PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Odpočítanie dane pri registrácii platiteľajanulka
17.01.11, 07:47
Dobrý deň prajem,
szčo sa od 01.02.2011 stáva platiteľom dph. Prosím vás môže si na základe § 55 zákona o DZPH Odpočítanie dane pri registrácii platiteĺa uplatniť nasledovné?
- osoba, ktorá sa stáva platiteľom môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu, v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.
Teda, od 01.02.2011 sa stáva platiteľom k 31.01.2011 si spraví inventúru tovaru / predaj syrových výrobkov /, zistí hodnotu tovaru na sklade, ale problém mám s tým ako vyčísliť dph z tejto hodnoty tovaru. Tovar bol nakúpeny od platiteľa dph.

Ďakujem za rady a trpezlivosť.:)

KEJKA
17.01.11, 07:58
cenu zistíš z faktúr - musíš mať doklady. Ak nemáš, nárok na odpočítanie nevzniká.

janulka
17.01.11, 08:35
Faktúry, resp. doklady s erp s príslušným dodacím listom, na ktorom je podrobný rozpis príslušného tovaru máme. szčo má otorenú živnosť od 22.01.2010. a v decembri 2010 dosiahla obrat pre registráciu. Vedieme sklad jednotlivých tovarových položiek, každý deň vytačíme aj pásku podľa PLU - pre výdaj zo skladu. Príjem je na základe dokladu z erp - resp. na základe priloženého dodacieho listu.

janulka
17.01.11, 19:30
Dobrý večer prajem, vrátila by som sa ešte k preberanej téme:

citujem zo zákona a z príspevkov od Pani Acsovej:
Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok
nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri uvedenom majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

teda:
V prípade majetku, ktorý je predmetom daňového odpisovania podľa zákona o dani z príjmu sa berie do úvahy daňová zostatková cena a k nej sa viažúca daň. Na výšku odpočítanej dane nemajú vplyv účtovné odpisy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že sa jedná o odpočítanie dane viažúcej sa k majetku. Ak sú vo vstupnej cene zahrnuté položky, v ktorých daň nie je obsiahnutá (napr. poplatky, súvisiace výdavky spojené o obstaraním od neplatiteľa, alebo majetok bol obstaraný ako celok od neplatiteľa a pod.) platiteľovi pri registrácii nevznikne právo daň odpočítať z takýchto položiek, alebo celého majetku. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je odpis ročným nákladom a preto sa berie do úvahy zostatková cena k 31.12. roka predchádzajúceho registrácii .

a pri zásobách tovaru:
ak SZČO neplatca dph účtujúci v JÚ si nakúpi zásoby , tak si uplatní pri úhrade daňový výdavok.Vtedy sa na neho vzťahuje pri registrácii odpočet dph za predchádzajúce roky?

na základe odpovede pani Acsovej: má právo na odpočítanie dane zo všetkých zistených zásob nevydaných do spotreby, ktoré eviduje v operatívnej evidencii (tá je povinná aj v JÚ). Javí sa to logické, nakoľko napr. pri ich predaji (tovar) bude odo dňa registrácie uplatňovať DPH, čím by došlo vlastne k duplovanému uplatneniu dane.

Teda: zistím si stav zásob tovaru k 31.01.2011, povedzme ze to bude suma 1000,00 € je to suma za ktorú som nakúpila tovar s dph, idem tento tovar predať od 01.02.2011 som platitelom dph. Suma 1000,00 € je s dph, takže ked to rozratam na drobné - vyrátam zo sumy 1000,00 € dph, ale 19 alebo 20 %? Ked tak na tým uvazujem, kedze ide o tovar - potraviny - syr, syrové výrobky / podliahaju urcitemu datumu spotreby /, pojde o tovar, ktorý som nakupila v priebehu roka - januara 2011 - teda som nakúpila s 20 % dph. Tovary ktoré som nakupila v roku 2010 a budem ich mat stale v stave na sklade / olivy, víno / budem musiet brat ohlad, kedy boli dodané, ci v roku 2010 alebo v roku 2011 a na základe toho vyčísliť dph.

Prosím vás idem na to správne?

Anja111
18.01.11, 05:32
Dobrý večer prajem, vrátila by som sa ešte k preberanej téme:

citujem zo zákona a z príspevkov od Pani Acsovej:
Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok
nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri uvedenom majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

teda:
V prípade majetku, ktorý je predmetom daňového odpisovania podľa zákona o dani z príjmu sa berie do úvahy daňová zostatková cena a k nej sa viažúca daň. Na výšku odpočítanej dane nemajú vplyv účtovné odpisy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že sa jedná o odpočítanie dane viažúcej sa k majetku. Ak sú vo vstupnej cene zahrnuté položky, v ktorých daň nie je obsiahnutá (napr. poplatky, súvisiace výdavky spojené o obstaraním od neplatiteľa, alebo majetok bol obstaraný ako celok od neplatiteľa a pod.) platiteľovi pri registrácii nevznikne právo daň odpočítať z takýchto položiek, alebo celého majetku. Z pohľadu zákona o dani z príjmov je odpis ročným nákladom a preto sa berie do úvahy zostatková cena k 31.12. roka predchádzajúceho registrácii .

a pri zásobách tovaru:
ak SZČO neplatca dph účtujúci v JÚ si nakúpi zásoby , tak si uplatní pri úhrade daňový výdavok.Vtedy sa na neho vzťahuje pri registrácii odpočet dph za predchádzajúce roky?

na základe odpovede pani Acsovej: má právo na odpočítanie dane zo všetkých zistených zásob nevydaných do spotreby, ktoré eviduje v operatívnej evidencii (tá je povinná aj v JÚ). Javí sa to logické, nakoľko napr. pri ich predaji (tovar) bude odo dňa registrácie uplatňovať DPH, čím by došlo vlastne k duplovanému uplatneniu dane.

Teda: zistím si stav zásob tovaru k 31.01.2011, povedzme ze to bude suma 1000,00 € je to suma za ktorú som nakúpila tovar s dph, idem tento tovar predať od 01.02.2011 som platitelom dph. Suma 1000,00 € je s dph, takže ked to rozratam na drobné - vyrátam zo sumy 1000,00 € dph, ale 19 alebo 20 %? Ked tak na tým uvazujem, kedze ide o tovar - potraviny - syr, syrové výrobky / podliahaju urcitemu datumu spotreby /, pojde o tovar, ktorý som nakupila v priebehu roka - januara 2011 - teda som nakúpila s 20 % dph. Tovary ktoré som nakupila v roku 2010 a budem ich mat stale v stave na sklade / olivy, víno / budem musiet brat ohlad, kedy boli dodané, ci v roku 2010 alebo v roku 2011 a na základe toho vyčísliť dph.

Prosím vás idem na to správne?
V roku 2011 predávaš všetko s DPH 20%, bez ohľadu na dátum obstarania...

Zita5
18.01.11, 06:09
Pripomínam v tejto súvislosti aj Zákon o dani z príjmu § 17 odst.18 a).

janulka
18.01.11, 06:19
Ďakujem krásne, áno to čo idem predávať od 01.02.2011 ako platiteľ to chápem tam je jasna 20 % dph, ale ked si chcem uplatniť - teda odpočitat dan pri regisrácii zo zásob ktoré som obsatarala v roku 2010 z 19 % dph?mám v roku 2011, kedze som sa - teda szčo - stala platitelom dph v roku 2011, nárok uplatniť si zo zásob, ktoré mám k 01.02.2011 na sklade, nakupenych v roku 2010 s 19 % dph,nárok odpočítat 20 % dph?

Anja111
18.01.11, 06:32
Ďakujem krásne, áno to čo idem predávať od 01.02.2011 ako platiteľ to chápem tam je jasna 20 % dph, ale ked si chcem uplatniť - teda odpočitat dan pri regisrácii zo zásob ktoré som obsatarala v roku 2010 z 19 % dph?mám v roku 2011, kedze som sa - teda szčo - stala platitelom dph v roku 2011, nárok uplatniť si zo zásob, ktoré mám k 01.02.2011 na sklade, nakupenych v roku 2010 s 19 % dph,nárok odpočítat 20 % dph?
Nie. Nárok na odpočet je podľa nákupu. Keď si nakúpila, teda v roku 2010, s 19% DPH, tak odpočítaš 19 % DPH...

janulka
18.01.11, 06:38
Supeeeeeeeeeer, ďakujem, ďakujem. Teda znamená to "trošku" sa "pohrať so skladom." Základ je mať teda správnu podrobnú evidenciu. Idem sa hrať.

Anja111
18.01.11, 06:48
Supeeeeeeeeeer, ďakujem, ďakujem. Teda znamená to "trošku" sa "pohrať so skladom." Základ je mať teda správnu podobrnú evidenciu. Idem sa hrať.
Nárok na uplatnenie DPH pri registrácii je vždy podľa dokladov o nadobudnutí tovaru. Teda, v inventúre vyznačíš s akou DPH si tovar nakúpila, (napr. niečo s 19 % a niečo s 20 %), a s takou DPH budeš aj nárokovať. Napr. ak budeš mať na zásobách tovar nadobudnutý s 19 % DPH za 100 € a tovar nadobudnutý s 20 % DPH za 200 €, tak celkom si budeš nárokovať DPH v hodnote 300 €...
Ovšem, bez ohľadu na horeuvedené, budeš odo dňa, kedy si platiteľom DPH, všetok tovar predávať s 20 % DPH...

certik
03.02.11, 16:46
Sro si rozšírila činnosť o malé bistro. Nie je platiteľom DPH. V mesiacoch 11,12/2010 nakupovali zariadenie bistra, všetko drobný majetok napr. umývačku riadu, kuch.robot, elektrický nôž a pod. Ak by sa chceli stať dobrovoľnými platiteľmi DPH v tomto roku teraz aktuálne, môžem im odpočítať DPH z toho drobného majetku? Par. 55 zákona o DPH hovorí iba o "majetku" z čoho mi vychádza že by nemuselo ísť iba o dlhodobý. Ďakujem

KEJKA
03.02.11, 16:50
Sro si rozšírila činnosť o malé bistro. Nie je platiteľom DPH. V mesiacoch 11,12/2010 nakupovali zariadenie bistra, všetko drobný majetok napr. umývačku riadu, kuch.robot, elektrický nôž a pod. Ak by sa chceli stať dobrovoľnými platiteľmi DPH v tomto roku teraz aktuálne, môžem im odpočítať DPH z toho drobného majetku? Par. 55 zákona o DPH hovorí iba o "majetku" z čoho mi vychádza že by nemuselo ísť iba o dlhodobý. Ďakujem
pokiaľ je ten nákup už v spotrebe 11,12/2010, tak pri registrácii v r. 2011 už možnosť odpočítania DPH z tohto "spotrebovaného" materiálu nie je.
Mohla si ju odpočítať pri registrácii v roku 2010 /čo sa nestihlo/
alebo v prípade, že ten drobný majetok zostal evidovaný na zásobách - neboli uplatnené náklady.

janulka
03.02.11, 17:02
len otázočku poprosím a keby daný majetok bol v roku 2010 daný do používania, teda už by nebol evidovaný v zásobách, boli by uplatnené náklady, aj tak by si mohla z neho uplatniť dph, pri prípadnej registrácii v roku 2010?

dakujem

KEJKA
03.02.11, 18:24
a kebyže...ved je už neskoro, tak čo riešiš? Spätná registrácia nie je možná.
áno, presne tak som odpovedala. odpočet DPH z dôvodu registrácie pri drobnom majetku je možný v roku jeho nadobudnutia.

UBIKA25
03.02.11, 18:40
Môžem sa opýtať koľko rokov dozadu sa daň pri registrácii odpísať máme na sklade materiál od roku 2009, možno bude niečo aj 2008 je toho málo ale aj na ten si môžeme uplatniť odpočet?...nikde som to nenašla, preto si myslim, že pri skladovej evidencii by sa dali aj tie roky 2009 a 2010 uvažujem správne? Ďakujem...

KEJKA
03.02.11, 18:53
áno, a máš to v § o registrácii - zákon o DPH, odpočet zo zásob na sklade na základe inventúry.

UBIKA25
03.02.11, 19:02
dakujem

janulka
04.02.11, 10:06
a kebyže...ved je už neskoro, tak čo riešiš? Spätná registrácia nie je možná.
áno, presne tak som odpovedala. odpočet DPH z dôvodu registrácie pri drobnom majetku je možný v roku jeho nadobudnutia.


Sorry, sorry, len som sa pýtala.:mee:

petovsan
06.04.11, 07:42
Mám k tejto téme trochu iný dotaz: spoločnosť sa stala kvartálnym platiteľom od
25.11.2010, dňa 15.11.2010 nakúpila laminátovú podlahu (nebola upl. DPH pri nákupe z dôvodu, že materiál bol nakúpený v období pred registráciou), túto podlahu však nestihla z prevádzkových dôvodov zabudovať do konca roku, práce boli prevedené a fakturované až v r.2011. Materiál (laminát) bol preto preúčtovaný k 31.12.2010 na sklad ako zásoby; stretla som sa však aj s názorom, že mal byť ponechaný v nákladoch roku 2010 na účte 501, čo podľa mňa nie je správne, pretože nebol daný do spotreby... prosím o diskusiu.
Je možné uplatniť odpočet DPH z takýchto zásob aj v I.Q.2011? ... nebude však splnená podmienka prvého zdaňovacieho obdobia... v IV.Q.2010 sa DPH neuplatnila z dôvodu, že tento materiál bol nakúpený pred dňom registrácie za platiteľa DPH ... akosi sa do toho zamotávam, prosím o Vaše názory

sara-ke
06.04.11, 10:54
dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci je mozne pouzit §55 a odpocitat si dat v takomto pripade (ja myslim, ze ano, len si nie som ista):

s.r.o. vznikla 15.2.2011 hned sme poziadali o dobrovolneho platcu dph, ale platitelmi sme sa stali az od 15.3.2011 medzitym sa do firmy nakupovali pocitace, softver, rozny spotrebny material, telefony, zaplatili sme aj najom dopredu na 3 mesiace - chcem sa opytat ci si mozem z tychto veci uplatnit odpocet dph a z akym datumom to mam uctovat, mam tam dat datum 15.3.?ked je blocek napr. z 20.02.??

dakujem velmi pekne :o

sara-ke
08.04.11, 13:10
dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci je mozne pouzit §55 a odpocitat si dat v takomto pripade (ja myslim, ze ano, len si nie som ista):

s.r.o. vznikla 15.2.2011 hned sme poziadali o dobrovolneho platcu dph, ale platitelmi sme sa stali az od 15.3.2011 medzitym sa do firmy nakupovali pocitace, softver, rozny spotrebny material, telefony, zaplatili sme aj najom dopredu na 3 mesiace - chcem sa opytat ci si mozem z tychto veci uplatnit odpocet dph a z akym datumom to mam uctovat, mam tam dat datum 15.3.?ked je blocek napr. z 20.02.??

dakujem velmi pekne :o

mozete mi prosim poradit?

Anja111
08.04.11, 14:50
dobry den, chcela by som sa Vas opytat, ci je mozne pouzit §55 a odpocitat si dat v takomto pripade (ja myslim, ze ano, len si nie som ista):

s.r.o. vznikla 15.2.2011 hned sme poziadali o dobrovolneho platcu dph, ale platitelmi sme sa stali az od 15.3.2011 medzitym sa do firmy nakupovali pocitace, softver, rozny spotrebny material, telefony, zaplatili sme aj najom dopredu na 3 mesiace - chcem sa opytat ci si mozem z tychto veci uplatnit odpocet dph a z akym datumom to mam uctovat, mam tam dat datum 15.3.?ked je blocek napr. z 20.02.??

dakujem velmi pekne :o
Čítaj tu:
http://www.porada.sk/t25207-uplatnenie-prava-na-odpocitanie-dane-pri-registracii-podla-55-a.html

vjejka
26.04.11, 07:57
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, sro sa stala platcom dph, následne potrebuje vystaviť dobropis za palety, pôvodnú faktúru vystavila, keď ešte ked nebola platca dph. Dopropis vystavujem bez dph? správne?

nika.sum
03.05.11, 09:06
ahoj, neviem ci sa to presne hodi do tejto temy ale ide tiez o registraciu platitela. Firma (zatial nie je platitel) ma zmluvu o dielo. Podpisana je v r.2010 a cast vynosov pripadajucich na r. 2010 bola v tom roku aj vyfakturovana. Na naklady pripadajuce na tie vynosy bola vytvorena rezerva nakolko so subdodavatelom ma dohodu, ze budu fakturovat az po celkovom dokonceni diela. V maji r. 2011 ide firma vystavit fakturu na takmer celu zvysnu sumu a vystavenim tejto faktury ma povinnost sa registrovat za platitela DPH. Moja otazka je ako to bude s fakturou od subdodavatela(platitela DPH), kt. vystavi fakturu uz v case ked firma bude platitel DPH. Bude si moct firma odpocitat celu DPH z dodavatelskej faktury? Moj osobny nazor je ze nie (§49 odst.2). Prosim poradi mi niekto skuseny.

KEJKA
03.05.11, 13:01
všetko závisí od dátumu dodania a od zmluvne dohodnutých lehôt.
Ak fakturuješ v zmysle zmluvy a správne uvedieš dátum dodania, tak DPH uplatníš-neuplatníš podľa dátumu registrácie - teda asi nie.
Na druhej strane, ak je dokázané, že dodávateľ je oprávnený fakturovať a uvedie dátum dodania po dátume tvojej registrácie, tak ty máš nárok na odpočítanie DPH.
Je to však atypický prípad, ked ty na jednej strane odovzdávaš a fakturuješ dielo a na strane druhej tvojmu dodávateľovi nenastal !!!! deň dodania? odporúčam zvážiť a zosúladiť.

nika.sum
04.05.11, 05:04
všetko závisí od dátumu dodania a od zmluvne dohodnutých lehôt.
Ak fakturuješ v zmysle zmluvy a správne uvedieš dátum dodania, tak DPH uplatníš-neuplatníš podľa dátumu registrácie - teda asi nie.
Na druhej strane, ak je dokázané, že dodávateľ je oprávnený fakturovať a uvedie dátum dodania po dátume tvojej registrácie, tak ty máš nárok na odpočítanie DPH.
Je to však atypický prípad, ked ty na jednej strane odovzdávaš a fakturuješ dielo a na strane druhej tvojmu dodávateľovi nenastal !!!! deň dodania? odporúčam zvážiť a zosúladiť.

Dakujem, skusim asi este podat dopyt na DU. Podla toho § 49 odst.2, ak boli naklady pouzite na vynosy, kt. ziskal ako neplatitel, tak by nemal mat narok na odpocet. Ale skusim este ten DU a potom sem pripnem odpoved. Este raz dakujem.:)

KEJKA
04.05.11, 05:11
súhlasím, že by to nemalo byť odpočítané, ale skôr si myslím, že ide o neštandardné zmluvy medzi obchodnými partnermi.
predsa tvojmu dodávateľovi vzniká daňová povinnosť dodaním, a určite dodal, ked ty môžeš na základe dodávky fakturovať svojmu odberateľovi.

nika.sum
04.05.11, 05:20
súhlasím, že by to nemalo byť odpočítané, ale skôr si myslím, že ide o neštandardné zmluvy medzi obchodnými partnermi.
predsa tvojmu dodávateľovi vzniká daňová povinnosť dodaním, a určite dodal, ked ty môžeš na základe dodávky fakturovať svojmu odberateľovi.

Firma ma s odberatelom dohodnute zmluvne, ze bude fakturovat v priebehu dodavky a so subdodavatelom, ze on bude fakturovat po ukonceni celeho diela. Maju to zmluvne podchytene. A dodavatel sice dodal ale neukoncil dodanie, stale dodava.:) A ja musim riesit. Dala som dopyt, dufam, ze som to tam jasne napisala, lebo ich odpovede su dost casto take vyhybave a nepresne.

Najlepsim riesenim podla mna by bolo vyfakturovat celu sumu este pred registraciou (nebudu z dodavky platit DPH) a neodpocitavat DPH z dodavatelskej faktury.

zeloran
09.06.11, 03:57
Dobry den, kupil som si notebook v maji 2011 za 1800 eur s DPH (1500 eur bez DPH) na ucely podnikania, tento mesiac poziadam o registraciu dobrovolneho platcu DPH, budem si moct na zaklade §55 narokovat odpocet dph u toho notebooku aj ked bol kupovany mesiac pred registraciou platcu dph? Dakujem vopred za odpoved.

