutia a bez nich neporadím.
Ak je investor obec, podajte podnet na krajský stavebný úrad alebo na príslušnú štátnu stavebnú inšpekciu. Tieto inštitúcie by mali byť nezaujaté a mali by pri porušení konať.
Zvážte podnet na prokuratúru - preskúmanie rozhodnutí.
Máte možnosť podať aj podnet v mimoriadnom opravnom prostriedku na krajský stavebný úrad.


Viac neporadím


CIMOM
Aj tak ďakujem za radu. Skusim najskor podat odvolanie, na zaklade toho posledneho rozhodnutia o dokonceni stavby a pockam ake vyjadrenie pride. Ak bude situacia rovnaka ako momentalne , zacnem konat podla vasich rad a odvolam sa na institucie, ktore ste uviedli vy.
Ďakujem vam za odpovede.

P.S.: nemam tu este 5 prispevkov, tak tie fotky neisli poslat.

Miloš Mičega - CIMOM TN
29.04.09, 09:18
Dobrý deň,
vedeli by ste mi povedať, čo presne znamená pojem PODIEL NA KOMUNIKÁCII? Stretávam sa s tým pri hľadaní stavebnej parcely. Znamená to, že vlastníci domov sú aj spoluvlastníci príjazdovej cesty a to až do takej miery, že môžu zakázať prejazd/prechod cudzím osobám?
Ďakujem

Chápete top správne. Pod pojmom "podiel na komunikácii" sa v spojení so stavebními vecami určite chápe, spoluvlastnícky podiel.

Čo z toho vyplýva, sa nedá tak paušálne povedať ako uvádzate. Nakladanie so spoločnou vecou upravuje Občiansky zákonník (40/1964) :
V zmysle § 139 občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (nad 50 %). Podľa § 139 ods. 1 z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
29.04.09, 09:21
Aj tak ďakujem za radu. Skusim najskor podat odvolanie, na zaklade toho posledneho rozhodnutia o dokonceni stavby a pockam ake vyjadrenie pride. Ak bude situacia rovnaka ako momentalne , zacnem konat podla vasich rad a odvolam sa na institucie, ktore ste uviedli vy.
Ďakujem vam za odpovede.

P.S.: nemam tu este 5 prispevkov, tak tie fotky neisli poslat.

Ako budete postupovať je Vaša vec, ale podaním odvolania na obec stratíte čas. Neboli ste v rozdeľovníku rozhodnutia a ak obec postupovala procesne a protizákjonne pri vydávaní rozhodnutia, tak určite bude tak konať aj pri Vašom odvolaní. Stratíte čas.
Konajte hneď tak, ako som Vám uviedol.


CIMOM

jasteraic
01.05.09, 15:38
Prosím o radu.
Na základe ohlásenia rekonštruujeme RD, čo úrad schválil. Popri tom sme zobitnili podkrovie a aby sme zabránili únikom tepla cez vchodové dvere, požiadali sme obecný úrad o schválenie prístavby vstupu do domu, na ktorom sme si chceli orobiť malú zimnú záhradu - preskliť to (čo úrad taktiež schválil). Urobili sme základy a náš "prajný" sused sa nám začal vyhrážať súdom, že on s tým nesúhlasí a udá nás za čiernu stavbu. Prístavba je vo vzdialenosti skoro 4m od jeho pozemku. Moja otázka je, čo nám vlastne hrozí, aká sankcia a prípadne ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia.
Čo sa týka podkladov, to už som si naštudovala z predchádzajúcich príspevkov, je to super návod.
Paradox je, že keď prerábal sused podkrovie, neriešil žiadne povolenia a my okolití susedia sme mu žiadny problém nerobili. Skúšali sme sa s ním dohodnúť, ale jediné čo on dokáže je vyhrážať sa súdom. Je mi z toho na zaplakanie.

Miloš Mičega - CIMOM TN
01.05.09, 16:18
Prosím o radu.
Na základe ohlásenia rekonštruujeme RD, čo úrad schválil. Popri tom sme zobitnili podkrovie a aby sme zabránili únikom tepla cez vchodové dvere, požiadali sme obecný úrad o schválenie prístavby vstupu do domu, na ktorom sme si chceli orobiť malú zimnú záhradu - preskliť to (čo úrad taktiež schválil). Urobili sme základy a náš "prajný" sused sa nám začal vyhrážať súdom, že on s tým nesúhlasí a udá nás za čiernu stavbu. Prístavba je vo vzdialenosti skoro 4m od jeho pozemku. Moja otázka je, čo nám vlastne hrozí, aká sankcia a prípadne ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia.
Čo sa týka podkladov, to už som si naštudovala z predchádzajúcich príspevkov, je to super návod.
Paradox je, že keď prerábal sused podkrovie, neriešil žiadne povolenia a my okolití susedia sme mu žiadny problém nerobili. Skúšali sme sa s ním dohodnúť, ale jediné čo on dokáže je vyhrážať sa súdom. Je mi z toho na zaplakanie.


Ak ste pristavovali, tak ste mal mať stavebné povolenie.
Ak sme mali povolenie - súhlas len ohlásením, stavebný úrad konal v rozpore so zákonom, teda vlastne nemáte nič. Máte len doklad, ktorý Vás chráni voči pokute za priestupok. Vaša situácia je taká, ako sa snažím na to upozorňovať v niektorých príspevkoch. Keď mám mať niečo povolené, tak nie za každú cenu "ohlásením". Nič sa tým neušetrí, raz sa to vráti.

AKO RIEŠIŤ Váš problém :
1. Podať žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a stavebného zákona v spojení s § 59 SZ.

2. Žiadosť bude podaná na povolenie zmeny dokončenej stavby - prístavby (§ 139b ods. 5 SZ).

3. Stavebný úrad musí vo veci konať. Nevidím žiadny problém, aby Vám to nepovolil. Uvádzate aj vzdialenosť 4m, čo je pravdepodobne dostatočné.

4. K žiadosti potrebujete len PD, viac nič. Možno stanovisko obvodného pozemkového úradu, ak prístavba nje na nezastavanom pozemku podľa LV.

5. Ak máte prístavbu už hotovú, tak podajte žiadosť o dod. pov. stavby spolu s návrhom na kolaudáciu (§ 88a ods. 9 SZ).

6. Ak budete mať konanie spojené s konaním o kolaudácii, tak budete potrebovať klasické doklady ku kolaudácii - certifikáty, možno revízie a pod. Určite budete potrebovať geometrický plán - GP.

7. GP budete mať aj ako podklad pre kataster, aby Vám prístavbu premietol do správy katastra. Podkladom bude aj kolaudačné stavebného úradu (toto je to, čo sa zabúda pri ohláseniach - bez kol. rozh. sa stavba nedá do katastra).


Asi toľko.


CIMOM

georgeP
03.05.09, 08:14
Ahoj.Mam taky problem, vedla mojho pozemku je opustena zahrada vo vymere cca.2á, ktora ani podla katastra nema nikoho na liste vlastnictva.Mal by som zaujem tuto zahradu odkupit alebo zatial mat v uzivani.Ako by som mal postupovat?Dakujem za odpoved.

Miloš Mičega - CIMOM TN
03.05.09, 10:35
Ahoj.Mam taky problem, vedla mojho pozemku je opustena zahrada vo vymere cca.2á, ktora ani podla katastra nema nikoho na liste vlastnictva.Mal by som zaujem tuto zahradu odkupit alebo zatial mat v uzivani.Ako by som mal postupovat?Dakujem za odpoved.

Toto je o inom ako stavebné veci.
Aj tak, treba zistiť vlastníka (ov) a pozemok sa pokúsiť odkúpiť.

Existuje aj spôsob vydržania, ale to tu nebudem rozvádzať. Smeruj sa týmto smerom, aj keď možno len do budúcna ak nebudeš vedieť zistiť vlastníka.


CIMOM

kenes111
03.05.09, 19:11
Dobry den
Mam otazku.
Kupili sme pozemok na ktorom chceme stavat maly RD.
Sirka pozemku je iba 12m.
Problemom je, ze susedia maju svoje domy od oboch bocnych hranic pozemku, cize sirka je 12 m od jednoho suseda po druheho. My chceme dom so sirkou 7,5 m, pricom na bocnych stranach RD nebudu ziadne okna.
Musim ziadat povolenie od suseda ak chcem stavat 1m od hranice, cize vlastne od jeho domu?
Popripade ak by robil problemy, kam sa obratit s tym ze oni maju domy na hraniciach môjho pozmeku?

Dakujem

Palo

Miloš Mičega - CIMOM TN
03.05.09, 19:44
Dobry den
1. Sirka pozemku je iba 12m.
2. My chceme dom so sirkou 7,5 m, pricom na bocnych stranach RD nebudu ziadne okna.
3. Musim ziadat povolenie od suseda ak chcem stavat 1m od hranice, cize vlastne od jeho domu?
4. Popripade ak by robil problemy, kam sa obratit s tym ze oni maju domy na hraniciach môjho pozmeku?

Dakujem

Palo

1. Pozemok je úzky, ale neznamená, že sa nedá zatavať.

2. Pri šírke 7,5 m domu zostáva voľný priestor 4,5 m, čo postačuje od jedného suseda, ak nebudú okná z obytných miestností.

3. Povolenie od suseda netreba - nikdy. Pozri : http://www.porada.sk/t106294-odmena-pre-stavebny-urad-a-pre.html (pred časom som túto tému odomkol)

4. Nie.

Doporučujem z jednej strany umiestniť dom na hranici pozemkov, nakoľko sa jedná o stiesnené pomery. Možno aplikovať § 6 ods. 3 a násl. vyhl. č. 532/2002.


CIMOM

kenes111
04.05.09, 13:01
Velmi pekne dakujem za radu.
Ale na kolko uz maju obaja susedia svoje domy na hraniciach s mojim pozemkom, ja uz na hranici stavat nemôzem, pretoze by sa nase domy dotykali stenami, preto som chcel nechat z jednej strany pristor 1m, aby bolo mozne v pripade potreby vykonat aspon aku taku udrzbu.
A podla toho co pisete, by to nemal byt zo zakona problem.

Palo

dadhad
04.05.09, 13:02
Dobry den,

chceli by sme si postavit oporny mur 35m dlhy a 2m vysoky, viete nam poradit, ake doklady budu potrebne? Mame uz stavebne povolenie na stavbu a tak by sme to chceli riesit ziadostou o zmenu stavby pre dokoncenim...dakujem za odpoved,
denisa

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 13:09
Velmi pekne dakujem za radu.
Ale na kolko uz maju obaja susedia svoje domy na hraniciach s mojim pozemkom, ja uz na hranici stavat nemôzem, pretoze by sa nase domy dotykali stenami, preto som chcel nechat z jednej strany pristor 1m, aby bolo mozne v pripade potreby vykonat aspon aku taku udrzbu.
A podla toho co pisete, by to nemal byt zo zakona problem.

Palo

Možno som to nenapísal úplne natvrdo, ale 1 m od susedného domu Vám to nikto nepovolí. Ani nad tým neuvažujte.
Môžete stavať iba "stavbu na stavbe", teda opretú o seba so susedom z jednej strany. Myslím to Vážne.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 13:16
Dobry den,

chceli by sme si postavit oporny mur 35m dlhy a 2m vysoky, viete nam poradit, ake doklady budu potrebne? Mame uz stavebne povolenie na stavbu a tak by sme to chceli riesit ziadostou o zmenu stavby pre dokoncenim...dakujem za odpoved,
denisa


Doporučujem Vám ísť cestou samostatného stavebného povolenia,. Budete chceť kolaudovať stavbu a budete musieť mať hotoví aj oporný múr.
Môžete sa dostať napr. do zlej finančnej situácie, nebudete chceť úplne dokončiť múr a nebudete môcť skolaudovať dom. Buzdete môcť cestou § 83 SZ, ale už to nebude "ono".

Neviem ako ste nna tom s výstavbou, teda či čerpáte úver. Ten môže byť podmienený dokončením stavby a zase máte problém.

Ďalší problém môže vzniknúť : Múr budete mať na hranici pozemku (pravdepodobne). Môže sa stať, že nechtiac zasiahnete na susedný pozemok, čo i len 5 cm a hneď je problém. Účastníkom kolaudačného konania je v tom prípade aj vlastník (ci) tohoto pozemku. Môže sa stať, že sa nedohodnete a zablokujú Vám kolaudačné rozhodnutie.

Môžu byť aj iné problémy, ale uvedené je extrém. Zvážte si to sám.


Čo potrebujete :
V príspevku č. 3 tejto témy je asi gro čo potrebujete. Len tak narýchlo :
1. 2 x PD
2. Statický posudok
3. Podať žiadosť o SP
4. Správny poplatok
5. Pravdepodobne je to všetko


CIMOM

ZDENIELA
04.05.09, 13:51
K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné o.i. doložiť i doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu - čo konkrétne toto znamená?

Môžem žiadať o stavebné povolenie na pozemok, ktorého som zatiaľ len užívateľom - platím i daň z nehnuteľnosti.
Ide mi totiž o to, že chceme stavať na pozemku, ktorý ešte nie je vysporiadaný - chceme ho vydržať (naša rodina ho užíva už 3-tiu generáciu) No celý proces vydržania je strašne zdĺhavý, momentálne to ostalo visieť na slovenskom pozemkovom fonde a tí si dávajú riadne načas :mee:
Myslíte, že by som mohla úspešne žiadať o stavebné povolenie na tomto pozemku?
Ďakujem za váš čas.

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 14:14
1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu - čo konkrétne toto znamená?

2. Môžem žiadať o stavebné povolenie na pozemok, ktorého som zatiaľ len užívateľom - platím i daň z nehnuteľnosti.
3. Ide mi totiž o to, že chceme stavať na pozemku, ktorý ešte nie je vysporiadaný - chceme ho vydržať (naša rodina ho užíva už 3-tiu generáciu) No celý proces vydržania je strašne zdĺhavý, momentálne to ostalo visieť na slovenskom pozemkovom fonde a tí si dávajú riadne načas :mee:
4. Myslíte, že by som mohla úspešne žiadať o stavebné povolenie na tomto pozemku?
Ďakujem za váš čas.


K bodu č. :
1. Nájomná zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve alebo iná zmluva, dohoda a pod, ktorá oprávňuje uskutočniť stavbu (§139 ods. 1 SZ)

2. a 3. Nie!!!

4. NIE !!!CIMOM

CainDrago
04.05.09, 14:28
CIMOM mam otazocku
Mamke katalogovy projekt, ktory je projektovany z tehly (38cm)(bungalov 115m2 zastavanej plochy, nepodpivniceny). Chceli by sme zmenit material na (polyst. tvarnice 45cm z coho cca 12cm je beton) + prirobit do projektu rekuperaciu a zrusit plyn. Co vsetko musime zmenit/dolozit uz na existujucom projekte pre ziskanie stavebneho povolenia?

dakujem za odpoved

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 16:03
CIMOM mam otazocku
Mamke katalogovy projekt, ktory je projektovany z tehly (38cm)(bungalov 115m2 zastavanej plochy, nepodpivniceny). Chceli by sme zmenit material na (polyst. tvarnice 45cm z coho cca 12cm je beton) + prirobit do projektu rekuperaciu a zrusit plyn. Co vsetko musime zmenit/dolozit uz na existujucom projekte pre ziskanie stavebneho povolenia?

dakujem za odpoved

Ak máte katalógový proekt, tak vždy sa musíte ešte spojiť s projektantom, ktorý Vám stavbu osadí do terénu. Ten bude vedieť, čo s Vašou otázkou.

Mimochodom, bude treba osloviť projektanta a požiadať ho o povolenie zmien. Je autorom projektu a jedná sa o zásah do jeho autorských práv.

CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 18:30
.

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.05.09, 18:33
MIMOCHODOM :Prvýkrát takto vstupujem do tejto témy.

Ďakujem všetkým, ktorým ocenili túto tému a aj jednotlivé príspevky.
Ďakujem aj tým, ktorí neoceňovali, ale aspoň si prečítali niektoré rady.
Moje rady sú na základe mojich skúseností, ktoré sa snažím preniesť do tejto témy. Preto som ju aj založil. Mojou snahou je aspoň trochu pomôcť v tom stavebnom papierovom kolotoči. Budem úprimný, ocenenie poteší a je určitou odmenou za ...


CIMOM

CainDrago
05.05.09, 04:48
Dakujem, "katalogovy projektant" mi dal suhlas robit v nom zmeny a keby mi ich mal robit on tak po mne chcel nekrestansku sumu preto som si nasiel niekoho ineho kto mi to urobi.
Bolo mi povedane ze vsetko zalezi o miestneho stavebneho uradu ako sa ku tomu postavi, ci bude chiet novy projekt alebo mu budu stacit zmeny pred dokoncenim diela

Miloš Mičega - CIMOM TN
05.05.09, 04:54
Dakujem, "katalogovy projektant" mi dal suhlas robit v nom zmeny a keby mi ich mal robit on tak po mne chcel nekrestansku sumu preto som si nasiel niekoho ineho kto mi to urobi.
Bolo mi povedane ze vsetko zalezi o miestneho stavebneho uradu ako sa ku tomu postavi, ci bude chiet novy projekt alebo mu budu stacit zmeny pred dokoncenim diela


Súhlas žiadať písomne. !!!!


CIMOM

deli.
05.05.09, 05:49
Dakujem, "katalogovy projektant" mi dal suhlas robit v nom zmeny a keby mi ich mal robit on tak po mne chcel nekrestansku sumu preto som si nasiel niekoho ineho kto mi to urobi.
Bolo mi povedane ze vsetko zalezi o miestneho stavebneho uradu ako sa ku tomu postavi, ci bude chiet novy projekt alebo mu budu stacit zmeny pred dokoncenim diela

jednoznacne suhlas autora projektu...

ZDENIELA
05.05.09, 07:41
MIMOCHODOM :
Prvýkrát takto vstupujem do tejto témy.


Ďakujem všetkým, ktorým ocenili túto tému a aj jednotlivé príspevky.
Ďakujem aj tým, ktorí neoceňovali, ale aspoň si prečítali niektoré rady.
Moje rady sú na základe mojich skúseností, ktoré sa snažím preniesť do tejto témy. Preto som ju aj založil. Mojou snahou je aspoň trochu pomôcť v tom stavebnom papierovom kolotoči. Budem úprimný, ocenenie poteší a je určitou odmenou za ...
CIMOM

Ocenenie si určite zaslúžiš a v neposlednom rade i veľké ďakujeme, že si ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti a že nám venuješ svoj drahocenný čas

a sľubujeme, že ťa oceníme vždy keď nám pomôžeš ;)

nariam
05.05.09, 08:09
Dobrý deň ,
chcem sa informovať o tom čo všetko budem musieť riešiť ak potrebujem dať zakresliť garáž , ktorá je pristavená k domu a nemá žiadnu dokumentáciu .
Predpokladám že budem musieť žiadať o dodatočné stavebné povolenie - čo všetko ma pritom čaká ?
Ďakujem vopred za odpoveď.

ing.kuban
05.05.09, 10:23
Poprosil by som o radu - sused planuje stavat garaz 3 metre od mojho domu, 1 meter od hranice mojho pozemku. Uz prebehlo uzemne aj stavebne konanie, ku ktoremu som sa nevyjadril, lebo som bol odcestovany (moja chyba). Je mozne zabranit susedovi k vystavbe garaze? Zda sa mi to moc blizko mojho domu a urcite to nebude pekne...kedze budu rozne typy striech a pod. Dakujem za radu.

Miloš Mičega - CIMOM TN
05.05.09, 17:54
Dobrý deň ,
chcem sa informovať o tom čo všetko budem musieť riešiť ak potrebujem dať zakresliť garáž , ktorá je pristavená k domu a nemá žiadnu dokumentáciu .
Predpokladám že budem musieť žiadať o dodatočné stavebné povolenie - čo všetko ma pritom čaká ?
Ďakujem vopred za odpoveď.

1. Ak je ta garáž samostatnou stavbou (nie prístavbou) tak sa bude jednať o dodatočné povolenie stavby.
2. Ak je prístavbou, tak sa bude jednať o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby spočívajúcej v prístavbe. (prístavba - definícia : prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, § 139b ods. 5 písm. b) SZ).
3. Doklady ako ku klasickému stav. povoleniu, treba pozrieť príspevok č. 3 v tejto téme.
4. Axistuje možnosť, ak sa dá na stavebnom úrade a nepotrebujete kolaudačné rozhodnutie ísť cestou ohlásenia drobnej stavby. Tváriť sa, že sa bude ešte len stavať. Je to v rozpore so SZ, ale je to cesta.
5. PD bude treba určite - rozsah je podľa spôsobu konania. Na ohlásenie stačí jednoduchá PD - (obsah PD tuším cca § 5 až 7 vyhl. č. 453/2000). Ak stavebné konania aj dodatočné, tak obsah PD je v § 9 vyhl. 453/2000.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
05.05.09, 17:58
Poprosil by som o radu - sused planuje stavat garaz 3 metre od mojho domu, 1 meter od hranice mojho pozemku. Uz prebehlo uzemne aj stavebne konanie, ku ktoremu som sa nevyjadril, lebo som bol odcestovany (moja chyba). Je mozne zabranit susedovi k vystavbe garaze? Zda sa mi to moc blizko mojho domu a urcite to nebude pekne...kedze budu rozne typy striech a pod. Dakujem za radu.§ 61 stavebného zákona

(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného pojednávania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Takže v stavebnom je ťažko uplatňovať námietku k umiestneniu.
Neviem o akú stavbu sa jedná, lebo na garáž nemusí byť územné, takže garáž je určite len jednou zo stavieb. Treba doplniť otázku.

Čo sa dá spraviť, aby nestaval. Dosiahnuť zrušenie územného rozhodnutia a nevydania SP . To sa dá vtedy, ak sa koná, alebo konalo v rozpore so zákonom. Z info uvedených vyššie to neviem posúdiť. Ak sa mi nejako doručí nascenované územné rozh. môžem sa na to pozrieť. Inak ....

CIMOM

dzoni
05.05.09, 19:49
Dobry den,

chcel by som sa spytat ci mi neviete poradit ako mam postupovat - ziadal som o uzemne rozhodnutie na stavbu rodinneho domu a na konani vyhlasenom stavebnym uradom vzniesol sused namietku ze chce zalozne pravo na moj pozemok - moznost prechodu (aj pre motorove vozidla). Tvrdi ze sa na pozemok inak nevie dostat a ze sa nemusim bat, lebo sa jedna len o nejake 2 metre, o ktore by pustil hranicu na druhej strane pozemku zase on mne. Lenze predpokladam ze taketo zalozne pravo sa nedefinuje "na metre" a mohol by neskor pozadovat viac.

Okrem toho chce zalozne pravo na vedenie podzemnych inzinierskych sieti - je nieco take definovane, alebo by to tiez mohol vyuzit na "inziniersku siet" - cestu?

Moze mi stavebny urad na zaklade neodsuhlasenia takejto namietky natiahnut uzemne rozhodnutie, alebo ho inak skomplikovat?

Dakujem pekne za akukolvek radu.

Miloš Mičega - CIMOM TN
06.05.09, 04:41
Dobry den,

chcel by som sa spytat ci mi neviete poradit ako mam postupovat - ziadal som o uzemne rozhodnutie na stavbu rodinneho domu a na konani vyhlasenom stavebnym uradom vzniesol sused namietku ze chce zalozne pravo na moj pozemok - moznost prechodu (aj pre motorove vozidla). Tvrdi ze sa na pozemok inak nevie dostat a ze sa nemusim bat, lebo sa jedna len o nejake 2 metre, o ktore by pustil hranicu na druhej strane pozemku zase on mne. Lenze predpokladam ze taketo zalozne pravo sa nedefinuje "na metre" a mohol by neskor pozadovat viac.

Okrem toho chce zalozne pravo na vedenie podzemnych inzinierskych sieti - je nieco take definovane, alebo by to tiez mohol vyuzit na "inziniersku siet" - cestu?

Moze mi stavebny urad na zaklade neodsuhlasenia takejto namietky natiahnut uzemne rozhodnutie, alebo ho inak skomplikovat?

Dakujem pekne za akukolvek radu.

Áno aj nie.

K áno :
Tažko odpovedať bez znalostí pomerov na pozemkoch.
Ak bude sused tvrdiť, že Vaša stavba mu zamedzí prístup k jeho pozemku a bude požadovať záložné alebo iné právo k Vášmu pozemku, tak stavebný úrad musí postupom podľa § 137 ods. 2 SZ prerušiť konanie a odkázať ho na súd.
Ak nepredloží v určenej lehote dôkaz o tom, že podal žalobu na súd, tak stavebný úrad môže konať ďalej.
Upozorňujem : Bez aplikovania § 137 SZ Vám vzniká predpoklad pre zrušenie rtozhodnutia v prípade jeho napadnutia odvolaním.

K nie :
Jeho námietka občianskoprávnmeho charakteru musí mať jednu podstatnú náležitosť.
§ 137 ods. (2) SZ : Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší.

To čo som zvýraznil neviem posúdiť.


Napr. (obrazne pre pochopenie)
1. Ak máte pozemok 100 x 100 m a sused bude namietať obdobnú námietku k pozemku, napr. 2 m od hranice pozemku, tak na Vašu stavbu v strede Vášho pozemku to nemá vplyv a stavebný úrad takúto námietku zamietne a koná bez odkázania na súd.
2. Ale ak máte pozemok 10 x 10 a má obdobnú nám......, tak stavebný úrad musí konanie prerušiť podľa § 137 ods. 2 SZ.


CIMOM

dzoni
06.05.09, 06:12
Nepotesili ste ma :(

Ale dakujem pekne za radu.

Galadik
10.05.09, 11:39
Dobrý deň, moja otázka je trocha od veci, ale nenašiel som tému v ktorej, by som sa dopátral odpovedi.
Môže obec postaviť priemyselný park na súkromnom pozemku?
Ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
10.05.09, 15:16
Dobrý deň, moja otázka je trocha od veci, ale nenašiel som tému v ktorej, by som sa dopátral odpovedi.
Môže obec postaviť priemyselný park na súkromnom pozemku?
Ďakujem.

Áno.

Samozrejme so súhlasom vlastníka, resp. vlastníkov.
Buď je stavebník vlastník alebo má "iné právo" podľa § 139 ods. 1 SZ.


CIMOM

ivet.b
11.05.09, 06:38
Dobry den,
rada by som poprosila o informaciu k mojmu problemu. Investor nam stavia bytovku, v ktorej mame zakupeny byt, zatial len prostrednictvom zmluvy o buducej zmluve. Kolaudacia podla zmluvy meska uz pol roka a investor ma neustale vyhovorky. Bolo nam naposledy povedane, ze ziadost o kolaudaciu bola podana, na stavebnom urade nam odpisali, ze ziadnu taku ziadost neeviduju.
Moja otazka- mam ja- ako buduci vlastnik- pravo ziadat investora o nahliadnutie do vsetkych uradnych dokumentov tykajucich sa stavby a prip. kolaudacie?
Dakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
11.05.09, 17:32
Dobry den,
rada by som poprosila o informaciu k mojmu problemu. Investor nam stavia bytovku, v ktorej mame zakupeny byt, zatial len prostrednictvom zmluvy o buducej zmluve. Kolaudacia podla zmluvy meska uz pol roka a investor ma neustale vyhovorky. Bolo nam naposledy povedane, ze ziadost o kolaudaciu bola podana, na stavebnom urade nam odpisali, ze ziadnu taku ziadost neeviduju.
Moja otazka- mam ja- ako buduci vlastnik- pravo ziadat investora o nahliadnutie do vsetkych uradnych dokumentov tykajucich sa stavby a prip. kolaudacie?
Dakujem.

Díky za dôveru nakoľko to nie presne to, čo sa snažím odpovedať. Tu nie je problém stavebnoprávny, ale občianskoprávny. Všetko závisí od Vašej zmluvy.

Treba si pozorne prečítať zmluvu a aj zmluvné pokuty (sankcie).
Nahliadnuť u zmluvného partnera do dokumentov pravdepodobne nič nerieši. Podľa mňa treba, ak je neplnený termín v dokončení stavby, písomne upozorniť na túto skutočnosť druhú stranu. Zároveň postupovať podľa klauzuli o uplatnení sankcií (ak ich máte).

Ak je niečo podané na stavebnom úrade, tak máte právo požadovať informácie.

Neviem ako máte zmluvu, tak ako som uviedol, ale bol by paradox, ak by z nej nepriamo (aj priamo) vyplývalo, že máte postúpené práva stavebníka (§ 70 SZ).

Bez konkrétnych info neviem viac uviesť, resp. bolo by možné, ale je to xx kombinácií.

Poznámka : Všetko mení x vecí, napr. ste vlastníkmi pozemku, stávate sa vlastníkmi stavby počas jej výstavby, staváte sa vlastníkmi až po dokončení a prevzatí, stávate sa vlastníkmi až po kolaudácií a pod.


CIMOM

jarakruta
13.05.09, 07:05
Dobrý deň,
manžel nadobudol pozemok za slobodna a chceme stavať rodinny dom. Nema cas na vybavenie stavebneho povolenia tak by som ho chcela vybavit ja. mam mat na to nejaky papier od manžela ale neviem ako to ma vyzerat a co tam ma byt vlastne napisane?? (samozrejme chcem aby ma tam dopisal ako manzelku ale chceme vybavit cim skor stavebne povolenie) V ZA zmeny trvaju strasne dlho.
Na stavebnom urade mi bolo povedane ze nemusime prepisovat ornu podu na stavebny pozemok ale ze sa to zvezie popri vybavovani stavebneho povolenia ze nam pozemkovy urad vyjme len cast pozemku kde bude stat rodinny dom. mam sa na to spolahnut alebo radsej to vybavit este pred stavebnym povolenim?
nepoznam zakony tak este jedna otazka. Mame uzky a dlhy pozemok a dom len tak tak. zľava je sused ktory nema zastavany pozemok. pestuje tam len stromy. je mozne po dohode s nim postavit dom na hranicu pozemku??(uvazujeme aj o kupe ale asi az neskor) Takze zavisi to len od suseda alebo to moze zastavit aj stavebny urad???

1renata11
13.05.09, 10:56
Dobry den,

Dnes som objavila tuto temu a nemozem uverit, ze sa nasiel taky clovek s velkym Č, ktory je ochotny pomahat nam stavebnikom. Tymto sa Vam chcem za vsetkych podakovat.
Zaroven by som sa Vas rada spytala, ci by ste nemal chut nam pomoct pri vybavovani nasho stavebneho povolenia / samozrejme za slusnu financnu odmenu / v Novom Meste nad Vahom? Pozemok mame kupeny 2 roky a dodnes sa nam nepodarilo nic vybavit. Je to dost komplikovana zalezitost, ale hlavne absolutna neochota a ignoracia zo strany Mestskeho uradu Nove Mesto nad Vahom.

Renata

Miloš Mičega - CIMOM TN
14.05.09, 03:34
Dobrý deň,
1. mam mat na to nejaky papier od manžela ale neviem ako to ma vyzerat a co tam ma byt vlastne napisane?? (samozrejme chcem aby ma tam dopisal ako manzelku ale chceme vybavit cim skor stavebne povolenie) V ZA zmeny trvaju strasne dlho.
2. Na stavebnom urade mi bolo povedane ze nemusime prepisovat ornu podu na stavebny pozemok ale ze sa to zvezie popri vybavovani stavebneho povolenia ze nam pozemkovy urad vyjme len cast pozemku kde bude stat rodinny dom. mam sa na to spolahnut alebo radsej to vybavit este pred stavebnym povolenim?
3. nepoznam zakony tak este jedna otazka. Mame uzky a dlhy pozemok a dom len tak tak. zľava je sused ktory nema zastavany pozemok. pestuje tam len stromy. je mozne po dohode s nim postavit dom na hranicu pozemku??(uvazujeme aj o kupe ale asi az neskor) Takze zavisi to len od suseda alebo to moze zastavit aj stavebny urad???


K bodu 1 :
Nepotrebujete žiadny papier, veď ako som pochopil budete spolustavebníčkou. Ako manželka budete stavať RD na základe zákona spoločne - zákona o rodine, t.j. v bezpodielovom spoluvlastníctve.

K bodu č. 2 :
Orná pôda. Dôležité je, či je to v intraviláne, alebo v extraviláne. V intraviláne to vybavíte na základe oznámenia o začatí územného, resp. spojeného územného a stavebného konania. Budete musieť ísť na Obvodný pozemkový úrad a ten Vám dá súhlas (nie rozhodnutie).

K bodu č. 3 :
Sused Vám nemusí dávať súhlas a ani jeho súhlas nemá žiadny význam. Ak nebudete mať stavbu v súlade s § 6 vyhl. č. 532/2002 súhlas je k ničomu. Existujú aj stiesnené pomery, ale v tom prípade by stavebnému konaniu malo predchádzať územné konanie, mala by bať vypracovaná min. štúdia aj s umiestnením stavieb na susedných pozemkoch. V tom prípade je možné uvažovať s umiestnením stavby aj na hranici pozemku alebo bližšie k hranici ako 2m.

Poznámka :
- v 3 príspevku v tejto téme je uvedený postup pri vybavovaní stavebného konania
- určite som v niektorom príspevku uviedol aj vzor žiadosti na Obvodný pozemkový úrad


Neviem či som Vám odpovedal presne, ale na upresnenie odpoviem.


CIMOM

jarakruta
14.05.09, 04:07
Pozemok je v zastavanej časti v intraviláne. Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.

Miloš Mičega - CIMOM TN
14.05.09, 06:57
Pozemok je v zastavanej časti v intraviláne. Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.


Toto je obsah žiadosti na obvodný pozemkový úrad : - pri pozemku v intraviláne

Vec :Žiadosť o odňatie PP podľa § 17 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Žiadam Obvodný pozemkový úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


pre stavbu .................................................. ..........č. parc:............................................. ..............
v katastrálnom území........................................... .................................................. ....................
pôvodný druh pozemku........................................... .................................................. ................
vo výmere........................................... .................................................. ....................................
Odôvodnenie : .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .............................................
.................................................. .................................................. .............................................
.................................................. .................................................. .............................................
.....................................
podpis žiadateľaPOZNÁMKA - UPOZORNENIE :


Výňatok zo zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a ......
§ 6 ods. 4 (2)

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.


CIMOM

mendo933
14.05.09, 12:57
Ahoj CIMOM. Potreboval by som poradit v jednej veci. Idem zacat stavat momentalne este s priatelkou(este niesme zosobaseny). Pozemok je v LV napisany na nu. Veci ohladom stavebneho povolenia idem vybavovat ja. Predpokladam ze musim mat neake splnomocnenie aby som mohol disponovat s jej LV. vies mi poradit co vsetko musi byt zahrnute vtom splnomocneni aby som ju mohol zastupovat vo vsetkych ukonoch co si vyzaduje vybavovanie okolo stavebneho povolenia po vsetkych uradoch

Velka vdaka za tvoju ochotu,dozvedel som sa tu vela veci,z ktorych som mal zmetok

Miloš Mičega - CIMOM TN
14.05.09, 17:15
Ahoj CIMOM. Potreboval by som poradit v jednej veci. Idem zacat stavat momentalne este s priatelkou(este niesme zosobaseny). Pozemok je v LV napisany na nu. Veci ohladom stavebneho povolenia idem vybavovat ja. Predpokladam ze musim mat neake splnomocnenie aby som mohol disponovat s jej LV. vies mi poradit co vsetko musi byt zahrnute vtom splnomocneni aby som ju mohol zastupovat vo vsetkych ukonoch co si vyzaduje vybavovanie okolo stavebneho povolenia po vsetkych uradoch

Velka vdaka za tvoju ochotu,dozvedel som sa tu vela veci,z ktorych som mal zmetok


1. Ak idete stavať spolu, ako stravebníci tak nie je treba nič. Jednoducho vec vybavuje jeden zo stavebníkov.
2. Ani na vybavovanie ak nebudeš stavebníkom nie je treba prakticky nič.
Žiadosti sa len podajú na podatelni a s pracovníkmi netreba prísť ani do styku.
3. Ak bude treba s niekym niečo prerokovať osobne, tak nevidím v tom problém. Nemajú dôvod vyžadovať plnú moc.
4. Ak aj áno tak stačí jednoduchý text, napr.
PLNOMOCENSTVO


Udelené v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov


Splnomocniteľ : meno
bytom :
nar.
č.o.p.Splnomocnenec : .............
.........
.......

Horeuvedený splnomocniteľ týmto v zmysle § 31 zákona č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník v znení jeho zmien a doplnkov


udeľujem plnomocenstvo

pre horeuvedeného splnomocnenca na moje zastupovanie pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení podkladov pre vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu .......................... . Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedených povolení. Plnomocenstvo je časovo obmedzenénie do vydania stavebného povolenie.V ........................ Dňa ................ 200.

.................................................. ......
splnomocniteľ
Plnomocenstvo týmto prijímam :

.................................................. .....
Splnomocnenec
Poznámka :
Ak by bolo splnomocnenie aj na zastupovanie v správnom konaní (územnom, stavebnom, prípadne odvolacom) mal by byť uvedený aj § 17 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) a uvedené, že má plnú moc aj na zastupovanie v konaní. Text treba primerane upraviť.


