PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : starobny dochodok - da sa zvysit pracou popri invalidnom dochodku?keram.m
15.10.10, 18:41
starobny dochodok - da sa zvysit pracou popri invalidnom dochodku (50% znizena prac. schopnost) pred dovrsenim dochodkoveho veku?

Andyke
15.10.10, 18:58
Nie nedá sa - podľa súčasne platného zákona.
Keď budeš pracovať, tak odvody vôbec neovplyvnia výpočet star.dôchodku. Zjednodušene povedané : prispievaš do systému, ale iba solidárne .
Za obdobie poberania invalidného dôchodku Ti pri výpočte star.dôchodku podľa zákona priznajú osobný mzdový bod vo výške 0,3. (za celý kal.rok)

JankaII
15.10.10, 20:13
Nie nedá sa - podľa súčasne platného zákona.
Keď budeš pracovať, tak odvody vôbec neovplyvnia výpočet star.dôchodku. Zjednodušene povedané : prispievaš do systému, ale iba solidárne .
Za obdobie poberania invalidného dôchodku Ti pri výpočte star.dôchodku podľa zákona priznajú osobný mzdový bod vo výške 0,3. (za celý kal.rok)

asi som dobre nepochopila odpovedi..pri 50 % zníženej prac.schopnosti ,predsa invalid ešte musí odvádzať odvody a mzdový bod môže mať napr.0,8 ale ten neovplyvni výpočet dôchodku,nakoľko mu bude rátaný len 0,3:eek:?ja som myslela,že 0,3 sa prirátava k osobnému mzdovemu bodu:confused:

Mária27
15.10.10, 20:20
To je kruté! A keby robil na dohodu, nemá ani tých 0,3? Keď je 50% invalid, mohli by priznať aspoň 50% z osobných bodov. Kde je v §§§ tých 0,3? To musím naštudovať. Menia to už od roku 2004, každý rok.

Kvaka
15.10.10, 21:10
Myslím, že starobný dôchodok v tomto prípade vypočítajú aj inak. Priemerný OMB vypočítajú z rokov, z ktorých sa vypočítal invalidný dôchodok. Priznajú potom ten dôchodok, ktorý je vyšší. Mne to tak vypočítali.

JankaII
16.10.10, 04:14
ešte stále v tom nemám jasno:keď sa mi bude vyratávať starobný dôchodok,za obdobie ,ktoré som nebola ZTP sa mi bude rátať dosiahnutý OMB a za obdobie ,v ktorom som bola ZTP,len 0,3 i napriek tomu ,že som dosahovala 2x vätšii(napr.):eek::eek::eek:.....nie je to tak ako som sa pýtala,že OMB 0,3 sa prirátava k OMB ,ktorý invalid dosiahne počas doby invalidity?(keďže invalidi pracujú vätšinou 4,5,6 hodín denne dosahujú aj nižší OMB a nie že sa im pridá ešte sa im aj zoberie???:eek::eek::eek:)
A to potom nieje spravodlivé!!!...práce pre invalidov je málo a tú ,ktorú by mohli robiť častokrát obsadia starobný dôchodci,ak má invalid existenčné ,finančné problémy nezostáva iná možnosť,len sa zaradiť do výrobnej sféry,kde sa fachčí na tri smeny.Ak bude vládať a všetko pôjde oki možno sa mu podarí byť zamestnaný do dosiahnutia dôchodkového veku .Pri výpočte dôchodku sa nebude brať ohľad na jeho dosiahnutý OMB za roky ,ktoré odpracoval ako invalid a zaráta sa mu len OMB 0,3.Tu sa mi potom natíska otázka:prečo sú invalidovi počas rokov ZTP sťahované rovnaké starobné odvody ako zdravému:confused:Odvádzať musí ako jeho zdravý kolega na rovnakej pozícii a s rovnakým platom,ale dôchodok za to obdobie už rovnaký nebude.....výborne

JankaII
16.10.10, 05:33
Myslím, že starobný dôchodok v tomto prípade vypočítajú aj inak. Priemerný OMB vypočítajú z rokov, z ktorých sa vypočítal invalidný dôchodok. Priznajú potom ten dôchodok, ktorý je vyšší. Mne to tak vypočítali.

aha...čiže zvlašť obidve obdobia...a ak by som v tom invalidnom období dosiahla nejakým zázrakom vyšší OMB ...čiže aj dôchodok..dostanem ten vyžší..:confused:.ale asi nie ,keď podľa predcházdajúcich príspevkov sa mi bude rátať len OMB 0,3 aj keď sa od práce pretrhnem:eek:...no teraz ste mi nasadili do hlavy chrobáka ,asi sa pôjdem na dôchodkové informovať:)

Kvaka
16.10.10, 08:12
Janka, pozri aj § 79a Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

JankaII
16.10.10, 10:09
no tak to si ma potešila,čiže z vyžšieho môže ,ale z nižšeho nie...takže v podstate sú už len odrobené roky ,ktorými sa OMB násobi dôležité....čím viac tým lepšie.....dík:)

Mária27
16.10.10, 10:45
Janka, pozri aj § 79a Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.
Plus v § 81 je to napísané, že sa mu porovná suma oboch dôchodkov (invalidný a starobný) a vypláca sa vyššia.

§ 81
Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

(1) Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dôchodkových dávok vypláca sa dôchodková dávka, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty dôchodkových dávok pre súbeh ich nárokov zaniká nárok na dôchodkovú dávku, ktorá sa nevypláca. Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo podľa § 70 ods. 1 a poberá invalidný dôchodok podľa § 266, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorého suma je vyššia; druhá veta a tretia veta platia rovnako.

Andyke
16.10.10, 13:23
Takže trošku podrobnejšie :
§60

(4) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.

§ 62

(2) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0, 3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Pri výpočte PSD alebo SD za dobu poberania ID budú počítať s OMB O,3.Vypočítajú priemerný osobný mzdový bod (súčet jednotl. mzdových bodov deleno počtom rokov dôchodkového poistenia v RO).
A tu nastupuje § 79a :
Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

Takže výsledný efekt : použijú OMB ten vyšší.

Ale ako sami vidíte, samotný fakt, že niekto je zamestnaný a odvádza napr. aj zo stropu neovplyvní výšku dôchodku, lebo zákon striktne určil, že za obdobie poberania ID patrí
OMB 0,3. Ale už som to písala aj v prísp. č. 2 . Moja odpoveď je stále rovnaká na príspevok zadávateľky.

