PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zmluva o vyrovnaní dlhuindriel
11.04.11, 09:08
Dobrý deň,
mohli by ste mi poradiť, vzor zmluvy o vyrovnaní dlhu podľa Občianského zákonníka. Uzavrela som podľa tohto zákonníka zmluvu o pôžičke podľa
§ 657 Obč.z. 40/1964 Zb..medzi fyzickými osobami , veriteľ-dlžník a pri vrátení peňazí chcem to mať tiež podchytené právnou formou.

Ďakujem:)

Mária27
11.04.11, 09:26
Tomu sa nehovorí zmluva (nevzniká záväzok), ale potvrdenie.

indriel
11.04.11, 09:52
dakujem za názor a čo je teda napr. dohoda o urovnaní
podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodu o urovnaní (ďalej aj ako „dohoda o urovnaní“),

indriel
11.04.11, 09:53
a čo je teda napr. dohoda o urovnaní podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodu o urovnaní (ďalej aj ako „dohoda o urovnaní“),

Mária27
14.04.11, 18:12
Urovnanie nie je vyrovnanie. Ak si lepšie prečítač ten paragraf, najmä ods. 3, vidíš, že ide o zámenu - nahradenie záväzku iným záväzkom.
Nemáme tu hodinu práva, ale poradu.

§ 585
(3) Doterajší záväzok je nahradený záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania.

buchač
15.04.11, 18:23
Dobrý deň,
mohli by ste mi poradiť, vzor zmluvy o vyrovnaní dlhu podľa Občianského zákonníka. Uzavrela som podľa tohto zákonníka zmluvu o pôžičke podľa
§ 657 Obč.z. 40/1964 Zb..medzi fyzickými osobami , veriteľ-dlžník a pri vrátení peňazí chcem to mať tiež podchytené právnou formou.

Ďakujem:)

Mne by stačilo aj takéto ....
POTVRDENIE o prijatí hotovosti
Dole podpísaný Buchač týmto potvrdzujem prijatie sumy vo výške X.000 € od X.Y .
Táto suma bola preddavkom na účel ...............kde menovaný X.Y. nesplnil podmienky zmluvy .

Dátum , podpisy zúčastnených

Kua , že ako rád by som také lajstro podpísal ...:rolleyes::cool: