PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Problem s web stránkou basne - portalPages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

misoft
24.03.10, 15:00
alaya1

No v mojom pripade je divne, ze mne faktura prisla na uplne ine meno, inu adresu a mesto, ako mam ja, len na moj email A to som zvedava, ci poskytovatel intern.sluzieb v mojom pripade je opravneny vydat moju adresu a meno podla IP, niekomu, kto na to nema rozhodnutie sudu.

Už len to, že faktúra prišla na iné meno, adresu a mesto dáva predpoklad, že:
a) s tvojou e-mailovou schránkou bolo "manipulované" - neoprávnený vstup (prípadne hacknutá); existujú web stránky, ktoré poskytujú tzv. fiktívne e-mailové adresy, ktoré po jednom použití jednoducho zaniknú (BTW: ak by si niečo potvrdzovala, mala by si mať aj potvrdzovací e-mail - ja si dôležité e-maily sťahujem a archivujem)
b) registráciu aktivovali priamo vo firme a len tvrdia, že bola aktivovaná linkom.

Poskytovateľ internetového pripojenia (na základe oćhrany osobných údajov - je na to zákon) bez súdneho príkazu, alebo bez prebiehajúceho policajného vyšetrovania NESMIE ich nikomu poskytnúť, inak by sa vystavil trestnému stíhaniu z trestného činu prezradenia osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. A to si asi provider (poskytovateľ) na triko nevezme.

alaya1
24.03.10, 15:49
alaya1


Už len to, že faktúra prišla na iné meno, adresu a mesto dáva predpoklad, že:
a) s tvojou e-mailovou schránkou bolo "manipulované" - neoprávnený vstup (prípadne hacknutá); existujú web stránky, ktoré poskytujú tzv. fiktívne e-mailové adresy, ktoré po jednom použití jednoducho zaniknú (BTW: ak by si niečo potvrdzovala, mala by si mať aj potvrdzovací e-mail - ja si dôležité e-maily sťahujem a archivujem)
b) registráciu aktivovali priamo vo firme a len tvrdia, že bola aktivovaná linkom.

Poskytovateľ internetového pripojenia (na základe oćhrany osobných údajov - je na to zákon) bez súdneho príkazu, alebo bez prebiehajúceho policajného vyšetrovania NESMIE ich nikomu poskytnúť, inak by sa vystavil trestnému stíhaniu z trestného činu prezradenia osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. A to si asi provider (poskytovateľ) na triko nevezme.
Dakujem, viac sa s tym zapodievat nebudem.

nivarto
24.03.10, 16:30
Kauza 60-eurových faktúr pokračuje

http://www.aktuality.sk/clanok/159557/kauza-60-eurovych-faktur-pokracuje/?i9=&

Fezoj1964
25.03.10, 06:47
Prečítajte si informáciu na stránke pána Antoňaka:
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/plnomocenstvo-pre-ombudspot/

dalid
25.03.10, 07:48
veci sa opat pohli, Združenie na ochranu práv spotrebiteľa podáva trestne oznámenie na prevadzkovatela serveror. V odkaze je i splnomocnenie, tak kto to potrebujete, pridajte sa!!! Splnomocnenie treba zaslat do 30.3.2010, tak uz Vam moc casu nezostava!

http://www.zive.sk/kauza-registracie-za-60-eur-spotrebitelske-zdruzenie-zaluje-firmu/sc-4-a-287368/default.aspx

Fezoj1964
25.03.10, 10:02
Dnes mi SOI - pobočka Banská Bystrica poslala e-mailom takýto list:Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici

pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

Tel.: 048/412 49 69, Fax: 048/412 46 93, e-mail: bb@soi.sk (bb@soi.sk)Vážené dámy,
Vážení páni


č.j.: 90845/06/2010 vybavuje: právny odbor v Banskej Bystrici, 23.3.2010

Vážené dámy, vážení páni,

vo veci spotrebiteľských podaní smerovaných proti prevádzkovateľovi internetových stránok www.basne-portal.sk (http://www.basne-portal.sk/), www.downloads-portal.sk (http://www.downloads-portal.sk/) – spoločnosti Pro Content, s.r.o. so sídlom nám. SNP, Banská Bystrica (od 23.12.2009, Hronského 7, Lužianky, okr. Nitra), Vám poskytujeme nasledovnú informáciu.

Na základe väčšieho množstva podaní zameraných na registráciu na webových stránkach, úhradu faktúr, príp. neuskutočnenú registráciu, doručenie upomienok za nezaplatenie faktúry a pod.), sme vykonali šetrenie v rámci kompetencií Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej SOI).

Vykonaným šetrením bolo zistené porušenie zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, vrátane poskytnutia nesprávnej informácie o odstúpení od zmluvy a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Podnikateľskému subjektu boli uložené opatrenia odstrániť zistené nedostatky.

Za porušenie zákonov bude voči podnikateľskému subjektu začaté správne konanie o uložení pokuty.

Akékoľvek požiadavky vo vzťahu k registrácii na webových stránkach spoločnosti Pro Content s.r.o. , k úhrade faktúry, zrušeniu zmluvy - registrácie, k odstúpeniu od zmluvy je potrebné adresovať na prevádzkovateľa webovej stránky.

V prípade podozrenia, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, príp. e-mailovej adresy, prevádzkovateľ je schopný poskytnúť Vám identifikačné údaje o IP adrese počítača, z ktorého bola registrácia uskutočnená. Do riešenia tohto sporu SOI nemá kompetencie vstupovať, túto situáciu je možné riešiť len v trestnoprávnom konaní.

Tiež SOI nemá kompetencie rozhodovať o otázke platnosti, či neplatnosti zmluvy(registrácie) a z toho vyplývajúcich záväzkov o úhrade faktúr. Takéto kompetencie prináležia výlučne príslušnému okresnému súdu v občianskoprávnom konaní.

Na základe vyššie uvedeného považujeme šetrenie vo veci Vášho podania na našom inšpektoráte za ukončené.

S pozdravom
Ing. Karol Šusták
riaditeľ inšpektorátu SOI
pre Banskobystrický kraj
v. r.

Fezoj1964
25.03.10, 10:05
Všimnite si v predchádzajúcom liste od SOI super radu:

V prípade podozrenia, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, príp. e-mailovej adresy, prevádzkovateľ je schopný poskytnúť Vám identifikačné údaje o IP adrese počítača, z ktorého bola registrácia uskutočnená.

Čo na to poviete ? Má podvedený občan plakať, alebo smiať sa ?

j.benz
25.03.10, 10:18
nerozumiem, načo sú im ďalšie plné moci, však pri rozhodnutí súdu to bude záväzné pre všetkých zaregistrovaných. Ja osobne takúto plnú moc nepošlem, hlavne čo ak sa na súde dohodnú inak. že zaplatiť za prvý rok a za druhý nie, plnou mocou vlatne budú oni konať za mňa bezo mňa. Dosť je tá plná moc na môj vkus všeobecná. Napr. SOI to ukončí pokutou, proste sa občanovi vysmiali do tváre. Tak isto to skončí pred súdom, to vidím už teraz. Prečo sa toho neujala právnická kancelária, pán Antoňák spomínal tiež že bude spolupracovať z nejakou kanceláriou v Bratislave. Odskočili od toho? Tresné oznámenia, tam sa nepohlo absolútne nič, začínam byť v tejto kauze skeptický, spomínali sa tu už aj kontakty na členov SNS, potom viem vopred, kam sa táto kauza vyvinie, a síce nikam, občan ostane podvedený a prevádkovateľovi sa nestane absolútne nič. To je slovenská realita. Zobudte sa ľudia. Nežijeme v právnom štáte. P L N O M O C E N S T V O .................................................. .................................................. ............................................... Trvale bytom . .................................................. .................................................. .......... Narodený/-a : .................................................. .................................................. ............ Rodné číslo : .................................................. .................................................. ............ splnomocňujem Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade, Sídlo: Šrobárová 2676/30, 058 01 Poprad, IČO: 37 872 117, Registrácia : Register občianských združení vedený Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, č. reg. VVS/1-900/90-19404, konajúce prostredníctvom št. zástupcu - Mgr. Helena Mezenská, predsedníčka združenia (ďalej aj „združenie“) Na zastupovanie v právnej veci týkajúcej sa registrácie na internetovom portáli .................................................. .................................................. ........., prevádzkovanom spoločnosťou: ( X – označte spoločnosť ) Pro Content s.r.o. (IČO 44 840 705); Hronského 7, 951 41 Lužianky Web Content s.r.o. (ICO 45 287 538); Hronského 7, 951 41 Lužianky Pri vykonávaní všetkých úkonov týkajúcich sa predmetnej právnej veci, vrátane prijímania doručovania písomností, podávania návrhov a žiadostí, uzavierania zmierov, uznávania uplatnených nárokov, vzdávania sa nárokov, uzatvárania zmlúv, vypovedania zmlúv, odstúpenia od zmlúv, podávania riadnych ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov a vzdávania sa ich, vymáhania nárokov, prijímania plnenia nárokov, potvrdzovania ich plnenia, zastupovania v plnom rozsahu v konaní pred súdmi, pred Ústavným súdom SR, pred orgánmi činnými v trestnom a priestupkovom konaní pred štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy, menovania rozhodcu a uzavierania rozhodcovských zmlúv, menovania a výberu mediátora a uzatvárania dohôd s mediátorom, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností podľa Trestného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku, Správneho poriadku. Súhlasím, aby si združenie ustanovilo za seba zástupcu, a ak ich ustanoví viac, súhlasím, aby každý z nich konal samostatne. V .................................................. ..., dňa .................................................. ...... Plnomocenstvo udeľujem ...........………………………………. Plnomocenstvo prijímam ..…….........………………………….

Chobot
25.03.10, 10:18
Všimnite si v predchádzajúcom liste od SOI super radu:

V prípade podozrenia, že došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, príp. e-mailovej adresy, prevádzkovateľ je schopný poskytnúť Vám identifikačné údaje o IP adrese počítača, z ktorého bola registrácia uskutočnená.

Čo na to poviete ? Má podvedený občan plakať, alebo smiať sa ?

A akú inú radu by si očakával?

Ak sa pod tvojim meno prihlásil niekto iný, tak jedinou možnosťou je hľadať IP toho PC, pod ktorým sa dotyčný prihlásil.

Fezoj1964
25.03.10, 11:35
Odpoveď pre Chobot:

Vidím, že "vieš" o čo ide... Som zvedavý, ako by si si podľa čísla IP adresy hľadal poskytovateľa internetového pripojenia a chcel po ňom, aby ti lokalizoval PC z ktorého bola urobená registrácia a ešte aby ti poslal o tom potvrdenie. len poskytovateľ internetového pripojenia môže hodnoverne lokalizovať podľa IP adresy počítač (nie však osobu) a len na základe súdneho príkazu. Alebo ty mi vieš len tak lokalizovať PC ak si tu vymyslím (alebo pravdivo napíšem) nejakú IP adresu ? Vraj PORAĎÁK....- komu ty chceš radiť ?

Fezoj1964
25.03.10, 11:39
A keď teda náhodou zistíš, že IP adresa patrí nejakej internetovej kaviarni - tak čo potom ? Máš PC, ale nie osobu.

Karolina.S
25.03.10, 11:45
Odpoveď pre Chobot:

Vidím, že "vieš" o čo ide... Som zvedavý, ako by si si podľa čísla IP adresy hľadal poskytovateľa internetového pripojenia a chcel po ňom, aby ti lokalizoval PC z ktorého bola urobená registrácia a ešte aby ti poslal o tom potvrdenie. len poskytovateľ internetového pripojenia môže hodnoverne lokalizovať podľa IP adresy počítač (nie však osobu) a len na základe súdneho príkazu. Alebo ty mi vieš len tak lokalizovať PC ak si tu vymyslím (alebo pravdivo napíšem) nejakú IP adresu ? Vraj PORAĎÁK....- komu ty chceš radiť ?

Ja poviem len tolko, kazdy kto sa prihlasil vie o tom a nebude vo veci nic robit aby neposkodil sam sebe a u toho u koho boli data naozaj zneuzite pojde za tym. Nech poda trestne oznamenie ten kto sa citi byt vinny,ale nech si zvazi vsetky okolnosti kriveho podania TO.

Chobot
25.03.10, 14:57
Odpoveď pre Chobot:

Vidím, že "vieš" o čo ide... Som zvedavý, ako by si si podľa čísla IP adresy hľadal poskytovateľa internetového pripojenia a chcel po ňom, aby ti lokalizoval PC z ktorého bola urobená registrácia a ešte aby ti poslal o tom potvrdenie. len poskytovateľ internetového pripojenia môže hodnoverne lokalizovať podľa IP adresy počítač (nie však osobu) a len na základe súdneho príkazu. Alebo ty mi vieš len tak lokalizovať PC ak si tu vymyslím (alebo pravdivo napíšem) nejakú IP adresu ? Vraj PORAĎÁK....- komu ty chceš radiť ?

Fezoj, poprosím ťa, aby si zvážil nabudúce slová, ktoré naťukáš do klávesnice. Myslím, že som poradil podstatne viac ľuďom, než ty a dobre. Neviem, prečo si nahodil takýto útočný tón, len som chcel poukázať, že ani SOI ti nemá ako pomôcť, ak ťa niekto cudzí zaeviduje za akýchkoľvek dôvodov.

Ja viem, že sa nedá nájsť konkrétna osoba, ak máš len IP (inak o tom sa tu neraz diskutovalo). Tak sa ťa pýtam, čo si očakával od SOI? Myslím, že urobili dosť toho, čo bolo v ich kompetencii - skonštatovali porušenie zákonov, ktoré vymenovali a uložili subjeku pokuty.

misoft
25.03.10, 16:40
Okrem toho: IP určuje len stroj, nie osobu. A na svoju e-mailovú (alebo cudziu - hacknutú) sa dá pripojiť aj z iného PC a poslať "potvrdzujúci link". Pošta totiž - už som to spomínal - nie je uložená v počítači s tou IP, ale na poštovom serveri a počítač si ju len "vytiahne" (do svojej schránky sa môžeš kľudne prihlásiť aj z Austrálie, či Južnej Ameriky).
Čiže akékoľvek "lokalizovanie" počítača podľa IP o odoslaní pošty je úplne od veci a nezistí, kto poslal poštu.

edvordo
25.03.10, 20:08
.. nepáčia sa mi tri veci ..

1. keď ich dáme na súd my (OMBUDSPOT s našimi splnomocneniami), tým pádom bude dôkazné bremeno na nás + vezmime v úvahu, že by sa im nejakou zvláštnou náhodou podarilo vyhrať a na nás by boli súdne trovy .. čo potom ? zaplatíme súdne trovy + 61 eur .. a zaplatíme všetko do bodky .. a sme akurát tak .. viete kde .. alebo sa mýlim?

2. priveľmi krátky čas na poslanie splnomocnenia .. až podozrivo krátky .. nie je ani čas ho prebrať s právnikom (ja viem, že je písaný odborníkmi, ale aj tak sa mi to nepáči moc) .. neviem, proste MOC krátky čas a až príliš narýchlo .. nepáči sa mi to .. :(

3. na stránke cms-antonak.sk sa píše, že toto plnomocnenie NETREBA notársky overiť .. nie je toto nejaká blbosť ?! :shock:

.. + súhlasím s príspevkom od j.benz poslaným 25.3. o 12:18 .. neviem, prestáva sa mi to páčiť .. :( a možno som len paranoidný ..

mh22
26.03.10, 15:07
edvordo:

Ombudspot asi potrebuje vykazovat cinnost a takto vas zatiahne do zbytocneho sudneho sporu.

Ak zmluva neexistuje a nikomu neprisla zasielka zo sudu tak je zbytocne a kontraproduktivne nieco podnikat dalej.

Nezabudaj ze plna moc ta neochrani pred sudnymi poplatkami a trovami ktore bude mozno treba zaplatit. Sice ta budu zastupovat ale zo zastupenia vznikaju povinnosti priamo tebe!

Na cms-antonak sa pise ze je to najrychlejsie riesenie problemu. Ako to moze byt najrychlejsie riesenie ked kazdy vie ze nase sudy su strasne pomale a rozhoduju nepredvidatelne.

Urcite by som tu plnu moc nepodpisoval.

Radimeradim
26.03.10, 19:32
Poskytovateľa nájdu veľmi ľahko podľa IP a to tak že keď sa dostaneš na ich web stránky tak úplne dolu sa ti zobrazí tvoja IP a taktiež poskytovateľ. To znamená že majú už dve veci tvoju IP adresu a tvojho poskytovateľa. A ako prišli na tvoj e-mail a tvoju adresu ? Stačí ,že si sa pred tým registroval na nejakej web stránke úplne zadarmo no pri tom si nevedel že tieto tvoje údaje pri registrácii môžu byť posunuté tretej osobe napr . pre štatistické údaje alebo nejaký prieskum vo verejnej databáze ,spôsobov je veľa ako sa ľahko dostať k týmto údajom. Stačí že si zmeriaš cez web rýchlosť tvojho pripojenia a data ktoré odchádzajú a prichádzajú z PC sa ukladajú niekde na server so všetkými tvojimi údajmi

edvordo
26.03.10, 20:00
mh22: presne moja pointa ..
.. súdne trovy v prípade prehry by rozhodili medzi nás ..
+ splnomocnenie každé na čokoľvek MUSÍ byť overené notárom pokiaľ viem .. inak je to bezcenný zdrap papiera ..

mh22
26.03.10, 20:28
edvordo:

Trovy nie su najvacsi problem. V plnej moci je uvedene ze ombudspot je opravneny uzavriet aj zmier(!), uznanie naroku(!) alebo zmluvu(!) s firmou. Nerozumiem naco to tam je ak chcu ist dat zalobu na sud.

Na druhej strane tam nie je uvedene ze sa budu riadit nejakymi pokymi tych ktori im plnu moc dali. Ked im niekto tu plnu moc podpise oni mozu uznat zavazok v jeho mene. Dokonca mozu uzavriet v jeho mene aj zmluvu na 1000 eur ak chcu. To je podla mna velmi nevyhodna plna moc.

Netreba si robit iluzie. Podla stranky ombudspotu tam pracuje viacero mediatorov. Mediatori maju radi mimosudne vyrovnanie. Mimosudne vyrovnanie sa da dosiahnut len vtedy ak kazda strana nieco dostane. Aby niekto nebol prekvapeny ze namiesto 120 eur zaplati "len" napriklad 30 eur - za zmier ktory "vybavil" mediator a rovno aj podpisal zmluvu za neho.

Okrem toho nerozumiem preco stale nebola zverejnena zaloba. Ved toto nie je komplikovany spor. Ani priemernemu pravnikovi by nemalo trvat tyzdne a mesiace napisat vzor zaloby, tak aby kazdy videl o co sa neziskovka opiera a ake argumenty chce pouzit pred sudom - skor ako podpise plnu moc s rizikom ze bude platit trovy.

jx06
27.03.10, 16:30
http://www.cms-antonak.sk/doc/plnomocenstvo.pdf
To splnomocnenie v ziadnom pripade nepodpisujte, je tam: "uzavierania zmierov, uznávania uplatnených nárokov, vzdávania sa nárokov, uzatvárania zmlúv, vypovedania zmlúv, odstúpenia od zmlúv", netusim co chce "Združenie na ochranu práv spotrebiteľov" riesit, ked tam ma taketo veci?

zamestnankyna
27.03.10, 16:34
Chcelo by to mediátora ráže 9mm.

jusike
27.03.10, 18:37
Chcelo by to mediátora ráže 9mm.Lenže na toto nikto nemá gule, iba ak silné reči, žiaľ.

jx06
27.03.10, 21:04
Stačí že si zmeriaš cez web rýchlosť tvojho pripojenia a data ktoré odchádzajú a prichádzajú z PC sa ukladajú niekde na server so všetkými tvojimi údajmi
Pisete hluposti.

edvordo
27.03.10, 21:06
Lenže na toto nikto nemá gule, iba ak silné reči, žiaľ. .. na podobných ľudí by bolo aj tej guľky škoda ..

Radimeradim
01.04.10, 17:16
Jedna nova skusenost . Registrova som sa na download-server.sk a dosla mi faktura na 60 eur.Po mesiaci mi dosla prva upomienka na nejaké basne na 26 eur no nje je to k smiechu ? Nic o tom neviem ze taketo nieco existuje. Vsak su trapny. Zaplatím ale chlapcom z ukrajiny aby sa s nimi troska pohrali a bude klud pre vsetkých.

sfinks
02.04.10, 02:04
Aspon mate ponaucenie, ze nemate uvadzat svoje skutocne a pravdive info na webe .. ked sa niekde registrujem vzdy je vsetko falosne .. aby sa nieco podobne nestalo a aj keby sa stalo .. tak to je len na postrasenie :) vsak znama firma aj www.provea.sk ... otravovat budu dovtedy kym nezavolas nespravis bububu a potom daju aj oni pokoj ...

nivarto
02.04.10, 16:16
VIDEO: Faktúra na 60 eur. Platiť, či neplatiť?

http://www.aktuality.sk/clanok/160329/video-faktura-na-60-eur-platit-ci-neplatit/

foxott
06.04.10, 11:58
len pre info
o chvilu prejde 6 mesiacov od registracie vacsiny uzivatelov. Po tejto dobe mzoe spolocnsot Pro Web a par dalsich Content strcit svoje IP adresy a mailove spravy do kosa.
Operator nema povinnost drzat tieto zaznamy dlhsie ako 6 mesiacov. po tejto dobe teda uz nemaju ako dokazat dorucenie mailovej spravy, ktora obsahovala VP, Akykolvek klikaci odkaz, fakturu a podobne. Rovnako im uz vacsina operatorov nevida informaciu, kto mal IP adresu v danomo case pridelenu. Cize pri rychlosti nasich policajtov a sudov je vacsina uzivatelov uz tazko za vodou

misoft
06.04.10, 20:23
Dnes bolo v správach, že SOI zahájila správne konanie s Pro Content a nadelila im pokuty cca 66 000€ + 3 700€.

jusike
06.04.10, 23:36
Dnes bolo v správach, že SOI zahájila správne konanie s Pro Content a nadelila im pokuty cca 66 000€ + 3 700€.Stavil by som sa, že tie pokuty nikdy nikto nezaplatí.

Osobne zostávam pri názore, že žiadnych 60 € nezaplatím.