Samozrejme poberateľovi ID do 70 % sa oplatí požiadať o PSD alebo SD. (lebo teraz nepoberá 100 % svojho dôchodku).

- - -
Pri výpočte ID dopočítali chýbajúce obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku a násobili to priemerným OMB (tento krok je ústretový v zákone)
Možno zákonodarca predpokladal, že poberateľ ID asi v budúcnosti nebude odvádzať z vysokého VZ už vzhľadom na zdravotný stav, skôr z nižšieho.)

Mňa len prekvapuje, že stanovili 0,3 OMB !!!
A všetky odvody od ID sú darčekom do systému, lebo ani návrh nového zákona o SP tento stav nezmení....

Mária27
16.10.10, 14:15
§ 60
(6) Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz.

§ 61
Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie podľa § 60 ods. 1 druhej vety považuje za zaplatené.

§ 62
(1) Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

§ 20
Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká
a) fyzickej osobe v pracovnom pomere odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom skončenia pracovného pomeru,
Som presvedčená, že osobný mzdový bod 0,3 sa použije len vtedy, ak nie je tak poistený, že odvádza poistné.

Andyke
16.10.10, 14:21
Nie , Mária OMB 0,3 priznávajú všetkým poberateľom ID
pri výpočte PSD alebo SD rovnako. Aj tým čo pracujú, aj tým čo nepracujú .
Povinnosť odvádzať poistné vyplýva zo zákona !!

Mária27
16.10.10, 14:28
§ 62

(2) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0, 3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Myslím, že ked pracuje, získa obdobie povinným dôchodkovým poistením, nie za invaliditu.

Mária27
16.10.10, 14:49
Nie , Mária OMB 0,3 priznávajú všetkým poberateľom ID
pri výpočte PSD alebo SD rovnako. Aj tým čo pracujú, aj tým čo nepracujú .
Povinnosť odvádzať poistné vyplýva zo zákona !!

To je nehoráznosť! Ako môžu anulovať § 61? Ako to, že to nikto ešte nenapadol? A ako môže potom nastať prípad, že pri súbehu starobného a invalidného dôchodku by bola dávka starobného vyššia?

Mohli by sa vyjadriť tí, ktorí takto mali takto určený starobný dôchodok?

Kvaka
16.10.10, 15:59
To je nehoráznosť! Ako môžu anulovať § 61? Ako to, že to nikto ešte nenapadol? A ako môže potom nastať prípad, že pri súbehu starobného a invalidného dôchodku by bola dávka starobného vyššia?

Mohli by sa vyjadriť tí, ktorí takto mali takto určený starobný dôchodok?
Nie som doma, aby som pozrela výmer, mne to počítali tiež dvomi spôsobmi podľa zákona 461/2003 a ešte jedným podľa starej 100-ky. Vyšlo mi to najlepšie spôsobom podľa zákona č. 461/2003, POMB sa mi vypočítal z rokov, z ktorých som mala vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok (dnes sa to volá invalidný dôchodok s mierou postihnutia menej ako 70%). Nepamätám si, ako sa mi počítali OMB za roky poberania DIČ, ale ak zákon hovorí o tom, že sa ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku porovná ID a vypočítaný starobný dôchodok a prizná sa ten vyšší, tak by také možnosti nemali byť logicky vylúčené.
Viem len, že za 365 dní pred priznaním DIČ som mala OMB 0,3. Bola som na PN, je to logické.
Myslím, že sa mi k OMB za roky poberania DIČ pripočítaval aj OMB 0,3. Vtedy som to chápala tak, že príjem invalidného dôchodcu bol limitovaný dvoma tretinami porovnateľného príjmu, a tých 0,3 bola akoby náhrada za to limitovanie príjmu.

Kvaka
16.10.10, 16:38
§ 62

(2) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0, 3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Myslím, že ked pracuje, získa obdobie povinným dôchodkovým poistením, nie za invaliditu.
Asi je to aj za odvody aj za poberanie dôchodku. Teda OMB z príjmu + 0,3 za invaliditu.

Andyke
16.10.10, 16:42
Vzhľadom na rôzne názory na výpočet ID pri prechode na SD prečítajte tento príspevok
http://blog.etrend.sk/mihalblog/2009/08/29/su-dochodky-slovakov-naozaj-zasluhove/

Kvaka
16.10.10, 17:26
Vzhľadom na rôzne názory na výpočet ID pri prechode na SD prečítajte tento príspevok
http://blog.etrend.sk/mihalblog/2009/08/29/su-dochodky-slovakov-naozaj-zasluhove/
Je to možné z dôvodu, že poberatelia ID mali vždy nižšie príjmy, neviem, či sú aj teraz limitovaní príjmom, ale ja som určite bola. Nikdy som nemohla zarobiť toľko, aby som mala súčet OMB za prácu popri ID a OMB za invaliditu 0,3 vyšší, ako súčet OMB, z ktorých sa mi počítal ID.

Katy a R
16.10.10, 17:42
Jáj veru tak :mee: ... pracujúci ID sa mal prihlásiť do II. piliera ... tam by šla polovica jeho odvodov a ak by ich on sám "neužil";) .. tak by bolo pre potomkov aspoň ....

Mária27
16.10.10, 17:51
Smutnosmiešne pritom je, že najsolidárnejším účastníkom dôchodkového systému sú invalidní dôchodcovia, ktorí popri poberaní invalidného dôchodku pracujú. Súčasné pravidlá hry sú také, že časti z nich sa odvody z ich pracovnej aktivity nijako neprejavia na zvýšení starobného dôchodku v budúcnosti.

Rozumiem tomu, že iba časti z pracujúcich invalidných dôchodcov sa to neprejaví na zvýšení - asi tým, čo majú osobný bod nižší ako 0,3 či čo. Vychádzam z podobnosti s § 255 ods 3 a 4. Podľa ods. 3 za náhradnú dobu (štúdium, vojenská služba) je koeficient 0,3. Ak však počas tej doby pracoval, platí ods. 4:
(4) Ak sa kryje doba zamestnania získaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 s náhradnou dobou alebo dobou štúdia, ktoré sa do 31. decembra 2003 hodnotia ako doba zamestnania, na určenie sumy dôchodkovej dávky sa zohľadní osobný mzdový bod za obdobie, v ktorom je vyšší.

Ak by skutočne tým invalidom nezapočítavali odvody na starobný dôchodok, je to nehoráznosť, pretože sa to dá pomerne ľahko odstrániť - ako v § 255. Prečo by to doteraz nikto nenavrhol (vrátane Mihála, ktorý robil poradcu)? Nie je to trestuhodné - pre všetkých, ktorí o tom vedeli?
To nie je systémová chyba, ktorú by odstrániť nevedeli, ako napr. to, že keď niekto robí len časť roka pre nezamestnanosť, hoci časť roka robil a odvádzal poistné, získa osobný bod nižší ako 1 a prakticky pri násobení si zníži dôchodok, čo by sa mu nestalo, keby v tom roku neodviedol ani korunu (nepočítal by sa mu osobný bod).

Keď som pred pár rokmi viedla súdny spor (po dvoch rokoch sociálka prehrala), poznala som zákon takmer naspamäť. Vtedy v § 62 ešte ods. 2 nebol. Teraz sú tie rôzne výklady preto, že nie je zákon dôsledne napísaný a schválený. Je náprava aspoň v návrhu novely?

Aj keby ten výpočet bol zákonný, je to protiústavné! Už aj vzhľadom na § 255 - rovnaké podmienky.

keram.m
17.10.10, 16:51
Vazeni poradaci, srdecna vdaka za Vase odpovede!!!
Aj ked ma nepotesili - je to pekne nefer odvadzat ako ID odvody a nic z toho nemat - aspon ste potvrdili, ze si zakon tymto sposobom nevykladam sam. Srdecna vdaka za promptnost!!!

Jana Motyčková
18.10.10, 06:29
Smutnosmiešne pritom je, že najsolidárnejším účastníkom dôchodkového systému sú invalidní dôchodcovia, ktorí popri poberaní invalidného dôchodku pracujú. Súčasné pravidlá hry sú také, že časti z nich sa odvody z ich pracovnej aktivity nijako neprejavia na zvýšení starobného dôchodku v budúcnosti.
Tak, tak. Nuž tak naša najsociálnejšia vláda polepšila invalidom.


Ak by skutočne tým invalidom nezapočítavali odvody na starobný dôchodok, je to nehoráznosť, pretože sa to dá pomerne ľahko odstrániť - ako v § 255. Prečo by to doteraz nikto nenavrhol (vrátane Mihála, ktorý robil poradcu)?
Len pre upresnenie, Mihál nerobil nikdy poradcu na MPSVaR, robil krátko na MZ. Myslím, že k tomu nejaký blog napísal, ale kým sa niečoho nechytia novinári, akoby to neexistovalo. (Na druhej strane, niečoho sa chytia, aj keď to neexistuje). Na druhej strane v súčasnom návrhu tiež takáto zmena nie je, zrejme preto, že by sa musela naspäť zaviesť platba štátu za invalidov, alebo sa na to nemyslelo, môžem to skúsiť ešte pripomenúť.

keram.m
18.10.10, 08:53
tak dnes som telefonoval na Socialnu pistovnu a ich odpoved je takato:
"Samozrejme sa do osobneho mzdoveho bodu (OMB) pre vypocet starobneho dochodku zapocita vymeriavaci zaklad zo zamestnania popri invalidnom dochodku a k takto vypocitanemu OMB sa este pripocita 0,3 za invalidny dochodok...." :confused::confused::confused:, ale podla coho to tak urobia(?), ostava zahadne....:confused::confused::confused: tak PODLA COHO TO TAK MOZE BYT???

Kvaka
18.10.10, 09:46
tak dnes som telefonoval na Socialnu pistovnu a ich odpoved je takato:
"Samozrejme sa do osobneho mzdoveho bodu (OMB) pre vypocet starobneho dochodku zapocita vymeriavaci zaklad zo zamestnania popri invalidnom dochodku a k takto vypocitanemu OMB sa este pripocita 0,3 za invalidny dochodok...." :confused::confused::confused:, ale podla coho to tak urobia(?), ostava zahadne....:confused::confused::confused: tak PODLA COHO TO TAK MOZE BYT???
Mne to tiež tak počítali, už som to tu niekde písala. Ale tento spôsob výpočtu bol v mojom prípade nevýhodný. Nie pre všetkých invalidných dôchodcov boli rovnaké podmienky. Na stránke poisťovne som našla aj informáciu, že splnenie podmienky poklesu zárobku v prípade, ak bol poistencovi pred 1. januárom 2004 priznaný čiastočný invalidný dôchodok, sa už neskúma od 1. augusta 2006. Takže pri výpočte starobného dôchodku invalidného dôchodcu by teoretický mohlo dôjsť k situácii, že vypočítaný starobný dôchodok bude vyšší, ako invalidný.
Informácie zo SP k invalidným dôchodkom:
S účinnosťou od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj čiastočné invalidné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004. Vyplácajú sa v sume, v akej patrili do 31. decembra 2003 a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi predpismi platnými do tohto dňa.Od 1. augusta 2006 sa však už neskúma splnenie podmienky poklesu zárobku, ak bol poistencovi pred 1. januárom 2004 priznaný čiastočný invalidný dôchodok.

Od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj dôchodky za výsluhu rokov, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004.

Invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na výplatu ktorého by mal poistencovi trvať nárok aj po dovŕšení dôchodkového veku v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku prekvalifikuje na starobný dôchodok. Starobný dôchodok sa mu potom bude vyplácať v sume invalidného dôchodku, ktorá mu patrila do dovŕšenia dôchodkového veku.

S účinnosťou od 1. januára 2005 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil pred 1. januárom 2004 60 rokov veku (ak ide o muža) alebo 57 rokov veku (ak ide o ženu).

Najskôr od 1. augusta 2006 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil dôchodkový vek a nemal do 31. júla 2006 preskúmané trvanie invalidity podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek po 31. decembri 2007, invalidný dôchodok sa mu už neprekvalifikuje na starobný dôchodok.

Ak je poistenec, ktorému bol invalidný dôchodok prekvalifikovaný na starobný dôchodok, dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 do 31. decembra 2007 zvyšuje rovnako ako starobný dôchodok priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pozrieť aj: Zvýšenie starobného dôchodku po priznaní dôchodku v časti Starobný dôchodok.

veronikasad
18.10.10, 09:50
Kvaka, a čo v prípade, ak bol ID priznaný v roku 2009 a vymeriavací základ zamestnanca alebo SZČO je podstatne vyšší ako osobný bod 0,3?
Aj takíto zamestnanci a živnostníci majú byť solidárni ?

Kvaka
18.10.10, 09:58
tak dnes som telefonoval na Socialnu pistovnu a ich odpoved je takato:
"Samozrejme sa do osobneho mzdoveho bodu (OMB) pre vypocet starobneho dochodku zapocita vymeriavaci zaklad zo zamestnania popri invalidnom dochodku a k takto vypocitanemu OMB sa este pripocita 0,3 za invalidny dochodok...." :confused::confused::confused:, ale podla coho to tak urobia(?), ostava zahadne....:confused::confused::confused: tak PODLA COHO TO TAK MOZE BYT???
No je to presne podľa ustanovení § 62. Obdobia dôchodkových poistení sa síce prekrývajú, obdobie sa však započíta len raz, ale OMB obidvoch období sa sčítavajú. Podmienka poklesu zárobku sa u neskúma, takže vypočítaný starobný dôchodok môže byť aj vyšší, ako je invalidný dôchodok. U určitej časti invalidných dôchodcov, ktorí majú nižší príjem, bude pri výpočte starobného dôchodku po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok vyšším dôchodok invalidný, takže ich dôchodok sa nezmení a v tomto prípade práca popri invalidnom dôchodku neovlyvní výšku starobného dôchodku.

Kvaka
18.10.10, 10:08
Anka, a čo v prípade, ak bol ID priznaný v roku 2009 a vymeriavací základ zamestnanca alebo SZČO je podstatne vyšší ako osobný bod 0,3?
Aj takíto zamestnanci a živnostníci majú byť solidárni ?
Veronika, ja nerozumiem tvojej otázke.

veronikasad
18.10.10, 10:15
Veronika, ja nerozumiem tvojej otázke.
Vychádzam z tohto príspevku

http://www.porada.sk/1536039-post2.html

Rozoberali sme to s Andy aj cez SS, za súčasného znenia zákona je to vraj tak a nič sa s tým neplánuje tobiť ani v prip. novele

Kvaka
18.10.10, 10:30
Vychádzam z tohto príspevku

http://www.porada.sk/1536039-post2.html

Rozoberali sme to s Andy aj cez SS, za súčasného znenia zákona je to vraj tak a nič sa s tým neplánuje tobiť ani v prip. novele
Môj názor je napísaný vyššie, OMB bude súčtom dvoch čísiel. OMB invalidného dôchodcu z príjmu je nap. 1, výsledné OMB bude 1+0,3.

Kvaka
18.10.10, 10:38
Anka, a čo v prípade, ak bol ID priznaný v roku 2009 a vymeriavací základ zamestnanca alebo SZČO je podstatne vyšší ako osobný bod 0,3?
Aj takíto zamestnanci a živnostníci majú byť solidárni ?
Veronika, u invalidného dôchodcu, ktorý poberá invalidný dôchodok, a ktorému sa pri jeho výpočte dopočítavali roky do dovŕšenia dôchodkového veku, sa nedá hovoriť o tom, či je solidárny so systémom, skôr si myslím, že systém je solidárny s ním. Solidárny v tom, že mu vypočítal dôchodok s plným počtom odrobených rokov, a ak mu to zdravotný stav dovoľuje, môže pracovať bez obmedzenia výšky príjmu. Samozrejme, nechcem sa týmto nikoho dotknúť, ja som tiež poberala invalidný dôchodok.

veronikasad
18.10.10, 10:43
Veronika, u invalidného dôchodcu, ktorý poberá invalidný dôchodok, a ktorému sa pri jeho výpočte dopočítavali roky do dovŕšenia dôchodkového veku, sa nedá hovoriť o tom, či je solidárny so systémom, skôr si myslím, že systém je solidárny s ním. Solidárny v tom, že mu vypočítal dôchodok s plným počtom odrobených rokov, a ak mu to zdravotný stav dovoľuje, môže pracovať bez obmedzenia výšky príjmu. Samozrejme, nechcem sa týmto nikoho dotknúť, ja som tiež poberala invalidný dôchodok.
V tom prípade - keď pracuje a budú mu prehodnocovať starobný dôchodok, nech berú do úvahy skutočný príjem a nie súčet 0,3 + príjem.

Nie je náhodou súčasťou odvodov do SP aj invalidné poistenie ? (nedotkla si sa ma)

Jana Motyčková
18.10.10, 11:12
Mne to tiež tak počítali, už som to tu niekde písala.
Zhruba do konca roku 2007 a za roky do r.2007 (presne by som musela vyhľadať) sa to počítalo približne tak, ako sa tu uvádza, t.j. spočítal sa vymeriavací základ z poistenia invalida štátom, k tomu sa pripočítal VZ z poistenia (zamestnania a pod.) a vypočítal sa starobný dôchodok, ak bol nižší, vyplácal sa naďalej invalidný. V šúčasnosti (ak sa postupuje podľa zákona) nie je možné k OMB invalida 0,3 pripočítať OMB získaný zo zamestnania, použije sa však najmenej taký OMB ako bol pri priznaní ID. Ale je možné, že SP má svoje interné predpisy, nad rámec zákona, kedy k OMB zo zamestnania automaticky pripočítajú 0,3. Neviem, nevidela som ani tie predpisy ani žiadne rozhodnutie, kde to tak je.

Kvaka
18.10.10, 11:32
Zhruba do konca roku 2007 a za roky do r.2007 (presne by som musela vyhľadať) sa to počítalo približne tak, ako sa tu uvádza, t.j. spočítal sa vymeriavací základ z poistenia invalida štátom, k tomu sa pripočítal VZ z poistenia (zamestnania a pod.) a vypočítal sa starobný dôchodok, ak bol nižší, vyplácal sa naďalej invalidný. V šúčasnosti (ak sa postupuje podľa zákona) nie je možné k OMB invalida 0,3 pripočítať OMB získaný zo zamestnania, použije sa však najmenej taký OMB ako bol pri priznaní ID. Ale je možné, že SP má svoje interné predpisy, nad rámec zákona, kedy k OMB zo zamestnania automaticky pripočítajú 0,3. Neviem, nevidela som ani tie predpisy ani žiadne rozhodnutie, kde to tak je.
Prosím o vysvetlenie, podľa ktorého ustanovenia súčasného znenia zákona nie je možné k OMB invalida 0,3 pripočítať OMB získaný zo zamestnania? Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz. No ja tomu rozumiem, tak, že sa to vzťahuje len na obdobie, nie na OMB za tieto obdobia. Ale možno je to ešte inde presnejšie uvedené.

keram.m
18.10.10, 12:19
Prosím o vysvetlenie, podľa ktorého ustanovenia súčasného znenia zákona nie je možné k OMB invalida 0,3 pripočítať OMB získaný zo zamestnania? Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz. No ja tomu rozumiem, tak, že sa to vzťahuje len na obdobie, nie na OMB za tieto obdobia. Ale možno je to ešte inde presnejšie uvedené.

no § 62 ods. 2 ustanovuje "Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3." Nikde v zakone 461/2003 nevidím zmienku o možnosti zvýšenia tejto hodnoty, alebo jej kumulácie s OMB získaným zo zamestnania.
(pozn: § 60 ods. 4 znie: Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.)

