PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : životné minimum, dávkyJúlia Tanečková
18.09.09, 09:58
Chcela by som vedieť, koľko je životné minimum na tri osoby, všetky sú dospelé. Zarába len manžel okolo 300€ mesačne, ja a syn sme nezamestnaní.
Chcela by som vedieť, či neprekračujeme životné minimum a na aké dávky, v akej výške mám nárok?

Xanti
18.09.09, 09:58
Chcela by som vedieť, koľko je životné minimum na tri osoby, všetky sú dospelé. Zarába len manžel okolo 300€ mesačne, ja a syn sme nezamestnaní.
Chcela by som vedieť, či neprekračujeme životné minimum a na aké dávky, v akej výške mám nárok?Koľko má syn rokov?

Júlia Tanečková
18.09.09, 10:20
Syn má 21 rokov.

Xanti
18.09.09, 10:27
Syn má 21 rokov.
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/B6286CB7FB0B017AC1257115004E3F63?OpenDocument

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

Výška dávky:
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 €/mesiac / osoba

Príspevok na bývanie patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku.
89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.

Čiže Váš mesačný príjem by musel byť menší ako
157,6 + 3x2 + 89,2 = 252,80 € aby ste mali nárok na nejaké dávky v hmotnej núdzi. Čo nie je, takže nemáte nárok.

Syn by mohol skúsiť zamestnať sa v rámci absolventskej praxe
http://www.upsvar.sk/rs/phoenix.nsf/docs/DOC-61934602

Resp. pri dobrovolníckej práci
http://www.upsvar.sk/rs/phoenix.nsf/docs/DOC-73411738
a toto sa týka aj teba myslím.

Jara
18.09.09, 12:07
Xanti, nemyslím, že si jej správne poradila, nakoľko si vzala výšku dávky v hmotnej núdzi, t.j. 157,60€ a počítala ako ich príjem... Nikdy som to nerobila, ale ja si myslím, že najprv je potrebné posúdiť výšku ich príjmov, t.j. porovnať, či dosahujú životné minimum, ktoré je od 1.7.2009 vo výške 185,19 € na jednu plnoletú osobu, no a keď sú traja, tak krát 3 a to je 555,57€. Túto výšku zrejme nedosahujú, ak zadavateľka problému písala, že majú len 300€. Takže podľa mňa by mali skúsiť dať si žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. Ak to zle chápem, tak ma opravte, nechcem nikoho zavádzať...

Flinstone
18.09.09, 13:20
súhlasím s popísaným... choďte si pýtať dávku v hmotnej núdzi, a nedajte sa odbiť... veď nemáte čo stratiť... Keď štát môže podporovať skupinu osôb, ktorá od malička len zbíja, tak musí podporiť aj slušných ľudí.

veronikasad
18.09.09, 13:28
Xanti, nemyslím, že si jej správne poradila, nakoľko si vzala výšku dávky v hmotnej núdzi, t.j. 157,60€ a počítala ako ich príjem... Nikdy som to nerobila, ale ja si myslím, že najprv je potrebné posúdiť výšku ich príjmov, t.j. porovnať, či dosahujú životné minimum, ktoré je od 1.7.2009 vo výške 185,19 € na jednu plnoletú osobu, no a keď sú traja, tak krát 3 a to je 555,57€. Túto výšku zrejme nedosahujú, ak zadavateľka problému písala, že majú len 300€. Takže podľa mňa by mali skúsiť dať si žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. Ak to zle chápem, tak ma opravte, nechcem nikoho zavádzať...
súhlasím, viď § 2 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi

"Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením".