Dáša_
07.04.10, 04:11
tak, od 1.marca 2010 je pro content uz platiteľom dph. To by ma teda zaujímalo, ako vystavuje od toho marca faktury :))

nivarto
07.04.10, 08:20
Reportáž TV JOJ 7.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=WT_jDDZeluw

lubocko
07.04.10, 13:56
mňa by zaujímalo či tato firma aj odvedie DPH

misoft
07.04.10, 15:49
lubocko
spadol si z višne :D? Už si niekedy videl, aby nejaká podradná, podvodná firma platila DPH? Väčšinou to zahrajú do autu. Ale tú pokutu im zo srdca prajem, podvodníkom nenažratým. Jednoducho ponúkali za peniaze to, čo bolo pre voľné používanie - de facto podvádzali, kradli a predávali cudzie. (Na mnohé básne a poviedky už neplatí autorské právo - teda sú zadarmo.)

lubocko
07.04.10, 17:48
lubocko
spadol si z višne :D? Už si niekedy videl, aby nejaká podradná, podvodná firma platila DPH? Väčšinou to zahrajú do autu. Ale tú pokutu im zo srdca prajem, podvodníkom nenažratým. Jednoducho ponúkali za peniaze to, čo bolo pre voľné používanie - de facto podvádzali, kradli a predávali cudzie. (Na mnohé básne a poviedky už neplatí autorské právo - teda sú zadarmo.)
no neviem ako sa dajú odvody dph zahrať do autu(možno v počiatku existencie firmy ,keď má naklady s rozbehom),ale dlhodobéjšie neplatenie dph má za následok daňovú kontrolu.Logicky ak firma neodvádza dph,tak nieje v zisku a nasledovať by mal krach.Ale súhlasím s Tebou,že na veci ,ktoré predavali určite nemali autorské práva

lubocko
07.04.10, 17:54
a ešte niečo,keďže su platcami dph,dostali sa mesačným obratom cez limit platcu.To znamená,že maju obrat a toznamená,že im niekto aj platí.Jedine,že platcami by boli dobrovolne

Dáša_
07.04.10, 18:01
a ešte niečo,keďže su platcami dph,dostali sa mesačným obratom cez limit platcu.To znamená,že maju obrat a toznamená,že im niekto aj platí.Jedine,že platcami by boli dobrovolne

nemáš pravdu, u právnických osob (sro) sa počítajú vystavené faktúry, nie zaplatené

lubocko
07.04.10, 18:05
nemáš pravdu, u právnických osob (sro) sa počítajú vystavené faktúry, nie zaplatené
platcom dph može byť aj fyzicka osoba

lubocko
07.04.10, 18:09
ale maš pravdu oni niesu fyzická osoba.Ale prave teraz im vznikne povinnosť platcu a nie malá,ktorú budú musieť prekryť nakladami.A to neverím,že sa im podarí doložiť tolko nákladov.A k tomu ta avizovaná pokuta....Naši západní susedia majú take porekadlo "na každou svini se nekde vaří voda".

Dáša_
07.04.10, 18:18
ale maš pravdu oni niesu fyzická osoba.Ale prave teraz im vznikne povinnosť platcu a nie malá,ktorú budú musieť prekryť nakladami.A to neverím,že sa im podarí doložiť tolko nákladov.A k tomu ta avizovaná pokuta....Naši západní susedia majú take porekadlo "na každou svini se nekde vaří voda".

celé to je oveľa zložitejšie, ako si myslíš. Podľa zmien v zákone o dph si myslím, že tento Q ani veľmi dph platiť nemusia.
Naviac, mali by začať vystavovať zálohové faktúry.
Fakt by som rada videla nejakú faktúru, ktorá bola vystavená od 1. 3. :D:D

lubocko
07.04.10, 18:25
nevieme či sú Q-platcami .Neviem,prečo si myslíš,že tento Q platiť nebudu?Skôr si myslím,že zhrabnu čo sa dá a ako s.r.o. zmiznú ako gáfor

Dáša_
07.04.10, 18:31
nevieme či sú Q-platcami .Neviem,prečo si myslíš,že tento Q platiť nebudu?Skôr si myslím,že zhrabnu čo sa dá a ako s.r.o. zmiznú ako gáfor

podčiarknuté si myslím preto, lebo od 1.1. sa úplne inak pozerá na služby a den vzniku daňovej povinnosti.

lubocko
07.04.10, 18:36
no dobre,ale ak im vznikne povinnosť hocikedy zaplatiť ju budú musieť.A čo ak su mesačnými platcami?

Dáša_
07.04.10, 18:52
no dobre,ale ak im vznikne povinnosť hocikedy zaplatiť ju budú musieť.A čo ak su mesačnými platcami?

v tomto prípade je jedno, či sú mesačný alebo Q platiteľ

sfinks
07.04.10, 22:00
Toto je ona.

Este si mohla uviest cislo OP a uz komplet by to mohol neikto zneuzit ... preco su ludia tak naivne dovercivy ... ? nuz keby neboli tak nevznikne ani tato tema ...

Radimeradim
07.04.10, 22:18
Toto je ona.

Kedze od 1.3.2010 su platcami DPH preco na fakture je ze nie su platcovia DPH ?

jusike
08.04.10, 01:58
Stavme sa, že nie lenže nezaplatia ani cent DPHčku, ale ešte si uplatnia nadmerný odpočet! Len vyčkajte času ----->

Dáša_
08.04.10, 03:24
Toto je ona.

Ďakujem, ale toto je web content a ja som hovorila, ze platitelom dph je firma pro content. Takze toto s dph nema nic spolocne.

mmch, prosim ta, vymaz tu svoju fakturu, su tam tvoje udaje.

federic
08.04.10, 06:03
Tú pokutu má dostať ktorá firma...WEB alebo PRO content? V reportáži to povedané nebolo... Asi najviac by ma potešilo keby dostali obe po 70.000€ :D

sfinks
08.04.10, 06:44
Nuz ja nerozumeim preco by mali vlastne dostat ? vsak vyuzili len tento trh . .len hlupost ludi, vsak to robi velmi vela ludi ... a nei len toto ... v dnesnom case sa da velmi jednoducho zbohatnut na hluposti ludi ... vsak napr .. kto si kontorluje ucet stym ze napriklad ze niekde na ucet posle urcitu sumu a dostene o par centou mensiu ... takto sa to da spravit xyz klientov niekto to nezisti .. lebo take male sumy si malo kto vsimen ale ten co to spravi denne moze ziskat zopar desiatok rtisic pri tych operaciach :) to je len zlomoktoho co sa v dnesnej dobe robi ...

Pidgey
08.04.10, 09:06
??? to mas asi z filmu.....teda neviem si predstavit, ked sa robia uhrady cez IB, ze by niekde zmizli hoc aj nejake centiky. Mozno by vo filme vymysleli (alebo v nasich bankach... :) ) ako takto obrat ludi o peniaze,ale urcite nie tak ako pises ty na pohyboch....
ale zasa suhlasim, ze zial este stale je kopec ludi, ktori nerozmyslaju nad tym co robia, a potom to takto dopadne,ako pri tejto kauze

sfinks
08.04.10, 11:38
??? to mas asi z filmu.....teda neviem si predstavit, ked sa robia uhrady cez IB, ze by niekde zmizli hoc aj nejake centiky. Mozno by vo filme vymysleli (alebo v nasich bankach... :) ) ako takto obrat ludi o peniaze,ale urcite nie tak ako pises ty na pohyboch....
ale zasa suhlasim, ze zial este stale je kopec ludi, ktori nerozmyslaju nad tym co robia, a potom to takto dopadne,ako pri tejto kauze

Pozri sa ... niekto musi mat nastarosti databazy a spravca site v banke ... aj ked sa tieto informacie dobre sifruju ... ale urcita periodicita sa tam da odhalit .. uz len odhalit pozmenit par udajov a idet o:)

Pidgey
08.04.10, 12:53
no, to uz holt zachadzame niekam uplne inam a myslim ze uz je to uplne mimotemy. Ja som uctovnik, preto si myslim ze na pohyboch sa neda osalit nic, teda na platbach. Napada ma iba jedna vec, ktora sa neda skoro vobec skontrolovat a este jedna vec, kde sa to da velmi tazko skontrolovat, ktore su bezne na vypise z uctu. Nehovoriac, sice sa nevyznam,ale neviem si predstavit akym sposobom by tie peniaze "tiekli" na iny ucet, resp do inej banky, lebo ak by to boli jednotlive pohyby po par centoch, tak by tam musel vzniknut niekolko tisicovy (desatiticovy, milionovy) pohyb mesacne na danom ucte, co by sa asi niekde zobrazilo...nehovoriac o bankovych poplatkoch za pohyby v inej banke, nehovoriac o zahranicnych poplatkoch. Cize to uz asi nie je o tom naburat jednu banku.A ak by si vytvoril nejaky fiktivny ucet v danej banke, aby o nom nikto nevedel, a tam by sa tie peniaze ukladali..no neviem. Zda sa mi tam vela problemov. Ak by to aj niekto dokazal, asi by si rovno ulial jeden tucny balik, zahladil stopy a zduchol prec...
"niekto kto ma na starosti databazy, ...spravca siete v banke" - urcite by som nepouzival jednotne cislo

tot moj nazor, ako som spominal mimotemy

miky64
08.04.10, 13:28
a tu je upozornenie z nemecka kde tato firma širi "dobre meno
slovenska"

Německé ministerstvo spravedlnosti: neplaťte!

V Německu se po 4 letech působení "společností" jako je slovenský Pro Content s.r.o. k celé záležitosti vyjádřilo i tamní Ministerstvo spravedlnosti. A udělalo to jednoznačným způsobem: neplaťte!

Z celého prohlášení, které je dostupné na stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (viz níže), jsou důležité některé body, které zde uvedu. Podotýkám, že uvedené skutečnosti se týkají německých uživatelů, ale myslím že je dobré vědět jak si p. Adamča se svým německým partnerem, p. Buratem, stojí.

Uvádí se, že právoplatná smlouva může být uzavřena pouze v případě jasné deklarace shody obou stran ve všech zásadních bodech smlouvy, včetně ceny. Stejně tak ustanovení obchodních podmínek jsou neplatné, pokud jasně znevýhodňují uživatele.

Pokud smlouvu uzavřely nezletilé osoby do sedmi let je smlouva automaticky neplatná. Je-li nezletilý starší sedmi let je smlouva platná pouze pokud její podmínky byly dohodnuty s jejich zákonným zástupcem (většinou rodiče). Výhružky poskytovatelů služeb ohledně podání oznámení pro podvod z důvodu uvedení nepravdivého údaje o věku jsou irelevantní vůči platnosti smlouvy.

Zpoplatněné stránky budící dojem, že jsou zdarma, porušují zákon o nekalé soutěži. Spotřebitel by se neměl smířit s takovým chováním. Může se, resp. by se měl, obrátit na Spotřebitelskou centrálu nebo na Ústředí boje proti nekalé soutěži.

Co dělat když jsem se chytil(a) do cenové pasti? V žádném případě neplatit! Pochybné firmy sázejí na strach spotřebitelů, který je donutí zaplatit ve snaze vyhnout se dalším problémům. Málokdy se ale celá záležitost dostane až k soudu.
Nenechat se dostat pod tlak. Na běžné faktury a upomínky nereagujte. Z opatrnosti můžete ale zaslat "firmě" odstoupení od smlouvy, doporučeně s doručenkou.

Původní prohlášení Spolkového ministerstva spravedlnosti
Překlad pomocí Google Translator

Článek uveřejněný serverem Computerbetrug.de
Překlad pomocí Google Translator

Radimeradim
08.04.10, 14:20
Ďakujem, ale toto je web content a ja som hovorila, ze platitelom dph je firma pro content. Takze toto s dph nema nic spolocne.

mmch, prosim ta, vymaz tu svoju fakturu, su tam tvoje udaje.

ludia uz si konecne uvedomte ze firma web content a pro content je tá istá firma s tými istými ludmi.

Dáša_
08.04.10, 14:46
ludia uz si konecne uvedomte ze firma web content a pro content je tá istá firma s tými istými ludmi.

vidím, že sa vyznáš :cool::cool:, každá firma je samostatná. Že sú to rovnakí ľudia, nie je rozhodujúce. Každá má samostatnú regitráciu, vlatné IČO, .

sfinks
08.04.10, 15:46
??? to mas asi z filmu.....teda neviem si predstavit, ked sa robia uhrady cez IB, ze by niekde zmizli hoc aj nejake centiky. Mozno by vo filme vymysleli (alebo v nasich bankach... :) ) ako takto obrat ludi o peniaze,ale urcite nie tak ako pises ty na pohyboch....
ale zasa suhlasim, ze zial este stale je kopec ludi, ktori nerozmyslaju nad tym co robia, a potom to takto dopadne,ako pri tejto kauze

Joooo, "urcite" z filmu... vsetko je z filmu ... ak o pre teba aj filmu moze byt :)

sfinks
08.04.10, 15:50
Ja som uctovnik, preto si myslim ze na pohyboch sa neda osalit nic, teda na platbach. Napada ma iba jedna vec, ktora sa neda skoro vobec skontrolovat a este jedna vec, kde sa to da velmi tazko skontrolovat, ktore su bezne na vypise z uctu. Nehovoriac, sice sa nevyznam,ale neviem si predstavit akym sposobom by tie peniaze "tiekli" na iny ucet, resp do inej banky, lebo ak by to boli jednotlive pohyby po par centoch, tak by tam musel vzniknut niekolko tisicovy (desatiticovy, milionovy) pohyb mesacne na danom ucte, co by sa asi niekde zobrazilo...nehovoriac o bankovych poplatkoch za pohyby v inej banke, nehovoriac o zahranicnych poplatkoch. Cize to uz asi nie je o tom naburat jednu banku.A ak by si vytvoril nejaky fiktivny ucet v danej banke, aby o nom nikto nevedel, a tam by sa tie peniaze ukladali..no neviem. Zda sa mi tam vela problemov. Ak by to aj niekto dokazal, asi by si rovno ulial jeden tucny balik, zahladil stopy a zduchol prec...
"niekto kto ma na starosti databazy, ...spravca siete v banke" - urcite by som nepouzival jednotne cislo

tot moj nazor, ako som spominal mimotemy

Vidis ja som informatik a poviem ti ze sa to ta a velmi jednoducho ... ale nejdem zachadzat do podrobnosti .... tak pridu na to ... to je jasne ale ty uz budes davno za horami dolinami a spokojny cely zivot ... ale uz osm mimo temy :) uz nejdme rozvadzat .. necham temu temou :)

mh22
08.04.10, 16:02
Vidis ja som informatik a poviem ti ze sa to ta a velmi jednoducho ... ale nejdem zachadzat do podrobnosti .... tak pridu na to ... to je jasne ale ty uz budes davno za horami dolinami a spokojny cely zivot ... ale uz osm mimo temy :) uz nejdme rozvadzat .. necham temu temou :)

ked to je take jednoduche preco si to uz davno neurobil?

jusike
08.04.10, 17:43
ked to je take jednoduche preco si to uz davno neurobil?Lebo len tára :confused:
Pamätám si jeden takýto, resp. podobný prípad v Tatra banke. Chalanisko po nejakej dobe odkráčal do chládku/lochu na pár rôčkov a tam si užíva pokojný "dôchodok" :eek:
Nie je to až také jednoduché. Minimálne to musí byť zamestnanec banky a všetky tie centíky musí preliať cez niekoľkonásobnú kontrolu. Ten mnou spomenutý príklad bol ešte vymakanejší - chalanisko si ulieval iba rozdiely v zaokrúhľovaní a aj tak ho čapli. Tož "Najlepší idú za nami.", možno tak ooti :eek: :confused:

misoft
08.04.10, 18:46
Ten mnou spomenutý príklad bol ešte vymakanejší - chalanisko si ulieval iba rozdiely v zaokrúhľovaní a aj tak ho čapli.

Podobný prípad bol pred niekoľkými rokmi v USA. Tam tiež zamestnanec jednej banky (už neviem ktorej) upravil príjmy tak, že to automaticky zaokrúhľovalo na 5 centov a zvyšné centíky prevádzal na svoj účet. Pri veľkom množstve pohybov na účtoch si za niekoľko rokov nahrabal celkom slušnú sumičku :D, ale tiež mu klepli po prstoch.

Pidgey
08.04.10, 21:38
Vidis ja som informatik a poviem ti ze sa to ta a velmi jednoducho ... ale nejdem zachadzat do podrobnosti .... tak pridu na to ... to je jasne ale ty uz budes davno za horami dolinami a spokojny cely zivot ... ale uz osm mimo temy :) uz nejdme rozvadzat .. necham temu temou :)
No, pravdu povediac, uctovnik som asi posledne dva, tri roky.Pred tym, a este sucasne sa zivim tiez IT. Ked som s IT zacinal, tak som si po 1-2 rokoch myslel aky som dobry frajer, co vsetko viem, co kolegovia nie a tak....teraz po neviem asi 10 rokoch si myslim o sebe ze som tolko len nadpriemerny uzivatel, cize nic extra....neni to tym ze by som 10 rokov nic nerobil, len sa mi otvorili oci, a vidim co vsetko este neviem.

zachadzanie do podrobnosti aby na to neprisli? myslim si ze cokolvek napadne mna,alebo teba, ako by sa to dalo osalit, napadlo uz dalsich X ludi, co mali a maju na starosti bezpecnost banky.To spominane zaokruhlovanie bola ta druha moznost co som spominal co ma napadla, ta co sa dala tazsie skontrolovat-zaokruhlovanie a kurzove rozdiely a zahranicnych platbach (ja osobne sem tam skontrolujem zahranicnu platbu , ci ju banka dobre prepocitala...). To prve co ma napadlo by sa dalo podla mna este tazsie dopatrat -kreditne uroky na beznych uctoch

korduľa
09.04.10, 07:07
ja sa vratim opat k teme, moja sestra sa mi priznala, ze sa tiez v 11. mesiaci registrovala na adventny kalendar, faktura jej prisla niekedy zaciatkom marca. Vsade citala, ze to nema platit a teraz jej prisla 1. upomienka. Je cela v strese a poziadala ich o moznost splatkoveho kalendara - aj ked je to na smiesnu sumu, ale oni maju doma taky rozpocet, ze keby jej muz zistil, ze 20 "evri" nesedi tak by mala snad "zaracha". No v kazdom pripade ich zaroven poziadala o moznost odpustenia upomienky. To co jej poslali to bolo pisane takou drzou a vyhraznou formou, ze sa radsej chysta to zaplatit cele, mna by zaujimalo, co by sa stalo,keby zaplatila len prvy fakturu a neuhradila upomienku. poslu jej upomienku na upomienku???

korduľa
09.04.10, 07:17
este jedna vec, riesi sa to strasne dlho, zaujimala by ma jedna vec, ked sa ludia registrovali v novembri a na orsr je datum zapisu a pri konatelovi vznik funkci 12.12. 2009, teda az po registracii - vzniku zmluvneho vztahu, to je bezpredmetne? uz sa to omielalov TV, novinach a teda chcem sa len uistit, ci tato skutocnost je v poriadku.Dakujem a prajem vsetkym zainteresovanym, aby sa to doriesilo v co najkratsom case

sfinks
09.04.10, 08:09
Toto je kalsicky tlak na hlupu Slovac ... radsej zaplatim aby som nemal problemy, ako je dokazu ze ona sa registrovalaa ze ju neikto iny neregistroval, taktiez ako dokaze ze jej neico prislo alebo neprislo ... to iste je aj spodne pradlo zco chodi Provea... ako niekomu dokazu ze nieco prebrali neico si objednali alebo ? budu posielat vyhrazanie ... ale netreba nato jednoducho reagovat alebo zatelefonovat to spolocnosti spravit bu bu bu a daju pokoj .... osobne skusenosti .. takze nemusi si sestra robit starosti .a. osobne by som nic neplatil ... az nic zmluvne nepodpisala ... tak nech ani neplati :)

korduľa
09.04.10, 08:30
tak odhliadni od toho dokazovania registracie a pod, ber do uvahy, ze sa registrovala, prisla jej fa, kedze s nimi mailom komunikovala tak je jasne, ze jej faktura prisla a vie o co ide, takze neriesme dokazovanie registracie.Stale mi nie je jasne, ci sa odsuhlasenie VOP berie ako zmluvny vztah, ked sa zodpovie pravne tato otazka tak sa vela vyjasni. a ci je mozne,aby firma, ktora mala web stranku, kde sa ludia registrovali, vznikla neskor a fakturovala si sluzby o tri mesiace neskor od registracie,/podla zakona o uctovnictve, sa faktura za sluzby ma vystavit bezodkladne/. keby vsetko bolo take jasne, tak sa to neriesi tak dlho preboha, asi to take jednoduche nie je vybruslit z toho, jednoznacne sa vlastne k tomu nevyjadril nikto, ziadny pravnik, ani k tomu, ci je mozne to vymahat exekutorom, treba na to myslim sudny prikaz, ale ak teda vznikol zmluvny vztah odkliknutim tych VOP, tak je to vlastne platne a mozu to vymahat, je to cele take chore, najhorsie na tom je, ze vlastne upomienky budu posielat dalej, ludom budu dlhy narastat a ked to raz skonci pred sudom, ktory uzna stranu tej firme, tak dakujem pekne. ked pocujem ako sa niekto k tomu vyjadruje formou: nemyslim, nemalo by to byt platne, podla mojho nazoru a pod tak ma nervy. mame predsa zakony, tak bud je to platne ale nie. na vsetko mame zakony, vsetci sme tu pod kontrolou, vyuzivame pravne sluzby, tak ked sa na to niekto kto sa v zakonoch vyzna pozrie tak jasne musi povedat, ze je to bezpredmetne, alebo ze su v prave a ludia maju platit.

jusike
09.04.10, 09:35
Korduľa - na čo máme zákony? No predsa na to, aby sa porušovali!

Ja som tiež názoru, že by nemala nič platiť. Nemá žiadnu záruku, že keď dnes zaplatí, tak že o mesiac jej nepríde aj tak upomienka. Táto firma je totižto absolútne neseriózna, tak čo môže človek očakávať? Ja si myslím, že nič dobré!
Nik by nemal podporovať takýchto darmožráčov! Ak súd rozhodne inak, tak hold - povedzme si na rovinu - nikto nie je nepodplatiteľný, všetko je len otázka výšky "honoráru", potom to bude treba zaplatiť. Ale dobrovoľne by som im nedal ani vindru!!!!!!!!!!

