PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : ako zaúčtujem...uct.alena
29.11.10, 19:37
Dobrý večer, potrebovala by som sa uistiť v zopár účtovných prípadoch:
čiže ako zaúčtujem v podvojnom účtovníctve


poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla? + sú poistky oslobodené od dph?
nedoplatok na sociálnom poistení?
penále z oneskoreného zaplatenia soc.poistenia?
mylnú platbu? - banka nám omylom stiahla peniaze, ale zároveň ešte ten istý mesiac vrátila

ďakujem.

Zoltán Kovács
29.11.10, 19:40
Dobrý večer, potrebovala by som sa uistiť v zopár účtovných prípadoch:
čiže ako zaúčtujem v podvojnom účtovníctve


poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla? + sú poistky oslobodené od dph?
nedoplatok na sociálnom poistení?
penále z oneskoreného zaplatenia soc.poistenia?
mylnú platbu? - banka nám omylom stiahla peniaze, ale zároveň ešte ten istý mesiac vrátila
ďakujem.

PZP na 518, a sú oslobodené od DPH.
Nedoplatok by mal automaticky vyskočit na účte 336, nakoľko predpis sa účtuje 524/336, resp. 331/336, a keď sa uhrádza menej tak 336 nie je vyrovnaný.
Penále je 545, ako nedaňový.
Mylné platby 378/221, vratka 221/378.

jacekova
29.11.10, 19:41
Dobrý večer, potrebovala by som sa uistiť v zopár účtovných prípadoch:
čiže ako zaúčtujem v podvojnom účtovníctve


poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla? + sú poistky oslobodené od dph? áno, 568/379
nedoplatok na sociálnom poistení? za zamestnancov? 524/336
penále z oneskoreného zaplatenia soc.poistenia? účet 545
mylnú platbu? - banka nám omylom stiahla peniaze, ale zároveň ešte ten istý mesiac vrátila 378/221 a 221/378

ďakujem.


v texte

uct.alena
29.11.10, 19:48
ďakujem veľmi pekne..i keď som teraz v pomykove...s tým PZP...je to na 518 alebo 568?hmm. ja som si bola takmer istá,že na 518 no nie som si istá, aký účet na strane dal..?

tuta
29.11.10, 19:48
Poistné za prevádzku motorového vozidla by som skôr posúdila ako finančný náklad a v tomto prípade sa podľa postupov účtovania v PÚ účtuje na účte 568.

(7) Na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

tuta
29.11.10, 19:51
ďakujem veľmi pekne..i keď som teraz v pomykove...s tým PZP...je to na 518 alebo 568?hmm. ja som si bola takmer istá,že na 518 no nie som si istá, aký účet na strane dal..?

predkontácia PZP 568/379 - je to ostatný záväzok

uct.alena
29.11.10, 19:55
tuta, ďakujem!

ondrejvla
29.11.10, 20:36
Poistné za prevádzku motorového vozidla by som skôr posúdila ako finančný náklad a v tomto prípade sa podľa postupov účtovania v PÚ účtuje na účte 568.

(7) Na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Možno som trošku mimotemy, ale ja na účte 568 účtujem výlučne všetky bankové poplatky, PZP účtujem na účte 538/A. Ale - nechcem sa hádať, mne to skôr patrí na ostatné dane a poplatky.

KEJKA
29.11.10, 21:24
nie, poistné v zmysle postupov účtovania je účet 568-analytika, ale nie je to poplatok.

a_je_to
30.11.10, 09:36
Nedoplatok by mal automaticky vyskočit na účte 336, nakoľko predpis sa účtuje 524/336, resp. 331/336, a keď sa uhrádza menej tak 336 nie je vyrovnaný.nedoplatok na sociálnom (http://www.porada.sk/t16136-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-01-2010-a.html) poistení? za zamestnancov? 524/336

Obidve odpovede sú vo všeobecnosti správne, ale závisí od toho, ako bol vyčíslený predpis poistného. Ak bol predpis poistného vyčíslený správne, iba uhradený nesprávnou sumou, tak platí prvá z odpovedí. Ak ale nedoplatok bol zistený napr. pri kontrole sociálnej poisťovne najprv ako ukrátený predpis, tak platí najprv druhá odpoveď a následne aj prvá.

