PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Vzor návrhu na výživnéAlexandra57
01.10.12, 17:23
Prosím o radu, som študentkou VŠ, 3. ročník. Moji rodičia sa pred nedávnom rozviedli a s otcom sme sa dohodli na výživnom mimosúdne. Mám nárok na sociálne štipendium avšak musím mať súdom určené výživné. Potrebovala by som vzor návrhu/žiadosti o výživné, avšak na internete nachádzam len vzory pre neplnoleté deti, resp. deti nežijúce s rodičmi vôbec. Ja žijem s matkou a otec s nami nežije. Ďakujem veľmi pekne :)

avalik
01.10.12, 17:29
www.google.sk/search?q=navrh+na+vyzivne+na+plnolete+dieta (http://www.google.sk/search?q=navrh+na+vyzivne+na+plnolete+dieta)

Alexandra57
01.10.12, 17:43
Chcela by som sa ešte opýtať, musím tam zadať sumu, o ktorú žiadam,nemôže to určiť súd?

bubkoch
01.10.12, 17:52
aky vzor ? ziaden nie je, predsa kazda ziadost je individualna ...
napis súdu obycajny list kde uvedies ze ziadas o urcenie vyzivneho na seba, strucne napises dovody (podstatne su pre urcenie vysky vyzivneho), uvedies svoje naklady, odkedy ziadas a kolko ziadas ... podpises, odnesies 4 kopie do podatelne a cakas ...

avalik
01.10.12, 18:08
Chcela by som sa ešte opýtať, musím tam zadať sumu, o ktorú žiadam,nemôže to určiť súd?

ano musi tam byt suma a sud rozhodne na zaklade predlozenych dokazov

avalik
01.10.12, 18:15
aky vzor ? ziaden nie je, predsa kazda ziadost je individualna ...
napis súdu obycajny list kde uvedies ze ziadas o urcenie vyzivneho na seba, strucne napises dovody (podstatne su pre urcenie vysky vyzivneho), uvedies svoje naklady, odkedy ziadas a kolko ziadas ... podpises, odnesies 4 kopie do podatelne a cakas ...

tu ide o navrh podla zakona, nie o ziadost

Zakon o rodine
§65
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.


Obciansky sudny poriadok
§ 79

(1) Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-99#f4529197)) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-99#f4529722)), nazýva sa žalobou.

(2) Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.
(3) Návrh na začatie konania možno podať aj na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle.
(4) Návrh na začatie konania a jeho prílohy doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk. Návrh, ktorý spĺňa náležitosti podľa odseku 1 a jeho prílohy, súd odošle do 60 dní od doručenia návrhu.

jež
06.11.12, 16:49
ja by som prosila o radu ako uplatniť nárok na výživne pre maloleté dieťa. Syn má priateľku ktorá ešte nie je rozvedená a jej manžel platí výživné len občas a suma je stále iná alebo žiadná. Niekedy to bol návrh na úpravu práv a povinnosti voči maloletým deťom. Riešila som to súdnou cestou. Ďakujem