CIMOM

KatyP
15.05.09, 06:36
Ako na stavebnom úrade ? a pod.
Skúsim, ale len do časovej a vedomostnej možnosti.

CIMOM

PS : ak bude otázka, tak prosím formulovať čo najpresnejšie.
Prosim poradit, kolko berie statik za vypracovanie projektu na stavebne povolenie pri rekonstrukcii rodinneho domu. Ide o kompletnu rekonstrukciu, bude sa menit strecha + domurovanie podkrovia.
Vopred velka vdaka.

Miloš Mičega - CIMOM TN
15.05.09, 06:45
Prosim poradit, kolko berie statik za vypracovanie projektu na stavebne povolenie pri rekonstrukcii rodinneho domu. Ide o kompletnu rekonstrukciu, bude sa menit strecha + domurovanie podkrovia.
Vopred velka vdaka.Cena za statický posudok RD (aj prestavby) sa pohybuje okolo 300 až 400 €.
Neposudzuje sa len nový krov, nosné murivo, ale aj základy, príp. iné.

Pozn. Toto je cena pre západné SK. Cena sa môže kolísať aj od lokality.

CIMOM

jarakruta
15.05.09, 15:29
POZNÁMKA - UPOZORNENIE :


Výňatok zo zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a ......

§ 6 ods. 4
(2)

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.


CIMOM[/QUOTE]

tzn. že keď ja mám teraz v žiadosti na stavebné povolenie uvedené 2 parcely o výmere 740m2 tak bude celý ten pozemok stavebný?? ak som to takto dobre pochopila tak čo treba do žiadosti napísať aby bol vyňatý pozemok len pod stavbu? napr. 130m2

Miloš Mičega - CIMOM TN
15.05.09, 15:58
POZNÁMKA - UPOZORNENIE :


Výňatok zo zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a ......

§ 6 ods. 4
(2)

CIMOM

tzn. že keď ja mám teraz v žiadosti na stavebné povolenie uvedené 2 parcely o výmere 740m2 tak bude celý ten pozemok stavebný?? ak som to takto dobre pochopila tak čo treba do žiadosti napísať aby bol vyňatý pozemok len pod stavbu? napr. 130m2[/QUOTE]


Ja som uviedol citát zo zákona.

Robí sa to tak, že pre stavbu sa pred vydaním stavebného povolenie a pre účely vyňatia z PPF vyjmä pozemok - samostatná parcela pod stavbou. Vyjmä sa cca 0,5 m na každú stranu viac.
Ku kolaudácii sa doloží ďalší geometrák so zameraním skutkového stavu stavby.


CIMOM

vikikuki
15.05.09, 16:21
Zdravim.
Mal by som jednu otazocku. Chcel by som urobit nadstavbu nad starsi rodinny dom a neviem ci najprv zavolat statika na zhotovenie statickeho posudku a potom projektanta alebo to vsetko urobi len projektant v ramci svojich kompetencii. Mohli by ste mi prosim v tomto poradit?

Miloš Mičega - CIMOM TN
15.05.09, 17:53
Zdravim.
Mal by som jednu otazocku. Chcel by som urobit nadstavbu nad starsi rodinny dom a neviem ci najprv zavolat statika na zhotovenie statickeho posudku a potom projektanta alebo to vsetko urobi len projektant v ramci svojich kompetencii. Mohli by ste mi prosim v tomto poradit?

Projektant zastreší aj statika. Ak bude treba je povinný zabezpečiť ho v rámci vypracovania PD.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
16.05.09, 20:42
Dobry den,

Dnes som objavila tuto temu a nemozem uverit, ze sa nasiel taky clovek s velkym Č, ktory je ochotny pomahat nam stavebnikom. Tymto sa Vam chcem za vsetkych podakovat.
Zaroven by som sa Vas rada spytala, ci by ste nemal chut nam pomoct pri vybavovani nasho stavebneho povolenia / samozrejme za slusnu financnu odmenu / v Novom Meste nad Vahom? Pozemok mame kupeny 2 roky a dodnes sa nam nepodarilo nic vybavit. Je to dost komplikovana zalezitost, ale hlavne absolutna neochota a ignoracia zo strany Mestskeho uradu Nove Mesto nad Vahom.

Renata

Môžete mi poslať súkromnú správu.

CIMOM

jorge01
17.05.09, 12:25
zdravím-
kúpil som stánok typ ESSEX z druhej ruky bude slúžiť na predaj zmrzliny -
/bez prísušnej dokumentácie/ a na stavebnom úrade som im dal ,kompletný projekt na pripojenie IS,voda,elektrina, - pôdorys a technický popis,ktorý mi robil projektant.
Teraz ešte stavebný úrad vyžaduje ,aby som im odovzdal aj nakreslené pohľady stánku a statický posudok,
Všetky potvrdenia ,obec ,Slovak Telecom,hasiči,cestári ,vodárne,elektrikári,hygiena a iné mám vybavené.
postupuje stavebný úrad správne? zdá sa mi to skôr ako zavisť od príslušnej úradničky stavebného úradu.čo by ste mi poradil,aby som to mohol sprevádzkovať? -prípadne by som potreboval zisitť výrobcu stánku ESSEX.čas uteká
ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.05.09, 16:08
zdravím-
kúpil som stánok typ ESSEX z druhej ruky bude slúžiť na predaj zmrzliny -
/bez prísušnej dokumentácie/ a na stavebnom úrade som im dal ,kompletný projekt na pripojenie IS,voda,elektrina, - pôdorys a technický popis,ktorý mi robil projektant.
Teraz ešte stavebný úrad vyžaduje ,aby som im odovzdal aj nakreslené pohľady stánku a statický posudok,
Všetky potvrdenia ,obec ,Slovak Telecom,hasiči,cestári ,vodárne,elektrikári,hygiena a iné mám vybavené.
postupuje stavebný úrad správne? zdá sa mi to skôr ako zavisť od príslušnej úradničky stavebného úradu.čo by ste mi poradil,aby som to mohol sprevádzkovať? -prípadne by som potreboval zisitť výrobcu stánku ESSEX.čas uteká
ďakujem


Statický posudok je totálna blbosť.

Pýtam sa :
Čoho by sa mal týkať statický posudok ?

Zožente si certifikát od výrobcu od toho stánku, to by na 99,99 % malo postačovať.
K statickému posudku jej povedzte, že keby sa stánok nenapájal na IS, tak ani nie je ani stavbou podľa § 43 stavebného zákona.


DOPLNOK :
Ak bude stav. úrad trvať na tej absurdite a uvádzate, že máte PD na IS, tak nech Vám projektant dá stanovisko, že všetky nosné prvky stánku sú v poriadku a po prevoze nevykazujú žiadnu deštrukciu.
Inak vážne neviem.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.05.09, 16:44
Dopĺňam predchádzajúci príspevok o moje stanovisko k unimobunkám. Toto stanovisko som robil v roku 2003 a je stále aktuálne.


JE UNIMOBUNKA STAVBA ALEBO NIE

V § 43 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení je definované, čo je stavba. V tomto ustanovení zákona je uvedené :

]§ 43 Stavba
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou[/SIZE].

Stavebný úrad pri podaní akejkoľvek žiadosti o stavebné povolenie alebo pri ohlásení drobnej stavby musí ako prvé posúdiť, či sa jedná o stavbu podľa stavebného zákona (§43). V tomto prípade pripadajú do úvahy nasledovné dve možnosti :

1. Ak si osadenie akejkoľvek konštrukcie, napr. aj prefabrikovanej unimobunky nevyžaduje úpravu podkladu alebo táto nebude pevne spojená so zemou niektorým zo spôsobov podľa § 43 stavebného zákona, nejedná sa o stavbu a jej umiestnenie nevyžaduje povolenie stavebného úradu ani ohlásenie stavebnému úradu.

2. Ak si osadenie akejkoľvek konštrukcie, napr. aj prefabrikovanej unimobunky vyžaduje úpravu podkladu (napr. položenie panelov, zámkovej dlažby, štrkové lôžko a pod. ) alebo táto bude pevne spojená so zemou, jedná sa o stavbu podľa stavebného zákona a jej umiestnenie vyžaduje povolenie stavebného úradu alebo ohlásenie stavebnému úradu.


Ak po posúdení podania skonštatuje stavebný úrad, že sa jedná o stavbu podľa stavebného zákona, posúdi túto v náväznosti na § 139b stavebného zákona, v ktorom sú uvedené pojmy stavebného poriadku. V ods. 1 tohto ustanovenia zákona je definícia jednoduchej stavby


]§ 139b Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú

a) stavby na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a ktoré majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.[/SIZE]“

a v ods. 5 je definovaná drobná stavba


(5) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

(6) Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.


Po posúdení každého objektu (prefabrikované unimobunky) v náväznosti na § 139b stavebného zákona je možné konštatovať, že sa buď nejedná o stavby alebo ide o drobné stavby, ktoré vyžadujú vydanie stavebného povolenia. Vždy treba vychádzať z vyššie uvedeného.

Za úpravu podkladu nemožno pokladať už skôr zrealizovanú úpravu na základe iného povolenia (napr. chodník, asfaltová plocha parkoviska a pod.). Stavebné povolenie si vyžaduje aj umiestnenie prefabrikovanej unimobunky, ak je podľa stavebného zákona drobnou stavbou, ale neplní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a môže podstatne ovplyvniť životné prostredie (§ 55 ods. 2 písm. a/ stavebného zákona).
Záver :
1. Ak sa má prefabrikovaná unimobunka umiestniť na pozemok bez toho, aby bola pevne spojená so zemou a jej umiestnenie si nevyžaduje ani úpravu podkladu, nevyžaduje si stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, nakoľko sa nejedná o stavbu.

2. Ak sa má prefabrikovaná unimobunka umiestniť na pozemok tak, že bude pevne spojená so zemou alebo jej umiestnenie si vyžaduje úpravu podkladu (napr. položenie panelov, zámkovej dlažby, štrkové lôžko a pod. ), spĺňa kritériá drobnej stavby, ale neplní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, prípadne môže podstatne ovplyvniť životné prostredie, vyžaduje vydanie stavebného povolenia.


CIMOM
__________________________________________________ _________

Za ocenenie príspevku vopred ďakujkem, ak niekto so mnou nesúhlasí, nech mi uvedie prosím aj svoj dôvod.

ZDENIELA
19.05.09, 05:51
Poprosím,...
Čo k stavebnému povoleniu doložiť ak chcem stavať na pozemku otca, ktorý má len rozhodnutie z ROEP, nemá teda ešte LV. K žiadosti o stavebné povolenie bežne zoberú rozhodnutie z ROEP namiesto LV, len čo v tom prípade, ak je to rozhodnutie na otca a nie na mňa? Stačí zmluva o budúcej kúpnej zmluve bez vkladu do katastra? Potrebujem to totiž v čo najkratšom čase, pretože ako každému stavebníkovi mi tiež horí termín ...

Apropó CIMOM klobúk dole pred tvojimi vedomosťami a hlavne pred ochotou podeliť sa o ne. Takých ľudí je naozaj málo a vážime si, že ťa tu máme, všetko dobré.

jorge01
19.05.09, 10:03
Statický posudok je totálna blbosť.

Pýtam sa :
Čoho by sa mal týkať statický posudok ?

Zožente si certifikát od výrobcu od toho stánku, to by na 99,99 % malo postačovať.
K statickému posudku jej povedzte, že keby sa stánok nenapájal na IS, tak ani nie je ani stavbou podľa § 43 stavebného zákona.


DOPLNOK :
Ak bude stav. úrad trvať na tej absurdite a uvádzate, že máte PD na IS, tak nech Vám projektant dá stanovisko, že všetky nosné prvky stánku sú v poriadku a po prevoze nevykazujú žiadnu deštrukciu.
Inak vážne neviem.


CIMOM
ďakujem za radu.prajem úspešný deň.
s pozdravom Jorge

Miloš Mičega - CIMOM TN
19.05.09, 16:52
Poprosím,...
Čo k stavebnému povoleniu doložiť ak chcem stavať na pozemku otca, ktorý má len rozhodnutie z ROEP, nemá teda ešte LV. K žiadosti o stavebné povolenie bežne zoberú rozhodnutie z ROEP namiesto LV, len čo v tom prípade, ak je to rozhodnutie na otca a nie na mňa? Stačí zmluva o budúcej kúpnej zmluve bez vkladu do katastra? Potrebujem to totiž v čo najkratšom čase, pretože ako každému stavebníkovi mi tiež horí termín ...

Apropó CIMOM klobúk dole pred tvojimi vedomosťami a hlavne pred ochotou podeliť sa o ne. Takých ľudí je naozaj málo a vážime si, že ťa tu máme, všetko dobré.


Ďakujem.

§ 139 ods. 1 stavebného zákona - "iné" právo.

Postačuje zmluva o budúcej zmluve, alebo nájomná zmluva.


CIMOM

gallows
20.05.09, 08:16
Dobrý deň, mám trochu nezvyčajnú otázku, ale rád by som poznal správnu odpoveď, pretože mám niekoľko rôznych informácií.
Do akej výšky môže byť uložená pokuta za začatie stavby RD bez stavebného povolenia ? Ide o prípad, keď je PD rozpracovaná v štádiu, že po podaní na stavebný úrad by stavebné povolenie malo byť vydané začiatkom júla a ja by som dovtedy rád mal hotové základy.

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.05.09, 09:40
Dobrý deň, mám trochu nezvyčajnú otázku, ale rád by som poznal správnu odpoveď, pretože mám niekoľko rôznych informácií.
Do akej výšky môže byť uložená pokuta za začatie stavby RD bez stavebného povolenia ? Ide o prípad, keď je PD rozpracovaná v štádiu, že po podaní na stavebný úrad by stavebné povolenie malo byť vydané začiatkom júla a ja by som dovtedy rád mal hotové základy.


§ 105 stavebného zákona

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 829,84 euro sa potresce ten, kto

a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,


(3) Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,91 euro sa potresce ten, kto

a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,


Dopĺňam :
riskujete, že stavebný úrad bude mať o tom vedomosť, najhoršie písomnú a v tom prípade stavebné konanie zastaví podľa § 60 ods. 2 písm. f) SZ.

Následne začne konať o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a ods. 1 SZ a všetko Vám ide od začiatku.


CIMOM

gallows
20.05.09, 10:15
Ďakujem za radu, Keď vidím tie ocenenia, som rád, že som ešte nezačal :)

dabratranec
22.05.09, 07:07
Zdravím, chcem sa spýtať na normu STN 73 6005. Keďže normu treba kúpiť (čo sa mi zatiaľ nechce) chcem sa spýtať na postup Vás. Elektrikári budú prekopávať cestu v rámci rozširovania nn siete pri mojom pozemku. Na druhej strane cesty je rozvod verejného vodovodu na ktorý sa potrebujem napojiť. Môžem do elektrikárskeho výkopu šikovno uložiť potrubie pre vodu aby potom keď ma budú pripájať na vodu nebolo treba znovu prekopávať?

12spidy
22.05.09, 09:11
Ahojte,

chcem sa spýtať dostal som darovacou zmluvou dom od svojej mamy ale s ťarchou že ju doopatrujem, mam taký problém zo ženou sme si ho opravili a prerobili a teraz nastala taká situácia, že máme nezhody s mamou. Je možnosť z jej strany dom dostať späť čiže do jej osobného vlastníctva? A čo stým prerobeným čo sme do toho zainvestovali a prerobili za vlastné peniaze?

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.05.09, 13:30
Zdravím, chcem sa spýtať na normu STN 73 6005. Keďže normu treba kúpiť (čo sa mi zatiaľ nechce) chcem sa spýtať na postup Vás. Elektrikári budú prekopávať cestu v rámci rozširovania nn siete pri mojom pozemku. Na druhej strane cesty je rozvod verejného vodovodu na ktorý sa potrebujem napojiť. Môžem do elektrikárskeho výkopu šikovno uložiť potrubie pre vodu aby potom keď ma budú pripájať na vodu nebolo treba znovu prekopávať?

Tá STN je Vám zbytočná. Neviem načo ju využijete.
Pojednáva o križovaní, súbehu a križovaní verejných sietí navzájom a so stavbami.

Na Vašu otázku, cit. "Môžem do elektrikárskeho výkopu šikovno uložiť potrubie pre vodu aby potom keď ma budú pripájať na vodu nebolo treba znovu prekopávať?"
Odpovedám :

To musí byť ozaj šikovno. Nesmú ísť v súbehu v jednej ryhe. (ak budete konať "šikovno", tak voda musí ísť určite nižšie.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.05.09, 13:35
Ahojte,

chcem sa spýtať dostal som darovacou zmluvou dom od svojej mamy ale s ťarchou že ju doopatrujem, mam taký problém zo ženou sme si ho opravili a prerobili a teraz nastala taká situácia, že máme nezhody s mamou. Je možnosť z jej strany dom dostať späť čiže do jej osobného vlastníctva? A čo stým prerobeným čo sme do toho zainvestovali a prerobili za vlastné peniaze?

To nie je moja parketa, ale .... .

Domáhať sa môže.
Postup upravuje Občiansky zákonník - 40/1964 Zb.


§ 630

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Všetko je iba na súde. Zhodnotenie je tiež vecou posúdenia súdu. Ak "hrubo neporušujete mravy", tak myslím že cesta späť je nemožná.


CIMOM

ajkaben
24.05.09, 07:51
ahojte - poradaci
mam problem : chceme kupit RD, ale na liste vlastnictva nie je zapisany skutocny stav. dom bol pred 2 rokmi rekonstruovany -z povodneho domu zostali len 3 steny... ak na LV nie je skutocny stav , znamena to ze tato stavba je nelegalna? ako to zlegalizujeme - co vsetko k tomu potrebujeme, je nutna aj kolaudacia? - na co si mame dat pozor? mame legalizaciu nechat na predavajuceho?

dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
24.05.09, 16:45
ahojte - poradaci
mam problem : chceme kupit RD, ale na liste vlastnictva nie je zapisany skutocny stav. dom bol pred 2 rokmi rekonstruovany -z povodneho domu zostali len 3 steny... ak na LV nie je skutocny stav , znamena to ze tato stavba je nelegalna? ako to zlegalizujeme - co vsetko k tomu potrebujeme, je nutna aj kolaudacia? - na co si mame dat pozor? mame legalizaciu nechat na predavajuceho?

dakujem
1. ... ak na LV nie je skutocny stav , znamena to ze tato stavba je nelegalna?
2. ako to zlegalizujeme - co vsetko k tomu potrebujeme, je nutna aj kolaudacia?
3. - na co si mame dat pozor?
4. mame legalizaciu nechat na predavajuceho?


K bodu :
1. Nie , môže byť vydané stavebné povolenie, aj kolaudačné, treba sa opýtať predávajúceho.

