PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Zmluva o dielo a daňové priznaniemaryKE
19.03.11, 14:58
Lekár na zmluvu o dielo vykonáva prednášky, za ktoré mu bola vyplatená odmena vo februári, marci, apríli, júni, novembri. Na každú prednášku má osobitnú zmluvu o dielo. Môžem tento príjem uviesť v daňovom priznaní ako iný príjem podľa §8 v r.11 DP a uplatniť si 40% výdavky, alebo to dám ako príjem podľa § 6 r.6 DP - ž činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a uplatniť 40% výdavky. Zmluva o dielo je uzatvorená podľa §536 obchod.zákonníka. Ďakujem za odpoveď.

xiastro
19.03.11, 17:24
je tento lekar registrovany u miestne prislusneho spravcu dane - ma pridelene DIC ?

pefu
20.03.11, 10:48
Pri príjmoch podľa § 8 si nemôžeš uplatniť 40% paušálne výdavky. Iba 25% pri príležitostných činnostiach v r. 1. Ale skôr by som to dal do paragrafu § 6 a tam uplatnil 40% výdavky aj keď nemá DIČ. Je to niečo ako autorská činnosť.

marjankaj
20.03.11, 11:11
Pri príjmoch podľa § 8 si nemôžeš uplatniť 40% paušálne výdavky. Iba 25% pri príležitostných činnostiach v r. 1. Ale skôr by som to dal do paragrafu § 6 a tam uplatnil 40% výdavky aj keď nemá DIČ. Je to niečo ako autorská činnosť.

No zase mu môže vyjsť platiť odvody do SP.

pefu
20.03.11, 12:37
No zase mu môže vyjsť platiť odvody do SP.
Keď nemá DIČ, nemusí sa registrovať na SP. A keď je príjem nepravidelný, nemusí mať DIČ.

profesional
20.03.11, 12:53
Ono samno o sebe uzatvarat na takuto cinnost zmluvu o dielo je jednoznacne obchadzanie zakona. Nakolko prednaska ustne odprednasana nie je dielom ako takym a teda si myslim ze tu treba zmluvu vykladat podla jej obsahu, nech bola nazvana akokolvek. Takze by som to klasifikoval ako dohodu o vykonani prace. A podla toho by som dalej postupoval.

Zita5
20.03.11, 13:46
Lekár na zmluvu o dielo vykonáva prednášky, za ktoré mu bola vyplatená odmena vo februári, marci, apríli, júni, novembri. Na každú prednášku má osobitnú zmluvu o dielo. Môžem tento príjem uviesť v daňovom priznaní ako iný príjem podľa §8 v r.11 DP a uplatniť si 40% výdavky, alebo to dám ako príjem podľa § 6 r.6 DP - ž činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a uplatniť 40% výdavky. Zmluva o dielo je uzatvorená podľa §536 obchod.zákonníka. Ďakujem za odpoveď.

§8 podľa mňa vylučujem, lebo to nie je príležitostný príjem .

marjankaj
20.03.11, 14:00
Lekár na zmluvu o dielo vykonáva prednášky, za ktoré mu bola vyplatená odmena vo februári, marci, apríli, júni, novembri. Na každú prednášku má osobitnú zmluvu o dielo. Môžem tento príjem uviesť v daňovom priznaní ako iný príjem podľa §8 v r.11 DP a uplatniť si 40% výdavky, alebo to dám ako príjem podľa § 6 r.6 DP - ž činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním a uplatniť 40% výdavky. Zmluva o dielo je uzatvorená podľa §536 obchod.zákonníka. Ďakujem za odpoveď.

No netušil som, že ten lekár tam muruje priečky alebo niečo podobné:rolleyes:
§ 536
(1) Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

(3) Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

maryKE
20.03.11, 15:53
Keď to dám do §6, budem musieť platiť z takého príjmu aj zdravotné poistenie, však? Tomu sme sa chceli nejako vyhnúť.

xiastro
20.03.11, 18:45
§8 podľa mňa vylučujem, lebo to nie je príležitostný príjem .

nie z dovodu prilezitostneho prijmu ale neopravneneho podnikania, za predpokladu, ze nie je registrovany u miestne prislusneho spravcu dane

xiastro
20.03.11, 18:51
Ale skôr by som to dal do paragrafu § 6 a tam uplatnil 40% výdavky aj keď nemá DIČ. Je to niečo ako autorská činnosť.

