PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Tržby z ERP a skutočný stav hotovostiZdenka1980
08.08.11, 19:51
Dobrý den poraďáci,
už jsem přečetla milion diskusí na toto téma a stále netuším odpověď. Jedná se mi o nový zákon 289/2008 o ERP, platný od 1.1.2012, kdy budeme muset na ERP evidovat i úhrady faktur a tržby za predaj tovaru. To je mi jasné, problém vidím v evidovaní vkladu na ERP. Z diskusí jsem se dočetla, že v případě náhodné daň.kotroly mi musí stav na ERP sedět s tržbou v "šuplíku", kde si ukládám tyto tržby. Z těchto peněz průběžně platíme během dne různé provozní náklady (PHM,kanc.potr.,mzdy.... aj.)Pokud je tržba vysoká, tak ji průběžně nosíme do banky. Nebo naopak mám i nějaké peníze za servis elektro zariadení na které vystavuji PPD a které nemusím evidovat přez ERP. Takže mě nikdy nesedne stav ERP se stavem hotovosti v "šuplíku". Jak toto prosím řešíte?
Musím si vést analyticky i fyzicky dvě pokladny?

monimadle
26.08.11, 09:42
Dobrý deň.
Žiadala som o metodické usmernenie Daňové riaditeľstvo a tu je odpoveď:
Dobrý deň,
k problematike uplatňovania zákona č. č. 289/2008 Z. z o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zaujíma Daňové riaditeľstvo SR nasledovné stanovisko:

Podľa § 3 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej „pokladnica“) evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb (okrem predaja vecí uvedených v § 3 ods. 2 cit. zákona). Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice.
Tržbou podľa § 2 písm. h) zákona č. 289/2008 Z. z. je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutia služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Nakoľko účelom zákona č. 289/2008 Z.z. je len evidencia prijatých tržieb, preto výber hotovosti z pokladnice cit. zákon nerieši.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa zákona č. 289/2008 Z.z. podnikateľ nie je povinný výber v hotovosti evidovať v pokladnici. Vzniknutý rozdiel medzi prijatými tržbami do pokladnice a výberom hotovosti z nej, je možné preukázať kontrolným orgánom príslušným dokladom (výdavkový pokladničný doklad) .
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica
Dúfam, že som pomohla.

dede2
29.08.11, 07:02
Podnikateľ potrebuje vložiť do banky na účet 10.000 eur, v pokladni má len 3000 eur. Vloží teda do pokladne osobný vklad podnikateľa 7.000 eur. Musí tento vklad zaevidovať do ERP?

Viem, že je to banálna otázka. Ide o to, že nie každý podnikateľ si robí účtovníctvo priebežne. Doteraz to bolo tak, že keď som zistil, že pokladňa ide podnikateľovi do mínusu tak som tam šupol vklad podnikateľa. Ale teraz, keď sa vklady evidujú v ERP..., neviem.

rodina1
29.08.11, 07:21
Podnikateľ potrebuje vložiť do banky na účet 10.000 eur, v pokladni má len 3000 eur. Vloží teda do pokladne osobný vklad podnikateľa 7.000 eur. Musí tento vklad zaevidovať do ERP?
V predchádzajúcom príspevku je uvedená odpoveď z DRSR, z ktorej vyberám:
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice."

Z uvedeného vyplýva, že aj osobný vklad podnikateľa je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP.

marjankaj
29.08.11, 07:31
V predchádzajúcom príspevku je uvedená odpoveď z DRSR, z ktorej vyberám:
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice."

Z uvedeného vyplýva, že aj osobný vklad podnikateľa je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP.

Jarka, čítam to ako aj ty. Ale ak kupuje v hotovosti, napríklad kancelárske potreby, tak aj to musí zaregistrovať v ERP? Teda výber z ERP. Takýchto nákupov býva dosť. Ak by to neevidolal v ERP, tak kde?

rodina1
29.08.11, 07:34
Janko, ale v odpovedi z daňového riaditeľstva sa uvádza, že výber v hotovosti sa nerieši cez ERP, ale kontrolnému orgánu sa preukáže Výdavkový pokladničný doklad.
Ja to chápem tak, že len príjem tržieb a ostatný príjem v hotovosti do pokladne sa rieši cez ERP, výber nie.

marjankaj
29.08.11, 07:38
Janko, ale v odpovedi z daňového riaditeľstva sa uvádza, že výber v hotovosti sa nerieši cez ERP, ale kontrolnému orgánu sa preukáže Výdavkový pokladničný doklad.
Ja to chápem tak, že len príjem tržieb a ostatný príjem v hotovosti do pokladne sa rieši cez ERP, výber nie.

Veď aj ja. Len mi to pripadá trochu divné.:eek: Mám ERP a potom ešte jednu, odkiaľ iba vyberám peniaze na nákupy. Ale nesmiem tam nič vložiť,lebo vkladať môžem iba do ERP.:confused: Kto toto vymyslel?:eek::eek::eek:

rodina1
29.08.11, 07:43
kto to vymyslel? ... no nejaká tá múdra hlava, ktorá sadla za stôl a napísala takú "kravinu", akou je zákon o ERP ... nič nie je prepracované do dôsledku, všetko je len akosi na začiatku ... mali by ísť aspoň na pol roka k niekomu na prax, a videli by, akú galibu tými svojimi zákonmi narobili ... ale ich to netrápi, hlavne, že zákon prešiel ... ako sa hovorí "po nás potopa" ...

KEJKA
29.08.11, 07:47
V predchádzajúcom príspevku je uvedená odpoveď z DRSR, z ktorej vyberám:
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice."

Z uvedeného vyplýva, že aj osobný vklad podnikateľa je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP.
ja vyznačenú vetu čítam a rozumiem jej tak, že evidencia je povinná, AK podnikateľ vloží hotovosť do pokladnice (=do ERP).
ergo - ak hotovosť nevložím do ERP, ale napr. idem ju vložiť na účet do banky, tak takúto hotovosť účtujem ako normálnu dotáciu bežnej pokladncie mimo ERP v účtovníctve.

marjankaj
29.08.11, 07:55
ja vyznačenú vetu čítam a rozumiem jej tak, že evidencia je povinná, AK podnikateľ vloží hotovosť do pokladnice (=do ERP).
ergo - ak hotovosť nevložím do ERP, ale napr. idem ju vložiť na účet do banky, tak takúto hotovosť účtujem ako normálnu dotáciu bežnej pokladncie mimo ERP v účtovníctve.

Kejka, ja som hovoril o inom. Podnikateľ(alebo jeho zamestnanci) robí nákupy v hotovosti. Odkiaľ má na to zobrať peniaze? Z ERP? To zákon nepredpisuje. Teda môže, ale to každý nákup musí prehnať cez ERP? Alebo má ešte inú pokladňu(nie ERP) a odtiaľ vypláca tieto peniaze? V tomto prípade by ma zaujímalo, ako by sa do tej pokladne dostala hotovosť? Veď hotovosť môže prijímať iba cez ERP?

rodina1
29.08.11, 07:55
ja vyznačenú vetu čítam a rozumiem jej tak, že evidencia je povinná, AK podnikateľ vloží hotovosť do pokladnice (=do ERP).
ergo - ak hotovosť nevložím do ERP, ale napr. idem ju vložiť na účet do banky, tak takúto hotovosť účtujem ako normálnu dotáciu bežnej pokladncie mimo ERP v účtovníctve.
Zadávateľka sa pýtala, či osobný vklad do pokladne treba zaevidovať do ERP.
Ďalšia z možností je aj tá, ktorú uvádzaš ty, že ak v pokladni má len 3 000 Eur, do banky potrebuje vložiť 10 000 Eur, tak chýbajúcich 7 000 Eur vloží priamo ako vklad do banky, bez predchádzajúceho vkladu do pokladne.

dede2
29.08.11, 08:17
pokladňa v účtovníctve nemusí byť totožná s ERP? teda čo sa týka zostatku, a po novom aj vkladov a tržieb

Keď má podnikateľ iba jednu prevádzku, v čom je rozdiel medzi pokladňou v účtovníctve a ERP, ktorú používa v predajni?

KEJKA
29.08.11, 08:17
Kejka, ja som hovoril o inom. Podnikateľ(alebo jeho zamestnanci) robí nákupy v hotovosti. Odkiaľ má na to zobrať peniaze? Z ERP? To zákon nepredpisuje. Teda môže, ale to každý nákup musí prehnať cez ERP? Alebo má ešte inú pokladňu(nie ERP) a odtiaľ vypláca tieto peniaze? V tomto prípade by ma zaujímalo, ako by sa do tej pokladne dostala hotovosť? Veď hotovosť môže prijímať iba cez ERP?
určite? Podľa odcitovanej vety nemusí. Len tržby a vložené peniaze do ERP musí v nej zaevidovať. JA som reagovala, že osobné vklady nemusí vkladať do ERP a teda ich nemusí v ERP evidovať. to je v druhom príspevku:


Zadávateľka sa pýtala, či osobný vklad do pokladne treba zaevidovať do ERP.
Ďalšia z možností je aj tá, ktorú uvádzaš ty, že ak v pokladni má len 3 000 Eur, do banky potrebuje vložiť 10 000 Eur, tak chýbajúcich 7 000 Eur vloží priamo ako vklad do banky, bez predchádzajúceho vkladu do pokladne.
účtovne 211.100-pokladnica /režijná, bežná, neviem aká/
...........211.200-pokladnica ERP
cez 211.100 idú bežné režijné nákupy, osobné vklady ju môžu dodotvať, resp. vyd.pokl.doklad - výber z ERP bude podkladom pre zúčtovanie príjmu do pokl. 211.100.
ešte dodám pre prípad JU -lebo tam zrejme je problém s evidenciou, kedže má len jeden stlpček pre pohyby pokl.knihy /?/
tam by som spomínaných 7000 EUR do banky dávala priamo cez vklad podnikateľa, resp. znížením osobnej spotreby.

marjankaj
29.08.11, 08:29
V predchádzajúcom príspevku je uvedená odpoveď z DRSR, z ktorej vyberám:
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice."

Z uvedeného vyplýva, že aj osobný vklad podnikateľa je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP.


ja vyznačenú vetu čítam a rozumiem jej tak, že evidencia je povinná, AK podnikateľ vloží hotovosť do pokladnice (=do ERP).
ergo - ak hotovosť nevložím do ERP, ale napr. idem ju vložiť na účet do banky, tak takúto hotovosť účtujem ako normálnu dotáciu bežnej pokladncie mimo ERP v účtovníctve.

Kejka, ťažko budeš oponovať kontrole, ak povie, že "každá hotovosť" je naozaj každá hotovosť, teda aj osobný vklad. A príjem hotovosti treba registrovať cez ERP.

rodina1
29.08.11, 08:32
Ak ti chýbajú peniaze v pokladni na nákup, tak vložíš do poklade = ERP ako osobný vklad podnikateľa.
Ak potrebuješ vložiť peniaze do banky, tak, podľa mňa to môžeš urobiť priamo ako osobný vklad podnikateľa, už bez predchádzajúceho vkladu do ERP.
Aspoň tak to chápem ja.

KEJKA
29.08.11, 08:37
V predchádzajúcom príspevku je uvedená odpoveď z DRSR, z ktorej vyberám:
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice."

Z uvedeného vyplýva, že aj osobný vklad podnikateľa je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP.
mne to z uvedenej vety nevyplýva, načo je tam slovíčko AK?
Ak ....čo? Ak áno, ak nie? ERP je fyzická pokladnica, ak do nej fyzicky niečo vložím-áno som povinná zaevidovať.
ale AK idem s hotovosťou do banky, tak to fyzicky vložím na účet, nie do ERP, iba som povinná tento účtovný prípad správne zaúčtovať.

Kejka, ťažko budeš oponovať kontrole, ak povie, že "každá hotovosť" je naozaj každá hotovosť, teda aj osobný vklad. A príjem hotovosti treba registrovať cez ERP.
Veru ľahko budem oponovať každej kontrole. Osobný vklad na účet nie je osobný vklad do pokladnice.
Nie ......príjem hotovosti treba registrovať cez ERP..................
ale hotovosť, ktorú vložím do ERP. Najskôr ju musím fyzicky vložiť do tej ERP, potom sa môže hovoriť o tom, že som ju tam vložila a teda ju musím zaevidovať.

marjankaj
29.08.11, 08:50
mne to z uvedenej vety nevyplýva, načo je tam slovíčko AK?
Ak ....čo? Ak áno, ak nie? ERP je fyzická pokladnica, ak do nej fyzicky niečo vložím-áno som povinná zaevidovať.
ale AK idem s hotovosťou do banky, tak to fyzicky vložím na účet, nie do ERP, iba som povinná tento účtovný prípad správne zaúčtovať.

Veru ľahko budem oponovať každej kontrole. Osobný vklad na účet nie je osobný vklad do pokladnice.
Nie ......príjem hotovosti treba registrovať cez ERP..................
ale hotovosť, ktorú vložím do ERP. Najskôr ju musím fyzicky vložiť do tej ERP, potom sa môže hovoriť o tom, že som ju tam vložila a teda ju musím zaevidovať.

Veď ja nejdem vkladať na účet. Napríklad potrebujem, aby zamestnanec kúpil v hotovosti toner. Keďže nemá hotovosť, tak ako ho má kúpiť? Mám vložiť Do pokladne (ERP) hotovosť a samozrejme aj zaregistrovať. A keď dodávateľ príde s tonerom, tak mu ho cez ERP zaplatím?

dede2
29.08.11, 08:57
Problém je, keď sa účtovnictvo nerobí priebežne. Čo ak v máji zistím, že podnikateľ išiel v marci v pokladni do mínusu. Doteraz som tam v pohode šupol nejaký osobný vklad. Odteraz to už robiť nemôžem, kedže sa vklady evidujú cez ERP.

Tento problém rieši možnosť dvoch pokladní

účtovne 211.100-pokladnica /režijná, bežná, neviem aká/
...........211.200-pokladnica ERP

len som si nie istý, že to aj obstojí pred kontrolou.

rodina1
29.08.11, 09:02
Veď ja nejdem vkladať na účet. Napríklad potrebujem, aby zamestnanec kúpil v hotovosti toner. Keďže nemá hotovosť, tak ako ho má kúpiť? Mám vložiť Do pokladne (ERP) hotovosť a samozrejme aj zaregistrovať. A keď dodávateľ príde s tonerom, tak mu ho cez ERP zaplatím?
Janko, z odpovede DR vyplýva, aspoň ja to tak chápem, ak dodávateľ príde s tonerom, tak vyberieš peniaze z ERP, vystavíš VPD a zaplatíš.

dede2
29.08.11, 09:03
Veď ja nejdem vkladať na účet. Napríklad potrebujem, aby zamestnanec kúpil v hotovosti toner. Keďže nemá hotovosť, tak ako ho má kúpiť? Mám vložiť Do pokladne (ERP) hotovosť a samozrejme aj zaregistrovať. A keď dodávateľ príde s tonerom, tak mu ho cez ERP zaplatím?

Áno zaplatíš. Ide o to, že v pokladni môžeš mať fyzicky menej peňazí ako máš mať podľa údajov v pokladni, ale nemôžeš mať viac fyzicky peňazí. Keď máš fyzicky viac peňazí ako máš mať to je "veľmi zlé".

marjankaj
29.08.11, 09:04
Problém je, keď sa účtovnictvo nerobí priebežne. Čo ak v máji zistím, že podnikateľ išiel v marci v pokladni do mínusu. Doteraz som tam v pohode šupol nejaký osobný vklad. Odteraz to už robiť nemôžem, kedže sa vklady evidujú cez ERP.

Tento problém rieši možnosť dvoch pokladní

účtovne 211.100-pokladnica /režijná, bežná, neviem aká/
...........211.200-pokladnica ERP

len som si nie istý, že to aj obstojí pred kontrolou.

Tak ako môže ísť v pokladni do mínusu? Veď ak v pokladni nič nie je, tak nemôže vybrať nič. Alebo áno?:confused:
Aj ja by som chcel mať doma takú pokladňu.:rolleyes:

marjankaj
29.08.11, 09:12
Janko, z odpovede DR vyplýva, aspoň ja to tak chápem, ak dodávateľ príde s tonerom, tak vyberieš peniaze z ERP, vystavíš VPD a zaplatíš.

Jarka neviem ako to bude po novom od 1.1.2012. Ale tak ako píše Kejka. Okrem ERP(tých môžem mať niekoľko na prevádzke) mám ešte jednu hotovostnú pokladňu. Tam môžem prijímať v hotovosti vklady podnikateľa(neviem prečo by všetko musel vkladať do ERP) a rovnako aj úhrady pohľadávok v hotovosti. Aspoň ja som nenašiel v zákone, že úhrada pohľadávky musí ísť cez ERP.
Vklady do ERP(väčšinou drobné, aby bolo čo vydávať) a výbery (veľké bankovky - V ERP by nemali byť veľké sumy, ale to si určí sám podnikateľ koľko) treba samozrejme registrovať. Je to aj kvôli reklamáciám zákazníkov, ak im zle vydajú, tak aby bolo možné skontrolovať stav pokladne.

dede2
29.08.11, 09:16
Niekedy podnikateľ nakúpi niečo zo svojich peňazí, nevyberie vklad z pokladne. A ty ako účtovník to zistíš o 2 týždne, ked mu účtuješ tie výdavky. V takom prípade som dal osobný vklad do pokladne, k tomu dátumu kedy urobil ten výdavok. Lenže teraz ako spatne nahodím do ERP ten vklad?!

rodina1
29.08.11, 09:26
Jarka neviem ako to bude po novom od 1.1.2012. Ale tak ako píše Kejka. Okrem ERP(tých môžem mať niekoľko na prevádzke) mám ešte jednu hotovostnú pokladňu. Tam môžem prijímať v hotovosti vklady podnikateľa(neviem prečo by všetko musel vkladať do ERP) a rovnako aj úhrady pohľadávok v hotovosti. Aspoň ja som nenašiel v zákone, že úhrada pohľadávky musí ísť cez ERP.
Vklady do ERP(väčšinou drobné, aby bolo čo vydávať) a výbery (veľké bankovky - V ERP by nemali byť veľké sumy, ale to si určí sám podnikateľ koľko) treba samozrejme registrovať. Je to aj kvôli reklamáciám zákazníkov, ak im zle vydajú, tak aby bolo možné skontrolovať stav pokladne.
Janko, ohľadom úhrady pohľadávky, dávam do pozornosti link:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7576 (otázku č. 18)

marjankaj
29.08.11, 10:14
Janko, ohľadom úhrady pohľadávky, dávam do pozornosti link:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7576 (otázku č. 18)

Jarka, nový zákon som ešte nečítal. Ale ak v tej 18. píšu


Pri úhrade pohľadávky je potrebné prijatú tržbu evidovať na elektronickej registračnej pokladnici, a to s prihliadnutím na to, že v prípade uhradenia vystavenej faktúry (pohľadávky) dochádza následne k prijatiu tržby za predaj tovaru alebo poskytnutie služby.

