PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Oneskorená faktúrazpaul
30.01.12, 13:45
Ahojte. Zistila som, že do decembra 2011 mi neprišla jedna faktúra, jedná sa o materiál. Dotyčný avizovali neuhradenú pohľadávku a ja ani nemám túto faktúru zaevidovanú. Môžem si ju zaradiť do januára 2012 a odpočítať z nej aj DPH v januári 2012, alebo ako? A bude to daňový náklad v roku 2012? Ďakujem.

Tweety
30.01.12, 14:07
Ahojte. Zistila som, že do decembra 2011 mi neprišla jedna faktúra, jedná sa o materiál. Dotyčný avizovali neuhradenú pohľadávku a ja ani nemám túto faktúru zaevidovanú. Môžem si ju zaradiť do januára 2012 a odpočítať z nej aj DPH v januári 2012, alebo ako? A bude to daňový náklad v roku 2012? Ďakujem. Ak ju nemáš, tak ako ju chceš zaradiť do účtovníctva a uplatniť odpočet? Môžeš účtovať len o nevyfakturovaných dodávkach v roku 2011.

zpaul
30.01.12, 14:13
Ja ju fyzicky budem mať tento týždeň. Oni materiál vyfakturovali, len ku mne sa faktúra nedostala... Teda fyzicky ju budem mať (keď prirátam poštu) možno až 1 -2. februára. Preto som sa pýtala, či si z nej môžem uplatniť DPH-čku do januára.

Tweety
30.01.12, 14:15
Ja ju fyzicky budem mať tento týždeň. Oni materiál vyfakturovali, len ku mne sa faktúra nedostala... Teda fyzicky ju budem mať (keď prirátam poštu) možno až 1 -2. februára. Preto som sa pýtala, či si z nej môžem uplatniť DPH-čku do januára. Ak ju obdržíš,( z predch. príspevku to nebolo jasné) nárok si uplatniť potom môžeš.

petra:-)
30.01.12, 14:24
Do účtovníctva zaradíte faktúru vtedy, keď ju obdržíte a tiež odpočet DPH uplatníte v zmysle § 51 ods.1a - Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.K daňovému nákladu - predpokladám, že hovoríme o PÚ, keďže sme v téme Účtovná trieda 3. Je ťažko odpovedať, keď nevieme podrobnosti a teda, kedy bol materiál dodaný a spotrebovaný, či máte rozpracovanú výrobu atď. V podstate bude daňovým nákladom toho obdobia ku ktorému sa vecne a časovo viaže. Ak bol dodaný v roku 2011 - bude účtovaný na sklad, resp. priamo do spotreby oproti účtu 326 - nevyfakturované dodávky, nakoľko poznáte presnú sumu avšak nemáte faktúru. Daňovým výdavkom bude v tom období, kedy bude použitý - spôsob A - buď bude vyskladnený do spotreby a bude tvoriť daňový náklad alebo zostane k 31.12.2011 na sklade, spôsob B - v rámci inventarizácie k 31.12.2011, ak nebol použitý v roku 2011 bude preúčtovaný z účtu 501 na účet 112 a ak bol spotrebovaný zostane na účte 501 ako náklad.

Maaaria
14.04.12, 07:19
Milí Poraďáci,
robím kvartálnu DPH pre firmu a našla som tam faktúru, ktorá mala dátum dodania 23.12.2011. Predpokladám, že prišla až v januári. čo teraz s ňou? môžem uplatniť odpočet dph teraz za 1.kvartal 2012????? čítala som §51 právo na odpočet ale aj tak sa chcem uistiť, keby došla kontrola aby sa toho nechytili. ďakujem

Dáša_
14.04.12, 07:23
Milí Poraďáci,
robím kvartálnu DPH pre firmu a našla som tam faktúru, ktorá mala dátum dodania 23.12.2011. Predpokladám, že prišla až v januári. čo teraz s ňou? môžem uplatniť odpočet dph teraz za 1.kvartal 2012????? čítala som §51 právo na odpočet ale aj tak sa chcem uistiť, keby došla kontrola aby sa toho nechytili. ďakujem

Ke´d prišla v januári, tak ano.

Druhá otázka je možno dan z prijmu, ak ide o podvojné účtovníctvo

Maaaria
14.04.12, 07:29
to je došlá fakúra

Dáša_
14.04.12, 07:46
to je došlá fakúra

V pohode, keď je to došlá faktúra. ja som ale chcela upozorniť, že ak je to podvojné účtovníctvo, tak tento náklad mal byť zaúčtovaný v nákladoch roku 2011

zamborskyjan
14.04.12, 08:16
Dobrý deň, ak ju budeš mať ,môžeš ju mať v nákladoch v tomto roku, uplatníš si DPH v mesiaci , kedy príde, ale v konečnom dôsledku ten náklad bude musieť byť, ako pripočítateľná položka k základu dane pri odovzdaní DP za rok 2012.