Tiež § 5 odst.4 písm.a)
za príjem sa na účely tohto zákona nepovažuje

a) 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb

Katy a R
18.09.09, 13:59
... len netreba zabudnúť, že ..
keď aj niekoho posúdia ako občana v hmotnej núdzi .. to ešte neznamená, že dostane celú dávku aj s príspevkami. To je len v prípade, ak nemá vôbec žiadny príjem... ak nejaký príjem má, tak sa to veru "zohľadní":mee:
cit.
"Určenie výšky dávky a príspevkov
Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom.
Dávka a príspevky sa poskytujú v jednej sume.
Dávka a príspevky sa nevyplácajú, ak je ich výška nižšia ako jedno euro."

Xanti
18.09.09, 16:34
Xanti, nemyslím, že si jej správne poradila, nakoľko si vzala výšku dávky v hmotnej núdzi, t.j. 157,60€ a počítala ako ich príjem... Nikdy som to nerobila, ale ja si myslím, že najprv je potrebné posúdiť výšku ich príjmov, t.j. porovnať, či dosahujú životné minimum, ktoré je od 1.7.2009 vo výške 185,19 € na jednu plnoletú osobu, no a keď sú traja, tak krát 3 a to je 555,57€. Túto výšku zrejme nedosahujú, ak zadavateľka problému písala, že majú len 300€. Takže podľa mňa by mali skúsiť dať si žiadosť o dávku v hmotnej núdzi. Ak to zle chápem, tak ma opravte, nechcem nikoho zavádzať... Ano brala som ako príjem dávky v hmotnej núdzi. Koľko by mohla dostať keby boli absolútne bez príjmu. Samozrejme, životné minimum neznamená to, že dostanú vyplatené do životného minima. Maximum čo môžu dostať vyplatené je do výšky dávky v hmotnej núdzi. Zbytočne je podľa môjho názoru spomínať životné minimum v tomto prípade. Daná rodina ho nedosahuje.
Samozrejme aj s tebou sa dá nesúhlasiť nakoľko
http://www.mzdarka.eu/index.php/zakonnik-prace-hor-nav/zakonnikclanky/85-ivotne-minimum-od-1-7-2009

Od 01.07.2009 upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 (http://www.mzdarka.eu/index.php/component/docman/doc_download/207-opatrenie-2522009-zz-) Z.z. sumy životného minima.
Základná suma životného minima je 185,19 €
Za životné minimum fyzickej osoby, alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 (zákona 601/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov) spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:
a) 185,19 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
b) 129,18 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
c) 84,52 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa


Čiže životné minimum rodiny je 185,19+129,18+129,18 = 443,55 €


súhlasím, viď § 2 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi

"Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením".

Tiež § 5 odst.4 písm.a)
za príjem sa na účely tohto zákona nepovažuje

a) 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb Súhlasím, toto som hladala a prehliadla som... ale kedže 25% z 300 € príjmu rodiny sa nepočíta za príjem, tak ich príjem je na účely posúdenia dávky v hmotnej núdzi 225 € mesačne.


... len netreba zabudnúť, že ..
keď aj niekoho posúdia ako občana v hmotnej núdzi .. to ešte neznamená, že dostane celú dávku aj s príspevkami. To je len v prípade, ak nemá vôbec žiadny príjem... ak nejaký príjem má, tak sa to veru "zohľadní":mee:
cit.
"Určenie výšky dávky a príspevkov
Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom.
Dávka a príspevky sa poskytujú v jednej sume.
Dávka a príspevky sa nevyplácajú, ak je ich výška nižšia ako jedno euro."


súhlasím s popísaným... choďte si pýtať dávku v hmotnej núdzi, a nedajte sa odbiť... veď nemáte čo stratiť... Keď štát môže podporovať skupinu osôb, ktorá od malička len zbíja, tak musí podporiť aj slušných ľudí. ano súhlasím s tebou, mali by žiadať o dávku v hmotnej núdzi.


http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/B6286CB7FB0B017AC1257115004E3F63?OpenDocument

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

Výška dávky:
157,60€pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 €/mesiac / osoba

Príspevok na bývanie patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku.
89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.

Čiže Váš mesačný príjem by musel byť menší ako
157,6 + 3x2 + 89,2 = 252,80 € aby ste mali nárok na nejaké dávky v hmotnej núdzi. Čo nie je, takže nemáte nárok.

