PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : evidencia dochádzkyVierra
07.07.05, 07:36
Vie mi niekto zodpovedne poradiť, aká je legislatíva v oblasti evidencie dochádzky pracovníkov s nepravidelne rozvrhnutým pracovným časom? Jedná sa mi o to, či postačuje mesačný výkaz odpracovaných hodín alebo je nevyhnutná aj kniha príchodov a odchodov?

elenka
07.07.05, 08:51
Mesačný výkaz odpracovaných hodín používam pri dohodách o vykonaní práce.
Pri pracovnom pomere uzatvorenom pracovnou zmluvou evidenciu dochádzky robím z knihy príchodov a odchodov -i pri nepravidelne rozvrhnutom pracovnom čase - práve tam musíte odsledovať fond pracovnej doby.

Valika
07.07.05, 08:53
Poradte niečo ak nie je naplnený fond prac.času. Ako to riešite??

Jana Acsová
07.07.05, 08:58
Poradte niečo ak nie je naplnený fond prac.času. Ako to riešite??Dochádzka podľa skutočnosti. Sledujem medzimesačné zmeny. Ak je to dlhodobý stav tak "doplatkom mzdy do úväzku podľa pracovnej zmluvy" z titulu prekážok na strane zamestnávateľa.

Jara
07.07.05, 10:03
Ak je to na pracovnú zmluvu tak sa píšu do knihy dochádzky vtedy keď sú v práci. Na základe knihy dochádzky robíme evidenciu dochádzky čo slúži ako podklad na urobenie výplaty. Nerobím rozdiel medzi kratším prac. časom alebo riadnym. Sú to zamestnanci a či robia 8 hodin alebo hodinu, tak majú rovnaké práva a povinnosti, preto je aj v jednej knihe príchodov a odchodov. Pri dohodách je uzatvorená dohoda o vykonaní práce kde sa dohodne čas a po ukončení a odovzdaní vypracovanej úlohy sa odkonzultuje jeho skutočná výška a pri študentoch mám jeden linkovaný zošit a keď prídu tak si píšu dátum a čas keď robia vo firme. Napr. je to práca počítačového technika. Príde poštelovať počítadla, alebo odvíriť ap. tak si napíše čas do zošitka...

anka1
07.07.05, 10:05
Dochádzka podľa skutočnosti. Sledujem medzimesačné zmeny. Ak je to dlhodobý stav tak "doplatkom mzdy do úväzku podľa pracovnej zmluvy" z titulu prekážok na strane zamestnávateľa.
Môžem to vyriešiť aj tak, že napr. jeden mesiac mu chýba 20 hod do prac. fondu, fond mu zaplatím celý a nasledujúci mesiac ak bude mať nadčasy, tak tých 20 hod mu z nich stiahnem???

Jana Acsová
07.07.05, 10:15
Môžem to vyriešiť aj tak, že napr. jeden mesiac mu chýba 20 hod do prac. fondu, fond mu zaplatím celý a nasledujúci mesiac ak bude mať nadčasy, tak tých 20 hod mu z nich stiahnem???Tak to robíme aj my t.j. sledujem fond pracovného času za dlhšie obdobie. Čiže nasledujúci mesiac nie sú nadčasy a v ďalšom mesiaci ak chýba, tak k tomu pristupujem ako k náhradnému voľnu.
Úväzky pre účely mzdy vtedy vykazujem tak, ako Jara, t.j. plný fond pracovného času každý mesiac. Každý mesiac sledujem "saldo" pracovného času na každého zamestnanca.

Maňaska
07.07.05, 15:24
Môj názor:Ide o evidenciu dochádzky pracovníkov s nepravidelne rozvrhnutým časom /nerovnomerne rozvrhnutým časom § 87 ZP/.
aj u takéhoto pracovného kalendára musí byť rozvrhnutie pracovnej doby plánované, aby som dokázala zistiť maximálne povolenené hodnoty pracovného času v zmysle zákona.
U mesačne odmeňovaných zamestnancov buď:
a - tolerujem nedodržiavanie pracovného fondu/aj ked je nerovnomerný/, vtedy jednoducho píšem do výplat odpracované hodiny podľa naplánovaného kalendára, nejaká evidencia dochádzky však musí byť.
b - dbám na dodržiavanie pracovného fondu, vtedy neodpracované hodiny sú buď ospravedlnené, alebo neospravedlnené, evidencia dochádzky musí byť.
c - kompenzujem "nadčasy" v jednom mesiaci "pracovným voľnom" v nasledujúcom mesiaci. Prvý však musí byť mesiac s nadčasmi.

