PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Nahlasovacia povinnosť od 3319,39 €LENDŽA
29.11.11, 16:19
Dobrý večer. Vie mi prosím Vás niekto laicky vysvetliť tento zákon. Nerozumiem tomu, či mám nahlásiť len FO, alebo aj s.r.o..... A treba nahlásiť len toho komu som vyplatila vyššiu sumu len cez príjmový doklad, lebo keď je cez pokladňu, alebo bankovým účtom, tak sa nenahlasuje? Vôbec tomu nerozumiem. Ďakujem.

Mila123
29.11.11, 16:21
jasne, tzv. bonzácky zákon...od budúceho roka, zmenou zákona, resp. platnosťou daň. poriadku sa nahlasuje iba nad 5000€ a termín je 31 03 2012.....

LENDŽA
29.11.11, 16:26
Tak koho mám vlastne nahlásiť?

Mila123
29.11.11, 16:27
pohľadám nové znenie §§

Katarina
29.11.11, 16:31
Hlásenie výplaty len FO v hotovosti, ak u FO za rok 2011 suma výplaty presiahne 5000 €.

LENDŽA
29.11.11, 16:33
V hotovosti znamená cez príjmový doklad, alebo aj cez pokladňu ERP? Ďakujem

Rozalka
29.11.11, 16:46
+ vkladačkou na jeho účet

Znenie príslušného §:
http://www.porada.sk/t180078-p2-zhrnutie-novot-od-1-1-2012-a.html#post1899373

Mila123
29.11.11, 16:48
+ vkladačkou na jeho účet
iba cez pokladničné doklady.....nie ERP a tiež nie vkladom na účet.....

LENDŽA
29.11.11, 16:54
Ako sa to dá nastaviť v účtovnom programe ( MRP), keď ten mi načíta všetky platby aj ktoré sa robili cez pokladňu, nie len cez príjmový doklad? A ešte otázka: Ráta sa do toho aj úhrada došlej faktúry, ktorú uhradím cez príjmový doklad?

Mila123
29.11.11, 16:57
áno, ráta sa.....

LENDŽA
29.11.11, 17:03
Vkladačka na účet je, že ja vložím peniaze v banke na jeho účet?

Katarina
29.11.11, 17:20
Áno

LENDŽA
29.11.11, 17:26
Z toho všetkého som vyrozumela, že tento zákon sa netýka tých mojich dodavateľov, ktorý sú s.r.o? s.r.o=PO?
A týka sa to len FO, ktorým ja zaplatím vkladom na účet, alebo cez príjmový doklad?

Rozalka
29.11.11, 17:30
Tak, ako píšeš: nahlasujú sa len FO a to tie platby, ktoré si im zaplatila v hotovosti alebo vkladom na ich účet, a platba za celý kalendárny rok presiahla 5000 €. Nahlasuješ do 31.3.

KEJKA
29.11.11, 17:31
len to sa počíta, ktorým zaplatíš cez príjmový doklad.
Ak mu vložíš peniaze priamo na účet, to sa nepočíta - veľká diskusia bola minulý rok,
medzičasom na dvoch školeniach potvrdili môj názor, ......

je to logické, on túto úhradu neodškriepi, kedže ju na účte má evidovanú.

LENDŽA
29.11.11, 17:43
Posledná otázka : s.r.o. je vždy PO? čiže v počítači si nebudem fajkať políčko že FO? Ďakujem

Mila123
29.11.11, 17:47
áno, sro sú PO.....

LENDŽA
29.11.11, 17:48
Ďakujem za Vašu pomoc.

eva.toth
29.11.11, 18:02
Ráta sa iba úhrada cez pokladňu, cez príjmový pokladničný doklad, iba FO. Ak napr. pre Vás pracuje živnostník a vystaví Vám za r. 2011 faktúry v celkovej výške viac ako 5 000 Eur a Vy mu fa uhradíte cez pokladňu, tak ho na jeho daňový úrad nahlásite. Ak v r. 2011 prijme takúto úhradu cez RP /nie cez elektronickú RP/, tak nahlásite aj takúto úhradu. Jednoducho, čo sa neuhradí cez banku z účtu, alebo vkladom na účet nad 5 000 Eur, len FO.