Tak je to dosť zaujímavé. Napríklad faktúra je vystavená v 2/2011 a uhradená v hotovosti 10/2011, tak by som to chcel vysvetliť v JU a najmä PU a ešte aj ohľadne DPH.

Je už nové znenie toho zákona 289/2008?

rodina1
29.08.11, 10:29
Jarka, nový zákon som ešte nečítal. Ale ak v tej 18. píšuTak je to dosť zaujímavé. Napríklad faktúra je vystavená v 2/2011 a uhradená v hotovosti 10/2011, tak by som to chcel vysvetliť v JU a najmä PU a ešte aj ohľadne DPH.

Je už nové znenie toho zákona 289/2008?

Zákon o ERP


http://www.fiskalnepokladnice.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=16

marjankaj
29.08.11, 10:41
Zákon o ERP


http://www.fiskalnepokladnice.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=16

Ten mám aj ja.
Jarka podľa tohto je aj úhrada pohľadávky tržba? Mne sa to nevidí. Ak vystavím v roku 2011 faktúru a uhradia mi ju v hotovosti až v roku 2012, tak ako to mám zaúčtovať v ERP?


h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania
služby na predajnom mieste v hotovosti alebo
inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi
hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami
alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup
tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj
platba prijatá ako preddavok,

Zdenka175
30.08.11, 04:16
Janko, ale v odpovedi z daňového riaditeľstva sa uvádza, že výber v hotovosti sa nerieši cez ERP, ale kontrolnému orgánu sa preukáže Výdavkový pokladničný doklad.
Ja to chápem tak, že len príjem tržieb a ostatný príjem v hotovosti do pokladne sa rieši cez ERP, výber nie.
Moja mama robí v potravinách a keď dávajú peniaze na účet, ,dávajú to aj cez registračnú pokladňu, také majú nariadenie

KEJKA
30.08.11, 05:29
vidím, že sa tu od môjho posledného príspevku debata uberá viacerými smermi. Pridám svoj názor k niektorým príspevkom:

Veď ja nejdem vkladať na účet. Napríklad potrebujem, aby zamestnanec kúpil v hotovosti toner. Keďže nemá hotovosť, tak ako ho má kúpiť? Mám vložiť Do pokladne (ERP) hotovosť a samozrejme aj zaregistrovať. A keď dodávateľ príde s tonerom, tak mu ho cez ERP zaplatím? predtým som odpovedala na otázku týkajúcu sa vkladu na účet. Na túto otázku si odpoveď dostal, len zopakujem:
Nákup tonera je výdavok a výdaje z ERP zákon o ERP nerieši - nenariaďuje spôsob evidencie výdavkov, teda stačí VPD.


Problém je, keď sa účtovnictvo nerobí priebežne.
to veru je problém, ale Z_ERP toto nerieši.
Čo ak v máji zistím, že podnikateľ išiel v marci v pokladni do mínusu.
podnikateľ nemôže ísť do mínusu, ak fyzicky nemohol zobrať peniaze z ERP, lebo tam neboli, tak ich zobral z vlastného vrecka, alebo z inej pokladnice - musíš zistiť kde ju má:). Určite však nebral odtiaľ kde neboli. Chybu robí účtovník, že automaticky hotovostné nákupy účtuje z jedinej pokladnice a nerieši súvislosti vyššie naznačené. Doklad o vklade nedostane, pokladnica "ide do mínusu" tak si svojvoľne vklad urobí....CHYBA.
Doteraz som tam v pohode šupol nejaký osobný vklad. Odteraz to už robiť nemôžem, kedže sa vklady evidujú cez ERP.

Tento problém rieši možnosť dvoch pokladní

účtovne 211.100-pokladnica /režijná, bežná, neviem aká/
...........211.200-pokladnica ERP
len som si nie istý, že to aj obstojí pred kontrolou.
Logicky musí existovať ešte aspoň jedna pokladnica - to podnikateľovo vrecko, do ktorého nevidíš. Kedže to nie je pokladnica v pravom zmysle slova, výdavky, ktoré by inak robili "mínusovú" ERP, účtujem cez 365-Podnikateľ=konateľ=spoločník. Ak iba konateľ, tak 379/bez PP/, alebo 333-konateľ v pracovnom pomere. Opakujem -výdavky zákon o ERP nerieši
rovnako pôžičky konateľa/spoločníka do firmy, takže čo fyzicky do ERP nebolo vložené, to pôjde cez druhú pokladnicu.

Niekedy podnikateľ nakúpi niečo zo svojich peňazí, nevyberie vklad z pokladne. A ty ako účtovník to zistíš o 2 týždne, ked mu účtuješ tie výdavky. V takom prípade som dal osobný vklad do pokladne, k tomu dátumu kedy urobil ten výdavok. Lenže teraz ako spatne nahodím do ERP ten vklad?!
do ERP nahadzuje vklady ten, kto ich tam fyzicky vložil, alebo poverená osoba, nie účtovník. Účtovný prípad - nákup z peňazí podnikateľa - sa neúčtuje automaticky cez pokladnicu, ale ako výdavok podnikateľa
PU 5xx/365,
JU VOZD/-osobná spotreba ......... alebo lepšie riešiť v uzávierkových prácach? Neviem.

mercy
31.08.11, 10:55
ja viem, ze je to uz domiesane sprava zľava. ale tiez ma desi jedna vec ako Janka:
uhrada pohladavok v hotovosti. akoze vsetci moji klienti funguju na tom, ze vystavia fakturu a pripadne vypisu rucne prijmovy pokl. doklad. ked je faktura nastavena na prevodny prikaz a klient sa rozhodne zaplatit cash (tak ho snad neodmietneme, ze ano :))....
:eek: a predsa si nebudu kvoli par pripadom rocne kupovat registracnu pokladnicu. naco by ju cely rok oprasovali?
to uz uplne zmiznu z papiernictiev cervene prijmove doklady - doklad o uhrade v hotovosti? prevod, uhrada FA a pod. ?
nikdy nesluzil na riadne danove ucely, ale na taketo uhrady bol idealny.

KEJKA
31.08.11, 18:31
žiaľ - je to tak. Ak spadá klient so svojou činnosťou do skupiny s povinnosťou evidovať tržby cez ERP, tak musí všetky.

dede2
09.09.11, 10:18
Z horeuvedených príspevkov vyplýva:

Každú tržbu musí podnikateľ zaevidovať do ERP, teda aj úhradu faktúry, nakoľko sa považuje tiež za tržbu.
Vklad je podnikateľ povinný zaevidovať do ERP len vtedy, keď vloží fyzicky peniaze do ERP. Ked vloží peniaze (teda ten vklad) do nejakej inej pokladne (nie ERP) nie je povinný zaevidovať tento vklad do ERP. Takže vklad explicitne nie je povinnosť evidovať v ERP.

Ešte čo sa týka úhrad faktúr cez ERP.
Pri nahodení sumy úhrady do ERP vyjde blok s ochranným znakom. Ten dá podnikateľ zákazníkovi. (Teda originál ide zákazníkovi. Dosť ľudí v tom má chaos, nakoľko niektorí dávajú originál, niektorí zase kópie zákazníkovi.) Následne sa vytlačí kópia a tá sa dá do účtovníctva ako podklad k úhrade faktúry.

Je toto riešenie správne?

KEJKA
09.09.11, 10:47
...........................
Ešte čo sa týka úhrad faktúr cez ERP.
Pri nahodení sumy úhrady do ERP vyjde blok s ochranným znakom. Ten dá podnikateľ zákazníkovi. (Teda originál ide zákazníkovi. Dosť ľudí v tom má chaos, nakoľko niektorí dávajú originál, niektorí zase kópie zákazníkovi.) Následne sa vytlačí kópia a tá sa dá do účtovníctva ako podklad k úhrade faktúry.
Je toto riešenie správne?
k citovanému toľko
Pri nahodení sumy úhrady FAKTÚRY do ERP vyjde blok s ochranným znakom. ....podľa mňa nie, pri úhrade FA nemá byť na bloku ochranný znak, ani ZD, ani DPH.....
Ten dá podnikateľ zákazníkovi. ...........áno

Blok dá zákazníkovi, ale žiadna kópia sa netlačí. Vyhotovuje sa povinne denná uzávierka. Pravdepodobne tá pôjde do účtovníctva.

dede2
09.09.11, 11:19
Denná uzávierka obsahuje súhrnné údaje. Ak urobím počas dňa úhrady 4 faktúr, na základe čoho urobím úhrady do účtovníctva? Na základe uzávierky? Trochu čudné...

dede2
09.09.11, 11:25
k citovanému toľko
Pri nahodení sumy úhrady FAKTÚRY do ERP vyjde blok s ochranným znakom. ....podľa mňa nie, pri úhrade FA nemá byť na bloku ochranný znak, ani ZD, ani DPH..... Ten dá podnikateľ zákazníkovi. ...........áno

Blok dá zákazníkovi, ale žiadna kópia sa netlačí. Vyhotovuje sa povinne denná uzávierka. Pravdepodobne tá pôjde do účtovníctva.

OBSAHUJE OCHRANNý ZNAK "MF"

KEJKA
09.09.11, 11:37
OBSAHUJE OCHRANNý ZNAK "MF"
áno, presne tak. Ešte stále to skúmam, študujem a riešim s klientmi. Ten ochranný znak nemajú obsahovať neplatné doklady a vklady.
Blok s úhradou faktúry je:
„(2) Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až l).
t.j. nesmie obsahovať
g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
h) cenu tovaru alebo cenu služby,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podia sadzieb,
k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je
platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podia sadzieb,
l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikatel je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podia sadzieb,
=====================čiže ochranný znak áno.

KEJKA
09.09.11, 11:44
Denná uzávierka obsahuje súhrnné údaje. Ak urobím počas dňa úhrady 4 faktúr, na základe čoho urobím úhrady do účtovníctva? Na základe uzávierky? Trochu čudné...
denná uzávierka bude osobitne uvádzať tržby s DPH a osobitne prijaté úhrady za faktúry. To priraďovanie aj mňa zaujíma, ale posledná info je, že sa bloky v kopii netlačia - videla som materiál servisnej organizácie, ktorá tieto ERP ponúka a má to tak uvedené v materiáloch.
Ozvem sa, ak zistím niečo nové.

dede2
09.09.11, 13:09
Najvhodnejšie riešenie je asi také, že k dennej uzávierke popripínam kópie blokov -úhrad faktúr.

jeso
13.09.11, 05:57
Dobrý deň.
Žiadala som o metodické usmernenie Daňové riaditeľstvo a tu je odpoveď:
Dobrý deň,
k problematike uplatňovania zákona č. č. 289/2008 Z. z o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zaujíma Daňové riaditeľstvo SR nasledovné stanovisko:

Podľa § 3 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej „pokladnica“) evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb (okrem predaja vecí uvedených v § 3 ods. 2 cit. zákona). Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice.
Tržbou podľa § 2 písm. h) zákona č. 289/2008 Z. z. je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutia služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Nakoľko účelom zákona č. 289/2008 Z.z. je len evidencia prijatých tržieb, preto výber hotovosti z pokladnice cit. zákon nerieši.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa zákona č. 289/2008 Z.z. podnikateľ nie je povinný výber v hotovosti evidovať v pokladnici. Vzniknutý rozdiel medzi prijatými tržbami do pokladnice a výberom hotovosti z nej, je možné preukázať kontrolným orgánom príslušným dokladom (výdavkový pokladničný doklad) .
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica
Dúfam, že som pomohla.


so záujmom som si prečítala všetky príspevky, ale teraz už ozaj neviem či dosť pozorne...asi som nechápavá ...

SZČO poskytuje len služby a nemá povinnosť používať ERP ,na základe dodania vystavuje VF , ktoré mu odberatelia platia výlučne na účet !!!
jediné hotovostné platby , ktoré realizuje sú úhrady drobných nákupov / poštovné , PHM .../ a samozrejme dotácia pokladne- výber z účtu / resp. osobný vklad /
na základe odpovede z DRSR - Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice - by si mal podnikateľ teraz kúpiť ERP ???:D:D:D

Zužu
13.09.11, 06:40
Najvhodnejšie riešenie je asi také, že k dennej uzávierke popripínam kópie blokov -úhrad faktúr.

Nové ERP už nemajú kópie, aj ja som na začiatku roka mala s tým problém aký systém si spraviť. Vykonávame služby, ktoré nepodielhajú registr. pokl. ale zároveň predávame tovar na faktúru a úhradu musím riešiť cez registr. pokladňu / predaj tovaru nie je pravidelne, možno 6 -10 fakúr za mesiac/. Keď vytlačím dennú uzávierku tak na zadnú stranu si napíšem čísla faktúr a do pokladne účtujem príjem za každú faktúru samostane a k tomu dňu pripnem dennú uzávierku. A ja cez registr. pokladňu riešim len úhrady týchto fa v hotovosti, nedávam tam žiadny vklad. Mám úplne jednoduchú registr. pokladničku - veľkosť kalkulačky.

KEJKA
13.09.11, 07:41
so záujmom som si prečítala všetky príspevky, ale teraz už ozaj neviem či dosť pozorne...asi som nechápavá ...

SZČO poskytuje len služby a nemá povinnosť používať ERP ,na základe dodania vystavuje VF , ktoré mu odberatelia platia výlučne na účet !!!
jediné hotovostné platby , ktoré realizuje sú úhrady drobných nákupov / poštovné , PHM .../ a samozrejme dotácia pokladne- výber z účtu / resp. osobný vklad /
na základe odpovede z DRSR - Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice - by si mal podnikateľ teraz kúpiť ERP ???:D:D:D
odpoved je všeobecná a týka sa subjektov, ktorí majú povinnosť mať ERP.
Čiže
najskôr musíš splniť podmienku že máš povinnosť mať ERP - máš tržby v hotovosti za tovar /príklad/
a potom, až ked máš ERP, tak v nej musíš evidovať aj prípadné vklady, ktoré môžu ale nemusia sa vyskytnúť..

katkajoska
13.09.11, 10:35
Ahojte poraďáci, našla som tu veľa podnetných info o používaní ERP, ale stále mi nie je jasné, ako bude SZČO vykonávajúci veľkoobchodný predaj evidovať napríklad čiastočné hotovostné úhrady faktúr, alebo hotovostné úhrady faktúr s posunutým termínom splatnosti? Už sa to tu spomínalo, ale nenašla som nejakú konkrétnu odpoveď. Ďakujem.

Zužu
13.09.11, 11:09
Neviem čo mám rozumieť pod posunutým termínom splatnosti. Vystavím faktúru za tovar a tá bude uhradená v hotovosti napr. o 14 dní tak bude potrebné platbu evidovať cez ERP.

Mila123
13.09.11, 11:11
Neviem čo mám rozumieť pod posunutým termínom splatnosti. Vystavím faktúru za tovar a tá bude uhradená v hotovosti napr. o 14 dní tak bude potrebné platbu evidovať cez ERP.
samozrejme, príjem v hotovosti nebude možný....iba cez ERP......aj v prípade ak by ti platili faktúru po 10 € za deň.....

Ovena1
13.09.11, 11:42
K účtovaniu JU a evidencii ERP:
Na základe dennej uzávierky vystavím PPD na tržbu tak ako to bolo pri starej pokladni. Na dennej uzávierke sú jednou sumou aj tzv. nezd. príjmy - akontácie pri splátkovom predaji, úhrada faktúry v hotovosti. Na každú takúto platbu vystavím PPD - priradenie nájdem v reportoch programu.
Čo s tými uzávierkami? Ja ich lepím do knihy obratov ako pri starej pokladni ibaže bez zápisov. Poradili mi to servisáci. Logickejšie mi ale príde prikladať ich do účtovníctva. Ako to robíte?

witch
13.09.11, 11:59
Nerozumiem tomu, ako z dennej uzávierky - nejakej súhrnnej sumy, ja ako účtovníčka zistím, aké fa boli uhradené, keď mi úhrady robia 3 predavači, hradia sa fa z daného dňa, aj fa vystavené pred mesiacom, pol rokom, niektoré čiastočne..??? Teraz mi program POHODA vytlačí príjmový doklad, kde je uvedená suma, č. FV, dátum, adresa odberateľa.. Doklady z ERP toto neobsahujú, ako priradím úhrady, netuším. Videla som v obchodoch, že predavačka každú prijatú sumu cez ERP písala do zošita. Neviem si to ale predstaviť u nás, keď je sezóna a máme tu také frmoly, že sa nestihneme ani ... Zákonite bude dochádzať k omylom, alebo sa zabudne niečo poznačiť.. Nedá sa na doklad ERP nejako nahodiť číslo FV, ku ktorej sa vzťahuje?

KEJKA
13.09.11, 14:48
K účtovaniu JU a evidencii ERP:
Na základe dennej uzávierky vystavím PPD na tržbu tak ako to bolo pri starej pokladni. Na dennej uzávierke sú jednou sumou aj tzv. nezd. príjmy - akontácie pri splátkovom predaji, úhrada faktúry v hotovosti. Na každú takúto platbu vystavím PPD - priradenie nájdem v reportoch programu.
Čo s tými uzávierkami? Ja ich lepím do knihy obratov ako pri starej pokladni ibaže bez zápisov. Poradili mi to servisáci. Logickejšie mi ale príde prikladať ich do účtovníctva. Ako to robíte?
denné uzávierky sa budú lepiť, archivovať,takže do účtovníctva ísť nemôžu.
Ale každá má svoje číslo, podľa mňa uplne stačí do popisu účt.prípadu a na príslušný PPD uviesť toto číslo s tým, že originály denných uzávierok sú....tam a tam.

KEJKA
13.09.11, 14:50
Nerozumiem tomu, ako z dennej uzávierky - nejakej súhrnnej sumy, ja ako účtovníčka zistím, aké fa boli uhradené, keď mi úhrady robia 3 predavači, hradia sa fa z daného dňa, aj fa vystavené pred mesiacom, pol rokom, niektoré čiastočne..??? ......................
to nie je vec účtovníčky. Ak to inak nepôjde, tak ku každej dennej uzávierke bude musieť niekto kompetentný - napr. tí predavači dopísať č.faktúry, ku ktorej prijali platbu.
Okrem toho - sú, a budú nové ERP, je to len vec SW, čo sa tam vloží okrem povinných údajov.
Tiež je možnosť vytlačiť každú faktúru v kopii a pripnúť k dennej uzávierke.

Zužu
13.09.11, 16:52
denné uzávierky sa netlačia každý deň, len keď je obrat a ja viem tak, že lepiť sa už nemusia podľa novelizácie. Ja ich mám založené v účtovnícve a osobitne si vediem zoznam obratov podľa poradia uzávierok.

Ovena1
14.09.11, 05:31
Aby som to upresnila - máme ERP ako fiškálny modul k SW ABRA /sklad, fakturácia/ a preto mám možnosť vytvárania rôznych prehľadov.

Viera
28.09.11, 06:54
Ja mám v účtovníctve zavedenú osobitnú analytiku na ERP ( 211 001 ) a úhrady faktúr účtujem priamo do tejto pokladne. Na základe dennej uzávierky potom doúčtujem jedným súhrnným dokladom aj ostatné tržby v hotovosti ( bločky ) a všetky tieto pohyby potom sedia na dennú uzávierku.

Kavi
22.11.11, 16:31
Klient má kúpenú novú ERP a používa ju asi od 8/2011. Ja v účtovníctve som si len pridala analytiku k účtu 211 a teraz mám aj "klasickú" pokladňu aj ERP. To som sa dočítala, že je zle, že by mala byť len ERP. Ale potom nerozumiem tomu, ako budem napr. účtovať výber z účtu (PÚ)? účtujem výber z účtu a zároveň príjem do pokladne. Teda účtujem príjem do ERP a z toho mi vychádza, že aj klient by mal nahrať príjem fyzicky do ERP....takto to má byť? vie mi niekto poradiť? A čo sa týka výberov z pokladne...klient má za mesiac cca 100 blokov za PHM, kancelárske potreby atď. čiže má vypĺňať 100 VPD mesačne ako výber z ERP???!!!
Ďakujem za odpoveď

KEJKA
22.11.11, 16:50
a kto ti povedal, že je to zle? Tu si možno niekde prečítala názor niekoho - mala si aspoň anonymne odcitovať, možno si to iba zle pochopila.
Samozrejme, že na rôzne pokladnice môžeš a máš mať rôzne analytiky. My máme v jednej firme 7-8 AU k 211, z toho sú 4 rôzne ERP.
Takže klasickú si nechaj - mala by to byť nejaká firemná pokladnička, mimo ERP, možno iba "vrecko konateľa" to ja neviem.
Výber z účtu dáš do klasickej pokladnice, ale môžeš v niektorých prípadoch dať aj do ERP - ak tam z nejakého dôvodu chýbajú peniaze, ale tento vklad musíš v ERP aj zaznamenať, potom o tom samozrejme aj účtuješ.
ak vyberie=odovzdá tržbu z ERP do klasickej pokladnice, tak tiež musíš zaúčtovať prevod.
režijné výdavky - 100 blokov - účtuješ tiež z režijnej pokladnice. Ako? tak podľa mňa podľa smernice, denne, týždenne - najlepšie podľa skutočného preplácania týchto nákupov.
Ak sa to platí priamo z ERP, tak potom z ERP, ale pochybujem, že takýto spôsob je efektívny.

Kavi
23.11.11, 12:18
Ďakujem Kejka. Tak som to aj robila, len som asi nepochopila nejaký príspevok a ten ma domotal:). Ale ďakujem za objasnenie.

igj
01.01.12, 16:52
Hotovostné nákupy podnikateľa

igj
01.01.12, 16:54
Hotovostné nákupy podnikateľa-vie mi niekto povedať aké zmeny nastanú od 1.1.2012 pri hotovostných nákupoch podnikateľov.Doteraz to bolo 1670.-Eur.Ako je to s chstanou zmenou?

KEJKA
01.01.12, 17:12
máš na mysli to obmedzenie, kedy sa doklad z ERP považuje za faktúru?
tento limit zostal aj plán bol ponechať ho, ak sa bude uhrádzať kartou.
Ale ak sa použijú peniaze, tak sa limit mal znížiť až na 200 EUR, ale či to prešlo - neviem.
Ja by som sa na bločky nespoliehala, pri nákupoch žiadam vždy faktúru, resp. nakupujem tam, kde tak majú prispôsobený systém.
a nakoniec mimo témy, znova by som rada zdôraznila, že pre účely uznania odpočítania DPH na základe bloku z ERP tento musí obsahovať ochranný znak "MF". Rôzne terminály, či automaty túto podmienku nebudú splňovať - parkoviská, nočné samoobslužné PHM stojany apod.

Zita5
01.01.12, 17:23
máš na mysli to obmedzenie, kedy sa doklad z ERP považuje za faktúru?
tento limit zostal aj plán bol ponechať ho, ak sa bude uhrádzať kartou.
Ale ak sa použijú peniaze, tak sa limit mal znížiť až na 200 EUR, ale či to prešlo - neviem.
Ja by som sa na bločky nespoliehala, pri nákupoch žiadam vždy faktúru, resp. nakupujem tam, kde tak majú prispôsobený systém.
a nakoniec mimo témy, znova by som rada zdôraznila, že pre účely uznania odpočítania DPH na základe bloku z ERP tento musí obsahovať ochranný znak "MF". Rôzne terminály, či automaty túto podmienku nebudú splňovať - parkoviská, nočné samoobslužné PHM stojany apod.

Kejka len doplním ...podľa mojich info , to zatiaľ nie je schválené.Je to údajne v návrhu v roku 2012 a už aj suma 200 eur sa má meniť na 500 eur .Ale kto vie čo spravia ...

ankajanko
01.01.12, 19:45
prečítala som všetky príspevky aj zákony na ktoré som bola nasmerovaná ale nikde som nenašla zmienku o tom, že keď kúpim tovar od dílera a on mi vystaví doklad z ERP tak ho mám zaevidovať najprv v mojej ERP až potom v peňažnom denníku /pohyb v pokladni/. Zjavne ERP nesupluje PD. Ako majiteľ zoberiem tržbu aj s dennou uzavierkou a je celkom prirodzené že ju dám do" vrecka "z ktorého uhrádzam výdavky v hotovosti. Na každý výdaj mám doklad o zaplatení ktorý už neevidujem v ERP ale v PD /pokladňa/. Ak idem nakúpiť tovar a predavačka v ten deň nie je v práci že je predajňa zatvorená ú inak by som jej musela telefonovať aby urobila vklad a výber ERP, to by som mala zobrať zo sebou aj ERP ?aby som podľa účtovníkov urobila pohyb. Ja sa môžem vrátiť aj o dva dni.Tak sa na to pozrite prakticky a povedzte čo s tým?

Zita5
01.01.12, 19:51
prečítala som všetky príspevky aj zákony na ktoré som bola nasmerovaná ale nikde som nenašla zmienku o tom, že keď kúpim tovar od dílera a on mi vystaví doklad z ERP tak ho mám zaevidovať najprv v mojej ERP až potom v peňažnom denníku /pohyb v pokladni/. Zjavne ERP nesupluje PD. Ako majiteľ zoberiem tržbu aj s dennou uzavierkou a je celkom prirodzené že ju dám do" vrecka "z ktorého uhrádzam výdavky v hotovosti. Na každý výdaj mám doklad o zaplatení ktorý už neevidujem v ERP ale v PD /pokladňa/. Ak idem nakúpiť tovar a predavačka v ten deň nie je v práci že je predajňa zatvorená ú inak by som jej musela telefonovať aby urobila vklad a výber ERP, to by som mala zobrať zo sebou aj ERP ?aby som podľa účtovníkov urobila pohyb. Ja sa môžem vrátiť aj o dva dni.Tak sa na to pozrite prakticky a povedzte čo s tým?

Niečo si mýlite .Registračná pokladňa a firemná pokladňa (Kniha pokladne alebo Pokladničná kniha ) sú dve veci .V registračnej pokladnici evidujete tržby za tovar a prípadne ak vložíte vklad do registračnej pokladnice .

Nákupy bežné pre podnikanie , nákupy tovaru účtujete Pokladničnej knihe a v peňažnom denníku , t.j. nie cez registračnú pokladnicu .

Postupy JU

§ 4
Peňažný denník

(1) V peňažnom denníku sa účtujú
a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých a vydaných šekov a cenín (ďalej len „peňažné prostriedky v hotovosti“),
b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) vrátane úverov a termínovaných vkladov bez ohľadu na dobu ich splatnosti,
c) priebežné položky,
d) uzávierkové účtovné operácie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) Pohyb peňažných prostriedkov v pokladniciach sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladničných dokladov. Pohyb peňažných prostriedkov na účtoch v bankách sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov na účtoch v bankách podľa výpisov z účtov v bankách. V peňažnom denníku sa účtuje v eurách.

§ 6
Pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
(12) V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti s výnimkou cenín. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v eurách a niekoľko pokladníc v cudzej mene, otvorí sa pre každú pokladnicu pokladničná kniha pre každý druh meny. V pokladničnej knihe, otvorenej pre príslušnú menu, sa účtuje v eurách a v cudzej
mene.

Jarka 1
01.01.12, 19:56
prečítala som všetky príspevky aj zákony na ktoré som bola nasmerovaná ale nikde som nenašla zmienku o tom, že keď kúpim tovar od dílera a on mi vystaví doklad z ERP tak ho mám zaevidovať najprv v mojej ERP až potom v peňažnom denníku /pohyb v pokladni/. Zjavne ERP nesupluje PD. Ako majiteľ zoberiem tržbu aj s dennou uzavierkou a je celkom prirodzené že ju dám do" vrecka "z ktorého uhrádzam výdavky v hotovosti. Na každý výdaj mám doklad o zaplatení ktorý už neevidujem v ERP ale v PD /pokladňa/. Ak idem nakúpiť tovar a predavačka v ten deň nie je v práci že je predajňa zatvorená ú inak by som jej musela telefonovať aby urobila vklad a výber ERP, to by som mala zobrať zo sebou aj ERP ?aby som podľa účtovníkov urobila pohyb. Ja sa môžem vrátiť aj o dva dni.Tak sa na to pozrite prakticky a povedzte čo s tým?

Prečo by si mala nákup evidovať do tvojej ERP? Veď ako píšeš, dennú tržbu dáš do svojho vrecka - to predstavuje pokladňu v PD. Tam tržbu z ERP zaeviduješ ako príjem tržby a potom nakupuješ. Výdaj z tejto pokladne /vrecka/ na nákupy nijako nesúvisí z tvojou ERP.

ankajanko
01.01.12, 20:04
Zita 5 , ja tomu rozumiem tak ako píšete, ale niektoré príspevky tvrdia o tom, že keď kúpim kancelársky papier za hotové a zoberiem na to peniaze z pokladne, tak to musím dať do výberu z pokladne. Aby som to upresnila, už aj dnes som o tom písala s Kejkou, že niektoré predajne to takto robia, ak idú ráno pre rožky do bufetu a hneď im príde tovar tak dajú vklad do ERP a následne výber z ERP aby mali doklad pre daň. kontrolu. Majú to príkazom od svojích účtovníkov . Podľa mňa je vklad hotovosti ráno na vydavanie a výber ak mám väčší obnos hotovosti aby som ho nemusela držať v pokladni -100EUR doklad o výbere

Jarka 1
01.01.12, 20:14
Zita 5 , ja tomu rozumiem tak ako píšete, ale niektoré príspevky tvrdia o tom, že keď kúpim kancelársky papier za hotové a zoberiem na to peniaze z pokladne, tak to musím dať do výberu z pokladne. Aby som to upresnila, už aj dnes som o tom písala s Kejkou, že niektoré predajne to takto robia, ak idú ráno pre rožky do bufetu a hneď im príde tovar tak dajú vklad do ERP a následne výber z ERP aby mali doklad pre daň. kontrolu. Majú to príkazom ud svojích účtovníkov . Podľa mňa je vklad hotovosti ráno na vydavanie a výber ak mám väčší obnos hotovosti aby som ho nemusela držať v pokladni doloži miest 100EUR doklad o výbere

Mám pocit, že si stále pletiete pokladňu a ERP. Dôležité je, z ktorej naozaj vyberiete peniaze na nákup. A na upresnenie dodám, že evidovať sa musí povinne každý vklad do ERP, lebo pri kontrole by ste nevedeli preukázať, prečo máte viac, ako je nablokovaná tržba. Výber z pokladne sa nemusí povinne evidovať v ERP. To si však upravíte podľa potreby.

ankajanko
01.01.12, 20:26
Mám pocit, že si stále pletiete pokladňu a ERP. Dôležité je, z ktorej naozaj vyberiete peniaze na nákup. A na upresnenie dodám, že evidovať sa musí povinne každý vklad do ERP, lebo pri kontrole by ste nevedeli preukázať, prečo máte viac, ako je nablokovaná tržba. Výber z pokladne sa nemusí povinne evidovať v ERP. To si však upravíte podľa potreby.
Práveže nerobím tak ako som písala, o tomto postupe ma minulý týždeň presviečali majiteľky dvoch predajní a som Vám aj Zite5 vďačná že ste ma ubezpečili že je to v poriadku, a zárove pomohli aj im. Len okrajovo: ak bude v pokladni menej ako je evidovaná tržba a nebude doklad o výbere je aj to problém na pokutu?

Mila123
01.01.12, 20:28
nie, nie je, sleduje sa vyššia hotovosť = pre DK je nepriznaná tržba, všimné, resp. sprepitné....a pod.

Jarka 1
01.01.12, 20:30
Nie, nie je to na pokutu. Toto ich nezaujíma, len ak je viac. To by posúdili, že ste predali bez blokovania na čierno, ak by ste omylom černotu strčili do ERP.

veronikasad
01.01.12, 20:31
Práveže nerobím tak ako som písala, o tomto postupe ma minulý týždeň presviečali majiteľky dvoch predajní a som Vám aj Zite5 vďačná že ste ma ubezpečili že je to v poriadku, a zárove pomohli aj im. Len okrajovo: ak bude v pokladni menej ako je evidovaná tržba a nebude doklad o výbere je aj to problém na pokutu?
Vykonaním dennej uzávierky sa ti ERP vynuluje. Preto ráno musíš nahodiť vklad (peniaze na vydávanie). Ostatné peniaze z predch. dní netreba držať v šuflíku reg.pokladne. Ak v priebehu dňa nutne potrebuješ peniaze z tržby, ktoré si v ten deň zaevidovala ako príjem do ERP, urobíš výber výdavkovým pokladničným dokladom, ktorý si do konca smeny necháš v šuflíku ERP.

Jarka 1
01.01.12, 20:38
Ono je dobré, tak ako píše veronikasad nejako si poznačiť ten výber z ERP. Ak si vedúci, alebo pán majiteľ zoberie viackrát za deň eurká z ERP a pri ERP sedí a maká predavačka, večer sa pri počítaní môžu čudovať. Hlavne ak má napr. vedúci krátku pamäť;)

veronikasad
01.01.12, 20:41
Ono je dobré, tak ako píše veronikasad nejako si poznačiť ten výber z ERP. Ak si vedúci, alebo pán majiteľ zoberie viackrát za deň eurká z ERP a pri ERP sedí a maká predavačka, večer sa pri počítaní môžu čudovať. Hlavne ak má napr. vedúci krátku pamäť;)
Jarka, nechce sa mi hladať, ale na Porade v niektorej z tém o ERP je pripnuté stanovisko DR SR, ktoré tento postup doporučuje.

Zita5
01.01.12, 20:43
Zita 5 , ja tomu rozumiem tak ako píšete, ale niektoré príspevky tvrdia o tom, že keď kúpim kancelársky papier za hotové a zoberiem na to peniaze z pokladne, tak to musím dať do výberu z pokladne. Aby som to upresnila, už aj dnes som o tom písala s Kejkou, že niektoré predajne to takto robia, ak idú ráno pre rožky do bufetu a hneď im príde tovar tak dajú vklad do ERP a následne výber z ERP aby mali doklad pre daň. kontrolu. Majú to príkazom od svojích účtovníkov . Podľa mňa je vklad hotovosti ráno na vydavanie a výber ak mám väčší obnos hotovosti aby som ho nemusela držať v pokladni -100EUR doklad o výbere

Presne do témy, kde ste diskutovali s Kejkou som Vám pripla stanovisko resp. odpoveď z DRSR, ktorú ste si zrejme nevšimli ..
prikladám ju sem
http://www.porada.sk/t159012-uctujem-v-ju-a-v-pokladni-je-mala-hotovost.html#post1929181

Zita5
01.01.12, 20:50
Jarka, nechce sa mi hladať, ale na Porade v niektorej z tém o ERP je pripnuté stanovisko DR SR, ktoré tento postup doporučuje.
Veronika ja som jej to už prilepila do tejto témy.

mimotemyAle bez ohľadu na to , že to je stanovisko jednej osoby z DRSR ...nemohli už pre daňovníkov pripraviť nejaké usmernenie k týmto vzniknutým situáciám? Však od zajtra tu bude Porada atakovaná týmito otázkami , z čoho jasne bude vyplývať a už aj vyplýva, že daňovníkov si na tento zákon nepripravili .Ja beriem, neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje , ale nech dajú usmernenie podľa ktorého majú ľudia postupovať .Ak povedali v zákone "A"(vklad) tak mohli povedať aj "B"(výber) a bolo by to jasné .

ami
01.01.12, 21:03
Ostatné peniaze z predch. dní netreba držať v šuflíku reg.pokladne. - a čo ak ich tam držím? je niekde upravené, že musím denne vyberať peniaze zo šuflíka, pokial viem nie je!

ak bude v pokladni menej ako je evidovaná tržba a nebude doklad o výbere je aj to problém na pokutu? Nie, nie je to na pokutu. Toto ich nezaujíma, len ak je viac. - takže ked urobím vklad 500€ a pri kontrole tam bude 100€ tak je všetko v poriadku?
V ktorom zákone sú uvedené sankcie ak je pokladničná hotovosť vyššia ako v ERP? hľadám, hľadám ale nemôžem nič také nájsť!

KEJKA
01.01.12, 21:39
Ostatné peniaze z predch. dní netreba držať v šuflíku reg.pokladne. - a čo ak ich tam držím? je niekde upravené, že musím denne vyberať peniaze zo šuflíka, pokial viem nie je!
nie je, je povinnosť evidovať príjem. Je povinnosť urobiť denný vklad. Je v tvojom zájme aby tam nebolo viac ale menej ako ukáže uzávierka pri kontrole. Ak bude vyššia hotovosť, je dôkazné bremeno na tebe - dokázať, že sa nejedná o neevidovanú tržbu. Čo k tomu dodať?
ak bude v pokladni menej ako je evidovaná tržba a nebude doklad o výbere je aj to problém na pokutu? Nie, nie je to na pokutu. Toto ich nezaujíma, len ak je viac. - takže ked urobím vklad 500€ a pri kontrole tam bude 100€ tak je všetko v poriadku?
V ktorom zákone sú uvedené sankcie ak je pokladničná hotovosť vyššia ako v ERP? hľadám, hľadám ale nemôžem nič také nájsť!
dodania ti ten príjem, odvedieš DPH, porušenie zákona o povinnsoti evidovať príjem....... nemám v úmysle ti to teraz vyhľadávať, aká sankcia, aký §.

evina
02.01.12, 07:30
Napríklad aj v samotnom zákone o ERP par. 16a písmeno h:

h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,

Ak máš v pokladni viac peňazí ako sú tržby, tažko vysvetlíš iný dôvod ako príjem peňazí bez blokovania. Ak by si peniaze nevyberala zo šuplíka to sa načítaním jednotlivých denných uzávierok dá podľa mňa presne zistiť, že je to tento dôvod, ale ....

a sankcia
c) § 16a písm. g) až u) od 30 do 3 300 eur.

zdeník
02.01.12, 22:12
Stále nechápem: Vystavila som klientovi fakturu, platba prevodnym príkazom. Na predajni máme ERP. Klient prišiel však uhradiť faktúru v hotovosti.Môžu nastať 2 prípady:
1/ Uhradí ju na predajni a predavačka to zaeviduje do ERP ako úhrada FA, aj keď to nebola hotovostná faktúra ?
2/ Uhradí ju v hlavnej firemnej pokladni, kde sa mu vystaví klasicky PPD ?

veronikasad
02.01.12, 22:50
Stále nechápem: Vystavila som klientovi fakturu, platba prevodnym príkazom. Na predajni máme ERP. Klient prišiel však uhradiť faktúru v hotovosti.Môžu nastať 2 prípady:
1/ Uhradí ju na predajni a predavačka to zaeviduje do ERP ako úhrada FA, aj keď to nebola hotovostná faktúra ?
2/ Uhradí ju v hlavnej firemnej pokladni, kde sa mu vystaví klasicky PPD ?
Nie je dôležité aký spôsob úhrady ste uviedli pri vystavení faktúry.
Ak ide o faktúru za predaj tovaru alebo služby, ktoré sú v prílohe zákona o ERP, od 1.1.2012 môžeš použiť len spôsob 1.

VieraPopluharova
03.01.12, 07:29
Prosila by som o radu:

1/ klientovi sa podaril výber z ERP miesto 12 000,-€ urobiť 120 000,-€, samozrejme si to nevšimol, ako to dať na pravu mieru?

2/ Ak som dobre čítala, denné vklady sú povinnosťou,

S ERP som nepracovala doteraz, preto tie otázky, vďaka.

Zita5
03.01.12, 08:05
Prosila by som o radu:

1/ klientovi sa podaril výber z ERP miesto 12 000,-€ urobiť 120 000,-€, samozrejme si to nevšimol, ako to dať na pravu mieru?

2/ Ak som dobre čítala, denné vklady sú povinnosťou,

S ERP som nepracovala doteraz, preto tie otázky, vďaka.

Vierka , to znamená , že má mínusový zostatok pokladne, teda predpokladám .Neviem o aký dátum sa jedná , ale ak ide s mínusovým zostatkom, tak by som spravila záznam s popísaním skutočnosti a vklad by som dala 120 000 euro (t.j.späť) a výber 12 000 euro.
Inak výber nemusí zaznamenávať cez RP .V deň kedy si peniaze z pokladne vyberie, stačí toto zaznamenať na ten deň len VPD .

Možno ma niekto opraví , ale takto by som to riešila .

VieraPopluharova
03.01.12, 10:53
Zitka,

ďakujem, tak som to i predpokladala, len keďže osobne som ešte nemala klienta s ERP , tak som si to chcela overiť. Urobila som zápis,kde som napísala , že prišlo k omylom nesprávne vykonaného výberu, 120 000,-€ som dala ako vklad do ERP a 12 000,- výber som už neučtovala cez ERP, ale cez VPD. Zápis som vložila do knihy ERP , kvôli kontrole z DÚ.

evina
03.01.12, 11:57
Stále nechápem: Vystavila som klientovi fakturu, platba prevodnym príkazom. Na predajni máme ERP. Klient prišiel však uhradiť faktúru v hotovosti.Môžu nastať 2 prípady:
1/ Uhradí ju na predajni a predavačka to zaeviduje do ERP ako úhrada FA, aj keď to nebola hotovostná faktúra ?
2/ Uhradí ju v hlavnej firemnej pokladni, kde sa mu vystaví klasicky PPD ?

Neexistuje pojem hotovostná faktúra /to sme si len tak vytvorili/. Existuje pojem úhrada faktúry prevodným príkazom alebo v hotovosti

evina
03.01.12, 11:59
Prosila by som o radu:

1/ klientovi sa podaril výber z ERP miesto 12 000,-€ urobiť 120 000,-€, samozrejme si to nevšimol, ako to dať na pravu mieru?

2/ Ak som dobre čítala, denné vklady sú povinnosťou,

S ERP som nepracovala doteraz, preto tie otázky, vďaka.

Denné vklady nie sú povinnosťou, len ak sú musia byť zaznamenané prostredníctvom ERP.

Duša
03.01.12, 14:19
Ak predávam tovar mám povinnosť tržby evidovať v ERP. Ak zároveň poskytujem služby, ktoré nie sú v prílohe a nemám povinnosť ich evidovať podľa zákona, musím ich evidovať v ERP kvôli tomu, že vlastním ERP kvôli predaju tovaru?
Druhá otázka: Musím mať zásuvku s hotovosťou? Sme prevádzka, kde sa hotovostné platby prijímajú občas a prijíma ich priamo majiteľka.

linko1
03.01.12, 14:23
prvá otázka áno,
druhá nie

evina
03.01.12, 15:11
Ak predávam tovar mám povinnosť tržby evidovať v ERP. Ak zároveň poskytujem služby, ktoré nie sú v prílohe a nemám povinnosť ich evidovať podľa zákona, musím ich evidovať v ERP kvôli tomu, že vlastním ERP kvôli predaju tovaru?
Druhá otázka: Musím mať zásuvku s hotovosťou? Sme prevádzka, kde sa hotovostné platby prijímajú občas a prijíma ich priamo majiteľka.

Pri predaji tovaru potrebuješ evidovať tržby prostredníctvom ERP. Táto skutočnosť Ti nezakladá povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP za služby, ktoré nie sú uvedené v prílohe zákona.

zdeník
03.01.12, 18:15
Nie je dôležité aký spôsob úhrady ste uviedli pri vystavení faktúry.
Ak ide o faktúru za predaj tovaru alebo služby, ktoré sú v prílohe zákona o ERP, od 1.1.2012 môžeš použiť len spôsob 1.
Napíšem to polopatisticky: Pracovná doba v predajni, kde klient tovar kupoval je do 15:00, tam je ERP. Ja ako ekonómka som v kancelárií do 17:00. Zákazník príde o 15:30 a chce uhradiť faktúru na 1000 €(vystavenú pred 2 dňami). To naozaj nemôžem prijať úhradu na PPD ?

evina
03.01.12, 18:21
Napíšem to polopatisticky: Pracovná doba v predajni, kde klient tovar kupoval je do 15:00, tam je ERP. Ja ako ekonómka som v kancelárií do 17:00. Zákazník príde o 15:30 a chce uhradiť faktúru na 1000 €(vystavenú pred 2 dňami). To naozaj nemôžem prijať úhradu na PPD ?

Myslím, že veronikasad Ti to napísala polopatisticky - v prípade ak predmetom faktúry je predaj tovaru alebo služba uvedená v prílohe 2 predmetného zákona - nie nemôžeš.

Zita5
03.01.12, 18:23
Napíšem to polopatisticky: Pracovná doba v predajni, kde klient tovar kupoval je do 15:00, tam je ERP. Ja ako ekonómka som v kancelárií do 17:00. Zákazník príde o 15:30 a chce uhradiť faktúru na 1000 €(vystavenú pred 2 dňami). To naozaj nemôžem prijať úhradu na PPD ?

Aj ja sa pokúsim stručne odpovedať - ak ste predali na faktúru tovar , alebo službu uvedenú v prílohe zákona , kedy ste povinný na evidenciu tržieb a úhradu faktúr používať registračnú pokladňu , tak úhradu môžete prijať v hotovosti ,ale ste povinná vydať doklad o platbe z registračnej pokladnice.Takže naozaj nemôžete prijať už úhradu pohľadávky(faktúry) na základe PPD.
Bohužiaľ, zákon je zákon, inak riskujete pokutu.

dana2203
03.01.12, 18:39
len tak ma napadlo, že ked nastane takyto problem a je to staly zakaznik, tak by ste sa s nim mohli dohodnuť, že mu date PPD len tak "pre istotu", aby mal dokaz o zaplateni a doklad z ERP mu pošlete poštou a ten PPD potom zahodi. bolo by to nudzove riešenie... možno

KEJKA
03.01.12, 19:35
práve dnes sa zam-ci významného klienta "zobudili" a je plno otázok práve k tomu zákazu prijímať od zákazníkov peniaze v hotovosti. Všeobecne to zakazujeme, ale je to skutočne nonsens, ked zákazník príde s hotovosťou za staré dlžoby a oni ho musia poslať do banky, alebo na poštu. Ale dostali avízo, že prípadné pokuty pôjdu na ich triko, tak nech neskúšajú obchádzať...... aj vyššie navrhovaný spôsob "riešenia", je vysoko rizikový, partneri si musia dôverovať, nesmie tam byť tretia osoba, atd atd.

zdeník
03.01.12, 19:43
Ďakujem. Ten štát nám to len sťažuje a sťažuje. :mad:.

Badko
03.01.12, 20:41
Ako by ste riešili príjem za stravu od zamestnancov aj tento príjem musi byť cez registračnú pokladňu

Mila123
03.01.12, 20:42
nie....

Badko
03.01.12, 20:48
Diky, ani som ich nedávala ale už som začala špekulovať či je to správne

Kavi
04.01.12, 07:49
a kto ti povedal, že je to zle? Tu si možno niekde prečítala názor niekoho - mala si aspoň anonymne odcitovať, možno si to iba zle pochopila.
Samozrejme, že na rôzne pokladnice môžeš a máš mať rôzne analytiky. My máme v jednej firme 7-8 AU k 211, z toho sú 4 rôzne ERP.
Takže klasickú si nechaj - mala by to byť nejaká firemná pokladnička, mimo ERP, možno iba "vrecko konateľa" to ja neviem.
Výber z účtu dáš do klasickej pokladnice, ale môžeš v niektorých prípadoch dať aj do ERP - ak tam z nejakého dôvodu chýbajú peniaze, ale tento vklad musíš v ERP aj zaznamenať, potom o tom samozrejme aj účtuješ.
ak vyberie=odovzdá tržbu z ERP do klasickej pokladnice, tak tiež musíš zaúčtovať prevod.
režijné výdavky - 100 blokov - účtuješ tiež z režijnej pokladnice. Ako? tak podľa mňa podľa smernice, denne, týždenne - najlepšie podľa skutočného preplácania týchto nákupov.
Ak sa to platí priamo z ERP, tak potom z ERP, ale pochybujem, že takýto spôsob je efektívny.

Čiže do klasickej pokladne dostanem peniaze, ak vyberám z účtu. Ale ak mi to nestačí - mám ju aj tak mínusovú? Môžem spraviť len účtovne výber z ERP a príjem do klasickej pokladne(211.Kl.Pok/ 211.ERP) a vystavím VPD z ERP a PPD do klasickej pokladne? Bez toho aby som čokoľvek nahadzovala fyzicky do ERP? Potrebujem totiž zvýšiť peňažnú hotovosť v klasickej pokladni nakoľko mám veľa výdavkov v hotovosti.

KEJKA
04.01.12, 12:06
Čiže do klasickej pokladne dostanem peniaze, ak vyberám z účtu. Ale ak mi to nestačí - mám ju aj tak mínusovú? Môžem spraviť len účtovne výber z ERP a príjem do klasickej pokladne(211.Kl.Pok/ 211.ERP) a vystavím VPD z ERP a PPD do klasickej pokladne? Bez toho aby som čokoľvek nahadzovala fyzicky do ERP? Potrebujem totiž zvýšiť peňažnú hotovosť v klasickej pokladni nakoľko mám veľa výdavkov v hotovosti.
samozrejme, že nemôžeš mať mínusové peniaze. A v ERP predsa nedržíš peniaze, či áno? Drž sa reality, vyberieš peniaze z ERP a použiješ na nákup, tak ich musíš vložiť do klasickej pokladnice.

Kavi
05.01.12, 07:47
samozrejme, že nemôžeš mať mínusové peniaze. A v ERP predsa nedržíš peniaze, či áno? Drž sa reality, vyberieš peniaze z ERP a použiješ na nákup, tak ich musíš vložiť do klasickej pokladnice.

Tomu rozumiem, skôr mi ide o to, či fyzicky do ERP nahadzujem výber, alebo si peniaze odtiaľ len zoberiem a vystavím VPD na to na čo som ich minula?!

Zita5
05.01.12, 07:51
Tomu rozumiem, skôr mi ide o to, či fyzicky do ERP nahadzujem výber, alebo si peniaze odtiaľ len zoberiem a vystavím VPD na to na čo som ich minula?!
http://www.porada.sk/t183388-registracne-pokladnice-1-1-2012-suhrn.html#post1933590

Zita5
05.01.12, 07:53
Tomu rozumiem, skôr mi ide o to, či fyzicky do ERP nahadzujem výber, alebo si peniaze odtiaľ len zoberiem a vystavím VPD na to na čo som ich minula?!

Fyzicky nemusíte nahadzovať výber , ale aj môžete podľa Vášho rozhodnutia- zákon sa o výbere nezmieňuje . Ak nahodíte , tak tento výber Vám zníži zostatok v zásuvke RP . Ak nenahodíte výber do RP , tak na ten deň si vystavíte VPD na sumu, ktorú fyzicky vyberiete z pokladne a môžete nakupovať .

veronikasad
05.01.12, 08:31
Mám klienta, ktorý po uvedení fiškálnej pokladne do prevádzky odmieta viesť knihu tržieb v papierovej forme. Denné uzávierky robí, má ich vytlačené. Je nutná písomná evidencia, ak ano, aké sankcie hrozia ak ju viesť nebude ?

(vzhľadom na kvalitu papiera, dlhú trvanlivosť vytlačeným denným uzávierkam nedávam ...)

slavuska
05.01.12, 09:55
Je povinnosť registrovať cez ERP aj príjem v hotovosti za prenájom nehnuteľnosti? V prílohe je bod 5 - Nájom a lízing a potom podskupiny.. .tak teraz neviem :(

slavuska
05.01.12, 09:59
A tak ma napadá po prečítaní príspevkov... že keď kontrolu nezaujímajú výbery, len vklady.. tak ráno do kasy naťukám vklad napríklad 3tis € a reálne vložím napriklad 100€... a kludne budem prijímať od zakaznikov peniaze bez registrovania do ERP a ked pride kontrola aj tak tam budem mat realne menej ako je natukane ... .. ;) to len tak uvaha

AnikoAd
05.01.12, 10:18
Tak po prečítaní príspevkov mám ešte jednu otazku...do klasiskej pokladne , nie do ERP možem učtovat vklad podnikatela PPD-om, nemusím to riešit cez ERP? Inak dakujem všetkým,čo tu trpezlivo odpovedaju na naše otázky...

tictac7
05.01.12, 10:20
Tak po prečítaní príspevkov mám ešte jednu otazku...do klasiskej pokladne , nie do ERP možem učtovat vklad podnikatela PPD-om, nemusím to riešit cez ERP? Inak dakujem všetkým,čo tu trpezlivo odpovedaju na naše otázky...

áno

Zita5
05.01.12, 10:54
veronikasad (http://www.porada.sk/member.php?u=36647) Dnes, 10:31
Mám klienta, ktorý po uvedení fiškálnej pokladne do prevádzky odmieta viesť knihu tržieb v papierovej forme. Denné uzávierky robí, má ich vytlačené. Je nutná písomná evidencia, ak ano, aké sankcie hrozia ak ju viesť nebude ?

---------------------------------------------------------------
Veronika neviem Ťa inak citovať , ako takto ....:)

Zákon hovorí o povinnosti viesť Knihu registračnej pokladnice paragrafe


§ 13
Kniha elektronickej registračnej pokladnice
(1) Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej
pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice
nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy,
ako sú uvedené vo vzore.

