PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : nadobudnutie tovaru z EUpata
14.06.05, 10:26
Prosím, poraďte! Mám dodávku tovaru zo zahraničia. Tovar bol dodaný 20.05.05 Faktúra bola vyhotovená 17.05.05 a prijatá 08.06.05. Ktorý je deň vzniku daňovej povinnosti? Keby bola faktúra vystavená až po prijatí tovaru nemám problém. Takto si myslím, že budˇje to 20.05. alebo 08.06. Vďaka za pomoc, hľadala som v podobných témach, nenašla som.
Pata

jamajka
14.06.05, 10:40
Do účtovníctva ju prerátavaj kurzom dátumu dodania - t.j. 20.5., ale pre DPH použi kurz k dátumu vystavenia - t.j. 17.5.

pata
14.06.05, 12:02
Mám DPH počítať kurzom ku dňu vystavenia faktúry, aj ked sme vtedy este menali žiaden tovar?

jamajka
14.06.05, 12:41
Podľa nášho daňového poradcu sa DPH prerátava kurzom vystavenia faktúry, ale faktúra do účtovníctva sa prerátava kurzom dodania tovaru (pokiaľ to nemáš ujednotené internou smernicou, v ktorej si určíš na obe dane jeden dátum). Neviem však, prečo ti dodávateľ vystavil faktúru ešte skôr ako dodal tovar, to sa predsa nerobí. Je tá faktúra riadna, nie je zálohová?

Jana Acsová
14.06.05, 13:10
Práveže zo zahraničia je to úplne bežné, že faktúra je vystavená skôr ako je tovar dodaný.
Riešili sme rovnaký problém a zistili sme, že vzniká problém, nakoľko sa tu má aplikovať § 20 ods. 1 písm. a) (nakoľko písm. b) sa na tento prípad nevzťahuje). Daňová povinnosť vznikne 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.
Vznik účtovného prípadu: dátum dodania
Daňová povinnosť: 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí tovaru.
Iný postup si musíš vedieť obhájiť. Niekedy sa dá aj inak, ale daniari tento postup nemusia akceptovať (ak na vystavenú faktúru "bezprostredne" nadväzuje dodávka - avšak tento pojem nie je objasnený v zákone). Záleží teda na časovom rozpätí od vystavenia faktúry a dodávky tovaru. Naznačený postup vychádza priamo zo zákona a je odkonzultovaný s MF.

Jana Acsová
14.06.05, 13:16
To bolo teda promtné. Ešte sme sa ani nedohodli, či sa mýlime, alebo nie ...Mohli sme o tom diskutovať.
Viac názorov do diskusie pomáha. Možno máte iné skúsenosti ako my.

Jana Acsová
14.06.05, 13:20
Pre upresnenie:

§ 20 ods. 1 písm. b) nemožno uplatniť, nakoľko sa viaže na vyhotovenie faktúry do 15 dní od uskutočnenia dodávky a v tomto prípade bola faktúra pred dodávkou a nie po dodávke.

Tak nám to bolo vysvetlené.

babenko1
14.06.05, 17:27
ešte ma tak napadlo, ved oni mohli odoslať ten tovar 17.5. a aj fa vystaviť a k nám mohol prísť až 20.5., takže v tomto je to ok.. a ak tú faktúru poslali poštou, hmm.. ale aby skoro mesiac cestovala...
ale ako píše AVO.. treba dávať pozor na ten 15 deň vzniku daňovej povinnosti, daniari si na tom radi zgustnú...

jess
14.06.05, 17:36
Do účtovníctva ju prerátavaj kurzom dátumu dodania - t.j. 20.5., ale pre DPH použi kurz k dátumu vystavenia - t.j. 17.5.ja to tiež takto robím

juliska
15.06.05, 04:53
Prosím aj ja by som potrebovala poradiť. Na faktúre za dodávku tovaru z EU mám vyčíslenú aj dopravu a poplatky spojené s dopravou, mám túto dopravu zahrnúť do celkovej sumy a tú zdaniť a následne si uplatniť odpočet,alebo to mám vyňať a do akých riadkov DP to uviesť? Vopred ďakujem a budem trpezlivo čakať.

petra:-)
15.06.05, 05:22
Juliska, postupuje sa podľa § 23 (§22 ods.1 až 4). Základom dane je všetko, čo tvorí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby. Konkrétne v ods. 2 je vymenované, že do základu dane sa zahŕňajú aj náklady na prepravu a súvisiace náklady. Podľa môjho názoru teda hodnota prepravy a súvisiacich nákladov je súčasťou základu dane.

jess
15.06.05, 05:24
Prosím aj ja by som potrebovala poradiť. Na faktúre za dodávku tovaru z EU mám vyčíslenú aj dopravu a poplatky spojené s dopravou, mám túto dopravu zahrnúť do celkovej sumy a tú zdaniť a následne si uplatniť odpočet,alebo to mám vyňať a do akých riadkov DP to uviesť? Vopred ďakujem a budem trpezlivo čakať.ja to dávam všetko na 131... a teda celkovú sumu zdaním...... na sklad prijímam tovar v normálnej cene a náklady na dopravu ako vedľajšie náklady....čiže celková suma mi sedí s faktúrou

Jana Acsová
15.06.05, 05:41
Prosím aj ja by som potrebovala poradiť. Na faktúre za dodávku tovaru z EU mám vyčíslenú aj dopravu a poplatky spojené s dopravou, mám túto dopravu zahrnúť do celkovej sumy a tú zdaniť a následne si uplatniť odpočet,alebo to mám vyňať a do akých riadkov DP to uviesť? Vopred ďakujem a budem trpezlivo čakať.Presne tento problém tu už nedávno bol aj s odvolávkami na §§ ZDPH. Skús vyhľadať.
Záver bol: zahrnúť prepravu do ZD.

juliska
15.06.05, 05:51
ďakujem všetkým, ja to tak robím, len pre istotu som si povedala, že sa radšej opýtam šikovnejších.

Katarína STR
15.06.05, 06:06
AVO :

daňová povinnosť vznikne 15. den nasledujúceho mesiaca po kalendárnom mesiaci, ked sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, ale len vtedy ak nebudes mat k tomuto dňu vystavenú faktúru k dispozícii.
Ak ju budes mať, tak na samozdanenie sa použije dátum VYSTAVENIA faktúry.

Katarína STR
15.06.05, 06:08
Podľa nášho daňového poradcu sa DPH prerátava kurzom vystavenia faktúry, ale faktúra do účtovníctva sa prerátava kurzom dodania tovaru (pokiaľ to nemáš ujednotené internou smernicou, v ktorej si určíš na obe dane jeden dátum). Neviem však, prečo ti dodávateľ vystavil faktúru ešte skôr ako dodal tovar, to sa predsa nerobí. Je tá faktúra riadna, nie je zálohová?

jamajka, ja si nemyslím, že jej dodávatel vystavil skôr faktúru ako dodal tovar.
Ved ked vystavil faktúru 17.5.2005 a v tento den aj tovar poslal, tak je logické,že nemohol v tento den aj prísť na Slovensko, ale až o niekoľko dní.

Jana Acsová
15.06.05, 06:21
AVO :

daňová povinnosť vznikne 15. den nasledujúceho mesiaca po kalendárnom mesiaci, ked sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, ale len vtedy ak nebudes mat k tomuto dňu vystavenú faktúru k dispozícii.
Ak ju budes mať, tak na samozdanenie sa použije dátum VYSTAVENIA faktúry.Áno, aj vtedy. Ale zároveň vystavenie faktúry predom nie je v zákone priamo riešené. Preto v prípade predom vystavenej faktúry sa uplatňuje uvádzaný § 20 ods. 1 písm. a) ZDPH.
K tomuto problému sme dostali nasledovné vysvetlenie:
"Ak je faktúra vystavená predom, ale bezprostredne k tomu sa viaže dodávka (nik však nevysvetlí, čo je to bezprostredne) mohli by ste za daňovú povinnosť považovať vystavenie faktúry (stane sa len to, že v prípade mesačnej daňovej povinnosti zahrniete dovoz do DP skôr). Daňoví úradníci, by Vám to tak mohli nechať."
My sme mali prípad - prvá faktúra a dodávka do 4 dní. Nechali nám to v termíne vystavenia faktúry (pričom faktúra bola v auguste a dodávka v septembri a bol to mesačný platiteľ).
Ale, keby sa chceli hádať, tak to môžu posunúť dátum vzniku daňovej povinnosti do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Takto to bolo vysvetlené 09/2004. Kontrolovali nám obdobie 08/2004.

Jana Acsová
15.06.05, 06:42
jamajka, ja si nemyslím, že jej dodávatel vystavil skôr faktúru ako dodal tovar.
Ved ked vystavil faktúru 17.5.2005 a v tento den aj tovar poslal, tak je logické,že nemohol v tento den aj prísť na Slovensko, ale až o niekoľko dní.Stávajú sa aj také veci, že faktúra sa vystaví na základe objednávky a po tovar sa ide o dva týždne. A vtedy už je naozaj problém s vystavenou faktúrou. Zahraničný dodávateľ ju neopraví a to niekedy pri prevzatí tovaru nie je na sklade ani to, čo bolo pôvodne objednané.
A vtedy sa stáva, že dodávka tovaru k jednej faktúre ide na dvakrát a v rôznych mesiacoch.
Takže možné to je.

Katarína STR
15.06.05, 07:51
AVO

máš pravdu, asi bude problém, ak dodávateľ vystaví faktúru skôr ako posle tovar.
Neviem ako by som to vtedy riešila, ale asi tak isto.

Ale ja som mala pocit, že Pati vystavili a aj poslali tovat v jeden den, preto som tak písala.

pata
15.06.05, 09:44
Teraz som tu mala daňového poradcu a on mi povedal, že sa dátum daň. povinnosti vykladá všelijako, akurát si tú svoju verziu musíš obhájiť pred daniarmi. On by dal deň vzniku daň. povinnosti vtedy, keď bol prijatý tovar. My sme si pre tovar boli sami a prevzali sme ho až po vystavení faktúry, ale tú vystavenú faktúru nám vtedy nepriložili.
Pata

pata
15.06.05, 09:55
Vďaka všetkým za rady.
Pata

Denda
15.06.05, 10:00
Teraz som tu mala daňového poradcu a on mi povedal, že sa dátum daň. povinnosti vykladá všelijako, akurát si tú svoju verziu musíš obhájiť pred daniarmi. On by dal deň vzniku daň. povinnosti vtedy, keď bol prijatý tovar. My sme si pre tovar boli sami a prevzali sme ho až po vystavení faktúry, ale tú vystavenú faktúru nám vtedy nepriložili.
PataV týchto príspevkoch to bolo celkom dobre rozobrané aj s odvolaním sa na výklady DU a MF.
Ak máš možnosť konzultácií s daňovým poradcom a postupuješ inak ako je v zákone a vo výkladoch MF je najlepšie si to od neho dať potvrdiť.http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif

Jana Acsová
15.06.05, 10:33
Ešte pre úplnosť, aby to niekoho nepomýlilo:
Daňová povinnosť a právo odpočítať daň v prípade predom vystavenej faktúry vzniká v ten istý deň, t.j. nemôže predchádzať právo na odpočítanie dane vznik daňovej povinnosti (čiže nemôžem si uplatniť v jednom mesiaci odpočítanie - aj keď mám faktúru a v inom mesiaci vznik daňovej povinnosti). Právo na odpočítanie dane je podmienené vznikom daňovej povinnosti § 49 ods. 1 ZDPH.

IvanaK
12.07.05, 06:47
Prosim poradte mi, mam zahraničnú faktúru z ČR s datumami : dátum vystavenie 31.5.2005, datum dodania 2.6.2005, prijatá bola 16.6.2005, problém je v tom že mala isť do majovej DPH, ale ja ju mam v júnovej, zhladom k tomu, ze mi system bere do DOH Fa dátumom dodania a ja som to zabudla prepisatna 31.5. Som platca DPH, tak ako aj cesky dodavetel, takze si DPH uplatnujem aj na vtupe aj na vystupe, chcem sa spytat na Vas nazor, ci mam posielat opravne danove alebo to mam nechat tak a dat to do juna.
Dakujem Vam!

IvanaK
12.07.05, 07:22
prosiiiiim pomozte mi.

jamajka
12.07.05, 07:32
Prosim poradte mi, mam zahraničnú faktúru z ČR s datumami : dátum vystavenie 31.5.2005, datum dodania 2.6.2005, prijatá bola 16.6.2005, problém je v tom že mala isť do majovej DPH, ale ja ju mam v júnovej, zhladom k tomu, ze mi system bere do DOH Fa dátumom dodania a ja som to zabudla prepisatna 31.5. Som platca DPH, tak ako aj cesky dodavetel, takze si DPH uplatnujem aj na vtupe aj na vystupe, chcem sa spytat na Vas nazor, ci mam posielat opravne danove alebo to mam nechat tak a dat to do juna.
Dakujem Vam!
Ivanka, nepodávaj dodatočné DP za máj. Kľudne to nechaj tak a samozdaň to v júni, predpokladám, že 31.5. si faktúru nemala, tá ti prišla až v júni....

fazulka
12.07.05, 07:33
Myslím, že to je OK, faktúry idú do DPH až po ich obdržaní. Ak ich obdržíš do podania DP, dávaš ich do obdobia, do ktorého patria.

