PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : pozastavenie živnosti , vrátenie osvedčenia o registrácii a pridelení DIČjano3
29.01.11, 07:19
Dobrý deň, prišlo mi predvolanie z daňového úradu vo veci " vrátenia osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ z dôvodu prerušenia živnosti". Chcel by som sa spýtať či som naozaj povinný vrátiť osvedčenie o DIČ ak mám prerušenú živnosť od 10.1.2011 do 10.7.2011. Ak áno podľa akého zákona?
ďakujem

pizzanoel
29.01.11, 07:23
:eek: no ja pozastavujem kazdy rok zivnost ale este ma nikto nepredvolal, kartu mam tak ako aj zivnostensky doma... Preco by si to mal vracat ked si len pozastavil zivnost....??? Ved tebe ostava stale take iste DIC aj ICO...a ani zivnostensky list sa nevracia na zivnostensky urad ak si pozastavil zivnost...daju ti len taky papier ze je pozastavena od -do-.

pizzanoel
29.01.11, 07:27
Inak na karte vzadu je pisana veta ,, Pri zrušeni činnosti je daňový subjekt povinný osvedčenie o registrácii vrátiť spravcovi dane." čiže je to dost jasne že len pri ,, zrušení činnosti" a ty si ju nezrušil ale iba pozastavil a mieniš v tom ďalej pokračovať s tými istými údajmi, to by bola aka birokracia kebyze by si to mal vrátit to by si musel aj v registracnej kase vsetko napravovat a menit...

jano3
29.01.11, 07:41
dakujem pekne za odpovede, ja si to tiež myslím.....

Zita5
29.01.11, 07:50
Zákon o správe daní a poplatkov

DRUHÁ ČASŤ
PRÍPRAVNÉ KONANIE

§ 31
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16135-zakon-o-sprave-dani-a-poplatkov-od-01-06-2010-a.html#hore)

(7) Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v odsekoch 1 až 6, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení poberania príjmov z činností podľa odseku 2 osvedčenie o registrácii.


(13) Ak nesplní daňový subjekt svoju povinnosť podľa odseku 7, vykoná správca dane príslušné zmeny v registrácii alebo registráciu zruší, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. O vykonaní zmien skutočností, ktoré sú zapísané v osvedčení o registrácii alebo o zrušení registrácie, správca dane zašle daňovému subjektu oznámenie. Daňový subjekt je povinný na účel vyznačenia vykonaných zmien predložiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní od doručenia oznámenia.

(22) Oznámenie podľa odseku 7 môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, a to v súvislosti a v rozsahu oznamovaných zmien podľa osobitného zákona. 10bb)

Zmeny sú na daňový úrad predpokladám ohlásené - to znamená že pozastavenie živnosti je je zmena ktorá nastala u daňovníka , ale to neznamená, že živnosť je zrušená , len sa určitú dobu nebude vykonávať .


Choďte na daňový úrad aj s Osvedčením (kartičkou ) a dohodnite sa zo správcom dane, že ide o pozastavenie živnosti .
Netreba si z toho robiť starosti .

pizzanoel
29.01.11, 07:54
o pozastaveni živnosti informoval danovy urad predsa zivnostensky urad ktory im presne uviedol od kedy a do kedy je to pozastavene... naco by som tam ja chodila a oznamovala duplicitne...

je vidiet ze danovy urad ma v tom pekny bordel...

Zita5
29.01.11, 07:58
o pozastaveni živnosti informoval danovy urad predsa zivnostensky urad ktory im presne uviedol od kedy a do kedy je to pozastavene... naco by som tam ja chodila a oznamovala duplicitne...

je vidiet ze danovy urad ma v tom pekny bordel...

I keď si uvedomujem, že spolupráca ŽU a DU tu je , i napriek tomu dostal zadávateľ výzvu resp. predvolanie , ktorú musí splniť prinajmenšom tým, že sa na túto výzvu dostaví na Daňový úrad.A to treba rešpektovať !Ostané je vecou osobného rozhovoru resp.kontaktu so správcom dane resp. registračným oddelením .

jano3
31.01.11, 08:42
Volal som na daňový úrad. Povedali mi , že podľa ich nových metodických pokynov som povinný pri prerušení živnosti vrátiť kartičku s DIČ a že po obnovení mi dajú novú s tým istým DIČ.

simka999
31.01.11, 11:54
Ja som tiež dnes bola na DU a tiež pri prerušení odo mňa požadujú kartičku.

ivustek
06.07.11, 10:34
Taktiež mi dnes prišla výzva z Dú o vrátenie kartičky pri prerušení živnosti/prerušená bola pred rokom/. Keď sa mi živnosť obnoví, treba požiadať DÚ o registráciu /-nebude obnovená automaticky skončením dátumu prerušenia/.

eoneon
14.07.11, 00:18
tusi niekto, aky to ma dovod? zrejme to ma na nieco vplyv, otazka znie, na co, zeby na odvody?