Tweety
14.04.12, 08:22
Dobrý deň, ak ju budeš mať ,môžeš ju mať v nákladoch v tomto roku, uplatníš si DPH v mesiaci , kedy príde, ale v konečnom dôsledku ten náklad bude musieť byť, ako pripočítateľná položka k základu dane pri odovzdaní DP za rok 2012.
Nie je to celkom tak, ak mali za rok 2011 kladný ZD, môžu ju zaúčtovať riadne do nákladov, bude daň. uznaná.

Maaaria
14.04.12, 09:43
fakturovali nám opravu registračnej pokladnice. Tak je to v poriadku keď DPH si odpočítame v januári aj náklad bude daňovo uznaný v roku 2012 aj keď sa to týka 23.12.201??? Je to tak správne? Keď sa nám to stalo v priebehu roka tak mi je to jasné, ale prechod rokov ma zneistil.

Tweety
14.04.12, 10:07
fakturovali nám opravu registračnej pokladnice. Tak je to v poriadku keď DPH si odpočítame v januári aj náklad bude daňovo uznaný v roku 2012 aj keď sa to týka 23.12.201??? Je to tak správne? Keď sa nám to stalo v priebehu roka tak mi je to jasné, ale prechod rokov ma zneistil.
Ak ste mali kladný ZD,(prechodné ustanovenia Zákona o DzP) ako som už napísala vyššie, opravu zaúčtuješ do daň. nákladov roka 2012 a rovnako uplatníš odpočet dph.

Danielam
14.04.12, 19:07
Ahojte, tiež by som sa chcela spýtať - došla faktúra s nasledovnými dátumami:
Dátum vystavenia 27.2.2012
Dátum dodania: 27.2.2012
Faktúra mi došla fyzicky : 31.3.2012 (kde bola nikto nevie, ale asi u konateľky doma....)
Čo je to deň uskutočnenia účtovného prípadu?
Ja som ju zaevidovala nasledovne:
31.3.2012 deň zaevidovania
27.2.2012 dátum dodania
31.3.2012 dátum odpočítania DPH
a do účtovného denníka som ju zaučtovala 31.3.2012 (ako deň uskutočnenia účt.prípadu čo nie je asi správne riešenie...)
ale ked chcem aby mi účet 343 hlavnej knihy sedel s DP DPH za mesiac marec tak mi iné nezostáva....
mohlo by to takto byť???

tictac7
14.04.12, 19:16
Ahojte, tiež by som sa chcela spýtať - došla faktúra s nasledovnými dátumami:
Dátum vystavenia 27.2.2012
Dátum dodania: 27.2.2012
Faktúra mi došla fyzicky : 31.3.2012 (kde bola nikto nevie, ale asi u konateľky doma....)
Čo je to deň uskutočnenia účtovného prípadu?
Ja som ju zaevidovala nasledovne:
31.3.2012 deň zaevidovania
27.2.2012 dátum dodania
31.3.2012 dátum odpočítania DPH
a do účtovného denníka som ju zaučtovala 31.3.2012 (ako deň uskutočnenia účt.prípadu čo nie je asi správne riešenie...)
ale ked chcem aby mi účet 343 hlavnej knihy sedel s DP DPH za mesiac marec tak mi iné nezostáva....
mohlo by to takto byť???

...už to tu bolo spomínané - § 51 222/2004 - tak netuším, čo riešiš....

Danielam
14.04.12, 19:21
...už to tu bolo spomínané - § 51 222/2004 - tak netuším, čo riešiš....
mne je úplne jasné čo sa týka DPH (kedy odpočítam) ale nie som si istá či dobre účtujem v účtovnom denníku.... (či dobre uvádzam dátum uskutočnenia účtovneho prípadu kedže dátum dodania je 27.2.2012 a aj zaplatená bola 27.2.2012 ....

a_je_to
14.04.12, 21:02
Ahojte, tiež by som sa chcela spýtať - došla faktúra s nasledovnými dátumami:
Dátum vystavenia 27.2.2012
Dátum dodania: 27.2.2012
Faktúra mi došla fyzicky : 31.3.2012 (kde bola nikto nevie, ale asi u konateľky doma....)
Čo je to deň uskutočnenia účtovného prípadu?
Ja som ju zaevidovala nasledovne:
31.3.2012 deň zaevidovania
27.2.2012 dátum dodania
31.3.2012 dátum odpočítania DPH
a do účtovného denníka som ju zaučtovala 31.3.2012 (ako deň uskutočnenia účt.prípadu čo nie je asi správne riešenie...)
ale ked chcem aby mi účet 343 hlavnej knihy sedel s DP DPH za mesiac marec tak mi iné nezostáva....
mohlo by to takto byť???

