PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Cestovný lístok z ŽSR a DPH.mija2
21.04.09, 04:53
Prosím o radu, zamestnanec mi doniesol cestovný lístok z ŽSR,
možem si uplatniť DPH z lístka. Je tu uvedená iba cena vrátane
DPH, nie je vyčlenený základ dane a výška DPH. Ďakujem za radu.

optimistka
21.04.09, 04:56
nie, bude to len súčasť cestovného príkazu, plnenie prijal zamestnanec, nie firma

Martin Mocko
23.04.09, 04:46
nie, bude to len súčasť cestovného príkazu, plnenie prijal zamestnanec, nie firma

S týmto vyjadrením nesúhlasím.
Nech je výdavok súčasťou cestovného príkazu alebo nie a pracovná cesta je preukázateľná - nevidím dôvod na neuplatnenie odpočtu.
Ak niekto razí tento smer - tak by nemal uznať nárok na odpočet DPH ani vtedy, keď vyšle zamestnanca kúpiť kancelárske potreby. Taktiež v tomto prípade prijal plnenie zamestnanec? Alebo nie?

Túto záležitosť sme konzultovali s auditorom, ktorý potvrdil, že síce DU razí tento smer (neuplatnenie odpočtu pri cestovných výdavkoch) - ale usmernenie vydané DRSR v ktorom to bolo upravené už neplatí.

Zoltán Kovács
23.04.09, 04:48
S týmto vyjadrením nesúhlasím.
Nech je výdavok súčasťou cestovného príkazu alebo nie a pracovná cesta je preukázateľná - nevidím dôvod na neuplatnenie odpočtu.
Ak niekto razí tento smer - tak by nemal uznať nárok na odpočet DPH ani vtedy, keď vyšle zamestnanca kúpiť kancelárske potreby. Taktiež v tomto prípade prijal plnenie zamestnanec? Alebo nie?

Zastávam názor, že prijímateľ plnenia je zamestnanec, teda nie je nárok na DPH z cest.lístka.

zlatica76
23.04.09, 04:59
Podľa mňa ak je lístok súčasťou pracovnej cesty, je možné si odpočítať DPH. Veď načo by potom boli cestovné lístky v § 71 samostatne riešené? Firma predsa NIKDY nevyužije cestovné lístky, cestovné lístky využíva vždy nejaký zamestnanec.

Ale toto je jedna z oblastí, kde veľa záleží na konkrétnej daňovej kontrole. :(

Martin Mocko
23.04.09, 05:19
Podľa mňa ak je lístok súčasťou pracovnej cesty, je možné si odpočítať DPH. Veď načo by potom boli cestovné lístky v § 71 samostatne riešené? Firma predsa NIKDY nevyužije cestovné lístky, cestovné lístky využíva vždy nejaký zamestnanec.

Ale toto je jedna z oblastí, kde veľa záleží na konkrétnej daňovej kontrole. :(

Opýtam sa inak..uznávate nárok na DPH pri nákupe napr. toaletného papiera?

Nechápem, prečo tu bol spomenutý §71. V podstate tento paragraf iba hovorí o tom, čo som už napísal. Cestovný lístok je považovaný za doklad z pohľadu DPH.

Martin Mocko
23.04.09, 05:27
Zastávam názor, že prijímateľ plnenia je zamestnanec, teda nie je nárok na DPH z cest.lístka.

Pokiaľ by to tak bolo - tak z môjho pohľadu toto plnenie prijal zamestnanec na vlastnú spotrebu.
Zamyslime sa spoločne:
§ 49 ods. 2 ZoDPH
"Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ..."

Ak ZĽ vyšle zamestnanca na SC s tým, že bude plniť pracovné úlohy - tak nevidím dôvod neuznania nároku odpočtu.
Ak je nejaké usmernenie o ktorom neviem - tak ho sem prosím dajte.

Milan Benka
23.04.09, 05:31
S týmto vyjadrením nesúhlasím.
Nech je výdavok súčasťou cestovného príkazu alebo nie a pracovná cesta je preukázateľná - nevidím dôvod na neuplatnenie odpočtu.
Ak niekto razí tento smer - tak by nemal uznať nárok na odpočet DPH ani vtedy, keď vyšle zamestnanca kúpiť kancelárske potreby. Taktiež v tomto prípade prijal plnenie zamestnanec? Alebo nie?

Túto záležitosť sme konzultovali s auditorom, ktorý potvrdil, že síce DU razí tento smer (neuplatnenie odpočtu pri cestovných výdavkoch) - ale usmernenie vydané DRSR v ktorom to bolo upravené už neplatí.

Pokiaľ by bol tento lístok súčasťou vyúčtovania PC - teda ako súčasť cestovných náhrad, --- nie je nárok na odpočet.

Pokiaľ bude preplatený samostatne ( s odkazom na prísl. vyúčtovanie PC ) a teda nie ako priama súčasť vyúčtovania PC , v takomto úprípade nárok na odpočet vzniká.

Tieto prípady sa posudzuju obdobne ako ubytovania, prepravy zamestnancov a pod.

zlatica76
23.04.09, 05:33
§ 71 bol spomenutý z toho dôvodu, že normálny cestovný lístok nespĺna náležitosti "normálneho" daňového dokladu. Nič iné. Preto bolo vylobované, že cestovný lístok môže byť daňový doklad.

Ak môže byť daňový doklad, kedy si potom tento daňový doklad môžem uplatniť, ak podľa názoru mnohých je prijímateľom služby zamestnanec?

to Machinak: máme rovnaký názor, ja si tiež myslím, že použitie hromadnej prepravy mi (ako zamestnávateľovi) slúži na dosiahnutie príjmov. Nevidím teda dôvod, prečo by som si z cestovného lístka nemohla uplatniť DPH, ak cestovný lístok obsahuje všetky ostatné náležitosti podľa § 71.

O tom, kto je prijmateľom služby je na polemizovanie. Napr. školenie - kto je prijímateľom tejto služby? Firma? Zamestnanec? Uznávate si DPH zo školení? Veď firma z toho školenia nič nemá - ak sa zamestnanec rozhodne, že odíde z firmy, tak z firmy odíde aj školenie :) Nemáme si teda uplatňovať DPH zo školení?

zlatica76
23.04.09, 05:35
Pokiaľ by bol tento lístok súčasťou vyúčtovania PC - teda ako súčasť cestovných náhrad, --- nie je nárok na odpočet.

Pokiaľ bude preplatený samostatne ( s odkazom na prísl. vyúčtovanie PC ) a teda nie ako priama súčasť vyúčtovania PC , v takomto úprípade nárok na odpočet vzniká.

Tieto prípady sa posudzuju obdobne ako ubytovania, prepravy zamestnancov a pod.

O čo je doklad iný, keď ho mám ako súčasť vyúčtovanie pracovnej cesty a keď ho dám samostatne ako nový interný doklad?

Zmení sa na ňom niečo? Zmení sa niečo na povahe poskytnutej služby? Mám pocit, že v účtovníctve by mal prevažovať obsah nad formou.

Martin Mocko
23.04.09, 05:38
O tom, kto je prijmateľom služby je na polemizovanie. Napr. školenie - kto je prijímateľom tejto služby? Firma? Zamestnanec? Uznávate si DPH zo školení? Veď firma z toho školenia nič nemá - ak sa zamestnanec rozhodne, že odíde z firmy, tak z firmy odíde aj školenie :) Nemáme si teda uplatňovať DPH zo školení?

Presne o tom to hovorím. A takýchto služieb (možno aj tovarov) je viac, pri ktorý by týmto výkladom ZĽ nemal nárok na odpočet DPH.
Predpokladám, že i ten najzadubenejší kontrolór musí uznať, že SC zamestnanca (ktorý na ňu ide z pracovných dôvodov dohodnúť nejaký obchod) prinesie firme väčší úžitok ako papierové utierky na WC, toaletný papier, mydlo...atď.

Milan Benka
23.04.09, 05:46
O čo je doklad iný, keď ho mám ako súčasť vyúčtovanie pracovnej cesty a keď ho dám samostatne ako nový interný doklad?

Zmení sa na ňom niečo? Zmení sa niečo na povahe poskytnutej služby? Mám pocit, že v účtovníctve by mal prevažovať obsah nad formou.

Ak je doklad vyúčtovaný ako súčasť vyúčtovania PC, takýmto spôsobom deklarujete, že plnenie ( prepravu zamestnanca prostr. ŽSR) prijal zamestnanec vo svojom mene a voči Vám si to uplatňuje ako cestovnú náhradu. Teda nespĺňate (vy ako firma-platiteľ dane) podmienku na vznik nároku na odpočet dane uvedenú v § 49/2 a; zák. 222/2004. V tomto prípade to účtujete ako 512 AE / xxx

Ak však preplatíte daný cest. lístok samostatne ( odkaz na vyúčtovanie PC bude na VPD iba kvôli preukázateľnosti oprávenosti nákladu a súvisu s podnikaním), deklarujete, že plnenie ste prijali Vy ako firma, platiteľ dane a teda vyššie uvedenú podmienku splnite. V tomto prípade to zaúčtujete ako prijatú službu 518 AE / 211 AE

zlatica76
02.05.09, 16:37
Toto mi príde scestné... takže teraz na budem "rozoberať" podklady k služobným cestám len kvôli tomu, aby som si mohla uznať DPH z cestovných lístkov?

Ak je cestovný lístok súčasťou vyúčtovania SC, nemám nárok na odpočet DPH.
Ak ten cestovný lístok odpojím od vyúčtovania SC, mám nárok na odpočet DPH.

Pýtam sa znovu - čo sa na tom cestovnom lístku zmenilo? Nič iné, len spôsob účtovania. Strácam určitým spôsobom prehľad o vedľajších nákladoch súvisiacich so služobnými cestami (aj keď to sa dá vyriešiť analytickými účtami) - ale prečo si komplikovať život?

Stáva sa (a podľa mňa nie zriedka), že vyšlete zamestnanca na školenie. Z rôznych dôvodov školné zaplatí na mieste zo svojich peňazí a doklad priloží k vyúčtovaniu služobnej cesty. Čo s tým spravíte? Neuznáte DPH? Rozdelíte vyúčtovanie služobnej cesty? Budete mať dva výdavkové doklady? (jeden za vyúčtovanie diét a jeden za preplatenie školného?)

Milan Benka
02.05.09, 17:21
Toto mi príde scestné... takže teraz na budem "rozoberať" podklady k služobným cestám len kvôli tomu, aby som si mohla uznať DPH z cestovných lístkov?

Ak je cestovný lístok súčasťou vyúčtovania SC, nemám nárok na odpočet DPH.
Ak ten cestovný lístok odpojím od vyúčtovania SC, mám nárok na odpočet DPH.

Pýtam sa znovu - čo sa na tom cestovnom lístku zmenilo? Nič iné, len spôsob účtovania. Strácam určitým spôsobom prehľad o vedľajších nákladoch súvisiacich so služobnými cestami (aj keď to sa dá vyriešiť analytickými účtami) - ale prečo si komplikovať život?

Stáva sa (a podľa mňa nie zriedka), že vyšlete zamestnanca na školenie. Z rôznych dôvodov školné zaplatí na mieste zo svojich peňazí a doklad priloží k vyúčtovaniu služobnej cesty. Čo s tým spravíte? Neuznáte DPH? Rozdelíte vyúčtovanie služobnej cesty? Budete mať dva výdavkové doklady? (jeden za vyúčtovanie diét a jeden za preplatenie školného?)

Spôsobom zaúčtovania deklarujete príjemcu služby.

zlatica76
02.05.09, 17:47
nič v zlom - takže ak zamestnanec pripojí doklad o úhrade školenia k cestaku, tak si nemôžem uplatniť DPH?

Kde v zákone (a v ktorom) je definovaný "príjemca služby"?

Stretla som sa s prípadom, keď sme zo zahraničia "pýtali" DPH aj napr. z ubytovania. Predstavte si, nikoho nezaujímalo, ako toto ubytovanie bolo zaúčtované (či to bolo súčasťou vyúčtovania SC alebo to účtované samostatne) a DPH zo zahraničia nam refundovali.

Prečo sa podobný prístup nemôže aplikovať na cestovné lístky?

Milan Benka
03.05.09, 15:15
nič v zlom - takže ak zamestnanec pripojí doklad o úhrade školenia k cestaku, tak si nemôžem uplatniť DPH?

Kde v zákone (a v ktorom) je definovaný "príjemca služby"?

Stretla som sa s prípadom, keď sme zo zahraničia "pýtali" DPH aj napr. z ubytovania. Predstavte si, nikoho nezaujímalo, ako toto ubytovanie bolo zaúčtované (či to bolo súčasťou vyúčtovania SC alebo to účtované samostatne) a DPH zo zahraničia nam refundovali.

Prečo sa podobný prístup nemôže aplikovať na cestovné lístky?

§49 zák. 222/2004
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,

Vráťme sa k cest. lístku. Ak je pripojený k "cesťaku" , narušíte vzťah prepravca vs firma (Vy) a vytvárate dva vzťahy, a to:
1. prepravca vs váš zamestnanec
2. Váš zamestnanec vs firma ( Vy ako zamestnávateľ)

Cesťak si uplatní zamestnanec voči Vám. Nespĺňate podmienku §49/2 a; daň voči Vám neuplatňuje iný platiteľ dane ale Váš zamestnanec v rámci náhrad.

Milan Benka
03.05.09, 15:25
nič v zlom - takže ak zamestnanec pripojí doklad o úhrade školenia k cestaku, tak si nemôžem uplatniť DPH?

Kde v zákone (a v ktorom) je definovaný "príjemca služby"?

Stretla som sa s prípadom, keď sme zo zahraničia "pýtali" DPH aj napr. z ubytovania. Predstavte si, nikoho nezaujímalo, ako toto ubytovanie bolo zaúčtované (či to bolo súčasťou vyúčtovania SC alebo to účtované samostatne) a DPH zo zahraničia nam refundovali.

Prečo sa podobný prístup nemôže aplikovať na cestovné lístky?

A takýmto postupom ste nič neporušili?

Zamesnanec si uplatnuil ubytovanie cez cesťák. Vy ste z ceťaku doklad vybrali, aby ste mohli pýtať DPH z iného štátu.
Ako teraz chcete preukázať oprávnenosť výdavku - cesťáku ? Chýba Vám tam predsa doklad o ubytovaní. Myslím, že len kópia dokladu o ubytovaní, ktorú si určite ponecháte pri žiadaní DPH z iného štátu, nie je dostatočne preukázateľná.
Ak vyplatená cestovná náhrada nie je dostatočne preukázaná, potom cestovné náhrady nie sú daňovým výdavkom v plnej výške. Zároveň takáto cest.náhrada je z časti ( z nepreukázanej časti) zdaniteľným príjmom zamestnanca.
Pochybením v postupe, ste nabúrali minimálne dve dane.

zlatica76
03.05.09, 18:38
K tej refundacii dane...

Nikto nie je dokonaly. Robilo sa to tak, ze sa robili kopie, originaly sa posielali na danovy urad do daneho statu. Ked danovy urad posudil vsetky doklady a vyplatil DPH, originaly vratil, tie sme naspat prilozili k cestaku.

Takze nic sme neporusili. Ak by nahodou v dobe "preskumania" prisla danova kontrola, tak by sme sa obhajovali tym, ze tie originaly su na na inom danovom urade.

Nevidim tu ziadne porusenie zakona.

A ako inak sa to da urobit? Ked mi iny stat umoznuje refundaciu dane a mam len jeden original? Veď bez ohľadu na to, ako by sme to účtovali, by ten originál dokladu na istú dobu "opustil" svoje miesto v šanóne :)

Vrátim sa ešte k cestaku - myslím si (a je to môj súkromný názor), že váš postoj je až príliš opatrný. Viem, že počas platnosti minulého zákona o DPH platilo usmernenie MF SR o tom, že ak bol cestovný lístok priložený k cesťáku, tak prijímateľom služby bola FO a nie PO. Schválením nového zákona o DPH toto usmernenie v zásade stratilo platnosť a podľa mňa by malo začať platiť v slovenskom účtovníctve konečne niečo, čo sa nazýva "obsah nad formou". T.j. obsahom cestovného lístka je to, že firma využíva lacnejší spôsob prepravy z bodu A do B. Forma je to, že skutočne je prijímateľom služby zamestnanec, a to podľa mňa bez ohľadu na to, či to priložím k cesťáku alebo to budem účtovať ako interný doklad / faktúru. Osobne si myslím, že záleží na daňovej kontrole.

Milan Benka
06.05.09, 17:53
K tej refundacii dane...

Nikto nie je dokonaly. Robilo sa to tak, ze sa robili kopie, originaly sa posielali na danovy urad do daneho statu. Ked danovy urad posudil vsetky doklady a vyplatil DPH, originaly vratil, tie sme naspat prilozili k cestaku.

Takze nic sme neporusili. Ak by nahodou v dobe "preskumania" prisla danova kontrola, tak by sme sa obhajovali tym, ze tie originaly su na na inom danovom urade.

Nevidim tu ziadne porusenie zakona.

A ako inak sa to da urobit? Ked mi iny stat umoznuje refundaciu dane a mam len jeden original? Veď bez ohľadu na to, ako by sme to účtovali, by ten originál dokladu na istú dobu "opustil" svoje miesto v šanóne :)

Vrátim sa ešte k cestaku - myslím si (a je to môj súkromný názor), že váš postoj je až príliš opatrný. Viem, že počas platnosti minulého zákona o DPH platilo usmernenie MF SR o tom, že ak bol cestovný lístok priložený k cesťáku, tak prijímateľom služby bola FO a nie PO. Schválením nového zákona o DPH toto usmernenie v zásade stratilo platnosť a podľa mňa by malo začať platiť v slovenskom účtovníctve konečne niečo, čo sa nazýva "obsah nad formou". T.j. obsahom cestovného lístka je to, že firma využíva lacnejší spôsob prepravy z bodu A do B. Forma je to, že skutočne je prijímateľom služby zamestnanec, a to podľa mňa bez ohľadu na to, či to priložím k cesťáku alebo to budem účtovať ako interný doklad / faktúru. Osobne si myslím, že záleží na daňovej kontrole.

V tomto prípade nezdieľame spoločný názor.

katka25
19.06.09, 16:19
tak teda ja mam taky pripad, ze zamestnanec cestoval v noci do CR vlakom. Na cestovnom listku je vyznacene : 36,30 € (cena s 0%DPH), ale na lozkovej miestenke je uz cena 6 € vratane DPH. Ak to zadavam do CP, tak od tych 6 eur odcitam DPH, alebo si zamestnanec uplatnuje celych 6 eur? Ako je to v pripadne SZCO, lebo ten s nim bol na sluzobke tiez. Vdaka, ak sa niekomu bude chciet odpovedat ;)

Milan Benka
19.06.09, 16:23
tak teda ja mam taky pripad, ze zamestnanec cestoval v noci do CR vlakom. Na cestovnom listku je vyznacene : 36,30 € (cena s 0%DPH), ale na lozkovej miestenke je uz cena 6 € vratane DPH. Ak to zadavam do CP, tak od tych 6 eur odcitam DPH, alebo si zamestnanec uplatnuje celych 6 eur? Ako je to v pripadne SZCO, lebo ten s nim bol na sluzobke tiez. Vdaka, ak sa niekomu bude chciet odpovedat ;)

Prečítajte si túto tému od začiatku. Sú tu dva názory. Vybrať si musíte sama.

katka25
19.06.09, 16:36
ja sa priklanam k nazoru, ze pokial ide o CP, nie je narok na odpocet. lenze som nepochopila, ci mam dat do CP plnu sumu alebo sumu bez DPH - skor by som dala sumu s DPH, lenze potom ide cela ta suma do vydavkov aj s DPH? :confused: (ja viem, blba otazka) :o

Milan Benka
19.06.09, 20:59
ja sa priklanam k nazoru, ze pokial ide o CP, nie je narok na odpocet. lenze som nepochopila, ci mam dat do CP plnu sumu alebo sumu bez DPH - skor by som dala sumu s DPH, lenze potom ide cela ta suma do vydavkov aj s DPH? :confused: (ja viem, blba otazka) :o

Pokiaľ to ide cez CP, tak podľa môjho názoru to ide jednoznačne s DPH.

katka25
20.06.09, 20:15
vdaka Milan :)

AdrianaA
22.07.09, 07:48
Zamestnanec dostane zálohu na začiatku mesiaca na drobné výdaje a PHM. Používa služobné vozidlo a sú mu poskytnuté stravné lístky, takže diéty sa mu neposkytujú. Na konci mesiaca sa robí vyučtovanie, kde mám zberný doklad s menom zamestnanca a rozpis jednotlivých dokladov. Z takto vyučtovaných dokladov DPH odpočítam. Ak by som k tomu ešte pridala diéty, tak nemám nárok na odpočet DPH?!
Obidve vyučtováva zamestnanec, ale doklady o kúpe PHM, ubytovanie a pod. sú v mene firmy a na účet firmy . Jediné čo dostane vo svojom mene sú diéty.
Ak má niekto opačný názor nech prosím pripne nejaké usmernenie alebo vyjadrenie DU.