Pangur Ban
09.04.10, 09:44
To je uplne smiesne, to ma clovek do kazdeho druheho prispevku pisat, aby to ludia neplatili? Tak teda pre ludi, co nie su schopni prehodit o dve-tri stranky dozadu - neplatte, co Vam poslu zahodte a cele to ignorujte. A uzite si pekny weekend.

korduľa
09.04.10, 12:35
predstav si, ze mam precitanu tuto temu a uz som sem prispievala, prave preto, ze ma tolko prispevkov a ked si pozries od kedy sa to riesi a nic z toho, tak zistis, ze vlastne sa nic nedeje, ludia, ktori sa zaregistrovali na strankach nevedia na com su, pretoze vlastne nikto nevie jasne povedat, ci ta zmluva je platna a ak nie, tak o ktory zakon sa opriet, preco sa SOi-ka vyjadrila tak alibisticky? pretoze tiez v tom nemaju jasno. je jednoduche povedat ludia neplatte, ak sa ta to netyka, alebo, ze ak sud rozhodne, ze treba platit tak hold so vsetkymi upomienkami. to je ten problem,ze ti nevie nikto kompetentny jasne napisat preco nemaju platit, nieto este obycajny clovek, aby vedel na com je.

miky64
09.04.10, 13:16
tak odhliadni od toho dokazovania registracie a pod, ber do uvahy, ze sa registrovala, prisla jej fa, kedze s nimi mailom komunikovala tak je jasne, ze jej faktura prisla a vie o co ide, takze neriesme dokazovanie registracie.Stale mi nie je jasne, ci sa odsuhlasenie VOP berie ako zmluvny vztah, ked sa zodpovie pravne tato otazka tak sa vela vyjasni. a ci je mozne,aby firma, ktora mala web stranku, kde sa ludia registrovali, vznikla neskor a fakturovala si sluzby o tri mesiace neskor od registracie,/podla zakona o uctovnictve, sa faktura za sluzby ma vystavit bezodkladne/. keby vsetko bolo take jasne, tak sa to neriesi tak dlho preboha, asi to take jednoduche nie je vybruslit z toho, jednoznacne sa vlastne k tomu nevyjadril nikto, ziadny pravnik, ani k tomu, ci je mozne to vymahat exekutorom, treba na to myslim sudny prikaz, ale ak teda vznikol zmluvny vztah odkliknutim tych VOP, tak je to vlastne platne a mozu to vymahat, je to cele take chore, najhorsie na tom je, ze vlastne upomienky budu posielat dalej, ludom budu dlhy narastat a ked to raz skonci pred sudom, ktory uzna stranu tej firme, tak dakujem pekne. ked pocujem ako sa niekto k tomu vyjadruje formou: nemyslim, nemalo by to byt platne, podla mojho nazoru a pod tak ma nervy. mame predsa zakony, tak bud je to platne ale nie. na vsetko mame zakony, vsetci sme tu pod kontrolou, vyuzivame pravne sluzby, tak ked sa na to niekto kto sa v zakonoch vyzna pozrie tak jasne musi povedat, ze je to bezpredmetne, alebo ze su v prave a ludia maju platit.
nehovoriš pravdu pretože ak nie je uzatvorena jednoznačna zmluva tak baviť sa o platnosti faktur je zbytočne pretože pre zmluvné vzťahy je veľmi dôležité ustanovenie § 43 Občianského zákonníka," ktoré ukladá účastníkom povinnosť dbať nato, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.V tomto ustanovení je uložená zmluvným partnerom prevenčná povinnosť, aby sa usilovali už pri dojednávaní zmluvných vzťahov o odstránenie nejasností, ktoré by mohli viesť k rozporom a aby nedochádzalo zbytočne k prípadným súdnym sporom".A to uvedena firma neurobila pretože zmluva nie je písana samostatne alebo na začiatku vop takže je to dosť zavadzajuce a neobsahuje všetky naležitosti. Dovoľujem si povedať, že identifikácia osoby ( nepodnikateľa ) iba menom, priezviskom a adresou pobytu je nedostatočná. Podľa môjho právneho názoru jednoznačná identifikácia fyzickej osoby vyžaduje mimimálne dátum narodenia a na zaver citujem radu pravnika k danej situacii Spoločnosť, ktorá požaduje údaje o zákazníkoch iba mailom bez dodatočného overenia v rozsahu akom je vyššie uvedené nebude schopná preukázať osobe, ktorá sa zaregistruje to, že sa skutočne registrovala ona. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa dajú nájsť v ktoromkoľvek telefónnom zozname a mailová adresa sa dá vytvoriť prakticky akákoľvek. Akýkoľvek súdny spor so zákazníkom by znamenal nutnosť preukázania , že tento zákazník sa skutočne zaregistroval a užíval nejaké služby. Toto musí v súdnom spore preukázať žalobca, čo na základe takýchto údajov nemá šancu.
Preto neodporúčam akokoľvek reagovať na upomienky vyššie uvedenej firmy a v žiadnom prípade pri písomnom styku neuznať žiadny nárok a poprieť akúkoľvek registráciu na servere. Práve písomná komunikácia , ktorou by ste reagovali na výzvy by mohla obsahovať to, po čom firma túži a do dôkaz proti zákazníkovi. Naďalej platí, že takto uzavretá zmluva je neplatnou bez ohľadu na ďaľšie skutočnosti, ale bez potvrdenia svojej identity firma nemá ani najmenšiu šancu niekomu dokázať, že sa registroval on sám.

jx06
09.04.10, 15:58
ci ta zmluva je platna a ak nie, tak o ktory zakon sa opriet, preco sa SOi-ka vyjadrila tak alibisticky? pretoze tiez v tom nemaju jasno. je jednoduche povedat ludia neplatte, ak sa ta to netyka, alebo, ze ak sud rozhodne, ze treba platit tak hold so vsetkymi upomienkami. to je ten problem,ze ti nevie nikto kompetentny jasne napisat preco nemaju platit, nieto este obycajny clovek, aby vedel na com je.
Ludia zo SOI tomu poriadne nerozumeje, toto je skor IT problematika ako ekonomika alebo pravo. Ide o to ze nie je mozne dokazat ze osoba od ktorej chcu peniaze sa registrovala, pouzila sluzbu, alebo ze jej vobec bola dorucena faktura. Tieto veci firma jednoducho dokazat nevie, takze toto je vsetko len stasenie. A neviem si predstavit s cim by isla firma na sud :), na taketo veci treba mat standardnu vlastnorucne podpisanu zmluvu, a nic take tato firma nema.

Dáša_
09.04.10, 16:16
este jedna vec, riesi sa to strasne dlho, zaujimala by ma jedna vec, ked sa ludia registrovali v novembri a na orsr je datum zapisu a pri konatelovi vznik funkci 12.12. 2009, teda az po registracii - vzniku zmluvneho vztahu, to je bezpredmetne? uz sa to omielalov TV, novinach a teda chcem sa len uistit, ci tato skutocnost je v poriadku.Dakujem a prajem vsetkym zainteresovanym, aby sa to doriesilo v co najkratsom case


ja si myslím, že tvoja sestra sa nemusí obávať - firma nebola registrovaná, nemohla v novembri uzatvárať zmluvy. Ak by aj došlo k súdu, nemal by byť problém. Ale stále si myslím, že k súdu nedôjde, bolo by to pre firmu veľmi drahé. Za každý jeden návrh na platobný rozkaz by musela zaplatiť 16,6€ a s malou vyhliadkou na úspech.
Jej úplne stačia tí, ktorí sa zľaknú a zaplatia. A o to presne ide.

Nech neplatí a nech už nekomunikuje.

lubocko
09.04.10, 17:50
pred časom som riešil podobný problém s poisťovňou , je tu na porade asi 450 strankova diskusia.Nebudem písať o dôvodoch sporu je to na dlhu diskusiu,ale da sa porovnať s touto.Neviete si ani predstaviť čo všetko na nás skúšali.Dokonca to zašlo tak ďaleko,že nám blokovali účty a o psychickom natlaku ani nehovorim.Dokonca písali medzi diskutujúcimi,aby ich odradili od hromadnej žaloby vystupovali ako jední z nás až kým sme ich neodhalili.Bolo nás asi 2300 ľudí.V hrom.žalobe sme boli asi 95.Niektorí ten tlak nevydržali a zaujme pokoja odstupili a prišli o svoje úspory.V HŽ nas zastupovala ASU.Po čase,keď sa blížilo prvé pojednávanie tak osobne obiehali všetkých čo ostali v žalobe s prosíkom na zmier a peniazmi na drevo.Ja a niektorí iní sme napokon zmier vzali.V žalobe ostalo už len zopár ľudí,pre ktorých podľa nových inf je zo strany poisťovne pripravená ešte lepšia ponuka ako pre nás.Týmto chcem len poukazať na to,že v množstve je sila.Každý súd porozmyšľa či da za pravdu podvodníkovi,alebo 3000 ľuďom.Už ten počet o niečom napovedá

kattus
09.04.10, 18:40
Ahojte
tak sa pridavam,aj ja mam faktury,dokonca dve,sila je,ze obe su na moje meno,ale na maily muzovej firmy...obe na 55eur,bez toho,aby som sa dakedy rogistrovala,stranka download-server.sk
Ked som sa ohradila proti fakture,dali mi limit,dokedy mam podat trestne oznamenie na neznameho pachatela,a im poslat o tom potvrdenie,ze sa dakto proste registroval na moje meno a mail.No mam z nich dost.Nemienim platit nic,uz vobec nie 2x......a trestne oznamenie podam akurat tak na nich.
Oponuju mi tu nejakou IP adresou,ze to je prekazatelne,z ktoreho pc to bolo a podobne...no ani neviem,co si mysliet a co robit.Som vazne v soku.:eek:

daary
09.04.10, 18:48
Bolo o tomto hovorené aj v telke asi pred 2-ma mesiacmi, určite tam bolo nejakými malými písmenami písané o platení, viacerí sa sťažovali že im došlo platiť, ale na výsledok (či zaplatiť, alebo nie) sa už nepamätám.

alaya1
10.04.10, 06:36
Tak a prisla mi na moj email 1.upomienka. meno, adresa, mesto uplny blud, myslim, ze len zhluk pismen a moj email. neviem, ci odpisovat, ci to nechat tak. Napisali mi aj IP adresu a poskytovatela internetu, hm....No IP adresu ma u nas v bloku asi kazdy rovnaku, nie,?

Dáša_
10.04.10, 06:40
Tak a prisla mi na moj email 1.upomienka. meno, adresa, mesto uplny blud, myslim, ze len zhluk pismen a moj email. neviem, ci odpisovat, ci to nechat tak. Napisali mi aj IP adresu a poskytovatela internetu, hm....No IP adresu ma u nas v bloku asi kazdy rovnaku, nie,?

nereaguj. keď odpisuješ, tak vedia, že majú dobrú mailovú adresu. Keď neodpíšeš, tak nemajú nič.

čo sa týka IP adresy, úplne presná je iba v prípade, že máš pevnú IP adresu. A to má málokto.

alaya1
10.04.10, 07:00
No raz som im odpisala, ze to meno nie je moje, poslali mi tiez ten navrh na to trestne oznamenie na nezn.pachatela a este kopu upozorneni, ako som si mala zabezpecit emailovu adresu, potom som uz nereagovala, ved to nie je moje meno, ani mesto, ulica, su to vymyslene zhluky pismen. Co ja viem, ci si moja dcera nechcela do skoly najst nejaku basnicku? Pytala som sa jej, nevedela povedat.Ale nepredpokladam to.

Dáša_
10.04.10, 07:05
a nevies zrusit tuto mailovu adresu a prejst na nejaku inu ?

alaya1
10.04.10, 07:17
ako sa to rusi?

Dáša_
10.04.10, 07:29
ako sa to rusi?

prestan ju používať a vytvor si nejakú inú.

alaya1
10.04.10, 07:32
Hm..myslim, te sa tym nic nevyriesi, stale tam budu asi posielat tie upomienky.

Dáša_
10.04.10, 07:35
Hm..myslim, te sa tym nic nevyriesi, stale tam budu asi posielat tie upomienky.

no ale aspon sa nimi nebudes znervoznovat.

a ak mas platenu schranku, tak sa spytaj toho, od koho ju mas, ako ju zrusit.

alaya1
10.04.10, 07:43
mam ju na centrume, tak neviem, chodia mi tam ine emaily, ja sa nerozrusujem, ved to nepatri mne, tiez si myslim, ze lečn skusaju, kto naleti, ale ak ma budu este obtazovat, pojdem to nahlasit na policiu.

Dáša_
10.04.10, 07:47
mam ju na centrume, tak neviem, chodia mi tam ine emaily, ja sa nerozrusujem, ved to nepatri mne, tiez si myslim, ze lečn skusaju, kto naleti, ale ak ma budu este obtazovat, pojdem to nahlasit na policiu.


no ked máš schránku na centrume, tak to je najjednoduchšie. Urob si druhú, a túto prestaň používať. Zároveň si na novú schránku presmeruj všetko, čo je dôležité. Ale nie priamo cez starú schránku :D, ale napríklad na porade si oprav nastavenia a hotovo.

Niektore free servre, ked pol roka schránku nepoužívaš, tak ju zrušia.

Adresu nemaju, meno nemajú a hla´dat niekoho podľa ip adresy, to bude iná zábava :cool::cool:

miky64
10.04.10, 08:49
no ked máš schránku na centrume, tak to je najjednoduchšie. Urob si druhú, a túto prestaň používať. Zároveň si na novú schránku presmeruj všetko, čo je dôležité. Ale nie priamo cez starú schránku :D, ale napríklad na porade si oprav nastavenia a hotovo.

Niektore free servre, ked pol roka schránku nepoužívaš, tak ju zrušia.

Adresu nemaju, meno nemajú a hladat niekoho podľa ip adresy, to bude iná zábava :cool::cool:
aj ked najdu IP a počitač z ktoreho to bolo poslane nevedia jej dokazať že to posielala ona ale určite nech s nimi prestane komunikovat cez mail

lubocko
10.04.10, 15:43
mne sa na ich mail nedalo odpovedať.Poslali mi VPP v el .forme.Kedže cez mail sa nedalo komunikovať,tak som tam zavolal s upozornením,že rozhovor zaznamenávam a bude použítý v prípadnych ďalších sporoch.Typek na druhej strane mi povedal,že asi došlo k omylu ,alebo si zo mňa niekto vystrelil,že sa im to už stalo a že veci dá do poriadku.Asi o dva týždne mi prišla faktura.Pravdepodobne na týchto podnikavcov podám trestné oznamenie.Ako môži predávať softver,ktorý nieje ich,a skúšajú našu trpezlivosť fakturami,na ktorých chýba podpis toho,komu je určená.Ale možno sú to nejakí invalidi bez nôh,alebo bez rúk a nevedia si zarobiť na živobytie ako my zdraví ľudia a preto musia takto,možno ich treba poľutovať,ak je to tak ,tak navrhujem zriadiť fond na ich podporu.Mohol by mať názov "FOND NA PODPORU HENDIKEPOVANýCH žOBRáKOV".Inak je vysoko pravdepodobné,že tuto poradu čítajú aj oni.

alaya1
10.04.10, 17:31
mne sa na ich mail nedalo odpovedať.Poslali mi VPP v el .forme.Kedže cez mail sa nedalo komunikovať,tak som tam zavolal s upozornením,že rozhovor zaznamenávam a bude použítý v prípadnych ďalších sporoch.Typek na druhej strane mi povedal,že asi došlo k omylu ,alebo si zo mňa niekto vystrelil,že sa im to už stalo a že veci dá do poriadku.Asi o dva týždne mi prišla faktura.Pravdepodobne na týchto podnikavcov podám trestné oznamenie.Ako môži predávať softver,ktorý nieje ich,a skúšajú našu trpezlivosť fakturami,na ktorých chýba podpis toho,komu je určená.Ale možno sú to nejakí invalidi bez nôh,alebo bez rúk a nevedia si zarobiť na živobytie ako my zdraví ľudia a preto musia takto,možno ich treba poľutovať,ak je to tak ,tak navrhujem zriadiť fond na ich podporu.Mohol by mať názov "FOND NA PODPORU HENDIKEPOVANýCH žOBRáKOV".Inak je vysoko pravdepodobné,že tuto poradu čítajú aj oni.
Nehnevaj sa, ale tvoje vyroky o postihnutych ludoch a ich pracovnom zaradeni sa mi zdali nanajvys nevhodne, proste PRIMITIVNE.No, ale kazdy komunikuje na inej urovni, na tej svojej,.:mad:

lubocko
10.04.10, 18:59
ako by si nazval(a) ľudí,ktorí sa snažia obrať iných o peniaze bez väčšej námahy?U mńa je to odpad ,alebo fakt majú hendikep a nevedia sa uživiť inak.Pozri,keď sa Ti to nepáči ,tak to nečítaj.A či je to primitivne,alebo nie to nech Ťa netrápi.Napíš niečo múdre.

miky64
10.04.10, 19:06
ako by si nazval(a) ľudí,ktorí sa snažia obrať iných o peniaze bez väčšej námahy?U mńa je to odpad ,alebo fakt majú hendikep a nevedia sa uživiť inak.Pozri,keď sa Ti to nepáči ,tak to nečítaj.A či je to primitivne,alebo nie to nech Ťa netrápi.Napíš niečo múdre.
prepač ale handikepovany je človek zdravotne postihnuty.Tito su primitivi zlodeji alebo odpad spoločnosti prečo uražaťhandikepovanych oni za svoje postihnutie nemožu

lubocko
10.04.10, 19:13
prepač ale handikepovany je človek zdravotne postihnuty.Tito su primitivi zlodeji alebo odpad spoločnosti prečo uražaťhandikepovanych oni za svoje postihnutie nemožu
asi som to zle napísal,malo to byť odľahčenie,ale aj lenivosť nechuť pracovať je choroba svojím spôsobom hendikep.V žiadnom prípade som nechcel uraziť tých,čo za to nemôžu,ale toto nebude ich prípad

Pangur Ban
12.04.10, 05:17
predstav si, ze mam precitanu tuto temu a uz som sem prispievala, prave preto, ze ma tolko prispevkov a ked si pozries od kedy sa to riesi a nic z toho, tak zistis, ze vlastne sa nic nedeje, ludia, ktori sa zaregistrovali na strankach nevedia na com su, pretoze vlastne nikto nevie jasne povedat, ci ta zmluva je platna a ak nie, tak o ktory zakon sa opriet, preco sa SOi-ka vyjadrila tak alibisticky? pretoze tiez v tom nemaju jasno. je jednoduche povedat ludia neplatte, ak sa ta to netyka, alebo, ze ak sud rozhodne, ze treba platit tak hold so vsetkymi upomienkami. to je ten problem,ze ti nevie nikto kompetentny jasne napisat preco nemaju platit, nieto este obycajny clovek, aby vedel na com je.
Ale prosim ta, kto sa ma podla Teba vyjadrit, kto je dostatocne kompetentny? Sud? Preco by to robil, ked ziaden navrh na sud od danej spolocnosti nesiel a ani nepojde. Vyjadrilo sa tu XYZ pravnikov, jasne to opreli o ustanovenia zakona, jasne napisali, ze nie je mozne jednoznacne identifikovat druhu zmluvnu stranu, tak naco do nekonecna pisat to iste?

laco128
12.04.10, 10:58
Dobry den.
dnes mi prisla upomienka na zaplatenie 60€ zo stranky download-server.sk adresa je spravna. v skutocnosti neviem ci som sa tam naozaj registroval alebo si to uz nepamatam ale chcel by som sa opytat ci by mi niekto nezhrnul v podstate tychto 184 stran rad do jednej komplexnej odpovede. podla vyjadrenia SOI by mal v kazdom pripade spotrebitel reagovat. ale podla tu spomenutych rad sa odporuca nereagovat a v ziadnom pripade ani neodpisovat. co teda vlastne robit???? ist na policiu a podat trestne oznamenie o tom ze ma registroval niekto iny alebo co vlastne urobit a ako postupovat???? prosim niekoho fundovaneho o radu. vopred velmi pekne dakujem.

sfinks
12.04.10, 12:30
v skratke ... nic neplat ... a ignoruj vsetky blbosti co ti poslu ... to je trik na hlupu Slovac ...

miky64
12.04.10, 18:38
Dobry den.
dnes mi prisla upomienka na zaplatenie 60€ zo stranky download-server.sk adresa je spravna. v skutocnosti neviem ci som sa tam naozaj registroval alebo si to uz nepamatam ale chcel by som sa opytat ci by mi niekto nezhrnul v podstate tychto 184 stran rad do jednej komplexnej odpovede. podla vyjadrenia SOI by mal v kazdom pripade spotrebitel reagovat. ale podla tu spomenutych rad sa odporuca nereagovat a v ziadnom pripade ani neodpisovat. co teda vlastne robit???? ist na policiu a podat trestne oznamenie o tom ze ma registroval niekto iny alebo co vlastne urobit a ako postupovat???? prosim niekoho fundovaneho o radu. vopred velmi pekne dakujem.
na strane 182 alebo 183 mam prispevok pod č.1820 som uviedol vyjadrenie jedneho pravnika k vzniknutej situacii ak chceš riad sa tym ak nie maš možnosť pridať sa k žalobe ktora sa organizuje blžšie na www.cms-antonak.sk

MIS
15.04.10, 10:40
ja sa vratim opat k teme, moja sestra sa mi priznala, ze sa tiez v 11. mesiaci registrovala na adventny kalendar, faktura jej prisla niekedy zaciatkom marca. Vsade citala, ze to nema platit a teraz jej prisla 1. upomienka. Je cela v strese a poziadala ich o moznost splatkoveho kalendara - aj ked je to na smiesnu sumu, ale oni maju doma taky rozpocet, ze keby jej muz zistil, ze 20 "evri" nesedi tak by mala snad "zaracha". No v kazdom pripade ich zaroven poziadala o moznost odpustenia upomienky. To co jej poslali to bolo pisane takou drzou a vyhraznou formou, ze sa radsej chysta to zaplatit cele, mna by zaujimalo, co by sa stalo,keby zaplatila len prvy fakturu a neuhradila upomienku. poslu jej upomienku na upomienku???
Ahoj,
som presne pripad tvojej sestry a celu diskusiu som si presla. Aj tak som mala zly pocit z toho, ze to mam len tak ignorovat. Tak som isla za pravnikom a tu je jeho rada (neviem, ci dobra, ale ja som ho posluchla): Fakturu poslalt spat s tym, ze nedoslo k uzatvoreniu zmluvy.... - vzor som si stiahla z linku v tejto diskusii. Aby som mala doklad, ze som sa k tomu vyjadrila a odmietla fakturu (v diskusii radia nereagovat, tak neviem). Nasledne mi prisla vyhrazka presne v zneni, v akom to tu uz niekto pripojil. Na to a na nic dalsie mi uz pravnik nekazal reagovat. Ak by naozaj doslo k nejakemu sudu z ich strany, tak pojde so mnou na sud s tym, ze:
- firma v novembri neexistovala
- zmluva nebola mnou vlastnorucne podpisana a elektronicky podpis nemam. Okrem toho meno a adresa bez cisla OP nic neznamenaju, je kopec rodicov a deti, ktori byvaju na tej istej adrese a maju rovnake meno a priezvisko.

Nevravim, ze som teraz kludna, ale rozhodla som sa neplatit. A uz tu niekto pisal, ze aj zaplatil a aj tak mu chodli upomienky.

jusike
15.04.10, 16:43
Ahoj,
som presne pripad tvojej sestry a celu diskusiu som si presla. Aj tak som mala zly pocit z toho, ze to mam len tak ignorovat. Tak som isla za pravnikom a tu je jeho rada (neviem, ci dobra, ale ja som ho posluchla): Fakturu poslalt spat s tym, ze nedoslo k uzatvoreniu zmluvy.... - vzor som si stiahla z linku v tejto diskusii. Aby som mala doklad, ze som sa k tomu vyjadrila a odmietla fakturu (v diskusii radia nereagovat, tak neviem). Nasledne mi prisla vyhrazka presne v zneni, v akom to tu uz niekto pripojil. Na to a na nic dalsie mi uz pravnik nekazal reagovat. Ak by naozaj doslo k nejakemu sudu z ich strany, tak pojde so mnou na sud s tym, ze:
- firma v novembri neexistovala
- zmluva nebola mnou vlastnorucne podpisana a elektronicky podpis nemam. Okrem toho meno a adresa bez cisla OP nic neznamenaju, je kopec rodicov a deti, ktori byvaju na tej istej adrese a maju rovnake meno a priezvisko.