IvanaK
12.07.05, 07:39
ale ta faktura mi prisla 16.6. co este bolo do DP a podľa zákona faktúry z EU idu do DP podľa dátumu vystavenia nie dodania ani prijatia, preto mam zmätok a pytam sa na to opravne:-(

Eva99
12.07.05, 07:44
ale ta faktura mi prisla 16.6. co este bolo do DP a podľa zákona faktúry z EU idu do DP podľa dátumu vystavenia nie dodania ani prijatia, preto mam zmätok a pytam sa na to opravne:-(
Mne sa to stalo už x-krát... V došlej pošte je 16.6., DP som podala do 15.6., DPH dám v júnovom DP a nič sa nedeje. To by som musela dávať hádam každý mesiac opravné... Mala som aj kontrolu - v pohode.:)

IvanaK
12.07.05, 07:48
jeeeeeeeeej dakujem Vám, hneď sa mi zlepšila nálada, veľmi ste mi pomohli.Ďakujem!

apsgroup
19.07.05, 17:27
Aj ja mám pravidelne vystavené faktúry pred odoslaním tovaru,/nie je to zakázané vystaviť fakturu dopredu/ a vždy na konci mesiaca.Napr.vystavena faktura 30.6.,
tovar si môžme ten den zobrat.Kým zoženieme dopravu trvá to aj týžden, tovar k nám príde 10.7.,aj s faktúrou. Kedy DPH? Z tejto diskusie nie som mudrejšia, či v 6/05, alebo až v 8/05. Myslím si,že oni ma nahlásia vo výkaze v 6/05 a preto aj ja to zdanujem v 6/05. Faktúru vždy do podania DP mám. Každy to vykladá inak, ale nikde nie je napísané ako to treba robiť.

apsgroup
21.07.05, 11:32
odpovedzte prosim,ako to robite vy. Mate skusenosti po kontrolach.

apsgroup
25.07.05, 12:32
Aj ja mám pravidelne vystavené faktúry pred odoslaním tovaru,/nie je to zakázané vystaviť fakturu dopredu/ a vždy na konci mesiaca.Napr.vystavena faktura 30.6.,
tovar si môžme ten den zobrat.Kým zoženieme dopravu trvá to aj týžden, tovar k nám príde 10.7.,aj s faktúrou. Kedy DPH? Z tejto diskusie nie som mudrejšia, či v 6/05, alebo až v 8/05. Myslím si,že oni ma nahlásia vo výkaze v 6/05 a preto aj ja to zdanujem v 6/05. Faktúru vždy do podania DP mám. Každy to vykladá inak, ale nikde nie je napísané ako to treba robiť.
Naozaj sa tu nenajde nikto kto mal danovu kontrolu a faktury vystavene pred nadobudnutim tovaru. Mam skusenost, že každy danovy poradca to vyklada rozne.

liba2
25.07.05, 19:18
[QUOTE=apsgroup]

Podľa názvu témy ide o nadobudnutie tovaru z EU. Teda ak ti 10.7. príde faktúra, ktorá je vystavená 30.6. - túto zaeviduješ dňa kedy ti prišla, teda 10.7. a do DPH ju dáš v júli. Veď je samozrejmé, že fa si nemohol dostať v ten istý deň. Môžeš však požiadať dodávateľa, aby ti fa neprikladal k tovaru, ale poslal ti ju poštou, resp. ešte v deň vystavenia fa ti ju odfaxoval alebo mailoval.

apsgroup
27.07.05, 05:20
Pri nadobudnuti tovaru z EU mi predsa danova povinnost vznika dnom vystavenia faktury
alebo 15.den kalendarneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ked sa uskutocnilo nadobudnutie tovaru. Teda na júl mi to v ziadnom pripade nevychodi. Bud v 6/05
alebo v 8/05. Alebo si to zle vysvetlujem?

apsgroup
27.07.05, 05:42
[QUOTE=apsgroup]

Podľa názvu témy ide o nadobudnutie tovaru z EU. Teda ak ti 10.7. príde faktúra, ktorá je vystavená 30.6. - túto zaeviduješ dňa kedy ti prišla, teda 10.7. a do DPH ju dáš v júli. Veď je samozrejmé, že fa si nemohol dostať v ten istý deň. Môžeš však požiadať dodávateľa, aby ti fa neprikladal k tovaru, ale poslal ti ju poštou, resp. ešte v deň vystavenia fa ti ju odfaxoval alebo mailoval.
Ja mám fakturu poslanu faxom 30.6. lebo ju musim vopred zaplatit.Ale tovar je odoslany az v 7/05 a preto neviem,ci si to spravne samozdanim v 6/05.

Zuzka
27.07.05, 05:51
Súhlasím, treba odlišovať povinnosť a nárok na odpočet. Až keď má FA, môže mať nárok na odpočet (teda júl). DPH odvedie buď v máji alebo júni.Prepáč, ale nepochopila som, prečo v máji keď máj sa tu nespomína. :eek:


Podľa mňa to robíš dobre. Faktúru máš do dátumu podania daň. priznania, tak to uvedieš v 6/05.

Katty
09.08.05, 07:29
tiež sa pripájam do diskusie: zahr. dodávateľ "si pre seba" vystavil 21.6.05 faktúru kvôli zisteniu sumy na zaplatenie, no čakal až bude zaplatená, až potom sa mohla objednať doprava a tovar bol dodaný do SR 21.7. spolu s touto faktúrou. Dátum vystavenia už ale nemenil na júlový a nechal tam 21.6.05, žiadny iný dátum na nej nie je.(Neviem či v nemecku majú inak písaný zákon o DPH o uvádzaní dátumu vystavenia a dátumu dodania tovaru ak sú odlišné). Takže teraz mám prijatie tovaru aj faktúry 21.7. no na faktúre je dátum vystavenia 21.6.05. za II. Q 2005 bolo už priznanie hotové bez tejto faktúry. To sa týka aj intrastatu za 06/05 podaného do 15.7.05. Teraz mám robiť intrastat za 07/05 do ktorého by som mala uviesť nadobudnutie tovaru z nemecka 21.7.05 len problém je že neviem ktorým kurzom NBS mám túto fakturu prepočítať, kurzom 21.6. alebo 21.7. ??? a to isté platí aj pre DPH mám dať túto faktúru do 3.Q. ako 21.7. a prepočítať kurzom 21.6. alebo 21.7. ??? Čo vy nato?

martinez
09.08.05, 09:02
1/ den dodania tovaru a teda den vzniku danovej pvinnosti pri intrakomunitarnom nadobudnuti tovaru je v tvojom pripade den vystavenai fa, teda 17.5.05

2/ dph prepocitas kurzom NBS ku dnu vystavenia fa, tj kurzom 17.5.05

3/ fakturu prepocitas kurzom dna uskutocnenia uctovneho pripadu (§2 postupov uctovania) a to v sulade s vnutropodnikovou smernicou... moze to byt aj datum prijatia ale aj datum vystavenia... z dovodu zjednodusenia situacie by som navrhol implementovat do vnutropodnikovej smernice prepocitavanie doslych faktur datumom vystavenia fa.....

Jana Acsová
09.08.05, 09:07
fakturu prepocitas kurzom dna uskutocnenia uctovneho pripadu (§2 postupov uctovania) a to v sulade s vnutropodnikovou smernicou... moze to byt aj datum prijatia ale aj datum vystavenia... z dovodu zjednodusenia situacie by som navrhol implementovat do vnutropodnikovej smernice prepocitavanie doslych faktur datumom vystavenia fa.....Improvizácie tohto druhu nedoporučujem. § 2 postupov účtovania znie jednoznačne. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je "deň splnenia dodávky". Sama by som mala veľký problém v obhájení iného dátumu.

Skúsim ešte hodiť nejaké linky, ak sa mi to podarí. Tieto témy tu už boli.
http://www.porada.sk/showthread.php?t=10719&page=1&pp=10 (týka sa uskutočnenia účtovného prípadu viď. najmä príspevky 8,9)
A ešte v tomto príspevku: 5, 17 (týka sa samozdanenia)

Ak máte odkonzultované iné postupy pri samozdanení, bolo by dobré hodiť to na Poradu.

Katty
09.08.05, 10:53
martinez
takže podla teba ju mám pre účely DPH prepočítať dňom vystavenia čo je 21.6.2005 ale dať ju až do daň. priznania do júla a pre intrastat ju uviesť za mesiac 07/2005 a tiež hodnota nadobudnutia bude prepočet sumy z fa kurzom 21.6.05

avo
pozrela som si ten link ale odpoveď na moj problem som nenašla...

Jana Acsová
09.08.05, 12:46
pozrela som si ten link ale odpoveď na moj problem som nenašla...Odpoveď na tvoju otázku nie je v linku, ale v rámci tohto príspevku pod číslami, ktoré som uviedla. Teda nie celé riešenie, ale problém zdanenia.

Jana Acsová
09.08.05, 13:05
Otázka:
čo mám spraviť aby som nepodávala dodatočné DP DPH za 2.Q a aby som teraz mohla urobiť ten intrastat.

Tovar prišiel s faktúrou 21.7. ale na faktúre je dátum vystavenia 21.6.

s akým kurzom mám prepočítať fa pre účely DPH a do ktorého Q mi má ísť

s akým kurzom mám prepočítať hodnotu tovaru(fa) pre vyplnenie intrastat hlásenia za 07/2005 v ktorom budú všetky dodávky na SR za 07/2005 čiže aj táto.

Odpoveď:
- účtovný dátum: dátum dodania t.j. 21.7.2005
- zdanenie:
1. kurz 15.8. vznik daňovej povinnosti podľa mnou naznačeného postupu
2. kurz 21.6. zdanenie a záznamová povinnosť 07/2005 ak uplatníš postup podľa § 51 ods. 2
Je to na tebe a na tom, ako si dokážeš obhájiť svoj postup.
Ale ak si štvrťročný platiteľ, tak podľa môjho názoru nemáš žiadny problém so zdaňovacím obdobím, lebo obe moje riešenia sa viažu na obdobie 3. Q 2005.

A intrastatom sa nezaoberám.http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif

Katty
09.08.05, 13:33
AVO

s tým 15.8. veľmi nesúhlasím pretože faktúra bola vystavená skôr a dokonca sme ju už mali aj fyzicky = 21.7.
Takže prepočet kurzu by bol 21.6. na faktúru zaúčtovanú 21.7. ktorá by aj spadala do 3.Q. pre DP DPH.
Potom pre intrastat by platilo to isté, zaradiť fa do 07/2005 s prepočtovým kurzom vystavenia fa čo je 21.6.

Jana Acsová
09.08.05, 13:51
AVO

s tým 15.8. veľmi nesúhlasím pretože faktúra bola vystavená skôr a dokonca sme ju už mali aj fyzicky = 21.7.
Mnou riešený prípad sa od príspevku č. 5 vždy týkal iba "fakturácie predom".
Nemám to "čerstvo" odkonzultované, ale v čase, keď sme to uplatňovali platilo to, čo som uvádzala.

Jana Acsová
09.08.05, 13:58
Je to na tebe a na tom, ako si dokážeš obhájiť svoj postup.
A toto stále platí.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Ak sa rozhodneš pre uplatnenie § 51 ods. 2, tak podľa môjho názoru je to správne riešenie. Urob si poznámku v záznamovej povinnosti, aby si si vedela svoj postup obhájiť v prípade potreby.

Nataly
15.08.05, 17:16
Mám opačnú situáciu:

Dátum vystavenia faktúry 18.7.2005, dátum dodania tovaru 1.7.2005, aký kurz použijem v tomto prípade pri zaúčtovaní fa a pri samozdanení ? Vopred ďakujem
za rady.

liba2
15.08.05, 17:48
Mám opačnú situáciu:

Dátum vystavenia faktúry 18.7.2005, dátum dodania tovaru 1.7.2005, aký kurz použijem v tomto prípade pri zaúčtovaní fa a pri samozdanení ? Vopred ďakujem
za rady.Pre zaúčtovanie faktúry použiješ kurz dňa uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. dňa zaevidovania došlej faktúry. Pre samozdanenie použiješ kurz dňa vystavenia faktúry = 18.07.05.

Nataly
15.08.05, 18:15
Ďakujem za rýchlu odpoveď, smernicou chcem ošetriť že deň samozdanenia je aj deň zaúčtovania došlej fa, nakoľko mám väčšinou mám takého prípady / tovar skôr ako vystavená fa /, alebo deň dodania tovaru je aj deň vystavenia fa.

Anonymka
22.08.05, 08:06
Mám faktúru z ČŠ s dátumami:

dátum vystavenia: 08.08.2005
dátum dodania: 04.08.2005

ako je to s DPH? DPH uvediem do DP za mesiac september? Deň bude 15.9.05? To je trochu divné, veď aj dodávateľ dáva tú faktúru do DP dňom 4.8.05 a nie 15.9.05. Aký to má význam? Je to tak dobre, ako som napísala?
Pre príjem tovaru a do účtovníctva použijem kurz k 4.8.05 a pre daň 15.9.05? Ale vopred neviem, aký bude kurz????

Bunny
22.08.05, 08:26
ako je to s DPH... ale veď v tomto prípdade ti daň. povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry... teda 08/08/05. a faktúru dáš do DP za ôsmy mesiac...

apsgroup
22.08.05, 08:29
Preco chces davat datum 15.9., dolezity je den vystavenia faktury, teda do DPH kurz 8.8.2005 a do DPH za 8/2005

Anonymka
22.08.05, 08:34
NO lebo v zákone sa píše, že daň.pov.vzniká 15.deň mesiaca po mes.kedy sa uskut.dodanie, alebo deň vystavenia fakt. - podĺa toho, ktorý deň bol skôr. No a v tomto prípade naprv bolo dodanie a potom fakturácia.

apsgroup
22.08.05, 08:39
NO lebo v zákone sa píše, že daň.pov.vzniká 15.deň mesiaca po mes.kedy sa uskut.dodanie, alebo deň vystavenia fakt. - podĺa toho, ktorý deň bol skôr. No a v tomto prípade naprv bolo dodanie a potom fakturácia.
Tu ide o porovnanie datumov -vystavenie faktury t.j. 8.8. a 15.-ty den po nadobudnuti t.j. 15.9. Skor je 8.8.,teda do DPH v 8/05.

zelik
22.08.05, 08:44
No áno, faktúru vystavili 29.06., ale k nám tovar došiel až 02.07. Takže kurz pre účtovníctvo 2.7. a pre DPH 29.06.? a POTOM VýKAZ intrastat, do ktorého mesiaca?

Janna
22.08.05, 08:59
No áno, faktúru vystavili 29.06., ale k nám tovar došiel až 02.07. Takže kurz pre účtovníctvo 2.7. a pre DPH 29.06.? a POTOM VýKAZ intrastat, do ktorého mesiaca?

Výkaz Intrastat - faktúru zahrnúť do mesiaca jún.

Anonymka
22.08.05, 09:31
Aj ostatní majú taký názor?


Tu ide o porovnanie datumov -vystavenie faktury t.j. 8.8. a 15.-ty den po nadobudnuti t.j. 15.9. Skor je 8.8.,teda do DPH v 8/05.

apsgroup
22.08.05, 09:33
No áno, faktúru vystavili 29.06., ale k nám tovar došiel až 02.07. Takže kurz pre účtovníctvo 2.7. a pre DPH 29.06.? a POTOM VýKAZ intrastat, do ktorého mesiaca?
Toto je aj moj staly problem, faktura vystavena pred nadobudnutim tovaru.
Je uz o tom debata v porade v nejakej podobnej teme, ale ja stale neviem ako to mam robit. Co danovy poradca, to iny nazor. Rada by som vedela, ci je nejake oficialne stanovisko DU. Stale neviem pochopit ,ze ked mam do podania
DP aj fakturu aj nadobudnutie tovaru napr. 29.6. faktura, 2.7. tovar-alebo aj neskor,napr.10.7., a do DPH az v 8/05? Zda sa mit nelogicke, ved aj oni nas podla mojho nazoru nahlasia v 6/05, ked vystavia fakturu. Poznate nejaky oficialny vyklad?

liba2
22.08.05, 09:46
Mám faktúru z ČŠ s dátumami:

dátum vystavenia: 08.08.2005
dátum dodania: 04.08.2005

ako je to s DPH? DPH uvediem do DP za mesiac september? Deň bude 15.9.05? To je trochu divné, veď aj dodávateľ dáva tú faktúru do DP dňom 4.8.05 a nie 15.9.05. Aký to má význam? Je to tak dobre, ako som napísala?
Pre príjem tovaru a do účtovníctva použijem kurz k 4.8.05 a pre daň 15.9.05? Ale vopred neviem, aký bude kurz????Moja prax: Faktúru zaúčtujem kurzom NBS dňa prijatia faktúry. Pre DPH základ dane a daň vypočítam kurzom NBS dňa vystavenia faktúry (8.8.05). DPH dám do priznania v 8/05. Tovar na sklad by som prijala kurzom prijatia tovaru, t.j. 4.8.05.

Katty
22.08.05, 09:49
k tomu intrastatu mám ja takýto názor: instrastat sleduje skutočný pohyb tovaru medzi štátmi EU, ak tovar prechádza hranice SR 2.7. tak nadobudnutie nahlasujem do mesiaca júl, ak prejde ešte v 06 tak ho zahrnam do júna. Trošku chaos vzniká pri prepočte hodnoty tovaru na základe faktúry ktorá môže mať iný dátum ako prechod dodanie tovaru, či už skorší alebo neskorší. Takže sa v tomto prípade stane to, že do júlového intrastatu zahrniem tovar ktorý prišiel 2.7. v hodnote uvedenej na faktúre prepočítanej na SKK kurzom NBS z 29.6. čo je vystavenie faktúry.

Janna
22.08.05, 09:52
Toto je aj moj staly problem, faktura vystavena pred nadobudnutim tovaru.
Je uz o tom debata v porade v nejakej podobnej teme, ale ja stale neviem ako to mam robit. Co danovy poradca, to iny nazor. Rada by som vedela, ci je nejake oficialne stanovisko DU. Stale neviem pochopit ,ze ked mam do podania
DP aj fakturu aj nadobudnutie tovaru napr. 29.6. faktura, 2.7. tovar-alebo aj neskor,napr.10.7., a do DPH az v 8/05? Zda sa mit nelogicke, ved aj oni nas podla mojho nazoru nahlasia v 6/05, ked vystavia fakturu. Poznate nejaky oficialny vyklad?

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dátumom vystavenia t.j. 29.6. takže to ide aj do daňového priznania DPH do júna - viď zákon o DPH, § 19, odst. 8.

K výkazu Intrastat:
Odsek 3 – Obdobie
Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

citované z: http://www.statistics.sk/webdata/slov/intras/dokumenty/zmeny_leg.doc

Kačena I.
22.08.05, 10:03
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dátumom vystavenia t.j. 29.6. takže to ide aj do daňového priznania DPH do júna - viď zákon o DPH, § 19, odst. 8.

K výkazu Intrastat:
Odsek 3 – Obdobie
Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

citované z: http://www.statistics.sk/webdata/slov/intras/dokumenty/zmeny_leg.doc
§ 19, ods. 8 hovorí o odoslanom tovare z tuzemska, v tom prípade je jasné, že daňová povinnosť je v 6/05. Ale tu sa rieši dovoz tovaru...

Janna
22.08.05, 10:46
§ 19, ods. 8 hovorí o odoslanom tovare z tuzemska, v tom prípade je jasné, že daňová povinnosť je v 6/05. Ale tu sa rieši dovoz tovaru...

Tak pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu platí §20 odst. 1

pri dovoze tovaru platí § 21

zelik
22.08.05, 11:05
podľa akeho paragrafu to by malo ist do PDH až v 8/2005?

evina
22.08.05, 11:25
§ 19, ods. 8 hovorí o odoslanom tovare z tuzemska, v tom prípade je jasné, že daňová povinnosť je v 6/05. Ale tu sa rieši dovoz tovaru...
Kačena tu sa nerieši dovoz, ale nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, t.j. paragraf 20 zákona o DPH. V bode 1 tento hovorí:

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

To znamená, že ako bola faktúra vystavená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca, tak daňová povinnosť je totožná s dátumom vystavenia faktúry. Je to tak ako píše apsgroup v príspevku 54. Pre Anonymku je teda daňová povinnosť 8.8. ako píše Bunny v príspevku 51.-

evina
22.08.05, 11:41
NO lebo v zákone sa píše, že daň.pov.vzniká 15.deň mesiaca po mes.kedy sa uskut.dodanie, alebo deň vystavenia fakt. - podĺa toho, ktorý deň bol skôr. No a v tomto prípade naprv bolo dodanie a potom fakturácia.
Nadobudnutie tovaru aj vystavenie faktúry bolo pred 15 dňom.....takže 8. mesiac ako sa píše aj vyššie...

evina
22.08.05, 11:57
Toto je aj moj staly problem, faktura vystavena pred nadobudnutim tovaru.
Je uz o tom debata v porade v nejakej podobnej teme, ale ja stale neviem ako to mam robit. Co danovy poradca, to iny nazor. Rada by som vedela, ci je nejake oficialne stanovisko DU. Stale neviem pochopit ,ze ked mam do podania
DP aj fakturu aj nadobudnutie tovaru napr. 29.6. faktura, 2.7. tovar-alebo aj neskor,napr.10.7., a do DPH az v 8/05? Zda sa mit nelogicke, ved aj oni nas podla mojho nazoru nahlasia v 6/05, ked vystavia fakturu. Poznate nejaky oficialny vyklad?
V Tvojom prípade ide DPH do 8. mesiaca. Pre vznik DP je v prvom rade podstatné nadobudnutie tovaru /to bolo v 7. mesiaci/, faktúra bola vystavená pred vznikom daňovej povinnosti /a neuhradená/ t.j. berie sa do úvahy 15. deň nasledujúceho mesiaca. Ak by faktúra bola vystavená do konca 7. mesiaca mohla by sa DPH uplatniť podľa mňa v 7. mesiaci.
Myslím, že úplne presne to vysvetľuje AVO v príspevkoch 5 a 7 tejto témy. :)

misurka
14.09.05, 05:21
Z metodických vysvetliviek k vyplneniu Intrastat viem,
že tovar do intrastatu vstupuje podľa vzniku daň. povinnosti, akvšak je čas. posun medzi dňom vzniku daň. povinnosti a dňom fyz. odoslania tovaru vačší ako 1 kalend.mesiac, sledovaným obdobím je kalend. mesiac, v kt. bol tovar fyzicky odoslaný.

K výkazu Intrastat:
Odsek 3 – Obdobie
Ak je časový posun medzi dňom vzniku daňovej povinnosti a dňom fyzického prijatia alebo odoslania tovaru väčší ako 1 kalendárny mesiac za podmienky, že je to zmluvne dohodnuté, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

citované z: http://www.statistics.sk/webdata/slov/intras/dokumenty/zmeny_leg.doc

apsgroup
16.09.05, 06:55
Momentálne mám takúto situáciu.
26.7. sme zaplatili zalohu za tovar do Talianska.
29.7. bola vystavena faktura za tovar, riadna , nie len z prijatej platby. Od počet zalohy na nej nie je, len termin splatnosti je - platba predom.
Tovar bol nachystany, mohli sme ho brat. Odviezli sme ho až 29.8.,nakolko mali dovolenku. Faktura za dopravu 29.8.-1.9. Tovar sme naprijmali 2.9.
Kedy to mám dat do DPH_? Chystám sa použiť kurz 15.9.,nakolko zo zálohovej platby do zahraničia by DPH nemalo byt, lebo tovar nebol odoslany.
Prosím poradte, ja sa už vážne chystám napísat dotaz na Daňové riaditelstvo, čo s tým, keď sú faktúry vystavené dopredu. Nemá už niekto od nich nejaké vyjadrenie?
Ďakujem vopred za rady.

dubacik
08.10.05, 09:01
Tiez ma zaujima mechanizmus DPH pri platbach na proforma faktury.

Dodavatel z Anglicka nam vyhotovil 4.6. proforma fakturu. 8.6 sme ju zaplatili. Tovar ale nebol vsetok na sklade a tak nam dodavatel poslal len ciastocnu zasielku. Tovar sme dostali 10.7. a faktura za dodany tovar bola vystavena 6.7. Zvysok tovaru aj s fakturou nam bude dodany o 2 mesiace.

1) Ako je to s DPH? Kedy nam vznika danova povinnost?
2) Aka je zdanitelna ciastka - faktura za skutocne dodany tovar a zvysok dodanime o dva mesiace, ked nam bude dodany zvysok tovaru?
3) DPH priznavame za skutocne dodany tovar alebo za zaplatenu Proforma fakturu?
4) V ktorom mesiaci mame tovar dat do hlasenia Intrastat?

Dakujem za vase nazory.

IvanaK
13.10.05, 06:47
vedeli by ste mi prosim poradit, nadobudli sme tovar z ČR, dodavatel je platca DPH my sme tiez, faktura prisla bez DPH, moja otzka je, ako mam zauctovat fa, resp., co spravit s DPH, ked tovar chceme pouzit ako dar alebo repre... .
Dakujem

IvanaK
13.10.05, 07:20
neviete mi prosim poradit?

IvanaK
13.10.05, 08:01
prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

petra:-)
13.10.05, 08:35
vedeli by ste mi prosim poradit, nadobudli sme tovar z ČR, dodavatel je platca DPH my sme tiez, faktura prisla bez DPH, moja otzka je, ako mam zauctovat fa, resp., co spravit s DPH, ked tovar chceme pouzit ako dar alebo repre... .
Dakujem

Pri nadobudnutí tovaru z ČR Vám samozrejme vzniká daňová povinnosť v zmysle § 11 a to 15. dňom kal.mesiaca nasledujúceho po kal.mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie alebo dňom vyhotovenia fa, ak bola fa vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom (§20ods.1). Faktúru zaučtujete podľa účelu na 5xxAA/321AA. DPH tiež analyticky. Vediete osobitne záznamy v zmysle § 70 ods.2 (zákona o DPH). Ak dopredu neviete, ako s tovarom naložíte môžte uplatniť odpočet DPH. Ak tovar darujete - dňom darovania Vám vznikne daňová povinnosť a DPH odvediete. Ak tovar použijete na reklamné účely a spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 3 (reklamné predmety do 500,-) DPH odviesť nemusíte. Ak dopredu viete, že tovar je určený na repre, kde nie je nárok na odpočet DPH - zdaníte len nadobudnitie a odpočet neuplatníte.

mirka16
15.10.05, 14:14
ahojte poraďáci!
čítala som už skoro všetky príspevky, no už som z toho dosť pomotaná... :-(
mám takýto problém:
- faktúru z ČR - nadobudnutie tovaru mám s dátumami:
dátum vystavenia a zdaniteľ.plnenia: 27.6.05, prišla do firmy ešte v 6 mes.
- konateľ mi dal faktúru s tým, že český dodávateľ hmotného majetku vystaví novú faktúru, nakoľko tovar ešte stále nie je na SK, lenže teraz prišiel, že dodávateľ faktúru opravovať nebude. Tovar príde v tomto mesiaci.
Do daňového priznania som ju nezahrnula (sme mesačný plátca), teraz mám dilemu, čo s tým???
Poradí niekto?
Ďakujem
MIRKA

Milan Benka
15.10.05, 14:44
Dodatočné daňové priznanie, ak to bola Fa a nie PFa

mirka16
15.10.05, 14:49
Čo je to PFa?
je to v poriadku aj keď ten tovar fyzicky na SR nie je? lebo potrebujem urobiť aj intrastat

mirka16
15.10.05, 18:28
nikto nemal takyto pripad???

sway
15.10.05, 18:35
PFa - je preddavková faktúra - asi. Tiež by som podala dodatočné DP DPH.

mirka16
17.10.05, 16:25
býva nejaká pokuta za podanie dodatočného DP? Mám akurát taký problém, že som za jún podávala už 2x dodatočné. Nie je to ale prípad, že by sme mali platiť my ani DÚ nám, len samozdanenie. Hmmmm ???

