PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody?Jozef Mihál
01.09.09, 17:00
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevku si ukážeme, z akých ďalších príjmov - teda príjmov dosahovaných mimo zamestnania v pracovnom pomere - sa odvody neplatia..:: <u>Skrytý text (prístupný len pre užívateľskú skupinu: DRAK - mzdy :: 12)</u> ::.

karcoolka1
04.09.09, 09:19
Veľmi ma zaujala prokúra.
Prosím Vás, aby ste trošku obšírnejšie rozpísali túto možnosť. Kto môže byť prokuristom (zamestnanec)? Aká zmluva je medzi podnikateľom a prokuristom? Ide o mesačnú odmenu? Ak ide o zamestnanca danej sro, zdaňuje sa odmena zrážkovou daňou?
Ďakujem srdečne. Neoceniteľnú službu vykonávate!

Jozef Mihál
04.09.09, 09:28
Presne tak, prokúra je veľmi zaujímavá a medzi ľuďmi prakticky neznáma možnosť, ako niekoho odmeniť a nemať pritom problém ani zo Zákonníkom práce, ani s odvodmi.

Nie som právnik, takže do siahodlhého rozboru Obchodného zákonníka sa nepustím, vyhľadajte si to prosím v OZ sama - § 14 Obchodného zákonníka.

Z pohľadu zdanenia odmeny - príjem za prokúru sa považuje za príjem podľa § 5 Zákona o dani z príjmov -§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. Teda pri prokuristovi a zdanení jeho príjmu postupujete rovnako, ako pri iných osobách, ktoré dosahujú príjmy zo závislej činnosti. Prokurista môže mať podpísané Vyhlásenie, ak nemá a jeho príjem je do 165,97, aplikuje sa zrážková daň atď.

Ester plus
16.09.09, 12:45
K tej odmene za výkon funkcie konateľa sa chcem spýtať na ZP, ako to funguje. Prihlásime konateľa do ZP napr. od 1.10.2009 ale odmenu mu vyplatíme v decembrovej výplate t.j v januári 2010. Nevadí ak v októbri a novembri sa nebudú platiť žiadne odvody do ZP, len za december a tak by sme k 31.12.2009 poistenie v ZP ukončili?

Jozef Mihál
16.09.09, 20:57
Konateľa by ste mali prihlasovať a naopak odhlasovať vždy k 1. a poslednému dňu mesiaca, za ktorý mu vyplácate odmenu - ak odmenu nedostáva každý mesiac, ale sporadicky.

Tinika
27.04.10, 06:26
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sprostredkovateľ stavebného sporenia, ktorý nie je SZCO, musí platit odvody do SP a či ich musel platiť aj v minulých rokoch. Viem, že sprostredkovateľ star.dôch. sporenia ich platit musia ale v zákone je písalne výslovne sprostredkovateľ starobného dôch. sporenia. Dakujem

karcoolka1
29.05.10, 13:05
Zaujal ma ešte posledný príspevok.
Spoločník aktívne pracuje pre sro a má z tohto titulu mesačnú odmenu, z nej zp odvody a daň.
Môže mať nárok na stravné a náhradu za používanie os.auta?

Jozef Mihál
31.05.10, 16:50
S nárokom na stravné - ak nemá pracovnú zmluvu je to sporné. Nárok na cestovné náhrady má.

zvs-enco
13.07.10, 04:25
Prajem pekný deň, chcela by som sa opýtať : člen dozornej rady v akciovej spol. z odmeny za výkon funkcie , aké budú odvody. Doteraz som dávala len do zdravotnej p.. Je to správne?
Pekne ďakujem za odpoveď.

Jozef Mihál
13.07.10, 16:44
Platí sa ZP, do SP nie. Čiže tak ako sama píšete.

zvs-enco
14.07.10, 07:01
Veľmi pekne Ďakuje. S pozdravom Viki

Dano_za
28.07.10, 15:52
Ja by som sa chcel opytat na prenajom.
FO, ktora ma zivnost, ale prenajom nie je v predmete cinnosti, cize bude prenajimat ako "obcan" nebytove priestory pravnickej osobe, ktora tam ma sidlo. Bude tato FO platit z tohto prijmu odvody do SP a ZP?

Jozef Mihál
01.08.10, 16:43
V uvedenom prípade FO z príjmov z prenájmu neplatí odvody ani do SP ani do ZP.

obecbracovce
04.08.10, 04:39
Zamesatnanci ale aj ostatní občania obce či už dôchodcovia alebo iní dostali z úradu vlády "Finančnú výpomoc pri povodniach" vo výške 300,00 €. Podlieha táto suma nejakému zdaneniu teraz, alebo treba túto sumu zdaniť pri ročnom zúčtovaní .Alebo sa to nezdaňuje?
Ďakujem!

Jozef Mihál
04.08.10, 18:16
Takáto pomoc nepodlieha zdaneniu, pozrite § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Dúšava
04.08.10, 18:37
U klienta došlo k hromadnému prepúštaniu k 31.7., musíme vyplatit odstupné aj nevyčerpané dovolenky. Z dovodu finančnej náročnosti celého procesu spoločnosť uvažuje o rozložení výplat na 2 mesiace. Nevyčerpané dovolenky by vyplatila až v nasledujúcom mesiaci, po ukončení pracovných pomerov. Z týchto príjmov sa odvody neplatia. Je to možné, alebo firma poruší nejaké predpisy?

kocka503
30.08.10, 16:34
Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som konateľ a spoločník v s.r.o.-čke (jediný) a platím si odmenu konateľa. Z toho si odvádzam daň + ZP, to je ok. Môžem sa zamestnať aj na dohodu vo svojej sro-čke?

Jana Motyčková
31.08.10, 05:59
Môžete sa vo svojej sro zamestnať na dohodu. Budete z nej platit zdravotné poistenie plus úrazové a grančné do SP.

kocka503
31.08.10, 10:16
Môžete sa vo svojej sro zamestnať na dohodu. Budete z nej platit zdravotné poistenie plus úrazové a grančné do SP.

Ale zdravotné si platím z príjmu za konateľstvo. Musím aj z dohody? :eek:

Jana Motyčková
31.08.10, 13:53
Áno. Spoločník je považovaný za zamestnanca ak má akýkoľvek príjem z s.r.o. zdaňovaný podľa §5 (závislá činnosť) = aj dohoda (viď zákon o zdravotnom poistení §11 ods.2 písm.l)). Vymeriavacím základom je tento príjem. V takom prípade sa príjem konateľa spočíta s príjmom z dohody a uvedie sa v jednom riadku vo výkaze.

Fronco
02.09.10, 07:07
Áno. Spoločník je považovaný za zamestnanca ak má akýkoľvek príjem z s.r.o. zdaňovaný podľa §5 (závislá činnosť) = aj dohoda (viď zákon o zdravotnom poistení §11 ods.2 písm.l)). Vymeriavacím základom je tento príjem. V takom prípade sa príjem konateľa spočíta s príjmom z dohody a uvedie sa v jednom riadku vo výkaze.

Aj podľa mňa by sa z odmeny vyplatenej na základe dohody zdravotné poistenie nemalo platiť, ale pozerala som do zákona a je to skuročne tak.

Jana Motyčková
02.09.10, 09:32
Z odmeny na základe dohody vyplatenej spoločníkovi sa zdravotné poistenie platí - jednak je to tak zo zákona a navyše viem, že to ZP už v jednej firme kontrolovala.

kocka503
02.09.10, 16:45
Z odmeny na základe dohody vyplatenej spoločníkovi sa zdravotné poistenie platí - jednak je to tak zo zákona a navyše viem, že to ZP už v jednej firme kontrolovala.

Ďakujem pekne za radu. No škoda že je to tak, tak potom zamestnať sa na dohodu je zbytočná práca navyše.... :(

olga84
16.09.10, 12:55
Dobrý deň. Potrebujem súrne poradiť: 1.Ak je zamestnanec obce členom komisie pri voľbách alebo referende, z odmeny sa mu zrazí iba daň, alebo aj odvody do SP,ZP? Ostatní členovia to majú iba zdanené a účtovníčky majú na to rôzne názory. 2. Teraz pri referende sa pracovníkom servisných skupín a ostatným zamestnancom, ktorí vykonávajú prípravné a administratívne práce spojené s referendom vyplácajú odmeny na základe DoVP, alebo ako mimoriadne odmeny, z ktorých sa odvádzajú okrem dane aj odvody do poisťovní? 3. Môže mať takúto odmenu /ako vodič/ aj starosta obce? Ďakujem za odpoveď.

Jana Motyčková
17.09.10, 05:34
1. To, že je členom komisie, nevyplýza z jeho pracovnej náplne ako zamestnanca obce, t.j. je to iný právny vzťah a zrazí sa mu iba daň - zdaňuje sa ale v úhrne s príjmom zo zamestnania.
2. Otázka je, či to má byť na základe DOVP alebo ako mimoriadna odmena? Odpoveď je obdobná ako pri bode 1.-ak tá náplň vyplýva z ich pracovného pomeru tak mimoriadna odmena, ak sa to dá posudzovať ako iná náplň práce, tak môže byť aj DOVP. (Ak na to nemáte osobitné usmernenie.)
3. Starosta nemôže mať mimoriadnu odmenu ako ostatní zamestnanci obce, starostovi vyplýva plat zo zákona, odmenu mu môžu schváliť poslanci. Výkon funkcie starostu je nezlučiteľný s výkonom práce zamestnanca obce. Ako zamestnanie sa pritom posudzuje akoýkoľvek pracovno-právny vzťah, t.j. aj DOVP. Čiže na DOVP pracovať nemôže.

Fronco
17.09.10, 06:43
Dobrý deň. Potrebujem súrne poradiť: 1.Ak je zamestnanec obce členom komisie pri voľbách alebo referende, z odmeny sa mu zrazí iba daň, alebo aj odvody do SP,ZP? Ostatní členovia to majú iba zdanené a účtovníčky majú na to rôzne názory. 2. Teraz pri referende sa pracovníkom servisných skupín a ostatným zamestnancom, ktorí vykonávajú prípravné a administratívne práce spojené s referendom vyplácajú odmeny na základe DoVP, alebo ako mimoriadne odmeny, z ktorých sa odvádzajú okrem dane aj odvody do poisťovní? 3. Môže mať takúto odmenu /ako vodič/ aj starosta obce? Ďakujem za odpoveď.

1. iba daň, vyplatená odmena sa považuje za výkon funkcie podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP
2. DVP, pozri viac priložený metodický pokyn MV SR
3. pokyn ani zákon to nezakazuje

Fronco
17.09.10, 06:46
pokyn sa mi ako príloha nezobrazil, takže prikladám link:
http://www.minv.sk/?oso10-financie

add. 3 - moja odpoveď nie je správny - viď vyššie príspevok Janky Motyčkovej

olga84
17.09.10, 13:40
Ďakujem pekne za odpovede.

Kači
05.10.10, 10:58
V uvedenom prípade FO z príjmov z prenájmu neplatí odvody ani do SP ani do ZP.
V nových návrhoch je, aby sa aj z príjmu (nad istú hranicu)za prenájom platili odvody do zdravotnej poisťovne. Mám priateľov už 30 rokov žijúcich v Austrálii. V Bratislave majú byt, ktorý prenajímajú - aj podávajú DP. Nielenže už si nebudú môcť uplatniť nezdaniteľ.čiastku, ale majú platiť odvody do slovenskej zdrav. poisťovne - do ktorej? Prečo? Nie sú u nás prihlásení v žiadnej ZP, ani nevyužívajú naše zdrav. služby. To ako k tomu prídu. Hádam bude pre takého prípady výnimka. Ďakujem.

jvp111
12.01.11, 15:10
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či z odmeny za výkon funkcie člena orgánu na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie podľa § 66 zákona č. 513/1991 Zb. Obch.zák. sa majú odvádzať odvody, alebo takáto vyplatená odmena či sa
len zdaňuje v daňovom priznaní?

Jana Motyčková
12.01.11, 18:25
Odmena za výkon funkcie je podľa môjho názoru zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti podľa §5 ods.1 písm. d).
To znamená, že od 1.1.2011 toho, kto túto odmenu dostáva je porebné prihlásiť ako zamestnanca do SP aj do ZP a budú sa z tejto odmeny platiť odvody.

pnavos
17.01.11, 12:25
Ja by som sa chcela spýtať, člen dozornej rady a člen predstavenstva majú zmluvu o výkone funkcie a sú odmeňovaní mesačnou odmenou. Sú občanmi ČR. Je povinnosť prihlásiť ich do SP a ZP od 1.1.2011?
Ďakujem za odpoveď

Jana Motyčková
17.01.11, 15:56
Ak nemajú výkon nejakej zárobkovej činnosti v ČR alebo inde v EÚ, tak áno, treba ich prihlásiť na poistenie do SP a ZP. Ak vykonávajú zárobkovú činonsť aj v ČR, musia si vybaviť na ústredí českej SP formulár E101, kde im určia príslušnosť k právnym predpisom a podľa toho budete postupovať.

adam
30.01.11, 15:10
Mám uzavreté zmluvy podľa § 51 obč.zákonníka ( nepomenované zmluvy)na činnosti, ktoré by sa mohli považovať za opakovanú činnosť. Moja otázka je:
platia sa odvody do SP a ZP aj z takýchto zmlúv? Ak áno v akom rozsahu. Príjem zdaním ako závislú činnosť, odpočítam nezdaniteľnú časť po podpísaní vyhlásenia.
Otázku som zadala i na porade, ale zatiaľ žiadna odpoveď, a čas súri, zajtra je posledný deň na prihlásenie do SP.

Jana Motyčková
30.01.11, 20:10
Platia sa odovdy, bližšie info tu :
http://www.porada.sk/t153577-sp-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153582-sp-od-1-1-2011-zamestnanci-platenie-poistneho-vykazovanie.html

http://www.porada.sk/t153242-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153254-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-poistne-zamestnanca-a-zamestnavatela.html

marčelina
31.01.11, 07:32
Skutočne stručná a praktická pomôcka. Srdečná vďaka

atka4
31.01.11, 10:31
Platia sa odovdy, bližšie info tu :
http://www.porada.sk/t153577-sp-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153582-sp-od-1-1-2011-zamestnanci-platenie-poistneho-vykazovanie.html

http://www.porada.sk/t153242-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153254-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-poistne-zamestnanca-a-zamestnavatela.html

Ďakujem za jasný prehľad :-)

adam
01.02.11, 08:19
Platia sa odovdy, bližšie info tu :
http://www.porada.sk/t153577-sp-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153582-sp-od-1-1-2011-zamestnanci-platenie-poistneho-vykazovanie.html

http://www.porada.sk/t153242-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153254-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-poistne-zamestnanca-a-zamestnavatela.html
Ďakujem...

GROSO
01.02.11, 09:40
[QUOTE=Jana Motyčková;1638157]Platia sa odovdy
Pripájam sa k poďakovaniu

zhv
01.03.11, 05:42
Lekárka podpísala zmluvu o vykonaní klinického skúšania produktov a liekov podľa §262 ods.1, §566 Obchodného zákonníka.

V roku 2010 to aplikovala u pacientov za čo jej bola vyplatená odmena. Ako mám dať príjem - podľa § 8 ( ako príležitostný príjem) alebo §6 ods.2 písmb.???????? Keď jej dám §6 musí mať aj RZZP a od 01.07.2011 sa prihlásiť do SP. Môže to byť aj závislá činnosť podĺa §5 ??

Jana Motyčková
01.03.11, 16:22
Lekárka podpísala zmluvu o vykonaní klinického skúšania produktov a liekov podľa §262 ods.1, §566 Obchodného zákonníka.

V roku 2010 to aplikovala u pacientov za čo jej bola vyplatená odmena. Ako mám dať príjem - podľa § 8 ( ako príležitostný príjem) alebo §6 ods.2 písmb.???????? Keď jej dám §6 musí mať aj RZZP a od 01.07.2011 sa prihlásiť do SP. Môže to byť aj závislá činnosť podĺa §5 ??
To je skôr otázka pre daňového poradcu.
Pre ZP a SP je málo informácií. Ale v podstate :
Predpokladám, že ako lekárka je zamestnaná, nevykonáva tú činnosť mimo zamestnania a ide o príjem roku 2010.
ZP - ak to dá - na základe stanoviska daňového poradcu - do §6 (popri zamestnaní) zaplatí poistné v rzzp zo sumy základ dane/2,14 (list SD). Ak to do dá do §8 ZP za rok 2010 neplatí.
SP - szčo zrejme doteraz nebola (ak je lekárkou v pracovnom pomere), ak má DIČ, szčo sa stane od 1.1.2011 a povinné poistenie môže začať platiť najskôr 1.7.2012 podľa príjmu z roku 2011. V takom prípade je pre SP ešte jedno, kam dá príjem do DP za rok 2010.

zhv
01.03.11, 20:42
To je skôr otázka pre daňového poradcu.
Pre ZP a SP je málo informácií. Ale v podstate :
Predpokladám, že ako lekárka je zamestnaná, nevykonáva tú činnosť mimo zamestnania a ide o príjem roku 2010.
ZP - ak to dá - na základe stanoviska daňového poradcu - do §6 (popri zamestnaní) zaplatí poistné v rzzp zo sumy základ dane/2,14 (list SD). Ak to do dá do §8 ZP za rok 2010 neplatí.
SP - szčo zrejme doteraz nebola (ak je lekárkou v pracovnom pomere), ak má DIČ, szčo sa stane od 1.1.2011 a povinné poistenie môže začať platiť najskôr 1.7.2012 podľa príjmu z roku 2011. V takom prípade je pre SP ešte jedno, kam dá príjem do DP za rok 2010.

Lekárka je zamestnaná v štátnej nemocnici. Túto činnosť robí mimo zamestnania a príjem je rok 2010.

Dana7
22.04.11, 08:08
Prosím o info, či sa niečo zmenilo od 1. 1. 2011 ohľadom odvodov na sociálne a zdravotné poistenie v prípade prokuristu. Viem, že v minulosti platil z príjmu daň a pokiaľ bol samoplatca, tak pri RZZP priznával tento príjem a platil zdravotné odvody. Na sociálku neplatil nič. Neviem však, či sa niečo zmenilo po novele zákona.
Ďakujem

Jana Motyčková
22.04.11, 13:33
Keďže príjem prokuristu je príjmom zo závislej činnosti, paltiteľ príjmu musí prokuristu prihlásiť na SP aj na ZP ako zamestnanca. Bližšie informácie o spôsobe a čase prihlásenia a k plateniu poistného sú v príslušných témach k SP a ZP od 1.1.2011, napríklad :
http://www.porada.sk/t153577-sp-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153582-sp-od-1-1-2011-zamestnanci-platenie-poistneho-vykazovanie.html
http://www.porada.sk/t153242-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-kto-je-zamestnancom-a-zamestnavatelom.html
http://www.porada.sk/t153254-zdravotne-poistenie-od-1-1-2011-poistne-zamestnanca-a-zamestnavatela.html

Dana7
26.04.11, 04:21
Z odmeny na základe dohody vyplatenej spoločníkovi sa zdravotné poistenie platí - jednak je to tak zo zákona a navyše viem, že to ZP už v jednej firme kontrolovala.

Prosím o info, či toto ustanovenie platí aj po 1. 1. 2011, keďže teraz je ten §, v ktorom to pôvodne bolo riešené bol zmenený.

Ďakujem

Jana Motyčková
26.04.11, 11:35
Po 1.1.2011 to už neplatí.

Ančika
25.05.11, 09:02
Prosím poradiť: zamestnancovi vznikol nárok na vyplatenie odmeny za predchádzajúci mesiac-apríl, ale je celý mesiac-máj DPN. Ak mu odmenu v máji vyplatíme, platíme do SP iba úrazové poistenie a ZP?
Vykazujeme ho v Mesačnom výkaze do SP? Ďakujem vopred za radu.

Jana Motyčková
25.05.11, 11:22
Anička: áno a áno.

Ančika
26.05.11, 08:05
Anička: áno a áno.
Srdečná vďaka.

MancEva
30.09.11, 04:36
Prosím poradiť, so študentom VŠ naša firma uzatvorila dohodu podľa §51 Občianskeho zákonníka. Ide vlastne o štipendium, podporu žiaka počas štúdiu, po skončení ktorého nastupuje k nám pracovať. Musím ho prihlásiť do SP, ZP a platiť z tohoto príjmu odvody? A čo daň?

Jana Motyčková
30.09.11, 09:44
K zďanovaniu stanovisko DR nájdete tu :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_stipendium042010.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_stipendium042010.pdf)
Keďže podľa uvedeného ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, treba študenta prihlásiť ako zamestnanca do SP (zrejme s pravidelným príjmom) a aj do ZP. A poistné sa z toho bude platiť okrem ÚP a GP.

obecbracovce
05.10.11, 07:05
Prosila by som poradiť ohľadom ošatného pre matrikárky. Mám tento príplatok pripočítať ku mzde a stiahnuť všetky odvody do SP a ZP, alebo ak mi dá pokladničný bločik, tak jej tam hotovosť z pokladne?

Katarina
10.10.11, 08:43
Poprosila by som poradiť. Spoločník s.r.o. zároveň zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere. Z dohody o vykonaní práce v tej istej s.r.o. treba platiť odvody do ZP ? Ďakujem

Jana Motyčková
10.10.11, 10:53
Z dohody spoločníka už tento rok nie. Minulé roky sa z takýchto dohôd ZP malo platiť.

Katarina
11.10.11, 16:40
Pani Janka, ďakujem pekne za odpoveď. Doplním ešte svoju otázku.

1. Platí, že spoločník s.r.o, ktorý je v s.r.o. v hlavnom pracovnom pomere, môže pracovať v tej istej s.r.o. na dohodu o vykonaní práce ?

2. Platí, že spoločník z dohody tento rok neplatí do ZP aj keď tento spoločník vystupuje ako konateľ spoločnosti ?

3. Treba prihlásiť spoločníka ako dohodára / v s.r.o. hlavný pracovný pomer/ do ZP ?

4. Treba prihlásiť spločníka ako dohodára/ v s.r.o. hlavný pracovný pomer/ do SP ?

5. Do ZP neplatí, a ako je to s platbami do SP ?

Ďakujem za odpoveď.

Jana Motyčková
11.10.11, 17:14
1. Môže.
2. Áno. Tento rok z dohody ZP neplatí nikto.
3. Je tam prihlásený ako zamestnanec, dohodu do ZP neprihlasujeme.
4. Do SP dohodu samozrejme prihlásiť treba, bez ohľadu na to, že je alebo nie je spoločníkom a bezohľadu na to, či tam má pracovný pomer.
5. Do SP sa z dohôd platí úrazové a garančné poistenie.

dogicka
12.10.11, 10:47
Prosím o radu. Spoločnosť vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti podiel na zisku (ide o vedúceho pracovníka, ktorý to má dohodnuté v pracovnej zmluve). Podľa mňa tento podiel na zisku podlieha odvodom do SP a ZP. Myslím si správne?

Jana Motyčková
12.10.11, 12:36
V podstate áno, ale :
- pre SP je to príjem, ktorý vstupuje do VZ zamestnanca
- pre ZP je to dividendou, z ktorej si on sám zaplatí poistné v rámci ročného zúčtovania poistného. Ak je to zisku z roku 2010, teraz vyplatený, zdravotné poistenie z toho neplatí.

dogicka
13.10.11, 05:38
V podstate áno, ale :
- pre SP je to príjem, ktorý vstupuje do VZ zamestnanca
- pre ZP je to dividendou, z ktorej si on sám zaplatí poistné v rámci ročného zúčtovania poistného. Ak je to zisku z roku 2010, teraz vyplatený, zdravotné poistenie z toho neplatí.

Áno, je to zo zisku z roku 2010. Pekne ďakujem.

obecbracovce
13.10.11, 06:02
Ešte raz by som poprosila o radu pri ošatnom pre matrikárky. Podľa rozpisu dotácie na prenesený výkon majú nárok na ošatné vo výške 99,58 €. Pripočítam tento príjem ku mzde a stiahnem odvody do SP a ZP, alebo ak mi dá pokladničný bločik, že si ošatné zakúpila, tak jej to vyplatím z pokladne bez akýchkoľvek odvodov? Pýtam sa preto, lebo sa mi zdá, že od r.2011 je nejaká zmena. Vopred ďakujem za odpoveď.

Jana Motyčková
14.10.11, 09:08
Poistné závisí od toho, či sa to zdaňuje. Zdaňovanie ošatného ja neovládam.

bredikova
16.10.11, 08:12
Prosím , chcem sa len uistiť ak bude vyplatený zisk spoločníkovi (jedinému majiteľovi s.r.o.) v roku 2012 za rok 2011 tak sa z neho neodvádz ZP.

Jana Motyčková
16.10.11, 11:23
Odvádza sa z toho zdravotné poistenie.

bredikova
16.10.11, 15:13
Ďakujem. Takže spoločník musí sám si podať RZ ZP , kde to uvedie v prímoch a doplatí odvody - 10 alebo 14 %?

Jana Motyčková
16.10.11, 16:04
Rzzp budú už robiť zdravotné poisťovne. Akým spôsobom sa budú "priznávať" dividendy dnes ešte nie je presne známe, predbežne to vyzerá, že sa budú uvádzať v daňovom priznaní a tento údaj (a iné údaje) posunie Daňové riaditeľstvo ÚDZS a ten zrejme následne zdravotnej poisťovni. Sadzba poistného by mala byť 10%.

bredikova
16.10.11, 16:30
Fajn. Ak si vyberie zo spoločnosti zisk v roku 2012 tak to bude príjem roku 2012 a nie roku 2011. Potom pojde do RZ ZP až za rok 2012.

Jared
24.10.11, 20:47
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri vyriešení nasledovnej situácie:
V s.r.o. máme Sporofond, čo je vlastne zmluva o úvere s veriteľom Fyzickou osobou občanom a dlžníkom s.r.o... Mesačne sa veriteľovi vyplácajú úroky z úveru vo výške 10 % pa...Veriteľ je povinný si podať daňové priznanie k dani z príjmov,nakoľko uvedený príjem je zdaniteľný a nemožno z neho vybrať daň zrážkou.
Otázka:
Keďže novelou zákona o zdravotnom poistení je aj takýto kapitálový príjem predmetom "zdravotných odvodov" chcela by som Vás poprosiť o interpretáciu novely zákona o zdravotnom poistení v praktickej rovine, teda čo, kedy ako má veriteľ FO občan urobiť v prípade takéhoto príjmu, ktorý poberal v r. 2011...
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď /Vašu pomoc/.

Jana Motyčková
25.10.11, 05:56
Občan si podá daňové priznanie, kde tento príjem vedie v §7. Daňové riaditeľstvo tieto údaje poskytne porstredníctvom ÚDZS zdravotnej poisťovni a poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a výsledok zučtovania mu zdravotná poisťovňa pošle do konca septembra, resp. októbra (ak by mal predĺženú lehotu na podanie DP). Na základe toho občan doplatí nedoplatok - termin bude mať uvedený v rozhodnutí.

Jared
25.10.11, 10:31
Vážená pani Motyčková, veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď /pomoc/. Ešte keby ste bola tak láskavá, nemusí občan platiť preddavky zdravotného poistenia, keď úroky z poskytnutého úveru dostáva občan mesačne?

Jana Motyčková
25.10.11, 11:53
Preddavky sa z takéhoto príjmu neplatia.

certik
28.10.11, 14:18
Ak zamestnanec bude zamestnaný iba jeden mesiac a dostane brutto mzdu vo výške 60.000 eur, je jasné, že mu vznikne nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Čo však so sociálnym poistením, keďže zaplatil z maximálnych vymeriavcich základov v tom jednom mesiaci - bude musieť niečo doplatiť? Vopred ďakujem za radu.

Jana Motyčková
28.10.11, 15:39
Ak to zamestnania bude naozaj trvať iba jeden mesiac, na sociálne poistenie nič nedopláca.

DanielaSL
05.03.12, 11:37
Chcela by som sa opýtať, či nedošlo k nejakej zmene v tomto prípade. Fyzická osoba má za rok 2011 príjem iba z prenájmu. Bude táto osoba povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012?

Jana Motyčková
05.03.12, 14:49
Nie, nebude. V tomto sa nič nezmenilo.

JajaFabša
05.03.12, 15:56
Janka, chcem Vás poprosiť o radu. Zamestnankyňa bola na PN do 1.1.2012 vrátane. Týmto dňom skončila aj pracovný pomer. Teraz pri výpočet miezd za február som zistila, že som jej nepreplatila dovolenku z roku 2011. Po výpočte som zistila, že mi síce túto RD počíta ako nepravidelný príjem, ale ťahá mi len úrazové poistné. Je to v poriadku? Nemalo by to počítať všetky sociálne odvody? A počíta to len za január/2012. Nemalo by to rozpočítať na mesiace zamestnania aj z minulého roku?

Jana Motyčková
06.03.12, 18:07
Je to v poriadku. Posledný rok, kedy trvalo poistenie bol r.2012, čiže prijem sa rozpočíta iba na 1.1.2012 a v ten deň bola PN a počas PN sa platí iba úrazové poistenie.

JajaFabša
06.03.12, 20:34
Moc, moc vďaka.

Zuzanak1
11.03.12, 14:55
Dobrý deň, zakladáme SRO a potrebujem si dať dokopy pár otázok :
1. spoločník, ktorému bude vyplatení podiel na zisku za rok 2012 v r.2013, aké odvody platí ? Je rozdiel ak je spoločník zároveň konateľ ?
2. spoločník, ktorému bude vyplácaná nepravidelná odmena, aké odvody platí z tejto odmeny ?
3. spoločník zároveň konateľ - vyplatená odmena ?
4. môže byť spoločník s.r.o. zaevidovaný na ÚP a poberať opatrovateľský príspevok ?

Veľmi pekne ďakujem za objasnenie :)

Jana Motyčková
11.03.12, 15:35
1. Zdravotné poistenie 10, resp.5 %. Či je zároveň konateľom nemá na to vplyv.
2. zdravotné poistenie, starobné, invalidné a rezervný fond
3. Ak to nie je zo zisku tak rovnako ako 2, ak je to zo zisku, tak ako 1.
4. Zaevidovaný na ÚP nemôže byť. Opatrovateľský príspevok neovládam.

Zuzanak1
11.03.12, 16:20
[QUOTE=Jana Motyčková;2009753] ďakujem pekne, môžem ešte doplňjúce otázky :rolleyes:.

1. Zdravotné poistenie 10, resp.5 %. Či je zároveň konateľom nemá na to vplyv. Ako sa potom vysporiada to ZP, keď sa mu vyplatí podiel na zisku ?
2. zdravotné poistenie, starobné, invalidné a rezervný fond. Treba ho vždy k 1.v mesiaci prihlásiť do ZP a SP, keď sa mu bude vyplácať odmena a ak v ďalšom mesiaci nebude zasa odhlásiť ?
3. Ak to nie je zo zisku tak rovnako ako 2, ak je to zo zisku, tak ako 1.
4. Zaevidovaný na ÚP nemôže byť. Opatrovateľský príspevok neovládam. Ak by nebol spoločník ale len konateľ môže byť na ÚP a dostávať odmenu do výšky max 139,90 eur mesačne vrátane poistného a treba ho nahlásiť na SP a ZP ako konateľa a platiť odvody v bode 2?
A ak bude zapísaný ako konateľ ale nikdy nijakú odmenu nedostane treba ho nahlasovať niekam ?

ďakujem pekne.

Jana Motyčková
12.03.12, 09:15
1. Vysporiada sa to až v ročnom zúčtovaní za rok 2012 - bude mať zrejme oznamovacia povinnosť - oznámi výšku dividend zdravotnej poisťovni budúci rok - v zákone oznamovacia povinnosť ešte nie je, ale chystá sa, preto presné dátumy ešte neuvádzam.
2. Pozrite si témy k nepravidelnému príjmu v SP (od 1.1.2011) -aj kôli prihlasovaniu aj kôli výpočtu a vykazovaniu, a k oznamovacím povinnostiam po 1.10.2011 v ZP.
4. Konateľ by zo zákona na ÚP mohol byť prihlásený, môže mať potom odmenu v uvedenej výške. K prihláška a plateniu rovnako ako v bode 2.
Ak nebude mať nikdy odmenu, je vhodné aby mal nejakú zmluvu (napr. o výkone funkcie), že funkciu vykonáva bez nároku na odmenu, potom ho nie je potrebné prihlasovať.

pero
19.03.12, 10:30
p.Motyčková, zamestnankyňa poberala predčasne starobný dôchodok do 28.2.2011, nakoľko sa rozhodla, že bude naďalej robiť. Ja som v marcovej mzde jej aj zamestnávateľovi začala odvádzať poistné do invalidného fondu aj z poistenia v nezamestnanosti. Teraz mi povedali v socialnej poistovni, že som nemala robiť odvody z týchto dvoch fondov, lebo že ona sice nepoberala predčasné starobný dôchodok, ale poberateľkou predčasného dôchodku ostala. Prosím Vás o vyjadrenie, či som mala zrážať poistné alebo nemala a ako ďalej postupovať.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Jana Motyčková
19.03.12, 11:28
Poistné na IP a PvN sa zrážať nemalo. Treba vypísať žiadosť o vrátenie poistného - tlačivo Sociálnej poisťovne : http://www.socpoist.sk/ext_dok-mu7_priloha09-na-vydanie/51477c
Poistné sa vysporiada so zamestnancom, aj daňovo, až teraz .
Sumu poistného dáte zamestnankyni k výplate - sumu za minulý rok uvediete ako vrátené poistné za minulýrok - ide o zdaniteľný príjem zamestnanca . Sumu vráteného poistného za tento rok dáte ako opravu poistného - čiže poistné mínusom (poníži poistné). Presnejšie informácie o zadaní do softu si treba zistiť u dodávateľa.

Iruška
03.05.12, 09:53
prosím poradiť. chcem sa vyhnút platbám do sociálnej poistovne. Som SZČO,vedenie účtovníctva. svoje prijmy by som si rozložila na živnosť a uzatvorila s niektorými mojimi zákazníkmi dohodu o pracovnej činnosti na vedenie účtovníctva. Tým by som si rozložila príjem na živnosť a príjem zo závislej . zo živnosti by som mala príjem iba do hranice povinného sociálneho poistenia. Mám 6 rokov do dôchodku a odpracované 36 rokov. Myslím, že tie odvody do starobneho dôchodku mi nič neurobia, keď platím odvody z minima.Dôchodok bude aj tak počítaný len z minima. ďakujem za Váš názor, prípadne pripomienky čo by som tým porušila. Ďakujem

tomare
04.05.12, 05:56
Poistné sa vysporiada so zamestnancom, aj daňovo, až teraz .
Sumu poistného dáte zamestnankyni k výplate - sumu za minulý rok uvediete ako vrátené poistné za minulýrok - ide o zdaniteľný príjem zamestnanca . Sumu vráteného poistného za tento rok dáte ako opravu poistného - čiže poistné mínusom (poníži poistné). Presnejšie informácie o zadaní do softu si treba zistiť u dodávateľa.


čiže ho zdaním a zahrniem ho do VZ pre zdravotnú poisťovňu?

Jana Motyčková
04.05.12, 07:20
Zdaníte to, ale do VZ pre zdravotné a sociálne poistenie vrátené poistné nevstupuje.

suklova
17.05.12, 08:56
Konateľka je v našej firme aj normálne zamestnaná /riadne sa platia odvody/. V júni jej budú vyplatené dividendy. Moja otázka je:
1/ dokedy musím nahlásiť na tlačive "oznámenie o príjmoch za rok 2011"
2/ ona nebude platiť nič, vysporiada sa to až v RZZP za rok 2012 v roku 2013?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Jana Motyčková
20.05.12, 09:06
1. Do 31.5.2013 - nahlásiť to musí ona, nie ten, kto dividendy vypláca.
2. Áno.

Moravot
21.05.12, 06:57
1. Do 31.5.2013 - nahlásiť to musí ona, nie ten, kto dividendy vypláca.
2. Áno.

Dobrý deň, postup je taký istý aj v prípade člena predstavenstva bytového dužstva, ktorý dostane v mesiaci máj vyplatené podiely zo zisku za rok 2011?

Jana Motyčková
23.05.12, 07:44
Ak má účasť na základnom imaní, tak áno.

Moravot
24.05.12, 06:49
Ak má účasť na základnom imaní, tak áno.

Ďakujem

Erika-ežka
14.08.12, 12:31
Dobrý deň, chcem sa opýtať či bude nejaká zmena od 1.1.2013 aj čo sa týka spoločníkov alebo konateľov s.r.o. bez príjmu, naďalej budú samoplatitelia len do ZP?

Jozef Mihál
15.08.12, 15:44
Dobrý deň, chcem sa opýtať či bude nejaká zmena od 1.1.2013 aj čo sa týka spoločníkov alebo konateľov s.r.o. bez príjmu, naďalej budú samoplatitelia len do ZP?
Keď si odmyslíme prípadné podiely na zisku, tak aj naďalej budú len samoplatitelia do zdravotnej poisťovne.

Výška ich odvodov sa zvyšuje od 1. januára 2013 na 55,02 eur.

Erika-ežka
16.08.12, 11:34
Keď si odmyslíme prípadné podiely na zisku, tak aj naďalej budú len samoplatitelia do zdravotnej poisťovne.

Výška ich odvodov sa zvyšuje od 1. januára 2013 na 55,02 eur.
OK, ďakujem pekne za odpoveď.

Erika-ežka
16.08.12, 12:04
Ešte by som sa chcela opýtať: Je pravda, že ak spoločník/konateľ má uzavretú PZ na kratší prac. čas (napr. 20 hod.) mesačne a platí z toho odvody, nepovažuje sa už za samoplatiteľa a nemusí okrem odvodov z PZ nič platiť?

Jana Motyčková
16.08.12, 12:45
Je to pravda.

Jozef Mihál
16.08.12, 19:10
Presne tak.

Erika-ežka
17.08.12, 14:59
Presne tak.
OK, ďakujem za odpovede.

bredikova
14.12.12, 15:55
Prosím o radu.

Spoločníkovi bude vyplatený zisk z rokov 2009,2010,2011 v roku 2013-2014

ZP bude platiť len zo zisku za rok 2011 v sume 10% ?

ZP zo zisku 2012 bude stále 10% alebo som niečo počula že 14%?

Jana Motyčková
14.12.12, 17:09
Bude 10 percent, téma bude k tomu osobitne, len čakám na podpis zákona (a dúfam, že nepodpíše, ale asi márne).

Jozef Mihál
15.12.12, 12:44
Novelu zákona o ZP prezident podpísal v stredu 12.12.2012...

mzdarka renca
15.12.12, 12:55
ja mám jednu otázočku, včera som sa dozvedela, že pre budúcich zametnancov ešte pred začatím akéhokoľvek zmluvného vzťahu školia a platia im ubytovanie na základe zmluvy podľa občianského zákonníka vo výške 200 eur. Preberali sme to aj s účtovníkom a veľmi sa nám to nepozdáva, lebo ja to vidím ako nepeňažný príjem, z ktorého sa neodviedli dane a ani poistné a to nehovorím o tom bezplatnom školení, čo im firma poskytuje. Čo s tým? ako to riešiť?

Jozef Mihál
15.12.12, 13:08
Je to nepeňažný príjem dosiahnutý v súvislosti s budúcim zamestnaním, teda musí sa zdaniť podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Zároveň ide o zamestnancov aj na účely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, pretože majú uzavretý právny vzťah (zmluva podľa Obč. zákonníka), z ktorého im plynie právo na pravidelný/nepravidelný? príjem zo závislej činnosti. Z uvedených nepeňažných príjmov by sa preto mali odvádzať aj odvody.

mzdarka renca
15.12.12, 13:15
Jožko, ďakujem veľmi pekne za informáciu, ako to riešiť, hneď v pondelok to dáme do poriadku.

Roxy
11.02.13, 16:23
Dobrý deň,
chcela by som sa len uistiť, či nenastali nejaké zmeny.
SZČO mala hrubé príjmy z podnikania cca 4620.- Eur a okrem toho aj príjem na základe DoVP a Zmluvy o vytvorení diela - spolu brutto 110.- eur, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou - teda nemusia byť uvedené v DP?
Ináč by musela platiť odvody, čo by bolo pri tejto biede veľmi nepríjemné.
Ďakujem

Jozef Mihál
11.02.13, 16:44
Príjmy z DoVP zdanené zrážkovou daňou? Príjem zo závislej činnosti sa už nemôže zdaniť zrážkovou daňou.

Rovnako je čudné zdanenie zrážkovou daňou pri príjme zo zmluvy o vytvorení diela.

Prosím upresnite zadanie.

Roxy
12.02.13, 19:57
prosím o prepáčenie - zrejme som zaspala dobu - upresňujem teda info:
hrubý príjem z podnikania cca 4 620.-
príjem z DoVP brutto 30.- zdanené preddavkom, vyplatené 24,30
príjem zo "Zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy" brutto 80.- vyplatené zdanené 69,28 (výpočet dane nechápem, pokúsim sa zistiť)
V DP typu B teda uvádza hrubé príjmy spolu 4730???
čo sa týka "Zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy" keďže je v nej uvedené: Autor na základe § 40 Autorského zákona udeľuje súhlas na uverejnenie diela...a súčasne udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu ...zrejme to bude 50 na 50 aktívne a pasívne príjmy??? A čo s nimi v DP?
Ďakujem za trpezlivosť :-)

Jozef Mihál
13.02.13, 06:22
V DP FO B uvádza príjem z podnikania 4620 eur a príjem z dohody (závislá činnosť, § 5) 30 eur.

Zdanenie príjmu zo zmluvy o vytvorení diela zrážkovou daňou je čudné a javí sa v rozpore so zákonom. Príjem z tejto zmluvy mal byť uvedený v DP, odmena za vytvorenie diela ako príjem podľa § 6 ods. 2 a odmena za licenciu ako príjem podľa § 6 ods. 4.

V DP sa takéto príjmy zdanené zrážkovou daňou (ak by bolo zdanenie v poriadku) neuvádzajú.

Môj názor - ten, kto odmenu vyplatil by mu mal vrátiť zrazenú daň (viď § 43a zákona o dani z príjmov) a on by si mal príjem uviesť v DP tak ako píšem vyššie.

Roxy
14.02.13, 18:57
Dobrý deň,
informovala som sa o spôsobe výpočtu odmeny za Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu - bolo mi povedané, že je to honorár podľa §6 ods.2 písm.a - z 80.-Eur boli odpočítané 40% pauš.výdavky, ZD zdanený 19% daňou /žial nespýtala som sa, či je zrážková alebo preddavková/ + 2% odvedené pre LITA - potom tá suma 69,28 sedí. Tak teraz neviem, či túto sumu uviesť v DP alebo nie - nechce sa mi naťahovať sa so štátnou inštitúciou o vrátenie dane.
Ešte jedna otázka - pochopila som správne, že pre vznik povinnosti platiť odvody do SP /suma 4 716.-/ sa posudzujú iba príjmy podľa §6 a príjmy podľa §5 sa síce v DP uvádzajú, ale neposudzujú?
Ďakujem

Jozef Mihál
14.02.13, 19:05
Dobrý deň,
informovala som sa o spôsobe výpočtu odmeny za Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu - bolo mi povedané, že je to honorár podľa §6 ods.2 písm.a - z 80.-Eur boli odpočítané 40% pauš.výdavky, ZD zdanený 19% daňou /žial nespýtala som sa, či je zrážková alebo preddavková/ + 2% odvedené pre LITA - potom tá suma 69,28 sedí. Tak teraz neviem, či túto sumu uviesť v DP alebo nie - nechce sa mi naťahovať sa so štátnou inštitúciou o vrátenie dane.
Ešte jedna otázka - pochopila som správne, že pre vznik povinnosti platiť odvody do SP /suma 4 716.-/ sa posudzujú iba príjmy podľa §6 a príjmy podľa §5 sa síce v DP uvádzajú, ale neposudzujú?
Ďakujem

Zrážkovou daňou môže byť zdanený autorský honorár za príspevok do novín, časopisov, rozhlasu a televízie. V uvedenom prípade to zrejme bude v poriadku a uvedený príjem sa neuvedie do DP.

Pre posúdenie povinnosti platiť odvody do SP je podstatný len príjem z činnosti SZČO a to príjem zdanený podľa § 6 ods. 1 a 2.

Roxy
24.02.13, 07:52
dakujem

Viera 2
08.03.13, 17:54
Dobrý večer. Zamestnankyňa v pracovnom pomere na Slovensku zároveň na základe zmluvy o spolupráci poberá spravidla mesačne provízie od českej firmy. V daňovom priznaní si tento príjem uvádza v príjmoch z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (§ 6, ods. 2, písm. b) ), uplatní si 40% výdavky a daň vypočíta zápočtom , pričom skutočnosť, že sa jedná o príjmy z Českej republiky, označí v osobitných záznamoch.
Mám otázku, či bude mať takto uvedený príjem vplyv na nejaké naviac povinnosti voči Sociálnej a Zdravotnej poisťovni v budúcom období (naviac = iné ako teraz, vyplývajúce z pracovného pomeru). Jedná sa o celkový príjem 270,95 Eur, po odpočítaní paušálnych výdavkov základ dane 162,57 Eura.
Ďakujem.

Jozef Mihál
09.03.13, 11:49
Možno ma Janka Motyčková doplní, podľa môjho názoru by tieto príjmy nemali mať vplyv na výšku poistného do SP a ZP.

Viera 2
11.03.13, 08:31
Ďakujem veľmi pekne pán Mihál, počkám si ešte na názor p. Motyčkovej, kým to definitívne uzavriem.

Jana Motyčková
11.03.13, 08:58
Ak činnosť vykonáva na Slovensku a zdaňuje to v §6 ods. 2 písm. b) má podľa mňa registračnú povinnosť (DIČ) podľa §49a zákona o dani z príjmu. Keďže má DIČ z dôvodov príjmu podľa §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmu je považovaná za szčo na účely sociálneho aj zdravotného poistenia. (To by ale asi nezdaňovala v ČR).

Ak činnosť vykonávava v ČR, tak je to zložitejšie, požiada o vystavenie E101, resp. A1 - určenie uplatniteľnej legislatívy, predpokladám, že jej určia uplatňovať slovenskú, legislatívu a potom platí presne to, čo platí, ak činnosť vykonáva v SR.

Ešte samozrejme - aj keď je považovaná za szčo pre sociálne poistenie, pri tejto výške príjmu sa nestáva povinne poistenou szčo, čiže voči SP nemá žiadne povinnosti.
V ZP má byť príhlásená ako szčo od kedy má DIČ, príjem vstúpi do rzzp. Preddavky v r.2013 sa platia podľa rzzp za rok 2011 - ak nebola szčo v r.2011, preddavky neplatí, kým je zamestnaná.

Viera 2
11.03.13, 10:01
veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď, DIČ má pridelené od 15.3.2012, pokúsime sa zariadiť čo najskôr podľa Vašej informácie (činnosť je pre českú firmu vykonávaná na Slovensku).

astherixova
11.03.13, 11:36
Dobrý deň platia sa zdravotné odvody z ostatných príjmov § 8 ods. 1 písm. b)* príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností (DP FO typ B, VIII. oddiel , tabuľka č. 3, riadok 2) v roku 2012 mal príjem - výdaj = 70,00 €. Ak áno je potrebné to niekam nahlasovať do ZP a akou formou. Ďakujem za odpoveď.

Jana Motyčková
11.03.13, 13:04
Poistné sa z toho platí - zo základu dane. Vy do ZP nenahlasujete nič, do ZP to nahlási DR. ZP to zahrnie do ročného zúčtovania.

DanielaSL
13.03.13, 15:17
Mám takýto problém...spoločník s.r.o. predáva svoj podiel druhému spoločníkovi, ktorým je a.s. Neviem ale upresniť či sa jedná len o vklad, prípadne niečo navyše...nejako mi to nenapadlo sa opýtať.
1. Takýto príjem je alebo nie je oslobodený potom od dane...
2. Platia sa z neho nejaké odvody do ZP?
Ďakujem.

Jana Motyčková
13.03.13, 17:31
Nie je to príjem osobodený od dane. Je to príjem podľa §8 ods.1 písm. f), výdavkom je obstarávacia cena podielu resp. vklad spoločníka. Dá sa uplatniť aj dpočet 500 €. Zo základu dane sa platí aj zdravotné poistenie.

DanielaSL
13.03.13, 18:53
Ďakujem pekne Janka....

DanielaSL
15.03.13, 09:19
Mám takýto problém...spoločník s.r.o. predáva svoj podiel druhému spoločníkovi, ktorým je a.s. Neviem ale upresniť či sa jedná len o vklad, prípadne niečo navyše...nejako mi to nenapadlo sa opýtať.
1. Takýto príjem je alebo nie je oslobodený potom od dane...
2. Platia sa z neho nejaké odvody do ZP?
Ďakujem.

Janka dnes mi bolo povedané, že od vkladu do predaja uplynulo viac ako 5 rokov..platí to aj v takom prípade, či je to iné?

Jana Motyčková
17.03.13, 11:36
Ja v zákone nevidím žiadne oslobodenie, ak od vkladu uplynulo 5 rokov.

DanielaSL
17.03.13, 16:03
No práve..ani ja...ale tá a.s. čo ostane jediným spoločníkom mu to takto napísala.

viera37
18.03.13, 06:44
Zamestnanec v rámci svojej pracovnej činnosti vypracoval štúdiu pre Rakúsko na základe zmluvy, za ktorú dostal 5800,- Eur. Podáva daňové priznanie typu B, príjem uvádza v § 8 - iné. Je poviný z tohto príjmu platiť poistné do ZP?

Jana Motyčková
18.03.13, 07:02
Áno, zdravotná poisťovňa mu áklad dane z tohoto príjmu zahrnie do ročného zúćtovania ZP, vyčísli nedoplatok a potom to zamestnanec sám doplatí.

Maryen
19.03.13, 10:25
Mám otázku ohľadom zdanenia príjmov na základe zmluvy a vytvorení umeleckého diela. Môže byť na takúto zmluvu vykonávaná činnosť napr. kultúrne vystúpenie umelca? Na aké podobné činnosti v oblasti kultúrnej činnosti je táto zmluva aplikovatelná?
Ak odvedie organizácia zrážkovú daň na základe dohody s umelcom, musí najprv odpočítať aj odviesť 2% ?
Ak organizácia odvedie 19% zrážk.daň, tým je to vysporiadané? tzn.nemá iné povinnosti, neplatí sa ani ZP ani SP? Je to tak? Ďakujem

Maryen
19.03.13, 11:18
ešte dodám k tej otázke či je k týmto činnostiam zaradiť aj napr. prednášky.

Jozef Mihál
19.03.13, 11:58
Mám otázku ohľadom zdanenia príjmov na základe zmluvy a vytvorení umeleckého diela. Môže byť na takúto zmluvu vykonávaná činnosť napr. kultúrne vystúpenie umelca? Na aké podobné činnosti v oblasti kultúrnej činnosti je táto zmluva aplikovatelná?
Ak odvedie organizácia zrážkovú daň na základe dohody s umelcom, musí najprv odpočítať aj odviesť 2% ?
Ak organizácia odvedie 19% zrážk.daň, tým je to vysporiadané? tzn.nemá iné povinnosti, neplatí sa ani ZP ani SP? Je to tak? ĎakujemVeľmi široko koncipujete otázku, odpoviem stručne.
http://www.porada.sk/tags/index.php?tag=/autorsky-zakon/
Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 AZ môže byť uzatvorená aj na kultúrne vystúpenie. Ten kto vypláca honorár, musí odviesť príslušnú sumu do umeleckých fondov podľa zákona 13/1993, bez ohľadu na to, ako bol honorár zdanený. AK je v súlade so zákonom o dani z príjmov z honorára zrazená zrážková daň, je tento príjem samozrejme daňovo vysporiadaný a neplatí sa ani sociálne ani zdravotné poistenie.

Maryen
19.03.13, 12:40
Ďakujem moc za skorú odpoveď.

Jana Motyčková
19.03.13, 13:41
Ja len zdôrazním to, čo napísal Jozef : "AK je v súlade so zákonom o dani z príjmov z honorára zrazená zrážková daň".
A zrážková daň sa môže použiť len pri autorskom honorári za príspevok do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon.

Maryen
21.03.13, 11:36
To znamená, že zmluva o vytv. umel.diela ak je uzatvorená za kultúrne vystúpenie alebo podobné činnosti,(prednášky atď.) t.j. neide o autorský honorár, tak zamestnávateľ z toho odvedie daň - preddavkovo a on to musí sám vysporiadať v daňovom priznaní, navyše zo základu príjmu bude platiť aj zdravotné odvody?
Čiže možnosť, keď neplatí žiadne odvody okrem zrážkovej dane u obč. zmlúv je aplikovateľná jedine pri autorskom honorári za prísp. do novín,rozhlasu,tv?

Jana Motyčková
21.03.13, 12:00
Ak je odmena vyplatená na zmluvu o vytvorení diela, ide o autorský honorár a ide o príjem podľa §6 ods.2 daňového zákona. Platiteľ daň nezráža, autor sa zaregistruje na DÚ a je považovaný za szčo z hľadiska platenia SP a ZP. Platiteľ príjmu odvádza príspevok do umeleckých fondov. Obdobne sa posuzdujú aj zmluvy o vykonaní diela, napr. kultúrne vystúpenie, prednáška. Podstatné je ale odvolávka na zákon v znení zmluvy, či sa odvoláva na autorský zákon alebo na Občiansky zákonník. (OZ ale takéto typy zmlúv nepozná).

Ak to nechcete zdaňovať v §6, mala by to byť nejaká iná zmluva podľa Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo, nepomenovaná zmluva) . Potom ak by išlo o závislú činnosť zdaníte to v §5 - ale v tomto prípade zamestnávateľ platí za túto osobu okrem preddavkov na daň aj zdravotné a sociálne poistenie. Alebo je to jednorazový náhodný príjem, potom z toho preddavok platiteľ nezráža, ten kto príjem poberá, zahrnie si ho do DP (ponížený o 500€). Zo základu dane sa platí zdravotné poistenie (v rzzp).

Možnosť neplatiť žiadne odvody sa týka len niektorých zmlúv podľa autorského zákona (+prenájom nehnuteľností), a to len licenčných zmlúv (len pasívny príjem) a príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a tv, ak nejde o umelecký výkon.

Jozef Mihál
21.03.13, 13:40
Ak vydržíte, do mesiaca napíšem komplexný príspevok, ako je to s odvodmi a so zdanením príjmov umelcov a autorov. Teraz žiaľ na to nie je čas.

habrina08
26.03.13, 14:07
chcem poprosiť o vyjadrenie, neviem tu nikde nájsť odpoveď na moju otázku. Konateľ je zamestnaný vo svojej s.r.o. na polovičný úväzok a má aj živnosť, avšak v živnosti nevykazoval žiadnu činnosť, asi 3 roky posielal na DU nulové daňové priznanie a neplatil ani žiadne odvody. Tento rok má príjem zo živnosti a neviem mu poradiť, že či bude platiť odvody zo živnosti. Je možné že by platil odvody aj z prac. pomeru aj zo živnosti? ďakujem za názor a odpoveď:)

Jozef Mihál
26.03.13, 15:44
Ak mal príjem zo živnosti za rok 2012 nad 4716 eur brutto, od 1.7.2013 musí platiť zo živnosti poistné do Sociálnej poisťovne. Z príjmu zo živnosti za rok 2012 mu zdravotná poisťovňa vypočíta nedoplatok na poistnom a to ako 14% z vymeriavacieho základu. Ten sa v danom prípade určí ako základ dane zo živnosti za rok 2012 (zistený z DP za rok 2012) deleno 2,14.

habrina08
26.03.13, 15:49
veľmi pekne ďakujem za informáciu...:)

Zdravotna poisťovňa-Union
04.04.13, 06:43
Dobry den,
platia sa odvody do zdravotnej poisťovne v prípade, ak si poistenec vyberie predčasne peniaze z tretieho piliera?
dakujem za odpoved

Jozef Mihál
04.04.13, 07:27
Dávky a odstupné z doplnkového dôchodkového sporenia sú príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 os. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Z týchto príjmov sa daň vyberá zrážkou podľa § 43. ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov.
.
Podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa takéto príjmy (zdanené zrážkovou daňou) nepovažujú za zárobkovú činnosť - poistné na zdravotné poistenie sa neplatí.

Zdravotna poisťovňa-Union
04.04.13, 08:04
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď p. Mihál.
pekný deň

Zdravotna poisťovňa-Union
29.04.13, 17:50
Dobry den, chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k nasledujúcim dvom prípadom:

1. Ak ide o poľnohospodárske družstvo a pri zániku členstva smrťou, vypláca družstvo dedičom vyrovnávací členský podiel ktorý predstavuje 25% zo základného členského vkladu t.j. z 1000 Eur. Je zdedený členský vklad oslobodený od platenia odvodu do zdravotnej poisťovne ?


2. Predaj nehnuteľnosti - Pán P. zdedil nehnuteľnosť minulý rok, t.j. r.2012.
V roku 2013 by chcel byt predať svojej dcére. Na Daňovom úrade pánovi P. povedali, že daň z tohto predaja platiť nebude. Je to správna informácia?
Ak nebude platiť daň tak nemusí platiť ani z predaja nehnuteľnosti do zdravotnej poisťovne?
A čo ak by to p. P riešil darovacou zmluvou a svojej dcére by byt daroval? Mohli by predísť tomu aby museli platiť odvody a DPH?


Ďakujem za Vašu pomoc a prajem krásny deň

Jozef Mihál
30.04.13, 12:41
Vyrovnací podiel je uvedený medzi dividendami v § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení ako zárobková činnosť a platí sa z neho poistné na zdravotné poistenie.

V danom prípade však je sporné, či sa poistné má platiť z vyrovnacieho podielu, ktorý dostane po zomretom členovi družstva jeho dedič.

Podľa môjho názoru sa poistné platiť má, pretože v zákone sa nerozlišuje, či vyrovnací podiel dostane člen družstva alebo po jeho smrti dedič.

V druhom prípade ak ide o príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, tak poistné sa z takéhoto príjmu platiť nebude.

Pri darovaní nehnuteľnosti príjem získaný darovaním nehnuteľnosti nie je predmetom dane.

Zdravotna poisťovňa-Union
01.05.13, 08:51
dakujem za odpoved :)

umb
03.07.13, 08:30
Dobrý deň
Chcela by som sa opýtať na odvody do poisťovní z peňažnej ceny za súťaž v sume 1000,- Eur. Podľa mňa odvody idú len do zdravotnej poisťovne a daň.
je to tak správne?
Ďakujem

Jana Motyčková
03.07.13, 11:06
Ak ide o výhru zo súťaže, ktorú vyhlásil zamestnávateľ, tak je to príjem zo závislej činnosti zamestnanca a tento vstupuje do vymeriavecieho základu zamestnanca aj pre SP aj pre ZP.
Ak ide o výhru z inej súťaže, je to po odpočítaní 500 € zdaniteľný príjem podľa §8 a z toho sa platí daň a zdravotné poistenie - zamestnanec príjem uvedie v DP, zdravotná poisťovňa mu vyčísli poistné v rzzp.

prstienok
03.07.13, 14:26
Ako postupovať: vyplácali sme z-ncom príspevky zo sociálneho fondu... pri všetkom tom zhone som si nevšimla, že tá suma sa mi nnezarátala do VZ pre SP a ZP.., čiže nešli z nej ani odvody.. čo teraz?

Lubkka
12.08.13, 12:51
Dobry den, chcem sa spytat ako postupovat v pripade ze zamestnavatel prispieva zamestnancovi na elektricenku v ramci BA. Ale nie kvoli ceste do a z prace ale kvoli tomu ze asistent casto lieta po meste a firma uznala ze je to ovela lacnejsie ako mu platit taxik alebo tie dokumenty davat kurierovi. Problem je v tom ze netusim ako si obhajim pred poistovnami a DU ze tento prijem nie je nepenazny prijem ale je to vlastne iba naklad pre zamestnavatela lebo sa snazi minimalizovat svoje vydavky.
Stacilo by nam nejake cestne vyhlasenie ze zamestnanec tuto elektricenku nebude pouzivat na sukromne ucely ??? Alebo to vobec nemame ani risit a taketo obycajne - logicke odovodnenie im staci ? Dakujem

Dáša_
03.08.14, 10:30
Člen družstva zomrel v roku 2006. Dedičské konanie sa uzavrelo v roku 2014. Jednému z dedičov - dôchodcovi - bude vyplatený vyrovnávací podiel. V akej výške sa platí zdravotné poistenie? Je tam aj nejaká odpočitateľná čiastka alebo sa platí z celej sumy?

Jana Motyčková
04.08.14, 04:55
Smrťou zaniká členstvo v družstve. Dedič zdedil členské práva a povinnosti ale nestane sa členom, ak nepožiada o členstvo. Ak o členstvo nepožiada, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo zaniklo. Ak ide o tento prípad, myslím si, že keďže členstvo zaniklo v r.2006, tak z vyrovnacieho podielu by sa poistné platiť nemuselo.
Odporúčam ale dať dopyt na Ministerstvo zdravotníctva alebo na poisťovňu s presnými informáciami.

JM1968
15.08.14, 09:48
Prosím, platí aj v roku 2014, že vrátené zdravotné poistenie (spätne priznaný invalidný dôchodok) nevstupuje do vymeriavaceho základu na platenie poistného do ZP a SP? Ďakujem

JM1968
15.08.14, 11:13
Prosím, platí aj v roku 2014, že vrátené zdravotné poistenie (spätne priznaný invalidný dôchodok) nevstupuje do vymeriavaceho základu na platenie poistného do ZP a SP? Ďakujem

pardon, zle som sa zaradila, neviem sa vymazať

JajaFabša
04.09.14, 04:32
Zdravotné poistenie je nutné platiť aj z príjmu v zmysle § 8 zákona o DzP, medzi iným je tam aj prevod nehnuteľnosti. Mňa však zaujíma, či aj príjem pri predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve súkromnej osoby (vo vlastníctve je viac ako 5 rokov) podlieha zdravotnému poisteniu. Viem, že je tento príjem oslobodený od dane, takže predpokladám, že nepodlieha odvodu do ZP, ale nie som si v tejto veci istá. Ďakujem

Jana Motyčková
04.09.14, 04:54
Keďže príjem je oslobodený od dane, nepodlieha zdravotnému poisteniu.

JajaFabša
04.09.14, 07:42
Vďaka, vďaka

promont maja
04.09.14, 10:19
Poprosím o radu.

Spoločník poskytol úver spoločnosti s tým, že úrok z tohto úveru ročne prekročí 5000 eur. Mám dilemu len v tom, akým spôsobom a kto oznamuje vyplatenie tohto úroku? ... má povinnosť spoločnosť? .. či spoločník? ...

mzdypd
05.09.14, 06:28
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k nasledujúcemu prípadu:

V roku 2013 poľnohospodárske družstvo vyplatilo dedičovi na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve zo dňa 09.10.2012 majetkový podiel v sume 68,- EUR. Medzi družstvom a dedičom bola uzatvorená zmluva o spätnom prevode majetkového podielu.

Malo družstvo povinnosť výplatu nahlásiť do ZP a odviesť poistné?

Podotýkam, že poručiteľ bol oprávnenou osobou družstva a mal v družstve vypočítaný majetkový podiel bez účasti na základnom imaní.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Jana Motyčková
05.09.14, 07:29
Poprosím o radu.

Spoločník poskytol úver spoločnosti s tým, že úrok z tohto úveru ročne prekročí 5000 eur. Mám dilemu len v tom, akým spôsobom a kto oznamuje vyplatenie tohto úroku? ... má povinnosť spoločnosť? .. či spoločník? ...

Kam oznamuje ?

tuta
05.09.14, 10:39
Členovia rybárskeho zväzu vykonávajú čestnú funkciu, napr. pokladník, predseda..., nemajú uzatvorený pracovný pomer. Raz ročne im je vyplatená odmena za výkon tejto funkcie. Zaujíma ma, či jediným spôsobom na vyplatenie odmeny je uzatvorenie dohody o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti na pár dni koncom roka a tým súvisiacich všetkých daňových a odvodových záležitosti. Ďakujem.

koalko
08.09.14, 05:45
prečo v nových aktualitách sa objavujú veci z rokov 2009,ktoré už neplatia?

Jana Motyčková
08.09.14, 05:50
Členovia rybárskeho zväzu vykonávajú čestnú funkciu, napr. pokladník, predseda..., nemajú uzatvorený pracovný pomer. Raz ročne im je vyplatená odmena za výkon tejto funkcie. Zaujíma ma, či jediným spôsobom na vyplatenie odmeny je uzatvorenie dohody o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti na pár dni koncom roka a tým súvisiacich všetkých daňových a odvodových záležitosti. Ďakujem.
Odmena za výkon funkcie by sa nemala vyplácať na dohodu. Právnym vzťahom s nárokom na príjem je funkcia, vymenovaním, zvolením, resp. schválením nároku na odmenu vzniká právny vzťah, vtedy ich treba prihlásiť do SP.

Jana Motyčková
08.09.14, 05:53
prečo v nových aktualitách sa objavujú veci z rokov 2009,ktoré už neplatia?

Ak niekto pridá príspevok do starej témy, téma sa objaví medzi prvými Témy sú zoraďované podľa dátumu posledného príspevku.

mzdypd
09.09.14, 06:34
Dobrý deň,

môžem Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku pod číslom 155.Vopred ďakujem

Jana Motyčková
09.09.14, 13:04
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k nasledujúcemu prípadu:

V roku 2013 poľnohospodárske družstvo vyplatilo dedičovi na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve zo dňa 09.10.2012 majetkový podiel v sume 68,- EUR. Medzi družstvom a dedičom bola uzatvorená zmluva o spätnom prevode majetkového podielu.

Malo družstvo povinnosť výplatu nahlásiť do ZP a odviesť poistné?

Podotýkam, že poručiteľ bol oprávnenou osobou družstva a mal v družstve vypočítaný majetkový podiel bez účasti na základnom imaní.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Nerozumiem tomuto - poručiteľ bol oprávnenou osobou družstva (to je čo ?) a mal v družstve vypočítaný majetkový podiel bez účasti na základnom imaní - to tiež neviem, či znamená, mal majetkový podiel, lebo nemal majetkový podiel? Ako môže mať majetkový podiel a nemať podiel na základnom imaní.

Predpokladám, že teda mal zomrelý majetkový podiel v družstve. Dedič, ktorý nepokračuje v členstve má nárok na vyrovnací podiel, takže predpokladám, že to, čo dedič dostal bol vyrovnací podiel a ten je považovaný pre ZP za dividendu.

V súčasnosti to družstvo vykazuje vo výkaze poistného z dividend a zrazí 14% preddavok.

Ale tento prípad sa týka ešte roku 2012, dokonca vyrovnací podiel sa počíta z účtovnej uzávierky r. 2011, tak si myslím, že by sa malo postupovať obdobne ako pri podieloch na zisku podľa prechodných ustanovení a tento podiel oznamuje ZP sám poberateľ - ak ale iné "dividendy" nemal, táto suma spadá do hranice, ktorá sa neoznamovala.
Čiže zhrniem - myslím si, že túto sumu do ZP neoznaje nikto, za podmienky, že dedič iné príjmy z dividend v r. 2013 nemal.

mzdypd
10.09.14, 07:28
Dobrý deň p. Motyčková,

ja sa ospravedlňujem, že som poslala neúplnú otázku.

Oprávnenými osobami družstva sú:

a) členovia družstva, pokiaľ boli členmi družstva k 30.11.1991,

b) vlastníci pôdy a vlastníci ostatného majetku užívaného družstvom s hodnotou najmenej 30000,-Kčs, pokiaľ sa písomne prihlásia v družstve do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona a súčasne preukážu, že ich majetok družstvo prevzalo, užíva alebo užívalo ku dňu účinnosti zákona č. 162/1990 Zb. o poľn. družstevníctve.

Na základnom imaní družstva sa podieľajú iba členovia družstva.

Oprávnené osoby mali vypočítaný majetkový podiel bez účasti na základnom imaní.

Oprávneným osobám, ktoré mali zriadený účet v centrálnom depozitári cenných papierov boli vydané družstevné podielnické listy a tým, ktoré nemali účet majetkové podiely ostali v družstve. Oprávnené osoby ako aj ich dedičia môžu predať družstvu podielnické listy príp. majetkový podiel.

Majetkové podiely boli vypočítané v roku 1993 na základe zákona č. 42/1992 Zb. a ich výška sa nezmenila v závislosti od dosiahnutého zisku v jednotlivých účtovných obdobiach.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Jana Motyčková
10.09.14, 10:53
Myslím, že platí to, čo som napísala. Ale nie som si istá tými pojmami.

mzdypd
10.09.14, 10:57
Ďakujem pekne p. Motyčková.

Lubkka
28.10.14, 18:17
Dobry vecernasa spolocnost chce aby skladnici mali vodicsky preukaz na nakladne vozidla. Budeme im teda preplacat vzniknute naklady. Znamena to ze im tieto sumy vstupia pri vypocte mzdy do nepenazneho prijmu ?Vopred dakujem za odpoved

Lubkka
31.10.14, 07:55
Dobry den,mohol by mi niekto odpovedat na otazku vid vyssie, dakujem moc

Lubkka
10.11.14, 13:15
Chcem sa spytat kam treba zadat tuto otazku vid nizsie aby sme dostali odpoved ?


Dobry vecernasa spolocnost chce aby skladnici mali vodicsky preukaz na nakladne vozidla. Budeme im teda preplacat vzniknute naklady. Znamena to ze im tieto sumy vstupia pri vypocte mzdy do nepenazneho prijmu ?Vopred dakujem za odpoved

jvp111
11.11.14, 06:23
Dobrý deň prajem, člen okrskovej volebnej komisie (štátna príslušnosť SR) v osobnom dotazníku uviedol, že je poistený v zahraničí, konkrétne v Bruseli. Z odmeny za výkon funkcie mu zrazím len daň a odvody na zdravotné poistenie nie?

Alebo ako treba postupovať, môže mi niekto poradiť? Ďakujem.

Fronco
11.11.14, 07:28
Mali by ste zraziť poistné podla legislativy, ktorá sa naň ho vzťahuje (t.j.) belgickej. No predtým by som to radšej konzultovala s MZ SR, či kvôli jednému dňu .... Od 1.1.2016 tento problém nebude, lebo odmena za takúto činnosť bude od dane oslobodená.

Jana Motyčková
11.11.14, 12:36
Súhlas s Froncom.

jvp111
12.11.14, 07:11
Ďakujem, mám odpoveď už aj z MZ SR, - "má si ich sám priznať a vykonať odvod na zdravotné poistenie v Belgicku podľa právnych predpisov Belgicka (ak mu belgické právne predpisy takúto povinnosť ustanovujú)."

JUDr.Kmeťová Janka
12.11.14, 10:21
dobrý deň prosím o riešenie situácie, moja klientka dostáva od bývalého zamestnávateľa dôchodok, ktorý je mimo starobného dôchodku od sociálnej poisťovne, je to mesačné plnenie - dôchodok na základe zmluvy medzi bývalým zamestnávateľom a ňou, ked dochádzalo k vyplácaniu mesačne, zamestnávateľ je urobil odvody a preddavky na daň, potom si robila daňové priznanie sama.Od roku 2010 jej tento dôchodok prestav vyplácať, žalovali sme to na súde aj s úrokmi z omeškania, súd jej dal za pravdu, priznal aj úroky z omeškania, teraz pri vyplatení, jedná sa o sumu 10.900,-EUR za tie roky a úroky z omeškania 2900,-EUR. Odporca tvrdí, že zo všetkého je potrebné zaplatiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prosím o radu , dakujem Kmežová

Jana Motyčková
12.11.14, 12:42
Neviem, o aký dôchodok ide. Ak to nie je príjem nezdanený, resp. oslobodený od dane, tak je to zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a môj názor je, že aj úroky z toho sú príjmom zo závislej činnosti (= príjem plynúci v súvislosti s minulým výkonom závislej činnosti - §5 ods.1 písm. g) a ods. 2). Odorúčam ale skonzultovať s daňovým poradcom.


Ak je to príjem zo závislej činnosti v takom prípade to bude podliehať aj sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Otázkou je len akým spôsobom sa odvody budú počítať a vykazovať a to je závislé od presného znenia rozhodnutia súdu.


Ak súd rozhodol neplatnom skončení právneho vzťahu, tak pre SP sa príjem rozpočíta na dobu, za ktorú bol príjem priznaný a podľa pravidiel v tom čase platných sa vypočíta poistné. Ak sa pred r.2011 z tohoto poistné neplatilo, potom poistné bude iba z časti prislúchajúcej obdobiu od 1.1.2011.
Ak znenie rozhodnutia je v inom zmysle, môže to byť inak.


Do ZP sa zaplatí preddavok v aktuálnom mesiaci, za ktorý sa príjem zúčtuje + sa na minulé obdobie zamestnanec prihláasi do ZP a do ZP sa dajú aditívne výkazy za minulé obdobia s nulami. Opäť závisí od presného rozhodnutia súdu.


Ak by dôchodok bol príjmom, ktorý nie je predmetom dane, potom nepodlieha ani sociálnemu a zdravotnému poisteniu a rovnako zrejme aj úroky z neho

Hanka
13.03.15, 12:06
Dobrý deň,

dôchodca pracujúci na dohodu, poberá príjmy z prenájmu poľnohospodárskej pôdy a teraz chce prenajať s.r.o. časť pozemku, kde si táto s.r.o. postaví montovaný sklad. Všetky príjmy z prenájmu nepresiahnu sumu 500 €. Musí sa prihlásiť na DÚ, že prenajme časť svojho pozemku s.r.o. a bude platiť z prenájmu odvody do zdravotnej poisťovne ? Ďakujem za radu

Jana Motyčková
13.03.15, 13:37
Na DÚ by sa prihlásiť mal, prihlásenie sa nie je podmienené tým, či musí alebo nemusí podávať DP, alebo či má iba príjmy do 500 €, ktoré sú od dane oslobodené. DP podávať z dôvodov týchto príjmov podávať nemusí.
Z príjmov z prenájmu sa zdravotné poistenie neplatí.

Hanka
13.03.15, 16:38
p. Motyčková, ďakujem.

Mala
18.03.15, 13:58
Dobrý deň p. Motyčková, prosím Vás o odpoveď zamestnanec má príjmy podľa §5 kde už dosiahol max. vymeriavací základ pre odvody, ale predal akcie a na DP uviedol predaj podľa §8. Je § 8 posudzovaný samostatne pre výpočet odvodov do ZP? Je niekde kalkulačka pre približný výpočet a kontrolu RZZP? Ďakujem.

Jozef Mihál
21.03.15, 09:04
Dobrý deň p. Motyčková, prosím Vás o odpoveď zamestnanec má príjmy podľa §5 kde už dosiahol max. vymeriavací základ pre odvody, ale predal akcie a na DP uviedol predaj podľa §8. Je § 8 posudzovaný samostatne pre výpočet odvodov do ZP? Je niekde kalkulačka pre približný výpočet a kontrolu RZZP? Ďakujem.
V prípade, že poistenec presiahne v súčte svojich VZ z príjmov podľa § 5 a § 8 zákona o dani z príjmov maximálny ročný VZ v RZZP, tak sa vypočíta koeficient ako:

Max. ročný VZ deleno súčet VZ,

a týmto koeficientom sa prenásobia jednotlivé VZ, teda VZ z príjmov podľa § 5 a VZ z príjmov podľa § 8.

Čiže - poistné sa vypočíta aj z časti príjmov podľa § 8 a naopak, vráti sa časť z preddavkov, ktoré sa platili počas roka z príjmov podľa § 5.

Osobne neviem o nejakej kalkulačke, pretože vo všeobecnosti je výpočet v RZ zložitý. Uvedený prípad si ale sama viete ľahko skontrolovať podľa uvedeného postupu.

Mala
22.03.15, 15:49
V prípade, že poistenec presiahne v súčte svojich VZ z príjmov podľa § 5 a § 8 zákona o dani z príjmov maximálny ročný VZ v RZZP, tak sa vypočíta koeficient ako:

Max. ročný VZ deleno súčet VZ,

a týmto koeficientom sa prenásobia jednotlivé VZ, teda VZ z príjmov podľa § 5 a VZ z príjmov podľa § 8.

Čiže - poistné sa vypočíta aj z časti príjmov podľa § 8 a naopak, vráti sa časť z preddavkov, ktoré sa platili počas roka z príjmov podľa § 5.

Osobne neviem o nejakej kalkulačke, pretože vo všeobecnosti je výpočet v RZ zložitý. Uvedený prípad si ale sama viete ľahko skontrolovať podľa uvedeného postupu.


Veľmi pekne dakujem za odpoveď.

botuľa
28.03.15, 12:56
Zdravím kolektív draka! Chcela by som poprosiť o informáciu týkajúcu sa príležitostného príjmu § 8. Dôchodca mal v roku 2014 príležitostný príjem vo výške 2500 EUR. Keďže je 500 EUR oslobodených, do daňového priznania sa uvádza čiastka 1900. A keďže nemal iný ako tento prílež. príjem, nemusí podávať daňové priznanie a tým pádom ani nebude platiť zdravotné poistenie z ročného zúčtovania? Uvažujem správne? Ďakujem moc

Mila123
28.03.15, 13:08
Zdravím kolektív draka! Chcela by som poprosiť o informáciu týkajúcu sa príležitostného príjmu § 8. Dôchodca mal v roku 2014 príležitostný príjem vo výške 2500 EUR. Keďže je 500 EUR oslobodených, do daňového priznania sa uvádza čiastka 1900. A keďže nemal iný ako tento prílež. príjem, nemusí podávať daňové priznanie a tým pádom ani nebude platiť zdravotné poistenie z ročného zúčtovania? Uvažujem správne? Ďakujem moc
nie, neuvažuješ, keďže rozdiel je 2000 €, dôchodca zaplatí daň (neuvádzaš druh poberaného dôchodku, ja som brala na vedomie, to , že D nemá nárok na NČZD ) i nedoplatok z RZZP .....

botuľa
28.03.15, 13:17
nie, neuvažuješ, keďže rozdiel je 2000 €, dôchodca zaplatí daň (neuvádzaš druh poberaného dôchodku, ja som brala na vedomie, to , že D nemá nárok na NČZD ) i nedoplatok z RZZP .....

Oprava:-) Myslela som príjem 2400 - 500 EUR oslobodených.... Tým je zdaniteľný príjem 1900. Ak príjmy nepresiahnu sumu 1901,67 - nie je povinnosť podávať daňové priznanie...Oprava o stovku som sa sekla:-) Takto je to o.k.?

Jana Motyčková
28.03.15, 17:17
Áno, takto je to OK.

pzvar
07.05.15, 08:45
Sprostredkovateľská provízia a odvody.

Zamestnanec má ako fyzická osoba uzatvorenú na rok 2015 Sprostredkovateľskú zmluvu podľa Občianského zákonníka.

Provízia za sprostredkovanie je iný príležitostný príjem podľa § 8 ods. 1 písm.a) ZoDP, ktorý je oslobodený do výšky 500 € za zdaňovacie obdobie.

1. Zamestnanec podá daňové priznanie, základ dane bude úhrn vyplatených provízií znížený o 500 €.

2. Zdravotná poisťovňa v rámci RZZP za rok 2015 dopočíta poistné.

3. Sociálna poisťovňa - z týchto príjmov sa odvody neplatia.

Je to takto OK?

Vopred ďakujem za Váš názor.

Jana Motyčková
07.05.15, 10:01
Ja si nemyslím, že príjmy zo sprostredkovateľskej zmluvy sú príležitostný príjem podľa §8 - ale to si overte na FS.
Z príjmu poďľa §8 ods. 1 písm. a) je to tak, ako píšete.

DušanČ
12.08.15, 05:52
Dobrý deň, mám podobný problém, ako v príspevku 181. Mal som v roku 2014 príjmy podľa § 8 v celkovej výške 1 680,49 € a okrem toho príjem podľa § 5 (odmena z titulu funkcie v orgánoch SVB) vo výške 104,16 €. Teda spolu príjmy nižšie ako 1 901,67 €. Nemusel som podať DP. Keďže z príjmu podľa § 5 mi bola strhnutá daň vo výške 19 €, DP som podal a FS mi uhradenú daň vrátila. Teraz mi prišlo zo zdravotnej poisťovne RZZP s povinnosťou zaplatiť poistné z rozdielu príjmov a výdavkov podľa § 8, v celkovej čiastke 103,05 €. Bol postup zdravotnej poisťovne správny ?

Jana Motyčková
12.08.15, 06:39
Postup ZP bol správny.
Poistné do ZP nie je závislé od toho, či je nárok na vrátenie dane podľa daňového zákona.
V zákone o zdravotnom poistení sa iba hovorí, že ZP nemusí vykonať rzzp za poistenca, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie. Nemusí, ale môže. Ale ak ste podal daňové priznanie a nemusel ste, ZP robí rzzp automaticky - lebo môže, neskúma, či tam povinnosť podať DP bola alebo nebola.
Čiže ak by ste nepodával DP, nevrátili by vám daň, ale nemuseli by ste platiť ZP. Ak ste DP podali, vrátili Vám daň ale zaplatíte ZP.
V budúcnosti, ak nie ste starobný dôchodca, je vhodné si v SVB podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti. Potom by vám pri takom príjme nezrazili preddavok dane.

evire
25.08.15, 07:12
Pekný deň,

ak zamestnávateľ poskytne zamestnancom lístky na divadelné predstavenie platí sa daň a odvody aj do ZP a SP ?

ďakujem

Jana Motyčková
25.08.15, 08:00
Platí sa všetko.

buzasiova
29.09.15, 12:08
Dobrý deň,

prosím o informáciu, ako platí odvody doktorand VŠ ktorý poberá štipendium, už má nad 30 rokov, okrem toho je riadnym zamestnancom v jednej firme. Do Sociálnej poisťovne neplatí zo štipendia ( platí to stále?), ale do zdravotnej poisťovne musí odviesť odvod zo štipendia, ale ako? Zo zamestnania mu idú riadne odvody, kedy sa urobia odvody zo štipendia? Alebo sa nerobia odvody a v RZZP mu vyjde nedoplatok, ak áno - sám si nahlási ďalšie príjmy do zdravotnej poisťovne aby vedela urobiť RZZP ? Musí si v tomto prípade dotyčný doktorand urobiť sám daňové priznanie alebo je možné mu urobiť ročné zúčtovanie dane?

Ďakujem, Babeta

Jana Motyčková
29.09.15, 13:26
Štipendium doktoranda je príjem oslobodený od dane. Tým pádom nepodlieha ani sociálnemu ani zdravotnému poisteniu. Čiže zo štipendia neplatíte poistné do ZP. Mýlite si to s tým, že štát platí poistné na ZP iba za doktorandov do 30 rokov. Po dovŕšení 30 štát ZP neplatí, čiže doktorand sa musí "zaujímať" o svoje poistenie. Ale to ešte neznaméná, že automaticky si musí sám platiť poistenie.
V tomto konkrétnom prípade je zamestnancom a tým je ZP vybavená, platí za neho zamestnávateľ. Štipendium nepodlieha ZP a ani ho nanahlasuje do ZP pre účely rzzp, a ani z neho nedoplatí poistné v rzzp.


Ak by nebol zamestnancom, potom by bol v ZP samoplatiteľom a musel by si platiť preddavky na ZP sám najmenej z minimálneho základu. Ani v tomto prípade štipendium nevstupuje do vymeriavacieho zakladu pre ZP.


Ak iné príjmy nemá, môže žiadať o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa.

LUBY
01.12.15, 13:35
Dobrý deň, prosím Vás, ako je myslený tento odsek zákona o DzP : Od dane sú oslobodené 51a) podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, 52) neziskových organizácií a neinvestičných fondov......ide mi o činnosť pri ktorej napr. oz z prostriedkov ktoré dostalo od nadácie na určitý projekt, vypláca realizátorov projektu...ďakujem