Nevravim, ze som teraz kludna, ale rozhodla som sa neplatit. A uz tu niekto pisal, ze aj zaplatil a aj tak mu chodli upomienky.Konečne jedno poriadne riešenie!

edvordo
16.04.10, 00:30
Konečne jedno poriadne riešenie!
.. nie žeby som chcel byť hnusný, ale toto riešenie je známe už posledných asi 100 strán tejto diskusie :) dokola sa točí:

- poslať späť s tým, že aby ste mali doklad v prípade súdu
- na zvyšok nereágovať
- počkať, ako sa to vyvinie a podľa toho sa zariadiť

.. ono len vždy dojde nejaký podkušiteľ a vypichne niečo " nové " (iróniu si domyslite), aby z toho ľudia boli magori .. :)

jx06
16.04.10, 06:48
Ahoj,
Fakturu poslalt spat s tym, ze nedoslo k uzatvoreniu zmluvy.... - vzor som si stiahla z linku v tejto diskusii. Aby som mala doklad, ze som sa k tomu vyjadrila a odmietla fakturu (v diskusii radia nereagovat, tak neviem).
Fakturu je uplne zbytocne posielat naspat, pretoze faktura dorucena mailom sa neda pokladat za preukazatelne dorucenu fakturu. Najlepsie je nereagovat vobec.

j.benz
16.04.10, 09:09
to tiež neni pravda, elektronicky poslaná pošta, teda emailom je v dnešnej dobe platná, tak to aspon bolo v reportáži jednej TV. http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/35828 V šiestom príspevku sa o tom hovorí, takže tohto by som sa moc nedržal.

miky64
16.04.10, 11:38
.. nie žeby som chcel byť hnusný, ale toto riešenie je známe už posledných asi 100 strán tejto diskusie :) dokola sa točí:

- poslať späť s tým, že aby ste mali doklad v prípade súdu
- na zvyšok nereágovať
- počkať, ako sa to vyvinie a podľa toho sa zariadiť

.. ono len vždy dojde nejaký podkušiteľ a vypichne niečo " nové " (iróniu si domyslite), aby z toho ľudia boli magori .. :)
ad1
nechcel som sa už zapajať do tejto debaty ale pri takomto prispevku mi to neda. takže čo ma firma web ma vaše meno, priezvisko ,email,adresu a ip adresu pre dokazanie vašej identity potrebuje o čosi viac pretože tieto udaje sa daju zohnať v tel.zozname alebo inde ip adresa je jediny dôkaz/ aj ked vašu ip adresu može niekto zneužiť/ a tento musi firma potvrdiť ,nasledna komunikacia potvrdzuje ip adresu ale pokial nebude prebiehať komunikacia nevie ju potvrdiť.na sude musi relevantnym spôsobom dokazať že dotyčny je osobou ktora uzavrela zmluvu.nevie mi dokazať že za počitačom som pri uzatvarani zmluvy sedel ja. ale to je nepodstatne pre tých ktori uzavreli zmluvu pred 12,12,09 pretože podla obcian,zakonnika §19 citujem "2) Právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra, môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zápisu do tohto registra, "

ad2. suhlasim

ad3. čiastočne suhlasim ponukaju sa rozne možnosti

ad zaver velmi zaujimave podla tvojich príspevkov

a pre všedkych oklamanych nazor pravnika/začiatok som vymazal lebo tam su udaje poškodeneho jedna sa o reakciu na web./
citujem " ale po preštudovaní zmluvných podmienok konštatujem, že zmluva vôbec nevznikla.Celé všeobecné zmluvné podmienky sú rozporuplné a z ich formulácie vyplýva, že sa raz odvolávajú na Obchodný zákonník, inokedy na Občiansky zákonník čo je jednoznačne neprípustné. Bez ohľadu na úpravu všeobecných zmluvných podmienok ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Dovoľujem si tvrdiť, že všeobecné zmluvné podmienky sú v rozpore minimálne ustanoveniami § 53 ods 4 písm
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
Ďaľší významný prvok a vo Vašom prípade je to, že zmluva nie je uzatvorená, pretože nebola uzatvorená písomne i keď vo všeobecných zmluvných podmienkach sa považuje za písomnú formu i email. Je pravdou, že i email je možné považovať za písomný právny úkon, ale musí byť jednoznačne určená osoba, ktorá ho robí citujem § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník.
(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

a odporučanie na zaver

Spoločnosť, ktorá požaduje údaje o zákazníkoch iba mailom bez dodatočného overenia v rozsahu akom je vyššie uvedené nebude schopná preukázať osobe, ktorá sa zaregistruje to, že sa skutočne registrovala ona. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa dajú nájsť v ktoromkoľvek telefónnom zozname a mailová adresa sa dá vytvoriť prakticky akákoľvek. Akýkoľvek súdny spor so zákazníkom by znamenal nutnosť preukázania , že tento zákazník sa skutočne zaregistroval a užíval nejaké služby. Toto musí v súdnom spore preukázať žalobca, čo na základe takýchto údajov nemá šancu.

Preto neodporúčam
akokoľvek reagovať na upomienky vyššie uvedenej firmy a v žiadnom prípade pri písomnom styku neuznať žiadny nárok a poprieť akúkoľvek registráciu na servere. Práve písomná komunikácia , ktorou by ste reagovali na výzvy by mohla obsahovať to, po čom firma túži a do dôkaz proti zákazníkovi. Naďalej platí, že takto uzavretá zmluva je neplatnou bez ohľadu na ďaľšie skutočnosti, ale bez potvrdenia svojej identity firma nemá ani najmenšiu šancu niekomu dokázať, že sa registroval on sám.

jx06
16.04.10, 12:41
to tiež neni pravda, elektronicky poslaná pošta, teda emailom je v dnešnej dobe platná, tak to aspon bolo v reportáži jednej TV. http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/35828 V šiestom príspevku sa o tom hovorí, takže tohto by som sa moc nedržal.
Elektronicka posta (mail) je na urovni klasickeho listu, cize nik ti nedokaze ze si postu naozaj dostal. Cize poslana fa. mailom je ako keby ani poslana nebola. Ak mas ale obchodny vztah s ktorym suhlasis tak samozrejme aj takto poslanu fa. zaplatis.

lubocko
16.04.10, 14:34
Elektronicka posta (mail) je na urovni klasickeho listu, cize nik ti nedokaze ze si postu naozaj dostal. Cize poslana fa. mailom je ako keby ani poslana nebola. Ak mas ale obchodny vztah s ktorym suhlasis tak samozrejme aj takto poslanu fa. zaplatis.
tiež si myslím,že mail nemôže byť na úrovni doporučeného listu,ktorý je v takýchto situaciach nevyhnutnosťou.Nie každý pravidelne otvara mailovú schránku,alebo jednoducho zabudne heslo a vytvori si novú.

miky64
16.04.10, 17:09
tiež si myslím,že mail nemôže byť na úrovni doporučeného listu,ktorý je v takýchto situaciach nevyhnutnosťou.Nie každý pravidelne otvara mailovú schránku,alebo jednoducho zabudne heslo a vytvori si novú.
nemožem s tebou plne suhlasit pokial splna všetky podmienky tak je to to iste ako doporučena pošta, v zakone sa o doporučenej pošte hovori že sa považuje za doručenu aj ked si ju neprevezmeš,ale nie som si isty či tam nieje nejaka špecifikacia.Ale netyka sa to tohto pripadu pretože tu nebola žiadna zmluva ani relevntne potvrdenie totožnosti iba nejake klikanie a vop ktore hrubo znevyhodnuju spotrebitela o elektronickom podpise už ani nehovorim.

lubocko
16.04.10, 18:48
nemožem s tebou plne suhlasit pokial splna všetky podmienky tak je to to iste ako doporučena pošta, v zakone sa o doporučenej pošte hovori že sa považuje za doručenu aj ked si ju neprevezmeš,ale nie som si isty či tam nieje nejaka špecifikacia.Ale netyka sa to tohto pripadu pretože tu nebola žiadna zmluva ani relevntne potvrdenie totožnosti iba nejake klikanie a vop ktore hrubo znevyhodnuju spotrebitela o elektronickom podpise už ani nehovorim.
súhlasím,že neprevzatie sa rovna úspešnému doručeniu,ale nedaval by som to za roveň el.forme.Neviem ako teraz,ale v minulosti ak občan neprevzal doporučený list bola možnosť doručiť ho policiou.Neviem potom ako hodnotiť SMS.Súčasťou prevzatia je môj podpis(dokazatelný),to mi pri el.forme chýba.Ale nejdem sa hádať je to len môj názor,možno to tak nieje.

jx06
17.04.10, 08:39
súhlasím,že neprevzatie sa rovna úspešnému doručeniu,ale nedaval by som to za roveň el.forme.Neviem ako teraz,ale v minulosti ak občan neprevzal doporučený list bola možnosť doručiť ho policiou.Neviem potom ako hodnotiť SMS.Súčasťou prevzatia je môj podpis(dokazatelný),to mi pri el.forme chýba.Ale nejdem sa hádať je to len môj názor,možno to tak nieje.
ide o doporucene zasielky do vlastnych ruk zo statnej spravy, a v niektorych specialnych pripadoch sa povazuju za dorucene aj ked ich adresat nepreberie.

alaya1
17.04.10, 19:23
zase mi poslali na email ten list o tom, co bude, ked nezaplatim a ako siom si mala zabezpecit schranku. ja som im poslala len raz email, hned, ked mi prisla faktura na ine meno, myslim, ze take ani neexistuje, blud ulicu a mesto.
Ja uz nereagujem.-

misoft
18.04.10, 16:21
alaya1 - začni označovať e-maily od nich ako SPAM (nevyžiadaná pošta) a hotovo.

Dáša_
19.04.10, 16:42
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=54243&searchstr=5+Tdo+31%2F2010

možno zaujímavý rozsudok, síce ide o najvyšší súd českej republiky, ale aj tak.

v skratke (snáď mi právnici prepáčia:D, alebo ešte lepšie doplnia), dovolanie bolo úspešné, lebo nebolo dokázané, že z daného PC mohol sťahovať dáta iba jeden jediný užívateľ.
t.j. ke´d majú iba IP adresu PC, ťažko dokázať, kto sa vlastne registroval. A či sa registroval, alebo iba niekto zneužil verejne prístupné údaje.

jx06
22.04.10, 08:03
Konecne mi prisla upomienka, a tak som im napisal:
--------------------------------------------------------------
Dobry den,

upomienku si vytlacte, a potom si s nou mozete rit vytret, k*****i :).
--------------------------------------------------------------

A ako odpoved mi prislo nasledovne:
Vážený pán Rehák,

Vašu písomnú reklamáciu sme obdržali.

Našou odpoveďou Vás chceme upozorniť na nasledujúce body:


Naše záznamy poukazujú na dokázateľnosť Vašej registrácie prostredníctvom zadania Vašej e-mailovej adresy. Na túto adresu Vám bol zaslaný aktivačný link potrebný na prístup do našej databázy. Naďalej tvrdíte, že žiadosť o registráciu nebola podaná Vašou osobou.

Na vyjasnenie tejto skutočnosti by sme Vás chceli požiadať aby ste nám zodpovedali nasledujúce otázky:

Boli ste v deň prihlásenia, ktorý nájdete na faktúre na internete? Ktorého poskytovateľa internetu používate?

Má ešte niekto okrem Vás prístup na zadanú e-mailovú schránku?

Vykonali ste potrebné opatrenia na ochranu Vašej emailovej schránky proti neoprávnenému prístupu
inými osobami ( vrátane príslušníkov rodiny ) ? Je prístupové heslo do Vašej emailovej schránky uložené v počítači a automaticky doplnené v prihlasovacom okne? Je Váš počítač používaný treťou osobou?

Môžete kategoricky vylúčiť, že Vaše e-mailové údaje boli použité treťou osobou pri prihlásení sa náš portál?

Môžete kategoricky vylúčiť, že Vaše emailové údaje boli použité treťou osobou, vrátane príslušníkov rodiny pri prihlásení na náš portál?

Ak máte skutočne len vy prístup do Vašej emailovej schránky, je dôležité objasniť, ako je možné, že aktivačný link zaslaný na Vašu emailovú adresu bol spustený?


Dobrovoľné poskytnutie týchto informácií je vo Vašom, tak ako aj v našom záujme, pretože budeme aj naďalej presadzovať požiadavky vyplývajúce zo zmluvy. Súčasne bude podané trestné oznámenie voči osobe, ktorá zneužila Vaše údaje k registrácii na našom portáli a tým nás prostredníctvom Vašich osobných údajov priviedla do omylu a spôsobila nám škodu.

jx06
22.04.10, 08:04
ono tie reklamacie naozaj nik necita, a na maily odpoveda len automat :)

Dáša_
22.04.10, 08:44
no a na čo im píšeš - teraz aspon vedia, že majú dobrú adresu....

misoft
22.04.10, 14:43
to jx06

Konecne mi prisla upomienka, a tak som im napisal:

CHYBA!!!!!!
Týmto si potvrdil, že tvoja e-mailová adresa je "živá" (aktívna) a predpokladajú (správne alebo nesprávne - to je jedno), že aktivácia bola z tejto adresy odoslaná.

Pokiaľ by si prestal reagovať na ich podnety na tvoju e-mailovú schránku (a začal označovať poštu od nich ako SPAM), prestalo by ich to "baviť", pretože by sa nedočkali reakcie.

maricenka
22.04.10, 15:31
Co sa teraz vlastne deje?Nic?Naco sa caka?Na sud?Kedy sa to zacne niekam hybat a konecne sa to doriesi.Ved tale len cakame a cakame a stale nic nove.uz by mohol byt aj nejaky vysladok toho trestneho oznamenia a nejake rozhodnutie.Do kedy sa to povlecie?

mh22
22.04.10, 16:01
maricenka:

nikam to nepojde. nic sa nebude diat. z dvoch dovodov:
1) spolocnost nepoda zalobu lebo by to znamenalo vela sudnych poplatkov a neisty vysledok, moznu prehru a nasledne trovy
2) vy nemozete podat zalobu lebo nemate naliehavy pravny zaujem.

citujem z ceskeho clanku preco nemozete podat zalobu:

"Potenciální dlužník musí tvrdit a prokázat, že skutečně hrozí, že možný věřitel proti němu požadavek na splnění sporné povinnosti v budoucnu uplatní. Musí tvrdit a prokazovat také fakt, že jeho právní nejistota mu způsobuje či může způsobit vážnější újmu."

pravniradce.ihned.cz/c1-22809880-negativni-urcovaci-zaloba

miky64
23.04.10, 10:16
ono tie reklamacie naozaj nik necita, a na maily odpoveda len automat :)

zdravim chcem vas oboznamiť s mojim uspešnym prihlasenim na stranku download-server.sk prihlasil som sa ako vladimir ijlič lenin s bydliskom mauzoleum červene namestie 1 moskva zssr pre tych ktori to nepoznaju zväz sovietskych socialistickych republik a prešlo to som zvedavy ako doručia volodovi upomienku na zaplatenie 60€
za prihlasenie sa na ich stranky česť praci firme

zk24
23.04.10, 10:19
zdravim chcem vas oboznamiť s mojim uspešnym prihlasenim na stranku download-server.sk prihlasil som sa ako vladimir ijlič lenin s bydliskom mauzoleum červene namestie 1 moskva zssr pre tych ktori to nepoznaju zväz sovietskych socialistickych republik a prešlo to som zvedavy ako doručia volodovi upomienku na zaplatenie 60€
za prihlasenie sa na ich stranky česť praci firme


Za nespravne uvedene udaje pri akejkolvek registracii mozes byt tiez nejako "stihany". Netreba zabudat na IP adresy, obzvlast ked nieco registrujete z domu alebo z prace...

IP adresa vie byt rovnako detailna ako trvale bydlisko ;)

foxott
23.04.10, 12:01
Za nespravne uvedene udaje pri akejkolvek registracii mozes byt tiez nejako "stihany". Netreba zabudat na IP adresy, obzvlast ked nieco registrujete z domu alebo z prace...

IP adresa vie byt rovnako detailna ako trvale bydlisko ;)

ano, ale len 6 mesiacov :D potom uz ziadny ISP nema povinnost ju vydat, nakolko zakon urcuje tuto archivovat len spomenutu dobu. Nasledne su vsetky poziadavky na jej vydanie posielane do teplych krajin spolu so ziadatelmi (samozrejme sa to tyka dynamickych IP). Vydanie vlastnika fix IP je mozne aj za dlhsie obdobie, nakolko sa tato nemeni.

mh22
23.04.10, 16:15
Za nespravne uvedene udaje pri akejkolvek registracii mozes byt tiez nejako "stihany". Netreba zabudat na IP adresy, obzvlast ked nieco registrujete z domu alebo z prace...

IP adresa vie byt rovnako detailna ako trvale bydlisko ;)

a v kazdom panelaku je asi 5 nezabezpecnych wifi. vela stastia s dokazovanim kto pouzival v tej chvili pocitac a kto pouzival wifi siet (ak ju ma nezabezpecenu).

marjankaj
23.04.10, 16:23
Za nespravne uvedene udaje pri akejkolvek registracii mozes byt tiez nejako "stihany". Netreba zabudat na IP adresy, obzvlast ked nieco registrujete z domu alebo z prace...

IP adresa vie byt rovnako detailna ako trvale bydlisko ;)


Prilož nejaký paragraf nejakého zákona.

mh22
23.04.10, 16:47
§59a zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

(6) Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas

a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.

(11) Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby
d) údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.

miky64
23.04.10, 18:16
§59a zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

(6) Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas

a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.

(11) Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby
d) údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.
myslim si žeby sa velmo zapotili pri zisťovani ip a skončili by niekde v .....ale tymto som chcel poukazať na absurdnosť spôsobu "uzatvarania zmluv"a hlavne overovanie platnosti zadanych udajov a naslednej pravoplatnosti uzavretých zmluv

marjankaj
23.04.10, 19:50
§59a zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

(6) Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením, uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas

a) 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
b) 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.

(11) Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby
d) údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.

No neviem, na aký príspevok si reagoval. Ak na môj, tak mi z tohto nie je vôbec jasné, aké presné údaje som povinný udávať.

1a4ter
23.04.10, 21:49
Píšu že užívateľom sa stávaš až po zaplatení, tak neplať a nebudeš užívateľom. Vypusť to z hlavy a nevšímaj si to.

Fezoj1964
24.04.10, 05:20
Najnovšia informácia od pána Antonaka:
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/neplatit-a-ignorovat/

mh22
24.04.10, 05:27
No neviem, na aký príspevok si reagoval. Ak na môj, tak mi z tohto nie je vôbec jasné, aké presné údaje som povinný udávať.

ty? pokial neposkytujes internet tak ty nie si povinny ziadne udaje udavat nikomu. otazka bola ako dlho uchovava tvoj poskytovatel internetu tvoje udaje spolu s IP adresou.

mh22
24.04.10, 06:17
Najnovšia informácia od pána Antonaka:

Pan Antonak pise zaujimave veci

"Žaloby sú v štádiu finálnych príprav a uvedomujúc si časovú náročnosť na kvalitnú prípravu a sumarizáciu všetkých podkladov, musíte jednoducho chápať to, že žaloby pripravujú len ľudia a nie stroje, akoby ste to možno mnohí čakali."

ale osobne tomu velmi neverim.

Kto chce koho zalovat?

Zalovat mozu len ti ktori poslali splnomocnenie v ktorom dali plnu moc na podanie zaloby alebo ti ktori podaju zalobu osobne. Bude potrebne zaplatit sudny poplatok. Predpokladam ze sudny poplatok utiahne ombudspot, rad by som ale vedel kto im ho potom preplati (treba ocakavat ze tie sro-cky nemaju ziadny majetok ktory by exekutor mohol vymoct).

Kto pripravuje zalobu? Kto plati toho advokata kto pripravuje zalobu? A odkial sa im tieto vydavky vratia? Preco priprava pomerne jednoduchej zaloby (na internete alebo v knizici je mozne najst vela vzorov - podobna zaloba ma tak 2-3 strany) trva tak dlho?

lubocko
24.04.10, 09:26
pokial mi je známe,žaloba vyplývajúca zo spotrebiteľského sporu je oslobodená od poplatkov.Združenia na ochranu spotrebiteľa sú dotované štátom,takisto aj ich právnici.

marjankaj
24.04.10, 10:46
Za nespravne uvedene udaje pri akejkolvek registracii mozes byt tiez nejako "stihany". Netreba zabudat na IP adresy, obzvlast ked nieco registrujete z domu alebo z prace...

IP adresa vie byt rovnako detailna ako trvale bydlisko ;)


ty? pokial neposkytujes internet tak ty nie si povinny ziadne udaje udavat nikomu. otazka bola ako dlho uchovava tvoj poskytovatel internetu tvoje udaje spolu s IP adresou.

Ja som reagoval na tučne vyznačené. A to by ma naozaj zaujímalo.

mh22
24.04.10, 11:53
Ja som reagoval na tučne vyznačené. A to by ma naozaj zaujímalo.

Mozes byt stihany za podvod - uviedol si niekoho do omylu aby si ziskal nejaku vyhodu alebo sposobil inemu skodu.

Ci mozes uviest web-stranku do omylu alebo ci ozaj doslo k skode je prinajmensom diskutabilne.

1a4ter
25.04.10, 21:31
Nič, neplať to. Na stranke píšu že sa staneš členom po zaplatení.Tak neplať a nebideš členom, tak potom nemusiš platit už ani dalši rok,no nie?navyše nie je tam ani elektronicky podpis.

hurkar1
02.05.10, 12:44
zdravim chcem vas oboznamiť s mojim uspešnym prihlasenim na stranku download-server.sk prihlasil som sa ako vladimir ijlič lenin s bydliskom mauzoleum červene namestie 1 moskva zssr pre tych ktori to nepoznaju zväz sovietskych socialistickych republik a prešlo to som zvedavy ako doručia volodovi upomienku na zaplatenie 60€
za prihlasenie sa na ich stranky česť praci firme

a akú si napísal mailovú adrfesu?

misoft
02.05.10, 17:24
Asi takúto: volodailjic.lenin@rudajaploscad.ru :D:---:D:---:D

BTW: neskúšajte ju! Je to fikcia!

nivarto
03.05.10, 05:15
Alebo použite mailovú adresu spambotov:

http://www.stopforumspam.com/

:D

miky64
03.05.10, 05:16
Asi takúto: volodailjic.lenin@rudajaploscad.ru :D:---:D:---:D

BTW: neskúšajte ju! Je to fikcia!
s tym menom si to skoro uhadol len to namestie tam nie je ale inač ostorožno sojuznik:):D:cool::)ponimaješ

miky64
03.05.10, 05:24
Alebo použite mailovú adresu spambotov:

http://www.stopforumspam.com/

:D
tak teraz si ma n....l a ja som tak pracne vytvaral e mail zase som pochytil niečo nove:---:mad::mad::(;)

Dáša_
03.05.10, 06:14
a nebolo by najjednoduchšie nahlásiť ako spamovu adresu priamo mailove adresy týchto podarených firiem? Nedá sa to?

misoft
03.05.10, 08:18
miky64
Я понимаю, товарищ! :D

Zewling
03.05.10, 14:29
[QUOTE=gonzi;1227210]ZIADEN SPLATKOVY KALENDAR!!!
Akonahle totiz poziadas a budes suhlasit so splatkovym kalendarom, uznas opravnenie ich poziadavky - a budes musiet komplet celu sumu uhradit ci chces alebo nie. Ak podpises suhlas s uznanim dlhu (splatkovy kalendar), a nebudes suhlasit so zaplatenim, nebudes moct ist na "klasicky" sud, PRO CONTENT ako veritelovi v pripade, ze pristupis na splatkovy kalendar, bude postacovat ak poda ziadost o rozhodnutie rozhodcovskemu sudu a ten rozhodne v Tvoj neprospech, nakolko uznanie dlhu sa bude riadit obchodnym zakonnikom, a uznanie dlhu bude de facto nova zmluva na 60€, TAKZE ZIADNE UZNANIE DLHU A ANI SPLATKOVY KALENDAR!!!
Napisat ziadost odstupenia od zmluvy - podla ich VOP (bod 5 a bod 5A - v dvojtyzdnovej lehote)!!!
V odstupeni od zmluvy postacuje ak napises, ze k tomu a tomu dnu (napises datum kedy to posielas) odstupujes od zmluvy podla ich VOP bod 5, a hotovo (samozrejme musi to but do 14dni od Tvojej registracie, resp. aktivacie konta na ich stranke).
HLAVNE SI PRECITAJ / PRECITAJTE tento link (vratane ostatnych clankov, ktore su k dispozicii nizsie)!!!

adresa zde být nemůže z důvodu nedostatku vložených příspěvků

to znamená že když jsem jim na to přistoupil tak to musím zaplatit bez možnosti připojit se k hromadné žalobě chápu-li to správně .. hold přečetl jsem si to později než jsem začal jednat protože už jsem zaplatil 2/5 splátek

nivarto
04.05.10, 11:18
Občianske Judo

http://www.youtube.com/watch?v=C9CLSbS_MpE

misoft
04.05.10, 14:52
Posledné vety tohto videopríspevku boli jasné - ľudia sa začnú báť nakupovať cez internet, začnú sa báť registrovať, pretože nikdy nevedia, či nenarazia na takúto podvodnícku firmu.
Pokiaľ by to bolo po mojom: nájsť toho grázla a zavesiť za g**e do prievanu, jeho majetoček rozdať bezdomovcom, aby už viacej nepokúšal osud a radšej sa vyparil do Grécka (tam mu ochotne zaplatia - za našu pôžičku :(:()

A ešte jeho fotku vycapiť po celej republike, zavesiť na všetky stránky, aby ho každý poznal.