/situácie keď zamestnancovi sa môže v čase ked je/nie je v práci niečo stať a može/nemusí byť z toho pracovný/nepracovný úraz tu teraz nerozoberáme/

U hodinovo odmeňovaných zamestnancov:
a - zaplatím odpracované hodiny podľa evidencie dochádzky , o neodpracované sa nestarám /samozrejme v medziach normy, musí bať jasné, že je to pracovný vzťah na plný úväzok/
b - kompenzujem "nadčasy" v jednom mesiaci "pracovným voľnom" v nasledujúcom mesiaci. Prvý však musí byť mesiac s nadčasmi.


vyššie spomenutý doplatok mzdy do uväzku podľa pracovnej zmluvy z titulu prekážok v práci na strane zamestnávateľa by som dala iba v prípade, že naozaj nastali takéto skutočnosti.

STRELEC
14.11.05, 04:50
Stretli ste sa niekde s predpisom, ktorý ukladá zamestnávateľovi ako postupovať pri evidencii dochádzky?

Inšpektorát práce nechce uznať evidenciu dochádzky bez podpisu zamestnanca. Neviem, či mám čím oponovať. Ďakujem.

STRELEC
14.11.05, 06:03
Stretli ste sa niekde s predpisom, ktorý ukladá zamestnávateľovi ako postupovať pri evidencii dochádzky?

Inšpektorát práce nechce uznať evidenciu dochádzky bez podpisu zamestnanca. Neviem, či mám čím oponovať. Ďakujem.Ten blikajúci otáznik je na mieste. O hodinu mám byť na inšpektoráte práce. Ďakujem.

brm
14.11.05, 06:15
Ten blikajúci otáznik je na mieste. O hodinu mám byť na inšpektoráte práce. Ďakujem.to je dobrá býkovina....ak by som mala každému z 80 ľudí /rozlezených po celom našom absurdistane /dať podpísať dochádzku, v živote ju neposkladám a v živote nedostanú výplatu...kedysi sme za socíku mali štikačky a ani to sme tuším nepodpisovali...podpisoval to šéf a ten nás buzeroval...môj názor je, že ťa nemajú za čo zbuzerovať a hľadajú kraviny...len aby si dali ďalšiu čárečku na pažbe...nemiesto toho aby naháňali černotu tak sa odreagovávajú na sprostostiach u normálnych slušných firiem, ktoré platia

STRELEC
14.11.05, 06:19
Stretli ste sa niekde s predpisom, ktorý ukladá zamestnávateľovi ako postupovať pri evidencii dochádzky?

Inšpektorát práce nechce uznať evidenciu dochádzky bez podpisu zamestnanca. Neviem, či mám čím oponovať. Ďakujem.Keď oni to chcú a chcú a chcú. Chcem si byť istý, keď im poviem, že povinnosť zo zákona to nie je.

beatap
14.11.05, 06:24
po pravde ja som sa ešte nikde nestretla s tým, že by evidencia dochádzky mala byť podpísaná , tiež by ma zaujímalo či je na to nejaký predpis, lebo ako asi väčšina to podpísané od zamestnancov nemáme

STRELEC
14.11.05, 06:41
po pravde ja som sa ešte nikde nestretla s tým, že by evidencia dochádzky mala byť podpísaná , tiež by ma zaujímalo či je na to nejaký predpis, lebo ako asi väčšina to podpísané od zamestnancov nemámeDám vedieť, ako zareagovali a o čo by sa chceli opierať.
Ahojte.

ajobs
14.11.05, 13:20
Keď oni to chcú a chcú a chcú. Chcem si byť istý, keď im poviem, že povinnosť zo zákona to nie je.
Povinnosť zo zákona nie je podpisovať dochádzku. V opačnom prípade nech ti oni nájdu právny predpis, ktorý to ustanovuje.:p

STRELEC
14.11.05, 14:11
Povinnosť zo zákona nie je podpisovať dochádzku. V opačnom prípade nech ti oni nájdu právny predpis, ktorý to ustanovuje.:pSympatická mladšia Ing. ako aj jej postarší (podľa mňa mierne dementný) kolega spočiatku trvali "na predpisovosti" svojho postoja. Neskôr "na lepšej preukaznosti" a nakoniec sa to uzatvorilo "aj tak dobre, aj onak dobre". Pokutu mienia dať "za všeobecné nedostatky" (?????) tak cca 2 - 5 tis. Sk. SRO sa mieni odvolať.
Chceli dosť veľa vecí (dopoludnia som odniesol (31 rôznych kópií), tak poobede som doniesol všetko, čo chceli a aj oveľa viac - na flashi. Boli prekvapení, že to sa im ešte nestalo a že som povinný doniesť kópie. Mladá, pekná a sympatická Ing. a ja sme nakoniec kde-čo povytláčali, ja som pečiatkoval a podpisoval každý list a bolo.