Kvaka
18.10.10, 12:43
no § 62 ods. 2 ustanovuje "Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3." Nikde v zakone 461/2003 nevidím zmienku o možnosti zvýšenia tejto hodnoty, alebo jej kumulácie s OMB získaným zo zamestnania.
(pozn: § 60 ods. 4 znie: Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.)
Podľa § 61 osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie podľa § 60 ods. 1 druhej vety považuje za zaplatené.
Podľa § 62 ods. 1 sa osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu.
Podľa § 62 ods. 2 patrí za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia.
Ak by mal pre pracujúceho invalidného dôchodcu platiť výlučne ods. 2, teda OMB 0,3, bolo by v § 62 ods. 1 napísané, ak tento zákon neustanovuje inak, a to inak by bol odsek 2.

To by vysvetľovalo odpoveď sociálnej poisťovne, ako ju tu napísal keram.m. v príspevku 24, citujem:
tak dnes som telefonoval na Socialnu pistovnu a ich odpoved je takato:
"Samozrejme sa do osobneho mzdoveho bodu (OMB) pre vypocet starobneho dochodku zapocita vymeriavaci zaklad zo zamestnania popri invalidnom dochodku a k takto vypocitanemu OMB sa este pripocita 0,3 za invalidny dochodok...." , ale podla coho to tak urobia(?), ostava zahadne.... tak PODLA COHO TO TAK MOZE BYT???

Jana Motyčková
18.10.10, 14:01
Ak by mal pre pracujúceho invalidného dôchodcu platiť výlučne ods. 2, teda OMB 0,3, bolo by v § 62 ods. 1 napísané, ak tento zákon neustanovuje inak, a to inak by bol odsek 2.

Dôležité je, že nikde tam nie je uvedené, že by sa osobné mzdové body mohli spočítať. Vymeriavacie základy pre výpočet osobných mzdových bodov sa spočítajú podľa §61, ale v §62 nie je určený vymeriavací základ, ale osobný mzdový bod. A v §62 ods.2 nie je napísané, že osobný mzdový bod zistený podľa ods.1 sa navýši o 0,3 u invalidov.
Aj ohraničenie OMB na 3 v ods.3 - na to tiež nie je v ods.1 napísané, ak zákon neustanovuje inak a predsa sa to používa.

keram.m
18.10.10, 14:25
no tak ako Jana Motyckova si vykladam zakon aj ja, ale ako si ho teda vyklada Socialna poistovna? Tak ako to vyklada Kvaka sa mi to zda neiste napasovanie situacie na zakon. Myslim, ze to podnes plati tak, ako to vo svojom blogu uvadza Jozef Mihal - ze pracujuci invalidi su najsolidarnejsi....
Je v celku mozne, ze v SP mi zaujme vyssieho vyberu poistneho v odpovedi na otazku cez telefon odpoovedali tak povzbudzujuco...

Kvaka
18.10.10, 15:14
no tak ako Jana Motyckova si vykladam zakon aj ja, ale ako si ho teda vyklada Socialna poistovna? Tak ako to vyklada Kvaka sa mi to zda neiste napasovanie situacie na zakon. Myslim, ze to podnes plati tak, ako to vo svojom blogu uvadza Jozef Mihal - ze pracujuci invalidi su najsolidarnejsi....
Je v celku mozne, ze v SP mi zaujme vyssieho vyberu poistneho v odpovedi na otazku cez telefon odpoovedali tak povzbudzujuco...
Pán Mihál napísal, že sa to týka len časti pracujúcich invalidných dôchodocov, no a to sú práve tí, ktorým starobný dôchodok vypočítaný z príjmu bude nižší, ako počítaný z OMB pre priznanie ID. Ale nechajme to na iných, možno by sa mohol vyjadriť niekto kompetentnejší.

Mária27
18.10.10, 15:57
Skutočne bude najlepšie, ak sem niekto napíše, komu to bolo vyrátané.
Prikláňam sa však ku Kvake: ak je priznaný bod 0,3 za obdobie invalidity a zároveň je vyrátaný za odvody, nikde nie je napísané, že pri prekrývaní období sa berie len jeden z nich (napr. vyšší), musia sa spočítať.
Ten bod 0,3 je priznaný v každom prípade asi za to, že je chorý a nemôže pracovať naplno. Veď bol poistený na invaliditu, má naň právo. Keby sedel doma a nepracoval, tiež by ho dostal. Dostane ho aj keď pracuje,ale zároveň musí dostať aj taký bod, na ktorý si odviedol odvody. Inak by to bolo obohatenie - neústavné.

Mária27
18.10.10, 16:12
Len pre upresnenie, Mihál nerobil nikdy poradcu na MPSVaR, robil krátko na MZ. .
Netvrdím, že tam pracoval alebo robil plateného poradcu. Viem však, že keď sa robila nejaká novela, býval v TV a vysvetľoval návrh.
Ale hlavne z čoho vychádza, v mojich začiatkoch na porade som položila jednu otázku do témy, kde bol aj on zapojený. Išlo o chybnú štylizáciu vety v zákone, ktorá mohla mať dopad na zlý výpočet zvyšovania dôchodku. Následne v prvej novele bola veta opravená. Že by to navrhol niekto iný z poraďákov? Ja som to pripísala jemu. Vtedy mi svoju skúsenosť (skutočnosť) napísala myslím cactus.

Konkrétne ide o vetu (je myslím vo viacerých paragrafoch):
§ 66 ods. 9 znel
(9) Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 za kalendárny rok len raz.

Pýtala som sa, či po ukončení pracovného pomeru na jar a začatia znovu na jeseň, sa mu jesenné odvody nezapočítajú, keďže je tam "za kalendárny" nie "v kalendárnom".

Dnes tá veta znie:
(9) Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 v kalendárnom roku len raz.

Jana Motyčková
19.10.10, 06:10
Pripomienkovať zakon môže ktokoľvek, aj ja to robím dosť často. A stane sa niekedy, že pripomienky akceptujú - hlavne pokiaľ ide o "technickú chybu" nie o význam. Navyše keď si pozriem pripomienkové konania na portáli právnych predpisov, tak tam nájdem dosť často rovnaké pripomienky, ako dávam ja, od rôznych inštitícií. Pripomienkové konania a ich výsledky sú sprístupnené na portáli právnych predpisov, na www.justice.gov.sk. Možno by si tam našla aj kto pripomienkoval to, čo uvádzaš.

Kvaka
25.10.10, 13:38
To je nehoráznosť! Ako môžu anulovať § 61? Ako to, že to nikto ešte nenapadol? A ako môže potom nastať prípad, že pri súbehu starobného a invalidného dôchodku by bola dávka starobného vyššia?

Mohli by sa vyjadriť tí, ktorí takto mali takto určený starobný dôchodok?
Keďže som už doma, pozrela som sa na rozhodnutie SP, ktorým mi priznali starobný dôchodok. Bolo to v roku 2006, vtedy ešte neplatilo ustanovenie § 62 ods. 2, ani § 60 ods. 4 zákona o sociálnom poistení. Mne k OMB len dopočítavali náhradnú dobu podľa starého zákona (nemocenské, OČR). Určili mi za jednotlivé roky osobné vymeriavacie základy, na základe príslušných všeobecných vymeriavacích základov mi určili OMB a k takto určeným OMB mi za dobu PN alebo OČR alebo obdobia nezamestnanosti pripočítali pomernú časť OMB 0,3.

Dnes som sa pozerala trochu na novelu zákona, ktorá zaviedla zmeny v súvislosti s hodnotením obdobia poberania ID.
Ustanovenie § 60 ods. 4 Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku
a ustanovenie § 62 ods. 2 Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia...... nadobudli účinnosť 1.1.2008 zákonom č. 555/2007)

Zmena bola navrhnutá aj v súvislosti s tým, že od 1.1.2008 poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia z dôvodu poberania invalidného dôchodku, zaniká od 1. januára 2008 povinné dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.

V dôvodovej správe k tejto zmene som našla, citujem:
V súvislosti s navrhovaným vylúčením fyzických osôb, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok, z osobného rozsahu dôchodkového poistenia, ktorému podliehajú do 31. decembra 2007 výlučne z dôvodu poberania invalidného dôchodku, navrhuje sa s uplatnením princípu solidarity považovať na účely získavania nárokov na dôchodkové dávky ako obdobie dôchodkového poistenia aj obdobie poberania invalidného dôchodku.
Navrhuje sa ustanoviť výšku osobného mzdového bodu za obdobie poberania invalidného dôchodku, ktoré sa považuje za obdobie dôchodkového poistenia rovnako ako v § 255 ods. 3.

Rovnako ako v § 255 ods. 3, kde za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3.

V § 63 ods. 9 je však uvedené Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 prvej vete alebo § 255 ods. 3, priemerný osobný mzdový bod je 0, 3. Toto by teda v prípade invalidného dôchodcu znamenalo, že len vtedy, ak nepracuje ale len poberá ID, má len obdobie poberania ID, za kalendárny rok takéhoto obdobia mu naozaj patrí OMB 0,3.
Ale pracujúci invalidný dôchodca má súbežne aj obdobie poistenia z dôvodu príjmu.
Nikde v zákone však neviem nájsť, či je riešený súbeh práce a poberania ID tak, ako je to riešené pre doby uvedené v § 255 ods. 3, ak sa kryjú. V § 255 ods. 4 je jasne napísané: Ak sa kryje doba zamestnania získaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 s náhradnou dobou alebo dobou štúdia, ktoré sa do 31. decembra 2003 hodnotia ako doba zamestnania, na určenie sumy dôchodkovej dávky sa zohľadní osobný mzdový bod za obdobie, v ktorom je vyšší..

Preto si ja myslím, že by sa k OMB zistených z príjmu mohli pripočítať aj OMB 0,3 za obdobie poberania ID. :):):) Ale môže to byť aj inak, z vlastnej skúsenosti to teda nemôžem posúdiť. Viem len, že za náhradnú dobu, keď som mala PN alebo OČR mi určili pomernú časť OMB 0,3. Vtedy som však príjem nemala, bola to náhrada príjmu, nemocenské dávky.
Možno by tu mohol napísať niekto, komu vznikol nárok na starobný dôchodok po roku 2008, aspoň by sme vedeli, ako to naozaj je.

Mária27
25.10.10, 20:01
Presne k tomu sme doteraz dospeli (teda aspoň my dve:)). Ten mizerný 0,3 patril vždy tým čo nerobili, ale štát za nich platil. Kedykoľvek však zarobíš a odvedieš viac - na vyšší bod, musia ti ho priznať, ak by ich už aj nespočítavali. Kedy môže poberať len časť roka tých 0,3? Len keď začne poberať ten invalidný, prípadne keď sa vylieči, alebo aj keď začne pracovať? V zákone je niečo chybne napísané.

Ked máš čas, popozeraj ešte prechodné ustanovenia. Ak nie je vyslovene niečo v zákone (najmä v prechodných) uvedené, vždy platia výhodnejšie podmienky. Prečo by to malo byť práve v tomto prípade inak?

Kvaka
25.10.10, 20:11
Presne k tomu sme doteraz dospeli (teda aspoň my dve:)). Ten mizerný 0,3 patril vždy tým čo nerobili, ale štát za nich platil. Kedykoľvek však zarobíš a odvedieš viac - na vyšší bod, musia ti ho priznať, ak by ich už aj nespočítavali. Kedy môže poberať len časť roka tých 0,3? Len keď začne poberať ten invalidný, prípadne keď sa vylieči, alebo aj keď začne pracovať? V zákone je niečo chybne napísané.

Ked máš čas, popozeraj ešte prechodné ustanovenia. Ak nie je vyslovene niečo v zákone (najmä v prechodných) uvedené, vždy platia výhodnejšie podmienky. Prečo by to malo byť práve v tomto prípade inak?
Aj ja si myslím, že zákon to jednoznačne neurčuje. Veď keď čítam § 63 ods. 9, kde je napísané: Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 prvej vete alebo § 255 ods. 3, priemerný osobný mzdový bod je 0, 3. , tak to naozaj vyznieva tak, že ak invalidný dôchodca nepracuje, ale invalidný dôchodok poberá, má teda len obdobie poberania ID, za kalendárny rok takéhoto obdobia mu naozaj patrí OMB 0,3.
Ak pracuje, tak asi má OMB iný, podľa VZ.