Fezoj1964
05.05.10, 02:23
NAJNOVSIA INFORMÁCIA OD PÁNA ANTONAKA:
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/soi-corp-belize-danovy-raj/

Fezoj1964
05.05.10, 06:12
ZASTAVÍ ICH UŽ KONEČNE NIEKTO ?! ZATIAĽ SI S PODVODNÍKMI z PRO/WEB CONTENT NEPORADILA ANI SOI, ANI OMBUDSPOT, ANI POLÍCIA !

Spoločnosť začala rozposielať maily s upozornením, že pohľadávku odstupujú akejsi spoločnosti na Belize: South Ocean Investment Corp., Belize.

Viď citujem:
2010-05-04 22:33:26 | Ľubo | Pro-content s.r.o.
Zdravím, mne tiež chodili faktúry, upomienky, a potom ostalo na dlhú dobu ticho. Dnes mi poslali informáciu, že pohľadávku voči mne postúpili dňa 31.12.2009 podľa Občianskeho zákonníka na firmu : South Ocean Investment Corp., Belize. Vyzývajú mňa, aby som pohľadávku uhradil na ich účet vo Volksbank, pobočka Zvolen.
zdroj:http://www.markiza.sk/relacia/lamparen/posli-nazor/
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/soi-corp-belize-danovy-raj/

Fezoj1964
05.05.10, 06:42
Finančný podvod na Slovensku, páchaný na obyvateľoch Slovenskej i Českej republiky kvôli 60 eurovým faktúram, ktoré vystavila spoločnosť Pro Content s.r.o. začiatkom novembra 2009 za prístup k webovým portálom www.downloads-portal.sk , www.basnici.sk a ďalším POKRAČUJE !

V kauze 60-eurových faktúr pohľadávky zrejme odstúpené firme v Belize

South Ocean Investment Corp. - vymáhateľ pohľadávok spoločnosti Pro Content, kvôli 60 eurovým faktúram za prístup k ich webovým stránkam­ (http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/soi-corp-belize-danovy-raj/)

zdroj: http://www.dsl.sk/article.php?article=9106

NÁVRH:
Čo keby sme sa všetci poškodení dohodli na termíne a čase a zišli sa pred sídlom firmy Pro/Web Content s.r.o. na adrese:
Web Content s.r.o.
Hronského 7
951 41 Lužianky

Pozvime na "stretnutie" s podvodníkmi z Web/Pro Content s.r.o. komerčné televízie, oznámme zhromaždenie polícii a príslušnému mestskému úradu a zablokujme im fyzicky firmu ! Snáď by sa potom už zobudili kompetentné orgány a zastavili činnosť týchto podvodníkov !

Lokator
05.05.10, 07:35
Ahojte, regol som sa na jeden ich portal len tak zo srandy, nech viem ako to chodi :)

uviedol som falosne meno, falosny email. upomienky prisli.

A co? Nic!

Nemaju sancu mi nic dokazat ze ja som sa tam registroval, mozu posielat kadeco, ani citat ich nemusim ked nechcem.

Ked vam niekto chce zle, tak sa regne na vase meno, vasu adresu a uz mate platit 60 EUR. to kde sme :)

Ignoroval by som vsetko a len sa rehotal ako sa snazia :)

jx06
05.05.10, 07:51
Odstupenie pohladavky je len dalsia finta ktora ma vystrasit ludi a prinutit ich zaplatit :). Aj ked ste zaplatili tak vam pride oznam o odstupeni, oni totiz nerobia ziadnu evidenciu kto zaplatil a kto nie.

miky64
05.05.10, 08:34
ZASTAVÍ ICH UŽ KONEČNE NIEKTO ?! ZATIAĽ SI S PODVODNÍKMI z PRO/WEB CONTENT NEPORADILA ANI SOI, ANI OMBUDSPOT, ANI POLÍCIA !

Spoločnosť začala rozposielať maily s upozornením, že pohľadávku odstupujú akejsi spoločnosti na Belize: South Ocean Investment Corp., Belize.

Viď citujem:
2010-05-04 22:33:26 | Ľubo | Pro-content s.r.o.
Zdravím, mne tiež chodili faktúry, upomienky, a potom ostalo na dlhú dobu ticho. Dnes mi poslali informáciu, že pohľadávku voči mne postúpili dňa 31.12.2009 podľa zaujimave upomienky ti zasielali v priebehu tohto roka 2010 ak ano tak potom nepochopim ako je možne že pohľadavku odstupili 31.12.2009 a mimochodom citat z obč.zakonnika § 526
(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Občianskeho zákonníka na firmu : South Ocean Investment Corp., Belize. Vyzývajú mňa, aby som pohľadávku uhradil na ich účet vo Volksbank, pobočka Zvolen.
zdroj:http://www.markiza.sk/relacia/lamparen/posli-nazor/
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/soi-corp-belize-danovy-raj/
časť odpovede je v texte a dobre rady su aj v príspevku novy na strane 189 príspevok 1890

jusike
05.05.10, 10:25
Načo čakať, aj tak raz nejaký skorumpovaný sudca rozhodne - Musíte zaplatiť! Radšej si to hodím (obesím sa) hneď teraz a nedám im ani vindru! :mad:

Fezoj1964
05.05.10, 13:22
"VTIPÁLKOVIA" Z PRO CONTENT s.r.o.

Dnes tj. 5.5.2010 mi prišlo zo spoločnosti Pro Content s.r.o. oznámenie:

Vážený pán .....................,

Dňa 31.12.2009 sme na základe zmluvy o postúpení pohľadávok
podľa § 524 - § 530 Občianskeho zákonníka a súvisiacich ustanovení
postúpili našu pohľadávku voči Vám vo výške 60,00 € a tiež budúcu
pohľadávku, ktorá nám vznikne na základe užívania databázy
www.basne-portal.sk na spoločnosť:

South Ocean Investment Corp.
Suite 508, Marina Towers
Newtown Barracks
Belize City, Belize

S postúpenými pohľadávkami prechádzajú na postupníka ich príslušenstvá
a s nimi spojené práva. Žiadame Vás o vykonanie tejto zmeny vo Vašich záznamoch.

Úhradu pohľadávky, resp. zápočet vykonajte novému veriteľovi na nasledujúce bankové spojenie:

Majiteľ účtu: South Ocean Investment Corp.

Číslo účtu: 4380025805 / 3100

IBAN: SK25 3100 0000 0043 8002 5805
BIC/SWIFT: LUBASKBX

Pobočka:

Volksbank Slovensko
Pobočka Zvolen
Námestie SNP 19
960 01 Zvolen
Slovenská republika

V spoločnosti Pro Content s.r.o. pracujú asi duševne chorí ľudia, keď ako píšu, že dňa 31.12.2009 odstúpili pohľadavku inej spoločnosti, ale dňa 13.1.2010 mi zaslali poslednú upomienku tj. 13 dní už po odstúpení pohľadavky inej spoločnosti + dokonca s tým, že pohľadávku môžem uhradiť do 7 pracovných dní, lebo ak nie tak bude vymáhaním pohľadávky poverená tretia osoba bla, bla, bla.... A navyše ešte 20.1. 2010 mám od nich mail, kde sa ma vypytovali ako mám zabezpečený počítač a ďalšie bla, bla, bla...

----- Originálna Správa -----
Od:
Komu:
Poslaná: 13.01.2010
Predmet: Posledná upomienka zaneuhradenú_faktúru_č........
>
> Vážený pán .........................,
>
> pri našej opätovnej kontrole prijatých platieb bolo zistené, že Vaša faktúra
> č. ......... zo dňa 02.11.2009 v sume 60,00 EUR nebola aj napriek
> 1. a 2. upomienke do dnešného dňa uhradená. Týmto Vás bezprostredne
> žiadame o uhradenie pohžadávky s udaním variabilného symbolu na náš
> bankový účet v lehote do 7 pracovných dní .
>
> ------------------------------------------------------------------------------------------
> basne-portal.sk - 12-mesačný prístup - 60,00 EUR
> Uhradené ku dňu splatnosti 0,00 EUR
> Úrok z omeškania 1,00 EUR
> ------------------------------------------------------------------------------------------
> Celkom k úhrade 61,00 EUR
>
>
> Obdobie 20.08.2009 - 20.08.2010 - platba podža VOP rok vopred.
> ------------------------------------------------------------------------------------------
>
> Týmto Vás žiadame o úhradu horeuvedenej pohžadávky najneskôr do
>
> 20.01.2010
>
> prevodom na náš bankový účet. Pri prevode nezabudnite zadať správny
> variabilný symbol ........ aby mohla byť Vaša platba správne
> zaúčtovaná.
>
> Naše bankové spojenie:
>
> č.ú. 4009015266 / 7500
>
> Pri prevode zo zahraničia
>
> Československá obchodná banka a.s.
> IBAN: SK 98 7500 0000 00400901 5266
> SWIFT: CEKOSKBX
>
> Informácie:
> Faktúra, ktorá Vám bola vystavená, sa vzťahuje na zmluvu o poskytnutí
> služby za sprístupnenie online databázy. K využívaniu tejto služby je
> nutná registrácia na našich portáloch, pod udaním Vášho mena, priezviska,
> bydliska a emailovej adresy. Ďalej ste potvrdili, že ste sa so Všeobecnými
> obchodnými a užívatežskými podmienkami, všeobecnými užívatežskými
> informáciami oboznámili, akceptovali ich a na základe tejto akceptácie
> ste dostali prístup na kompletnú databázu. Možnosť odstúpiť od zmluvy v
> zákonnej lehote do dvoch týždňov od uzavretia zmluvy ste nevyužili.
>
>
>
> V prípade, že v lehote do 7 pracovných dní nebude Vaša pohžadávka
> uhradená, bude vymáhaním bez akéhokožvek ďalšieho upozornenia
> poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné
> konanie voči Vašej osobe. Týmto Vám vzniknú ďalšie náklady.
> Vezmite ďalej na vedomie, že sa nachádzate v omeškaní a v prípade,
> že Vaša pohžadávka nebude uhradená ani v poslednej nami stanovenej
> lehote, bude táto vymáhaná za celé obdobie platnosti tejto zmluvy,
> t.j. za 24 mesiacov.
>
>
> V prípade, že ste zabudli prístupové heslo, môžete kedykožvek požiadať
> o zaslanie nového hesla na našom portáli.
>
> V prípade, že máte otázky k danej faktúre, kontaktujte nás kedykožvek
> na emailovej adrese: support@pro-content.eu.
>
> V prílohe nájdete elektronicky podpísanú upomienku ako originál.
> Na jej otvorenie je nutné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.
> Tento si môžete stiahnuť na nasledujúcej adrese http://www.adobe.com/sk/ (http://www.adobe.com/sk/)
>
>
> S pozdravom
>
> Pro Content s.r.o.
> Hronského 7
> 951 41 Lužianky
>
> Linka zákazníkom
> +421 (0) 944 442 548 *
> +421 (0) 907 271 668 *
>
> * po-pia 09.00 h - 17.00 h

Tak, buď odstúpili pohľadávku 31.12.2009, alebo nie ?! V Pro Content s.r.o. asi nevedia kde je "sever", alebo nepoznajú kalendár....Alebo sa len sproste snažia vytĺcť peniaze z ľudí za každú cenu ! Ako ešte môžu posielať upomienky po odstúpení pohľadávky inej spoločnosti ? Navyše odvolávajú sa na § 524 - § 530 Občianskeho zákonníka, ale v § 526 Občianského zákonníka sa píše citujem:


"(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi."
Od 31.12. 2009 do 5.5.2010 je doba, ktorá určite nie je v súlade s vyššie uvedeným § 526 Občianského zákonníka (bez zbytočného odkladu).

Je to asi tým, že štatutárnym zástupcom spoločnosti Pro Content s.r.o. je bývalý policajt... Chudák, má to akési popletené... - ale on za to nemôže, stačí že vie písať. (Čítať asi nevie, lebo by nerozposielali takéto kraviny).

jx06
05.05.10, 16:10
V spoločnosti Pro Content s.r.o. pracujú asi duševne chorí ľudia, keď ako píšu, že dňa 31.12.2009 odstúpili pohľadavku inej spoločnosti, ale dňa 13.1.2010 mi zaslali poslednú upomienku tj. 13 dní už po
.
.
s.r.o. je bývalý policajt... Chudák, má to akési popletené... - ale on za to nemôže, stačí že vie písať. (Čítať asi nevie, lebo by nerozposielali takéto kraviny).
V tej spolocnosti ziadny ludia nepracuju, vsetku korespondenciu vybavuje iba automat (software), a ten policajt to je len zodpovedny biely konik. Ten bude mat potahovacky zo ZU, DU a podobnymi instituciami, majitel vybera prachy z uctu co ludia platia, a ked to uplne praskne zas zalozi novu firmu a vymysli dalsi biznis :).

misoft
05.05.10, 20:44
a ten policajt to je len zodpovedny biely konik .... s nazelenalým nádychom a červenkastou hrivou :---:D:---:D

lubocko
06.05.10, 14:04
"VTIPÁLKOVIA" Z PRO CONTENT s.r.o.

Dnes tj. 5.5.2010 mi prišlo zo spoločnosti Pro Content s.r.o. oznámenie:

Vážený pán .....................,

Dňa 31.12.2009 sme na základe zmluvy o postúpení pohľadávok
podľa § 524 - § 530 Občianskeho zákonníka a súvisiacich ustanovení
postúpili našu pohľadávku voči Vám vo výške 60,00 € a tiež budúcu
pohľadávku, ktorá nám vznikne na základe užívania databázy
www.basne-portal.sk na spoločnosť:

South Ocean Investment Corp.
Suite 508, Marina Towers
Newtown Barracks
Belize City, Belize

S postúpenými pohľadávkami prechádzajú na postupníka ich príslušenstvá
a s nimi spojené práva. Žiadame Vás o vykonanie tejto zmeny vo Vašich záznamoch.

Úhradu pohľadávky, resp. zápočet vykonajte novému veriteľovi na nasledujúce bankové spojenie:

Majiteľ účtu: South Ocean Investment Corp.

Číslo účtu: 4380025805 / 3100

IBAN: SK25 3100 0000 0043 8002 5805
BIC/SWIFT: LUBASKBX

Pobočka:

Volksbank Slovensko
Pobočka Zvolen
Námestie SNP 19
960 01 Zvolen
Slovenská republika

V spoločnosti Pro Content s.r.o. pracujú asi duševne chorí ľudia, keď ako píšu, že dňa 31.12.2009 odstúpili pohľadavku inej spoločnosti, ale dňa 13.1.2010 mi zaslali poslednú upomienku tj. 13 dní už po odstúpení pohľadavky inej spoločnosti + dokonca s tým, že pohľadávku môžem uhradiť do 7 pracovných dní, lebo ak nie tak bude vymáhaním pohľadávky poverená tretia osoba bla, bla, bla.... A navyše ešte 20.1. 2010 mám od nich mail, kde sa ma vypytovali ako mám zabezpečený počítač a ďalšie bla, bla, bla...

----- Originálna Správa -----
Od:
Komu:
Poslaná: 13.01.2010
Predmet: Posledná upomienka zaneuhradenú_faktúru_č........
>
> Vážený pán .........................,
>
> pri našej opätovnej kontrole prijatých platieb bolo zistené, že Vaša faktúra
> č. ......... zo dňa 02.11.2009 v sume 60,00 EUR nebola aj napriek
> 1. a 2. upomienke do dnešného dňa uhradená. Týmto Vás bezprostredne
> žiadame o uhradenie pohžadávky s udaním variabilného symbolu na náš
> bankový účet v lehote do 7 pracovných dní .
>
> ------------------------------------------------------------------------------------------
> basne-portal.sk - 12-mesačný prístup - 60,00 EUR
> Uhradené ku dňu splatnosti 0,00 EUR
> Úrok z omeškania 1,00 EUR
> ------------------------------------------------------------------------------------------
> Celkom k úhrade 61,00 EUR
>
>
> Obdobie 20.08.2009 - 20.08.2010 - platba podža VOP rok vopred.
> ------------------------------------------------------------------------------------------
>
> Týmto Vás žiadame o úhradu horeuvedenej pohžadávky najneskôr do
>
> 20.01.2010
>
> prevodom na náš bankový účet. Pri prevode nezabudnite zadať správny
> variabilný symbol ........ aby mohla byť Vaša platba správne
> zaúčtovaná.
>
> Naše bankové spojenie:
>
> č.ú. 4009015266 / 7500
>
> Pri prevode zo zahraničia
>
> Československá obchodná banka a.s.
> IBAN: SK 98 7500 0000 00400901 5266
> SWIFT: CEKOSKBX
>
> Informácie:
> Faktúra, ktorá Vám bola vystavená, sa vzťahuje na zmluvu o poskytnutí
> služby za sprístupnenie online databázy. K využívaniu tejto služby je
> nutná registrácia na našich portáloch, pod udaním Vášho mena, priezviska,
> bydliska a emailovej adresy. Ďalej ste potvrdili, že ste sa so Všeobecnými
> obchodnými a užívatežskými podmienkami, všeobecnými užívatežskými
> informáciami oboznámili, akceptovali ich a na základe tejto akceptácie
> ste dostali prístup na kompletnú databázu. Možnosť odstúpiť od zmluvy v
> zákonnej lehote do dvoch týždňov od uzavretia zmluvy ste nevyužili.
>
>
>
> V prípade, že v lehote do 7 pracovných dní nebude Vaša pohžadávka
> uhradená, bude vymáhaním bez akéhokožvek ďalšieho upozornenia
> poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné
> konanie voči Vašej osobe. Týmto Vám vzniknú ďalšie náklady.
> Vezmite ďalej na vedomie, že sa nachádzate v omeškaní a v prípade,
> že Vaša pohžadávka nebude uhradená ani v poslednej nami stanovenej
> lehote, bude táto vymáhaná za celé obdobie platnosti tejto zmluvy,
> t.j. za 24 mesiacov.
>
>
> V prípade, že ste zabudli prístupové heslo, môžete kedykožvek požiadať
> o zaslanie nového hesla na našom portáli.
>
> V prípade, že máte otázky k danej faktúre, kontaktujte nás kedykožvek
> na emailovej adrese: support@pro-content.eu.
>
> V prílohe nájdete elektronicky podpísanú upomienku ako originál.
> Na jej otvorenie je nutné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.
> Tento si môžete stiahnuť na nasledujúcej adrese http://www.adobe.com/sk/ (http://www.adobe.com/sk/)
>
>
> S pozdravom
>
> Pro Content s.r.o.
> Hronského 7
> 951 41 Lužianky
>
> Linka zákazníkom
> +421 (0) 944 442 548 begin_of_the_skype_highlighting**************+421 (0) 944 442 548******end_of_the_skype_highlighting *
> +421 (0) 907 271 668 *
>
> * po-pia 09.00 h - 17.00 h

Tak, buď odstúpili pohľadávku 31.12.2009, alebo nie ?! V Pro Content s.r.o. asi nevedia kde je "sever", alebo nepoznajú kalendár....Alebo sa len sproste snažia vytĺcť peniaze z ľudí za každú cenu ! Ako ešte môžu posielať upomienky po odstúpení pohľadávky inej spoločnosti ? Navyše odvolávajú sa na § 524 - § 530 Občianskeho zákonníka, ale v § 526 Občianského zákonníka sa píše citujem:


"(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi."
Od 31.12. 2009 do 5.5.2010 je doba, ktorá určite nie je v súlade s vyššie uvedeným § 526 Občianského zákonníka (bez zbytočného odkladu).

Je to asi tým, že štatutárnym zástupcom spoločnosti Pro Content s.r.o. je bývalý policajt... Chudák, má to akési popletené... - ale on za to nemôže, stačí že vie písať. (Čítať asi nevie, lebo by nerozposielali takéto kraviny).
o tom,že je to učelový mail svedči aj toto citujem:"bude vymáhaním bez akéhokožvek ďalšieho upozornenia
> poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné
> konanie voči Vašej osobe."-takto to predsa nefunguje.Exekuciu nariadi súd a nie tretí subjekt.Je to zjavne zastrašovanie bez pravnej opory.

luslavka
07.05.10, 07:05
ahojte,
mňa napadlo, čo tak poslať na nich daňový úrad, veď oni za r. 2009 museli dávať daňové priznanie, platiť nejaké preddavky, asi sa aj registrovať ako platcovia DPH- neviem. Čo získali tým, že postúpenie pohľadávok oznamujú až teraz? Vie- chce niekto urobiť nejaký návrh?

jx06
07.05.10, 08:39
ahojte,
mňa napadlo, čo tak poslať na nich daňový úrad, veď oni za r. 2009 museli dávať daňové priznanie, platiť nejaké preddavky, asi sa aj registrovať ako platcovia DPH- neviem. Čo získali tým, že postúpenie pohľadávok oznamujú až teraz? Vie- chce niekto urobiť nejaký návrh?
Ziskaju s tym to ze sa dalsich par ludi sa vystrasi a zaplati.
Tie s.r.o.-ky s DU zrejme komunikovat vobec nebudu, zodpovedny je konatel a ten je iba biely kon, a majitel firmy nie je zodpovedny za firmu.

misoft
07.05.10, 18:27
uhradená, bude vymáhaním bez akéhokožvek ďalšieho upozornenia
> poverená právnická kancelária a následne bude začaté exekučné
> konanie voči Vašej osobe.Toto - aspoň sa mi zdá - už napĺňa skutkovú podstatu trestného činu vyhrážania, alebo poškodzovania cudzích práv. Okrem toho tam lieta aj podvod.
§ 221
Podvod


(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 226
Neoprávnené obohatenie


(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
§ 360
Nebezpečné vyhrážanie


(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
d) z osobitného motívu, alebo
e) verejne.

Poškodzovanie cudzích práv

§ 375


(1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

a) uvedie niekoho do omylu alebo
b) využije niečí omyl,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe, alebo
c) tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

Radimeradim
07.05.10, 22:17
Môj názor z tohto všetkého je taký , že asi sa ľady konečne pohli .Toto je prvý krát čo sa tu spomína firma South Ocean Investment Corp. Z toho vyplíva že im dochádza dych a pomaličky sa začnú pakovať aj so zarobenými eurami preč. Dávam tomu pár mesiacov keď začne prvé súdne pojednávanie s poškodenými a po PRO CONTENTTE a WEB CONTENTTE nezostane ani smrad iba smútok ľudí čo sa naľakali a zaplatili a tým prišli o nie zanedbateľnú sumu. Toto celé dopadne podobne ako nebankovky ale na rozdiel od nich súd nebude mať koho odsúdiť .

jx06
08.05.10, 08:59
Môj názor z tohto všetkého je taký , že asi sa ľady konečne pohli .Toto je prvý krát čo sa tu spomína firma South Ocean Investment Corp. Z toho vyplíva že im dochádza dych a pomaličky sa začnú pakovať aj so zarobenými eurami preč.
:) zarobene eura su uz davno prec, a ziadne sudne pojednavanie asi ani nebude.

lubocko
08.05.10, 10:08
mňa len zaráža,že čo sa to tu deje v poslednom čase.Len nedavno som ukončil spor s jednou poisťovňou,ktorá radí" uvolniť sa a oddať sa životu"(chceli nás pripraviť o naše úspory vlastne aj nás pripravili)a už som naletel týmto podvodníkom,nehovoriac o roznych zasielkach hol.strojčekov atď.Nemal som rád minulý režim,ale toto by vtedy bolo skratka nemožné.Štat vyvíja všelijaké mechanizmy ako zdaniť a pokutovať občana,ale to,že je tu prijaznivé prostredie pre všelijakých podnikavcov to mu akosi uniká.

misoft
08.05.10, 13:40
Štat vyvíja všelijaké mechanizmy ako zdaniť a pokutovať občana,ale to,že je tu prijaznivé prostredie pre všelijakých podnikavcov to mu akosi uniká.
To vieš, je demokracia, je sloboda podnikania, lenže nie sú určené pravidlá tohto podnikania a ani kontrola toho, ako a kto tu podniká. Štát je tu len v úlohe štatistu a zdierača formou daní, kontrolu nevykonáva (alebo len naoko), tak preto sa tu množia takéto podvodnícke firmy. Justícia je spomalená a vo veľkej miere skorumpovaná (česť výnimkám a poctivým sudcom a právnikom), vymožiteľnosť práva skoro žiadna, štátne kontrolné orgány, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a občanov nemajú žiadne právomoci - de facto i de jure sú tu zbytočné.
V tejto republike sa asi čoskoro začne uplatňovať jednoduché právo - ručne stručne!

lubocko
08.05.10, 14:54
To vieš, je demokracia, je sloboda podnikania, lenže nie sú určené pravidlá tohto podnikania a ani kontrola toho, ako a kto tu podniká. Štát je tu len v úlohe štatistu a zdierača formou daní, kontrolu nevykonáva (alebo len naoko), tak preto sa tu množia takéto podvodnícke firmy. Justícia je spomalená a vo veľkej miere skorumpovaná (česť výnimkám a poctivým sudcom a právnikom), vymožiteľnosť práva skoro žiadna, štátne kontrolné orgány, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a občanov nemajú žiadne právomoci - de facto i de jure sú tu zbytočné.
V tejto republike sa asi čoskoro začne uplatňovať jednoduché právo - ručne stručne!
plne s Tebou súhlasím,ale potom mi je na ho...o taky štát,kde som dobrý len na to,aby som financoval žabomyšie vojny politikov.Nechcem to tu už rozvíjať,ale už ma to v tomto štáte začína riadne štvať a chápem ľudi,ktorí sa po skúsenostiach vonku sem už nechcú vrátiť.

jx06
09.05.10, 12:24
plne s Tebou súhlasím,ale potom mi je na ho...o taky štát,kde som dobrý len na to,aby som financoval žabomyšie vojny politikov.Nechcem to tu už rozvíjať,ale už ma to v tomto štáte začína riadne štvať a chápem ľudi,ktorí sa po skúsenostiach vonku sem už nechcú vrátiť.
neprisli tieto podvody prave z vonku odkial sa ti ludia nechcu vratit? :).

lubocko
09.05.10, 16:06
neprisli tieto podvody prave z vonku odkial sa ti ludia nechcu vratit? :).
možno áno to ťažko povedať.Keď sme prišli po revolucii do Viedne a ogabal nás tam nejaký obchodník,vždy sa z neho vykľul krajan(Maďar,Poliak,Slovak)nestretol som sa s Rakúskym obchodníkom-podvodníkom.Boli sme dôverčiví z minulého režimu a tak sme ľahko naleteli.Títo naši weboví podnikavci vraj niečo skúšali aj v Nemecku,ale tam nepochodili.Vieš možno nejde o to kde majú tie podvody korene,ale o to ,že ako pred nimi štát chráni svojích občanov

nivarto
10.05.10, 03:56
Reportáž Markíza 9.5.2010

Faktúry budú vymáhať z Belize

http://www.youtube.com/watch?v=eDCcr56RIx4

jx06
10.05.10, 05:46
Títo naši weboví podnikavci vraj niečo skúšali aj v Nemecku,ale tam nepochodili.Vieš možno nejde o to kde majú tie podvody korene,ale o to ,že ako pred nimi štát chráni svojích občanov
Ale pochodili, takisto ako u nas aj tam im spusta ludi tie faktury zaplatila.
A ako by si si predstavoval ochranu statu pre takymto podvodom?

Fezoj1964
10.05.10, 06:21
Nezľaknite sa postúpenia pohľadávky - 5.3.2010


Ak patríte medzi poškodených, ktorí vstúpili do údajného zmluvného vzťahu s firmou Pro Content s.r.o. alebo Web Content s.r.o. a dostali ste list vo veci postúpenia vašich údajných pohľadávok tajuplnej firme South Ocean Investment Corp., neľakajte sa. Aj takáto exoticky znejúca firma sa pri vymáhaní pohľadávok musí riadiť slovenskou legislatívou a disponovať najprv platobným rozkazom vydaným slovenským súdom. A to si vyžaduje zákonný postup.

Podľa ustanovenia § 251 Občianskeho súdneho poriadku, ak si povinný dobrovoľne nesplní svoju povinnosť, ktorá mu bola uložená vykonateľným rozhodnutím, môže oprávnený subjekt podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, za účelom dodatočného splnenia tejto povinnosti.

Exekučné konanie sa začína na návrh dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie formou platobného rozkazu.
Platobný rozkaz
V prípade uplatnenia žaloby na zaplatenie finančnej čiastky, a to v akejkoľvek výške, podáva navrhovateľ žalobu na súd a žiada v zjednodušenom konaní vydať platobný rozkaz.
Na vydanie platobného rozkazu je potrebné uhradiť súdny poplatok 6% z hodnoty sporu, minimálne 16,50 €. V žalobe je potrebné popísať skutočnosti, ktorých sa žalobca domáha a dôvod vydanie platobného rozkazu. Ak súd uzná dôkazy, ktoré sú k žalobe predložené, za dôveryhodné a dostatočné, vydá v skrátenom konaní platobný rozkaz. Platobný rozkaz je následne súdom doručený odporcovi, ktorý má lehotu 15 dní, aby si proti nemu podal odpor a uviedol skutočnosti, ktoré on považuje za dôležité, a kvôli ktorým žalobu neuznáva. Je však povinný, rovnako ako žalobca pri podaní žaloby, svoje tvrdenia podporiť dôkazmi. Ak si odporca odpor nepodá alebo ho podá oneskorene po 15 dňoch od doručenia, má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a môže slúžiť ako podklad (exekučný titul) na vykonanie exekúcie.

Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.

Zdroj: http://www.ombudspot.sk/aktuality.php#42

lubocko
10.05.10, 13:21
Ale pochodili, takisto ako u nas aj tam im spusta ludi tie faktury zaplatila.
A ako by si si predstavoval ochranu statu pre takymto podvodom?
pochodili-nepochodili už tam niesu.Keď pozeráš relácie k tomuto prípadu všetci do jedného sucho tvrdia ,že ide o zjavný podvod.Legislatíva štátu nieje ešte dostatočne vypracovaná tak,aby slúžila ochrane spotrebiteľa česť výnimkam(oslobodenie od sud.poplatkov v spotr.sporoch,mimovládne združenia na ochranu spotrebiteľa atď)okrem iného tu všetko trvá nekonečne dlho chýba tu prevencia páky musia vytvoriť zákonodarcovia je to ich job a preto sú tam,dnes už vedia identifikovať pyramidové sporenia,tak prečo nie toto.Ešte by ma zaujimalo čo je za tým,že spoločnosť previedla svoje pohľadavky na tu exotickú firmu.

alaya1
14.05.10, 07:15
Tak mne, vlastne tomu neexistujucemu cloveku v neexistujucom meste a ulici prisla na moj email druha upomienka, no v nej sa pise, ze ked sa neuhradi postupi sa to inej firme, ale nie je tam napisany nazov, ani sidlo tej firmy, len ze zacnu exekuciu.

Mna by ale zaujimalo, ze ked niekto ma doma napr.14-15 rocne dieta, ktore sa moze len tak registrovat, tak potom to budu vymahat od neho,ci rodiciov?

lubocko
14.05.10, 14:11
Tak mne, vlastne tomu neexistujucemu cloveku v neexistujucom meste a ulici prisla na moj email druha upomienka, no v nej sa pise, ze ked sa neuhradi postupi sa to inej firme, ale nie je tam napisany nazov, ani sidlo tej firmy, len ze zacnu exekuciu.

Mna by ale zaujimalo, ze ked niekto ma doma napr.14-15 rocne dieta, ktore sa moze len tak registrovat, tak potom to budu vymahat od neho,ci rodiciov?
može byť,že maš počitač pripojený na router nezabezpečený a v tom prípade môže byť ,že sa pripoji každý, kto zachytí signál(opravte ma ak sa mýlim).Ohľadom exekucie je to len strašenie musel by o tom rozhodnúť súd a nie nejaka bezmenna firma.Skúšaju,či niekto ešte "pustí perie"Drzosť týchto podnikavcov nepozná hraníc

alaya1
14.05.10, 14:20
može byť,že maš počitač pripojený na router nezabezpečený a v tom prípade môže byť ,že sa pripoji každý, kto zachytí signál(opravte ma ak sa mýlim).Ohľadom exekucie je to len strašenie musel by o tom rozhodnúť súd a nie nejaka bezmenna firma.Skúšaju,či niekto ešte "pustí perie"Drzosť týchto podnikavcov nepozná hraníc
No router mame, ci jezabezpeceny, to neviem, nejaky kod pri prohlasovani sme si vsetci zadavali.
No ja len polemizujem, ked by sa tam prihlasilo decko,napisalo bludy, ved ono nezodpoveda este v pravnych veciach, nie?

lubocko
14.05.10, 14:37
No router mame, ci jezabezpeceny, to neviem, nejaky kod pri prohlasovani sme si vsetci zadavali.
No ja len polemizujem, ked by sa tam prihlasilo decko,napisalo bludy, ved ono nezodpoveda este v pravnych veciach, nie?
jasne že dieťa nemôžu súdiť,ja len som chcel povedať,že cez router to mohol urobiť barz kto nemuselo to byť dieťa nehovoriac o absencii el.podpisu.U solidných poskytovateľov to funguje tak,že najprv zaplatíš(internet banking,sms)a potom dostaneš aktivačný kod.V tomto prípade išlo zjavne o uvedenie do omylu.Napr.čo urobia v prípade ak tam niekto zámerne udal neprave meno a adresu,to by museli žalovať celú rodinu asi

alaya1
14.05.10, 16:38
jasne že dieťa nemôžu súdiť,ja len som chcel povedať,že cez router to mohol urobiť barz kto nemuselo to byť dieťa nehovoriac o absencii el.podpisu.U solidných poskytovateľov to funguje tak,že najprv zaplatíš(internet banking,sms)a potom dostaneš aktivačný kod.V tomto prípade išlo zjavne o uvedenie do omylu.Napr.čo urobia v prípade ak tam niekto zámerne udal neprave meno a adresu,to by museli žalovať celú rodinu asi
No na mojej fakture je meno, ulica a mesto len zhluk nahodnych pismen, ktore nedavaju vyznam, keby sa tym fakturam venovali ludia, ani by taku hlupost nemohli poslat. maju to asi automaticky posielane.

jx06
15.05.10, 06:18
No na mojej fakture je meno, ulica a mesto len zhluk nahodnych pismen, ktore nedavaju vyznam, keby sa tym fakturam venovali ludia, ani by taku hlupost nemohli poslat. maju to asi automaticky posielane.
Vsetko to robi automat, aj ked im napisete na support odpoveda len automat,
v tej firme nepracuju ziadny ludia :)

Fezoj1964
18.05.10, 07:51
Nezľaknite sa postúpenia pohľadávky
18.5.2010
Ak patríte medzi poškodených, ktorí vstúpili do údajného zmluvného vzťahu s firmou Pro Content s.r.o. alebo Web Content s.r.o. a dostali ste list vo veci postúpenia vašich údajných pohľadávok tajuplnej firme South Ocean Investment Corp., neľakajte sa. Aj takáto exoticky znejúca firma sa pri vymáhaní pohľadávok musí riadiť slovenskou legislatívou a disponovať najprv platobným rozkazom vydaným slovenským súdom. A to si vyžaduje zákonný postup.
Upomienky, ktoré firmy rozposielajú spotrebiteľom, ktorí sa údajne registrovali na ich stránkach, považuje právna zástupkyňa mimosúdneho spotrebiteľského centra OMBUDSPOT ZNOPS za právne irelevantné. Najlepším riešením, kým o celej veci nerozhodne súd, je upomienky a výzvy zo strany Pro Content a Web Content jednoducho ignorovať. Práve súd rozhodne, či vôbec k vzniku zmluvného vzťahu a uzavretiu právoplatnej zmluvy došlo. Ak faktúru zaplatíte alebo údajnú dlžnú sumu začnete splácať postupne, podľa dohodnutého splátkového kalendára, akceptujete tým tento údajný zmluvný vzťah.

Mimosúdne spotrebiteľské centrum OMBUDSPOT v súčasnosti finalizuje prípravu žaloby, ktorou chceme obhájiť poškodené práva spotrebiteľov. Vo fáze prípravy nechceme podceniť ani jeden z faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť jej kvalitu. Jedným z nich je aj množstvo relevantných príloh, svedectiev a dôkazov. Preto spotrebiteľov prosíme o trpezlivosť, aby sme kvôli časovému tlaku neohrozili úspech súdneho procesu. Priebežne prijímame plnomocenstvá od spotrebiteľov, ktorí sa o iniciatíve združenia podať žalobu na súd dozvedajú postupne. Záujem o naše zastupovanie prejavilo zatiaľ vyše 1300 osôb.
Ďakujeme za pochopenie a dôveru, budeme vás priebežne informovať.

Zdroj:http://www.ombudspot.sk/

alaya1
18.05.10, 09:16
Ja mam ten problem, ze tie upomienky nechodia na moje meno, ani adresu, mesto, len na moj email. tak ako sa mozem pridat k zalobe? Asi nie.

misoft
18.05.10, 16:22
Adresu odosielateľa označiť v SPAMovom filtri, aby to hádzalo do SPAMového koša. Potom len kôš vyprázdniť a basta.

j.benz
22.05.10, 04:32
Vážený pán XXXXXXXXX,Na zodpovedanie Vašich otázok Vás chceme upozorniť na nasledovné.

Dňa 11.10.2009 11:21:52 ste uzavreli so spoločnosťou Pro Content s.r.o.
zmluvu o poskytnutí prístupu do online databázy na dobu dvoch rokov.

Dňa 31.12.2009 firma Pro Content s.r.o., so sídlom Hronského 7, 95141 Lužianky,
IČO: 44 840 705 postúpila Vašu nezaplatenú pohľadávku ako aj budúcu pohľadávku,
ktorá vznikne na základe užívania online databázy našej spoločnosti, ktorá sa od roku 2008
špecializuje vymáhaním nezaplatených pohľadávok v spolupráci s renomovanými advokátskymi
kanceláriami po celej Európe.

Naše záznamy, ktoré nám boli postúpené, dokladujú prihlásenie prostredníctvom
Vašej emailovej adresy. Pri prihlásení ste potvrdili, že ste sa so Všeobecnými
obchodnými a užívateľskými podmienkami, všeobecnými užívateľskými informáciami
oboznámili, akceptovali ich a na základe tejto akceptácie ste získali prístup na kompletnú
databázu. Medzi Vami a spoločnosťou Pro Content s.r.o. vznikla právoplatná zmluva,
uzatvorená podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Chceme Vás ďalej upozorniť, že sa s platbou faktúry za prvý rok prístupu do databázy
naďalej nachádzate v omeškaní.

Úhradu nezaplatenej faktúry môžete vykonať na nasledujúce bankové spojenie:

Produkt: basne-portal.sk
Suma: 60,00 EUR
Úrok z omeškania: 1,20 EUR
Spolu: 61,20 EUR

v.s.: xxxxxxxx


Majiteľ účtu: South Ocean Investment Corp.

Číslo účtu: 4380025805 / 3100

IBAN: SK25 3100 0000 0043 8002 5805
BIC/SWIFT: LUBASKBX

Pobočka:

Volksbank Slovensko
Pobočka Zvolen
Námestie SNP 19
960 01 Zvolen
Slovenská republika


Faktúru je možné uhradiť prevodom alebo priamym vkladom
na náš bankový účet v ktorejkoľvek pobočke Volksbank a.s.,Slovensko.
Pre úspešné priradenie platby nezabudnite udať správny variabilný symbol.

S pozdravom,

South Ocean Investment Corp.
Suite 508, Marina Towers
Newtown Barracks
Belize City, BelizeJe to stále viac a viac zaujimavé. Presne o tomto som hovoril v jednom z mojich posledných príspevkov, že je okolo firmy podozrivo dlho ticho. Neverím, že sa táto kauza skončila. Nikto si s nimy neporadil, SOI, p. Ant***, Polícia, Ombutspot, a pritom si spominam na tie vyjadrenia, aký to je podvod a ako sa rýchlo bude konať v tejto veci. Naďalej ostávam v tejto kauze skeptický, a stále viac a viac mám pocit, že podvedený občan bude ťahať za kratší koniec. Prišlo niekomu už niečo od právnickej kancelárie? Bude to ich ďalší krok? No necháme sa prekvapiť. :mad:

jusike
22.05.10, 05:50
Momentálne okrem iných aj Volksbank Slovensko je im v tejto ich veci úspešne nápomocná ;) Takže netvrdil by som, že sa nič nedeje, možno skôr naopak - každý, kto vidí šancu vyťažiť z toho niečo, tak sa k nim pridá (veď poplatky z tohto účtu nebudú na zahodenie) :)

branislavp
22.05.10, 07:05
Momentálne okrem iných aj Volksbank Slovensko je im v tejto ich veci úspešne nápomocná ;) Takže netvrdil by som, že sa nič nedeje, možno skôr naopak - každý, kto vidí šancu vyťažiť z toho niečo, tak sa k nim pridá (veď poplatky z tohto účtu nebudú na zahodenie) :)
Takže i čítanie básní nie je lacná záležitosť, majú to riadne prešpekulované.

jx06
22.05.10, 08:23
Medzi Vami a spoločnosťou Pro Content s.r.o. vznikla právoplatná zmluva, uzatvorená podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
To su ale srandisti :), aku zmluvu to spominaju?. Neviem o tom ze by niekto z poskodenych podpisal nejaku zmluvu.

Dáša_
22.05.10, 10:26
Vážený pán XXXXXXXXX,


Dňa 31.12.2009 firma Pro Content s.r.o., so sídlom Hronského 7, 95141 Lužianky,
IČO: 44 840 705 postúpila Vašu nezaplatenú pohľadávku ako aj budúcu pohľadávku,
ktorá vznikne na základe užívania online databázy našej spoločnosti, ktorá sa od roku 2008


By ma celkom zaujímalo, na základe akého právneho predpisu možno postúpiť budúcu pohľadávku :D:D:D

A čo keď napríklad daná osoba (ktorá vlastne ani nie je úplne tak istá) zomrie?

Fakt to bude renomovaná advokátska kancelária ....

lubocko
22.05.10, 11:52
tiež som dostal tento panflet,kde sa mi vyhražajú srandisti,že majú moju IP adresu.Podotýkam,že je to firemný počítač,ku ktorému ma prístup niekoľko mojích zamestnancov.Tak neviem chcú zažalovať celý personal?Bežný postup serioznych poskytovateľov je taký,že najprv zaplatíš a potom ti pošlu aktivačný kod.Nehovoriac o tom,že ponukajú bezplatný bezcenný softver,ktorý zjavne nieje ich majetkom.Myslím,že stále platí,že zmluva musí obsahovať podpis obidvoch strán(aj elektronický)ako prejav súhlasu s podmienkami zmluvy.Takto by nemohol fungovať ani napr internetbanking ak by k transakcii nebol potrebný el.podpis.Prejavom súhlasu s podmienkami dohody nemôže byť moja registrácia na ich stránke.Registraciu si bežne vyžaduje veľa iných stránok,bez trvania na zmluvnom vzťahu.Práve toto týto podvodnici zneužili dúfajúc,že registráciu klient vezme ako bežnú rutinu.Myslím,že sa na to vzťahuje aj zákon o uvedení klienta do omylu.Bombardovaním klienta vyhražkami s vedomím(asi to už vyskúšali),že kým sa organy činné rozhybu tak sa preskupi celý manšaft,chcú dosiahnúť,aby dostali čím viac peňazí na konto.Podľa mňa ak niekto zaplatí ,len podpori tento druh podnikania a ani v prípade súdnej výhry svoje peniaze viac neuvidí.

lubocko
22.05.10, 12:24
Momentálne okrem iných aj Volksbank Slovensko je im v tejto ich veci úspešne nápomocná ;) Takže netvrdil by som, že sa nič nedeje, možno skôr naopak - každý, kto vidí šancu vyťažiť z toho niečo, tak sa k nim pridá (veď poplatky z tohto účtu nebudú na zahodenie) :)
nemyslím,že im je volksbank napomocná,oni neskúmajú či je klient seriozny,alebo nie ,technicky by to bolo náročné.Na príkaz súdu môžu klientovi blokovať peniaze.Mňa štve akurát system,že je bezzuby,ako v pripade pyramidových firiem.Celý čas o nich vedeli,ale konali až keď bolo neskoro.

misoft
22.05.10, 13:08
Banke je jedno, kto si tam založí účet. Môže to byť hoci aj mafián, podvodník atď. Ich jedinou povinnosťou voči štátu je odvádzať dane z úrokov a hlásiť podozrivé peňažné transakcie nad určitý finančný limit (myslím, že je to 15.000€). Ostatné ich už nezaujíma (maximálne poplatky za vedenie účtu).
Takto si teda aj tá podvodnícka firmička, prípadne podstupiteľ pohľadávky môže založiť účet a pekne hrabať od naľakaných ľudí.

jusike
22.05.10, 17:09
Mýlite sa - banka má právo zrušiť účet. Neviem o tom, že by akákoľvek banka musela za každú cenu viesť niekomu účet. Takže je jasné, že vedením účtu so všetkým len ticho súhlasia ;)

nivarto
30.05.10, 13:19
A máme tu klon www.download-portal.sk, stránku
www.stahujme.sk kuknite :D

Dáša_
30.05.10, 13:51
no, majiteľ domény je stále ten istý http://www.zoznamdomen.sk/vlastnik_domen/REKL-0026/1

Do obchodných podmienok pridali okrem iného zákaz zbverejňovania mailov, korešpodencie.
A firma, ktorá je údajne za tým je až na seychelských ostrovoch.

no ale stále by s vymáhaním musela ísť až na súd - aby mohol prísť exekútor, najskôr treba platobný rozkaz. A to by za každý jeden návrh museli zaplatiť cca 16€. A či by vyhrali na súde, nie je tak isté. Stále je problém povedať, kto sa vlastne za daným IP skrýva

mmch, tuším gimp je zadarmo - tak ak sa zase niekto nachytá na sľúbenú výhru, čo na to povedať.

Nemohli by ste niekto urobiť napriklad na FB varujúcu skupinu - kde sa nebude nikto na nič sťažovať, iba pôjde o upozornenie, nedajte sa im nachytať ...

misoft
30.05.10, 17:22
Mrkol som sa na niektoré ich "stránky", podvodníci "ponúkajú" produkty, ktoré sú voľne dostupne na originálnych stránkach (napr. vlc.sk ponúka VideoLAN Player, ktorý na http://www.videolan.org/vlc/ je voľne dostupný). Už by im konečne naša slávna justícia a polícia mala klepnúť po klepetách.

srska
30.05.10, 17:53
sú to babráci - ešte neexistovala firma a už chceli love v 12/2009 :-))
http://vladovalent.blog.sme.sk/c/212424/S-kym-uzavriem-zmluvu.html

Fezoj1964
31.05.10, 05:09
PREČÍTAJTE SI A UPOZORNITE ĎALŠÍCH !!!
Najnovšie informácie od pána Antoňaka
zdroj:http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/davajte-pozor-kam-sa-registrujete/#axzz0pU5C22Fy

Dáša_
31.05.10, 05:32
PREČÍTAJTE SI A UPOZORNITE ĎALŠÍCH !!!
Najnovšie informácie od pána Antoňaka
zdroj:http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/davajte-pozor-kam-sa-registrujete/#axzz0pU5C22Fy


Nemôžete niekto vytvoriť skupinu na FB a upozorňovať, upozorňovať, upozorňovať? Lebo inak sa nedá.

jx06
31.05.10, 13:29
Vyzera to tak ze poniektory ludia zaplatili takze rozbiehaju aj dalsie stranky :).

Dáša_
01.06.10, 03:53
http://ekonomika.sme.sk/c/5400815/registracia-na-niektorych-weboch-vas-moze-vyjst-draho.html

Charon
05.06.10, 16:09
Navrhujem jeden postup. Možno aj založiť skupinu na facebooku ... aby bolo ľudí viac ako tu na Porade.

Podľa typu prehliadača nahlásiť stránku ako Phishing. Ak to spraví jeden, dvaja ľudia, nič sa nestane, ak stránku nahlási ako Phishing 100, 1000 ľudí... prehliadače stránku zablokujú (aspoň tak by to malo byť)

Opera: "alt + Enter" + "Nahlásiť stránku" + rozumný text do zdôvodnenia (napr. skryté registračné poplatky, alebo nasledovný link http://www.zive.sk/vysledky-hledania/default.aspx?searchtext=kauza&sp=60eur aby vedeli, čo sú to zač. Myslím, že odvolanie na Web je dôležitý, aby celá akcia nevyzerala ako úmyselné poškodenie dobrého mena (aj keď neviem, či stránka ako neživá vec môže mať dobré meno)

FireFox: Pomocník / Upozorniť na podvodnú stránku

ostatné prehliadače neviem...

misoft
05.06.10, 16:17
Charon, prepáč, že som klikol "Zábavné", ale v okamihu, keď som chcel kliknúť "Užitočné", tak potvora stránka sa posunula tam, kde nemala.

Dáša_
05.06.10, 18:12
Navrhujem jeden postup. Možno aj založiť skupinu na facebooku ... aby bolo ľudí viac ako tu na Porade.

Podľa typu prehliadača nahlásiť stránku ako Phishing. Ak to spraví jeden, dvaja ľudia, nič sa nestane, ak stránku nahlási ako Phishing 100, 1000 ľudí... prehliadače stránku zablokujú (aspoň tak by to malo byť)

Opera: "alt + Enter" + "Nahlásiť stránku" + rozumný text do zdôvodnenia (napr. skryté registračné poplatky, alebo nasledovný link http://www.zive.sk/vysledky-hledania/default.aspx?searchtext=kauza&sp=60eur aby vedeli, čo sú to zač. Myslím, že odvolanie na Web je dôležitý, aby celá akcia nevyzerala ako úmyselné poškodenie dobrého mena (aj keď neviem, či stránka ako neživá vec môže mať dobré meno)

FireFox: Pomocník / Upozorniť na podvodnú stránku

ostatné prehliadače neviem...

Inak, firma zase masívne inzeruje cez etarget. Okrem vyklikávania :D by bolo možno vhodné napísať aj na etarget (ja som už písala, ale zjavne nestačí)

misoft
06.06.10, 16:11
Poslal som hlásenie o podvodnej stránke ***.stahujme.sk
Ujo Gúgl mi poďakoval. Poraďáci, urobte to všetci, je nás tu dosť.

PanStres
08.06.10, 19:31
Hech. Ja som sa taktiež zaregistroval na ich portál ale nie na básne ale na download niečo. Prišli mi 2 alebo 3 papiere ktoré som hneď spálil na e-mail som im napísal že keď nieje môj podpis na papieri tak si stou ich "zmluvou" môžu vytrieť (vy viete čo) :). A tým to pre mňa skončilo. Už len čakám kým príde ten Pán osobne ku mne alebo niekto z nich a potom Vám napíšem že ho držím v pivnici a potom bude mať peklo na zemi :). A ešte môže byť jedna osoba tá ktorá tú firmu schválil aj tá ktorá je aj jej spoluvlastníkom ? Lebo podla mien to takto majú.

Fezoj1964
09.06.10, 02:29
Žaloba na súde

Dňa 8.júna 2010 mimosúdne spotrebiteľské centrum OMBUDSPOT, profesionálna
zložka Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade, podalo žalobu v
občiansko-právnom konaní na spoločnosť Pro Content s.r.o., ktorá začiatkom
novembra 2009 rozoslala svojim klientom faktúry za prístup k inak voľne
šíriteľným básniam a počítačovým programom. "Príprava žaloby bola náročná a
trvala dlhšie než sme predpokladali, no nechceli sme ju podceniť. Dnes sme
žalobu podali na okresnom súde v Poprade v troch rovnopisoch," uviedla Mgr.
Helena Mezenská, predsedníčka ZNOPS.

"Na Pro Content s.r.o. a jej dcérsku spoločnosť Web Content s.r.o. už bolo
podaných niekoľko trestných oznámení na Prokuratúre v Banskej Bystrici a
Nitre. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej
Bystrici začal voči spoločnosti Pro Content s.r.o. trestné stíhanie ešte v
decembri 2009. Vyšetrovanie naďalej pokračuje," uviedol Miroslav Antoňák,
zástupca poškodených spotrebiteľov.

Ako ďalej uviedol, na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nitre
evidujú viac ako päťdesiat podaní trestných oznámení na spoločnosť Web
Content. Hromadné trestné oznámenie na uvedenú spoločnosť je v konaní.
Celkovo k dnešnému dňu eviduje takmer 4 400 poškodených spotrebiteľov.

M. Antoňák sa v záujme urýchlenia riešenia celej kauzy stretol aj so Zitou
Pleštinskou, bývalou poslankyňou Europského parlamentu (EP), ktorá bola
členkou výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Na základe
svojich skúseností v Európskom parlamente Z. Pleštinská na margo tzv.
60-eurovej kauzy uviedla: "Za môjho pôsobenia Výbor pre vnútorny trh a
ochranu spotrebiteľa EP prijal správu súčasnej českej poslankyne EP Zuzany
Roithovej o dôvere spotrebiteľa v digitálnom prostredí. Stala sa jeho
prioritou. Pozmeňovacími návrhmi v tejto správe som vyslala signál Európskej
komisii vypracovať jasné pravidlá v tejto oblasti. Spoločnosť Pro Content
svojim konaním uviedla spotrebiteľov do omylu. Neinformovala ich o
spoplatnení ponúkaných služieb, a v tom vidím jasné a úmyselné porušenie
práv slovenských i českých spotrebiteľov. Uvedenú problematiku som
prediskutovala so Zuzanou Roithovou, ktorá celú záležitosť bude riešiť aj na
pôde EP."

Aj táto kauza ukázala, že internetové prostredie stále nie je pre
spotrebiteľov bezpečné. Práve táto kauza môže byť precedensom, ktorý spustí
lavínu legislatívnych procesov, a vyšle signál nepoctivým podnikateľom, že
aj v éterickom prostredí, akým internet je, platia určité pravidlá.


Mgr. Petra ČAKOVSKÁ

asistent pre publicitu a seminárne aktivity

OMBUDSPOT

Združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 058 01 Poprad

tel.: +421 914 333 863

www.ombudspot.sk

PanStres
09.06.10, 07:38
Skúšal to z Vás niekto prepočítať sú tam neuveriteľné čísla no napr.
Poškodený je viac ako 4400 ľudí a každý musí (podľa nich samozrejme) zaplatiť 60€. 4400 x 60 = 264000€ prepočte 7.920.000 SK :eek:
Ale určite im každý nezaplatil ale čo takto napr. polovica to by bolo aj tak slušných 132000€ čo činí 3.960.000 SK ale ani polovica to nezaplatila.
Tak reálnych 25% 66000€ bez 20.000 je to 2.0000.000 korún. Povedzte či ste sa Vy niekedy tak rýchlo (1rok) dostali ku 66000€ ?

misoft
09.06.10, 15:21
1 bankomat + 1 pevné oceľové lano + 1 silné terénne auto, trochu stresu, trochu odvahy.

mh22
09.06.10, 17:23
preco je text zaloby utajeny?

nivarto
10.06.10, 18:21
Reportáž Markíza 10.6.2010http://www.youtube.com/watch?v=DL5qbdllsS0

misoft
10.06.10, 18:37
Dnes v správach oznámili, že sa opäť objavila stránka, ktorá za voľne dostupné výsledky pýta 39,95€. A opäť je to stránka, ktorá nie je na Slovensku, ale na Seychelach. Viac http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/43566
stránka http://www.ms-2010.sk/ (NEREGISTRUJTE SA!!!!!!) - tu sú ich tzv. VOP (Všeobecné Obchodné Podmienky):
http://www.ms-2010.sk/vop.html

nivarto ma predbehol, stránka Porady blbne!

misoft
10.06.10, 18:42
Nahlásil som ju ako podvodnú stránku. Urobte to aj Vy, poraďáci, nech je nás viacej.

ajva
11.06.10, 06:45
Dobré ráno, včera som to pozerala v spravách a tak som zistila, že 8.júna som sa tam prihlásila. Samozrejme, je to moja chyba, neprečítala som si VOP. Len som chcela vedieť, kedy naši hrajú, no a keď google hodil túto stránku ako prvú, ani som nerozmýšľala. Áno, je to mojou chybou, a myslím, že poučenie dosť veľké. Ako môžem nahlásiť, že je to podvodná stránka? Ďakujem.

Dáša_
11.06.10, 06:54
Navrhujem jeden postup. Možno aj založiť skupinu na facebooku ... aby bolo ľudí viac ako tu na Porade.

Podľa typu prehliadača nahlásiť stránku ako Phishing. Ak to spraví jeden, dvaja ľudia, nič sa nestane, ak stránku nahlási ako Phishing 100, 1000 ľudí... prehliadače stránku zablokujú (aspoň tak by to malo byť)

Opera: "alt + Enter" + "Nahlásiť stránku" + rozumný text do zdôvodnenia (napr. skryté registračné poplatky, alebo nasledovný link http://www.zive.sk/vysledky-hledania/default.aspx?searchtext=kauza&sp=60eur aby vedeli, čo sú to zač. Myslím, že odvolanie na Web je dôležitý, aby celá akcia nevyzerala ako úmyselné poškodenie dobrého mena (aj keď neviem, či stránka ako neživá vec môže mať dobré meno)

FireFox: Pomocník / Upozorniť na podvodnú stránku

ostatné prehliadače neviem...


Dobré ráno, včera som to pozerala v spravách a tak som zistila, že 8.júna som sa tam prihlásila. Samozrejme, je to moja chyba, neprečítala som si VOP. Len som chcela vedieť, kedy naši hrajú, no a keď google hodil túto stránku ako prvú, ani som nerozmýšľala. Áno, je to mojou chybou, a myslím, že poučenie dosť veľké. Ako môžem nahlásiť, že je to podvodná stránka? Ďakujem.

:)

srska
11.06.10, 09:17
Vyjadrenie Slovenskej obchodnej inšpekcie:
http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-spotrebitelovi/Oznamenie-k-spoplatnenej-stranke-www-ms-2010-sk.soi?ind=
vyzerá to tak, že firma má už VOP dobre ošetrené.

misoft
11.06.10, 17:04
mimotemy
Najviac ma štve, že kde aký "grázlik" zarába na tom, že predáva zo siete voľne dostupné údaje a produkty. Na toto by sa mala zamerať SOI.
mimotemy

jx06
12.06.10, 09:53
Vyjadrenie Slovenskej obchodnej inšpekcie:
http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-spotrebitelovi/Oznamenie-k-spoplatnenej-stranke-www-ms-2010-sk.soi?ind=
vyzerá to tak, že firma má už VOP dobre ošetrené.
Na VOP vobec nezalezi, podstatne je ze "odkliknutim cez internet" nie je mozne takouto formou uzavret pravoplatnu zmluvu. Cize tvrdenie SOI: "súhlasom pristupujete k užívateľskej zmluve so spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP Ltd." je zavadzajuce.

zamestnankyna
12.06.10, 10:23
Nie je trochu divné, registrovať sa len kvôli zisteniu, že kedy hráme zápas? Veď to je skoro na každej 2. stránke. Napr tu (http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html).

arizona
12.06.10, 10:58
Nie je trohu divné, registrovať sa len kvôli zisteniu, že kedy hráme zápas? Veď to je skoro na každej 2. stránke. Napr tu (http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html).
Na tej stránke je to tak prešpekulovane urobené a zavádzajúce, že sa ľudia zaregistrujú preto, lebo si myslia, že môžu vyhrať televízor.
To udrie do očí ako prvé. Iba málohoho napadne preklikávať ďalej a čítať siahodlhý text, ktorý kdesi v strede píše o tom, že prihlásenie je spoplatnené.

ľudia sú skrátka nepoučiteľný!
Hned ako niekto od Vás pýta osobné údaje a adresu, tak spozornite a nedajte sa nachytať.
To je jediná rada, riešiť potom problémy je vždy horšie. Ved podobných prípadov v rôznych obdobách sa už riešili stovky- v TV, na nete a pod.
Ale pokiaľ sa nájdu ľudia , čo stále veria, že im niekto niečo dá zdarma, alebo podozrivo lacno, tak vždy tu budú aj podvodníci, ktorí to využijú...

ajva
13.06.10, 18:41
Hej, máš pravdu, sama sa sebe čudujem, že som takto blbo a maximálne nezodpovedne k tomuto pristupovala. A je mi úplne jedno, či je tam nejaká súťaž alebo nie. Teraz som sa zmierila s tým, že to bolo jedno veľké poučenie pre mňa. Ale to je jedno. Pýtala som sa či náhodou tu nie je niekto, kto niečo podobné riešil. Varovať som už nemusela, lebo varovania odzneli predtým. Dúfam, že sa im veľa ľudí na to nechytilo a že nebudú mať možnosť ďalej kradnúť. A ešte k tomu prečo som sa registrovala. Ani vo sne by mi nenapadlo, že tieto informácie, ktoré sú všade dostupné, budú spoplatnené. Keďže nie som nejakým veľkým fanúšikom, nevedela som, kde mám hľadať, a tak som otvorila prvú stránku, ktorú mi google nahodil.

Fezoj1964
14.06.10, 18:30
Go Web Ltd. - hľadaní prokuratúrouPri sledovaní reportáže v relácii Lampáreň (http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/lampren-tv-markiza-13062010/), ktorú odvisielala 13. 06. 2010 televízia Markíza, je v časti kedy redaktor Michal Čierny prichádza k sídlu spoločnosti Pro Content a Web Content, na ulici Hronského 7 v Lužiankach. Táto adresa však nie je iba sídlom uvedených spoločnosti no podľa záberu na poštovú schránku tam sídli aj niekoľko ďalších firiem, okrem iného aj spoločnosť GO WEB Ltd., ktorá je svojimi praktikami preslávená v Nemecku.Go web Ltd. na muške prokurátora

Spoločnosť Go Web Ltd, ktorá s predplatiteľskými pascami na internete spôsobuje strach a hrôzu, má momentálne samotná problém: polícia a prokuratúra prehľadala kancelárie a byty pochybného podniku a jeho prevádzkovateľov.
Na základe správ online služby heise.de (http://www.heise.de/newsticker/Hausdurchsuchungen-bei-Abofallen-Betreibern--/meldung/134490) prehľadávali vyšetrovatelia pri razii dokopy desať objektov. Podozrenie: zneužitie dát. V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa užívatelia opakovane sťažovali na faktúry od Go Web Ltd. a vyhlasovali, že nikdy nenavštívili internetové stránky pochybnej spoločnosti, nie to, že by sa na daných stránkach prihlásili na využívanie platených služieb.
Spoločnosť Go Web Ltd., ktorá je považovaná za nasledovnícku firmu taktiež spornej Online Content Ltd. (http://forum.computerbetrug.de/allgemeines/49578-online-content-ltd-tiere-infos-de.html), je už dlhší čas vo vyšetrovacom procese. V takmer neprehľadnej spleti pseudo-firiem sú prevádzkované internetové stránky ako napríklad berufe-welt.de, berufswahl-.com, referate-finden.com, hausaufgaben-referate.net, taktiež lehrstellen-check.com. Všetky majú spoločnú jednu vec: jedná sa o stránky, cez ktoré majú byť mladí a dospievajúci zatiahnutí do drahého internetového predplatného.
Podľa údajov od heise.de bolo prehľadávané u pravdepodobných prevádzkovateľov podvodníckych stránok, Viliama a Roberta A. Na muške majú vyšetrovatelia taktiež Michaela B. z Frankfurtu, ktorý zrejme poťahuje zozadu motúziky.
Obetiam spoločnosti Go Web Ltd. ale aj iným, ktorí padnú do pasce platených služieb na internete sa dá poradiť len jedno: kto obdrží faktúru, hoci sa určite nezaregistroval na platenú internetovú službu, by pohľadávku nemal zaplatiť a prípadné výhražné listy, či upomienky by mal ignorovať. Dôležité je čo najrýchlejšie reagovať na eventuálne súdne upomienky. Najnovšie podvodníci využívajú aj takéto formy neoprávneného domáhania.


Je nutné vedieť, že súdy pri nariadení takýchto vyrozumení neskúmajú, či sú vôbec oprávnené. To sa deje až keď sa postihnutý príjemca odvolá a veriteľ je pripravený svoje nároky ozrejmiť pri súdnom procese . To však títo podvodníci spravidla nie sú ochotní podstúpiť.
Originál v nemeckom jazyku zo stránky www.computerbetrug.de (http://www.computerbetrug.de/news/newsdetails/go-web-ltd-im-visier-der-staatsanwaltschaft-090312/).Firmou Go Web Ltd., sa začína sieť podvodníckych firiem
Zopár cenných informácii o firme Go Web Ltd. ponúka server www.abofallen.biz (http://www.abofallen.biz/6-Online/Trickbetrug-weitere/Hintergrundmaterial/301-399-Firmenliste/306-Burat/306-goweb_ltd.htm), na ktorom sa okrem mnoho iného uvádza zoznam stránok prevádzkovaných spoločnosťou Go Web Ltd. Majiteľom týchto stránok bol podľa všetkého spoločnosť Online Content Ltd.


.množstvo prevádzkovaných serverov v Nemecku tiere-infos.dekochrezepte-server.comonline-routenplaner.degeburtstags-infos.degrafik-archiv.commy-adventskalender.defabrikverkauf-outlets.netfabrikverkauf.comoutlets-fabrikverkauf.comload-net.comcliparts-u-gifs.deBerufe-informationen.comberufe-infos.comtrauergedichte.dehomepage-templates.devorlagen-world.combunte-grusskarten.dearbeit-wahl.comarbeits-test.comarbeits-wahl.comausbildung-test.comcocktails-welten.demy-songtexte.de
Podrobný zoznam ďalších podvodných stránok (http://www.cms-antonak.sk/stop-podvodom-na-internete/podvodn-strnky-v-nemecku/).keď sa všetko zamotáva
Spoločnosť Premium Content GmbH je nemecká obdoba Pro Content s.r.o. so všetkým čo k tomu patrí, stačí sa pozrieť po nemeckých stránkach. Konateľkou společnosti je Gabriela Adamcova. Nejedná sa tu o zhodu mien, je to matka "nášho" Viliama Adamču. Okrem neho má ješte druhého syna: Roberta. Jeho meno je na nemeckých diskusiach a serveroch zaoberajúcimi sa podvodníkmi tiež „ako doma“.
.zamotaný aj bratranec

Podľa nemeckých webových stránok je v tejto "rodinnej zárobkovej činnosti" zapojený aj Adamčov bratranec Alexander Varin, (*07.07.1980) pochádzajúci z Handlovej, ktorý bol generálnym riaditeľom spoločnosti:

Tropmi GmbH, Rheinbahnstraße 3, 65185 Wiesbaden; AG 65185 Wiesbaden HRB24541
Antassia GmbH, Rhabanusstrasse 10, 55116 Mainz; AG 55116 Mainz HRB42223
Content Services Limited, Mundenheimer Str. 70, 68219; AG Mannheim 68149 Mannheim HRB703297 na ktorú bol dňa 08. 02. 2010 vydaný rozsudok AG Marburg 91 C 981/09 (81) (http://rsw.beck.de/rsw/upload/NJW/KW_10-2010.pdf) súd vidí prezentáciu internetového portálu opendownload.de a spôsob, akým účastník konania ponúka prístup k obsahu, konkluente klamu na získanie ekonomickej výhody pre svoj zisk ....
Čo sa ďalej týka spominaného Varina tak začiatkom roka 2009, akcie sa spotrebiteľské rady:

"V súčasnej dobe beží konanie proti Alexander Varín (otvorený download) na štátnom zastupiteľstve v Mannheime. Dotknutí by sa mal podať návrh s referenčným číslom 405 Js 35742/08, na prokuratúru v Mannheime, 68 149 Mannheim, a tiež trestné oznámenie, s ohľadom na všetky nároky budúcich zločinov proti Alexanderovi Varínovi. "
Preklad z nemeckého jazyka: Zuzana Fačková (http://www.fackova.com/ (http://www.fackova.com/))

14.06.2010. 17:38Čítajte viac: http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/go-web-ltd-hadani-prokuratrou/#ixzz0qrD4DeWJ
Copyright © 2010 Miroslav Antoňak, ml.
Zdroj:http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/go-web-ltd-hadani-prokuratrou/#axzz0qrBnGUk9

jusike
19.06.10, 05:09
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/trestn-oznmenie-pro-content/#axzz0rHD4wHmF

j.benz
20.06.10, 06:35
Neviem, co je zase toto za trapne zbieranie informacii. Pán Antonák, kedy konecne zverejnite text zaloby, stav trestneho oznamenia, dovod preco kancelaria ULC odskocila od podania zaloby. Presiel takmer rok, a nestalo sa uplne nic. Miesto toho vidim, ako si chodite fotografovat ich ulicu, ich auta a pod. Je mi z Vas na smiech. Divam sa na to triezvymi ocami, a som rad ze som vam nikdy nedal plnu moc. Ste len karierista. Chcel by som vediet, preco cenzurujete komentare na vasej stranke a zavadzate tym ludi??? Pisal to tu uz raz niekto, ze si tu asi kazdy prihrieva svoju vlastnu polievocku. Ludia, posielajte nadalej financne dary, mozno Pan Antonák nafoti aj lepsie fotky. Je mi z toho zle, nikto na nic neprisiel, soi im udeli maximalne pokutu a nechcem Ani vediet co bude dalej. Urcite sa ale tak lahko nevzaju si myslim. Na to to maju moc dobre premyslene. Na zaver chcem dodat, ze je to moj osobny nazor, neni som Ani od danej firmy, len na stranke dotycneho funguje cenzura, tak tam by som pravdu nehladal!!

lubocko
20.06.10, 17:04
niktoŤa tu neupodozrieva z toho,že si z danej firmy,stačí si prečítať všetky Tvoje doterajšie príspevky.

misoft
20.06.10, 18:26
j.benz
Výčitky adresuj, prosím, konkrétnej osobe na konkrétne miesto. Takto to len vyzerá, že si tu vylievaš srdce.
www.cms-antonak.sk = tam to smeruj, tu je len porada. (A vôbec nie je isté, či p. Antonák je aj tu).

jusike
21.06.10, 16:14
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/zacate-trestn-sthanie-web-contentu/#axzz0rVbNqrv6

pavlinka
22.06.10, 07:10
Včera prišla môjmu 17 ročnému synovi Posledná predexekúčna upomienka na 61,60€ z firmy Web Continent s.r.o. za prístup na basnici.sk.
Volala som do firmy povedali že to musím zaplatiť a ked to chcem predčastne zrušiť tak musím zaplitiť za predčastné vypovedanie zmluvy zapltiť 40 €. Poradte čo mám robiť.

Dáša_
22.06.10, 07:49
Včera prišla môjmu 17 ročnému synovi Posledná predexekúčna upomienka na 61,60€ z firmy Web Continent s.r.o. za prístup na basnici.sk.
Volala som do firmy povedali že to musím zaplatiť a ked to chcem predčastne zrušiť tak musím zaplitiť za predčastné vypovedanie zmluvy zapltiť 40 €. Poradte čo mám robiť.

preexekúčna upomienka je síce pekne napísané, ale ešte pred exekúciou musia dať na súd návrh na platobný rozkaz. A proti tomu sa odvoláš.

ja by som neplatila. Ostatne, skús si prečítať pár strán dozadu, je to stále o tom istom.

pavlinka
22.06.10, 08:04
Práve že ja som pár strán dozadu prečítala, ale mám strach aby mi neprišlo platiť ešte aj za exekútorske služby. Nerada by som mala opletačky so súdom pre nič.

jusike
22.06.10, 08:06
Tak si prečítaj napr. toto http://www.zive.sk/kauza-registracie-za-60-eur-voci-konatelom-firmy-zacali-trestne-stihanie/sc-4-a-288768/default.aspx

Llívia
22.06.10, 08:27
Včera prišla môjmu 17 ročnému synovi Posledná predexekúčna upomienka na 61,60€ z firmy Web Continent s.r.o. za prístup na basnici.sk.
Volala som do firmy povedali že to musím zaplatiť a ked to chcem predčastne zrušiť tak musím zaplitiť za predčastné vypovedanie zmluvy zapltiť 40 €. Poradte čo mám robiť.

17-ročný, t.j. neplnoletý, môže uzatvoriť nejakú zmluvu bez podpisu rodičov?

lubocko
22.06.10, 14:26
Práve že ja som pár strán dozadu prečítala, ale mám strach aby mi neprišlo platiť ešte aj za exekútorske služby. Nerada by som mala opletačky so súdom pre nič.
pavlinka,ignoruj to je to masirovanie Tvojích nervov,exekúcie takto nefungujú(dokonca sa mi zdá,že sa prijali prísnejšie pravidla k výkonu exekúcie).Pred samotnou exekúciou musí prebehnúť súd,ktorý o nej rozhodne.Kadejaký oplan predsa nemôže svojvoľne exekuovať nikoho.Pre pokoj duše sa poraď s právnikom,ten Ti vysvetlí aký je postup.K samotnému súdu nedôjde to by si vykopali vlastný hrob.AK zaplatíš,tak súhlasíš so zmluvou,potom to bude ťažšie a bohvie aké poplatky budú požadovať ďalej,bude ťažšie sa potom z toho vymotať.Toď moj názor.Rozhodnúť sa musíš sama.

misoft
22.06.10, 14:31
pavlinka:
V tomto prípade je dobre hrať mŕtveho chrobáka. Toto je ale asi jediný prípad, v ostatných sa to často nevypláca.

12janci12
24.06.10, 18:25
tak taký úrok je už v rozpore s dobrými mravmi, hraničí s úžerou a na súde by to neobstálo. To však nerieši vašu nepozornosť pri registrácii, kedy si treba dobre prečítať VOP. Ani daňový úrad nepoužíva takýto sankčný úrok :)

alaya1
25.06.10, 14:27
Posledná predžalobná upomienka
Faktúra č. ..........

Vážená pani ............

Nakoľko aj napriek 1. a 2. upomienke nebola ku dnešnému dňu horeuvedená
pohľadávka uhradená, žiadame Vás týmto o jej neodkladné uhradenie na náš
bankový účet. V prípade, že do 14 dní od doručenia tejto poslednej výzvy
dlh neuhradíte, postúpime pohľadávku na vymáhanie tretej osobe formou
mandátnej správy, alebo bezodkladne podáme návrh na vykonanie exekúcie
podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti v znení neskorších predpisov, čím Vám vzniknú ďalšie náklady z titulu
trov exekučného konania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. basnici.sk - prístup k databáze - 55,00 EUR
3. Úrok z omeškania 9% - 1,25 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------Žiadame Vás týmto o úhradu celkovej sumy

56,25 EUR
najneskôr do 01.07.2010 na účet spoločnosti:

Web Content s.r.o.
č.ú.: 400 957 5941 / 7500

Pre zahraničných klientov:
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0957 5941
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

variabilný symbol: 2388262

Pobočka:

Československá obchodná banka a.s.
Fraňa Mojtu 4
94901 Nitra
Slovensko
.................................................. ..................................
tak toto mi prislo ako aj predosle upomienky na moj email, no nie na moje meno, ani ulicu a mesto. Tier su vymyslene.bez vyznamu.
Uz ma to nebavi.
Prisla som na to, ze sa tam registrovala moja dcera s kamoskou, maju 6 a 10 rokov , chceli basnicku na sutaz a vymysleli si meno a registrovali sa na moj emal, ktory je-bol ulozeny v mojom PC. Tak co teraz?

jusike
25.06.10, 18:51
Čo teraz?
Sú 4 možnosti:
- teraz si dáme Deli
- teraz si prečítame pár príspevkov dozadu
- teraz sa rozhodneme ignorovať ich
- teraz sa rozhodneme zaplatiť a podporiť tak darmožráčov a podvodníkov
Takže stačí si vybrať.

alaya1
26.06.10, 10:29
tie moznosti mne su zname, len som chcela vediet, co dalej, ked to registrovali male deti na bludne meno.
No,aj tak, dakujem ,za tvoj nazor.

lubocko
26.06.10, 12:13
Posledná predžalobná upomienka
Faktúra č. ..........

Vážená pani ............

Nakoľko aj napriek 1. a 2. upomienke nebola ku dnešnému dňu horeuvedená
pohľadávka uhradená, žiadame Vás týmto o jej neodkladné uhradenie na náš
bankový účet. V prípade, že do 14 dní od doručenia tejto poslednej výzvy
dlh neuhradíte, postúpime pohľadávku na vymáhanie tretej osobe formou
mandátnej správy, alebo bezodkladne podáme návrh na vykonanie exekúcie
podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti v znení neskorších predpisov, čím Vám vzniknú ďalšie náklady z titulu
trov exekučného konania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. basnici.sk - prístup k databáze - 55,00 EUR
3. Úrok z omeškania 9% - 1,25 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------Žiadame Vás týmto o úhradu celkovej sumy

56,25 EUR
najneskôr do 01.07.2010 na účet spoločnosti:

Web Content s.r.o.
č.ú.: 400 957 5941 / 7500

Pre zahraničných klientov:
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0957 5941
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

variabilný symbol: 2388262

Pobočka:

Československá obchodná banka a.s.
Fraňa Mojtu 4
94901 Nitra
Slovensko
.................................................. ..................................
tak toto mi prislo ako aj predosle upomienky na moj email, no nie na moje meno, ani ulicu a mesto. Tier su vymyslene.bez vyznamu.
Uz ma to nebavi.
Prisla som na to, ze sa tam registrovala moja dcera s kamoskou, maju 6 a 10 rokov , chceli basnicku na sutaz a vymysleli si meno a registrovali sa na moj emal, ktory je-bol ulozeny v mojom PC. Tak co teraz?
mne toto prišlo už pred mnohými týždňami tiež na nezmyselné meno(nepamätám sa,ale možno som ho tam dal ja robím to bežne pre istotu).Označil som to ako spam, a dal som si Deli.

jx06
29.06.10, 12:29
Posledná predžalobná upomienka
Prisla som na to, ze sa tam registrovala moja dcera s kamoskou, maju 6 a 10 rokov , chceli basnicku na sutaz a vymysleli si meno a registrovali sa na moj emal, ktory je-bol ulozeny v mojom PC. Tak co teraz?
Preco sa s tym vobec zaoberate ked to je na vymyslene meno??

mh22
29.06.10, 15:10
len aby neboli spotrebitelia prekvapeni ked prehraju sud a budu musiet cvakat trovy. boh vie co tam do tej zaloby napisali ked sa ju boja zverejnit

no aspon si zatial kym nepride konecny ucet moze pan A. a obcianske zdruzenie budovat svoj biznis na problemoch inych ludi

este by mohol pan A napisat vsetkym kolko take sudne konanie trva ... budete sa tu vazeni stretavat este dalsich 5 rokov. a ked sa firma odvola mozno aj 10!

Tomino1801
29.06.10, 15:16
TO TI DOSLO OD PRO-CONTENT??? AK ANO TAK TO IGNORUJ MNE TO TIEZ DOSLO DOKONCA TAK ZE TAKU STRANKU NEPOZNAM A NA LAMPARNI NA MARKIZE O TOM BOLA REPORTAZ A TAM JE TAKE ZDRUZENIE A V NOM HOVORIA ZE TO MAME IGNOROVAT. NEMUSIS SA OBAVAT...

lubocko
29.06.10, 16:03
len aby neboli spotrebitelia prekvapeni ked prehraju sud a budu musiet cvakat trovy. boh vie co tam do tej zaloby napisali ked sa ju boja zverejnit

no aspon si zatial kym nepride konecny ucet moze pan A. a obcianske zdruzenie budovat svoj biznis na problemoch inych ludi

este by mohol pan A napisat vsetkym kolko take sudne konanie trva ... budete sa tu vazeni stretavat este dalsich 5 rokov. a ked sa firma odvola mozno aj 10!
si robíš kozy že?Alebo píšeš vážne a podľa Teba treba zaplatíť a platiť?Aspoň pan "A"niečo robí.Ak sa jedná o spor vyplývajúci zo spotrebitelskej zmluvy je spotrebiteľ oslobodený od súdných poplatkov.

misoft
29.06.10, 20:35
mh22: prečítaj si celú diskusiu od začiatku! Hneď zistíš, že zmluva bez písomného podpisu, bez elektronického podpisu nie je právoplatná. Zistíš tiež, že zmluvy "uzavrete" maloletými (ako alaya1 spomínala 6 a 10 rokov) sú neplatné. Okrem toho na uvedenú firmu už boli podané trestné oznámenia a prešetruje to polícia. Oni len strašia - robia BU-BU-BU, aby sa niektorí zľakli a zaplatili. Akonáhle zaplatíš - všetko prepojenie s nimi potvrdíš a si v háji!

mh22
30.06.10, 03:51
misoft: preco nie je zverejnena zaloba? ak niekto vylaka splnomocnenie a potom poda v jeho mene tajnu zalobu je to podla mna rovnaky podvod

j.benz
30.06.10, 05:09
presne preto, preco neni zacate trestne konanie voci tymto podvodnikom, preco SOI si nedala s nimi rady, a este neviem co vsetko. Aky to malo mat rychly spad vsetko a stale len cakame co bude. Do dnesneho dna sa moc toho v prospech spotrebitela neudialo. Riesi to nejaky ombudspot, o ktorom sa do dnesneho dna nevedelo, pan A. ktorý asi moc neuspeje a policia asi dava ruky prec od toho.

jx06
30.06.10, 05:37
presne preto, preco neni zacate trestne konanie voci tymto podvodnikom, preco SOI si nedala s nimi rady, a este neviem co vsetko. Aky to malo mat rychly spad vsetko a stale len cakame co bude. Do dnesneho dna sa moc toho v prospech spotrebitela neudialo. Riesi to nejaky ombudspot, o ktorom sa do dnesneho dna nevedelo, pan A. ktorý asi moc neuspeje a policia asi dava ruky prec od toho.
Pan Antonak by mal byt natolko znaly problematiky (kedze robi v IT) ze by mal vediet ze vyplnenim verejne dostupnych udajov, a odkliknutim nejakych podmienok ziadna riadna zmluva vzniknut nemoze. Vobec nerozumiem preco ludia podavaju trestne oznamenia a mrhaju svoj cas na zaoberanie sa s tymto pseudo-problemom. Cele trestne oznamenie pana Antonaka mi pripada ako jeho osobna prezentacia.

Dáša_
05.07.10, 14:20
http://exot.posterous.com/potrestajte-zdieracov-znamych-60eurovymi-fakt

j.benz
07.07.10, 09:57
SOI » Poradňa » Rady spotrebiteľovi » Oznámenie k spoplatnenej stránke www.ms-2010.sk Oznámenie k spoplatnenej stránke www.ms-2010.sk Upozorňujeme spotrebiteľov, pred použitím internetovej stránky si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky, všeobecné užívateľské informácie (ďalej VOP). Stránky sú Vám k dispozícii iba ak vyjadríte súhlas s VOP, pričom súhlasom pristupujete k užívateľskej zmluve so spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP Ltd.. Ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami, vo vlastnom záujme nenavštevujte túto internetovú stránku a ani ju nepoužívajte. Cena za poskytnutie služby na internetovej stránke je viazaná na 12 mesiacov vo výške 39,95 EUR a je uvedená jednak pri prihlásení užívateľa a zároveň je cena predmetu zmluvy. Prevádzkovateľ začína s poskytovaním služby spotrebiteľovi okamihom uzatvorenia zmluvy na dobu 12 kalendárnych mesiacov, preto spotrebiteľ nemôže využiť právo odstúpiť od zmluvy (§ 10 ods. 4 písm. a), § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších právnych predpisov). Zdroj: VOP prevádzkovateľa

Fezoj1964
21.07.10, 03:49
South Ocean Investment Corp. začína "úradovať":

Vážený pán ................,

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok podľa § 524 - § 530 Občianskeho zákonníka
a súvisiacich ustanovení medzi firmou Pro Content s.r.o., Hronského 7, 951 41 Lužianky
(IČO 44 840 705 ) a našou spoločnosťou si Vám dovoľujeme vyúčtovať prístup ku portálu
basne-portal.sk, na základe Všeobecných obchodných a užívateľských podmienok,
všeobecných užívateľských informácií za prvý a druhý rok užívania databázy.


Invoice Nr. (Faktúra č.): ....................

----------------------------------------------------------------------------
1. basne-portal.sk (1.rok) - 60,00 EUR
( 20.08.2009 - 20.08.2010 ) -
3. Úrok 9% - 3,73 EUR
4. basne-portal.sk (2.rok) - 60,00 EUR
( 20.08.2010 - 20.08.2011 ) -
6. Uhradené k 20.07.2010 - 0,00 EUR
----------------------------------------------------------------------

Spolu: € 123,73

Variabilný symbol: .....................

Úhradu horeuvedenej pohľadávky Vás žiadame vykonať v lehote do 14 dní na nasledovné bankové
spojenie prevodom alebo priamym vkladom v ktorejkoľvek pobočke Volksbank Slovensko a.s..
Pri prevode nezabudnite uviesť všetky poplatky k tiaži príkazcu a správny variabilný symbol.
Pri prevode zo Slovenskej republiky uskutočnite tuzemský jednorázový prevod, pri platbe
z Českej republiky použite tzv. SEPA prevod, akceptovaný každou bankou v Českej republike.

Majiteľ účtu: South Ocean Investment Corp.

Číslo účtu: 4380025805 / 3100

IBAN: SK25 3100 0000 0043 8002 5805
BIC/SWIFT: LUBASKBX

v.s.: ..............

Pobočka: Volksbank Slovensko a.s.
Pobočka Zvolen
Námestie SNP 19
960 01 Zvolen
Slovenská republika


Táto pohľadávka Vám vznikla na základe užívania online databázy www.basne-portal.sk. Vaša registrácia
sa uskutočnila dňa 20.08.2009 15:08:28 z IP adresy ............. Firma Pro Content s.r.o. postúpila Vašu
nezaplatenú pohľadávku ako aj pohľadávku za 2. rok užívania online databázy našej spoločnosti, ktorá sa
od roku 2008 špecializuje vymáhaním nezaplatených pohľadávok v spolupráci s renomovanými advokátskymi
kanceláriami po celej Európe. Žiadame Vás týmto, bez akejkoľvek ďalšej výzvy, danú pohľadávku bezodkladne
uhradiť na horeuvedené bankové spojenie v lehote do 14 dní.

S pozdravom


South Ocean Investment Corp.,
Belize, Central America


CHOĎTE DO PRDELE South Ocean Investment Corp. + Pro Content s.r.o., Hronského 7, 951 41 Lužianky !

jusike
21.07.10, 04:03
Budú otravovať dovtedy, pokým im niekto neporozbíja papule, žiadne súdy nepomôžu, toto je asi jediné riešenie.

Fezoj1964
21.07.10, 07:45
POZRITE SA AKÝ SLINT (akože faktúru) MI ZASLALA VYMÁHAČSKÁ SPOLOČNOSŤ SOUTH OCEAN INVESTMENT CORP.

Faktúra v prílohe 61679

- Bez akéhokoľvek podpisu.
- Bez bečiatky.
- Len pre zaujímavosť: uvádzajú v oddôvodnení môj prístup z IP adresy, ktorá sa úplne líši s tou IP adresou ktorú uvádzali vo faktúre Pro Content s.r.o. s ktorej som sa mal "pripojiť".
- Je to ten istý "šýl" ako pred časom od Pro Content s.r.o.

(svoje osobné údaje, meno, adresu, som pre toto zverejnenie samozrejme vymazal ja)

Sú to DAREBÁCI, ale aj BABRÁCI A ŠLENDRIÁNI !

ODKAZ PRE SOUTH OCEAN INVESTMENT CORP. a PRO CONTENT S.R.O.:

Riaďte sa slovenskou legislatívou a disponujte najprv platobným rozkazom vydaným slovenským súdom. Tak ako si to vyžaduje zákonný postup. Vaše požiadavky su irelevantné ! Jedine súd môže rozhodnúť, či vôbec k vzniku zmluvného vzťahu a uzavretiu právoplatnej zmluvy došlo.

lubocko
21.07.10, 14:14
Fezoj1964,to Ti prišlo mailom či poštou?Neviem prečo pýtaju len 123,75 eur,prečo nie rovno 120 000?Drzosť týchto ľudí asi nezná hraníc pýtať peniaze za produkt,ktorý nieje ani ich vlastníctvom.A teraz ešte ten" ocean"...

jusike
21.07.10, 16:47
http://www.cms-antonak.sk/kauza-60-eurovych-faktur/vyzva-na-uhradu-pohladvok-a-faktury-za-dalsi-rok/#axzz0uL87M9UB

Dáša_
21.07.10, 18:35
Celkom by ma zaujimalo, ako sa da z pravnickeho hladiska postupit pohladavka, ktora vlastne este neexistuje :D:D

Ved dotycna osoba moze predsa poziadat aj o zrusenie pristupu tusim ...

misoft
21.07.10, 18:51
Celkom by ma zaujimalo, ako sa da z pravnickeho hladiska postupit pohladavka, ktora vlastne este neexistuje ==>>> VYDIERANIE

jusike
22.07.10, 04:07
Celkom by ma zaujimalo, ako sa da z pravnickeho hladiska postupit pohladavka, ktora vlastne este neexistuje :D:D

Ved dotycna osoba moze predsa poziadat aj o zrusenie pristupu tusim ...Iba za poplatok, ktorý mimochodom v pôvodných VOP vôbec nebol!

jusike
22.07.10, 13:31
http://www.zive.sk/registracie-za-60-eur-firma-chce-zaplatit-uroky-i-dalsi-rok/sc-4-a-289187/default.aspx

Llívia
24.07.10, 20:21
SOI » Poradňa » Rady spotrebiteľovi » Oznámenie k spoplatnenej stránke www.ms-2010.sk (http://www.ms-2010.sk) Oznámenie k spoplatnenej stránke www.ms-2010.sk (http://www.ms-2010.sk) Upozorňujeme spotrebiteľov, pred použitím internetovej stránky si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky, všeobecné užívateľské informácie (ďalej VOP). Stránky sú Vám k dispozícii iba ak vyjadríte súhlas s VOP, pričom súhlasom pristupujete k užívateľskej zmluve so spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP Ltd.. Ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami, vo vlastnom záujme nenavštevujte túto internetovú stránku a ani ju nepoužívajte. Cena za poskytnutie služby na internetovej stránke je viazaná na 12 mesiacov vo výške 39,95 EUR a je uvedená jednak pri prihlásení užívateľa a zároveň je cena predmetu zmluvy. Prevádzkovateľ začína s poskytovaním služby spotrebiteľovi okamihom uzatvorenia zmluvy na dobu 12 kalendárnych mesiacov, preto spotrebiteľ nemôže využiť právo odstúpiť od zmluvy (§ 10 ods. 4 písm. a), § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších právnych predpisov). Zdroj: VOP prevádzkovateľa

Nie je toto nejaká blbosť? Veď v mojom mene sa môže prihlásiť hocikto hocikam. Osobné údaje aj keď sú osobné, tak má k nim prístup kde-kto, takže ich ktokoľvek môže zneužiť na uzatvorenie zmluvy(?) na nejakej platenej stránke. A to akože potom som viazaná ja tou zmluvou, aj keď na nej nie je môj podpis?! A ja to mám platiť?! Ja sa mám s niekým súdiť, že to nie je som tú zmluvu uzatvorila?!