2. a 3 Bez odpovede na otázku 1 je to zatiaľ zbytočné.

4. Nie je to nutné, ale dá sa rokovať, ak je zmene nelegálna o znížení ceny.


Po doplnení údajov môžem poradiť konkrétne.


CIMOM

andreaS
25.05.09, 07:50
len ma zaujima ci existuje lehota na vydanie stavebneho povolenia, pripadne aspon dokedy maju dat vediet chybajuce nedostatky...

podali sme ziadost o stavebne spolu s uzemnym (pozemok v intravilane medzi inymi rodinnymi domami) dna 23.02.2009 a teraz to su uz tri mesiace a ziadny papier od nich nedosiel...

zajtra sa tam chceme zastavit, ze kde je problem.

lebo ked nam to kontrolovala pri prevzati, tak sme tam mali uplne vsetko.

Nas pozemok pozostava z troch parciel (trvale travne porasty, zastavene plochy a nadvoria a zahrada)... dom zasahuje do vsetkych troch.

Petrik4441
25.05.09, 12:18
zdravím. chcel by som sa niečo dozvedieť ale je to dosť probematické. Asi pred 20 timi rokmi rodičia pribudovali k starému rodinnému domu ich vlastní nový dom. Ako dobudovali tak číslo súpisné si nechali zo starého domu a to tak je aj v súčastnosti a tak je to zapísané aj v liste vlastnictva. Teraz po rokoch by som chcel odkúpiť od rodičov tú starú časť domu na prestavbu ale potreboval by som vlastné číslo domu tj. nové číslo aby som si naňho vedel vybaviť hypotéku. Akým spôsobom by som si vedel vybaviť nové číslo a čo ďalej na katastri???? Tá stará časť domu je kompletná bytová jednotka z vlasným vchodom a s príslušenstvom. Vopred Vám ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
25.05.09, 12:21
len ma zaujima ci existuje lehota na vydanie stavebneho povolenia, pripadne aspon dokedy maju dat vediet chybajuce nedostatky...

podali sme ziadost o stavebne spolu s uzemnym (pozemok v intravilane medzi inymi rodinnymi domami) dna 23.02.2009 a teraz to su uz tri mesiace a ziadny papier od nich nedosiel...

zajtra sa tam chceme zastavit, ze kde je problem.

lebo ked nam to kontrolovala pri prevzati, tak sme tam mali uplne vsetko.

Nas pozemok pozostava z troch parciel (trvale travne porasty, zastavene plochy a nadvoria a zahrada)... dom zasahuje do vsetkych troch.1. Majú na to 30, resp. 60 dní podľa § 49 správneho poriadku - SP (71/1967 Zb.)

2. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, majú postupovať podľa § 60 ods. 1 SZ, t.j. vyzvať na doplnenie žiadosti. (primerane podľa § 19 SP).

3. Pravdepodobne Vám tam bude chýbať aj súhlas obvodného pozemkového úradu. Na tejto téme som už dal aj vzor, treba ho nájsť.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
25.05.09, 12:25
zdravím. chcel by som sa niečo dozvedieť ale je to dosť probematické. Asi pred 20 timi rokmi rodičia pribudovali k starému rodinnému domu ich vlastní nový dom. Ako dobudovali tak číslo súpisné si nechali zo starého domu a to tak je aj v súčastnosti a tak je to zapísané aj v liste vlastnictva. Teraz po rokoch by som chcel odkúpiť od rodičov tú starú časť domu na prestavbu ale potreboval by som vlastné číslo domu tj. nové číslo aby som si naňho vedel vybaviť hypotéku. Akým spôsobom by som si vedel vybaviť nové číslo a čo ďalej na katastri???? Tá stará časť domu je kompletná bytová jednotka z vlasným vchodom a s príslušenstvom. Vopred Vám ďakujem.


Podľa vyhlášky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb sa ďalšie súpisné číslo pravdepodobne nevydá.

Z praxe je to zbytočné, ale na "odčlenenie" - identifikáciu Vašej stavby postačuje orientačné číslo a to sa dá vydať postupom podľa § 6 uvedenej vyhlášky. Takže podajte si na obci žiadosť.


CIMOM

Petrik4441
25.05.09, 13:13
Zatiaľ je to jasné , požiadať o orintačné číslo ale čo ďalej čo sa týka zápisu do listu vlastnictva a kúpou od rodičov dá sa to zrealizovať a aký je tam postup . A chcel by som ešte či na uvedenú časť domu sa dá dať ťarcha čo sa týka hypotekarného úveru??,

ďakujem.

andreaS
25.05.09, 17:00
cimon: neprislo nam nic zatial. A oni nam mali vystavit suhlas so zlucenim uzemneho a stavebneho konania, kt. po nas pytala na pozemkovom urade, aby sme mohli od nich dostat tebou spominany suhlas. Tak sa tam zajtra zastavime a zistime kde je teda problem. vdaka

Miloš Mičega - CIMOM TN
25.05.09, 18:23
Zatiaľ je to jasné , požiadať o orintačné číslo ale čo ďalej čo sa týka zápisu do listu vlastnictva a kúpou od rodičov dá sa to zrealizovať a aký je tam postup . A chcel by som ešte či na uvedenú časť domu sa dá dať ťarcha čo sa týka hypotekarného úveru??,

ďakujem.

To sa nedá takto povedať.
Všetko záleží od toho, ako je stavba postavená.
Najideálnejšie by bolo, ak by sa dom dal pôdorysne odčleniť a mal by samostatný pozemok. Neviem či má charakter RD s dvomi bytovými jednotkami alebo dvojdom alebo sú byty nad sebou alebo ... .

Takže treba podľa mňa konať tak ako som uviedol. Požiadať o určenie orientačného čísla.

Ešte môže byť problém, ak nie je kolaudovaný s dvomi bytovými jednotkami.

Čo sa týka hypotéky, treba sa dohodnúť s bankou čo bude akceptovať.CIMOM

Dobroslava
25.05.09, 20:17
Prajem pekný deň, prosím čo je na tom pravdy, že na stavbu garáže nie je potrebné stavebné povolenie, ale vzniká tu len nejaká "oznamovacia povinnosť" na úrade? Prosím poradíte mi? Hľadal som v týchto príspevkoch, ale nič také som tu nenašiel.
Chcem postaviť garáž a neviem ako mám začať, čo sa týka stavebnej legislatívy. Musím byť vlastníkom pozemku, na ktorom má garáž stáť ja? Garáž by totižto mala stáť na pozemku manželk. starých rodičoch a oni chcú tento pozemok darovať manželke. Je takýto postup správny? Ďakujem za odpoveď.

Zuzinka21
26.05.09, 06:27
Dobry den, s manzelom akoze kupujeme pozemok od svokrovcov. Chceme, aby bol napisany na nas obidvoch. A keby v ziadosti o stavebne povolenie bol napisany iba manzel ako ziadatel, mohlo by sa stat, ze by nam stavebne povolenie nevydali? Pocula som totiz, ze ziadatel o stavebne povolenie moze byt iba jeden. Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.05.09, 07:48
Dobry den, s manzelom akoze kupujeme pozemok od svokrovcov. Chceme, aby bol napisany na nas obidvoch. A keby v ziadosti o stavebne povolenie bol napisany iba manzel ako ziadatel, mohlo by sa stat, ze by nam stavebne povolenie nevydali? Pocula som totiz, ze ziadatel o stavebne povolenie moze byt iba jeden. Dakujem

1. Na stavebnom povolení môžete byť obaja, žiadny problém v tom nie je.
2. Dokonca nemusíte vlastniť ani stavebný pozemok - viď § 139 ods. 1 SZ (50/1976 Zb.).


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.05.09, 07:52
1. vzniká tu len nejaká "oznamovacia povinnosť" na úrade?
2. Musím byť vlastníkom pozemku, na ktorom má garáž stáť ja?
3. Garáž by totižto mala stáť na pozemku manželk. starých rodičoch a oni chcú tento pozemok darovať manželke. Je takýto postup správny?


K bodu :

1. Áno ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona.
2. Nie stačí nájomná zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve - § 139 ods. 1 SZ.
3. Taký postup môže byť.

Poznámka :
Drobná stavba je definovaná v § 139b ods. 6 SZ. Upozorňujem na to, že musí mať doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, až potom nastupujú podmienky ako m2 a pod.


CIMOM

Dobroslava
26.05.09, 08:19
Ďakujem za odpoveď, ale ešte nemám jasno:
k bodu 2: nebola by lepšia darovacia zmluva z dôvodu, že manželka má ešte súrodencov, ktorí by mali dediť rovnakým dielom uvedený pozemok /aby v budúcnosti nenastali problémy s dedením .../
k poznámke: aká je doplnková funkcia k hlavnej stavbe, prosím?

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.05.09, 08:39
1. k bodu 2: nebola by lepšia darovacia zmluva z dôvodu, že manželka má ešte súrodencov, ktorí by mali dediť rovnakým dielom uvedený pozemok /aby v budúcnosti nenastali problémy s dedením .../
2. k poznámke: aká je doplnková funkcia k hlavnej stavbe, prosím?


1. Asi áno, lepšia bude darovacia, alebo kúpnopredajná.

2. Príklad : K RD je doplnková funkcia garáž, napr. 5 x 5 m, t.j. 25 m2, ale nie je doplnková dielňa na podnikanie, aj keď bude mať 15 m2.


CIMOM

Dobroslava
26.05.09, 09:00
Ďakujem za odpoveď, a čo v tom prípade, keď vlastníkom RD, pri ktorom má garáž stáť ako samostatný objekt, sú starí rodičia manželky?

Zuzinka21
26.05.09, 11:09
dakujem velmi pekne za odpoved

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.05.09, 13:57
Ďakujem za odpoveď, a čo v tom prípade, keď vlastníkom RD, pri ktorom má garáž stáť ako samostatný objekt, sú starí rodičia manželky?


To je úplne jedno. Stavebný zákon pojednáva o stavbách a nie o vlastníkoch, teda v tomto prípade.


CIMOM

bijou
26.05.09, 14:29
vrelé díky za túto tému, cimom,
práve som dočítala všetkých 402 príspevkov, teda zbežne.
dosť som sa dozvedela, ale pravdupovediac hľadala som niečo iné. teda kolaudáciu. našla som len, čo treba k nej doložiť a kto budú účastníci konania. Ale ja mám špeciálny prípad a potrebujem isteže poradiť:
info:
- pozemok v BSM
- stavebník firma: jeden z manželov, nakoľko sa jedná o RD s prevádzkou,
- rozvod počas realizácie stavby, BSM ešte nerozdelené.
otázka:
ako kolaudovať, aby stavba išla fifty fifty?
teda zaujíma ma, či sa dá stavba skolaudovať zvlášť RD(na jedného) a zvlášť prevádzka(na druhého-firmu), i keď sú spojené stenou.

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.05.09, 16:20
vrelé díky za túto tému, cimom,
práve som dočítala všetkých 402 príspevkov, teda zbežne.
dosť som sa dozvedela, ale pravdupovediac hľadala som niečo iné. teda kolaudáciu. našla som len, čo treba k nej doložiť a kto budú účastníci konania. Ale ja mám špeciálny prípad a potrebujem isteže poradiť:
info:
- pozemok v BSM
- stavebník firma: jeden z manželov, nakoľko sa jedná o RD s prevádzkou,
- rozvod počas realizácie stavby, BSM ešte nerozdelené.
otázka:
ako kolaudovať, aby stavba išla fifty fifty?
teda zaujíma ma, či sa dá stavba skolaudovať zvlášť RD(na jedného) a zvlášť prevádzka(na druhého-firmu), i keď sú spojené stenou.


- Účastníkmi kolaudačného konania ste obaja bývalí (možno v rozvodovom konaní) manželia
- stavba sa musí kolaudovať na účel uvedený v stavebnom konaní
- ak požadujete iný účel, musí sa to v návrhu uviesť a posúdiť v konaní (neviem presne, ako ste mali vydané stavebné povolenie)

- je to špecifický problém, ktorý sa dá riešiť (najlepšie by bolo poslať scenom stavebné povolenie a super by bolo aj situácia a pôdorys)


dodávam :

- riešenie je možné na základe vzájomnej dohody o fyzickom rozdelení nehnuteľnosti
- riešením by bolo aj stavebné upravenie na dva samostatné vstupy
- a pod.

POZNÁMKA :
Ak sa nedohodnete a jeden nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia, tak stavbu do rozhodnutioa súdu neskolaudujete.


takže len po doplnení


CIMOM

bijou
27.05.09, 06:20
díky za rýchlu reakciu,
ešte doplnujem: rozvodové konanie už skončilo, stavebné povolenie bolo vydané na RD s prevádzkou, účel meniť nechceme, RD bude slúžiť na súkr. účely, prevádzka na podnikateľské účely, stavebné riešenie je tomu prispôsobené: dva vstupy, zvlášť kúrenie, voda plyn elektrina, proste všetko oddelené.
pokúsim sa nascenovať pôdorys a poslať
len neviem ako poslať, ešte som neposielala na porade nikomu súbor

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.05.09, 08:02
díky za rýchlu reakciu,
ešte doplnujem: rozvodové konanie už skončilo, stavebné povolenie bolo vydané na RD s prevádzkou, účel meniť nechceme, RD bude slúžiť na súkr. účely, prevádzka na podnikateľské účely, stavebné riešenie je tomu prispôsobené: dva vstupy, zvlášť kúrenie, voda plyn elektrina, proste všetko oddelené.
pokúsim sa nascenovať pôdorys a poslať
len neviem ako poslať, ešte som neposielala na porade nikomu súborNevidím dôvod, pre čo by sa stavba nemohla skolaudovať.
Po kolaudácii si reálne rozdelíte nehnuteľnosť podľa podielu alebo podľa pôdorysu alebo ....
Kolaudačné - návrh musí podať stavebník - § 79 ods. 1 SZ (tak ako je na stav. povolení).
Len sa dohodnúť.


CIMOM

bijou
27.05.09, 08:37
takže som správne pochopila?
najprv skolaudovať, tam sa nejedná ešte o rozdelenie majetku a až potom na základe kolaudácie bude dôležitý zápis do katastra? Je možné, aby si to stavebník dal napísať na seba celé? Toho sa bojím.
Neviem, či už nezachádzam mimo Vašich pôsobností, ak áno, ospravedlňujem sa.

bijou
27.05.09, 09:19
takže som správne pochopila?
najprv skolaudovať, tam sa nejedná ešte o rozdelenie majetku a až potom na základe kolaudácie bude dôležitý zápis do katastra? Je možné, aby si to stavebník dal napísať na seba celé? Toho sa bojím.
Neviem, či už nezachádzam mimo Vašich pôsobností, ak áno, ospravedlňujem sa.

coquine
27.05.09, 10:31
Ahoj. Rozmyslame nad kupou pozemku - trvaly travnaty porast, na ktorom by sme si chceli postavit chatu do 25 m2. Ake povolenia, potvrdenia budeme potrebovat vybavit? Je v tomto pripade mozne stavat akukolvek budovu na ktoromkolvek mieste pozemku, alebo to bude musiet schvalit obec? V pripade, ze je pozemok v tesnej blyzkosti lesa, budeme potrebovat povolenie aj od lesnej pravy? Alebo sa to na chaty nevztahuje?

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.05.09, 12:06
takže som správne pochopila?
najprv skolaudovať, tam sa nejedná ešte o rozdelenie majetku a až potom na základe kolaudácie bude dôležitý zápis do katastra? Je možné, aby si to stavebník dal napísať na seba celé? Toho sa bojím.
Neviem, či už nezachádzam mimo Vašich pôsobností, ak áno, ospravedlňujem sa.

Stavebníkom ste spolu, aspoň tak som to pochopil. Takže kolaudačné bude vydané spolu na oboch.

Zápis do katastra je administratívny úkon.
1. Po vydaní kolaudačného požiadajte obec o určenie súpisného čísla a súčasne aj o určenie dvoch orientačných čísiel. Neviem či to stavebno-technicky máte tak postavené, ale odôvodnite to 2 samostatnými vstupmi, prevádzkou (jej označením) a bytovou funkciou domu a môžete aj rozvodom. (v takýchto prípadoch sa môže dať orientačné napr. 24 a 24A).

2. Zápis do katastra môžete dať taktiež spoločne tak, ako je kolaudačné, t.j. na oboch. BSM môžete riešiť následne. Zápis v katastri tomu vôbec nebráni.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.05.09, 12:10
Ahoj. Rozmyslame nad kupou pozemku - trvaly travnaty porast, na ktorom by sme si chceli postavit chatu do 25 m2. Ake povolenia, potvrdenia budeme potrebovat vybavit? Je v tomto pripade mozne stavat akukolvek budovu na ktoromkolvek mieste pozemku, alebo to bude musiet schvalit obec? V pripade, ze je pozemok v tesnej blyzkosti lesa, budeme potrebovat povolenie aj od lesnej pravy? Alebo sa to na chaty nevztahuje?

Na pohľad jednoduchá otázka, ale má rozsiahlu odpoveď.
Plocha 25 m2 nemá žiadny vplyv. Pochopil som, že to je "prvá" stavba na pozemku, teda nie je to doplnková stavba. Z uvedeného to teda nie je drobná stavba a musí ísť cestou stavebného konania.
Predpokladom je územný plán, či na pozemku vôbec môže byť. Treba pozrieť na výkresovej časti územného plánu začleneie funkčnosti plochy a v regulatívach (textová časť) možnosť výstavby.
Ochranné pásmo lesa je 50 m.


CIMOM

_________________________________________
Za ocenenie vopred ďakujem, ak niekto nesúhlasí nech mi to prosím uvedie písomne. mimotemy

aviator
27.05.09, 14:01
Uvažujem nad zriadením ovocnej a okrasnej škôlky a stavbou cca 100m2 prevádzkovej budovy na ornej pôde. Tam platí to isté? Ak regulatív nepovoľuje nedá sa?
Ďakujem

bijou
27.05.09, 14:21
stavebníkom práveže nie sme spolu- len jeden z manželov-SZČO, pozri príspevok 403-info.
Takže stále mi nie je jasná tá kolaudácia-bude kolaudačné vydané na stavebníka- t.j. na SZČO? a potom návrh na zápis do katastra urobí kto? obaja, alebo len stavebník?
Už som asi otravná, ale pochop, nechcem prísť o strechu nad hlavou.

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.05.09, 14:43
Uvažujem nad zriadením ovocnej a okrasnej škôlky a stavbou cca 100m2 prevádzkovej budovy na ornej pôde. Tam platí to isté? Ak regulatív nepovoľuje nedá sa?
Ďakujem

ano


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
27.05.09, 19:23
stavebníkom práveže nie sme spolu- len jeden z manželov-SZČO, pozri príspevok 403-info.
Takže stále mi nie je jasná tá kolaudácia-bude kolaudačné vydané na stavebníka- t.j. na SZČO? a potom návrh na zápis do katastra urobí kto? obaja, alebo len stavebník?
Už som asi otravná, ale pochop, nechcem prísť o strechu nad hlavou.


V príspevku 403 je uvedené
"- stavebník firma: jeden z manželov, nakoľko sa jedná o RD s prevádzkou,"
Z toho fakt neviem.
Puk som aj z : "t.j. na SZČO?"
Ak mám pomôcť, tak potom len nascenovať, lebo sa točíme dookola.

Poznám ka :
Ak je aj na SP len jeden z manželov, tak aj tak ste stavali "spolu" ak ste nemali predmanželskú zmluvu - ste v BSM.CIMOM

slafko79
28.05.09, 12:21
Ahojte dobri ludkovia. Ja s mojou manzelkou sme sa pustili do stavby RD. Pozemok je na mojom mene ale RD by sme chceli mat napisany na nas dvoch. Ibaze sme v zahranici a ona nemoze odist. Kedy a na akom dokumente je potrebny jej podpis, alebo je mozne si SP stiahnut a ist uz s podpisanym dokladom na OU? Alebo ako by sme to mali riesit. Dakujeme vam. ;)

k.fecko
28.05.09, 12:29
Je mozne zlucit stavebne a uzemne konanie?

Miloš Mičega - CIMOM TN
28.05.09, 13:31
Je mozne zlucit stavebne a uzemne konanie?


ANO : podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona


§ 39a ods. 4 SZ

4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.


§ 139b SZ

(1) Jednoduché stavby sú

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

(3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
28.05.09, 13:32
Ahojte dobri ludkovia. Ja s mojou manzelkou sme sa pustili do stavby RD. Pozemok je na mojom mene ale RD by sme chceli mat napisany na nas dvoch. Ibaze sme v zahranici a ona nemoze odist. Kedy a na akom dokumente je potrebny jej podpis, alebo je mozne si SP stiahnut a ist uz s podpisanym dokladom na OU? Alebo ako by sme to mali riesit. Dakujeme vam. ;)

Nechápem síce kde má byť uvedené a už sa stavá, ale v princípe :

Zatiaľ som sa nestretol s tým, že by stavebný úrad spochybnil podpis spolustavebníka (manžela - ku) na žiuadosti o stavebné povolenie. Skôr naopak, ani si nevšimnú, že na žiadosti je iba jeden podpis.


CIMOM

dvojicka
29.05.09, 07:51
Dobry den CIMON,
snazila som sa preluskat celou diskusiou od zaciatku, ale v 2/3 som uz nevladala, tak si dovolim opytat sa.

Viete mi poradit, s cim vsetkym zacat pri stavani domu? Ako by sme mali postupovat a na co nezabudnut? /kupa projektu...osadenie domu na pozemok-ako a kde dat schvalovat a pod.../
Vopred vdaka za odpoved. Velmi si cenim, ako pomahate v tejto oblasti.z

bijou
29.05.09, 08:49
SZČO je samostatne zárobkovo činná osoba, t.j. podnikateľ, teda stavebné povolenie je vydané na IČO.
ten súbor neviem pridať. Ale aj tak si mi toho už dosť vysvetlil, takže vrelé díky a dúfam, že to nakoniec dobre dopadne.

invest
29.05.09, 10:31
Dobrý deň, chela by som sa poradiť. Mám pozemok, ku ktorému potrebujem zriadiť vodovodnú a kanalizačnú obecnú prípojku. Problém je v tom, že pozemok pred maojím domom má vo vlastníctve iný majitel, a cestu ktorá vedie k domu máme spoločnú. Chcela som ťahať prípjky cez spoločnú cestu, no spolumajiteľ mi nechce dať súhlas. Viete mi poradiť ako postupovať ďalej?
Projekty mám urobené no na Ocu mi starosta odmietol dať oznámenie o drobnej stavbe, dokiaľ nemám súhlas solumajiteľa.
Ďakujem.

peco9
31.05.09, 10:45
Zdravím. Poprosím o radu. Na projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu som zapísaný ako investor stavby. Ako majiteľ pozemku je zapísaná moja manželka. K žiadosti o začatí s.k. je potrebné doložiť list vlastníctva k pozemku a ja neviem či môžem žiadať o povolenie ja, alebo spolu s manželkou.
Práve vyplňujem rôzne žiadosti a nechcem to pokaziť, žeby mi to nevrátili.

Miloš Mičega - CIMOM TN
31.05.09, 14:28
Dobrý deň, chela by som sa poradiť. Mám pozemok, ku ktorému potrebujem zriadiť vodovodnú a kanalizačnú obecnú prípojku. Problém je v tom, že pozemok pred maojím domom má vo vlastníctve iný majitel, a cestu ktorá vedie k domu máme spoločnú. Chcela som ťahať prípjky cez spoločnú cestu, no spolumajiteľ mi nechce dať súhlas. Viete mi poradiť ako postupovať ďalej?
Projekty mám urobené no na Ocu mi starosta odmietol dať oznámenie o drobnej stavbe, dokiaľ nemám súhlas solumajiteľa.
Ďakujem.

Starosta postupuje správne.
Tu platí, že o spoločnej veci sa rozhoduje spoločne podľa počtu vlastníckeho podielu.
Ak sa nedohodnete, tak sa musíte obrátiť len na súd.

CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
31.05.09, 14:29
Zdravím. Poprosím o radu. Na projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu som zapísaný ako investor stavby. Ako majiteľ pozemku je zapísaná moja manželka. K žiadosti o začatí s.k. je potrebné doložiť list vlastníctva k pozemku a ja neviem či môžem žiadať o povolenie ja, alebo spolu s manželkou.
Práve vyplňujem rôzne žiadosti a nechcem to pokaziť, žeby mi to nevrátili.

Uvedení môžete byť obaja spolu s manželkou.
Nie je v tom žiadny problém.
Už som k tejto veci uviedol viac príspevkov v tejto téme.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
31.05.09, 14:34
Dobry den CIMON,
snazila som sa preluskat celou diskusiou od zaciatku, ale v 2/3 som uz nevladala, tak si dovolim opytat sa.

Viete mi poradit, s cim vsetkym zacat pri stavani domu? Ako by sme mali postupovat a na co nezabudnut? /kupa projektu...osadenie domu na pozemok-ako a kde dat schvalovat a pod.../
Vopred vdaka za odpoved. Velmi si cenim, ako pomahate v tejto oblasti.z

Odpoveď na túto otázku je vlastne celý manuál.

Len jedno :

Skôr než začnete vypracovávať PD, zistite si, či stavba na pozemku môže byť postavená podľa :
1 . podmienok územného plánu
2. trasovaní jestvujúcich vedení a ich prípadných ochranných pásiem.

Pozrite si príspevok č. 3 v tejto téme, je to tak všeobecne uvedené, čo treba.

Na konkrétnu otázku odpoviem, dík za pochopenie.

(existuje x možností odpovedí na Vašu otázku, napr. bzude treba vyňatie pozemku, povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdšia, stavebný dozor pri svojpomocnej stavbe, .....)


CIMOM

Dobroslava
01.06.09, 07:55
Ďakujem za odpoveď, a čo v tom prípade, keď vlastníkom RD, pri ktorom má garáž stáť ako samostatný objekt, sú starí rodičia manželky?
Ďakujem pekne za odpovede, ale ešte sa spýtam, čo ak tá garáž bude väčšia ako 25 m2 /čo asi bude/, predpokladám, že tu už bude potrebné stavebné povolenie. Čo v tomto prípade s pozemkom, ktorý nie je napísaný na vlastníka garáže? Aký je v tomto prípade postup?

Miloš Mičega - CIMOM TN
01.06.09, 08:37
Ďakujem pekne za odpovede, ale ešte sa spýtam, čo ak tá garáž bude väčšia ako 25 m2 /čo asi bude/, predpokladám, že tu už bude potrebné stavebné povolenie. Čo v tomto prípade s pozemkom, ktorý nie je napísaný na vlastníka garáže? Aký je v tomto prípade postup?

Garáž pri RD nad 25 m2 nespĺňa charakter drobnej stavby, teda musí ísť režimom stavebného konania a násl. stavebného povolenia.
Ak stavebník nie je vlastníkom pozemku zastavaného stavbou, musí mať doklad o inom práve podľa § 139 ods. 1 SZ (nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve a ...)


CIMOM

pilkar
01.06.09, 16:46
Ahoj , chceme stavať rodinný dom , ale pozemok je orná pôda , ako postupovať pri vybavovaní a kde treba ísť ? Ďakujem !

šody
01.06.09, 18:11
Dobrý deň,
zvažujeme kúpu pozemku 20x30 m v novom, skoro úplne zastavanom "satelite". Po obhliadke sme ale zistili, že oba susedné domy sú postavené 2 m od hranice "môjho" pozemku. Musel by som teda dom umiestniť minimálne 5 m od oboch strán pozemku? :confused:
Ak môžem ešte jednu otázku: ak je stanovená minimálna vzdialenosť domu od cesty 3 m, platí to aj na garáž, ktorá je z predu "prilepená" o dom? Nemohla by garáž začínať bližšie k ceste?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Miloš Mičega - CIMOM TN
02.06.09, 07:49
Ahoj , chceme stavať rodinný dom , ale pozemok je orná pôda , ako postupovať pri vybavovaní a kde treba ísť ? Ďakujem !

Najskôr musí byť pozemok zahrnutý ako stavebný v územnom pláne.
Ďalší postup je v tejto téme, asi v posledných 20 príspevkoch min 3 x uvedený.
Ospravedlňujem sa, ale treba to nájsť.

CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
02.06.09, 07:57
Dobrý deň,
1. Musel by som teda dom umiestniť minimálne 5 m od oboch strán pozemku? :confused:
2. Ak môžem ešte jednu otázku: ak je stanovená minimálna vzdialenosť domu od cesty 3 m, platí to aj na garáž, ktorá je z predu "prilepená" o dom?
3. Nemohla by garáž začínať bližšie k ceste?
Ďakujem vopred za odpoveď.


K bodom :
1. Ak nebudú okná z obytných miestností, tak stačí 2 m. Mimochodom toto je to, čo som viackrát písal, že rovnosť práv vlastníkov pozemkov musí byť zachovaná. Ak majú tie stavby okná z obytných miestností, tak musíte ísť na 7m, alebo napadnúť ich povolenie ako rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom.

2. V § 6 ods. 6 vyhl. č. 532/2002 sa hovorí

"(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.".


3. Môhla, ak to nie je v rozpore s územným plánom (regulatívy).


CIMOM

mlisa
02.06.09, 08:16
Dobry den,
mam v plane pristavit k domu terasu, bude mat murovane zaklady, strechu, rozmery asi 3x4 m. Podla vsetkeho ide o doplnkovu stavbu na ktoru staci ohlasenie stavebnemu uradu. Zaujimaju ma lae dve veci:
1. terasa sa bude nachadzat asi 1 m od susedneho pozemku, je potrebne riesit tuto vzdialenost (a chciet pripadne nejake vyjadrenie susedov) aj ked ide len o terasu? Terasa bude vlastne predlzenim domu, ten sa rovnako nachadza cca 1 m od sused. pozemku.
2. pozemok pod terasou je v sucasnosti klasifikovany ako zahrada, stane sa z neho zastavana plocha, resp. je potrebne uzemne konanie?
Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
02.06.09, 09:10
Dobry den,
mam v plane pristavit k domu terasu, bude mat murovane zaklady, strechu, rozmery asi 3x4 m. Podla vsetkeho ide o doplnkovu stavbu na ktoru staci ohlasenie stavebnemu uradu. Zaujimaju ma lae dve veci:
1. terasa sa bude nachadzat asi 1 m od susedneho pozemku, je potrebne riesit tuto vzdialenost (a chciet pripadne nejake vyjadrenie susedov) aj ked ide len o terasu? Terasa bude vlastne predlzenim domu, ten sa rovnako nachadza cca 1 m od sused. pozemku.
2. pozemok pod terasou je v sucasnosti klasifikovany ako zahrada, stane sa z neho zastavana plocha, resp. je potrebne uzemne konanie?
Dakujem


K bodu :
1. Vyjadrenie susedov netreba. Je to prístavba, takže stavebný úrda musí postupovať aj podľa § 6 vyhl. č. 532/2002.
2. Treba súhlas obvodného pozemkového úradu, v tejto téme som dal aj vzor žiadosti.


CIMOM

mlisa
02.06.09, 10:13
K bodu :

2. Treba súhlas obvodného pozemkového úradu, v tejto téme som dal aj vzor žiadosti.


CIMOM

Dakujem.
Ten vzor som pozrela, aj prislusny zakon (220/2004) a podla § 17 ods 5 je prilohou ziadosti o vynatie aj pravoplatne uzemne rozhodnutie. Takze aj tak treba ist najprv na stavebny urad?
Okrem ineho som si vsimla ze prilohou je aj "bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využiti" (§ 17, ods. 5 pism c)) Co je to a kde to mozem zohnat??:(

Miro 1
02.06.09, 11:33
Dobrý deň,

neviete mi prosím povedať ako ďaleko od cesty musí byť plot, ktorý ohraničuje pozemok. V našom prípade sa jedná o rohový pozemok a mňa zaujíma najmä vzdialenosť plotu od bočnej cesty, nie od prednej pred pozemkom, resp. domom. Rovnako by som sa chcel opýtať ako najbližšie od tohto plotu (z boku) je možné začať stavať garáž, ktorá bude pripojená k domu.

Ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
02.06.09, 13:08
Dakujem.
Ten vzor som pozrela, aj prislusny zakon (220/2004) a podla § 17 ods 5 je prilohou ziadosti o vynatie aj pravoplatne uzemne rozhodnutie. Takze aj tak treba ist najprv na stavebny urad?
Okrem ineho som si vsimla ze prilohou je aj "bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využiti" (§ 17, ods. 5 pism c)) Co je to a kde to mozem zohnat??:(

Prílohou nemusí byť územné rozhodnutie, ak sa nevydáva. Vaša prístavba podlieha postupu podľa § 39a ods. 4 SZ, t.j. spojené úz. a st. konanie.
Stačí Vám oznámenie o začatí stavebného konania, alebo stanovisko obce, že bude konať v spojenom stavebnom konaní.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
02.06.09, 13:08
Dobrý deň,

neviete mi prosím povedať ako ďaleko od cesty musí byť plot, ktorý ohraničuje pozemok. V našom prípade sa jedná o rohový pozemok a mňa zaujíma najmä vzdialenosť plotu od bočnej cesty, nie od prednej pred pozemkom, resp. domom. Rovnako by som sa chcel opýtať ako najbližšie od tohto plotu (z boku) je možné začať stavať garáž, ktorá bude pripojená k domu.

Ďakujem.


Zákon 135/1961 a príslušné vyhlášky pojednávajú o 0,50 m.


CIMOM

andrej757
04.06.09, 09:02
Dobry den,
chcel by som vas poprosit o pomoc s nasledovnym problemom. Vlastnim parcelu reg-E, vedenu ako trvaly travny porast, mimo zastavane uzemie obce. Pozemeok nie je v uzemnom plane ako stavebny. Na tejto parcele stala predtym stodola, z ktorej ostali ale len zaklady a zvysok kamennej podmurovky. Je to na lazoch mimo obce.

Chcel by som tuto stodolu znova postavit a upravit na rekreacne ucely. Dalo by sa to vyriesit tak, ze by som si dal urobit geometrak s tym, ze by mi to zakreslili ako zastavanu plochu? Zaroven by sa to zmenilo asi na parcelu C.
Alebo je nejaka ina moznost?

Dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.06.09, 09:42
Dobry den,
chcel by som vas poprosit o pomoc s nasledovnym problemom. Vlastnim parcelu reg-E, vedenu ako trvaly travny porast, mimo zastavane uzemie obce. Pozemeok nie je v uzemnom plane ako stavebny. Na tejto parcele stala predtym stodola, z ktorej ostali ale len zaklady a zvysok kamennej podmurovky. Je to na lazoch mimo obce.

Chcel by som tuto stodolu znova postavit a upravit na rekreacne ucely. Dalo by sa to vyriesit tak, ze by som si dal urobit geometrak s tym, ze by mi to zakreslili ako zastavanu plochu? Zaroven by sa to zmenilo asi na parcelu C.
Alebo je nejaka ina moznost?

Dakujem

Bola táto stavba zakreslená v katastrálnej mape (kastastri)?


CIMOM

skiam
04.06.09, 13:23
Sme skupina kamaratov, a kupili sme vacsi pozemk, preparcelovali a chceme tam postavit vlastne rodinne domy.
Kedze ale vlastnime vstupny pozemok do planovanej oblasti vystavby (pre cca 30 domov) bolo nutne pocitat s tym, ze cez nas pozemok pojde pristupova cesta a siete pre dalsie parcely, ktore su za nami. S tym nemame problem.
Avsak mesto nam ako podmienku k vydaniu UR na cestu a siete urcilo, ze musime spisat zmluvu o buducej zmluve o darovani sieti a cesty mestu.
Ak to vsak urobime, nemame ziadnu paku na majitelov dalsich pozemkov (ktorym stupla cena pozemkov zadarmo) aby sa spolupodielali na vystavbe cesty a sieti.

- Moze mesto nieco take opravnene pozadovat?
- Ako to co najlepsie urobit? Nechceme branit dalsim majitelom vyuzivat nasu cestu, ani nam nevadi darovat cestu mestu (kedze ju budu spravovat) ale chceme docielit, aby nam buduci majitelia prispeli (spravodlivou) ciastkou na naklady.

andrej757
04.06.09, 17:00
Nie CIMOM, praveze nie je zakreslena na katastri. Ale stala tam az kym sa nezrutila strecha. To mi vedia v pripade potreby dosvedcit aj domaci obyvatelia. dakujem za odpoved

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.06.09, 18:56
1. Avsak mesto nam ako podmienku k vydaniu UR na cestu a siete urcilo, ze musime spisat zmluvu o buducej zmluve o darovani sieti a cesty mestu.

2. Moze mesto nieco take opravnene pozadovat?

3. Ako to co najlepsie urobit?


K bodu č. :

1. a 2.
- Zmluvu o budúcej zmluve si viem predstaviť pri ceste. Dodávam, že cestu nemusíte vôbec púšťať nakoľko existuje pojem účelové komunikácie, ktoré sú taktiež alebo môžu byť súčasťou miestnych komunikácií (§ 22 zákona č. 135/1961 Zb. - cestný zákon).
- Neviem si predstaviť, čo chce mesto robiť s ostatnými sieťami. Jediné čo ma napadá, je predať ich správcom do užívania - teda plyn a elektro. Vodu a kanalizáciu (verejnú) pravdepodobne vlastní samo a prevádzkuje to nejaký správca zo zákona. Mesto si tým navýši majetok. To iksté platí aj pri verejnom osvetlení.
- Veľmi opatrne by som zvážil odovzdanie niekomu niečo zadarmo.
- Mimo iného občianksy zákonník pozná pojem bezdôvodné obohatenie, a trestný zákon vidieranie. Toto nie je moja parketa.

3.
- Na komunikáciu spraviť zmluvu o budúcej zmluve, že to bude účelová komunikácia vo Vašom vlastníctve, ale s tým, že ju zahrniete do siete miestnych komunikácií. Pri rozšírení výstavby za Vami, vyrokovať participáciu od budúcich stavebníkov a potom riešiť prevod na mesto. Ľahko sa to píše, ale treba rokovať.
- Elektriku neodovzdávať, ale predať priamo správcovi. Mimochodom "rozvodné závody" (SSE, ZSE, VSE) rozšírenie siete financujú zo svojich. Stavebník platí len prípojku.
- Plyn je obdobne ako vyššie.
- Kanalizáciu a vodu neodovzdávajte. Budete vlastníci (zákon 442/2002) a každý, kto sa bude chcieť napojiť bude musieť platiť. Je to jednoducho napúísané, ale zase je to o rokovaní a vyjednávacích pozíciách.

- Poznám siete, ktoré sú budované ako súkromné a napojené sú na verejné rozvody. Pri napojení ďalších sa musí požadovať súhlas vlastníka.

Viac neviem dodať, možno by toho bolo aj viac.


CIMOM

Miloš Mičega - CIMOM TN
04.06.09, 18:58
Nie CIMOM, praveze nie je zakreslena na katastri. Ale stala tam az kym sa nezrutila strecha. To mi vedia v pripade potreby dosvedcit aj domaci obyvatelia. dakujem za odpoved


Zo zákona, teda s pohľadu stavebnej legislatívy je to ako holý pozemok, teda nezastavaný.CIMOM

andrej757
05.06.09, 05:55
Zo zákona, teda s pohľadu stavebnej legislatívy je to ako holý pozemok, teda nezastavaný.CIMOM

A nedalo by sa to riesit tak , ze by som si dal urobit geometricky plan na zmenu stavu z E-ckoveho na ceckovy a zaroven by tam geodet pozemok na mieste kde stoja zvysky stavby zakreslil ako zastavanu plochu a takyto geometrak by som podal na zavkladovanie na kataster? Alebo sa to da nejako inak vyeiesit?
Co by bolo napriklad v pripade ak by tam este neposkodena stodola stala, ale nebola by zakreslaena na katastri, bol by v tom rozdiel?

zacik23
05.06.09, 07:38
ahoj CIMON,

mozes sa mi prosim ozvat na marian.gajdos(at)gmail.com, potreboval by som pomoct/poradit s "prehliadkou predmetu buduceho prevodu"

vdaka mG

Miloš Mičega - CIMOM TN
05.06.09, 08:52
A nedalo by sa to riesit tak , ze by som si dal urobit geometricky plan na zmenu stavu z E-ckoveho na ceckovy a zaroven by tam geodet pozemok na mieste kde stoja zvysky stavby zakreslil ako zastavanu plochu a takyto geometrak by som podal na zavkladovanie na kataster? Alebo sa to da nejako inak vyeiesit?
Co by bolo napriklad v pripade ak by tam este neposkodena stodola stala, ale nebola by zakreslaena na katastri, bol by v tom rozdiel?


Ak by tam ta stavba bola a nebola oficiálne povolená, tak sa postupuje podľa § 88a stavebného zákona - dodatočné povolenie stavby.

Doporučoval by som, nejakým spôsobom "zhmotniť stavbu nad terén".

Ak je stavba bez povolenia postavená pred októbrom 1976, tak postup podľa § 88a SZ sa neaplikuje.

V tom prípade by nemal byť dôvod na odstránenie stavby.

UPOZORŇUJEM :
1. GP vypracovať na stavbu - zameranie na pozemku.
2. Vybaviť postup podľa § 11 zákona č. 220/2004


§ 11

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak

a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.

(2) Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.


Asi toľko, všetko nemôžem dať na veb


CIMOM

andrej757
05.06.09, 12:20
Ak by tam ta stavba bola a nebola oficiálne povolená, tak sa postupuje podľa § 88a stavebného zákona - dodatočné povolenie stavby.

Doporučoval by som, nejakým spôsobom "zhmotniť stavbu nad terén".

Ak je stavba bez povolenia postavená pred októbrom 1976, tak postup podľa § 88a SZ sa neaplikuje.

V tom prípade by nemal byť dôvod na odstránenie stavby.

UPOZORŇUJEM :
1. GP vypracovať na stavbu - zameranie na pozemku.
2. Vybaviť postup podľa § 11 zákona č. 220/2004


§ 11


(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak


a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.


(2) Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.


Asi toľko, všetko nemôžem dať na veb


CIMOM
Dakujem velmi pekne za pomoc. Stavba bola postavena pred rokom 1976. Este na spresnenie. Ak som dobre pochopil, najprv treba ist s geometrakom na pozemkovy urad a az tam ak to odsuhlasia dat to zapisat na katastri?

Miloš Mičega - CIMOM TN
05.06.09, 15:42
Dakujem velmi pekne za pomoc. Stavba bola postavena pred rokom 1976. Este na spresnenie. Ak som dobre pochopil, najprv treba ist s geometrakom na pozemkovy urad a az tam ak to odsuhlasia dat to zapisat na katastri?

Netvrdím, že to zapíšu na katastri.
To čo som uviedol je začiatok, ale toiež to môže naraziť na nejaké problémy. Treba to riešiť a niekde začať.


CIMOM

stavbar 1
07.06.09, 19:44
Ahoj, prosím o radu .
V máji minulého roku som sa rozhodol postaviť neďaleko domu altánok / 3x6 m/. Na stavebný úrad v našej obci som poslal oznámenie o drobnej stavbe.
Odpoveď bola kladná a tak som altánok postavil. Po roku som dostal upozornenie zo stavebného úradu, že na altánok potrebujem stavebné povolenie.
Platí povolenie z pred roka, alebo nie.

Miloš Mičega - CIMOM TN
08.06.09, 04:14
Ahoj, prosím o radu .
V máji minulého roku som sa rozhodol postaviť neďaleko domu altánok / 3x6 m/. Na stavebný úrad v našej obci som poslal oznámenie o drobnej stavbe.
Odpoveď bola kladná a tak som altánok postavil. Po roku som dostal upozornenie zo stavebného úradu, že na altánok potrebujem stavebné povolenie.
Platí povolenie z pred roka, alebo nie.

V princípe áno.
Potrebujem nascenovať ten súhlas, a odpoviem aj na 100 %.
Pri protizákonnm súhlase pri ohlásení (nesprávnom) je tento súhlas neplatný od samého vydania.
Dá sa aj cez súkr. správy.

CIMOM

nathalie6
08.06.09, 09:21
Ahoj!
Rozhodli sme sa pristavat pristavbu k rodinnemu domu mojich rodicov so samostatnym vchodom, avsak bez noveho supisneho cisla. Stary dom nie je velky (7x7) a pristavba by mala mat rozmery 6x8,5 m bez podpivnicenia a bez podkrovia. Na mieste, kde by mala pristavba stat bola v minulosti garaz (8x5 m), ktora je zaznacena aj na katastri.
Chcela by som sa opytat, ci je potrebne stavebne povolenie, ked ideme stavat na mieste povodnej stavby??
Ďakujem za odpoved!!!

Miloš Mičega - CIMOM TN
08.06.09, 13:02
Ahoj!
Rozhodli sme sa pristavat pristavbu k rodinnemu domu mojich rodicov so samostatnym vchodom, avsak bez noveho supisneho cisla. Stary dom nie je velky (7x7) a pristavba by mala mat rozmery 6x8,5 m bez podpivnicenia a bez podkrovia. Na mieste, kde by mala pristavba stat bola v minulosti garaz (8x5 m), ktora je zaznacena aj na katastri.
Chcela by som sa opytat, ci je potrebne stavebne povolenie, ked ideme stavat na mieste povodnej stavby??
Ďakujem za odpoved!!!


Áno, musí byť stavebné povolenie.
Mimochodom takej prístavbe sa nové súpisné neprideľuje.


CIMOM

Maja B.
09.06.09, 07:41
Prosím poraďte,
V obci s vybudovanou verejnou kanalizáciou sme podali žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu.
V PD máme navrhnutú žumpu, nakoľko prípojka kanalizácie
nie je možná priamo z verejnej komunikácie, ale prípojka by sa musela viesť cez pozemky iných majiteľov, ktorí nie sú tomuto riešeniu naklonení. Okrem toho prípojka od nášho pozemku by bola cca 500 m.
Prosím poraďte, aké máme možnosti a akú úlohu v tomto probléme
má obecný úrad ( keď vyžaduje pripojenie na verejnú kanalizáciu, mal by technicky umožniť pripojenie sa na ňu).
Ďakujem za odpoveď.
MajaB.

Miloš Mičega - CIMOM TN
09.06.09, 08:00
Prosím poraďte, aké máme možnosti a akú úlohu v tomto probléme
má obecný úrad ( keď vyžaduje pripojenie na verejnú kanalizáciu, mal by technicky umožniť pripojenie sa na ňu).
MajaB.

1. Máte spracovaný územný plán obce.
2. Je Váš pozemok určený na zástavbu podľa územného plánu.
3. Ak ste odpovedali na oboje áno, tak treba pozrieť regulatívy k územnému plánu (záväzná časť UPD), či sa tam pojednáva o odkanalizovaní stavby, resp. podmienke napojenia na verejnú kanalizáciu.

Po doplnení odpoviem ďalej, zatial by to bolo bezpredmetné.


CIMOM

Maja B.
09.06.09, 08:53
Zatiaľ ďakujem, zistím čo je na UPD, potom sa ozvem.

stepo
09.06.09, 10:20
Zdravím.

Neviem ci budete vediet, ale chcem sa spytat na revíziu plynoinstalacie. V rodinnom dome mame zavedeny plyn (hodiny a reg. v oploteni) a odtial trubkami okolo domu. Revizna správa je vystavena a je OK. Teraz by som chcel zateplovat dom. Mozem "schovat" trubky do zeteplenia? Ak nie, musim si dat plynovy rozvod okolo domu prerobit firme tak, aby bol rozvod z vonka na zatepleni? A potom pravdepodobne bude musiet byt nova revizna sprava a tlak. skusa? A este jedna vec. Ako casto je potrebne v zmysle zakona vykonavat taketo revizne spravy? - alebo sa vykona iba raz a ta plati stale? Aky zakon, prip. vyhlaska pojednava o tom ako casto ma byt revizia vykanavana? Ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
09.06.09, 10:51
Zdravím.

1. Mozem "schovat" trubky do zeteplenia?
bralenem
2. Aky zakon, prip. vyhlaska pojednava o tom ako casto ma byt revizia vykanavana? Ďakujem.
3. Ako často je treba vykonávať skúšky kotlov.


K bodom :
1. Áno môžu sa schovať. Určite ich nemáte bez izolácie. Mali by sa dodatočne opatriť izoláciou ako bralenové trubky. Je to pracné, ale je to na svojom. Doporučujem pred realizáciou zavolať revízneho technika, ktorý odobrí postup.


2. a 3. Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy sú nasledovné:

Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 7 rokov,

Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 12 rokov, menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 15 rokov,

Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 4 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 4 roky,

Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov, menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 10 rokov,

Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 2 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 2 roky,

Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 3 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 3 roky, Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov.


Poznámka :
Ak máte nový kotol, tak prehliadky pravidelné vykoná revízny technik.
Dbajte na zapisovanie údajov do revíznej knižky.
Najnovšiu skúsenosť mám, kontaktujte ani nie predajcu, ale priamo centrálneho dovozcu, ako máte postupovať s revíziami, resp. oznamovaním údajov. Prečo ? Každý to môže mať inak, ale minulý týždeň som potreboval presne info o ohľadne jedného kotla. Výhradný dovozca mi vedel povedať len rok výroby, ale nič viac. Predchádzajúci majiteľ mu neoznámil údaje o montáži a pod. U iných kotlov by mi povedal aj deň predaja, dátumy revízii a pod. (spolu s hľadaním telefónu na internete mi to netrvalo viac ako 10 min. zistiť info)

Za ocenenie vopred ďakujem, ak niekto som mnou nesúhlasí, nech mi to prosím uvedie písomneCIMOM

andreaS
09.06.09, 14:16
boli sme dnes x-ty krat na stavebnom urade zistit, co sa deje s nasou ziadostou a dnes nam povedali, ze vcera poslali postou list o zacati konania... este nam povedali, ze tam mame daky problem kvoli neznamemu vlastnikovi susedneho pozemku, tak som zvedava co presne bude napisane v tom liste, pretoze spolu so vsetkymi dokladmi ku ziadosti o stavebko sme pani, kt. nas ma na starosti hovorili, ze ta parcela pod nami patri tomu istemu cloveku, kt. predaval pozemok nam pretoze cez katasterportal vlastnika nezistia (parcela E) ale on uz ma doklady o tom, ze je vlastnik...

mozno sa budem pytat zajtra, ak to tam bude napisane, lebo ked sme podavali, tak nam tetuska hovorila, ze ak je neznamy vlastnik, tak sa to predlzi o lehotu kym ho vyzvu na uradnej tabuli, tam ze to ma byt dakych 60 dni... takze by sme zbytocne stali s povolenim na tomto bode...

Miloš Mičega - CIMOM TN
09.06.09, 16:52
boli sme dnes x-ty krat na stavebnom urade zistit, co sa deje s nasou ziadostou a dnes nam povedali, ze vcera poslali postou list o zacati konania... este nam povedali, ze tam mame daky problem kvoli neznamemu vlastnikovi susedneho pozemku, tak som zvedava co presne bude napisane v tom liste, pretoze spolu so vsetkymi dokladmi ku ziadosti o stavebko sme pani, kt. nas ma na starosti hovorili, ze ta parcela pod nami patri tomu istemu cloveku, kt. predaval pozemok nam pretoze cez katasterportal vlastnika nezistia (parcela E) ale on uz ma doklady o tom, ze je vlastnik...

mozno sa budem pytat zajtra, ak to tam bude napisane, lebo ked sme podavali, tak nam tetuska hovorila, ze ak je neznamy vlastnik, tak sa to predlzi o lehotu kym ho vyzvu na uradnej tabuli, tam ze to ma byt dakych 60 dni... takze by sme zbytocne stali s povolenim na tomto bode...Ak už niečo poslali, tak by to mala byť pravdepodobne verejná vyhláška podľa § 36 ods. 4 a 61 ods. 4 SZ (spojené konanie).

Malo by to byť aj na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce (treba pozrieť).

Ak stavebný úrad koná cez verejnú vyhlášku, tak na to musí byť zákonný dôvod. Nemôže konať len tak, lebo sa tak rozhodol, že možno ... . Také konanie by bolo protizákonné. Stavebný úrad musí v rozhodnutí odôvodniť prečo doručuje písomnosti verejnou vyhláškou.

Lehoty pri verejnej vyhláške :

1. 15 dní oznámenie na úradnej tabuli + min. 7 pracovných dní pred ústnym konaním alebo min. takáto lehota na vyjadrenie ak konanie nie je.

2. Vydanie rozhodnutia.

3. 15 dní vyvesenie na úradnej tabuli obce. Posledný deň je dňom doručenia a vtedy začína plynúť 15-dňová lehota na možnosť podať odvolania. To neplatí u tých, ktorým sa doručuje písomnosť do vlastných rúk. Tam platí lehota 15 dní odo dňa doručenia, resp. od fiktívneho doručenia podľa § 24 správneho poriadku (71/1967 Zb.- SP).


Celé konanie sa vlastne predĺži o 30 dní.
________________________________

To neplatí, ak sa niekto odvolá.
1. Upovedomenie o odvolaní verejnou vyhláškou 15 dní + aspoň 7 dní na vyjadrenie odo dňa upovedomenia.
2. Predloženie spisu a odvolania na krajský stavebný úrad - § 57 SP.
3. Rozhodnutie KSÚ verejnou vyhláškou, 15-ty deň vyvesenia deň právoplatnosti , resp. deň doručenia poslednému účastníkovi konania.


_____________________________________

V takomto konaní treba dobre dosledovať procesný postup stavebného úradu, aby sa kôli chybám nezrušilo rozhodnutie a vec nevrátila na nové konanie.
Môžem sa poprípade na to pozrieť.


Za ocenenie vopred ďakujem, ak niekto so mnou nesúhlasí, nech mi to prosím uvedie písomne.


CIMOM

andreaS
09.06.09, 17:13
prave som pozrela stranku mesta (napriek tomu ze sme obec, tak ziadost o stavebko sa niesla na mesto) a nie je tam nic takeho zo vcerajsieho datumu a prezrela som aj stranku obce a tam nemaju na stranke vobec taketo vyvesenia... ale uvidime zajtra, ked to poslali vcera, tak zajtra by to tu mohlo byt... tak potom napisem :) zatial dakujem a ocenujem :)

daja106
09.06.09, 19:55
Dobrý večer,
chcem vás poprosiť o radu. Sme 10 rodinných domov v okrajovej časti Pertžalky. Vodovodné potrubie je veľmi staré a každú chvílu praska a my platíme nemalé sumy za uniknutú vodu a aj opravy, pretože potrubie vedie cez naše záhrady. Chceli by sme, aby nám obecný úrad dal urobiť na ulici potrubie, a pripojky do domov by sme si už financovali sami a aj urobili. Nijako sa nám nedarí a na úrade s tým stále nič neriešia. Potrebovali by sme pomôcť, kam sa obrátiť a hlavne v akom znení by mala byť žiadosť.
Vopred vám velmi pekne dakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
10.06.09, 04:44
Dobrý večer,
chcem vás poprosiť o radu. Sme 10 rodinných domov v okrajovej časti Pertžalky. Vodovodné potrubie je veľmi staré a každú chvílu praska a my platíme nemalé sumy za uniknutú vodu a aj opravy, pretože potrubie vedie cez naše záhrady. Chceli by sme, aby nám obecný úrad dal urobiť na ulici potrubie, a pripojky do domov by sme si už financovali sami a aj urobili. Nijako sa nám nedarí a na úrade s tým stále nič neriešia. Potrebovali by sme pomôcť, kam sa obrátiť a hlavne v akom znení by mala byť žiadosť.
Vopred vám velmi pekne dakujem.Pri všetkej snahe toto je trochu no inom.


Doporučujem Vám pozrieť si zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Najmä § 16 a § 17, v ktorom sú uvedené povinnosti vlastníka a správcu verejného vodovodu.

Povoloenie na prevádzkovanie verejných vodovodov vydáva ministerstvo ŽP, teda možná cesta je aj cez toto ministerstvo.

Mimochodom nejde mi do hlavi, čo máte Vy spoločné s nákladmi na opravu, keď by ste mali platiť len za vodu, ktorú odoberete.

Možno by bola cesta aj občianskoprávna. Nekvalitným vodovodným potrubím je predpoklad vzniku závad, následne ich odstránenie a s tým spojená povinnosť vlastníkja pozemku umožniť prístup k vodovodu. Možno by Vám poradil právnik, či nie je možné občianskoprávnym konaním sa domáhať preloženia vodovodu, alebo jej výmeny, aby ste neboli neustále obťažovaný opravami a vstupom na vlastný pozemok. Je to pre právniíka a treba tu preukázať, že ste nad mieru obťažovaný, resp. "právo oprávneného je povíšené nad povinnosť povinného". Myslím tým, že Vaša povinnosť umožniť prístup je povýšená nad právo prístupu z dôvodu neudržiavania verejného vodovodu, teda ak by sa správca staral o svoj vodovod, tak by nemusel využívať právo na vstup na cudzú nehnuteľnosť v takom rozsahu. Uvedené je len môj osobný názor, treba ísť cez právnika.CIMOM

bocan111
10.06.09, 12:04
Mam problem: - v zivnosti /podotykam, ze iba v zivnosti/ mam aj cinnosti stavebneho dozoru na zaklade starsieho kolegu, ktory ma okruhle razitko /ja nemam okruhle razitko/ a je mojim zakonnym zastupcom uvedenym v zivnostenskom liste od roku 2001, na zaklade tohoto som robil staveb.dozor bezne ludom na stavbach a hlavne na ziadosti o stavebne povolenie som bol uvedeny, no teraz sa mi stalo na malom stavebnom urade v malom mestecku, ze po mne chcu okruhle razitko a nestaci im moja zivnost. Nieco sa na tejto legislative zmenilo, alebo je to prvy krat, co ta baba nieco take vidi a z neznalosti to po mne pozaduje? Prosim poradte, ci sa s nou vyhadat a dolozit len overenu kopiu zivnosti, alebo ma snad pravdu ona a nastala nejaka zmena v tychto predpisoch a zakonoch? Dakujem za urychlenu radu.

Miloš Mičega - CIMOM TN
10.06.09, 13:39
Mam problem: - v zivnosti /podotykam, ze iba v zivnosti/ mam aj cinnosti stavebneho dozoru na zaklade starsieho kolegu, ktory ma okruhle razitko /ja nemam okruhle razitko/ a je mojim zakonnym zastupcom uvedenym v zivnostenskom liste od roku 2001, na zaklade tohoto som robil staveb.dozor bezne ludom na stavbach a hlavne na ziadosti o stavebne povolenie som bol uvedeny, no teraz sa mi stalo na malom stavebnom urade v malom mestecku, ze po mne chcu okruhle razitko a nestaci im moja zivnost. Nieco sa na tejto legislative zmenilo, alebo je to prvy krat, co ta baba nieco take vidi a z neznalosti to po mne pozaduje? Prosim poradte, ci sa s nou vyhadat a dolozit len overenu kopiu zivnosti, alebo ma snad pravdu ona a nastala nejaka zmena v tychto predpisoch a zakonoch? Dakujem za urychlenu radu.


Činnosť stavebného dozoru je vybraná činnosť podľa § 45 stavebného zákona. Stavebný zákon viaže túto činnosť na osobu, teda nie na fyrmu.

Predmetom podnikania môže byť aj dozorovanie stavieb. V tom prípade je živnosť viazaná na osobu - zástupcu, tak ako je uvedené v otázke.

Stavebný úrad nezaujíma či stavebný dozor (fyzická osoba) má živnosť alebo nemá, ale skúma, či táto osoba má kvalifikačné predpoklady na vykonávanie činnosti stavebného dozoru. Dokladom o kvalifikačných predpokladoch je osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti. Ako doklad o kvalifikačných predpokladoch má stavebný dozor osvedčenie o vykonaní skúšky a okrúhlu pečiatku (zákon č. 183/1992).


Naproti tomu, stavebný zákon v § 46 ods. 6 písm. a) a b) pojednáva o "vínimkách" pri preukazovaní odbornej spôsobilosti. Platí len pre projektovanie a odborné vedenie stavby (stavbyvedúci) a len pre vybrané stavby (jednoduché, drobné, ...).


Ten "malý stavebný úrad v malom mestečku" postupuje správne. Ak tak nepostupovali "veľké stavebné úrady vo veľkom meste", tak postupovali v rozpore so stavebným zákonom.
CIMOM

andreaS
11.06.09, 06:56
na margo toho stavebneho dozoru: od nas pozadovali na ziadosti o stavebko okruhle razitko, nie len uvedenie mena...

ale spat k nasej situacii... pred chvilkou doniesla postarka list.. napisem co v nom je:

Oznamenie o zacati spojeneho uzemneho a stavebneho konania podla ust. §36 a § 61 ods.4 zákona č.50/76 Zb.stavebneho zakona verejnou vyhlaskou

Dna x.x.x si na Spolocny obecny urad v ziline, odbor stavebny a zivotneho prostredia, odd.stav.poriadku uplatnili stavebnici x a manzelka y ziadost o vydanie stavebneho povolenia v spojenom uzemnom konani so stavebnym na stavbu:

"izolovany rodinny dom - 1 b.j. pripojky inzinierskych sieti, plynovodna pripojka a plynoinstalacia"

na pozemku č. KN x v k.u. obce x. Uplatnenim ziadosti bolo zacate konanie.

Obec x ako prislusny stavebny urad podla ust. §117 zakona c.50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov s ulade s ust. §36 a ust. §61 stavebneho zakona oznamuje zacatie spojeneho uzemneho a stavebneho konania dotknutym organom a znamym ucastnikom konania a sucasne nariaduje na prejednanie predlozenej ziadosti ustne pojednavanie, kt. sa uskutocni dna x.x.2009 o x hodine v budove MsU v Ziline v zasadacke.

V rovnakej lehote oznamia svoje stanoviska aj dotknute organy spravy. Ak dotknuty organ spravy, kt. bol vyrozumeny o zacati stavebneho konania, neoznami v urcenej alebo predlzenej lehote svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpoklada sa, ze so stavbou z hladiska nim sledovanych zujmov suhlasi.

Toto oznamenie musi byt vyvesene 15 dni na uradnej tabuli obce x.

Doruci sa:
1. my ako ziadatelia
2. sused 1
3. sused 2
4. obec x
5. stavebny dozor
6. projektant

Na vedomie: SSE, Sevak, SPP, ObUZP

-----------------

toto vsio... co to teda pre nas znamena? Mimo to, ze cakame do toho datumu na prejednanie v zasadacke, treba s tymto papierom zajst na pozemkovy urad a dat si vynat potrebne parcely ako stavebne... lebo dom zasahuje do troch parciel a kazda je ina - jedna je trvale travne porasty, dalsia je zahrada a tretia je zastavane plochy a nadvoria s poznamkou plochy kde su postavene ine inzinierske siete, pritom to malo byt zapisane ako orna poda podla geometraku co nachystal geodet este byvalemu majitelovi... a touto parcelou ani ziadne inzinierske stavby nejdu... akurat tak obecnym pozemkom, kt. je medzi pristupovou cestou a zaciatkom nasej parcely ide vodovodna pripojka...

dakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
11.06.09, 07:56
co to teda pre nas znamena?
dakujem

Na pozemkový úrad treba dať žiadosť, v tejto téme som napísal aj vzor podania.
Áno treba k tomu doložiť doklad o začatí spojeného konania.

Neviem prečo je to ver. vyhláškou ?


CIMOM

andreaS
11.06.09, 08:02
oki, tak na pozemkovy zbehneme... ja tu ziadost mam priamo od nich, boli sme sa tam pytat uz predtym ;)

ale co znamena ten pokec v liste?

Mne z toho vychadza, ze v dany datum sa dostavime na stavebny urad a ked nikto nebude mat pripomienky, tak nam rovno daju stavebne povolenie?

Miloš Mičega - CIMOM TN
11.06.09, 08:35
oki, tak na pozemkovy zbehneme... ja tu ziadost mam priamo od nich, boli sme sa tam pytat uz predtym ;)

ale co znamena ten pokec v liste?

Mne z toho vychadza, ze v dany datum sa dostavime na stavebny urad a ked nikto nebude mat pripomienky, tak nam rovno daju stavebne povolenie?

je to klasická formulácia v oznámení.

text vyplýva z § 61 st. zákona.

Mimochodom, ak je opísaný celý, tak nemá všetky náležitosti.


CIMOM

andreaS
11.06.09, 09:41
no opisala som ho cely... co tam chyba?

k.fecko
11.06.09, 10:54
Dobry den. Kolko ma Pozemkovy urad na vybavenie ziadosti o udelenie suhlasu / jedna sa zmenu kultury - z ornej pody na stavebny pozemok/. Za odpoved dakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
11.06.09, 11:29
no opisala som ho cely... co tam chyba?

Na spresnenie :
1. Oznámenie je podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1.SZ.
2. Ak oznamuje spojené konanie tak mal uviesť v súlade s ust. § 39a ods. 4 SZ
3. Ústne pojednávanie sa nariaďuje podľa § 61 ods. 3 a 61 ods. 1 SZ.
Vady :
4. V akej lehote oznámia svoje pripomienky a námietky?! Dotknuté orgány v rovnakej, ale účastníkom ju neurčil.
5. Podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 SZ : upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
6. Mohol uviesť pre poučenie formulu o zastupovaní na základe plnej moci.


Poznámka :

Keby som mal zastupovať niektorého ú´častníka konania, ktorý by nesúhlasil so stavbou, tak určite by som procesne napadol, že som bol zle poučený.CIMOM

andreaS
11.06.09, 11:30
dakujem :)

bod 6 tam je :) ja som to nepovazovala za dolezite z pohladu co to pre mna znamena :)

Miloš Mičega - CIMOM TN
11.06.09, 11:41
Dobry den. Kolko ma Pozemkovy urad na vybavenie ziadosti o udelenie suhlasu / jedna sa zmenu kultury - z ornej pody na stavebny pozemok/. Za odpoved dakujem.


zákon č. 220/2004 - o ochrane pôdy ......

§ 28
Spoločné ustanovenie

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 16) ak tento zákon neustanovuje inak.


zákon o správnom konaní 71/1967

§ 49
Lehota pre rozhodnutie

(1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.


CIMOM

obmot
17.06.09, 11:52
Ako postupovať, keď mesto - útvar architekta nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia (so stavbou) a stavebný úrad sa vyhovára na to, že musí mať súhlas mesta, aj keď je to isté mesto stavebným úradom.
Je to jeden kruh a ja som v strede.
Ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
17.06.09, 13:30
Ako postupovať, keď mesto - útvar architekta nesúhlasí s vydaním stavebného povolenia (so stavbou) a stavebný úrad sa vyhovára na to, že musí mať súhlas mesta, aj keď je to isté mesto stavebným úradom.
Je to jeden kruh a ja som v strede.
Ďakujem

Treba pozrieť § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona


Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je

b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území,


na tomto linku je usmernenie MVaRR SR v tejto veci (druhé od vrchu)

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=1&cat=300&lang=sk&docfld=1302CIMOM

bocan111
20.06.09, 09:24
Uvažujem správne??? Podľa Zákon č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) sa vybrané činnosti v stavebníctve nepovažuje :
- §45, (6) Za vybrané činnosti sa nepovažuje:
a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,
b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

a ďalej za jednoduchú stavbu sa považuje:
- § 139b
Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú:
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

....čiže logicky ďalej, ku stavebnému povoleniu mi stačí neorazítkovaná dokumentácia ak stavba spĺňa /300m2,15m výšky/ ale vypracovaná vyštudovaným architektom s diplomom,
....a ďalej-
-Stavebné povolenie

§ 66, (2) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí:
f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
......ak teda ide o jednoduchú stavbu, nemusím mať na túto stavbu dozor s okrúhlou pečiatkou, stačí kvalifikovaná osoba /živnostník, Ing. s diplomom a praxou v obore a pod.../

....moc ďakujem za to ak mi to zdôvodníte prečo nemám pravdu, lebo mám problém na úrade práve kvôli tomuto,
ešte raz ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
20.06.09, 15:22
1

Uvažujem správne??? Podľa Zákon č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) sa vybrané činnosti v stavebníctve nepovažuje :
- §45, (6) Za vybrané činnosti sa nepovažuje:
a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,
b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

a ďalej za jednoduchú stavbu sa považuje:
- § 139b
Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú:
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

....čiže logicky ďalej, ku stavebnému povoleniu mi stačí neorazítkovaná dokumentácia ak stavba spĺňa /300m2,15m výšky/ ale vypracovaná vyštudovaným architektom s diplomom,


2

....a ďalej-
-Stavebné povolenie

§ 66, (2) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí:
f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
......ak teda ide o jednoduchú stavbu, nemusím mať na túto stavbu dozor s okrúhlou pečiatkou, stačí kvalifikovaná osoba /živnostník, Ing. s diplomom a praxou v obore a pod.../

....moc ďakujem za to ak mi to zdôvodníte prečo nemám pravdu, lebo mám problém na úrade práve kvôli tomuto,
ešte raz ďakujem


K bodom :

1. Áno, správne pochopené.

2. Nie.

Stavebný zákon v § 44 ods. 2 pripúšťa, že iba v prípade jednoduchých stavieb a ich zmien (definovaných v § 139b ods. 1 a 2 stavebného zákona) môže tieto stavby uskutočňovať aj stavebník sám pre seba svojpomocou, pričom stavebný zákon v tomto prípade predpisuje, že stavebník musí zabezpečiť aby vedenie uskutočňovania stavby vykonával stavebný dozor (§ 46b stavebného zákona), t. j. oprávnená osoba, ktorá toto oprávnenie získala podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Iba v prípade, že stavebník sám pre seba svojpomocou uskutočňuje jednoduchú stavbu uvedenú v § 139b ods. 1 písm. b) a c) stavebného zákona (t. j. stavbu na individuálnu rekreáciu alebo prízemnú stavbu a stavbu zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m) alebo drobnú stavbu uvedenú v § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona resp. zmeny týchto stavieb, postačí aby zabezpečil odborné vedenie ich uskutočňovania kvalifikovanou osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie architektonického alebo stavebného smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, pokiaľ stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky. Na kvalifikovanú osobu sa nevzťahuje postup podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Z dikcie uvedených ustanovení vyplýva, že stavebný zákon pozná tri režimy uskutočňovania stavieb
- stavby uskutočňované zhotoviteľom (stavebná firma, živnostník), kde odborné vedenie uskutočňovania stavby zabezpečuje stavbyvedúci,
- stavby uskutočňované stavebníkom svojpomocne, kde odborné vedenie uskutočňovania stavby zabezpečuje stavebný dozor,
- stavby uskutočňované stavebníkom svojpomocne, kde na odborné vedenie uskutočňovania stavby postačuje kvalifikovaná osoba.
Z vyššie uvedených dôvodov sú oprávnenia a povinnosti stavbyvedúceho a stavebného dozora v stavebnom zákone definované vo veľkej časti zhodne (t.j. zodpovednosť voči stavebníkovi a najmä stavebnému úradu).
CIMOM

bocan111
20.06.09, 21:59
Dakujem za vycerpavajucu odpoved!
Ale mne potom stale vychadza ako prizemna stavba na ktoru staci kvalifikovana osoba ako stavebny dozor, aj rodinny dom do zastavanej plochy 300m2 a do vysky 15m. Cize pokial to ten dom splna, nemusi mat stav. dozor okruhle razitko. Staci kvalifikovana osoba?
S uctou s vdakou za tieto drahocenne rady!

Miloš Mičega - CIMOM TN
21.06.09, 03:17
Dakujem za vycerpavajucu odpoved!
Ale mne potom stale vychadza ako prizemna stavba na ktoru staci kvalifikovana osoba ako stavebny dozor, aj rodinny dom do zastavanej plochy 300m2 a do vysky 15m. Cize pokial to ten dom splna, nemusi mat stav. dozor okruhle razitko. Staci kvalifikovana osoba?
S uctou s vdakou za tieto drahocenne rady!

UPRESNENIE : (výňatky zo stavebného zákona)


§ 44
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 2) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
(2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.


§ 139b
Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,


Dopl. :
V § 44 ods. 2 je jednoznačný "odkaz" na § 139b ods. 1 písm. b) a c). Tento odkaz je v znení zákona ako taxatívny, teda nejedná sa o výklad v nejakom komentári. Takže nemôže to byť rodinný dom, ktorý možno uskutočňovať svojpomocne bez stavebného dozoru s oprávnením, lebo ten je uvedený v ods. a) .


CIMOM

bocan111
21.06.09, 07:16
Este raz teda dakujem naozaj za vycerpavajuce zdovodnenie.
Velka vdaka!!!

obmot
21.06.09, 17:28
Mám otázku.
Ako sa dajú riešiť pozemky z pohľadu pozemkového fondu, ktoré sú zastavané stavbou už dlhé roky a stále sú evidované ako orná pôda.
ďakujem

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.06.09, 07:41
Mám otázku.
Ako sa dajú riešiť pozemky z pohľadu pozemkového fondu, ktoré sú zastavané stavbou už dlhé roky a stále sú evidované ako orná pôda.
ďakujem


Zákon 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení§ 11


(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak

a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.

(2) Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.
CIMOM

imrodl
22.06.09, 16:41
CIMON, potreboval by som poradiť....starší rodinný dom nam slúži ako chalupa. je to dom na dlžku. dom má aj maštaľ, ktorú by sme chceli prerobiť na obytnú časť domu. potrebujem k tomu povolenie? pôdorys domu ostane neporušený. dom bude mať pôdorys tak ako do teraz. a čo ak by som chcel potom na prerobenú maštaľ urobiť podkrovie? treba povolenie? veľmi pekne dakujem ....

Miloš Mičega - CIMOM TN
22.06.09, 17:32
CIMON, potreboval by som poradiť....
1. starší rodinný dom nam slúži ako chalupa. je to dom na dlžku. dom má aj maštaľ, ktorú by sme chceli prerobiť na obytnú časť domu. potrebujem k tomu povolenie? pôdorys domu ostane neporušený. dom bude mať pôdorys tak ako do teraz.
2. a čo ak by som chcel potom na prerobenú maštaľ urobiť podkrovie? treba povolenie? veľmi pekne dakujem ....

Táto otázka znie síce jednoducho, ale odpovedať sa na ňu nedá len tak paušálne. Dôležité sú ďalšie informácie, kedy bola stavba kolaudovaná, ako bola kolaudovaná, bola vôbec koludovaná, ako sa užíva, a ...

