PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Priepustka k lekárovi - uznanie časumaska4
06.05.11, 11:16
Priznám si, nie som celkom doma, čo sa týka Zákonníka práce. Potrebujem skonzultovať priepustku k lekárovi.Prečítala som kopec tých článkov , ale ma niektoré dosť zavádzajú. Ide mi o to, že niekde sa píše . že priepustka sa uznáva 4 hodiny.....platilo to? a ak áno kde je to napísané , lebo teraz ZP vraví , na nevyhnutne potrebný čas....to znamená , že to nie je nejako limitované v tom prac.dni a keď lekár napíše celý deň, malo by sa to akceptovať.
Potom by som mala prosbu .Má niekto vypracovanú internú smernicu ohľadom návštev u lekára? Dá sa to časovo obmädziť a donútiť zamestnancov , aby to rešpektovali, napr.jedna priepustka platí cca 2 hodiny? podľa mňa je to porušenie ZP. A druhá vec , platí tá interná smernica aj keď ju zamestnanci nepodpíšu a nebudú s ňou súhlasiť?
Ďakujem za akýkoľvek názor.

truch
06.05.11, 11:37
Myslím si, že taká smernica sa nedá urobiť. ZP hovorí o nevyhnutnom čase, aký to je sa nedá presne určiť. Lekár potvrdí priepustku, väčšinou dá len razítko a dátum, hodiny nepíše, veď ani nevie ako dlho pacient v čakárni sedel. Je na zamestnávateľovi, či uzná celodenné prekážky, ak má zamestnanec jednu pečiatku na priepustke. Ak zamestnanec cestuje za lekárom, absolvuje vyšetrenie , nepôjde do práce na 20 minút. Každý má nárok na 7 dní v roku, čiže celkovo je to limitované, nevidím preto dôvod neuznať celodennú priepustku s jednou pečiatkou, často lekár napíše, že sa jedná o celodenné vyšetrenie.

maska4
06.05.11, 11:43
Rada by som to takto chápala aj ja, ale po prečítaní článkov tu na porade , to tam bolo spomínané, že to treba zahrnúť do IS. Len teda potrebujem vedieť ako, aby bol aj vlk celý aj baran sýty.
A spätne sa vrátim ku tým 4 hodinám.....veľa sa o tom na porade písalo ale nikde nie z kade to majú????

Tweety
06.05.11, 12:02
Priznám si, nie som celkom doma, čo sa týka Zákonníka práce. Potrebujem skonzultovať priepustku k lekárovi.Prečítala som kopec tých článkov , ale ma niektoré dosť zavádzajú. Ide mi o to, že niekde sa píše . že priepustka sa uznáva 4 hodiny.....platilo to? a ak áno kde je to napísané , lebo teraz ZP vraví , na nevyhnutne potrebný čas....to znamená , že to nie je nejako limitované v tom prac.dni a keď lekár napíše celý deň, malo by sa to akceptovať.
Potom by som mala prosbu .Má niekto vypracovanú internú smernicu ohľadom návštev u lekára? Dá sa to časovo obmädziť a donútiť zamestnancov , aby to rešpektovali, napr.jedna priepustka platí cca 2 hodiny? podľa mňa je to porušenie ZP. A druhá vec , platí tá interná smernica aj keď ju zamestnanci nepodpíšu a nebudú s ňou súhlasiť?
Ďakujem za akýkoľvek názor.
§141 ZP
(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa manželke zamestnanca; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

§ 143
Prekážky v práci
pri pružnom pracovnom čase

(http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-03-2010-a.html#hore)(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

(2) Ak tento zákon alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas; za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.

(3) Prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa posudzujú ako výkon práce, ak zasiahli do pracovnej zmeny zamestnanca, a to za každý jednotlivý deň pri uplatnení

a) pružného pracovného dňa najviac v rozsahu dĺžky pracovnej zmeny pripadajúcej zamestnancovi na príslušný deň,
b) pružného pracovného týždňa a pružného štvortýždňového pracovného času najviac v rozsahu priemernej dĺžky pracovnej zmeny vyplývajúcej z určeného, prípadne z kratšieho pracovného času príslušného zamestnanca.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý denný pracovný čas pri uplatnení pružného pracovného dňa alebo celý týždenný pracovný čas pri uplatnení pružného pracovného týždňa alebo celý pracovný čas pripadajúci na štvortýždňové pracovné obdobie, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný túto neodpracovanú časť pracovného času nadpracovať v pracovných dňoch bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky v práci, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Nadpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak nebola dohodnutá iná doba a nadpracovanie nie je prácou nadčas.

Ančika
06.05.11, 12:07
Tiež si myslím, že je ťažko vypracovať nejakú všeobecne platnú VP smernicu. Zamestnanec má predsa priameho nadriadeného a ten má kontrolovať jeho prítomnosť resp. neprítomnosť v práci. Keď dostanem priepustku/potvrdenie o návšteve lekára podpísanú vedúcim, tak sa nad tým nezamýšľam a keď tam nemá uvedený čas, tak dám automaticky celý deň. Keď sa už limit dočerpáva upozorním vedúceho aj zamestnanca. Už sme mali aj neplatené voľno z tohoto dôvodu (v súlade so ZP). Je s tým práca naviac (odhláška/prihláška do SP), ale zamestnanec má podstatne nižšiu mzdu:mee: a potom si dáva pozor. Aj ostatní, pretože sa to tiež dozvedia ;)

terezamaria
06.05.11, 12:20
Pokiaľ lekár napíše na priepustku celý deň, neni dôvod, aby to mzdárka neuznala.
Interná smernica k samotným priepustkám nie je treba, nakoľko o prekážkach na strane zamestnanca pojednáva § 141 Zákonnáka práce.

maska4
06.05.11, 18:00
Pokiaľ lekár napíše na priepustku celý deň, neni dôvod, aby to mzdárka neuznala.
Interná smernica k samotným priepustkám nie je treba, nakoľko o prekážkach na strane zamestnanca pojednáva § 141 Zákonnáka práce.


No mne to je v takomto podaní celkom jasné, ale nám by majiteľ tie priepustky najradšej obmädzil , ak nie zatrhol, a chce ich vtesnať do dvoch hodín a chce to dať na papier ako nariadenie.
Ako ísť hlavou proti múru a pritom si ju nerozbiť?

terezamaria
06.05.11, 18:54
No mne to je v takomto podaní celkom jasné, ale nám by majiteľ tie priepustky najradšej obmädzil , ak nie zatrhol, a chce ich vtesnať do dvoch hodín a chce to dať na papier ako nariadenie.
Ako ísť hlavou proti múru a pritom si ju nerozbiť?

Nemôže ísť pod Zákonník práce. Raz je nárok na prekážky na strane zamestnanca a bodka. Nemôže zatrhnúť niečo, čo je zakotvené pre všetkých zamestnávateľov i zamestnancov v ZP.

Paula
06.05.11, 18:54
No mne to je v takomto podaní celkom jasné, ale nám by majiteľ tie priepustky najradšej obmädzil , ak nie zatrhol, a chce ich vtesnať do dvoch hodín a chce to dať na papier ako nariadenie.
Ako ísť hlavou proti múru a pritom si ju nerozbiť?


Boj so zamestnávateľom tohoto vydania bude asi vždy proti múru s rizikom hlavy rozbitia. Je na vás - zamestnancoch, či to vzdáte, alebo spoločne k jeho papierovému nariadeniu o max. dvoch hodinách pricviknete citáciu zo ZP + písomnú žiadosť , v ktorej ho požiadate o vysvetlivku k paušálnemu "vtesnaniu" sa do dvoch hodín a možnosti jeho praktickej realizácie (návod na použitie) pri potrebe rôznorodých lek. ošetrení. :)

ivka70
06.05.11, 19:15
Zamestnavatel si moze dat do interneho predpisu max. to, ze zamesntanec je povinny poziadat lekara o napisanie casu odchodu od neho a ze od casu odchodu do 30 minut sa musi zamestnanec vratit na pracovisko, pokial sa vysetrenie konalo v meste pracoviska.
Pri vysetreni, za ktorym treba cestovat, je posudzovanie navratu do prace individualne ...
Ak vsak lekar napise celodenne vysetrenie, musi to respektovat.

nikulik
17.05.12, 05:15
Ahojte poradaci, ja vas poprosim o radu v tomto. Pracovnička doniesla P-čko na cely den, ale u lekara bola len dve hodiny, potom prisla do prace. Teda jej z toho P uznam len tie 2 hodiny?
A ešte by som chcela vedieť ako to robite vy čo sa tyka zakladania prekazok v praci. U nas mipodklady k vyplatam robi veduca. T. z. ze ku kazdej dovolenke aj prekazky v praci vystavi dovolenkovy listok kde uvedie datum/hodiny. Robi to tak este spred niekolkych rokov ako kedysi robili. Musi sa dnes aj ku P-čKU vypisovat dovolenkovy listok? Alebo len zalozim doklad od lekara k dochadzke?