Pozri k tomu Príloha č. 3
k zákonu č. 289/2008 Z. z.

http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=84279

Sankcia je od 33,19 eur do 3319,39 eur ......ale do Knihy nerobí bežné denné zápisy, ako sa robili podľa starej vyhlášky, vlastne to je Kniha pre daňový úrad, kontrolný orgán a pre servisnú organizáciu . Ale musí byť a musia tam byť uvedené údaje podľa vzoru v súlade s §13 odst.1

veronikasad
05.01.12, 11:08
veronikasad (http://www.porada.sk/member.php?u=36647) Dnes, 10:31
Mám klienta, ktorý po uvedení fiškálnej pokladne do prevádzky odmieta viesť knihu tržieb v papierovej forme. Denné uzávierky robí, má ich vytlačené. Je nutná písomná evidencia, ak ano, aké sankcie hrozia ak ju viesť nebude ?

---------------------------------------------------------------
Veronika neviem Ťa inak citovať , ako takto ....:)

Zákon hovorí o povinnosti viesť Knihu registračnej pokladnice paragrafe


§ 13
Kniha elektronickej registračnej pokladnice
(1) Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej
pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice
nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy,
ako sú uvedené vo vzore.

Pozri k tomu Príloha č. 3
k zákonu č. 289/2008 Z. z.

http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=84279

Sankcia je od 33,19 eur do 3319,39 eur ......ale do Knihy nerobí bežné denné zápisy, ako sa robili podľa starej vyhlášky, vlastne to je Kniha pre daňový úrad, kontrolný orgán a pre servisnú organizáciu . Ale musí byť a musia tam byť uvedené údaje podľa vzoru v súlade s §13 odst.1
Zitka, kniha tržieb pokladnice a kniha pokladnice sú asi dva rozdielne pojmy. Zo zotrvačnosti robíme aj knihu tržieb, takže tá sa vlastne nemusí ?

Knihu pokladnice (pre servisné záznamy) má ...

evina
05.01.12, 11:13
Zitka, kniha tržieb pokladnice a kniha pokladnice sú asi dva rozdielne pojmy. Zo zotrvačnosti robíme aj knihu tržieb, takže tá sa vlastne nemusí ?

Knihu pokladnice (pre servisné záznamy) má ...

Kniha tržieb sa nemusela a nemusí viesť. Podľa starého predpisu boli vlastne uzávierky lepené do knihy a teraz podľa nového sú vo fiskálnom moduli, takže určite to nie je tereba

veronikasad
05.01.12, 11:15
Kniha tržieb sa nemusela a nemusí viesť. Podľa starého predpisu boli vlastne uzávierky lepené do knihy a teraz podľa nového sú vo fiskálnom moduli, takže určite to nie je tereba
Nemusela ? Odkedy ? Veď kontrolori DU ju pri kontrolách pýtali ...

evina
05.01.12, 11:20
Nemusela ? Odkedy ? Veď kontrolori DU ju pri kontrolách pýtali ...

Neviem na základe čoho ju pýtali a na základe čoho ju bolo potrebné viesť.
Existovala kniha pokladnice s lepenými uzávierkami a potom normálna pokladničná kniha /so všetkými hotovostnými príjmami a výdajmi firmy/v rámci, ktorej sa účtovali denné, resp. mesačne uzávierky, kto ako ...ja osobne neviem nič o osobitnej knihe tržieb...

Zita5
05.01.12, 11:21
Tak ..... vlastne Veronika myslela Knihu pokladnice a nazvala ju Knihu tržieb, ale sa ani nečudujem v tejto dobe :)

veronikasad
05.01.12, 11:22
Neviem na základe čoho ju pýtali a na základe čoho ju bolo potrebné viesť.
Existovala kniha pokladnice s lepenými uzávierkami a potom normálna pokladničná kniha v rámci, ktorej sa účtovali denné, resp. mesačne uzávierky, kto ako ...ja osobne neviem nič o osobitnej knihe tržieb...
Evi, som to asi len zle nazvala, myslela som knihu pokladnicu s lepenými uzávierkami ... (pokladničnú knihu v účtovníctve neriešim)

evina
05.01.12, 11:23
Evi, som to asi len zle nazvala, myslela som knihu pokladnicu s lepenými uzávierkami ... (pokladničnú knihu v účtovníctve neriešim)

YES, to je jasné. Dnes to však už nie je potrebné, denné ani nijaké uzávierky sa nelepia, túto funkciu nahradil fiskálny modul :) takže na klienta sa usmej a povedz dobre teda ako nechcete, nemusíte :D

veronikasad
05.01.12, 11:27
Len pre zaujímavosť, včera mi hovoril iný klient, že obchoďákovi, ktorý mu vozí tovar do stánku, komplet odišiel fiškálny modul na prenosnej pokladnici. Ak nemá "papierovú" evidenciu, bude to pre účtovníčku "zábava".

tictac7
05.01.12, 11:58
YES, to je jasné. Dnes to však už nie je potrebné, denné ani nijaké uzávierky sa nelepia, túto funkciu nahradil fiskálny modul :) takže na klienta sa usmej a povedz dobre teda ako nechcete, nemusíte :D

...nechcem vám tu kaziť radosť, ale toto je čo?!


§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu.

(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3) Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Kópie paragónov podľa § 10 ods. 4 a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

(5) Doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" alebo "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

evina
05.01.12, 12:04
...nechcem vám tu kaziť radosť, ale toto je čo?!


§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov


(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu.

(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

(3) Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Kópie paragónov podľa § 10 ods. 4 a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

(5) Doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" alebo "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

To nikto nespochybňuje, ale nelepia sa do knihy ....

evina
05.01.12, 12:08
Áno Veronika, aj moji klienti majú zatiaľ niektorí x technických problémov- január bude zaujímavý.

No papierovú evidenciu má každý, lebo ako správne citoval tictac denné uzávierky tlačiť musíš - ako ich budú uschovávať je na ich rozhodnutí. Mojim klientom som povedala, že na konci mesiaca mi musia tlačiť intervalovú uzávierku, a tá sa založí do účta pri účtovaní tržieb, takže písomností 5 rokov sú.

veronikasad
05.01.12, 12:11
Áno Veronika, aj moji klienti majú zatiaľ niektorí x technických problémov- január bude zaujímavý.

No papierovú evidenciu má každý, lebo ako správne citoval tictac denné uzávierky tlačiť musíš - ako ich budú uschovávať je na ich rozhodnutí. Mojim klientom som povedala, že na konci mesiaca mi musia tlačiť intervalovú uzávierku, a tá sa založí do účta pri účtovaní tržieb, takže písomností 5 rokov sú.
U nikoho iného s tým problém nemám. U tohto klienta neviem či by už našli denné uzavierky za november 2011, kedy mu dali do prevádzky fiškál. Preto u neho (pre istotu) nahadzuje do účta denné tržby.

tictac7
05.01.12, 12:13
To nikto nespochybňuje, ale nelepia sa do knihy ....

...tak sorry asi som zle pochopila tie posledné 2 príspevky :mee:

...napr Ty: ...Dnes to však už nie je potrebné, denné ani nijaké uzávierky sa nelepia, túto funkciu nahradil fiskálny modul...
a veronikasad tiež: ...Ak nemá "papierovú" evidenciu, bude to pre účtovníčku "zábava".

podľa mňa ste to zovšeobecnili...a aby si to niekto zle nevyvetľoval....

Zita5
05.01.12, 12:14
...tak sorry asi som zle pochopila tie posledné 2 príspevky :mee:

...napr Ty: ...Dnes to však už nie je potrebné, denné ani nijaké uzávierky sa nelepia, túto funkciu nahradil fiskálny modul...
a veronikasad tiež: ...Ak nemá "papierovú" evidenciu, bude to pre účtovníčku "zábava".

podľa mňa ste to zovšeobecnili...a aby si to niekto zle nevyvetľoval....

Treba si príspevky od veronikasad a evina prečítať od začiatku :), že od čoho sa to odvíja .

veronikasad
05.01.12, 12:16
...tak sorry asi som zle pochopila tie posledné 2 príspevky :mee:

...napr Ty: ...Dnes to však už nie je potrebné, denné ani nijaké uzávierky sa nelepia, túto funkciu nahradil fiskálny modul...
a veronikasad tiež: ...Ak nemá "papierovú" evidenciu, bude to pre účtovníčku "zábava".

podľa mňa ste to zovšeobecnili...a aby si to niekto zle nevyvetľoval....
tictac, tieto príspevky spolu nesúvisia. "Zábava" bude u obchoďáka druhého klienta, ktorému odišiel fiškál po pár dňoch prevádzky.

KEJKA
05.01.12, 17:27
Neviem na základe čoho ju pýtali a na základe čoho ju bolo potrebné viesť.
Existovala kniha pokladnice s lepenými uzávierkami a potom normálna pokladničná kniha /so všetkými hotovostnými príjmami a výdajmi firmy/v rámci, ktorej sa účtovali denné, resp. mesačne uzávierky, kto ako ...ja osobne neviem nič o osobitnej knihe tržieb...
"staré" knihy ERP -tam sa lepili denné aj mesačné uzávierky, ale údaje sa ešte v tej knihe vpisovali do určených riadkov a stlpcov. A takéto knihy kontrola mohla pýtať.


...nechcem vám tu kaziť radosť, ale toto je čo?!

§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
............................................
(4) Kópie paragónov podľa § 10 ods. 4 a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

(5) Doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" alebo "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
to sú denné uzávierky, povinne sa uchovávajú, napr. každý mesiac ich hádžu do jedného euroobalu, po skončení mesiaca zalepia a založia do šanona.


U nikoho iného s tým problém nemám. U tohto klienta neviem či by už našli denné uzavierky za november 2011, kedy mu dali do prevádzky fiškál. Preto u neho (pre istotu) nahadzuje do účta denné tržby. to je blbé, hrozí pokuta.

veronikasad
05.01.12, 17:33
Kejka, ak sú to termo pásky, kolko v tom euroobale vydržia čitateľné ? Alebo každú dennú pásku kopírujú ?

KEJKA
05.01.12, 17:49
správna pripomienka, ale nebudem to riešiť, zákon je zákon, treba ho dodržať. Aj tak nám tí hore dosť komplikujú život, tak nemám v úmysle robiť nič nad rámec zákona. Denné uzávierky mi poslúžia dať dokopy účtovníctvo, po uzávierke mesiaca ich účtovníčka nepotrebuje. Často nepotrebuje ani denné, stačí jej intervalová. Po ukončení roka reálne tie pásky môže chcieť audítor. Potom kto? a po roku kto?
citujem
tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
takže aj ten klient, ktorý sa rozhodol uchovávať denné uzávierky popísaným spôsobom, dodrží zákon. On ich bude uchovávať. Budú to denné uzávierky. Zákon nič nepíše o termopapieri, alebo áno? V citovanej vete nie je slovko "čitateľné".
takže žiadne naviacnáklady s kopírovaním......
na odľahčenie zážitok z konkrétnej nemenovanej dnes mne vzdíalenej ale všeobecne známej veľkej firmy::
vedenie firmy prikázalo pracovníkom na org.útvaroch mesačne k urť´čitému dňu odovzdať disketu s istými údajmi. Pracovníčka konkrétneho človeka dosť naháňala, že nedodržal termín a nedoniesol disketu, márne oponoval, že to nevie urobiť, že mu odišla účtovníčka......... napokon sa rozhodol, odniesol disketu a osobne odovzdal oproti podpisu disketu a mal pokoj.
až cca o mesiac prišla reklamácia, že disketa je prázdna. A tento vychytralec len s kľudom angličana namietol, že však chceli disketu, tak ju odovzdal.
I tak še dá.

Zita5
05.01.12, 18:26
správna pripomienka, ale nebudem to riešiť, zákon je zákon, treba ho dodržať. Aj tak nám tí hore dosť komplikujú život, tak nemám v úmysle robiť nič nad rámec zákona. Denné uzávierky mi poslúžia dať dokopy účtovníctvo, po uzávierke mesiaca ich účtovníčka nepotrebuje. Často nepotrebuje ani denné, stačí jej intervalová. Po ukončení roka reálne tie pásky môže chcieť audítor. Potom kto? a po roku kto?
citujem
tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
takže aj ten klient, ktorý sa rozhodol uchovávať denné uzávierky popísaným spôsobom, dodrží zákon. On ich bude uchovávať. Budú to denné uzávierky. Zákon nič nepíše o termopapieri, alebo áno? V citovanej vete nie je slovko "čitateľné".
takže žiadne naviacnáklady s kopírovaním......
na odľahčenie zážitok z konkrétnej nemenovanej dnes mne vzdíalenej ale všeobecne známej veľkej firmy::
vedenie firmy prikázalo pracovníkom na org.útvaroch mesačne k urť´čitému dňu odovzdať disketu s istými údajmi. Pracovníčka konkrétneho človeka dosť naháňala, že nedodržal termín a nedoniesol disketu, márne oponoval, že to nevie urobiť, že mu odišla účtovníčka......... napokon sa rozhodol, odniesol disketu a osobne odovzdal oproti podpisu disketu a mal pokoj.
až cca o mesiac prišla reklamácia, že disketa je prázdna. A tento vychytralec len s kľudom angličana namietol, že však chceli disketu, tak ju odovzdal.
I tak še dá.

§ 4
Požiadavky na elektronickú
registračnú pokladnicu

(2) Elektronická registračná pokladnica musí okrem
technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. d) spĺňať
aj tieto požiadavky:

b) umožňovať
8. vytlačenie tlačových výstupov čitateľných podobu desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,

Zita5
05.01.12, 18:31
A ešte priložím
§ 9
Ochrana údajov a elektronickej registračnej
pokladnice, uchovávanie údajov

(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov
uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov
na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu
alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov
uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky
a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových
médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím,
neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným
prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť
ochranu elektronickej registračnej pokladnice
vrátane vstavaného registračného programu.

Takže Kejka povinnosť tu nejaká je .

KEJKA
05.01.12, 18:47
súhlasím, ale nič z toho nenúti podnikateľa kopírovať bločky. Prípadný postih prenesie na servisnú org.,
ved ERP má splňovať určité požiadavky, a ak nesplňuje, tak to nie je vina kupujúceho/užívateľa.
Skrátka - neriešim. REsp. riešim do tej miery, aby klient kupoval pásky podľa odporúčania dodávateľa, to je všetko.

Stefan2005
05.01.12, 18:57
súhlasím, ale nič z toho nenúti podnikateľa kopírovať bločky. Prípadný postih prenesie na servisnú org.,...

a tak by mali postupovať všetci...veď sa na na povinnosti RP pekne nabalili...
Okrem toho, prečo to má všetko "prasknúť" u účtovníka ? veď ten doklad nie je jeho !
Ja klienta upozorním na možnosť "vyparenia dát" a doporučím mu buď predkladať doklad s kópiou, alebo nakupovať u tých predajcov (sú aj takí) ktorí netlačia na termopásky...

Zita5
05.01.12, 19:04
Niektoré poraďáčky teraz budú mať menšie náklady, nebudú kupovať sviečky a nahrievať bloky sviečkou :D
http://www.porada.sk/t12207-p17-ofotene-blocky.html#post368795

KEJKA
06.01.12, 07:05
to už by som sa aj zdržala komentára, ale nedá mi.
Aké sviečky? aké nahrievanie?
ak podnikateľ doručí nečitateľný doklad, je to jeho problém. Ak už nemám čitateľný doklad pri účtovaní, tak pán podnikateľ má smolu - tieto bločky mu vraciam. Je to síce len jeden doklad zo sto, obvykle nejaké parkovné, ktoré on oželie. Iný klient vedomý si toho, že termopásky vyblednú, mi dáva originály pricvaknuté ku kopii - toto je jeho prístup a tak by mal postupovať vo vlastnom záujme každý.
Opakujem - starostlivosť o doklady je vecou podnikateľa, ja ako účtovníčka mu zaúčtujem a zodpovedám v rozsahu predložených dokladov za správnosť účtovníctva.
Podnikateľom opakovane odporúčam žiadať na svoje nákupy faktúru, ak sú platitelia DPH, tak im musi dodávateľ vyhovieť.

ami
09.01.12, 14:57
Je tu niekto, kto nemá ERP od Elcomu - ktoré veci zálohujete pre potreby DR?

GABRIELA
10.01.12, 10:06
Taká praktická otázka: originál dennej uzávierky môžem archivovať aj v účtovníctve- nahrám tržbu, alebo kópiu do účtovníctva a originál niekde nalepím, uložím?
Ďakujem

dolce222
11.01.12, 11:39
Dobrý deň, zajtra budem prvýkrát používať ERP. Nie je mi jasné, čo sa týka "vkladu". Musí sa pred použitím tento vklad nejakej hotovosti urobiť? Alebo nemusím, môžem zrovna nahrať tržbu aj bez vkladu? Lebo sa mi zdá absurdné aby som ja urobila vklad napr. 100€ a budem týchto 100€ tlačiť stále pred sebou. Načo mne tam ten vklad vlastne bude? ERP budeme používať len minimálne.

dduussaann
11.01.12, 12:42
dobry den,evidencia VKLAD do erp je jasny,ale nikto nevie odpovedat na zaklade akeho zakona ma pravo DU kontrolovat hotovost v penaznej zasuvke.resp.ak niekto nema penaznu zasuvku -lebo ju zo zakona nemusi mat- a dava si napr.trzbu do vrecka,suplika atd.to by clovek v podstate nemohol mat na prevadzke ziadne vlastne peniaze nikde v obchodnom priestore.na tuto otazku nevedeli odpovedat ani na du.dakujem za nazor

tictac7
11.01.12, 12:46
dobry den,evidencia VKLAD do erp je jasny,ale nikto nevie odpovedat na zaklade akeho zakona ma pravo DU kontrolovat hotovost v penaznej zasuvke.resp.ak niekto nema penaznu zasuvku -lebo ju zo zakona nemusi mat- a dava si napr.trzbu do vrecka,suplika atd.to by clovek v podstate nemohol mat na prevadzke ziadne vlastne peniaze nikde v obchodnom priestore.na tuto otazku nevedeli odpovedat ani na du.dakujem za nazor

urob kukuč sem

http://www.porada.sk/t183001-p2-registracna-pokladna-a-hotovost-1-a.html#post1940274

...a na DÚ sa pýtaj na oddelení kontroly a nie u správcu....

dduussaann
11.01.12, 13:27
urob kukuč sem

http://www.porada.sk/t183001-p2-registracna-pokladna-a-hotovost-1-a.html#post1940274

...a na DÚ sa pýtaj na oddelení kontroly a nie u správcu....

dakujem ,je jasne ze musim poskytnut nalezitu sucinnost v pripade kontroly,ale stale neviem na zaklade ktoreho zakona musim mat prijatu trzbu v nejakej penaznej zasuvke priamo na prevadzke.pozor neriesim tu pokladnu v uctovnictve.

tictac7
11.01.12, 13:39
dakujem ,je jasne ze musim poskytnut nalezitu sucinnost v pripade kontroly,ale stale neviem na zaklade ktoreho zakona musim mat prijatu trzbu v nejakej penaznej zasuvke priamo na prevadzke.pozor neriesim tu pokladnu v uctovnictve.

