PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : aktivácia prepravyzuki
18.08.05, 11:48
Firma si vozí tovar z ČR vlastným firemným automobilom. Zásoby účtujeme spôsobom B. Prosím poradiť ako vypočítať sumu, ktorá sa aktivuje, či sa sleduje preprava na samostatnom účte AE a ako presne aktiváciu účtovať v priebehu a na konci roka. Vopred ďakujem za rady.

Jana Acsová
18.08.05, 12:30
Aktivácia prepravy pri spôsobe "B" účtovania zásob - tovaru: 504/622. Kalkuláciu na aktiváciu vypočítať vo výške vlastných nákladov:
- PHM,
- alikvótna časť odpisov (či ostatných nákladov na auto) v závislosti od času, km ... je potrebné stanoviť si kritérium a postupovať podľa neho,
- alikvótna časť osobných nákladov,
- ostatné súvisiace výdavky týkajúce sa prepravy.

Ak Ti ostane na sklade k 31. 12. (ku dňu zostavenia účtovnej závierky) tovar, na ktorý sa vzťahujú aktivované náklady na prepravu, je potrebné ich preúčtovať 132/504 - samozrejme alikvótne (pomerne k nespotrebovaným, nepredaným zásobám). Na sledovanie vedľajších nákladov obstarania zásob (do ktorých preprava patrí) doporučujem analytiku.

zuki
18.08.05, 17:32
Ďakujem za odpoveď.
Chcem si už len ujasniť , prvotné náklady na PHM,mzdy,odpisy ...sa účtujú na príslušných nákladových účtoch /501,521.../ a potom sa príslušná časť aktivuje ešte raz na 504AE?

Jana Acsová
19.08.05, 08:42
Áno, zároveň sa to objaví na 622, čo naznačuje aktiváciu.

zuki
19.08.05, 14:37
Áno, zároveň sa to objaví na 622, čo naznačuje aktiváciu.
Ďakujem, príjemný víkend.