autorská cinnost podlieha povinnej registracii na DU - "slobodne povolanie", jedine, ak je zaregistrovany, moze si uplatnit vydavky percentom z prijmov

pefu
21.03.11, 14:18
autorská cinnost podlieha povinnej registracii na DU - "slobodne povolanie", jedine, ak je zaregistrovany, moze si uplatnit vydavky percentom z prijmov
A príležitostne napísané články bez pravidelnosti nezdanené zrážkou?

xiastro
21.03.11, 18:20
A príležitostne napísané články bez pravidelnosti nezdanené zrážkou?

co znamena prilezitostne?

pefu
22.03.11, 09:29
Niekoľkokrát do roka, človek v TPP prispeje do novín jedným dvoma napr. článkami. Veď pre takéto niečo nemusí mať DIČ.

Idiotka
22.03.11, 09:45
co znamena prilezitostne?

Ja by som vyskúšala i možnosť, dať do do § 8. to jest do príležitostných príjmov...odpočítala by som z "brutto" čiastky 925,95 € - tento rok sa ešte dá,

nie je jasné, čo urobil ten zadávateľ, či strhol dáku daň alebo čo...tak preto pripomínam, že zmluvnú čiastku, resp. čiastky, nie iba vyplatené,

výdavky žiadne, a zvyšok podľa zadaných údajov.

Má zmluvu o dielo, je to diskutabilné, aj to, či je to príležitostný príjem, určite sa nájdu hlasy proti.

wallie
22.03.11, 09:47
ak ide o zmluvu o dielo a ide o dielo, ktoré je jasne zadefinované autorským zákonom, nemôže dať takýto príjem do §8, tieto príjmy patria výhradne do §6 ods.2a)

§ 6
Dielo
(1) Predmetom autorského práva je literárne dielo,
vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a počítačový program,
b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané
slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo,
hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo
a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na
zverejnenie alebo verejné predvedenie,
d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo
výtvarného umenia,
g) fotografické dielo,
h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej
architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej
architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i) dielo úžitkového umenia,
j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)
(2) Predmetom autorského práva je databáza v akejkoľvek
forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska
tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.

Idiotka
22.03.11, 10:45
ak ide o zmluvu o dielo a ide o dielo, ktoré je jasne zadefinované autorským zákonom, nemôže dať takýto príjem do §8, tieto príjmy patria výhradne do §6 ods.2a)

§ 6
Dielo
(1) Predmetom autorského práva je literárne dielo,
vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a počítačový program,
b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané
slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo,
hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo
a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na
zverejnenie alebo verejné predvedenie,
d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo
výtvarného umenia,
g) fotografické dielo,
h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej
architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej
architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i) dielo úžitkového umenia,
j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)
(2) Predmetom autorského práva je databáza v akejkoľvek
forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska
tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.

Dve podmienky: ak ide o zmluvu o dielo a ak ide o dielo...podľa § 7 Autorského zákona.

Ak sa jedná o použitie Obchodného zákonníka, môže to byť príjem podľa § 8 ZoDP.

wallie
22.03.11, 11:12
na to nemusí byť zmluva o dielo, niektorí majú iba Potvrdenie o vyplatenom honoráre, pokiaľ nemal Dohodu o vykonaní práce, tak prednášky lekára patria do tejto kategórie príjmov, sú jasne zadefinované v autorskom zákone na ktorý odkazuje aj zákon o dani z príjmov v §6 ods.2 písm.a)

b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané
slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,viď z odpovede DRSR:

Student ktory nevykonava zavislu cinnost (ma prijem z autorskej cinnosti, honorarov) ako ma dokladovat svoj prijem? - ked nema ziadnu zmluvu?

Príjmy z autorskej činnosti vykonávanej na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) patriace medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov daňovník preukazuje hodnovernými dokladmi, ktorými sú napr. autorská zmluva, licenčná zmluva, potvrdenie od platiteľa týchto príjmov. Ak daňovník je účtovnou jednotkou, vychádza sa z účtovníctva vedeného podľa príslušných účtovných predpisov.