Áno, mohlo by to tak byť, skôr sa to nedá. Keby došla ešte 24.3.2012, tak by sa dala strčiť do februára, lebo aj dátum uskutočnenia účtovného prípadu, aj dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia je februárový. Ale po meškaní faktúry zjednotíš dátum a dáš do marca. U došlej fa je to ok, u odoslanej by marec bol pozde. Inak, dátum uskutočnenia účtovného prépadu je podľa postupov pre PÚ :
§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody ....
Okrem toho § 3, ZoÚ :
§ 3

(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len "účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Danielam
15.04.12, 20:08
ďakujem za odpoved :)

galova.silvia
30.07.12, 11:38
Ahojte,
ja mám takéto otázky, bude mi niekto vedieť pomôcť?
Týka sa to § 51 odsek 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH - ak platiteľ dane nemá k dispozícii doklad podľa odseku 1 písm. a) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Podľa citácie zákona platiteľ dane vykoná odpočet v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad. Moja otázka znie – mám si to vysvetliť tak, že je možné vykonať odpočet iba v tom zdaňovacom období, kedy faktúra prišla, alebo je možné vykonať odpočet DPH aj neskôr, do konca kalendárneho roka? Príklad – faktúra je za službu dodanú v novembri 2011, doručená v januári 2012 (po 25.-tom), schválená v spoločnosti koncom júla 2012 (po 25.-tom). Je možné vykonať odpočet DPH v riadnom zdaňovacom období za júl 2012? Alebo mám podať dodatočné daňové priznanie k januáru 2012? Alebo mi právo na odpočet DPH zanikne? Môže si potom uplatniť sumu DPH ako daňový výdavok?
A ešte jedna otázka - faktúra za službu dodanú v septembri 2011, doručená v októbri 2011 a schválená a zaúčtovaná v júli 2012. Je možné si uplatniť DPH dodatočným daňovým priznaním za október/november/december 2011?
Vopred vďaka za všetky odpovede.

tictac7
30.07.12, 12:26
Ahojte,
ja mám takéto otázky, bude mi niekto vedieť pomôcť?
Týka sa to § 51 odsek 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH - ak platiteľ dane nemá k dispozícii doklad podľa odseku 1 písm. a) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Podľa citácie zákona platiteľ dane vykoná odpočet v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad. Moja otázka znie – mám si to vysvetliť tak, že je možné vykonať odpočet iba v tom zdaňovacom období, kedy faktúra prišla, alebo je možné vykonať odpočet DPH aj neskôr, do konca kalendárneho roka? Príklad – faktúra je za službu dodanú v novembri 2011, doručená v januári 2012 (po 25.-tom), schválená v spoločnosti koncom júla 2012 (po 25.-tom). Je možné vykonať odpočet DPH v riadnom zdaňovacom období za júl 2012? Alebo mám podať dodatočné daňové priznanie k januáru 2012? Alebo mi právo na odpočet DPH zanikne? Môže si potom uplatniť sumu DPH ako daňový výdavok?
A ešte jedna otázka - faktúra za službu dodanú v septembri 2011, doručená v októbri 2011 a schválená a zaúčtovaná v júli 2012. Je možné si uplatniť DPH dodatočným daňovým priznaním za október/november/december 2011?
Vopred vďaka za všetky odpovede.


prečo sa pýtaš to isté?

http://www.porada.sk/t57086-oneskorena-faktura.html

Tita
17.12.12, 16:06
Dobrý deň, a ako je to opačne, ked ma odberatel žiada, že moju fakturu z marca 2012 nemá, tak nech si vraj svoju vystornujem a urobím im novú teraz v decembri 2012. Podľa toho čo čítam oni si DPH uplatnia v decembri, ale čo ja??? Keď ju aj vystornujem, musím urobiť opravné za marec a druhá vec, je v poriadku u mňa že za služby vykonané v marci im fakturujeme v decembri??
Prosím poradte.

Tweety
17.12.12, 16:08
Dobrý deň, a ako je to opačne, ked ma odberatel žiada, že moju fakturu z marca 2012 nemá, tak nech si vraj svoju vystornujem a urobím im novú teraz v decembri 2012. Podľa toho čo čítam oni si DPH uplatnia v decembri, ale čo ja??? Keď ju aj vystornujem, musím urobiť opravné za marec a druhá vec, je v poriadku u mňa že za služby vykonané v marci im fakturujeme v decembri??
Prosím poradte.
Nie,nie je to správne. AK obderateľ faktúru nemá, zašli im jej odpis. Ty už neriešiš nič, dph si odviedla v marci, a on si uplatní odpočet dátumom prijatia, teda teraz v dec.
Nemáš čo stornovať, ak je faktúra platná.

Tita
17.12.12, 16:34
Ďakujem veľmi pekne, potrebovala som sa s niekým poradiť, pretože
ich ekonómka to ponúkla ako riešenie problému tak suverénne, že ma skoro prehovorila, ale mne to nesedelo:)