Paula
17.10.05, 16:31
býva nejaká pokuta za podanie dodatočného DP? Mám akurát taký problém, že som za jún podávala už 2x dodatočné. Nie je to ale prípad, že by sme mali platiť my ani DÚ nám, len samozdanenie. Hmmmm ???Pokuta za dod.DP nie je , kontrola je možno už za dverami :) :) (radšej ju predbehni, budeš kľudnejšia) .

apsgroup
20.10.05, 08:56
Práveže zo zahraničia je to úplne bežné, že faktúra je vystavená skôr ako je tovar dodaný.
Riešili sme rovnaký problém a zistili sme, že vzniká problém, nakoľko sa tu má aplikovať § 20 ods. 1 písm. a) (nakoľko písm. b) sa na tento prípad nevzťahuje). Daňová povinnosť vznikne 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.
Vznik účtovného prípadu: dátum dodania
Daňová povinnosť: 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí tovaru.
Iný postup si musíš vedieť obhájiť. Niekedy sa dá aj inak, ale daniari tento postup nemusia akceptovať (ak na vystavenú faktúru "bezprostredne" nadväzuje dodávka - avšak tento pojem nie je objasnený v zákone). Záleží teda na časovom rozpätí od vystavenia faktúry a dodávky tovaru. Naznačený postup vychádza priamo zo zákona a je odkonzultovaný s MF.
Podla metodickeho pokynu DRSR je postup taky, ako tu uvadzas.Mne je to ale stale nelogicke, ked mám fakturu vopred a napr. o 5 dni ide tovar, dat to az 15. den nasledujúceho mesiaca. Ved ani neviem,aky bude vtedy kurz a fakturu az nahravam. A mozem ja tovar predavat v 10/2005, ked ho mám zdanit az 15.11. To ma len tak napadlo.
A este sa opytam. Plati to aj ked nejde o prechod mesiaca? Napr.faktura vystavena 1.10., tovar nadobudnuty 10.10., DPH až 15.11.?

apsgroup
21.10.05, 05:00
Prosim,skuste sa vyjadrit ak viete. Idem robit DPH a zasa mam vystavene faktury na konci 9/2005, tovar nam prisiel 10.10. Tak zas som na rozpakoch, čo s tým? Ešte dodám, že na fakture je Ex Works /zo zavodu./

Vlasta
21.10.05, 07:19
Momentálne mám takúto situáciu.
26.7. sme zaplatili zalohu za tovar do Talianska.
29.7. bola vystavena faktura za tovar, riadna , nie len z prijatej platby. Od počet zalohy na nej nie je, len termin splatnosti je - platba predom.
Tovar bol nachystany, mohli sme ho brat. Odviezli sme ho až 29.8.,nakolko mali dovolenku. Faktura za dopravu 29.8.-1.9. Tovar sme naprijmali 2.9.
Kedy to mám dat do DPH_? Chystám sa použiť kurz 15.9.,nakolko zo zálohovej platby do zahraničia by DPH nemalo byt, lebo tovar nebol odoslany.
Prosím poradte, ja sa už vážne chystám napísat dotaz na Daňové riaditelstvo, čo s tým, keď sú faktúry vystavené dopredu. Nemá už niekto od nich nejaké vyjadrenie?
Ďakujem vopred za rady.
Mám podobný problém, šéf zaplatil za tovar (na základe telefonického dohovoru alebo mailu) začiatkom augusta, tovar sme už aj my ďalej predali, avšak faktúra stále nedošla. Ako to teraz v daňovom priznaní uviesť? Fa stále nemám.

apsgroup
21.10.05, 07:45
A faktura uz bola vystavena,alebo nie. Ak nebola a tovar ti prisiel v 8/05 tak do DPH das 15.9. Ale ak faktura je vystavena, len ty ju nemas /ale raz ju dostanes so starym datumom/ a bola vystavena skor ako tovar odisiel, tak to neviem.

Vlasta
21.10.05, 08:09
Faktúra určite bola vystavená, ale už aj v minulom roku sme raz mali s týmto dodávateľom taký problém, že fa k nám išla 2 mesiace. Lenže teraz si v došlých faktúrach nevynechala miesto na túto zablúdenú, takže to urobím takto:
Daňové priznanie, r.04 samozdaním s prepočtom kurzu k 15.9.,
r. 16- samozdaním s prepočtom kurzu k 15.9., ale
v r.18- si v tomto priznaní neuplatním odpočet, až v budúcom daňovom priznaní.
Bude to v pohode?

apsgroup
21.10.05, 14:14
Prosim,skuste sa vyjadrit ak viete. Idem robit DPH a zasa mam vystavene faktury na konci 9/2005, tovar nam prisiel 10.10. Tak zas som na rozpakoch, čo s tým? Ešte dodám, že na fakture je Ex Works /zo zavodu./SSkusim sa opytat este raz, ak niekto pracuje poobede.

Jana Acsová
21.10.05, 14:29
Podla metodickeho pokynu DRSR je postup taky, ako tu uvadzas.Mne je to ale stale nelogicke, ked mám fakturu vopred a napr. o 5 dni ide tovar, dat to az 15. den nasledujúceho mesiaca. Ved ani neviem,aky bude vtedy kurz a fakturu az nahravam. A mozem ja tovar predavat v 10/2005, ked ho mám zdanit az 15.11. To ma len tak napadlo.
A este sa opytam. Plati to aj ked nejde o prechod mesiaca? Napr.faktura vystavena 1.10., tovar nadobudnuty 10.10., DPH až 15.11.?Áno je veľmi problematické evidovať tieto dodávky, kde sa posúva vznik daňovej povinnosti. Upozorňujem v tejto súvislosti na § 26, podľa ktorého osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet meny kurz platný podľa colných predpisov. Túto skutočnosť musí táto osoba oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka. Použitie "colného kurzu" by malo zjednodušiť evidenciu v cudzej mene pre daňové účely.
Čo sa týka predaja, tak samozrejme tovar predávať môžete (ak nie ste blokovaný napríklad obchodnou zmluvou a pod.), nakoľko je evidentne dodaný. Posunutý je iba vznik daňovej povinnosti.

Jana Acsová
21.10.05, 14:32
Prosim,skuste sa vyjadrit ak viete. Idem robit DPH a zasa mam vystavene faktury na konci 9/2005, tovar nam prisiel 10.10. Tak zas som na rozpakoch, čo s tým? Ešte dodám, že na fakture je Ex Works /zo zavodu./Vyberám z metodického usmernenia DR SR:

Usmernením MF SR č. MF/19475/2005-73 bol poskytnutý výklad pre prípad, že prepravu uskutočňuje odberateľ na základe dodacej podmienky EXW. Do vydania rozsudku Európskym súdnym dvorom o prejudiciálnej otázke (vec C-409/04, Ú.v. EÚ C 300) postupujú slovenskí platitelia nasledovne:

- preprava sa považuje za preukázanú, ak má dodávateľ k dispozícii doklad (prepravný doklad, v ktorom je uvedené miesto určenia, písomné potvrdenie prijatia tovaru odberateľom, písomné vyhlásenie odberateľa, že tovar prepravil) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar dodaný.

Jana Acsová
21.10.05, 14:39
Mám podobný problém, šéf zaplatil za tovar (na základe telefonického dohovoru alebo mailu) začiatkom augusta, tovar sme už aj my ďalej predali, avšak faktúra stále nedošla. Ako to teraz v daňovom priznaní uviesť? Fa stále nemám.Štandardne sa pri prevzatí tovaru potvrdzuje protokol o prevzatí alebo dodací list. Vaša daňová povinnosť vzniká 15. deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru, t.j. záleží, či bol tovar dodaný v auguste. Ak áno, Vaša daňová povinnosť vznikla 15. 9. 2005 a ste povinná ju takto priznať a to z uvádzaných dokladov súvisiacich s dodávkou. Ak nemáte ako stanoviť cenu (chýba, nemáte porovnateľný tovar atď.) urýchlene si ich vyžiadajte od dodávateľa (faxom, mailom ...).
POZOR: nevzniká právo na odpočítanie dane. Iba daňová povinnosť.

Jana Acsová
21.10.05, 14:44
ahojte poraďáci!
čítala som už skoro všetky príspevky, no už som z toho dosť pomotaná... :-(
mám takýto problém:
- faktúru z ČR - nadobudnutie tovaru mám s dátumami:
dátum vystavenia a zdaniteľ.plnenia: 27.6.05, prišla do firmy ešte v 6 mes.
- konateľ mi dal faktúru s tým, že český dodávateľ hmotného majetku vystaví novú faktúru, nakoľko tovar ešte stále nie je na SK, lenže teraz prišiel, že dodávateľ faktúru opravovať nebude. Tovar príde v tomto mesiaci.
Do daňového priznania som ju nezahrnula (sme mesačný plátca), teraz mám dilemu, čo s tým???
Poradí niekto?
Ďakujem
MIRKATypický príklad vzniku daňovej povinnosti 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dodaní (nadobudnutí) tovaru. Takže v čase, keď ste obdržali faktúru žiadna daňová povinnosť ešte nevznikla a nevyplývajú Vám riadne povinnosti podať DDP.

apsgroup
21.10.05, 16:36
Vyberám z metodického usmernenia DR SR:

Usmernením MF SR č. MF/19475/2005-73 bol poskytnutý výklad pre prípad, že prepravu uskutočňuje odberateľ na základe dodacej podmienky EXW. Do vydania rozsudku Európskym súdnym dvorom o prejudiciálnej otázke (vec C-409/04, Ú.v. EÚ C 300) postupujú slovenskí platitelia nasledovne:

- preprava sa považuje za preukázanú, ak má dodávateľ k dispozícii doklad (prepravný doklad, v ktorom je uvedené miesto určenia, písomné potvrdenie prijatia tovaru odberateľom, písomné vyhlásenie odberateľa, že tovar prepravil) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar dodaný. Prepac, ale teraz som uz úplne mimo. Ja toto usmernenie poznam,ale nie je mi jasne, ci sa týka aj nadobudnutia tovaru z EU, alebo len dodania podla §43.
Ak sa týka aj nadobudnutia tovaru z EU-môžem to chapat tak, že ked mám fakturu vystavenu napr.27.9. a na nej je EXW, prepravu zabezpecuje odberatel , nakladka 4.10. a k nám príde 7.10. Fakturu za dopravu mám do 25.10.t.j.do podania DP za 9/05. Mozem to dat do DPH do 9/05, alebo až toho
15.11. Prepác, že tolko otravujem, ale chcem to robit dobre a mám v tom nejasno.

Jana Acsová
22.10.05, 16:44
Prepac, ale teraz som uz úplne mimo. Ja toto usmernenie poznam,ale nie je mi jasne, ci sa týka aj nadobudnutia tovaru z EU, alebo len dodania podla §43.
Áno predmetné usmernenie opravujem MF SR (nie DR SR ... aj keď aj tam to môžeme nájsť, ale to z MF SR bolo uverejnené aj vo Finančnom spravodajcovi 6/2005) sa týka preukázania dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Všeobecne som ho uviedla, nakoľko bola uvedená dodacia podmienka EXW a mám za to, že aj v prípade nadobudnutia tovaru je dôležité preukázať obstaranie tovaru a to častokrát závisí aj od dodacích podmienok, ktoré sú spojené aj s prípadným nadobudnutím vlastníckeho práva, na čo sa úplne na Porade zabúda. Využila som Váš príspevok na toto upozornenie, t.j. na existenciu dodacích podmienok.

MirkaV
25.10.05, 06:02
ahojte

a čo v prípade, ak je tovar dodaný do firmy 27.10.
faktúra je vystavená 2.11. ? (bez predfaktúry - je to zo zahraničia a tam je to u našich dodávateľov bežné)
Čo je rozhodujúce - dátum vystavenia, alebo dátum dodania tovaru?
A aký to má vplyv na Intrastat a sklad?
Príjemka na sklad - 27.10. - tým pádom aj intrastat spadá do októbra?
Ďakujem

MirkaV
25.10.05, 11:59
neskúsi sa nik pozrieť na môj dotaz? :-(

Jana Acsová
25.10.05, 14:44
ahojte
a čo v prípade, ak je tovar dodaný do firmy 27.10.
faktúra je vystavená 2.11. ? (bez predfaktúry - je to zo zahraničia a tam je to u našich dodávateľov bežné)
Čo je rozhodujúce - dátum vystavenia, alebo dátum dodania tovaru?
A aký to má vplyv na Intrastat a sklad?
Príjemka na sklad - 27.10. - tým pádom aj intrastat spadá do októbra?
ĎakujemDaňová povinnosť vám v tomto prípade vzniká vystavením faktúry, t.j. 2. 11. 2005. Na sklad tovar prijmete 27. 10. 2005, t.j. vznik účtovného prípadu je dátum fyzického dodania.

ingi
25.10.05, 17:25
Nakoľko som riešila podobný problém (doplnenie: vystavenie faktúry dodávateľom pred nadobudnutím tovaru, pričom k nadobudnutiu došlo až nasledujúci mesiac po vystavení faktúry) za september t.r., rada by som upozornila na "Metodický pokyn k uplatňovaniu ustanovení § 19 - 21 zákona č.222/2004 Z.z. " zo dňa 17.10.2005, ktorý je uverejnený na stránke DR pod Aktualitami.

Na str.19 pokynu v časti II.Daňová povinnosť pri nadobudnutí... je podrobne rozobraný náš problém.

V bode c) príkladu je napr.uvedené, že ak sa vyhotoví faktúra pred začatím prepravy tovaru z dôvodu požadovania skoršej úhrady za dodanie tovaru, platí § 20 ods.1 bod a) zákona.
Má to teda znamenať zmenu v našom ponímaní a chápať to tak, že ak je faktúra vystavená napr. v deň odoslania tovaru na prepravu (napr.27.01.) a nie je ňou požadované úhrada a k nadobudnutiu tovaru dôjde v mesiaci február, má platiť bod b) citovaného paragrafu?

Jana Acsová
26.10.05, 05:51
Na str.19 pokynu v časti II.Daňová povinnosť pri nadobudnutí... je podrobne rozobraný náš problém.
Čo máte na mysli naším problémom. Teraz nerozumiem, ktorý problém myslíte :confused:
V príspevku "MirkyV" je riešenýprípad, keď bola dodávka najskôr uskutočnená a faktúra vystavená do 15tich dní po dodaní.

ingi
26.10.05, 07:32
Čo máte na mysli naším problémom. Teraz nerozumiem, ktorý problém myslíte :confused:
V príspevku "MirkyV" je riešenýprípad, keď bola dodávka najskôr uskutočnená a faktúra vystavená do 15tich dní po dodaní.
Mala som na mysli problém, ktorý je v tejto téme prevažne riešený (napr. príspevok č.5 a 58) a zo strany daňových odborníkov sú naň dva názory, t.j. problém vzniku daňovej povinnosti pri vystavení faktúry za tovar pred nadobudnutím tovaru, ak k nadobudnutiu tovaru došlo v nasledujúcom mesiaci.
Nemala som totiž pocit, že predmetný metodický pokyn dilemu aplikácie § 20 ods.1 v tomto prípade posunul ďalej.