Opravujem svoje vyhlásenie, a daná rodina má nárok na dávku v hmotnej núdzi a to z rozdielu medzi 252,80 € a príjmu rodiny posudzovaného na dávku v hmotnej núdzi 225 €.

Čiže ak rátam správne tak daná rodina má nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 27,80 €.

Katy a R
19.09.09, 09:26
oceňujem podrobný výklad xanti...:)
Ja len doplním, že podmienky získania dávky v hmotnej núdzi sú naozaj "tvrdé" ... a samozrejme treba to doložiť potvrdeniami o príjme rok dozadu .. a tiež potvrdenia, že rodina nevlastní majetok, ktorý by mohla predať, k príspevku na bývanie napr. treba doložiť aj potvrdenie, že platí nájomné načas..... skrátka, treba sa pripraviť na to (hlavne psychicky)
mimotemy nedá mi... že ako budú posudzovať "hmotnú núdzu" našich spoluobčanov, ktorí sa vrátia z Anglicka (po nedávnych udalostiach s výbermi z bankomatov). Aké potvrdenie o výške príjmu doložia z nemenovanej anglickej banky :confused::D:confused:

Xanti
19.09.09, 16:10
oceňujem podrobný výklad xanti...:)
Ja len doplním, že podmienky získania dávky v hmotnej núdzi sú naozaj "tvrdé" ... a samozrejme treba to doložiť potvrdeniami o príjme rok dozadu .. a tiež potvrdenia, že rodina nevlastní majetok, ktorý by mohla predať, k príspevku na bývanie napr. treba doložiť aj potvrdenie, že platí nájomné načas..... skrátka, treba sa pripraviť na to (hlavne psychicky)
mimotemy nedá mi... že ako budú posudzovať "hmotnú núdzu" našich spoluobčanov, ktorí sa vrátia z Anglicka (po nedávnych udalostiach s výbermi z bankomatov). Aké potvrdenie o výške príjmu doložia z nemenovanej anglickej banky :confused::D:confused:Áno v tom máš pravdu, podmienky sú veľmi tvrdé a náročné. Človek si dva krát rozmyslí či absolvuje tú tortúru, vybavovačky a papierovačky. A či sa to vôbec oplatí.

I preto som vo svojom prvom príspevku dala linky na absolventskú prax pre syna, alebo dobrovolnícku prácu. Alebo možno pomôže zistiť či niekto v okolí nehladá osobného asistenta ( zdravotne postihnutý ) lebo tých je málo. Sama mám kamaráta, je postihnutý a má problém zohnať osobného asistenta a pritom teraz majú asistenti slušné podmienky ( odmena je vyššia ako minimálna hodinová mzda ).

Zákonom o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008 Z. z.), a vstúpil do platnosti 1. januára 2009.
Ja sa tentoraz pokúsim priblížiť vám platné, podľa mňa tie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa Osobnej asistencie: 1. asi najciteľnejšia a najpozitívnejšia zmena – mení sa hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie z pôvodných 1,83 € (55,- Sk) / hodinu na aktuálnych 2,49 € (75,- Sk) / hodinu. Píšem aktuálnych, lebo po novom bude sadzba za výkon osobnej asistencie závislá od stanovenej výšky životného minima pre plnoletú osobu – konkrétne bude predstavovať 1,39% sumy životného minima. A v súvislosti so zmenou výšky životného minima, bude sa meniť aj výška hodinovej sadzby za osobnú asistenciu.
2. osobný asistent, ktorý vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu min. 140 hodín mesačne (podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie) je od 1.1.2009 dôchodkovo poistený, pričom poistné platí štát. Treba však podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, a to v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
http://www.downovsyndrom.sk/sds/?q=node/600

Dakujem za ocenenie, v podstate som to tak musela urobiť, lebo som uviedla nie celkom presné údaje.

mimotemy Čo sa týka tých iných občanov, trošku tmavšej pleti, tak tý netuším ako budú toto všetko dokladovať. Asi nijako, lebo nechcem byť zlá, ale sú zákonom chránený ako tatranské medvede i preto sa tak premnožili. ( myslím medvede :D:D:D:D )

atka4
19.09.09, 21:24
Áno v tom máš pravdu, podmienky sú veľmi tvrdé a náročné. Človek si dva krát rozmyslí či absolvuje tú tortúru, vybavovačky a papierovačky. A či sa to vôbec oplatí.

