PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zmena priezviskarybka7826
06.09.09, 09:58
Prajem pekny den,
chcela by som sa opytat. Som rozvedena vyse 2 roky, ale po rozvode som si nechala ex-manzelove meno. Teraz cakam babatko a chcela by som si zmenit priezvisko na svoje povodne - teda rodne. Co vsetko mi k tomu treba, aky je postup, poplatky a pod.? (podotykam, ze som navstivila portal.gov.sk a prezrela som si uvedene informacie, ale neviem z toho vyjst, preto ma prosim neodkazujte na tuto stranku)
dakujem vopred

arizona
06.09.09, 10:05
Robí to odd. matriky , alebo evidencia obyvateľstva. Nie som si istá, či tam nie je nejaká časová hranica, do kedy o zmenu treba požiadať.


Ku zmene priezviska po rozvode je potrebné predložiť:


občiansky preukaz
právoplatný rozsudok o rozvode


Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska
po rozvode manželstva.

Správne poplatky
Zmena

-hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska – 3 €,
-priezviska maloletých detí – 33 €,
-mena alebo priezviska v ostatných prípadoch – 99,50 €.Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená

-zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú sa nevyžaduje povolenie -neviem, či sa to vzťahuje na Teba, ale asi nie , lebo si o zmenu nepožiadala do 3. mesiacov po rozvode
-zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

ivka70
06.09.09, 10:14
Kedze si zmenu priezviska nestihla do 3 mesiacov od pravoplatneho rozhodnutia sudu o rozvode /vtedy je to zadarmo/, musis poziadat o zmenu priezviska ako ktokolvek, kto si chce priezvisko zmenit.
Volakedy bol poplatok tusim 3000 Sk.

Na matrike obvodneho uradu by ti mali dat k tom uvsetky informacie.

rybka7826
06.09.09, 14:08
Co sa matriky tyka - musim ist na matriku tam, kde nas sobasili alebo na matriku v mieste mojho trvaleho bydliska?
Dakujem za odpovede.

alla66
06.09.09, 14:45
Co sa matriky tyka - musim ist na matriku tam, kde nas sobasili alebo na matriku v mieste mojho trvaleho bydliska?
Dakujem za odpovede.

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky

arizona
06.09.09, 14:46
Co sa matriky tyka - musim ist na matriku tam, kde nas sobasili alebo na matriku v mieste mojho trvaleho bydliska?
Dakujem za odpovede.
našla som Ti na nete :
Ako sa vrátiť k pôvodnému priezvisku
Som vydatá 30 rokov, pri sobáši som prijala manželovo meno. Dnes by som sa chcela vrátiť k svojmu pôvodnému menu. Chcela by som vedieť, čo všetko k tomu potrebujem, koľko ma to bude stáť a či aj deti (majú už 25 rokov) majú možnosť vybrať si a tiež požiadať o zmenu mena po matke, za akých finančných podmienok a čo k tomu potrebujú.
Alica
Zmenu priezviska upravuje zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku a sčasti aj zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Zákon o mene a priezvisku upravuje jednak osobitný spôsob zmeny priezviska, ktoré prijal jeden z manželov pri uzavretí manželstva (túto možnosť priznáva aj zákon o rodine), jednak všeobecnú možnosť zmeny priezviska na základe povolenia príslušného matričného úradu.
Podľa zákona o mene a priezvisku manžel, ktorý prijal pri uzavretí manželstva priezvisko druhého manžela, môže do jedného mesiaca od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, do ktorého matriky je vykonaný zápis o uzavretí manželstva, že opäť prijíma priezvisko, aké mal pred uzavretím manželstva. Uvedené právo rozvedeného manžela upravuje aj zákon o rodine, tento zákon však s účinnosťou od 1. apríla 2005 ustanovuje v rozpore so zákonom o mene a priezvisku trojmesačnú lehotu na oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska. Vzhľadom na to, že zákon o rodine je neskoršou právnou úpravou, podľa môjho názoru platí od 1. apríla 2005 trojmesačná lehota.
Vo vyššie uvedenom prípade nepodlieha zmena priezviska povoleniu, stačí len oznámenie matričnému úradu o opätovnom prijatí predošlého priezviska. Matričný úrad vezme oznámenie na vedomie a poznačí ho v knihe manželstiev, o čom vydá oznamovateľovi potvrdenie.
Takýmto spôsobom však možno zmeniť priezvisko len v prípade, ak došlo k právoplatnému rozvodu manželstva a môže dôjsť len k zmene priezviska rozvedeného manžela, nie priezviska spoločných detí rozvedených manželov.
Z uvedeného vyplýva, že zmena priezviska vašich plnoletých detí a v prípade, ak nedošlo k rozvodu manželstva, alebo ak uplynula vyššie uvedená lehota na oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska, ako aj zmena vášho priezviska, je možná len na základe povolenia príslušného matričného úradu. Matričný úrad môže zmenu povoliť, najmä ak ide o hanlivé, výstredné alebo smiešne priezvisko, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Odôvodnenosť žiadosti na povolenie zmeny posudzuje matričný úrad.
Matričný úrad povoľuje zmenu priezviska na základe žiadosti žiadateľa. Ak ide o zmenu priezviska, ktoré je spoločným priezviskom manželov, jeho zmenu možno za trvania ich manželstva povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov.
Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať náležitosti uvedené v paragrafe 11 zákona o mene a priezvisku.
Výška poplatku za zmenu priezviska závisí od spôsobu a dôvodov jeho zmeny. Podľa zákona o správnych poplatkoch je zmena priezviska u rozvedeného manžela od poplatku oslobodená, ale zákon o správnych poplatkoch nezohľadňuje zákonom o rodine predĺženú lehotu na takéto oznámenie a naďalej uvádza, že oslobodenie sa vzťahuje na prípady oznámené do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Keďže však nejde o povolenie zmeny priezviska, takáto zmena priezviska nie je podľa môjho názoru predmetom poplatku, aj keď by bola v rámci novej lehoty oznámená po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozvodu.
Poplatok za povolenie zmeny hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného alebo cudzojazyčného priezviska je 100 korún, za povolenie zmeny priezviska maloletých detí 1000 korún, v ostatných prípadoch podlieha povolenie zmeny priezviska poplatku vo výške 3000 korún.
sme.sk

alla66
06.09.09, 14:53
Zmena priezviska po novom
Od 1. februára 2009 sa upravia pravidlá používania mena a priezviska ako aj povoľovania ich zmeny podľa požiadaviek občanov. Novela zákona o mene a priezvisku reaguje na nárast počtu zmiešaných manželstiev. Na Slovensku sa rodia deti rodičom rôznych štátnych príslušností, čo sa odzrkadľuje aj na množstve žiadostí občanov týkajúcich sa úpravy a užívania mena a priezviska. Podkladom k príprave novely boli najmä poznatky z praxe matričných úradov a obvodných úradov, ktoré prijímajú oznámenia o zmene mena a priezviska a rozhodujú o povolení na zmenu mena a priezviska.
http://www.ocelnik.sk/zmena-priezviska-po-novom

rybka7826
14.09.09, 14:38
Ahojte, pisem pre info, lebo som to bola zistovat priamo na uradoch a tak sa mozno niekomu tieto info zidu.
Z matriky v mieste trvaleho bydliska ma poslali na obvodny urad, odbor vseobecnej vnutornej spravy, oddelenie statneho obcianstva a matrik (v Ke je to na Komeskeho 52, 4. posch.).
Dali mi ziadost, ku ktorej treba dolozit originaly (tie potom vratia) - rodny list, sobasny list - ak je, pravoplatne rozhodnutie sudu o rozvode manzelstva a OP. Vybavia to do 30 dni, spravidla to vsak robia uz do 2 tyzdnov. Daju mi papier, ak sa vzdam odvolania zaplatim poplatok (necelych 100€) a s tym papierom si potom budem vybavovat nove doklady.
pekny den :)