Jana Acsová
26.10.05, 13:47
Práveže zo zahraničia je to úplne bežné, že faktúra je vystavená skôr ako je tovar dodaný.
Riešili sme rovnaký problém a zistili sme, že vzniká problém, nakoľko sa tu má aplikovať § 20 ods. 1 písm. a) (nakoľko písm. b) sa na tento prípad nevzťahuje). Daňová povinnosť vznikne 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.
Vznik účtovného prípadu: dátum dodania
Daňová povinnosť: 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca po nadobudnutí tovaru.
Iný postup si musíš vedieť obhájiť. Niekedy sa dá aj inak, ale daniari tento postup nemusia akceptovať (ak na vystavenú faktúru "bezprostredne" nadväzuje dodávka - avšak tento pojem nie je objasnený v zákone). Záleží teda na časovom rozpätí od vystavenia faktúry a dodávky tovaru. Naznačený postup vychádza priamo zo zákona a je odkonzultovaný s MF.Mám za to, že príspevok č. 5, ktorý vyššie citujem, je zhodný s príkladom uvádzaným v metodickom pokyne, teda rieši obdobnú situáciu.Na str.19 pokynu v časti II.Daňová povinnosť pri nadobudnutí... je podrobne rozobraný náš problém.
V bode c) príkladu je napr.uvedené, že ak sa vyhotoví faktúra pred začatím prepravy tovaru z dôvodu požadovania skoršej úhrady za dodanie tovaru, platí § 20 ods.1 bod a) zákona. Nižšie uvedený problém je zaujímavo naformulovaný, ale nerozumiem tomu, kedy faktúrou nie je požadovaná úhrada. Ale aj keď nerozumiem, vznik daňovej povinnosti sa viaže na dodávku. V citovanom metodickom pokyne sa elegantne vykrútili z problému, nakoľko uviedli prípad, kedy si odberateľ prevezme tovar. Možno to však naaplikovať na situáciu, že dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že prepravu si zabezpečí odberateľ. Čiže mám za to, že v rámci dohodnutých dodacích podmienok odovzdaním tovaru prepravcovi je tovar považovaný za dodaný. V praxi však môže nastať ďaleko viac prípadov :confused:Má to teda znamenať zmenu v našom ponímaní a chápať to tak, že ak je faktúra vystavená napr. v deň odoslania tovaru na prepravu (napr.27.01.) a nie je ňou požadované úhrada a k nadobudnutiu tovaru dôjde v mesiaci február, má platiť bod b) citovaného paragrafu?

beika
04.11.05, 07:55
Prosím o pomoc.
Dátum prijatia tovaru na sklad: 4.10.2005
Dátum dodania a dátum vzniku daňovej povinnosti na faktúre: 31.10.2005
Faktúra prijatá: 2.11.2005.
Dám do DPH 10/2005 alebo 11/2005?
A čo intrastat?

beika
04.11.05, 08:27
Prosím pomôžte mi.

apsgroup
04.11.05, 10:05
Prosím o pomoc.
Dátum prijatia tovaru na sklad: 4.10.2005
Dátum dodania a dátum vzniku daňovej povinnosti na faktúre: 31.10.2005
Faktúra prijatá: 2.11.2005.
Dám do DPH 10/2005 alebo 11/2005?
A čo intrastat?
Ak je datum vystavenia faktury 31.10.2005, tak do DPH v 10/2005.

beika
04.11.05, 10:20
Ďakujem veľmi pekne.

Jana Acsová
04.11.05, 15:44
Prosím o pomoc.
Dátum prijatia tovaru na sklad: 4.10.2005
Dátum dodania a dátum vzniku daňovej povinnosti na faktúre: 31.10.2005
Faktúra prijatá: 2.11.2005.
Dám do DPH 10/2005 alebo 11/2005?
A čo intrastat?Ak je faktúra vystavená neskôr ako do 15 dní od nadobudnutia tovaru, čo je podľa môjho názoru tento prípad, daňová povinnosť vzniká podľa § 20 ods. 1 písm. a) a nie dňom vystavenia faktúry.
Mám za to, že v tomto prípade je potrebné stanoviť dátum dodania (nadobudnutia) tovaru a daňová povinnosť vznikne 15. deň kalendárneho mesiaca nasleldujúceho po nadobudnutí tovaru. (Dátum dodania nemusí byť dátumom prijatia tovaru na sklad. Môže mu predchádzať, ale podmienky bližšie nešpecifikujete.)

Vyššie uvedený príspevok je chybný: správne znenie má byť, ak je faktúra vystavená v lehote do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ako sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, t.j. vo vašom prípade do 15.11. platí pre vznik daňovej povinnosti § 20 ods. 1 písm. b) t.j. deň vyhotovenia faktúry. Vaša daňová povinnosť teda vznikla 31.10.2005.
15.11. by daňová povinnosť vznikla v prípade, že by faktúra do tohto termínu nebola vystavená.
Tento prípad sme tu ešte nemali, takže za chybu sa ospravedlňujem.

beika
07.11.05, 10:22
To znamená, že dátum daňovej povinnosti bude 15.11.2005?
A čo s tým dátumom dodania?
Podľa toho, čo nám dali na faktúre 31.10.2005?
Ale keď mi to máme prijaté na sklad dátumom 04.10.2005.
Nejak tomu nerozumiem...

Jana Acsová
07.11.05, 15:54
A čo s tým dátumom dodania?
Podľa toho, čo nám dali na faktúre 31.10.2005?
Ale keď mi to máme prijaté na sklad dátumom 04.10.2005.
Jedná sa o intrakomunitárne nadobudnutie tovaru. Podľa § 20 ods. 1 vzniká daňová povinnosť v závislosti od nadobudnutia, pričom týmto sa rozumie také dodanie, ktoré by sa považovalo aj za dodanie v tuzemsku. Dodanie tovaru sa zároveň teda viaže na možnosť narábať s tovarom ako vlastník. Čiže od tohto dňa sa odvíja aj vznik daňovej povinnosti. Záleží na tom, ako bol tovar dopravený na územie SR, kto zabezpečoval prepravu, za akých dodacích podmienok ... pomôže napr. prepravný doklad - CMR a pod.

beika
08.11.05, 08:04
Dodanie tovaru zabezpečoval dodávateľ prostredníctvom pošty.
Žiadny doklad o tom nemáme, len príjemku, že sme tovar na sklad prijali 04.10.2005.
A prosím Vás do intrastatu to pôjde za mesiac október?

JanaSys
27.11.05, 17:34
Prosim,skuste sa vyjadrit ak viete. Idem robit DPH a zasa mam vystavene faktury na konci 9/2005, tovar nam prisiel 10.10. Tak zas som na rozpakoch, čo s tým? Ešte dodám, že na fakture je Ex Works /zo zavodu./
Reagujem na tento príspevok - možno už neskoro. To EXW je tam veľmi dôležité - pretože nadobudnutie podľa DPH nastáva, keď s ním môžete nakladať ako vlastník (pozri nižšie §11) a EXW práve toto upravuje. Pri EXW máte tieto práva dňom, kedy to opustilo ich závod t.j. v tom 9.mesiaci (pravdepodobne, keď vystavili FA) a nie až keď ste to prijali na sklad. Ing. Minarský nás špeciálne upozornil, že tam je ako vlastník a to neznamená, že si vlastník, len máš rovnaké práva ako on. Takže to EXW má význam.
§ 11
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
z iného členského štátu
(1) Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník

My totiž opačne dodávame s EXW. A vystavujeme FA v deň expedície (t.j. deň dodania a deň vystavenia je určite skôr ako tovar skutočne dôjde odberateľovi. Podľa mňa to robia tí Vaši dodávatelia rovnako a deň dodania je deň vystavenia FA.

Jana Acsová
27.11.05, 17:40
Pripojím sa k predchádzajúcemu príspevku. V tejto súvislosti je správne upozornené na dodacie podmienky. Bolo by však veľmi vhodné zistiť aj bližšie podmienky prepravy ... Niekedy sa môže stať aj prípad, že faktúra je naozaj vystavená vopred, t.j. ešte pred samotným vyskladnením tovaru. Všetko môže mať svoje súvislosti ... Ak máte doklad o preprave tovaru, mohlo by to čo-to poriešiť, aby ste si vedeli obhájiť svoj postup.

apsgroup
30.11.05, 16:50
Dakujem za vase nazory. Ja práveže nám fakturu za prepravu, kd je uvedené, že nám fakturujú dopravu napr.v dnoch 1.-3.11.2005, faktura je ale vystavená napr.29.10.2005 a tovar je ten den aj nachystaný, môžme si ho prebrat. Ale v tomto prípade ten EXW t.j. zo skladu je zrejme až toho 1.11., kedy ho prebral prepravca. Dalo by sa to možno obíst, keby nám faktúru za prepravu vystavil za obdobie 29.10.-3.11.2005 ??? Alebo sa môže aplikovať metodický pokyn DRSR, ktorý je síce pre opačný prípad t.j.tovar ide zo Slovenska do krajín EU a vtedy stačí, že mám faktúru za dopravu do podania danového priznania?

abel
07.08.06, 13:04
Ak si slovenský platiteľ DPH chce nakúpiť zariadenie prevádzky v zahraničí ( ČR, Maďarsko ) a nakúpi to v obchode, kde mu vystavia len doklad z ERP - je tam uvedená aj DPH. Akým spôsobom si môže uplatniť nárok na odpočet tejto dane?

Jana Acsová
07.08.06, 13:23
Ak si slovenský platiteľ DPH chce nakúpiť zariadenie prevádzky v zahraničí ( ČR, Maďarsko ) a nakúpi to v obchode, kde mu vystavia len doklad z ERP - je tam uvedená aj DPH. Akým spôsobom si môže uplatniť nárok na odpočet tejto dane?Kde nakúpi zariadenie? Na Slovensku? Alebo pre prevádzku v ČR nakúpi v ČR a pod.?

Zoltán Kovács
07.08.06, 13:28
Neviem odpoveĎ na položenú otázku, ale je som to pochopil tak, že pre prevádzku na SR kúpil zariadenie v ČR,MR.;)

abel
07.08.06, 13:39
Kde nakúpi zariadenie? Na Slovensku? Alebo pre prevádzku v ČR nakúpi v ČR a pod.?
Ospravedlňujem sa za nejasnú otázku. On je slovenský podnikateľ a má prevádzku len v SR. V ČR aj v Maďarsku majú zariadenie, ktoré by si chcel pre tú svoju prevádzku nakúpiť. Ak by to kúpil na faktúru, tam mi to je jasné (aspoň si myslím :rolleyes: ). Ale ak dostane len blok o nákupe z ERP, kde je vyčíslená aj DPH, akým spôsobom si môže uplatniť jej vrátenie ? ( Okrem toho sa obávam, že na maďarskom bloku nerozoznám ani dátum mimotemy)

Zoltán Kovács
07.08.06, 13:41
( Okrem toho sa obávam, že na maďarskom bloku nerozoznám ani dátum mimotemy)

Keby s tým boli problémy (maďarským bločkom) rád ti pomôžem s prekladom, a aj s dátumom.;)

Jana Acsová
07.08.06, 13:43
Ospravedlňujem sa za nejasnú otázku. On je slovenský podnikateľ a má prevádzku len v SR. V ČR aj v Maďarsku majú zariadenie, ktoré by si chcel pre tú svoju prevádzku nakúpiť. Ak by to kúpil na faktúru, tam mi to je jasné (aspoň si myslím :rolleyes: ). Ale ak dostane len blok o nákupe z ERP, kde je vyčíslená aj DPH, akým spôsobom si môže uplatniť jej vrátenie ? ( Okrem toho sa obávam, že na maďarskom bloku nerozoznám ani dátum mimotemy)Pre účely DPH je aj doklad z ERP faktúrou a teda je to faktúra aj pre účely § 74. Ak sa splnia všetky podmienky uvedené v § 11 jedná sa o intrakomunitárne nadobudnutie tovaru na Slovensku.
Podnikateľ si mal vyžiadať vystavenie dokladu bez DPH, s tým, že sa jedná o intrakomunitárne dodanie. Viem, že sú s tým v praxi problémy, ale malo by to byť tak.
Ak má vystavený doklad s daňou, môže požiadať o jej vrátenie podľa zákona platného v krajine, kde tovar obstaral. Má to však svoje úskalia ...
Pri podobných nákupoch by sa vždy slovenský platiteľ mal zahraničnému platiteľovi identifikovať a prehlásiť, že tovar dopraví na Slovensko.

adus
10.08.06, 10:45
Ahojte,
faktúra z ČR vystavená 8.6.2006, tovar došiel asi 10.6.2006 aj s faktúrou, len sme o tom nevedeli... Našli sme ju až teraz koncom júla, keď sa tovar rozbalil.
Prosím o radu, do akého mesiaca mám dať faktúru a aké kurzy použiť. Nechceli by sme dávať opravné daňové priznanie k DPH (obaja sme mesační platcovia).
Mohli by sme ju zaevidovať do júla - t.j. 15.7.2006?
Ďakujem.

adus
10.08.06, 11:04
Nikto sa nepodelí o skúsenosti?

Oldi
10.08.06, 11:18
Ja by som to dal do júla. Pretože ak by sme vychádzali z predpokladu, že pri podávani DP za 6/2006 som nemal fa, podľa zákona mi daňová povinnosť vzniká v 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bol tovar nadobudnutý, t.j. išlo by teda o 15.7. Takže by to tak či tak šlo do júla. Čo si myslia ostatní ?

jenny7
11.08.06, 07:01
Ahojte,
faktúra z ČR vystavená 8.6.2006, tovar došiel asi 10.6.2006 aj s faktúrou, len sme o tom nevedeli... Našli sme ju až teraz koncom júla, keď sa tovar rozbalil.
Prosím o radu, do akého mesiaca mám dať faktúru a aké kurzy použiť. Nechceli by sme dávať opravné daňové priznanie k DPH (obaja sme mesační platcovia).
Mohli by sme ju zaevidovať do júla - t.j. 15.7.2006?
Ďakujem.

V tomto prípade by som ju aj ja dala do júla. A to tak, že faktúru by som zaevidovala do účtovníctva, že došla napr.16.7. a tým pádom dátum daň.povinnosti by bol 15.7. - k tomuto dátumu urobiť aj samozdanenie ak ste obaja platcovia DPH.

Jana Acsová
11.08.06, 10:36
Ja by som to dal do júla. Pretože ak by sme vychádzali z predpokladu, že pri podávani DP za 6/2006 som nemal fa, podľa zákona mi daňová povinnosť vzniká v 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bol tovar nadobudnutý, t.j. išlo by teda o 15.7. Takže by to tak či tak šlo do júla. Čo si myslia ostatní ?Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru nevychádza z toho, kedy faktúru obdržím. Predmetné je rozhodujúce pre účely uplatnenia odpočítania.
K správnej odpovedi chýbajú informácie. Napr. prečo bola faktúra vystavená 8.6. a či týmto dňom bol tovar aj odoslaný, teda preprava sa začala a aké sú dodacie podmienky, kedy sa tovar považuje zo strany dodávateľa za dodaný. To že bola faktúra v balíku ešte neznamená, že je možné posunúť vznik daňovej povinnosti, alebo uvažovať s tým, že sme faktúru neobdržali.

