PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neprebrate povazovane za dorucene aj v pripade ?schmido
05.01.12, 14:50
Ahojte Poradaci,

chcel by som sa opytat ako je to zo zakonom o dorucovani zasielok do vlastnych ruk nakolko mi bola dorucena zasielka, ktora nebola mnou prebrata z dovodu ocestovania v Kanade.
Teraz VsZP argumentuje, ze zasielka sa povazuje za dorucenu.

VsZp mala informaciu o tom ze viac ako 12 mesiacov budem mimo uzemia SR a nebudem sa pohybovat na adrese trvaleho bydliska, tuto informaciu dostali asi 8 mesiacov pred tym ako mi zasielku zaslali, kedze somv sa odhlasoval z poistovne z dovodu pobytu v zahranici dlhsiom ako 12 mesiacov.

Riesi zakon aj tuto moznost ? Predsa nieje mozne zasielku prebrat ked tu niesom.

Dakujem,
Ahojte

Este pekny zvysok dna.

JankaO
05.01.12, 15:05
Áno rieši. V krátkosti buď máš splnomocneného zástupcu alebo to doručí verejnou vyhláškou. (Samozrejme za zákonom predpokladaných skutočností....)

schmido
05.01.12, 15:22
Skor som myslel ako sa branit proti tomu. Moj pripad v skratke. Zasielka prisla na postu 14.10.2011 odisla ako nedorucena ( z posty ) 2.11.2011 prisiel som po tomto termine ( bolo to do vlastnych ruk)

3.1.2012 prisla zasielka obycajne do schranky a prvy krat som videl o co islo.
Chcem podat namietku a to je mozne iba do 7 dni.
Pre postu je dorucene 2.11. 2011 aj ked vedeli ze tu niesom. Prisiel som po tomto termine
Ja som to videl 3.1.2012 prvy krat.

Nemal som zaujem vyhybat sa prevzatiu a VsZP vedela o tom ze som v zahranici nakolko soms a odhlasoval na urcite obdobie z poistenia v SR.

Ma vyznam podavat k dokumentu ktory som si nemohol prevziat do 2.11. 2012 a prvy krat som ho videl 3.1.2012 ?
7 dni je na podanie namietky.

Dakujem,
pekny den.

mattto
05.01.12, 19:36
Skor som myslel ako sa branit proti tomu. Moj pripad v skratke. Zasielka prisla na postu 14.10.2011 odisla ako nedorucena ( z posty ) 2.11.2011 prisiel som po tomto termine ( bolo to do vlastnych ruk)

3.1.2012 prisla zasielka obycajne do schranky a prvy krat som videl o co islo.
Chcem podat namietku a to je mozne iba do 7 dni.
Pre postu je dorucene 2.11. 2011 aj ked vedeli ze tu niesom. Prisiel som po tomto termine
Ja som to videl 3.1.2012 prvy krat.

Nemal som zaujem vyhybat sa prevzatiu a VsZP vedela o tom ze som v zahranici nakolko soms a odhlasoval na urcite obdobie z poistenia v SR.

Ma vyznam podavat k dokumentu ktory som si nemohol prevziat do 2.11. 2012 a prvy krat som ho videl 3.1.2012 ?
7 dni je na podanie namietky.

Dakujem,
pekny den.


žiaden zákon o doručovaní neexistuje, dôležité je, čo ti zasielali, či niečo v rámci správneho konania

Economic
23.01.12, 20:24
Zrejme ide o nedoplatky voči poisťovni. Zájdi tam a povysvetľuj, preukáž... všetko potrebné. Vždy hovorím, že dvaja normálni ľudia sa vždy vedia normálne dohodnúť. Vysvetli im celú situáciu, normálni ľudia by to mali pochopiť a žiadaj to zaprotokolovať ! Aby sa po čase niekto netváril, že si tam nebol a neriešil veci..

srska
23.01.12, 20:42
žiaden zákon o doručovaní neexistuje, dôležité je, čo ti zasielali, či niečo v rámci správneho konaniazákon asi nie ale napr. finančná správa sa správnym poriadkom neriadi - riadi sa zákonom č. 563/2009 zákon o správe daní (daňový poriadok) a tam je taký múdry § 31 a tam sa píše:
(2) Ak nebola fyzická osoba, ktorej má byť písomnosť doručená do vlastných rúk, zastihnutá v mieste doručenia, upovedomí ju doručovateľ vhodným spôsobom, že písomnosť príde doručiť znovu v určený deň a hodinu. Ak bude nový pokus o doručenie bezvýsledný, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a fyzickú osobu o tom vhodným spôsobom vyrozumie. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba písomnosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa fyzická osoba o uložení nedozvedela.

avalik
23.01.12, 20:48
zakon o zdravotnom poisteni

§ 17b
Doručovanie výkazu nedoplatkov


(1) Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom.

(2) Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk".

(3) Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje
a) právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
b) samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
c) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23).

(4) Ak nie je zdravotnej poisťovni známy pobyt adresáta, môže doručiť písomnosť verejnou vyhláškou; tým nie je dotknutá možnosť doručovať podľa odseku 3 a následky nedoručenia na túto adresu podľa odseku 5. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť zdravotnej poisťovne vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle zdravotnej poisťovne, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená.

(5) Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk" nebola prevzatá adresátom, považuje sa za doručenú dňom, keď bola zásielka vrátená zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.