Skúsim všeobecne a podľa dostupných info. Podľa mňa je to stavba evidovaná na LV ako dom, alebo rodinný dom. T.č. sa užíva ako rodinný dom a maštal je neužívaná ako maštal.

Potom môžem odpovedať TAKTO :

K bodu 1 :
- § 76 ods. 1 SZ "(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.".

- Ak bola stavba kolaudovaná, tak sa musí užívať podľa KR. Teda ak je uvedené, že sa jedná o hospodársku časť stavby, tak je jednoznačné, že sa musí konať podľa § 85 stavebného zákona (zmena v účele užívania časti stavby)

- Neviem, aký rozsah prác sa má vykonať, ale minimálne sa bude jednať o stavebné úpravy. Treba pozrieť § 139b ods. 15 SZ, ktorý pojednáva o bežných udržiavacích prácach, ktoré nevyžadujú ani ohlásenie stavebnému úradu. Ak to budú stavebné úpravy, tak podliehajú ohláseniu stavebnému úradu - § 57 SZ. Stavebný úrad mimo iného môže určiť, že ich uskutočnenie podlieha stavebnému povoleniu.

- Ak sa jedná o stavbu evidovanú na LV ako dom, bola povolená ako dom a uskutočňované stavebné práce majú charakter bežných udržiavacích prác a stavba sa bude užívať ako dom, tak potom sa môžu vykonať bez akéhokoľvek povolenia.

- Ak práce vyžadujú akýkoľvek zásah do nosnej konštrukcie stavby, alebo sa podstatne zmení vzhľad stavby, tak podliehajú stavebnému povoleniu

K bodu č. 2 :

- S tým podkrovím je to prakticky identické ako k bodu 1.Neviem presnejšie na to odpovedať.CIMOM

imrodl
22.06.09, 19:14
CIMON, dakujem za ochotu a trpezlivosť. cela stavba je vedena ako rodinný dom. ma 3 izby, potom nasleduje maštaľ, ktorá je 20 rokov nepoužívaná..tu maštaľ sme chceli prerobiť na 2 izby, takže ak to dobre chápem, ak to mám na LV ako rod. dom tak nemusím vybavovať povolenie ani ohlasovať...iba ak budem robiť podkrovie, tak treba stav. povolenie... chapem to správne?

Miloš Mičega - CIMOM TN
23.06.09, 04:54
CIMON, dakujem za ochotu a trpezlivosť. cela stavba je vedena ako rodinný dom. ma 3 izby, potom nasleduje maštaľ, ktorá je 20 rokov nepoužívaná..tu maštaľ sme chceli prerobiť na 2 izby, takže ak to dobre chápem, ak to mám na LV ako rod. dom tak nemusím vybavovať povolenie ani ohlasovať...iba ak budem robiť podkrovie, tak treba stav. povolenie... chapem to správne?


Uviedol som viac vecí, z ktorých si treba vybrať.
1. V prvom rade je to rozsah prác. Sú to stavebné úpravy, bežné udržiavacie práce, ale bo stavebné úpravy na stavebné povolenie.
2. Po vyjasnení uvedeného treba pozrieť kolaudačné rozhodnutie, ak je.
3. Ak je to na LV ako rodinný dom, a rozsah prác sú bežné udržiavacie práce (139b ods. 15 SZ) tak sa môžu uskutočniť bez stavebného povolenia a ohlásenia.

Uvedené je len základné : Môžu tam byť aj iné veci, zmena vo vykurovaní a pod.

Uvedené platí, ak sa nezasahuje do nosnej konštrukcie a nemení sa vzhľad stavby.
CIMOM

toscam
23.06.09, 08:23
Oslovujem Vás v súvislosti s mojim problémom, ktorý vznikol kúpou nehnuteľnosti. Dňa 2.12.2008 som sa stal spolumajiteľom bytu (novostavba) na ul. Chemickej 18 v BA. V Kúpnej zmluve zo dňa 2.12.2008, v článku II je definovaná celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom na 79,4 m2. Tento údaj vychádza zo Stavebného rozhodnutia z 1.8.2008 a podrobnejšie je uvedený ako rozmery jednotlivých častí (miestností) v Zmluve o nadstavbe bytov, ktorá bola podpísaná dňa 2.6.2008 medzi zhotoviteľom stavby a majiteľmi bytov bytového domu . Rozmery samozrejme museli byť „riadne“ namerané kompetentným odborníkom.
7.10.2008 mi bol na moju žiadosť vypracovaný znalecký posudok znalcom v odbore stavebníctvo. Tento posudok slúžil aj ako podklad pre banku na vybavenie hypotekárneho úveru. Avšak ním namerané rozmery miestností sa nezhodujú s rozmermi uvedenými v spomínanom Stavebnom rozhodnutí a Zmluve o nadstavbe bytov. Nezhoduje sa tým pádom ani celková podlahová plocha bytu a z toho odvodený spoluvlastnícky podiel.
Hlavný rozdiel je vo vrchnom podlaží (ide o mezonetový byt), kde do podlahovej plochy bytu uvedenej v Kúpnej zmluve bola započítaná aj plocha miestnosti, kde svetlá výška bola menšia ako 1,3 m. Spolu ide o rozdiel približne 4 m2. Myslím si, že to bol zámer zhotoviteľa, ktorý si tým pádom vykalkuloval vyššiu sumu za byt. Keďže tá bola stanovená na základe m2 podlahovej plochy bytu krát suma. A vôbec, celý proces zhotovenia stavby, priebehu kolaudácie .....mi je viac než záhada.
Moja otázka teda znie, ako mám postupovať, aby som docielil toho, že v konečnom dôsledku na LV bude uvedená skutočná podlahová plocha bytu, skutočný spoluvlastnícky podiel. Čiže plocha o cca 4 m2 menšia. Mám osloviť zhotoviteľa a spolu s tretím, nezávislým znalcom premerať rozmery? Ďakujem za skoré oborné stanovisko.

Miloš Mičega - CIMOM TN
23.06.09, 09:28
Oslovujem Vás v súvislosti s mojim problémom, ktorý vznikol kúpou nehnuteľnosti. Dňa 2.12.2008 som sa stal spolumajiteľom bytu (novostavba) na ul. Chemickej 18 v BA. V Kúpnej zmluve zo dňa 2.12.2008, v článku II je definovaná celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom na 79,4 m2. Tento údaj vychádza zo Stavebného rozhodnutia z 1.8.2008 a podrobnejšie je uvedený ako rozmery jednotlivých častí (miestností) v Zmluve o nadstavbe bytov, ktorá bola podpísaná dňa 2.6.2008 medzi zhotoviteľom stavby a majiteľmi bytov bytového domu . Rozmery samozrejme museli byť „riadne“ namerané kompetentným odborníkom.
7.10.2008 mi bol na moju žiadosť vypracovaný znalecký posudok znalcom v odbore stavebníctvo. Tento posudok slúžil aj ako podklad pre banku na vybavenie hypotekárneho úveru. Avšak ním namerané rozmery miestností sa nezhodujú s rozmermi uvedenými v spomínanom Stavebnom rozhodnutí a Zmluve o nadstavbe bytov. Nezhoduje sa tým pádom ani celková podlahová plocha bytu a z toho odvodený spoluvlastnícky podiel.
Hlavný rozdiel je vo vrchnom podlaží (ide o mezonetový byt), kde do podlahovej plochy bytu uvedenej v Kúpnej zmluve bola započítaná aj plocha miestnosti, kde svetlá výška bola menšia ako 1,3 m. Spolu ide o rozdiel približne 4 m2. Myslím si, že to bol zámer zhotoviteľa, ktorý si tým pádom vykalkuloval vyššiu sumu za byt. Keďže tá bola stanovená na základe m2 podlahovej plochy bytu krát suma. A vôbec, celý proces zhotovenia stavby, priebehu kolaudácie .....mi je viac než záhada.
Moja otázka teda znie, ako mám postupovať, aby som docielil toho, že v konečnom dôsledku na LV bude uvedená skutočná podlahová plocha bytu, skutočný spoluvlastnícky podiel. Čiže plocha o cca 4 m2 menšia. Mám osloviť zhotoviteľa a spolu s tretím, nezávislým znalcom premerať rozmery? Ďakujem za skoré oborné stanovisko.

Díky za dôveru, ale toto je trochu o inom ako stavebnom probléme.
Mal som obdobnú vec (nie problém). Známemu som pomáhal s jednou stavbou, musel sa robyť dodatok a tiež nemal upravenú túto vec. Podarilo sa mi cez dodatok vniesť do zmluvy podmienky, za ktorých sa upraví konešná cena stavby (RD) pri zmene podlahovej plochy. Sú to veci na riešenie ešte pri zmluve. To ale do budúcna.

Váš problém je v tom, že treba postupovať podľa toho, ako je postavená zmluva a to je vec pre advokáta.

Ja môžem len v stavebnej legislatíve. Aspoň jedno : Viem si predstaviť, ako sa Vám môže podariť upraviť plochu v kolaudačnom rozhodnutí a možno následne aj na LV :
1. Upozornite stavebný úrad (nie požiadajte), že v písomnom vyhotovení rozhodnutia v časti pojednávajúcej o Vašoom byte (ak je taká samostatná časť) nesprávne uviedol plochu Vášho bytu. Priložte k tomu dôkaz (posudok). Stavebný úrad, ak došlo k zrejemej chybe v písomnom vyhotovení rozhodnutia neformálne opraví túto chybu podľa § 47 ods. 6 zák. 71/1967 - správny poriadok. Tento list je súčasťou kolaudačného rozhodnutia.

2. Na základe takejto opravy chyby požiadajte katastrálny úrad o oparvu skutočností v evidencii nehnuteľností. Priložte list zo stavebného úradu.


Poznámka : Možno bod 1 a 2 aplikovať ešte pred akýmkoľvek rokovaním s predávajúcim alebo zhotoviteľom. Neupozorníte na to stavebný úrad a možno Vám to prejde jednoduchšie.

Ak stavebný úrad nebude chcieť konať (opraviť chybu) a máte určite pravdu, podajte návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 správneho poriadku. Odvolací - druhostupňový orgán je povinný preskúmať rozhodnutie do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti a prípadne ho zmeniť (zrušiť) , ak je v rozpore so zákonom, alebo vo Vašom prípade so skutočnosťou. Správny poplatok je k návrhu 16,5 €. Poplatok je vratný, ak máte pravdu.


CIMOM

imrodl
23.06.09, 10:28
CIMON, možno som už otravný, ale kolaudačné rozhodnutie nemáme, je to 100 ročný dom.projekt na plyn si samozrejme urobiť dám,na kúrenie použijem gamatky. ale mám v úmysle zbúrať obvodový múr a vystavať na tom istom mieste nový a urobiť novú strechu. dakujem za trpezlivosť a odpovede. imrodl

Miloš Mičega - CIMOM TN
23.06.09, 10:33
CIMON, možno som už otravný, ale kolaudačné rozhodnutie nemáme, je to 100 ročný dom.projekt na plyn si samozrejme urobiť dám,na kúrenie použijem gamatky. ale mám v úmysle zbúrať obvodový múr a vystavať na tom istom mieste nový a urobiť novú strechu. dakujem za trpezlivosť a odpovede. imrodl

Toto info stačilo k tomu, aby som mohol jednoznačne uviesť, že uvedené vyžaduje stavebné povolenie.
Mimo iného je to uvedené vyššie v časti - príspevok č. 485 :- Ak práce vyžadujú akýkoľvek zásah do nosnej konštrukcie stavby, alebo sa podstatne zmení vzhľad stavby, tak podliehajú stavebnému povoleniu

CIMOM

Nasleduje obdobný postup ako je uvedený v príspevku č. 3 v tejto téme.


CIMOM

imrodl
23.06.09, 10:37
dakujem pekne za info.imrodl

nathalie6
24.06.09, 06:40
Dobrý deň!
Dali sme si u architekta vypracovať projekt na prístavbu so samostatným vchodom. Plocha, na ktorej by mala prístavba stáť nie je veľká, a chceli sme tam umiestniť len dve izby a kúpelňu. Architekt nás ale presviedča, že je potrebné mať aj zádverie (kvôli ktorému by sme ale museli zväčšovať rozmery, na ktorých sme chceli stavať, čo nie je veľmi možné). Nám sa to s tým zádverím nepozdáva, tak by som sa Vás rada opýtala či je skutočne zákonom stanovené, aby stavba mala zádverie či a nestačí len menšia chodba. Ďakujem za odpoveď!!!

AMIELIA
24.06.09, 09:10
Nám tiež projektant odporúčal zádverie a myslím, že je to veľmi praktická vec. Už len kvôli tepelnej výmene cez zimu... a celkovo, kvôli počasiu. .. dážd a tak.

Miloš Mičega - CIMOM TN
24.06.09, 09:10
Dobrý deň!
Dali sme si u architekta vypracovať projekt na prístavbu so samostatným vchodom. Plocha, na ktorej by mala prístavba stáť nie je veľká, a chceli sme tam umiestniť len dve izby a kúpelňu. Architekt nás ale presviedča, že je potrebné mať aj zádverie (kvôli ktorému by sme ale museli zväčšovať rozmery, na ktorých sme chceli stavať, čo nie je veľmi možné). Nám sa to s tým zádverím nepozdáva, tak by som sa Vás rada opýtala či je skutočne zákonom stanovené, aby stavba mala zádverie či a nestačí len menšia chodba. Ďakujem za odpoveď!!!Pre rodinné domy platí : výňatok z vyhl. č. 532/2002 Z.z.
§ 45
Rodinný dom

(1) Rodinný dom má mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko umiestniť v dome, stavebným napojením naň alebo samostatne na pozemku rodinného domu, musí byť na tomto pozemku vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie vozidla.

(2) Rodinný dom má mať vymedzený priestor na ukladanie odpadu z domácnosti. Ak nemožno takýto priestor situovať v dome, treba vymedziť priestor na nádobu na odpad z domácnosti na pozemku rodinného domu.

(3) Hlavné schodište a chodba v rodinnom dome majú mať najmenšiu podchodnú výšku 2 100 mm a najmenšiu priechodovú šírku 900 mm; pomocné schodište má mať najmenšiu priechodnú šírku 750 mm.

(4) Na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe alebo slúži na podnikanie.

(5) Podľa odseku 4 sa stavba umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné a životné prostredie a podľa charakteru podnikania spĺňala aj požiadavky na dopravnú obsluhu a parkovanie.


Ostatné podmienky ako výška miestností, a pod. vyplýva z technických noriem, resp. iných právnych predpisov nižšej právnej sily.

Vaša samotná otázka : neviem či to niekde je zakotvené, osobne som sa s tým nestretol, resp. myslím si že na Vašu otázku odpovedať iba "Áno" si netrúfnem, skôr odpoviem "Nie".

Myslím si, že architekt (projektant) to rieši z iných dôvodov. Môže to mať vplyv na tepelnú ochranu budovy, môže to mať vplyv na architektúru a pod.
Posledená možnosť je, ak by všetky uvedené aj neuvedené nepripadali do úvahy tá, že je platený podľa zmluvy od výšky nákladov stavby. Potom to má logiku, lebo každé navýšenie nákladov stavby má vplyv na navýášenie ceny za PD.

Len toľko.

CIMOM

__________________________________________________ ____________

Za ocenenie vopred ďakujem, ak niekto so mnou nesúhlasí nech mi to uvedie prosím písomne.

šody
24.06.09, 20:53
Dobrý večer CIMOM. Je možné na stavbu domu v SR bez problémov použiť katalógový projekt objednaný z ČR?? Ďakujem.

Miloš Mičega - CIMOM TN
25.06.09, 06:31
Dobrý večer CIMOM. Je možné na stavbu domu v SR bez problémov použiť katalógový projekt objednaný z ČR?? Ďakujem.
Môžu sa použiť aj projekty zahraničných projektantov

Rieši to zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Výber :

[
B]
§ 2
Autorizácia[/B]
Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len "zoznam") na základe

a) získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo
b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte.

Treba pozrieť na linku
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm

postup : vložiť číslo predpisu a kliknúť na vyhladať


CIMOM

sandra19
26.06.09, 07:54
Dobrý deň, úvodom ďakujem za Vaše neoceniteľné rady ! Skúsim hodiť svoju otázku, ktorá sa týka kolaudácie rodinného dvojdomu, SP bolo vydané jedno ako zlúčené a mňa zaujíma, čo ak domy nebudú v rovnakom čase pripravené na kolaudáciu, dá sa žiadať aj o kolaudáciu len jedného domu? Dom je síce dvojdom, ale oddelený dilatáciou a budú pridelené aj dve orientačné čísla. Príp. ako riešiť takýto problém. ĎAKUJEM veľmi pekne za každú odpoveď.

Miloš Mičega - CIMOM TN
26.06.09, 12:09
Dobrý deň, úvodom ďakujem za Vaše neoceniteľné rady ! Skúsim hodiť svoju otázku, ktorá sa týka kolaudácie rodinného dvojdomu, SP bolo vydané jedno ako zlúčené a mňa zaujíma, čo ak domy nebudú v rovnakom čase pripravené na kolaudáciu, dá sa žiadať aj o kolaudáciu len jedného domu? Dom je síce dvojdom, ale oddelený dilatáciou a budú pridelené aj dve orientačné čísla. Príp. ako riešiť takýto problém. ĎAKUJEM veľmi pekne za každú odpoveď.

Samozrejme, že sa dá kolaudovať aj samostatná časť stavby spôsobilá na užívanie.

Dva možné postupy :

1. Podľa § 83 stavebného zákona požiadať o predčasné užívanie časti stavby a následne po dokončení skolaudovať celok. Účastníci konani sú stavebník (všetci podľa stavebného povolenia), vlastník stavby a zastavaného pozemku.
2. Treba si uvedomiť, že stavebníkom sú všetci, čo sú uvedení na stavebnom povolení. Pochopil som to tak, že ste viacerí (dve rodiny). V takom prípade by stavebníkom - na kolaudačnom rozhodnutí boli všetci ako na stavebnom. Dobre by bolo, keba sa vzájomnou zmluvou o rozdelní práv a povinností zo stavebného povolenia, na základe geometrického plánu aj parcelne rozdelenie tieto podileové práva stavebníka rozdelili na ideálne. V tom prípade by ste mohli kolaudovať stavbu klasicky podľa § 79 a násl. stavebného zákona. Na kolaudačnom rozhodnutí by ste boli už sami bez susedov. Neviem aký je stav, či to je možné.


Zatiaľ toľko .


CIMOM

sandra19
28.06.09, 09:37
ďakujem veľmi pekne, pôjdeme druhým postupom. ešte raz vďaka !