Mila123
17.05.12, 05:20
Ahojte poradaci, ja vas poprosim o radu v tomto. Pracovnička doniesla P-čko na cely den, ale u lekara bola len dve hodiny, potom prisla do prace. Teda jej z toho P uznam len tie 2 hodiny?
A ešte by som chcela vedieť ako to robite vy čo sa tyka zakladania prekazok v praci. U nas mipodklady k vyplatam robi veduca. T. z. ze ku kazdej dovolenke aj prekazky v praci vystavi dovolenkovy listok kde uvedie datum/hodiny. Robi to tak este spred niekolkych rokov ako kedysi robili. Musi sa dnes aj ku P-čKU vypisovat dovolenkovy listok? Alebo len zalozim doklad od lekara k dochadzke?

prečo dovolenkový lístok? miesto P-čka bude čerpať dovolenku? iný logický dôvod na vypisovanie D lístka nevidím.....

nikulik
17.05.12, 05:36
N
prečo dovolenkový lístok? miesto P-čka bude čerpať dovolenku? iný logický dôvod na vypisovanie D lístka nevidím.....

No naša veduca vypisuje aj k P-čku dovolenk.listok kde ale napise ze vysetrenie u lekara a pocet hodin. Ma to ešte z dávnych čias a neviem ju presvedciť ze sa to uz nerobi. Takze ak by som zakladala tak staci len doklad od lekara, popripade nas doklad ktory potvrdil lekar?

vieraaaa
17.05.12, 05:51
N

No naša veduca vypisuje aj k P-čku dovolenk.listok kde ale napise ze vysetrenie u lekara a pocet hodin. Ma to ešte z dávnych čias a neviem ju presvedciť ze sa to uz nerobi. Takze ak by som zakladala tak staci len doklad od lekara, popripade nas doklad ktory potvrdil lekar?
Ja neviem, tiež pamätám dosť dávne časy, ale u nás a aj v predošlej firme kde som pracovala sa na opustenie pracoviska vystavovala vždy priepustka, či už služobná, súkromná a k lekárovi, ktorú si pracovník nechal potvrdiť na druhej strane u lekára.
Čas príchodu a odchodu od lekára u nás nevyžadujeme, ale žiadame, aby bolo v prípade celodenného paragrafu od jedného lekára uvedené že ide o celodenné vyšetrenie. Okrem toho tam v prípade paragrafu na doprovod rodinného príslušníka, žiadame uviesť, že sa jedná o doprovod napr. dieťaťa, manžela, matky apod...

truch
17.05.12, 06:02
N

No naša veduca vypisuje aj k P-čku dovolenk.listok kde ale napise ze vysetrenie u lekara a pocet hodin. Ma to ešte z dávnych čias a neviem ju presvedciť ze sa to uz nerobi. Takze ak by som zakladala tak staci len doklad od lekara, popripade nas doklad ktory potvrdil lekar?
Potvrdená priepustka úplne stačí. Dovolenkový lístok je na dovolenku a nemá nič spoločné s priepustkou.

Ančika
17.05.12, 06:16
V odbornom časopise pre mzdárov bol výklad k zákonníku práce, konkrétne k problematike preukazovania vyšetrenia u lekára. Bolo tam uvedené, že lekárom potvrdená Priepustka nestačí. Ja som kúpila tlačivá Žiadosť o pracovné voľno, a je to tlačivo univerzálne, používame ho aj ako žiadanku o dovolenku, náhradné voľno, neplatené voľno - vtedy stačí vypísať prvú stranu. Pre lekárske vyšetrenie a doprovod rodinného príslušníka k lekárovi sa vypíše najprv prvá strana, na druhej strane potvrdí lekár a prípadne môže dopísať, či platí na celý deň. Skrátka hodí sa na všetko. Prikladám vzor :-)

kopretinka
17.05.12, 06:41
V odbornom časopise pre mzdárov bol výklad k zákonníku práce, konkrétne k problematike preukazovania vyšetrenia u lekára. Bolo tam uvedené, že lekárom potvrdená Priepustka nestačí. Ja som kúpila tlačivá Žiadosť o pracovné voľno, a je to tlačivo univerzálne, používame ho aj ako žiadanku o dovolenku, náhradné voľno, neplatené voľno - vtedy stačí vypísať prvú stranu. Pre lekárske vyšetrenie a doprovod rodinného príslušníka k lekárovi sa vypíše najprv prvá strana, na druhej strane potvrdí lekár a prípadne môže dopísať, či platí na celý deň. Skrátka hodí sa na všetko. Prikladám vzor :-)
u nás máme niečo podobné.....vpredu sa vypíše dôvod,na zadnú stranu dá lekár razítko.
Nezneužíva sa to,častokrát chodíme k lekárovi počas voľných dní alebo doobeda som u lekára a poobede idem do práce.
Keď mám rannú smenu a idem k lekárovi a vrátim sa do práce,tak sa mi ešte čudujú,že už som v práci....u nás nie je žiadny problém s návštevou lekára,lekár ani nepíše na lístok,že kedy som od neho odišla.

Ľubica2
17.05.12, 07:05
Zákonník práce v § 144 ods. 2 neustanovuje presnú formu preukazovania prekážky v práci. Preto si myslím, že pri návšteve zdravotníckeho zariadenia je postačujúce predložiť potvrdenú Priepustku.

Ľubica2
17.05.12, 07:36
Ešte doplním, k uvedenej problematike som písala dotaz na Inšpektorát práce. Ich odpoveď bola cit. :
"Uvádzame, že hodnoverným dokladom na preukázanie Vami uvádzanej dôležitej osobnej prekážky v práci je potvrdenie o návšteve lekára vydané buď na výmennom lístku alebo na tlačive označenom ako "priepustka". "

nikulik
17.05.12, 08:01
My máme svoje tlačivo ak ide k lekarovi zamestnanec, kde doktor da pečiatku a napise kolko tam bol, ci cas alebo celodenne. Ale pytam sa len preto ze ak nema tento papier od nas zamestnanec tak donesie vymenny listok. Tak ci staci zalozit len ten vymenny listok alebo este nieco k nemu. Ved kazdemu sa stane obcas ze ide k lekarovi nečakane.

lubko6394
17.05.12, 08:40
Mne je to jedno, priepustky nepotrebujem. Ak zamestnanec chce ísť lekárovi, tak mi to oznámi a ja to rešpektujem a beriem to ako odpracovaný čas, ale odmeny sú nižšie o čiastku zodpovedajúcu chýbajúcim hodinám, takže nikto priepustky nezneužíva a ani preteky o vyčerpanie 7 zákonom stanovených dní sa nekonajú. S PN rovnako. A keď ostanú peniaze, tak sa pridá na ďalší rok na odmenách. Aj dnes mi jeden odkázal, že mu je špatne a zostal na dnes doma, či pôjde k lekárovi alebo sa vylieči čajom je len na ňom.

Paula
17.05.12, 09:34
Mne je to jedno, priepustky nepotrebujem. Ak zamestnanec chce ísť lekárovi, tak mi to oznámi a ja to rešpektujem a beriem to ako odpracovaný čas, ale odmeny sú nižšie o čiastku zodpovedajúcu chýbajúcim hodinám, takže nikto priepustky nezneužíva a ani preteky o vyčerpanie 7 zákonom stanovených dní sa nekonajú. S PN rovnako. A keď ostanú peniaze, tak sa pridá na ďalší rok na odmenách. Aj dnes mi jeden odkázal, že mu je špatne a zostal na dnes doma, či pôjde k lekárovi alebo sa vylieči čajom je len na ňom.


Ani lekár, ani dovolenka....a nedajbože úraz v ten deň v pracovnom čase by sa mu prihodil , potom

:confused:

lubko6394
17.05.12, 10:03
Ani lekár, ani dovolenka....a nedajbože úraz v ten deň v pracovnom čase by sa mu prihodil , potom

:confused:

Však na pracovisko nedorazil, takže chýba čas príchodu a jeho podpis na dochádzke a výplaty budem pripravovať až 4.6. pre účtovníka a do 11.6 ked by som mal posielať výplaty a výkazy je ešte časúúúúúúúúú.

Paula
17.05.12, 10:24
Nuž, do Vašich prístupov a postupov ma nič.....

Poola
18.05.12, 17:24
Pri pružnom pracovnom čase ktory máme vo firme, v pripade že budem u lekara napr. 2 hodiny - ako nevyhnutne potrebny cas na stravenie osetrenia, sa mi budu ostatne hodiny stravene u lekara - v dalsom obdobii dalsieho mesiaca, postupne naratavat - az po vycerpanie celkoveho naroku 56 hodin?

sally
21.05.12, 09:55
Dobrý deň, chcem sa informovať či má niekto skúsenosti ako je to s priepustkou k lekárovi v zahraničí. Ja konkrétne som bola tento mesiac nejaké hodiny u lekára na klinike v Brne tam mi v pohode potvrdili priepustku, môže ju zamestnávateľ uznať alebo si musím zobrať dovolenku na tieto hodiny.

veronikasad
21.05.12, 09:57
Dobrý deň, chcem sa informovať či má niekto skúsenosti ako je to s priepustkou k lekárovi v zahraničí. Ja konkrétne som bola tento mesiac nejaké hodiny u lekára na klinike v Brne tam mi v pohode potvrdili priepustku, môže ju zamestnávateľ uznať alebo si musím zobrať dovolenku na tieto hodiny.
pracuješ v zahraničí, alebo si bola na odbornom vyšetrení v zahraničí ?

sally
21.05.12, 09:59
nie pracujem na slovensku, ale chodím k lekárovi do čiech pretože sú tam lepší odborníci.

Llívia
21.05.12, 10:00
Dobrý deň, chcem sa informovať či má niekto skúsenosti ako je to s priepustkou k lekárovi v zahraničí. Ja konkrétne som bola tento mesiac nejaké hodiny u lekára na klinike v Brne tam mi v pohode potvrdili priepustku, môže ju zamestnávateľ uznať alebo si musím zobrať dovolenku na tieto hodiny.
Nielenže môže, dokonca musí! ZP nerozlišuje medzi tým, či si bola na ošetrení/vyšetrení v mieste bydliska, 300 km od neho, v inom štáte alebo na Marse.

veronikasad
21.05.12, 10:00
nie pracujem na slovensku, ale chodím k lekárovi do čiech pretože sú tam lepší odborníci.
máš nárok na celodenné vyšetrenie (zohľadňuje sa aj čas strávený prepravou do a zo zdrav.zariadenia)

sally
21.05.12, 10:04
ďakujem za radu...

Poola
21.05.12, 17:13
Najlepsie by vedel personalista, prosim Vas ako sa mi budu odcitavat naroky z Pečka? Ked budem pri pruznej pracovnej dobe pocas dna napr. 3 hodiny u lekara, vratim sa do prace a chybajuce hodiny dopracujem,tomu rozumiem. Ale z naroku ktory mam, tych 56 hodin rocne, sa mi odrataju 3 hodiny? ale ked ze to netvori "pol den", tak niekde mi budu evidovat tie 3 hodiny a v dalsich mesiacoch , ked bude dalsi lekar, mi to potom dokopy zrataju a odrataju jeden den? ...

Tweety
21.05.12, 17:26
Najlepsie by vedel personalista, prosim Vas ako sa mi budu odcitavat naroky z Pečka? Ked budem pri pruznej pracovnej dobe pocas dna napr. 3 hodiny u lekara, vratim sa do prace a chybajuce hodiny dopracujem,tomu rozumiem. Ale z naroku ktory mam, tych 56 hodin rocne, sa mi odrataju 3 hodiny? ale ked ze to netvori "pol den", tak niekde mi budu evidovat tie 3 hodiny a v dalsich mesiacoch , ked bude dalsi lekar, mi to potom dokopy zrataju a odrataju jeden den? ...
§143ZP

(3) Prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa posudzujú ako výkon práce, ak zasiahli do pracovnej zmeny zamestnanca, a to za každý jednotlivý deň pri uplatnení

a) pružného pracovného dňa najviac v rozsahu dĺžky pracovnej zmeny pripadajúcej zamestnancovi na príslušný deň,
b) pružného pracovného týždňa a pružného štvortýždňového pracovného času najviac v rozsahu priemernej dĺžky pracovnej zmeny vyplývajúcej z určeného, prípadne z kratšieho pracovného času príslušného zamestnanca.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý denný pracovný čas pri uplatnení pružného pracovného dňa alebo celý týždenný pracovný čas pri uplatnení pružného pracovného týždňa alebo celý pracovný čas pripadajúci na štvortýždňové pracovné obdobie, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný túto neodpracovanú časť pracovného času nadpracovať v pracovných dňoch bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky v práci, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Nadpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak nebola dohodnutá iná doba a nadpracovanie nie je prácou nadčas.

Poola
21.05.12, 17:36
Dakuje za odpoved prestudujem. Este mam nieco na dusi, v minulosti sme mali pevnu pracovnu dobu a nam uz ratali "pol dna" z naroku ked sme mali lekara 3 hodiny. Teraz ked sa tak nad tym zamyslim, ci zapocitam, by bolo fer keby pol dna ratali pri styroch hodinach...?
dik za nazor.

Tweety
21.05.12, 17:53
Dakuje za odpoved prestudujem. Este mam nieco na dusi, v minulosti sme mali pevnu pracovnu dobu a nam uz ratali "pol dna" z naroku ked sme mali lekara 3 hodiny. Teraz ked sa tak nad tym zamyslim, ci zapocitam, by bolo fer keby pol dna ratali pri styroch hodinach...?
dik za nazor.
Ak to boli len 3 hod. nemali rátať 4. Robili to teda zle, nepostupovali podľa § znenia ZP.

Zimama
11.06.12, 09:34
Prosím Vás :) o odpoveď na otázku - ak zamestnanec pracuje na čiastočný úväzok 2 dni v týždni, má nárok na plných 7 dní "lekára" alebo len na alikvótnu časť, t.j. 2/5-iny? (t.j.2,8 dňa resp. po zaokrúhlení 3 dni) :confused: A kde to nájdem v ZP? (už dlhšie sa neviem k tomu dopátrať...) Ďakujem!

Tweety
11.06.12, 09:35
Prosím Vás :) o odpoveď na otázku - ak zamestnanec pracuje na čiastočný úväzok 2 dni v týždni, má nárok na plných 7 dní "lekára" alebo len na alikvótnu časť, t.j. 2/5-iny? (t.j.2,8 dňa resp. po zaokrúhlení 3 dni) :confused: A kde to nájdem v ZP? (už dlhšie sa neviem k tomu dopátrať...) Ďakujem!
Má rovnaký nárok ako ostatní. Je to §141.
(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d) úmrtie rodinného príslušníka
1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

e) svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,
f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,
g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,
h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,
i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.6) Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Zimama
11.06.12, 09:58
Má rovnaký nárok ako ostatní. Je to §141. (...)

Ďakujem, Tweety, za rýchlu odpoveď! :)

(§141 poznám - temer už dôverne ;)- išlo mi len o to "krátenie", podobne ako sa v takomto prípade "kráti" dovolenka. Takto sa mi to zdá dosť nespravodlivé voči ostatným zamestnancom, ktorí robia na plný úväzok, ale keď to upravuje len a len tento §141, tak musím, samozrejme, sklopiť uši a rešpektovať to...:rolleyes:)

emily 2
19.06.12, 06:03
Dobry den,

ked pracovnik ide k lekarovi o 10,30 a vrati sa o 12,30 - na priepustku mu napisem tento cas
a rataju sa mu dve hodiny lekar. To je jasne.

Neviem teraz ale ci sa musi ratat obedna prestavka. Zamestnanec mi moze tvrdit, ze sa najedol cestou od lekara. Tym padom ma pol hodinu viac odrobene.
(evidenciu dochadzky mame v PC, kde si kazdy klikne -prichod-odchod do prace , aj na prestavku)

dakujem

emily 2

Tweety
19.06.12, 06:08
Dobry den,

ked pracovnik ide k lekarovi o 10,30 a vrati sa o 12,30 - na priepustku mu napisem tento cas
a rataju sa mu dve hodiny lekar. To je jasne.

Neviem teraz ale ci sa musi ratat obedna prestavka. Zamestnanec mi moze tvrdit, ze sa najedol cestou od lekara. Tym padom ma pol hodinu viac odrobene.
(evidenciu dochadzky mame v PC, kde si kazdy klikne -prichod-odchod do prace , aj na prestavku)

dakujem

emily 2
Áno, dve hodiny, ako náhrada.

emily 2
19.06.12, 06:31
Dakujem.

Ano , dve hodiny nahrada - to mi je jasne.
Ale , ked pracuje napr. od 8,00 do 10,30 - to su 2,5 hod.
10,30 - 12,30 - lekar 2 hodiny
(potom si klikne-zapise sa) 12,30 -16,30 - 4 hodiny

Spolu ma potom odrobene 8,5 hodiny. V tomto nie som si ista...

Chobot
19.06.12, 07:37
Dakujem.

Ano , dve hodiny nahrada - to mi je jasne.
Ale , ked pracuje napr. od 8,00 do 10,30 - to su 2,5 hod.
10,30 - 12,30 - lekar 2 hodiny
(potom si klikne-zapise sa) 12,30 -16,30 - 4 hodiny

Spolu ma potom odrobene 8,5 hodiny. V tomto nie som si ista...

2 alternatívy:

1. po príchode od lekára mu odpočítaš 0,5 hod. na obed, teda od 12:30 do 13:00 bude mať obednú prestávku, či chce či nie.
2. miesto 2 hodín náhrady od lekára mu dáš len 1,5 a 0,5 bude mať obednú prestávku.

Prečo by mal dostať viac, keď obednú prestávku si musí vyčerpať? A je jedno, či si ju vyčerpá medzi lekárom a príchodom do práce, alebo po príchode od lekára do práce.

Helik3
19.06.12, 07:54
2 alternatívy:

1. po príchode od lekára mu odpočítaš 0,5 hod. na obed, teda od 12:30 do 13:00 bude mať obednú prestávku, či chce či nie.
2. miesto 2 hodín náhrady od lekára mu dáš len 1,5 a 0,5 bude mať obednú prestávku.

Prečo by mal dostať viac, keď obednú prestávku si musí vyčerpať? A je jedno, či si ju vyčerpá medzi lekárom a príchodom do práce, alebo po príchode od lekára do práce.

radšej by som mu tú pol hoďku odrátala z pracovnej doby, pretože § od lekára má platený lepšie. a predsa lekár napísal odchod o 12,30 tak prečo by si si to mala ty svojvoľne meniť len do 12,00 ! musíš ponížiť prac. dobu o prestávku v práci a nie prekážku...

emily 2
19.06.12, 08:45
Ďakujem za rady.

Už len poznámka - lekár nevypisoval nič, ja len vidím kedy sa zamestnanec odhlásil a prihlásil v tom našom programe s dochádzkou, ale neviem či v tej dobe bol aj na obede v jedálni...
(A ak mu odrátam ten obed, musím mu to nejako zdôvodniť citujem z prísp.41 :teda od 12:30 do 13:00 bude mať obednú prestávku, či chce či nie. :)

Asi dám menej toho lekára - len 1,5 hod a 0,5 hod obed. Nech si zamestnanec ušetrí hodiny na lekára ...
emily 2

Helik3
19.06.12, 08:59
aha, tak ja som sa asi nejako domýlila, myslela som, že lekár napísal čas. u nás je to nevyhnutnosť, aby na lístku od lekára bol čas príchodu do ordinácie a odchodu z nej! každý má iné pravidlá.. možno by som skúsila sa so zamestnancom dohodnúť osobne...

Chobot
19.06.12, 12:46
Ďakujem za rady.

Už len poznámka - lekár nevypisoval nič, ja len vidím kedy sa zamestnanec odhlásil a prihlásil v tom našom programe s dochádzkou, ale neviem či v tej dobe bol aj na obede v jedálni...
(A ak mu odrátam ten obed, musím mu to nejako zdôvodniť citujem z prísp.41 :teda od 12:30 do 13:00 bude mať obednú prestávku, či chce či nie. :)

Asi dám menej toho lekára - len 1,5 hod a 0,5 hod obed. Nech si zamestnanec ušetrí hodiny na lekára ...
emily 2

je to v § 91 ods. 1 ZP:

1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

.. a zvyšok je v nasledujúcich odsekoch.

Zimama
28.06.12, 21:43
2 alternatívy:

1. po príchode od lekára mu odpočítaš 0,5 hod. na obed, teda od 12:30 do 13:00 bude mať obednú prestávku, či chce či nie.
2. miesto 2 hodín náhrady od lekára mu dáš len 1,5 a 0,5 bude mať obednú prestávku.

Prečo by mal dostať viac, keď obednú prestávku si musí vyčerpať? A je jedno, či si ju vyčerpá medzi lekárom a príchodom do práce, alebo po príchode od lekára do práce.


je to v § 91 ods. 1 ZP:

1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

.. a zvyšok je v nasledujúcich odsekoch.

Plne s týmto súhlasím - aj ja pri pracovnej smene nad 6 hodín automaticky odpočítavam obedňajšiu prestávku a nepýtam sa, či si ju zamestnanec aj naozaj urobil, akurát si nie som istá, či vôbec má nárok na prestávku, keď jeho pracovný deň vyzerá napr. takto:
8.00 - 10.00 výkon práce (2 hodiny)
10.00 - 12.00 lekár (2 hodiny)
12.00 - 15.00 výkon práce (3 hodiny) ???
T.j. od 8.00 do 15.00 je 7 hodín, čiže "obed" by sa mal odrátať, lebo je to viac ako 6 hodín, ale pracoval v skutočnosti len 5 hodín - tak ako? Mám sa orientovať len časmi príchodu do práce a odchodu z nej, alebo aj "zložením pracovného dňa"?
Ďakujem!

avalik
28.06.12, 23:15
Plne s týmto súhlasím - aj ja pri pracovnej smene nad 6 hodín automaticky odpočítavam obedňajšiu prestávku a nepýtam sa, či si ju zamestnanec aj naozaj urobil, akurát si nie som istá, či vôbec má nárok na prestávku, keď jeho pracovný deň vyzerá napr. takto:
8.00 - 10.00 výkon práce (2 hodiny)
10.00 - 12.00 lekár (2 hodiny)
12.00 - 15.00 výkon práce (3 hodiny) ???
T.j. od 8.00 do 15.00 je 7 hodín, čiže "obed" by sa mal odrátať, lebo je to viac ako 6 hodín, ale pracoval v skutočnosti len 5 hodín - tak ako? Mám sa orientovať len časmi príchodu do práce a odchodu z nej, alebo aj "zložením pracovného dňa"?
Ďakujem!

zakon hovori "ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín" a nie "ktory odpracoval ..."

8.00 - 10.00 výkon práce (2 hodiny) ano
10.00 - 12.00 lekár (2 hodiny) lekar 1,5 hod., obed 0,5 hod.
12.00 - 15.00 výkon práce (3 hodiny) ano

Luboso
18.11.12, 17:14
Zdravim, chcel by som sa poradit,ked nechcem ist na PN pre problemy s krizami,mozno ze to nejako rozchodim,kolko mi moze za jeden den od lekara preplatit zamestnavatel,ked by tam bolo napisane ze plati cely den.Pracujem 12 hodinove smeny.Dakujem.

ivka70
18.11.12, 17:20
Zdravim, chcel by som sa poradit,ked nechcem ist na PN pre problemy s krizami,mozno ze to nejako rozchodim,kolko mi moze za jeden den od lekara preplatit zamestnavatel,ked by tam bolo napisane ze plati cely den.Pracujem 12 hodinove smeny.Dakujem.

Priepustka plati na nevyhnutne potrebny cas na vysetrenie alebo osetrenie, ktore nebolo mozne vykonat mimo pracovneho casu.
Ak si u lekara 2 hodiny, nemoze ti napisat cely den.
Nikde nie je stanovene, kolko to moze byt hodin, ale ziadny lekar nepracuje 12 hodin, takze nemozes byt u lekara 12 hodin v jeden den. To ti zamestnavatel uznat nemusi, zjavne by islo o zneuzivanie zakona. Jedine ze by islo o vysetrenie napr. v BA a bol by si z MI napr.

Ingrid Ondruskova
18.11.12, 18:42
a nedá sa to uhrať tak, že:seklo mi vkrížoch, išiel som k lekárovi, ten mi dal obstrek a na priepustku napíše-odporúčam celodenný pokoj na lôžku
....už som sa stretla v práci s tzv."celodenkou"....

Darina1234
18.11.12, 18:51
ja som bola u lekarky napisala mi celodenne osetrenie nakolko mi bolo zle, do prace som v ten den nesla

ivka70
18.11.12, 19:01
ja som bola u lekarky napisala mi celodenne osetrenie nakolko mi bolo zle, do prace som v ten den nesla

To je dobra vola zamestnavatela, nemusi to ale uznat.
Zakon hovori jednoznacne o nevyhnutne potrebnom case na vysetrenie alebo osetrenie.
co ked lezi doma a je muzle nie je ani jedno ani druhe.

A este je cosi ine riadna denna zmena v praci a 12 hodinova zmena (popripade este nocna, tam uz vobec nie je narok, pokial to nie je z pohotovosti)

Darina1234
18.11.12, 19:03
ja suhlasim preplati mi len 2 hod a zbytok len ospravedlni, no nemam na ten den absenciu, to je pre mna dolezite, kedze som bola v en den chora a nemohla som pracovat.

elizabet100
14.02.13, 12:12
Poprosím Vás o radu.

Učiteľka na základnej škole odučila 3 hodiny, potom išla k lekárovi. Riaditeľke jej povedala, že má nárok na celodenné P-čko. Je to správne? Za tie tri hodiny čo odučila nemá nárok na mzdu? Ďakujem.

Tweety
14.02.13, 12:16
Poprosím Vás o radu.

Učiteľka na základnej škole odučila 3 hodiny, potom išla k lekárovi. Riaditeľke jej povedala, že má nárok na celodenné P-čko. Je to správne? Za tie tri hodiny čo odučila nemá nárok na mzdu? Ďakujem.
Za čas, ktorý odpracovala má, ale čas u lekára je preplatený tzv. §, za ktorý je náhrada mzdy. Ak na priepustke nemá uvedené, že ide o celodenné ošetrenie, preplatí sa jej len čas, ktorý strávila u lekára. Preto ten čas má mať uvedený na potvrdenke.

elizabet100
14.02.13, 12:29
Za čas, ktorý odpracovala má, ale čas u lekára je preplatený tzv. §, za ktorý je náhrada mzdy. Ak na priepustke nemá uvedené, že ide o celodenné ošetrenie, preplatí sa jej len čas, ktorý strávila u lekára. Preto ten čas má mať uvedený na potvrdenke.

Poprosím Vás o konkrétny paragraf v Zákonníku práce, aby sa známa vedela obhájiť. Ďakujem za odpoveď.

Tweety
14.02.13, 12:29
Poprosím Vás o konkrétny paragraf v Zákonníku práce, aby sa známa vedela obhájiť. Ďakujem za odpoveď.
§141.