PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Ako dlho sa musi archivovat uctovnictvo (kolko rokov)?MIchaelle11
19.11.10, 10:40
Dobry den, chcem sa opytat ako dlho musime uschovavat uctovne doklady spolocnosti dakujem

Gabi03
20.11.10, 18:24
Najprv si vypracujte minimálne registraturny plan a budete to vediet.

vieraaaa
20.11.10, 18:45
Dobry den, chcem sa opytat ako dlho musime uschovavat uctovne doklady spolocnosti dakujem
Pozri napr. tu:
http://www.spisy.sk/zivnostnici-registraturny-plan.html
http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=9742&d=1164379853
http://www.porada.sk/t3212-p8-registraturny-poriadok-a-registraturny-plan-pre-s-r-o.html
http://www.spisy.sk/registraturny-poriadok-pre-male-subjekty.html
http://www.minv.sk/?sprava-registratury

durisovad
20.11.10, 20:34
Uctovne doklady treba uchovat 10 rokov, mzdove 20 rokov.

Gabhus
21.11.10, 05:11
No, povedala by som, že mzdové aj viac.Človek by neveril, aký je problém získať doklady o odpracovanej dobe k dôchodku. Ja viem, existuje SP atď, ale hovorím zo skúsenosti. Koľkokrát zvonia ľudia v archívoch a sú zúfalí, lebo nevedia zohnať potvrdenia a majú problém. Ak môžeš, nechaj viac.

durisovad
21.11.10, 05:38
Ano, so mzdovymi dokladmi mas pravdu. V martinskych strojarnach, aj ked su uz davno v konkurze, funguje stale jedna pani, ktora vyda mzdove doklady, resp. ich kopiu od doby zalozenia fabriky a to je uz skoro 60 rokov. Je to velka vyhoda pre ludi, ktori tam pracovali, pri odchode do dochodku nemaju ziadne problemy. Na stastie spravca konkurznej podstaty si to uvedomil a tuto pani stale plati.

Krtko
23.01.11, 22:21
Prepáčte že to napíšem takto, ale naozaj si nepamätám kde som to čítala a či to vôbec ešte platí, ked bol ten veľký boom okolo registratúry bola som na školeniach a mam zafixované účtovné 10 rokov a mzdové do 75 rokov veku zamestnanca.

mariana11
24.01.11, 20:44
Ja som si raz urobila takúto tabuľku. Možno už nie je úplne presné odvolanie na paragrafy ale aj tak to stačí.
Ale personálne a mzdové doklady nestačí 10 rokov. To vyžaduje zdravotná poisťovňa. Pre sociálnu by to samozrejme nestačilo. Ale v ich zákone som vtedy nič nenašla.

VieraPopluharova
24.01.11, 21:38
Archivácia účtovných dokladov
Účtovné písomnosti sa uchovávajú nasledovne:
účtovnú závierku a výročnú správu - 10 rokov,
mzdové listy alebo účtovné písomnosti ich nahradzujúce - 10 rokov,
údaje z nich potrebné na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia - 20 rokov,
účtovné doklady, účtové rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, zoznamy účtovných kníh, inventúrne súpisy - 5 rokov,
projektovo - programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva prostriedkami výpočtovej a inej techniky - 5 rokov po roku, v ktorom sa naposledy použila,
inventárne karty HM okrem zásob alebo účtovné písomnosti, ktoré ich nahradzujú - 3 roky po vyradení tohto majetku, pokiaľ sa v tejto lehote vykonala daňová revízia alebo 1 rok po jej vykonaní.
Účtovnou dokumentáciou sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovná závierka a výročná správa v rozsahu definovanom v zákone o účtovníctve a nadväzujúcich opatrení ministerstva financií.
Rozoznávame písomnú a technickú formu účtovných záznamov. Za technickú formu sa považuje účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje prevedenie do písomnej formy. Prevedenie do písomnej formy sa vyžaduje pri podpisovom zázname. V prípade prevedenia z písomnej do technickej formy musí byť obsah novej podoby účtovného záznamu zhodný s pôvodným.

Účtovný záznam musí obsahovať označenie účtovného dokladu, obsah účtovného dokladu, označenie účastníkov, peňažnú sumu, údaj o cene, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú nezaplatených pohľadávok a záväzkov, uchovávajte do konca účtovného obdobia po období, v ktorom došlo k inkasu alebo zaplateniu. Tie, ktoré sa týkajú daňového, správneho, trestného, občianskeho súdneho alebo iného neskončeného konania, je potrebné uchovávať po celú dobu trvania a ešte rok po ich ukončení.

Daňové doklady
Všetky daňové doklady rozhodujúce pre určenie DPH, ako napríklad faktúry, dohody o platbách, cestovné lístky hromadnej dopravy osôb, doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty vedú ako osobitné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných a prijatých tovaroch a službách a uchovávajú sa do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. Elektronicky vyhotovené faktúry po dobu úschovy musia byť čitateľné a nesmú byť menené.

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu použitých technických prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.

Tu si dovolim este poznamenat, ze doklady týkajúce sa nehnutelnosti i faktúry je nutné archivovať 20 rokov, bola predlzena doba.

marjankaj
24.01.11, 21:57
Daňové doklady
Všetky daňové doklady rozhodujúce pre určenie DPH, ako napríklad faktúry, dohody o platbách, cestovné lístky hromadnej dopravy osôb, doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty vedú ako osobitné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných a prijatých tovaroch a službách a uchovávajú sa do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. Elektronicky vyhotovené faktúry po dobu úschovy musia byť čitateľné a nesmú byť menené.Vierka v zákone o DPH je to ešte prísnejšie.

§ 76
Uchovávanie faktúr a iných dokladov
(1) Platiteľ je povinný uchovávať kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré boli vyhotovené v jeho mene zákazníkom alebo inou osobou, originály všetkých prijatých faktúr a faktúr podľa § 71 ods. 9 a § 72 ods. 3 po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Platiteľ je povinný uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a.

(2) Uchovávať prijaté faktúry je povinná aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Gabhus
25.01.11, 05:48
K príspevku Krtko - kedysi bolo tých 75 rokov od roku narodenia, bolo to niekedy okolo roku 2000 alebo aj skôr a týkalo sa to mzdových listov. Bolo to takto z dôvodu, že sa predpokladalo - nástup do práce v 18. rokoch, dôchodok v 60., a tých ďalších pár rokov to bolo ako naviac že čo keby.....
Potom sa to zmenilo, ale ja osobne si myslím, že 20 rokov na mzdové listy je málo. Človek nikdy nevie...:):)

jana32
13.06.11, 05:07
Dobrý deń, poprosím o radu, dávam dokopy archív, predchádzajúca kolegyňa to asi mala v malíčku, lebo som našla všetko čo zákon požaduje, ale ja si s niektorými vecami neviem. Čo vlastne zapisujem do archívnej knihy?

Rasto78
03.07.16, 11:29
Mám otázočku k vete: "V prípade prevedenia z písomnej do technickej formy musí byť obsah novej podoby účtovného záznamu zhodný s pôvodným. " To znamená že môžem archivovať aj tým spôsobom, že všetku tlačenú dokumentáciu oskenujem a uložím do PC alebo napálim na CD (DVD) ? Je akceptovaná takáto archivácia ?

Ing. Ľubomír Janoška
04.07.16, 08:43
@Rasťo78:
Zákon o archívoch a registratúrach neupravuje dostatočne (a použiteľne) registratúru v elektronickej forme (okrem štátnych inštitúcií, e-government). Jediné, s čím sa dá pracovať, je ustanovenie § 40 ods. 4 občianskeho zákonníka:
"Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený ... elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou."

Reálne sa tieto podmienky sa dajú na 100% splniť použitím zaručeného podpisu, všetky ostatné technické prostriedky vrátane komerčných podpisov sa dajú spochybniť. Okrem ZP treba aj aplikáciu, ktorá ho preveruje (a ktorá ho preverí aj následne, kedykoľvek počas registratúrnej lehoty a prípadnej archivácie).

Kuk sem
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-410

Rasto78
05.07.16, 09:17
Vďaka, ja som našiel toto pre upresnenie: Elektronické uchovávanie registratúrnych záznamov je možné iba pri tých záznamoch, ktoré boli pôvodne vyhotovené ako elektronické. Ak bol dokument vyhotovený v papierovej podobe, môžete z neho vytvoriť elektronickú kópiu a uchovávať ju, ale zároveň musíte uchovávať aj papierový originál (t.j. nie je možné papierový originál zničiť z dôvodu vyhotovenia jeho elektronickej kópie).