...to sa mi fakt terazky nechce riešiť - my to tiež máme v pokladničke šuflíku. Neviem, či je niekde presne definovaná peňažná zásuvka - lebo pokiaľ máš fiškál cez PC - nemáš takú klasickú peňažnú zásuvku....čo sa automaticky otvorí a potom ju musíš buchnúť :)

Peci5
12.01.12, 06:33
Pekný deň...prečítala som veľa týchto článkov-odpovedí...nenašla som alebo nezaregistrovala jednoznačnú odpoveď na to, či pri tovare, ktorý kúpim v hotovosti(napr alobal bežne v obchode ) mám spraviť vyber z ERP...Viem píše sa ,že zákon výber nerieši,kontrolným orgánom rozdiel v tržbe a výbere stačí zdokladovať na príšlušnom doklade -čiže výdavkový poklad.blok...ALE AKO TO!!! keď sa vraví,že VPD už nebudú...moja účtovníčka mi povedala,že každý nákup v hotovosti musím zaregistrovať v ERP (pretože VPD nebudú existovať),inak mi nemá ako zaevidovať do JU bloček (alobal)...neviem či je to zrozumiteľné a za odpoveď ďakujem(aj opakovaniu)...

Zita5
12.01.12, 07:05
Pekný deň...prečítala som veľa týchto článkov-odpovedí...nenašla som alebo nezaregistrovala jednoznačnú odpoveď na to, či pri tovare, ktorý kúpim v hotovosti(napr alobal bežne v obchode ) mám spraviť vyber z ERP...Viem píše sa ,že zákon výber nerieši,kontrolným orgánom rozdiel v tržbe a výbere stačí zdokladovať na príšlušnom doklade -čiže výdavkový poklad.blok...ALE AKO TO!!! keď sa vraví,že VPD už nebudú...moja účtovníčka mi povedala,že každý nákup v hotovosti musím zaregistrovať v ERP (pretože VPD nebudú existovať),inak mi nemá ako zaevidovať do JU bloček (alobal)...neviem či je to zrozumiteľné a za odpoveď ďakujem(aj opakovaniu)...

Nech Vám účtovníčka podloží jej tvrdenie konkrétnym paragrafom zákon (Inak jej tvrdenie nie je pravdivé).K VPD - to je len šírenie a zavádzanie .

evina
12.01.12, 08:04
Pekný deň...prečítala som veľa týchto článkov-odpovedí...nenašla som alebo nezaregistrovala jednoznačnú odpoveď na to, či pri tovare, ktorý kúpim v hotovosti(napr alobal bežne v obchode ) mám spraviť vyber z ERP...Viem píše sa ,že zákon výber nerieši,kontrolným orgánom rozdiel v tržbe a výbere stačí zdokladovať na príšlušnom doklade -čiže výdavkový poklad.blok...ALE AKO TO!!! keď sa vraví,že VPD už nebudú...moja účtovníčka mi povedala,že každý nákup v hotovosti musím zaregistrovať v ERP (pretože VPD nebudú existovať),inak mi nemá ako zaevidovať do JU bloček (alobal)...neviem či je to zrozumiteľné a za odpoveď ďakujem(aj opakovaniu)...

Ja len žasnem na čo všetko dokážu ľudia prísť pri týchto nových ERP. Čítajú kde kade čo, miesto toho, aby si každý kto s tým robí prečítal zákon, ktorý má bez prílohy možno dve tri strany. Pritom sa s manipuláciou ERP až tak veľa nezmenilo - pribudli 2 povinnosti - evidovať vklad do pokladne /šuplíčka ERP/ a evidovať úhrady faktúr v hotovosti /vrátane záloh/pre tých, ktorí majú povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP.
Podčiarkujem jednu dôležitú skutočnosť a je to odrazené aj v zákone(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,


Ak účtovníčka nevie, čo sú to tržby, je potom ťažká každá diskusia.
Povedzte jej, že by nás na stránke Porady veľmi zaujímalo ako zaeviduje nákup alobalu v delení ntto cena, DPH /ak ide o výdaj - náklad/ v kase, ktorá slúži na evidenciu príjmov. Zároveň nás zaujíma, kde je napísané, že sa zrušia VPD prípadne PPD a pod. hlúposti - už naozaj prestávam chápať.

ERP sa používa len na evidenciu tržieb pri predaji tovaru a vybraných službách podľa prílohy zákona. Po novom od 1.1.2012 sa prostredníctvom ERP zaznamenávajú aj úhrady faktúr v hotovosti na tovar a vybrané služby a prijímané zálohy /PRÍJMOVÉ/ na tento tovar a vybrané služby. V prípade, že pri prvých ranných nákupoch je potrebné mať určitú sumu peňazí napríklad na vydávanie, tak i tieto sa evidujú ako vklad hotovosti do pokladne najmä z dôvodu kontroly tržieb a hotovosti v šuplíčku. Ak si tam napríklad hodia čašníci aj všimné, tak ho samozrejme musia zaevidovať. Denný vklad do pokladne nie je podľa zákona povinný. Samozrejme neeviduje sa tu vklad podnikateľa na účet prípadne iné hotovostné presuny peňazí v rámci firmy.
Je povinná denná uzávierka, ktorú už nie je povinnosť lepiť do knihy, ale je povinnosť ju 5 rokov uchovávať. Tržby je možnú účtovať denne podľa dennej uzávierky alebo týždenne,, mesačne kto ako sa rozhodne - podľa napríklad intervalovej uzávierky, lebo mesačná už neexistuje, takže v rámci intervalovej si navolíte napríklad 1.1.2012 - 31.01.2012. Ak má povinnosť niekto používať ERP na predaj tovaru a poskytuje zároveň služby, ktoré nie sú predmetom prílohy zákona, nemá povinnosť tieto tržby evidovať prostredníctvom kasy /len predaj tovaru/ a môže používať systém úhrady faktúry prostredníctvom PPD. Nič iné /nehovorím o technickom vybavení a sankciách/ zákon nehovorí.......Zákon nekáže ani zaznamenávať výdaj z kasy /napríklad výber tržby/, ale doporučuje sa /a správne podľa mňa/ vyberať akukoľvek hotovosť z kasy cez VPD, ktorého kópiu vložíte do šuplíčka - alebo vedľa kasy na stôl, keby sa niekto pýtal čo robiť , ak nemá šuplík....

Nezabudnite Elektronická registračná kasa slúži na evidenciu tržieb - t.j. príjmov, výnosov.
h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok, (http://www.porada.sk/t174252-p14-trzby-z-erp-a-skutocny-stav-hotovosti.html#post1941211)


P.s. Prepáčte farebnosť a zvýraznenie , ale donútilo ma k tomu množstvo tém na túto problematiku a stále dokola to isté /najmä o evidencii nákupov/. Pre starých poraďákov je to na základe KSNENP /keby sa náhodou ešte niekto pýtal/

evina
12.01.12, 08:11
Pekný deň...prečítala som veľa týchto článkov-odpovedí...nenašla som alebo nezaregistrovala jednoznačnú odpoveď na to, či pri tovare, ktorý kúpim v hotovosti(napr alobal bežne v obchode ) mám spraviť vyber z ERP...Viem píše sa ,že zákon výber nerieši,kontrolným orgánom rozdiel v tržbe a výbere stačí zdokladovať na príšlušnom doklade -čiže výdavkový poklad.blok...ALE AKO TO!!! keď sa vraví,že VPD už nebudú...moja účtovníčka mi povedala,že každý nákup v hotovosti musím zaregistrovať v ERP (pretože VPD nebudú existovať),inak mi nemá ako zaevidovať do JU bloček (alobal)...neviem či je to zrozumiteľné a za odpoveď ďakujem(aj opakovaniu)...

Ak nevie, nech vráti živnosť - môžete jej to dať prečítať :)

evina
12.01.12, 08:23
dakujem ,je jasne ze musim poskytnut nalezitu sucinnost v pripade kontroly,ale stale neviem na zaklade ktoreho zakona musim mat prijatu trzbu v nejakej penaznej zasuvke priamo na prevadzke.pozor neriesim tu pokladnu v uctovnictve.

Nemusíš - ak Ti to vyhovuje môžeš vybrať každú jednotlivú tržbu /nemyslím celú dennú ale položkovite/ zo zásuvky a nie si povinný výber evidovať a môeš ju odniesť do pokladne v účtovníctve ako ju nazývaš, prípadne na inú prevádzku.

Ak to budeš len tak vyberať a prenášať- bez vloženia do šuplíčka napríklad kópie VPD o výbere hotovosti, tak samozrejme rozdiel mať budeš a ...... Tie peniaze v hotovosti vybrané za tržby jednoducho niekde byť musia, principiálne v danom momente aj v Tvojom vrecku, ale presne. ak budeš mať vo vrecku viac, tak oni môžu jednoducho tvrdiť, že si všetko neevidoval v kase a pri miestnom zisťovaní nasleduje pokuta . Skrátka v tomto prípade je to hra o slovíčka a myslím márna :)

dolce222
12.01.12, 09:24
dobry den,evidencia VKLAD do erp je jasny,ale nikto nevie odpovedat na zaklade akeho zakona ma pravo DU kontrolovat hotovost v penaznej zasuvke.resp.ak niekto nema penaznu zasuvku -lebo ju zo zakona nemusi mat- a dava si napr.trzbu do vrecka,suplika atd.to by clovek v podstate nemohol mat na prevadzke ziadne vlastne peniaze nikde v obchodnom priestore.na tuto otazku nevedeli odpovedat ani na du.dakujem za nazor

...zase som tu:D! Akože vklad je jasný? To fakt sa musí urobiť ten vklad aj keď idem účtovať faktúru? Koho sa spýtam každý mi povie že samozrejme vklad sa musí urobiť! Už tu mám odložený jeden doklad ktorý by sa mal prehnať cez ERP a ja stále neviem či ho mám jednoducho len nahrať do ERP alebo mám spraviť aj nejaký ten vklad.Ale načo mi tam bude nejaká hotovosť keď ja nebudem vydávať peniaze?

evina
12.01.12, 09:35
...zase som tu:D! Akože vklad je jasný? To fakt sa musí urobiť ten vklad aj keď idem účtovať faktúru? Koho sa spýtam každý mi povie že samozrejme vklad sa musí urobiť! Už tu mám odložený jeden doklad ktorý by sa mal prehnať cez ERP a ja stále neviem či ho mám jednoducho len nahrať do ERP alebo mám spraviť aj nejaký ten vklad.Ale načo mi tam bude nejaká hotovosť keď ja nebudem vydávať peniaze?

Ak si prečítaš napríklad príspevok 138 na predchádzajúcej strane, tak ja to určite nehovorím

Denný vklad do pokladne nie je podľa zákona povinný.

Mňa skôr zaujíma aký doklad to chceš prehnať cez kasu, lebo v kase sa evidujú len úhrady faktúr a faktúry aj ich úhrady sa účtujú samozrejme mimo kasy

dolce222
12.01.12, 10:22
evi, ďakujem, doteraz sme ERP nepoužívali, je to pre nás úplná novinka, takže sa to môže pre svetaskúsených zdať že niekto nechápe takéto prkotiny. Jednoducho som chcela vedieť ako mám po prvýkrát použiť ERP. Bola som na školení ale z praxe, čo som sa pýtala, tak sa názory rozchádzajú a každý si robí to svoje fakt vidím, že v tom majú ľudia chaos.
Ten doklad, to mám predaj obilia na drobno členom podniku. Samozrejme že viem že faktúry musím evidovať v ERP podľa zákona.

dana2203
12.01.12, 13:29
vklad do pokladne sa musi urobiť iba vtedy, ak do pokladne resp. do zasuvky skutočne vkladaš peniaze. Vkladaš ich vtedy, ak predpokladaš, že ich v priebehu dna budeš potrebovať na vydavanie. Ak si, ale mysliš, že ich nebudeš potrebovať a počas dna zistiš, že ti chybaju, tak jednoducho vložiš potom a zaeviduješ to na ERP. Ja pokladnu použivam každy den, tak sa mozeš opytať čo potrebuješ.

evina
12.01.12, 14:06
evi, ďakujem, doteraz sme ERP nepoužívali, je to pre nás úplná novinka, takže sa to môže pre svetaskúsených zdať že niekto nechápe takéto prkotiny. Jednoducho som chcela vedieť ako mám po prvýkrát použiť ERP. Bola som na školení ale z praxe, čo som sa pýtala, tak sa názory rozchádzajú a každý si robí to svoje fakt vidím, že v tom majú ľudia chaos.
Ten doklad, to mám predaj obilia na drobno členom podniku. Samozrejme že viem že faktúry musím evidovať v ERP podľa zákona.


Mne sa nezdá, že sú to prkotiny /a pri novej kase ani nie je nikto svetaskúsený:)/- tak ani nebol myslený žiadny môj príspevok príspevok , ani mi neprekáža a nikdy neprekážalo, ak sa niekto pýta čokokoľvek čomu nerozumie . Prekáža mi však, ressp. mrzí ma, musím priznať, ak pár príspevkov vyššie je odpoveď na otázku, ktorú sa niekto pýta, t.j. akokeby Tí čo sa snažia pomôcť to robili nadarmo......
Dovolím si povedať, že dokoola tie isté otázky týkajúce sa tejto témy boli x-krát zodpovedané Zitou5 Tictac7 a Mila 123 a aj mnou, takže treba skutočne aj troška viac čítať. Aj príspevok 138, v ktorom som sa snažila zhrnúť tie otázky najviac kladené mal slúžiť k tomu, aby ľudia na jednom mieste videli všetko spolu a mal zároveň slúžiť aj trocha výchovne viac sa snažiť čítať....
Nemohla som prejsť z hľadiska stavovského ani to, že /ak to tak naozaj bolo/ účtovníčka tvrdí, že nákupy sa musia evidovať cez ERP a VPD sa zrušia - lebo to už naozaj nie ........

P.s. predaj obilia by som evidovala cez ERP ako tržbu....

Viera
13.01.12, 07:04
Denný vklad do pokladne nie je podľa zákona povinný.

.... ale ak vložíš fyzicky peniaze do pokladne a nezaeviduješ ich, tak je za to sankcia.
Podľa § 16a : Správneho deliktu sa dopustí ten, kto :
h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3

A podľa § 16b : Pokuty (1) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
c) § 16a písm. g) až u) od 30 do 3 300 eur.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-289#f6680548

Zita5
13.01.12, 07:13
vb
Denný vklad do pokladne nie je podľa zákona povinný.

.... ale ak vložíš fyzicky peniaze do pokladne a nezaeviduješ ich, tak je za to sankcia.
Podľa § 16a : Správneho deliktu sa dopustí ten, kto :
h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3

A podľa § 16b : Pokuty (1) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
c) § 16a písm. g) až u) od 30 do 3 300 eur.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-289#f6680548

Povinný nie je , ale ak vložíte vklad(hotovosť) do registračnej pokladnice , je povinnosť takýto vklad evidovať v ERP. To si myslím, že je jasné každému .
Už to považujem za hru na slovíčka .

Peci5
13.01.12, 07:37
fúúúha,ale ste ma zotreli......ale,myslím,že sa tu zväčša riešil vklad,čo si myslím je oveľa zrozumiteľnejšie ako výber cez ERP...aj tak ďakujem za odpoveď....

evina
13.01.12, 07:42
Teba veru nikto nezotrel, ak niekoho, tak Tvoju účtovníčku ak to tak povedala, lebo to už naozaj bolo veľmi od veci )

gate7
13.01.12, 07:42
Preco sa neriesi, ze tie peniaze v kase su stale majitela podniku, predajne ci firmy ? V akom inom priklade sa moze stat, ze k vam nabehne kontrola a zacne pocitat coho kolko mate ??? Mna napada iba jeden priklad - policajna razia !

Skuste mi odpovedat na priklady a situacie ktore som uviedol tu http://www.porada.sk/t184101-registracna-pokladna-prihlasenie-blokovanie-hotovost-prax-priklady-a-povinnosti.html
- internetovy predaj ci situacie v restauracii ???

evina
13.01.12, 08:02
Preco sa neriesi, ze tie peniaze v kase su stale majitela podniku, predajne ci firmy ? V akom inom priklade sa moze stat, ze k vam nabehne kontrola a zacne pocitat coho kolko mate ??? Mna napada iba jeden priklad - policajna razia !

Skuste mi odpovedat na priklady a situacie ktore som uviedol tu http://www.porada.sk/t184101-registracna-pokladna-prihlasenie-blokovanie-hotovost-prax-priklady-a-povinnosti.html
- internetovy predaj ci situacie v restauracii ???

Kontrola Ti môže počítať aj tovar, aj overovať služby - to je fakt a porovnávať so stavom vykázaným. Áno je pravda, že na základe inventúry a nie miestnym zisťovaním /hoci aj na tio majú sčasti právo/. V tej téme som sa podpísala pod Tvoj príspevok- je to bohužiaľ tak.......
poznám troch, ktorý nemohli predávať, kvôli tomu padnutému systému, čo nepadol prvýkrát a myslím, že sa nikomu nič nestalo, a to sme mali od 1.1.2012 posielať elektronicky aj DPH....
Zároveň mám skúsenosť, že čašníčka od daňovákov na kontrole na výzvu platiť inštiktívne prebrala bankovku a namierila si to ku kase, že nablokuje - no keďže najprv mala dať bloček, nasledovala pomerne vysoká pokuta....Veru každá rada drahá

Danielle369
13.01.12, 08:22
Prečo musela dať najprv bloček??? Ved ked dá zákazník stovku, tak predavačka má príkaz tú stovku nahodiť do pokladne, a pokladňa ukáže kolko má vydať. Až potom vydá bloček a následne peniaze.

Alebo v reštaurácii to je ináč...zrejme

veronikasad
13.01.12, 08:25
Pracovníčka jedného môjho klienta dostala pokutu za to, že výdavok nepodala kontrolorovi spolu s dokladom z ERP (ten sa ešte len tlačil, tržba bola zaevidovaná).

evina
13.01.12, 08:28
Prečo musela dať najprv bloček??? Ved ked dá zákazník stovku, tak predavačka má príkaz tú stovku nahodiť do pokladne, a pokladňa ukáže kolko má vydať. Až potom vydá bloček a následne peniaze.

Alebo v reštaurácii to je ináč...zrejme

Ona ešte nenablokovala tú tržbu. Na výzvu prišla k stolu, že čo a zobrala podávanú bankovku dopredu - čo nemala. Mala ísť proste ku kase, nablokovať a až potom- jednoducho chyták....

Danielle369
13.01.12, 08:28
Myslím že toto by som vyhádala a môj muž by toho kontrolora ovalil ešte pantoflou..to by mal ako dezert.

evina
13.01.12, 08:31
Nevyhádalo sa ani odvolaním....jednoducho vzala peniaze pred zaevidovaním do kasy a nevedela na ceste do kasy dokázať, že tak chcela urobiť, takže pozor najprv blokovať a potom peniaze....

veronikasad
13.01.12, 08:41
nedal sa vyhádať ani ten prípad môjho klienta. A to bol novinový stánok, pracovníčka hneď tržbu nahodila do ERP, kontrolor to videl, ale nepočkala kým sa dotlačí páska a výdavok a tovar mu podala skôr ako pásku.

k-a-t-k-a
13.01.12, 09:22
nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto je už fakt že čistá ŠIKANA, a len striehnutie
na nejakú chybičku aby mohli skasírovať pokutu.To je choré už nemám slov.

hevea
13.01.12, 10:55
Nie som odborník vážení, ale toto je čo:§ 8
Pokladničný doklad
(1) Podnikateľ je povinný
v elektronickej
registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu
vydať kupujúcemu pokladničný doklad.

hevea
13.01.12, 10:59
zle skopírované, takže takto:§ 8
Pokladničný doklad
(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej
registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu
vydať kupujúcemu pokladničný doklad.

evina
13.01.12, 11:09
zle skopírované, takže takto:§ 8
Pokladničný doklad
(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej
registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu
vydať kupujúcemu pokladničný doklad.


No veď to nikto nespochybňuje

hevea
13.01.12, 11:26
To je citácia zákona, a je tam jasne uvedené "PO ZAEVIDOVANÍ TRŽBY". Nevytlačím predsa doklad, keď neviem či dotyčný vôbec má nejaké lowe

dana2203
13.01.12, 18:07
Ja nie som odbornik na zakony, ale nevidim tam nikde, že by to malo byť skor ako vydam peniaze. iba že bez zbytočneho odkladu. Tiež som už viac krat mala kontrolu zo SOI a vždy to tak robim, že podam najprv peniaze a potom bločik z pokladne aj pri kontrole som to tak robila a nebol problem.

daja
13.01.12, 19:49
chcem sa ešte vrátiť k tejto téme. Hlavnou činnosťou našej s.r.o. je nákladná doprava (všetky tržby za faktúry sú bezhotovostné). Máme však aj pneuservis, teda prijímame tržby v hotovosti) a teda používame aj ERP, ktorá je umiestnená v pneuservise. Keď napríklad chcem zaevidovať výber z účtu ako vklad do pokladne, tak to musím evidovať cez túto pokladňu v pneuservise? Zdá sa mi to také čudné...:confused:

Mila123
13.01.12, 19:52
jasne, čudné to je, ERP slúži iba na vedenie tržieb, u Vás za služby či tovar v pneuservise......

tictac7
13.01.12, 19:53
chcem sa ešte vrátiť k tejto téme. Hlavnou činnosťou našej s.r.o. je nákladná doprava (všetky tržby za faktúry sú bezhotovostné). Máme však aj pneuservis, teda prijímame tržby v hotovosti) a teda používame aj ERP, ktorá je umiestnená v pneuservise. Keď napríklad chcem zaevidovať výber z účtu ako vklad do pokladne, tak to musím evidovať cez túto pokladňu v pneuservise? Zdá sa mi to také čudné...:confused:

...ach jaj, predpokladám, že tam robíš účtovníčku....takže
....máš v účte analytiku na tú pokladňu ERP a potom máš takú inú pokladňu, či?
...no a dotáciu z banky robíš teda na tú druhú pokladňu, teda prečo by si to mala hnať cez ERP?

daja
14.01.12, 07:03
...ach jaj, predpokladám, že tam robíš účtovníčku....takže
....máš v účte analytiku na tú pokladňu ERP a potom máš takú inú pokladňu, či?
...no a dotáciu z banky robíš teda na tú druhú pokladňu, teda prečo by si to mala hnať cez ERP?

Máš pravdu, robím účtovníctvo. Ale ešte sme tento rok nemali výber z banky. Preto si neviem predstaviť, ako účtovať tieto výbery, lebo bežne sa stáva, že majiteľ vyberie hotovosť kartou, a nepríde na firmu aj niekoľko dní. Medzi tým niečo z týchto peňazí nakúpi a bločky donesie tak raz za dva týždne. Asi ťažko ho prinútim, aby každý výber z banky prišiel nablokovať ako vklad do ERP. Takže myslíte, že to bude v poriadku, ak budem mať v účtovníctve analytiku napr: 211001 - ERP a 211002 bežná pokladňa (majiteľova peňaženka) a na tejto budem účtovať tieto vklady, a nákupy v hotovosti? Potom pri účtovnej závierke len prevediem zostatky z oboch pokladní na 211...

Betina2
23.01.12, 08:55
Doteraz sme lepili denné a mesačné uzávierky do knihy pokladnice. Teraz to už potrebné nie je. Avšak vytlačené denné uzávierky by sme aj tak radi niekam lepili...napr. aj ako podklad k zaúčtovaniu do účtovníctva a tiež aj ako podklad pri prípadnej kontrole. Tržby zaúčtovávame aj tak na dennej báze. A to externe. Stačí nám na to obyčajný zošiť, kde uvediem dátum a poradové číslo uzávierky a k tomu prilepím výstup z RP? Nevidím dôvod kupovať predtlačené formuláre alebo predávané knihy, ked to vlastne ani povinnosťou nie je. Uvažovali sme použiť na to klasický bezlinajkový čistý zošit A4. Môže byť?

ekofin
14.02.12, 16:59
Dobrý večer, už hodinu prechádzam z témy na tému a už som fakt z toho jeleň. Firma do 28.11.2011 na evidenciu tržieb mala fiškálny modul. Nič iné cez pokladňu neúčtovala len tržby za predaj tovaru. Žiadne úhrady faktúr. Od 30.11.2011 používa novú RP. Pri zavádzaní novej RP urobili mesačnú uzávierku na starom fiškálnom module Zaúčtovala som tržby. Všetko je O.K. 30.11.2011 mi majiteľka firmy /spracovávam účtovníctvo externe) doniesla doklady, kde pri tržbách z ERP bolo: intervalová súhrnná 87.34+ DPH spolu 104,82. Pohyby: Vklad 1, hotovosť 20,00 eur. Rozpis platidiel: hotovosť 124,82, kumulovaný obrat 104,82. Zaúčtovala som tržby z intervalovej súhrnnej. Vediem 2 analytické účty pokladne. Chcem sa opýtať, ktorý údaj je pre smerodajný pri kontrole, keď po každej dennej uzávierke sa stav RP vynuluje. Mám tiež každý deň účtovať príjem tržieb RP a prevod tržieb z RP do hlavnej pokladne? Čo s tým vkladom 20 eur? Stále v tom kumulovanom obrate je. Má pracovníčka, ktorá robí s RP tento prevod peňazí do hlavnej pokladne poznačiť v RP ako výber? Prosím pomôžte. Ďakujem.

halúzka
08.03.12, 23:27
Chcem sa spýtať... Podľa toho čo som tu čítala, mi vychádza takto účtovanie...samozrejme výber z ERP, nemusím evidovať v ERP, ale aby som vedela dokladovať potom hotovosť, čo má zostať v pokladni, v prípade kontroly..

21100...pokladňa..tržby a vklady cez ERP
21101...pokladňa..na prevádzku

príklad: 1) vklad 50,- € (vykonaný ráno, pred denným používaním ERP)
2) tržba 100,- €
3) výber 100,- € (večer výber z ERP)

účtovanie:

50,-€ 26100/21101 (výber hotovosti z pokladne na prevádzku)
50,-€ 21100/26100 (vklad do pokladne ERP)

100,-€ 21100/60400 (prijatá tržba ERP)
21100/343AE

100,-€ 26100/21100 (výber hotovosti a prevod do pokladne na prevádzku)
100,-€ 21101/26100 (vklad do pokladne na prevádzku)

Takže takto by malo vypadať správne účtovanie PO NOVOM!
PO STAROM BOLO:

21100/60400
21100/343AE

Teraz sa pýtam, kto mi tieto položky (viac o 4 zápisy) zaplatí???:eek: NIKTO..zas a opäť viac roboty za Vatikánsku menu.
Nakoľko musím účtovať denne tržby a úhrady, ide o veľkú firmu, tak si spočítajme o koľko viac zápisov musím spraviť!!!!
Veď to už je ako v ????????.

halúzka
09.03.12, 00:02
Nedalo mi to, tak som pozerala aj zákon o účtovníctve a ešte raz aj zákon o ERP a vyšlo mi, že to čo som uviedla v príspevku č.170, že nemusím robiť tak zložité účtovanie, nakoľko vklady (mám na mysli, vklad ráno, alebo cez deň, nie úhrady faktúr a príjem za tovar) je povinnosť evidovať v ERP, ale na tomto doklade nemusí byť označenie FM, nie je to daňový doklad, takže mi vychádza, že stačí ak je pomocná kniha (písanka), kde si to pracovník čo ma na starosti ERP zapisuje denne, čo vkladá a vyberá, je to len pre potreby daňovej kontroly, aby mohli zistiť aký stav pokladne má byť, tam si môže robiť pomocnú evidenciu a lepiť aj doklady (vklady - výbery), nemusí to ísť cez účtovníctvo....nekomplikujme si, čo nemusíme. To je môj názor, takže účtovanie nebudem meniť a sťažovať si to, už aj tak tých povinnosti je viac než dosť.

artina_10
14.03.12, 15:41
Zdravím Vás,

čítala som mnoho príspevkov, mnoho z nich mi dokonca pomohlo. Mojej pozornosti však neušla zmienka (samozrejme aj v iných témach) o internej smernici ako tieto tržby účtovať. Snáď by nebolo odo mňa až tak moc trúfalé, poprosiť Vás o jej zaslanie, nakoľko v súčasnej dobe na nejakej takej smernici pracujem aj ja a určite by mi pomohlo, keby som ju mala s čím porovnať. Bola by som Vám veľmi vďačná, keby ste mi ju poslali.

Vopred Vám ďakujem:confused:

nnanii
30.03.12, 06:55
Dobrý deň, mám otázku, účtujeme v JÚ...používame erp len na úhradu faktúr v hotovosti. V PD evidujem ako príjem len denné uzávierky a k nim priložím info. o faktúrach, kt. sú v tejto dennej uzávierke zahrnuté. Potom prijaté peniaze väčšinou idem vložiť do banky na účet a použijem VPD. Moja otázka znie, ak vyberiem peniaze u bankového účtu a chcem ich vložiť do pokladnice, ale vlastne nie erp ale len na bežné výdavky ako sú kancelárske potreby atď. mám aj takýto vklad evidovať do erp?...alebo mi stačí PPD - priebežná položka???...prosím poraďte

nnanii
30.03.12, 07:40
Poradí niekto?

Žabinka
30.03.12, 07:57
Dobrý deň, mám otázku, účtujeme v JÚ...používame erp len na úhradu faktúr v hotovosti. V PD evidujem ako príjem len denné uzávierky a k nim priložím info. o faktúrach, kt. sú v tejto dennej uzávierke zahrnuté. Potom prijaté peniaze väčšinou idem vložiť do banky na účet a použijem VPD. Moja otázka znie, ak vyberiem peniaze u bankového účtu a chcem ich vložiť do pokladnice, ale vlastne nie erp ale len na bežné výdavky ako sú kancelárske potreby atď. mám aj takýto vklad evidovať do erp?...alebo mi stačí PPD - priebežná položka???...prosím poraďte
Ak ich vložíš do ERP, zaúčtuješ cez priebežné položky, ale v ERP musíš zaevidovať ako vklad.
Ak ich vložíš do "účtovnej pokladne", zaúčtuješ cez priebežné položky.

nnanii
30.03.12, 08:34
Takže stačí ak ich vložím do účtovnej pokladne...a to ako priebežnú položku...bez toho aby som niečo v erp zadávala???...

nnanii
30.03.12, 09:51
poradí niekto?

dana2203
30.03.12, 18:20
Na ERP daš vklad iba vtedy, ked ich skutočne aj vložiš do pokladne - teda, daš ich medzi peniaze, ktore si dostala za uhradu faktur. Ked ich daš do vrecka :), alebo do peňaženky :), tak to na ERP neeviduj.
Keby si aj dala vklad a potom vyber z pokladne, tak sa nič nestane iba keby prišla kontrola medzi tym a ty by si ich tam nemala, tak ti nebude sedieť hotovosť v pokladni. Takže sa možeš rozhodnuť či ich vložiš do pokladne, alebo nie a podľa toho dať alebo nedať vklad do pokladne.

nnanii
02.04.12, 05:57
Okeej..takže všetko bude košér, keď to nezaevidujem cez erp ako vklad...ale dám to len do pokladnice v uč. programe ako prieb. položku....:)?

bama17
01.05.12, 15:42
dobrý deň, prosím vás, účtujem v JÚ
každé ráno sa robí vklad do ERP a večer sa urobí výber z ERP tak, aby zostala na 0,-
ranný vklad zaevidujem ako výber z klasickej pokladne a vklad do ERP - to mi je jasné
ale čo ten večerný výber? respektíve ako zaúčtujem tržbu?? napr. ranný vklad je 50€, tržba 100€, večer stav v ERP 150€ - robím výber 150€, ktorý dávam do klasickej pokladne, ale ak zaúčtujem tržbu 100€, lebo mi to vychádza duplicitne, pretože to už mám v tom vklade do klasickej pokladne
prosím, viete ma niekto usmerniť? ďakujem vám

Beata
07.05.12, 20:58
Ranný vklad 50 € = účtovná pokl. 50 € výdaj na priebežné položky; ERP 50 € vklad do pokladne
Večer výber 150 € = účtovná pokl. 50 € príjem z priebežnej položky; účtovná pokladňa 100 € príjem za tovar; ERP 150 € výber z pokladne.

chudaska
08.05.12, 07:05
ahojte,ale mne sa napr. nedaju uctovat v Alfe 2 pokladne, mam zaplateny modul len jednu eurovu pokladnu

veronikasad
08.05.12, 07:33
ahojte,ale mne sa napr. nedaju uctovat v Alfe 2 pokladne, mam zaplateny modul len jednu eurovu pokladnu
ak nemáš valutovú pokladňu v inej mene, načo potrebuješ dve pokladne ? (druhú je možné dokúpiť ako rozšírenie modulu)

chudaska
08.05.12, 08:04
ved aby som mohla uctovat ERP a účtovnu pokladnu, tak musim dokupit rozsirenie modulu!! ja to zatial riesim tak,ze ERP uctujem ako pokladnu a vklady a vybery ako osobny vklad a vyber podnikatela!! to nie je moj program,uctujem to podnikatelovi,ktory ma zakupenu Alfu a on nechce dalsie vydaje vrazat do programu!

savex
08.05.12, 18:25
Dobry den,
sice som tu nasiel ake take požadované informácie,ale bol by som rád ak by mi dal niekto definitívnu lopatisticku odpoveď typu ANO/NIE. potrebujem pre zaevidovanie priebežnej položky z učtu do pokladnice,ktorú uz roky rokúce vediem v ALFE ERP? keď som sa na to informoval na DRSR,odpovedali že ano.lebo je to isty vklad.ale isty vklad by bola aj suma za dobierku,ktora sa cez ERP evidovat nemusi.keď som sa pred pár dňami teda začal obzerať po nejakej vhodnej ERP,dotyčný predajca zas hovorí že na to ERP mať nemusím.že cez ERP sa evidujú len tržby za tovar a niektore služby.bude mi stačiť na takúto priebežnú položku vystaviť len PPD doklad? tá bude vzapetí použitá na uhradu faktúr hradených dodávateľom v hotovosti. Ďakujem

veronikasad
08.05.12, 18:28
Dobry den,
sice som tu nasiel ake take požadované informácie,ale bol by som rád ak by mi dal niekto definitívnu lopatisticku odpoveď typu ANO/NIE. potrebujem pre zaevidovanie priebežnej položky z učtu do pokladnice,ktorú uz roky rokúce vediem v ALFE ERP? keď som sa na to informoval na DRSR,odpovedali že ano.lebo je to isty vklad.ale isty vklad by bola aj suma za dobierku,ktora sa cez ERP evidovat nemusi.keď som sa pred pár dňami teda začal obzerať po nejakej vhodnej ERP,dotyčný predajca zas hovorí že na to ERP mať nemusím.že cez ERP sa evidujú len tržby za tovar a niektore služby.bude mi stačiť na takúto priebežnú položku vystaviť len PPD doklad? tá bude vzapetí použitá na uhradu faktúr hradených dodávateľom v hotovosti. Ďakujem
ide o klasický výber z účtu bez bankomat alebo priamo v banke a vklad do firemnej pokladnice ?