Mila123
29.11.11, 18:18
§ 49a
Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť
(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.


Evi, predsa v § znení nie je zmienka za čo bola platba, kt. sme povinní nahlásiť.....som toho názoru, že aj za tovar, materiál, výrobky, polotovary a pod.....

Ja osobne nahlasujem všetky platby bez ohľadu na predmet fakturácie.....

marjankaj
29.11.11, 18:19
Ráta sa iba úhrada cez pokladňu, cez príjmový pokladničný doklad, iba FO, iba za služby. Ak napr. pre Vás pracuje živnostník a vystaví Vám za r. 2011 faktúry v celkovej výške viac ako 5 000 Eur a Vy mu fa úhradíte cez pokladňu, tak ho na jeho daňový úrad nahlásite. Od r. 2012, ak Vám vznikne povinnosť úhrady za služby cez ERP, tak nahlásite aj takúto úhradu. Jednoducho, čo sa neuhradí cez banku, nad 5 000 Eur, len za služby, len FO.
A to si ako myslela? Keď ja niekomu niečo vyplácam, tak to predsa nemusím prehnať cez moju ERP.:eek:

LENDŽA
29.11.11, 18:27
Tak teraz som zase pomýlená. Nakúpim tovar od dodavateľa za 5000€ a on mi dá blok z pokladne ERP, kde je vyčíslené čo som kúpila. Ja toto nahlasuje DÚ?

Rozalka
29.11.11, 18:29
len to sa počíta, ktorým zaplatíš cez príjmový doklad.
Ak mu vložíš peniaze priamo na účet, to sa nepočíta - veľká diskusia bola minulý rok,
medzičasom na dvoch školeniach potvrdili môj názor, ......

je to logické, on túto úhradu neodškriepi, kedže ju na účte má evidovanú.

A ja som zas na školení počula úplne odlišné názory, a to také, že na účte zaevidovanú platbu dotyčný deklaruje ako vklad v hotovosti (221/261) a zároveň ak my účtujeme úhradu 321/211 (úhrada vkladom na účet), z našej strany ide o platbu v hotovosti.
Tak "já ti teď nevím Karle" .... pre istotu nahlasujem aj úhrady vkladom na účet.

marjankaj
29.11.11, 18:30
Tak teraz som zase pomýlená. Nakúpim tovar od dodavateľa za 5000€ a on mi dá blok z pokladne ERP, kde je vyčíslené čo som kúpila. Ja toto nahlasuje DÚ?
nie. Čo nečítaš?

§ 49a
Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť
(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.

Mila123
29.11.11, 18:30
Tak teraz som zase pomýlená. Nakúpim tovar od dodavateľa za 5000€ a on mi dá blok z pokladne ERP, kde je vyčíslené čo som kúpila. Ja toto nahlasuje DÚ?
nie, toto sa nenahlasuje.....a prečo ? pretože tá dotyčná FO vedie svoje príjmy cez ERP......

LENDŽA
29.11.11, 18:33
Čiže len keď je FO, ktorá mi vystaví faktúru a ja jej ju uhradím v hotovosti, teda príjmovým dokladom.
A od 01.12.2011, to akože mám uhradiť ako, keď sa nemá uhrádzať cez príjmový doklad?

marjankaj
29.11.11, 18:45
Čiže len keď je FO, ktorá mi vystaví faktúru a ja jej ju uhradím v hotovosti, teda príjmovým dokladom.
A od 01.12.2011, to akože mám uhradiť ako, keď sa nemá uhrádzať cez príjmový doklad?

No predsa bankovým prevodom. Alebo ti vystaví bloček z registračnej pokladne.

marjankaj
29.11.11, 18:48
A ja som zas na školení počula úplne odlišné názory, a to také, že na účte zaevidovanú platbu dotyčný deklaruje ako vklad v hotovosti (221/261) a zároveň ak my účtujeme úhradu 321/211 (úhrada vkladom na účet), z našej strany ide o platbu v hotovosti.
Tak "já ti teď nevím Karle" .... pre istotu nahlasujem aj úhrady vkladom na účet.
Je to naozaj diskutabilné. Ale takto určite za to pokutu neudelia.

nika.sum
29.11.11, 18:50
Čiže len keď je FO, ktorá mi vystaví faktúru a ja jej ju uhradím v hotovosti, teda príjmovým dokladom.
A od 01.12.2011, to akože mám uhradiť ako, keď sa nemá uhrádzať cez príjmový doklad?

