PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : ZP - Oznamovanie príjmov z dividend alebo z výkonu os.asistencie do 31.5.2012Aljok
24.04.12, 05:09
Zo stránky VšZP :

Mali ste v roku 2011 príjmy z dividend alebo príjmy z výkonu osobnej asistencie? Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012

Dňa 15.04.2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „vyhláška“). ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania za rok 2011 zdravotnou poisťovňou. Súčasťou vyhlášky je aj tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2011 (http://www.vszp.sk/files/tlaciva/new2/oznamenie-prijmoch.rtf)“, ktorým si poistenci splnia oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012. Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorý mali v roku 2011 tieto príjmy:

príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011
príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

Okrem týchto povinností vyhláška upravuje používanie variabilného a špecifického symbolu (http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=171) pri úhrade preddavkov na poistné a nedoplatkov.

Aljok
24.04.12, 05:12
Identifikácia platieb

Variabilný symbol:zamestnávatelia – IČO zamestnávateľa doplnené (na konci) dvomi nulami, prípadne pridelené číslo platiteľa príslušnou pobočkou VšZP,
SZČO – rodné číslo fyzickej osoby, prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP,
ostatní platitelia – rodné číslo, prípadne pridelené číslo platiteľa pobočkou VšZP.

V prípade, že platiteľ uhrádza nedoplatok na poistnom alebo sankciu predpísané platobným výmerom, je potrebné ako VS uvádzať číslo uvedené na príslušnom platobnom výmere.

Konštantný symbol:3558 pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné
0058 pri úhradách sankcií


Špecifický symbol:

RRRRMM alebo MMRRRR (R-rok, M-mesiac) – špecifickým symbolom si platiteľ označuje to obdobie, za ktoré chce preddavok odviesť.
Platba označená správnym špecifickým symbolom (ďalej len ŠS), bude pripárovaná k predpisu podľa zadaného obdobia. Ak ŠS nebude označený alebo bude nesprávny, platba bude pripárovaná k tomu najstaršiemu obdobiu, v ktorom mal platiteľ nedoplatok.

Aljok
24.04.12, 05:32
Tlačivo oznámenia o príjmoch za rok 2011:

Anna123
24.04.12, 10:45
Členom bol vyplatený likvidačný zostatok, je povinný likvidátor ich upozorniť, že výšku príjmu majú oznámiť ZP a v roku 2013 zaplatiť zdravotné poistenie?

Jana Motyčková
24.04.12, 11:03
Likvidátor nemá takúto povinnosť.

Anna123
24.04.12, 11:07
Ďakujem.

Anna123
24.04.12, 11:14
Myslím si, že človek ani nevie, že má takúto povinnosť - zaplatiť zdravotné poistenie napr. z príjmu z likvid. zostatku, aká pokuta mu hrozí.

Rozalka
24.04.12, 12:20
Zo stránky VšZP :

Mali ste v roku 2011 príjmy z dividend alebo príjmy z výkonu osobnej asistencie? Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012

Dňa 15.04.2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „vyhláška“). ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania za rok 2011 zdravotnou poisťovňou. Súčasťou vyhlášky je aj tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2011 (http://www.vszp.sk/files/tlaciva/new2/oznamenie-prijmoch.rtf)“, ktorým si poistenci splnia oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012. Tlačivo vypĺňajú a odovzdávajú poistenci, ktorý mali v roku 2011 tieto príjmy:
príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - tzv. dividendy (príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), pričom povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011
príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
Okrem týchto povinností vyhláška upravuje používanie variabilného a špecifického symbolu (http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=171) pri úhrade preddavkov na poistné a nedoplatkov.

Nechápem, načo zavádzajú jednoduchých ľudí s podielmi, keď v roku 2011 vyplatené dividendy sa do oznámenia o príjmoch za rok 2011 neoznamujú, a to z jediného dôvodu, že dividendy zo zisku dosiahnutého v období, ktoré začalo po 1.1.2011 mohli byť vyplatené až v r. 2012 ...
a ako to je pri hospodárskom roku?

Aljok
24.04.12, 12:59
Nechápem, načo zavádzajú jednoduchých ľudí s podielmi, keď v roku 2011 vyplatené dividendy sa do oznámenia o príjmoch za rok 2011 neoznamujú, a to z jediného dôvodu, že dividendy zo zisku dosiahnutého v období, ktoré začalo po 1.1.2011 mohli byť vyplatené až v r. 2012 ...
a ako to je pri hospodárskom roku?
Nie je to oznámenie povinné podať už tento rok kvôli bodom c = vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka a d = podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti?

Jana Motyčková
25.04.12, 05:59
V tomto prípade podiel na likvidačnom zostatku ide do rzzp za rok 2011. Čiže "je" povinnosť oznámiť to ZP.
To "je" som dala do úvodzoviek, lebo túto povinnosť zavádza vyhláška, ale vyhláška nemôže dávať povinnosti nad rámec zákona.

beatap
25.04.12, 09:42
Nejak som nepochopila, to aj osobní asistenti pre osoby ZŤP musia podať toto oznámenie? Veď podávali daňové priznanie ako SZČO ?

nibiru
25.04.12, 10:59
Neviem či som dobre pochopila, napíšte mi prosím,
spoločník mal v roku 2011 príjem - podiel na zisku za rok 2010,
podiel na zisku za rok 2011 bude vyplatený v roku 2012.
Má si spoločník podať Oznámenie o príjmoch za rok 2011?

calawen
25.04.12, 11:05
nie, nemá... týka sa to iba podielu na zisku za rok 2011, ktorý bude vyplatený najskôr v 2012...

Katy a R
27.04.12, 04:43
V tomto prípade podiel na likvidačnom zostatku ide do rzzp za rok 2011. Čiže "je" povinnosť oznámiť to ZP.
To "je" som dala do úvodzoviek, lebo túto povinnosť zavádza vyhláška, ale vyhláška nemôže dávať povinnosti nad rámec zákona.

a čo sa týka príjmu z OA .. tak táto činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení nepatrí do zárobkovej činnosti (§10b) - tak ako vlastne :confused:
Veď osobní asistenti oznamujú ZP výkon OA na začiatku (neplatia poistné) .
Alebo to mám chápať tak, že to majú oznámiť tí asistenti, čo majú inú zárobkovú činnosť:confused: - a tí predpokladám výkon OA do ZP nenahlasovali - lebo poistné platia z iného titulu...

Jana Motyčková
27.04.12, 05:33
Predpokladám, že príjem asisitentov sa oznamuje z toho dôvodu, že nie je osobitne uvedený v daňovom priznaní. Spadá do §6 ods.2 zákona, ale tu sa uvádzajú aj iné príjmy, ktoré zo zdravotného poistenia vylúčené nie sú. ZP získajú informácie o príjmoch z DÚ z daňových priznaní, bude tam aj uvedený príjem podľa §6 ods.2 písm. b), a z toho musia ZP príjem z osobnej asistencie odpočítať.

Katy a R
27.04.12, 05:56
Predpokladám, že príjem asisitentov sa oznamuje z toho dôvodu, že nie je osobitne uvedený v daňovom priznaní. Spadá do §6 ods.2 zákona, ale tu sa uvádzajú aj iné príjmy, ktoré zo zdravotného poistenia vylúčené nie sú. ZP získajú informácie o príjmoch z DÚ z daňových priznaní, bude tam aj uvedený príjem podľa §6 ods.2 písm. b), a z toho musia ZP príjem z osobnej asistencie odpočítať.

áno - ak je viac príjmov (tak som aj ja predpokladala). Ale čo s OA - ktorí majú len tento príjem:confused:. A napr ani neboli povinní podť DP :confused:
.. a len že či sa náhodou nechystá zmena - a bude sa platiť poistné aj z tohto príjmu:confused::mee: .

Jana Motyčková
27.04.12, 06:08
Oznámením nič nepokazia.
Čo sa chystá, myslím, že momentálne nik neviem. Zatiaľ sa len vypúšťajú sondy.

Mirica-LV
27.04.12, 06:31
toto vysvetlenie mi prišlo z VšZP k oznamovaniu dividend

Katy a R
27.04.12, 06:32
Oznámením nič nepokazia.
Čo sa chystá, myslím, že momentálne nik neviem. Zatiaľ sa len vypúšťajú sondy.

:)
mimotemyInak - tiež neviem, ako je to ošetrené pre potreby SP .. doporučila som uviesť tento príjem z OA do poznámok DP - tým, ktorí sú szčo aj podľa zákona o SP (iné príjmy). Aby nenastal problém pri posudzovaní povinnosti platiť poistné do SP- hlavne pri hraničných príjmoch. či to pomôže ... :confused:;)

Viera J
27.04.12, 09:22
Chcem sa opýtať, že kedy mám podať oznámenie, keď valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o rozdelení zisku za rok 2011 bude 1.6.2012. a ak sa schvália dividendy, tak termín vyplatenia je navrhnutý do 31.12.2012.

calawen
27.04.12, 09:39
do 31.5.2013 - dividendy budú vyplatené v 2012, tento príjem pôjde do RZZP za 2012, čo bude v roku 2013

gardenia
30.04.12, 20:31
Ešte šťastie, že som si pozrela túto tému, som prekvapená, že treba oznamovať ZP príjem z OA, už som si myslela, že sa ide znovu z neho platiť poistné, ale asi to bude tak, ako píše Jana Motyčková. Naša asistentka dostala minulý rok nejaký výmer na platenie odvodov/na základe DP/, lenže ona im predložila zmluvu o OA a tým pádom povedali, že OK, neplatí nič, lebo nie je SZČO a z OA sa odvody neplatia.

Katy a R
02.05.12, 09:51
čo nie je .. môže byť ... aby sme neboli prekvapkaní ...

Katy a R
14.05.12, 17:18
Oznámením nič nepokazia.
Čo sa chystá, myslím, že momentálne nik neviem. Zatiaľ sa len vypúšťajú sondy.

tak mám praktickú skúsenosť :eek: (príjem z OA, zároveň szčo) .... pracovníčka nevedela vôbec nič o tom, prvý krát videla tlačivo - žiadne usmernenie nemá, tak že čo s tým :confused::confused::confused::eek::eek:
Toto ani sranda už nie je!:mee:
študenta a dôchodcu bez iného príjmu som radšej ani neriešila !!!

SilMar Group
14.05.12, 17:34
Otázka - čo sa berie ako vyplatenie dividend... ich priznanie valným zhromaždením alebo skutočné vyplatenie? Ak Valné zhromaždenie zo dňa 30.6. rozhodne, že zisk za rok 2011 bude rozdelený na dividendy (preúčtujeme zisk na záväzok voči spoločníkom z titulu priznaných dividend) , ale tie budú v skutočnosti vyplatené až v januári v 2013 - kedy treba oznamovať a odviesť zdravotné poistenie - za rok 2012 alebo za rok 2013?

calawen
14.05.12, 17:52
z pohľadu konateľa by som povedala 1/2013...

SilMar Group
14.05.12, 18:05
z pohľadu konateľa by som povedala 1/2013...

takže priznať za rok 2013 oznámiť a zaplatiť do konca mája 2014?

Katy a R
15.05.12, 14:54
Oznamoval už niekto príjem z OA .. aké máte skúsenosti ?

calawen
15.05.12, 15:15
takže priznať za rok 2013 oznámiť a zaplatiť do konca mája 2014?

Z pohľadu jeho príjmu, by som priznala za rok 2013, oznámila do konca mája 2014, zaplatila pri vyúčtovaní (poisťovňa pošle výkaz)...

gardenia
15.05.12, 15:20
Katy a R, ja idem zajtra do 2 poisťovní, potom napíšem.

Katy a R
15.05.12, 16:31
.. som bola prvá ... hrôza!!

gardenia
16.05.12, 13:58
Napokon som dnes nešla nikam, celý deň je tu na východe hnusné počasie, však ešte mám čas do konca mája. Asi skočím na druhý týždeň. Prajem všetkým príjemný deň.