Predpis PZP ? Až tri alternatívy ? od 518, cez 538, až 568 ? Pridám aj štvrtú .... 548, prezentovanú viacerými audítormi. Ja ... ak mám toľko alternatív, tak vždy oprášim a beriem do ruky Cenigovú, lebo nič ucelenejšie, logickejšie a lepšie nepoznám. Tá hovorí ... že 568/379 ... a s tým sa plne názorovo stotožňujem. Viacerí audítori unisono tvrdia, že 568 nie, lebo je to finančný náklad ... a poistenie sa týka prevádzkového predmetu, čiže 548 .... aj preto, lebo poistná udalosť ide na zodpovedajúci výnosový účet 648. Ja nie som audítor, ale .... túto paritu si veľmi nepripúšťam. Poistné 548 nie je predsa náklad na dosiahnutie príjmu 648 ... aj keď ... niektoré inscenované poistné udalosti .... by také mohli byť. Práve preto, že je to náklad poisťujúci náhodnú udalosť, od ktorej nemožno za normálneho priebehu očakávať výnos sa prikláňam k 568. Určite sa neprikláňam k 518, ani 538, lebo ... už som zdôvodnil.

Jana Acsová
21.12.10, 12:20
Poistné 548 nie je predsa náklad na dosiahnutie príjmu 648.Verím, že to nebudeš považovať za vytrhnutie z kontextu, ale čiastočne si už argumenty pre účtovanie na 548 uviedol (bez ohľadu, či sa s nimi stotožňuješ, alebo nie). Ja len poukážem na túto vetu, lebo v otázke nevidím žiadnu logiku a ani som sa nestretla s prístupom, ktorý by takto úzko obhajoval účtovanie poistného. Skôr platí vecná otázka, čo je predmetom poistenia? Riziká hospodárskej činnosti, alebo finančnej ... no a následne vykázanie. Zabudnime na to, že my vieme, čo tam účtujeme. Ale čo by si pod vykázanými sumami vo výkaze ziskov a strát v rámci finančnej činnosti predstavil nezávislý a nestranný subjekt. Napríklad zahraničný investor.

V účtovaní sa premietne dopad zvolenej účtovnej zásady. To je celé.

a_je_to
21.12.10, 18:06
Janka ... je pre mňa poctou aj to, že si len ... čítala môj príspevok, lebo si vážim aj to, že tu publikuješ svoje vedomosti, aj to, aké dobré školenia robíš, aj pre Tvoj osobný šarm. Rád sa vyjadrím k nejasnostiam, ktoré si uviedla, bude to pre mňa česť. Nevadíme sa, aj keď sa možno celkom nezhodneme, iba si na verejnej stránke vymieňame názory na konkrétnu vec. To, na čom sme sa nezhodli nie je účtovno právny, ale skôr účtovno filozofický problém, čo mu dáva trochu vyšší level. Poďme teda v logike, ako sa najhlbšie dá. Inak by sme „zacitovali“ a bolo by po probléme, niekto by musel „vycúvať a dať prednosť“, na „ratingu“ by nezáležalo, bol by druhoradý. Neviem zvoliť zrozumiteľnejšiu metódu svojej odpovede, než vpísať svoje postoje do Tvojho textu. Dúfam, že to nebude pôsobiť príliš „úzko“, preexponovane, ani agresívne, to by ma mrzelo. Ak stojíš o môj názor ... tak mi prosím prepáč, neviem inak.

Verím, že to nebudeš považovať za vytrhnutie z kontextu, /nie nebudem, sľubujem/ ale čiastočne si už argumenty pre účtovanie na 548 uviedol (bez ohľadu, či sa s nimi stotožňuješ, alebo nie /áno opísal som štvrtú alternatívu, aj to že sa k nej neprikláňam/. Ja len poukážem na túto vetu, lebo v otázke nevidím žiadnu logiku /ak myslíš tú ... Tebou citovanú, tak máš na 100% pravdu, lebo PZP nemá pre platiteľa naozaj žiadny výnos, trochu som to nechtiac spojil s havárijným/ a ani som sa nestretla s prístupom, ktorý by takto úzko obhajoval účtovanie poistného /ja som iba náležite zdôvodňoval, prečo sa k nemu osobne neprikláňam, lebo ma to nepresvedčilo. Možnože v svojich príspevkoch dávam dosť veľký akcent na diferenciálne znaky posúdenia, aby som vylúčil vnútorné neistoty tvrdení = moja choroba z povolania v inej profesii, ale mám rád vyriešenie otázky až do čiernobiela, nie do neurčitej šedej/. Skôr platí vecná otázka, čo je predmetom poistenia? Riziká hospodárskej činnosti, alebo finančnej ... no a následne vykázanie. No práve, predmetom a následkom riešenia možnej nehody nie je prevádzkový záväzok povinného – napr. prevziať poškodený predmet a vrátiť ho v opravenom stave na vlastné prevádzkové náklady, ale finančné odškodnenie - povinnosť finančne nahradiť preukázané náklady na škodu, ujmu. Robí sa to zo zákona cez poisťovne, poskytujúce nato finančné služby. A k platenej finančnej službe patrí finančný náklad. PZP je povinnosť držiteľa vozidla uzatvoriť zmluvu na finančné služby. Poisťovne sú predsa finančné inštitúcie. Poistený z toho žiadny, ani finančný ani prevádzkový výnos mať nikdy nebude. Iba finančnú úsporu proti okolnosti, že by celú škodu musel hradiť sám, zo svojich finančných zdrojov, čo by ho mohlo finančne zruinovať. PZP preto poisťuje finančné zdroje povinného, nie prevádzkový predmet. Nie prevádzkové riziká, ale finančné riziká. Iba poškodenému sa finančnou neprevádzkovou cestou nahradí škoda, resp. ujma. Finančný náklad z poistnej udalosti znáša v podobe PZP vopred a preventívne povinná strana a očakáva nepriamy, čisto finančný výnos v prospech tretej osoby – objektu finančného poistenia. Že škodu inému spôsobilo prevádzkové vozidlo ? Koho to v tomto prípade zaujíma ? Ako to môže prehlušiť finančnú povahu celej veci od A po Z ? A akú to má prednostnú určujúcu vlastnosť pre použitý účet? Zabudnime na to, že my vieme, čo tam účtujeme. Ale čo by si pod vykázanými sumami vo výkaze ziskov a strát v rámci finančnej činnosti predstavil nezávislý a nestranný subjekt. Janka, veď účtovné informácie sa robia prioritne pre užívateľov účtovníctva, nie pre nejaký nezávislý nestranný subjekt, tomu nerozumiem. Napríklad zahraničný investor. Janka ... tento argument zbožňujem. Keby som napísal názor na zahraničných investorov, s ktorými som ja prišiel do sprostredkovaného styku ... tak od 1.1. nás vylúčia z EÚ. Príliš im podliezame ... až za hranice sebaúcty a dôstojnosti. Ak zahraničný investor nerozumie, nech si dá tlmočníkovi prečítať poznámky k účtovnej závierke k finančnej činnosti. Tam to nájde /aspoň v mojej/ a ... určite porozumie, ak bude spôsobilý.
V účtovaní sa premietne dopad zvolenej účtovnej zásady. To je celé.

Škoda, že nevieme, čo si o tom myslí pani Cenigová, z ktorej som v prvotnom stanovisku vychádzal, tiež je audítorka, aj metodička s rozsiahlou a skvelou publikačnou činnosťou. Janka, prosím Ťa, len sa na mňa nenahnevaj ... a hlavne teraz pred Vianocami. Ak sa v niečom mýlim, tak to prosím napíš ... pre mňa, aj pre iných. Ďakujem !

rogalo
21.12.10, 18:28
Po vrátení mýtnej jednotky nám preplatili v hotovosti zostatok predplateného mýta a tiež kauciu, ktorú sme zložili pri uzatváraní zmluvy. Ako to mám zaúčtovať - pokladňa 211/MD a 538/D? Ďakujem a prajem šťastné a veselé!

KEJKA
21.12.10, 20:10
kauciu ste mali mať na pohľadávkach,,,,

Jana Acsová
22.12.10, 06:07
Internetovú komunikáciu nikdy nie je možné brať osobne.

Ani preceňovať vlastnú dôležitosť ...

Každý má právo na názor. Ja nepracujem s argumentami, ktoré uvádzaš (a_je_to). V tom je podstata.

Nie, či je niečo čierne, biele ... alebo len sivé.

Je to účtovná zásada. To je celé. ... a slobodné právo subjektu rozhodnúť sa. Nositeľom rizika je subjekt, nie účtovník ani diskutujúci.

A s tými zahraničnými investormi ... ak Ti rezonuje zahraničný, tak to je Tvoj subjektívny pocit. Nie môj. Rovnako ako to, že závierka slúži hlavne "užívateľom účtovníctva", nakoľko pod tým si zrejme predstavuješ niečo iné ako ja.

Za názor, ktorý má viesť k diskusii sa rada postavím. Preto Ti ponechávam aj Tvoj. Však názor prezentujem na úrovni "práva ÚJ sa rozhodnúť" a nie ako jediný možný. A rovnako zdôrazňujem alternatívy. Mojím cieľom na školeniach nie je presadzovať vlastný názor, ale navodiť sitáciu na rozmýšľanie v konkrétnych podmienkach. Žiadne farby ... aj keď čiernobiele. Hoci sama hovorím, že účtovníctvo je "namaľovaný obraz majetkovej situácie a finančnej pozície" subjektu.

Názor, ktorý si uzurpuje jediné možné riešenie je v rozpore so slobodným právom na pluralitu názorov. A to má každý z nás z ústavy .-)

Rozalka
19.01.11, 18:27
Poistné za prevádzku motorového vozidla by som skôr posúdila ako finančný náklad a v tomto prípade sa podľa postupov účtovania v PÚ účtuje na účte 568.

(7) Na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady sa účtujú náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

Súhlasím, pokiaľ to poistné sa vzťahuje k finančnému styku (napr. poistenie splácania úveru).


Obidve odpovede sú vo všeobecnosti správne, ale závisí od toho, ako bol vyčíslený predpis poistného. Ak bol predpis poistného vyčíslený správne, iba uhradený nesprávnou sumou, tak platí prvá z odpovedí. Ak ale nedoplatok bol zistený napr. pri kontrole sociálnej poisťovne najprv ako ukrátený predpis, tak platí najprv druhá odpoveď a následne aj prvá.

Predpis PZP ? Až tri alternatívy ? od 518, cez 538, až 568 ? Pridám aj štvrtú .... 548, prezentovanú viacerými audítormi. Ja ... ak mám toľko alternatív, tak vždy oprášim a beriem do ruky Cenigovú, lebo nič ucelenejšie, logickejšie a lepšie nepoznám. Tá hovorí ... že 568/379 ... a s tým sa plne názorovo stotožňujem. Viacerí audítori unisono tvrdia, že 568 nie, lebo je to finančný náklad ... a poistenie sa týka prevádzkového predmetu, čiže 548 .... aj preto, lebo poistná udalosť ide na zodpovedajúci výnosový účet 648. Ja nie som audítor, ale .... túto paritu si veľmi nepripúšťam. Poistné 548 nie je predsa náklad na dosiahnutie príjmu 648 ... aj keď ... niektoré inscenované poistné udalosti .... by také mohli byť. Práve preto, že je to náklad poisťujúci náhodnú udalosť, od ktorej nemožno za normálneho priebehu očakávať výnos sa prikláňam k 568. Určite sa neprikláňam k 518, ani 538, lebo ... už som zdôvodnil.


Konečne čierne na bielom, ako sa to má účtovať (a ja nemusím donekončna vysvetľovať, prečo som zaúčtovala poistné na 548 a nie 568):

§ 68 ods. 7 Postupov v zmysle Opatrenia MF/25822/2010-74

(7) Na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa účtujú ostatné položky neúčtované
na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napríklad príspevky právnickým osobám,
poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou. Na
samostatnom analytickom účte k tomuto účtu sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien
podľa osobitného zákona40).

Alexandra777
20.01.11, 08:31
Môžem zaúčtovať zníženie kapitálového fondu - účet 413 oproti účtu 648, keď sa tak vedenie rozhodne? Výnos na účte 648 je potom predmetom dane z príjmu, alebo je odpočítateľnou položkou?

KEJKA
20.01.11, 08:36
to nemá logiku_aký je dôvod?
máš uznesenie VZ?

Alexandra777
21.01.11, 08:39
Vedenie sa rozhodlo, že by chcelo znížiť výšku kapitálového fondu, takže určite, ak je to možné takto vyriešiť, bude aj uznesenie VZ. Akým spôsobom je možné zúčtovať zníženie kapitálového fondu?

Alexandra777
01.02.11, 07:25
Takže nikto z vás mi nevie poradiť?

Rozalka
01.02.11, 18:11
akým spôsobom bolo zvýšené?

KEJKA
01.02.11, 18:15
Vedenie sa rozhodlo, že by chcelo znížiť výšku kapitálového fondu, takže určite, ak je to možné takto vyriešiť, bude aj uznesenie VZ. Akým spôsobom je možné zúčtovať zníženie kapitálového fondu?
zníženie zaúčtuješ opačným zápisom ako zvýšenie. takže je potrebne poznať históriu.
účtovanie do výnosov nemá logiku.

stanina1
03.02.11, 11:44
Dobrý den, zamestnávateľ-podnikateľ, mi predložil faktúru s nakúpenou drogeriou, kerm na ruky ,emulzie,sampony atd. pre zamestnancov, ktorí pracujú mimo republiky....neviem na aký účet5.. zaúčtovať, možte mi poradiť?

sybila3
23.02.11, 11:20
poradíte mi?: dali sme firmu na exekúciu, zaplatili sme právnikov preddavok 300+118,50=418,50 účt.314/211, potom poslal fa kde je fakturovaná suma 390,72-418,50-odp.zálohy= -27,78 vrátiť čiže 518/321=390,72 a 418,50 = 321/314. No na účet nám mal vrátiť 27,78 ale vrátil 413,50 a na liste priloženom k fa je že vracia nespotrebovanú zálohu 27,78 a vymožené trovy súdneho konania 385,52 to by malo ísť na aký účet? Potom nám firma zaplatila to je ok ale k tomu zaplatila 483 eur to budú zrejme úroky z omeškania - potrebujem aj nato nejaký doklad alebo zaúčtujem 221/662? díky moc

sybila3
23.02.11, 12:31
neporadí nikto?

sybila3
24.02.11, 10:01
prosím môže mi niekto poradiť k príspevku č. 24 díky moc.

KEJKA
24.02.11, 16:43
potrebuješ vyúčtovanie - výpočet úrokov, alebo platobný rozkaz, alebo vyúčtovanie od právnika.
tie čísla v jednom odstavci - dosť nejasné, neprehľadné.....takže k tomu sa nevyjadrujem. Dobrá rada - nakresli si to na šibeničky, kto komu čo a kedy.....

sybila3
25.02.11, 07:22
neviem to inak napísať pod seba aby to bolo prehľadné, stále mi t hádže dokopy.

jasny
25.02.11, 18:01
dobry den rad by som sa opytal ako zaevidujem nasledovne uct. pripady v omege. zalozenie sro 1.2.2011 vklad zakladatela 5000,-eur = 353 /411
3.2.2011 vlozenie vkladu spravcovi 5000,- eur =378 /353 = v omege uctovne doklady okruh id >idx predpis 353 /411 typ sumy volny zaklad datum 1.2.2011 suma 5000,-eur MAM TO SPRAVNE?????
ID 2 to iste predpis 378 /353 v nastaveniach ostatne udaje mam alebo nemam oznacit doklad nezahrnut do saldokonta????????????? a aky ma byt dalsi krok
v omege-uctovani vytlacim si suvahu(orig.tlacivo danovemu uradu) alebo keby sa nasla nejaka dobra dusa co by mi to krok po kroku napisala.
ked mam pravdu povedat neviem kde som bol ked pan boh daval lekcie z uctovnictva. dakujem vopred :)

KEJKA
25.02.11, 21:51
lepšie by ti to bolo zadať do Porady SW-OMEGA, resp. SW-KROS...... kedže ťa to zaujíma hlavne z tej programovej stranky.

jasny
26.02.11, 12:07
Spraviš otváraciu súvahu - tá sa len vytlačí, založí.
Na základe nej potom opravíš údaje cez číselník - oprava údajov min.rokov súvahy.
Ale pozor ešte stále v súčasnej najnovšej verzii nie je možnosť pri uzatváraní roka firmy, ktorá vznikla počas roka dať do súvahy do BPO obdobie 03/2011 - 03/2011 (dáva len predchádzajúci celý rok)a bežné obdobie 03/2011-12/2011 ( to je možné nastaviť), takže si to budeš možno musieť na budúci rok vytlačiť z drsr.
Ale dala som podnet na kros, tak možno... :)


ak by mi vedel niekto pomoct ake su dalsie kroky po vytlaceni suvahy??
a co mam vlastne opravovat a ako??
a kedy otvara ucty cez 701??

dakujem vopred

sybila3
02.03.11, 09:11
vyrábali sme nejaké stlpiky pre firmu, dávali sme materiál a prácu, účtujem ako vlastné výrobky alebo službu?? ja by som dala vlastné výrobky a neviem aký text do fa že fakturujeme Vám za výrobu: alebo môže byť aj fakturujeme Vám za predaj: díky moc

sybila3
08.03.11, 13:08
nikto mi neporadí?
a ako by som mala zaúčtovať konateľ kupoval 3 dialničná známky ale len 2 na firemné autá a dal mi aj 2 podkladové časti, tretiu známku zaúčtujem ako pôžičku alebo ako nedaňové výdavky??? dík

a_je_to
09.02.12, 18:02
Vedenie sa rozhodlo, že by chcelo znížiť výšku kapitálového fondu, takže určite, ak je to možné takto vyriešiť, bude aj uznesenie VZ. Akým spôsobom je možné zúčtovať zníženie kapitálového fondu?

... ak je toto ešte aktuálne, tak :

Uznesenie VZ by malo byť v tom že .... VZ schvaľuje zníženie fondu 413 vyplatením spoločníkom v sume .... z dôvodu ... napr. dostačujúcej likvidity, alebo žiadosti spoločníkov o vrátenie týchto vkladov. Uznesenie sa zaúčtuje ne 413/365 ku dňu VZ a vyplatí sa spoločníkom 365/211,221.

68danka
28.02.12, 09:32
neviem či som v správnej téme ale potrebovala by som pomoc skúseného účtovníka. celý rok som účtovala daň z úrokov bežného účtu firmy na účet 591, teraz na konci roka sa potrebujem vysporiadať s týmto zostatkom ale neviem ako??? poradí mi niekto???

tanusik
28.02.12, 17:18
No účtovala si správne, teraz je to už najlepšie účtovať hneď pri výpise 591/221 a je to o.k. ....kebyže si účtovala 341/221, potom by si to vyrovnala zápisom 591/341 .....