SAIVI
25.07.11, 08:32
Pozastavenie prevádzkovania živnosti - vrátenie osvedčenia o registrácii
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov umožňuje podnikateľovi pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Pozastavenie prevádzkovania živnosti sa považuje za zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie, nakoľko v čase pozastavenia živnostenského oprávnenia podnikateľ nie je oprávnený vykonávať živnosť (t.j. podnikať) a nemá postavenie podnikateľa. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Dňom pozastavenia živnosti vyplývajú pre podnikateľa povinnosti napr. voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni ale aj voči daňovému úradu.
Ak daňový subjekt nemá iné oprávnenie na podnikanie, nevykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, neprenajíma byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, potom počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nemá povinnosť registrácie podľa § 31 ods. 1 ani podľa § 31 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správe daní).
To znamená, že s účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovému subjektu zaniká registračná povinnosť a opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Podľa § 31 ods. 7 zákona o správe daní ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo k zmenám údajov, ktoré daňový subjekt oznamuje pri plnení registračnej alebo oznamovacej povinnosti, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu osvedčenie o registrácii.
To znamená, že daňový subjekt je povinný do 15 dní od vzniku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu a vrátiť osvedčenie o registrácii.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/prerus_podn_regis.pdf

eoneon
25.07.11, 09:18
to predsa uz robi zivnostensky urad priamo, zivnostnik nic na danovy urad uz oznamovat nemusi

Szabóová Verona
25.07.11, 15:21
Pozastavenie prevádzkovania živnosti - vrátenie osvedčenia o registrácii
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov umožňuje podnikateľovi pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Pozastavenie prevádzkovania živnosti sa považuje za zánik živnostenského oprávnenia na vymedzené obdobie, nakoľko v čase pozastavenia živnostenského oprávnenia podnikateľ nie je oprávnený vykonávať živnosť (t.j. podnikať) a nemá postavenie podnikateľa. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. Dňom pozastavenia živnosti vyplývajú pre podnikateľa povinnosti napr. voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni ale aj voči daňovému úradu.
Ak daňový subjekt nemá iné oprávnenie na podnikanie, nevykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, neprenajíma byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, potom počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nemá povinnosť registrácie podľa § 31 ods. 1 ani podľa § 31 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správe daní).
To znamená, že s účinnosťou pozastavenia prevádzkovania živnosti daňovému subjektu zaniká registračná povinnosť a opätovne mu registračná povinnosť vzniká po dni zániku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Podľa § 31 ods. 7 zákona o správe daní ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo k zmenám údajov, ktoré daňový subjekt oznamuje pri plnení registračnej alebo oznamovacej povinnosti, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení poberania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu osvedčenie o registrácii.
To znamená, že daňový subjekt je povinný do 15 dní od vzniku účinnosti pozastavenia prevádzkovania živnosti oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu a vrátiť osvedčenie o registrácii.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/prerus_podn_regis.pdf
Tiež som pozastavila živnosť, pani na DÚ mi hovorila, že z daň.hľadiska pozastavenie je považované za zánik a osvedčenie - kartičku treba vrátiť!!!

eoneon
26.07.11, 06:01
ako keby to nebolo jedno, v praxi som nikdy karticku nepouzil a pri pozastaveni mi nie je takisto na nic (akurat, ze sa mozem pozriet, ake mam registracne cislo), je to len kus papiera, netusim, aky ma tato buzeracia prakticky vyznam (po skonceni prerusenia zase buzeracia s vybavovanim novej)

Indeed
26.07.11, 06:09
tak im vraťte tú kartičku, keď ju pýtajú

po obnovení živnosti Vám ju pošlú naspäť

asi si pracovnici /-čky/ na DÚ hľadajú nejakú pracovnú náplň, na vyplnenie svojho prac.času

eoneon
26.07.11, 06:53
no za nase dane by ten cas mohli vyuzivat aj na prinosnejsie cinnosti

kn-alka
26.07.11, 06:58
zase nejaká blbosť, ktorá nemá význam, ale ak ju nespravíš, dostaneš pokutu... :( tí hore sa fakt musia poriadne nudiť

Betina2
08.12.11, 12:28
Aha, tak to je zase aký výdobytok! Tak preto poslali manželovi nejaký list, ešte neviem, čo to je, ale pravdepodobne to bude táto žiadosť o vrátenie kartičky. Ale friškí sú teda riadne, lebo 7.12. uplynul 15.deň.....o, o, asi bude pokuta, čo? A dnes je 8.12. a ja práve idem rozposlať tie oznámenia aj na SP aj na ZP a aj na DU. Boli sme chorí, tak nestíhame....A spoliehať sa na ŽU, že niečo nahlási ako volakedy, no o tom by som pomlčala. Mužovi povedali akurát, že na ZP si to má nahlásiť.........nič viac a nič menej....

julius71
18.10.12, 11:22
Tiež som pozastavil živnost a asi po 2,5 mesiacoch mi dnes tiež prišiel list s upozornením, aby som zrušil registráciu na daňovom úrade, aby som vrátil tlačivo „Žiadosť o zrušenie registrácie“ (poslali mi ho) a musím takisto vrátiť aj „Osvedčenie o registrácii a pridelené DIČ“. Poznamenávam, že je tento list z DÚ nebol nijako nepríjemná, v iných listoch sa zvykli vyhráťať pokutami, teraz nie.