I preto som vo svojom prvom príspevku dala linky na absolventskú prax pre syna, alebo dobrovolnícku prácu. Alebo možno pomôže zistiť či niekto v okolí nehladá osobného asistenta ( zdravotne postihnutý ) lebo tých je málo. Sama mám kamaráta, je postihnutý a má problém zohnať osobného asistenta a pritom teraz majú asistenti slušné podmienky ( odmena je vyššia ako minimálna hodinová mzda ).

Zákonom o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008 Z. z.), a vstúpil do platnosti 1. januára 2009.
Ja sa tentoraz pokúsim priblížiť vám platné, podľa mňa tie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa Osobnej asistencie: 1. asi najciteľnejšia a najpozitívnejšia zmena – mení sa hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie z pôvodných 1,83 € (55,- Sk) / hodinu na aktuálnych 2,49 € (75,- Sk) / hodinu.
od 1.7.09 je hodinová sadzba pri OA 2,58 eura
Píšem aktuálnych, lebo po novom bude sadzba za výkon osobnej asistencie závislá od stanovenej výšky životného minima pre plnoletú osobu – konkrétne bude predstavovať 1,39% sumy životného minima. A v súvislosti so zmenou výšky životného minima, bude sa meniť aj výška hodinovej sadzby za osobnú asistenciu.
2. osobný asistent, ktorý vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu min. 140 hodín mesačne (podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie) je od 1.1.2009 dôchodkovo poistený, pričom poistné platí štát. Treba však podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie, a to v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
http://www.downovsyndrom.sk/sds/?q=node/600

Dakujem za ocenenie, v podstate som to tak musela urobiť, lebo som uviedla nie celkom presné údaje.

mimotemy Čo sa týka tých iných občanov, trošku tmavšej pleti, tak tý netuším ako budú toto všetko dokladovať. Asi nijako, lebo nechcem byť zlá, ale sú zákonom chránený ako tatranské medvede i preto sa tak premnožili. ( myslím medvede :D:D:D:D )
od 1.7.09 je hodinová sadzba pri OA 2,58 eura
;)

Xanti
19.09.09, 21:26
od 1.7.09 je hodinová sadzba pri OA 2,58 eura
;)
Samozrejme súhlasím,
ja som len citovala časť z linku čo som prilepila, ešte nestihli vymeniť info.
:D:D

matah35
30.09.09, 05:47
vie mi niekto poradiť ako to vlastne je! Som nezamestnaná od 01.04.2009 aj môj muž od01.01.2009 už dva mesiace nedostal nič lebo ja ešte dostávam posledný krát bola som na socialke či nám niečo budú doplácať bolo mi povedané že nie lebo poberám ja 268€ mám 3deti (16,13,10,rokov) že mne presahuje ale životné minimum je pre 5člennú rodinu 567€ nie? ako to vlastne v tomto štáte funguje? dostali sme výpovede a pozerajú na nás ako keby sa nám nechcelo robiť? ako mám dalej hungovať!

Xanti
30.09.09, 06:00
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/B6286CB7FB0B017AC1257115004E3F63?OpenDocument

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

Výška dávky:
157,60€pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 €/mesiac / osoba

Príspevok na bývanie patrí občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na úhradu nákladov spojených s bývaním, ak splnili podmienky nároku na dávku.
89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.

Čiže Váš mesačný príjem by musel byť menší ako
157,6 + 3x2 + 89,2 = 252,80 € aby ste mali nárok na nejaké dávky v hmotnej núdzi. Čo nie je, takže nemáte nárok.

Syn by mohol skúsiť zamestnať sa v rámci absolventskej praxe
http://www.upsvar.sk/rs/phoenix.nsf/docs/DOC-61934602

Resp. pri dobrovolníckej práci
http://www.upsvar.sk/rs/phoenix.nsf/docs/DOC-73411738
a toto sa týka aj teba myslím.


vie mi niekto poradiť ako to vlastne je! Som nezamestnaná od 01.04.2009 aj môj muž od01.01.2009 už dva mesiace nedostal nič lebo ja ešte dostávam posledný krát bola som na socialke či nám niečo budú doplácať bolo mi povedané že nie lebo poberám ja 268€ mám 3deti (16,13,10,rokov) že mne presahuje ale životné minimum je pre 5člennú rodinu 567€ nie? ako to vlastne v tomto štáte funguje? dostali sme výpovede a pozerajú na nás ako keby sa nám nechcelo robiť? ako mám dalej hungovať!
Pre teba platí ten výpočet čo som nakopčila a k tomu ešte + 2x2 € za zdravotnú starostlivosť lebo ste doma piati. Čiže dávka v hmotnej núdzi pre Vašu rodinu by bola 256,80 €. Ak máte byt.
Ak máš príjem 268 € ktoré ak som pochopila je výživné na deti, tak to sa ráta za príjem rodiny.

Bohužial nemáš nárok na nič. Tvoj príjem je vyšší. ŽM nemá výpovednú lehotu, nedoplácajú do výšky ŽM. Prečítaj si celú tému.

Resp. ak tých 268 € je podpora v nezamestnanosti. Tak potom po skončení, si požiadaj o dávku v hmotnej núdzi. Na to nárok máš.
Som trošku nepochopila čo tá suma znamená.

matah35
30.09.09, 06:26
268€ je moja podpora + 65€ prídavky takže ak to mám chápať zo vzduchu sa žiť nedá rada by som sa niekde zamestnala ale kde ked tu nič není?????????????? takže by som aj tak nepochodila keby som sa išla sťažovať aj tak vám dakujem nám vlastný RD ale predsa ho nepredám?????? čo pôjdem potom pod most!!!! aj z deťmi!!!!!!!!!

Xanti
30.09.09, 06:29
268€ je moja podpora + 65€ prídavky takže ak to mám chápať zo vzduchu sa žiť nedá rada by som sa niekde zamestnala ale kde ked tu nič není?????????????? takže by som aj tak nepochodila keby som sa išla sťažovať aj tak vám dakujem nám vlastný RD ale predsa ho nepredám?????? čo pôjdem potom pod most!!!! aj z deťmi!!!!!!!!!Dom predať nemusíš lebo bývať musíš mať kde, ked Ti skončí podpora požiadaj o dávku v hmotnej núdzi. A tiež nejaké sociálne obedy pre deti v škole, v pár témach sa o tom písalo.

Držím palce aby si si zamestnanie našla ( PS: prihlásiť sa na SP ako dobrovolný platca nemocenského poistenia a ísť na PN, týka sa teba aj tvojho mng. bude to aký taký príjem do rodiny )

veronikasad
30.09.09, 06:30
268€ je moja podpora + 65€ prídavky takže ak to mám chápať zo vzduchu sa žiť nedá rada by som sa niekde zamestnala ale kde ked tu nič není?????????????? takže by som aj tak nepochodila keby som sa išla sťažovať aj tak vám dakujem nám vlastný RD ale predsa ho nepredám?????? čo pôjdem potom pod most!!!! aj z deťmi!!!!!!!!!
matah, chápem tvoju zúfalú situáciu, ale je to bohužial tak, ako ti napísala xanti. Štát nedopláca do životného minima, ale suma životného minima slúžila len na preukázanie nároku na dávku v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi nerovná sa výške životného minima.

matah35
30.09.09, 13:45
matah, chápem tvoju zúfalú situáciu, ale je to bohužial tak, ako ti napísala xanti. Štát nedopláca do životného minima, ale suma životného minima slúžila len na preukázanie nároku na dávku v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi nerovná sa výške životného minima.
máme teda poriadný bordel v tomto štáte človek nemaroduje ako je rok dlhý a takto to dopadne hamba

Xanti
30.09.09, 13:47
máme teda poriadný bordel v tomto štáte človek nemaroduje ako je rok dlhý a takto to dopadne hambaBohužial, štát za to nemôže, že ste vy prišli o prácu. :eek::mee:

Radka77
06.10.09, 08:09
Dobry den prosim vas vedel by mi poradit niekto ci mam narok na doplatenie sumy do zivotneho minima??Som slobodna matka so 7r dcerou ktora navsetuje druhy rocnik zakladnej skoly.Poberam davku v hmotnej nudzi 115e plus pridavky na dieta 22e a vyzivne vo vyske 23,24e cize moj mesacny prijem je 160,24e. Kedze som sa docitala ze zivotne minimum na jednotlivca s dietatom je 269,71e a ja mam celkovy mes.prijem len 160,24e z coho nepokryjem ani dcerke skolske vydavky sa pytam ci mam narok na doplatenie do toho zivotneho minima.Byvam u svojej babky ktora uz nieje zdravotne na tom dobre takze zamestnat sa na plny pracovny uvazok nieje mozne tak chodim brigadovat ako len mozem ale skor sa mi nedari ako dari.Uz nevladzem ani psychicky ani fyzicky PROSIM VAS O RADU:mee:

Xanti
06.10.09, 08:15
Dobry den prosim vas vedel by mi poradit niekto ci mam narok na doplatenie sumy do zivotneho minima??Som slobodna matka so 7r dcerou ktora navsetuje druhy rocnik zakladnej skoly.Poberam davku v hmotnej nudzi 115e plus pridavky na dieta 22e a vyzivne vo vyske 23,24e cize moj mesacny prijem je 160,24e. Kedze som sa docitala ze zivotne minimum na jednotlivca s dietatom je 269,71e a ja mam celkovy mes.prijem len 160,24e z coho nepokryjem ani dcerke skolske vydavky sa pytam ci mam narok na doplatenie do toho zivotneho minima.Byvam u svojej babky ktora uz nieje zdravotne na tom dobre takze zamestnat sa na plny pracovny uvazok nieje mozne tak chodim brigadovat ako len mozem ale skor sa mi nedari ako dari.Uz nevladzem ani psychicky ani fyzicky PROSIM VAS O RADU:mee:Nie, do životného minima nemáš nárok na doplatenie. Ak máš s babkou nájomnú zmluvu , tak požiadaj ešte o príspevok na bývanie http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/B6286CB7FB0B017AC1257115004E3F63?OpenDocument je vo výške
Výška príspevku:
89,20 € mesačne, ak je viac spoločne posudzovaných osôb.

matah35
16.10.09, 15:37
milá Xanti vieš mi poradiť v otázke ako si mám vyrátať hmotnú nudzu muž mi nedostal už 3mesiac nič zo socialky preto lebo som ešte ja dostavala podporu teraz už mám poslednú mám 3deti do 15r. nevie či to je správne ale ak som dobre pochopila tak to bude len o čosi viac ako mám teraz 258,8€

Xanti
16.10.09, 16:20
Pre teba platí ten výpočet čo som nakopčila a k tomu ešte + 2x2 € za zdravotnú starostlivosť lebo ste doma piati. Čiže dávka v hmotnej núdzi pre Vašu rodinu by bola 256,80 €. Ak máte byt.


milá Xanti vieš mi poradiť v otázke ako si mám vyrátať hmotnú nudzu muž mi nedostal už 3mesiac nič zo socialky preto lebo som ešte ja dostavala podporu teraz už mám poslednú mám 3deti do 15r. nevie či to je správne ale ak som dobre pochopila tak to bude len o čosi viac ako mám teraz 258,8€
No čo som rátala pred pár dňami tebe, tak mi vyšla výška dávky v hmotnej núdzi 256,80 €. A plus prídavky na deti, čo si ty písala 65 €.

Nie je to ťažké rátať, čítaj postupne na tejto stránke
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/B6286CB7FB0B017AC1257115004E3F63?OpenDocument

a zapisuj si sumy čo sa Vás týkajú a dopracuješ sa k takej istej výške ako som vyrátala ja.

Dávka v hmotnej núdzi : 157,60€pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
Príspevok na zdrav. starostlivosť : 2 € x 5osôb = 10 €
Príspevok na bývanie : 89,20 € ak sú posudzované viaceré osoby
suma sumárum 256,80 €

Premýšľam ale nad týmto

Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17,20 € mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.
Máte tri deti, s týmto nemám skúsenosti ale možno by ste mali nárok ak chodia všetky do školy tak ešte na dávku 3x17,20 €.Ale s týmto nemám skúsenosť. Ale ak áno tak zvýšilo by to dávku v hmotnej núdzi o 51,60 €.

No upozorňujem, dávka v hmotnej núdzi sa vypláca mesiac po zadu, takže minimálne jeden mesiac budete bez akéhokoľvek príjmu. :confused:

matah35
20.10.09, 08:39
milá Xanti obraciam sa k vám z otázkou. poskytuje sa mi možnosť sa brigádnicky zamestnať na 20h mesačne nebude mi to nejako zasahovať do hmotnej núdze ak nie, do kolko by som mala nárok si zarobiť tak ako popri podpore?do 120€ ako by som mala postupovať lebo to málo čo mi vyratajú mi stačiť na 5člen.rodinu nestačí
za odpoved dakujem

Xanti
20.10.09, 08:42
Je mi lúto, ale všetko čo zarobíš tak ti odrátajú od dávky v hmotnej núdzi.
Ak máš dávku v hmotnej núdzi 250 eur, a zarobíš 120 eur, tak ti vyplatia dávku len 130 eur.

Neoplatí sa pracovať brigádnicky ak poberáš dávku v hmotnej núdzi. Skôr aktivačnými prácami si vieš navýšiť príjem do rodiny, alebo budem hrubá ale dlhodobou marodkou. Je tam v rámci hmotnej núdzi ochranný príspevok.

veronikasad
20.10.09, 08:49
milá Xanti obraciam sa k vám z otázkou. poskytuje sa mi možnosť sa brigádnicky zamestnať na 20h mesačne nebude mi to nejako zasahovať do hmotnej núdze ak nie, do kolko by som mala nárok si zarobiť tak ako popri podpore?do 120€ ako by som mala postupovať lebo to málo čo mi vyratajú mi stačiť na 5člen.rodinu nestačí
za odpoved dakujem
Ak budeš mať uzatvorenú Dohodu o vykonaní práce, započítajú ti do príjmu len 75 %. Pri dohode o pracovnej činnosti plnú výšku vyplatenej odmeny.

mojmacik
31.03.11, 12:11
dobry den,chcela by som sa opytat ci sa rataju do prijmu aj rodinne pridavky.Ide o posudenie prijmu,kvoli opatrovatelskej sluzbe,ktora je v nasom pripade do 1,3x ziv.minima zdarma /trojicky/.....dakujem

Dana 22
22.06.11, 07:22
Od 1. júla by mali byť sumy životného minima nasledovné:
• 189,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2011 bola táto suma 185,38 eura mesačne),
• 132,42 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (do 30. 6. 2011 bola táto suma 129,31 eura mesačne),
• 86,65 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa (do 30. 6. 2011 bola táto suma 84,61 eura mesačne)