PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : TZP - viac alebo menej ako 50 precent?OliOli
03.10.05, 04:51
Keďže som tu prvýkrát pozdravujem všetých a prosím o radu. Prepáčte, že som sa netrafila s otázkou na prvýkrát.

Chcem sa opýtať na platenie poistného u zamestnanca, ktorý predložil zamestnávateľovi preukaz občana s ŤZP a jeho miera funkčnej poruchy je presne 50%. Môž byť u neho použité od 1.9.2005 znížené opercento na odvod preddavku na ZP? Pýtam sa preto, že zákon 195/1988 Zb v §51 hovorí o miere funkčnej poruchy, ktorá je najmenej 50%. Pýtame sa aj !!! preto, že rôzne pobočky zdravotných poisťovní sa rôznia v odpovedi na našu otázku. Jedni hovoria, že musí mať mieru poruchy viac ako 50% a iní, že stačí aj 50%. Poraďte čo s tým, keďže mzdy za 9/2005 už treba počítať. Vďaka.

Jana Motyčková
03.10.05, 05:51
Zákon o sociálnej pomoci, hovorí, že je občanom s ŤZP ak jeho miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Najmenej 50% znamená aj 50%. Keby sa medzi ŤZP nemali zahŕňať 50% - ní, bolo by v zákone napísané "viac ako 50%" a navyše by nebol držiteľom preukazu ŤZP. Nevidím v tom žiaden problém - má nárok na nižšiu sadzbu poistného pre zdravotné poistenie.

OliOli
03.10.05, 06:04
Dík za názor. Presne to som si myslela aj ja, kým som si po rozpačitých odpovediach v zdravotných poisťovniach neprečítala komentár k § 51 zákona 195/1998 Zb. Citujem: Zákon rieši sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia občana formou peňažných príspevkov na kompenzáciu iba v tom prípade, ak miera funkčnej poruchy vyplývajúca z jeho ťažkého zdravotného postihnutia je viac ako 50% !!! Takže ako si z toho vybrať to správne?

OliOli
03.10.05, 06:26
Nepomôže mi nik skúsený?

Jana Motyčková
03.10.05, 07:06
Komentár k zákonu nie je právne záväzný.

Pepa
03.10.05, 07:10
Dík za názor. Presne to som si myslela aj ja, kým som si po rozpačitých odpovediach v zdravotných poisťovniach neprečítala komentár k § 51 zákona 195/1998 Zb. Citujem: Zákon rieši sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia občana formou peňažných príspevkov na kompenzáciu iba v tom prípade, ak miera funkčnej poruchy vyplývajúca z jeho ťažkého zdravotného postihnutia je viac ako 50% !!! Takže ako si z toho vybrať to správne?Občan je ťažko zdravotne postihnutým ak miera funkčnej poruchy poruchy je najmenej 50% - tzn. je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého. Teba nemusí zaujímať, či dostáva peňažnú kompenzáciu alebo nie. Tu ide o to, že je držiteľom preukazu ŤZP a ten by vôbec nemal, ak by nespĺňal podmienku uvedenú § 51 Zákona 195/1998 Z.z.

OliOli
03.10.05, 07:18
Ďakujem a v podstate súhlasím aj ja že najmenej 50% je aj 50%, len mi nedajú pokoj rozporuplné vyjadrenia v zdravotných poisťovniach, keď mi tvrdili v niektorých, že to postihnutie musí byť nad 50% aby som zamestnancovi mohla uplatniť znížený odvod na ZP.

Pepa
03.10.05, 07:43
Ďakujem a v podstate súhlasím aj ja že najmenej 50% je aj 50%, len mi nedajú pokoj rozporuplné vyjadrenia v zdravotných poisťovniach, keď mi tvrdili v niektorých, že to postihnutie musí byť nad 50% aby som zamestnancovi mohla uplatniť znížený odvod na ZP.
Nech si tvrdia čo chcú. Zákon je zákon - je držiteľom preukazu ŤZP - je tu nárok na znížený odvod na ZP.

Evanka
03.10.05, 08:21
Keďže som tu prvýkrát pozdravujem všetých a prosím o radu. Prepáčte, že som sa netrafila s otázkou na prvýkrát.

Chcem sa opýtať na platenie poistného u zamestnanca, ktorý predložil zamestnávateľovi preukaz občana s ŤZP a jeho miera funkčnej poruchy je presne 50%. Môž byť u neho použité od 1.9.2005 znížené opercento na odvod preddavku na ZP? Pýtam sa preto, že zákon 195/1988 Zb v §51 hovorí o miere funkčnej poruchy, ktorá je najmenej 50%. Pýtame sa aj !!! preto, že rôzne pobočky zdravotných poisťovní sa rôznia v odpovedi na našu otázku. Jedni hovoria, že musí mať mieru poruchy viac ako 50% a iní, že stačí aj 50%. Poraďte čo s tým, keďže mzdy za 9/2005 už treba počítať. Vďaka.Tieto osoby majú nárok na zníženie odvodov do ZP (50%).
Osoby s percentom postihnutia nad 20 % - predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne,
Osoby, ktoré poberajú invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok - ak neboli Sociálnou poisťovňou prehodnotení, predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku,
osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím - predložia preukaz ŤZP. Zamestnávateľa bude zaujímať iba to či je držiteľom preukazu ŤZP. Nič iné nemusí neskúmať.<!-- / message -->

enave
03.10.05, 09:09
Podľa zákona 5/2004, na ktorý sa zákon o zdr. poistení odvoláva, uznáva ako občana so zdr. postihnutím toho, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20%, ale najviac o 40% ....., nie nad 20%. Dúfam, že sa to nezmenilo.

Pepa
03.10.05, 09:47
Podľa zákona 5/2004, na ktorý sa zákon o zdr. poistení odvoláva, uznáva ako občana so zdr. postihnutím toho, ktorý ma pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20%, ale najviac o 40% ....., nie nad 20%. Dúfam, že sa to nezmenilo.Tak teda podľa mňa :
Zákon 5/2004 - o sociálnom poistení - nemá čo uznávať občana so zdravotným postihnutím - ale poistenca, ktorý má pokles vykonávať zárobkovú činnosť ........ . Zdravotné postihnutie = funkčná porucha - zákon o sociálnej pomoci.
Ak sa mýlim, opravte ma.

OPRAVA: Zákon č. 5/2004 je zákon o službách zamestnanosti

enave
03.10.05, 09:55
Odvolávka 40) k zákonu o ZP (k § 12).

Zita4
03.10.05, 10:11
Ale v Zákone 5/2004 pri § 9 je odvolávka č. 14 na § 71 Zákona č. 461/2003 a č. 15 na celý zákon č. 461/2003.

Jana Motyčková
03.10.05, 10:17
Odvolávka 40 v zákone o ZP (kto sa považuje za zdravotne postihnutého pre účely zákona o ZP) :
§9 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti
§51 zákona 195/1998

V §9 zákona 5/2004 je občan so zdravotným postihnutím definovaný ako
a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (zákon o sociálnom poistení - pokles schopnosti vykonňavať pracovnú činnosť viac ako 40%)
b) občan, ktorý má pokles schopnmosti vykonávať pracovnú činnosť o 20%, ale najviac o 40%

§51 zákona 195/1998 hovorí o občanoch s ŤZP (so zdravotným postihnutím 50 a viac %.

Čiže aj držiteľ preukazu ŤZP aj občan s poklesom schopnosti vykonávať prac. činnosť o 20 a viac percent sú pre účely zákona o ZP považovaní za zdravotne postihnutých a majú nižšiu sadzbu poistného.

Jana Motyčková
03.10.05, 10:22
Ale v Zákone 5/2004 pri § 9 je odvolávka č. 14 na § 71 Zákona č. 461/2003 a č. 15 na celý zákon č. 461/2003.Odvolávka 14 na §71 zákona 461/2003 je o definícii toho, kto je invalidný
Odvolávka 15 na celý zákon 461/2003 je o tom, kto má pokles schopnosti 20-40% - a znamená to, že musí mať posudok Sociálnej poisťovne o tomto poklese vydaný podľa pravidiel tohto zákona.

enave
03.10.05, 10:24
§71 Zákona o sociálnom poistení sa zaoberá invalidnými poistencami, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%.

Pepa
03.10.05, 11:00
Odvolávka 40 v zákone o ZP (kto sa považuje za zdravotne postihnutého pre účely zákona o ZP) :
§9 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti
§51 zákona 195/1998

V §9 zákona 5/2004 je občan so zdravotným postihnutím definovaný ako
a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (zákon o sociálnom poistení - pokles schopnosti vykonňavať pracovnú činnosť viac ako 40%)
b) občan, ktorý má pokles schopnmosti vykonávať pracovnú činnosť o 20%, ale najviac o 40%

§51 zákona 195/1998 hovorí o občanoch s ŤZP (so zdravotným postihnutím 50 a viac %.

Čiže aj držiteľ preukazu ŤZP aj občan s poklesom schopnosti vykonávať prac. činnosť o 20 a viac percent sú pre účely zákona o ZP považovaní za zdravotne postihnutých a majú nižšiu sadzbu poistného.
Janka, ďaaaaakujem, toto mi nebolo dosť jasné. A už je.....

neily
03.10.05, 11:16
Zamestnanec musí predložiť rozhodnutie z Okr.úradu práce,soc.vecí a rodiny, v ktorom musí mať uvedenú mieru zníženia prac.schopnosti. Ak je aspoň 50 % má nárok na znížený odvod. Rozhodnutie musí byť, nestačí len preukaz. To je podľa zákona 95/1998. Druhá sitácia je že je poberateľom inv.dôchodku a má rozhod.zo soc.poisť. a poberá inv.dôchod. - to je podľa zák.5/2004 - toto platilo aj doteraz.

Pepa
03.10.05, 11:29
Zamestnanec musí predložiť rozhodnutie z Okr.úradu práce,soc.vecí a rodiny, v ktorom musí mať uvedenú mieru zníženia prac.schopnosti. Ak je aspoň 50 % má nárok na znížený odvod. Rozhodnutie musí byť, nestačí len preukaz. To je podľa zákona 95/1998. Druhá sitácia je že je poberateľom inv.dôchodku a má rozhod.zo soc.poisť. a poberá inv.dôchod. - to je podľa zák.5/2004 - toto platilo aj doteraz.A prečo musí predložiť rozhodnutie z ÚPSVaR? Ak je držiteľom preukazu ŤZP je jasné, že miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Inak by ten preukaz predsa nemal.

Evanka
03.10.05, 11:37
Zamestnanec musí predložiť rozhodnutie z Okr.úradu práce,soc.vecí a rodiny, v ktorom musí mať uvedenú mieru zníženia prac.schopnosti. Ak je aspoň 50 % má nárok na znížený odvod. Rozhodnutie musí byť, nestačí len preukaz. To je podľa zákona 95/1998. Druhá sitácia je že je poberateľom inv.dôchodku a má rozhod.zo soc.poisť. a poberá inv.dôchod. - to je podľa zák.5/2004 - toto platilo aj doteraz.Môže Okresný úrad práce, soc. vecí a rodiny vydať preukaz ŤZP niekomu, kto má mieru funkčnej poruchy menej ako 50%? Asi nie. Prečo by nestačilo preukázanie preukazom ŤZP? Ale, všetko je možné. Uvidíme aké budú praktiky.

Pepa
03.10.05, 11:40
Môže Okresný úrad práce, soc. vecí a rodiny vydať preukaz ŤZP niekomu, kto má mieru poklesu prac.schopnosti menej ako 50%? Asi nie. Prečo by nestačilo preukázanie preukazom ŤZP? Ale, všetko je možné. Uvidíme aké budú praktiky.
Evanka, ÚPSVaR vydáva preukaz ŤZP na základe miery funkčnej poruchy a nie miery poklesu prac. schopnosti.

Evanka
03.10.05, 11:48
Evanka, ÚPSVaR vydáva preukaz ŤZP na základe miery funkčnej poruchy a nie miery poklesu prac. schopnosti..
Jasné, vďaka - opravím, ale rozmýšľali sme rovnako, asi máme na to malé hlavy, aby sme to pochopili.

Pepa
03.10.05, 11:51
.
Jasné, vďaka - opravím, ale rozmýšľali sme rovnako, asi máme na to malé hlavy, aby sme to pochopili.
http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif .

j.durinova
03.10.05, 12:10
No neviem teda, ale mali sme školenie a školiteľom bol JUDr. Kopecký zo VšZP GR
Bratislava a ten vyslovene zdôraznil, že preukaz nestačí, treba rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde je presne určená miera poklesu funkčnej poruchy.

Zita4
03.10.05, 12:15
No neviem teda, ale mali sme školenie a školiteľom bol JUDr. Kopecký zo VšZP GR
Bratislava a ten vyslovene zdôraznil, že preukaz nestačí, treba rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde je presne určená miera poklesu funkčnej poruchy.Pozri si túto poradu: http://www.porada.sk/showthread.php?t=13127&page=2&pp=10&highlight=Kopeck%FD

Pepa
03.10.05, 12:28
No neviem teda, ale mali sme školenie a školiteľom bol JUDr. Kopecký zo VšZP GR
Bratislava a ten vyslovene zdôraznil, že preukaz nestačí, treba rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde je presne určená miera poklesu funkčnej poruchy.Treba si vyberať školiteľahttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif

Pepa
03.10.05, 12:39
No neviem teda, ale mali sme školenie a školiteľom bol JUDr. Kopecký zo VšZP GR
Bratislava a ten vyslovene zdôraznil, že preukaz nestačí, treba rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde je presne určená miera poklesu funkčnej poruchy.No a medzi nami "poraďákmi" , ja osobne si myslím, že aj napriek "všetkému a všetkým" tieto rozhodnutia ÚPSVaR budú ZP vyžadovať. A my ich budeme predkladať, aby sme mali pokoj. Toť môj názor......

ondrejvla
19.02.07, 20:25
Odvolávka 40 v zákone o ZP (kto sa považuje za zdravotne postihnutého pre účely zákona o ZP) :
§9 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti
§51 zákona 195/1998

V §9 zákona 5/2004 je občan so zdravotným postihnutím definovaný ako
a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (zákon o sociálnom poistení - pokles schopnosti vykonňavať pracovnú činnosť viac ako 40%)
b) občan, ktorý má pokles schopnmosti vykonávať pracovnú činnosť o 20%, ale najviac o 40%

§51 zákona 195/1998 hovorí o občanoch s ŤZP (so zdravotným postihnutím 50 a viac %.

Čiže aj držiteľ preukazu ŤZP aj občan s poklesom schopnosti vykonávať prac. činnosť o 20 a viac percent sú pre účely zákona o ZP považovaní za zdravotne postihnutých a majú nižšiu sadzbu poistného.

Janka ďakujem, toto som hľadala! Takže nielen občan na invalidnom dôchodku, ale aj občan a za toho sa považujem aj ja. Aj napriek tomu, že som na starobnom dôchodku.
Veľmi si cením túto radu a ďakujem aj Maríne-Evičke, že mi dala link na to, čo hľadám.

jana32
06.03.07, 08:56
Prosím o radu : zamestnankyňa bola uznaná za ZPS, mala znížený odvod ako ZPS, invalidný dôchodok nepoberala. Teraz odišla na predčasný starobný dôchodok a ja som dostala od ZP inštrukciu, že v takom prípade sa jej znížený odvod ako ZPS končí a už sa bude považovať za zamestnanca na starbnom dôchodku. Prosím o radu, v akom zákone hľadať k tomu podklad.

jana32
06.03.07, 09:33
Prosííím, neviem sa pohnúť z miesta.

jana32
06.03.07, 11:08
Fak sa nikto s niečím podobným nestretol?

Jana Motyčková
06.03.07, 15:06
Prosím o radu : zamestnankyňa bola uznaná za ZPS, mala znížený odvod ako ZPS, invalidný dôchodok nepoberala. Teraz odišla na predčasný starobný dôchodok a ja som dostala od ZP inštrukciu, že v takom prípade sa jej znížený odvod ako ZPS končí a už sa bude považovať za zamestnanca na starbnom dôchodku. Prosím o radu, v akom zákone hľadať k tomu podklad.
Uznaná za ZPS znamená že má preukaz ŤZP? V každom prípade ak mala nárok na nižšiu sadzbu poistného, tneto nárok nestráca priznaním predčasného starobného dochodku. Kto má nárok na nižšiu sadzbu poistného do ZP je rozpísané v mojom príspevku, ktorý citovala OndrejVla v prísp.č.28.

Ľaľa
26.03.07, 16:48
Prosím poradiť. Zamestnávame zamestnanca, ktorý poberá po starom
"čiastočný invalidný dôchodok" t. znamená, že čiastočný invalidný dôchodok mu bol priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003. Jeho zdravotný stav doteraz nebol prehodnotený. Môžme si ho započíť pre účely zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, keď máme len rozhodnutie zo sociálnej poisťovne asi z roku 2001, že uvedený občan je uznaný za čiastočne invalidného. O tom, že invalidný dôchodok (ČID) poberá doniesol potvrdenie z pošty 15.2.2007, myslel si, že ho bude potrebovať pre daňové účely.Ďakujem

Jana Motyčková
27.03.07, 05:46
Môžte ho započítať.