Až po zohľadnení týchto skutočností je možné odpovedať, nakoľko nesprávnou odpoveďou sa môže stať toto:
- daňová povinnosť vznikne skôr a v prípade kontroly Vám to vytknú s tým, že uplatnenie práva na odpočítanie dane spočíva v "dobrovoľnosti" a nie v povinnosti a zároveň je tam možnosť voľby zdańovacieho obdobia. Pri vzniku daňovej povinnosti takéto niečo neexistuje.

adus
14.08.06, 07:59
Až dnes som sa sem dostala, takže odpovedám...
Áno, tovar bol odoslaný 8.6.

Jana Acsová
14.08.06, 14:06
K správnej odpovedi chýbajú informácie. Napr. prečo bola faktúra vystavená 8.6. a či týmto dňom bol tovar aj odoslaný, teda preprava sa začala a aké sú dodacie podmienky, kedy sa tovar považuje zo strany dodávateľa za dodaný. To že bola faktúra v balíku ešte neznamená, že je možné posunúť vznik daňovej povinnosti, alebo uvažovať s tým, že sme faktúru neobdržali.


Až dnes som sa sem dostala, takže odpovedám...
Áno, tovar bol odoslaný 8.6.Ale otázok bolo trošku viac ... Bez chýbajúcich doplnení sa opäť nedá zodpovedne odpovedať.

adus
14.08.06, 15:20
Takže... Tovar bol odoslaný z ČR 8.6., čiže vystavili faktúru s týmto dátumom. Nemáme dohodnuté nejaké dodacie podmienky..., takže asi mám smolu...

apo
20.02.11, 20:42
Poradí mi niekto?

Neviem čo s faktúrou z CŘ za dodaný manuál, čiže tovar.
Dodávateľ nie je registrovaný pre daň.

Prosím.

apo

tina.mm
22.02.11, 06:26
A aký bude deň dodania v tomto prípade?
Sme špedičná firma. Nemecká firma platiteľ DPH nám refakturovala dosky, na faktúre je len dátum vystavenia február 2011 a odvolávka na smernicu o samozdanení. Dosky boli prevzaté v januári 2011. My budeme tieto dosky opäť refakturovať slovenskej firme.
Vie mi niekto poradiť, aký bude dátum dodania na nemeckej došlej faktúre a aký bude dátum dodania pri našej vystavenej faktúre?
Ďakujem.

Iva1
19.05.11, 08:18
Dostali sme fakturu za tovar na ucely pohostenia z Ciech, je vystavena s DPH. Tento tovar pouzijeme na vlastnu spotrebu. Cize DPH neodpocitavame a cele je to náš nedaňovy naklad. Vystavil dodavatel spravne fakturu s DPH? Sme platci DPH. Ďakujem

Chrusťa
19.05.11, 10:02
Poradíte? Tovar fyzicky dodaný do tuzemska z EU 16.5.2011, faktúra vyhotovená 14.04.2011. Kedy vzniká v tomto prípade dań.povinnosť v zmysle §20 zákona o DPH? za rýchlu odpoveď vám všetkým vopred ďakujem

Tweety
19.05.11, 10:13
Poradíte? Tovar fyzicky dodaný do tuzemska z EU 16.5.2011, faktúra vyhotovená 14.04.2011. Kedy vzniká v tomto prípade dań.povinnosť v zmysle §20 zákona o DPH? za rýchlu odpoveď vám všetkým vopred ďakujem
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu


(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

srska
19.05.11, 10:15
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t156530-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-do-31-12-2010-a.html#hore)


(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.
[/LEFT]

ehm, nech si k tomu ešte prečíta usmernenie dr sr

Chrusťa
19.05.11, 10:21
dňom vyhotovenia faktúry? veď tovar fyzicky došiel až 16.5.2011 a §20 o DPH hovorí po a/ 15. deň kal.mesiaca nasledujúceho po kal.mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru. V Poradcovi 2011/5 sa píše: "Ak dodávateľ z iného členského štátu vyhotoví faktúru predtým ako sa tovar začal prepravovať do členského štátu kupujúceho, dań. povinnosť na základe vyhotovenia faktúry nevzniká". preto som na pochybách, či tweety zareagovala správne. Môže sa k tomu ešte niekto vyjadriť?

srska
19.05.11, 10:24
dňom vyhotovenia faktúry? veď tovar fyzicky došiel až 16.5.2011 a §20 o DPH hovorí po a/ 15. deň kal.mesiaca nasledujúceho po kal.mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru. V Poradcovi 2011/5 sa píše: "Ak dodávateľ z iného členského štátu vyhotoví faktúru predtým ako sa tovar začal prepravovať do členského štátu kupujúceho, dań. povinnosť na základe vyhotovenia faktúry nevzniká". preto som na pochybách, či tweety zareagovala správne. Môže sa k tomu ešte
niekto vyjadriť?
pozri príklady v usmernení dr sr tam to je vysvetlené detailne (tuztovar_20.pdf) - príspevok 131

Chrusťa
19.05.11, 10:30
ďakujem srska veľmi mi to pomohlo, veľmi cenný materiál.....

skvrnka
20.05.11, 10:11
Objednali sme tovar z Polska.
Faktura bola vyhotovená 16.5., tovar dodaný 16.5. uvedené
na faktúre aj na dodacom liste.
Kedy vzniká daňová povinnosť 16.5. alebo 15.6.

Chrusťa
23.05.11, 07:02
16.05.

lenka.ba
30.06.11, 08:26
Dobrý deň,
prosím o radu...
Na faktúre z Maďarska sú tieto dátumy:
issue date /dátum vystavenia?/ 27.05.2011
delivery date /dátum dodania/ 02.06.2011

Kedy mi vzniká povinnosť dať samozdanenie do DPH?
Čítala som si aj priložený materiál, ale asi som to tam nepochopila :/

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

betka
30.06.11, 18:53
Dobrý deň,
prosím o radu...
Na faktúre z Maďarska sú tieto dátumy:
issue date /dátum vystavenia?/ 27.05.2011
delivery date /dátum dodania/ 02.06.2011

Kedy mi vzniká povinnosť dať samozdanenie do DPH?
Čítala som si aj priložený materiál, ale asi som to tam nepochopila :/

Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#hore)


(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

(3) Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Usmernenie drsr:

Vznik daňovej povinnosti, keď faktúra na dodanie tovaru je vyhotovená pred uskutočnením prepravy tovaru do tuzemska
Ak je faktúra na dodanie tovaru vyhotovená predtým, ako sa tovar prepraví do tuzemska, je potrebné vychádzať z toho, či je za zdaňovacie obdobie, v ktorom je vyhotovená, možné uplatniť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku, to znamená, či je splnená podmienka fyzickej prepravy tovaru do tuzemska maximálne do podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, príp. do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra zahraničným dodávateľom. Ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a do spracovania tohto daňového priznania a jeho podania nie je tovar fyzicky prepravený z členského štátu dodania do tuzemska alebo do iného členského štátu, nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH. V prípade, ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a tovar je fyzicky prepravený do tuzemska alebo do členského štátu určenia v nasledujúcom zdaňovacom období, ale ešte predtým, ako je daňové priznanie spracované a podané, platiteľ dane postupuje správne, keď uplatní vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry.

Príklad:
Osoba identifikovaná pre daň v Bulharsku dodala tovar do tuzemska platiteľovi dane. Faktúru na dodanie tovaru vyhotovila dňa 3.3.2009 a uviedla v nej dodaciu podmienku EXW a deň dodania tovaru 3.3.2009. Bulharská prepravná spoločnosť prepravila tovar do tuzemska na náklady odberateľa dňa 1.4.2009. Aj keby mal odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník dňa 3.3.2009, tovar bol v rámci zmluvného vzťahu s dodávateľom prepravený do tuzemska až 1.4.2009. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku bolo uskutočnené dňa 1.4.2009, kedy boli splnené obidve podmienky pre nadobudnutie tovaru v tuzemsku, a to prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník a fyzická preprava tovaru z členského štátu dodania do členského štátu určenia. 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru, je 15. máj 2009. Daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH vzniká tuzemskému platiteľovi dňa 3.3.2009, keďže faktúra bola vyhotovená pred 15. májom 2009 a podmienka prepravy tovaru do tuzemska bola splnená ešte predtým, ako platiteľ dane podal daňové priznanie za mesiac marec 2009.
3

Snažila som sa Vám dať oba argumenty, aj zákon, aj usmernenie.

DP Vám vzniká dnom vyhotovenia FA:, t.j. máj/2011

vladino45
04.07.11, 06:25
Ja sa v tejto problematike tiež strácam a nechápem...žeby na mňa išla senilita? :-(
Tovar z ČR dátum vystavenia 8.6., dodanie 8.6. - samozdaňujem 8.6. alebo 15.7 ?? To isté fa za tovar 16.6., dodanie 16.6., a ešte to isté 26.6. Všetko ide do DPH za jún alebo všetko za júl??

katka 23
04.07.11, 06:34
ak je dátum vystavenia fa zhodný s dátumom dodania tovaru samozdaňuje sa týmto dátumom , v prípade ak je fa vystavená pred dňom dodania tovaru samozdaňuje sa podľa vyššie uvedeného príspevku

samozdanenie v júni v tvojom prípade

nYcol
04.07.11, 07:41
Mili poradaci PORADTE :)
Som platcom DPH na SR, dodavatel z UK mi poslal FA aj s jeho ich DPH a ja som si to nevsimla a uhradila som to. Ako mam teraz postupovat, ked dodavatel mi odmieta vratit DPH a vystavit opravenu Fakturu bez DPH aby som si to mohla samozdanit na SR??? Ako tuto sumu zauctovat?
Uctujem v jednoduchom uct.
Suma bez DPH nakup tovaru
DPH na FA bude nedanovy vydavok neoplyvnujuci ani DzP.
a samozdanim si to?

Ci som mimo??? :D

betka
04.07.11, 08:25
Mili poradaci PORADTE :)
Som platcom DPH na SR, dodavatel z UK mi poslal FA aj s jeho ich DPH a ja som si to nevsimla a uhradila som to. Ako mam teraz postupovat, ked dodavatel mi odmieta vratit DPH a vystavit opravenu Fakturu bez DPH aby som si to mohla samozdanit na SR??? Ako tuto sumu zauctovat?
Uctujem v jednoduchom uct.
Suma bez DPH nakup tovaru
DPH na FA bude nedanovy vydavok neoplyvnujuci ani DzP.
a samozdanim si to?

Ci som mimo??? :D

Je potrebné samozdaniť FA, teda zo ZD Vám vznikne ešte raz DP na Slovensku (pokiaľ využijete tovar na účely podnikania) a nárok na odpočítanie DPH, pokiaľ ste registrovaná podľa par. 4.

O DPH z UK požiadate o vrátenie tuším par. 55:o, musíte účtovať o nároku na vrátenie tejto DPH. Ak je dph zanedbateľná, viď par. o DPH (do 50€??), DPH bude Vaším daňovým nákladom, ak budete účtovať o predpise ZDP par. 19/3/k

katka 23
04.07.11, 08:41
Mili poradaci PORADTE :)
Som platcom DPH na SR, dodavatel z UK mi poslal FA aj s jeho ich DPH a ja som si to nevsimla a uhradila som to. Ako mam teraz postupovat, ked dodavatel mi odmieta vratit DPH a vystavit opravenu Fakturu bez DPH aby som si to mohla samozdanit na SR??? Ako tuto sumu zauctovat?
Uctujem v jednoduchom uct.
Suma bez DPH nakup tovaru
DPH na FA bude nedanovy vydavok neoplyvnujuci ani DzP.
a samozdanim si to?

Ci som mimo??? :D
samozdaníš základ, odvedieš a odpočítaš DPH 20% ,
nakup tovaru = základ + DPH 20%

nYcol
04.07.11, 08:56
A UK je aký štát? nemyslíš tým Ukrajinu? tá nie je v EÚ, vtedy nesamozdaňujeme , alebo sa zase mýlim?

:DD nie Dobre viem co je UK a UA :DDD :D :D :D

vladino45
13.07.11, 08:32
ak je dátum vystavenia fa zhodný s dátumom dodania tovaru samozdaňuje sa týmto dátumom , v prípade ak je fa vystavená pred dňom dodania tovaru samozdaňuje sa podľa vyššie uvedeného príspevku

samozdanenie v júni v tvojom prípade
Tovar z ČR dátum vystavenia 8.6., dodanie 8.6. - samozdaňujem 8.6. alebo 15.7 ?? To isté fa za tovar 16.6., dodanie 16.6., a ešte to isté 26.6. Všetko ide do DPH za jún alebo všetko za júl??
1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

čítam z predu zozadu a vychádza mi, že môžem ( musím? ) samozdaniť v júli - podľa pism. a, 15 den ..... alebo??

srska
13.07.11, 08:48
Tovar z ČR dátum vystavenia 8.6., dodanie 8.6. - samozdaňujem 8.6. alebo 15.7 ?? To isté fa za tovar 16.6., dodanie 16.6., a ešte to isté 26.6. Všetko ide do DPH za jún alebo všetko za júl??
1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

čítam z predu zozadu a vychádza mi, že môžem ( musím? ) samozdaniť v júli - podľa pism. a, 15 den .....
ak faktúra, zaplatenie a prevzatie tovaru bolo podľa uvedených dátumov - daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry

vladino45
13.07.11, 09:24
ak faktúra, zaplatenie a prevzatie tovaru bolo podľa uvedených dátumov - daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry
zaplatenie je myslím irelevantné, a nechcem sa hádať ide mi len o to či si môžem vybrať ( a keď to čítam je tam písm. a, alebo písm. b,), takže keď si vyberiem písm a , tak
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
takže v týchto konkrétnych prípadoch 15.7.2011

vlastne sa mi jedná o to, keď mi neskoro prinesú doklady, či musím robit dodatočné DPH, alebo môžem postupovať podľa písmena a,

Tamila
13.07.11, 09:49
...
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

vladino45
13.07.11, 12:46
...
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
áno , a, alebo b, takže správne je aj jún, aj júl..., je tam to slovíčko " ALEBO "

Tweety
13.07.11, 12:50
áno , a, alebo b, takže správne je aj jún, aj júl..., je tam to slovíčko " ALEBO "
Nie nemôžeš si vybrať, ak bola fa skôr, ako dodanie tovaru, musíš postupovať podľa dátumu vystavenia faktúry. To druhé by platilo vtedy, ak by si nemal faktúru aj napriek tomu, že tovar bol dodaný, alebo by bola vystavená neskôr, ako dodanie tovaru.

vladino45
14.07.11, 09:23
Nie nemôžeš si vybrať, ak bola fa skôr, ako dodanie tovaru, musíš postupovať podľa dátumu vystavenia faktúry. To druhé by platilo vtedy, ak by si nemal faktúru aj napriek tomu, že tovar bol dodaný, alebo by bola vystavená neskôr, ako dodanie tovaru.
no ja fakt neviem, existuje k tomu nejaké usmernenie, alebo neviem prečítať a pochopiť dve vety?