Anja111
09.06.11, 04:38
Dobry den, kupil som si notebook v maji 2011 za 1800 eur s DPH (1500 eur bez DPH) na ucely podnikania, tento mesiac poziadam o registraciu dobrovolneho platcu DPH, budem si moct na zaklade §55 narokovat odpocet dph u toho notebooku aj ked bol kupovany mesiac pred registraciou platcu dph? Dakujem vopred za odpoved.
Áno, odpočet si môžeš uplatniť...

invest
19.07.11, 07:44
Dobrý deň, klient neplatca DPH sa stal od 27.6.2011 platiteľom DPH. Odpočet DPH z majetku pred tým ako sa stal platiteľom mi je jasné r. 26, no ale tovar do predajne, ktorý nakúpil pred dátumom registrácie tiež na r. 26, alebo spolu s ostatným tovarom nakúpeným po dátume registrácie na r. 21? Ďakujem.

Anja111
19.07.11, 08:02
Dobrý deň, klient neplatca DPH sa stal od 27.6.2011 platiteľom DPH. Odpočet DPH z majetku pred tým ako sa stal platiteľom mi je jasné r. 26, no ale tovar do predajne, ktorý nakúpil pred dátumom registrácie tiež na r. 26, alebo spolu s ostatným tovarom nakúpeným po dátume registrácie na r. 21? Ďakujem.
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa DPH sa týka všetkého majetku, teda aj zásob tovaru... Znamená to, že aj tovar, nakúpený pred registráciou, ktorý je na sklade, bude uvedený na r. 26 DP k DPH... Ku dňu, kedy sa stal klient platiteľom DPH, mal urobiť inventúru tovaru na sklade, s rozpisom základ dane, DPH a spolu... Tiež zvyknem pripojiť fotokopie faktúr, ktorých sa tovar na sklade týka...

invest
19.07.11, 08:52
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa DPH sa týka všetkého majetku, teda aj zásob tovaru... Znamená to, že aj tovar, nakúpený pred registráciou, ktorý je na sklade, bude uvedený na r. 26 DP k DPH... Ku dňu, kedy sa stal klient platiteľom DPH, mal urobiť inventúru tovaru na sklade, s rozpisom základ dane, DPH a spolu... Tiež zvyknem pripojiť fotokopie faktúr, ktorých sa tovar na sklade týka...
Ďakujem.

invest
19.07.11, 09:23
ešte my teraz doniesol doklady na materiál, ktorý bol zakúpený pred registráciou a bol použitý na opravu predajne. napr. primalex, elektro, štetce, hyg. potreby pre zamestnancov.....
Tiež môžu ísť do r. 26?

Katarína Cigánová
19.07.11, 09:27
ešte my teraz doniesol doklady na materiál, ktorý bol zakúpený pred registráciou a bol použitý na opravu predajne. napr. primalex, elektro, štetce, hyg. potreby pre zamestnancov.....
Tiež môžu ísť do r. 26?
Nie tie su spotrebované . Na to nie je nárok na odpočet . Nárok je iba na to , čo možeš fyzicky zinventovat / tovar /.

invest
19.07.11, 09:47
Nie tie su spotrebované . Na to nie je nárok na odpočet . Nárok je iba na to , čo možeš fyzicky zinventovat / tovar /.
ešte niečo, na dokladoch z metra nie je uvedené DIČ. môžem uplatniť, alebo mi to vyhodia?

Katarína Cigánová
19.07.11, 09:58
ešte niečo, na dokladoch z metra nie je uvedené DIČ. môžem uplatniť, alebo mi to vyhodia?
Náležitosti faktúry rieši §71 odst 2 . zákona o DPH / písm b, hovorí , že má byt identifikovaný odberatel DIČom pre DPH ak mu je pridelené ...
Domnievam , že sa jedná o nákup tovaru pred pridelením DIČ pre DPH - čiže v čase nákupu ste ho nemali pridelené , preto na doklade byt nemôže.
Využívate iné ustanovenie zákona pre odpočet pri registrácii - tak sa domnievam , že by Vám tento doklad mali akceptovat , vzhladom k tomu , že tovar bol nadobudnutý pred registráciou.
Iné bude riadne odpočty - kde už musíte na dokladoch mat identifikáciu podla §71 odst.2 zákona o DPH .
V Metre si ho dajte zapísat , tiež nezabudnut na telefony , SPP, elektriku apod. ...

nika.sum
21.07.11, 03:15
Ahoj, firma v r.2008 nakupila tovar z Ciny, riadne ho preclila a zaplatila vycislenu DPH. Odvtedy je tovar na sklade. V aprili 2011 sa firma stala platitelom DPH, pri registracii ma aj v tomto pripade moznost odpocitat zaplatenu DPH ak som to spravne pochopila?

Katarína Cigánová
21.07.11, 05:34
Ahoj, firma v r.2008 nakupila tovar z Ciny, riadne ho preclila a zaplatila vycislenu DPH. Odvtedy je tovar na sklade. V aprili 2011 sa firma stala platitelom DPH, pri registracii ma aj v tomto pripade moznost odpocitat zaplatenu DPH ak som to spravne pochopila?
ano ak máš nadobúdacie doklady - JCD , doklad o zaplatení dane a tovar máš na sklade , môžeš si pri registrácii uplatnit odpočet dane . Samozrejme v sadzbe / hodnote / tej , ktorá platila v roku nadobudnutia. Uvedený tovar samozrejme musíš použit v budúcnosti na svoje zdanitelné plnenia - teda je to obchodný tovar / raz ho predáš /.

nika.sum
21.07.11, 07:02
ano ak máš nadobúdacie doklady - JCD , doklad o zaplatení dane a tovar máš na sklade , môžeš si pri registrácii uplatnit odpočet dane . Samozrejme v sadzbe / hodnote / tej , ktorá platila v roku nadobudnutia. Uvedený tovar samozrejme musíš použit v budúcnosti na svoje zdanitelné plnenia - teda je to obchodný tovar / raz ho predáš /.

Ano mam vsetko, som som si to pofotila, aj s fakturou z r. 2008. Urcite ho chcu predat. Prave teraz sa chystaju toho "zbavit" predajom a preto ma to napadlo. Priznam sa, ze som skoro na ten tovar na sklade zabudla, robim im uct externe, do r. 2010 naraz za cely rok a tovar na sklade lezal. Len v noci ma zrazu napadlo, ze to treba pri registracii odpocitat, ved ked ho budu predavat zaplatia DPH. Ja im uctujem nakup tovaru sposobom B, takze vzdy na zaciatku roka preuctovavam 504/132 a na konci opacne. Teraz som si ID - kde prilozim invent.supis a vsetky tie papiere okolo zauctovala 343/504. Dufam, ze to je spravne?

jeso
23.07.11, 20:33
skúsi niekto poradiť ....

Právo na odpočítanie dane je možné uplatniť v prvom zdaňovacom období platiteľa a nasledovne:

1.- zo zásob vo výške obsiahnutej v ich obstarávacej cene (stav zásob účtovná jednotka a daňový subjekt preukazuje operatívnou evidenciou a inventúrou),
2.- z krátkodobého majetku vo výške obsiahnutej v jeho obstaravácej cene ak bol nadobudnutý v roku registrácie platiteľa,
3.- z majetku odpisovaného v súlade so zákonom o daniach z príjmov vo výške viažúcej sa k jeho zostatkovej cene (okrem výnimiek podľa § 49 napr. osobný automobil s príslušenstvom ak je platiteľ jeho konečným užívateľom),
4.- zo služieb vo výške obsiahnutej v ich cene ak sa tieto viažu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku a sú súčasťou jeho obstarávacej ceny ako výdavky súvisiace s obstaraním majetku,


chcem sa spýtať - na základe bodu 2 - napr. gola sada, pečiatka , pneumatiky na auto -všetko nakúpené pred termínom kedy sa podnikateľ stal platitelom - je nárok na uplatnenie ?

ešte sa chcem spýtať - uplatnená DPH podla § 55 pri registrácii -cez INT bude POZD , alebo VOZD s mínusom , neviem nájsť usmernenie ohladne zaúčtovania

dakujem

KEJKA
23.07.11, 20:37
bod 2 - ano pred terminom registracie ale sucasne v tomto roku.
uctovanie - ja by som to dala minusom, ale neviem usmernenie

KEJKA
24.07.11, 04:52
prosím, neposielajte mi upresnenia cez ss-ku, ak to mení význam zadania. Musím citovať
.................. z takého majetku sa nedá uplatniť DPH - nakolko už sa používa - pneumatiky sú už namontované na auto.....
samozrejme, je to drobný majetok kúpený v roku registrácie.
................................
na toto sú rôzne názory. Odpočítanie je možné zo zásob na sklade. Pneumatiky sú na sklade? Nie sú, sú namontované na aute.
Otázka - jedná sa o drobný DM? definícia D-DM zahrňuje aj slovné spojenie ...........má samostatné ekonomicko-techniceké určenie, platí to pre pneumatiky? Tie sa "samy nekotúľajú po ceste", či? Musia byť namontované na auto.
Ak odpoveď na otázku, či sa jedná o D-DM nie je jednoznačná, musia zákonite vznikať pochybnosti o tom, či sa z neho dá alebo nedá odpočítať DPH.

Alena T.
25.07.11, 06:20
Dobrý deň, potrebujem sa presvedčiť, či som danú problematiku pochopila správne...
klient sa stal platcom DPH k 15. 05. 2011
14. 03. 2011 keď ešte nebol platcom DPH kúpil nákladné vozidlo potrebné k vykonávaniu podnik. činnosti. Bez dane 5100EUR, 20% DPH = 1020, suma spolu = 6120EUR
podľa § 55 zákona o DPH si môže uplatniť daň na vstupe z tohto nákladného auta v plnej výške, keďže tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom. Čiže môj klient nemá povinnosť znížiť o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. chápem to správne? môžem mu odpočítať plnú sumu DPH, t. j. 1020EUR?

Anja111
25.07.11, 06:45
Dobrý deň, potrebujem sa presvedčiť, či som danú problematiku pochopila správne...
klient sa stal platcom DPH k 15. 05. 2011
14. 03. 2011 keď ešte nebol platcom DPH kúpil nákladné vozidlo potrebné k vykonávaniu podnik. činnosti. Bez dane 5100EUR, 20% DPH = 1020, suma spolu = 6120EUR
podľa § 55 zákona o DPH si môže uplatniť daň na vstupe z tohto nákladného auta v plnej výške, keďže tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stal platiteľom. Čiže môj klient nemá povinnosť znížiť o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. chápem to správne? môžem mu odpočítať plnú sumu DPH, t. j. 1020EUR?
Chápeš to správne... Klient má možnosť uplatniť si DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html) z majetku pri registrácii za platiteľa DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html), podľa § 55 Zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html)...

Tita
25.07.11, 11:43
Dá sa uplatniť odpočítanie dane pri registrácii aj na DROBNY MAJETOK??

zaregistrovani sme do 1.4.2011
Pýtam sa na majetok kúpený medzi 1.1. - 31.3.2011
Nakolko to nieje HIM, ale doba použitia je viac ako rok,
bol zauctovany v roku 2011 s dph na ucty 501 (hmotny) a 518 (nehm.).

z 501 som k 1.4.2011 preuctovala ID-om DPH na 343, a dala ju do Danoveho priznania.
ale z 518 som nemala istotu.

Mala som nárok aj na to?
pre upresnenie : Drobny nehmotny majetok - tam mam zakúpené programy - NOD32 a POHODA.

KEJKA
25.07.11, 13:33
z 518-ky by som to neodpočítavala, z 501-ky je to správne.

Tita
25.07.11, 13:55
z 518-ky by som to neodpočítavala, z 501-ky je to správne.

Dakujem!
Dnes som danové odniesla a známa mi vravela ze som mala nárok aj na odpocitanie dane z tých programov :(( vraj môžem celý majetok...ale čítam si o tom hore dole a nemám ten pocit. Už pri tom drobnom HM (tlačiareň,pevný disk a myš)

tak som rozmýšlala, že to ešte stíham prerobiť a isť tam opať, ak to bude názor a prax viacerých.

a_je_to
26.07.11, 07:22
Dakujem!
Dnes som danové odniesla a známa mi vravela ze som mala nárok aj na odpocitanie dane z tých programov :(( vraj môžem celý majetok...ale čítam si o tom hore dole a nemám ten pocit. Už pri tom drobnom HM (tlačiareň,pevný disk a myš)

tak som rozmýšlala, že to ešte stíham prerobiť a isť tam opať, ak to bude názor a prax viacerých.

Pri posudzovaní treba brať do úvahy § 13 PÚP a § 55 ZoDP, ktoré uvádzajú :§ 13

Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
(3) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného
predpisu5) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Programy NOD a Pohoda podľa § 13/3 PÚP sú a zostávajú majetkom, aj keď sa nezaradia do dlhodobého, zaúčtovanie na 518 ich nemení na službu. Nie je 518, ako 518. Podľa mňa nárok na odpočet pri registrácii zostáva zachovaný, iba sa účtuje ako služba, ktorá má dlhodobé použitie aj v období po zaregistrovaní na platiteľa. Rozhodujúci je fakt, že po registrácii je tento majetok ďalej využívaný pri uskutočnených zdaniteľných plneniach a jeho DPH ešte nebola trvale /priznaním DP/ zahrnutá do daňových výdavkov. Z vlaňajších nákupov DPH nemožno odpočítať, ale z tých v roku registrácie áno.

Tita
26.07.11, 07:50
Aha! dokelu:( že som toto nepísala skôr:(
Dá sa to iba pri prvom danovom však?

KEJKA
26.07.11, 08:47
len pri prvom - ale môžeš podať dodatočné.

Timka1
31.08.11, 13:09
robím istú spoločnosť, ktorá vznikla v máji 2011, nebola platiteľom dph od začiatku, od 1.7.2011 je platiteľom DPH

1. V máji a júni prebehli rekonštrukčné práce na prenajatých priestoroch, v podstate išlo o technické zhodnotenie priestorov, v zmluve o prenájme majú uvedenú klauzulu, že TZ, rekonštrukcie atď. budú prevedené z investícii nájomcu, čiže to je ok. Rekonštrukcia bola prevedená vo väčšom rozsahu, čiže TZ na odpisy.
Mňa však zaujíma, keďže je od 1.7. platiteľ DPH, môže si uplatniť dph z tejto rekonštrukcie v prvom zdaň. období - teda v 3Q 2011? Vychádza mi, že áno, potrebujem však odobriť.

2. Taktiež zariadenie interiéru priestorov, krátkodobý majetok, zakúpený pred registráciou dph, ale v bežnom roku registrácie - uplatňujem dph.

3. Drobný spotrebný majetok, zakúpený pred registráciou dph, ako sú poháre, lyžičky, tacky (ide o kaviareň) - môžem si aj z týchto drobností uplatniť dph?

ďakujem za usmernenie

KEJKA
31.08.11, 18:28
1. DPH z rekonštrukcie - odpočet je možný, ak všetko, čo píšeš je pravda a priestory využívate na dosahovanie príjmov podliehajúcich DPH.
2. áno, odpočet je možný
3. áno odpočet je možný, ale zaeviduj to tiež ako krátkodobý majetok podľa bodu 2.
bod 1 a 3 sú citlivé
bod 2 je bezproblémový.

Timka1
02.09.11, 09:22
1. DPH z rekonštrukcie - odpočet je možný, ak všetko, čo píšeš je pravda a priestory využívate na dosahovanie príjmov podliehajúcich DPH. áno, využíva na podnikanie, v podstate je to kaviareň, nahlásená na všetkých úradoch, takže v prípade miestneho zisťovania nebude problém a Zmluva je v poriadku, čo prvé som sa pozrela do nej ako to tam je uvedené
2. áno, odpočet je možný áno, tento bod by mal byť bez problémov v prípade kontroly
3. áno odpočet je možný, ale zaeviduj to tiež ako krátkodobý majetok podľa bodu 2. tieto drobnosti ešte zvážime po konzultácii s majiteľom kaviarne

bod 1 a 3 sú citlivé
bod 2 je bezproblémový.


ďakujem krásne Kejka, napísala som aj podnet na drsr, tak uvidím aký postoj k danej problematike zaujmu

ešte sa spýtam, lebo premýšľam, zariadenie kaviarne, konferenčné stolíky niekoľko kusov, rôzne kresielka, stoličky, lavice, vešiaky na kabaty atď., jednotlivo za kus sumy neprevyšujú 1700,0 eur, zaevidovať to ako drobný majetok, alebo ako súbor hnuteľných vecí, spolu suma prevyšuje 1700 eur a prevádzkova doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok


ďakujem

KEJKA
02.09.11, 18:09
spomenuté drobnosti netvoria súbor ale ide o samostatné veci. nechaj to len ako drobný ale dlhodobý majetok, DPH si môžeš odpočítať, ked bol kupovaný v r. 2011.

Timka1
03.09.11, 16:42
ďakujem veľmi pekne za usmernenie

ioanes
26.01.12, 05:56
Prosím, je možné odpočítať daň zo zásob pri prvej registrácii aj v prípade, že boli nakúpené od neplátcov DPH???? Jedná sa o palety.

vikinka
26.01.12, 06:01
Nie, ak nebola vyčíslená DPH nie je čo odpočítať.

ioanes
26.01.12, 06:40
Nie, ak nebola vyčíslená DPH nie je čo odpočítať.


Ďakujem.
ioanes

Majkas
27.03.12, 07:25
Pripomínam v tejto súvislosti aj Zákon o dani z príjmu § 17 odst.18 a).

Prosim Vas a s odvolaním na prísp.6 od Zitky:

uplatnila som v r.2011 DPH pri zaregistrovaní zo zásob materiálu (2009-2011), MÁM TERAZ POVINNOST V DP za rok 2011 o tú DPH zvýšit základ dane ???

Zita5
27.03.12, 08:03
Prosim Vas a s odvolaním na prísp.6 od Zitky:

uplatnila som v r.2011 DPH pri zaregistrovaní zo zásob materiálu (2009-2011), MÁM TERAZ POVINNOST V DP za rok 2011 o tú DPH zvýšit základ dane ???Uplatnenie DPH ...z nespotrebovaných zásob na základe Inventarizácie zásob ku dňu registrácie platiteľa DPH .

Príjem upravíte v peňažnom denníku ako nepeňažnú operáciu (ID) a to podľa postupov účtovania v JU ....
Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
§ 8

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),

1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,

1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),

1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,

2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,
3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
b) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
c) označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách podľa písmena b) bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Majkas
27.03.12, 10:19
Vďaka, aj za rychlost,...

SuzanB
18.04.12, 15:36
Ahojte poraďáci, neviem, či zadám moju otázku na správnom mieste (nechcela som zadať novú tému a neviem veľmi ako to tu chodí...) tak vopred sorry, ak to nie je dobre... Vedel by mi niekto poradiť, či si môže platiteľ DPH odpočítať daň zo zásob, ktorú zaplatil ešte ako neplatiteľ registrovaný podľa § 7 zákona o DPH z tovaru, ktorý doviezol z Čiech? Dookola čítam § 55 zákona o DPH vo väzbe na § 49 až 51 a nejako sa nikdy neodvoláva presne na daň zaplatenú v zmysle § 7. Tak som z toho zmätená, môže sa táto DPH odpočítať?
Máte s tým niekto skúsenosti?

KEJKA
18.04.12, 15:44
ak máš ku dňu registrácie uvedené zásoby na sklade, tak môžeš odpočítať.

SuzanB
19.04.12, 10:12
ďakujem za odpoveď :-)

nanika81
21.04.12, 18:36
Chcem sa opýtať, viem, že sa o tejto téme dosť popísalo, ale... môžme si odpočítať daň pri registrácii z tovaru /autodiely/, ktorý máme na sklade alebo nie? Dnes mi lektorka na kurze účtovníctva povedala, že sa to netýka tovaru ale majetku okrem zásob. Tak teraz neviem... Prosím Vás poradíte mi? Ďakujem...

KEJKA
21.04.12, 19:48
môžeš aj zo zásob.

Stanka 2
22.04.12, 15:24
ahojte,
tiež sa chcem opýtať ohľadom tovaru na sklade nakúpeného zo zahraničia, trošku mi nie je jasné či si môžem aj z takéhoto tovaru DPH odpočítať. Kúpili sme ho aj s českou DPH-čkou. A čo taký tovar z USA tam si asi nič neuplatním nakoľko sa na colnici DPH neplatila. Idem na to správne??

Veľká vďaka za každú radu

nanika81
29.04.12, 18:11
neviem, či som to pochopila správne, ale keď som si uplatnila odpočet DPH pri registrácii za tovar, tak to budem účtovať k 31.12. ako VOZD mínusovou sumou za tovar??? už som sa fakt zamotala... ďakujem za odpoveď...

KEJKA
30.04.12, 07:43
a odkedy máš registráciu?

nanika81
30.04.12, 18:17
od 09.12. minulého roka, len teraz neviem, či som to dobre zaúčtovala do DP DzP za rok 2011, potrebujem vedieť, ako sa to má správne zaúčtovať, ak som to urobila zle, budem musieť podať dodatočné DP... pozn.robím jednoduché účtovníctvo...

KEJKA
30.04.12, 18:26
v takom prípade mínus je dobrá voľba.

neviem, či som to pochopila správne, ale keď som si uplatnila odpočet DPH pri registrácii za tovar, tak to budem účtovať k 31.12. ako VOZD mínusovou sumou za tovar??? už som sa fakt zamotala... ďakujem za odpoveď...


od 09.12. minulého roka, len teraz neviem, či som to dobre zaúčtovala do DP DzP za rok 2011, potrebujem vedieť, ako sa to má správne zaúčtovať, ak som to urobila zle, budem musieť podať dodatočné DP... pozn.robím jednoduché účtovníctvo...

nanika81
02.05.12, 18:44
Ak sa môžem opýtať, viete mi vysvetliť, čo sa myslí v zákone o DzP po týmto pojmom - §17 ods.3 Do zakladu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa - daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok,
1. na ktorú si platiteľ DPH uplatnil nárok na odpočet pri registrácii, pričom DPH o je daňovník povinný znížiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku

ďakujem...

KEJKA
03.05.12, 04:43
Ak sa môžem opýtať, viete mi vysvetliť, čo sa myslí v zákone o DzP po týmto pojmom - §17 ods.3 Do zakladu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa - daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok,
1. na ktorú si platiteľ DPH uplatnil nárok na odpočet pri registrácii, pričom DPH o je daňovník povinný znížiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku
ďakujem...

pred registráciou máš odpisovaný majetok povedzme 2000+400=2400 spolu s DPH.
Ak sa ešte v tom roku zaregistruješ, tak 400 si uplatníš ako odpočítanie DPH z dôvodu registrácie.
Súčasne znížiš cenu z 2400 na 2000 a odpisuješ z ceny 2000.
400 sa ti vráti v rámci DP DPH, tak to nemôže byť daňový výdavok.

Obdobne postupuješ aj pri majetku, ktorý sa už pred registráciou odpisoval 1,2,3...... roky. Uplatníš alikvotnú sumu z pôvodnej DPH pre odpočítanie z dôvodu registrácie, následne znížiš OC o túto DPH a odpisuješ ďalej zo zníženej OC /resp. ZC pri zrýchlenom odpisovaní pre daňové účely/.

nanika81
03.05.12, 05:08
a ak sa jedná o majetok, ktorý nie je odpisovaný, teda o zásoby - tovar na sklade... to sa tam nejako ponižuje DPH???

IvoM
04.05.12, 07:45
a ak sa jedná o majetok, ktorý nie je odpisovaný, teda o zásoby - tovar na sklade... to sa tam nejako ponižuje DPH???
Nie, spravíš inventúru zásob ku dňu registrácie DPH a odpočítaš si DPH z tých zásob ktoré sú nakúpné od "platiteľov DPH" a máš k nim daňové doklady.

adra22
16.05.12, 16:05
Dobrý večer
chcela by som sa opýtať od 15.5. sme sa stali platcom DPH na sklade máme zásoby tovaru nakupeného z nemecka( vyčislená DPH vo fakture aj zaplatena). Čiže keď si urobím inventúru a doložím faktury môžem si uplatniť DPH z tohoto tovaru? V nemecku je 19% DPH ako to uvediem v DP k DPH myslím do ktorého riadku? Vopred ďakujem za pomoc.

KEJKA
16.05.12, 17:22
Nie, spravíš inventúru zásob ku dňu registrácie DPH a odpočítaš si DPH z tých zásob ktoré sú nakúpné od "platiteľov DPH" a máš k nim daňové doklady.
toto je odpoved na tvoju otázku, zdôrazňujem - na Slovensku si môžeš odpočítať len slovneskú DPH.


Dobrý večer
chcela by som sa opýtať od 15.5. sme sa stali platcom DPH na sklade máme zásoby tovaru nakupeného z nemecka( vyčislená DPH vo fakture aj zaplatena). Čiže keď si urobím inventúru a doložím faktury môžem si uplatniť DPH z tohoto tovaru? V nemecku je 19% DPH ako to uvediem v DP k DPH myslím do ktorého riadku? Vopred ďakujem za pomoc.
podľa zadania si zaplatila nemeckú DPH, takže isto nemôžeš v SR odpočítavať DPH, ktorá bola zaplatená v Nemecku.

adra22
16.05.12, 17:26
ďakujem veľmi pekne a je nejaká možnosť ako neprísť o tu DPH kedže tovar teraz budeme predávať s 20% DPH?

adra22
16.05.12, 18:31
toto je odpoved na tvoju otázku, zdôrazňujem - na Slovensku si môžeš odpočítať len slovneskú DPH.


podľa zadania si zaplatila nemeckú DPH, takže isto nemôžeš v SR odpočítavať DPH, ktorá bola zaplatená v Nemecku.
ďakujem veľmi pekne a je nejaká možnosť ako neprísť o tu DPH kedže tovar teraz budeme predávať s 20% DPH?

smejkaz
16.05.12, 18:51
Ahoj, podla mojich vedomosti si mozes poziadat o vratenie DPH z Nemecka, ak mas doklady o kupe a dodani, resp. preprave (cmr) samozrejme.
Potrebujes k tomu ale elektronicky podpis, cize musis navstivit DU a ziadat on. Su s tym spojene poplatky.

adra22
17.05.12, 06:00
Ahoj, podla mojich vedomosti si mozes poziadat o vratenie DPH z Nemecka, ak mas doklady o kupe a dodani, resp. preprave (cmr) samozrejme.
Potrebujes k tomu ale elektronicky podpis, cize musis navstivit DU a ziadat on. Su s tym spojene poplatky.

aj to som už pozerala ale tam je podmienka že musím byť platiteľ DPH už v tom období za ktoré žiadam vrátiť DPH.A to sa mňa netýka. Ak sa mýlim opravte ma.

SilMar Group
17.05.12, 06:14
aj to som už pozerala ale tam je podmienka že musím byť platiteľ DPH už v tom období za ktoré žiadam vrátiť DPH.A to sa mňa netýka. Ak sa mýlim opravte ma.
Podľa mňa s tým už, bohužiaľ, nič neurobíš.

ekofin
30.07.12, 14:33
Prosím o radu. s.r.o. vznikla 23.6.2012 (predajňa). od 1.8.2012 otvára predajňu. Dovtedy pripravovala priestory, nakupovala zásoby. Platcom DPH sa stala 18.7.2012. Podľa mňa si môže odpočítať DPH zo všetkého tovaru, pretože predávať začne až 1.8.2012. Tiež si môže odpočítať DPH zo zariadenia prevádzky napr. predajný pult, záclona, europokladnica, kniha ERP? A čo so službami: grafický návrh, tlač názvu firmy, vizitky, a drobný materiál predlžovačky, rôzne regály a ostatné drobnosti spojené so zavedením prevádzky - tu si DPH odpočítať nemôže? Ďakujem.

YVETTE
30.07.12, 15:37
Dobrý deň, prosím o radu. Spoločnosť s.r.o. toho času neplatca DPH obstaráva majetok - stavbu, dodávatelia sú platcami DPH, čiže nám ide do ceny obstarania celková cena aj z 20% DPH. Po skolaudovaní stavby a zaradení do majetku budeme celú stavbu prenajímať čo bude cca v 12/2012. Ale už teraz sa chceme zaregistrovať ako dobrovoľný platba DPH. Môžme si už pri registrácii uplatniť odpočítanie DPH z obstarávanej hodnoty stavby do dňa registrácie (daňové doklady máme aj s vyčíslenou DPH) podľa § 55 o DPH alebo až po zaradení stavby do užívania?? Ďakujem

KEJKA
30.07.12, 17:57
Prosím o radu. s.r.o. vznikla 23.6.2012 (predajňa). od 1.8.2012 otvára predajňu. Dovtedy pripravovala priestory, nakupovala zásoby. Platcom DPH sa stala 18.7.2012. Podľa mňa si môže odpočítať DPH zo všetkého tovaru, pretože predávať začne až 1.8.2012. Tiež si môže odpočítať DPH zo zariadenia prevádzky napr. predajný pult, záclona, europokladnica, kniha ERP? A čo so službami: grafický návrh, tlač názvu firmy, vizitky, a drobný materiál predlžovačky, rôzne regály a ostatné drobnosti spojené so zavedením prevádzky - tu si DPH odpočítať nemôže? Ďakujem.
môže odpočítať komplet DPH zo zásob /podľa fyzickej inventúry/ ako aj z drobného majetku - odporúčam tiež evidovať ako zásoby zatiaľ nepoužívané. Môže sa to týkať aj režijného materiálu, ktorý spomínaš, ak predajňa je jediná prevádzka, ktorá je t.č. stále mimo - nie je otvorená. Ak však máte niekde kanceláriu a napr. predlžovačku si kúpila tam a používaš ju, tak to už je diskutabilné. regále sú podľa mňa mimo pochybnosť, zrejme sú určené do predajne.
Určite si nemôžeš odpočítať DPH zo služieb.

KEJKA
30.07.12, 17:59
Dobrý deň, prosím o radu. Spoločnosť s.r.o. toho času neplatca DPH obstaráva majetok - stavbu, dodávatelia sú platcami DPH, čiže nám ide do ceny obstarania celková cena aj z 20% DPH. Po skolaudovaní stavby a zaradení do majetku budeme celú stavbu prenajímať čo bude cca v 12/2012. Ale už teraz sa chceme zaregistrovať ako dobrovoľný platba DPH. Môžme si už pri registrácii uplatniť odpočítanie DPH z obstarávanej hodnoty stavby do dňa registrácie (daňové doklady máme aj s vyčíslenou DPH) podľa § 55 o DPH alebo až po zaradení stavby do užívania?? Ďakujem
odpočet DPH môžeš resp. máš riešiť v prvom zdaňovacom období po registrácii. Odpočet si však zváž vo vzťahu k budúcemu prenajímaniu - si si istá, že bude prenájom zaťažený DPH a nie oslobodený od DPH?

ekofin
31.07.12, 04:04
Ďakujem, všetko bolo nakupované len do predajne. Kanceláriu nemá. Evidovať ako zásoby, t.z. mať to niekde len v evidencii, pretože je to zaúčtované na účte 501.

ekofin
31.07.12, 04:07
Ďakujem, všetko bolo nakupované len do predajne. Kanceláriu nemá. Evidovať ako zásoby, t.z. mať to niekde len v evidencii, pretože je to zaúčtované na účte 501?

KEJKA
31.07.12, 06:04
áno, v evidencii, plus smernica - účtovanie spôsobom B.
zahrnieš všetko do FI zásob, proste všetko a odpočítaš DPH.
Ja som v takýchto prípadoch účtovala radšej do dňa registrácie na 112, aby som to mala aj účtovne podchytené.
Dokonca - nebolo veľa dokladov - som rozúčtovala ZD a DPH na dve analytiky 112, takže som hned aj maala inventúru položiek, z ktorých som odpočítavala DPH. Registrácia bola istá, dokonca som dostala doklady až po registrácii, preto som si dovolila takéto účtovanie.

Katarína111
31.07.12, 06:41
Mám otázku:
ak sro zatiaľ neplátca DPH zakúpi osobné auto s DPH. Keď sa neskôr stane plátcom DPH môže si túto DPH z auta uplatniť v prvom daňovom priznaní?

KEJKA
31.07.12, 06:49
Mám otázku:
ak sro zatiaľ neplátca DPH zakúpi osobné auto s DPH. Keď sa neskôr stane plátcom DPH môže si túto DPH z auta uplatniť v prvom daňovom priznaní?
nenašla si odpoveď na Porade?
áno môže.

ekofin
31.07.12, 07:08
Ďakujem Kejka, s tou 112 je to výborné, urobím to aj ja tak. Bude to prehľadné.

SilMar Group
31.07.12, 14:52
Mám otázku:
ak sro zatiaľ neplátca DPH zakúpi osobné auto s DPH. Keď sa neskôr stane plátcom DPH môže si túto DPH z auta uplatniť v prvom daňovom priznaní?

ale pozor, kedy auto kúpil a kedy sa stal platiteľom ... Od toho závisí, koľko si môže nárokovať.

Katarína111
31.07.12, 15:07
Auto kúpi v decembri a plátcom by sa mohol stať asi v marci-apríli.

KEJKA
31.07.12, 15:35
Auto kúpi v decembri a plátcom by sa mohol stať asi v marci-apríli.
to zn. že za rok 2012 si uplatní odpisy /už nie 1/4-nu, menej podľa mesiacov/ z ceny včítane DPH.
Túto časť DPH si na rok už pri registrácii nebude môcť odpočítať. odpočíta si DPH ktorá sa vzťahuje k zostatkovej cene - tú "rozdelí" na ZD a DPH.
DPH odpočíta, zníži OC a odpisuje z novej - zníženej ceny /poznámka mimo zadania/

Katarína111
01.08.12, 05:35
Ďakujem za radu.

jacekova
01.08.12, 07:41
môže odpočítať komplet DPH zo zásob /podľa fyzickej inventúry/ ako aj z drobného majetku - odporúčam tiež evidovať ako zásoby zatiaľ nepoužívané. Môže sa to týkať aj režijného materiálu, ktorý spomínaš, ak predajňa je jediná prevádzka, ktorá je t.č. stále mimo - nie je otvorená. Ak však máte niekde kanceláriu a napr. predlžovačku si kúpila tam a používaš ju, tak to už je diskutabilné. regále sú podľa mňa mimo pochybnosť, zrejme sú určené do predajne.
Určite si nemôžeš odpočítať DPH zo služieb.

je mi jasné že pri registrácii sa dá odpočítať dph z majetku a zo zásob... čiže aj z drobného majetku (to má logiku).... ale z réžie? takže ak kúpi žiarovky, čistiace potreby a podobne... môže si v tom roku narokovať dph? je to divné... vyjadríte sa prosím niekto? dakujem

veronikasad
01.08.12, 07:50
je mi jasné že pri registrácii sa dá odpočítať dph z majetku a zo zásob... čiže aj z drobného majetku (to má logiku).... ale z réžie? takže ak kúpi žiarovky, čistiace potreby a podobne... môže si v tom roku narokovať dph? je to divné... vyjadríte sa prosím niekto? dakujem
Môžeš si uplatniť odpočet DPH zo zásob, ktoré máš ku dňu registrácie na sklade. Ak si už čistiace potreby, žiarovky spotrebovala - nemáš nárok na odpočet DPH ku dňu registrácie.

KEJKA
01.08.12, 08:04
je mi jasné že pri registrácii sa dá odpočítať dph z majetku a zo zásob... čiže aj z drobného majetku (to má logiku).... ale z réžie? takže ak kúpi žiarovky, čistiace potreby a podobne... môže si v tom roku narokovať dph? je to divné... vyjadríte sa prosím niekto? dakujemreagovala som na zadanie, že predajňa nie je otvorená a iné priestory neexistujú. Takže ak žiarovky sú namontované v neotvorenej predajni, nepovažujem ich za spotrebované /ale môžu byť, nehádam sa/, čistiace potreby môžu a nemusia byť spotrebované - to už si musí zadávateľka rozhodnúť sama, ona vie, čo spotrebovala a čo nie.

Zita5
01.08.12, 08:05
je mi jasné že pri registrácii sa dá odpočítať dph z majetku a zo zásob... čiže aj z drobného majetku (to má logiku).... ale z réžie? takže ak kúpi žiarovky, čistiace potreby a podobne... môže si v tom roku narokovať dph? je to divné... vyjadríte sa prosím niekto? dakujem

Ak by boli súčasťou inventarizácie zásob ku dňu registrácie DPH , tak áno.Inak nie .

Zita5
01.08.12, 08:08
som za ...len som si nevšimla Tvoj príspevok , až teraz, keď už som napísala odpoveď .

jacekova
01.08.12, 08:39
Môžeš si uplatniť odpočet DPH zo zásob, ktoré máš ku dňu registrácie na sklade. Ak si už čistiace potreby, žiarovky spotrebovala - nemáš nárok na odpočet DPH ku dňu registrácie.

super, dík za upresnenie. pretože práve mi doniesol nový klient doklady. stal sa platcom dph 10.7.2012 a bude mať internetový obchod. všetko sa "spúšta" 1.8.2012, takže by som mu relatívne na všetko (režia, drobný majetok) mohla nárokovať dph, pretože ešte nič sa nepoužíva. díííík

veronikasad
01.08.12, 08:41
super, dík za upresnenie. pretože práve mi doniesol nový klient doklady. stal sa platcom dph 10.7.2012 a bude mať internetový obchod. všetko sa "spúšta" 1.8.2012, takže by som mu relatívne na všetko (režia, drobný majetok) mohla nárokovať dph, pretože ešte nič sa nepoužíva. díííík
Spíš si inventúrne súpisy na zásoby (vrátane tých čistiacich prostriedkov a pod.-uveď ich v samostatnom súpise)+ kartu drobného hmotného majetku na DrHM do 1700€

Pri daňovej kontrole u môjho klienta žiadali v inv.súpise aj Dodávatela a číslo dokladu, pod ktorým boli položky v účtovníctve zaúčtované. Kontrolovali každý jeden doklad.

jacekova
01.08.12, 08:48
Spíš si inventúrne súpisy na zásoby (vrátane tých čistiacich prostriedkov a pod.-uveď ich v samostatnom súpise)+ kartu drobného hmotného majetku na DrHM do 1700€

Pri daňovej kontrole u môjho klienta žiadali v inv.súpise aj Dodávatela a číslo dokladu, pod ktorým boli položky v účtovníctve zaúčtované. Kontrolovali každý jeden doklad.

áno, s týmto mám skúsenosť, že treba urobiť inventúrny súpis zásob
vždy dávam pč., názov, základ dane, dph, suma spolu, dodávateľ, doklad na ktorom je to zaučtované. prikladám k tomu aj fotokopie dokladov (i ked dan.kontrola si aj tak vyžiadala originály a odškrtávali si položku za položkou)

a urobím teda samostatný súpis na režiu a drob.majetok
vďaka

Zita5
01.08.12, 09:02
super, dík za upresnenie. pretože práve mi doniesol nový klient doklady. stal sa platcom dph 10.7.2012 a bude mať internetový obchod. všetko sa "spúšta" 1.8.2012, takže by som mu relatívne na všetko (režia, drobný majetok) mohla nárokovať dph, pretože ešte nič sa nepoužíva. díííík

Katka, ale réžia u mňa je široký pojem. V JU do prevádzkovej réžie sa účtujú len služby ...T-com,vodné-stočné, vedenie účtovníctva,energia,plyn a podobne. Neviem čo sa myslí pod pojmom réžia u Teba ?

jacekova
01.08.12, 09:03
Katka, ale réžia u mňa je široký pojem. V JU do prevádzkovej réžie sa účtujú len služby ...T-com,vodné-stočné, vedenie účtovníctva,energia,plyn a podobne. Neviem čo sa myslí pod pojmom réžia u Teba ?

mám PÚ a proste obsah 501-ky (čistiace, spotrebný tovar)

jacekova
01.08.12, 09:05
ešte ma napadlo. nakupoval tovar v priebehu roka 2012 z Číny aj niečo málo z čiech (ako neplatca DPH).
čo sa týka dovozu (čína) zaplatil clo aj dph. ku dňu registrácie dph má na sklade všetok tento tovar, keďže obchod ešte nie je rozbehnutý.
má nárok na odpočet dph pri registrácii z týchto zásob nakúpených z číny? (čechy sú mi jasné, tam má smolu)

ekofin
01.08.12, 13:08
Dobrý deň, už som sa pýtala, ale zmiatla ma odpoveď vyššie - jacekova "proste obsah 501". čo s takým materiálom, ktorý som použila pri príprave predajne, ktorá otvára prevádzku 1.8. registrácia za platcu od 18.7. Firma vznikla 23.6. a odvtedy sa tá prevádzka pripravovala.T.z. nakúpili sa farby, rôzne lišty, vodovodná batéria a pod. Kancelária inde nie je. Môžem uplatniť odpočet aj z tých farieb...? Ďakujem veľmi pekne.

veronikasad
01.08.12, 13:11
Dobrý deň, už som sa pýtala, ale zmiatla ma odpoveď vyššie - jacekova "proste obsah 501". čo s takým materiálom, ktorý som použila pri príprave predajne, ktorá otvára prevádzku 1.8. registrácia za platcu od 18.7. Firma vznikla 23.6. a odvtedy sa tá prevádzka pripravovala.T.z. nakúpili sa farby, rôzne lišty, vodovodná batéria a pod. Kancelária inde nie je. Môžem uplatniť odpočet aj z tých farieb...? Ďakujem veľmi pekne.
Myslím že nie, lebo ich ku dňu registrácie nemáš na zásobe, ale boli spotrebované.

ekofin
01.08.12, 13:51
Ešte ma napadlo, nemohla by som všetok ten materiál zaúčtovať od toho 23.6.2012 do dňa registrácie na účet 112 a dňom registrácie vydať zo skladu? A tak si uplatniť odpočet aj na tie farby, lišty, batéria...

veronikasad
01.08.12, 13:54
Ešte ma napadlo, nemohla by som všetok ten materiál zaúčtovať od toho 23.6.2012 do dňa registrácie na účet 112 a dňom registrácie vydať zo skladu? A tak si uplatniť odpočet aj na tie farby, lišty, batéria...
kedy bol ten materiál skutočne použitý ?

ekofin
01.08.12, 15:12
V skutočnosti bol materiál nakupovaný odo dňa založenia spoločnosti , lebo je to s.r.o. predajňa kvetov t.j. od 17.6. 2012. Zápis do OR 23.6.2012. Už pri založení sa uvažovalo, že sa zaregistruje za platiteľa DPH, čo sa podarilo až od toho 18.7.2012. Kedy sa začalo tie priestory upravovať, to neviem. Nájomná zmluva na priestory je od 1.7.2012. Nemohlo by sa to zdôvodniť, že materiál sa postupne nakupoval a s prácami sa začalo až po 18.7., takže vtedy ten materiál vydám do spotreby?

KEJKA
01.08.12, 16:24
ešte ma napadlo. nakupoval tovar v priebehu roka 2012 z Číny aj niečo málo z čiech (ako neplatca DPH).
čo sa týka dovozu (čína) zaplatil clo aj dph. ku dňu registrácie dph má na sklade všetok tento tovar, keďže obchod ešte nie je rozbehnutý.
má nárok na odpočet dph pri registrácii z týchto zásob nakúpených z číny? (čechy sú mi jasné, tam má smolu)
áno má. Ved je to SR DPH.

KEJKA
01.08.12, 16:29
V skutočnosti bol materiál nakupovaný odo dňa založenia spoločnosti , lebo je to s.r.o. predajňa kvetov t.j. od 17.6. 2012. Zápis do OR 23.6.2012. Už pri založení sa uvažovalo, že sa zaregistruje za platiteľa DPH, čo sa podarilo až od toho 18.7.2012. Kedy sa začalo tie priestory upravovať, to neviem. Nájomná zmluva na priestory je od 1.7.2012. Nemohlo by sa to zdôvodniť, že materiál sa postupne nakupoval a s prácami sa začalo až po 18.7., takže vtedy ten materiál vydám do spotreby?
poorvnnaím dátumov nákupu materiálu, NZ, preberacieho protokolu k priestorom sa dá ľahko získať relevantné informácie o tom, kedy bol ten-ktorý materiál skutočne použitý, reps. s vysokou pravdepodobnosťou. Ja by som to riešila nejakým kompromisom podľa typu a rozsahu prác, ktoré boli na predajni vykonané.
Zvýraznila som vetu - všetko je možné, závisí od schopnosti argumentovať, ale osobne by som sa cítila aj pred kontrolou trápne ak by som im mala zdôvodňovať, že som síce nakúpila farby 1.7., ale čakala som na registráciu, aby som ich mohla použiť, či?
Ved už plánovaním registrácie k DPH a prác na predajni sa dalo týmto dohadom predísť.

YVETTE
01.08.12, 17:13
áno prenájom bude zaťažený DPH,,,,a ďakujem za odpoveď

ekofin
02.08.12, 06:37
poorvnnaím dátumov nákupu materiálu, NZ, preberacieho protokolu k priestorom sa dá ľahko získať relevantné informácie o tom, kedy bol ten-ktorý materiál skutočne použitý, reps. s vysokou pravdepodobnosťou. Ja by som to riešila nejakým kompromisom podľa typu a rozsahu prác, ktoré boli na predajni vykonané.
Zvýraznila som vetu - všetko je možné, závisí od schopnosti argumentovať, ale osobne by som sa cítila aj pred kontrolou trápne ak by som im mala zdôvodňovať, že som síce nakúpila farby 1.7., ale čakala som na registráciu, aby som ich mohla použiť, či?
Ved už plánovaním registrácie k DPH a prác na predajni sa dalo týmto dohadom predísť.

Ďakujem Kejka, práce neboli náročné: vymaľovanie, výmena umývadla i batérie a výmena podlahových líšt, výmena svetiel. Predtým tam totiž bola tiež nejaká predajňa. Všetky tieto práce si majiteľka robila svojpomocne. Myslím si, že za dva týždne sa to dá zvládnuť.
Ale pozriem sa ešte, koľko by to robilo na tom odpočte a keď to nebude veľká suma, asi to nebudem riskovať.

ani1
12.08.12, 14:59
Na základe info z porady som vypočítala odpočet DPH pri registrácii, čo sa týka os. vozidla nakúpeného minulý rok, a len by som sa potrebovala uistiť, či som išla na to správne:

Obstarávacia cena vozidla bola 25777,95 (na faktúre je rozpis DPH) + spracovateľský poplatok Wolkswagen fin. služby 515,56 (nie je tam rozpis DPH)
Tak som vypočítala zostatkovú cenu k 1.1.2012 bez toho spracovateľského poplatku : 19 333,- EUR

Výpočet: zost. cena daňová ( 19 333,4625 : 1,2 ) x 0,20 = 3222,2437
Kontrola: odpis zo sumy DPH z faktúry od nákupu : ( 4296,33 : 4 ) = 1074,0825 - 4296,33 = 3222,2475
A ešte ako zaokrúhlovať ?
Postupovala som správne? Prosím keď niekto môže , kuknite sa mi na to .... ďakujem pekne !!! :-)))

ani1
12.08.12, 15:20
Na základe info z porady som vypočítala odpočet DPH pri registrácii, čo sa týka os. vozidla nakúpeného minulý rok, a len by som sa potrebovala uistiť, či som išla na to správne:

Obstarávacia cena vozidla bola 25777,95 (na faktúre je rozpis DPH) + spracovateľský poplatok Wolkswagen fin. služby 515,56 (nie je tam rozpis DPH)
Tak som vypočítala zostatkovú cenu k 1.1.2012 bez toho spracovateľského poplatku : 19 333,- EUR

Výpočet: zost. cena daňová ( 19 333,4625 : 1,2 ) x 0,20 = 3222,2437
Kontrola: odpis zo sumy DPH z faktúry od nákupu : ( 4296,33 : 4 ) = 1074,0825 - 4296,33 = 3222,2475
A ešte ako zaokrúhlovať ?
Postupovala som správne? Prosím keď niekto môže , kuknite sa mi na to .... ďakujem pekne !!! :-)))

A ešte samozrejme obstarávaciu cenu znížim o odpočet DPH, už urobené odpisy neupravujem ale v tomto roku odpisujem už takto upravenú obstarávaciu cenu. Alebo znížim zost. cenu k 31.12.2011 ?

KEJKA
12.08.12, 15:40
.....................Obstarávacia cena vozidla bola 25777,95 (na faktúre je rozpis DPH) + spracovateľský poplatok Wolkswagen fin. služby 515,56 (nie je tam rozpis DPH)
Tak som vypočítala zostatkovú cenu k 1.1.2012 bez toho spracovateľského poplatku : 19 333,- EUR
........................nie je to náhodou lízing? ak áno, počítala si zbytočne, LZ nie je obstaranie majetku, ale služba.

ani1
12.08.12, 15:55
nie je to náhodou lízing? ak áno, počítala si zbytočne, LZ nie je obstaranie majetku, ale služba.

bol to nákup na tretinky , aj to je leasing?

ani1
12.08.12, 15:57
nemáme leasingovú zmluvu

ani1
12.08.12, 15:58
nemáme leasingovú zmluvu
Je to autokredit

ani1
12.08.12, 16:16
Je to autokredit

Mohol by mi niekto upresniť, či je nákup na tretinky (autokredit) leasing alebo nie, keď nemáme leasingovú zmluvu? A či je teda ten výpočet na odpočet dph pri registrácii správny? Ďakujem pekne.

Mila123
12.08.12, 16:23
Ako si auto účtovala v minulom roku?
ste majiteľmi auta?
na základe akej zmluvy ste nadobudli automobil?

nika.sum
12.08.12, 18:45
Mohol by mi niekto upresniť, či je nákup na tretinky (autokredit) leasing alebo nie, keď nemáme leasingovú zmluvu? A či je teda ten výpočet na odpočet dph pri registrácii správny? Ďakujem pekne.

Leasing je leasing a autokredit - je uver. Musis mat predsa nejaku zmluvu. Ak je to autokredit, tiez musis mat nejaku zmluvu, ktorej je jasne, ze ide o autokredit.

KEJKA
12.08.12, 18:54
pri autokredite môžeš žiadať DPH, Neprepočítavala som, ale tiež by som išla len zo základu DPH k autu, súvisiace náklady by som nemiešala do toho.
a vypočítanú DPH zaokrúhliš matematicky.
Postup sa mi vidí správny, neprepočítavam.

mirhu
28.08.12, 07:58
pokiaľ je ten nákup už v spotrebe 11,12/2010, tak pri registrácii v r. 2011 už možnosť odpočítania DPH z tohto "spotrebovaného" materiálu nie je.
Mohla si ju odpočítať pri registrácii v roku 2010 /čo sa nestihlo/
alebo v prípade, že ten drobný majetok zostal evidovaný na zásobách - neboli uplatnené náklady.
Ak ale podám opravné k DPH, tak si to viem odpočítať? zakúpený pc v roku 2011, podané DPH za 4Q/2011 - teraz podáme opravné..myslím že tak by to šlo?

tictac7
28.08.12, 08:22
Ak ale podám opravné k DPH, tak si to viem odpočítať? zakúpený pc v roku 2011, podané DPH za 4Q/2011 - teraz podáme opravné..myslím že tak by to šlo?

netuším, na aký starý príspevok reaguješ, odpoveď je na rok 2010, Ty tu riešiš kúpu PC 2011...
...ak si PC kúpila pred registráciou platiteľa DPH a jeho obstarávacia cena je nižšia ako 1700 €, tak nemáš čo riešiť. Nemáš ho v zásobách, ani v majetku. Je v spotrebe....

mirhu
28.08.12, 11:31
netuším, na aký starý príspevok reaguješ, odpoveď je na rok 2010, Ty tu riešiš kúpu PC 2011...
...ak si PC kúpila pred registráciou platiteľa DPH a jeho obstarávacia cena je nižšia ako 1700 €, tak nemáš čo riešiť. Nemáš ho v zásobách, ani v majetku. Je v spotrebe....
V majetku ho mám, aj keď je cena nižšia ako 1700 €..

JAJA11
28.08.12, 11:49
Ak ale podám opravné k DPH, tak si to viem odpočítať? zakúpený pc v roku 2011, podané DPH za 4Q/2011 - teraz podáme opravné..myslím že tak by to šlo?

Podľa mňa, ak bol 4.kvartál 2011 prvým obdobím na podanie DPH, tak si v ňom možno uplatniť PC zakúpené v roku 2011. :o

tictac7
28.08.12, 12:03
V majetku ho mám, aj keď je cena nižšia ako 1700 €..

...ho odpisuješ?

KEJKA
28.08.12, 13:49
áno, nepodávaš síce opravné, ale dodatočné. Ak si mohol za 4.Q. uplatniť odpočítanie z dôvodu registrácie, tak to uved do toho dodatočného.

ani1
01.09.12, 17:27
Chcem sa spýtať, viem že nárok na odpočet pri registrácii sa zapíše do daň. priznania DPH do r. 29, ale ako to zaúčtujem v peňažnom denníku. Interným dokladom, kde uvediem výpočet a potom do výdavkov na VNZD? A to mi potom daň. úrad vráti a vtedy do príjmov na PNZD? Díky za každú pomoc.

KEJKA
01.09.12, 17:30
Chcem sa spýtať, viem že nárok na odpočet pri registrácii sa zapíše do daň. priznania DPH do r. 29, ale ako to zaúčtujem v peňažnom denníku. Interným dokladom, kde uvediem výpočet a potom do výdavkov na VNZD? A to mi potom daň. úrad vráti a vtedy do príjmov na PNZD? Díky za každú pomoc.
neviem ako to realizovať v JU, ale podľa mňa si musíš znížiť výdavky /na zásoby-tovar, materiál/, prípadne znížiť OC majetku a áno, bude to príjem PNZD-dane-DPH, tak aby ti celkovo DP súhlasila s platbou, alebo NO.

Mila123
01.09.12, 17:32
a nezabudni si ponížiť o uplatnenú DPH napr. stav na sklade, či stav na kartách IM a pod......
a do PD uvedieš výsledok DP k DPH, či už odpočet, keď ti DU vráti, alebo povinnosť (pri úhrade)

ani1
01.09.12, 17:44
takže, ak mi vyjde pri drobnom majetku nárok na odpočet na 560 EUR, v evidencii drobného majetku si upravím ceny, a do peň. denníka zapíšem položku 560 EUR na VNZD? alebo mínusom? trocha nechápem :-) a tak isto pri aute, obst. cenu ponížim o vypočítanú DPH (pomernú časť) a do peň. denníka zase tú sumu, čo mám nárok na odpočet dph, do VNZD.

Mila123
01.09.12, 17:46
do PD sa účtujú iba pohyby hotovosti na b.ú. a iba odpisy ako nepeňažné operácia na konci roka, ešte aj zápočty a pod......

drobný majetok máš na sklade?
a auto je ako obstarané?

ani1
01.09.12, 17:51
do PD sa účtujú iba pohyby hotovosti na b.ú. a iba odpisy ako nepeňažné operácia na konci roka, ešte aj zápočty a pod......

drobný majetok máš na sklade?
a auto je ako obstarané?

to už mám vyriešené, áno, mám ho na sklade, čo sme kúpili tento rok, napr. tlačiareň a pod., a auto v minulom roku na úver (nie leasing) viem že pri leasingu sa nedá. Takže do peňažného denníka vôbec nič nemusím písať?

Mila123
01.09.12, 17:56
auto máš na karte majetku...na nej si označ, že napr.1000€ bude odpočítaná DPH pri registrácií a pokračuješ v odpisoch (ponížené o uplatnenú DPH).....

a na sklade? musíš mať vyhotovenú inventúru, resp. inventúrny súpis zásob ku dňu registrácie.....a do PD si zapíšeš do kolonky nákup DHM (niekto dáva do PR ja dávam do materiálu) a odpočítaš uplatnenú DPH.....prečo? pri nákupoch, resp. úhradach si celú sumu vrátane DPH dávala do výdavkoch a teraz musí z nich von.......

ani1
01.09.12, 18:01
auto máš na karte majetku...na nej si označ, že napr.1000€ bude odpočítaná DPH pri registrácií a pokračuješ v odpisoch (ponížené o uplatnenú DPH).....

a na sklade? musíš mať vyhotovenú inventúru, resp. inventúrny súpis zásob ku dňu registrácie.....a do PD si zapíšeš do kolonky nákup DHM (niekto dáva do PR ja dávam do materiálu) a odpočítaš uplatnenú DPH.....prečo? pri nákupoch, resp. úhradach si celú sumu vrátane DPH dávala do výdavkoch a teraz musí z nich von.......

takže v peňažnom denníku - nákup materiálu - mínus 560 eur . mínusom. dobre chápem? už mám aj inventúru spravenú a vypočítanú dph. tých 560 eur je rozdiel, ďakujem pekne za pomoc

ani1
16.10.12, 14:07
A ešte samozrejme obstarávaciu cenu znížim o odpočet DPH, už urobené odpisy neupravujem ale v tomto roku odpisujem už takto upravenú obstarávaciu cenu. Alebo znížim zost. cenu k 31.12.2011 ?

Prosím súrne o pomoc, viem že ste zaneprázdení , ide 25-ho, ale v príspevku 116, ktorý som citovala, som vypočítala aký máme nárok na odpočet pri registrácii pri dlhodobom majetku (auto) obstarané v roku 2011, ale počítala som zo ZC k 31.12.2011 a bolo mi povedané že od 1.1.2012 podľa nového je odpisované už alikvótne na mesiace, takže ak som ja platcom dph od 1.8.2012 ------ musím počítať nárok na odpočet dph nie zo ZC k 31.12.2011, ale k 31.7.2012?????

potom je správny tento postup? :
ide o zrýchlené odpisovanie
odpis za 2012 - (2xZC):4 - vypočítam na 7 mesiacov? vyjde mi odpis 9666, ten vydelím 12-imi x 7 a odpočítam od 9666, takto mi vyjde 5638
takže odpis v 1.roku 25778/4= 6444 ZC 19333
odpis v 2. roku už len 7 mesiacov (2x19333)/4=9666/12=805,50x7=5638,50 zaokr. 5638
Zo zostatkovej ceny k 31.7.2012, čo je 13695 eur, vypočítam alikvótnu časť dph, ktorú môžem odpočítať, a to bude:
(13695x20)/120 = 2282,50 eur
Prosím vás pekne, udobrite ma v tom, či to dobre chápem a robím ... prosím prosím, už sa mi aj sníva o tých výpočtoch :-))) Ďakujem pekne vopred !

zuzu 76
08.07.13, 05:38
Dobrý deň, poprosím Vás o radu:
v máji 2013 zakúpený krátkodobý majetok - náradie, notebook, software .. v júni 2013 registrácia DPH.. Krátkodobý majetok zaúčtovaný v JU v peňažnom denníku kolonke VOZD - zásoby, + evidencia krátkodobého majetku. Môže sa prosím uplatniť odpočet dane pri registrácii platiteľa z uvedeného krátkodobého majetku, aj keď sa od mája používa? Ďakujem

Mila123
08.07.13, 06:09
Dobrý deň, poprosím Vás o radu:
v máji 2013 zakúpený krátkodobý majetok - náradie, notebook, software .. v júni 2013 registrácia DPH.. Krátkodobý majetok zaúčtovaný v JU v peňažnom denníku kolonke VOZD - zásoby, + evidencia krátkodobého majetku. Môže sa prosím uplatniť odpočet dane pri registrácii platiteľa z uvedeného krátkodobého majetku, aj keď sa od mája používa? Ďakujem
pozri si na § 55 Z o DPH

zuzu 76
08.07.13, 06:58
§ 55 Zákona o DPH som pozerala, len nie som si celkom istá:

a) Novoregistrovaný platiteľ dane má právo na odpočítanie dane aj z majetku, ktorý nie je odpisovaným majetkom za predpokladu, že tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa Z o dani z príjmov v KALENDáRNYCH ROKOCH PREDCHÁDZAJÚCICH KAL.ROKU , v ktorom sa stal platiteľom dane /daň odpočítať a znížiť cenu majetku + VOZD zásoby /

alebo

b) Daň vzťahujúcu sa na kúpu neodpisovaného majetku, ktorý platiteľ zahrnul do daňových výdavkov a začal ho používať v máji 2013 , nie je možné pri registrácii odpočítať

KEJKA
08.07.13, 19:26
Dobrý deň, poprosím Vás o radu:
v máji 2013 zakúpený krátkodobý majetok - náradie, notebook, software .. v júni 2013 registrácia DPH.. Krátkodobý majetok zaúčtovaný v JU v peňažnom denníku kolonke VOZD - zásoby, + evidencia krátkodobého majetku. Môže sa prosím uplatniť odpočet dane pri registrácii platiteľa z uvedeného krátkodobého majetku, aj keď sa od mája používa? Ďakujem
môže.
Ale mala si založiť novú - súvisiacu otázku, aby sa to tu neťahalo z roku pána stará debata.