PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : odpočet stratydonna344
27.01.11, 07:20
Dobrý deň!

Chcem Vás poprosiť o radu... V PÚ ako zaúčtujem odpočet daňovej straty?
Strata z minulého roka je 1120 €. Z toho mám zaúčtovať 1/7? Takže 160 € na MD stranu a na stranu D 429? Alebo ako je to? :confused:

Anja111
27.01.11, 07:59
Dobrý deň!

Chcem Vás poprosiť o radu... V PÚ ako zaúčtujem odpočet daňovej straty?
Strata z minulého roka je 1120 €. Z toho mám zaúčtovať 1/7? Takže 160 € na MD stranu a na stranu D 429? Alebo ako je to? :confused:
O daňovej strate neúčtuješ... Účtuješ len o účtovnej strate...

donna344
27.01.11, 08:44
A to ako?

Žabinka
27.01.11, 09:40
Dobrý deň!

Chcem Vás poprosiť o radu... V PÚ ako zaúčtujem odpočet daňovej straty?
Strata z minulého roka je 1120 €. Z toho mám zaúčtovať 1/7? Takže 160 € na MD stranu a na stranu D 429? Alebo ako je to? :confused:
Daňovú stratu uplatňuješ v daňovom priznaní. Ak ti vyšiel kladný základ dane na r.400 v daňovom priznaní, môžeš si odpočítať stratu z predchádzajúceho roku, ale najviac do výšky základu dane.

Adina
01.02.11, 11:41
ahojte, chcem sa spýtať: pri odpočte daňovej straty musím túto ponížiť o zákonný rezervný fond, ako tomu bolo v minulosti? Neviem sa k tomu dopátrať...

Tweety
01.02.11, 12:05
ahojte, chcem sa spýtať: pri odpočte daňovej straty musím túto ponížiť o zákonný rezervný fond, ako tomu bolo v minulosti? Neviem sa k tomu dopátrať...
Nie, a kedy bola taká povinnosť?
Ani pátrať nemusíš, stačí si pozrieť Zákon o dani z príjmu (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2011-a.html) §30.

ROTI
22.02.11, 05:56
Dobrý deň, prosím Vás dá sa odrátať strata v roku 2010, ktorá vznikla
v roku 2008 a bola iba 100,-EUR.?
Nikde som nenašla nejakú hranicu. Ďakujem

vikinka
22.02.11, 06:09
ZDP
§ 30
Odpočet daňovej straty
Na začiatok

(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.

(3) Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(4) Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(5) Na zistenie daňovej straty, ktorú možno odpočítať podľa odseku 1, platia ustanovenia § 17 až 29.

KEJKA
22.02.11, 07:54
Dobrý deň, prosím Vás dá sa odrátať strata v roku 2010, ktorá vznikla
v roku 2008 a bola iba 100,-EUR.?
Nikde som nenašla nejakú hranicu. Ďakujem
nedopátrala si sa, lebo neexistuje hranica. Hranica je od nula /nemusíš odrátať/ až po sumu, uvedenú v DPPO za príslušné obdobie.

ROTI
22.02.11, 08:55
Ďakujem.

Ing. Pavol Zúber
23.02.11, 11:49
Úhrn daňových strát v DPPO sa ráta z riadku 100 alebo r.310 upravená?

KEJKA
23.02.11, 18:26
samozrejme, že z upravenej straty.
r.100 je výsledok z účtovníctva.

apo
26.02.11, 09:05
Mám otázku súvisiacu s vypisovaním DP právnických osôb.

V roku 2007 som odpočítal stratu z roku 2005 a časť straty roku 2006.
V rokoch 2008 a 2009 som v DP v časti evidencia a odpočet straty zabudol vyplniť prenášanie straty z roku 2006.

V roku 2010 chcem stratu z roku 2006 odpočítať. Musím v dodatočných DP za roky 2008 a 2009 doplniť evidenciu strát, aby som ju mohol v roku 2010 odpočítať od základu dane?

Ďakujem.

apo

KEJKA
26.02.11, 17:37
nie, v r. 2010 vypíšeš historiu od r.2006 a zvyšok straty si odpočítaš.

IvetaH
26.02.11, 17:45
No toto ma mätie každý rok. Prosím vás, musím v DP PO evidovať straty minulých období? Napr. mám firmu, má stratu od 2005 do 2008, v 2009 a 2010 je zisková. Musím evidovať v DP za 2010 aj straty z 2005, 2006 2007 a 2008, keď odpočítavam stratu len z 2005?
Ďakujem

KEJKA
27.02.11, 06:33
áno, lebo píšeš prehľad a stratu úhrnom, ktorú máš na umorovanie.
Je to len môj názor, nevyhľadávala som §.

marcelaStanakova
28.02.11, 06:27
Potrebujem pomoc :
SZČO mal daňovú stratu rok 2007 3707,72 EUR
rok 2008 bol 0
rok 2009 mal daňovú stratu 3364,69 EUR
---------
tento rok mal daňový základ 5378,16 EUR môžem mu uplatniť v tejto výške daňovú stratu za minule obdobia vo výške 5378,16 daňového základu a ten zbytok 1694,25 čo vznikol rozile v budúcom roku ?

Tweety
28.02.11, 06:30
Potrebujem pomoc :
SZČO mal daňovú stratu rok 2007 3707,72 EUR
rok 2008 bol 0
rok 2009 mal daňovú stratu 3364,69 EUR
---------
tento rok mal daňový základ 5378,16 EUR môžem mu uplatniť v tejto výške daňovú stratu za minule obdobia vo výške 5378,16 daňového základu a ten zbytok 1694,25 čo vznikol rozile v budúcom roku ?
ÁNo, umoriť stratu môžeš až do výšky základu dane.

Tweety
28.02.11, 10:42
Potrebujem pomoc :
SZČO mal daňovú stratu rok 2007 3707,72 EUR
rok 2008 bol 0
rok 2009 mal daňovú stratu 3364,69 EUR
---------
tento rok mal daňový základ 5378,16 EUR môžem mu uplatniť v tejto výške daňovú stratu za minule obdobia vo výške 5378,16 daňového základu a ten zbytok 1694,25 čo vznikol rozile v budúcom roku ?
Škoda, že tých odpovedí bolo viac, ako dosť, ale zázračného slovíčka ani jedného, ale čo už, aj tak še dá.:mad:

zuzugali
03.03.11, 05:45
Ahojte, viete mi poradiť s týmto problémom: firma mala v r. 2005 stratu 8813,58€, v r. 2006 stratu 3344,88 €, v r. 2007 zisk 50,55 - t. j. umorovala stratu 12158,46. V r. 2008 zisk 7352,78 - tiež umorovala stratu 12107,91 a v r. 2009 tiež zisk 928,66 - tiež umorovala stratu 4755,13. Neviem si poradiť s vyplnením daň. priznania str. 5 - D. Ako mám vyplniť i r. 2010? V tomto roku zase dosiahla stratu 27.758,66 ... čo mám zapísať pre tento rok do časti 1 a 2??? Do 1 by som dala výšku straty 27.758,66, ale čo do časti 2 - úhrn daň. strát, na ktoré je uplatňovaný odpočet od základu dane - mám sem dať len čiastku 27.758,66, alebo i zbyšnú neumorenú stratu z predošlých rokov? T. j. 4755,13 - 928,66 + 27.758,66 = 31.585,13??? Potom v ďalších rokov, ak firma dosiahne zisk, tak budem môcť umorovať túto stratu??? Ďakujem za Vaše reakcie ...

KEJKA
03.03.11, 06:59
po treťom riadku ma to prestalo baviť čítať................
menej prehľadne sa to už asi nedalo napísať.
O postupe uplatnenia daň. strát tu je popísané viac než dosť.

sybila3
28.03.12, 10:39
neviem či mám tabuľku D dobre vypísanú, v roku 2010:
r. 1 zdaň. obd. 2009 ( to som dala obdobie v ktorom bola strata)
r. 2 nič
r. 3 úhrn strát dala som celkovú stratu z r. 2009 13052,20
r. 4 dala som ZD r. 2010 3072,25
r. 5 skut. odp. daň strata 3072,25, neviem či je dobre ten rok

a teraz chcem odpočítať stratu v r. 2011
r. 1 2011
r. 2 nič
r. 3 dávam celk. sumu daň. straty? 13052,20?
r. 4 8998,15 z r. 410
r. 5 8998,15
je to dobre neviem či tie roky majú tak byť, díky moc

grammatika
28.03.12, 11:02
neviem či mám tabuľku D dobre vypísanú, v roku 2010:
r. 1 zdaň. obd. 2009 ( to som dala obdobie v ktorom bola strata)
r. 2 nič
r. 3 úhrn strát dala som celkovú stratu z r. 2009 13052,20
r. 4 dala som ZD r. 2010 3072,25
r. 5 skut. odp. daň strata 3072,25, neviem či je dobre ten rok

a teraz chcem odpočítať stratu v r. 2011
r. 1 2011
r. 2 nič
r. 3 dávam celk. sumu daň. straty? 13052,20?
r. 4 8998,15 z r. 410
r. 5 8998,15
je to dobre neviem či tie roky majú tak byť, díky moc
1.stĺpec:
r.1: 2009
r.2: 13052,20

2.stĺpec:
r.1: 2010
r.2: nič
r.3: 13052,20
r.4: 3072,25
r.5: 3072,25

3.stĺpec:
r.1: 2011
r.2: nič
r.3: 9979,95
r.4: 8998,15
r.5: 8998,15

sybila3
28.03.12, 11:16
a j som si myslela, že ten stl. je zlý keď to tento rok dám takto tak musím opraviť aj daňové 2010 alebo stačí keď uviediem v r. 2011?