uctokrajan
08.05.12, 18:30
Ak vyberies z uctu a zauctujes to do uctovnictva / pokladna, nato nepotrebujes ERP. ERP potrebujes na evidenciu trzieb.

savex
08.05.12, 18:31
ano.výber osobne v banke,nie cez bankomat a vklad do pokladnice.pred tymto zákonom som po prijatí do pokladnice vystavil len PPD doklad ako priebežnu položku.

veronikasad
08.05.12, 18:32
ano.výber osobne v banke,nie cez bankomat a vklad do pokladnice.pred tymto zákonom som po prijatí do pokladnice vystavil len PPD doklad ako priebežnu položku.
nepotrebuješ žiadnu registračku. Registračku potrebuješ na príjem hotovosti za predaj tovaru alebo služieb (aj keď ide o úhradu faktúry), ktoré sú prílohou zákona o ERP.

savex
08.05.12, 18:33
ano.zauctovavam to do pokladnice uctovnictva Alfa. takže tam mi potom stačí len vystavenie PPD dokladu pre príjem z priebežnej položky? tak som to robieval v minulosti pred platnosťou nového zakonu o ERP

veronikasad
08.05.12, 18:36
ano.zauctovavam to do pokladnice uctovnictva Alfa. takže tam mi potom stačí len vystavenie PPD dokladu pre príjem z priebežnej položky? tak som to robieval v minulosti pred platnosťou nového zakonu o ERP
Novelou zákona o ERP sa v tejto oblasti nič nezmenilo. Zmenila sa len evidencia úhrady faktúr v hotovosti cez ERP v prípadoch, o ktorých som písala v predch.príspevku.

savex
08.05.12, 18:36
OK.ďakujem.čiže stačí mi postupovať tak ako doteraz a vystaviť na príjem priebežnej položky len PPD doklad

Mini+Max
26.05.12, 16:30
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice (len do ERP) "

Treba rozlišovať pojmy - ERP (elektronická registračná pokladnica ) a pokladnica, cez ktorú účtujeme ( napr.: v PÚ - účet 211 / Pozn.: potrebné 4 x do roka urobiť fyzickú inventúru a porovnať ju s účtovným stavom aj v JÚ ).
- T.j. všetky vklady hotovosti na predajnom mieste kde sa nachádza ERP - počiatočný vklad, úhrady faktúr v hotovosti ( za tovar alebo z poskytovanie služieb vymedzených v Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. ), prijaté preddavky, ako aj rôzne priebežné vklady hotovosti ( napr. necháme hotovosť predavačke, aby ju vyplatila za dodávku tovaru ).

- Výdaje z ERP budeme preukazovať priloženými dokladmi ( len na vyplatenú hotovosť z ERP ). Na konci zmeny urobíme dennú uzávierku a všetky doklady sa odovzdajú účtovníkovi na spracovanie.

- Ak za nákup tovaru zaplatí podnikateľ v mieste nákupu a to z vlastnej peňaženky, bude to evidované len cez pokladnicu - účtovnú ( a nie v ERP ). Keď budeme účtovať a celkový stav v pokladnici - účtovnej, je nižší ako výdavky: - urobíme len účtovne osobný vklad v JÚ / v PÚ ( účet 491 ) pri FO alebo krátkodobú bezúročnú pôžičku od spoločníka ( účet 491 ) pri PO ( napr s.r.o. ).

dogicka
30.05.12, 07:17
"Okrem prijatej tržby je podnikateľ povinný v pokladnici (ERP) zaevidovať aj každú hotovosť, ktorú vloží do pokladnice (len do ERP) "

Treba rozlišovať pojmy - ERP (elektronická registračná pokladnica ) a pokladnica, cez ktorú účtujeme ( napr.: v PÚ - účet 211 / Pozn.: potrebné 4 x do roka urobiť fyzickú inventúru a porovnať ju s účtovným stavom aj v JÚ ).
- T.j. všetky vklady hotovosti na predajnom mieste kde sa nachádza ERP - počiatočný vklad, úhrady faktúr v hotovosti ( za tovar alebo z poskytovanie služieb vymedzených v Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. ), prijaté preddavky, ako aj rôzne priebežné vklady hotovosti ( napr. necháme hotovosť predavačke, aby ju vyplatila za dodávku tovaru ).

- Výdaje z ERP budeme preukazovať priloženými dokladmi ( len na vyplatenú hotovosť z ERP ). Na konci zmeny urobíme dennú uzávierku a všetky doklady sa odovzdajú účtovníkovi na spracovanie.

- Ak za nákup tovaru zaplatí podnikateľ v mieste nákupu a to z vlastnej peňaženky, bude to evidované len cez pokladnicu - účtovnú ( a nie v ERP ). Keď budeme účtovať a celkový stav v pokladnici - účtovnej, je nižší ako výdavky: - urobíme len účtovne osobný vklad v JÚ / v PÚ ( účet 491 ) pri FO alebo krátkodobú bezúročnú pôžičku od spoločníka ( účet 491 ) pri PO ( napr s.r.o. ).

Ja si myslím, že správne by si mal použiť účet 365, nie účet 491. Účet 491 sa používa len v prípade, ak v PÚ účtuje podnikateľ SZČO.

KEJKA
26.06.12, 17:17
Denná uzávierka obsahuje súhrnné údaje. Ak urobím počas dňa úhrady 4 faktúr, na základe čoho urobím úhrady do účtovníctva? Na základe uzávierky? Trochu čudné...
ty urobíš úhrady? tvoj výdavok? ten enmusí ísť cez ERP.
alebo
dostaneš úhrady svojich faktúr? tie musíš evidovať v ERP.
Spracovanie v účtovníctve veľmi závisí od možnosti výstupov z ERP. Ak ti vytlačí súpis VS, ktoré faktúry boli uhradené, naozaj nie je problém. Ak nie je taká uzávierka, len sumárne čísla, musíš mať vlastnú evidenciu.
áno - páruješ faktúry na základe úhrad v hotovosti. Čudné je to len preto, lebo je to nové. Ale po starom existovali bežne účtovné zápisy 211/311, tak aké čudo? Akurát teraz nebudeš mať klasický príjmový pokl. doklad, ale blok z ERP o úhrade faktúry, resp. jeho kopiu.

optimistka
14.08.12, 11:47
ahojte
ak ziadny zákon neukladá povinnosť dávať peniaze - tržbu do osobitnej zásuvky a kaderníčka si vloží peniaze priamo do svojej peňaženky, príde kontrola z DU, ako budú preverovať nablokovanú tržbu ? ak mám v pokladni menej, to problém nie je, zákon ani neukladá povinosť vysvetľovať nižší stav hotovosti oproti nablokovanému stavu VPD
ak mám zamestnancov, je to celkom pochopiteľné dokladovať výbery, vklady a pod, ale ked peniaze idu len cez ruky živnostníka, ako sa to kontroluje ? Už tu niekto písal, že ak ráno urobím vklad 2000 a dám tam v sklutočnosti 200, a teda fyzicky pri kontrole budem mat menej, co by nemal byt problem, ako toto niekto skontroluje ????

KEJKA
14.08.12, 12:00
nuž, s tým si nemusíš robiť starosti. Viac nesmie byť, menej môže byť. To je celé.

optimistka
14.08.12, 12:26
takže, ak nemám zásuvku, všetkomám vo svojej súkromnej peňaženke, alebo minula na svoje súkromné výdaje a de facto mám reálnu hotovosť nula, čo je menej ako mám nablokované v pokaldni, tak je to OK
už len aby sa s tým stotožnil daňový kontrolor

veronikasad
14.08.12, 13:03
takže, ak nemám zásuvku, všetkomám vo svojej súkromnej peňaženke, alebo minula na svoje súkromné výdaje a de facto mám reálnu hotovosť nula, čo je menej ako mám nablokované v pokaldni, tak je to OK
už len aby sa s tým stotožnil daňový kontrolor
Veru to nie je OK, ak to čo si v priebehu dňa minula (je jedno na aký účel), nenahodíš ako výdaj z pokladne, alebo ručne nevystavíš VPD. V okamihu kontroly ti musí sedieť stav ERP a hotovosťou. (je úplne jedno, kde máá hotovosť uloženú - môže byť aj deravá ponožka)

KEJKA
14.08.12, 13:14
Veru to nie je OK, ak to čo si v priebehu dňa minula (je jedno na aký účel), nenahodíš ako výdaj z pokladne, alebo ručne nevystavíš VPD. V okamihu kontroly ti musí sedieť stav ERP a hotovosťou. (je úplne jedno, kde máá hotovosť uloženú - môže byť aj deravá ponožka)
nesúhlasím, zákon určuje, že musia byť všetky tržby zaevidované, teda hotovosť navyše sa bude brať ako nezaevidovaná tržba = porušenie zákona.
Ak bude hotovosť nižšia, tak nemusí byť v danom okamihu vyhotovený doklad a už vôbec nemusí byť evidencia výdaja v ERP, ergo - nebude sedieť hotovosť a ERP, čo však porušenie zákona nie je.

Ak však vezmeme extrémny prípad deravej ponožky, peňaženky, teda nulovej hotovosti, tak si myslím, že to v poriadku nie je, lebo v takom prípade sa nebude dať preukázať akákoľvek hotovosť. Ako by v takom prípade kontrola postupovala, netuším. Je fakt, že nie všetky ERP majú zásuvku.

veronikasad
14.08.12, 13:24
nesúhlasím, zákon určuje, že musia byť všetky tržby zaevidované, teda hotovosť navyše sa bude brať ako nezaevidovaná tržba = porušenie zákona.
Ak bude hotovosť nižšia, tak nemusí byť v danom okamihu vyhotovený doklad a už vôbec nemusí byť evidencia výdaja v ERP, ergo - nebude sedieť hotovosť a ERP, čo však porušenie zákona nie je.

Ak však vezmeme extrémny prípad deravej ponožky, peňaženky, teda nulovej hotovosti, tak si myslím, že to v poriadku nie je, lebo v takom prípade sa nebude dať preukázať akákoľvek hotovosť. Ako by v takom prípade kontrola postupovala, netuším. Je fakt, že nie všetky ERP majú zásuvku.
Kejka, osobnú skúsenosť s kontrolou nemám, ale neverím, že to v praxi funguje tak, ako si napísala. To by obchodník nemusel nablokovať polovicu tržby, vyberie z pokladne hotovosť (táto bude vždy nižšia ako je nablokované) a DU mu pri kontrole nič nedokáže.

yvica
12.09.12, 09:03
viete mi poradiť narátavam tržby za mesiac z erp, základ+dph=celkom ale nemám sa na základe čoho okontrolovať keďže už nie sú mesačné pásky, doteraz som sa držala aspoň kumulovaného obratu, ale ani to mi teraz nesedí a treba zaúčtovať aj vklad do erp asi áno aby sedela hotovosť? doteraz som vklad nemala, ten by mal byť bez dph a účtovanie 211/365? ď

tictac7
12.09.12, 09:15
viete mi poradiť narátavam tržby za mesiac z erp, základ+dph=celkom ale nemám sa na základe čoho okontrolovať keďže už nie sú mesačné pásky, doteraz som sa držala aspoň kumulovaného obratu, ale ani to mi teraz nesedí a treba zaúčtovať aj vklad do erp asi áno aby sedela hotovosť? doteraz som vklad nemala, ten by mal byť bez dph a účtovanie 211/365? ď

k 1. časti otázky - vypýtaj si intervalovú uzávierku za konkrétny mesiac - ľahko sa skontroluješ
k 2. časti otázky - vklad, aký? Vklad, ktorý sú povinný na začiatku dňa nahodiť, aby mali v prípade kontroly správny aktuálny stav v erp? Ak ten, tak o ňom sa predsa neúčtuje - je to prenos zostatku z predchádzajúceho dňa....

yvica
13.09.12, 07:24
áno vklad na začiatku dňa, neviem prečo je potrebné to tam vložiť, čítala som tu príspevky, že to nie je určené v žiadnom zákone a netreba to vkladať, iní píšu, že treba, ale nerozumiem celkom tomu, prečo prenos z predchádzajúceho dňa, keď po uzávierke je pokladňa vynulovaná, netreba účtovať? ďakujem

Zita5
13.09.12, 07:29
áno vklad na začiatku dňa, neviem prečo je potrebné to tam vložiť, čítala som tu príspevky, že to nie je určené v žiadnom zákone a netreba to vkladať, iní píšu, že treba, ale nerozumiem celkom tomu, prečo prenos z predchádzajúceho dňa, keď po uzávierke je pokladňa vynulovaná, netreba účtovať? ďakujem

Vklad do ERP je priamo spomenutý v zákone o ERP . Ak ho fyzicky vložíte , musíte ho v ERP zaevidovať .Ak vklad nevložíte žiaden, nič neevidujete .Preštudujte si zákon .

tictac7
13.09.12, 07:29
áno vklad na začiatku dňa, neviem prečo je potrebné to tam vložiť, čítala som tu príspevky, že to nie je určené v žiadnom zákone a netreba to vkladať, iní píšu, že treba, ale nerozumiem celkom tomu, prečo prenos z predchádzajúceho dňa, keď po uzávierke je pokladňa vynulovaná, netreba účtovať? ďakujem

ak je to tak, tak neúčtuješ o tom.
...a prečo je to tam potrebné na začiatku dňa vložiť - nečítaj nezmyselné príspevky - pozri si zákon o erp.... práve preto, že po dennej uzávierke je pokladňa vynulovaná treba ráno urobiť vklad - keď príde kontrola, v kase nesmieš mať v skutočnosti viac, ako podľa stavu na kase....

yvica
14.09.12, 07:15
ďakujem, takže účtujem len tržbu 211/6..,343 a vklad nie, kde v zákone sa to dočítam, ale aj tak sa mi to zdá divné, z erp nemám žiadny výdaj, tak prečo nestačí len tržba ale musí byť aj vklad, ešte prosím objasniť, či každý deň je nový vklad? ďakujem

Zita5
14.09.12, 07:17
ďakujem, takže účtujem len tržbu 211/6..,343 a vklad nie, kde v zákone sa to dočítam, ale aj tak sa mi to zdá divné, z erp nemám žiadny výdaj, tak prečo nestačí len tržba ale musí byť aj vklad, ešte prosím objasniť, či každý deň je nový vklad? ďakujem

Čítali ste ten zákon ?
http://www.porada.sk/t183388-registracne-pokladnice-1-1-2012-suhrn.html#post1933590

fue
14.09.12, 17:19
Prosím Vás o radu resp. o potvrdenie alebo vyvrátenie môjho názoru.
Môj klient eviduje úhrady faktúr v hotovosti cez ERP. Zároveň vyhotovuje aj dobropisy k faktúram / teda nie predaj cez doklad z ERP ale riadne faktúry !/, ktoré vystavil za tovar a zákazníci mu niečo prídu zreklamovať. On im uhrádza v hotovosti tieto faktúry - dobropisy cez ERP ako mínusový príjem. Ja mu stále tvrdím, že tieto úhrady dobropisov teda výdaje nemusí dávať cez ERP, pretože cez ERP sa evidujú len tržby a nie výdaje. Jeho zákaznici sú väčšinou fyzické osoby nepodnikatelia / ani na tom nezáleží aj keby to boli podnikateľské subjekty /. Jednoducho vrátenie peňazí v hotovosti ako úhradu dobropisu mu odporúčam vydávať normálne cez klasický výdavkový doklad mimo ERP. Radím mu správne alebo nie.

yvica
18.09.12, 23:29
ďakujem idem preštudovať zákon, ešte otázočka:
mám 5 pokladní, kde účtujem 211/6..,343 na každú pokladňu mám zvlášť analytiku, na konci mesiaca urobím prevod z každej pokl. 261/211... do hlavnej 211../261 ale chcem sa opýtať či prevod robím aj s dph alebo čisto len sumu, ktorá je na 6...? ďakujem

dogicka
20.09.12, 04:39
ďakujem idem preštudovať zákon, ešte otázočka:
mám 5 pokladní, kde účtujem 211/6..,343 na každú pokladňu mám zvlášť analytiku, na konci mesiaca urobím prevod z každej pokl. 261/211... do hlavnej 211../261 ale chcem sa opýtať či prevod robím aj s dph alebo čisto len sumu, ktorá je na 6...? ďakujem

musíš previesť sumu ktorú máš na 211AE, teda aj s DPH, inak by ti ten rozdiel zostával na účte 211..

zuzu 76
19.02.13, 11:58
Dobrý deň, poprosím Vás o radu...
živnostník , činnosť - oprava strojárenských strojov , nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu..
Väčšinou mu úhrady faktúr posielajú na bankový účet.. ako je to prosím s osobným vkladom podnikateľa?

ďakujem

zuzana
27.04.15, 11:02
Chcela by som sa spýtať, či účtujete tržby z registračnej pokladne denne, alebo stačí ich napočítať a zaúčtovať mesačne 211AE Reg./604, 211AE Reg./343 a previesť do riadnej pokladne 211AE/261, 261/211 AE Reg.Alebo zaúčtovať denne 211 AE Reg./604, 211AE Reg./343 a na konci mesiaca previsť hotovosť do riadnej?

kuravesele
28.04.15, 03:34
Ja to robím tak, že tá osoba čo má na starosti ERP a platby, tak má pridelenú zálohu na vydávanie vo výške 100 EUR, to bolo zaúčtované na začiatku roka 335/211. Keď jej niekto zaplatí za FA tak to účtuje normálne každý deň 211/311 a peniaze si dáva do zásuvky kde má tých 100 EUR zálohu. Na konci dňa keď spraví uzávierku, tak prehodí iba tú výšku peňazí, ktorú z inkasovala za úhradu FA, a 100 EUR si necháva...takto to robí každý deň. Lebo ak príde kontrola z DÚ tak budú kontrolovať podľa mňa vklad do ERP čiže tých 100 EUR + dennú tržbu.