PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Ukončenie podnájmusimbata
16.06.11, 04:36
Pekný deň poraďáci,

pokúšala som sa nájsť odpoveď na moju otázku v starších témach, ale neúspešne, tak by som Vás chcela poprosiť o radu.
Chcem dať výpoveď z podnájmu v byte. Majiteľka má však trvalé bydlisko v byte kde bývame, takže poštu si tu preberá 1x do mesiaca keď si berie nájomné. Ako teda vypovedať zmluvu, keď už teraz viem, že mi to na pošte nepreberie? Alebo je výpoveď platná aj keď ju zašlem doporučenou zásielkou do vlastných rúk a nevyzdvihne ju?
Problém je aj to, že schránku vyberáme my podnájomníci a ona si ju už len na byte prevezme.

Ďakujem za rady :)

Mila123
16.06.11, 05:09
čo tak zavolať jej a dohodnúť si stretnutie?po telefone jej nemusíš vravieť, že končíte s podnájmom..... a nevyzdvihnutá pošta pre tento prípad, obávam sa, nie je automaticky podľa zákona aj doručená.,,,,,

Mária27
16.06.11, 15:20
Pošli jej výpoveď doporučene s doručenkou. Poštárka jej nechá v byte oznámenie o uložení zásielky. Zásielka sa považuje za doručenú ako keby to bola zásielka súdna, teda v deň, keď sa ti ako nedoručená vráti.

§ 710 občianskeho zákonníka
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.5a)
---
5a)§ 46 Občianskeho súdneho poriadku.

simbata
16.06.11, 17:43
Pošli jej výpoveď doporučene s doručenkou. Poštárka jej nechá v byte oznámenie o uložení zásielky. Zásielka sa považuje za doručenú ako keby to bola zásielka súdna, teda v deň, keď sa ti ako nedoručená vráti.

§ 710 občianskeho zákonníka
(3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.5a)
---
5a)§ 46 Občianskeho súdneho poriadku.

Mária, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Nebola som si istá, či to je tak ako pri súdnych zásielkách. Podľa zmluvy mám 2 mesačnú výpovednú lehotu, chcela by som dať ukončenie nájmu k tomuto mesiacu aby som od septembra mohla ísť inam. Majiteľke budem ešte len volať, len som sa chcela zabezpečiť aj poštou lebo dnes čo nemáte podchytené a na papieri, tak to ako keby ste ani nemali. Chcela som to ako poistku, keby mi do telefónu povedala, že po výpoveď príde, ale náhodou by sa tu neukázala.
Možno to je len deformácia z roboty, že už na všetko potrebujem mať papier a doklad :---

Mária27
17.06.11, 05:18
Tu budeš mať ako papierový doklad okrem podacieho lístku aj doručenku a pri vrátení obálku s dôvodom, podpisom a pečiatkou pošty.

Ice dive
17.06.11, 05:32
možno ešte taký malý tip, zásielka sa dá poslať aj so skrátenou doručovacou lehotou 5 dní (nie 18) lebo ak chceš už ísť bývať od septembra inam, tak štandardné zaslanie poštou a uloženie 18 dní už v tomto mesiaci nestíhaš...

verkaz
17.06.11, 06:14
Aj keď máš v zmluve dohodnutú dvojmesačnú výpovednú lehotu, môže sa stať, že sa bude vyhovárať, tak potom ti platí v zmysle OZ 3 mesačná. Začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede. V tvojom prípade od termínu, kedy by sa ti zásielka vrátila z pošty, že ju nie je možné doručiť.

simbata
21.06.11, 03:51
Aj keď trošku neskôr, ale veľmi pekne všetkým ďakujem za rady :) už sa to rieši. ;)