Katy a R
16.05.12, 15:46
Napokon som dnes nešla nikam, celý deň je tu na východe hnusné počasie, však ešte mám čas do konca mája. Asi skočím na druhý týždeň. Prajem všetkým príjemný deň.
.. ani sa veru nemáš prečo ponáhľať ... nemajú ešte "usmernenia" .. a bez tých neurobia nič :D

Katy a R
17.05.12, 14:28
Oznámením nič nepokazia.
.....
ako je to s oznamovacou povinnosťou pri OA - myslím na skutočnosti, ktoré poistenec musí nahlásiť podľa §23. (nie terajšie aktuálne oznámenie o príjme)
Ak začne vykonávať činnosť osobného asistenta - táto podľa zákona o ZP nie je zárobkovou činnosťou - a v prípade napr študenta(poistenec štátu) ani nemá vplyv na sadzbu poistného, ani to nie sú skutočnosti, ktoré rozhodujú o vzniku, či zániku poistenia. Je takýto poistenec toto povinný oznamovať ZP (predložiť zmluvu o výkone OA). :confused::confused:

Kvaka
17.05.12, 19:26
ako je to s oznamovacou povinnosťou pri OA - myslím na skutočnosti, ktoré poistenec musí nahlásiť podľa §23. (nie terajšie aktuálne oznámenie o príjme)
Ak začne vykonávať činnosť osobného asistenta - táto podľa zákona o ZP nie je zárobkovou činnosťou - a v prípade napr študenta(poistenec štátu) ani nemá vplyv na sadzbu poistného, ani to nie sú skutočnosti, ktoré rozhodujú o vzniku, či zániku poistenia. Je takýto poistenec toto povinný oznamovať ZP (predložiť zmluvu o výkone OA). :confused::confused:Podľa mňa nemá povinnosť to oznámiť podľa § 23, nemá to vplyv na poistné. Poisťovňa však môže požadovať údaje potrebné na účely ročného zúčtovania, aby mohla takýto príjem vyňať, preto to hodili do vyhlášky.

Katy a R
18.05.12, 10:13
No veď ... ak teraz podľa vyhlášky podá to oznámenie o príjeme... oni ho v systéme (ZP) ako OA nemajú ???
Majú, alebo nemajú prečo pokutovať?:confused:

Jana Motyčková
20.05.12, 09:02
Ak máš na mysli oznamovaciu povinnosť podľa §23 ods.1 písm.d) - oznamujú sa skutočnosti rozodujúce pre vznik a zánik poivnnosti štátu platiť za neho poistné.
Ak niekto je osobným asistentom (poistenec štátu podľa §11 ods.7 písm.u)) a nie je poistencom štátu aj z iného dôvodu mal si splniť oznamovaciu povinnosť. Tu je pokuta teoreticky možná.
Ak ale napr študent alebo dôchodca sa stane osobným asistentom, tak nemá už oznamovaciu povinnosť. Stačí, keď skonči štúdium potom oznámi ukončenie študia a začiatok osobnej asistencie.

To je ako keby všetci, čo poberajú RP museli zároveň oznamovať, že sa starajú o dieťa do 6 rokov - tiež spĺňajú obe podmienky, ale stačí oznámiť jednu skutočnosť.

gardenia
23.05.12, 13:14
Dievčatá, tak som dnes konečne navštívila poisťovne VšZP a Union v našom meste a bola som milo prekvapená - bolo vidno, že zamestnanci vedia, o čo ide, pekne mi opečiatkovali kópiu a bolo.
Asi im už medzitým spravili nejaké školenie ..... Prajem pekný deň.

hronka
22.11.12, 11:41
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo, ako to má fungovať v praxi?
Konateľ si chce ešte do konca roku 2012 vyplatiť dividendu z roku 2011. Dajme tomu, že ide o sumu 10 000 EUR. Ako bude postupovať? ZP oznámi do 31.5.2013, že si vyplatil dividendu v hodnote 9660,11 € (10000-339,89). ZP mu 10 %-tný zdravotný odvod vypočíta v RZZP za r. 2012 v roku 2013. Tomu rozumiem. Koľko EUR si reálne vyplatí konateľ v roku 2012? Pošle si na účet sumu 10 000 €? Zaúčtuje 428/364, následne 364/221? A v roku 2013, keď mu príde doplatiť zdravotný odvod cca 966 €, ako to zaúčtuje? Alebo si rovno ešte v roku 2012 pošle sumu zníženú o odvod, teda cca 9033 €?
Vedel by sa prosím k tomuto niekto vyjadriť?
Ďakujem

SilMar Group
22.11.12, 12:07
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo, ako to má fungovať v praxi?
Konateľ si chce ešte do konca roku 2012 vyplatiť dividendu z roku 2011. Dajme tomu, že ide o sumu 10 000 EUR. Ako bude postupovať? ZP oznámi do 31.5.2013, že si vyplatil dividendu v hodnote 9660,11 € (10000-339,89). ZP mu 10 %-tný zdravotný odvod vypočíta v RZZP za r. 2012 v roku 2013. Tomu rozumiem. Koľko EUR si reálne vyplatí konateľ v roku 2012? Pošle si na účet sumu 10 000 €? Zaúčtuje 428/364, následne 364/221? A v roku 2013, keď mu príde doplatiť zdravotný odvod cca 966 €, ako to zaúčtuje? Alebo si rovno ešte v roku 2012 pošle sumu zníženú o odvod, teda cca 9033 €?
Vedel by sa prosím k tomuto niekto vyjadriť?
Ďakujem
zo stránok Dôvery:
"
Som povinný platiť odvody do ZP ak si vyplatím zálohu z podielu zo zisku za rok 2011?


Áno, ak si v roku 2012 vyplatíte podiely na zisku spoločnosti dosiahnutého v roku 2011 (pričom nerozhoduje či si vyplatíte zálohu alebo plnú sumu), poistné budete musieť zaplatiť.
A to jednorazovo v roku 2013 na základe ročného zúčtovania poistného za rok 2012. Zdravotnej poisťovni budete v roku 2013 oznamovať osobitným formulárom Oznámenie o príjmoch za rok 2012 sumu prijatých podielov na zisku a zdravotná poisťovňa následne vykoná ročné zúčtovanie poistného. Podotýkam, že odpoveď je vypracovaná podľa legislatívneho stavu ku dnešnému dňu, t.j. k 10. októbru 2012."

Takže mne z toho vyplýva, že dividendy treba vyplatiť v plnej výške a spoločníci by si mali časť odložiť bokom, pretože im príde v r. 2013 platobný výmer a poistenie budú platiť sami. Nebude to odvádzať spoločnosť.

SilMar Group
22.11.12, 12:11
mňa však zaujala jedna vec na stránke Dôvery:
"V akej výške sa budú platiť preddavky z podielu zo zisku?
Podľa navrhovaného zákona sa od budúceho roka budú platit preddavky z podielu zo zisku 14%. Môžte nám prosím napísať, či sa to týka aj vyplatených dividend v roku 2013 za rok 2012? Alebo týka sa to dividend vyplatených za rok 2013?


Nová 14 % sadzba pre výpočet poistného z dividend sa bude týkať dividend vyplatených v roku 2013 (t. j. nielen podielov na zisku z roku 2012 vyplatených v roku 2013, ale aj prípadne podielov na zisku za rok 2011 vyplatených až v roku 2013).

Podľa prechodného ustanovenia navrhovaného zákona na dividendy vyplatené do 31.12.2012 sa vzťahuje sadzba 10 %."

Rozmýšľala som, či dividendy za r. 2011 vyplatím ešte v r. 2012 alebo až v r. 2013...
Týmto moju dilemu vyriešili. Ďakujem ti - náš veľavážený zákonodarný zbor. Bez teba by som bola doteraz ešte stále nerozhodnutá.

hronka
22.11.12, 12:58
To je zaujímavý postreh, že to poistné pôjde mimo spoločnosť...

Jana Motyčková
22.11.12, 13:07
Dobrý deň,
mňa by zaujímalo, ako to má fungovať v praxi?
Konateľ si chce ešte do konca roku 2012 vyplatiť dividendu z roku 2011. Dajme tomu, že ide o sumu 10 000 EUR. Ako bude postupovať? ZP oznámi do 31.5.2013, že si vyplatil dividendu v hodnote 9660,11 € (10000-339,89). ZP mu 10 %-tný zdravotný odvod vypočíta v RZZP za r. 2012 v roku 2013. Tomu rozumiem. Koľko EUR si reálne vyplatí konateľ v roku 2012? Pošle si na účet sumu 10 000 €? Zaúčtuje 428/364, následne 364/221? A v roku 2013, keď mu príde doplatiť zdravotný odvod cca 966 €, ako to zaúčtuje? Alebo si rovno ešte v roku 2012 pošle sumu zníženú o odvod, teda cca 9033 €?
Vedel by sa prosím k tomuto niekto vyjadriť?
Ďakujem
Keď im to firma vyplatí/vyplatila, už sú to ich súkromné peniaze, oni si nedoplatok doplatia, firma nemá čo účtovať.

Jana Motyčková
22.11.12, 13:11
Rozmýšľala som, či dividendy za r. 2011 vyplatím ešte v r. 2012 alebo až v r. 2013...
Týmto moju dilemu vyriešili. Ďakujem ti - náš veľavážený zákonodarný zbor. Bez teba by som bola doteraz ešte stále nerozhodnutá.
Okrem zvýšenia sadzby z 10 na 14 (podľa návrhu aj pre osoby so zdravotným postihnutím bude 14) sa zvyšuje aj maximálny VZ podstatne!!! V r.2013 už pri výplate dividendy firma zrazí poistné. Pre detaily treba ale počkať na schválený zákon - koncom budúceho týždňa alebo začiatkom ďalšieho by to mohlo byť.

SilMar Group
22.11.12, 13:44
necakat a vyplatit co sa da

hronka
29.11.12, 12:05
Ďakujem p. Motyčková, už je to jasné.)

Sarlotka
20.04.13, 12:59
Dobrý deň,

prosím potrebovala by som si uvrdit resp. niektore veci objasnit ohladom dividend a prijmov z OA a tlacive pre ZP.

1. dividendy za rok 2011 vyplatenu v roku 2012 oznamujem na tlacive oznamenie o prijmoch za rok 2012 do 31.5.2013 , oznamujem sumu vyplatenej dividendy -339,89 Eur, dividenda podlieha 10 % odvodu
2. dividenda za rok 2011 a dividenda za rok 2012 vyplatena v roku 2013 podlieha 10 % odvodu a oslobodena suma je 393,00 Eur alebo suma 339,89 Eur na dividendu za rok 2011, a 393,00 na dividendu az rok 2012 (zaujimaju ma dividendy za rok 2011 a dividendy za rok 2012 spolu vyplacane v roku 2013)
3. dividenda za rok 2011, dividenda za rok 2012 vyplatena v roku 2014 bude podliehat uz 14 % odvodu, platitel bude planit oznamovaciu povinnost a zrazi odvod a plati preddavky (celkom by ma aj zaujímalo ako sa preddavky vypocitaju, ci bude mat na preddavky vplyv mesiac vyplaty), ziadna oslobodena suma nebude
4. prijem z osobnej asistencie sa tiez musi oznamovat zdravotnej poistovni do 31.5. aj ked sme ho uvadzali uz v danovom priznani B na str. 12?

ďakujem

gardenia
20.04.13, 19:50
Aj mňa zaujíma táto téma, hlavne bod 4. OA - prosím, poraďte niekto, lebo termín sa pomaly blíži. Prajem pekný večer všetkým.

Sarlotka
20.04.13, 22:31
z tohto prispevku dovery mi vyplyva ze OA sa tiez oznamuje, len potom nerozumiem naco ta str. 12 DPFO B

http://www.dovera.sk/aktuality/a709/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2012-spravime-za-vas

gardenia
15.05.15, 17:07
Poprosím o radu, či je nutné posielať ZP Oznámenie o príjmoch za r. 2014, ak osobná asistentka - starobná dôchodkyňa - nepodávala DP z dôvodu neprekročenia limitu a ani nebola zaregistrovaná ako OA vo svojej poisťovni.

Katy a R
15.05.15, 17:54
áno - treba ... pošli mailom (vi´d téma o OA);) .. a treba sa aj prihlásiť.

gardenia
15.05.15, 18:10
Katy a R, díky.