Aj po 1.12.2011 budu sluzby, ktore sa budu dat uhradzat prijmovym dokladom v hotovosti, napr. aj uctovnictvo. Pozri:

http://www.porada.sk/t21571-uctovanie-registracnej-pokladne.html

Mila123
29.11.11, 18:50
ten tvoj záväzok môžeš uhradiť ako ste sa dohodli s dodávateľom......
ERP sa riešia príjmy, tržby vlastné, úhrady pohľadávok, nie záväzkov....

Katarina
29.11.11, 19:13
Čiže len keď je FO, ktorá mi vystaví faktúru a ja jej ju uhradím v hotovosti, teda príjmovým dokladom.
A od 01.12.2011, to akože mám uhradiť ako, keď sa nemá uhrádzať cez príjmový doklad?

Neplatí to až od 1.1.2012, alebo som niečo prespala ?

Mila123
29.11.11, 19:16
Neplatí to až od 1.1.2012, alebo som niečo prespala ?

podľa toho ako to vezmeš...platnosť zákona je od 01 01 2011 pre novovzniknuté podnikateľské subjekty......inak pre ostatných najneskôr od 01 01 2012

Katarina
29.11.11, 19:22
podľa toho ako to vezmeš...platnosť zákona je od 01 01 2011 pre novovzniknuté podnikateľské subjekty......inak pre ostatných najneskôr od 01 01 2012

Teda, ak firma používa reg.pokl. už roky, tak povinnosť úhrady dodáv. faktúry cez RP vzniká od 1.1.2012 ?

Mila123
29.11.11, 19:23
Teda, ak firma používa reg.pokl. už roky, tak povinnosť úhrady dodáv. faktúry cez RP vzniká od 1.1.2012 ?
najneskôr.......

mizu24
30.11.11, 07:12
Tak, ako píšeš: nahlasujú sa len FO a to tie platby, ktoré si im zaplatila v hotovosti alebo vkladom na ich účet, a platba za celý kalendárny rok presiahla 5000 €. Nahlasuješ do 31.3.

a platí to už za rok 2011? Nikde som nenašla ktorého roku sa to už týka,keď to platí od 1.1.2012.

Mila123
30.11.11, 07:29
a platí to už za rok 2011? Nikde som nenašla ktorého roku sa to už týka,keď to platí od 1.1.2012.
platí to,aj pre platby za rok 2011, zákon č. 511/1992 jeho platnosť končí 31 12 2011 a od 01 01 2012 začína platiť zákon č. 563/2009 .....

mizu24
30.11.11, 11:44
platí to,aj pre platby za rok 2011, zákon č. 511/1992 jeho platnosť končí 31 12 2011 a od 01 01 2012 začína platiť zákon č. 563/2009 .....

Ďakujem...

Zužu
11.01.12, 16:15
jasne, tzv. bonzácky zákon...od budúceho roka, zmenou zákona, resp. platnosťou daň. poriadku sa nahlasuje iba nad 5000€ a termín je 31 03 2012.....
Nie je mi jasné či už za rok 2011 sa riadim par 49 a) ZDP - ako píše Mila123, alebo nahlasovaciu povinnosť za rok 2011 robím podľa zákona o správe daní a poplatkov - čiže podľa predpisov za rok 2011.
ďakujem

Tweety
11.01.12, 16:22
Nie je mi jasné či už za rok 2011 sa riadim par 49 a) ZDP - ako píše Mila123, alebo nahlasovaciu povinnosť za rok 2011 robím podľa zákona o správe daní a poplatkov - čiže podľa predpisov za rok 2011.
ďakujem Je to tak, ako píše Mila 123, platby za rok 2011 do 31.3. 2012 a vyššie ako 5000€.

Zužu
11.01.12, 16:23
Zákon o správe daní a poplatkov č. 511/1992 je od 1.1.2012 zrušený.
Nahradil ho Daňový poriadok 563/2009.
áno, to viem, ale daňový poriadok už nerieši nahlasovaciu povinnosť ale ZoDP. A mńa zaujíma ako sa robí nahlasovacia povinnosť za rok 2011.

Zužu
11.01.12, 16:28
ďakujem

Kristina27
23.01.12, 10:21
"Teta" na DÚ mi dnes povedala, že nahlasovať mám do 31.1.2012 v sume vyššej ako 3319,39 eur za rok 2011.

Tweety
23.01.12, 11:33
"Teta" na DÚ mi dnes povedala, že nahlasovať mám do 31.1.2012 v sume vyššej ako 3319,39 eur za rok 2011. Nie je to správna info, pretože už za rok 2011 je suma nad 5000 € a dátum do 31.3.2012. Správna info tu už je, stačí len čítať.

nika.sum
23.01.12, 11:43
Zial "tety" na DU su velakrat z info pozadu;)

Kristina27
25.01.12, 06:43
Zial "tety" na DU su velakrat z info pozadu;)

áno, sú trochu pozadu, pretože dnes som bola odovzdať DPH a už mi kričí, že sa to posunulo do 31.3.

Anja111
25.01.12, 07:01
Už majú usmernenie FS SR:

Dáša_
25.01.12, 07:09
úžasné by bolo, keby mali na drsr osobu, ktorá by mala za povinnosť sledovať tieto diskusie a vždy, keď by sa v diskusii vyskytli nejasnosti, bol by to pre nich signál: "Aha, treba nám napísať nejaké usmernenie, lebo je to nejasné" :)

Stefan2005
25.01.12, 07:44
úžasné by bolo, keby mali na drsr osobu, ktorá by mala za povinnosť sledovať tieto diskusie a vždy, keď by sa v diskusii vyskytli nejasnosti, bol by to pre nich signál: "Aha, treba nám napísať nejaké usmernenie, lebo je to nejasné" :)

... ešte užasnejšie by bolo, keby osoba sledujúca diskusné príspevky, na základe položenej otázky potom dávala podnet na začatie daňovej kontroly :mee:

Dáša_
25.01.12, 07:46
... ešte užasnejšie by bolo, keby osoba sledujúca diskusné príspevky, na základe položenej otázky potom dávala podnet na začatie daňovej kontroly :mee:

našťastie, pýtame sa poloanonymne :)

aj ke´d si spomínam na jeden prípad z pred pár rokov, keď sme údajne diskusiou tu ovplyvnili aj parlament - išlo vtedy tuším o možnosť posunúť daňové priznania bez schvaľovania daňovým úradom. o rok to už bolo priamo v zákone, vtedy to NR neprešlo

calawen
25.01.12, 15:31
Jedna otázočka, pripravujem hlásenie, len mi nie je jasné, ktoré príjmy hlásiť (je mi jasné spôsob a celková výška príjmu).

Spoločnosť kupovala nehnuteľnosti staršie ako 5 rokov od kolaudácie - uviesť či nie? Či závisí od toho, či je to u protistrany oslobodené od dane z príjmu?
Spoločnosť poskytovala pôžičky - tieto platby asi neuviesť...

calawen
25.01.12, 16:23
Jedna otázočka, pripravujem hlásenie, len mi nie je jasné, ktoré príjmy hlásiť (je mi jasné spôsob a celková výška príjmu).

Spoločnosť kupovala nehnuteľnosti staršie ako 5 rokov od kolaudácie - uviesť či nie? Či závisí od toho, či je to u protistrany oslobodené od dane z príjmu?
Spoločnosť poskytovala pôžičky - tieto platby asi neuviesť...

posúvam...

Rozalka
25.01.12, 16:36
Na tvojom mieste by som nahlásila, pretože sa nahlasujú "zdaniteľné príjmy", nie "príjmy podliehajúce dani". Ty predsa nemôžeš skúmať (napr. pri kúpe bytu), či príjemca hotovosti spĺňa podmienky oslobodenia alebo to mal/nemal v obchodnom majetku.

§ 49a)
(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.

calawen
25.01.12, 16:39
Na tvojom mieste by som nahlásila, pretože sa nahlasujú "zdaniteľné príjmy", nie "príjmy podliehajúce dani". Ty predsa nemôžeš skúmať (napr. pri kúpe bytu), či príjemca hotovosti spĺňa podmienky oslobodenia alebo to mal/nemal v obchodnom majetku.

§ 49a)
(8) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136d) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.Ok, takže nehnuteľnosti pre istotu všetky, úvery tiež, či nie?

JankaO
25.01.12, 16:51
A ja som zas na školení počula úplne odlišné názory, a to také, že na účte zaevidovanú platbu dotyčný deklaruje ako vklad v hotovosti (221/261) a zároveň ak my účtujeme úhradu 321/211 (úhrada vkladom na účet), z našej strany ide o platbu v hotovosti.
Tak "já ti teď nevím Karle" .... pre istotu nahlasujem aj úhrady vkladom na účet.
Môj názor: V pôvodnom znení § 32 zák.č. 511 to bolo tak, že negatívne boli vymedzené platby, ktorých sa táto povinnosť netýkala a DÚ považoval za platbu v hotovosti aj vklad na účet a platbu poštovou poukážkou. Ohľadom toho vydalo drsr aj usmernenie, kde to bolo uvedené.
No presunutím do zákona o DZP a novým znením § 49a s pozitívnym vymedzení je to presne stanovené: ...ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby... Z toho mi vyplýva, že vklad na účet FO nie je úhrada v hotovosti fyzickej osobe, ale vklad prijíma banka (PO).

calawen
25.01.12, 17:44
a hlásiť aj exekútorov? nemám tam doklad z ERP, len PPD...

Mila123
25.01.12, 17:46
a hlásiť aj exekútorov? nemám tam doklad z ERP, len PPD...
máš platby za 5000 €? ak áno, aj tých, sú podnikatelia FO

calawen
25.01.12, 17:47
niekde áno...

calawen
25.01.12, 17:47
ešte mi Rozalka neodpovedala, či sa ohlasovacia povinnosť týka poskytnutých úverov pre občanov...

Tweety
25.01.12, 18:02
ešte mi Rozalka neodpovedala, či sa ohlasovacia povinnosť týka poskytnutých úverov pre občanov... Toto určite nie.

Stefan2005
25.01.12, 18:02
ešte mi Rozalka neodpovedala, či sa ohlasovacia povinnosť týka poskytnutých úverov pre občanov...

je poskytnutie úveru pre občana zdaniteľný príjem ? nie...

calawen
25.01.12, 18:05
Vrelá vďaka obom... už som zblbnutá...

Erislava
25.01.12, 18:29
Poprosím o radu.Nahlasujete aj úhradu faktúr FO zápočtom záväzkov a pohľadávok? My ich nahlasujeme,ale nie som presvedčená, že je to potrebné.

Mila123
25.01.12, 18:30
Poprosím o radu.Nahlasujete aj úhradu faktúr FO zápočtom záväzkov a pohľadávok? My ich nahlasujeme,ale nie som presvedčená, že je to potrebné.
môj názor je , že nie, neboli zaplatené hotovosťou, ale zápočtom.....

calawen
25.01.12, 18:43
ešte posledná... všetkých príjemcov mám v rámci Košíc - môžem už adresovať na nový DU v KE, alebo to ešte rozdeliť po starom?

Rozalka
25.01.12, 18:49
Na DÚ KE


Apropo, ešte je len január, času je do konca marca. ...

Tweety
25.01.12, 18:51
ešte posledná... všetkých príjemcov mám v rámci Košíc - môžem už adresovať na nový DU v KE, alebo to ešte rozdeliť po starom? A vieš, že tá suma je zvýšená až nad 5000.- € a zmena povinnosti do 31.3.2012?

calawen
25.01.12, 18:56
A vieš, že tá suma je zvýšená až nad 5000.- € a zmena povinnosti do 31.3.2012?

Áno, viem, len momentálne po DPHčkach a DzMV mám trošku času a nechcem zabudnúť - len si predpripravujem, bo do marca ešte budú zmeny minimálne u jedného subjektu...

silvia
31.01.12, 11:21
Prosim Vas, nahlasuju sa hotovostne uhrady faktur (nad 5.000 EUR, cez PPD) FO-podnikatelovi-platcovi DPH?
Diky.

Tweety
31.01.12, 11:23
Prosim Vas, nahlasuju sa hotovostne uhrady faktur (nad 5.000 EUR, cez PPD) FO-podnikatelovi-platcovi DPH?
Diky.
ÁNo.

Zdenka175
14.02.12, 07:54
Keď svokor dostal peniaze v hotovosti na pošte zo spoločenstva, malo spoločenstvo povinnosť oznámiť ho, ak to bolo nad 5000 eur.? Berie sa to ako v hotovosti či nie? ďakujem:)

Anja111
14.02.12, 08:26
Keď svokor dostal peniaze v hotovosti na pošte zo spoločenstva, malo spoločenstvo povinnosť oznámiť ho, ak to nebolo nad 5000 eur.? Berie sa to ako v hotovosti či nie? ďakujem:)
Ak to bolo menej ako 5000, tak nemajú nahlasovaciu povinnosť.

Tweety
15.02.12, 09:26
Keď svokor dostal peniaze v hotovosti na pošte zo spoločenstva, malo spoločenstvo povinnosť oznámiť ho, ak to bolo nad 5000 eur.? Berie sa to ako v hotovosti či nie? ďakujem:)
Podstatné je, za čo to bolo.

irena757
21.02.12, 05:30
nahlasujú sa len hotovostné platby - kumulácia za celý rok 2011 pre FO. Úhrady cez účet a právnicé osoby nie.

natalycom
06.03.12, 12:04
Nahlasuju sa len zdanitelne prijmy vyplatene FO v hotovosti. to znamena, ze pri kupe hnutelneho majetku od FO nepodnikatela do sro, tuto FO nenahlasujeme, lebo prijem je oslobodeny podl §9 (1)c. tak je?

Tweety
06.03.12, 12:05
Nahlasuju sa len zdanitelne prijmy vyplatene FO v hotovosti. to znamena, ze pri kupe hnutelneho majetku od FO nepodnikatela do sro, tuto FO nenahlasujeme, lebo prijem je oslobodeny podl §9 (1)c. tak je? ÁNo, nenahlasuješ.

natalycom
06.03.12, 12:09
dakujem tweety

danica996
11.03.12, 11:15
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku. Keď podnikateľ FO r.2011 kúpil náhradné súčiastky v hodnote 5800.- Eur od už nepodnikateľa ( zrušená živnosť cca 3 roky) na základe zmluvy a VPD, treba aj v tomto prípade vykonať oznamovaciu povinnosť na príslušný DÚ predávajúceho ? Vopred ďakujem za odpovede.

kittike23
21.03.12, 06:22
Dobrý, ako čítam súhrn, mám v tom chaos...

Takže prosím upresnite mi:
za rok 2011 aká je hodnota za ktorú máme podať na DU nahlasovaciu povinnosť ?

A termín do kedy?

prosím urobte mi súhrn. Ďakujem.

Tweety
21.03.12, 06:23
Dobrý, ako čítam súhrn, mám v tom chaos...

Takže prosím upresnite mi:
za rok 2011 aká je hodnota za ktorú máme podať na DU nahlasovaciu povinnosť ?

A termín do kedy?

prosím urobte mi súhrn. Ďakujem.
Suma je 5000.- a povinnosť je do 31.3.-resp. 2.4.

btt12
21.03.12, 06:28
Suma je uvedená hneď v téme, a povinnosť je do 31.3.-resp. 2.4.

Suma je 5000 EUR.

kittike23
21.03.12, 06:30
ďakujem pekne,,,

miruka
28.03.12, 09:56
Dobrý deň, my sme zaplatili fyzickej osobe v hotovosti rovných 5000 EUR treba nahlásiť?