1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

...je tam napísané alebo, a ja to chápem buď písm. A alebo B

veď potom, ak by malo platiť písmeno A, čiže tovar dodaný napr. 2.6. by mal zdaniteľné plnenie 15.7., tak faktúra by musela byť vystavená najskôr 16.7. a to už kto vystavuje fa 40 dní po dodaní...

Tweety
14.07.11, 09:26
no ja fakt neviem, existuje k tomu nejaké usmernenie, alebo neviem prečítať a pochopiť dve vety?

1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká Po lopate,
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

...je tam napísané alebo, a ja to chápem buď písm. A alebo B

veď potom, ak by malo platiť písmeno A, čiže tovar dodaný napr. 2.6. by mal zdaniteľné plnenie 15.7., tak faktúra by musela byť vystavená najskôr 16.7. a to už kto vystavuje fa 40 dní po dodaní...
Veď som to už vysvetlila v príspevku 150.

katka 23
14.07.11, 09:58
alebo aj takto po lopate :

- 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru

- dňom vyhotovenia faktúry- ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

vladino45
14.07.11, 10:27
alebo aj takto po lopate :

- 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru

- dňom vyhotovenia faktúry- ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).
tak mi vysvetlite kedy po lopate postupujem podľa písm. a
a prosím na konkrétnom príklade

ďakujem

Tweety
14.07.11, 10:36
tak mi vysvetlite kedy po lopate postupujem podľa písm. a
a prosím na konkrétnom príklade

ďakujem
Ak máš skôr faktúru, ako je dodanie tovaru, zdaniteľné plnenie je dňom vystavenia faktúry. B
Ak máš tovar, ale ešte nemáš faktúru, zdaniteľné je 15 deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru. A

srska
14.07.11, 11:29
áno , a, alebo b, takže správne je aj jún, aj júl..., je tam to slovíčko " ALEBO "
možno to pochopíš ľahšie aj takto:
ak boli faktúry vystavené tak ako píšeš - 8, 16 a 26.06.11 a nadobudnutie tovaru z týchto 3 faktúr bude napr.: 14.7.11 .
a teraz:
- 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru, je 15.8.11 .
- Daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH vzniká tuzemskému platiteľovi dňa: 8, 16, a 26,06.11 keďže faktúra bola vyhotovená pred 15.07.11 a podmienka prepravy tovaru do tuzemska bola splnená ešte predtým, ako platiteľ dane podáva daňové priznanie za mesiac 06.11. (pred 25.07.11)

a zacitujem z mp drsr:
Ak je faktúra na dodanie tovaru vyhotovená predtým, ako sa tovar prepraví do tuzemska, je potrebné vychádzať z toho, či je za zdaňovacie obdobie, v ktorom je vyhotovená, možné uplatniť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku, to znamená, či je splnená podmienka fyzickej prepravy tovaru do tuzemska maximálne do podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, príp. do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra zahraničným dodávateľom. Ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a do spracovania tohto daňového priznania a jeho podania nie je tovar fyzicky prepravený z členského štátu dodania do tuzemska alebo do iného členského štátu, nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH. V prípade, ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a tovar je fyzicky prepravený do tuzemska alebo do členského štátu určenia v nasledujúcom zdaňovacom období, ale ešte predtým, ako je daňové priznanie spracované a podané, platiteľ dane postupuje správne, keď uplatní vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry.

vladino45
14.07.11, 12:36
možno to pochopíš ľahšie aj takto:
ak boli faktúry vystavené tak ako píšeš - 8, 16 a 26.06.11 a nadobudnutie tovaru z týchto 3 faktúr bude napr.: 14.7.11 .
a teraz:
- 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru, je 15.8.11 .
- Daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH vzniká tuzemskému platiteľovi dňa: 8, 16, a 26,06.11 keďže faktúra bola vyhotovená pred 15.07.11 a podmienka prepravy tovaru do tuzemska bola splnená ešte predtým, ako platiteľ dane podáva daňové priznanie za mesiac 06.11. (pred 25.07.11)

a zacitujem z mp drsr:
Ak je faktúra na dodanie tovaru vyhotovená predtým, ako sa tovar prepraví do tuzemska, je potrebné vychádzať z toho, či je za zdaňovacie obdobie, v ktorom je vyhotovená, možné uplatniť daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku, to znamená, či je splnená podmienka fyzickej prepravy tovaru do tuzemska maximálne do podania daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, príp. do obdobia spracovania podkladov na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola vyhotovená faktúra zahraničným dodávateľom. Ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a do spracovania tohto daňového priznania a jeho podania nie je tovar fyzicky prepravený z členského štátu dodania do tuzemska alebo do iného členského štátu, nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH. V prípade, ak platiteľ dane spracováva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom zahraničný dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru, a tovar je fyzicky prepravený do tuzemska alebo do členského štátu určenia v nasledujúcom zdaňovacom období, ale ešte predtým, ako je daňové priznanie spracované a podané, platiteľ dane postupuje správne, keď uplatní vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry.
fa boli vystavené 8., 16., 26., a aj nadobudnutie tovaru bolo 8., 16., a 26 - tovar pristál v našom sklade

mňa zaujíma kedy použijeme písmeno A , alebo nikdy?

Katarína Cigánová
14.07.11, 12:42
fa boli vystavené 8., 16., 26., a aj nadobudnutie tovaru bolo 8., 16., a 26 - tovar pristál v našom sklade

mňa zaujíma kedy použijeme písmeno A , alebo nikdy?
ved ti tveety v príspevku č. 155 odpovedala uplne jasne

srska
14.07.11, 13:45
fa boli vystavené 8., 16., 26., a aj nadobudnutie tovaru bolo 8., 16., a 26 - tovar pristál v našom sklade

mňa zaujíma kedy použijeme písmeno A , alebo nikdy?
pozri si môj príspevok č.131 a prílohu pdf. tam nájdeš odpoveď:)

vladino45
17.07.11, 06:58
Ak máš skôr faktúru, ako je dodanie tovaru, zdaniteľné plnenie je dňom vystavenia faktúry. B
Ak máš tovar, ale ešte nemáš faktúru, zdaniteľné je 15 deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru. A
...takže keď mi príde tovar s fa spolu a s rovnakými dátumami napr. 8.6.2011, tak daňová povinnosť ( samozdanenie ) je 15.7.?? lebo doteraz ma tu presviedčali že 8.6....

tá príloha je výborná, ale tam riešia trošku komplikovanejšie prípady - tento môj má iba jeden dátum...

vladino45
17.07.11, 07:01
ak je dátum vystavenia fa zhodný s dátumom dodania tovaru samozdaňuje sa týmto dátumom , v prípade ak je fa vystavená pred dňom dodania tovaru samozdaňuje sa podľa vyššie uvedeného príspevku

samozdanenie v júni v tvojom prípade
... a tomuto som nerozumel vobec :-(( ...
a má to 3 súhlasy...

a podľa toho sa samozdaňuje iba podľa písmena B...

Tweety
17.07.11, 07:44
...takže keď mi príde tovar s fa spolu a s rovnakými dátumami napr. 8.6.2011, tak daňová povinnosť ( samozdanenie ) je 15.7.?? lebo doteraz ma tu presviedčali že 8.6....

tá príloha je výborná, ale tam riešia trošku komplikovanejšie prípady - tento môj má iba jeden dátum...
ÁNo, zdaniteľné plnenie je 8.6.2011.

vladino45
18.07.11, 12:31
ÁNo, zdaniteľné plnenie je 8.6.2011.
...uff... zase som na začiatku :-((
takže keď príde tovar 8.6. a faktúra 9.6. ( a taký má aj dátum vystavenia ) , tak zdan. plnenie je 15.7.? ale keď príde spolu s tovarom 8.6. a je aj vystavená 8.6. tak zdanit. plnenie je 8.6.?


Ak máš skôr faktúru, ako je dodanie tovaru, zdaniteľné plnenie je dňom vystavenia faktúry. B
Ak máš tovar, ale ešte nemáš faktúru, zdaniteľné je 15 deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru. A

a keď prídu spolu? a s rovnakým dátumom?
v zakone nevidím, že je to podľa B...

srska
18.07.11, 12:39
...uff... zase som na začiatku :-((
takže keď príde tovar 8.6. a faktúra 9.6. ( a taký má aj dátum vystavenia ) , tak zdan. plnenie je 15.7.? ale keď príde spolu s tovarom 8.6. a je aj vystavená 8.6. tak zdanit. plnenie je 8.6.?


Ak máš skôr faktúru, ako je dodanie tovaru, zdaniteľné plnenie je dňom vystavenia faktúry. B
Ak máš tovar, ale ešte nemáš faktúru, zdaniteľné je 15 deň nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru. A
a keď prídu spolu? a s rovnakým dátumom?
v zakone nevidím, že je to podľa B...aj tak platí b, ak ho aj odlifruješ do sr

vladino45
18.07.11, 17:54
aj tak platí b, ak ho aj odlifruješ do sr
a plati aj a niekedy?

Tamila
18.07.11, 18:27
a plati aj a niekedy?
áno, ak nemáš faktúru do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po dodaní tovaru

Bejata73
03.08.11, 12:30
Ahojte, čím viac čítam, tým viac sa zamotávam... Prosím o radu
FA zo Španielska došla mailom - dátum jediný-29.7.2011 - tovar došiel fyzicky 03.08.2011 - aký dátum dodania a DPH použiť? 03.08.2011?

A dátum pre hlásenie Intrastat bude rovnaký?

Dakujem veľmi za odpoveď

Betina2
19.10.11, 15:46
čím viac čítam, tým viac sa zamotávam.
Dostala sa mi do rúk faktúra od českého platiteľa dph na náhradný diel do auta , ktoré má firma v majetku. firma je kvartálny platiteľ dph v sr. český dodávateľ faktúroval správne bez dph. Faktúra je vystavená s dátumom vystavenia 15.6., dátumom daň.povinnosti v česku 15.6 a dátumom zplatnosti 25.6.. Tovar doviezla DHL-lka, ktorej sa za tovar uhradilo v hotovosti. Na ňom však chýba dátum (?, ale zrejme to nebolo neskôr než 25.6. tak predpokladám, že tovar prišiel do toho 25.6.). Faktúra prišla neviem kedy, ale označená je pečiatkou evidencie do knihy došlej pošty 26.7. takže predpokladám, že toho 26.7. Uvažujem správne, ak samozdaňujem dátumom 15.7. a kurzom ECB zo 14.7? FA zaevidujem 26.7. s nárokom na odpočítanie 15.7. a kurzom zo 14.7 ?

Betina2
21.10.11, 06:13
čím viac čítam, tým viac sa zamotávam.
Dostala sa mi do rúk faktúra od českého platiteľa dph na náhradný diel do auta , ktoré má firma v majetku. firma je kvartálny platiteľ dph v sr. český dodávateľ faktúroval správne bez dph. Faktúra je vystavená s dátumom vystavenia 15.6., dátumom daň.povinnosti v česku 15.6 a dátumom zplatnosti 25.6.. Tovar doviezla DHL-lka, ktorej sa za tovar uhradilo v hotovosti. Na ňom však chýba dátum (?, ale zrejme to nebolo neskôr než 25.6. tak predpokladám, že tovar prišiel do toho 25.6.). Faktúra prišla neviem kedy, ale označená je pečiatkou evidencie do knihy došlej pošty 26.7. takže predpokladám, že toho 26.7. Uvažujem správne, ak samozdaňujem dátumom 15.7. a kurzom ECB zo 14.7? FA zaevidujem 26.7. s nárokom na odpočítanie 15.7. a kurzom zo 14.7 ?
...please :)

Sosa
21.10.11, 10:01
Ak podnikateľ neplátca z EU dodá tovar na Slovensko neplátcovi - je potrebné sa registrovať pre DPH podľa § 7a a samozdaniť?

Tamila
21.10.11, 13:41
čím viac čítam, tým viac sa zamotávam.
Dostala sa mi do rúk faktúra od českého platiteľa dph na náhradný diel do auta , ktoré má firma v majetku. firma je kvartálny platiteľ dph v sr. český dodávateľ faktúroval správne bez dph. Faktúra je vystavená s dátumom vystavenia 15.6., dátumom daň.povinnosti v česku 15.6 a dátumom zplatnosti 25.6.. Tovar doviezla DHL-lka, ktorej sa za tovar uhradilo v hotovosti. Na ňom však chýba dátum (?, ale zrejme to nebolo neskôr než 25.6. tak predpokladám, že tovar prišiel do toho 25.6.). Faktúra prišla neviem kedy, ale označená je pečiatkou evidencie do knihy došlej pošty 26.7. takže predpokladám, že toho 26.7. Uvažujem správne, ak samozdaňujem dátumom 15.7. a kurzom ECB zo 14.7? FA zaevidujem 26.7. s nárokom na odpočítanie 15.7. a kurzom zo 14.7 ?

1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).


Ja by som samozdaňovala dátumom 15. 6. (kurz 14.6.)

Tamila
21.10.11, 13:45
Ak podnikateľ neplátca z EU dodá tovar na Slovensko neplátcovi - je potrebné sa registrovať pre DPH podľa § 7a a samozdaniť?
Záleží od hodnoty tovaru.

(4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941, 45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.

STANOŠ
22.10.11, 15:47
Prosim o radu .