Idiotka
22.03.11, 11:34
na to nemusí byť zmluva o dielo, niektorí majú iba Potvrdenie o vyplatenom honoráre, pokiaľ nemal Dohodu o vykonaní práce, tak prednášky lekára patria do tejto kategórie príjmov, sú jasne zadefinované v autorskom zákone na ktorý odkazuje aj zákon o dani z príjmov v §6 ods.2 písm.a)

b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané
slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,viď z odpovede DRSR:Podľa zadania otázky sa jednalo o zmluvu, ktorá bola uzatvorená podľa §...Obchodného zákonníka, nie Autorského zákona.

Nie každá prednáška je dielo v zmysle AZ. A tento príjem teda nie je príjmom podľa § 6 ZoDP.

Ak je tak, môže sa u lekára, ktorý je inak ...povedzme v TPP, jednať o príjem podľa § 8 ZoDP.

marjankaj
22.03.11, 11:43
Podľa zadania otázky sa jednalo o zmluvu, ktorá bola uzatvorená podľa §...Obchodného zákonníka, nie Autorského zákona.

Nie každá prednáška je dielo v zmysle AZ. A tento príjem teda nie je príjmom podľa § 6 ZoDP.

Ak je tak, môže sa u lekára, ktorý je inak ...povedzme v TPP, jednať o príjem podľa § 8 ZoDP.

Pozri príspevok č.8. Tam je presné znenie toho paragrafu.

Idiotka
22.03.11, 11:49
Pozri príspevok č.8. Tam je presné znenie toho paragrafu.


nie je to relevantné, ide o to, že ZMLUVA NEBOLA UZATVORENá V ZMYSLE AUTORSKéHO ZáKONA.

evuš
22.03.11, 12:02
Môže mať SZČO uzavretú aj Zmluvu o dielo, keď uvedenú činnosť, ktorú bude vykonávať nemá v ŽL ? Vďaka

marjankaj
22.03.11, 12:03
Podľa zadania otázky sa jednalo o zmluvu, ktorá bola uzatvorená podľa §...Obchodného zákonníka, nie Autorského zákona.

Nie každá prednáška je dielo v zmysle AZ. A tento príjem teda nie je príjmom podľa § 6 ZoDP.

Ak je tak, môže sa u lekára, ktorý je inak ...povedzme v TPP, jednať o príjem podľa § 8 ZoDP.

Nie som si istý, či opakujúci sa príjem napríklad 12 krát do roka, je možné nazvať "príležitostným príjmom" podľa §8 ods(1a). zákona o dani z príjmov.

wallie
22.03.11, 12:42
hmm... tak ja už neviem, obsahovo čo sa týka príjmu to patrí do §6 ods.2 a), ale tá zmluva je teda divná....§536 na prednášku? neviem či toto bol správny postup zo strany objednávateľa prednášky, keďže prednáška patrí do autorského zákona, zmluva mala byť hádam tiež robená podľa autorského... ale keďže nebola, tak je otázne, že čo teraz s tým.....ale pravdupovediac už sa mi nad tým nechce ďalej hútať, ak na niečo nové prídete tak si to tu ešte rada dočítam :)

vlds
08.07.11, 10:35
ak ide o zmluvu o dielo a ide o dielo, ktoré je jasne zadefinované autorským zákonom, nemôže dať takýto príjem do §8, tieto príjmy patria výhradne do §6 ods.2a)

§ 6
Dielo
(1) Predmetom autorského práva je literárne dielo,
vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a počítačový program,
b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané
slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo,
hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo
a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na
zverejnenie alebo verejné predvedenie,
d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo
výtvarného umenia,
g) fotografické dielo,
h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej
architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej
architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i) dielo úžitkového umenia,
j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)
(2) Predmetom autorského práva je databáza v akejkoľvek
forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska
tvorivého výberu alebo usporiadania jej obsahu.

ak teda mal student v roku 2010 uzavretu zmluvu o dielo, na zaklade ktorej vytvoril nejaku cast software-u a tato jeho cast bola pouzita vo "vacsom software", tak je to prilezitostny prijem podla §8 alebo autorsky (pripadne prijem ktory nie je ani zivnostou ani podnikanim?) prijem?

koalko
25.02.13, 08:58
Nevie mi niekto povedať ohľadne slobodného povolania - myslím tým vykonávanie lektorskej činnosti na základe zmlúv podľa autorského zákona či tento lektor, ktorý je už registrovaný na DIČ lebo vykonáva inú činnosťi (lekársku prax) či musí oznámiť na DU,že bude vykonávať slobodné povolanie??
:mad: