PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Musím uhradiť faktúru bez zmluvy?1a4ter
13.12.10, 15:10
Dobrý deň.

Prosím Vás dobrí a šikovní ľudia o radu. Na začiatku podnikania som skúsil službu od 123dopyt na 3 mesiace za poplatok cca 20 - 30€. Služba sa ukázala ako stratová investícia. Volala mi pracovníčka a dohodli sme sa, že budem pokračovať so službou na 1 rok, ak upravia kritéria zasielaných dopytov. Tak mi zaslali faktúru, ktorou som si mal zakúpiť službu na 1 rok. Avšak zasielané dopyty sú stále nezaujímavé a pre mňa by to bola opäť stratová investícia. Dohodnuté podmienky zrejme nemôžu naplniť do miery akú som chcel. Dopyty pre mňa sú momentálne zastavené (na moje vyžiadanie) a nemám v záujme využívať ich službu. Písal som im mail a žiadal o zrušenie služby s tým, že faktúru neuhradím, pretože sú ich služby na veľmi nízkej úrovni a pre mňa absolútne nevýhodné. Pracovníčka na to povedala, že sa faktúra nedá stornovať a zasielajú mi stále výzvy o úhradu a vyhrážajú sa vymáhaním. Rád by som teda vedel, či musím z nejakého právneho hľadiska faktúru uhradiť, keď s danou spoločnosťou nemám podpísanú žiadnu zmluvu o partnerskom vzťahu ani žiadnu "nejakú" dohodu. Dohoda bola iba po telefonickom rozhovore a moje podmienky neboli splnené. Ďakujem pekne za odpovede.

danushka
13.12.10, 16:26
Prečítaj si poriadne obchodné podmienky tohto portálu ešte raz :

Zmluvné strany
B2M.CZ, s.r.o.
So sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5
IČ: 27455971
DIČ: CZ27455971
číslo účtu: 0189423567/0900
Sme platcami dane DPH.
Zapísaní pod spisovou značkou C 113637
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Dopytujúci
Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie Dopytujúcim každý subjekt, ktorý si zadá prostredníctvom webu www.123dopyt.sk dopyt.
(ďalej len „Dopytujúci“)

Popis služby

Služba www.123dopyt.sk slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od Dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozoslanie odpovedajúcich dopytov na vybraných registrovaných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ, s.r.o.

Zadanie dopytov prostredníctvom webu www.123dopyt.sk alebo telefónu umožňuje Dopytujúcemu subjektu veľmi ľahko, rýchlo a efektívne rozoslať svoju požiadavku na relevantných dodávateľov a získať tak celú radu ponúk k výberu. Po zadaní je dopyt doručený operátorovi, ktorý ho do 1-2 pracovných dní zverejní na webe a rozošle jednotlivým dodávateľom, ktorí sú zaregistrovaný v platenom režime na www.123dopyt.sk. Operátor má právo kontaktovať Dopytujúceho vo veci doplnenia alebo preverenia dopytu.

Pri dopytoch zverejnených na www.123dopyt.sk sú viditeľné kontaktné údaje na Dopytujúceho len zaregistrovaným dodávateľom v platenom režime.

Po odoslaní dopytu sa uložia kontaktné údaje do databázy a prostredníctvom odkazu, ktorý Vám pošleme, si môžete kedykoľvek znovu zadať nový dopyt
bez nutnosti ďalšieho vyplnenia.

Zadanie dopytu je zdarma, Dopytujúci neplatí žiadny poplatok Poskytovateľovi za jeho zadanie a rozoslanie na relevantných dodávateľov.

Podmienky pre zadanie dopytu:

* Dopyt musí mať riadne vyplnené kontaktné údaje a popis dopytu musí byt vyplnený s maximálnou zodpovednosťou. Veľkosť príloh k dopytu je obmedzená. Priložiť možno maximálne tri súbory, kedy každý z priložených súborov nesmie presiahnuť veľkosť 2 MB.
* Dopyt aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo.
* Prvotným záujmom Dopytujúceho musí byť získanie vhodného dodávateľa k spolupráci. Služba nesmie byť zneužitá k monitoringu trhu alebo k iným negatívnym účelom.
* Zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb.
* Dopytujúci súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach prevádzkovateľa siete B2M.CZ.

Odstúpenie od zmluvy
1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie dopytujúceho v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa serveru a podmienkami pre zadanie dopytu. Pri nedodržaní týchto povinností si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a nerozoslanie a vymazanie dopytu.

Poskytovateľ služby si tiež vyhradzuje právo nerozoslať dopyty, ktoré nesplňujú určitú hranicu obratu (dopyty po spotrebnom tovare, dopyty v stovkách Eur, apod.).
2 Dopytujúci

Dopytujúci môže požiadať Poskytovateľa o ukončenie platnosti dopytu na webových stránkach www.123dopyt.sk alebo tak vykonať sám prostredníctvom služby 123dopyt.sk Monitor. Dopyt, ktorý bol už raz rozoslaný dodávateľom, nie je možné doplniť, upraviť alebo vziať späť.
Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Dopytujúcich ich osobné údaje, hlavne meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov medzi dodávateľmi a Dopytujúcimi.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Dopytujúcemu e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Dopytujúci má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpovedí na obchodnú informáciu, ktorá bola poslaná e-mailom.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Dopytujúceho iba za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchovávané osobné údaje môže Dopytujúci kedykoľvek zmeniť.
Záverečné ustanovenie

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami.
Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s obecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Dopytujúcim pri poskytovaní služby - sprostredkovaní obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Dopytujúcim a Poskytovateľom okamžikom odoslania dopytu pomocou webového formuláru na www.123dopyt.sk alebo po zadaní dopytu prostredníctvom telefonického kontaktu.

Tieto podmienky naberajú platnosť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.123dopyt.sk.

1a4ter
13.12.10, 21:31
Ďakujem za informácie. Predpokladám, že tieto podmienky sú zadané spoločnosťou B2M.CZ . Ja nie som dopytujúci, ale firma ktorej zasielajú dopyty. Neviem či som to pochopil správne, no myslím, že toto sa ma presne netýka. Rád by som vedel o nejakých paragrafoch či zákonoch SR, ktoré mi zabezpečia ochranu pred takýmto vzťahom, ktorý nie je riadne písomne-zmluvne potvrdený. Ja nemám záujem o služby ktoré poskytujú. Mal som záujem, ale len v prípade, že mi zabezpečia dopyty ktoré budu vyhovovať charakteru mojej firmy. Na tom sme sa telefonicky dohodli, ale žiaľ mi naďalej posielali len maily dopytov, ktoré ma nezaujímajú a nevytvárajú ani potencionálneho zákazníka pre mňa. Zrejme majú tieto veci spracované nejakým automatickým systémom, ktorý pracuje len s rozsiahlými kategóriami. Mňa zaujímal iba servis a dopyt po LCD paneloch. Oni mi zasielali stále dopyty po notebookoch, tlačiarňach a inej výpočtovej technike. To sú veci v ktorých nemôžem konkurovať a to som im aj zdôraznil. Maloobchodne by sa ešte dalo, ale veľkoobchodom určite nie.

blavaciko
13.12.10, 21:58
pre teba sa vztahuju tieto obchodne podmienky
http://www.123dopyt.sk/data/obchodni_podminky_dodavatel.html

1a4ter
13.12.10, 22:32
ďakujem za link. Takže ak to správne chápem, podľa ich pravidiel som s nimi v obchodnom vzťahu aj napriek tomu že sme nepodpisovali riadne zmluvy. Mám svojich dodávateľov a iných obchodných partnerov. So všetkými mám podpísané zmluvy. Kontaktovali sme sa mailom, alebo telefónom a každý z nich mi zaslal 2 zmluvy na podpis. Ma takáto forma vzťahu akú si stanovuje 123dopyt nejakú právnu formu? Keby chceli vymáhať ročný poplatok, majú na to právo bez riadnej písomnej zmluvy? Nejaká telofonická dohoda predsa nemôže mať právnu váhu, nie? Na tieto otázky potrebujem odpoveď, nie sú dôležité ich podmienky a zvlášť keď som ich nepodpísal. Veď to je potom ako s tými falošnými stránkami. Oni si do podmienok napíšu, že prvým kliknutím ste sa zaregistroval a oni mu pošlú faktúru na ročne členské na 100€.

Economic
15.12.10, 05:17
ďakujem za link. Takže ak to správne chápem, podľa ich pravidiel som s nimi v obchodnom vzťahu aj napriek tomu že sme nepodpisovali riadne zmluvy. Mám svojich dodávateľov a iných obchodných partnerov. So všetkými mám podpísané zmluvy. Kontaktovali sme sa mailom, alebo telefónom a každý z nich mi zaslal 2 zmluvy na podpis. Ma takáto forma vzťahu akú si stanovuje 123dopyt nejakú právnu formu? Keby chceli vymáhať ročný poplatok, majú na to právo bez riadnej písomnej zmluvy? Nejaká telofonická dohoda predsa nemôže mať právnu váhu, nie? Na tieto otázky potrebujem odpoveď, nie sú dôležité ich podmienky a zvlášť keď som ich nepodpísal. Veď to je potom ako s tými falošnými stránkami. Oni si do podmienok napíšu, že prvým kliknutím ste sa zaregistroval a oni mu pošlú faktúru na ročne členské na 100€.

To že neposkytujú kvalitné a Tebe vyhovujúce služby, musia vedieť. Toto by som im oznámila. Nič viac by som im neplatila. Aj ústna dohoda je dohoda.

1a4ter
15.12.10, 09:08
Viem že aj ústna dohoda je dohoda, ale oni môžu tvrdiť že spĺňajú podmienky a ja môžem tvrdiť, že nespĺňajú. Takto sa môžeme stále o ničom hádať keď to nie je a papieri. Preto som chcel vedieť ako je to so zákonom.

bob the builder
13.12.12, 18:12
Tiež mám zlú skúsenosť s touto spoločnosťou. Mal som záujem o ich služby no keď mi obratom prišla faktúra a zistil som že proklamovaná cena je bez dph čo tam majú napísané v rohu malinkými písmenami tak som im napísal že ich nepovažujem za serióznych a nemám záujem o ich služby.
Napriek tomu mi chodili od nich dopyty no bez kontaktov na dopytujúcich, to znamená nepoužiteľné a bezcenné.
A teraz po mesiaci mi posielajú upomienky na úhradu, tvrdia že som povinný uhradiť to a vyhrážajú sa vymáhaním.
Samozrejme to nezaplatím.
Len som vás chcel upozorniť aby ste si na nich dávali pozor ! :eek:

monta
15.01.13, 16:12
Pozdravujem vas, musim pridat aj svoju reakciu.

Dopadol som podobne ako kolga ktory toto inicioval a navyse som sluby ani neobjednal, nekto to spravil v mene mojej spolocnosti a oni dokazali toto akceptovat a povazovat za zavezne objedna nie, ale zrusit to uz take jednoduche ako objednat nieje.

Len vyuzivaju nepozornost, e neznalost ludi a dokazu stoho urobit pravny vztah.

POZOR NA TO!!!!!!!!!!!!!!!:mad:

bob the builder
14.02.13, 11:23
Ja mám skúsenosti s 123dopyt.sk Sú to podvodníci ktorých sa nezbavíte.
Pôvodne som prejavil záujem vyskúšať ich systém v skúšobnom termíne za nejakých 40 eur/3mes.
Keď mi prišla faktúra na 40eur + dph tak som im oznámil že nemám záujem o ich služby vzhľadom k tomu že sa mi zdá neseriózne udávať cenu bez DPH a túto informáciu znázorniť niekde v rohu malinkými písmenami.
Napriek tomu mi od nich chodili ponuky. Ale BEZ KONTAKTOV na dopytujúcich pretože som neuhradil faktúru. Kontaktovali ma aj telefonicky kde som im opätovne zdôrazňoval že nemám záujem o ich služby. Na to prišla mailom upomienka. Opakovane som sa vyjadril že nemám záujem a nech mi nič neposielajú. Od vtedy prišlo upomienok asi 5, tvrdošijne trvajú na úhrade, napriek tomu že som sa niekoľkokrát aj písomne vyjadril že nemám záujem, nehovoriac o tom že sú bez kontaktov na dopytujúcich NEPOUŽITEĽNÉ !
Samozrejme som nič neuhradil a potom to prevzala vymáhačská firma logicall ktorú absolútne nezuajíma žiadne vysvetlenie. Trvajú na úhrade aj s vymáhačskými poplatkami (už je to nejakých 80 eur), vyvolávajú, vypisujú maily, obťažujú a vyhrážajú sa exekúciami !
123dopyt NIKD VIAC ! Na tú stránku ani nechoďte !

Matuska_25
13.07.13, 08:33
Dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci ste zaplatili, alebo chystate sa zaplatit tuto "dlznu" sumu, pretoze aj mne urobili to iste. Ja som im napisala, ze od nich nic nechcem, pretoze su neseriozni a uz mam na krku LOGICALL. Lezu mi na nervy.

kabaho
15.05.14, 19:57
Dobrý deň chcela by som sa Vás opýtať či ste zaplatili nakoniec za faktúru od 123dopyty.sk. Našej spoločnosti vystavili neoprávnene faktúru vo výške 60 € a už ju vymáhajú cez spoločnosť Logicall. Obrátila som sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR. Ale nemohli mi podnet na prešetrenie ich obchodných praktík prešetriť nakoľko som mala vystavenú faktúru na spoločnosť a v zmysle zákona nie som spotrebiteľ. Naša právnička mi poradila že faktúru nemám uhradiť. Je to naozaj neseriózna spoločnosť a preto ak budete mať niekto s nimi problémy obráťte sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR a môžete požiadať o zrušenie faktúry. Pani mi povedala že riešili faktúry aj v nižších sumách ako 60 €.

Domino66
21.01.15, 08:38
V žiadnom prípade to ne zaplatiť. Sú to podvodníci 1. triedy. Budú sice pol roka Vás otravovať a vyhražovať s Logicallom, zvyšovať sumu vymahania. Nezaplatiť. Na konci 10x bolo posledná šanca aby som zaplatil bez súdu. 10x som povedal neplatim nič dajte ma súd vyhram ste podvodníci. Nedali ma na súd a prestali ma už otravovať.