PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : hrubé porušenie?slapr
06.05.09, 17:57
Podľa § 68 ods. l písm. b Zákonníka práce zrušujeme s Vami okamžite pracovný pomer dojednaný pracovnou zmluvou zo dňa 1. 6. 2001. a to z dôvodu, že ste porušili pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom tým. že:
1. 24. 4. 2009 ste čerpali riadnu dovolenku a napísali ste si aj pracovnú zmenu od 5.40 do
14.05 hod..
2. 28. 4. 2009 ste odišli z pracoviska o 19.30 hod. a odpísali ste odchod o 22.05 hod..
3. 29. 4. 2009 ste odišli z pracoviska o 19.30 hod. a odpísali ste odchod o 22.05 hod..

Jana2004
06.05.09, 18:13
Nie

§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
d) zamestnanec
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Dáša_
06.05.09, 18:20
je tak trochu vec výkladu, čo je hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
Taxatívne to nie je určené. Keby prišlo na lámanie chleba, tak zrejme by bolo treba pred súdom dokazovať, ako to bolo a či to bolo hrubé porušenie alebo nie.

Kazu
06.05.09, 18:24
Podľa § 68 ods. l písm. b Zákonníka práce zrušujeme s Vami okamžite pracovný pomer dojednaný pracovnou zmluvou zo dňa 1. 6. 2001. a to z dôvodu, že ste porušili pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom tým. že:
1. 24. 4. 2009 ste čerpali riadnu dovolenku a napísali ste si aj pracovnú zmenu od 5.40 do
14.05 hod..
2. 28. 4. 2009 ste odišli z pracoviska o 19.30 hod. a odpísali ste odchod o 22.05 hod..
3. 29. 4. 2009 ste odišli z pracoviska o 19.30 hod. a odpísali ste odchod o 22.05 hod..

U nás vo firme by to bolo tiež kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom akurát s tým rozdielom, že výpoveď by bola už k 29.4.

Stanislav 1975
06.05.09, 18:28
U nás vo firme by to bolo tiež kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom akurát s tým rozdielom, že výpoveď by bola už k 29.4.
Ja si tiež myslím, že ak si sa odpísal neskoršie ako skutočne si odišiel- že to je hrubé por.disciplíny- veď je to klamstvo...

Stanislav 1975
06.05.09, 18:29
Nie

§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
d) zamestnanec
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.
Jani, ale veď oklamal zamestnávateľa a ja teda vravím ANO

bv_alexandra
07.05.09, 06:12
Ja by som to ako hrubé porušenie nepovažaovala. Skôr by som dala hneď karné za prvé porušenie a potom za druhé porušenie - výpoveď.
aj na základe tohto článku:
http://www.porada.sk/364840-post6.html:)

Kazu
07.05.09, 06:51
Ja by som to ako hrubé porušenie nepovažaovala. Skôr by som dala hneď karné za prvé porušenie a potom za druhé porušenie - výpoveď.
aj na základe tohto článku:
http://www.porada.sk/364840-post6.html:)

U nás veru áno. A poviem ti, že 29.4. by už "balil fidlátka".

Stanislav 1975
07.05.09, 07:01
U nás veru áno. A poviem ti, že 29.4. by už "balil fidlátka".
Však záhoráci sú prísnejší, no nie?:cool::rolleyes:

Jana2004
11.05.09, 18:30
Jani, ale veď oklamal zamestnávateľa a ja teda vravím ANO
Odpovedala som preto nie, lebo jeden môj klient mal nasledovný problém a od vtedy viem a nie len z tohto prípadu, že zamestnanec na 99% vyhráva vždy. Klient načapal zamestnanca v stolárskej dielni vo večerných hodinách pri krádeži dreva. Nie v malom množstve, ale do vozíka. Vyhodil ho s tým, že mu na druhý deň poslal doporučenú výpoveď s dôvodom výpovede. Zamestnanec to dal na súd a vyhral plat až do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku + penále, klientovi to robilo cca 200.000,00 Sk. Oddôvodnenie súdu bolo, že mal ísť zamestnávateľ na políciu, spísať tretstné oznámenie, lebo toto bol len tvrdenie oproti tvrdeniu. Pritom mal aj svedkov,ale nepomohol si. Preto zo skúseností tvrdím, že zamestnanec je vždy vo výhode, aj keď zjavne sa nám zdá, že nie.

janeb
13.05.09, 06:43
Na začiatok by mal ísť vytýkací list z upozornením, že ak zamestnanec opätovne poruší pracovnú disciplínu bude s ním skončený pracovný pomer.
Alebo by som to chápala ako absenciu a toto uviedla ako výpovedný dôvod, plus by som tam dala ohrozenie chodu prevádzky - teda podľa toho na akej pozícii zamestnanec pracuje.
Hold niektorí sa v práci správajú ako na detskom letnom tábore.

jana32
31.03.10, 05:49
Dobrý deň chcem sa opýtať na takúto situáciu. Zamestnanec ráno prišiel do práce, máme svedkov že v práci bol, mal odučiť hodinu s deťmi, ale na hodinu nešiel ( bol opitý, ale to len vieme , nemáme dôkaz ), deti ostali bez dozoru, čo sa nestalo v jeho prípade prvý krát. Tak vedenie spísalo napomenutie o porušení pracovnej disciplíny aj s uvedením mien svedkov a chcelo mu to dať na pracovisku. Ibaže milý zamestnanec už tušil že je zle tak zo školy odišiel a na druhý deň poslala PN. Môžeme v takomto prípade mu to napomenutie vôbec dať? Podľa pracovného poriadku sú zamestnanci povinní hlásiť svoju neprítomnosť ( napr. v chorobe ) neodkladne pred začatím vyučovania, aby sa práve predišlo prípadom, že trieda ostane sama a niečo sa stane. Ibaže ma pletie tá marodka, lebo samozrejme na nej nie je uvedená hodina kedy došiel ku lekárovi.

Danila
31.03.10, 06:01
Dobrý deň chcem sa opýtať na takúto situáciu. Zamestnanec ráno prišiel do práce, máme svedkov že v práci bol, mal odučiť hodinu s deťmi, ale na hodinu nešiel ( bol opitý, ale to len vieme , nemáme dôkaz ), deti ostali bez dozoru, čo sa nestalo v jeho prípade prvý krát. Tak vedenie spísalo napomenutie o porušení pracovnej disciplíny aj s uvedením mien svedkov a chcelo mu to dať na pracovisku. Ibaže milý zamestnanec už tušil že je zle tak zo školy odišiel a na druhý deň poslala PN. Môžeme v takomto prípade mu to napomenutie vôbec dať? Podľa pracovného poriadku sú zamestnanci povinní hlásiť svoju neprítomnosť ( napr. v chorobe ) neodkladne pred začatím vyučovania, aby sa práve predišlo prípadom, že trieda ostane sama a niečo sa stane. Ibaže ma pletie tá marodka, lebo samozrejme na nej nie je uvedená hodina kedy došiel ku lekárovi.Zamestnancovu účasť na pracovisku nepotvrdzujú svedkovia, ale jeho podpis v knihe dochádzky, alebo na cvikkarte.......to po prvé aj po posledné odo mňa....

Stanislav 1975
31.03.10, 06:04
Zamestnancovu účasť na pracovisku nepotvrdzujú svedkovia, ale jeho podpis v knihe dochádzky, alebo na cvikkarte.......to po prvé aj po posledné odo mňa....

Ja neviem Dani,ale ja kde som pracoval tak sme nikdy nemali nikde žiadnu knihu dochádzky a ani karty...:confused::confused::confused:

terezamaria
31.03.10, 06:06
Dobrý deň chcem sa opýtať na takúto situáciu. Zamestnanec ráno prišiel do práce, máme svedkov že v práci bol, mal odučiť hodinu s deťmi, ale na hodinu nešiel ( bol opitý, ale to len vieme , nemáme dôkaz ), deti ostali bez dozoru, čo sa nestalo v jeho prípade prvý krát. Tak vedenie spísalo napomenutie o porušení pracovnej disciplíny aj s uvedením mien svedkov a chcelo mu to dať na pracovisku. Ibaže milý zamestnanec už tušil že je zle tak zo školy odišiel a na druhý deň poslala PN. Môžeme v takomto prípade mu to napomenutie vôbec dať? Podľa pracovného poriadku sú zamestnanci povinní hlásiť svoju neprítomnosť ( napr. v chorobe ) neodkladne pred začatím vyučovania, aby sa práve predišlo prípadom, že trieda ostane sama a niečo sa stane. Ibaže ma pletie tá marodka, lebo samozrejme na nej nie je uvedená hodina kedy došiel ku lekárovi.
Nestačí uvedenie mien svedkov, musia to aj podpísať. Toto je závažné a hrubé porušenie pracovnej disciplíny, samozrejme, že s dátumom vystavenia "dnes ráno" mu zašlete Upozornenie na hrubé a závažné porušenie pracovnej disciplíny s odôvodnením, kde podrobne rozoberiete uvedenú okolnosť. Škoda, keď o takýchto jeho praktikách viete, že ste nepostupovali proti nemu okamžite, aj s " fúkačkou" do testeru požitia alkoholických nápojov.

Chobot
31.03.10, 08:03
Dobrý deň chcem sa opýtať na takúto situáciu. Zamestnanec ráno prišiel do práce, máme svedkov že v práci bol, mal odučiť hodinu s deťmi, ale na hodinu nešiel ( bol opitý, ale to len vieme , nemáme dôkaz ), deti ostali bez dozoru, čo sa nestalo v jeho prípade prvý krát. Tak vedenie spísalo napomenutie o porušení pracovnej disciplíny aj s uvedením mien svedkov a chcelo mu to dať na pracovisku. Ibaže milý zamestnanec už tušil že je zle tak zo školy odišiel a na druhý deň poslala PN. Môžeme v takomto prípade mu to napomenutie vôbec dať? Podľa pracovného poriadku sú zamestnanci povinní hlásiť svoju neprítomnosť ( napr. v chorobe ) neodkladne pred začatím vyučovania, aby sa práve predišlo prípadom, že trieda ostane sama a niečo sa stane. Ibaže ma pletie tá marodka, lebo samozrejme na nej nie je uvedená hodina kedy došiel ku lekárovi.

Tak mu dajte napomenutie za porušenie prac. disciplíny za to, že nenahlásil PN pred vyučovacím procesom. A jeho prítomnosť či neprítomnosť na pracovisku ráno vôbec neriešte.

wagner
31.03.10, 13:36
Dobrý deň chcem sa opýtať na takúto situáciu. Zamestnanec ráno prišiel do práce, máme svedkov že v práci bol, mal odučiť hodinu s deťmi, ale na hodinu nešiel ( bol opitý, ale to len vieme , nemáme dôkaz ), deti ostali bez dozoru, čo sa nestalo v jeho prípade prvý krát. Tak vedenie spísalo napomenutie o porušení pracovnej disciplíny aj s uvedením mien svedkov a chcelo mu to dať na pracovisku. Ibaže milý zamestnanec už tušil že je zle tak zo školy odišiel a na druhý deň poslala PN. Môžeme v takomto prípade mu to napomenutie vôbec dať? Podľa pracovného poriadku sú zamestnanci povinní hlásiť svoju neprítomnosť ( napr. v chorobe ) neodkladne pred začatím vyučovania, aby sa práve predišlo prípadom, že trieda ostane sama a niečo sa stane. Ibaže ma pletie tá marodka, lebo samozrejme na nej nie je uvedená hodina kedy došiel ku lekárovi.


Ja neviem Dani,ale ja kde som pracoval tak sme nikdy nemali nikde žiadnu knihu dochádzky a ani karty...:confused::confused::confused:

Takže obidvaja zamestnávatelia si neplnia povinnosti vyplývajúce zo ZP

§ 99
Evidencia
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-3-2009-a.html#hore)Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.
Teda u nás v škole to funguje tak, že je zošit, do ktorého si pri príchode každý zapíše čas príchodu, čitateľne meno, priezvisko a toto vlastnoručne podpíše. To je doklad pre Inšpektorát práce. Tiež si musí v kolonke pokiaľ odchádza počas zamestnania mimo školy zapísať čas odchodu a dôvod a čas príchodu.

willma
31.03.10, 20:52
a pridám aj z hľadiska BOZP: zamestnávateľ robí minimálne raz ročne orientačnú dychovú skúšku na alkohol.

VERONIKA6
01.04.10, 03:48
a pridám aj z hľadiska BOZP: zamestnávateľ robí minimálne raz ročne orientačnú dychovú skúšku na alkohol.
Sme stavebná firma a bezpečnostný technik aj 2 x do mesiaca robí dychovú skúsku na alkohol a kontroľuje pracovisko, či sú dodržiavané bezpečnostné predpisy, o čom spíše záznam s uloženými opatreniami.

jana32
06.04.10, 05:32
Nestačí uvedenie mien svedkov, musia to aj podpísať. Toto je závažné a hrubé porušenie pracovnej disciplíny, samozrejme, že s dátumom vystavenia "dnes ráno" mu zašlete Upozornenie na hrubé a závažné porušenie pracovnej disciplíny s odôvodnením, kde podrobne rozoberiete uvedenú okolnosť. Škoda, keď o takýchto jeho praktikách viete, že ste nepostupovali proti nemu okamžite, aj s " fúkačkou" do testeru požitia alkoholických nápojov.

Dobrý deň, naväzujem na svoju pôvodnú otázku, lebo ma dnes ráno " šokol " šéf, ktorý situáciu ktorú som vyššie opísala pred sviatkami neriešil ( povedala by som, že sa mu do toho už asi zrejme nechcelo rýpať ), ten zamestnanec dodatočne poslal PN, včera ju ukončil, dnes ráno nastúpil do práce, vytočil drzosťou šéfa a ten si zmyslel že teda napomenutie o porušení pracovnej mu doručí dnes. Ten delikt, keď zamestnanec ráno nechal decká bez dozoru a neoznámil čo je s ním, pričom PN doručil dodatočne sa ale stal pred sviatkami. Viem, že výpoveď pre porušenie disciplíny môže zamestnávateľ dať tuším do dvoch mesiacov odkedy sa o dôvode dozvedel, ale je to tak aj s napomenutím? Nemali by sa tieto veci riešiť neodkladne? Ja som takto vtedy aj informovala zamestnávateľa, ale ten sa bráni, že to neriešil, lebo bol zamestnanec na PN a teraz je tu, tak sa to porieši dodatočne. prosím poraďte mi, lebo mám pripraviť podklady, mne sa to však nijako napáči. Ďakujem

Chobot
06.04.10, 07:38
Dobrý deň, naväzujem na svoju pôvodnú otázku, lebo ma dnes ráno " šokol " šéf, ktorý situáciu ktorú som vyššie opísala pred sviatkami neriešil ( povedala by som, že sa mu do toho už asi zrejme nechcelo rýpať ), ten zamestnanec dodatočne poslal PN, včera ju ukončil, dnes ráno nastúpil do práce, vytočil drzosťou šéfa a ten si zmyslel že teda napomenutie o porušení pracovnej mu doručí dnes. Ten delikt, keď zamestnanec ráno nechal decká bez dozoru a neoznámil čo je s ním, pričom PN doručil dodatočne sa ale stal pred sviatkami. Viem, že výpoveď pre porušenie disciplíny môže zamestnávateľ dať tuším do dvoch mesiacov odkedy sa o dôvode dozvedel, ale je to tak aj s napomenutím? Nemali by sa tieto veci riešiť neodkladne? Ja som takto vtedy aj informovala zamestnávateľa, ale ten sa bráni, že to neriešil, lebo bol zamestnanec na PN a teraz je tu, tak sa to porieši dodatočne. prosím poraďte mi, lebo mám pripraviť podklady, mne sa to však nijako napáči. Ďakujem

Udeliť napomenutie môže kedykoľvek, aj 2 týždne po porušení prac. disciplíny. Nikde nie je na to lehota.

jana32
06.04.10, 07:40
Udeliť napomenutie môže kedykoľvek, aj 2 týždne po porušení prac. disciplíny. Nikde nie je na to lehota.

Ďakujem!

jana32
07.04.10, 07:46
Predsa len ešte jedna otázka, napísala som upozornenie o porušení pracovnej disciplíny s tým, že všetko je detailne rozpísané aj s uvedením svedka, v prípade tohto zamestnanca išlo o závažné porušenie prac.disciplíny. teraz píšem konečný záver a neviem či to je dobre formulované :

Týmto Vám udeľujem napomenutie za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle §63 odst.1 písm. e) zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v prípade ,
ak v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov budete opätovne písomne upozornený na ďalšie porušenie pracovnej disciplíny, v môže organizácia s Vami rozviazať pracovný pomer okamžite .

Je to prosím Vás dobré? Mýli ma to, že v zákone sa vyslovene píše, že ak ide o MENEJ závažné porušenie prac.disciplíny tak sa dodržiava tá lehota 6 mesiacov. Dá sa to uplatniť aj pri závažnom porušení? Asi sa pýtam detaily, ale nechcem vyrobiť nejaký zmätok zlou interpretáciou zákona. Veľmi pekne ďakujem

jana32
07.04.10, 08:10
Predsa len ešte jedna otázka, napísala som upozornenie o porušení pracovnej disciplíny s tým, že všetko je detailne rozpísané aj s uvedením svedka, v prípade tohto zamestnanca išlo o závažné porušenie prac.disciplíny. teraz píšem konečný záver a neviem či to je dobre formulované :

Týmto Vám udeľujem napomenutie za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle §63 odst.1 písm. e) zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v prípade ,
ak v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov budete opätovne písomne upozornený na ďalšie porušenie pracovnej disciplíny, v môže organizácia s Vami rozviazať pracovný pomer okamžite .

Je to prosím Vás dobré? Mýli ma to, že v zákone sa vyslovene píše, že ak ide o MENEJ závažné porušenie prac.disciplíny tak sa dodržiava tá lehota 6 mesiacov. Dá sa to uplatniť aj pri závažnom porušení? Asi sa pýtam detaily, ale nechcem vyrobiť nejaký zmätok zlou interpretáciou zákona. Veľmi pekne ďakujem

Ktokoľvek odsúhlasí budem rada, ale ak by si sa na to pozrel ty Chobot tak by som bola spokojná dokonale.

Chobot
07.04.10, 11:36
Predsa len ešte jedna otázka, napísala som upozornenie o porušení pracovnej disciplíny s tým, že všetko je detailne rozpísané aj s uvedením svedka, v prípade tohto zamestnanca išlo o závažné porušenie prac.disciplíny. teraz píšem konečný záver a neviem či to je dobre formulované :

Týmto Vám udeľujem napomenutie za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle §63 odst.1 písm. e) zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v prípade ,
ak v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov budete opätovne písomne upozornený na ďalšie porušenie pracovnej disciplíny, v môže organizácia s Vami rozviazať pracovný pomer okamžite .

Je to prosím Vás dobré? Mýli ma to, že v zákone sa vyslovene píše, že ak ide o MENEJ závažné porušenie prac.disciplíny tak sa dodržiava tá lehota 6 mesiacov. Dá sa to uplatniť aj pri závažnom porušení? Asi sa pýtam detaily, ale nechcem vyrobiť nejaký zmätok zlou interpretáciou zákona. Veľmi pekne ďakujem

Už by som tam neuvádzal, že ak bude opätovne písomne upozornený... Teraz ste ho už upozornili, ak v priebehu 6 mesiacov opätovne poruší prac. disciplínu (je jedno či závažne alebo menej závažne), môžete dať rovno výpoveď. Nemusíte opätovne písomne upozorňovať na porušenie disciplíny.

ZP v bode e) uvádza:
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Pri závažnom porušení má firma na výber:

a) buď so zamestnancom okamžite skončí PP, alebo
b) na základe bodu e) mu dá výpoveď s dvojmesačnou VD, alebo
c) dá mu len napomenutie, prípadne
d) neurobí nič.

Pri menej závažnom porušení má firma tiež na výber:

a) na základe bodu e) mu dá výpoveď s dvojmesačnou VD, alebo
b) dá mu len napomenutie, prípadne
c) neurobí nič.

AK by sa chcela firma rozhodnúť pre bod a), musí byť splnená vyššie uvedená podmienka, že v priebehu posledných 6 mesiacoch bol písomne napomenutý za porušenie prac. disciplíny (je jedno, či závažné alebo menej závažné) a upozornený na možnosť výpovede.

Vy ste mu dali napomenutie, hoci ste mohli okamžite skončiť PP.

To znamená, že ak niekedy ešte poruší závažne, zase sa môžete rozhodnúť podľa vyššie uvedených možností pre závažné porušeni. Nemusíte ho opätovne napomínať. Poruší závažne - letí.

Ak niekedy v budúcnosti (v priebehu 6 mesiacov) poruší menej závažne, tak teraz ste si splnili tú povinnosť upozorniť ho a môžete mu dať výpoveď. Pri nasledovnom porušení už nemusí byť upozornený, to bude teraz, týmto listom. Preto na tvojom mieste by som tam napísal:

"Týmto Vám udeľujem napomenutie za závažné porušenie pracovnej disciplíny a v zmysle §63 odst.1 písm. e) zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

V prípade, ak v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov opätovne dôjde k porušeniu pracovnej disciplíny, môže organizácia s Vami rozviazať pracovný pomer pre porušenie pracovnej disciplíny."

Ak v budúcnosti poruší závažne pracovnú disciplínu, môžete ho vyhodiť okamžite alebo výpoveďou (2 mes. VD). Ak poruší menej závažne, tak aplikujete výpoveď s 2 mesačnou VD.

jana32
09.04.10, 05:36
Na oznámení o porušení prac.disciplíny mňsú aj podpisy svedkov tieto podpisy musia byť aj na tom oznámení, ktoré ide zamestnancovi? Dakujem

VERONIKA6
09.04.10, 05:48
Na oznámení o porušení prac.disciplíny mňsú aj podpisy svedkov tieto podpisy musia byť aj na tom oznámení, ktoré ide zamestnancovi? Dakujem
Na oznámení o porušení pracovnej disciplíny ktoré zasielaš zamestnancovi, nedávaš podpisy svedkov.

jana32
09.04.10, 05:51
Na oznámení o porušení pracovnej disciplíny ktoré zasielaš zamestnancovi, nedávaš podpisy svedkov.
Veronika Ďakujem!:D

anee
02.06.10, 05:28
Dobrý deň všetkým. mne sa včera stalo ze zamestnanec bezdôvodne odišiel z roboty skor ako sa mu koncil pracovný čas. bez udania dôvodu zatvoril ochod o 2,5h skôr. ako mám postupovať? písomné upozornenie som napísala ale poradili aby som tam zahrnula aj finančnú pokutu spôsobenú skroším odchodom

truch
02.06.10, 05:57
Zamestnanec pri neohlásenej kontrole nafúkal, čiže požil alkohol. Presne pred rokom tiež. Vtedy sme to riešili tak, že sme ho poslali domov, dali mu absenciu a písomné upozornenie na porušenie disciplíny. Teraz sa to zopakovalo, po pozitívnom teste sa zobral a išiel k lekárovi, že je chorý. Čo s ním? Je to človek, ktorý u nás pracuje už dlho a do dôchodku má ešte 6 rokov, nikto by ho nezamestnal.

Tweety
02.06.10, 05:59
Zamestnanec pri neohlásenej kontrole nafúkal, čiže požil alkohol. Presne pred rokom tiež. Vtedy sme to riešili tak, že sme ho poslali domov, dali mu absenciu a písomné upozornenie na porušenie disciplíny. Teraz sa to zopakovalo, po pozitívnom teste sa zobral a išiel k lekárovi, že je chorý. Čo s ním? Je to človek, ktorý u nás pracuje už dlho a do dôchodku má ešte 6 rokov, nikto by ho nezamestnal.
AK má PN, tak nič, nemôžete s ním skončiť PP. Ale napomenutie mu môžete napísať.

terezamaria
02.06.10, 06:01
Dobrý deň všetkým. mne sa včera stalo ze zamestnanec bezdôvodne odišiel z roboty skor ako sa mu koncil pracovný čas. bez udania dôvodu zatvoril ochod o 2,5h skôr. ako mám postupovať? písomné upozornenie som napísala ale poradili aby som tam zahrnula aj finančnú pokutu spôsobenú skroším odchodom

Pokiaľ Ti nezavolal, že mu je zle a ide na pohotovosť alebo k lekárovi, tak je to " zatiaľ " porušenie pracovnej disciplíny. Píšem zatiaľ, lebo ešte môže priniesť "papier" o návšteve pohotovosti alebo lekára.

Pokiaľ sa tak nestane, tak by som to kvalifikovala ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko je to jeho hlavná pracovná náplň - zrejme je predavač v obchode.

S finančným postihom je to trošku na zváženie, lebo pokiaľ nemá v pracovnej zmluve alebo v hmotnej zodpovednosti napísané, že v prípade skoršieho skončenia prevádzky sa podieľa na finančnej ujme z nenaplnenej tržby, tak by som ho nedávala.

truch
02.06.10, 06:06
AK má PN, tak nič, nemôžete s ním skončiť PP. Ale napomenutie mu môžete napísať.
Napomenutie mám už napísané, len neviem pochopiť, že si ten človek neuvedomuje čo robí, potom príde vyplakávať.....

Tweety
02.06.10, 06:09
Napomenutie mám už napísané, len neviem pochopiť, že si ten človek neuvedomuje čo robí, potom príde vyplakávať.....
Tak s tým nič nenarobíš. Asi človek musí padnúť, aby si konečne uvedomil, čo mal.

Laco-monter
02.06.10, 06:41
ALE , ale , ale !!!!

Ako sa Vám ľahko rozhoduje o ľudskom osude,

toto by mal, toto by nemal , taký zákon a nariadenie a hentaký zákon .

Človeka treba hodnotiť KOMPLEXNE , hlavne zohľadniť poĺahčujúce aj príťažujúce okolnosti.

A až potom VYNIESŤ rozhodnutie !

Lebo z toho, čo tu čítam, je to zatiaľ o jednaní z pozície sily /zákonov/ voči zamestnancovi.

Ja nenapádam nikoho rozhodnutie,len chcem podotknúť, že vo firmách sa treba lepšie venovať personálnej práci, teda byť nielen konateĺom, či vykonavateľom exekucie , ale hlavne byť psychológom , motivatorom a keď treba aj mentorom, či poslucháčom.

Potom by sa nemuseli riešiť DOSLEDKY, lebo by sa pracovalo na príčinach postoja zamestnanca k firme a k práci, a aj motivácii zamestnancov.

Chobot
02.06.10, 06:51
Dobrý deň všetkým. mne sa včera stalo ze zamestnanec bezdôvodne odišiel z roboty skor ako sa mu koncil pracovný čas. bez udania dôvodu zatvoril ochod o 2,5h skôr. ako mám postupovať? písomné upozornenie som napísala ale poradili aby som tam zahrnula aj finančnú pokutu spôsobenú skroším odchodom

Ak takú pokutu nemáte dohodnutú v pracovnej zmluve, tak mu žiadnu pokutu za skoršie zatvorenie obchodu dať nemôžeš. Môžeš ho riešiť jedine disciplinárne (napomenutie, krátenie odmien, výpoveď), ale nie pokutou. Na pokutu nemáš právny podklad.

Danila
02.06.10, 07:23
Dobrý deň všetkým. mne sa včera stalo ze zamestnanec bezdôvodne odišiel z roboty skor ako sa mu koncil pracovný čas. bez udania dôvodu zatvoril ochod o 2,5h skôr. ako mám postupovať? písomné upozornenie som napísala ale poradili aby som tam zahrnula aj finančnú pokutu spôsobenú skroším odchodomA ako máš preukázané, že bezdôvodne? Určite nejaký dôvod mal. A až preukáže zamestnávateľovi aký, budeš, alebo nebudeš písať. A daj pozor, aby sa neunáhlili Tvoji rádcové.......

terezamaria
02.06.10, 07:29
ALE , ale , ale !!!!

Ako sa Vám ľahko rozhoduje o ľudskom osude,

toto by mal, toto by nemal , taký zákon a nariadenie a hentaký zákon .

Človeka treba hodnotiť KOMPLEXNE , hlavne zohľadniť poĺahčujúce aj príťažujúce okolnosti.

A až potom VYNIESŤ rozhodnutie !

Lebo z toho, čo tu čítam, je to zatiaľ o jednaní z pozície sily /zákonov/ voči zamestnancovi.

Ja nenapádam nikoho rozhodnutie,len chcem podotknúť, že vo firmách sa treba lepšie venovať personálnej práci, teda byť nielen konateĺom, či vykonavateľom exekucie , ale hlavne byť psychológom , motivatorom a keď treba aj mentorom, či poslucháčom.

Potom by sa nemuseli riešiť DOSLEDKY, lebo by sa pracovalo na príčinach postoja zamestnanca k firme a k práci, a aj motivácii zamestnancov.
mimotemy
Laco, veru ALE , ale , ale !!!!
Bolo by asi najlepšie, keby si navrhol Richardovi, aby túto stránku zrušil.

Prečo? No keď sa niekto opýta, tak tí, čo uznajú za vhodné odpovedať, odpovedajú. A to sa zrejme Tebe nepáči. Vôbec nerozumiem, ako som mojou odpoveďou rozhodovala o ľudskom osude. Prečítal si si napr. moju odpoveď? Lepšie by si urobil, keby si menej urážal a napádal tých, ktorí sa snažia pomôcť. Pomôcť obidvom stranám, lebo pýtajúci sú zamestnávatelia i zamestnanci.

Citujem Tvoje slová :Ako sa Vám ľahko rozhoduje o ľudskom osude,
toto by mal, toto by nemal , taký zákon a nariadenie a hentaký zákon .

Laco-monter
02.06.10, 09:26
mimotemy
Laco, veru ALE , ale , ale !!!!
Bolo by asi najlepšie, keby si navrhol Richardovi, aby túto stránku zrušil.

Prečo? No keď sa niekto opýta, tak tí, čo uznajú za vhodné odpovedať, odpovedajú. A to sa zrejme Tebe nepáči. Vôbec nerozumiem, ako som mojou odpoveďou rozhodovala o ľudskom osude. Prečítal si si napr. moju odpoveď? Lepšie by si urobil, keby si menej urážal a napádal tých, ktorí sa snažia pomôcť. Pomôcť obidvom stranám, lebo pýtajúci sú zamestnávatelia i zamestnanci.

Citujem Tvoje slová :Ako sa Vám ľahko rozhoduje o ľudskom osude,
toto by mal, toto by nemal , taký zákon a nariadenie a hentaký zákon .

To je len Tvoja interpretacia, toho, čo som napísal.

A okrem toho pointa mojho prispevku je niekde inde ako v konkrétnych zákonoch.

Tí, čo klikli na užitočné si myslia zrejme niečo iné.

takže o tom je porada.sk

O diskusii, pluralite názorov a roznych stanoviskách.

Petra Nová
02.06.10, 09:54
Pokiaľ Ti nezavolal, že mu je zle a ide na pohotovosť alebo k lekárovi, tak je to " zatiaľ " porušenie pracovnej disciplíny. Píšem zatiaľ, lebo ešte môže priniesť "papier" o návšteve pohotovosti alebo lekára.

Pokiaľ sa tak nestane, tak by som to kvalifikovala ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko je to jeho hlavná pracovná náplň - zrejme je predavač v obchode.

S finančným postihom je to trošku na zváženie, lebo pokiaľ nemá v pracovnej zmluve alebo v hmotnej zodpovednosti napísané, že v prípade skoršieho skončenia prevádzky sa podieľa na finančnej ujme z nenaplnenej tržby, tak by som ho nedávala.
Terezka, absolútne súhlasím s tým, čo si napísala v prvých dvoch odstavcoch. Trochu však upresním tú pokutu a hmotnú zodpovednosť. Pracovné právo nepozná sankciu vo forme pokuty a preto ju nemožno voči zamestnancovi požadovať, aj keby ju mal dohodnutú v PZ. A veľmi správne si napísala, že ak by zamestnanec predčasne odišiel z pracoviska bez ospravedlniteľného dôvodu, okrem toho, že sa dopustí porušenia pracovnej disciplíny, zakladá tým dôvod pre uplatnenie náhrady škody, pokiaľ zamestnávateľovi vznikla porušením pracovných povinností zamestnanca.(§179 a nasl. ZP)

Laco-monter
27.06.10, 20:37
Najnovšie je IN používať skratky " zmeľ " a " zec " .

Nechápem prečo je problém napísať zamestnávateľ , zamestnávateľa,

či zamestnanec, zamestnanca.