V prechodných ustanoveniach je len toto, týka sa povinného poistenia: Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia z dôvodu poberania invalidného dôchodku, zaniká od 1. januára 2008 povinné dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.

Mária27
26.10.10, 15:00
V prechodných ustanoveniach je len toto, týka sa povinného poistenia: Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia z dôvodu poberania invalidného dôchodku, zaniká od 1. januára 2008 povinné dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.
Invalidi boli podľa zákona povinne dôchodkovo poistení tak, ako napr. vojak na základnej vojenskej službe. V roku 2006 sa k tomu pridala úrazová renta, od r. 2008 sa invalidi vypustili, úrazová renta zostala. Ale toto povinné dôchodkové postenie sa menilo každý rok - vždy nejaký bod.
Podľa mňa to invalidom iba premenovali z povinného dôchodkového poistenia na obdobie dôchodkového poistenia ...

Jana Motyčková
27.10.10, 05:46
Do roku 2007 (od r.2004) boli invalidi poistencami štátu, pričom štát za nich platil z vymeriavacieho základu určeného :
- u ID do 70% z POMB získaného pri výpočte ID krát percento invalidity krát priemerná mzda
- u ID nad 70% z POMB získaného pri výpočte ID krát priemerná mzda
Ak ID v tom čase (2004-2007) pracoval, bez ohľadu na to, koľko zarobil sa jeho VZ zo zamestnania pripočíta ku VZ získaného z poistenia štátom a z toho sa vypočíta starobný dôchodok. T.j. aj keby zarobil iba 1000 Sk mesačne, ovplyvní to jeho starobný dôcodok.
V súčasnosti sa ID prizná najmenej z POMB získaného pri priznaní invalidity. Ak by pracoval alebo sa dobrovoľen poistil, a OMB zo zamestnania (szčo, dobr.p.) by bol nižší ako POMB, starobný dôchodok to neovplyvní.

Mária27
27.10.10, 05:52
Do roku 2007 (od r.2004) boli invalidi poistencami štátu, pričom štát za nich platil z vymeriavacieho základu určeného :
- u ID do 70% z POMB získaného pri výpočte ID krát percento invalidity krát priemerná mzda
- u ID nad 70% z POMB získaného pri výpočte ID krát priemerná mzda
Ak ID v tom čase (2004-2007) pracoval, bez ohľadu na to, koľko zarobil sa jeho VZ zo zamestnania pripočíta ku VZ získaného z poistenia štátom a z toho sa vypočíta starobný dôchodok. T.j. aj keby zarobil iba 1000 Sk mesačne, ovplyvní to jeho starobný dôcodok.
V súčasnosti sa ID prizná najmenej z POMB získaného pri priznaní invalidity. Ak by pracoval alebo sa dobrovoľen poistil, a OMB zo zamestnania (szčo, dobr.p.) by bol nižší ako POMB, starobný dôchodok to neovplyvní.
Takže sa započítava koeficient vyšší. Len z ktorého paragrafu v zákone tento výklad vyplýva?

veronikasad
27.10.10, 06:08
p. Motyčková, pozerám svoje rozhodnutie o výpočte ID, ktorý mi bol priznaný vlani.
Priemerný osobný mzdový bod mi vypočítali len z dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na ID. Keďže bol nižší ako 1.00, pripočítali mi k nemu 24 % z rozdielu medzi 1.00 a mojim priemerným osobným mzd.bodom.

Dobu poistenia do dovršenia dôchodkového veku (2255 dní) pripočítali len k celkovej dobe poistenia, ktorá ovplyvnila celkový výpočet ID.

Nevidím nikde koeficient 0,3, ktorý by sa prejavil v priemernom osobnom mzdovom bode. Týmto koeficientom sú prepočítavané len náhradné obdobia počas poistenia do vzniku nároku na ID

Jana Motyčková
27.10.10, 06:17
0,3 sa použije až pri výpočte starobného odôchodku za obdobie poberania ID. Ale len teoreticky, v skutočnosti sa použije najmenej POMB získaný pri výpočte ID.

veronikasad
27.10.10, 06:22
0,3 sa použije až pri výpočte starobného odôchodku za obdobie poberania ID. Ale len teoreticky, v skutočnosti sa použije najmenej POMB získaný pri výpočte ID.
v konečnom výpočte mám priemerný osobný mzdový bod z obdobia ku dňu vzniku nároku na ID, "dopočet" je len v období dôch. poistenia.

Kvaka
27.10.10, 08:00
v konečnom výpočte mám priemerný osobný mzdový bod z obdobia ku dňu vzniku nároku na ID, "dopočet" je len v období dôch. poistenia.
Veronika, tebe vypočítali zatiaľ len invalidný dôchodok. Keď dovŕšiš dôchodkový vek, až potom ti budú počítať starobný dôchodok týmto spôsobom, ako sme tu rozoberali. Ak máš POMB na výpočet ID napr. 1, v roku odchodu do starobného dôchodku bude výpočet tvojho starobného dôchodku 1xADHxpočet rokov poistenia. Ten počet rokov poistenia bude rovnaký, aký máš s dopočítaním rokov pri výpočte ID. Keďže ADH bude za pár rokov vyššia (predpokladám), tak tvoj starobný dôchodok vypočítaný z POMB použitého na výpočet ID bude určite vyšší, ako máš teraz, okrem toho nebude už násobený % mierou postihnutia. Druhý výpočet by bol z určených OMB zo zaplateného poistenia. Ak by ti tam vyšiel POMB vyšší, ako ten, čo máš teraz, tak takto vypočítaný starobný dôchodok by si mala vyšší a vyplácali by ti ten.

veronikasad
27.10.10, 08:04
Veronika, tebe vypočítali zatiaľ len invalidný dôchodok. Keď dovŕšiš dôchodkový vek, až potom ti budú počítať starobný dôchodok týmto spôsobom, ako sme tu rozoberali. Ak máš POMB na výpočet ID napr. 1, v roku odchodu do starobného dôchodku bude výpočet tvojho starobného dôchodku 1xADHxpočet rokov poistenia. Ten počet rokov poistenia bude rovnaký, aký máš s dopočítaním rokov pri výpočte ID. Keďže ADH bude za pár rokov vyššia (predpokladám), tak tvoj starobný dôchodok vypočítaný z POMB použitého na výpočet ID bude určite vyšší, ako máš teraz, okrem toho nebude už násobený % mierou postihnutia. Druhý výpočet by bol z určených OMB zo zaplateného poistenia. Ak by ti tam vyšiel POMB vyšší, ako ten, čo máš teraz, tak takto vypočítaný starobný dôchodok by si mala vyšší a vyplácali by ti ten.
Aha, už chápem. Ak pri výpočte SD - po započítaní OMB 0,3 by sa mi znížil celkový POMB, zostane mi SD vo výške plného ID (teraz ho mám krátený podľa priznanej miery postihnutia.

Kvaka
27.10.10, 08:29
Pripomienkovať zakon môže ktokoľvek, aj ja to robím dosť často. A stane sa niekedy, že pripomienky akceptujú - hlavne pokiaľ ide o "technickú chybu" nie o význam. Navyše keď si pozriem pripomienkové konania na portáli právnych predpisov, tak tam nájdem dosť často rovnaké pripomienky, ako dávam ja, od rôznych inštitícií. Pripomienkové konania a ich výsledky sú sprístupnené na portáli právnych predpisov, na www.justice.gov.sk. Možno by si tam našla aj kto pripomienkoval to, čo uvádzaš.
To je pravda, aj ja som už v minulosti zaslala pripomienku k chybe v návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ako súkromná osoba priamo mailom na ministerstvo. Ale teraz sú zákony, o ktorých sa tu zmieňujeme, už v NRSR, v novembri budú v druhom čítaní, nevieme, aké úpravy urobil výbor NRSR, ktorému tento zákon pridelili, dozvieme sa to, až bude spoločná správa príslušného výboru s pripomienkami na stránke NRSR zverejnená.
Preto si myslím, že by bolo vhodné upozorniť na príslušné nezrovnalosti alebo nejasnosti, nech sa opravia tak, aby boli jednoznačné, a to myslím, môže len ten, kto je v styku s ministrom. Pán Mihál určite nemá čas, aby to tu teraz čítal.

Kvaka
27.10.10, 08:31
Aha, už chápem. Ak pri výpočte SD - po započítaní OMB 0,3 by sa mi znížil celkový POMB, zostane mi SD vo výške plného ID (teraz ho mám krátený podľa priznanej miery postihnutia.
Áno, len sa ti prepočíta s aktuálnou dôchodkovou hodnotou v roku výpočtu starobného dôchodku, pozri ešte raz § 79a.

Jana Motyčková
27.10.10, 11:18
To je pravda, aj ja som už v minulosti zaslala pripomienku k chybe v návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ako súkromná osoba priamo mailom na ministerstvo. Ale teraz sú zákony, o ktorých sa tu zmieňujeme, už v NRSR, v novembri budú v druhom čítaní, nevieme, aké úpravy urobil výbor NRSR, ktorému tento zákon pridelili, dozvieme sa to, až bude spoločná správa príslušného výboru s pripomienkami na stránke NRSR zverejnená.
Preto si myslím, že by bolo vhodné upozorniť na príslušné nezrovnalosti alebo nejasnosti, nech sa opravia tak, aby boli jednoznačné, a to myslím, môže len ten, kto je v styku s ministrom. Pán Mihál určite nemá čas, aby to tu teraz čítal.
Ja som mu už dávnejšie poslala link na túto tému, aj s inými pripomienkami k zákonu. Uvidím, ak bude treba, ešte mu to pripomeniem.

JankaII
27.10.10, 12:02
Ja sa chcem všetkým poraďačkám v tejto téme poďakovať za príspevky ,ktoré pridávate.Pre mňa ID sú nesmierne poučné a zaujímavé.Pozorne sledujem vaše pripomienky a máte môj obdiv.ĎAKUJEM:):):)

ErikaDP
26.01.13, 16:05
Veronika, tebe vypočítali zatiaľ len invalidný dôchodok. Keď dovŕšiš dôchodkový vek, až potom ti budú počítať starobný dôchodok týmto spôsobom, ako sme tu rozoberali. Ak máš POMB na výpočet ID napr. 1, v roku odchodu do starobného dôchodku bude výpočet tvojho starobného dôchodku 1xADHxpočet rokov poistenia. Ten počet rokov poistenia bude rovnaký, aký máš s dopočítaním rokov pri výpočte ID. Keďže ADH bude za pár rokov vyššia (predpokladám), tak tvoj starobný dôchodok vypočítaný z POMB použitého na výpočet ID bude určite vyšší, ako máš teraz, okrem toho nebude už násobený % mierou postihnutia. Druhý výpočet by bol z určených OMB zo zaplateného poistenia. Ak by ti tam vyšiel POMB vyšší, ako ten, čo máš teraz, tak takto vypočítaný starobný dôchodok by si mala vyšší a vyplácali by ti ten.


veronikasad,
v roku 2010 sa v tejto teme rozoberal vplyv prace popri poberaní čiastočného inv.dôchodku ČID na budúci prepočet starobného dôchodku,
zmenilo sa v tejto veci niečo ?
Chcem sa opýtať či niekto z poraďákov nerieši vplyv výstupu/nevýstupu z 2.piliera osoby, ktorá je poberateľom ČID ?
Ide o to, že : nechce vystupiť z 2.piliera , ale nesplnil podmienku 10 rokov sporenia do 2.piliera, má možnosť získať brigadu na dohodu o p.č., t.j. od 1.1.2013 by bol z nej dôchodkovo poistený, t.j. je predpoklad že by si dosporil do chýbajucej doby 10 rokov, ale vymeriavací základ by bol pomerne nízky, hlboko pod všeobecný vym.základ.
Dilema: pokazil by si tým POMB zistený vtedy ked šiel na čiastočný invalidný dôchodok ? Malo by to vplyv na jeho dôchodok vyplácaný z 1.piliera ked by sa mu preklopil z invalidného na starobný ?

Ak som dobre pochopila staršiu duskusiu v tejto teme na porade, tak prípdná práca popri ČID by nemala mať vplyv na buduci starobný dôchodok z 1.piliera, lebo ak aj pri priznaní ČID mal vysoký POMB, ale po priznaní invalidity pracoval s nízkymi príjmami ( od 1.1.2013 na dohodu podliehajucu poisteniu ), t.j. POMB by sa mu tým znížil, tak pri preklopení z ID na starobný sa nič nedeje, lebo sa použie ten POMB ktorý je vyšší, a to by bol ten ,ktorý bol priznaný pri uččení ID. Samozrejme za dobu účasti v 2.piliery sa mu dochodok z 2.piliera skrati