endrju
15.11.05, 10:00
Hm, zaujímalo by ma čo inšpektorát práce asi robí s takým množstvom kópií, ktoré sú im po skončení kontroly aj tak nanič. Fungujú ešte súťaže medzi základnými školami v zbere papiera? :eek: :D

Podobný prípad som zaznamenal dnes pri urgencii nevybavenia jednej mojej žiadosti keď pani z jednej organizácie mi tvrdila, že ona mi nemôže veriť lebo nemá originál žiadosti. Pritom originál som odovzdal osobne pred polrokom v tej istej kancelárii len inej osobe (našťastie mám potvrdené odovzdanie žiadosti aj s dátumom podania a podacím číslom).
Nakoniec som "problém" riešil s vedúcou keďže pani úradníčka sídliaca teraz v spomenutej kancelárii "je nová". Názov organizácie neuvádzam. Od vedúcej som dostal prísľub, že moju žiadosť prešetria a pošlú mi doporučeným listom odpoveď. :(:mad::o

Sany
15.11.05, 10:26
Sympatická mladšia Ing. ako aj jej postarší (podľa mňa mierne dementný) kolega spočiatku trvali "na predpisovosti" svojho postoja. Neskôr "na lepšej preukaznosti" a nakoniec sa to uzatvorilo "aj tak dobre, aj onak dobre". Pokutu mienia dať "za všeobecné nedostatky" (?????) tak cca 2 - 5 tis. Sk. SRO sa mieni odvolať.
Chceli dosť veľa vecí (dopoludnia som odniesol (31 rôznych kópií), tak poobede som doniesol všetko, čo chceli a aj oveľa viac - na flashi. Boli prekvapení, že to sa im ešte nestalo a že som povinný doniesť kópie. Mladá, pekná a sympatická Ing. a ja sme nakoniec kde-čo povytláčali, ja som pečiatkoval a podpisoval každý list a bolo.Som si to prečítala a odhliadnuc od "kópie dokladov preukazujúcich poskytovanie stravovania zamestnacom, ak neboli VYSLANÝ......" niekto z úradu by mal vrátiť školné....toto v úradnom liste?????? ma trochu prekvapilo, že mi musia zamestnanci podpisovať prevzatie výplatných lístkov ( ja teda rozdám pásky a nikto mi nič nepodpisuje ). To sa fakt musí?

Muška
15.11.05, 10:27
Peter,

mne sa ten priložený súbor otvorí ..... a je prázdny :eek:

Sany
15.11.05, 10:32
ja som to uložila do PC, až potom to išlo otvoriť...????????neviem prečo

Chobot
15.11.05, 10:35
Peter,

mne sa ten priložený súbor otvorí ..... a je prázdny :eek:Robilo to aj mne. Uloz si to u seba na PC a otvor to z disku, potom sa ti zobrazí dokument.

Sany: prevzatie pások podpisovat nie je prespísané, ale pre zamestnávatela je to preukázatelné, ze zamestnanec prevzal pásku, ak by ten tvrdil opak. u nás tiez podpisujeme aj mesacné dochádzkové hárky äpotvrdzujeme správnost evidencie dochádzky), aj prevzatie výplatnej pásky.

Mozno bol strelec "na koberci" preto, lebo sa nejaký bývalý zamestnanec na nieco stazoval. Tak teraz musí zamestnávatel preukázat vsetky skutocnosti.

ZuzanaP
15.11.05, 11:32
už tu bolo rozoberané to podpisovanie prevzatia výplatných pások, no neviem si predstaviť dávať podpisovať ešte aj toto

Raz som poslala po stavbyvedúcom papier na prevzatie OOPP a vrátil sa mi pokrčený, špinavý a neviem čo ešte. Asi by som sa hanbou prepadla, keby som im ho mala taký predložiť.

Podpisovanie prevzatia výplatných pások by dopadlo podobne.

k evidencii dochádzky:
zamestnanci mi ju nepodpisujú, ale stavbyvedúci skontroluje, či si niečo neprihodili, a následne ju on podpíše

Sany
15.11.05, 11:57
Tak teda ja pásky nedávam podpisovať a vlastne som sa s tým ešte ani nestretla. Takže ani naďalej to robiť nebudem. Ja každému dávam na konci roka pri ročnom vyúčtovaní dane spolu s RV aj vytlačený mzdový list, aby to mal na jednom papieri a mohol študovať...Čo sa týka evidencie dochádzky, ja si to robím sama v Exceli, vyznačím, kto mal kedy dovolenku, služobnú cestu, PN...a pripnem dovolenkové lístky, príp. PN...My nemáme klasickú knihu dochádzky, ani sa nezapisujeme. A v prevádzke, kde mám dvoch čašníkov, tam ja považujem za evidenciu dochádzky knihu registračnej pokladne - každý deň je tam podpis pri uzávierke.

Pepa
15.11.05, 12:08
Tak teda ja pásky nedávam podpisovať a vlastne som sa s tým ešte ani nestretla. Takže ani naďalej to robiť nebudem. Ja každému dávam na konci roka pri ročnom vyúčtovaní dane spolu s RV aj vytlačený mzdový list, aby to mal na jednom papieri a mohol študovať...Čo sa týka evidencie dochádzky, ja si to robím sama v Exceli, vyznačím, kto mal kedy dovolenku, služobnú cestu, PN...a pripnem dovolenkové lístky, príp. PN...My nemáme klasickú knihu dochádzky, ani sa nezapisujeme. A v prevádzke, kde mám dvoch čašníkov, tam ja považujem za evidenciu dochádzky knihu registračnej pokladne - každý deň je tam podpis pri uzávierke.
No tak ja som sa s podpisovaním výplatných pások stretla - IP Nitra to po mne chcel.
Nevidela som v tom nejaký extra problém, lebo šlo o podnikateľa ktorý mal l kus zamestnanca. Po vyhotovení a prevzatí zápisu som sa dovolila "napáliť" a položila som dotyčným inžinierom otázku - nech mi povedia predpis, ktorý "toto" upravuje. Odpoveď žiadna - oči do zeme. Takže neviem. A neviem si predstaviť ďalšieho môjho klienta, ktorý má 35 zamestnancov - kde budem tú horu papierov skladovať......

ajobs
15.11.05, 18:56
Na záver (možno) tejto témy navrhujem vylepšenie, aby zamestnanci nielen podpisovali prevzatie výplatnej pásky, ale aby podpisom potvrdzovali aj to, že podpísali prevzatie výplatnej pásky. A to by ešte mohol (ak toho podpisovania nebude dosť) podpisovať nejaký oprávnený vedúci, že videl, že to všetko podpísali.:D :D :D :eek:
A aby toho nebolo dosť, nechal by som to uzákoniť, a ako hovorí klasik, za nedodržanie tohto postupu by som navrhoval obnoviť trest najvyšší -TREST SMRTI. Howgh:cool: :rolleyes: :(

Lucida
29.09.08, 16:39
prosim vas nemate nahodou spracovanu v exceli tabulku ako je kniha prichodov a odchodov?

Dakujem pekne!
L.

Luna
29.09.08, 16:58
v časti tlačivá sú rôzne typy dochádzky,skús tam hľadať, daj si do vyhľadávača "dochádzka"

Candy
29.09.08, 17:07
prosim vas nemate nahodou spracovanu v exceli tabulku ako je kniha prichodov a odchodov?

Dakujem pekne!
L.

A čo by tam malo byť? Ja mám niečo ako dátum,príchod,odchod a vypočíta mi to hodiny. Neviem, či chceš jeden list pre jedného zamestnanca alebo spolu a či to chceš aj sumovať.

Branislav Škamla
14.07.11, 09:20
Viem mi niekto zodpovedne dať vedieť,kto /Ministerstvo,úrad/ dáva návrh na evidenciu,resp. presna ako sa má vypisovať kniha príchodov a odchodov jej.č.500431. Pretože firmy si jej evidenciu vysvetľujú po svojom a so svojími nariadeniami a opatreniami.
Ďakujem.

shaggy
06.08.11, 17:29
Poradte:
zamestnanci sa zapisuju do knihy dochadzky ako prisli:
t.j. pani B o 06,35, pán C o 06,50 zacinaju pracovat o 07,00.
Skor to nejde, nie su v prevadzke stroje.
Ako im vykazovat dochadzku do miezd od 07,00 alebo tak
ako realne prisli?
Dakujem za odpoved

Mila123
06.08.11, 17:34
[QUOTE=shaggy;1816410]Poradte:
zamestnanci sa zapisuju do knihy dochadzky ako prisli:
t.j. pani B o 06,35, pán C o 06,50 zacinaju pracovat o 07,00.
Skor to nejde, nie su v prevadzke stroje.
Ako im vykazovat dochadzku do miezd od 07,00 alebo tak
ako realne prisli?
Dakujem za odpoved[/QUOT


ako majú určenú pracovnú dobu....

shaggy
06.08.11, 20:46
Dakujem.