Prvikrát idem dovážať tovar z eu , pre tovar si idem sám svojim firemným autom , aké doklady musím mať pri sebe počas prepravy?( Faktura alebo stačí dodací list , alebo CMR )

Ďakujem

bejuska4
21.11.11, 12:38
Dobry den, prosim o radu ohladom samozdanenia. Kupili sme tovar od svajciarskej firmy, ktora ma registraciu DPH v nemecku. Tovar posielali z Polska. Preprava tovaru vsak neskoncila u nas na Slovensku, ale v Cechach, kde sme dali tovar do servisu kvoli upravam. Faktura bola vystavena v 9/2011, tovar odoslany v 9/2011. do dnesneho dna je tovar v servise. po upravach poputuje k nam na SR. bolo by vsak neefektivne a nakladne prepravit tovar z polska na slovensku a nasledne zo slovenska do ciech do servisu. morim sa s tym uz strasne dlho, prestudovala som si vsetky prisluchajuce ustanovenia, ale neviem si poradit, kedy tovar samozdanit? Pomozete prosim?

bejuska4
21.11.11, 13:33
Prosím, pomôže niekto? ďakujem

Betina2
22.11.11, 09:28
Že by šlo o zušľachťovací styk ? Neviem :( .......

dufulus
24.11.11, 10:08
prosím Vás poraďáci, ako to vlastne je, keď som prijal z maďarska tovar od neplatiteľa DPH? musím aj tento samozdaniť a uviesť v daňovom priznaní alebo ako?

Tamila
25.11.11, 12:50
prosím Vás poraďáci, ako to vlastne je, keď som prijal z maďarska tovar od neplatiteľa DPH? musím aj tento samozdaniť a uviesť v daňovom priznaní alebo ako?
Nie je to intrakomunitárne dodanie tovaru, nesamozdaňuje sa, ak nie je platiteľ, alebo osoba identifikovaná pre DPH.

§11
(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby,právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a
b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

zk24
25.11.11, 13:10
prosím Vás poraďáci, ako to vlastne je, keď som prijal z maďarska tovar od neplatiteľa DPH? musím aj tento samozdaniť a uviesť v daňovom priznaní alebo ako?

To že je neplatiteľ znamená takisto že nie je ani osobou identifikovanou pre daň?

dufulus
04.12.11, 18:51
no takže nenašiel som v žiadnom doklade že by bol platiteľ DPH a ani že by bol osobou identifikovanou pre DPH,
takže nejde o intrakomunitárne dodanie, žiadne samozdanenie, žiadna DPH ak uvažujem správne.
Ďakujem :)

ninuška
23.01.12, 18:51
Prosím Vás o radu,
SZČO, plátca dph nakúpil v EÚ tovar, ktorý použil na propagáciu. Fa je vystavená bez dph v 12/2010, uhradená v 1/2011.
Tovar bol k dispozícii v 12/2010.
- z hľadiska dph - musí SZČO podať DDP za 4Q2010, v ktorom si uplatní odpočet dph a súčasne aj daň odvedie?
/výsledok bude 0/
- z hľadiska dane z príjmu - nemusí meniť dp za 2010? fa je uhradená v 1/2011 - pôjde do výdavkov roku 2011
ďakujem

srska
23.01.12, 19:03
Prosím Vás o radu,
SZČO, plátca dph nakúpil v EÚ tovar, ktorý použil na propagáciu. Fa je vystavená bez dph v 12/2010, uhradená v 1/2011.
Tovar bol k dispozícii v 12/2010.
- z hľadiska dph - musí SZČO podať DDP za 4Q2010, v ktorom si uplatní odpočet dph a súčasne aj daň odvedie?
/výsledok bude 0/
- z hľadiska dane z príjmu - nemusí meniť dp za 2010? fa je uhradená v 1/2011 - pôjde do výdavkov roku 2011
ďakujemtreba vedieť dva dátumy: 1. kedy presne nadobudol tovar ako vlastník a 2. kedy bola vyhotovená faktúra

ninuška
23.01.12, 19:09
oboje bolo v jeden deň - vystavená fa aj nadobudnutý tovar - 13.12.2010

srska
23.01.12, 19:13
oboje bolo v jeden deň - vystavená fa aj nadobudnutý tovar - 13.12.2010potom je daňová povinnosť 13.12.2010 a uvedie to v dp dph za 4q/2010

ninuška
23.01.12, 19:15
ďakujem

srska
23.01.12, 19:19
ďakujemnech si dá pozor na to aby vedel preukázať nadobudnutie toho tovaru 13.12.2010 v prípade kontroly dú

ninuška
24.01.12, 15:05
nech si dá pozor na to aby vedel preukázať nadobudnutie toho tovaru 13.12.2010 v prípade kontroly dú

Trochu nerozumiem, ako preukáže nadobudnutie tovaru?
Má predsa fa vystavenú na jeho meno a IČ dph, uhradenú z firemného účtu.

ninuška
24.01.12, 15:45
potom je daňová povinnosť 13.12.2010 a uvedie to v dp dph za 4q/2010

Ešte sa spýtam, má význam podávať ddp, ak je výsledok nulový? Kolegyňa ma presviedča, že :
- ddp musím podať, ak je výsledkom zvýšenie dane a alebo zníženie NO
- ddp môžem podať, ak je dp nižšia
/podľa § 39 Zák. o správe daní a popl./

Prosím Vás o vyjadrenie, vopred ďakujem

dayanna
24.01.12, 17:30
Ja by som sa chcela opytat,
ked je faktura vystavena 22.12.2011,
tovar je dodany az v januari 2012,
kedy vznika narok na odpocet DPH
a kedy danova povinnost.
Jedna sa o tovar dovezeny z Nemecka

Tweety
24.01.12, 17:33
Ja by som sa chcela opytat,
ked je faktura vystavena 22.12.2011,
tovar je dodany az v januari 2012,
kedy vznika narok na odpocet DPH
a kedy danova povinnost.
Jedna sa o tovar dovezeny z Nemecka Nárok na odpočet v januári, a povinnosť v decembri.

dayanna
24.01.12, 17:39
Dakujem za rychlu odpoved,
mne to tak vychadzalo, len sa jedna o dost vysoku sumu a sef to rozporuje.

dayanna
24.01.12, 17:40
Dakujem za rychlu odpoved,
mne to tak vychadzalo, len sa jedna o dost vysoku sumu a sef to rozporuje

srska
24.01.12, 17:41
Dakujem za rychlu odpoved,
mne to tak vychadzalo, len sa jedna o dost vysoku sumu a sef to rozporujekedy ste nadobudli právo nakladať s tovarom ako vlastník? šéf to možno rozporuje právom, ešte doplním: kedy ste mali tovar na slovensku?

srska
24.01.12, 17:57
ak váš šéf má názor, že daňová povinnosť vznikne 15.02.12 - má pravdu

dayanna
24.01.12, 20:12
Pravo nakladat vzikne 24.1.2012-ked sme ho prevzali, resp. nas prepravca

srska
24.01.12, 20:24
Pravo nakladat vzikne 24.1.2012-ked sme ho prevzali, resp. nas prepravcapotom platí to, čo je v príspevku #194

dayanna
24.01.12, 20:36
Cize danova povinnost az 15. nasledujuceho mesiaca, ako vzniklo pravo nakladat?
A odpocet predpokladam tiez az februar

srska
24.01.12, 20:54
Cize danova povinnost az 15. nasledujuceho mesiaca, ako vzniklo pravo nakladat?
A odpocet predpokladam tiez az februarkedy bol tovar uhradený?

dayanna
24.01.12, 21:13
Uhradeny? Ciastocne v decembri, zvysok v januari

majos22
04.02.12, 09:52
Prosím o informáciu k DPH. Sme malí eshop, neplatci DPH. Nakupujem tovar v UK, Nemecku, Dánsku a v Maďarsku. Nemám VAT na DPH a tak som dohodnutý s týmito partnermi, že mi fakturujú tovar aj s DPH konkrétnej krajiny a takto to dávam do účtovníctva - vediem jednoduché účtovníctvo. Napríklad v Nemecku je to super lebo tam je DPH na potraviny nižšia.

O §7 som sa dozvedel až dnes, a doteraz som kupoval všetko radšej s DPH danej krajiny. No lenže podľa info o DPH by mali predávať tovar bez VAT aj keď nie sme platci DPH. Chcem mať ale čo najväčší kľud a pokoj od DPH ak to nemusím viesť a evidovať, tak by to bolo super.

Budem mať voči DÚ všetko v poriadku, ak som uhradil DPH v krajine kde som tovar kúpil ? Mám faktúry z ČŠ EU s DPH a uhradil som celú faktúrovanú sumu s DPH. Započítava sa mi tento nákup do celkovej sumy dovozu v znení §7 ? Nakupujem napr. v Maďarsku bez DPH, lebo tam je až 27 %. Bez DPH z EÚ nedovážam viac ako 13000 EUR, ale ak k tomu pripočítam celkový dovoz z EU, tak presiahnem sumu podľa §7.
Hľadal som nejakú podobnú otázku na PORADE, ale nenašiel som to. Ďakujem

Tamila
04.02.12, 20:16
Prilepím ti sem komentár k § 7 z Poradcu:

Komentár k § 7
Toto ustanovenie osobitne upravuje registráciu osôb, ktoré kupujú tovar z iného členského štátu a registráciou pre DPH nenadobúdajú postavenie platiteľa DPH. Podľa § 2 je predmetom dane okrem iného aj nadobudnutie tovaru z iného členského štátu za protihodnotu. Povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu vzniká aj iným osobám ako registrovaným platiteľom DPH (§ 69 ods.6), avšak na rozdiel od osôb, ktoré sú platiteľmi DPH, tieto osoby nemajú (ďalej sú uvedené v bode 1 a 2) právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovarov.
Podľa tohto ustanovenia povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu vzniká týmto osobám:
1. podnikateľovi, ktorý nie je registrovaný v tuzemsku pre DPH (nie je regisrovaný napr. z dôvodu, že nedosiahol obrat pre registráciu alebo z dôvodu, že vykonáva len oslobodené plnenia bez nároku na odpočítanie dane),
2. právnickej osobe, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania (nezdaniteľná osoba).
Uvedené osoby majú povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu len vtedy, ak v príslušnom kalendárnom roku hodnota tovaru, ktorý nadobudli (kúpou) z iného členského štátu, dosiahne sumu 13 941,45 eur bez DPH. Pri dosiahnutí tejto hodnoty bez DPH sú povinné požiadať o registráciu. Táto registrácia je však iná ako registrácia za platiteľa DPH. Registráciou sa uvedené osoby nestávajú platiteľom dane, sú však povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov z iného členského štátu bez práva na odpočítanie zaplatenej dane z nadobudnutia tovaru. Na základe registrácie im daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre DPH. Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si dodanie tovaru z iného členského štátu musia objednávať pod týmto číslom. Dodávateľ z iného členského štátu v takomto prípade nebude účtovať k cene DPH.
? PRÍKLAD 5
V tomto príklade je uvedené, čo sa započítava do obratu (hodnoty) 13 941,45 eur na účely registrácie osôb podľa tohto ustanovenia.
Nadácia v SR v roku 2010 kúpi tovar:
Dátum nadobudnutia tovaru:
1. 15. 1. 2010 – kúpa počítačov z Rakúska s rakúskou DPH
– hodnota tovaru bez DPH 6 000 eur
– DPH platená v Rakúsku dodávateľom 20 % (zdanenie počítačov je v krajine pôvodu)
2. 20. 4. 2010 – kúpa nábytku v Českej republike s českou DPH
– hodnota tovaru bez DPH 3 000 eur
– DPH platená v ČR dodávateľom 19 % (zdanenie nábytku je v krajine pôvodu)
3. 20. 8. 2010 – kúpa tovaru z ČR so slovenskou DPH
– zásielkový katalógový predaj
– hodnota tovaru bez DPH 3 000 eur
– DPH platená v SR českým dodávateľom (19 %), pretože hodnota dodávok českého dodávateľa do SR presiahla 35 000 eur
4. Nadácia si chce objednať ďalší tovar z Rakúska. Cena tovaru, ktorý jej má byť dodaný, by mala byť cca 4 000 eur bez DPH. Tovar by mal byť dodaný najneskôr do konca októbra 2010.
Nadácia je právnická osoba, ktorá nie je založená na účely podnikania. Ak táto osoba kupuje tovary v inom členskom štáte musí sledovať hodnotu kúpených tovarov bez DPH. V danom príklade do hodnoty (obratu) 13 941,45 eur sa započíta hodnota tovaru podľa bodu 1 a 2 (tovar dodaný 15. 1. 2010 a 20. 4. 2010). Hodnota tovaru podľa bodu 3 (tovar dodaný 20. 8. 2010) sa nezapočíta do obratu, pretože DPH je platená českým podnikateľom v SR takže tovar kúpila nadácia so slovenskou DPH (pravidlo podľa § 14 – miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji). Nadácia sa zatiaľ nemusela registrovať pre DPH a platiť daň z nadobudnutia tovaru z iných členských štátov, pretože nedosiahla hodnotu pre registráciu 13 941,45 eur.
Ak však nadácia vie, že objednaný tovar v Rakúsku by mal byť dodaný ešte v roku 2010 a hodnota tohto tovaru po započítaní do obratu by dosiahla čiastku 13 941,45 eur bez DPH, je povinná požiadať o registráciu ešte pred nadobudnutím tohto tovaru. Po pridelení identifikačného čísla DPH si tovar u rakúskeho dodávateľa objedná pod slovenským identifikačným číslom pre DPH a pri nadobudnutí tovaru zaplatí daň z nadobudnutia platnú v SR – 19 %. Nadácia prizná daň v daňovom priznaní (§ 78 ods. 3) a zaplatí ju príslušnému správcovi dane. Daň z nadobudnutia tovaru si nadácia (právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom) nemôže odpočítať.
Po dosiahnutí hodnoty 13 941,45 eur bez DPH a po pridelení identifikačného čísla pre DPH v roku 2010 musí nadácia všetky nadobudnutia tovarov z iných členských štátov zdaniť slovenskou DPH. Nadácia musí nadobudnutie tovarov z iných členských štátov zdaňovať slovenskou DPH aj v roku 2011 (§ 82).

majos22
06.02.12, 12:04
Ďakujem za info. Len jedna otázka k tým príkladom - niekedy som kupoval s DPH danej krajiny ale mám aj doklad, kde som tovar nakúpil bez DPH. Sú to sumy cca 200 EUR, žiadne veľké faktúry. Ja som §7 pochopil, že môžem dovážať tovar z EÚ bez DPH a keď prekročím hodnotu 13941,45 EUR, tak som povinný sa registrovať. Ak mám napr. kúpený tovar na faktúru v hotovosti z Maďarska a suma je bez DPH, porušil som zákony Maďarska a mal by som tam poslať ich DPH ? Partner proste dodal tovar a ja som si až teraz všimol že tam nie je VAT.