PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Dotácia z úradu práce na zamestnancapetkor
07.11.09, 20:05
Dobrý deň, potrebujem radu. Prijali sme zamestnanca /od 2.11.09/, ktorý bol 3 mesiace evidovaný na úrade práce. Máme nárok na dotáciu z Úradu práce?
Dakujem za odpoved.

ondrejvla
07.11.09, 20:09
Dobrý deň, potrebujem radu. Prijali sme zamestnanca /od 2.11.09/, ktorý bol 3 mesiace evidovaný na úrade práce. Máme nárok na dotáciu z Úradu práce?
Dakujem za odpoved.

To ste si mali začať vybavovať pred tým, než ste ho prijali, teraz neviem, ale väčšia pravdepodobnosť je, že nie.

Pozri aj tu:
http://www.porada.sk/t102473-dotacia-konkretne-otazky.html
prípadne zadaj do vyhľadávača : dotácia z Úradu* a máš čo čítať do rána...

katuska27
24.11.09, 09:12
Sú dva druhy dotácie na zamestnanca, jedna sa vybavuje pred tým ako zamestnáte uchádzača z ÚP a druhá až potom. Zisťovali sme si to,lebo to sami ideme využiť, no najlepšie je spýtať sa priamo na úrade práce...nespoliehať sa len na internet...

mirpo
24.11.09, 09:51
Sú dva druhy dotácie na zamestnanca, jedna sa vybavuje pred tým ako zamestnáte uchádzača z ÚP a druhá až potom. Zisťovali sme si to,lebo to sami ideme využiť, no najlepšie je spýtať sa priamo na úrade práce...nespoliehať sa len na internet...
Príspevok podľa § 50e zákona o službách zamestnanosti - vytvorenie nového miesta.

Podmienky získania príspevku:
- zamestnávateľ musí pred podaním žiadosti a pred prijatím UoZ na pracovné miesto vykonávať svoju činnosť 12 mesiacov nepretržite
- prijatý zamestnanec bol pred zamestnaním UoZ a bol vedený v evidencii ÚPSVR min. 3 mesiace
- vytvorené prac. miesto u zamestnávateľa musí byť novovytvorené, t.j. zvýšenie počtu PM v priemere za 12 kalendárnyc mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím /nesmie ísť o preobsadenie pracovníka/
zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené PM najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov

Poskytovanie príspevku končí 31. 12. 2010, ale podmienky musia byť zachované.

Mesačná výška príspevku pre 1 osobu /*podľa § 49 ods.4 zák.5/2004 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1.-3. štvrťrok kalend. roka, ktorý predchádza kalend. roku, v ktorom sa príspevok poskytuje/
- v Bratislavskom kraji je 15 % z CCP* - 141,57 €/4 264,94 Sk stanovené na rok 2009
- v ostatných krajoch je 30 % z CCP* - 283,14 €/8 529,88 Sk stanovené na rok 2009
najviac však 50 % z CCP zamestnanca, prijatého na PM
Doplnenie: najskôr žiadosť, potom podpis dohody s UP, nakoniec vytvorenie nového PM

mirpo
24.11.09, 09:55
§ 50a - príspevok na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami
- hrubá mes. mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný prac. úv. dosahuje najviac 50 % z priem. mes. mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1.-3. štvrťrok kalend. roka, ktorý predchádza kalend. roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo pre rok 2009 predstavuje 349,23 €/10521 SK /v mesiaci, v ktorom zamestnanec túto mzdu presiahne, mu nebude vyplatený príspevok
-poskytuje sa na úhradu ZP a SP platených zamestnávateľom maximálne vo výške 122,32 €/3685 Sk a zamestnancovi maximálne vo výške 46,46 €/1400 Sk

-príspevok sa poskytuje na prac. miesto, na ktoré zamestnávateľ prijme do prac. pomeru UoZ vedeného v evidencii Uo najmenej 3 mesiace
-zamestnávateľ je povinný toto miesto udržať najmenej počas 24 kalend. mesiacov
- príspevok sa poskytuje najviac 24 kalendárnych mesiacov
-v prípade predčasného skončenia prac. pomeru musí zamestnávateľ preobsadiť prac. miesto iným UoZ
-prísp. poskytuje ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt
- príspevok sa poskytuje na už vytvorené pracovné miesto

magnum
21.04.10, 07:49
existuje aktualne nejaka forma dotacie ak chceme vytvorit nove zatial neexistujuce pracovne miesto a obsadit ho clovekom z uradu prace?

magnum
21.04.10, 09:15
pripadne ci mate konkretne skusenosti s pripevkom podla §50e z UPSVaR

Chrusťa
21.07.10, 09:03
ako o takej dotácie účtujete v PU?

Tweety
21.07.10, 09:06
ako o takej dotácie účtujete v PU?
346,347/648AÚ.

veseluska
07.03.11, 10:06
[QUOTE=Tweety;1459169]346,347/648AÚ.[/QUOTE
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak zaúčtujem celú výšku dotácie napr. 10000, ktoré mám len na zmluve s UPSVaR na dobu 3 roky , na účet 648/346 a po príjme penazi na účet 221/346 potom cela ta suma je ako príjem v hospodárskom výsledku aj napriek tomu, že sme v roku 2010 čerpali len napr. 2000 . Prosím . poradí mi v tomto niekto.

veseluska
07.03.11, 10:10
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak zaúčtujem celú výšku dotácie napr. 10000, ktoré mám len na zmluve s UPSVaR na dobu 3 roky , na účet 346/648 a po príjme penazi na účet 221/346 potom cela ta suma je ako príjem v hospodárskom výsledku aj napriek tomu, že sme v roku 2010 čerpali len napr. 2000 . Prosím . poradí mi v tomto niekto.[/QUOTE]

janka marenistakova
07.03.11, 10:13
Ja som to zaúčtovala ako 346/384.
Keď došlo k samotnému čerpaniu - naúčtovala som fa napr.501AE,343/321
a k tomuto interný doklad- rozpustenie 384/648. Tým pádom mi z dotácie odišla vyčerpaná časť , dopad na hospodársky výsledok je nulový, DPH sme si normálne uplatnili.

veseluska
07.03.11, 10:26
čiže, ak tomu rozumiem mám zaúčtovať ten zvyšok 8000 , ktorý reálne dostaneme na účet až v 2011 na 346/384 na ID a 384/648? ale potom budem mať na 648 ešte vyššiu sumu

veseluska
07.03.11, 10:39
zaúčtovala som to tak:
cela dotácia podľa zmluvy s UPSVaR: 346/648 10.000
nábeh peniazi na BU: 221/346 počas roka
zostatok účtu 346:
385/346 , 385 preto, lebo peniaze sú ešte len predpokladaný výnos a príjem bude až keď prídu na BU
zostatok na účte 648:
648/385
prosím , čo vy nato mohlo by to tak byť ? Jedná sa o dotáciu na mzdy a odvody pre chránenú dielňu.

ada159
03.09.12, 14:53
Viete mi poradiť, ak zamestnávateľ dostával 24 mesiacov dotáciu pre zamestnanca a po uplynutí tejto lehoty dostane zamestnanec výpoveď, má nárok na dávku v nezamestnanosti? Neviem podľa akého paragrafu dotáciu dostaval

Tweety
03.09.12, 14:58
Viete mi poradiť, ak zamestnávateľ dostával 24 mesiacov dotáciu pre zamestnanca a po uplynutí tejto lehoty dostane zamestnanec výpoveď, má nárok na dávku v nezamestnanosti? Neviem podľa akého paragrafu dotáciu dostaval
To, že zamestnáv. dostával dotáciiu neznamená, že zamestnanec pri splnení zákonných podmienok na dávku v nezamestnanosti ju nedostane.

ada159
03.09.12, 15:22
dakujem, len nevidela som ani zmluvu s UP a neviem či ten prispevok nebol s časti aj pre zamestnanca, ale tiež predpokladám, že sa mu zo mzdy odvádzalo aj do fondu nezamestnanosti. A dlžka poberania bue 6 mesiacov?

Tweety
03.09.12, 15:24
dakujem, len nevidela som ani zmluvu s UP a neviem či ten prispevok nebol s časti aj pre zamestnanca, ale tiež predpokladám, že sa mu zo mzdy odvádzalo aj do fondu nezamestnanosti. A dlžka poberania bue 6 mesiacov?
Max. je 6 mes.

ada159
03.09.12, 15:49
Dakujem veľmi pekne ale čítam, čitam a neviem si po lopate preložiť §104 ods.2, kedy sa dávka poberá 4 mesiace

Tweety
03.09.12, 16:14
Dakujem veľmi pekne ale čítam, čitam a neviem si po lopate preložiť §104 ods.2, kedy sa dávka poberá 4 mesiace
Priamo zo stránky SP
Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje (podporné obdobie v nezamestnanosti):

šesť mesiacov (ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie),
štyri mesiace (ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).
§104 Zákon o SP
(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov") bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov

a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a
b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

ada159
03.09.12, 16:35
dakujem moc, len stale sa akosi neviem dopatrať, kedy sa posudzuje obdobie 3 rokov a kedy štyroch.

Monius
31.01.13, 14:45
Prosím poraďte,

s.r.o. dostáva každý mesiac dotáciu z ÚPSVAR na odvody za zamestnanca, ktoré účtujem každý mesiac takto:

nárok na dotáciu zamestnávateľ 346/648
nárok na dotáciu zamestnanec 346/333

na základe žiadosti o vyplatenie potom úrad pošle penize
výplata dotácie z ÚPSVAR 221/346

chcem si overiť, či je to správne a či to tak má byť aj na prelome roku, keď boli peniaze (dotácia) vyplatené až v januári...

Monius
31.01.13, 15:43
....ďakujem za súhlas